3die del

Jyske registre
1733-1742


Film fra Rigsarkivet
M 460494 - 460496

 

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.

 

NB:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som vil blive indlagt under diverse.

 

Anno 1733 - Januarius:

5
Peder Jensen af Øster Vrøgum i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
C6tus G a v: at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Peder Jensen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Øster Vrøgum i Ål sogn og Riberhus amt udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed beslægtet; Dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hver andre ey nærmere end som herover er meldet, udi slegt eller svogerskab pårører, så og noget, efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. Frederiksborg den 9 januarii 1733.

6
Jep Sørensen af Lønne sogn i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jep Sørensen, og Else Nielsdatter, bønderfolk af Lønne i Lønne sogn og Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 januar 1733.

10
Niels Jensen af Hollensbjerg? by i Jylland opreisning for begangne leiermåls forseelse, og bevilling på ægteskab i forbudne led.
C6tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af Kongelig mildhed og nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade, Niels Jensen af Hollensbjerg? by udi Dronningborg amt i vort land Nørre Jylland, og  sammesteds, som skal være søskende børn, deres med hinanden begangne leiermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilger og tillader, at de des uagtet udi ægteskab må sammenkomme; Dog skal de først på behørige steder beviisligt giøre, at de hverandre ey nærmere end som herover er meldet, udi slegt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Frederiksborg den 16 januar 1733.

18
Hr Peder Lorentz Trawen, sognepræst til Dronninglund menigheder i Ålborg stift, bevilling at må til Anna Ware uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset  må sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Frederiksborg den 23 januar 1733.

22
Peder Rasmussen af Hansted sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen og Kirsten Pedersdatter af Hansted sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest søskende børn, og hinanden således i tredie led beslægtet. Frederiksborg den 6 februar 1733.

23
Christen Christensen Korsgård af Nissum sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen Korsgård ,og Maren Andersdatter af Nissum sogn og  Ulfborg herred udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet.   Frederiksborg den 6 februar 1733.

24
Capitain Ernst Friderich von Zitphen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Os Elskelige capitain Ernst Friderich von Zitphen på Volstrupgård [Volstrup hovedgård? Hjerm sogn?] i vort land Nørre Jylland, og jomfrue Øllegård Maria Hieremin, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og bemelte capitain Zitphen, ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden i 3die led beslægtet. Frederiksborg den 6 februarji 1733

32
Morten Madsen af det Dronningborgske rytterdistrikt, ægteskab bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Morten Madsen, og Johanne Sørensdatter, bønderfolk af det Dronningborgske rytterdistrikt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.   Frederiksborg den 20 februar 1733.

33
Niels Erichsen af Øster Brønderslev i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Erichsen af Øster Brønderslev, og Maren Pedersdatter af Bredkær? sogn [Hellevad sogn?] udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 20 februar 1733.

34
Lauritz Jørgensen af Dalby sogn og by, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Jørgensen af Dalby by, og Lene Rasmusdatter af Ødsted sogn og by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 20 februar 1733.

35
Niels Pedersen af Horsted by i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen, og Maren Pedersdatter af Horsted by og Højen sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 20 februar 1733.

45
Jens Mortensen af Andkær by i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Mortensen af Andkær by [Gaverslund sogn?], og Dorthe Pedersdatter udi Brejning? i Koldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg den 6 marts 1733.

46
Povel Nielsen af Kastbjerg sogn og by i Dronningborg amt, ægteskabs bevillig i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Povel Nielsen, og Maren Michelsdatter af Kastbjerg sogn og by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Povel Nielsens faders moder, og ommeldte Maren Michelsdatters faders fader, vare halv søskende. Frederiksborg den 6 marts 1733.

59
Albert Lauritzen af Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Albert Lauritzen, og Margrethe Nielsdatter, afgangne Jørgen Lauritzens efterleverske af  Tvingstrup by i Ørridslev sogn og Vor herred udi Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Albert Lauritzens, og ovenmeldte Margretha Nielsdatters afgangne mand, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 4 april 1733.

60
Niels Pedersen af Vinding sogn og by, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen, rytterbonde af Vinding sogn og by, Holmans herred, og Anna Sørensdatter af bemelte sogn og by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Niels Pedersen og bemelte Anna Sørensdatters, ved døden afgangne mand skal have været halv søskende. Frederiksborg den 4 april 1733.

66
Niels Kieldbech af Ølgod sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Kieldbech og Anna Tarp, bønderfolk af Ølgod sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans farfader og hendes farmoder, skal have været halv søskende, og de hinanden således udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 17 april 1733.

67
Niels Madsen, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Madsen, og Else Jensdatter af Langvad udi Tømmerby sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 17 april 1733.

68
Peder Terkelsen af Tyvkær i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Terkelsen, rytterbonde af Tyvkær og Maren Hansdatter af Predsted? udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn og i så måde hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 17 april 1733.

72
mangler.

77
Poul Jensen Tenger af Fredericia og Alene Cathrina Løbedantz, bevilling at vies af uvedkommende præst, uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen etc. Frederiksborg den 27 april 1733.

78
Boye Bakkensen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Boye Bakkensen af Ho sogn i Riberhus amt, og Karen Jensdatter af Oksby sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 27 april 1733.

89
Niels Arne af Randers bevilling, at han og Johanne Maria Lohman, uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, må vies hjemme i huset af hvilken præst de det begierer etc. Fredensborg den 8 maj 1733. må

94
Jørgen Bentzen Tranberg af Ribe, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Bendsen Tranberg og Johanne Jensdatter, afgangne Niss Brinches efterleverske, udi vor købstad Ribe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Fladstrand den 24 maj 1733.

97
Christen Andersen Almstok af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen af Almstok, og Anna Christensdatter af Hovborg udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 29 maj 1733.

98
Jens Nielsen Heufring af Vore? [Vorup?] sogn og by i Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Heufring af Vore? sogn og by, og Anna Lauritzdatter af Ørsted i Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn, og hinanden udi tredie lige led beslægtet. Hafnia den 20 maj 1733.

104
Knud Nielsen Ølgård og hans hustru Else Mortensdatter af Varde, som efter at de havde avlet barn tilsammen har ladet sig sammenvie i Holsten, pardon for deres i så måder begangne forseelse.
C6tus G a v ,at vi eftersom Knud Nielsen Ølgård, borger og indvåner i vor købstad Varde, som haver indladt sig i ægteskab med Else Mortensdatter, Hans Christensen Knudborg i bemelte Varde, der berettes på en rejse fra bemelte Varde til vor købstad Bergen med skib, indehafte ladning og folk at være forulykket, undergået hans hustru, for Os allerunderdanigst haver ladet andrage, at da hun hafde hensiddet i enke sæde på et års tid, har hand begiert hende til ægte, agtende sådant deres aftalte ægteskab med sædvanlig copulation at lade confirmere, hvilket da værende sognepræst i Varde Os elskelig hr Marcus Wøldike, skal have fundet betænkeligt, da de imidlertid af skrøbelighed skal have avlet et barn med hver andre, og som de befrygtede, at det skulle ansees som uægte barn, skal de have ladet sig sammenvie i Holsten, uviidende om, at de derved forså sig imod vores allernådigste lov,  hvorudover fornævnte Knud Nielsen Ølgård og hans hustru Else Mortensdatter allerunderdanigst haver begieret, at vi, til at forekomme deres yderste armod, allernådigst ville efterlade dennem denne deres begangne forseelse, da såsom vi af den fra Os elskelig hr Christian Carl von Gabel herom  indhentede erklæring, allerunderdanigst have ladet Os referere, at forbemelte Else Mortensdatter klarlig nok skal have oplyst, at hendes første mand, forbemelte Hans Christian Knudborg med alle skibsfolkene skal være druknet og forulykket, så have vi efter sådan meerbemelte Knud Nielsen Ølgårds og hans hustru Else Mortensdatter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt forberørte geheime råd Gabels erklæring, allernådigst tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade, dennem hvis de med ommelte af dem begangne forseelse forbrudt haver, dog skal de pligtig være til Hospitalet i Varde, i mulct at betale 50 rdr. Forbydende etc. Christiania den 11 juni 1753.

113
Niels Jensen Sponsberg af Skast herred i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen Sponsberg, og Mette Christensdatter Esberg, af Skast herred udi Jerne sogn og Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 12 juni 1733.

115
Anders Rasmussen Broch af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Rasmussen Broch, og Anna Svendsdatter af Astrup by Skarresø sogn, Øster Lisbjerg herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues moder søsters datter, og således søskende barn med hans hustru. Hafnia den 20 juni 1733.

120
Oluf Jensen af Nør Nysum sogn i Skodborg herred og Bøvling amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Oluf Jensen, og Mette Madsdatter af Nørre Nissum sogn, i Skodsborg herred, Bøvling amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest søskende børn. Hafnia den 26 juni 1733.

121
Poul Rovs [Roos?]  af Stavn by  i Farstrup sogn og Viborg stift, ægteskabs bevilling i tredie leed.
Bevilger og tillader, at Poul Roos og Karen Pedersdatter af Stavn by udi Farstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset  at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 26 juni 1733.

128
Peder Christensen Brøndum af Skagen, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen Brøndum, borger og indvåner i vor købstad Skagen, og Anna Ibsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær søskende børn, og således hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 10 juli 1733.

129
Michel Nielsen af Fause? by, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Nielsen, og Mette Elisabeth Hansdatter, bønderfolk af Fause? by i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafnia den 10 juli 1733.

133
Christen Andersen af Dronningborg amt i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen, og Kirsten Nielsdatter af Tånum sogn og by i Dronningborg amt udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Kirsten Nielsdatter skal være fornævnte Christen Andersens søskende barns datter. Hafnia den 17 juli 1733.

134
Lauritz Rasmussen Qvostrup af Århus, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Rasmussen Qvostrup, og Giertrud Nielsdatter Hårup af vor købstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være næst søskende børn og således hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 17 juli 1733.

143

Peder Nielsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i tredie led. Bevilger og tillader, at Peder Nielsen, og Karen Harboe Sørensdatter, af Fur sogn og Harre herred udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 1 august 1733.

149
Villatz Pedersen af Jelsted by i Vilslev? sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Villatz Pedersen, og Ingeborg Nielsdatter af Jested by i Vilslev? sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige nu ved døden afgangne hustrue, og bemelte Ingeborg Nielsdatter skal have været søskende børn.  Hafnia den 14 august 1733.

158
Michel Olufsen af Spøttrup by i Århus stift, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Michel Olufsen, og Birgitte Tøgersdatter af Spøttrup by og Halling sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 18 august 1733.

170
Bertel Bruun af Fredericia, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Berthel Bruun, og Gye Marie Brun, afgangne Peder Poulsens efterleverske udi vor stabelstad Fredericia, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Fredensborg den 6 oktober 1733.

171
Peder Rasmussen af Kiersgård i Århus stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen, og Maren Christensdatter af Kiersgård, Bals? sogn og Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Fredensborg den 6 oktober 1733.

172
Hans Pedersen af Daler sogn i grevskabet Schackenborg, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen, og Jeng Sørensdatter [Jeng] af Daler sogn udi grevskabet Schackenborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led [beslægtet]. Fredensborg den 6 oktober 1733.

173
John Jensen af Haderslevhus amt, ægteskabs bevilling i 3die og 4de led.
Bevilger og tillader, at John Jensen, og Magdalena Hansdatter af  Bovlund by udi Agerskov sogn og Haderslevhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie og fierde led beslægtet. Fredensborg den 6 oktober 1733.

174
Christen Andersen af Caløe amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen, og Anna Jensdatter af Esby og Ørbye i Helgenæs sogn, og Mols herred samt Calø amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 6 oktober 1733.

179
Peder Sørensen Lassen af Lisbjerg sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen Lassen og Johanne Nielsdatter, afgangne Jens Knudsens efterleverske, bønderfolk af Lisbjerg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og fornævnte Jens Knudsen skal have været søskende børn. Fredensborg den 16 oktober 1733.

180
Michel Kieldsen af Fur sogn i Skivehus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Michel  Kieldsen, og Anna Nielsdatter af Fur sogn udi Skivehus amt og Harre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 16 oktober 1733.

181
Peder Pedersen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Mundelstrup udi Fårup sogn i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 16 oktober 1733.

182
Christen Jacobsen af Visborg sogn og by, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jacobsen af Visborg sogn og by og Maren Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder Anna Christensdatter, skal tilforn have et slegfred barn med Maren Sørensdatters fader Søren Andersen, da de begge var i enlig stand, og siden bemelte Christen Jacobsens moder, at være kommen i ægteskab med hans fader Jacob Christensen og hendes fader bemelte Søren Andersen, kommen i ægteskab med hendes moder Kirsten Christensdatter. Fredensborg den 16 oktober 1733

195
Jørgen Sørensen Holm af Samsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Sørensen, og Johanne Michelsdatter af Nordby sogn og by på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn, og hun med hans ved døden afgangne hustru var søskende børn. Fredensborg den 24 oktober 1733.

196
Peder Nielsen af Skiby, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Maren Nielsdatter, af Skiby udi Sct Olufs sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær søskende børn. Fredensborg den 24 oktober 1733.

207
Christen Nielsen af Sunds sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen af Kvalsholm i Sunds sogn i Hammerum herred i Ribe stift, og Mette Olufsdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal søskende børn og fødde af tvende søstre. Fredensborg den 6 november 1733.

208
Simon Madsen af Riberhus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Simon Madsen og Karen Knudsdatter, bønderfolk af Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Fredensborg den 6 november 1733.

213
Christen Pedersen Wittrop af Aalborg, ægteskabs bevilling i forbudne led,
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen Wittrop, og Kirsten Jensdatter Grøn, af vor købstad Aalborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Frederiksborg den 13 november 1733.

214
Jens Nielsen af Isager i Hind herred, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Anna Marie Pedersdatter af Isager udi Rindum sogn i Hind herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 13 november 1733.

215
Naman Bohn af Tyhstum på Vesterlands Føhr, ægteskabs bevilling i tredie led,
Bevilger og tillader, at Naman Bohn af Lyhstum udi Laurentiie menighed på Vesterlands Føhr under Ribe stift, og Tat Richmers af Oldsum, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 13 november 1733.

216
Hay Jappen af Laurentiie menighed på Vesterlands Føhr, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Hay Jappen og Jung Ellin Jung Sønchen af Laurentiie menighed på Vesterlands Føhr under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 13 november 1733.

217
Jens Christensen af Hvidbjerg sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen af Giud? Grud? i Hvidbjerg sogn på Thyholm, og Inger Erichsdatter af Helligsø sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustru, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 13 november 1733.

