På denne side forskelligt om Michel Pedersen og Mette Andersdatter boende i Stjær sogn, desuden noget om hans søster Kirsten Pedersdatter, gift med Anders Hansen i Pøt Mølle.

 

Min ane no 42 Michel Pedersen
 f 1789 Gram, Stilling Sogn
 v 1815 i Stjær
 d 1840 i Stjær
 
 no 43 Mette Andersdatter
 f 1795 i Stjær
 v (1) med Michel Pedersen (no 42)
 v (2) 1841 i Stjær med Anders Christensen (Åbo)
 f 1792 i Ormslev
 d 1872 i Stjær (han)
 d 1853 i Stjær (hun)


 

Ane nr. 42             Generation: M 6 - 10             
__________________________________________________________________

Navn: Michel Pedersen                        
__________________________________________________________________

Født/Døbt (dato/år/sogn)  1789 i Gram Stilling Sogn. Fødslen kan ikke findes i KB,

men opg. af ham selv  i en senere retssag.
__________________________________________________________________

Forældre: Peder Rasmussen og Anne Marie Jensdatter                      _________________________________________________________________                            

Faddere:  Kan ikke ang. da ikke i KB                                                                                                                         _________________________________________________________________

Konfirmeret: (dato/år/sogn)  I Stilling ang. af ham selv i omtalte retssag. 
 _________________________________________________________________

Vaccineret: (år/dt/af hvem) v/vielsen not at de begge har haft de naturlige Kopper                                   _________________________________________________________________

Viet: (dato/år/Sogn) :Trolovet 2 December 1814 viet 15 Februar 1815

Stjær Sogn Framlev Herred Aarhus Amt til Pigen Mette Andersdatter 
_________________________________________________________________

Bopæl, alder/erhverv v/vielsen: 24 år gammel hjemme hos faderen Gaardmand Peder Rasmussen i Gram.
Mette Andersdatter 19 aar tjenende og opholdende sig hos sin Stedfader Peder Nielsen Terp i Stier. Stier   _________________________________________________________________

Forlovere: Knud Due og Mads Rasmussen  Gaardmænd i Stier                                                   _________________________________________________________________

Børn (født/døbt/år/Sogn):     

Peder Mikkelsen - Anders Mikkelsen - Anders Møller Mikkelsen                                                              
Ane Johanne Mikkelsdatter (M5.5) f 1819                              
Dorthea Katrine                              
Bodild Kirstine Michelsdatter f 3 Aug 1829 (død 9 Maj 1830)
________________________________ _________________________________

Død/Bgr (dato/år/Sogn): 19 December 1840 Stier Sogn bgr 26 December i Stjær                               _______________________________________________________________

Alder/dødsårsag m v: 51 aar aftægtsmand, født i Gram
 

B 58 Dødsanmprtk. Hasle m fl H 1831/40          
anm 19 Decb 1840 af Laurs Nielsen Stier Gaardmand Mikkel Pedersen                               ________________________________________________________________

Skifte: Vedr. skifte samme herreds arkiv, Skifteprotokol 1840 side 44 no 256                                                        ________________________________________________________________

Suppl. oplysninger og kildehenvisninger:

Arvinger: Enken Mette Andersdatter.
1) en søn Peder Mikkelsen i Stier fuldmyndig,
2) en søn Anders Mikkelsen 13 år,
3) en søn Anders Møller Mikkelsen 10 år.

9 Marts tilsagt enken med lavværge/nye mand/ samt søn Peder  Mikkelsen svigersønnen Hans Boisen Jensen i Balle og svigersønnen
Knud Andersen i Stautrup.

Stiftelsesgebyr 5 rdl  porto til Ebeltoft 15/3 41 porto til Skanderborg.

Vedr. skifte samme herreds arkiv, Skifteprotokol 1840 side 44 no

256
Suppl. oplysninger og kildehenvisninger: Arvinger: Enken Mette Andersdatter.

1) en søn Peder Mikkelsen i Stier fuldmyndig,
2) en søn Anders Mikkelsen 13 år,
3) en søn Anders Møller Mikkelsen 10 år.

Hvad foretaget: Protokolført 20 januar 1841 m. m.. ja er overstrg og anf nej.
9 Marts tilsagt enken med lavværge/nye mand/ samt søn Peder Mikkelsen - svigersønnen Hans Boisen Jensen i Balle og svigersønnen Knud Andersen i Stautrup.

Stiftelsesgebyr 5 rdl  porto til Ebeltoft 15/3 41 porto til Skanderborg.

Vedr. skifte samme herreds arkiv, Skifteprotokol 1840 side 44 no 256
Ægtefødt 3 August 1829 Bodild Kirstine Michelsdatter (død 9 Maj 1830), samme forældre. Dåb public. 9 Oct.Faddere: Erik Møllers hustru,
Daniel Rasmussen og Poul Sørensen af Gram, Rasmus Pedersen af Jexen. Mod intr 27 Sept.

Ud af dette ses at Johanne er blevet gift med Hans Boisen og Dorthea Kathrine med Knud Andersen i Stautrup.

Folketælling 18 Februar 1834 Stjær Bye 1 gård:

Michel Pedersen 45 år gift Gårdmand
Mette Andersdatter 39 hans kone
Peder Michelsen 18 år
Dorthea Kathrine Mikkelsdatter 17
Johanne 15 år
Jens Peter Michelsen 9
Anders 6 år
Anders Møller Michelsen 3 år alle ugifte - deres børn

Bodil Jensdatter 71 år enke - aftægtskone
Maren Kistine Jensdatter 17 ugift tjstpige.
Niels Jensen 65 ugift hospitalslem
Anders Jensen 24 tjenestekarl

Folketælling 1 Februar 1840 Stjær Sogn, Framlev Herred, Århus Amt:

En gård:

Michel Pedersen 51 gift gårdmand
Mette Andersdatter 45 hans kone
Peder Michelsen 24
Anders 12 og
Anders Møller Michelsen
9 deres børn.

Bodil Jensdatter 77 Enke opholdskone samt
Karen Nielsdatter 23 ugift tjstpige og
Ane Margrethe Sørensdatter 38 enke indsidder
samt pt ulæseligt.

Folketælling 1845:

1 Gård 1 familie:

Anders Christensen 53 gift F: Wormslev (Ormslev) Sogn Århus A Gdr
Mette Andersdatter 49 f her i s. hans kone
Anders 18 Anders Møller 14 Christen 14 ? alle født her i sognet,
deres børn.
Ane Poulsdatter 19 ugift tjstpige, f i Storring sogn.

Folketælling 1850 Stjær 1 Gård:

Anders Michelsen 23 år g f h i s Gårdmand
Helle Mogensdatter 26 g f i Holme Sogn, hans kone
Michel Andersen 1 deres søn f h i s
Margrethe Laursdatter 21 ugift f Mårslet S A amt tjstpige
Christen Andersen 19 ugift f Grundfør Sogn tjstk.
Anders Christensen 58 gift f i Ormslev Sogn Ar A Aftægtsgårdmand
Mette Andersdatter 54 g f h i sognet hans kone
Christian Hansen (Kielsgård) 10 år ug. f Mørke Sogn deres plejesøn.

Folketælling 1855 Stjær:
Anders Mikkelsen 28 g f h i s Gårdmand og husf.
Helle Marie Mogensdatter 31 f i Holme s hans k.
Mikkel Andersen 6
Mogens 4 Andersen
Peter 2 deres børn alle f i s
Peder Christian Hansen 16 ugift f i Mørke Sogn Rds a tjstf. [søn af Hans Boisen]
Karen hansen 18 f i Malling s Ar A tjstf.
Anders Christensen 63 enkemand f i Framlev S Ar Amt, husfaderens stedfader forsørges af ham

Folketælling 1870 Stjær:

Anders Michelsen M 42 f i Stjær S Lutheraner
Helene Marie Mogensdatter 45 f i Holme S
Michel 20 år
Anton 14 år
Christen 8 år
Martin 11 år
alle efternavn Andersen, deres børn alle Lutheranere
Anders Christensen M 78 år Enke Luther. f i Ormslev Sogn Ar Amt Aftægtsmand
Johanne Andersen K 18 år ugift Luthe. f i Adslev tjstpige.

