Hvem er jeg?
 
Aarhus stift - 1682-1799

Bispearkiver

Blandede sager

Godsarkiver

Hauch slaegten

Jyske registre
ægteskaber 1660-1799

Jyske registre blandet

Langberg slaegten

Links

Michel Pedersen
i Gram, Stilling, Stjær

Mine aner

Notater til aner

Nordiske krig

Præsten Gerlach i Ry

Jyske Ryttergodser

Randlev præstegård
mordbranden 1749

Skanderborg Ryttergods salg

Scrapbog

Skanderborg-Aakier
amter 1661 - 1791

Skanderborg byfoged skifter 1745 - 50

SkarprettereSenest opdateret:

05. juni 2012 .

 

*