224
Jens Knudsen Smed af Mesing sogn i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Knudsen Smed, og Johanne Povelsdatter af Mesing sogn og by under det Skanderborgske distrikt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 20 november 1733.

225
Truels Michelsen af Ballum sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Truels Michelsen, og Maren Boesdatter [Bøesdatter?], bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 20 november 1733.

232
Ole Nielsen af Grædstrup sogn, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Ole Nielsen af Grædstrup sogn og by, og Ester Christensdatter af Bryrup sogn og Velling by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Frederiksborg den 27 november 1733.

245
Søren Jensen af Hjarup sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen, og Lupe Christophersdatter af Hjarup sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Frederiksborg den 11 december 1733.

247
Henrich Johansen af Medolden [Mjolden?] sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Henrich Johansen, og Maren Knudsdatter af Medolden sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 18 december 1733.

248
Ole Jensen af Hjerting, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Ole Jensen, og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Hjerting, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 18 december 1733.

256
Mads Iversen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mads Iversen og Maren Zendesdatter, bønderfolk af Lille Darum udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes ved døden afgangne mand, og fornævnte Mads Iversen skal have været søskende børn. Frederiksborg den 28 december 1733.

Side 213 - Anno 1734 – Januarius:

2
Christopher Jensen Kiær udi Vandfuld herred, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Kiær, og Johanne Larsdatter Synderbyes af Falstevig? udi Vandfuld herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg den 8 januar 1734.

3
Christen Poulsen af Egvad sogn i Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Poulsen, og Kirsten Nielsdatter afgangne Niels Pedersens efterleverske af Forsum by i Egvad sogn, Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 8 januar 1734.

23
Jens Hansen af Bregning by i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen af Bregning by udi Koldinghus amt, og Maren Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 12 februar 1734.

24
Niels Jeppesen af Henne sogn, ægteskabs bevilling i tredie led,
Bevilger og tillader, at Niels Jeppesen og Else Henrichsdatter, bønderfolk af Klinting by og Henne sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 12 februar 1734.

31
Hans Hansen af Mandø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led,
Bevilger og tillader, at Hans Hansen, og Bodil Nielsdatter på Mandø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 19 februar 1734.

32
Bonde Nielsen af Mandø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led,
Bevilger og tillader, Bonde Nielsen, og Kirsten Hansdatter på Mandø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 19 februar 1734.

33
Rasmus Larsen Friis af Skagen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Larsen Friis, og Kirsten Jensdatter Paal, af vor kiøbstad Skagen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Frederiksborg den 19 februar 1734.

45
Jens Christensen Aanborg? af Lysgård sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Aanborg [Arnborg?], og Anna Christensdatter Olling af Lysgård sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 5 marts 1734.

46
Niels Andersen af Ry sogn i Skanderborg, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen og Eile Thomasdatter [Elle?] af Ry by udi det Skanderborgske rytterdistrikt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet.  Frederiksborg den 5 marts 1734.

50
Borgmester Nicolai Bredal af Randers bevilling, at lade sig vie af en uvedkommende præst.
C6tus G a v, at vi have bevilget, at Nicolai Bredal, borgmester i Randers og Inger Maria Rasmusdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudte accisse efter consumptions forordningen er bleven betalt etc. Frederiksborg den 12 mart 1734,

51
Bennit Jensdatter af Jernved sogn i Ribe stift, skriftemåls frihed formedelst begangne leiermål.
C6tus G a v, at eftersom Bennit Jensdatter af Gredsted i Jernved sogn og Ribe stift i vort land Nørre Jylland, for Os allerunderdanigst have andraget, hvorledes hun ved en person, navnlig Anders Andersen af Vieslef?, under ægteskabs løfte, skal være besvangret, hvorfore han ved en Tamper rets dom, er bleven tildømt at egte hende, men som hun af frygt for et uyndeligt ægteskab, skal have ved forlig frafaldet sin ægteskabs prætention til bemelte Anders Andersen, imod at han have tinglyst barnet, og udgivet noget til dets opfostrelse, så møder hende den påstand af hendes sogne præst, at hun skulle stå åbenbare skrifte, førend han hende til Alterens Sacramente vil annamme. Thi haver vi efter bemelte Bennit Jensdatters herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt Os elskelig mag Mathias Anchersen, Biskop over Ribe stift, hans der på givne allerunderdanigste erklæring, allerunderdanigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun for Kirkens disciplin, som hun formedelst bemelte af hende begangne leiermåls forseelse efter loven, ellers burde at udstå, må være fri og forskånet, samt ellers iblandt sine lige, des formedelst at passere uforhånet, dog skal hun tiltænkt være, noget efter hendes midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital at udgive, såfremt hun denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Frederiksborg den 19 marts 1734.

52
Thomas Wogens Hvas fra Frijsenborg i Jylland, bevilling at vies hjemme i huset af en uvedkommende præst.
C6tus G a v, at vi have bevilget at Thomas Wogens Hvas fra Frijsenborg og Else Christensdatter Riis, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudte accisse efter consumptions forordningen er betalt etc, Frederiksborg den 19 marts 1734.

53
Søren Boyesen af Ho sogn  i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Boyesen og Anna Madsdatter, bønderfolk af Ho sogn,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden i tredie led beslægtet. Frederiksborg den 19 marts 1734.

54
Jegge Lyttsen af  Emmerlev i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jegge Lyttsen, og Catharina Johansens af Emmerlev udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 19 marts 1734.

58
Niels Mogensen af Tåstrup by i Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Mogensen, og Edel Christensdatter Herskind af Tåstrup by, Ødum sogn, Galten Herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 26 marts 1734.

70
Stephen Sørensen af Stenderup by i Stjernholms amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Stephan Sørensen, og Leene Sørensdatter, afgangne Søren Lauridsens efterleverske af Stenderup by udi Stjernholms amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Leene Sørensdatters afgangne mand, og fornævnte Stephan Sørensens fader skal have været søskende børn. Frederiksborg den 9 april 1734.

71
Mads Lavesen af Elbo herred i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mads Lavesen, og Mette Jeppesdatter af Kongsted udi Elbo herred og Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg den 9 april 1734.

80
Anders Lauritzen bevilling på ægteskab i forbudne led,
Bevilger og tillader, at Anders Laursen af Nebbelundgård udi Solbjerg sogn og Ålborghus amt, og Lisbeth Andersdatter af Graverhuse, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Koldinghus den 2 maj 1734.

83
Anders Andersen af Søndervolm[Sønder Vollum] i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen af Sønder Vollum, og Anna Michelsdatter, bønderfolk af Nørre Vollum udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Altona den 14 maj 1734.

98?
Niels Pedersen af Lystrup [Lustrup?]  by i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen, og Dorothea Pedersdatter, bønderfolk af Lustrup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Oldenborg den 4 juni 1734.

101
Lauritz Pedersen af Lundum by i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Pedersen, og Maren Andersdatter, bønderfolk af Lundum by i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme uanset, at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Altona den 14 juni 1734.

102
Peder Jacobsen af Solbjerg by i Ning herred, ægteskabs bevilling i andet og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Jacobsen, og Ingeborre Michelsdatter, bønderfolk af Solbjerg by og Tiset sogn i Ning herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Altona den 14 juni 1734.

105
Ole Nielsen af Fredericia, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Ole Nielsen, og Kirsten Madsdatter af vor stabelstad Fredericia, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Gottorp den 23 juni 1734.

108
Christopher Nielsen af Møllerup? by i Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christopher Nielsen og Anne Sørensdatter, bønderfolk af Møllerup? by i Lime sogn, [Mollerup by i Linå sogn?], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Gottorp den 23 juni 1734.

119
Christian Daniel Fridenreich, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
C6tus G a v, at vi have bevilget, at Os elskelig Christian Daniel Fridenreich og jomfru Elisabeth Dorethea Linde, må uden foregående trolovelse og lysning fra prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil kan formå, når den påbudte accisse er betalt etc. Fredensborg den 16 juli 1734.

120
Christian Daniel Fridenreich, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Os elskelige Christian Daniel Fridenreich og jomfru Dorothe Linde, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Fredensborg den 16 juli 1734

121
Controlleur Niels Jensen Vium af Ålborg, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen Vium, controlleur udi vor købstad Ålborg, og Barbara Andersdatter Thorning, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Niels Jensens Viums forrige ved døden afgangne hustru, og bemelte Barbara Andersdatter Thorning, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Fredensborg den 16 juli 1734.

122
Jens Christensen, rytterbonde af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen, rytterbonde, og Maren Madsdatter af Sønder Vilstrup sogn og by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Maren Madsdatter, og fornævnte Jens Christensens forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været søskende børn. Fredensborg den 16 juli 1734.

125
Peder Jørgensen af Korning by i Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Jørgensen, og Mette Eschisdatter, bønderfolk af Korning by og sogn i Hatting herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hirtzholm den 23 juli 1734.

133
Jørgen Sørensen af Brenne [Bregnet?] sogn i Calø amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jørgensen Sørensen, og Anna Andersdatter, bønderfolk af Bregnet sogn og Følle by udi Calø amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hirtzholm den 30 juli 1734.

134
Povel Andersen af Sundby i Nørre Tranders sogn, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Povel Andersen af Sundby i Nørre Tranders sogn, og Kirsten Nielsdatter af Uttrup i bemeldte Nørre Tranders sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Kirsten Nielsdatter, skal have været næst søskende barn til hans forrige, og ved døden afgangne hustru Anne Nielsdatter. Hirtzholm den 30 juli 1734.

142
Mads Corfitzen af Ålborg, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Mads Corfitzen og Maren Pedersdatter af vor købstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hirtzholm den 13 august 1734.

155
Lars Madsen af Strandhuse i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lars Madsen, Bonde af Strandhuse i Ribe stift, og Appelone Andersdatter, afgangne Anders Rasmussens enke, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Lars Madsens moder var faders søster, til bemelte afgangne Anders Rasmussen. Fredensborg den 28 august 1734.

168
Bertel Knudsen af Svensholm i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Berthel Knudsen af Svensholm, og Johanne Jepsdatter af Nørgård, begge af Stabye sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Fredensborg den 10 september 1734.

172
Ernst Stads Krøyer, studiosus, opreisning for et af ham for tvende år siden, begangne leiermål.
C6tus G a v at vi, efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra Os elskelig doct Johan Ocksen, Biskop over Århus stift, herom indkomne allerunderdanigste erklæring, af sær kongelig nåde, denne gang allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade studioso Ernst Stads Krøyer hans med et qvindemenneske, navnlig Maren Nielsdatter, for tvende år siden begangne leiermåls forseelse, så at hand desuagtet, til geistlig bestilling når, og hvor det lovligen skee kan, må befordres og antages, dog må han ej employeres til noget geistlig embede i det sogn, hvor hand har begået leiermåls forseelsen. Så skal hand og først, efter loven nøyagtig bevise, at hand sig foruden denne forseelse skikkeligen og vel haver forholdet, så og noget efter hans midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgive, såfremt hand denne vores allernådigste opreisning agter at nyde. Forbydende etc. Fredensborg den 24 september 1734.

173
General major Johan Georg von Løwig, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
C6tus G a v, at vi have bevilget, at Os elskelig Johan Georg von Løwig og jomfru Dorothea von Bluchem, må uden foregående trolovelse og lysning fra prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudte accisse er betalt etc. Fredensborg den 24 september 1734.

176
Jens Christensen Bloch, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Bloch af Kiældgård? i Gudum sogn, Fleskum herred udi Ålborghus amt, og  Anne Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Fredensborg den 24 september 1734.

182
Peder Nielsen af Hornum herred, ægteskabs bevilling i tredie led,
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen, og Anna Jensdatter, bønderfolk af Hornum herred udi Bislev sogn og by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 1 oktober 1734.

186
Peder Pedersen af Randerup sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen, og Maren Andersdatter af Randerup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet, så og at bemelte Peder Pedersen, og Maren Andersdatters forrige ved døden afgangne mand Lauritz Joensen, ligeledes skal have været hinanden i tredie led beslægtet. Fredensborg den 8 oktober 1734.

194
Christian Laursen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Laursen af Hasle by udi Århus stift, og Mette Michelsdatter af Brabrand, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Mette Michelsdatter, skal være fornevnte Christen Larsens forrige og ved døden afgangne hustru, udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 22 oktober 1734.

195
Jens Terkelsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Terkelsen af Nørre Galten by og sogn udi Århus stift, og Al Thomasdatter af bemelte Nør Galten by og sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udi tredie led skal være beslægtede. Fredensborg den 22 oktober 1734.

201
Christen Christensen, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen, og Margrethe Pedersdatter, bønderfolk af Vigsø sogn og by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg den 29 oktober 1734.

202
Rasmus Sørensen af Århus Stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Sørensen, og Sophie Olufsdatter, bønderfolk af Hjarnø sogn og Bjerre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 5 november 1734.

217
Niels Olufsen af Grumstrup by i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Olsen, og Mette Andersdatter, bønderfolk af Grumstrup by udi Vedslet sogn og Voer herred, under det Skanderborgske distrikt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 3 december 1734.

218
Niels Nielsen af Medolden [Mjolden?] sogn og by under Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Nissen [her står Nissen], og Anna Truelsdatter af Mjolden sogn og by under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg den 3 december 1734.

Anno 1735 – Januarius:

2
Christen Christensen af Vester Torup, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen af Vester Torup, og Mette Christensdatter af Odde udi Klim sogn må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg den 7 januar 1735.

17
Christen Nielsen af Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen, og Anna Jespersdatter, bønderfolk af Storvorde sogn og by udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg den 28 januar 1735.

19
Jens Pedersen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen, og Anna Andersdatter af Alrø sogn og by udi Hads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 4 februar 1735.

21
Anders Sørensen af Hasseris by ved Ålborg, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Sørensen, og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Hasseris by ved Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 12 februar 1735.

27
Søren Jensen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Anna Rasmusdatter, bønderfolk af Tunø under Århus Stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Frederiksborg den 18 februar 1735.

31
Rasmus Jensen af Tved  menighed i Århus stift, opreisning for leiermål og ægteskabs bevilling i forbudne led.
C6tus G a v at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering af særdeles kongelig nåde, denne gang, allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade Rasmus Jensen af Dejret i Tved  by i Tveds menighed og Århus stift, udi vort land Nørre Jylland, og Kirsten Lauridsdatter som hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtet, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilge og tillade, at de desuagtet udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først på behørige stæder bevisligt giøre, at de hver andre ey nærmere end som heroven er meldet, udi slegt eller svogerskab pårører, så og noget, efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Frederiksborg den 25 februar 1735.

