Skanderborg Ryttergods salget i 1767.

Oversigtside for Ekstrakt af samtlige adkomster for selvejere under Skanderborg Rytterdistrikt som forevist ved Ryttergodsets salg i 1767

Denne side indeholder en beskrivelse af hvorledes ekstrakterne er registreret samt nederst en oversigt over hvilke områder og gårdnumre der er ekstrakter fra.

I kan gå direkte til det ønskede område ved at klikke på områdenavnet. For en del af ekstrakterne er der tilknyttet udskrifter af de originale dokumenter. Dem ser I ved at klikke på de links der er indsat enten på Reg linien eller på første tekstlinie under Reg linien.

Se også den store sag der opstod da bønderne i Stier by ville købe deres gårde ved samme auktion. 

Ved afhændelsen af Ryttergodserne i 1767, skulle alle selvejere stille med beviser (adkomster) på deres selv - ejer rettighed, hvilket bl a bestod af gamle skøder - tingsvidner m v, der for nogens vedkommende, viste at slægten havde beboet gården i flere generationer, der er eksempel på at dette kan gå helt tilbage til 1450 gård no 39 i Mesing - til 1529 - gård no 12 i Kattrup.

Dokumenterne blev derefter alle afskrevne og indsendt til Rentekammeret, og findes nu som 2 pakker i Rigsarkivet.

Der blev samtidigt fremstillet et register over de foreviste dokumenter m.v.

Dette register har jeg valgt at indsætte som indledning til hver enkelt sag, således der dannes et vist overblik før gennemlæsningen.

 
HF = herredsfoged

Arkiv Rigsarkivet:

(RA) Renteskriverkontorerne 1679 - 71

Diverse 2247 - 24 - 25 1767 (2 pakker)

RK Jyske Rtskr Kont Diverse Dok.

Kommissionsakter vedr. Afhændelsen af Kronens Gods i Skanderborg Distrikt. 1767.

NB: Ved brugen af stoffet læses således exp:

Gård no 5:

Peder Andersen                                                              

Reg 1: [det der står i register]

Et Tingswidne Skiøde af 6te oct 1663 hworwed Søren Jensen af Winding afhænder til sin Broder Anders Jensen og fæstemøe Maren Jensdatter, en otting Jord paa Winding Mark. -

Sag 1: [Mit ekstrakt af selve dokumentet]

Jens Nielsen i dag i Dommerens Sted Peder Christensen i Bredstrup tinghører og Hans Pettersen i Horsens giør Witterlig at
Aar efter Guds Byrd 1663 Tiirsdagen dj: 6te Octobr: paa Tørsting herrets ting for Dom war skicket udi Rette ærlig og welfornumstig Mand Anders Jensen af Winding paa sin egen samt sin trolowede fæste Møe Maren Jensdatters wegne, som Loulig esket, bedes og fick et fuld tingswiidne af 8te trofaste Danne Mænd, som alle samdrægtelig o s v.

Herefter selve dokumenterne:

Tingswidne Skiøde af 19de oct: 1674: hworwed Anders Pedersen i Fregerslev afhænder til Søren Jensen i Blegen, halwparten af en halw Selw Eier Bondegaard ibidm: og ald det sær Jord og Eng i Sønder og Nør Blegind Aldrup Mark, undtagen en Søster Lod. -

                 Sag 1: mit ekstrakt af selve dokumentets indhold.

Dvs. at Jens Sørensen besidder stedet - gården no 2 - ved forevisningen af beviserne i 1767. 

Dernæst Reg 1 = sammendrag af det ældste adkomstbrev, han kan fremvise - foretaget af Regimentsskriveren.

                 Sag 1: der er det af mig foretagne ekstrakt af selve det foreviste - og dengang afskrevne - dokument [nogle af disse har jeg i kopi, og de er linket på Reg linien eller første tekstlinie].

No 1.
Extract Af Selw Eiernes jndkomne Adkomster, Skanderborg Amt, Woer Herred.

Område- og gård-oversigt

Adslev sogn og Bye

67-68

Alling Sogn og Bye

103-107

Biertrup

62-66

Blegen (Blegind) Sogn og Bye

49-51

Dallerup Sogn og Bye

108-109

Eyer [Ejer]

24

Framlev Sogn og Bye

80-82

Framlev Herred - Galten Sogn og Bye

95-98

Framlev Herred - Sielle Sogn og Bye

70-74

Fregerslew

61

Galthen Sogn og Bye

100

Giern Herred - Laasbye Sogn - Flensted

101

Gredstrup Sogn - Dauding

28-30

Hielmslev Herred - Miesing Sogn og Bye

37-41

Hørning Sogn og Bye

52-60

Jexen

69

Kattrup

7-13

Kattrup Sogn - Borup

5

Lillering

85

Linnå Sogn - Mollerup

131-133

Møballe

6

Ousted Sogn-Elling

17-23

Owerbye

14-15

Ring Sogn - Bredstrup

27

Røgen

122-123

Røgen Sogn - Klintrup

121

Schiellerup

134-138

Schifholm Sogn - Herschen

75-76

Silcheborg Amt - Giern Herred Spaarup sogn - Farre

124-130

Snaastrup

84

Stilling Sogn og Bye

42-48

Stiær Sogn og Bye

77-79

Stoering Sogn og Bye

86-94

Saarring

110-116

Thestrup

16

Toustrup

117-120

Tulstrup Sogn - Tørring

102

Tørsting Herred - Føuling Sogn - Aastrup

25-26

Winding Sogn og Bye

4-5, 31-36

Ørritzlew Sogn - Ørschov

1-4

Til toppen