Skanderborg Amstues skifteprotokol

Skanderborg Byfoged 1745-1750

 

 Film fra Rigsarkivet: M 10220             

Filmen starter fol 269 med afslutning på sag fra sidste film.

[Ikke korrektur-læst].

Den angivne dato er den først forekommende ved sagens gennemlæsning, og derfor ikke altid den dato hvor dødsfaldet er anmeldt.

 

1 fol 274
Skomager Andreas Bendixen, Skanderborg 4 Maj 1750 B: Bendix Andreasen 26 aar, Sophie Magdalene 23 aar, Karen 20 aar, Else Cathrine Andersdatter 19 aar, Anne Margrethe Andersdatter 12 aar, Augustinus Andersen 6 aar. Beskikkede Fm: Niels Pedersen, Anders Pedersen, Guldsmed, Skanderborg.

2 fol 281
Muurmæster Jørgen Fischer, Skanderborg 27 April 1749. E: Maren Pedersdatter. Lv: Mads Michelsen, Skanderborg. Af 1ste ægteskab B: Anne Magdalene Pedersdatter, hvis opholdssted ej vides, på hvis vegne overv: Casper Pettersen, Skanderborg. Beskikket Fm: Jacob Andersen Bruun, Skanderborg.

3 fol 287
Madame Dorethe Sophie Udsen, Skanderborg. 28 April 1749. Samfrendeskifte.
E: Sr Christopher Ermandinger. B: Elisabeth Marie Ermandinger 5 aar.

3 fol 294
Dorthe Ollesdatter, Skanderborg 8 Octob 1749. E: Herlev Bamberg, Skræder. A: Bror Mads Ollufsen Saxild, tj Hans Exel Hr Geheime Raad Thot i København, Johanne Olufsdatter g Controleur Jes Pedersen Jessen paa Eyland List Ø, Mette Olufsdatter g Matros Peder Espensen, skal være ved Holmen i København, Maren Ollufsdatter som overværende. Desuden nævnes deres gamle Moder Anne Madsdatter Sal Olle Simmonsens Enke i Saxild.

4 fol 300
Anne Kirstine Rasmusdatter, Skanderborg 29 Novb 1749 E: Søren Jensen Snedker. B: Anne Margarethe Sørensdatter 14 aar.

5 fol 304
Guldsmed Peder Lumberg, Skanderborg.
2 Decb 1749. E: Anne Heleene Margarethe Lumberg. Lv: Sr Hans Ollesen. B: Johan Frederich 8 1/2 aar. Beskikket Fm: Rasmus Fyhnboe.

6 fol 307
Væver Johan Christopher Leitz, Skanderborg, 2 Jan 1750. Druknet i Søen. E: Appelone Christensdatter. A: Moderen Mette Leidz Lv: Mads Michelsen. 2 Brødre Johan Christian Leister, Johan Henrik Leister, 1 Søster Else Cathrine Leister, alle i Tønder. På deres v: Niels Dørup, Skbg. Det oplyses at forældrene er døde.

7 fol 310
Mette Rasmusdatter, Skanderborg. 27 Juni 1750. E: Skomager Jens Hansen Schow. 2 B: Niels Jensen 5 aar, Else Marie Jensdatter 3 aar.

8 fol 316
Karen Jacobsdatter, Skanderborg 20 Juli 1750.
E: Jørgen Jensen. 5B: Michel Nielsen (ældst vides ikke opholdssted), Jacob Nielsen, gift i Skanderborg, Johanne Marie Nielsdatter (ældst ugift skal være i København), Kirstine Jørgensdatter g Christen Nielsen, Snedker i Skanderborg, Cathrine Jørgensdatter 18 1/4 aar, hos søsteren.

9 fol 320
Herleu Jensen Bamberg, Skanderborg. 29 Juli 1750. I huset er Maren Ollesdatter og drengen Palle Axelsen. A: På fædrene side. Afg. Jens Herluesens 2de Sønner, Bror Knud Jensen,  Bror Niels Jensen, Galten. Afg. Peder Herluesens 4re Sønner, Knud Herlueses, Skovsrod Skole, Anders Pedersen Herlusen, Kalbygaard, Anne Pedersdatter g Anders Rasmussen, Kalbygaard, Maren Pedersdatter g Niels Nielsen, Lundgaard. som alle er afd. Sødskende Børns Børn. På Mødrene side: Christen Pedersen afd. Sødskende Barn på Halvsødskende side Anne Pedersdatter g Jens Sørensen i Fregerslev, Karen Pedersdatter afd. Sødskende Barn på Halvsøskende side g Søren Rasmussen, Dørup Sal Peder Andersen Skriwers efterladte 2 Børn, som er afd. Sødskende Barns Børn på halvsødskende side, og skal opholde sig hos moderen i Lolland, navn og køn vides ikke. Og endelig Sal Edel Sørensdatter var g med Otte Johansen, Hørning efterladt 2 B Johan Ottesen, Maren Ottesdatter som er afd. Sødskende barns børn på heelsødskende side. Overv. nævnes Christen Pedersen, Adslev på egne og sal bror Peder Skrivers vegne.

10 fol 332
Else Bendixdatter, Skanderborg.
24 Sept 1750. E: Snedker Niels Laursen Schov. B: Laurs Nielsen Schov 5 1/2 år.

11 fol 335
Karen Jensdatter, Skanderborg. 19 Octob 1750.
E: Peder Laursen Bech B: Dorthea Pedersdatter 14 aar.

12 fol 348
Anne Rasmusdatter, Skanderborg. 24 Octob 1750. E: Jens Nielsen Bæch. A: Bror Peder Rasmussen, Århus Land Soldat, Maren Rasmusdatter gift i Århus.

13 - fol 5
Johanne Sørensdatter, Skanderborg.
29 Marts 1751. E: Rasmus Poulsen. A: 1)Bror Poul Sørensen, Berring, 2)Halvbror Rasmus Sørensen, død efterladt sig 4B: a)Jens Rasmussen i Berring, b) Rasmus Rasmussen, Worumslef, c) Kirsten Rasmusdatter g Mikkel Jensen, Worumslef, d) Niels Rasmussen, True, 2) Halvbror Jens Sørensen, død efterladt sig 2B: A) Laurs Jensen, Brabrand, B) Rasmus Jensen, Skjoldelev. alle myndige. Overværende Enkemanden og Jacob Bruun da ingen af de indkaldte var mødt.

14 fol 10
Wiwech Jespersdatter, Skanderborg 31 Marts 1751.
E: Parykmager Frederich Benner. B: Christian Ludvig Benner 13 aar, Anne Marie Bennersdatter 11 aar, Lauritz Benner 6 aar, Christence Bennersdatter 3 1/2 aar og Regine Bennersdatter 1 1/2 aar.

15 fol 18
Anne Marie Hansdatter, Skanderborg.
17 Juli 1751. E: Knapmager Isach Nielsen. B: 1) Niels Isachsen Buchsen forhen Degn i Hasle og Anexer, død efterladt sig B: a) Inger Nielsdatter ca 22 aar, tjener måske i København b) Mette Marie Nielsdatter ca 15 aar hos Moderen i Aarhus

2)
Hans  Isachsen 42 aar i Vestindien som Direktør for hans Principal Vizoe, 2) Hans Bang Buchsen 39 aar hvor vides ikke, 3) Keie (Keij/Key)Isachsen Buchsen 34 aar, 4) Anders Buchsen 32 aar paa rejse til Vestindien, 5) Anne Cathrine g en Gartner i Holland Jan v den berg, 6) Anne Isachsdatter g Jan Thomesen i Amsterdam, 7) Malke Isachsdatter g Christian Pettersen i Amsterdam, 8 Christina Isachsdatter 23 aar tj i Amsterdam.

Ny samling fol 22 15 Juni 1752. Hans Isachsen nu 43 er nu hjemme. Hans nu 40 år menes at være i Ostindien. Keie 35 hjemme hos faderen som  han har været i mange aar. Anne Cathrine er nu Enke opholder sig her i byen. Paa Niels Isachsens efterladte børns vegne: Niels Ustrup, Skanderborg.

16 fol 25
Peder Laursen (Bæch), Skanderborg. 11 August 1751. E: Johanne Nielsdatter. Lv: Faderen Niels Nielsen Møller, Sqwæt Mølle. Første ægteskab med Karen Jensdatter B: Dorethea Pedersdatter 14 aar. FM: Niels Pedersen og Jens Høyerup, Skbg. Desuden overværende de gamle opholdsfolk Christopher Thim og Mette Johansdatter.

17 fol 48
Niels Nielsen Dørrup, Skanderborg. 31 Jan 1752. E: Maren Jørgensdatter. Lv: Peter Høyrup. 4B: Anders Nielsen Dørrup 19 1/2 aar, Søren Nielsen Dørrup 17 1/2 aar, Mette Kirstine Nielsdatter g hr Otte Ludja, Cappellan til Besser og Onsbjerg på Samsø, Dilliana Nielsdatter 7 1/2 aar hos Moderen. Fm indtil videre: Anders Pedersen, Skbg. Fm: Farbroder Kgl Vejer og Maaler paa Samsø Søren Nielsen Dørrup

18 fol 57
Jens Nielsen Wrold, Skanderborg 2 Febr 1752. E: Sitzel Sørensdatter. Lv: Peder Nielsen, senere næens som Lv: Jacob Bruhn, Skbg. Skbg. B: Anne Jensdatter g Casper Pedersen Blytækker, Skbg, Karen Jensdatter g Hans Nielsen, Vrold.

19 fol 69
Portbetjent Christen Nielsen, Skanderborg 21 Febr 1752.
E: Maren Jørgensdatter. Lv: Niels Udstrup, Skbg. B: Jørgen Christensen, Maren Christensen, Niels Christensen alle små og umyndige. Fm: Farfar Niels Rasmussen, Yding. Ny samling fol 74 5 Decb 1752. Jørgen nu 7 1/2 aar, Maren nu 6 aar, den førnævnte yngste søn er nu død. Lv: nu Birkeskriver Vissing. og beskikket Fm: Niels Udstrup, Skbg. Nævnes farfar Niels Rasmussen, Yding.

20 fol 79
Feldbereder Rasmus Andersen Bruhn, Skanderborg. 8 April 1752. E: Anne Nielsdatter. Lv: Jacob Andersen Bruhn. B: Erik Rasmussen 27 aar, Anders Rasmussen 19 1/2 aar, Mette Rasmusdatter har været g med Jens Schov, Skbg, død efterladt sig 2B: a) Niels Jensen 7 aar b) Else Marie Jensdatter 5 aar. Curator: Niels Andersen, Skbg. Desuden Jens Schov paa børns vegne.

21 fol 85
Appelone Christiansdatter, Skanderborg. 15 Maj 1752.
E: Feldbereder Jørgen Jensen. A: Søster Sophie Christiansdatter i første ægteskab med Brøgger Olle Borkoff, Helsingør, han er død og i 2det ægteskab med Brøgger Jens Johansen sst, Søster Juliane Christiansdatter g Jørgen Øldsted, Uth By i Bjerre Herred, Søster Cathirne Christansdatter ugift i Nørre Vissing.