32
Peder Jensen af Jylland, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen af Råsted sogn, Kondrup by og Støvring herred, og Maren Jensdatter af Kovsted sogn og by, Nørhald herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 25 februar 1735.

45
Jens Hansen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen af  Egeskov udi Vejlby sogn og Koldinghus amt, og Kirsten Bertelsdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg den 18 marts 1735.

49
Rasmus Michelsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
C6tus G a v, at vi efter Hans Nielsen boende i Strandhuse udi Koldinghus amt i vort land Nørre Jylland, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allerunderdanigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hans stif søn ved navn Rasmus Michelsen og Ingeborg Bertelsdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 18 marts 1735.

50a
Anders Christensen af Jylland, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen, og Anna Pedersdatter, bønderfolk af Skellerup by, Linå sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. ,  Frederiksborg den 26 marts 1735.

51
Jochum Møller af Ålborg, bevilling at vies i huset af uvedkommende præst.
C6tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Jochum Møller af vor købstad Ålborg og Edel Pedersdatter Bloch, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken Præst de det begierer, og dertil kan formå, når den påbudne Accisse er betalt etc. Frederiksborg den 1 aprilis 1735.

53
Mads Hansen af Jylland, ægteskabs bevilling i andet og tredie led,
Bevilger og tillader, at Mads Hansen og Bendthe Pedersdatter, bønderfolk af Iggeskou? [Egeskov?] by Vejlby sogn og Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 15 april 1735.

54
Søren Jørgensen af Jylland ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Jørgensen og Karen Jensdatter, bønderfolk af Tunø sogn og by under Havreballegårds amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 15 april 1735.

66
Jens Christensen Bagger af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Bagger af Tørring bro? hus, og Karen Hansdatter af Fausing, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Fredensborg den 7 maj 1735.

67
Peder Pedersen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Bodild Christensdatter, bønderfolk i Skyum sogn og by i Hassing herred i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Peder Pedersens ved døden afgangne hustru, og bemelte Bodild Christensdatter vare søskende børn. Fredensborg den 7 maj 1735.

72
Claus Jørgensen af Samsø, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Claus Jørgensen og Barbara Villatzdatter, bønderfolk på vores land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Fredensborg den 13 maj 1735.

73
Niels Pedersen Møller af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen Møller, og Anne Nielsdatter, bønderfolk af Tarum? by i Egvad sogn, Nørre herred udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 13 maj 1735.

85
Lauritz Christensen af Varde, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Christensen, og Birgitte Maria Jensdatter, af vor købstad Varde, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 28 maj 1735.

87
Mads Jensen af Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led,
Bevilger og tillader, at Mads Jensen af Tranum, og Margrethe Andersdatter af Klithuse udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hirscholm [Hørsholm] den 3 juni 1735.

92
Jens Christensen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen, og Maren Thomasdatter af Klæstrup by i Jerslev sogn i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hirschholm den 10 juni 1735.

109
Ole Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Ole Christensen og Else Terbensdatter, bønderfolk udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Hirschholm [Hørsholm] den 1 juli 1735.

116
Christen Lauritzen af Nim sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Lauritzen af Nim sogn og by, og Anne Lisbeth Christensdatter af Vrønding by i Tamdrup sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Hirschholm [Hørsholm] den 8 juli 1735.

117
Christen Lauritzen af Høyenslev [Højslev] sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Lauritzen af Højslev sogn i Viborg stift, og Anne Jepsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hirschholm [Hørsholm] den 8 juli 1735.

122
Anders Andersen af Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen, og Dorthe Pedersdatter, bønderfolk af Dalbyneder, på grevskabet Løvenholm i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Rosenborg den 15 juli 1735.

123
Peder Thomsen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Thomsen af Hiøerup i Helslef?[Højrup i Herslev?] sogn, og Maren Rasmusdatter af Møsvrå – Mosevrå, i Almind sogn udi Koldinghus, amt må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn, og hinanden således udi andet led beslægtet. Rosenborg den 15 juli 1735.

131
Michel Hansen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Michel Hansen, og Mette Andersdatter af Gangsted sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Michel Hansens oldefader, på faderne side ved navn Michel Rasmussen, og Mette Andersdatters oldemoder på faderne side, navnlig Mette Jensdatter, skal have været halv søskende.  Rosenborg den 22 juli 1735.

135
Anders Christensen Brøndum af Jylland ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen Brøndum, og Bodel Christensdatter, bønderfolk af Bierraf? [Bjerregrav?] i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 5 august 1735.

136
Anders Michelsen i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Michelsen, og Giertrud Sørensdatter af Tilst i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans afgangne moder, og bemelte Giertrud Sørensdatters afgangne mands moder, skal have været søskende børn. Frederiksborg den 5 august 1735.

137
Rasmus Mogensen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led,
Bevilger og tillader, at Rasmus Mogensen af Mellerup by, Vær sogn, Skanderborg amt, og Maren Christensdatter af Linå sogn og by udi Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 5 august 1735.

138
Jep Sørensen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led,
Bevilger og tillader, at Jep Sørensen, en bonde af Lundenæs amt, Lønborg sogn, Vostrup by udi Ribe stift, og Anna Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader og fornævnte Jep Sørensens moder, er søskende, og de hinanden således udi andet led skal være beslægtede. Frederiksborg den 5 august 1735.

142
Christen Pind af Gøttrup, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Christen Pind af Gøttrup og Kirsten Pedersdatter af Tandrup i Ålborghus amt og Hassing herred?, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. ,   Frederiksborg den 12 august 1735.

145
Poul Pedersen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Povel Pedersen, og Kirsten Jensdatter af Tofte i Valsgård sogn og Hindsted herred udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Frederiksborg den 19 august 1735.

169
Peder Lauritzen af Lild sogn i Han herred udi Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen, og Maren Knudsdatter af Lild sogn i Han herred udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær søskende børn, og således hinanden i tredie led beslægtede. Frederiksborg den 30 september 1735.

192
Erich Jensen udi Nørvang herred, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Erich Jensen af Brande sogn udi Nørvang herred, og Sidsel Jensdatter af Rind sogn i Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Sidsel Jensdatter, og fornevnte Erich Jensens forrige, og ved døden afgangne hustru Anne Erichsdatter, skal have været næst søskende børn. Frederiksborg den 29 oktober 1735.

198
George Godefried Priel af Randers, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at George Godefrid Priel, borger og uhrmager udi vor kiøbstad Randers og Anne Jensdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil kand formå, når den påbudte accisse er bleven betalt etc. Frederiksborg den 4 november 1735.

203
Christen Pedersen Dahl af Ålborghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen Dahl, og Sophie Sørensdatter af Gug by udi Ålborghus amt, Viborg stift og Fleskum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Christensen Pedersen Dahl, og bemelte Sophie Sørensdatters, forrige ved døden afgangne mand, skal have været søskende børn. Frederiksborg den 11 november 1735.

207
Knud Michelsen af Torrild sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Michelsen, og Kirsten Michelsdatter, bønderfolk af Torrild sogn og by i Hads herred og Åkier amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Frederiksborg den 18 november 1735,

211
Jep Jacobsen af Vejrup sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jep Jacobsen af Vejrup sogn i Sønder Vejrup by udi Ribe stift, og Bold Christensdatter af Ildsted? må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og fornevnte Jep Jacobsens ved døden afgangne hustru, skal have været søskende børn. Frederiksborg den 25 november 1735.

Notat: Casseret efter Kongelig befaling af 20 september 1754,

Nok 211
Niels Selgesen, ægteskabs bevilling i forbudne led.

NB: findes indført iblandt norske åbne breve under 25 november 1735, under no 411.

216
Matros Anders Jørgensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at matros Anders Jørgensen og Kirstine Nielsdatter på Mandø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie lige led beslægtede. Frederiksborg den 2 december 1735.

217
Christen Pedersen af Jylland bevilling på ægteskab i tredie led,
Cvi G a v, at vi have bevilget at Christen Pedersen, boende i Liltoft i Lundby sogn i Slet herred udi Viborg Stift og Maren Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 2 december 1735.

Notat: Casseret efter Kongelig befaling af 20 september 1754.

218
Søren Pedersen af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Cvi G a v at vi have bevilget at Søren Pedersen og , Maren Sørensdatter af Skjød sogn, Houlbjerg herred og Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.   Frederiksborg den 2 december 1735.

223
Mads Jørgensen, bevilling på ægteskab i tredie led,
Bevilger og tillader, at Mads Jørgensen Vinter af Nørre Aldum?, og Birgitte Jensdatter af Borup udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Frederiksborg den 9 december 1735.

224
Michel Nielsen af Harre herred, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Nielsen og Anne Thøgersdatter på Fur udi Harre herred og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 december 1735.

225
Niels Tøgersen på Fur, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Tøgersen og Tyrie Nielsdatter på Fur udi Harre herred og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 december 1735.

226
Peder Pedersen af Alrø sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen, og Catharina Giødesdatter af Alrøs sogn og by udi Åkær amt, må udi udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 december 1735.

229
Christen Michelsen af Årbjerg, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Michelsen af Årbjerg, og Helvig Pedersdatter Glattrup og Skive [land] sogn, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led, som nest søskende børn beslægtet. Frederiksborg den 16 december 1735.

230
Jacob Hansen af Klejs i Rårup sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jacob Hansen af Klejs udi Rårup sogn og Lene Jørgensdatter af Nørre Aldum i Stenderup sogn, Hatting herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Leene Jørgensdatter, og fornevnte Jacob Hansens forrige ved døden afgangne hustrue Kirsten Jørgensdatter, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 16 december 1735.

231
Jens Nielsen, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen, og Johanne Joensdatter af Tøndering sogn og by udi Salling herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Johanne Joensdatters, ved døden afgangne mand, og fornevnte Jens Nielsen, skal have været søskende børn. Frederiksborg den 16 december 1735.

232
Niels Pedersen af Nørholms sogn og by, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Kirsten Knudsdatter, bønderfolk af Nørholm sogn og by udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden, som nest søskende børn, udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 16 december 1735.

237
Rasmus Andersen af Skanderup sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Andersen og Anna Pedersdatter, afgangne Jens Sørensens efterleverske, bønderfolk af Vrold by og Skanderup sogn, under det Skanderborgske ryttergodses district, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Rasmus Andersen, og bemelte Anna Pedersdatters forrige ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 30 december 1735.

238 side 619b
Erich Christensen Kieltoft af Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Cvi G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernaadigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Erich Christensen Kieltoft, boende i Hillerslev sogn og by på Thy, og Anne Marie Pedersdatter af Brundby i bemelte Hillerslev sogn i Vort Land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anne Marie Pedersdatter, og fornevnte Erich Christensen Kieltofts afgangne hustrue, Sidsel Andersdatter skal have været søskende børn; Dog skal de først paa behørige stæder beviisligt giøre, at de hverandre ey nærmere, end som heroven er meldet, udi slegt eller svogerskab paarører, saa og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgive, saafremt de denne Vores allernaadigste bevilling agter at nyde. Frederiksborg den 30 december 1735.

Film fra:

Rigsarkivet: M 460495

Jyske registre – ægteskabs bevillinger.

1736 - Januar:

2
Boh Andersen af Jylland, ægteskabs bevilling udi 3die leed.
C6tus G: A: W: at Wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Boh Andersen og Bodil Tygesdatter af Emmerlev under grevskabet Schackenborg udi Riiber Stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie leed  beslægtet; Dog skal de først på behørige steder, beviisligt giøre, at de hinanden ey nærmere, end som her oven er meldet, udi slegt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. Frederiksborg den 7 Jan: Ao 1736. [Fuldstændig afskrift].

14
Jens Jensen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen af  Ans?, og Anna Michelsdatter ,begge bønderfolk af Grønbæk sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sødskendebørn. Frederiksborg den 27 januar 1736.

17
Mads Pedersen af Jylland, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Mads Pedersen og Anna Pedersdatter, bønderfolk af Tørring sogn, Vrads herred og Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Frederiksborg den 3 februar 1736.

22
Niels Jensen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen, rytter bonde, og Maren Jensdatter begge af Voel i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans ved døden afgangne hustru Maren Jensdatter [begge gange Maren Jensdatter], skal have været sødskende børn.  Frederiksborg den 24 februar 1736.

23
Søren Nissen i Lykkeskær og Mette Jensdatter i Tobøl i Jylland, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Nissen i Lykkeskær og Mette Jensdatter Tobøl, Føvling sogn, Gørding herred og Riberhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die lige led beslægtede.  Frederiksborg den 24 februar Anno 1736.

28
Niels Iversen Postud?, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Iversen Postud?, og Ell Christensdatter, begge bønderfolk på Horns [notat: Holms] land i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Frederiksborg den 2 marts 1736.

29
Johan Madsen af Nielsbygård i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Johan Madsen af Nielsbygård i Ribe stift, og Dorothea Christensdatter af Lintrup sogn i bemelte Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans moders halv broders datter barn.  Frederiksborg den 2 marts 1736.

31
Jens Christensen Selstrop af Jylland ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Selstrop, og Kirsten Pedersdatter Sindvig, bønderfolk af Skarrild sogn udi Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie [andet?] og tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 9 marts 1736.

34
Christen Pedersen af Jylland, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen af Beltoft udi Lundby sogn og Slet herred udi Viborg stift, og Maren Pedersdatter af Frejstrup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. Frederiksborg 16 marts 1736.

49
Christen Pedersen Bisgård af Kåstrup sogn i Jylland, og Maren Andersdatter, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen Bisgård i Kåstrup sogn og by i Hillerslev herred, og Maren Andersdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans faders broders datter.  Frederiksborg den 6 april 1736.

67
Christen Nielsen af Jylland, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen, og Kirsten Laursdatter, begge af Vester Vamdrup sogn og by udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet.  Frederiksborg den 28 april 1736.

68
Niels Christiansen af Jylland, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Christiansen og Anna Hansdatter, bønderfolk af Linå by udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 28 april 1736.

77
Peder Christensen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen af Horn, og Anne Jensdatter af Voel udi Tvilum sogn og Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. Gottorph 25 maj 1736.

78
Mathias Hansen, byfoged i Vejle, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mathias Hansen, byfoged i vor kiøbstad Vejle, og Hylleborre Blancksted, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Gottorph 25 maj 1736.

79
Lauritz Rasmussen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Rasmussen, og Anna Pedersdatter af Sønderby i Glud sogn og Bjerre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes afgangne mand, og fornævnte Lauritz Rasmussens fader, skal have været sødskende børn. Gottorph den 25 maj 1736.