Kirkebog Stjær sogn 1872 no 5

Død 19 Juli 1872 bgr 25 Juli
Anders Christensen Åbo
Enkemand, aftægtsmand hos gårdmand Anders Mikkelsen i Stjær søn af
gårdmand Christen Christensen i Aabo, Ormslev Sogn, født sammesteds. 81 år
Jvnf reg 343 - 64.

Folketælling Stjær 1880:

Anders Mikkelsen 52 Luther. f i Skanderup husf.
Helene Marie Mogensdatter 55 Luther f i Holme By og S hans kone
Mikkel 30 år f h i s Luther deres barn,
Christen Andersen 18 Luther f h i s deres barn,
Maren Sørensdatter 21 år Luther f i Flensted Låsby Sogn

Folketælling 1890 Stjær:

Anders Mikkelsen m 62 enke folkek. f Skanderup Sogn husf/gdr
Mikkel 40 ug Folkek. f i Stjær barn medhj.
Anders P Andersen m36 u f i Stjær Barn medhj.
Cecilie Pedersen k 20 fri misjon f i Ousted Skbg A tjstp
Kristjan Kristensen 15 fri misjon f i Stjær tjstk.

Kirkebog Stjær 1864/91 side 308:

Død 9 April 1889 bgr 17 April
Helene Marie Mogensdatter. Gift med Gårdm. Anders Mikkelsen i Stjær, født i Holme 64 år.

Kirkebog Stjær sogn 1872 no 5

Død 19 Juli 1872 bgr 25 Juli
Anders Christensen Åbo
Enkemand, aftægtsmand hos gårdmand Anders Mikkelsen i Stjær søn af
gårdmand Christen Christensen i Aabo, Ormslev Sogn, født sammesteds. 81 år
Jvnf reg 343 - 64.

Læst B 6a 532 Skanderborg Amt Bevillinger 1850

No 109/50 Til Kampmann 12 Juli 1850.

Hermed fremsende en gennem Justitsministeriet udfærdiget Exp som er bevilget aldeles gratis, nemlig Mortifikationsbevilling for Møller A. Hansen af Pøt Mølle.
Bemeldte exp. skulle man tjenstlig anmode Amtmanden, at ville behageligen overlevere vedkommende.
Justitsministeriet 1 Muli 185o. Sign. Bordenfleth.

Til Skanderborg Amt Jurius Q 66/50 c bilag.

No 71/50 til Birketinget i Hammel 15 Maj 50 til 14 Juni 50.

Ved at fremsende, forlangte med l bilag, hertil indkommen ansøg-ning fra Møller Anders Hansen af Pøt Mølle under Grevskabet Frijsenborg indeholdende en bevilling til, at søge en af Gårdmand Mikkel Pedersen i Stjær under 18 Juni 1840 til Supplianten indstedt og den 24 s. m. tinglæst Kontraobligation stor 250 Rdl mortificeret, skulde jeg tjenstlig anmode hr Amtmanden om behageligst, at vil tilkjendegive Supplianten, at forinden vil han have, at tilvejebringe Erklæring fra ovennævnte debitor. Med denne indeholdelse forventer jeg derfor, at modtage de Yttringer hvortil hr Amtmanden måtte finde dem forventeligt, samt det indsendte tilbage.
Justitsministeriet 6 Maj 1850.
Copi 30/1

Folketælling 1834 Pøt Mølle Hammel Sogn Gjern H, Skbg Amt:

Anders Hansen 43
Kirsten Pedersdatter 35
Bodil Kirstine Andersdatter 16 deres datter
Christen Hansen 42 hans broder.

Folketælling 1840 Pøt Mølle:

Anders Hansen 49
Kirsten Pedersdatter 40
Ane Margrethe Andersdatter 16 (hun er fadder ved ane 10 og ang som 2den datter af Pøt Mølle)

Folketælling 1850 Pøt Mølle:

Anders Hansen 59 født i Haurum
Christine Nielsdatter som hans kone 32 år født i Hadslund.

Som kontrol tager jeg her folketællingen fra 1801 Haurum Sogn.

Viborg amt:

Skovhus på Frijsendal Mark:
Hans Andersen 42 år begge i 1ste ægteskab, Skovfoged
Ane Kirstine Christensdatter 36 år
Anders 10 år
Christen 8 år
Ane Kirstine 6
Niels 4
Ane Margrethe 2 år
alle deres børn.

Kirkebog Skanderborg - Skanderup - Stilling Micro 8765B Rigsark.

1819 11 Maj ægtefødt Ane Johanne Michelsdatter, forældre gårdmand
Michel Pedersen, Gårdmand i Gram og hustru Mette Andersdatter.

Døbt 20 Juni.
Faddere:
Peder Jensens hustru og Niels Rasmussen af Gram, Søren Rasmussen samme sted, Peder Nielsen Terp i Stier.

Samme bog:

Ægtefødt 27 Januar 1817
Dorthea Cathrine Michelsdatter, forældre gårdmand Michel Pedersen og hustru Mette Andersdatter i Gram.
Db 16 Marts.

Faddere:
Peder Terps datter Kirsten i Stier, ungkarl Rasmus Nielsen Wirring, gårdmand Rasmus Pedersen Jaungyde og gårdmand Rasmus Terp i Harlev. Mod. intro. 16 Marts.

Kirkebog Stjær 1835/63 side 127 no 3

Copuleret

Enkemand Knud Andersen fra Stautrup i Koldt Sogn 32 år gårdmand, gift forhen 2de  [gange]
Pigen Dorthæa Catrine Michelsdatter 20 år hjemme hos forældrene Gårdfolk i Stjær

Forlovere Peder Ditlevsen og Jens Madsen gårdmænd i Stjær.
Vielsesdagen 15 Oktober 1836 i Kirken efter tillysning.
Brudg. vax efter att 11 Maj 1816 af Weis bruden 9 Novb. 1830 af Grill

Afgangsliste Stjær 1836 no 22

Dorthea Katrine Michelsdatter 19 år, gårdmand Michel Pedersens datter til Stautrup Koldt Sogn
Har vist et godt forhold. Jvnf reg fol 268-43

Folketælling Kolt Sogn, Stautrup 1840 side 155:

Knud Andersen 36 gift gårdmand
Trine Mikkelsdatter 24 hans kone (se ovenn. datter af ane 42)
Ane Marie Knudsdatter 8
Anders Peter Andersen 3
Michel Andersen 1 år (drengene har efter den nye skik fået faderens eftern.)
alle deres børn.

Samme bog:

Ægtefødt 3 August 1829
Bodild Kirstine Michelsdatter ( død 9 Maj 1830), samme forældre.
Dåb public. 9 Oct.
Faddere:
Erik Møllers hustru, Daniel Rasmussen og Poul Sørensen af Gram, Rasmus Pedersen af Jexen.
Mod intr 27 Sept.

Samme bog:

Ægtefødt 10 April 1831 Anders Mikkelsen, forældre Gårdmand Mikkel Pedersen og Mette Andersdatter.
Db 24 April. Mod intro 15 Maj
Faddere:
Møllerens hustru Karen Pedersdatter i Pøt Mølle Rasmus Pedersen i Jaungyde Daniel Rasmussen og Niels Mikkelsen i Gram.

Ved denne fødsel ses der en sammenhæng i forholdet til Pøt Mølle, som oprindelig startede med, at jeg så et andragende fra Mølleren om  mortification af et gammelt lån. Det vil muligvis vise sig, at denne møllerkone Kirsten Pedersdatter er søster til Mikkel Pedersen.
et vil også give en forklaring på datteren som var fadder ved en fødsel i Mørke.

Sammme bog:

Ægtefødt 9 Novb 1827 Anders Mikkelsen, samme forældre, db 30 Decb
mod. introduc samme dato.
Faddere: P Jensens hustru, Anders ? , Søren Pedersen, Peder Jensen alle af Gram

Konfirmerede i Stjær 1842:

Anders Michelsen i Stjær, søn af afdøde Michel Pedersen og endnu levende hustru Mette Andersdatter. 14 1/2 år, født i Gram 9 Novb.
1827. Karakter god af Kundsk og meget Sædelig.
Vax af Weis 26 Sept 1828.