22 fol 89
Dorthe Bertelsdatter, Skanderborg. 20 Juni 1752. E: Søren Pedersen Bagger. A: Søster Anne Bertelsdatter g Niels Laursen, Seistrup by i Hunderup Sogn, Søster Maren Bertelsdatter g Søren Sørensen, Aasleu (Aarslev?) d efterladt sig Inger Marie Sørensdatter, som i mange aar har været og endnu er, hos Enkemanden i Stervboet hendes Morbroder! 19 aar. Beskikket Fm: Jens Høyerup, Skbg. Desuden bilag hvorefter Søren Pedersen Bager, bekræfter at være skyldig til Madamme Maren Vogensdatter Thorup, Skbg af hendes børnd fædrene arv.

23 fol 103
Afskediget Trompeter Johan Lantz, Skanderborg. 27 Juli 1752. E: Anne Knudsdatter. Lv: Christen Jensen, Skbg. 1 B: navn ikke ang.

24 fol 105
Rasmus Laursen, Skanderborg. 15 Sept 1752. E: Bodil Stephansdatter. Lv: Niels Marcusen (Niels Klocher) B: Laurs Rasmussen 5 1/2 aar, Maren Rasmusdatter 3 aar.
Beskikket Fm: Jens Stilling derefter fabror Niels Laursen, Venggaard.

25 fol 110
Johanne Villumsdatter, Skanderborg 17 Jan 1753. Har været g med en aftacket Rytter Bertel Andreasen, der for ca 14 (senere nævnes 12 aar) aar siden skal være bortrømt, hvorhen vides ikke. A: Søster Børn, Niels Bases (Baes)her af Byen i live værende 3 sønner 1 datter.

26 fol 114
Peder Noermand, Skanderborg.
17 Jan 1753. E: Kirsten Jensdatter. Lv: Rasmus Fyhnbo. B: Kirstine Marie 15 aar, Jens Pedersen 6 aar. Fm: Rasmus Boes.

27 fol 118
Jens Rasmussen  Balle, Skanderborg. 8 Marts 1753. E: Catrine Johansdatter (Balle). Lv: Jens Stilling.
B: Jørgen Jensen Balle 21 aar. Curator: Christen Pallesen.

28 fol 128
Lieutenant Buchartz, Skanderborg. 20 Marts 1753. E: Maria Erichsdatter Buchartz.
Da hun er denne Dags eftermiddag nu Nylig blewen heftig angrebet af et inderlig Slag eller Rørelse, ikke tegner sig til andet med hende, end den wisse Død, og hun der foruden ikke har nogen af sine paarørende slægt og wenner hos sig. 

29 fol 129
Mad: Maria Erichsdatter Buchardtz. 27 Marts 1753. Har været gift med Leutenant Buchardtz. Se 18 - 20 Marts 1753. Arvinger kendes ikke saa beskikkes Jens Høyrup til at varetage.

30 fol 138
Regiments Slagter og Stabs Marcutenter Andreas Byhner, Skanderborg. E: Magdalene Byhner. Lv: Mons. Broersen, Skbg. B: Borger i Skbg Carl Christian Byhner (hos hvem de boede), Catrine Maria g Kiøbmand i Slesvig Christian Bertelsen, Joachim Johan Byhner 24 aar. Curator Mons Sorterup.

31 fol 150
Marie Mortensdatter, Skanderborg. 24 Novb 1753. E: Skovfoged Søren Pedersen. Da arvinger kendes ikke kendes varetager Jacob Bruhn.

32 fol 168
Anne Margrethe Boye, Skanderborg. 30 Marts 1754. Har været gift med Sal Capitajn Hans Ernst Boye (død 1740). Ingen arvinger tilstede derfor beskikkes Søren Pedersen Bagger, Skbg. Fol 178 ny samling 27 Sept 1754, hvoraf fremgaar efter et Tings Vidne ved Bog og Vends herreds Ting i Fyn, at arvingerne er: Søskende og Søskende Børn. 1) Søster Margrethe Reinholdtsdatter, ugift i Odense Hospital i mange aar, 2) Søster Abelone Reinholdtsdatter g Theodorus Dasforius, Sanderum ved Odense. 3) Bror Jacob Reinholdtsen død efterladt sig: a) Ellen Jacobsdatter, Barløse b) Anne Margrethe tjener Smeirup. c) Anne Jacobsdatter, tjener i Turup, alle ugifte i bemeldte Fyn. Beskikket Fm: Chr. Leegaard, Skbg.

33 fol 192
Morten Mortensen Bager, Skanderborg. 1 Maj 1754. E: Karen Henrichsdatter. Lv: Niels Udstrup, Skbg.  A: Søsters Børn. a) Rasmus Jensen Bager, Sjælland. b) Niels Jensen Bager, Vitved. c) Maren Jensdatter g Hans Fyhnboe, Skanderborg. d) Peder Normands Enke Kirsten Jensdatter, g en aftacket Rytter Christen Nielsen, Skanderborg. e) Anne Catrine Jensdatter g Skomager  Rasmus Boes, Skanderborg. Overv. Hans Fyhnbo.

34 fol 204
Anne Jensdatter, Skanderborg.
23 Juli 1754. E: Blytæcker Casper Pedersen. 4B: Karen Caspersdatter 9 1/2 aar, Chathrine Lisbet Casperadatter 7 aar, Bodel Caspersdatter 5 aar, Anne Margrethe Caspersdatter 5 uger. Fm: Guldsmed Anders Pedersen, Skanderborg.

35 fol 210
Anne Nielsdatter, Skanderborg. 27 Juli 1754. E: Hans Petter Gierling. B: Hans Hansen Gierling 16 1/2 aar.

36 fol 216
Sadelmager Johan Bernhard Grønvald, Skanderborg. 23 Jan 1755. E: Anne Catrine Nielsdatter. Lv: Mads Michelsen, Skbg. 4B: Ingeborg Johansdatter 6 3/4 aar, Christian Johansen 4 1/4 aar, Niels Johansen 2 1/4 aar, Johan Bernhardt 1/4 aar (alder ang ved samlingen 11 Octob 1755) Fm: Jacob Bruhn, Skbg.

37 fol 224
Blytækker Casper Pettersen, Skanderborg 9 Febr 1755. Som af frost og kuld er Død funden paa Hemb Mark. Har været gift med Anne Jensdatter. Ny samling 11 Octob 1755 hvor angives, deres smaa umyndige børn, hvoraf kun 3 er i live. B: Karen Caspersdatter 10 1/2 aar, hos Birkedommer Gundorph, Chatrine Elisabeth Caspersdatter 9 aar hos Anders Pedersen, Guldsmed, Bodil Caspersdatter 6 aar hos Søren Møllemand. Overværende som nærmeste Paarørende Anders Guldsmed.

38 fol 232
Chatrine Johansdatter, Skanderborg. 27 Febr 1755. E: Skomager Poul Sørensen Fyhnbo. A: skal være a) Søster Ellen Johansdatter b) Søster Johanne Johansdatter, c) Halvsøster Mette Margrethe Rasmusdatter, alle i København. Overv. Jacob Bruhn, Skbg.

39 fol 240
Maren Jørgensdatter, Skanderborg. 12 April 1755. E: Søren Pedersen Bager. Afdøde har ikke i dette sit sidste ægteskab efterladt livsarvinger. Fra første ægteskab B: Madame Mette Kirstine Nielsdatter g Hr Otte Ludja, Samsø, Anders Nielsen tj i Heede Mølle, Søren Nielsen hr Amtsforvalter Justsen, Diliane Nielsdatter hos Hr Ludja på Samsø. Overværende Søren Pedersen Skovfoged, Skbg. Fol 250 21 Juli ny samling. Anders Nielsen Dørrup, 23 aar nu i Heede Mølle, Søren Nielsen Dørrup 21 aar paa Skanderborg Amstue, Mette Kirstine Nielsdatter g Otte Ludja, Samsø, Delliane Nielsdatter 9 1/2 aar hos hr Ludja. Fm: Farbror Søren (Nielsen) Dørup, Samsø.  

40 fol 256
Smed Jens Pedersen, Skanderborg 28 Juni 1755.
E: Anne Cathrine Wellesdatter.  Lv: Christen Leegaard. Paa ukendte Arv. vegne Niels Baas

41 fol 272
Niels Sørensen Høyerup, Skanderborg 25 Decb 1755. E: og Lv ikke navngivet.
Attest fra Sognepræsten Hr Henrich Morville, i Lerskov og Jordrup Menigheder, angaaende hvor den Sal er Barnfød, og hvor mange af hans Sødskende, som eneste og rette arvinger er i Live, men endog den Sahl: Mands Broder  Hans Sørensen i København, samt  Søster Maleene Sørensdatter, Sal Niels Ollesens Enke, Øster Giesten, Deres til Deris i Liwe  værende ældste Broder Peder Sørensen af Høyrup, gifwer fuldmagt, og endelig behørig Afkald paa Stemplet papiir fra disse, og øwrige hendes Sahl: Mand Jens Sørensen Høyrups Arwinger, alt saaleedes Lydende som følger: -

Efter begiering meddeles Peders Sørensen af Høyerup Bye i Lerskow Sogn, og  samt den afdøde Søren Hansens Børn af bemelte Høyerup, saa vidt mig om dennem er bevidst, efter følgende attest:

Deres forældre Sørren Hansen og Leene Hansdatter, som begge i Mange Aar imedens jeg har Weeret her wed Menigheden har siddet wed gaard og grund i bemeldte Høyerup Bye i Lerskov Sogn, hawer ialt haft 14 Børn hwor af 5 ere kuns nu i lewende liwe, Neml 2 Brødre og 3 Søstre. Peder Sørensen er dend ældste Broder, som har en Kongl. Fæstegaard i Høyrup og er 45 aar gammel, men hwerken hans eller de Andres kand wed Dag og Datum føres saasom Ministerial bogen, er i den sidste ulyckelige Brand 1728 opbrendt.

Hans Sørrensen er den anden Broder, som er Kudsk wed Consumptions Skriwer Jessen paa den Kongl. Toldboe i Kiøbenhawn g er ungefæhr 38 Aar gammel. Magdalen Sørensdaatter er den ældste Daatter boendes i en Kongl. Fæste Gaard  i Øster Giesten i Giedsten Sogn og har i mange Aar wæret i Enckestand efter hendes Sahl: Mands Niels Ollufsens død, hun er ungefæhr 58 Aar gammel. Anne Sørrensdaatter er den anden Daatter, som er gift med præstens af Hart og Bramdrup hans Annex Bonde i Bramdrup bye, og hendes Mands Naun er Hans Jepsen, hendes alder er 47 Aar. Kiersten Sørrensdtr den  3de Datter ere gift med  een Kongl. Fæste Bonde i Wraae Bye og Leirskow Sogn, Nawnl. Lars Jensen og hendes Alder er 40 Aar. Af de Bortdøde Børn er der ingen som har wæret Gift uden den nu Sahl: afdøde Jens Sørrensen Høyerup og een Daatter Else Sørrensdatter. Denne sidste war Gift med endnu en Kongl. Fæste Bonde i Lerskow Bye Naunl: Thomas Møller, men hun har kun efterladts sig et Barn, som et Aars tiid efter Moderen er ogsaa bort Død og følgelig slet ingen fleere, end de anførte, som kan giøre paastand at Arwe efter den Afgl. Sahl: Jens Sørrensen. Denne Beretning er i Alle maader Rigtig, og kand naar forlanges, bliwe  wed Colding Birketing Bekræftet og bewidnet, hwilket indtil Widre her med bekræftes og bewidnes af Leirskow Præstegrd. d. 20 Janv. 1756.

