jyske reg 1572 - 1579 + 1596 - 1613
blandede ekstrakter  fra filmene 529312-313 + 529832 - 833

(64kb)

 

jyske reg aar 1670 - 1673
blandede ekstrakter  fra filmene 13454 - 13455.

(265kb)

 

jyske reg 1660 - 1670
blandede ekstrakter  fra hele filmen.

(371kb)
 

jyske reg 1674 - 1680

blandede ekstrakter fra

hele filmen.

(234kb)

 

jyske reg 1681 - 1684

blandede ekstrakter fra

hele filmen.

(197kb)

 

jyske reg 1685 - 1688

blandede ekstrakter fra

hele filmen.

(128kb)

 

jyske reg 1689 - 1694
blandede ekstrakter fra
hele filmen.
(153kb)

 

jyske reg 1695 - 1699
blandede ekstrakter fra
hele filmen.
(211kb)

 

Tidligere sorterede jeg  sagerne således at hvis det var et ægteskab man ledte efter, var disse samlet jvnf næste.

 

 

jyske 2den del
lejermål-introduction-

m v

1661 - 1766
(390kb)

 

jyske 3die del

lejermål - introduction m v

1685 - 1688 +
1766 - 1798

(108kb)

jyske 4de del

om degne-præstesager

1661- 1797
(nogle år mangler)
(172kb)


jyske 5te del

begravelser
1660 - 1796
(nogle år mangler)

(171)

jyske 6te del

bestallinger og

bevillinger m v

1660 - 1798

(nogle år mangler)

(215kb)

 

jyske 7de del

fri proces og

kreditorsager

1660 - 1798
(292kb)

 

jyske 8de del

uskiftet bo

1699 - 1798

(73kb)

 

jyske 9de del

håndværk - handel

1681 - 1798

(105kb)

 

jyske 10de del

testamenter og arv v m

1660 - 1796

(488kb)

 

jyske 11te del

testamenter og arv m v

1681 - 1798
(325kb)

 

jyske 12te del

forskelligt
1681 - 1798
(126kb)

 

jyske 13de del

separation ægteskab

1722 - 1798
(95kb)

 

 

Senest opdateret:

04. juni 2012 .

 

 

Jyske registre

Forside for blandede - 1572-1779
Der mangler dog nogle år

Da jeg besluttede at gennemgå de mange film fra jyske registre, for at lave en samlet oversigt over de kongelige bevillinger til ægteskab i de 4 nørrejyske stifter - Viborg - Ribe - Aalborg og Århus, i første omgang for årene 1699 - 1799, viste det sig, at der sammen med disse bevillinger, også var mange andre sager af interesse for slægtsforskere - eksempelvis: bestallinger - begravelser - fritagelse for Kirkens disciplin - skilsmisser - og meget andet.

Af en del af disse sager, fremstillede jeg på samme måde som ægteskabs bevillingerne, ekstrakter med kildehenvisning, således alle interesserede selv har mulighed for at læse hele sagen.

Til jyske registre bevillinger til ægteskaber.

Det skal bemærkes, at jeg indtil 1791 kun har medtaget samtlige bevillinger til ægteskab, medens der af alle øvrige sager kun er medtaget enkelte, måske særlig spændende ting!

Bemærk også, at de til venstre angivne år, er start og slut år, hvilket ikke betyder, at der er afskrevet sager fra alle de mellemliggende år.

Ved gennemgangen af de film der begynder 1791 - for at afskrive bevillingerne til ægteskab, viste det sig, at der på disse er en utrolig mængde testamenter, i første omgang afskriver jeg hvem der har oprettet dem, hvem der i nogle tilfælde nævnes som arvinger, og andet der kan have interesse for læserne, hvorefter resultatet  vil blive indlagt under testamenter.
 

Indrømmet mange af disse testamenter giver ikke meget der kan bruges, idet de næsten udelukkende er oprettet af personer uden livsarvinger, men enkelte gange er der gode oplysninger, ligesom de kan bruges til at finde ukendte slægtninge.

Enkelte gange henvises der til en forordning af 1769, hvad denne og andet der kan have betydning, vil jeg senere undersøge, og videregive resultatet.
 

Samme findes jo også i tingbøgerne, men de der findes her, er jo noget lettere at finde frem til.

Følgende er eksempler fra siden med testamenter:

699
Afg skipper Peder Bisgaard, ansøgning om testamentes confirmation, på den, af den i Narva udi Rusland, ved døden afgangne skipper, Peders Bisgård, i tvende mænds nærværelse, tilkiende givne mundtlige sidste villie, hvor over ved bytinget i vor købstad Ålborg, under 14 november dette år er taget et herhos in originali [vedlagt] tingsvidne, af hvilket i danske cancelli er indleveret en ligelydende genpart. 13 december 1793.

217
Søren Jensen Munch, tienende for ladefoged  på Gettrup, Ulsted sogn, under Ålborghus amt, han er kommet i den store ulykke, at han ved at fælde et træ i skoven har fået begge sine ben knust, både indvortes og udvortes, og derfor ikke kan vide, hvor kort eller længe det behager Gud, at forunde ham livet. Nævner sin slegfredsøn Jens Sørensen, opholdende sig hos sin moder Maren Laursdatter i Melholt, der skal arve alt det øvrige han som en fattig ugift bonde tienestekarl efterlader, ingen ting derfra, undtagen, i fald han ved døden, efter Guds behagelige forsyn,  nu måtte afgå, når han til [afdødes] søskende erlægger 4 sldr, hvor med de for al arve pretention skal være fornøjet. 11 april


Klik til venstre på det ønskede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til Index