80
Anders Andersen af Gesten sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen, og Mette Nielsdatter af Vester Gesten  sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Gottorph Slot den 25 maj 1736.

89
Hans Christoffersen af Jylland, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Christoffersen, og Anna Maria Andersdatter, afg Niels Pallesens efterleverske, bønderfolk af Valsted by [Sebber sogn], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Hans Christoffersen, for 4 år siden skal have begået leiermål med fornevnte Anna Maria Andersdatters, forrige ved døden afgangne mand Niels Pallesens sødskende barn. Altona den 9 juli 1736.

92
Jørgen Knudsen af Jylland, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Knudsen og Anna Maria Nielsdatter, bønderfolk af Fårbæk i Haderup sogn i Ginding herred udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans afdøde hustru, og bemeldte Anna Maria Nielsdatters fader, vare sødskende børn.
Rendsborg den 14 juli 1736,

Følgende modtaget af Willy Sand Christensen:

Vedr. om Jørgen Knudsen (1689-1746), så er jeg da ikke helt sikker på,
at hustru nr. 2. godt kan havde heddet Ane Marie Nielsdatter. Hun er nævnt
i Haderup KB:
2.s.e.P.(5/4)1736
Peder Mads Skånings søn i Over Feldborg.
Fasteren Appelone Pedersdatter i Abildholt bar.
Fadd. Niels Knudsen Abildholt, Christen Kusk i Feldborg,
Jørgen Madsen sst. Maren Andersdatter sst.
Anne Marie Nielsdatter hos Jørgen Knudsen i Fårbæk.
Kilde: Haderup KB
Hun er nævnt som fadder ved mange barnedåb frem til 1746, - men så
optræder hun ikke rigtigt mere som fadder.
Da hun dør i 1782 nævnes hun ikke med sit fulde navn:
Anno 1782 27. feb. Jens Jørgensens moder Anne Marie i Fårbæk 72 år.
Hun er på intet tidspunkt nævnt som Jørgen Knudsens hustru, så der
findes intet bevis. For og imod.
Nævnte Jens Jørgensen (1745-1817) i Faarbækgaard - senere
efter fællesskabets ophævelse og udflytning kaldet Damgaard i Faarbæk.
Nævnte Jens Jørgensens søn Jens Jensen (1792-1866) er min Tip-oldefar.
Jeg vil nu prøve at "kaste" det ud for et større publikum, - for nu havde man,
incl. mig selv gået og troet, at hans 2. hustru hed Ane Marie Pedersdatter,
datter af Peder Vistisen. Det bliver virkelig sjovt?

111
Jens Jensen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die lige led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen, og Anna Turrisdatter, bønderfolk af Østerby under grevskabet Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die lige led beslægtet. Fredensborg den 3 august 1736.

115
Jens Pedersen Mundelstrup af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen Mundelstrup og Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Mundelstrup udi Fårup sogn og Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemeldte Johanne Nielsdatters forrige ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi 3die led beslægtet. Fredensborg den 10 august 1736.

116
Jens Pedersen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen af Husbye i Kettrup sogn i Vester Hanherred, og Maren Thomasdatter af Manstrup by udi Bejstrup sogn i Øster Hanherred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Fredensborg den 10 august 1736.

117
Jens Christensen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen, og Mette Ibsdatter, bønderfolk under Aunsbjerg og Hørup sogn og by udi Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Jens Christensens, ved døden afgangne hustru, og bemelte Mette Ibsdatter, skal have været hinanden udi 3die led beslægtet.  Fredensborg den 10 august 1736.

132
Morten Rasmussen, og Karen Seyersdatter af Fensten by i Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Morten Rasmussen og Karen Sejersdatter af Fensten by, udi Gosmer sogn og Åkier amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi 3die led skal være beslægtet. Fredensborg den 17 august 1736.

133
Peder Jensen Søndergård af Jylland, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader , at Peder Jensen Søndergård, og Karen Arentzdatter, bønderfolk af Hesselbjerg by og Sejerslev sogn på Morsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtet. Fredensborg den 17 august 1736.

154
Søren Rasmussen Vingum af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die og 4de led.
Bevilger og tillader, at Søren Rasmussen af Vingum [Grædstrup sogn] udi Skanderborg amt, og Anna Jensdatter af Hvirring i Stjernholms amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die eller 4de led beslægtet. Fredensborg den 7 september 1736.

155
Peder Nielsen af Jylland, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen, og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Hammerum herred og Sunds sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 7 september 1736.

161
Rasmus Mortensen af Jylland, ægteskabs bevilling udi 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Mortensen, og Anna Madsdatter, bønderfolk af Tunø under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet.  Frederiksborg den 14 september 1736.

162
Søren Mogensen og Maren Madsdatter, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Mogensen og Maren Madsdatter, bønderfolk af Borup sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die lige led beslægtede. Frederiksborg den 14 september 1736.

163
Søren Michelsen Schmidt af Fredericia, og Magdalena Sørensdatter, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Michelsen Schmidt, borger og bager udi vor stabelstad Fredericia og Magdalena Sørensdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg slot 14 september 1736

168
Ove Christensen Smitzgård af Jylland, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Ove Christensen Schmitzgård og Margretha Pedersdatter Lillør, bønderfolk af Hygum sogn og Vandfuld herred udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Fredensborg den 21 september 1736.

177
Rasmus Jensen, og Ane Pedersdatter af Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Jensen af Vester Alling sogn og by, og Anne Pedersdatter udi Borup udi Caløe amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anne Pedersdatters forrige mand, Anders Andersen og fornævnte Rasmus Jensen, skal have været nest sødskende børn. Fredensborg den 5 oktober 1736.

Side 117 - 187
Niels Jacobsen Hasselbach af Randers, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
C6tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Niels Jacobsen Hasselbach og Bodil Knudsdatter Kiergård af Vor kiøbstad Randers, i henseende til, at hand skal både have sin fader, og en hans broder som ere præster på landet, og af en af dem de sig gierne ville lade copulere, må, uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de således måtte forlange og dertil kan formå, når den påbudne accise, efter consumptions forordningen ere bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre. Dog skal den rette sogne præst, som det ellers kunne tilkomme denne vielse at forrette, så og Kirken og dens øvrige betiente, samt Skolen, fattige og andre vedkommende, derover i deres rettighed intet afgår. Forbydendes etc. Fredensborg den 10 octobris Ao 1736.

188
Lars Christensen Borch, af Søndre og Nørre Bork sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lars Christensen Borch og Margrethe Larsdatter, bønderfolk af Sønder og Nørre Bork i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Fredensborg den 19 oktober 1736.

189
Mads Christensen af Koldinghus amt, ægteskab udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Mads Christensen og Margrethe Hansdatter, bønderfolk af Vester Vamdrup sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. Fredensborg Slot den 19 oktober 1736.

193
Peder Bachensen af Nørre Oksby og Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Bachensen af Nørre Oksby, og Maren Nielsdatter af Øster Oksby, begge bønderfolk af Ho sogn i Vester herred i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede.  Frederiksborg den 29 oktober 1736.

194
Daniel Andersen af Århus stift, og Maren Rasmusdatter, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Daniel Andersen, boende udi Ask i Astrup sogn udi Århus stift, og Maren Rasmusdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi  tredie led beslægtede. Frederiksborg den 29 oktober 1736.

197
Søren Lauritzen af Jylland, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Lauritzen af Stensholt i Skæve sogn i Ålborg stift, og Karen Sørensdatter, bønderfolk sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. Frederiksborg den 2 november 1736.

198
Søren Andersen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Andersen og Anne Jensdatter, bønderfolk af Torup sogn og by i Hellum herred, i Ålborghus amt udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn og hinanden således udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 2 november 1736.

210
Thomes Larsen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Larsen og Karen Madsdatter, bønderfolk af Grejs sogn og by, Nørvangs herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset fornevnte Thomas Larsens, forhen ved døden afgangne hustrue, skal have været bemelte Maren Madsdatters faders halve søster.  Frederiksborg den 23 november 1736.

213
Niels Jessen Poulsen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Jessen Poulsen, og Mette Nielsdatter, bønderfolk af Sønder Hoes menighed på Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Frederiksborg den 1 december 1736.

217
Jes Pedersen af Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jes Pedersen, og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Skærup sogn Holmans herred i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden som nest sødskende børn, udi 3die led beslægtede.  Frederiksborg den 7 september 1736 [december?].

225
Erich Nielsen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Erich Nielsen af Buntje i Ballum sogn, og Bodild Nielsdatter af Rejsby udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans mormoder, og Bodild Nielsdatters, farmoder skal have været sødskende børn, og de hinanden således udi tredie led skal være beslægtet. Frederiksborg den 21 december 1736.

228
Oluf Joensen af Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Oluf Jonsen af Limskov og Nørup sogn, og Anna Nielsdatter af Lildfrost og Bredsten sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinandens sødskende børn. Frederiksborg den 28 december 1736.

Notat:
Efterfølgende brev er udeladt her foran, hvorfore det her vorder indført:

Nok 19b
Jørgen Thomsen, bondekarl af Jylland, og Maren Pedersdatter af Bjert by sammesteds, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader at Jørgen Thomsen, bondekarl af Bjert by og Eltang sogn, og Maren Pedersdatter af bemeldte Bjert by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 16 februar 1736.

Side 177.

Anno 1737 - januarius:

8
Broder Smit, under constabel ved artilleriet i Fredericia, bevilling at indlade sig i ægteskab, når der kand skee, og at en imellem ham og hans forrige ægtefælle, ergangne skilsmisse dom, ey skal være hinderlig.
C6tus G a v, at eftersom Broder Smit, under constabel ved det Os elskelig major Sundorf anbetroede artillerie compagnie udi Vor Stabelstad Fredericia, for Os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes udi året 1729, er ved Tamper retten i Vor kiøbstad Ottense [Odense] den 21 septr, afsagt en skilsmisse dom imellem hans da havende ægtefælle, Maren Hansdatter og ham, således at hun sig igen udi andet ægteskab måtte indlade, hvorudi hun sig og strax begav, men hand derimod i enlig stand skulle forblive, som hand og således nu i 7 år skal have hensiddet; Men som hand attråer i ægteskab igien at indtræde, så haver hand derfor allerunderdanigst anholdet, at vi allernådigst ville tillade, at hand sig i ægteskab, når hand på en lovlig og christelig måde, dertil kunne finde anledning, sig igien måtte indlade, såsom hand, siden den tid Tamper rettens dom faldt, skal have forholdet sig skikkelig og ulastelig i liv og levnet, efter derom fremlagde attest; Thi have vi efter sådan fornevnte Broder Schmits, herom allerunderdanigste giorte ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at han sig udi ægteskab igien må indlade, når det lovligen skee kand, og herudi den ergangne Tamper rets dom ey skal være ham til hinder. Forbydendes etc. Frederiksborg den 18 januar 1737.

11
Jeremias Pedersen Møller, sogne præst for Hinge og Vinderslev menigheder i Århus stift, og Dorothe Marie Pedersdatter Anchersøn, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jeremias Petersen Møller, sogne præst for Hinge og Vinderslev menigheder i Århus stift, og Dorothea Marie Pedersdatter Anchersen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 18 januar 1737.

12
Thomas Hansen og Ingeborg Jørgensdatter af Sneum sogn i Jylland, bevilling på ægteskab, uanset at fornævnte Thomas Hansens fader og Ingeborg Jørgensdatters fader, have været halv brødre.
Bevilger og tillader, at Thomas Hansen, og Ingeborg Jørgensdatter, bønderfolk af Sneum sogn i Skast herred udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Thomas Hansens fader, og Ingeborg Jørgensdatters fader, skal have været halvbrødre. Frederiksborg den 18 januar 1737.

13
Stie Jensen af Estvad sogn i Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Stie Jensen og Mette Michelsdatter, bønderfolk udi Hesselbjerg, Estvad sogn og Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 18 januar 1737.

14
Anders Knudsen af Krejbjerg sogn i Skivehus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Knudsen og Inger Nielsdatter, bønderfolk af Krejbjerg sogn i Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder og hendes fader, skal have været sødskende børn, og de hinanden således som næst sødskende børn i tredie led beslægtede. [Slutning findes ikke – januar 1737].

17
Jens Thomsen af Jerne sogn i Jylland, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Tomsen og Else Nielsdatter, bønderfolk af Jerne sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 25 januar 1737.

28
Hans Peter Andersen af Jylland, og Maren Olufsdatter, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Peter Andersen og Maren Olufsdatter, bønderfolk af Strandhusene udi Koldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader skal være bemeldte Hans Peter Andersens, faders broders søn.  Frederiksborg den 1 februar 1737.

36
Rasmus Nissen af Møgeltønder sogn, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nissen, og Margrethe Jensdatter, bønderfolk af Møgeltønder sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 15 februar 1737.

37
Jens Poulsen af Tafle? sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Poulsen, og Karen Poulsdatter, bønderfolk af Tafle? [Taulov?] sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Frederiksborg den 15 februar 1737.

38
Niels Nielsen Snabe af Dollerup sogn og by, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Niels Nielsen Snabe, og Else Villemsdatter, bønderfolk af Dollerup sogn og by i Nørlyng herred i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden skal være udi tredie lige led beslægtet.  Frederiksborg den 15 februar 1737.

Nok no 43
Friderich Lauritzen af Varde, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Friderich Lauritzen, og Maren Jensdatter af vor kiøbstad Varde, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 22 februar 1737.

45
Niels Nielsen af Vegger sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen, og Else Nielsdatter, bønderfolk af Bislev annex og Vegger sogn, udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 1 marts 1737.

54
Frudoldis Tystum af Vesterlands  Føhr, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Frudoldis Tystum, og Ing Trudden af Climtum, bønderfolk af Vesterlands Føhr, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Frederiksborg den 15 marts 1737.

56
Christen Pedersen, og Anne Jørgensdatter af Fårup i Jelling sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen, og Anne Jørgensdatter af  i Jellinge sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere sødskende børn.  Frederiksborg den 22 marts 1737.

57
Jens Hansen Simonsen af Mandø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen Simonsen, og Bodil Jørgensdatter af Eilandet Mandø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet.  Frederiksborg den 22 marts 1737.

Notat: Uaffordret og casseret efter Kongelig befaling af 20 september 1754.

58
Niels Nielsen af Mandø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen, og Kirsten Nisdatter af Eilandet Mandø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 22 marts 1737.

Notat: Uaffordret og casseret efter Kongelig befaling af 20 september 1754.

61
Simon Christensen af Hover  sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Simon Christensen af Hover sogn og by, og Maren Jensdatter af Hørup by [Jelling sogn] i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 29 marts 1737.