       Henrich Morville, Sognepræst til Lejrskov og Jordrup Menigheder. (LS)

Afkald til Enken Margarethe Godtharzdaatter Boller:
Peder Sørensen, Lerskov, Hans Jepsen, Bramdrup, Laurs Jensen, Lerskov Sogn, Vraa By, Hans Sørensen tj i København, Mallene Sørrensdatter været g med afg Niels Olesen, Øster Giested,

42 fol 283
Knapmager Isach Nielsen, Skanderborg. 11 Maj 1756. I nogle aar opholdt af sin Sin Key Isachsen. Har været gift iflf skifte af 15 Juni 1752, hvorfra nævnes: Hans Isachsen Borchsen i Vestindien, der er ældste søn af afd. Mad.Haunstrup her i Byen. Arvinger fraværende, underskrives paa deres wegne Hans Sørrensen.

43 fol 289
ikke anvendt.

44 fol 289.
Elisabeth Ovesdatter, Skanderborg.
27 April 1756. E: Laurs Broersen. A: Sødskende Clare Ovesdatter g Ernst Bierchsted, Ladegaard, Maren Ovesdatter g Ernst Dencke, Alken, død efterladt sig a) Ove Hansen, Hospitalsforstander i Colding, Maren Ovesdatter har været g med Anders ?, Ladegaard, død efterladt sig Anne Andersdaatter gift med ?. Overv Niels Pedersen, Skbg. Blandt Creditorer nævnes Jomfru Johanne Broersen.

45 fol 314
Anna Anne Magdalene Mejer, Skanderborg 28 Juli 1757. E: Trykker Johan Martin Mejer. B: Christopher  15 aar, Biathe 10 aar, Marie Clare 3 aar, Lene 1/4 aar. 8 April 1758 ny samling hvor Christopher Meier 17 aar i lære i Horsens hos Skomager Hendrich Jørgensen Mørch. Biathe Chatarina Meier 10 aar, Marie Clare 4 aar, den 4de Leene er nu i afvigte vinter død. W: Faderen og Jørgen Knudsen, Skanderborg.

46 fol 322
Karen Hansdatter, Skanderborg.
23 Sept 1757. E: Sadelmager Knud Bendixen. A: 1) Bror afg. Jens Hansens 2 børn: Thomas Jensen, Gaardmand i Hvolbæk, Maren Jensdatter g Gaardmand Morten Poulsen, Hørning. 2) Søster afg Anne Hansdatters børn: Maren Pedersdatter g Jens Villumsen, Virring, Anne Pedersdatter, død efterladt sig 2b: Maren Rasmusdatter 13 aar,  Peder Rasmusdatter 11 aar begge hos formynderen Jens Villumsen i Virring.

47 fol 329
Anna Dorthea Borchof, Skanderborg. 27 Febr 1758. Har været g med afg. Birkeskriver Ludvig Georg von Cøln.
B: Johan Daniel von Cøln, Ridefoged paa Bonnerupgaard i Sjælland.

Iflg register skulle skiftet efter afg Birkedommer Christen Gundorph starte fol 2, men tilsyneladende starter filmen et stykke inde i sagen, Næste afsnit følger med en mindre skrift, uden fol no og tilsyneladende starter det inde i en protokol, da første sider er en boopgørelse. Desuden skulle der iflg samme være skifte efter Margrethe Simonsdatter fol 2.

På fol 10 kan læses:
Cathrine Hansdatter Luxdorph, Salig Magister Nichel Seidelin, forrige Slots Præst til Skanderborg Slot etc. sælger, skøder etc.

48 - fol 11
Birkedommer Christen Gundorph, Skanderborg. 4 Febr 1757. Uden livsarvinger. Øvrige arwinger, som alle skal opholde sig her i landet, hvor afdøde er født, er indkaldt udi de Danske Gazetter, som wed Ordentlig Proclama a Dat 21 Sept 1756 er sket. Angiven død den 2den August 1756. A: Afdød Broder Jep Nielsens Børn i Gunderup, som ikke er fuldmyndige. Brev om afg. Broderen Hans Nielsen Gundorph, forpagter paa gaarden Lindberg - og dennes Slegfred? senere siges, at hun er ægte datter - Daatter Margrethe Hansdatter. Iflg tingsvidne kan hun ikke arve efter Chr Gundorph. Nævnes hendes moders svoger Jens Sørensen. Margrethe Hansdatter g Constabel Claus Erichsen, Fredericia.

Omtales Tingsvidne fra Schads Herredsting 20 Marts 1725. Og lyder saaledes:

Anno 1725 Tiirsdagen den 25 Marti for Retten frem kom Christen Gundorph fra Schanderborg, og lod i dag Protocollen tilføre, at som hans Broder Hans Nielsen Gundorph nuværende fuldmægtig ved Krencerup Rosenlund og Nørregaard i Lolland har for nogle aar siden uden ægteskab med Madame Ingeborg Hansdatter Friis af gl hr Ifuer Kraboes til Ovstrup og Harup hans efterlewerske, aulet et pigebarn wed Nawn Margrette, Saa wille Hans Nielsen Gundorph, nu herwed Rætten og for alle og En hwer i anledning af et imellem hannem og Ingeborg Friis Sluttet forlig, hawe Declareritfornæwnte Barn Margrette, er hans med Madame Ingeborg Friis aulede daatter, Til hwad ende hand og wil at det som hans ægte barn skal ansees og hawe det, om hand kommer i ægteskab, udi kiøn og kuld efter Lowen jndlyst, dog samme hans Barn Margrette Hansdatter ei nogen awr efter hannem hawe at paastaae, efter som hand nu her for Rætten lod wed bemelte sin Broder Christen Gundorph lewere 60 Sld enhwer Daler til 64 sk danske beregned, som hand det efter bemelte derom, og widere Sluttet forliig indhold giwet hawer, og dermed for alt skulle Barnet i sin tiid lade sig nøye, alleenist om Hans Gundorph lewer noget og hans tilstand bliwer dertil, wil hand uden nogens ..erdring, hawe dets Tarw udi widere eftertancker?, hwilke forskrewne Tredsinds tiuge Slettedaler Mons. Jens Sørensen boende paa Alsbroe wed Riibe, som er en Swoger til Madame Ingeborg Friis og hendes Lauwærge imodtog her for Rætten, og for samme lowede ej alleene at holde Hans Nielsen Gundorph krawesløs men end og at wære answarlig til samme strax skal worde hidsat Sicker til Barnets .. og aarlig Interesse, saa det der paa ingen skade i fremtiiden skal Beregne baade for Capital og Rændte wæret forwisset, naar det Nemlig Barnet! i sin tid selw kand betroes, og forlangendes worder, under answar til Barnet Margrette Hansdatter er Mons Jens Sørensen eller arwinger, hwor efter Christen Gundorph, paa sin Broder Hans Gundorphs wegne war Tingswidne begierende og Mons Jens Sørensen gienpart . Som og af Rætten blew udsted, forestaaende Saaleedes Rigtig af Protocollen at wære Extraheret, Testerer Ribe den 4 November 1756. Sign.

Der nævnes ogsaa en Brodersøn Niels Gundorph, Skanderborg Ladegaard.

Arven udgør 3393 rd 2 mk der uddeles i 3 Søsterlodder og en Broder lod saaledes:

En Søster Kirsten Nielsdatter i Toftnes - 678 rd 4 mk
En Søster Margrethe Nielsdatter i Aare - 678 - 4
En Søster Maren Nielsdatter død efterladt sig 5 Sønner som nyder neml:
Peder Nielsen i Roust - 135 Rd 4 mk 6 2/5 sk
Jørgen Nielsen i Gunderup - 135 - 4 - 6 2/5
Hans Nielsen tjener wed Ribe - 135 - 4 -6 2/5
Niels Nielsen tj Hospitals forstanderen i Ribe - 135 - 4 - 6 2/5
Niels Nielsen, opholdssted kende ikke, arven seq. - 135 - 4 - 6 2/5
En Broder Jeppe Nielsen, død efterladt sig 4 Sønner 3 Døttre
Niels Gundorph, Skanderborg Ladegaard - 246 - 4 - 11 7/11
Gregers Jepsen - 246 - 4 - 11 7/11
Peder Jepsen - 246 - 4 - 11 7/11
Hans Jepsen - 246 - 4 - 11 7/11
Maren Jepsdatter - 123 - 2 - 5 - 9/11
Enne Jepsdatter [Anne Jepsdatter] - 123 - 2 - 5 9/11
Maren Jepsdatter - 123 - 2 - 5 9/11

Skiftet er meget langt, der kan derfor meget vel forekomme flere arwinger, men grundet tidsnød, vil det for nuværende føre for vidt, at gennemlæse hele skiftet der først slutter fol 31.
Signeres Niels Gundorph.

49 fol 39
Skovfoged Søren Pedersen, Skanderborg. 7 Juli 1759. A: Bror Rasmus Pedersen, Skørping v/Aalborg, Bror Mads Pedersen, Hospitals Lem i Horsens. Bror Niels Pedersen, København. Søster Karen Pederdatter g afg. Jørgen Rasmussen, Grumstrup. Alle myndige. W. for Karen P søn Rasmus Jørgensen, Grumstrup. For de andre: Fuldmægtig S Hans Laursen, Skanderborg.

50 fol 38
Rasmus Jensen, Skanderborg 14 August 1759. E: Karen Andersdatter. Lw: Bror Søren Andersen. 1ste ægteskab med Anne .. B: Jens Rasmussen 19 aar, 2det ægteskab B: Anne Kirstine Rasmusdatter 13 aar. Curator og beskikket Fm: Skomager Rasmus Jespersen. Første samling 20 Maj 1758. Hvor sønnen er i lære hos Skomager Rasmus Jespersen

51 fol 39b
Christen Jensen Heedegaard, Skanderborg. 6 Decb 1759. E: Anne Jespersdatter LW: Bror  Rasmus Jespersen. B: Jens Christensen i 4 aar, Jens Christensen i 2 aar. F: Hans Friis, Skanderborg.

52 fol 41b
Peder Sørensen, Skanderborg.
6 Decb 1760. E: Maren Michelsdatter. Lv: Væver Anders Jensen, Skbg. A: Halvbror Mads Nielsen, Svinsager, der efter tinglyst afkald 30 Octb sidst afvigte, er fornøjet.

53 fol 42
Peder Helt, Skanderborg.
24 Febr 1762. E: Johanne Nielsdatter. Lv: Key Isachsen, Skbg. B: Johanne Cathrine Pedersdatter. Fm: Niels Nielsen, Møller af Sqvæt Mølle.

54 fol 45
Christen Leegaard, Skanderborg 1 Febr. E: Anne Marie Ørting. Lv: J. Stilling B: Poul 9 aar, Christen i 7 aar, Anne Margrethe i 4 aar. Hun maa hensidde i uskiftet bo.

55 fol 46
Sidzel Sørensdatter, Skanderborg. 10 Maj 1762. A: Søsterbørn Søren Rasmussen, husmand i Hvolbæk, Søren Axelsen, som ikke vides hvor er, men har været Soldat ved et af de gevorbne regimenter. Overv for sidste: Jørgen Jensen, Skbg.

