Ekstrakt af samtlige skifter Dybvad Gods - Århus Amt

                       Hads Herred. 1721 - 1798

 Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

G 327 – Film. [rettet tak til K Haaning]

Forkortelser:

E: Enke - B: Børn - Lw: Lavværge - Fm: Formynder - V: Værge - Tj - tjener - K: Kurator

1 - fol 3
Hans Mortensen i Bjergager 6 octob 1721  - E: Maren Sørensdatter. B: Morten Hansen 18 - Hendes B: Søren 10 - Niels 6 - Mette 13.

2 - fol 4
Rasmus Michelsen i Nølev + 21 Decb 1732 E: Karen Rasmusdatter B: Anne Rasmusdatter 3. Paarørende Rasmus Christensen E. fader,  Niels Nielsen, Knud Pedersen, Jacob Jensen alle af Nølev. Lw: Jacob Jensen. Fm: Simen Simensen. 11 April 1733 blev E forløst med et Pigebarn kaldet Anne. Fm: Simen Simensen, Nølev.

3 - fol 6
Karen Rasmusdatter i Nølev. + 13 Juni 1734. Se no 2  B: Anne i 5te - Anne i 2det hos Niels Pallesen i Odder til 17 Juni derefter til Morten Christensen i Odder g med B. Moster. Niels Nielsen i Nølev g med B Faster har taget det ældste B til sig.
E: Stiffaderen Rasmus Sørensen. Underskr. nærmeste paarørende: Rasmus Sørensen, Niels Nielsen, Anders Sørensen, Saxild, Jacob Jensen, Nølev, M C S, Odder.

4 - fol 7
Else Sørensdatter i Randlev. 10 Juni 1736. E: Rasmus Svendsen.
B: Karen Rasmusdatter 18 - Simen Rasmussen 3 - Jens Rasmussen 8.

5 - fol 10
Niels Rasmussen i Nølev. 5 Marts 1736.
E: Maren Christensdatter. B: Rasmus Nielsen 16 - Christen Nielsen 14 - Søren Nielsen 10 - Peder Nielsen 7 - Kirsten Nielsdatter 3 - Ane Nielsdatter 3/4. Lv: Hendes Broder Lars Christensen i Morsholt. Fm: Deres faders Søstersøn Søren Pedersen i Nølev.

6 - fol 14
Rasmus Rasmussen i Bjergager.
3 Maj 1737. E: Anne Hansdatter. A: Hans 2 ugifte og fattige søstre, Johanne Rasmusdatter ved stedet og halvsøster Karen Jensdatter ved Jens Elskov i Randlev. Lv: hendes egen Søn Rasmus Jørgensen i Ørting.

7 - fol 17
Morten Jensen i Randlev. 15 Maj 1737. E: Maren Nielsdatter. B: Johanne Mortensdatter 21 tj v/Præsten i Saxild - Jens Mortensen 20 - Søren Mortensen 18 - Maren Mortensdatter 15 - Anne Mortensdatter 13 - Mogens Mortensen 10 - Karen Mortensdatter 7 alle hos moderen. Lv: Enkens Broder Jens Nielsen i Smejerup?. FM: Jens Pedersen i Randlev.

8 - fol 20
Jens Rasmussen i Randlev. 9 Maj 1737. E: Kirsten Knudsdatter. B: Karen Jensdatter 17 - Knud Jensen 16 - Birgit Jensdatter 14 - Maren Jensdatter 11 alle hos Moderen. Overv: Fm: Den sal mands Broder Laurs Rasmussen i Bjergager og Lv: broder Jørgen Knudsen i Nølev.

9 - fol 25
Jens Rasmussen Molbo i Skablund (Skabling). 15 Juni 1737. + 17 Maj. E: Lispet Nielsdatter. B: Rasmus Jensen 9 - Niels Jensen 6 - Zidsel Jensdatter 2 alle hos Moderen. Overv af frenderne den Sal Mands fader Rasmus Molbo og Fm: Broder Christen Rasmussen Molbo i Skablund (Skabling) og Enkens Broder Søren Nielsen og hendes Søsters mand Morten Pedersen begge af Obtrup?. Lv: Dægnen Niels Krarup af Brigsted.  

10 - fol 37
Anne Madsdatter i Nølev.
5 Maj 1738 + 5 April. E: Michel Jensen Owergaard. B: Anne Michelsdatter 19 - Margrethe Michelsdatter 17 - Jens Michelsen 14 - Kirsten Michelsdatter 12 - Mads Michelsen 10 - Maren Michelsdatter 4 - Zidsel Michelsdatter 3/4 alle hos faderen.

11 - fol 41
Morten Laursen i Nølev.
28 Marts 1739 + 27 febr. E: Anne Knudsdatter. B: Knud Mortensen 14 - Laurs Mortensen 12 - Sidsel Mortensdatter 8 - Poul Mortensen 4 alle hos Moderen. Fm: Søren Jensen Overgaard i Nølev. Lw: Hendes broder Niels Knudsen i Assendrup (Assedrup) paa Madame Wissings Gods.

12 - fol 46.
Jørgen Knudsen i Nølev. 10 Febr 1740.  Registrering. E: Inger Stephensdatter.

13 - fol 50.
Jørgen Knudsen i Nølev. 5 Marts 1740. E: Inger Stephensdatter. LW: Rasmus Christensen i Nølev.

14 - fol 52.
Mette Michelsdatter i Nølev.
18 Marts 1740. E: Niels Nielsen. B. Niels Nielsen 20.

15 - fol 54
Kirsten Knudsdatter i Randlev.
4 Februar 1740. E: Jens Nielsen Bjerregaard. Registrering.

16 - fol 58
Kirsten Knudsdatter i Randlev.
4 Marts 1740. E: Jens Nielsen Bjerregaard. B: Knud Jensen 18 - Karen Jensdatter 19 - Birgitte Jensdatter 16 - Maren Jensdatter 14. Fm: for sønnen Farbroderen Niels Rasmussen af Vedslet Sogn, Assendrup By Fm: for døtrene Farbroderen Laurs Rasmussen af Bjergager. Enkemanden Jens Bjerregaard. Knud Stifsøn? - fremgaar ikke men maaske alle Stifbørn jvnf Farbrødrenes navne.

17 - fol 62
Zidsel Nielsdatter i Skablund (Skabling).
4 Marts 1740. E: Rasmus Molbo. B: Christen Molbo 32 i Skablund (Schabling) -  Niels Molbo 34 i Sondrup - Jørgen Molbo 25 - Anders Molbo 20 begge hos faderen. - Mette Rasmusdatter g med Rasmus Hansen Kiær i Brigsted, Søvind Sogn. Jens Molbo død i Skablund  (Schabling) efterladt sig 3 B. Rasmus Jensen 11 - Niels Jensen 9 - Zidsel Jensdatter 5. Deres Fm:  Farbroderen Christen Molbo i Skablund (Skabling).

18 - fol 68
Jens Ollesen i Saxild.
23 Febr 1741 + 27 Jan. E: Bodil Nielsdatter. Lw: Simon Rasmussen i Saxild. B: Ane Jensdatter 10 - Ane Jensdatter 8 - Ingeborg Jensdatter 1 1/2. Fm: for de 2 ældste deres farbroder  Jens Olesen Nørgaard i Saxild. Fm for den yngste Morbroderen Michel Nielsen i Saxild.

19 - fol 77
Karen Christophersdatter i Nølev. 18 Marts 1740. B: Mette Rasmusdatter. Fm: Farbror Søren Pedersen i Nølev. Overv: Morbroder Jens Christophersen i Nølev, der tog barnet til sig.

20 - fol 80
Simon Jensen Overgaard i Nølev.
17 Juli 1741. E: Maren Rasmusdatter. 
4 sønner og 6 døttre
Børn: Jens Simonsen 29 - Rasmus Simonsen 25 - Eske Simonsen 20 - Simon Simonsen 10 - Anne Simonsdatter 31 gift i Sander? - Maren Simonsdatter gift i Bovlstrup - Kirsten Simonsdatter 27 tiener i Aarhuus - Mette Simonsdatter 22 - Mette Marie Simonsdatter 19 - Zidsel Simonsdatter 16, disse trende hos moderen. Paa de første Døtres wegne deres Mænd neml. Peder Simonsen af Sander og Hans Pedersen af Bovlstrup. Fm: for Eske og Simon broderen Rasmus Simonsen og for de 4 andre døtre den anden Broder Simon Simonsen i Nølev.

21 - fol 86
Hans Sørensen i Saxild. 8 August 1741. E: Maren Simonsdatter. B: Maren Hansdatter 25 - Anne Hansdatter 23 - Birgitte Hansdatter 21 - Johanne Hansdatter 18. Fm: Morbroderen Simon Simonsen i Nølev. Lw: Erik Eriksen i Saxild. 

22 - fol 92
Peder Rasmussen i Saxild. 13 Jan 1742. E: Anne Sørensdatter. B: Rasmus Pedersen 31 - Søren Pedersen 18 - Anders Pedersen 14 - Johanne Pedersdatter 11, samt en Stifdatter af Enken Anne Pedersdatter 33 gift med Simon Ollesen i Rude. Fm: for Søren - Anders og Johanne broderen Rasmus Pedersen, paa Stifd. wegne hendes mand S. O. Lw: Anders Sørensen i Saxild.

23 - fol 97
Maren Jensdatter i Skablund (Skabling). 8 Maj 1742. E: Anders Molbo. Ingen Liwsarwinger. A: Fader Jens Jørgensen i Vrigsted der hawde indkaldt Simon Nielsen i Sondrup og Jens Pedersen i Skabling, desuden Degnen hr Krarup i Søvind og Anexmenigheder.

24 - fol 99
Inggild Rasmussen i Nølev.
14 Juli 1742. E: Ingeborg Michelsdatter. B: Rasmus Ingildsøn 11 - Michel Ingildsøn 6. Fm: Den sal. Mands Broder Jørgen Rasmussen tienende paa Aakier Gods, som war udeblewen og i stedet Knud Pedersen i Nølev. Lw: Hendes Broder Ove Michelsen i Ondrup.

25 - fol 102.
Søren Pedersen Rødgaard paa Dybvad. 8 Maj 1742. 1 Kiste m m  forseglet i overværelse af broderen Søren Pedersen, tj. i Skablund (Skabling). Der skal bekendtgøre for øvrige medarvinger til 30te dagens - d 7 Juni - bobehandling. A: Broder Søren Pedersen 38, tj i Skabling - en Søster Anne Pedersdatter gift i Ajstrup, paa hwis wegne mødte hendes mand  Niels Sørensen - en Søster Maren Pedersdatter gift i Svinsager mødt hendes mand Søren Rasmussen - 2 halwbrødre: Søren Nielsen 23 - Morten Nielsen 21, begge Dybvad gods undwigt og opholdende sig hos deres fader Niels Sørensen i Dallerup.

26 - fol 104
Jens Sørensen i Randlev. 27 Juli 1742. E: Anne Jensdatter. B: Søren Jensen 7 -  Jens Jensen 5 - Rasmus Jensen 3 - Peder Jensen 1/2. Fm: Morfadereren Jens Rasmussen i Halling. Lw: Jens Pedersen i Randlev.