62
Jens Sørensen af Vellev sogn i  Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen, og Kirsten Pedersdatter, aflg Lars Jensens efterleverske, bønderfolk af Vellev sogn og by i Houlbjerg herred og Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Kirsten Pedersdatters afl mand, og fornefnte Jens Sørensens moder, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 29 marts 1737.

67
Niels Sørensen Kyed af Jylland, ægteskabs bevilling  i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen Kyed, og Sophie Pedersdatter, bønderfolk af Starup sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Frederiksborg den 5 april 1737.

73
Søren Thommesen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Thommesen af Nørup, og Abelone Nielsdatter af Rørkær udi Jerne sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans ved døden afgangne hustru, skal have været sødskende børn.  Frederiksborg den 12 april 1737.

[Rørkær i Trap: Vamdrup sogn og Nørup i Jordrup sogn].

74
Rasmus Pedersen af Blegind sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Pedersen, og Maren Jacobsdatter, bønderfolk af Blegind sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Frederiksborg den 12 april 1737.

83
Lauritz Sørensen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Sørensen, og Anne Nielsdatter, bønderfolk af Lillevorde by og sogn i Fleskum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 26 april 1737.

87
Peder Nielsen Høg af Vester Svenstrup i Ålborg, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Høg af Vester Svenstrup i Ålborghus amt, og Anne Nielsdatter af Lerup sogn, bønderfolk af Vester Hanherred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans ved døden afgangne hustru, og fornævnte Anne Nielsdatter, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 3 maj 1737.

90
Christopher Larsen Holst af Sebber sogn i Jylland, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christopher Larsen Holst, og Anne Svendsdatter Schiønning, begge bønderfolk i Sebber sogn udi Ålborg hus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtet.  Frederiksborg den 10 maj 1737.

94
Tøs Andersen af Nørre Nissum sogn og by i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Tøs Andersen af Nørre Nissum sogn og by, og  Else Christensdatter af Hygum sogn, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Tøs Andersens moder, og bemelte Else Christensdatters fader, skal have været halv sødskende. Fredensborg den 24 maj 1737.

96
Jens Lauritzen Weylgård af Rønbjerg sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Lauritzen Weylgård, og Maren Poulsdatter Primdall, bønderfolk af Rønbjerg sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. Fredensborg den 31 maj 1737.

97
Johannes Hieronimues Clausen, sognepræst til Medholdens [Mjolden – i Wiberg hedder han Johan] menighed, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Johannes Hieronimues Clausen, sognepræst til Medholden menighed og Dorothea Outzen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Fredensborg den 31 maj 1737.

98
Niels Thomasen af Als sogn i Ribe stift [notat: Viborg], ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Niels Thomasen og Anne Nielsdatter, bønderfolk af Als sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes moder, og fornævnte Niels Thomasen, skal have været næst sødskende børn.  Fredensborg den 31 maj 1737.

99
Peder Lauritzen af Toustrup by i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen og Johanne Pedersdatter, bønderfolk af Toustrup by, Dallerup sogn, Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Fredensborg den 31 maj 1737.

106
Thomas Hansen af Eltang sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Hansen, og Marie Poulsdatter, bønderfolk i Eltang sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg den 7 juni 1737.

107
Jep Nielsen af Åre sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jep Nielsen af Årre sogn og Gunderup by ved Ribe, og Maren Pedersdatter i Tranbjerg, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at hans ved døden afgangne hustru, og bemelte Maren Pedersdatter, skal have været sødskende børn. Fredensborg den 7 juni 1737.

108
Hans Andersen af Seem i Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen af Seem, og Else Nielsdatter af Vodder, bønderfolk under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Fredensborg den 7 juni 1737.

120
Jens Nielsen og Maren Rasmusdatter, af Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen, og Maren Rasmusdatter, begge bønderfolk, af Hylken i Bjerager sogn i Hads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Maren Rasmusdatter, tilforn skal have været i ægteskab med forbemelte Jens Nielsens sødskende barn, afg Jens Michelsen.  Fredensborg den 8 juni 1737.

121
Peder Nielsen af Nimdrup i Skanderborg, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen af  Nimdrup, og Christence Larsdatter udi Kæmpes Mølle af Grædstrup sogn og Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg den 28 juni 1737.

128
Jens Christensen af Lysgård herred i Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen, og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Sjørup udi Lysgård sogn og Lysgård herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 3 juli 1737.

129
Hans Andersen Ulf af Hjemsted by i Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen Ulf af Hjemsted by, Hviding herred, og Est? Hansdatter af Giesing udi Skierrebek [Skærbæk] sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet.  Fredensborg den 5 juli 1737.

130
Niels Nissen af Girsting [Gesing?] i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Nissen af Girsting [Gesing] og Skærbæk, og Mette Hansdatter af Medoldens [Mjolden] sogn, bønderfolk udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Fredensborg den 5 juli 1737.

135
Michel Sørensen af Århus, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Sørensen, og Ane Pedersdatter, afg Peder Pedersens enke af Kankbølle by, Hjortshøj sogn, Øster Lisbjerg herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg den 12 juli 1737.

149
Niels Rasmussen af Terp by og Lisbjerg sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Rasmussen og Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Terp by i Lisbjerg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg den 19 juli 1737.

152
Morten Jensen Brøckner af Randers, bevilling at må indlade sig i nyt ægteskab, uanset at året efter hans afg hustrues død ej er forløbet.
C6tus G a v, at vi efter Morten Jensen Brøchner af vor kiøbstad Randers, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hand må indlade sig i andet ægteskab, om end skiønt året fra hans forhen havde hustrues død, udi hvilket hand efter vores den 3 maj næstafvigte, allernådigst udgivne forordning, udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu ere forløben. Forbydendes etc. Fredensborg den 26 juli 1737.

153
Søren Hansen af Ho sogn og by i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Hansen, og Ane Nielsdatter, bønderfolk af Ho sogn og by udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans ved døden afgangne hustru Maren Hansdatter, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 26 juli 1737.

154
Jens Pedersen af Londum? by i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Birgitte Jensdatter af Londum? by udi Nør? herred og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 26 juli 1737.

158
Jens Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen, og Maren Sørensdatter af Skødstrup i Ål sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans ved døden afgangne hustru, Sidsel Henriksdatter, og bemelte Maren Sørensdatter, skal have været sødskende børn. Fredensborg den 2 august 1737.

162
Joseph Lauritzen Brinchmanm, hospitalspræst i Randers, bevilling at indlade sig i ægteskab, endskiønt det ey er et år, siden hans hustrue døde.
C6tus: G a v, at vi efter Jospeph Lauritzen Brinckman, hospitals præst i vor kiøbstad Randers, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning, og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hand må indlade sig i andet ægteskab, omendskiønt året fra hans forhen havde hustrues død, udi hvilket hand, efter vores den 3die maji nestafvigt, allernådigst udgangne forordning, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Forbydendes etc. Fredensborg den 9 august 1737.

167
Peder Larsen Høyer af Skagen, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Larsen Høyer [Høyen?], og Mette Marie Andersdatter Pøhl, af vor købstad Skagen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 23 august 1737.

168
Erich Hansen af Hals amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Erich Hansen og Anne Erichsdatter, bønderfolk af Vindum by og Hals amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustrue Anne Pedersdatter, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Fredensborg den 23 august 1737.

Notat: Uaffordret og casseret efter kongelig befaling af 20 september 1754.

169
Niels Jensen Pelsen af Sabro, herred og sogn, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen Pelsen, og Dorthe Hansdatter Ustrup, bønderfolk af Sabro herred og sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Fredensborg den 23 august 1737.

170
Thomas Mogensen, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Thomas Mogensen af Klegod, og Else Christensdatter af Sønder Lyngvig på Holmsland i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet.  Fredensborg den 23 august 1737

182
Rasmus Pedersen Müller af Randers, bevilling at indlade sig i   nyt ægteskab, uanset at året siden hans hustrues død, ey er forløben.
C6tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allerunderdanigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Rasmus Pedersen Müller, borger og jndvåner i vor købstad Randers, må indlade sig i nyt ægteskab, uanset at året fra hans afg hustrues dødelig afgang, udi hvilket hand, efter vores allernådigste udgangne forordning af dato 3die maj nestafvigte, udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløbet etc. Fredensborg den 6 september 1737.

184
Andreas Werlin, sognepræst til Vorbasse menigheder i Ribe stift, befrielse for hans forseelse, formedelst hand havde viet 2de ægtefolk sammen, som var hinanden i 2det og 3die led beslægtet, uden kongelig bevilling med videre.
C6tus, G a v, at eftersom Andreas Verlin, sognepræst til Vorbasse og Grene menigheder i Ribe stift, udi vort land Nørre Jylland, hos Os allerunderdanigst haver andrager, hvorledes hand, efter at hand havde været præst i et år, haver copuleret 2de personer tilsammen, navnlig Jens Jensen og Johanne Mathiædatter [Johanne Mathiasdatter], nu boende i Fitting i bemelte Vorbasse sogn, som hand ikke vidste vare hinanden pårørende, førend nu hand fornemmer, at de ere i andet og tredie leed med hinanden beslægtede; og ellers så fattige, at de iche formår at løse vores allernådigste bevilling derpå, derhos allerunderdanigst anholdende, at vi allernådigst ville pardonere denne hans urettelige begangne feyl, da hand til forsoning tilbyder af sin egne vilkår, at udløse vores allernådigste bevilling til samme ægteskabs bekræftelse; Thi ville vi efter slig beskaffenhed, samt fornævnete Anders Werlins derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, ovembemelte af ham begangne forseelse, herimod allernådigst have pardonneret, og derhos bevilge og tillade, at fornævnte personer Jens Jensen og Anna Mathiædatter, fremdeles udi ægteskab må forblive, uanset de ere hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Dog at det bevisligt giøres, at de hverandre ey nærmere end som heroven er meldet, udi  slægte eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital at udgive, som ligeledes af supplicanten betales. Forbydendes etc. Fredensborg den 6 september 1737.

196
Hans Simonsen af Saal (Ål) sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Hans Simonsen og Karen Thomasdatter, bønderfolk af Ål sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Frederiksborg den 20 september 1737.

199
Peder Nielsen Broch af Randers, bevilling at lade sig vie af en uvedkommende præst.
C6tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Peder Nielsen Broch og Maren Matzdatter Brøkenle? af Vor kiøbstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvises af hvilken præst de dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunne forhindre, dog skal den rette sognepræst som det ellers kunne tilkomme denne vielse at forrette, så og Kirke og de øvrige betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover i deres rettighed intet afgå. Fredensborg den 4 oktober 1737.

216
Jens Nielsen Wilstrup af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
C6tus G a v, at vi have bevilget og tilladt, at Jens Nielsen Wilstrup og Dorothe Nielsdatter, bønderfolk af Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 8 november 1737.

217
Niels Madsen af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Madsen og Dorthe Madsdatter, bønderfolk af Dronningborg amt, Støvring herred, Borup sogn og Helsted by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være hinanden udi tredie lige led beslægtet.   Frederiksborg den 8 november 1737.

218
Niels Clausen af Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Clausen, og Maren Jensdatter, bønderfolk, udi Dronningborg? amt, Houlbjerg sogn og by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Frederiksborg den 8 november 1737.

219
Hans Madsen af Sønder Ho sogn, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Madsen, og Boelde Friderichsdatter, bønderfolk af Sønder Ho i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Frederiksborg den 8 november 1737.

220
Christen Sørensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen, og Giertrud Sørensdatter, bønderfolk af Røgild by udi Brovst sogn og Øster Hanherred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans afg hustru Mette Mortensdatter, og fornevnte Giertrud Sørensdatter, skal have været næst sødskende børn. Frederiksborg den 8 november 1737.

227
Christen Madsen af Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Madsen og Ester Mortensdatter, bønderfolk af Riberhus amt, Skast herred Årre sogn og Jyllerup by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder, og hendes fader vare søskende, og de hinanden således udi andet led skal være beslægtede. Frederiksborg den 15 november 1737.

228
Christen Pedersen af Lødderup by, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Christen Pedersen og Mette Christensdatter, begge af Lødderup by på Mors, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 15 november 1737.

232
Søren Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen, og Abelone Gravesdatter, bønderfolk at Sneum sogn og Skast herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Fredensborg den 22 november 1737.

246
Woolquart Peters på eylandet Amrum i Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Volquart Peters, og Pop Oldis, bønderfolk på eylandet Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 29 november 1737.

247
Henrich Roluffen af Eylandet Amrum i Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Henrich Roluffen og Antie Lorentzen, bønderfolk på Eylandet Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Frederiksborg den 29 november 1737.

248
Piter Jacobs af Eylandet Amrum i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Piter Jacobs og Ing Knudten, bønderfolk på Eylandet Amrum, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Frederiksborg den 29 november 1737.

249
Bøh Bøhn af Eylandet Amrum i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Boh Bohn [2 stavemåder],og An Olufs, bønderfolk på Eylandet Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 29 november 1737.

250
Wolquart Nikels af Eylandet Amrum i Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Volquart Nikels og Elen Lorentzen, bønderfolk på Eylandet Amrum, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Frederiksborg den 29 november 1737.

251
Hans Sørensen af Lystrup i Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Hans Sørensen af Lystrup, og Maren Jørgensdatter af Ølsted sogn udi Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den  december 1737.

252
Anders Jørgensen af Mou sogn og by i Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Anders Jørgensen og Mette Rasmusdatter, bønderfolk af Mou sogn og by udi Ålborghus amt, og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 6 december 1737.

258
Thomas Christensen af Lild Darum [Lille Darum] i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
C6tus G a v, at vi have bevilget og tilladt, at Thomas Christensen!

Der kan ikke læses mere, idet filmen nu pludselig går fra side 336 til 314 – se næste.

258 fortsat:
Thomas Christensen af Lild Darum [Lille Darum] i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Christensen og Karen Pedersdatter, bønderfolk af Lille Darum i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg den 20 december 1737.

259
Henrich Cornelsen af Amrum under Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Henrich Cornelsen og Manet Jensdatter, bønderfolk på øen Amrum, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 20 december 1737.

260
Paul Pedersen Hofve af Hassing, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Paul Pedersen Hofve af Hassing og Maren Jensdatter af Tobøl i Lødderup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustrue Karen Jensdatter, skal have været nær sødskende børn.  Frederiksborg den 20 december 1737.

261
Lauritz Lauritzen udi Juwre i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Lauritzen udi Juwre, og Maren Jørgensdatter udi Bodil mark på Rømø under Ribe stift, bønderfolk , må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 20 december 737.