56 fol 49
Henrik Jochumsen Becher (Bæch), Skanderborg. 17 Maj 1762. E: Anne Ollufsdatter. Lv: Hans Fries, Skbg B: Christoffer Bæcher, ?oetainmæster i Kbhvn, Anders Bæcher, Aarhus, Christopher Bæcher, købmandskarl i Aarhus.

57 fol 51
Elisabeth Margrethe Brøckner, Skanderborg død gd kl 1 Slet. 18 Maj 1762. E: Jens Adslev. A:  Dattersøn Hans Peter Rodenborg, Horsens Fm: Far Niels Rotenborg, Horsens.

Ny samling fol 54 - 29 Juni 1761! (1762) 30 dagen efter (Vinhandler) Sal Jens Adslev og hustru Sal Madame Elisabeth Margrethe Brøkner, Skanderborg, som begge strax efter hinanden er døde. Testamente af 20 Juli 1759. A: Den sal Kones fra sidste ægteskab eneste Datter Maren Pedersdatter Werner, død efterladt sig et Barn Mons Niels Rodenborgs Søn, Hans Petter Rodenborg (2 1/2 aar i 1759), Horsens. I testamentet omtales J A 3 søskende som ikke har indfundet sig.

58 fol 75
Mette Kirstine Eschesdatter (i reg Erichsdatter), Skanderborg. 2 Juni 1762. E: Skræder Jacob Nielsen.
B: Cathrine Marie Jacobsdatter 12 aar, Christiana Dorethe i 8te aar. W: Jørgen Jensen, Skbg.

59 fol 77b
Hyrde Petter Gerling, Skanderborg. 8 Juni 1763. E: Maren Rasmusdatter. Lv: Peder Jensen, Smed i Skbg. Arvinger kendes ikke da han er indkommen fra Tyskland, for dem beskikkes Tobaksspinder Niels Marchusen, Skbg.

60 fol 78b
Jens Pallesen, Skanderborg. 1 Sept 1763. E: Cathrine Gabrielsdatter Lv: Skoleholder Jens Stilling, Skbg. og Peder Pallesen, Skbg. B: Jørgen Jensen, Skomager i Skbg, Mette Jensdatter 28 aar tiener i Horsens, Marie Jensdatter 26 aar, Maren Jensdatter 22 aar begge i Skbg. Fm: Farbror Christen Pallesen, Skbg., Fm: for Mette Jensdatter Farbror! Hans Pedersen, Skbg.

61 fol 80b
Trykker Johan Meyer, Skanderborg. 10 Sept 1763. E: Ane Cathrine Jørgensdatter. Lv: Snedker Christen Nielsen, Skbg. Af 1ste ægteskab B: Johan Christopher 19 aar i Aarhus, Beate Cathrine 13 aar. 2det ægteskab B: Martin Vilhelm i 3die aar, Anne Marie Magdalene i 5te aar. Fm: for sidste kuld Morfader Jørgen Jensen sst. Beskikket for 1ste kuld Frederik Nicolajsen, Skbg. Ny samling 10 Sept. en Søn Johan Martin, født efter faderens død.

62 fol 82
Snedker Søren Jensen, Skanderborg. 12 Novb 1763. E: Anne Margrethe Pedersdatter. Lv: Rasmus (Pedersen) Muurmand. Af 1ste ægteskab B: Thomas Sørensen, over 40 aar som staar under det Bornholmske Regiment, Anders Sørensen, husmand i Virring, Jens Sørensen omtrent 30 aar værende i Fyn, Anne Marie Sørensdatter atter gift med Jens Jensen, Skbg, Anne Margrethe Sørensdatter tjener i Hylke Præstegaard. I 2det ægteskab B: Anne Kirstine Sørensdatter 6 1/2 aar, Mette Sørensdatter 4 aar, begge hjemme hos moderen. FM: Guldsmed Anders Pedersen, Skbg.

63 fol 84b
Almisselem Mette Rasmusdatter, Skanderborg. 8 Februar 1764. Ingen arvinger og intet værdi.

64 fol 84b
Karen Henrichsdatter, Skanderborg. 17 Febr 1764. E: Corporal Hans Henrik Køebler - Køeber. A: Halvbror Frantz Christensen Holst paa Christianshavn i Kbhvn, halvbror Michel Holgersen, tilforn boende i Mesing død efterladt sig 2B: Christian Michelsen 28 aar  tj i Forlev, Maren Michelsdatter g Bertel Jacobsen, Forlev. Overv Skoleholder Niels Klokker, Skbg der dør før skiftet er afsluttet og derfor Mons Johan Beyer, Skbg.

65 fol 87
Christen Legaard, Skanderborg. 21 Maj 1764. Samfrændeskiftebrev. E: Anne Marie Øtig. Lv: J. Stilling.
B: Poul Christensen Legaard 11? aar. Fm: Niels Ustrup, Skbg.

66 fol 88b
Maren Vogensdatter Thorup, Skanderborg. 12 Octob 1764. B: Welærwærdige Hr Rasmus Haunstrup, Sognepræst for Nørup og Randbøl Menigheder. Peder Haunstrup, farver i Colding død efterladt sig en Datter Maren, Conditionerende hos hr Cammer herre von der Lith paa Branderup Howgaard, Anne Marie g Ms Johann Herschen Beyer, Skbg, Cathrine Marie g Sr August Kobedantz, Købmand i Fredericia, død efterladt sig  Esche og Nicolay begge umyndige. Overv: for Maren Haunstrups v Stiffader Hans Jacobsen, farver i Colding.

67 fol 106
Kirsten Jensdatter Grawes, Skanderborg. 20 October 1764. E: Skræder Jens Christensen. B: Jens Jensen i 5te aar, Bodil Johanne i 4de aar, Christen Jensen  1 1/4 aar.

68 fol 108
Birgithe Mortensdatter, Skanderborg. 20 Novb 1764. Ugift. A: Bror Garber! (garver?) Niels Giesing, Kbhvn, Bror Garber Rasmus Geising, Bergen i Norge, Bror Jørgen Geising, Borger og Isenkræmmer i Kbhvn, død efterladt sig datter Pauline Giesing. Omtales uden navn nogle børn efter en afdød Bror sst Jens Mortensen, som måske er ovennævnte.

69 fol 111
Drejer Hans Hansen, Skanderborg. 3 Decb 1764. E: Maren Sørensdatter. Lv: Skræder Jens Christensen, Skbg. 3B: Hans Hansen 7 aar, Søren Hansen 5 aar, Jørgen Baltzer Hansen 2 aar. W: Smed Peder Jensen, Skbg.

70 fol 113
Bertel Sørensen Has, Skanderborg. 15 Maj 1765. A: Moderen Anne Cathrine Jesperdatter, Lv: Rasmus Boes, Skbg. Bror Jens 33 aar opholder sig i Norge, søstre Anneken 26 aar, Maren 23 aar tj frue Etatsraadinde Jessen i Slesvig, Karen 18 aar tj Christopher Skræder, Skbg . Nævnes også skøde fra Jesper Rasmussen til Søren Hass, og Søren Hass til  sønnen Bertel Hass.
Fm: Morbror Rasmus Jespersen, Skbg.

71 fol 115b
Maren Erichsdatter, Skanderborg. 14 Sept 1765. E: Frederich Nicolajsen. B: Erich 9 aar, Anne Marie 18 aar, Karen 6 aar.
V: Fasters mand Christopher Rasmussen, Skbg.

72 fol 118
Knud Nielsen Leger, Skanderborg. 8 Novb 1765. Død 11 Febr 1765. A: Halvbror Lars Jensen, Foerlev? død efterladt sig 2B: Karen Laursdatter g Jørgen Mathiesen, Foerlev?, Maren Laursdatter ugift og vides ikke hvor. Beskikket Fm for sidste: Johan Herschend Beyer, Skbg.

73 fol 119
Mads Michelsen, Skanderborg.
18 Febr 1766. E: Bodil Nielsdatter. Lv: Rasmus Jespersen, Skbg. B: Michel Madsen 26 aar, Niels Madsen 24 aar.
Curator: Hans Friis, Skbg.

74 fol 119b
Niels Marchusen, Skanderborg. 24 Marts 1766. E: Karen Jensdatter. Lv: S Ulrich Toldstrup, Skbg (Procurator?) B: Cathrine Marie Nielsdatter g Glarmæster Hans Petter Them.

75 fol 120b
Premier Leiutnant Jørgen Bochardz Obenhausen, Skanderborg.
15 April 1766. Dimiteret fra det Slesviske Curaser Regiment. E: Inger Marie. Lv: Byskriver Jørgen Fogh. B: Mette Christine Obenhausen 24 aar hos moderen, Otte Henrich Obenhausen 27 aar i Skanderborg.

76 fol 124
Undvigte Carl Frederich Astrup, Skanderborg. 19 Decb 1764. Det er et fallit bo, drev tilsidst uden Borgerbrev Købmandsskab. Vides ikke hvor han er. Hustruen rejste natten efter registreringen bort, hvorhen vides ikke.

77 fol 127
Kleinsmed Søren Erichsen, Skanderborg.
24 Jan 1766. E: Christine Sophia Wellersdatter. Lv: Smed Peder Jensen, Skbg. B: Erich 8 aar, Johanne Margrethe 6 aar, Jens Petter 7 uger.

78 fol 129
Johanne Jacobsdatter Baastrup, Skanderborg.
30 Juni 1766. E: Rasmus Baastrup. A: Bror Sognepræsten Niels Jacobsen, i Saxild

79 fol 129b
Angenethe Christensdatter Vissing, Skanderborg. 28 Juni 1766. E: Byskriver Niels Vissing. B: Christian Nickulai Vissing, 28 aar, Hans Vissing 24 aar, Boel Marie 21 aar, Mette Marie 19 aar, Christen 11 aar, Frederiche Lovise 9 aar. Fm: Sr Ulrich Christian Tolstrup, Skbg. og Farbroder? Skovfoged Rasmus Rasmussen, Emborg.

80 fol 133
Madam. Karen Jensdatter Galschiøt, Skanderborg. 5 August 1766. Paabegyndt 15 Novb 1765. Boendes i Peder Muurmæsters lejewaaning. Ingen arvinger.

81 fol 137
Jomfru Dorthea Brorson, Skanderborg. 14 Januar 1767. A: Søskende Johanne Pederdatter Brorson, Laurs Brorson, begge i Skbg, Anne Kirstine Brorson g Sognepræst Johan Bierring, i Rømdrup og Klarup Menigheder, døde efterladt sig 4B: Mariane Bierring g Sognepræst Vagaard samme sted, Christence Berring Enke efter Sl Brodersen i Unnersted, Johanne Malene Berring g Sr Andreas Brønding paa Hørbyelund, Severine Berring ugift, i Røndrup. Curator Hans Laursen.

82 fol 140
Jens Hansen Skov, Skanderborg.
28 Juli 1767. E: Kirsten Jacobsdatter. Lv: Niels Thorsen, Skbg. Afd. eneste B: Niels Skov 22 aar. Ny samling 28 Juli 1767 hvor det angives at enken er død.

83 fol 142
Kirstine Hansdatter, Skanderborg.
9 Novb 1767. E: Anders Rasmussen. B: Engel 21 aar, Maren 13 aar, Rasmus 17 aar.