27 - fol 107
Maren Rasmusdatter i Nølev. 10 Jan 1743. Opholdt sig hos sin Søn Rasmus Simonsen. A: Sønnen Jens Simonsen 30 - Rasmus Simonsen 26 - Eske Simonsen 20 - Simon Simonsen 11 - Anne Simonsdatter 32 gift i Sander - Maren Simonsdatter 31 gift i Bovlstrup - Kirsten Simonsdatter 28 gift i Kysing - Mette Simonsdatter 23 - Mette Marie Simonsdatter 20 begge wærende hos Broderen Rasmus Simonsen i Sterwboen - Sidsel Simonsdatter 17 tiener Simon Simonsen i Nølev. V: for de 3 døtre deres Mænd Peder Simonsen i Sander - Hans Pedersen i Bovlstrup - Hans Andersen i Kysing. Fm for de andre 3 døtre Broderen Jens Simonsen i Nølev. Fm: Rasmus Simonsen i Nølev for Eske og Simon. 

28 - fol 109
Anne Pedersdatter i Saxild. 16 Juli 1742. E: Anders Sørensen. B: Peder Andersen 23 - Anne Andersdatter 20 - Johanne 14. Pigerne tilstede, mens faderen angiwer at Sønnen er paa reise fra Norge.

29 - fol 113.
Anders Sørensen i Saxild. E: Anne Pedersdatter. (se 28) 2 Marts 1743. B: Peder Andersen 23 - Anne Andersen 21 - Johanne Andersen 15. Fm: Jens Kroeg i Saxild deres Swoger for pigerne. Kurator for Sønnen hans farbror Rasmus Sørensen i Nølev.

30 - fol 121
Maren Jensdatter i Randlev. 6 April 1744. E: Jens Pedersen. B: Kirsten Jensdatter - stifdatter af J. P. - Trolowet med Olle Jensen i Kysing. Arw efter hendes sal. Fader Jens Jacobsen  skifte 13 Decb 1728.

31 - fol 123.
Olle Christensen i Nølev. 8 April 1744. E: Inger Hansdatter. B: Kirsten Ollesdatter 7 - Mette Ollesdatter 5 1/2 - Anne Ollesdatter 2 1/2. Fm: Enkens Broder Knud Hansen i Fensholt, Torrild Sogn. Lw Rasmus Sørensen i Nølev.

32 - fol 126
Maren Rasmusdatter i Saxild. 12 Decb 1746. Efter den (af diliqventen Stephan Johansen) afliwede og forefundne døde qwinde. A: 2 heelbrødre Rasmus Rasmussen og Jørgen Rasmussen samt en halwbroder Simmon Rasmussen alle tre myndige.

33 - fol 130
Ingeborg Giødesdatter i Skablund (Skabling). 9 Jan 1748. E: Anders Molbo B: Maren Andersdatter 3 - Zidsel Andersdatter 4 uger.

34 - fol 135
Peder Eriksen i Saxild. 9 Maj 1748. E: Anne Eriksdatter. B: Kirsten Eriksdatter 12. Fm: Farbroder Hans Eriksen i Grumstrup. Lw: Enkens swoger Søren Vinther i Fillerup.

35 - fol 141
Jens Pedersen i Randlev.
3 Sept 1748. E: Anne Nielsdatter.  B: Peder Jensen 3 1/2 - Niels Jensen 1 3/4. Lw: Erik Jacobsen i Randlev. Fm: for Peder - Jens Sørensen i Tvingstrup for Niels - Rasmus Rasmussen i Aarhuus.

36 - fol 146
Bodil Nielsdatter i Saxild. 16 Maj 1749. E: Peder Jensen Kroeg. A: 3 børn med den sal Kones første mand Jens Ollesen - Anne 18 - Anne 16 - Ingeborg 9. Deres Fm som er sat efter deres sal fader de 2 ældste deres faderbroder Jens Ollesen Nørgaard i Bjergager - den yngstes Simon Rasmussen Thusøn ibd.

37 - fol 149
Rasmus Sørensen i Nølev. 20 Febr 1750. E: Mette Nielsdatter. Twende dend Sal mand med hende sammenaulede Børn. B: Søren Rasmussen 6 - Maren Sørensdatter? 9. Fm: Peder Andersen bonde i Saxild. Lw: Niels Møller af Skvætmølle.

38 - fol 151.
Anne Sørensdatter i Randlev. 29 Maj 1751. E: Søren Mortensen. B: Maren Sørensdatter 8 - Morten Sørensen 6 - Anne Sørensdatter 3 - Birte Sørensdatter 1/2. Fm: Deres sal Moders stiffader Peder Michelsen ibdm.

39 - fol 154
Erik Eriksen i Saxild. 14 August 1751. E: Anne Jensdatter. B: Jens Eriksen 33 - Rasmus Eriksen 29 - Peder Eriksen 25 - Erik Eriksen 19 - Olle Eriksen 13 - Anne Eriksdatter 23 - Karen Eriksdatter 21. De tre Sønner i deres myndige alder. Fm: for Erik og Karen Farbroderen Michel Eriksen i Rennelev? for Olle og Anne Povl Rasmussen i Rørt.  Lw: Hendes Broder? Niels Pedersen i Saxild.

40 - fol 157.
Lars Christensen i Nølev. 15 Sept 1752. E: Birgitte Jensdatter. Lw: Hendes broder Rasmus Jensen i Poll?. B: Christen Lauritsen 9 - Jens Lauritsen 1 - Maren Lauritsdatter 7 - Mette Lauritsdatter 4. Fm: Farfar Christen Lauritsen paa stedet, og farbror Eske Christensen i Svorbæk.

41 - fol 160
Rasmus Jensen og hustru Maren Simonsdatter i Nølev. 27 febr 1753. B: Jens Rasmussen paa stedet - Maren Rasmusdatter g med Erik Andersen i Rørt  - Anne Rasmusdatter g med Rasmus Christensen ibdm - en halvs. Karen Jakobsdatter i Hylken (Hølken) den afd. kones barn i ægteskab med hendes første mand Jakob Jakobsen. Karen er Enke saa hendes Søn Jakob Mogensen mødte sammen med Moderen.

42 - fol 161
Maren Jensdatter i Randlev. 8 Juni 1753. E: Peder Michelsen. B: I tidligere ægteskab med Søren Rasmussen: Anders Sørensen i Sjælland - Maren Sørensdatter hos Stiffaderen paa stedet - Johanne Sørensdatter g med Jørgen Langberg ibdm - Anne Sørensdatter død var i ægteskab med Søren Mortensen ibdm efterladt sig 4 børn: a: Morten Sørensen, b: Maren Sørensdatter - c: Anne Sørensdatter - d: Birte Sørensdatter alle umyndige.

43 - fol 162
Skiftet efter Maren Jensdatter i Randlev. E: Peder Mikkelsen. Indgaaet brev fra B: Anders Sørensen i Sjælland (Burup)  - Maren Sørensdatter - Johanne Sørensdatters vegne ægtemd. Jørgen Langberg ibdm - Afdøde Anne Sørensdatter g med Søren Mortensen ibdm som var mødt: B: a: Morten Sørensen 8 - b: Maren Sørensdatter 10 - c: Anne Sørensdatter 6 - d: Birte Sørensdatter 3. NB. Underskr: Jørgen Gonnersen Langberg. 

44 - 163
Rasmus Jensen i Randlev. 8 Novb 1753. E: Kirsten Rasmusdatter. B: Jens Rasmussen 3 - Anne Rasmusdatter 3/4. Fm: Farfar Jens Sørensen ibdm. Lw: Morbror Jørgen Mickelsen i Randlev Hougaard. Intet at vurdere og registrere. Ny fæstemand Rasmus Pedersen i Ørting.

45 - fol 163
Søren Sørensen, Hyrde i Saxild. 9 Marts 1754. E: Anne Jensdatter. A: Den sal mands børn i forrige ægteskab med Maren Jensdatter: Søren Sørensen og med Anne Jensdatter: Birte Sørensdatter - Maren Sørensdatter - Anne Sørensdatter.

46 - fol 164
Søren Sørensen, Hyrde i Saxild. 12 Marts 1754.  E: Anne Jensdatter. Lw: Hendes trolowede Jens Sørensen. B: I forrige ægteskab Søren Sørensen 22 med Kurator farbroder Villas Sørensen i Maarslet  som ogsaa er Fm: for de i sidste ægteskab værende B: Birte Sørensdatter 10 - Maren Sørensdatter 8 - Anne Marie Sørensdatter 1 1/2.

47 - fol 165
Thomas Sørensen i Skablund. 30 Maj 1754. E: Karen Lauritzdatter. B: Karen Thomasdatter 12 - Lenne Thomasdatter 5 - Thomina Thomasdatter 2. Fm: Peder Udsen ibdm, da Enken ej widste om nogen af den Sal mands paarørende var i liwe, og ellers saa langt borte og ej i den tilstand at de kunde bliwe indkaldt. Lw: forhaabende fæstemand Laurits Fredriksen i Randlev.

48 - fol 166.
Kirsten Rasmusdatter i Randlev Gulborghus. 16 April 1754. Sal Rasmus Jensens efterlewende Enke og nu før hendes død trolowet til Rasmus Pedersen i Ørting. B: Jens Rasmussen 4 - Anne Rasmusdatter 2. FM: Farfader Jens Sørensen - Farbroder Mickel Rasmussen - Morbroder
Jørgen Mickelsen alle ibd. Wurderes til Auction i Maj 1754.

49 - fol 167
Mette Simonsdatter i Saxild. 6 Juli 1754. E: Simon Simonsen   B: Olle Simonsen 7 - Kirsten Simonsdatter 5 - Maren Simonsen 3 - Mette Simonsdatter 1/4. Fm: Morbroder Rasmus Simmonsen i Nølev. og Morbroder Jens Simmonsen i Nølev.

50 - fol 169
Kirsten Rasmusdatter i Randlev. 9 Juli 1754. E: Knud Sørensen Bisgaard. B: Søren Knudsen 5 - Rasmus Knudsen 2. Fm: Morfar Rasmus Rasmussen ibdm.

51 - fol 170
Anne Jørgensdatter i Randlev.
13 Decb 1754. E: Peder Mickelsen. B: Michel Pedersen 4?. Fm: Morfar Jørgen Michelsen.

52 - fol 172
Karen Christensdatter i Hvilsted. + 19 febr 1755. Skifte 21 Marts 1755. A: Sødskende Peder Christensen sider paa ophold i Byen - Ingeborg Christensdatter Sal S? Keisers Enke - Maren Christensdatter Sal Hans Poulsens Enke. Lw: Peder Nielsen ibdm. Nb: I skiftet ang. afd også som Kirsten.

53 - fol 173
Simon Rasmussen i tjeneste hos Peder Kroeg i Saxild. + 29 Marts 1755. A: Sødskende Jens Rasmussen, Land Soldat for Dybvad Gods - Karen Rasmusdatter der for nogle aar siden skal wære reist til Kiøbenhavn. Skifte 27 April og 21 Juni 1755. A: Sødskende Jens Rasmussen tjener paa Dybvad - Karen Rasmusdatter der rejste til København for at søge tjeneste men nu paa ? aar da hun tjente for en Brendewinsh. Jens Knudsen Staldtrug? i Mickel Bryggergaden ikke har kunnet opspores. Sterwboet er saa ringe, at der ikke kan foretages en virkelig eftersøgning, men alligewel bliwer dødsfaldet bekendtgjort 3 gange i de danske aviser. Wed skiftet indgaaet skriwelse fra denne J K som hun stadig tjener hos at han paatager sig at wære Fm for hende.