Anno 1738 - Januarius:

1
Claus Wilhelm Claudi af Kolding, bevilling at vies hjemme i huset, af uvedkommende præst.
C6tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Claus Wilhelm Claudi og Johanne  Hieronnemine Roderiqultz, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i Huset sammenvies, af hvilken præst de dertil godvilligen kand formåe, når den påbudne accise, efter consumptions forordningen ere bleven betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunne forhindre; dog skal den rette sogne præst, som det ellers kunne tilkomme denne vielse at forrette, så og Kirken og dens øvrige betiente samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover i deres rettigheder intet afgå. Frederiksborg den 3 januar 1738.

8
Rasmus Pedersen, og Giertrud Pedersdatter af Tåning sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Pedersen, og Giertrud Pedersdatter af Tåning sogn i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Frederiksborg den 3 januar 1738.

12
Holger Hansen, degn til Ovsted og Tåning sogn, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Holger Hansen, degn til Ovsted og Tåning sogne i Vor herred, udi Skanderborg amt, og Ide Lisbeth Lauritsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet.  Frederiksborg den 10 januar 1738.

13
Abraham Betac af Fredericia, ægteskabs bevilling i forbudne led, udi en seddel.
Bevilger og tillader, at Abraham Betac og Susanne Capre, af vor Stabelstad Fredericia, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Frederiksborg den 10 januar 1738.

22
Niels Japsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Japsøn af Roager, og Maren Jensdatter af Roager?, bønderfolk under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 17 januar 1738.

26
Hans Andersen af Emmerlev udi Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen og Ane Hansdatter, bønderfolk af Emmerlev sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Frederiksborg den 24 januar 1738.

29
Petter Pettersen boende på Vesterlands Føhr, bevilling at må, efter foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, til Jng Jurgen Haichen? ved sædvanlig ceremonie ægtevies, og at det barn, som hand wed hende før tiltrædende ægteskab, haver auflet, som ægte barn må agtes og ansees med videre.
C6tus G at v, at eftersom Peters Peters, boende på Vort land Westerlands Føhr, for Os allerunderdanigst haver ladet andrage, at hand den 31te Maji Ao 1730, formedelst begangne leyermål i sit ægteskab, med Antio Peters, er ved capitels retten i Vor kiøbstad Ribe, fradømt sit ægteskab, og forment adgang til andet ægteskab, hvorpå hand dog den 7 juli næstefter erholdt opreysning, hvor efter hand udi året 1732, anden gang skal have besvangret fornte Antie Peters, og nu atter skal være henfalden til den samme synd, med en pige, ved navn Ing Jørgen Harchens, allerunderdanigst begierende, at Wi allernådigst ville tillade, at hand, for videre forargelse at forekomme, og at stille sin samvittighed i roelighed, måtte komme i ægteskab med forbemelte Jng Jørgen Harchen; Thi have Wi, efter sådan meerbemelte Peter Peters allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt efter den fra Os elskelig Mathias Anchersen ex, herom indhentede erklæring, af særdeles Kongelig mildhed og nåde, dog uden consequense for andre, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hand, efter foregående trolowelse og lysning af prædikestolen, må til forommelte Jng Jørgen Herchen, wed sædvanlig ceremonie ægte-wies, og at det barn, som hand wed hende før tiltrædende ægteskab hawer aulet, som ægtebarn må agtes og ansees, hvorimod hand skal pligtig være, efter sådan hans begangne forargelige synd og forseelse, ey alene strax at erlægge og betale 100 dr til domkirken i Vor kiøbstad Ribe, men endog noget efter hans midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital, at udgive. Forbydendes etc.  Frederiksborg den 31 januar 1738.

31
Hans Hansen Clemensen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen Clemensen, og Anne Pedersdatter, bønderfolk af Gårslev by og sogn i Holmans herred og Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Frederiksborg den 31 januar 1738.

32
Hans Bodsersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Bodsersen, og Bodel Christensdatter, bønderfolk at Rømø under Riberhus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 31 januar 1738.

40
Hans Olsen af Pjedsted sogn i Koldinghus amt i Nørre Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Olufsen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Pjedsted sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 7 februar 1738.

41
Anders Mortensen, og Apellone Thomasdatter, bønderfolk af Pjedsted sogn i Koldinghus amt, i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Mortensen og Apellone Thomasdatter, bønderfolk af Pjedsted sogn udi Koldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 7 februar 1738.

42
Anders Nielsen af Skibby i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Nielsen,  rytterbonde af Skibby [Harlev sogn], udi det Skanderborgske district og Anne Danielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 7 februar 1738.

44
Niels Bartholomæussen Møller af Siemb[Siem] sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader at Niels Bartholimæusen Møller og Karen Iversdatter Hiort? af Siem sogn og by udi Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 14 februar 1738.

53
Christen Andersen af Ølands sogn, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen og Kirsten Poulsdatter, bønderfolk af Ølands sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 21 februar 1738.

62
Christen Andersen af Nørre Tranders sogn i Ålborghus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, Christen Andersen af Nørre Tranders sogn og by, og Karen Jensdatter af Uttrup by i bemte sogn udi Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 7 marts 1738.

63
Niels Nielsen af Ho by i Vester herred, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen af Ho by i Vester herred, og Kirsten Jensdatter af Vejers udi Oksby]sogn og Riberhus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans ved døden afg hustrue, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 7 marts 1738.

69
Peder Pedersen, bondekarl af Ulkær i Sindbjerg sogn, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen, bondekarl af Ulkær i Sindbjerg sogn, og Anne Larsdatter af Jelling by, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, således, at deres mødre vel skal have haft en fader tilsammen, men Ane Larsdatters moder skal være aulet uden ægteskab. Frederiksborg den 14 marts 1738.

78
Lauritz Jacobsen af Bøvling sogn i Riberhus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Jacobsen og Else Cathrine Andersdatter, bønderfolk af Bøvling sogn udi Riberhus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 31 marts 1738.

79
Niels Pedersen af Stilling? sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen, rytterbonde af Vellinge? Stilling? sogn og by, og Kirsten Poulsdatter af Mesing sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans farbroders søns, eller sødskende børns datter. Frederiksborg den 31 Marts 1738.

82
Mathias Christian Jessen,. sogne præst til Viby og Tiset menigheder i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mathias Christian Jessen, sogne præst til Viby og Tiset menigheder i Århus stift og Anne Ludie Kiergård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Frederiksborg den 11 april 1738.

88
Peder Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen af Esbjerg i Jerne sogn, og Kristine Jensdatter af Spangbjerg, bønderfolk i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans fader skal have været hendes moders halv farfader? broder.  Frederiksborg den 18 april 1738.

100
Christen Larsen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Laursen og Anne Laursdatter, bønderfolk af Bjerregrav sogn og by udi Sønder Lyng herred, Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes ved døden afgangne mand ,og fornte Christen Laursens fader, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 25 april 1738.

101
Las Jensen af Ribe stift, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Las Jensen af Roager sogn og Maren Jensdatter af Brøns sogn, udi Tørning Len i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Frederiksborg den 25 april 1738.

110
Peder Mortensen af Fole sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Mortensen af Fole sogn, og Maren Nisdatter, afgangne Niels Nielsens efterleverske af Mellerup i bemelte Fole sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes bemelte afgangne mand, skal have været hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 9 maj 1738.

111
Niels Christen Klit af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Klit og Karen Andersdatter, bønderfolk af Skovsted by i Hillerslev [sogn og] herred i Nør Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Karen Andersdatter skal have været besvangret af fornævnte Niels Christensen Klits, ved døden afgangne hustrues moders søstersøn Jens Christensen. Frederiksborg den 9 maj 1738.

120
Cammer junker Hans Friderich Levetzau, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Os elskelige Hans Friderich Levetzau, vores cammer junker, og jomfru Lucia von Thienen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Så og til Hospitalet i vor kiøbstad Ålborg, at erlægge og betale halvtredeisins tiuge rdr, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Frederiksborg den 19 maj 1738.

121
Lars Thommesen af Langeskov, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lars Thommesen af Langeskov på Clausholms gods, og Karen Joensdatter af Ødum, må udi ægteskab sammenkomme uanset, at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 19 maj 1738.

122
Søren Sørensen Knude af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at  Søren Sørensen Knude, og Anne Thomasdatter, bønderfolk udi Sønder Ho sogn på Ølandet Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Frederiksborg den 19 maj 1738.

142
Hans Nielsen Bølle, degn til Hodde og Tistrup menigheder i Ribe stift, bevilling at lade sig vie af en uvedkommende præst.
C6tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Hans Nielsen Bøle, degn til Hodde og Tistrup menigheder i Ribe stift, og Karen Hansdatter af  vor Stabelstad Fredericia, må uden foregående trolovelse og lysning af prædike stolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise, efter consumptions forordningen er bleven betalt og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre; Dog skal den rette sogne præst, som det ellers kunne tilkomme, denne vielse at forrette, så og Kirken og des øvrige betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover intet i deres rettighed afgå. Rosenborg den 20 juni 1738.

146
Anders Christensen Kiibe, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen Kiibe, og Maren Jensdatter, begge bønderfolk af Vester Hanherred udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 27 juni 1738.

148
Jens Christensen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen, og Maren Jensdatter, bønderfolk af Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Maren Jensdatter, og bemeldte Jens Christensens ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 4 juli 1738.

149
Peder Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Peder Pedersen af Bjerrum, og Birgitte Hansdatter, bønderfolk af Vester Vedsted sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornte Birgitte Hansdatter, og bemte Peder Pedersens ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 4 juli 1738.

156
Niels Christophersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Christophersen af Tranum, og Inger Lauritzdatter af Jarmsted bye i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Rosenborg den 14 juli 1738.

157
Just Larsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Just Larsen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Tostrup sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Rosenborg den 14 juli 1738.

158
Søren Sørensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at  Søren Sørensen, og Anne Jensdatter, bønderfolk af Fur lands menighed i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Rosenborg den 14 juli 1738.

159
Christen Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling udi 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen, og Else Nielsdatter, bønderfolk af Tømmerby i Lild udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Rosenborg den 14 juli 1738.

160
Jens Thomassen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Thomasen, og Maren Christensdatter, bønderfolk af Klæstrup i Jerslev sogn udi Ålborg stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Rosenborg den 14 juli 1738.

165 side 431
Jens Hansen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Der findes ikke mere tekst om denne bevilling. 1738?

178
Niels Olufsen af Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i andetled.
Bevilger og tillader, at Niels Olufsen af Vejle udi Skjern sogn og Johanne Hansdatter af Krog udi Borris sogn, bønderfolk af Lundenæs amt, Bølling herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 1 august 1738.

179
Poul Joensen af Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Poul Joensen, og Johanne Christensdatter, bønderfolk af Male? bye og sogn [Malle? – Malt?] i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og hinanden således udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 1 august 1738.

184
Peder Andersen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen, og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Hornbæk by i Lyng herred udi Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 8 august 1738.

196
Hans Madsen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Madsen og Anne Rasmusdatter, bønderfolk af Strandhuse i Kolding rytter distrikt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 29 august 1738.

202
Jens Byrialsen af Jylland ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Byrialsen og Dorte Tygesdatter, bønderfolk af Torup bye i Halds amt, udi i Rinds herred, og Vildbjerg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Rosenborg den 5 september 1738.

210
Peder Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen, og Anne Hendrichsdatter, bønderfolk af Sabro udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 19 september 1738.

211
Peder Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Peder Jensen og Margarethe Jensdatter, bønderfolk af Hastrup [Haslund? – Hastrup findes i Spentrup sogn] sogn og bye i Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 19 september 1738.

212
Christen Madsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Madsen af Tarnem [Tornum?], og Mette Jensdatter af Tæsted [Fæsted - Hygum sogn?], bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 19 september 1738.

218
Clemen Gundersen af Sønderkær i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Clemen Gundersen af Sønderkær i Ulsted sogn og Ålborg stift, og Margrethe Aschersdatter af Nørrekær udi Dronninglund sogn i bemelte Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Rosenborg den 3 oktober 1738.

230
Ritmester Hans Jacob von Czernichow, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
C6tus G a w, at Wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Os elskelig Hans Jacob von Czernichov, ritmester wed det første jyske curasier regiment og Giertrud Schov af Vor Stabelstad Fredericia, må uden foregående trolowelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hwilken præst de dertil godwilligen kand formå, når den påbudne accise, efter consumptions forordningen, er blewen betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lowligen at kunde forhindre; Dog skal den rette sognepræst, som det ellers kunde tilkomme denne wielse at forrette, så og Kirke og dens øwrige betiente, samt skolen, fattige og andre wedkommende derower deres rettighed intet afgår. Forbydendes etc. Frederiksborg den 17 october 738.

231
Niels Rasmussen, soldat ved det Sønder Jydske national regiment, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Rasmussen, land soldat ved det Sønder Jydske national regiment, og Birthe Nielsdatter af Gjern herred, sogn og bye udi Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 17 oktober 1738.

232
Jacob Hansen af Halling i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jacob Hansen af Halling på Clausholms gods, og Maren Laursdatter af Svejstrup på Faurskov gods i bemelte Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede, hun på faderens og han på moderens side. Frederiksborg den 17 oktober 1738.

233
Niels Jensen Agger af Borris sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen Agger, og Bodil Thomasdatter Eistrup, bønderfolk af Borris sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede.  Frederiksborg den 17 oktober 1738.

234
Peder Lauritzen Panck på Thistrup?, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen Panck boende på Thistrup ved vor kiøbstad Århus, og Mette Lyderdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 17 oktober 1738.

238
Jes Lauritzen af Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jes Lauritzen, og Else Thomasdatter, bønderfolk fra Oksvang i Skast sogn og Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Jes Lauritzens fader, og bemelte Else Thomasdatters moder, skal have været halv sødskende. Frederiksborg den 24 oktober 1738.

239
Bertel Pedersen af Hassing sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Bertel Pedersen og Bodil Thomasdatter, bønderfolk af Hassing sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 24 oktober 1738.

240
Niels Jensen af Tved sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Inger Manderupsdatter, bønderfolk af Tved sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemte Niels Jensen, og fornte Inger Manderupsdatters ved døden afgangne mand Peder Pedersen, skal have været næst sødskende børn, og hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 24 oktober 1738.

246
Hans Sørensen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Sørensen, og Anne Hansdatter, bønderfolk af Trelde bye i Vejlby sogn og Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de som sødskende børn, skal være hinanden udi tredie led beslægtet.   Frederiksborg den 7 november 1738.

250
Jens Jensen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen, og Kirsten Nielsdatter, bønderfolk af Årup i Vrejlev sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 14 november 1738.