Kirkebog Skanderborg - Skanderup - Stilling

Ægtefødt 13/14 April 1825 Jens Peter Michelsen, forældre Tjenestekarl og hjælpende søn Michel Pedersen og Mette Andersdatter i Gram.
Db og introduc 19 Juni.
Faddere:
Anders Hansens hustru af Pøt Mølle, Peder Terp af stjær, Rasmus Pedersen af Jaungyde, Niels Michelsen af Gram.

Ægtefødt 10/11 Juli 1822 Peder Michelsen, samme forældre. Drengen døde inden dåb. public.

Jeg har not død 11 Novb bgr 17 Novb 1822, men navnet har jeg her not som Anders, Gårdmand Mikkel Pedersens søn i Gram 4 md.

Samme Kirkebog født 1821:

30/31 Januar Anders Mikkelsen, samme forældre.
Døde inden Dåbens public.

Ægtefødt 8 Februar 1816? Db og introduc 11 April.
Peder Michelsen, samme forældre her not som gårdmand. 
Faddere: Gårdmand Peder Terps datter Kirsten af Stjær gårdmand Niels Rasmussens hustru i Gram Søren Rasmussen og Mads Nielsen af
Gram og ungkarl Rasmus Nielsen af Wirring.

Kirkebog Stjær 1814/36 konfirmerede drenge 1830:

Peder Michelsen i Stier, husbonden Peder Nielsen Terp og Bodild Jensdatter Gårdfolk i Stier. Fød 8 Februar 1816 nu 14 1/2 år gammel.
Dom: Nogenlunde af kundskab og sædeligfhed.
Vax 6 juli 1822 efter attest af Weis i Århus jvnf pag 242 - 22

Tilgangsliste Stjær 1842:

Peder Michelsen den 29 Marts 26 år oph hos stedfaderen Anders Aaboe. Kommer fra Gram 29 Marts.
Godt skudsmål

Kirkebog Skanderborg -Stilling Skanderup:

Født 1825 13/14 April Jens Peter Michelsen. Samme forældre, faderen not som tjenestekarl, hjemmegående søn
Moderen introduc 19 Juni

Døbt 19 Juni.
Faddere:
Anders Hansens hustru af Pøt Mølle, Peder Terp af Stjær, Rasmus Pedersen af Jaungyde, Niels Michelsen af Gram.

Folketælling Skanderup Sogn 1 Februar 1850, Skb Amt 2 s 139:

Peder Michelsen Terp 35 g f h i s gårdm huusf.
Margrethe Pedersen 25 hans kone f h i s
Michel 5
Anders 4 
Mette Pedersen
 alle deres børn fødte her i sognet.
Larsine Larsen 18 ugift f i Skbg. tjstp.
Peder Eriksen gift f h i s Aftægtsmand 70 år
Kirstine Jensdatter 55 g f. i Dover Sogn,
hans kone ( formentlig Margrethes forældre)
Ane Johane Michelsen 31 år Adskildt f her i s. [har været gift med Hans Boisen - Boysen]
Inderst og Spinderske
Jens Hansen l2 f i Stjær S
Ane 9 f i Mørke S -
Bodil Hansen 3 år f i Harlev S.
Ane Johanne er min ane 21 de 3 børn er hendes].

Folketælling 1855 Skanderup Sogn, Stilling:

Peder Michelsen Terp 39 år gift f i S s gårdm. huusf.
Ellen Margrethe Pedersdatter 30 f i S s
Michel Peter 10 år, Anders 9 år,
Mette Kirstine 6 år Søren 4 år,
Ane Kirstine 2 år alle efternavn Pedersen og født i Sognet
Anders Christensen 16 år,
Ane Hansen 22 år f i Kolt.

Folketælling Gram (Stilling 1870 en Gård:

Peder Mikkelsen 53 f i Skanderborg
Edelene Margrethe Pedersen 44  f i Skanderb. Anders 23 ugift
Mette Kirstine 13 
Kirsten Marie Pedersen 9 år
alle fødte her i s.

Kirkebog Skanderborg - Stilling :

Død 31 Marts 1821  bgr 4 April Anders Michelsen gårdmand i Gram
Mikkel Pedersens søn 8 uger.
1834 død Mikkel 2 dage den 4 Decb,
Peder Mikkelsens søn i Gram.

Galten Lokalarkiv 12/3 1993.

Matriklen 1844 Stjær Sogn:

Side 33 - 36 angives at ejendommen som som min slægt har ejet, nu får Matr no 14 som nyt Matrikel no.
Ejendommen angives som ejet af Anders Hansen, se andetsteds skøde vedr. denne ejer, der er gift med Mikkel Pedersen søster? så vidt jeg erindrer.

Arealet m v angives til:

82 12030/14000 Tdr Land
Ny matrikels Hartkorn 6 tdr 5 skp 0 fk 1 1/4 alb.

Loddernes beskrivelse og anmærkninger:

En til Gårdrydelsen og hawen grændsende hoved lod sydøst for byen
en lod sydøstere for byen
en lod sydwest for byen
en Hedelod ligeledes sydwest for byen
en lod i Skovmarken nordwest for byen
en lod i Skovmarken nordwestlig for byen
en Skovlod i Skovmarken ligeledes nordøst for byen
en Skovlod i Skovmarken norden for byen
og en Tørvelod i Skovmarken nordøstlig for byen

Til samme gård hører desuden en attendedel i den under no 51 anførte fælles Tørvemose.
Desuden (side 63) er byens beboere fælles om en Lergrav i Skovmarken.
Det samlede areal for Stjær Sogn ved den nye Matrikels indførelse 1844 udgør 1477 7400/14000 Tdr land.
Hartkorn 120 tdr 4 skp 3 fk 1 3/4 alb, som ovenfor angivet udgjorde slægtens gård på dette tidspunkt 82 tdr land med godt 6 tdr hartkorn, altså en ikke ringe del af sognets samlede areal, jeg har senere andetsteds læst, at ejendommen på et tidspunkt skulle være på 100 tdr land.

Matriklen Stier Sogn 1844 Matr no 14:

side 33 Eieren Anders Hansen (senere Pøt Mølle)

Den nuværende Matricels Hartkorn:

Ager 3 td 4 skp 4/16 alb Skovskyld  2 1/9 skovskyld

Ny Matricels Hartkorn:

Ager ialt 6 td 5 skp 0 fc 1 1/4 alb

Udstykningsprobationer for Framlev Herred 1829 - 1843

Stier Sogn no 3:

At Rentekammeret har tilladt at der fra Mikkel Pedersen Grams Jorder i Stier Bye og Sogn, af Hartkorn Ager og Eng, Skovskyld
Konge Penge 3 td 6 skp 0 fc 5/16 alb= 213 - 28 269/288 maa adskilles en i Aaret 1810 til Anders Sørensen afhændet Parcel med
ham paalignet Hartkorn 1 skp 7  28 269/288 hvorefter Mikkel Pedersen Gram beholder tilbage som hovedparcel 3 td 5 skp 0 fc 5/16 alb= 2  1/9=206 dog paa Wilkaar at de for den afhændede Parcel anførte Kongelige Penge indbetales, førend udstykning udføres, det tilmeldes herwed hos herr Landsæsens Kommisiæren til fornøden efterretning.
Rentekammeret den 12 September 1835.

I den nye Matrikel 1844 (Galten Lokalarkiv) noteres Anders Hansen, Matrikel no 14 82 td Land.

Specifikationer over Brandforsikring 1799 er læst side 516:

under
Storring, som jeg ikke ved om vedrører vor ane, desuden side 469 er ejendommen angivet som tilhørende Anders Nielsen,
som så vidt jeg husker var død på det tidspunkt.

Side 469

3. 8 Anders Nielsen                        3   6  2  1 (Hartkorn?)
a Stuehus i Sønder                       13   280
b Tørwehus etc i Wester                 3   30
c Stald og Fæehus i Øster              13   170
d Lade i Nord                               13   200
c et Gadehuus Norden for Gaarden    5    70
                                       --------------------
                                                         
 47   750
                              
Side 516 Stoering:

Michel Pedersen
a Stuehus i Nord                            8   260
b Lade i Wester                             7   130
c Stald og Fæehus i Øster               6   110
                                     ---------------------
                                                21   500

                           

Medtages da det muligvis er den ene af de flere gange omtale 2 børn som dels var stumme dels hospitalslem:

Stjær Kirkebog C 357 13:

1824 den 16 Februar bgr 19 Februar Mette Pedersdatter
Hospitalslem i Stjær 50 år jvnf 229-6 var Døvstum (NB Hvem er Peder?)