54 - fol 176
Søren Hansen i Randlev. 5 August 1757. E: Anne Rasmusdatter. Lw: Bror Simon Rasmussen ibd. B: Rasmus Sørensen 22 - Hans Sørensen 15 - Karen Sørensdatter 24. Fm: Farbror Niels Hansen i Bjergager.

55 - fol 177.
Anne Jørgensdatter i Randlev.
3 Marts 1758. E: Mogens Pedersen. B: Kirsten Mogensdatter 9 - Anne Mogensdatter 7. Fm: Faderen.

56 - fol 178
Anne Hansdatter i Bjergager.
+ 20 August 1759. E: Anders Nielsen. B: i hendes forrige ægteskab med Sal Jørgen Rasmussen: Rasmus Jørgensen  sider paa ophold i Ørting - Karen Jørgensdatter Enken efter Sal Jens Smed i Dyngby (Dømby), hendes Lv: Bror Rasmus Jørgensen.

57 - fol 178
Jens Knudsen og Ingeborg Michelsdatter i Nølev. 31 Decb 1759, til aabning 30te dagen efter Lowen. Ingen fælles Børn. Jens Knudsen A: Sødskende Peder Knudsen i Falling og Møllerswend i Hads Mølle - Mette Knudsdatter g m Søren Nielsen ibdm - Rasmus Knudsen sst - Niels Knudsen tj i Bjerager. Ingeborg M. A: hendes i forrige ægteskab med Ingel Rasmussen sammenaulede B: Rasmus Ingelsen Rytter for Godset wed Hr Major Poulsens Compagni - Michel Ingelsen som fæster paa stædet før forældrenes død. Begge myndige.

58 - fol 179
Rasmus Andersen og Maren Christensdatter i Nølev. 4 Febr 1760. A: Den Sal kones i forrige ægteskab med Niels Rasmussen B: Rasmus Nielsen 40? ibd - Christen Nielsen 38 paa stædet - Søren Nielsen 36 ibd - Peder Nielsen 34 tiener i Bjerager - Kirsten Nielsdatter 30 - Anne Nielsdatter 26 begge paa stædet, og deres i ægteskabet aulede B: Anders Rasmussen 19. Fm: paa døtrenes wegne Morbror Erik Christensen i Odder. Kurator for Anders Rasmussen Broderen Peder Nielsen.

59 - fol 180
Christen Nielsen tiener hos Broderen Peder Nielsen i Nølev. + 4 Marts 1760. A: Sødskende - Rasmus Nielsen 40 ibd - Søren Nielsen 36 ibd - Peder Nielsen 34 paa stædet - en halwbroder Anders Rasmussen 19 paa stædet - Kirsten Nielsdatter 30 - Anne Nielsdatter 26 begge paa stædet. Fm: for Kirsten broderen Søren N - for Anne broderen Rasmus N - for Anders R Peder N.

60 - fol 181
Margaretha Rasmusdatter i Randlev. 1 April 1760. E: Søren Mortensen. 5 B: Anne Margaretha Sørensdatter 8 - Rasmus Sørensen 6 1/2 - Niels Sørensen 4 - Michel Sørensen 2 - Peder Sørensen 6 uger. 
Fm: Morfader Rasmus Nielsen ibd.

61 - fol 182
Rasmus Nielsen i Nølev. 8 Maj 1760. E: Maren Hansdatter. B: Hans Rasmussen 13. Fm: Farbroder Jens Nielsen i Randlev. Maren Rasmusdatter 8 Fm: Farbroder Niels Nielsen i Saxild. Lw: Morbroder Simon Simonsen ibd.

62 - fol 184
Anders Rasmussen Brændstrup - Landsoldat i tjeneste hos Søren Nielsen i Nølev. + 10 Novb 1759. Skifte 17 Decb 1759. A: Faderen Rasmus Pedersen?

63 - fol 185
Rasmus Simonsen i Nølev Owergaard. 29 Juli 1761. E:  Maren Simonsdatter. Lw: Bror Simon Simonsen i Rude.
B: Simon Rasmussen 2 1/2. Fm: Farbror Jens Owergaard ibd. Kirsten Rasmusdatter 12 1/2 Fm: Farbror Eske Simonsen i Rørt.

64 - fol 187
17 August 1761 (se 63) indfandt sig efter sidste opsættelse atter i Sterwboen til widere Skifte afhandling mellem Enken og den Sal mands med hende udi ægteskab sammen aulede Børn. Børnene med Fm. og Enken med sin Fæstemand Anders Pedersen i Saxild og Lw.
Underskrewen:
Simon Simonsen - Anders Pedersen - Jens Rasmussen - Søren Nielsen - Jens Simonsen - Eske Simonsen.

65 - fol 188
Mette Michelsdatter i Randlev Guldborg. 3 Octob 1761. E: Søren Jensen (Hyrde). Den 2 Novb 1761 skifte. A: Hendes Sødskende Jens Michelsen ibd - Maren Michelsdatter død  gift i Vitved med  Rasmus Jensen efterladt sig 2 børn hworfra skriwelse er indgaaet, hwori de anmoder deres Morbroder Jens Michelsen i Randlev at wære wærge, Sign: Adslev 30 Octob 1761 Michel Rasmussen, Smed i Adslev og Anne Rasmusdatter i fortsat egteskab.- En Bror Rasmus Michelsen død i Bovlstrup efterladt sig 2 Børn Michel Rasmussen, Smed i Bovlstrup - Sara Rasmusdatter g m Jørgen Hansen i Dyngby (Dømbye).

66 - fol 189
Anne Mortensdatter i Randlev. 9 Octob 1762. E: Simon Jensen. 3 B: Morten Simonsen 11 - Jens Simonsen 9 - Anne Simonsdatter 6. F. Deres fader paa stædet og deres Morbror Søren Mortensen ibd.

67 - fol 190
Anne Rasmusdatter i Randlev.
27 Novb 1762. E: Morten Gonnesen. B: 2 B: Rasmus Mortensen 5 - Karen Mortensdatter 2. Fm: Morfader Rasmus Rasmussen og deres far Morten Gonnesen. Underskrives: Mogens Gonnesen - Rasmus Trustrup!

68 - fol 191
Rasmus Pedersen i Randlev Guldborg huus. 27 Novb 1762. E: Mette Jørgensdatter. Lw: Hendes far Jørgen Rasmussen fra Gaasmar (Gosmer) B: Kirsten Rasmusdatter 5. Fm: Farbror Bertel Pedersen i Ørting.

69 - fol 192
Simon Jensen i Randlev. 24 Novb 1762. Owerw: Faderen Jens Sørensen i huuset. Den 23 Decb skifte. 3 B: Morten Simonsen 11 - Jens Simonsen 9 - Anne Simonsdatter 6. Fm: Farfar Jens Sørensen paa stædet og deres Sal Morbror Søren Mortensen ibd. Boet sælges wed Auction.

70 - fol 194
Søren Jensen i Randlev Guldborg. 21 Maj 1763. E: Karen Andersdatter. B: Peder Sørensen 1/2. Fm: Farfar Jens Sørensen. Lw: Peder Michelsen.

71 - fol 195.
Anders Sørensen, Nølev.
14 April 1763. E: Kirsten Nielsdatter. B: Margrethe Andersdatter 1 3/4 - Maren Andersdatter  1/2. Fm: Farbror Rasmus Sørensen ibd. Lw: Bror Søren Nielsen ibd.   

72 - fol 197
Stephen Rasmussen i Bjergager.
11 Decb 1762. E: Anne Nielsdatter. Lw: Sen. Wilhelm Hillerfeldt ibd. 2 B: Maren Stephensdatter 5 - Giertrud Marie Stephensdatter 2. Fm: Farbror Rasmus Rasmussen ibd.

73 - fol 199
Anne Nielsdatter i Bjergager. 17 Jan. 1763. (se 72) Rasmus Bertelsens fæstemø, Sal Stephen Rasmussens efterladte Enke. Fm: For 2 Børn Farbror Rasmus Rasmussen ibd. Boen er lowlig registreret Sidstleden 11 Decb. efter Sal. Stephen Rasmussen hworfor det ikke specificeres og forsegles. Fæstem. R. B. erklærer at wære answarlig for boet.

14 Febr 1794 skifte efter Sal Anne Nielsdatter i Bjergager, som boede og døde i fællig forlowelse til ægteskab med Rasmus Bertelsen fra Halling, der er belowet fæste paa stædet. A: 2 børn med sal Mand Stephen Rasmussen - Maren Stephansdatter 5 - Giertrud Maria Stephansdatter 2. Fm: Morfar Niels Andersen som selw paa ophold og halw fæste wed Gaarden samt deres Farbror og satte formynder efter Deres Sal fader Rasmus Rasmussen ibd og deres Faster Karen Rasmusdatter fra Kiærgaarden med hendes Mand Rasmus Pedersen samt den Sal Kones Lw: Sr Wilhelm Hillerfeldt ibd.

74 - fol 201
Rasmus Nielsen i Nølev.
14 April 1763. E: Maren Hansdatter. 4 B: Niels Rasmussen 11 - Anders Rasmussen 8 - Anne Rasmusdatter 5 - Bodil Rasmusdatter 3. Fm: Farbror Søren Nielsen ibd. Lw: Niels Nielsen ibd.

75 - fol 202
Simon Jensen i Saxild. 18 Juni 1763. Tildrog den ulyckelig hendelse at Simon Jensen som tiendte Niels Smæd i Saxild blew funden i bemte Saxild Skou hengende Døed udi en Ege Gren og ombragt, da derefter dend ulyckelige hendelses bekiendtgiørelse og ower det døde Legeme af Rættens middelholte Siuns Forrætning, Jndfandt Sig til Niels Smæds i Saxild hwor den døde Simon Jensen tiendte.
12 Juli 1763 fol 203 skiftet (se 75).

Efter slige omstændigheder skulle hans efterladenskaber tilhøre Herskabet efter lowen, men da det er ringe, skænker de det til hans nærmeste arwinger  paa Mødr. side siden han war et Slegfred Barn. En
Moster Sidsel Simonsdatter. Hendes Søn Simon Michelsen, Skoleholder i Fillerup - indløben en skriwelse fra afd. halw morbroder Jørgen Sørensen i Kiørup?? der beder S M waretage.

76 - fol 204
Anders Sørensen i Nølev.
14 April 1763. E: Kirsten Nielsdatter. 2 B: Margrete Andersdatter 1 3/4 - Maren Andersdatter 1/2. Fm: Farbror Rasmus Sørensen ibd. Lw: Bror Søren Nielsen ibd.

77 - fol 206
Søren Jensen, Randlev Guldborg. 21 Maj 1763. E: Karen Andersdatter.  B: Peder Sørensen 1/2. Fm: Farfar Jens Sørensen. Lw: Peder Michelsen

78 - fol 207
Jacob Sørensen i Saxild. 5 Novb 1763.  Fæstemø Karen Hansdatter paa stædet. Med hende mødte hendes Søsters Mand Rasmus Rasmussen paa stædet. A: Den Sal Karls heel Sødskende Anne Sørensdatter skal wære gift i Kiøbenhavn - Ellen Sørensdatter g m Poul Hansen i Rørt - Maren Sørensdatter Trolowet Peder Jensen i Malling og halw Sødskende: Karen Sørensdatter gift i Kiøbenhavn - Kirsten Sørensdatter 35 paa hendes wegne tilstæde hendes bror Søren Sørensen i Dyngby (Dømbye). Der er skrewet til søstrene i Kbhvn.