37 fol 144
Chathrine Jørgensdatter, Skanderborg.
8 Juli 1768. E: Peder Hald. Arv fra hendes 1ste ægteskab B: Lehne Mejersdatter, Martin Mejersen. Fm: Mosters Mans Christen Nielsen, Skanderborg. Ny samling 26 Maj 1768 hvor ang. afd efterladte nu levende eneste datter Lene Mejersdatter er eneste arving.

84 fol 146b
Skiftebrev efter afg:
Hans Pedersen og afdøde hustru Karen Rasmusdatter, Skanderborg. 20 August 1768. Påbegyndt 25 Decb 1767. H. P. boede hos Jens Pallesens Enke, har tidligere haft en gaard. A: 1)Bror Christen Pallesen, Skbg, 2)Bror .. Pallesen, Skbg død efterladt sig 4B: a) Skomager Jørgen Pallesen, Skbg, b)Mette 34 aar hos moderen, c)Marie 32 aar tj ente afg. Hans Pedersen, d)Maren g Skomager Hans Pedersen, Horsens. 3)Bror Michel Pedersen Schandorph, Capellan i Linaa og Dallerup, 4)Bror Palle Pedersen, Aarhus død efterladt sig en Søn Peder Pallesen, Skipper sst. 5)Søster Bodil Pedersdatter i Hylkegaard?, død efterladt sig en Datter Agnethe g med Birkeskriver Vissing, Skanderborg, død efterladt sig 6B: A)Christian Wissing, Skbg, B)Jens Wissing 25 aar, Conditionerende paa Hoved, C) Christen Wissing 13 aar hos faderen, D)Bodild g Rasmus Baastrup, Skbg, E)Mette Marie oph sig hos sin swoger, F) Frederica 11 aar hos faderen. Beskikkede V. Byskriver Fogh.

Fol 149 ny samling 20 August 1768.
Hvor den sal mands arvinger indfandt sig:
Christen Pallesen og Jørgens Pallesen, Skbg, Hr Michel Schandorph, Linaa, og paa Peder Pallesen, Aarhus hans vegne: Byskriver Fogh, Skbg. Hans Wissing Conditionerende paa Palsgaard, paa sine Børns vegne Christen, Mette Marie og Frederiche deres vegne Byskriver Wissing, Skbg, hvor da allerførst meldte sig Christian Wissing og Rasmus Baastrup, Skbg paa hans hustrus wegne, hawde indfunden sig Laurs Jensen Kysing, Skomager i Skive, som til at bewise at hands hustrue Anne Gudsdavidsdatter og hendes afdøde søster Kirstine Gudsdavidsdatters efterladte 3B: Gudsdavid Jensen, Bendte Marie samt Johanne Jensdøttere auflede af hende i ægteskab med Jens Laursen Hysing, Handskemager i Nykøbing paa Mors, Deres arwe Rættighed efter afgangne førommeldte Hans Pedersens hustrue Karen Rasmusdatter, fremlagde et tingsvidne udsted fra Rinds Gislum Herreders Ræt  den 11 Augstij sidst som hand begierede Læst, paaskrewen og siden acten følge.  Og dernæst foreviste han attest af Kirkebogen, hworaf Sees at forbemeldte Jens Laursen Kysings Søn Gudsdavids er lidet over 21 aar og døtrene umyndige.
Da ingen af de tilstedeværende Hans Pedersens arvinger havde noget derimod. Declamerede Laurs Jensen Kysing, at han mødte på såvel kones som hendes afg Søsters Børns vegne. Medbragte fuldmagt fra deres fader Jens Laursen Kølsing.

Boopgørelsen saaledes:
Afd Karen Pedersdatters arvinger:

Laurs Jensen Kølsing, hustru Anne Gudsdavidsdatter, Jens Larsen Kølsing, børn med Kirsten Gudsdavidsdatter, Bendte Marie og Johanne.

Hans Pedersens arvinger:
Bror Michel Schandorph, Bror Christen Pallesen, Bror Søn Peder Pallesen, Aarhus, afg Bror Jens Pallesens Børn Jørgen Pallesen, Mette, Marie. Hans Pedersen, Horsens paa hustru Marens vegne. Afd Søsters børn: Christian Wissing, Hans Wissing, Christen Wissing.
Rasmus Baastrup paa hustru Bodils  vegne. Mette Marie Wissing. Fredericke Wissing.

85 fol 150
Ny samling i liqwiditionsforretning over undvigte:
Jens Christensen Skjoldelev, Skanderborg 9 Decb 1769. Påbeg. 19 Marts 1768. Som tidligere ang. er konen også bortrejst, hvorhen vides ikke. Se ??

86 fol 153
Pentionis Corporal Hans Henrich Kørber, Skanderborg 9 Decb 1769. B: Frederik Kørber, ved Foedguarderne, en datter g Poul Larsen, Kbhvn, datter Margrethe, g med en Slagter paa Falster.

87 fol 155
Dreier Jens Sørensen, Skanderborg. 22 Januar 1773. Bg 19 Sept 1772. E: Ane Jørgensdatter Lv: Skomager Peder Jensen, Skbg. B: Søn lidt over 3/4 aar.

88 - fol 157
Bager Søren Pedersen, Skanderborg. 10 Maj 1772. E: ? Lv: Sr Peter Todbjerg, senere Hans Friis, Skbg.  A: Søster Maren Pedersdatter i Hønning (Hørning?) Hospital ved Clausholm, afdød Bror Peder Pedersen forhen Bager i Ribe hvis B: Feldberedersvend Godtfred Pederser, i Wahr (Varde?) 28 aar, Peder Pedersen, Skrædersvend i Ribe 23 aar, Maren Pedersdatter hos Moderen i Ribe 25 aar, Ane Pedersdatter  tj i Tønder 19 aar beskikket paa deres vegne  U. Tolstrup Skbg.

89 fol 161
Kirstine Marie Malling, Skanderborg.13 Decb 1773. E: Slagter Jørgen Knudsen. B: Rasmus i 12te, Jørgen i 8te aar.

90 fol 163b
Niels Baes, Skanderborg. 4 Juni 1774 (bg 4 Decb 1774? (1773!). E: Cathrine Pedersdatter. Lv: Key Isachsen Bøxen! Skbg. B: Birgitte Baes enke efter Væver Anders Jensen, Skbg, Søren Baes skal være boende i Hørning, Skræder Claus Vilhelm Baes, Horsens død efterladt sig 2B: Niels Peter 7 aar, Karen 5 aar.

91 fol 165
Anne Margrethe (Godthardsdatter)  Boller, Skanderborg. 20 Juni 1774. Der er  Testamente. E: Hans Friis. A: Helbrødre:  1)Godthard Boller, husmand i Ry, 2)Frands Boller i Hansted Hospital, 3)Johan Boller i Crach Mølle, død efterladt sig 3B: Søren Møllersvend i Labing Mølle, Anne Judit g Gaardmand Anders Poulsen Jexen, Vilhelmine g Jens Christophersen sst. 4)Lucas Boller, Adslev død efterladt sig 5B: a)Bertel 24 tj Hans Friis, Skbg, b)Johan 23 tj Dines i Jexen, c)Anne Margrethe g gaardmand Hans Mortensen, Hørning, Kirsten tj Ole Jørgensen, Adslev, e)Anne Marie hos moderen i Adslev. 5)Jacob Boller, Coldens Mølle, død efterladt sig 3B: A/Godthardt i Coldens Mølle, 17 aar B)Anne Marie tj Jens Mickelsen i Adslev, C)Juliane? opholder sig hos en slægt i Giern?. 

92 fol 166
Skomager Peder Jensen, Skanderborg. 29 Juni 1774. E: Kirsten Rasmusdatter. Lv: Hans Friis, Skbg.  B: Skomager Jens Pedersen, Gosmer i Hads Herred, Hedevig Christine Pedersdatter 17 aar tj  Bager Baltzer, Skbg.

93 fol 167.
Oberstinde Charlotte Amalie Brochdorf født Reetz, Skanderborg. 24 Juni 1774. Testamente i boet. A: 1)Søster Fr General Major Inde Ingeborg Samitz, Skbg .2) Afdød Broders Datter Fr General Dorthe Reetz g Hans Exellence Gehejmeraad Rosenkrands til Rosenholm etc.

94 fol 168
Ungkarl Rasmus Rasmussen, Skanderborg.
19 Decb 1774. Begyndt 29 febr 1772?.  Tj Hr Lund, død i Espen Laursens huus.  Michel Jensen, Hem, Morfader til afdødes uden ægteskab avlede nu og Moderløse Datter, hvis opdragelse han haver besørget, fordrer foruden de resterende år som faderen skulle betale til hendes opdragelse. Den ved reg. forseglede kiste er åbnet og dele senere fjernet af afd Fader Rasmus Sørensen, Galten i overværelse af Espen Laursen, Niels Snedker Niels Skou, Jacob Stilling og Generalindens Karl. Skulle afdødes nævnte barn dø før 10 år udløber, skal Michel Jensen, Hem godtgøre afd far Rasmus Sørensen, 4 Sltdl for hvert manglende aar.

95 fol 171
Muurmester Rasmus Pedersen, Skbg. 19 Decb 1774 (Bg 3 Jan 1774. E: Anne Marie Mortensdatter. Lv: Peter Hald, Skbg. B: Peder Rasmussen 19 aar, Bodil Marie tj i Aarhus 17 aar, Anne Dorthe 11 aar hos Moderen, Niels Ibsen 10 aar, Poul 5 aar.

96 fol 173
Anne Cathrine Pedersdatter, Skanderborg. 29 Decb 1774. Enke efter  Afg Niels Baes. A: Bror Casper Henrik Severin, Kobbersmed i Lychstøer (Løgstør), Søster Anne Marie Pedersdatter g Henning Jessen? Snedker i Velling.

97 fol 175
Johanne Knudsdatter, Skanderborg. 19 Decb 1774. E: Sr. Christian Thiil. 7B: 1)Hans Christiansen 44 aar som skal være i Ostindien. 2)Birgitte g Bendix Andreasen, Skbg, 3)Elisabeth g med Justice Vagmester Foss ved Cammerherre Numsens Regiment i Olberg (Aalborg?) 4)Anne Marie enke efter Lohan Jacob Lehme, Skbg, 5)Karen g  Conradt Zelle, Sergiant ved det Oldenborgske Regiment i Kbhvn, 6)Catharine  Marie 25 aar hjemme 7)Christiane Magdalene 24 aar tj Major Fichiel?, Skbg.

98 fol 177
Sadelmager Johan Jacob Lehme, Skanderborg. 31 Decb 1774. (Bg 30te dag 7 Marts 1774) E: Anne Marie Thiil Lv: Hans Friis 7B: 1)Frands 15 aar, 2)Peter 14 aar, 3)Elisabeth 12 aar, 4)Hans 10 aar, 5)Christian 8 aar, 6)Johanne Margrethe 6 aar, 7)Frederich 3/4 aar.
Fm: Morfader Christian Thiil, sst.

99 fol 179
Ulrich Christian Bruhn, Skanderborg 6 Decb 1774. E: Marenm Jørgensdatter Lv: Sr Todberg, senere Niels Ustrup, Skbg.
B: Else Marie som siden faderens er død ugift, Karen  19 aa, Anne Marie 17 aar.

