Kilde:
Landsarkivet i Viborg
B5 A - 247 år 1758 - II
Århus Stiftamt Havreballegård og Stjernholm amter 1683 - 1799.
Indkomne breve vedrørende almindelige sager, købstæderne, Hasle, Ning og V Lisbjerg herreder.

2323
1ste bog:
No 8 Protocoll over de fattige i Skanderborg og Aakiær ampter.

Side 1:
Fortegnelse på de fattige i Nim sogn og hvad enhver af dem er tillagt til underholdning.

1ste classe:

Sognepræsten hr Frans Toxverd lovet godvillig at ville give om året 1 rdr 2 mk.

Portionsmand:
Anders Jensen tiener til Sr Claus Cortsen.

No 1:
Henrich Hansen, 24 år gl, som er een krøbling, er hos sin fader Hans Pedersen som er 71 år gammel hans hustrue Karen Pedersdatter.
Mel 8 skp. Malt 4 skp. Gryn 2 skp. Penge 3 mk 8 sk.

No 2:
Portions mand Niels Eriksen tiener til Mad Mandix i Horsens.

Cornet Kleitzes enke er affældig og så skrøbelig at hun intet kand fortiene.
Mel 8 skp, Malt 4 skp. Gryn 2 skp, penge 3 mk 8 sk.

No 3:
Portions mand Peder Smid tiener til Søes Christophersen i Egebierggård.

Anne Ibsdatter, 73 år gammel, haver et stort flåd i benene.
Mel 8 skp, Malt 4 skp, Gryn 2 skp, Penge 3 mk 8 sk.

2den classe:

No 1
Portions mand Ole Christensen tiener til Bygholm.

Ole Andersen - 75 år gammel barnefød i Nim, kand ikkun lidet fortiene.
Mel 4 1/2 skp, Malt 2 1/2 skp, Gry 1 1/4 skp, Penge 2 mk.

Således forfattet ved forsamlingen i Nim Præstegård den 9 oktober Ao 1734.
Hans Justsen, Jesper Norup?.

 

 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:  04. juni 2012 .

Til forside