 
I oversigt over Skovenes tilstand i Framlev Herred 1840.

Stjær Sogn noteres:

Salkier Skov 21 tdr land ejes af beboerne i Stjær
Hulbek Skov 3 tdr land samme ejere, idet der dog noteres at begge
er udskiftet for mange år siden, men nærmere ikke kan angives,
Biornbog Skov 10 tdr land samme ejere, udskiftningen sluttet 1809.

Specifikationen over Brandforsikringen 1799 (Galten lokalarkiv)

side 469 3 - 8 No 186 d 27de May 1795:

Ejer Anders Nielsen, han var gift med Bodil Jensdatter, men døde
ganske tidligt i ægteskabet, deres eneste barn Mette Andersdatter, der blev gift med førnævnte Mikkel Pedersen.

Anders Nielsen                  Hartkorn 3 trd 6 skp 2 fk 1 alb

a Stuehus i sønder                    13 fag     280 rd
b Tørwehus etc i vester               3 fag      30 rd
c Stald og Fæehus i øster           13 fag     170 rd
d Lade i nord                            13 fag     200 rd
c et gadehuus norden for gaarden  5 fag      70 rd 
                                   ----------------------------
                                             47 fag     750 rd

                           
Fag er antal fag i Bindingsværket på hvilken måde man angav bygningernes størrelse, nu om dage med
ville det jo være en umulig måde at beregne størrelsen på.

LAV Viborg:

B61 G SP 53 Skøde og Panteregister for Hjelmslev Gern Herreder.
side 234 no 640

Mikkel Pedersen Panteforskrivning til Anders Hansen 850 Rdl Sølv Hartkornsbeløb 3 td 2 1/9 Alb jordskyld 53/90 alb Skovskyld
Næst Kongens Penge og 400 Rdl Sølv 2 Prioritet i Debitors gård med anførte Hartkorn eller den for gården liggende Købesum
Dokumenternes dato 30 sept 1831 tinglæst 27 sept 1831
Udslettelsens dato 10 januar 1833 folio 303

B61 G Sp 54 1832-35
side 172 no 176 Kjøbekontrakt mellem Mikkel Pedersen som sælger og Johannes Schultz som køber om en gård med tilligende 15000 Rd
sedler Hartkorn 3 td 2 1/2 alb jordskyld 58/90 skovskyld disse tal viser at det er den samme M P som før, muligvis overtager han her gården i Stjær.
Dokumenternes dato 11 Juli 1832 tinglæst 12 juli 1832.
Anmærkning 29 Januar 1846 læst 2 prioritet Pant folio 328

 

Uddrag af Hjelmslev Gjern Herreders Tingbog.

Sag om dobbelt belåning Mikkel Pedersen i Gram, Stilling Sogn

Side 217     
Tingdag Anno 1829 den 25de Junii

bl a: vedr. mine aner i Gram/Stjær

Til indlemmelse en Protest fra Søren Mikkelsen i Fregerslev, dateret 23de dennes, imod at Mikkel Pedersen i Gram enten wed Salg eller Pantsætning paa Nogen Maade disponerer ower sin eiende Gaard i bemeldte Gram.

Følgende sager vedrører Mikkel Pedersen i Gram, Stilling Sogn.

 Side 262            

Tingdag Anno 1829 den 15de December blew en Extraret nedsat paa Tingstedet i Skanderborg i Owerwærelse af Tinghørerne Marius Wolder og Simon Schubert, til forhørs Optagelse ower Gaardmand Mikkel Pedersen i Gram. - Amtets Skriwelse af 12te dennes blew fremlagt til Indlemmelse men da samme tilhørende bilage til Følge. -
Endwidere blew fremlagt til Indlemmelse den til i dag udstædte Indkaldelse. - Mikkel Pedersen mødte og forklarede, at hans Nawn er som anført han er født i Gram af Forældrene Peder Rasmussen og Anne Marie Jensdatter, 40 Aar gammel og døbt i Skandrup Kirke. - Hans Forældre ere døde. -Han har stedse wæret hiemme hos disse imedens de besad Gaarden og ikke tient fremmede. - Heller ikke har han wæret Militær, men wæret fri som gammel Mands Søn. - Han er confirmeret i Stilling Kirke. - Han nægtede før at hawe wæret tiltalt eller straffet. Han er giwt og har 6 Børn. - Ad hactum? wedblew han sit forrige. - Han blew dimitteret forhøret indtil widere udsat og Retten hæwet. -                              

                                                                      Blichfeldt

                               Som Widner Marius Wolder   Simon Schubert begge m f P.

Side 265B 
Tingdag anno 1829 den 19de December.

Blew en Extraret nedsat paa Tingstedet i Skanderborg i Owerwærelse af Tinghørerne Marius Wolder og Simon Schubert, hworda blew foretaget Sagen ctr. Mikkel Pedersen i Gram, i hwilken Sag sidst er afholdt Forhør den 15de dennes. - Dommeren fremlagde Gienpart af sin Skriwelse til Amtet af bemeldte Datum samt en Skriwelse fra Pastor Theilman af Gaars Datum samt de trende til i dag udstædte Indkaldelser. -
Tiltalte Mikkel Pedersen war mødt og erklærede, at han ingen sinde har wæret i Besiddelse af sin Daabsattest . - Retten skiønnede at den af Inqwasiten opgiwne Alder stemmer med hans Udseende. -
Inqwiseten blew prowoceret til at frekomme med Skiødet der er udstædt til hans Formand fra Dorthea Therkildsdatter men han erklærede at han aldrig har wæret i Besiddelse af dette eller wed hwor det beroer. - 

Derefter fremstod Opholdsmand Søren Rasmussen og blew prowoceret ligesom foregaaende Kompanent hworefter han erklærede at Skiødet allene blew udstædt til ham eller kom til at lyde paa ham for at hytte ham for Krigsstanden. - Han brød sig derfor ikke om dette siden og weed ikke hwor det er afkommen. -Han wedgaaer at han aldrig har holdt Dug og Desk eller besiddet afdøde Peder Rasmussens Gaard og mindre drewen den. - Han wedgaaer derimod at hans afdøde Broder skulle ansees som Mand for Gaarden. -

Derefter mødte Prokurator Warthoe, som blew foreholdt at Sagen efter sin Beskaffenhed og da der desuden er udstædt Actions Ordre i samme, ikke kan ansees som ciwil, og blew han derfor opfordret til at forklare alt, hwad han af widste, hworefter han yderligere deponerede at Mikkel Pedersen forinden han war indkaldt til Forligelseskommissionen for Kapitalen, men saawidt han mindes efterat han war indkaldt for Renterne kom til Deponent og fortalte ham, at Søren Mikkelsen fordrede en Kapital af ham, som hans Fader skulle skylde til Christen Leth, at han wel widste hans Fader hawde skyldt denne Sum, men tillige, at den engang hawde wæret opsagt, og at det iøwrigt er ham ubekiendt hworledes Sammenhængen dermed er. - Han lod wel widende om at denne omhandlede Giæld hæftede paa Gaarden eller i det mindste at saadant paastodes, thi han sagde, at han ikke widste hworledes hans Fader kunne pantsætte Gaarden da han ikke hawde Skiøde paa samme. -

Efterat hawe fremsat disse Omstændigheder, spurgte han Deponent om hworledes han meente det kunne gaae. - Deponent spurgte ham derpaa om han hawde swaret Renter, hwortil han swarede, at han ikke for egen Regning hawde betalt noget saadant, men at han hawde wæret sendt fra Sin Fader til Søren Mikkelsen med Penge, dog hawde det wæret ham ubewidst om disse ware erlagte som Renter. - Deponent conciperede som forhen forklaret Skiødet til Mikkel Pedersen efter dennes Begiæring, men om det war før eller efter hiin Consultation hawde funden Sted, mindes han ikke. - Han spurgte nu efter det ældre Adkomstbrew for at hawe noget at skriwe efter, hwortil Mikkel swarede, at hans Fader ikke hawde Skiøde og at hans Farbroder Søren Rasmussen war den der maatte skiøde ham den, da han stod som Gaardens Eier i Skiøde-Protokollerne, men at Sørens Adkomst iøwrigt heller ikke kunne skaffes tilstæde. -
Iøwrigt forsikrer Deponent at Mikkel ikke paa nogen maade udlod sig med at Skiødningen skulle skee fra Søren Rasmussen for at Peder Rasmussens Giæld skulle bliwe Skiødet uwedkommende, thi i saa Fald hawde Deponent ikke indladt sig med ham. -