79 - fol 209.
Jacob Sørensen i Saxild. 3 Octob 1764. Trolowet med Karen Hansdatter udi et Selw Eje Fæstehus til Peder Bondes i Saxild. Tilstede den sal Kone med ny fæstemand Jørgen Andersen Wibe fra Odder, samt heel og halw Sødskende A: Anne Sørensdatter g i Kbhvn med Johan Hansen indg. skriwelse fra dem hwori de owerlader parten til hendes Søstre Ellen Sørensdatter og Maren Sørensdatter - Ellen Sørensdatter g m Poul Hansen i Rørt - Maren Sørensdatter g m Peder Jensen i Malling - halwsøskende: Karen Sørensdatter i Kbhvn g m Jens Michelsen Harrested?, hworfra skriwelse hwori de owerlader part til Deeling imellem fælles Sødskende. - Kirsten Sørensdatter 35 i Bovlstrup mødt paa hendes og egne wegne en Bror Søren Sørensen fra Dyngby (Dømbye) Boet solgt wed auction.

80 - fol 211.
Jens Sørensen og hustru i Randlev. 22 Novb 1763 - 30te dagen. A: Jens Jensen ibd Simon Jensen død efterladt 3 umyndige Børn Morten Simonsen 12 - Jens Simonsen 9 - Anne Simonsdatter 7 deres Fm: Stiffader Christen Funder ibd. Rasmus Jensens efterladte 2 B: Jens Rasmussen 13 - Anne Rasmusdatter 11 i Kalundborg hos hendes faster Margrethe Jensdatter gift med en Skræder. Fm: for de umyndige Farbror Jens Jensen ibd. Underskriwes: Paa egne og min Sal Broder Rasmus Jensens Børns wegne: Jens Jensen. Jens Mortensen. Paa Christen Funders wegne i hans frawærelse Jens Nielsen.

81 - fol 211
Jens Sørensen og Anne Simonsdatter. 3 Octob 1763. B: Jens Jensen ibd - Simon Jensen død paa Stædet efterladt 3 B: a: Morten Simonsen 12 - b: Jens Simonsen 9 - c: Anne Simonsdatter 7 Fm: Morbror Jens Mortensen ibd - Søren Jensen hans efterladte Søn Peder Sørensen 1 Fm: hans Stiffader Christen Funder - Rasmus Jensen efterladt 2 B: a: Jens Rasmussen 13 - b: Anne Rasmusdatter i Kalundborg hos hendes faster Margaretha Jensdatter Fm: Jens Jensen ibd. Margaretha Jensdatter g i Kalundborg med en Skræder Jørgen Christensen. Underskr. bl. a: Christen Christensen Funder.

82 - fol 212
Niels Fredrichsen i Randlev. - tjente hos Peder Michelsen. 17 Marts 1764. A: Bror Laurs Fredrichsen, Skoufoged i Skablund - Søster Kirsten Fredrichsen g m Jens Rasmussen Wæwer i Odder.

83 - fol 213
Niels Nielsen Smed i Saxild. 17 April 1764. E: Karen Eriksdatter. 4 B: Anne Cathrine Nielsdatter 6 - Mette Marie Nielsdatter 4 - Erik Nielsen 2 - Niels Nielsen 7 uger. Fm: Morbror Jens Eriksen ibd. i mangel at ingen paa den Sal mands side war som dertil kunde ansættes. Lw: Bror Rasmus Eriksen i Aarhuus.

84 - fol 217
Øwlie Laursen i Hyrdeboligen i Saxild - Hyrde.
26 Jan 1766. E: Anne Rasmusdatter. Lw: Niels Simonsen ibd. 5 B: Den Sal Mands Børn i forrige ægteskab: Mette Øwlisdatter g i Dyngby (Dømbye) m Søren Christensen, i Mandens frawærelse war bemte M Ø selw tilstæde, som lowede at wære answarlig paa hendes Mands wegne - Karen Øwlisdatter tiener i Rude hos Christen Nielsen Madfader som med hende war mødt som Fm. - Laurs Øwlisen 26 mødt tiener ibd - Rasmus Øwlisen 24 mødt - Kirsten Øwlisdatter tiener Jørgen Sørensen ibd Fm: broderen Laurs Øwlisen. Og med den efterladte Enke fælles B: Rasmus Øwlisen 1 - Peder Øwlisen 1/4. Fm: Erich Christensen ibd. i hwis frawærelse war mødt Jens Erichsen.

85 - fol 218
Peder Andersen Bonde i Saxild. 19 April 1766 30 dagen. E: Anne Rasmusdatter Lw: Jens Erichsen ibd. 2 B: Anders Pedersen 21 - Anne Pedersdatter 19 Fm: Rasmus Rasmussen Skæg i Tvingstrup (Tvenstrup). Ov: E. broder Jens Rasmussen i Rude og swoger Niels Simonsen? ibd. Desuden underskriver som Kurator Erik Christensen.

86 - fol 221
Simon Simonsen i Nølev. Ungkarl hos Anders Pedersen. 20 Juli 1766 30 dagen. A: Brødrene Jens Simonsen ibd - Rasmus Simonsen paa Stedet død og efterladt sig 2 B: Kirsten Rasmusdatter 18 - Simon Rasmussen 7 Fm: Farbroder Jens Simonsen - Eske Simonsen i Ørum Skovhuus paa Laage Gods. Søstrene: Anne Simonsdatter g m Peder Simonsen i Sanne? - Maren Simonsdatter i Bovlstrup g m Hans Pedersen, død og efterl. sig 2 B: Peder Hansen 26 i Horsens hworfra indg skriwelse - Simon Hansen 25 i Dyngby (Dømbye)e - Kirsten Simonsdatter g m Niels Nielsen i Kysing - Zidsel Simonsdatter i Aarhuus g m Handskemager Rasmus Jacobsen - Mette Simonsdatter død g m Simon Simonsen i Saxild efterl. 3 B: Ole Simonsen 19 - Maren Simonsdatter 15 - Mette Simonsdatter 12 Fm og K: deres fader.

87 fol 224
Jørgen Sørensen i Saxild. 25 Febr 1768. E: Anne Jørgensdatter. Lw: Anders Jensen i Kysing. B: Ole Jørgensen 14 - Søren Jørgensen 12. Fm: Farbror Rasmus Sørensen i Fendsten og en Farbror Søn i hans gamle fader Jens Sørensens affældighed Sr Rasmus Jensen i Fillerup Overmølle.

88 - fol 227
Peder Michelsen i Randlev.
26 Marts 1767. E: Maren Rasmusdatter. Lw: Bror Knud Rasmussen ibd. B: i forrige ægteskab  Michel Pedersen 12. Fm: Morbror Søren Jørgensen ibd.

89 - fol 230
Erik Christensen i Saxild.
18 April 1767. E: Anne Andersdatter. Lw: Jens Erichsen ibd. B: Anne Eriksdatter 22 - Mette Eriksdatter 17 - Karen Eriksdatter 8. Fm: Mosters Mand Rasmus Skæg i Tvingstrup (Tvendstrup) og Fasters Mand Peder Jensen i Sanne?.

90 - fol 234
Rasmus Knudsen i Randlev. Owerenskomst dat 26 Marts 1767. E. Anne Sørensdatter. A og B: Knud Rasmussen som beboer Stedet - Maren Rasmusdatter Enke efter Sal Peder Michelsen ibd - Mette Rasmusdatter g m Frands Pedersen i Dyngby (Dombye) - Anne Rasmusdatter paa stedet - Karen Rasmusdatter paa stedet.
Umyndiges Fm: Michel Rasmussen. Desuden en Søster Johanne Rasmusdatter g m Morten Gundesen.

91 - fol 235.
Margarethe Jensdatter i Randlev. 9 Febr 1768. E. Smeden Hans Mejer. B: Anne Hansdatter 6 - Anne Justine Hansdatter 4 - Christian Hansen 2. Fm: Faderen og tilsyn Morbror Christen Jensen tiener paa Rathlousdal.

92 - fol 237
Rasmus Jensen i Nølev. (gl Karl) tilhuse hos Søster og Swoger Stephen Christensen. 15 Juli 1768. A: 5 Sødskende Birgitte Jensdatter g m bemte Stephen Christensen - Karen Jensdatter ugift hos samme som mødte for hende - Johanne Jensdatter g m Niels Nielsen i Pøel som var mødt - Kirsten Jensdatter g m Peder Sørensen i Rude som v m - Maren Jensdatter g og boer i Uldrup Skovhuus wed Aakier for hwem mødte Swigersønnen Rasmus Truustrup ibd.

93 - fol 239.
Jørgen Pedersen i Hvilsted. 23 Sept 1769. E: Anne Jensdatter. B: Karen Jørgensdatter 11. Fm: Moders Mosters Mand Peder Nielsen ibd. Lw: Peder Jensen ibd.

94 - fol 241.
Maren Simonsdatter i Nølev. 5 Octob 1769. E: Anders Pedersen. B: i første Ægteskab Kirsten Rasmusdatter 20 1/2. Fm: Morbror Simon Simonsen i Saxild - Simon Rasmussen 11 1/2.  Fm: Farbror Jens (Simonsen) Owergaard ibd. I andet ægteskab med A. P.: Anne Andersdatter 7 dage Fm: hendes fader og Morbror Simon Simonsen i Saxild.

95 - fol 242.
Anne Hansdatter i Saxild. 5 Decb 1769 aabning 30 dagen efter afg. huus og Enke inderste Kone hos Gaardmand Anders Pedersen. A: 1 Søster g m Skomager Jørgen Vibe i Odder som v mødt - Bror Hendrich Hansen  død efterl sig 3 B: Trine Hendrichsdatter i Nølev 10 - Fm: Jens Rasmussen Smed i Nølev - Jens Hendrichsen 17 i Maarslet Fm: Jens Andersen ibd - Mette Hendrichsdatter 8 i Maarslet Fm: Michel Rasmussen i Maarslet.

96 - fol 243
Anne Hansdatter i Saxild. 24 Febr 1770. Til huse hos Selw Ejer Bonde Anders Bonde ibd. A: Bror Hendrik Hansen død 3 B: Jens Hendrichsen 17 i Maarslet hos Jens Andersen som Fm. g m hans Moster - Trine Hendrichsdatter 10 opfødt hos Fm: Jens Rasmussen i Nølev - Mette Hendrichsdatter 8 hos Fm: Morbror Michel Rasmussen i Maarslet. - 1 Søster Karen Hansdatter g m Jørgen Andersen Vibe i Odder.

97 - fol 246
Maren Hansdatter i Nølev.
10 August 1770. E: Jens Erichsen. B: I hendes forrige ægteskab med Rasmus Nielsen: Hans Rasmussen 21 tiener paa stedet. Kurator: Farbror Jens Nielsen Bjerregaard i Randlev - Maren Rasmusdatter 18 paa stedet. Fm: Farbror Niels Nielsen i Saxild.

98 - fol 247
Niels Jensen i Randlev. 19 August 1771.
E: Maren Rasmusdatter. Ingen Liwsarwinger. A: Søren Sørensen i Aalstrup g m en Søster og Niels Rasmussen i Amstrup g m en Søster. 2 Søstre døde og efterladt sig Børn.