254
Jørgen Hår af Kolding, at indlade sig i ægteskab, endskiønt året efter hans afg hustrue, ey er forløben.
Bevilger og tillader, at Jørgen Hår, borger og indwåner i Vor kiøbstad Kolding, hwis forrige hustrue, afg. Magdalena Hansdatter for 9 måneder siden, wed døden er afgangen, må i henseende til, at hand hawer tre umyndige børn der behøwer moders tilsyn, så og at hand holder wertz hus og logere fremmede der lige så til hans!!

Der findes ikke mere om denne bevilling på filmen - side 487.

Side 487b - 488a mangler.

257
Første del på side 488a mangler - side 488b:
Bemte Else Pedersdatter skal have været sødskende børn.  Frederiksborg den 21 november 1738.

258
Lauritz Truelsen, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Truelsen, og Anna Pedersdatter, bønderfolk af Hviding sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 21 november 1738.

261
Christen Lauritzen af Borris sogn i Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Lauritzen af Tarp og Anne Christensdatter af Aller, bønderfolk af Borris sogn, Bølling herred og Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de som næst sødskende børn, skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 5 december 1738.

262
Boi Peter af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Boi Peter af Oldsum og Ganner Jürgens af Toftum på Vesterlands Føhr i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 5 december 1738.

263
Christen Jensen af Sundby på Mors, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Ing Christensdatter [Inger Christensdatter], bønderfolk af Sundby i Nørre herred på vort land Mors, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 5 december 1738.

271
Niels Johansen af Pjedsted, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Johansen, og Zidsel Jensdatter, bønderfolk af Pjedsted, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, nemlig hand af broderen, og hun af søsteren. Frederiksborg den 12 december 1738.

276
Christen Pedersen af Vejers i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen af Vejers, og Maren Madsdatter, bønderfolk af Oksby sogn, Vester Herred og Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet.   Frederiksborg den 19 december 1738.

277
Christen Rasmussen af Skanderborg rytterdistricts gods, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Rasmussen og Maren Rasmusdatter, bønderfolk af det Skanderborgske rytterdistricts rytter gods, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 19 december 1738.

Sidste nummer og side 501b dato Frederiksborg den 19 december 1738.

Derefter blanke sider: 502a - b + 503a - b + 504a - b.

Side 505 January 1739:

4
Knud Mogensen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Mogensen, og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Kristrup sogn og Sønder Lyng herred, Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 9 januar 1739.

5
Niels Lauritzen, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Lauritsøn, og Maren Jensdatter, bønderfolk af Rind bye og Halds amt i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de som næst sødskende børn, skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Frederiksborg den 16 januar 1739.

16
Povel Rasmussen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Povel Rasmussen af Bjerager bye og Hads herred i Åkier amt, og Maren Andersdatter af Rørt by i bemte stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 6 februar 1739.

17
Lars Iversen, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Lars Iversen af Nysogn på Holmsland udi Ribe stift, og  Maren Christensdatter af Sønder Lyngvig, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 6 februar 1739.

18
Jens Andersen af Tolstrup sogn, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen, og Anne Jensdatter af Gedved by udi Tolstrup sogn og Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 6 februar 1739.

21
Ritmester Schack Brochdorf, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Schack Brochdorf, ritmester ved det oberste Juel allernådigst anbetroede curaserer regimente, og Os elskelig jomfrue Sophie Hedevig Grabov, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans fader er hendes moders søster søn, og de således skal være hinanden i andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 13 februar 1739.

22
Knud Pedersen, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Knud Pedersen, og Maren Andersdatter, bønderfolk af Vester Vedsted sogn og bye i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 13 februar 1739.

31
Ketel Jürgens, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Ketel Jürgens, og Marret Ketels, bønderfolk af Eilandet Vesterlands Føhr under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Frederiksborg den 20 februar 1739.

32
Cornelius Christensen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Cornelius Christensen af Forsom, og Mette Jeppesdatter af Bisgård, bønderfolk af Egvad sogn, Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemte Mette Jeppesdatter, og fornævnte Cornelius Christensens, forrige nu ved døden afgangne hustru Malene Christensdatter, skal være født af 2de søstere, og således hinanden udi 2det led beslægtet. Frederiksborg den 20 februar 1739.

38
Christen Christensen Møller, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen Møller, og Anne Lauritzdatter, afg Christen Christensens enke, bønderfolk af Bjerge by, Vigsø sogn og Hillerslev herred udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornte Christen Christensen Møller, og bemte Anne Lauritzdatter ved døden sal mand, skal have været sødskende børn.  Frederiksborg den 27 februar 1739.

45
Rasmus Nielsen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen, og Mette Thomasdatter, bønderfolk af Dyngby i Bjerager sogn og Hads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at deres oldeforældre har været halv brødre, og de således udi tredie led skal være beslægtet. Frederiksborg den 13 marts 1739.

46
Jens Thomassen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Thomassen og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Dyngby i Bjerager sogn og Hads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at deres oldeforældre skal have været halvbrødre, og de således hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Frederiksborg den 13 marts 1739.

47
Christen Pedersen af Hillerslev herred, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen boende udi Hillerslev sogn og by udi Hillerslev herred, og Zidsel Nielsdatter Quortegård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans afg moders sødskende barns, Niels Pedersen Quortegårds datter. Frederiksborg den 13 marts 1739.

54
Niels Michelsen Holm, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Michelsen Holm, og Anne Dorethea Jensdatter Lygte, bønderfolk af Tvenstrup sogn [Odder?], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 20 marts 1739.

55
Daniel Nielsen, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Daniel Nielsen af Kjellerup i Hørup sogn og Kisten Povelsdatter af Hindbjerg, Levring sogn og Lysgård herred og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Ingen dato angivet - 1739.

58
Thøger Nielsen på Eylandet Fanø under Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Thøger Nielsen og Anna Frederichsdatter, bønderfolk af Sønder Ho sogn på Eylandet Fanø udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Frederiksborg den 3 april 1739.

59
Peder Jensen af Ravnkilde i Viborg stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen, og Kirsten Andersdatter, bønderfolk af Ravnkilde sogn og Års herred i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede.  Frederiksborg den 3 april 1739.

64
Morten Pedersen af Oksbøl, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Morten Pedersen af Oksbøl, og Kirsten Hansdatter af Billum i Ål sogn, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Morten Pedersen afdøde hustrues fader, og bemte Kirsten Hansdatter, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 10 april 1739.

66
Povel Jensen af Vindblæs sogn, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Povel Jensen, og Maren Jensdatter, bønderfolk af Norup [Årup?] udi Vindblæs sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi svogerskabs tredie led beslægtede. Frederiksborg den 17 april 1739.

67
Lauritz Olufsen Veyle af Skjern sogn, ægteskabs bevilling i andet led.
C6tus G a v, at vi have bevilget og tilladt, at Laurits Olufsen Veyle af Skjern sogn, og Anne Jensdatter af Krog i Borris sogn, Bølling herred og Lundenæs amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de som sødskende børn, skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 17 april 1739.

77
Peder Jensen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen, og Maren Jensdatter, bønderfolk af Ring sogn og by i Tyrsting herred udi Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Peder Jensens afdøde hustrue, og bemte Maren Jensdatter, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 8 maj 1739.

83
Johan Hendrich Kop, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Johan Hendrich Kop og Cirstina Normand af vor kiøbstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædike stolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise  efter consumptions forordningen er betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre. Dog skal den rette sognepræst som det ellers kunne tilkomme, denne vielse at forrette, så og Kirken og dens øvrige betiente samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover udi deres rettighed intet afgå. Forbydendes et. Hirscholm [Hørsholm] den 29 maj 1739.

89
Hans Henrichsen Hatting, af Hatting menighed i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Hendrichsen Hatting, sognepræst for Hatting menighed udi Århus stift, og Ellen Hansdatter Toxverd, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hirchholm den 5 juni 1739.

90
Jens Jensen Bosen af Stubberup, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Bosen af Stubberup, og Anna Pedersdatter, bønderfolk af Horsted [Højen sogn?] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirchholm den 5 juni 1739.

91
Knud Mortensen af Vestbirk, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Knud Mortensen og Anne Jensdatter, bønderfolk af Vestbirk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Knud Mortensen, og bemte Anne Jensdatters ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Hirchholm den 5 juni 1739.

92
Niels Lauritzen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Lauritzen, og Maren Villadsdatter, bønderfolk af Hasseris by udi Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirscholm den 5 juni 1739.

98
Peder Hansen af Nebel sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen, og Karen Lauritzdatter, afg Christen Pedersens efterleverske, bønderfolk af Nebel sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Peder Hansen, og bemte Karen Lauritzdatters afgl mand Christen Pedersen, skal have været fødde af tvende halv sødskende, og således hinanden i andet led beslægtet.  Hirschholm den 12 juni 1739.

102
Jep Nielsen af Holmsland i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jep Nielsen, og Ane Lauritzdatter, bønderfolk boende på Klitten udi Nysogn på Holmsland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemte Anne Lauritzdatter, skal have været fornte Jep Nielsens ved døden afgangne hustrue, i tredie led beslægtet. Hirschholm den 19 juni 1739.

107
Anders Christen Mægbæch, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders  Christensen Mægbæch af Vandborg sogn og Ribe stift, og Anne Pedersdatter Gammelgård, bønderfolk udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.
Hirschholm den 3 juli 1739.

108
Oluf Jensen Gammelgård, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Oluf Jensen Gammelgård af Vandborg sogn og Ribe stift, og Margrethe Povelsdatter Damgård, bønderfolk udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Oluf Jensen Gammelgårds, ved døden afgangen hustrue, og bemte Margrethe Povelsdatter Damgård, skal have været sydskende børn. 
Hirschholm den 3 juli 1739.

109
Jens Jacobsen og Dorothea Sørensdatter, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jacobsen, bondekarl af Tirstrup, og Dorothe Sørensdatter af Drammelstrup [Tirstrup sogn], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes afg mand Jens Rasmussen, og fornævnte Jens Jacobsen, skal have været sødskende børn.
Hirschholm den 3 juli 1739.

110
Hans Nielsen og Kirsten Pedersdatter, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen, hiulmand, og Kirsten Pedersdatter af Allerup i Hellevad sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi 3die lige led skal være beslægtet.
Hirscholm den 3 juli 1739.

111
Capitain Johan Braem, og jomfrue Anne Margaretha Lange, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Os elskelige Johan Braem, capitain af vores lif regiment dragoner, og jomfrue Anne Margaretha Lange på Asmild Closter, i vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.
Hirschholm den 3 juli 1739.

113
Peder Knudsen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Knudsen af Vium og Karen, afgl Hans Pedersens efterleverske af Ollersbd? - Ottersbd? [Ottesdal i Fjaltring sogn?] by, bønderfolk udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være fød af 2de brødre, og således sødskende børn.
Hirschholm den 10 juli 1759.

123
Jørgen Hansen af Århus stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Hansen og Ane Nielsdatter, bønderfolk af Hundslund sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die og tredie [samme] led, begge på mødrene side skal være beslægtede. 
Hirschholm den 17 juli 1739.

126
Knud Jensen, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Knud Jensen af Gadstrupgård i Hjerting sogn og Kalvslund herred udi Haderslevhus amt, og Kirsten Nisdatter af Brændstrup og Rødding sogn af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hirschholm slot den 24 juli 1739.

127
Lauritz Rasmussen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauridz Rasmussen af Vorbjerg, og Edel Nielsdatter af Yding under Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Lauritz Rasmussens, ved døden afg hustru og bemte Edel Nielsdatter skal have været næst sødskende børn.
Hirschholm den 24 juli 1739.

132
Joseph Christensen af Tøving bye i Nørre herred på Mors, ægteskabs bevilling i forbudne led [utydelig].
Bevilger og tillader, at Joseph Christensen af Tøving bye i Galtrup sogn i Nør herred på Morsø, og Margrethe Andersdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Joseph Christensens, forrige ved døden afgangne hustru Aals? Andersdatter, til bemte Margrethe Andersdatter, skal have været næst sødskende børn.   Hirschholm den 7 august 1739.

149
Jens Nielsen Kiærgård af Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Kiærgård, og Anne Jacobsdatter, afg Jens Sørensens enke, bønderfolk af Trevad i Vridsted sogn og Fjends herred i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Rosenborg slot den 28 august 1739.

150
Peder Christensen af Skivehus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen, og Anne Sørensdatter, bønderfolk af Hvidberg sogn og bye i Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Peder Christensens, forrige og ved døden afgangne hustrue Maren Christensdatter, til bemelte Anne Sørensdatter, skal have været sødskende barn. Rosenborg slot den 28 august 1739.

151
Hans Thomesen af Skivehus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Thomesen, og Kirsten Nielsdatter, bønderfolk af Bostrup i Lyby sogn og Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Rosenborg slot den 28 august 1739.

166
Peder Lauritzen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen, og Anne Hansdatter, bønderfolk af Haved by og Rejsby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hirschholm slot den 11 september 1739.

167
Iver Nielsen Møller af Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Iver Nielsen Møller, og Karen Christensdatter, bønderfolk af Yding i Vor herred og Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Iver Nielsens moder skal være faster, til bemelte Karen Christensdatters moder. Hirscholms slot den 11 september 1739.

172
Rasmus Pedersen Begtrup, forpagter på Skærvadgård, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Rasmus Pedersen Begtrup, forpagter på Skærvadgård, og Johanne Marie Sørensdatter Worsøe, må uden foregående trolowelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, at hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lowligen, at kunne forhindre, dog skal den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme denne vielse at forrette, desligeste Kirken og dens betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, ey noget deres i deres rettighed afgåe. Givet Hirscholm den 18 september 1739.

173
Hans Pedersen af Rømø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at  Hans Pedersen, og Anne Hansdatter, bønderfolk af Rømø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Hirschholm den 18 september1739.

180
Poul Sørensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3 leed.
Bevilger og tillader, at Poul Sørensen af Hals bye under Lindenborg [gods], og Anne Pedersdatter af Flamsted udi Gunderup sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hirschholm den 2 oktober 1739.

181
Henrich Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hendrich Jensen, og Anne Povelsdatter, bønderfolk af Tarp bye og Brande sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader, og bemelte Henrich Jensens moder, skal have været halv sødskende. Hirschholm den 2 oktober 1739.

184
Christen Laugesen af Hammerum herred i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Laugesen og Anne Jensdatter, bønderfolk af Avlum sogn, Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirschholm den 9 oktober 1739.

