Velkommen til Kurt Kermit Nielsens hjemmeside.

På denne vil jeg gerne præsentere mig selv og fortælle lidt om, hvad jeg laver.

Venlig hilsen Kurt Kermit Nielsen.

I menuen til venstre kan du finde en række områder, hvor jeg har lagt materiale ud om min slægt.

Hertil kommer en række registreringer, som jeg har lavet gennem årene.

Især vil jeg fremhæve de kongelige bevillinger til ægteskab, der findes under jyske registre, som omhandler de 4 stifter i Nørrejylland - Ribe - Viborg - Aalborg og Århus.

Selve ansøgningerne - supplikkerne -  også  på film i danske cancelli - rigsarkivet - ligesom den betaling, der som regel skulle ske til nærmeste hospital, vil kunne findes i disses regnskaber - at de pågældende ligeledes skulle bevise deres slægtsskab, skulle kunne findes i de respektive tingbøger.

Tidligere har jeg bearbejdet ægteskabs bevillingerne for de samme stifter, ud fra de pakker der findes i landsarkivet i Viborg.
Disse er opdelt for hvert enkelt stift, modsat jyske registre der ikke er opdelte.

Dem der findes i landsarkivet i Viborg - hvoraf der desværre ikke er ret mange - indholder flere oplysninger end i registrene, enkelte gange også om de pågældendes slægts forbindelse.
Men begge dele er meget værdifulde for slægstforskere, ikke mindst i de tilfælde, hvor kirkebøgerne er gået tabt.

På samme måde indeholder ekstrakterne af breve til stiftamtmanden i Århus stift - der samtidig var amtmand over Havreballegård og Stjernholm - samt en kort periode - Kalø amter - mange gode oplysninger, bl andet er der indberetninger fra den enkelte skadelidte, i forbindelse med sejladsen til Norge under den store nordiske krig, hvoraf ses at enkelte sejlede i konvoj under den berømte Tordenskjold.

Jeg overværede på et tidspunkt et foredrag med titlen "Amtmanden var med til det hele" hvilket var begyndelsen til min gennemgang af arkivet "breve til amtmanden i Skanderborg - Åkier amter" der bekræftede at dette absolut var tilfældet, han var jo den der stod mellem befolkningen og administrationen i København, hvilket betyder at der i dette materiale, findes et væld af gode oplysninger - også om enkelte personer - materialet dækker årene 1661 - 1799.

Jeg erkender, at man kan mene, at jeg medtager for meget stof i det afskrevne materiale, hvilket gør at det kan synes lidt uoverskueligt i forhold til, hvis jeg kun medtog navne - steder og datoer, men jeg har erfaret at mine sider også læses i Canada, Belgien, Australien, Tyskland osv., derfor er så meget medtaget, at det for dem og alle øvrige, i det store og hele kan anvendes direkte i en evt. slægtsbog.

En "afdeling" består af ca. 50 - 75 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt. kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.
OBS!!!! Der kan søges på siderne ved at taste [Ctrl]-[f]. Derved fremkommer et felt til venstre lige over den pågældende side, hvor der kan indtastes et søgeord.

Nyheder:

2013-11-12

Kurt Kermit Nielsen vil ikke mere vedligeholde sin Web. Hvis der er spørgsmål til siderne, skriv da venligst en mail til WebMaster.