98 fol 248
Niels Jensen i Randlev. 28 Sept 1771.
E.  Maren Rasmusdatter. Ingen Liwsarwinger. A: Søster Birgitte Jensdatter død efterladt sig 2 B: Søren Sørensen tiener paa Aakier - Kirsten Sørensdatter g m Simon Rasmussen huusmd i Amstrup - 1 Søster Maren Jensdatter død g m Christen Jacobsen i Horsens der ikke war tilstede grundet konens swaghed efter Barsel med en dødfødt Pige men tilskr. Swogeren Søren Sørensen i Aalstrup der er Fm: for Chr. J: 2 B: Laurits Jørgensen 20 i f ægteskab med Jørgen Rasmussen aulsmand i Horsens og Else Christensdatter 8 i sidste ægtesk. hos faderen i Horsens Fm: Swogeren Søren Sørensen i Aalstrup. - En Søster Anne Jensdatter g m Huusmand Nils Rasmussen i Amstrup - En do Else Jensdatter g m Søren Sørensen gdm i Aalstrup. Lw: Bror Knud Rasmussen ibd.

99 - fol 250.
Jens Nielsen i Randlev. 7 Novb 1771. E: Birte Pedersdatter. Lw: Søren Jørgensen ibd. Ingen Liwsarwinger. A: 2 Brødre. Rasmus Nielsen død efterladt sig 1 Søn Niels Rasmussen bor paa Rodstenseje Gods. - Bror Niels Nielsen ibd.

100 - fol 251
Peder Christensen Funder i Randlev.
17 Jan 1772. E: Maren Michelsdatter. Lw: Niels Andersen ibd. B: Maren Pedersdatter g m Rasmus Nielsen i Ørting - Michel Pedersen 24 paa stædet - Anne Pedersdatter 25 paa stædet - Fm: for umynd. Farbror Christen Christensen ibd.

101 - fol 253
Mads Sørensen i Nølev. 14 Marts 1772. E: Mette Marie Eskesdatter. 3 B: Søren Madsen 6 - Johanne Margaretha Madsdatter 4 - Eske Madsen 12 uger. Fm: Morfar Eske Christensen i Snorbech? og Jens Michelsen ibd. Lw: Bror Christen Eskesen i Snorbech?.

102 - fol 255
Michel Eskesen i Nølev. 16 Febr 1773 (30te dagen) E: Anne Knudsdatter. Lw: Søren Nielsen i Assendrup. Ingen Børn m Enken. A: Sødskende Niels Eskesen Bonde i Bjergager Swejgaard død efterladt sig: Eske Nielsen i Bjergager, i hwis swage tilstand war mødt Rasmus Bertelsen ibd - En halw Søster Anne Eskesdatter boede og døde i Rude Hovgaard g m Christen Nielsen efterladt sig  b: Jens Rasmussen i Rørt - Eske Rasmussen 29 tiener v Peder Simonsen i Saxild - Rasmus Rasmussen 25 tiener v Niels Krogh i Rude - Anne Rasmusdatter 26? i Rude Hovgaard - Maren Christensdatter hos faderen Chr. N i Rude Hovgaard der war adwaret om at møde for de umyndige. For ikke at opholde forretningen blew paa de frawærendes wegne som Tilsynswærge ansat Jens Michelsen ibd.

103 - fol 257
Michel Eskesen i Nølev 9 Marts 1773. E: Anne Knudsdatter.  Lw: Søren Nielsen i Assendrup. A: Sødskende: Salig Niels Eskesen i Bjerager Svejgaard død efterladt sig: Eske Nielsen i hwis swaghed war mødt Rasmus Bertelsen i Bjerager - en halw Søster Anne Eskesdatter g m Christen Nielsen. Boede og døde i Rude Hovgaard efterladt sig: Jens Rasmussen i Rørt - Eske Rasmussen 29 tiener i Saxild - Rasmus Rasmussen 25 tiener i Rude.
Deres Stiffader Christen Nielsen i Rude og Jens R. varetog. Anne Rasmusdatter 20 og Maren Christensdatter hos Chr. N. der war mødt.

104 - fol 258.
Cathrine Henrichsdatter i Nølev.  + 16 Febr 1773 - 17 aar. Hos Jens Rasmussen som efter Forældrene Henrich Hansen og Hustrue død derpaa Stædet hawde opfødt hende. Registreret i owerw. af hendes Morbror Michel Rasmussen i Maarslet. Paa 30te dagen:  A: Sødskende Jens Henrichsen og Mette Henrichsdatter paa deres w: Michel Rasmussen i Maarslet. Faster: Anne Hansdatter i Saxild. 

105 - fol 259.
Rasmus Gerkens i Nølev. 12 Maj 1773. (30te dagen). E: ikke ang. men i underskr: Maren Bertelsdatter. Lw: Jens Rasmussen i Nølev. Ingen Børn. A: Søster Søn Jens Jensen i Pøel i Ning Herred paa sin moders wegne.

106 - fol 260.
Birthe Jensdatter i Randlev. 25 April 1773. E: Søren Mortensen. Ingen liwsarw. A: 3 Søstre: Inger Jensdatter g m en handskemager  i Aarhus - den 2den gift i Hørning, død efterladt sig Børn hwis nawne ikke kendes - den 3die Karen Jensdatter wides intet om hun er død eller lewer, siden der ikke er hørt fra hende siden 1746 da hun skrew til den afd. Søster fra Sneumgaard - i h h til afskrift.

107 - fol 262.
Birthe Jensdatter i Randlev. 24 Maj 1773. E: Søren Mortensen. A: Sødskende Inger Jensdatter g m Handskemager Christen (?) i Aarhuus - Sidsel Jensdattter død g m Søren Rasmussen i Hørning efterladt sig 5 b: Rasmus Sørensen i Hørning - Jens Sørensen i Astrup - Michel Sørensen i Hørning - Maren Sørensdatter ugift ibd -  Karen Sørensdatter g m Peder Pedersen i Baatrup?? i Hørning Sogn. - 1 Søster Karen Jensdatter som ingen widste om war død mentes hun hawde wæret gift i Tømmerby i (?) Jylland.

108 - fol 264.
Birthe Jensdatter i Randlev. 16 Aug 1773. E: Søren Mortensen. A: Ingen war mødt. Ej heller Søsteren Karen Jensdatter skønt indkaldt i offent. tidender.

109 - fol 265
Mette Rasmusdatter i Nølev. opholdskone +  hos Stifsønnen Jens Michelsen. 25 Maj 1773. Ingen B eller liwsarw. A: Sødskende. 1 Bror g i Odder - 1 S Anne Rasmusdatter Enke efter Peder Hansen i Oldrup - 1 do Kirsten Rasmusdatter g i Odder, død efterladt  b: Jacob Mortensen ibd - Niels Mortensen ibd   -  Rasmus Mortensen ibd - Christen Mortensen ibd død efterladt sig Kirsten Christensdatter 7 -  Maren Mortensdatter g m Hans Jensen ibd - Karen Mortensdatter g med David Smed i Odder - Anne Mortensdatter ug og saa widt wides opholdende sig sammested. - Nok 1 S Karen Rasmusdatter hawde wæret g m Rasmus Michelsen i Nølev efterladt sig 2 døtre Anne Rasmusdatter g m Michel Jensen i Randlev og den anden g m Jens Jensen  ibd. Da ingen af samtl. indkaldte war mødt blew antaget til Tilsynswærge: Anders Pedersen og Rasmus Sørensen begge i Nølev.

110 - fol 266
Niels Jensen i Hvilsted. 5 Juni 1773. E: Kirsten Rasmusdatter. B: Rasmus Nielsen 3/4  - Kirsten Nielsdatter 4  - Voldborg Nielsdatter 3. Lw: Far Rasmus Poulsen i Nølev. Fm: Moderens? farfar Jens Nielsen i Nølev.

111 - fol 267
Mette Sørensdatter i Svorbek?.
14 Aug 1773. E: Christen Eskesen. B: Eske Christensen 7 - Søren Christensen 3 - Hellene 8. Fm: Far og Farfar Eske Christensen paa stædet.

112 - fol 268
Maren Pedersdatter i Nølev.
14 August 1773. E: Jens Michelsen. Ingen B eller Liwsarw. A: Sødskende som skal wære i Vendsyssel paa Børglum Closters Gods, men ingen tilstede. Tilsynswærge: Rasmus Sørensen i Nølev. Fol 270 afskrift af brev fra en arwing Christen Larsen i Dau?, Vrensted (Vrengsted) wed Børglum Kloster. Samtidig brew til en ham som Swoger som har en broderdatter til Maren Pedersdatter

113 - fol 271
Maren Pedersdatter i Nølev.
25 Sept 1773. E: Jens Michelsen. A: Sødskende. Ingen war mødt. Beskikket tilsynsw: Rasmus Sørensen i Nølev.

114 - fol 271.
Anne Jensdatter i Saxild. Opholdskone hos sin Søn Jens Eriksen ibd. 17 August 1773. B: Jens Eriksen paa stædet - Rasmus Eriksen i Aarhuus - Peder Eriksen ugift - Erik Eriksen - Karen Eriksdatter g m Niels Simonsen i Saxild - Anne Eriksdatter g m Frands Hansen i Vrigsted død og efterladt sig Margarethe Frandsdatter - Ole Eriksen tiener som Købmandskarl i Norge. Tilsynswærge: Peder Rasmussen i Saxild.

115 - fol 273
Anne Rasmusdatter i Randlev. 1 Octob 1773. E: Smed Hans Mejer. Ingen B eller Liwsarwinger. A: Søster Birthe Rasmusdatter g m Peder Jacobsen i Ørting - Bror Søren Rasmussen i Fendsten - Mor Anne Sørensdatter enke efter Rasmus Andersen ibd.

116 - fol 273
Rasmus Sørensen i Nølev.
21 Decb 1773. E: Mette Nielsdatter. 3 B: Søren Rasmussen 10 - Niels Rasmussen 8 - Margarethe Rasmusdatter 3. Lw: Niels Nielsen i Nølev. Fm: Fasters mand Jens Rasmussen ibd. siden den sal mand ingen nærmere Paarørende hawde.

117 - fol 276
Rasmus Poulsen i Nølev. 21 Decb 1773. E: Kirsten Mogensdatter. 6 B: Mogens Rasmussen 29 - Poul Rasmussen 28? - Jens Rasmussen 26 - Kirsten Rasmusdatter g m Michel Nielsen i Hvilsted - Johanne Rasmusdatter i Hvilsted - Anne Rasmusdatter i Rude. Lw: Søren Simonsen i Nølev. Fm: Bror Mogens Rasmussen.

118 - fol 277
Anders Rasmussen i Hvilsted. 12 Jan 1774. E: Anne Jensdatter. 2 B: Rasmus Andersen 3/4 - Maren Andersdatter 3 1/2. Lw: Peder Nielsen i Hvilsted. Fm: Farbror(?) Søren Nielsen og deres Fasters Mand Niels Nielsen ibd.

119 - fol 279
Skovfoged Lars Frederiksen i Skablund. 17 Jan 1774. E: Karen Larsdatter. 2 B: Karen Larsdatter 18 - Ingeborg Larsdatter 14.  Lw: Jens Svendsen i Skablund. Fm: Deres forhaabende Swoger og Fæstemand Rasmus Sørensen i Amstrup og Peder Udsen i Skablund.

120 - fol 281
Olle Jensen Kroeg, i Saxild.
10 Febr 1775. E: Kirsten Nielsdatter. Lw: Søren Pedersen ibd. 6 B: Niels Ollesen 14 - Jens Ollesen 12 - Rasmus Ollesen 10 - Peder Ollesen 7 - Olle Ollesen 6 - Mette Ollesdatter 3. Fm: Farbrødre Jens Kroeg i Randlev og Peder Kroeg i Saxild. Sign: Jens Jensen Kroeg og Peder Jensen Kroeg.