Det originale Skiøde fra Dorthea Therkildsdatter til Søren Rasmussen har Deponenten ikke seet, eller weed om det længere er til og maatte derfor ogsaa Mikkel Pedersen tilweibringe en Udskriwt af Skiødeprotokollen af Skiødet fra Dorthea Therkildsdatter, forinden Mikkel Pedersens Skiøde kunne skriwes.
Deponent talte ikke med Søren Rasmussen wed Skiødets forfattelse. Siden har han wel talt ham, men han har ikke udladt sig med noget der kunne lede til Oplysning i denne Sag, hworimod han meget mere har paastaaet at han ikke kiendte noget til den Gield hwori Peder Rasmussen skal hawe staaet til Christen Leth. - Widere widste han ikke at forklare, in Specie paastod han, at wære aldeles uwidende om hworwidt Mikkel Pedersen eller Søren Rasmussen wed den passerede Skiødning har entenderet, at beswige Søren Mikkelsen. -

Denne Forklaring blew nu for Deponenten oplæst og af ham i et og alt retihaberet, hworefter han blew dimitteret. - Mikkel Pedersen blew nu fremkaldt og foreholdt foranstaaende Forklaring, hworefter han først gientagne Gange benægtede at hawe udladt sig som af Warthoe er forklaret, eller at hawe wæret hos Søren Mikkelsen med Penge for sin Fader, men dreide derefter om og tilstod at han en gang har wæret hos Søren Mikkelsen for sin Fader med nogle Penge, men han erindrer ikke hwormange og weed heller ikke om det war Renter. - Han nægter at hawe udladt sig med for Warthoe at Giælden til Søren Mikkelsen skulle wære Pantegiæld. - Han har i sin Tid erhwerwet en Udskriwt af Skiøde og Panteprotokollen af Skiødet fra Dorthea Therkildsdatter, hwilket han fører med sig i sin Brewtaske. - Kompanent tog denne frem for at see efter Udskriwten og da Dommeren derwed blew opmærksom paa at der fandtes flere gamle Dokumenter i Tegnebogen, men fandt intet der kunne hawe Indflydelse paa Sagen uden allene en Seddel der indeholdt hworledes Kompanent skulle forholde sig hwis han blew indstæwnet for Retten, hwilken Seddel Dommeren tog til sig og acterede, men tilbagelewerede Mikkel Pedersen de øwrige Dokumenter. -

Inqwisiten forklarede angaaende denne Seddel, at der sidstafwigte Sommer kom en Ubekiendt ridende Person til ham og angaw at han skulle ind og dømme i en Sag i Hads Herred og at han kom til Kompanenten for at se til hans Kone, da han kiendte hendes Søster, der er giwt med Mølleren i Pøth Mølle paa Frijsenborg Grevskab, Kompanent klagede da sin Nød for den Ubekiendte at Søren Mikkelsen wille søge ham, hworpaa han skrew nærwærende Seddel og lewerede Kompanent. - Han forsikrer at han ikke kan opgiwe Personens Nawn eller Opholdssted uagtet han logerede hos ham en Nat, og har han hwerken seet ham før eller siden. - Hwor han skulle hen i Hads Herred er Kompanent ogsaa ubekiendt. - Nu mindes han at Personen angaw, at han war fra Grewskabet. - Han paastaaer at hans Hustrue heller ikke kiender ommeldte Person. -

Derefter fremstod Gaardmand Daniel Rasmussen i Gram og tillagde sin forhen afgiwne Forklaring, at han har kiendt Inqwesiten fra dennes Barndom af, at han aldrig, nemlig Inqwesiten har hawt stadigt ophold uden for Sognet saawidt Deponent weed og at han ikke før har hørt noget ondt om Inqwisiten. - Endwidere tillagde saawel denne Deponent som de Indstæwnte Peder Jensen og Jens Fredriksen at de wel mindes at der for nogen Tid siden logerede en Kioleklædt Person hos Inqwisiten, men hwor han kom fra, hwor han drog hen, eller hwem han war er dem aldeles ubekiendt. -Det bemærkes at Søren Mikkelsen samt de twende Deponenter fra Stilling ligeledes ware mødte, men da andre Forretninger fordrede Dommerens Tid, og han oweralt ansaae det passende, at afwente de allerede reqwirede Oplysninger, saawelsom dem der efter det idag Passerede endnu wille bliwe at, reqwirere, saa blew de Mødte uden idag at eedfæstes dimitterede, Forhøret indtil widere udsat og Retten hæwet. -                                    

                                                                           Blichfeldt.

                                 Som Widner:  Marius Wolder    Simon Schubert   m. f. P:

 

 Side 269               
Tingdag Anno 1829 den 24 December.

bl a:         
Samme Dag blew en Extraret nedsat paa Tingstædet i Skanderborg i Owerwærelse af Tinghørerne Marius Wolder og Simon Schubert, hwor da blew foretaget Sagen ctr. Mikkel Pedersen i Gram. -

Efter Tilsigelse mødte Mikkel Pedersens hustrue Mette Andersdatter og forklarede at hun ikke kiender den Person der war hos dem for nogen Tid siden, men han skal kiende hendes Søster som boer i Pøt Mølle. - Iøwrigt forsikrer hun intet at kiende til Omstændighederne wed den omhandlede Sag. - Mikkel Pedersen mødte og wedblew sit Forrige. -
De Mødende blewe dimitterede, Forhøret indtil widere udsat, og Retten hæwet.                             

                                                                                                                                                                                                                    Blichfeldt.

                                           Som Widner: Marius Wolder      Simon Schubert begge m f P:

 

Side 273        
Tingdag Anno 1830 den 28 Januar .

bl a:        
Samme Dag blew en Extraret nedsat paa Tingstedet i Skanderborg i Owerwærelse af Tinghørerne Marius Wolder og Simon Schubert, hworda foretages Sagen ctr Mikkel Pedersen i Gram. - Følgende Dokumenter blewe fremlagte nemlig en Skriwelse fra Amtet af 24de December sidstleden til Indlemmelse, men til Følge den dermed fulgte Promemoria fra Land og Søe Krigskommissairen. - Endwidere en Skriwelse fra Amtet af 12te dennes, men til Følge samtlige dermed fulgte Dokumenter. - Da Dommeren hawde bragt i erfaring at Gaardmand Rasmus Jensen i Toustrup samt Smed Søren i Gram skulle kunne afgiwe Oplysning i denne Sag ware de til idag indkaldte tilligemed de Paagiældende Søren Mikkelsen, Mikkel Pedersen og fremlagdes de i saahenseende udstædte Indkaldelser til Indlemmelse. -

Af de Indkaldte fremstod

1.
Gaardmand Rasmus Jensen i Toustrup og forklarede paa tilspørgende under Eeds Tilbud, at han har faaet 200 rbd Sedler tilgode hos Mikkel Pedersen med 2den Prioritet i dennes Gaard i Gram dog ere Obligationen ikke tinglæst og hawde Deponent heller ikke erkyndiget sig om hwem der ere 1ste Prioritetshawer. - Obligationen er indfriet og extraderet Mikkel og troer Deponent ikke at første Prioritetshawer ere opgiwet i Obligationen og ligesaalidet Prioritetens Størrelse. - Om Deponent har hawt kiendskab om den sidste mindes han heller ikke. - Han forklarede widere at han saawidt han mindes i Aarene 1826 eller 1827 gik til Mikkel Pedersen og yttrede for denne at han trængte til sine Penge og da Mikkel engang iforweien hawde fortalt Deponent at han skyldte Søren Mikkelsen Penge, saa foreslog Deponent ham at følge med til Søren Mikkelsen for om muligt at formaae denne til at forunere? Debitor med de 200 rbd, hwilket Mikkel Pedersen ogsaa ønskede da han saa fik sin Giæld samlet paa et Sted. - De traf imidlertid ikke Søren hiemme, hworimod han indtraf wed sit Hiem ligesom de wille forlade samme og da der i det samme kom en anden Mand til ham, saa fik de det ikke talt med ham angaaende den omhandlede Gienstand. Han forklarede widere at han ikke erindrede om Mikkel Pedersen udlod sig med at Søren Mikkelsen hawde Panteret i hans Gaard for det Mikkel Pedersen skyldte bemeldte Søren Mikkelsen. - Widere widste han ikke til Oplysning. -

