Frederik qvintus bestalling for Friderich Carl Muncheberg som byfoged i Skanderborg.

Dateret Rendsborg den 20 juni 1760.

Kilde:
Landsarkivet i Viborg: B5 A – 71 år 1758 – 1761
Århus Stiftsamt Havreballegård og Stjernholm Amter 1683 - 1799
Rescripter.

 

 

Ekstrakten lyder således:

Fra Frederik den Femte, Rendsborg. Henviser til memorial fra Birkedommer Doctor Juris Carl Muncheberg i Skanderborg, der er refereret for ham, hvori denne har forestillet, at skønt Skanderborg By, i henseende til alle rettes behandlinger er henlagt under Birketinget, så forlanger Amtsforvalteren at forrette skifterne og vil anses som Magistrat på stedet, hvorfor Muncheberg har anholdt om, at måtte forundes bestalling som Byfoged i Byen. Efter omstændighederne og Stiftamtmandens erklæring, har Kongen fundet for godt, at beskikke Muncheberg, her efter at være og forrette Byfoged [embedet], og Birkeskriver Niels Wissing  til at være Byskriver i bemeldte Skanderborg, og dennem derpå under denne dags dato hans allernådigste bestalling at lade meddele. [Se følgende]. 20 juni 1760.

 

 

 

Ekstrakten lyder således:

Fra Fredericus Qvintus, Rendsborg. Gør alle vitterligt, at wi allernådigst haver beskikket Doctor Juris Friderich Carl Muncheberg, Birkedommer ved Skanderborg Rytterdistrikts Birketing til herefter også at være Byfoged i Skanderborg således, at skifterne som hidtil har været administreret af Amtsforvalteren, herefter som andre steder hører under den beskikkede Byfoged og Byskriver. 20 juni 1760.

Til toppen

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:  04. juni 2012 .

 Til forside

 Til scrapbog