121 - 282
Peder Erichsen i Saxild. Ungkarl 9 Sept 1775 hos Bror Jens Erichsen. A: Bror Jens Erichsen ibd. - Rasmus Erichsen i Aarhuus - Erich Eriksen ibd - Olle Erichsen i Christiania i Norge - Anne Erichsdatter død g m Frands Hansen i Vrigsted (Vridsted) efterladt en datter Margrethe Frandsdatter 17 - Karen Erichsdatter g m Niels Simonsen ibd.

122 - fol 283.
Maren Rasmusdatter i Randlev. 14 Novb 1775. E: Morten Sørensen. B: Søren Mortensen 6 uger. Fm: Faderen og Morfar Rasmus Jensen i Smedrup?.

123 - fol 284
Mette Pedersdatter i Saxild. 21 Novb 1775. + hos Swigersønnen Christen Laursen. B: Jens Jensen Kroeg i Randlev - Peder Jensen Kroeg i Saxild - Olle Jensen Kroeg som forhen har beboet Stædet efterladt sig: Niels Ollesen 13 - Jens Ollesen 12 - Rasmus Ollesen 10 - Peder Ollesen 8 - Olle Ollesen 6 - Mette Ollesdatter 4 (Stedfar Christen Laursen) Fm: Farbror Peder Jensen Kroeg ibd. - Anne Jensdatter g m Peder Pedersen i Onsted?? - Inger Jensdatter g m Simon Simonsen i Saxild - Mette Jensdatter g m Christen Nielsen i Rude.

124 - fol  285
Jacob Simonsen i Nølev. 6 Maj 1777. E: Anne Marie Rasmusdatter. Lw: Bror Jens Rasmussen i Bjergager Swejgaard.
4 B: Rasmus Jacobsen 7 - Simon Jacobsen 2 - Jens Jacobsen 3 uger - Birthe Jacobsdatter 9. Fm: Farfar Simon Jacobsen paa Stædet og Farbror Søren Simonsen ibd. 

125 - fol 289
Maren Rasmusdatter i Randlev.
16 Januar 1778. E: Niels Bjerregaard.
Der findes ved registreringen bl a en grøn mahlet Eege dragkiste med en Soldater Mundering.

126 - fol 289
Maren Rasmusdatter i Randlev.
31 Jan 1778. E: Niels Bjerregaard. Der deles da mellem vedkommende arwinger som ikke er angiwet. Men underskriwes saaledes: Paa egne wegne Knud Rasmussen. Paa wore hustruers wegne: Morten Gonnersen, Søren Jensen, Frands Pedersen.

127 - fol 290
Lisbet Nielsdatter i Skablund. (Elisabeth) 29 Jan 1778. Opholdskone hos Gaardmand Jens Hansen ibd.
E: Peder Utzen. Hendes efterlewende B: Niels Jensen i Hundslund - Zidsel Jensdatter g m Hans Andersen i Aaldrup - Karen Pedersdatter g m Jens Hansen her i Gaarden.

128 - fol 290
Lisbet Nielsdatter i Skablund.
26 Febr 1778. E: Peder Utzen. (se 127) Jens Hansen g m datter Karen Pedersdatter tilbyder bl a.  sønnen Niels Jensen i Hundslund 1/2 obligation paa 300 rd og swigersønnen Hans Andersen 150 rd.

129 - fol 291
Morten Gonnesen [Morten Gundersen] i Randlev. 29 Maj 1778. E: Johanne Rasmusdatter. B: i første ægteskab med Anne Rasmusdatter: Rasmus Mortensen 21 - Karen Mortensdatter 18. I andet ægteskab med enken Johanne Rasmusdatter: Gonne 14 - Jens 5 - Søren 2 - Anne (ingen alder). Lw: Frands Pedersen.

130 - fol 292.
Morten Gonnesen [Morten Gundersen] i Randlev. 26 Jun 1778. E: Johanne Rasmusdatter Lw: Bror Knud Rasmussen. Kurator: for de umyndige i første ægteskab Sønnen Rasmus Mortensen mødte Anders Langberg i Randlev for datteren Rasmus Trustrup i Uldrup. Fm: for de øwrige børn Farbrødrene Bent Langberg i Odder og Peder Langberg i Randlev.

131 - fol 294 - 295.
Morten Gonnesen [Morten Gundersen Langberg] i Randlev. 18 Jan 1779. E: Johanne Rasmusdatter. Enken er nedkommet med en lewende Søn: Morten. Fm: for de umyndige (se no 129) Anders Langberg og Peder Langberg i Randlev, Bent Langberg i Odder og Skovfogeden Rasmus Trustrup i Uldrup.
Lw: Knud Rasmussen.

132 - fol 296
Niels Nielsens hustru i Randlev.
19 Octob 1778. E: Niels Nielsen, Skræder. 2 B: Rasmus Nielsen 26 - Maren Nielsdatter 21 1/2.

133 - fol 298
Jørgen Knudsen i Randlev. 12 Juni 1779. E: Maren Rasmusdatter. 2 B: Knud Jørgensen 1 1/2 - Anne Sophie 4 1/2. Lw: Rasmus Rasmussen i Gylling. Fm: Morbroder Peder Madsen i Randlev og Ole Erichsen i Bjergager. Mogens Jensen i Gylling hawde lowet at ægte Enken og faar derfor fæste.

134 - fol 299
Niels Nielsen Wæwer i Nølev. 21 Juni 1780.
E: Ane Nielsdatter. B: Mette Marie Nielsdatter 4. Fm: Fasters mand Peder Jensen i Nølev. Lw: Bror Søren Nielsen i Nølev.

135 - fol 302
Niels Jensen Bjerregaard i Randlev. 1 Novb 1780. E: Maren Stephensdatter. Ingen Liwsarwinger. A: Afd fader Jens Nielsen Opholdsmand i Randlev. Lw: Stiffar Rasmus Bertelsen i Bjerager. Underskr: Jens Nielsen Bjerregaard.

136 - fol 304
Ungkarl Christen Jensen i Nølev. Hos Gaardmand Søren Rasmussen. 23 Novb 1779. A: Helbror Frands Jensen Grdm i Balle død efterladt sig 3 b: Jens Frandsen - Anne Frandsdatter - Kirsten Frandsdatter - 1 halwbror Jens Rasmussen i Bjergager - 1 halw søster Anne Marie Rasmusdatter g m owennw. Søren Rasmussen. Owerw: Peder Rasmussen i Balle paa hans Stifb. wegne, Jens Rasmussen paa egne w. og Søren Rasmussen paa sin hustrues w.

137 - fol 309
Ungkarl Christen Jensen i Nølev. 3 Juni 1780. A: Se no 136. afg. Frands Jensen i Balle Jens Frandsen 17 - Anne Frandsdatter 13 - Kirsten Frandsdatter 8. - Jens Rasmussen i Bjergager Svejgaard. - Søren Rasmussen i Nølev paa sin hustrus wegne.

138 - fol 310
Poul Mortensen i Nølev. 6 Maj 1782. E: Anne Stephensdatter. B: Anne Poulsdatter 5/4 aar. Lw: Swoger Søren Sørensen i Rude. Fm: Farbror Grdm i Bovlstrup.

139 - fol 311
Birthe Pedersdatter i Nølev. 3 Juni 1782.
E: Grdm Anders Pedersen. 4 B: Peder Andersen 9 - Rasmus Andersen 3 - Simon Andersen 6 uger - Maren Andersdatter 6. Fm: Faderen og Morbror Erich Pedersen i Odder og Mosters Mand Søren Andersen i Balle.

140 - fol 312.
Mogens Pedersen i Randlev. Boelsmand. 27 Juni 1782. E: Kirsten Olesdatter.
Lw: Mogens Jensen. B: Peder Mogensen 21 - Kirsten Mogensdatter g m Peder Jensen i Onsberg paa Samsø - Anne Mogensdatter - Anne Mogensdatter 19. Alle arw owerw. undtagen Kirsten Mogensdatter, paa hwis og de andre 2 døtres wegne Jens Rasmussen i Randlev.

141 - fol 314
Karen Mortensdatter og Søren Mortensen i Randlev. 3 Jan 1783. Stifbørn af Peder Mortensen. A: 1) efter Karen Mortensdatter en heel Bror Rasmus Mortensen i Randlev og 4 halw Sødskende: Gonne Mortensen 19 - Jens Mortensen 10 - Morten Mortensen 4 - Anne Mortensdatter 10 alle wed Stiffaderen. 2) efter Søren Mortensen hans Mor Johanne Rasmusdatter, hel Sødskende: Gonne - Jens - Morten - Anne og en halwbroder Rasmus Mortensen. Paa disse arwingers wegne war tilstede: Peder Mortensen paa sin hustrues wegne - Peder Langberg i Randlev paa de 4 børn i sidste ægteskab som født wærge og Fm. Rasmus Mortensen paa egne w.

142 - fol 315
Jens Erichsen i Randlev. 22 Maj 1783.
E: Mette Rasmusdatter. B: Jens Jensen 21 - Anne Jensdatter g m Ole Jensen i Bjerager - Maren Jensdatter  16 hos moderen. Lw: Bror Jens Rasmussen Krog i Rude. Fm: for Maren Fasters Mand Niels Simonsen i Saxild. Kurator Anders Pedersen. Jens Jensen har gaarden i fæste.

143 - fol 316.
Karen Laursdatter i Skablund. 12 April 1783. E: Skovfoged Rasmus Sørensen.
B: Laurs Rasmussen 8 - Anne Rasmusdatter 2. Fm: Faderen og tilsynswærge  Mosters Mand Jørgen Rasmussen i Svinballe.

144 - fol 318
Mette Knudsdatter i Nølev. 19 Aug 1784. E: Søren Nielsen halwgaardsmand. A: Sødskende Peder Knudsen i Falling - Rasmus Knudsen sygelig her paa Stædet - Niels Knudsen Skovfoged wed Antworskov i Sjælland. Tilstede for N. K. Rasmus Hansen i Aalstrup. Ved registreringen omtales en Søster datter Birthe Pedersdatter der i mange aar har wæret paa stædet.

145 - fol 320
Maren Jensdatter i Randlev. 19 Febr 1785. E: Jens Mikkelsen Grdm. 2 B: Jens Jensen i 5te - Anne Jensdatter 3. Fm: Faderen og tilsynsw: Mors Søsters Mand Jens Rasmussen Møller i Randlev Hougaard.

146 - fol 322
Espen Erichsen i Bjergager. 2 Juni 1786. E: Anne Marie Christensdatter. B: Christen Espensen 14 - Erich Espensen 10 - Michel Espensen 6 - En datter 3.
Lw: Peder Larsen i Bjergager Hovgaard. Fm: Farbror Ole Eriksen grdm i Bjergager.

147 - fol 323.
Christen Rasmussen i Nølev. 10 April 1787. E: Anne Ovesdatter. A: Afdødes 2 Søstre Maren Rasmusdatter g m Søren Rasmussen i Dyngby - Sidsel Rasmusdatter g m Michel Ingelsen (Jengelsen) i Nølev. Lw: Rasmus Ovesen i Ondrup.

148 - fol 324
Søren Pedersen i Randlev. Huusmand. 2 Juni 1788. E: Anne Jensdatter. B: Peder Sørensen 4. Lw: Henrich Michelsen i Randlev. Fm: Farbror Thøger Pedersen i Randlev.