Derefter fremstod Opholdsmand Søren Sørensen ogsaa Smed Søren kaldet af Gram og forklarede paa Tilspørgende under eeds Tilbud, at han for endeel Aars siden war anmodet om at bringe nogle Rentepenge til Søren Mikkelsen, men om den Anmodning skete af Mikkel Pedersen eller af dennes Fader, som endnu dengang lewede, det mindes han ikke. Deponent fik ikke Pengene, men mindes ikke Aarsagen dertil. - Widere widste han ikke at forklare. -

Søren Mikkelsen som war tilstæde, erklærede at han kom hiem ligesom Rasmus Jensen og Mikkel Pedersen droge af fra hans hiem og kom han ikke til at tale med dem om Pengesager. - Nu fremkaldtes Mikkel Pedersen som blew prowoceret til at indlewere den til Rasmus Jensen udstædte men senere indfriede Obligation, men han erklærede, at han ikke wed hwor samme er afblewen og forewiiste sin Brewtaske hwori forefandtes endeel andre Papirer, men ikke bemeldte Obligation. - Mikkel Pedersen benægtede widere at mindes, hwilken Prioritet Rasmus Jensen war giwet og erklærede iøwrigt i Anledning af Rasmus Jensens Forklaring, at det wel kan wære han har udladt sig med at han skyldte Penge til Søren Mikkelsen, men han har ikke widst at der derfor war giwet Pant. - Han erklærede endelig at han ikke har noget imod at der bliwer wisiteret paa hans Boepæl efter Obligationen qwætionis. - Forhøret blew indtil widere udsat og de mødende dimitterede. -

Side 275B               
Anno 1830 den 6te Feruar blew en Extraret nedsat paa Tingstedet i Skanderborg i Owerwærelse af Tinghørerne Marius Wolder og Simon Schubert, hwor da continuerede forhøret ctr Mikkel Pedersen, hwilken Tiltalte war mødt og blew foreholdt den fremlagte Skriwelse fra Land og Søekrigskommissionær Oberst Guldberg, men han erklærede, at det er ham uwitterlig hwad det er for et Skiøde hans Fader har produceret wed Sessionen. - Han fremkom efter Prowokation med den ham i sin Tid meddeelte Udskriwt af Pantebogen indeholdende Skiødet fra Dorthea Therkildsdatter til Søren Rasmussen, der blew acteret til Indlemmelse og bemærkede han derhos paa Tilspørgende, at hans Farbroder Søren Rasmussen, opgaw ham Datum paa Skiødet af Hukommelsen forinden Udskriwten blew bestilt, thi det Originale Skiøde paastaaer han ikke er at bringe til Weie. -  Han erklærede widere, at han ikke wed hwad det er for Folk, der har underskrewet som Lauwærge og Widner eller om de endnu ere til. - Han blew foreholdt Kommerceraad Tommesens Erklæring hworefter han forklarede, at det wel er mueligt, at det er nogle Aar siden Tommesen logerede hos ham og at det ikke er ham der har skrewet Sedlen og paastaaer han nu at, det er ham ubekiendt hwor den er kommet fra og hwor den er skrewen. -

Fremdeles blew fremlagt til Indlemmelse en Rapport fra Kontorist Schandorf af 28de f M:- Inqwiseten erklærede at han ikke siden har kunnet finde Obligationen. -

Endwidere blew fremlagt til Wedhæftelse en Udskriwt af Hielmslew Gjern Herreders Skiøde og Panteprotokol, indeholdende Udskriwt af et den 5te F. M. indgaaet Forlig imellem Inqwisiten og Søren Mikkelsen og blew Inqwiseten qwæstioneret i Owerensstemmelse dermed, men han paastaaet endnu at han war aldeles uwidende om da Giælden til Frue Holm blew stiftet, at Giælden til Søren Mikkelsen hwilede paa Gaarden. -Han blew dimitteret, Forhøret indtil widere udsadt og Retten hæwet. -

                                                                                                                                                                                                               Blichfeldt

                                        Som Widner: Marius Wolder  Simon Schubert begge m f P.

 

Lav B61 - 118 Protokol over de under Hjelmslev Gjern Herreders og Skanderborg Købstads Jurisdristriktion tiltalte og straffede Personer fra 20 April 1820 - 31 Marts 1868

237 Mikkel Pedersen i Gram for formentlig begaaet svigagtig Pantsætning, frifunden 26 Marts 1830 - side 185 Domprotokollen.

 Dombogen B61 G 59 side 185:

 Anno 1830 den 26 Marts

I Sagen Procurator Palundan som actor contra gaardmand Mikkel Pedersen i Gram blev afsagt følgende

                                                                      Dom

 Naar tiltalte Mikkel Pedersen til sit forsvar i denne Sag hworunder han af det offentlige er saggevis? for formentlig begaaet svigagtig Pantsætning, paaberaaber sig at Ingen retsgyldigen kan pantsætte sin Ejendom uden at hawe Skiøde paa samme, saa forvexler han med hwerandre: Resultatet for Debitor og det deraf en saadan Pantsætning, kan resultere for Kreditor, thi deraf at den Panthaver der lod sig nøje med en saadan ufuldkommen Pantret maatte vige for den der først erhvervede Pant, efter at Debitor havde erholdt tinglæst Skiøde, kunde ingenlunde resultere at Pantsætningen relativ til debitor selv skulde være ugyldig eller fritage dem for ansvar.

Da nu tiltalte med den under Sagen omhandlede Opholdscontract har indladt sig med og antaget Peder Rasmussen som Eier samt overtaget sig at tilsware dennes Pantgjæld saa er det Klart at han hvis det burde antages at han har været vidende om at gjælden til Christen Leth heftede paa Gaarden maatte anføres med Pantsætningen til Frue Habs hvormed han giver hende 1ste Prioritet for 200 Rbd, nægtet Peder Rasmussen forhen hende givet 1ste Prioritet til Christen Leth for 225 Rbd at være i samme casus som den der benytter sig af den omstændighed, at Panthavere har ladet sin Panteobligation henligge utinglæst og altsaa skyldig i et temmelig growt bedrageri.
Men tiltalte kan imod sin benægtelse ikke ansees tilstrækkeligen overbevidst om at have hawt frit Kiendskab, thi vist indeholder Opholdscontrakten med Peder Rasmussen, at han skulde indfrie dennes Pantegiæld, de efter det under Sagen Resolverede, ikke kunde være anden end den til Christen Leth, men da han nægter, at være gjort opmærksom paa denne Post da han underskrev Kontracten, og ingen af Witterligheds Widnerne har kunnet oplyse noget i saa henseende, saa skjønnes denne Punkt dog ikke forsaavidt der spørges om xxx ansvarlighed at kunde komme i Betragtning, som fuldt bevis og det saa meget mindre som den originale Kontract ikke har været at bringe tilveje.

Imidlertid opvækkes den dog i forening med Indholden af Procurator Warthow Daniel Rasmussens og Rasmus Jensens forklaringer, sideholdt med Tiltaltes under forhøren udvist Vrangvillighed og de usandheder og modsigelser hvori han Tid efter anden er truffen, betydelig formodning om, at han har været vidende om Pantgiælden, den han da saa meget mere burde refyreteret, som han efter det Oplyste angaaende Peder Rasmussens besiddelse af Gaarden og Skjødningen i sin tid til Søren Rasmussen, der ikke gik udpaa at give denne Eiendomsret, men allene at besvige det offentlige i henseende til Wærnepligtens opfyldelse, maatte indseend at Christen Leths Pantret blot anberaaede af en Formalitets Feil.