100 fol 180
General Majorinde Samtz, Skanderborg. 31 Januar 1775. Der forevises brev fra Hans Exelcen Gehejmeraad Frederich Christian Rosenkrantz, Kbhvn dat 14 Febr 1775: Paa underretning at min kones afg fader  Cammerherre Tønne Rætzes eneste efterlevende Søster fru Generalinde Samtz i Skanderborg den 30 Jan er død. Saa i min fraværelse befuldmægtiger jeg Frederich Christian Rosenkrantz etc.som eneste lovlige arving paa min kones vegne efter hendes Sal Faster Generalinde Samtz, Borgmester Frederik Christian Glærup i Aarhuus paa mine wegne at handle.

101 fol 181b
Anne Dorthe Ditlevsdatter, Skanderborg. 24 Maj 1774. E: Jens Christensen B: Ellen Marie i 33die? aar.   

102 fol 182b 
Karen Jensdatter, Skanderborg. 11 Juli 1775. E: Rasmus Sørensen Røigaard. A. halvbroder Peder Pedersen, Kysing, Niels Pedersen, Kysing.

103 fol 383
Mette Jesdatter, Skanderborg. 7 Octob 1775. E: Søren Sørensen (Loumand).  A: Bror Jens Jessen, Spækhøker i Lille Brøndstræde i Kbhvn, Søster Maren Jesdatter, tj. Jomfru Esbjerg i Aarhuus.

104 fol 185b
Anne Jørgensdatter, Skanderborg.
9 Decb 1775. E: Sr Anders Rasmussen Brun. A: Bror Christen tj i Grumstrup, Jens Huusmand i Tvingstrup, Rasmus førhen Smed i Handsted, død efterladt sig en Datter, endnu en Bror Søren som skal have været gift ved Christiania, Norge, og maaske død, uden det vides om han har efterladt sig arvinger. Søster Karen, sidder til huse i Kattrup. Angivelserne er utydelige, men formentlig menes det alle søskende til afd. Der er Testamente i boet.

105 fol 186b
Anne Elisabeth Nielsdatter, Skanderborg.
16 Sept 1775. E: Niels Christensen Veile. B: Christen 23 aar, Holger 21 aar, Maren 15 aar.

106 fol 188
Farver Mathias Mørk, Skanderborg.
17 Sept 1776. E: Kirstine Mørch. Lv: Byskriver Niels Vissing. A: skal være en halv Bror Peder Lund, der skal have været Præst i Fyn, død ved ikke om der har været Børn, halv Søster Agathe Kirstine som siges at være død, men skal have været gift med en Peter Roese, der skal have været farver i Corsør, men nu ikke vides hvor er, en Halvsøster Ingeborg Marie, der ikke har været gift men opholdt sig ved Odense. For arvingerne beskikket U C Tolstrup.

107 fol 192b
Kierstine Stilling. Skanderborg. 15 Sept 1776. E: Guldsmed Johan Marcus Bagge. A: Afd Moder Enke efter Capelanen Hr Stilling, Viborg, Bror Peter Stilling, Bager sst, Søster Daahre Stilling, hos bemte Bror, Søster Anne Marie Stilling, g Skoleholder Jens Sørensen, Aastrup, Bror Jacob Stilling, forhen Bager i Aarhuus, død efterladt sig søn a)Michel, 22 aar Bagersvend i Aarhuus, b)Ib Mørch 19 aar, c)Anne Marie, begge hos moderen i Freden?.

108 fol 195b
Maren Rasmusdatter, Skanderborg. 24 Decb 1776. E: Hyrde Niels Rasmussen.
B: Peder Nielsen 12 1/2 aar i lære hos Skræder Søren Loumand, Skbg. Overv. Mæster Loumand.

109 fol 197
Skræder Søren Jensen Linaa, Skanderborg. 24 Decb 1776. E: Anne Sørensdatter Saxild. Lv: Anders Brun. A: Far og Morbrødre i Linaa eller Giødvad, som hun ikke kender, beskikkes for dem Rasmus Schade, Skbg. Enken angives som en gamel svag kone.

110 fol 198
Anne Olufsdatter, Skanderborg. 24 Decb 1776. Enke efter Henrich Snedker. A: kendes ikke.

111 fol 200
Maren Jørgensdatter Brun, Skanderborg. 11 Jan 1777. Enke efter agf. Ulrich Brun. B: Jørgen Christensen Yding, Feldbereder i Horsens, Karen Ulrichsdatter Brun, g Sr Jørgen Gimlinge, Skanderborg Ladegaard, Anne Marie Ulrichsdatter Brun g Laurs Christian Nørgen, Skanderborg.

112 fol 201
Anne Christensdatter, Skanderborg.
26 Juli 1777. E: Niels Jensen Schow. B: Mette 10 aar, Christen 1/2 aar.

113 fol 202
Maren Espensdatter, Skanderborg 10 N0vb 1777.
E: Snedker Niels Jensen Schow. 6B: Espen 19 aar, Ulla 5 aar, Hans Peter 14 aar, alle hos faderen, Else g Skræder Søren Loemann, Skbg, Marie Magrethe g Søren Jensen, Fregerslev, Catharina Kirstine Nilesdatter Schov 10 aar, hos faderen  Bevilling til uskiftet bo fol 203 samfrændeskifte. 7 Marts 1778. Forsamlet  Niels Schou, Grdm. Peder Espensen, Gosmer, Rasmus Schade og Ulrich Christan Tolstrup. Boets gaard ligger paa den store gade imellem Seig Foghs og Jens Munches gaard.

114 fol 203b
Kirsten Sørensdatter, Skanderborg.
21 Sept 1778. E: Sr Jens Stilling. 3B: Mette Marie 10 aar, Maren 6 aar, Anne Kirstine 4 aar.

115 fol 205
Maren Laursdatter, Sknadreborg. 21 Sept 1778. E: Peder Pedersen. B: Ingeborg Georgine 19 aar.

116 fol 206
Frederich Nicolajsen, Skanderborg. 22 Sept 1778. B: Erich i København, Anne Maria g Jørgen Biene i Horsens, Karen værende i Sjælland paa hwis wegne war owerw. afdødes Swoger Christopher Rasmussen, Skbg.

117 fol 207
Maria Ravn, Skanderborg. 22 Sept 1778. Har nydt ophold af Randers Hospital der arver hende.

118 fol 208
Frederich Benner, Skanderborg. 18 Decb 1778. E: Chrestine Nielsdatter.
Lv: Niels Vejle, Skbg. I 1ste Ægteskab B: Christian Benner, Veng, Anne Maria 35 aar tj i Nordb?, Christine 33 aar tj paa Hougaard/Staugaard, Regine 27 aar tj i Kbhvn, af 2det ægteskab: Niels Jesper 28 aar tj i Kbhvn, Hans Adolph 23 aar tj  Etatsraad Luittischau, Skanderborg, Hans Peter 14 aar tj i Skanderborg, Anne Cathrine 12 aar, Amalia 8 aar hos Moderen.

119 fol 209
Karen Sørensdatter, Skanderborg.
2 Febr 1779. E: Jens Bech. A: 3 Søstre hvoraf de 2 war døde uden liwsarwinger, han kender ikke den 3dies navn, der også skal være dud ugift, men have haft en Slegfred Søn der ogsaa skal wære død, men efterladt sig nogle børn, men han kender hverken nawn eller hwor.

120 fol 210
Laurs Christensen Norgen, Skanderborg 15 Marts 1779. E: Anne Marie Bruhn. Lv: Sr Han Friis. A: Søster Dorthe Norgen Bager Enke i Nykøbing Sjælland, på hvis vegne beskikkes Sr Tolstrup. I boet findes et bevis fra afd. Stiffader Lars Pespeser!, feldbereder i Nykøbing af 12 febr 1767, paa afd arv. samt afd skylder til sin swoger Jørgen Yding i Horsens.

121 fol 213
Anne Marie Christensdatter, Skanderborg. 31 Marts 1779. E: Hans Ejlersen. A: Hospitalet i Randers hvorfra hun paa en kort tid har faaet forplejning.

122 fol 214
Jacob Nielsen Holm, Skanderborg. 5 Octob 1779. E: Ingeborg Charlotte Jensdatter.
Lv: Niels Ustrup. B: Hans Nicolaj Holm 27 aar, Caroline Christiane 15 aar, Carl Christian 12 aar, Frederica Lovise 8 aar.

123 fol 214b
Snedker Christen Nielsen, Skanderborg. 5 Octob 1779. E: Kirstine Jørgensdatter. Lv: Anders Bruhn. B: Karen Christensdatter g Lars Michelsen, i Ladegaard, Niels 19 aar, Mette Kirstine 15 aar, Anne Catharine 9 aar.

124 fol 215
Maren Nielsdatter, Skanderborg.
29 Juni 1780. E: Niels Jensen Schow. B: Jens 1 3/4 aar, Anne 5 uger.

125 fol 216
Major Staffeldt, Skanderborg. 8 April 1780. Logerede i Glarmæster Hans Peter Thems huus, død i København. Tilsyneladende findes der ingen arvinger angivet.

126 fol 218
Anne Nielsdatter Hestbech, Skanderborg.
23 Juni 1781. E: Christen Berring. B: Jens Christensen 1 3/4 aar.

127 fol 219
Ugift Anne Nielsdatter, Skanderborg 7 Juli 1781. Logerende hos hendes Svoger Skomager Niels Vejle. A: Søsterbørn Maren Nielsdatter Vejle, Christen Nielsen Vejle, Holger Nielsen Vejle, begge myndige hos faderen Niels Vejle, Skbg som har været g med afd Søster sal. Anne Elisabeth Nielsdatter. Ved reg var over paa Marens vegne som tilsynsværge Brandinspekteur Rasmus Jespersen. 

128 fol 220
By og Birkeskriver Niels Vissing, Skanderborg.
10 febr 1780. E: Madame Sara Catharine Bang (Vissing). Lv: Doctor Muncheberg. 6B: Christian Vissing, Skbg, Hans Vissing, Gartner paa Lundbæk, Sr Christen Gundorph Vissing, fuldmægtig paa Hvolgaard, Madame Bodil Marie Vissing g Sr Rasmus Bostrup, Kbhvn, Madame Mette Marie Vissing g C Controlir Sr Povl Brendstrup i Maribo, Lolland, Jomfru Frederiche Lovise Vissing i Hoved. Overv. Christian Vissing med sin hustru formedelst mangel paa sit syn. F: Peder Pallesen, Skbg. Det ses at der hersker uenighed i boet, hvoraf det fremgaar at efterladte er afd anden kone. Saa vidt jeg kan se er børnene af første ægteskab jvnf 224b hvor Frederikke Lovises  mødrene arv angives. Fol 224 ang at sønnen Christian er død under skiftebehandlingen, hvis Enke Bodil Marie Hvas med Lv: Sr Schade
Nævnes testamente af 13 Decb 1770.

129 fol 225b
Anne Iversdatter, Skanderborg 28 Maj 1781. E: Jacob Olesen Lystrup. Afd. B: Mette Mortensdatter 15 aar i Stervboen.
Fm: Brandinspekteur Rasmus Jespersen. V: Morbroder Søren Iversen, Mallinggaard. Desuden nævnes Enkemandens Svoger Jens Henrichsen, Lystrup.

130 fol 226b
Christian Nicolaij Vissing, Skanderborg. 21 August 1781. E: Bodil Hvas. Lv: Sr Schade. B: Angenethe Kirstine Vissing. Fm: Farbroder Sr Christian Vissing, Skbg.

