Kopier af breve fra Bispearkiverne

Ægteskabsdispensationer

 

Kilde:
Landsarkivet Viborg:

C1 485

Ålborg stift:

Ekstrakt no 242 fra Morten Fladstrand, Skagen:

 

 


242 No 1234.
Have Vi Tilgivet og efterladt Morten Fladstrand Scagens Degn [Skagen] denne gang, hans begangne forseelse, idet hans hustrue ved hannem skal være kommen nogle uger for tielig udi barselseng efter deris Brøllup. (d 16 Novb 1726. [På bagsiden af et bilag hvor resten findes i næste læg]. 8 novembr 1726.


Ekstrakt no 669 fra J J Møller, Aalborg:

 

Ekstrakt no 669:

Deres Høyærværdigheds Ordres at entholde mig fra Kirkens og Skolens Tieneste, indtil ieg nyder Kongl: allernaadigst Opreysnings Brev forpligter ieg mig herved underdanigst at efterleve, i det underdanige faste haab, at Deres Høyædle Høyærværdighed lader min Nød og fattigdom røre Deres milde Hierte til Medlidenhed at tænke paa mig til det beste, hvorom ieg med dybe Suk andholder Høyædle Høyærværdighed og Høylærde Hr. Biskop Høygunstige Herre Deres underdanige Tienner Møller [J J Møller]. Aalb d 22 Dec: 1767.

Til top