I det han altsaa alene kan nyde Frifindelse for widere tiltale, naar han bliwe at tilpligte at udrede alle af Sagen lowlig flydende Omkostninger og derunder Sallæer til de befalede Sagførere hwilket Sallæeren efter Sagens Widtløftighed og øwrige beskaffenhed findes at kunde bestemmes for Actor Procurator Calundan til 10 Rbd og for Defensor Procurator Møller til 8Rbd Sølw.
Det bemærkes at den eene del af Sagen er ved Forligelseskommissionen afgiort imellem Cessionarius Søren Mikkelsen og den Tiltalte.

Sagførerne har ikke gjort sig skyldig i Ophold men udført Sagen forswarlig.

                                                          Thi kendes for ret:

 Tiltalte Mikkel Pedersen bør actens widere Tiltald i denne Sag fri at wære, dog at han udreder alle af Sagen lowlig, flydende Omkostninger og derunder i Sallarium til Actor Procurator Calundan 10 Rbd og til Defensor Procurator Møller 8 Rbd alt Sølv at efterkomme under adfærd efter Lowen.

  Blichfeldt

                     

 LAV B6 532 Skanderborg Amt bevillinger 1850
N 109/50

Til Kampmann 12 Juli 1850.
Hermed fremsendes en gennem Justitsministeriet udfærdigetet Exp. som er bevilget aldeles gratis, nemlig Mortifikations bevilling
for Møller A. Hansen af Pøt Mølle.
Bemeldte exp. skulde man tjenstlig anmode Amtmanden at ville behageligen overlevere vedkommende.
Justitsministeriet 1 Juli 1850.
Bardenfleth

Til Skanderborg Amthuus   Q 66/50 c bilag.

No 71/50  Til Birketinget i Hammel 15 Maj 1850
 bil 14 Juni 1850.

Ved at fremsende forlangte med 1 bilag hertil indkommen ansøgning fra Møller Anders Hansen af Pøt Mølle under Grevskabet Frijsenborg indeholdende en bevilling til at søge en af Gaardmand Mikkel Pedersen i Stjær under 18de Juni 1840 f m tinglæst Kontraobligation stor 250 Rdl Mortificeret, skulde jeg tjenstlig anmode hr Amtmanden om behageligst at ville tilkjendegive Supianten, at forinden vil han have at tilvejebringe Erklæring fra ovennævnte debitor.
Med denne indeholdelse forventer jeg derfor at modtage de Yttringer hvortil hr Amtmanden maatte finde dem forventeligt, samt det indsendte tilbage. Justitm. 6 Maj 1850

Skifte efter Mikkel Pedersen  [min ane 72]:

Dette skifte har Grethe og Peder Kilt Hummelkrogvej 43 Bjergby 9800 Hjørring oversat til nu dansk 24 jan 2001.(1 del)

Børge og Bent (2 del) 13 marts 2001

År 1841 d.20 jan indfandt i sternboet (dødsboet) efter Gaardmand Mikkel Pedersen i Stier justitsråd og herredsfoged Doctor Juris Seidelin i Aarhus by i sit forfald ved den ordinære retspleje ved sin konstituerede fuldmægtig Exminatus Juris Hr Møldrup tilligemed vidner gaardmændene sognefoged Søren Rasmussen og Jens Madsen ,begge Stier, for at foretage registrerings- og vurderingsforretning over boets ejendele til videre skifte og deling mellem Sternboe-enken Mette Andersdatter og den afdødes efterladte fælles børn , der blev opgivne at være følgende:

a)     en søn Peder Mikkelsen, hjemme, næsten 25 år gammel.

b)     En do. Anders Mikkelsen                       13 år gammel.

c)     En do Anders Møller Mikkelsen                10 år gammel.

d)     En datter Dorthea Catrinne Mikkelsdatter  gift med Gaardmand Knud Andersen i Stautrup fuldmyndig

e)     En datter Johanne Mikkelsdatter,gift med Fæstegaardmand Hans Boje Jensen i Balleby Mørke sogn fuldmyndig.

Flere eller andre livsarvingwer erklærerde stervboenken, som var tilstede, at den afdøde ikke efterlader. Svigersønnen Knud Andersen var mødt ,og som de 2 umyndige børns fødte værge , så og som kurator for sønnen Peder ,der var tilstede, var ligelsdes mødt den afdødes broder Gaardmand Rasmus Pedersen af Javngyde i Tulstrup sogn.Gern Herred.Knud Andersen blev antagen til tilsynsværge for den fraværende Boie Jensen.Møldrup bemærkede ,at det 30 te dagen ,den 18 dennes ikke var mulig at komme frem formedelst en mængde dagen i forvejen falden snee.

Fremdeles kom tilstede kom opholdskone her i gaarden ,Bodil Jensdatter,Enke efter peder Nielsen Terp som foreviste en mellem hendes afdøde mand og gårdens forrige ejer Anders Hansen oprettet opholdskontrakt dateret 3 marts 1818 og thinglæst 11 te samme måned hvilken hun bad at der under forretningen måtte tages hensyn til ,idet hun derhos bemærkede at hun endvidere af gården er tilstået 10 læs tørv og to læs træ godt og forsvarligt ,hvilket sidste sterboenken indrømmede. Endelig kom tilstede Enkens lavværge Peder Ditlevsen af Stier.

I samtlige tilstedeværende overværelse blev forretningen derpå fremmet som følger:

 

(1 daler =6 mark.1 mark=16 skilling )

tal

Tekst                                    

RD                      

MK

 SK

 

Dagligstuen

 

 

 

 

1

Sybord med krydsfod.

 

3               

 

2

Fyrbænke

 

1

       

3

fyrbænke

 

 

12

4

Gamle  træstole

 

   1            

   4         

1

Stueur i foutteral

   4            

 

 

1    

Jernkakkelovn

    6          

 

 

1

Madskab                                 

1               

 

 

1

Speil

 

 

  8          

1

Kobber fyrbækken

 

  2             

 

1

Rivjern og 2 messing tarlerkner

 

 1              

 8           

 

Den Anden stue

 

 

 

3

Tin Lysestager

 

1               

 

1

Malmmorter  med støder

 1              

   3            

 

2

Malm lysestager

 

   2            

 

1

Malm strygejern

 

   3            

 

1

Hammer og en kniv

 

 1              

 

1

Kasse med noget jern (skramleri)

 

 2             

 

1

Huus postil og nogen gamle bøger

 

1               

8            

1

Lysestage

 

 

8            

1

4 lispund bismer

  1             

 3              

 

 

I en alkoveseng:               

 

 

 

1

Bolster overdyne

1               

 

 

2

Vadmels underdyne

  1             

3               

 

2

Hovedpuder

  1             

 

 

1

Par blårlærredslagner

 

  1             

 

 

I en anden alkove seng.

 

 

 

1

Bolster overdyne

 1              

 3              

 

2

Vadmels underdyne

 1              

3               

 

2

Hørhovedpuder

 

 4              

 

1

Par blålærredslagner

 

   1            

 8           

1

Omhæng

 

1               

   8         

 

I køkkenet

 

 

 

1

Gammel fyrkiste

 

   3            

 

1

Ildklemme og en puster

 

  1             

 8           

4

Lerfade

 

 

 8           

1

Gammel kobber tekedel

 

   1            

 8           

2

Gl.Jerngryder

 

 

 12         

 

I overstuen

 

 

 

1

Egekiste

  1             

 3              

 

1

Halmløbe og et trækar

 

 

  8          

1

Ege dragkiste

 3              

 

 

½

Lispund uld

    2           

4               

 

1

Fyrdragkiste

1               

  3             

 

1

Egedragkiste

3              

 

 

 

Deri den afdødes gangklæder

 

 

 

1

Blå Vadmelsfrakke            

  2             

 3              

 

1

 Do      do

   1            

    1           

 

1

Par blå vadmelsbukser

  1             

   1            

 

1

Par manchester  Do

   1            

 

 

1

Par gamle bukser

 

   1            

8            

1

Stribet nattrøje

 

  1            

  8          

1

 Do     undertrøje

 

  1             

 

1

Ulden nattrøje

 

 

  8          

1

Stribet Vest

 

    2           

 

1

 En do vest af shirts

 

    1           

 

1

Rød Hjemmegjort vest

 

 

  8          

1

Sort       do              do

 