131 fol 228
Tjenestekarl Christen Christensen, Skanderbrg. 23 Januar 1781. A: Bror Christen Christensen (navn ok løst), tj Jørgen Lillerup, Kiørup?, Bror Morten Christensen, husmand i Kabiere?
Sogn, Skous Lyngholm kaldet, Bror Jep Christensen huusmand i Dahl i Ramme Sogn, BrorChristen Christensen i Kiørup, Søster Anne Marie, alle under Baroniet Ryssensteen, Baron Juul tilhørende. Tilstede Jens Johan Jensen fra Lyngborre i Hilling Sogn, som indleverede den afd. tegnebog, hvilken den afd. nogle Dage før hand døde havde leveret hans Kone med. I boet benævnes afd i brev fra Forvalteren ved Ryssensteen som af dettes Reserve mandskab Christen Christensen Bendsgaard, død i Mons Friises tjeneste i Skbg.

132 fol 229
Skomagersvend Jens Pedersen, Skanderborg 2 Decb 1781. A: Søster Kirsten Marie Pedersdatter i Skanderup Skole, halv Broder Niels Christensen, myndig tj Rasmus Jespersen, Skbg, halv Søster Anne Christensdatter tj i Harlev Præstegaard. Fm: for søsteren Moster Mand Skomager og Borger Rasmus Boes, Skbg.

133 fol 230
Johanne Møller, Skanderborg 29 Decb 1781.
E: Snedker Key Isachsen Boxen.  Afd 1ste ægteskab B: Johanne Pedersdatter Heldt g Sr Hans Thorn i Hylche Mølle. 2det ægteskab B: Søn 10 aar, Anne Marie hos faderen

134 fol 232b
Købmand og Handelsmand Niels Ustrup, Skanderborg 24 Marts 1782. E: Karen Jensdatter. Der findes Testamente i boet, ingen livsarvinger.

135 fol 233
Enke Maren Mnudsdatter, Skanderborg. 13 Juli 1782. Enke efter afg Niels Skræder. B: Knud Nielsen, Søren Nielsen, Christiane Dorethea Nielsdatter, Anne Mette Nielsdatter.

136 fol 234b
Slagter Jørgen Knudsen, Skanderborg. 8 Juli 1782. E: Else Nielsdatter    Lv: Skomager Peder Pallesen. 1ste Ægteskab B: Knud Jørgensen, i Nyeborg i Langeskov Sogn, Koldinghus Amt,. I 2det ægteskab med Kirstine Malling B: Rasmus Jørgensen, 21? aar (syg) hjemme i stervboet, Jørgen Jørgensen, 15 aar hjemme. Formentlig er Else N. den 3die kone. Curator: Baltzer Terp, Borger i Skbg.
Else Nielsdatter signerer. Fol 237. Brev fra Knud Jørgensen, hvori nævner skifte efter sin Sal Moder Margarethe Simonsdatter, fra 1758

137 fol 238b
Maler Peter Nicolaj Todberg, Skanderborg. 14 Sept 1782. I boet findes Testamente, i hvilket nævnes hans kones Søster Datter Anna Margarette Grønbæk, som paa 4de aar har været i hans hus. Senere tjende paa Moesgaard. Hustruen omtales som salig. 

138 fol 242b
Niels Thoersen, Sknderborg 24 Sept 1782. E: Anne Marie Jørgensdatter. Lv: Michel Madsen, Skbg.  B: Johanne Marie Nielsdatter g: Snedker Niels Nicolajsen, Skanderborg, Mette Hellene g: Søren Petersen paa Wimeltoft Coster? i Holland, Kirstine Katarina Nielsdatter tj.
Hans Frijs, Skanderborg. 

139 fol 243
Karen Justdatter, Skanderborg. 18 Decb 1782. E: Christian Benner. 2B: Johan Konrad 11 aar, Christian Ludvig 8 aar, Viveke Louise 17 aar, Anne Beate Frederike 5? aar.

140 fol 245
Christian Thiil, Skanderborg. 18 Marts 1781!.  B: Hans Theil som ikke ved hvor er da intet hørt fra ham i 30 aar, vist i Holland, Berthe g Bendix Andreasen, Skbg, Elisabeth g Justice Vagtmæster Frants Foss, Randers, Ane Marie været g afg. Sadelmager Johan Lemmer i Skanderborg, Karen g Conrad Ziller, København,  Catharina g Lars Christensen, Skbg, Christiane g Rasmus Feldtskiærer i København.

141 fol 247b.
Ingeborg Jyrgine Pedersdatter, Skanderborg.
18 Marts 1782. E: Jens Hemb. B: Else Jensdatter Hemb, umyndig. Overv: Morfader Peder Dørup, Skbg.

142 fol 249
Smed Niels Jensen, Skanderborg 6 Juni 1782. Død hos Rasmus Baes.  A: Søskende: Anne Cathrine Jensdatter g Skomager Rasmus Baes, Maren Jensdatter enke efter Hans Fynbo, hos Sønnen Jens Fynbo, Skbg. Desuden nævnes Kirsten Jensdatter g paa Fyn, død efterladt sig 1 søn og 2 døtre Niels Christensen, Kirstine Christensdatter, Anne Christensdatter.  Maren Jensdatters Lv: Sønnen Søren Fynbo. Da skriften er meget utydelig, kan der være fejl og måske flere oplysninger. Skiftet underskrives: Paa min hustrus vegne Niels Boes, Enken M I D, som Lv Søren Fynbo. Paa min hustrus vegne  Sven Boysen?. Paa egne og min Systres wegne Niels N C J Christensen,

143 fol 250
Søren Christensen Tydsk, Skanderborg.
18 Febr 1782! (1783?). E: Maren Michelsdatter. Lv: Jens Hemb, Skbg.  1ste Ægteskab B: Eva Marie Sørensdatter. Beskikket tilsynsv: Rasmus Schade, Skbg. Procurator Thomas Vissing, paa Saraberg.

144 fol 251
Mette Andersdatter, Skanderborg. 15 Juli 1783. Begyndt 7 Marts 1782.
E: Jens Møller. A: Halvsøster Anne Kirstine Andersdatter g Husmand Morten Nielsen i Aastrup. Fol 253 om natten 16 April 1782 er nu ogsaa Enkemanden Jens Møller død. Da skiftet ikke er sluttet efter Mette A behandles det for dem begge. Efter Jens Møller A: Bror Hans Jensen, som for mange aar siden skal være rejst til Holsten, om han lever vides ikke. 

145 fol 254
Gaardskarl Morten Nielsen Møller, Skanderborg 7 Sept 1782. Død i Peder Pallesens hus. A: Bror Opholdsmand Las (Laurits) Nielsen, Addit, Søster g Anders Jensen, Burgaarde? Borgen?

146 fol 255
Ane Marie Pedersdatter, Skanderborg. 31 Juli 1784. A: halv Broder Peder Christian Pedersen 13 aar hos Stiffaderen Rasmus Andersen i Kiørup, hel Søster Mette Marie Pedersdatter g Hans Guldberg, Skanderborg. hel Søster Kirsten Pedersdatter ugift tj hos Stiffaderen i Kiørup. Desuden  nævnes arvepart efter saavel Mor, Far samt en afdød Søster Christence.  Fm: for begge umyndige Peder Møller fra Lundum Mølle.

147 fol 256
Karen Hansdatter, Skanderborg 30 Novb 1784. Sal. Rasmus Mølmands Enke. A: Bror Smed Niels Hansen, Skreierup By paa Kalløe Gods, Bror Anders Hansen, Woldmæster i Frederich Stad.

148 fol 259
Catharina Marie Nielsdatter, Skanderborg 15 Jan 1785. E: Hans Peter Them, Borger og Glarmester. Bevilling til uskiftet Bo. B: Niels Them 18 aar, Hans Frederik 14 aar, Erik Them 8 aar, Karen 14 aar.

149 fol 261
Major Otte Ludvig Fien, Skanderborg. Confirmation paa Testamente. Hustru Anna Chatarine Nørkencrone, der har opnaaet den alder at der ikke ventes børn i dette ægteskab. Major Fien har fra forrige ægteskab 2 Børn Marie Christine Fien og Johanne Lovise Fien. Deres fødte værge: Morbror Hof Junker de Løwenstierne, signerer Søbyegaard 18 Juni 1768 E. G. Løwenstierne.

150 fol 263
Amtsforvalter Christian Justsen Lund, Skanderborg. 29 Juni 1786. Testamente. E: Cathrine Hansdatter Amager, af Kolding.

151 fol 263b
Anne Nielsdatter, Skanderborg 8 Juni 1787.
E: Niels Andersen Giødvad. B: Maren Nielsdatter 2 aar.

152 fol 266
Ane Margrethe Pedersdatter, Skanderborg.
1 Febr 1784. E: Mads Andersen. (Mads Rougere!) Hendes i 1ste ægteskab B: Anne Kirstien Sørensdatter, Mette Sørensdatter begge paa stedet. Fm: Mads Pedersen, Alken.

153 fol 267
Brændevinsmand Jens Pedersen, Skanderborg.
31 Juli 1784. E: Mette Erichsdatter. Lv: Bror Laurs Eriksen, Gaardmand i Stier. 5B: Erik Jensen 6 aar, Peder Jensen 2 1/2 aar, Anders? Jensen 5/4 aar, Anne Jensdatter 9 aar, Johanne Jensdatter 4 aar. Fm: Ole Pedersen, Mesing. Senere er ogsaa Enkens Fæstemand Christopher Nielsen.

154 fol 269
Skomager Niels Christensen Vejle, Skanderborg. 25 Juni 1787. B: Christen Nielsen 36 aar, Holger Nielsen 34 aar, Maren Nielsdatter 27 aar. Beskikket Fm: for M N Borger og Skomager Rasmus Jespersen, Skbg da ingen født værge er til.

155 fol 270
Karen Jensdatter, Skanderborg 27 Decb 1787. Enke efter afg. Niels Ustrup.
Paa hans side A:
1) bror Rasmus Gregersen boende i Ustrup,
2) bror Jakob Ustrup, boede og døde i Horsens efterladt sig 4B:
a) Jørgen Ustrup som skal være ved Consumptionsvæsenet i Aalborg, myndig
b) Maren Ustrup g Købmand Sr Fæveil eller Feveile i Vejle,
c) Marie Ustrup g Farver Henningsen i Horsens, d) Helene Ustrup hjemme hos moderen, bemte Jacobs Ustrups Enke i Horsens.
3) søster Johanne Jørgensdatter været g med Søren Ollesen i Ring Kloster, død efterladt sig 4B:
A) Ole Sørensen i Horsens,
B) Søren Sørensen tj bemte Ole S i Horsens,
C) Jørgen Sørensen, Købmand i Christianie, D) Maren Sørensdatter, g med Rasmus Pedersen i Hørning, som nu er død.
4) søster Mette Jørgensdatter som skal have været g med Johan Efring?, Postelins Fabriqweiir i Amsterdam, død efterladt sig 3 børn 2 sønner og 1 datter, hvis navne ej vides.
5) Søster Maren Jørgensdatter været g med Christen Nielsen, Skanderborg efterladt sig Søn Jørgen Yding i Horsens,
siden været g med Ulrich Bruhn efterladt sig 2 døtre Karen Ulrichsdatter g Sr Jørgen Gimling, Skbg i Randers, og Ane Marie Ulrichsdatter g Thomas Estrup? sammesteds.
6) søster Bodild Jørgensdatter, død været g med afg. Rasmus Iversen i Hørning, efterladt sig
1) Jørgen Rasmussen i København, død efterladt sig Niklaj Jørgensen i Kbhvn.
2) Iver Rasmussen døbt i Østbirk.
[Se årbøger udgivet af historisk samfund for Århus stift XXIII 1930 side 222 - A E Bryndum: en rytterbondeslægt fra Ustrup, Hylke sogn]
3) Maren Rasmusdatter enke i Hørning,
4) Anne Margrethe tj i Kbhvn.
5) Karen Rasmusdatter, tj Sr Winge i Wejle,
6) Mette Rasmusdatter hjemme hos Søsteren i Hørning.