149 - fol 325
Else Hansdatter i Randlev.
7 Febr 1789. E: Grdm Morten Sørensen. B: Rasmus Mortensen 1 - Maren Mortensen 10. Fm: Afd. Swoger Christen Pedersen grdm i Fendsten og Mogens Jensen grdm i Gylling.

150 - fol 327.
Morten Bjerregaard i Randlev. Grdm. 5 Febr 1789. E:  Appelone Sørensdatter. B: Maren Mortensdatter 8 - Karen Mortensdatter 7 - Niels Mortensen 5 - Søren Mortensen 1. Lw: Jens Rasmussen i Bjergager. Fm: Afd. nærmeste Slægt hans Sødskendebørn Morten Jensen i Randlev og  Niels Sørensen ibd.

151 - fol 333
Anne Marie Rasmusdatter i Nølev. 5 Juni 1789 E: Søren Rasmussen grdm.
Børn: i hendes første ægteskab med Jacob Simonsen - Birthe Jacobsdatter 20 hos Stiffaderen -  Rasmus Jacobsen 19 i Bjergager Svejgaard - Jens Jacobsen 12 hos Stiff. I ægteskab med enkemanden: Jacob Sørensen 7 - Mette Sørensdatter 4. Paa de umyndiges wegne  Søren Simonsen i Nølev som er bror til afd. første Mand, der tillige hawde at beoagte paa den fødte wærge Morbroderen Jens Rasmussen i Bjerager Svejgaard.

152 - fol 335
Anne Nielsdatter i Nølev.
28 Decb 1789. E: Ole Christensen huusmd. B: afd. i første ægteskab med Niels Nielsen Wæwer: Mette Marie Nielsdatter 14. Fm: Morbror Søren Nielsen huusmd i Nølev. Skifte efter M M Nielsdatters far 21 Juni 1780.

153 - fol 337
Jens Michelsen i Nølev. Grdm. 29 Juni 1789. E: Mette Larsdatter. Lw: Hans Rasmussen i Nølev.
A: Sødskende: Maren Michelsdatter g m Niels Schieefer? Parykmager i Aarhuus -  Sidsel Michelsdatter Sal Kiølbye i Bjørnemark i Fyn. - Anne Michelsdatter g m Michel Rasmussen i Odder.

Paa fol 343  25 Jan 1790 ses at Enken nu er gift med den nye fæster Søren Rasmussen.

154 - fol 343
Jens Rasmussen i Nølev. 7 Marts 1789. Opholdsmand hos Grdm. Søren Simonsen. 6 April 1789 skiftet. A: Michel Ingelsen i Nølev - Søren Rytter i Dyngby - Hans Sørensen i Rørt - Mogens Jensen i Dyngby - Niels Frandsen i Hølken (Hylken) - Rasmus Mogensen i Bovlstrup - Hans Andersen i Halling. Da afdøde hawde siddet i uskiftet bo efter sin afdøde Kone Anne Sørensdatter mødte ogsaa hendes arwinger, som er en Søn Rasmus Sørensen død efterladt sig: Søren Rasmussen 26 - Niels Rasmussen 23 - Margaretha Rasmusdatter 19 paa deres wegne mødte deres Stiffader Peder Jensen her i Byen - Anders Sørensen død efterladt sig: Margaretha Andersdatter 26 - Maren Andersdatter 25 paa deres wegne mødt deres stiffader Rasmus Jensen her i byen.

155 - fol 346.
Jens Rasmussen i Nølev. 29 Jan 1790. Se no 154. A: Søster Maren Rasmusdatter g m afd. Erich Rasmussen i Rørt. - Søster Anne Rasmussen død efterladt sig: Maren Rasmusdatter g m Søren Rasmussen i Dyngby og Sidsel Rasmusdatter g m Michel Ingelsen i Nølev. - Halwsøster Karen Jacobsdatter war g m Mogens Jensen i Hølken (Hylken) efterladt sig 4 b: A) Rasmus Mogensen i Bovlstrup lewer -  Bodil Mogensdatter lewer g m  Hans Andersen - Jens Mogensen død efterladt sig 3 b: Karen Jensdatter g m Niels Frandsen i Hølken (Hylken) - Anne Jensdatter g m Mads Pedersen i Dyngby - Maren Jensdatter ug i Ørting - Mogens Jensen grdm i Ørting - Maren Mogensdatter død war g med Søren Nielsen i Rørt efterladt sig: Niels Sørensen død hwis efterladte Børn er: Bertel Nielsen 8 - Birthe Nielsdatter 15 - Maren Nielsdatter 11 - Karen Sørensdatter død war g m  Rasmus Rasmussen i Rørt efterladt sig 2 b: Søren Rasmussen 10 - Maren Rasmusdatter 8 - Anne Sørensdatter g m Søren Simonsen i Nølev.
Afdøde Kones arwinger:
a)
Bror Rasmus Sørensen død efterladt sig 3 b: Søren Rasmussen i Nølev - Niels Rasmussen ibd - Margaretha Rasmusdatter g m Peder Rasmussen i Starup.
b)
Anders Sørensen død efterladt sig 2 b: Margaretha Andersdatter ug - Maren Andersdatter ug.

156 - fol 348.
Hans Raphaelsen i Nølev. 22 Maj 1789 Grdm. E: Mette Eskelsdatter. Skiftet har wæret udsat da Enken saawelsom Pige og flere siden Mandens Dødsdag har wæret Syg og Sængeliggende af en formeenende Smitsom eller en saa kaldet Sprenkel Syge. 3 B: Raphael Hansen 11 - Mads Hansen 9 - Dines Hansen 1. Lw: Bror Christen Eskelsen i Svorbek??. Antagen Tilsynswærge: Hans Rasmussen grdm i Nølev da den fødte wærge ej war tilstæde. Wed afslutningen den nye fæster Ole Christensen tilstede, der har ægtet Enkens datter af første ægteskab, da hun ikke selw kunne bestride den.

157 - fol 352
Intet navn ang. i Nølev.
11 Decb 1790. E: Peder Jensen Grdm. B i afd første ægteskab: Søren Rasmussen grdm i Nølev 28 -  Niels Rasmussen tiener faderen 26 - Margretha Rasmusdatter g m Peder Rasmussen i Starup. - i sidste ægteskab Maren Pedersdatter 13 med Fm: Rasmus Jensen i Nølev.

158 - fol 354
Anders Pedersen i Saxild.
17 Febr 1791. E: Kirsten Nielsdatter. B: Peder Andersen 14 - Ingeborg Andersdatter 12  Anne Andersdatter 10. Lw: Rasmus Hansen i Tander. Fm: Jens Jensen og Søren Jørgensen grdm i Saxild.

159 - fol 355
Helwig Rasmusdatter i Randlev. 23 Marts 1791. E: Opholsdmand Rasmus Pedersen. B: Peder Rasmussen 16 tiener Thøger Pedersen - Niels Rasmussen 13 tiener Jens Knudsen - Anne Rasmusdatter 15 tiener i Torrild - Karen Rasmusdatter 11 hiemme - Johanne Rasmusdatter 4 uger. Fm: Grdm Jens Nielsen i Randlev.

160 - fol 357
Poul Rasmussen i Nølev Huusmand. 4 April 1791. Dødsf. anmeldt til Skoleholderen Jens Pedersen. E: Maren Sørensdatter. A: hendes 2 Stifbørn Kirsten Poulsdatter 15 - Rasmus Poulsen 11 samt afd børn med Enken: Erich Poulsen 7 - Birthe Poulsdatter 5 - Karen Poulsdatter 8 uger. Fm: for hendes Stifbørn Christen Wæwer i Rude og Mogens Rasmussen i Randlev. Lw: Erich Sørensen i Nølev. Fm for hendes egne B: Jens Rasmussen i Assendrup.

161 - fol 360
Anne Michelsdatter i Nølev. 14 Jan 1792. E: Jens Knudsen huusmand. B:
Knud Jensen 14 uger. Brew til afdødes fader Michel Werring der ikke wilde møde til skiftet, hworefter Søren Simonsen i Nølev blew Fm for sønnen.

162 - fol 361.
Cathrine Jensdatter i Saxild. 2 Juni 1792. Død i faderen Jens Jensen Skomagers huus. E: Søren Jensen B: Ingeborg Sørensdatter 1 aar. Paa barnets wegne Morfar Jens Jensen Skomager i Saxild. Registrering i afg. Anders Bundes huus ibd.

163 - fol 363.
Peder Nielsen og Hustru Anne Owesdatter i Hølken? begge døde om aftenen 7 Juni. Registrering 16 Juni 1792. A: paa Peder Nielsens side: 1) Bror Simon Nielsen Selw ejer Bonde i Assendrup
2)
Do Morten Nielsen ligesaa do ibd.
3)
Do Jens Nielsen død i Kysing efterladt 2 b: Anne Margrethe Jensdatter ug tiener Købmand Langballe i Aarhuus - Kirsten Jensdatter 13 hiemme i Kysing.
4)
Michel Nielsen i Assendrup død efterladt 2 b: Niels Michelsen 11 - Knud Michelsen 6 begge hiemme i Assendrup.
5)
Halvbror Søren Nielsen i Assendrup.
6)
Do Knud Nielsen ibd. Begge selw Eier gaard Beboere sammesteds.
7)
Halvsøster Kirsten Nielsdatter g og død i Aarhuus efterladt 4 b:
a)
Offer Gregoriusen fuldmyndig
b)
Poul Gregoriusen ligesaa
c)
Niels Gregoriusen ligesaa.
d)
Margaretha Gregoriusdatter g m Christen Aagaard i Tieneste hos hans Exel. hr. Gehejme Raad Brockenhuus i Kiøbenhavn.
8)
Halvsøster Sidsel Nielsdatter g og død i Aarhuus efterladt 4 b:
a)
Michel Sørensen fuldmyndig i Aarhuus
b)
Niels Sørensen ligesaa i do
c)
Peder Sørensen 21 a 22 aar i Kiøbenhavn.
d)
Anne Marie Sørensdatter i Kiøbenhavn 18. før tient en Juweleere men wides ikke hwor hun er..

Paa Konens siide:

9)
Heelbror Rasmus Owesen gaardfæster paa Rodsteenseje i Ondrup.
10)
Halwbror Poul Andersen opholdsmand i Morcholt???
paa do Gods.
11)
Do Anders Andersen Wæwer i Odder.
12)
Halwsøster Anne Andersdatter g m Hans Mortensen i Snærild.
13)
Grethe Andersdatter død i Snærild efterladt 4 b:
a)
Anders Frandsen Bonde gaardfæster i Morsholt paa Rodsteenseje.
b)
Jacob Frandsen fuldmyndig tiener her paa stædet.
c)
Anne Johanne Frandsdatter g m Anders Rasmussen i Ondrup.
d)
Anne Frandsdatter g m Jens Laursen i Nølev.
14)
Halvsøster Maren Andersdatter sidst g m Poul Andersen i Oldrup død efterladt 3 b:
a)
Anders Andersen gaardfæster i Soldrup???
paa Rathlousdal.
b)
Christian Andersen Smed i Oldrup.
c)
Espen Andersen g i Kiøbenhavn.

164 - fol 376
Peder Nielsen og hustru Anne Owesdatter. 8 Juni 1792. Se no 163. Forsegling hwor samtidig war tilstede Mandens Bror Simon Nielsen i Assendrup og Konens Bror Rasmus Owesen i Ondrup.

