Ekstrakter fra Bispearkiverne

Ekstrakterne indeholder Kongelige bevillinger vedrørende ægteskabsdispensationer samt eftergivelse af lejermålsbøder mv. for Ribe, Viborg, Aarhus og Aalborg amter.

Ekstrakterne fra Aarhus er så mange at de er delt op i tre selvstændige dokumenter.

Se også Aalborg 2 hvor der er fotos af nogle flotte ekstrakter.

Gældende for alle amts-ekstrakterne

Der er ekstrakter af samtlige bilag, med de data, der kan have interesse for brugere af samme, såsom navne - steder - slægtsforhold - tid. Desværre er mange af de meget gamle bilag i meget dårlig stand, hvilket selvsagt har haft indflydelse på læsningen.

Der er ikke medtaget alle de standard angivelser, der altid anvendes ved sådanne andragender/tilladelser, medens jeg under jyske registre, flere gange har afskrevet hele bilaget.

Se ekstrakter af de bevillinger der findes i jyske registre, for årene 1699 - 1799 for de 4 stifter i Jylland Ribe, Viborg, Aalborg og Aarhus.

Materialet kan i særlig grad være nyttig, i de sogne hvor Kirkebogen ikke eksisterer.

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.