 

   8         

1

Vadmels karai

 

          

    8        

3

Par uldstrømper

 

2               

 

4

Blågarnsskjorter

2               

    4           

 

2

Røde halstørklæder

 

   3            

 

2

Lyse       do

 

   2            

 

1

Rød ulden hue og nathue

 

            

1            

1

Kasket

 

    3           

 

1

Gammel hat

 

 

   4         

1

 Do         do

  

 

   4         

1

Vadmelsfrakke

2               

 

 

1

Trøje med sølvknapper

    1           

3               

 

1

Gammel fyrskab

1              

 

 

1

Ege hængeskab

 

4               

 

 

Deri en del metalknapper og noget jerntøj

 

2               

 

1

Skydegevæhr

    1           

4               

 

1

Båndkniv og noget gl jerntøj

 

   4            

 

1

Bordug

 

  3             

 

1

Stykke stribet tøj

 

   4            

 

2

Små træborde

 

4               

 

5

Træstole

 

    3           

 

2

Spejle

 

    1           

   4         

2

Pyramider af træ

 

    1           

 8           

2

Hylder

 

 

  8          

1

Tinramme

 

 

12       

4

Tinfade

1               

  3            

 

11

Tinlarlerkner

    1           

1               

 

3

Gl thinpotter nogle glas og et krus

 

 1              

  8          

1

Et sengested med omfang

               

 

 

1

Olmerdugs overdyne

  4            

 

 

1

  Do                  do

2              

 

 

3

Hovedpuder

2              

 

 

1

 Mindre  do

 

    3           

 

1

Par hørgarnslagner                          

    1           

 

 

2

Gl  syskrin

 

  1             

 

1

Skab

 

 

  8          

1

Kobbertragt og en sølv skål

 

    1           

  8          

 

I den yderste stue

 

 

 

1

Fyrbord

 

    2          

 

2

Bænke

 

 

8

1

Bagtrup

 

2

8

1

Kiøkken skab

 

1

 

1

Ege øltønde

1

4

 

1

Anker

 

2

 

2

ballier  og en øltragt

 

1

8

2

Trærammer

 

1

8

1

Jerngryde og noget andet skrammel

 

4

 

1

Messing kjedel

1

 

 

1

Mindre do

 

1

 

1

Gammel stan  skab og noget skrammel deri

 

2

 

1

Hængskab

 

1

8

1

Standkiste

 

4

 

1

Messing keidel

 

2

 

3

Rokker og 1 haspe                          

 

3

8

 

I en Seng

 

 

 

1

Sort stribet olmerdugs  overdyne

1

 

 

2

Underdyne vadmel og olmerdug

 

3

 

2

Hovedpuder

 

 

8

1

Par pjaltet lagner

 

 

8

 

I bryggerset

 

 

 

3/4

Tønde Grubekedel

10

 

 

8

Sække

1

4

 

1

Ølkar

 

4

 

1

Mindre do

 

2

 

1

Gl.Brygge kar

 

 

12

1

kjerne

 

2

8

1

Svine tønde

 

1

 

1

Solde og en ballie

 

1

 

1

Bryggerstol

 

 

4

1

qværn

 

1

8

2

Spader og 2 stripper

 

2

 

1

salttrug

 

3

 

 

På loftet  

 

 

 

1

foustage

 

 

8

1

Skoul og 3 river

 

3

 

3

Stk ege træ

 

3

 

2

kar

1

3

 

2

Gl. kister

 

2

 

1

høvlebænk

 

4

 

3

River og 2………

 

4

 

2

Høe brydere

 

 

8

1

høle

1

 

 

2

sække

 

1

8

 

I laden

 

 

 

1

Sold 1 løb

 

1

8

1

skippe

 

1

8

1

Huul skuel 2 river

 

1

 

 

I Hakkeshuset

 

 

 

1

Hakkelskiste med kniv

 

3

 

1

Solde og 1 løb

 

1

 

 

I stalden

 

 

 

1

Brun følhoppe 7 aar                                       

60

 

 

1

Sort hoppe     4 år

45

 

 

1

Broget  hoppe  13 år

35

 

 

1

Do hvid hest

20

 

 

1

Brunet føl

20

 

 

3

Hold kiøre tøi

3

 

 

 

I ko stalden

 

 

 

1

Sort ko

12

 

 

1

    do

15

 

 

1

BlakBrogget  ko

17

 

 

1

Sort do

13

 

 

1

 do

12

 

 

1

Sort Hjelmet ditto

20

 

 

1

 Do qvie

12

 

 

1

Rød do

11

 

 

1

Blakbroget tyr

11

3

 

1

Rødbroget kalv

4

 

 

1

Blakbroget kalv

4

 

 

4

dækkener

1

 

 

 

I Svinestien

 

 

 

2

Sviin

6

 

 

 

I Faarestien

 

 

 

15

Faar

30

 

 

1

gris

4

 

 

2

kalve

2

 

 

 

I Huggerhuset

30

 

 

3

Tælle bænke

 

1

 

2

Sauger

 

2

 

1

Skouvsauge

 

4

 

1

Øxe,baandkniev ,2 spirerbor.og noget mere hugge tiøj

 

3

 

1

Hakkelseskiste med kniv

 

4

 

1

Hyulbørre, 1 spade og en fork

 

4

8

1

Tjære kande

 

 

8

 

I Gaarden

 

 

 

1

Beslagen vogn

30

 

 

1

Ditto

25

 

 

1

Arbejdsvogn med 6 hjul

10

 

 

1

Kæde

 

4

 

2

Harver

2

 

 

2

Hjulplouge

6

 

 

2

Par leire

2

 

 

1

Slibesten

1

 

 

1

Jernstang

2

 

 

 

I en opholdssstue

 

 

 

1

Jern kakkelovn

10

 

 

 

ialt

556

 

 

 

Videre løsøre Ind og udbo forefantes ikke stervboens tilhørende          

 Ey heller   Besætning

stervboenkens erklærede at boet ikke er videre af for anførte slags eiendele

derefter blev stervbogaardens med bygninger og tilliggende jorde af hartkorn  3 td.   6 sk. 0 fj. 5/6  album

jordskyld og 2 1/9 album shovskyld med konge og kirke-tiender af samme ,dateret 30 sept. 1831 , tinglæst 7 august 1833, saavel som gaardens sæd og evt. afgrøde samt den ved gaarden værende giøding, med hensyn til den paa gaarden hvilende aftægt og de i gaarden indestaaende kgl. Penge 213 rd. 12 sk og 89/96 del sk i sølv.

 Vurderet  til           2800 rd.

Enken  erklærede at der paa gaarden hviler  følgende gjeld:

 

 

 

a

Møller Andreas Hansen Pøt Mølle

125

 

 

b

Slagter Krees i Aarhus 

400

 

 

c

Des foruden er boet uden beviser Til gaardmand  Knud Andersen  i Stautrup

50

 

 

 

 

 

 

 

 

Til sønnen Peder Mikkelsen en  gave fra Peder Nielsen Terp som den a afdøde  har forbrugt

240

 

 

 

 

 

 

Sidste aars Skatter 1840

30

 

 

 

Rasmus Pedersen af Javngyde anmeldte at han hos  den afdøde har til gode 42 rd 2 mk.7 sk.men da tervboen samt sønnen Peder og  svigersønnenKnudAndersen erklærede at de ikke kendte til den geild , ville eller kunne de ikke indrømme samme rigtighed

Da videre for tiden ey var at foretage blev forretningen sluttet ,efter at saavel stervboenken samt  sønnen Peder den mødte Svigersøn og formynder havde erklæret at de ere tilfredse med den foretagne vurdering, og med at denne af mændene her i protocollen skrevteligen beediges.

Med paategning blev …….opholds contaa. tilbagelevere

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enken Mette Anderdatter  (M.F.H.)

Lauværge Peder Ditlev

Peder Mikkelsen.

Knud Andersen

Rasmus Pedersen

Som vidner og vuderingsmænd bekræfter vi , foranstaaende forretning af os er foretagne efter samvittighed og saasantt hielpe os gud og hans hellige ord

 

 

 

 

 

Skiftet fortsætter på side 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Til Top

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse

 

Senest opdateret:  04. juni 2012 .

 Til forside

Til scrapbog