165 - fol 390
Cathrine Jensdatter i Saxild. 20 Juni 1792. Skiftet paabegyndt folio 361. E: Søren Jensen. B: ingen navn ang. Fm: Morfar Jens Jensen i Saxild. Der omtales her en bror til afd. Peder Jensen for udlæg 5 mk 4 sk.

166 - fol 392
Hans Rasmussen i Nølev. 19 Juli 1792. E: Anne Stephensdatter. B: Poul Hansen 9 - Karen Hansdatter 6 - Birgitte Hansdatter i andet aar. Lw: Søren Sørensen i Rude. Fm: paa Sønnens wegne Farbror Peder Rasmussen i Starup, for døtrene Fasterens Mand Frands Pedersen i Stor Nor.

167 - fol 393
Peder Nielsen og Anne Owesdatter i Nølev. Paabegyndt fol 363. War mødte: Den sal. mands side: Bror Simon Nielsen i Assendrup - do Morten Nielsen ibd - do Knud Nielsen ibd - og paa sin fader Søren Nielsens wegne Sønnen Niels Sørensen ibd - paa sine Brødres wegne samt moster børn og swogers wegne Niels Gregoriusen i Aarhuus med fuldmagt. For Jens Nielsens Børn i Kysing war farbroder Simon Nielsen af Assendrup som fm.  For Michel Nielsens børn i Assendrup farbror Knud Nielsen ibd.

For den sal kones arwinger:

Bror Rasmus Owesen i Ondrup, halw brødre Poul Andersen i Morsholt og Anders Andersen i Odder. Jacob Frandsen i Nølev paa egne samt sine Sødskende samt Mosterens i Snærild, paa egne  samt Broder Espen Andersens wegne Anders Andersen i Sondrup, Christen Andersen i Oldrup.

168 - fol 394
Ole Erichsen og hustru Maren Knudsdatter i Bjergager. 6 Octob 1792. B: Erich Ollesen fuldmyndig - Christian Ollesen 20 - Anne Olesdatter 17 a 18 aar. alle her i gaarden. Datteren er hæftig syg og wentes næppe at lewe længere. Owerwærende Brødrene paa egne og Søsterens wegne. Skiftet fol 396 24 Octob 1792. Owerw. Sønnen Erich Ollesen paa egne wegne og som Kurator for Sønnen Christian Ollesen Farbror Michel Erichsen i Rude. Datteren Anne Olesdatter er død siden sidste samling.

169 - fol 399
Anne Rasmusdatter i Saxild. 25 Octob 1792. I Laurids Sørensen Nørups gaard ibd hwor Anders Bondes Mor A R døde. A:
1)
Søn Anders Pedersen Bonde forhen her i gaarden død efterladt 3 b:
a)
Peder Andersen 15 b: Ingeborg Andersdatter 14 - c: Anne Andersdatter 11.
2)
Søster Anne Pedersdatter enke efter afg Jørgen Jensen Bjergager i Odder.
Fm:
Som forhen for Anders Bondes Børn Jens Jensen og Søren Jørgensen Selw ejere i Saxild.  Enken Anne Pedersdatter med Lw: Selw ejer Jørgen Olesen i Saxild.

170 - fol 401 (se 185 - folio 456)
Cidsel Rasmusdatter i Nølev.
27 Octob 1792. E: Michel Ingildsen. 4 B: Rasmus Michelsen fuldmyndig - Ingild Michelsen 16 - Ingeborg Michelsdatter 19 - Anne Cathrine Michelsdatter 17. Fm: for døtrene Morbror og født wærge: Fogeden Søren Rasmussen i Dyngby. Paa egne og brors w Rasmus Michelsen.

171 - fol 402
Rasmus Jensen i Nølev.
8 Novb 1792. E: Kirsten Nielsdatter. 4 B: Niels Rasmussen 25 - Jens Rasmussen 24 - Rasmus Rasmussen 20 - Anne Rasmusdatter 27. Lw: Jørgen Michelsen ibd.  Fm: Farbror Peder Jensen ibd. 

172 - fol 405
Karen Sørensdatter i Randlev. 22 Novb 1792. E: Morten Sørensen gaardfæster. B: Else Mortensdatter 2. Fm: Morfar Søren Poulsen gaardfæster i Smejerup? By under Gersdorffslund Gods. 

173 - fol 406.
Morten Sørensen i Randlev. 17 Januar 1793. E: Karen Sørensdatter (se 172) 4 B: Søren Mortensen 17 - Rasmus Mortensen 5 - Maren Mortensdatter 14 - Else Mortensdatter 2. Fm: for Søren - Mosters mand Sejer Rasmussen i Smederup (Smejerup) - for Maren - Mosterens mand Mogens Jensen i Gylling - for Rasmus - Morbroderen Hans Hansen? i Tvingstrup - for den yngste datter Morfar Søren Poulsen i Smederup

174 - fol 415
Maren Mogensdatter i Randlev. 24 Febr 1794. E: Ole Sørensen. B: Mogens Olesen 10 tiener i Gosmer - Anne Cathrine Olesdatter 19 - Abelone Olesdatter 12 begge tiener i Morsholt. Fm: Michel Jensen Dreyer i Randlev.

175 - fol 416
Morten Sørensen i Randlev. 30 Juli 1793. Skifteslutning (se 173). Ingen arw. ang. Rasmus Knudsen kone i Randlev er Søster til afd.
Underskr. Formynder for ældste Søn Seyer Rasmussen - for næstældste Hans Hansen i Tvingstrup (Twenstrup). - for ældste Datter Mogens Jensen - for yngste Datter Søren Poulsen i Smederup (Smeirup).

176 - fol 420
Ole Erichsen og hustru Maren Knudsdatter i Bjergager. paabegyndt fol 394. B: Erich Olesen fuldmyndig beboer stedet - Christen Olesen saawidt efter alder myndig med Curator farbror Michel Eriksen i Rude.

177 - fol 422
Anne Laursdatter i Randlev. 30 Novb 1793 (30te dagen). E: Thøger Hansen - Kudsk. 4 B: Hans Thøgersen 9 - Benedicthe Thøgersdatter 12 - Hedevig Thøgersdatter 6 - Anne Kirstine Thøgersdatter 6 uger. Fm: Faderen og Morbror Boelsmand Rasmus Rasmussen i Gylling. NB: Der underskrives: Thøger Hansen.

178 - fol 426
Søren Pedersen i Randlev. Ungkarl. 20 Marts 1794. Indsidder hos gaardfæster Jens Knudsen.  2 Aug skiftet.  A: Halwbror Knud Rasmussen i Gosmer.

179 - fol 429
Hans Mejer, Smed i Randlev.
3 Marts 1795 (+ 23 Aug 1794). E: Maren Rasmusdatter. Lw: Bror Sognefoged Jens Møller i Randlev. B: I første ægteskab: Christian Hansen fuldmyndig Smed paa Samsø - Anne Hansdatter gift med Smeden Jens Gonnesen i Aas (Nb forkert da han hedder Jens Rasmussen jvnf Kb og Skifteprtk fol 438). - Anne Justine ug tiener paa Katholm. I ægteskab med Enken: Cathrine Hansdatter 14 - Anne Marie Hansdatter 12 - Anne 10. Paa de ældste B: af første ægteskab: Farbror Tømmermæster Hendrich Meyer i Bjergager. Paa de 3 sidstes w ansat af Skifteretten Fm: Peder Jensen Kroeg i Randlev. Skiftet fylder flere sider, men er fallit.

180 - 441
Rasmus Jacobsen i Nølev. 30 Marts 1795 Ungkarl. + hos Stiffar Søren Rasmussen Balle ibd. A: Sødskende: 1) Helbror Jens Jacobsen myndig med Curator Morbror Jens Rasmussen i Bjergager Svejgaard - 2) Helsøster Birthe Jacobsdatter 26 ug holder huus for Stiffaderen - 3) Halwbror Jacob Sørensen 12 - 4) halw søster Mette Sørensdatter 10. Fm: for Birthe Farbror Søren Simonsen gaardfæster i Nølev - for 3 og 4 faderen

181 - fol 444
Søren Nielsen i Nølev. 30 Marts 1795. Opholdsmand hos Gaardfæster Niels Rasmussen. A: 1) Helbror Rasmus Nielsen i Nølev død efterladt sig a: Niels Rasmussen myndig fæster her i gaarden - b: Anders Rasmussen huusf ibd - c: Anne Rasmusdatter  g m Jørgen Michelsen ibd - d: Bodil Rasmusdatter g m Stephen Rasmussen i Dyngby.
2)
Hel søster Kirsten Nielsdatter enke efter afg gaardf Rasmus Jensen i Nølev - 3) Anne Nielsdatter har wæret g m Smed Ole Christensen her i Byen død efterladt sig Mette Marie Nielsdatter19. 4) Halvbror Anders Rasmussen død i Hvilsted paa Rantzausgave Gods efterladt sig Rasmus Andersen 22 tiener i Hvilsted. Lw: for Enken Kirsten Nielsdatter hendes Søn Rasmus Rasmussen. For Rasmus Andersen mødte Selwejer Anders Ingvardsen i Hvilsted.

182 - fol 445
Rasmus Jacobsen i Nølev. 28 Jan 1795.
Ungkarl. Hos Stiffader Søren Rasmussen. Registrering. Fm: Søren Simonsen - men ikke ang. for hvem.

183 - fol 447
Søren Nielsen i Nølev. 7 Jan 1795. Enkemand. Registrering. Owerw. Niels Rasmussen og hustru. Ingen arw. ang.

184 - fol 451
Johanne Rasmusdatter i Randlev.  25 Jan 1796 + 11 Jan. E: Peder Mortensen (ægteskabet varet 18 aar) stiffader til 4 B: Gunder Mortensen 32 i Odder - Jens Mortensen 23 hjemme - Morten Mortensen 17 tiener i Aarhuus - Anne Mortensdatter g m Niels Sørensen paa Godset i en udflyttergaard i Randlev. Owerwærende: Ældste Søn Gunder Mortensen i Odder og Farbrødre Peder Langberg i Randlev og A. Langberg. Sidste ikke underskrv.

185 - fol 454
Birgitte Jensdatter i Randlev.
23 Sept 1797. E: Morten Simonsen. B: Anne Marie Mortensdatter 5 3/4. Tilsynswærge og Fm: Degnen Sr Jensen i Randlev.

186 - fol 456
Cidsel Rasmusdatter i Nølev.
30 Novb 1797. E: Michel Ingildsen. B: Rasmus Michelsen myndig - Ingild Michelsen 21 - Ingeborg Michelsdatter 25 - Anne Cathrine Michelsdatter 23. Wærge for de umyndige Gaardfæster Søren Rasmussen i Dyngby, da den ældste Bror ikke er bosat.

187 - fol 460
Rasmus Jensen i Svorbæk. 15 Marts 1798.
E: Bodil Erichsdatter. B: Anne Rasmusdatter g m Otte Olesen i Demstrup? Ormstrup? paa Vilhelmsborg Gods. - Kirsten Rasmusdatter g m Rasmus Nielsen her paa st. - Mette Rasmusdatter 20 ug tiener hos Otte Olesen. Lw: Jens Eriksen gaardf i Nølev. Owerw. Otte Olesen paa hustrus og for Mette Rasmusdatter. Rasmus Nielsen paa hustrus w. Skiftet paa fol 462.

Færdig med læsning og afskrift skifter Dybvad gods 1721 - 1798.

Til toppen.

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til forside

 Tilbage til godsarkiver