Paa den Sal kones side A:
1) søster Maren Jensdatter død var g med Niels Post i Aarhuus, efterladt sig Anne Marie Nielsdatter g Knud Podemester i Aarhus,
2) søster som ogsaa hedder Maren Jensdatter var g med Peder Jensen i Galten, begge døde efterladt sig 1 søn 5 døtre a)
Jens Pedersen myndig, i Galten, hvad Døtrene hedder eller hvor de er vides ikke.
3)Bror Niels Jensen, død i Kbhvn efterladt sig 2S: a)Jens Nielsen tj her i Stervboen, b)Johan Nielsen, død i Skanderup efterladt sig: Niels Johansen omtrent 11 aar.

Ved reg. nævnes: Købmand Jørgen Ustrup, Horsens, Sr Henningsen, Ole Sørensen? Ustrup, Sr Jørgen Gimling, Randers, Sr Thomas Estrup sst, Rasmus Gregersen af Ustrup, Jens Nielsen i Stervboet, for en brodersøn Niels Johansen, Peder Rasmussen i Skiørring.

Fol 275b 12 Novb 1787: nævnes arvingerne på Niels Ustrups side således:
1) bror Rasmus Gregersen i Ustrup.
2) bror Jacob Ustrup i Horsens, død efterladt sig:
a) Jørgen Ustrup i Ålborg
b) Karen Ustrup g Købmand Ferweile i Vejle
c) Maren Ustrup g Farver Henningsen i Horsens
d) Helene i Ustrup hos Madame Ustrup i Horsens.
3) søster Johanne Jørgensdatter været g med Søren Olesen i Ring Kloster efterladt sig
a) Ole Sørensen Købmand i Horsens
b) Søren Sørensen, sammesteds
c) Jørgen Sørensen, Borger i Christiania
d) Maren Sørensdatter g Gårdmand Jens Bierregård i Hørning
4) Mette Jørgensdatter været g med Johan Efning i Amsterdam, død efterladt sig 3 sønner 1 datter, Peder, Jens og Henrik Elfning!, Alida? Elfning g med Jens Frederick Lowser? alle myndige og i Amsterdam.
5) Maren Jørgensdatter død efterladt sig a)Sr Jørgen Yding, Horsens b)Karen Ustrup g Jørgen Gimlinge, Randers, c)Anne Marie g Thomas Estrup sst.
6) Bodil Jørgensdatter død været g med afg. Rasmus Iversen, Hørning efterladt sig
a) Jørgen Rasmussen død i København, efterladt sig Rasmus Jørgensen 8 aar.
b) Iver Rasmussen, Østbirk.
[Se Årbog udgivet af historisk samfund for Århus stift XXIII 1930 side 222 - A E Bryndum: en rytterbondeslægt fra Ustrup i Hylke sogn]
c) Maren Rasmusdatter g Gaardmand Jens Sørensen, Hørning,
d) Anne Margrethe tj i København,
e) Karen Rasmusdatter nu g med Snedker Lars Rasmussen, Vejle,
f) Mette Rasmusdatter, Hørning.

Paa Karen Jensdatters side A:
1) søster Maren Jensdatter har været g med Niels Post, Aarhus død efterladt sig: Anne Marie Nielsdatter g Knud Podemester, Aarhus.
2) søster som også hedder Maren Jensdatter død var g med afg Peder Jensen, Galten efterladt sig:
a) Jens Pedersen, Galten,
b) Karen Pedersdatter g Hans Nielsen, Moersholt,
c) Anne Pedersdatter g med en Skomager i Christiania,
d) Margrethe Pedersdatter, og
e) Karen Pedersdatter begge ug opholder sig til huse i Aarhus,
f) Mette Pedersdatter, Enke i Kbhvn.
3) bror Niels Jensen i Holmstoel, død efterladt sig:
a) Jens Nielsen Hvas, Skanderborg,
b)Johan Nielsen Hvas, Skanderup, død efterladt sig en Søn Niels Johansen omtrent 13 aar.

156 fol 277
Bartolomæus Marchii, Skanderborg. 17 Octob 1785. Angives som en fremmed rejsende Person, der i nogle dage havde været svag og sengeliggende i Amts Chirurg Gyrstings gaard. Skal være hjemmehørende i Hamborg, Enkemand havde en datter hvis navn ej kendes ca 8 aar, og skal opholde sig i Hamborg. Fol 278 10 Decb ny behandling efter opsættelse, der har været henvendelse fra en Hibrominius? Jhelm? fra Italien som har angivet at være i handelen med afd. men ikke kunnet bevise sin ret til dennes efterladenskaber, og ikke siden har ladet høre fra sig.

157 fol 279
Stephan Langballe, Skanderborg. 30 Juni 1777. Død hos Amtsforvalter Lund. A: Afd 1)Moder Dorethe Nielsdatter enke efter Søren Knudsen, Langballe, 2)Bror Sr Niels Langballe, København, 3)Bror Peder Langballe, skal være i Amsterdam, 4)Søster Karen g  Degnen Ring, Baastrup, 5)Søster Else Katrine var g Christen Sørensen, Vinding død efterladt sig 4B: 1)Maren Henriksdatter! 8 aar, 2)Ulrik Henriksen! 7 aar, 3)Peder Henriksen! 5 aar, 4)Søren Christian Henriksen! 4 aar. 6)Halvsøster Maren Sørensdatter 20 aar i Langballe, 7)halvbroder Søren Langballe Kommerceraad og Byfoged i Hobro, død efterladt sig 5B: A)Morten 17 aar, B)Peder 15 aar, C)Anders 9 aar, D)Anne Marie 16 aar, E:Maren Margrethe 12 aar.

Fol 288b ang arv til : Moder Dorethea Nielsdatter Langballe, Niels Langballe, Peder Langballe i Amsterdam, Søster Karen, Afd Søster Else Cathrine g Christian Sørensen, Vinding deres Børn, Halvbror Peder Sørensen, Langballe, afd Komerceraad Langballes Børn, Halvsøster Maren Sørensdatter, Langballe.

158 fol 289
Mette Olesdatter, Skanderborg 22 Febr 1788. E: Povel Sørensen Fynbo. B: Catrine Poulsdatter g Søren Jensen, Smed i Grundfør paa Harrelunds Gods, Ole Poulsen g her i byen, Edel Marie 28 aar tj i Aarhus, Anne Marie 21 aar tj i Aarhus.
Paa umyndiges V: R. Schade.

159 fol 290
Daniel Thyresen Bøgild, Skanderborg. 4 Octob 1788. Hos Søsteren Madame Friis, sst. 2 S 4 D B: Johannes Bøgild 23 aar tj Amtsforvalter Thyggesen, Aarhus, Thyre? Bøgild 20 aar tj Herredsfoged Bagge, Brasholm ved Assens, Fyn, Nelle Dorethe 30 aar hos Apoteker Bøgild i Aarhus, Margrethe Bøgild 29 aar hos Forvalter Saabye i Snørum, Johanne Dorethea Bøgild 26 aar hos Madame Friis, Skanderborg, Christiane Margrethe Bøgild hos Inspecteur Bagge paa Frisendahl.

160 fol 290
Snedker Anders Jensen, Skanderborg. 20 Juni 1788. E: Margrethe Pedersdatter. Lv: Jørgen Balters Boe, og Poul Leegaard, Skbg B: Else Catrine Andersdatter 20 aar tj i Aarhus, hos hvem ved moderen ikke, Bodil Johanne Andersdatter hjemme.  Fm: Peder Schandorp, Skbg.

161 fol 292b
Controleur Peder Saxild, Skanderborg. 30 Novb 1790. Død hos Peder Galten. A: Bror Hans Saxild, fuldmægtig ved et Jernværk i Norge, Bror Ole Saxild 43 aar, Degn i Fielstrup i Holsten, Søster Kirstine Saxild g Peder Galten, Skbg, Bror Rasmus Saxild, Inspekteur ved Skagen Fyhr, Bror Jacob Saxild 36 aar i København. Igen fol 300 afslutning.

162 fol 293
Borger og Skomager Niels Madsen, Skanderborg. 26 April 1791. E: Maren Andersdatter. Lv: Hans Peter Them. A: Bror Michel Madsen, Skanderborg.

163 fol 293b
Handskemager Jens Bech, Skanderborg 23 August 1791.
E: Engel? Andersdatter Lv: Sr Rasmus Jespersen.

164 fol 293b
Anne Marie Christensdatter, Skanderborg.
28 Sept 1791. E: Snedker Andreas Baes. A: Bror Jakob Christensen, Søster Johanne  Christensdatter g Hans Baastrup, Skanderborg, Søster Anne Sofie Christensdatter ug tj hos bemeldte Baastrup.

165 fol 295b
Inger Lauritzdatter, Skanderborg. 7 Decb 1791. B: Mathias Johansen 19 aar i Stervboen, Anne g med en Skoleholder i Overby. Kurator: Jens Alrø, Skbg. se videre fol 310 og 311

166 fol 297
Marie Magdale Kragh, Skanderborg 9 Decb 1791. Enke efter afg Johan Godtfred Schwartswald. B: Johan Henrich 9 aar, Hans Peter 5 aar. Beskikke V: Rasmus Schade, Skbg. Se fol 304 - 310.

167 fol 297
Rasmus Soelegaard, Skanderborg. 17 Decb 1791. E: Frederikke Lovise Stilling. Lv: Jens Terndrup, Skbg B: Cathrine Soelgaard 3 1/2 aar. Fm: Peder Pallesen, Skbg.

168 fol 398
Købmand Hans Baastrup, Skanderborg.
20 Decb 1791. E: Johanne Christensdatter. Lv: Borger og Snedker Jens Hansen, Skbg.   B: Peder Hansen Baastrup 4 1/2 aar.
Fm: Søren Pedersen, Ustrup.

169 fol 301
Consumtions Forvalter Christian Storm, Skanderborg.
29 Febr 1792. E: Marie Elisabeth Storm. Lv: R Schade, Skbg. I hans 1ste ægteskab B: Rasmus Malling 14 1/2 aar, Anne Helen 17 aar hjemme, Marie Christiane 15 aar paa Rers hos Etatsraad Fædden, Charlotte Hylleborg 11 aar, Petronelle Storm 9 aar begge sidste hjemme. Fm: Farbror Sognepræst Knud Storm, Feldballe.  Se fol 318

Færdig med læsning og afskrift film fra Rigsarkivet M 10220

Skanderborg Byfoged - Skifteprotokol.

Til top

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:

04. juni 2012

Tilbage til godsarkiver

Til forside