Stævning af birkedommer Bang i Overby

 

 

År 1751 - fra Christian Poulsen og Michel Madsen, Horsens om stævninger.

Ekstrakten lyder således:

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

B 5A - 242 - år 1756 III

Århus stiftamt, Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799.

Indkomne breve vedr almindelige sager, købstæderne, Hasle, Ning og V Lisbjerg hrd.

30-1521

Fra Christian Poulsen og Michel Madsen, Horsens. Efter mons Sveistrups udgivne ordre har de forkyndt en continutations stævning for sr Bang i Overby, derfor 1 mk 8 sk. Dernæst for delinqventinden udi hullet, og siden for alle de andre vedkommende efter stævnemålets indhold, hvorfor de nyder 5 mk, i alt 1 rdr 8 sk. Påtegnet af Sveistrup, at Busk behager at betale beløbet. 6 juli 1751.

 

Kilde:
Film fra Rigsarkivet
M528709 jyske registre Jyske obne breve begyndt anno 1689 endes 1694.

45
Jens Christensen, amtsforvalter over Riberhus amt, brev at hans gård Ondaften uden for Ribe, skal her efter kaldes Lundgård.

C5 G a v at vi, efter Jens Christensen, vores amtsforvalter over Ribehuus amt, hans allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at hans gård, beliggende uden for vor kiøbstad Ribe, nu Ondaften kaldet, må og skal herefter Lundgård kaldes oc skrives. Forbydendes etc. Hafnia den 3 september 1692.

 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:  04. juni 2012 .

 Til forside

Til scrapbog