185
Jens Wognsen af Holmsø? by i Øster Hanherred i Ålborg stift, ægteskabs bevilling udi 2det led.
Bevilger og tillader, at Jens Wognsen og Maren Lauridsdatter, bønderfolk af Holmsø bye, Haverslev sogn og Øster Hanherred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være  sødskende børn, og hinanden udi 2det led beslægtet.  Hirschholm den 9 oktober 1739.

191
Peder Norman af Randers, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, førend sørge året er til ende.
C6tus G a v, at vi efter Peter Norman, borger og guldsmed i vor kiøbstad Randers, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, som vi og hermed bevilge og tillade, at hand, i henseende. at hans tilstand og vilkår icke tillader ham at være ugift, om hand skal finde sin indkomst og daglig ophold, må sig i nyt ægteskab indlade, om endskiønt året fra hans forhen hafte hustrues død, udi hvilket hand efter vores, den 3die maji 1737, allernådigst udgangne forordning, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Forbydendes etc. Frederiksborg den 24 oktober 1739.

192
Peter Norman af Randers, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
C6tus G a v, at Vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Peter Norman, borger og Guldsmed udi vor kiøbstad Randers, og Anne Margrethe Larsdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formåe, når den påbudte accise efter consumptions forordningen er bleven betalt etc. Frederiksborg den 24 oktober 1739.

193
Niels Michelsen af Hunstrup sogn i Jylland, bevilling på ægteskab i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, Niels Michelsen, og Elisabeth Larsdatter, bønderfolk af Kløv i Hunstrup sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg den 24 oktober 1739.

194
Rasmus Christensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at en bonde ved navn Rasmus Christensen af Vejlby udi Århus stift, og Inger Andersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg den 24 oktober 1739.

195
Søren Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen af Hansted sogn og bye, og Karen Jørgensdatter af Gedved bye i Tolstrup sogn under Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornefnte Søren Pedersens forrige ved døden afgangne hustrue Birgitte Envoldsdatter, og bemelte Karen Jørgensdatter skal have været sødskende børn,  Frederiksborg den 24 oktober 1739.

196
Christen Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen, og Karen Pedersdatter Kiisum, bønderfolk af Estvad sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 24 oktober 1739.

197
Niels Jensen Skræder af Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen Skræder, og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Haldum sogn udi Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Frederiksborg den 24 oktober 1739.

202
Niels Andersen Kudsch af Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen Kudsch, og Anne Pedersdatter Svensche, af Lundø bye i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornefnte Anne Pedersdatter Svensche, skal til supplicantens forrige ved døden afgangne hustrue Karen Nielsdatter, have været i andet og tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 30 oktober 1739.

203
Jens Jensen af Ålborghus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen af Sønder Tranders bye i Ålborghus amt og Viborg stift, og Mette Nielsdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 30 oktober 1739.

204
Tønnes Jørgensen af Tanderup på Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Tønnes Jørgensen, og Barbra Villadsdatter af Tanderup på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 30 oktober 1739.

211
Michel Hansen af Mandø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Hansen en af Vores enroullerede søfolk på Mandø, og Anne Jørgensdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og bemelte Michel Hansens ved døden afgangne hustrue, udi 3die led skal have været beslægtede. Frederiksborg den 6 november 1739.

212
Peder Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen af Elsegård, og Maren Pedersdatter af Stubbe i Dråby sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornefnte Peder Andersen, og bemelte Maren Pedersdatters moder Anne Rasmusdatter, skal være sødskende børn. Frederiksborg den 6 november 1739.

215
Peder Christensen, Vester Hunderup af Ejerslev sogn, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen, Vester Hunderup og Anne Nielsdatter, Øster Hunderup, bønderfolk af Ejerslev sogn i Mors land,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede.  Frederiksborg den 13 november 1739.

216 side 634.
Peder Troelsen af Vester Vedsted sogn, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Troelsen, og Vibeche Jensdatter, bønderfolk af Vester Vedsted sogn og bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 13 november 1739.

226
Søren Nielsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen, og Anne Nielsdatter, bønderfolk af Grønnerup by og Strandby sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 20 november 1729.

227
Christen Pedersen Kindsted af Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen Kindsted, og Maren Christensdatter, bønderfolk af Vammen sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornefnte Maren Christensdatter, forhen skal have været besvangret af en person ved nafn Søren Nielsen, som er næst sødskende barn, og i tredie led beslægtet til bemelte Christen Pedersen Kindsted. Frederiksborg den 20 november 1739.

229
Sognepræst Lauritz Schade, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Schade, sognepræst for Stadil menighed i Ribe stift, og Claudiana Muncheberg fra Taulov, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 27 november 1739.

233
Hans Wandel Høyer, sognepræst til Brøndum og Nebel menigheder i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Wandel Høyer, sognepræst til Brøndum og Nebel menigheder i Ribe stift, og Judithe Jørgensdatter Mandix af Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.   Frederiksborg den 4 december 1739.

234
Tored Broders [Fored Broders?] af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Tored Broders af Amrum sogn og Ribe stift, og Crassen Anersen, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 4 december 1739.

235
Fred Styncken [Fred Syncken] af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Fred Styncken af Amrum sogn i Ribe stift, og Anche Geritz, bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornefnte Fred Synckens forrige ved døden afgange hustrue, og bemelte Anche Geritze, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 4 december 1739.

236
Nickels Kettels af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Nickels Kettels af Amrum sogn i Ribe stift, matros, og Elen Knuth Ferchen, [Terchen?], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 4 december 1739.

238
Anders Erichsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Erichsen, og Mette Hansdatter, bønderfolk fra Emmerlev sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Mette Hansdatter, og fornefnte Anders Erichsens afdøde hustrue, skal have været udi 3die led beslægtede.  Frederiksborg den 11 december 1739.

249
Christen Jørgensen af Ribe stift, ægteskabs bewilling i tredie Leed.
C6tus G a v,  at Wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Christen Jørgensen og Apellone Pedersdatter, Bønderfolk af Jerne sogn, Skast herred i Ribe stift udi Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn; Dog skal de først på behørerige stæder bewiisligt giøre, at de hwerandre ey nærmere end som herowen er meldet, udi slegt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgiwe, såfremt de denne Vores allernådigst bewilling agter at nyde; Forbydendes etc. Frederiksborg den 28 december 1739. [Fuldstændig afskrift].

250
Christen Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen, og Else Hansdatter, bønderfolk af Jerne sogn, Skast herred i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 28 december 1739.

Film fra:

Rigsarkivet: M 460496

Jyske registre – ægteskabs bevillinger.

Denne film starter med år 1742 inden 1740 begynder.

Side 523:

139
Hans Billeschou, rådmand samt bye og rådstueskriver i Viborg, bevilling, at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
C6tus G a v at wi have bevilget og tilladt, at Hans Billeschou, rådmand samt by og rådstueskriver i vor kiøbstad Viborg, og Birgitte Riis, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre, desligeste at den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme, denne vielse at forrette, så og Kirken og dens øvrige betiente samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover intet deres rettighed afgår. Så skal denne vielse forrettes, af en ved den ordentlige menighed beskikket præst, som for samme forretnings rigtighed kan være ansvarlig; Forbydendes etc. Hirschholms slot den 15 juni 1742.

140
Søren Sørensen Grønfeldt af Ebeltoft i Calø amt, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Søren Grønfeldt af vor kiøbstad Ebeltoft og Margretha Nielsdatter Barck? af Følle bye, og Calø amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, når den påbudne accise er betalt etc. Hirschholm slot den 15 januar 1742.

141
Peder Sørensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
C6tus G a w, at wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Peder Sørensen og enken Karen Iverdatter, bønderfolk af Gaverslund sogn og Riber stift udi Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal være sødskende børn, og altså hinanden udi andet leed beslægtede; Dog skal de først på behørige stæder bewisligt giøre, at de hwer andre ey nærmere, end som her owen er meldet, udi slægt eller swogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne Vores allernådigste bewilling agter at nyde; Forbydendes etc. Hirschholms slot den 15 juni 1742.

142
Jørgen Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jørgen Nielsen af Brustrup? [Bovlstrup?] og Maren Pedersdatter af Hylken, bønderfolk af Bjerager sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. Hirschholm slot den 15 juni 1742.

148
Justitz råd Friderich von Ehrenschild bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Friderich von Ehrenschild, vores justitz råd og amtmand på vort land Femern og Os elskelig jomfrue Frederica Lovise Schøller, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes moder, skal have været kiødelige sødskende børn. Hirschholm slot den 22 juni 1742.

149
Niels Jensen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige ved døden afgangne hustrue, og bemelte Johanne Nielsdatter skal have været sødskende børn. Hirschholm slot den 22 juni 1742.

150
Jens Nielsen Bødkiær af Visborg sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Bødkiær og Elisabeth Pedersdatter Svigtenberg, bønderfolk af Visborg sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirschholm slot den 22 juni 1742.

162
Johan Henrich Helmer, sognepræst for Øster Snede sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Johan Henrich Helmer, sognepræst før Øster Snede sogn udi Ribe stift, og Elisabeth Kirstine Rårup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige ved døden afgangne hustru ,skal til Elisabeth Kirstine Rårup have været sødskende barn. Christiansborg slot den 6 juli 1742.

164
Krigsråd Barthold Brandt, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, vores krigsråd og Johanne Thomsen af vor stabel stad Fredericia, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise efter consumptionsforordningen er betalt etc. Hirschholms slot den 15 juli 1742.

165
Rasmus Madsen af Toustrup bye i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Madsen og Kirsten Nielsdatter, bønderfolk af Toustrup bye udi Dallerup sogn, og Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Hirschholm slot den 13 juli 1742.

166
Niels Larsen af Udby sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Larsen af Udby? sogn og Maren Christensdatter af  Hvidbjerg sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige ved døden afgangne mand, skal til fornevnte Niels Larsen have været næst sødskende barn. Hirschholm slot den 13 juli 1742.

167
Margarethe Pedersdatter, afgangne Niels Jepsens efterleverske, af Viborg, bevilling at indlade sig i ægteskab, førend sørgeåret er forløben.
Bevilger og tillader, Margarethe Pedersdatter, afgangne Niels Jepsens efterleverske af vor kiøbstad Viborg, hvis mand udi jndeværende år, ved døden skal være afgangen må, for at kunne se hendes mange små børns desto bedre opdraget, indlade sig udi nyt ægteskab, omendskiønt sørgeåret for hendes forhen hafte, og ved døden afgangne mand, udi hvilken hun efter vores, den 3 maj 1737 allernådigst udgangne forordning, udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben, såfremt hun ellers efter fornevnte hendes afdøde mand, ej befindes frugtsommelig. Forbydende etc. Hirschholm slot den 20 juli 1742.

Anno 1740 - januarius:

18
Christen Pedersen, matros fra Hjerting udi Riber stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen, matros og Anne Hansdatter Krøyer, af Hjerting udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 5 februar 1740.

19
Niels Povelsen af Åsted sogn og bye, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Povelsen og Inger Kieldsdatter, bønderfolk af Åsted by og sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 5 februar 1740.

22
Morten Jørgensen og Anne Sørensdatter, opreisning formedelst begangne leyermål i forbudne led, så og bevilling på ægteskab.
C6tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af Kongelig mildhed og nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade, Morten Jørgensen og Anne Sørensdatter, bønderfolk af Kvorning sogn, Hatting herred og Stjernholms amt i Århus stift i vort land Nørre Jylland, som skal være næst sødskende børn, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilge og tillade, at de des uagtet udi ægteskab må sammenkomme: Dog skal de først på behørige stæder beviisligt giøre, at de hver andre ey nærmere, end som heroven er meldet, udi slægte eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Frederiksborg den 12 februar 1740.

23
Jes Clausen af Vodder sogn under Riber stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Jes Clausen og Anne Nielsdatter, bønderfolk af Vodder sogn under Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Frederiksborg den 12 februar 1740.

29
Niels Pedersen Viborg af Hurup sogn og Refs herred, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen Viborg og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Hurup sogn og Refs herred i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Frederiksborg den 19 februar 1740.

31
Knud Thomassen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Thomassen, boende i Eltang sogn og by i Riber stift, og Anne Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Anne Sørensdatter skal være næst sødskende barn, til hans afgangen hustrue. Frederiksborg den 25 februar 1740.

32
Christian Henrichsen og Johanne Nielsdatter, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Henrichsen og Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Lønne sogn og bye udi Riberhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi 3die led skal være beslægtede. Frederiksborg den 25 februar 1740.

34
Niels Rasmussen Trige, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Rasmussen Trige af Tilst bye i Århus stift, og Inger Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 4 marts 1740.

42
Hans Jeppesen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Jeppesen og Johanne Jørgensdatter, bønderfolk af Lønborg sogn udi Lundenæs amt, i vor land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Johanne Jørgensdatters moder, og Hans Jeppesen skal være fødde af tvende sødskende, og således hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Frederiksborg den 18 marts 1740.

49
Niels Jensen i Faster sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, Niels Jensen, boende i Ejstrup udi Faster sogn ,og Maren Christensdatter af Egeris mølle i Nørre Vium, under Lundenæs amt udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 1 april 1740.

50
Jens Larsen af Vester Brønderslev by i Vendsyssel, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Larsen og Else Andersdatter, bønderfolk af Vester Brønderslev sogn og by i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Frederiksborg den 1 april 1740.

62
Søren Pedersen af Lem sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen og Kirsten Madsdatter, bønderfolk af Lem sogn, Bølling herred, under Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 9 april 1740.

63 – side 65b
Lars Madsen af Lundum sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, Lars Madsen og Karen Rasmusdatter Skårup, bønderfolk af Lundum sogn og bye, under Riber amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi udi tredie led beslægtede. ,  Frederiksborg den 9 april 1740.

69
Anders Jørgensen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Jørgensen, matros og Dorthe Cathrine Christensdatter af vor kiøbstad Grenå, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans morbroders datter datter, og således hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 22 april 1740.

77
Christen Jensen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Maren Mortensdatter, bønderfolk af Brundby på vort land Samsø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 29 april 1740.

83
Tulle Hansen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Tulle Hansen og Mette Hansdatter, bønderfolk af Lejrskov by og sogn i Koldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 6 maj 1740.

94
Bent Nielsen af Østerby i Stavning sogn, opreisning for leyermål og bevilling på ægteskab i forbudne led.
C6tus G a v at wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawer tilgiwet og efterladt, så og hermed tilgiwe og efterlade Bent Nielsen, bonde af Østerbye i Stavning sogn, udi Vort land Nørre Jylland, som med Karen Pedersdatter Nandrups  [Randrups?] sødskende barn for 2 år siden, skal have begået leyermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilge og tillade, at hand, og fornævnte Karen Pedersdatter Nandrup des uagtet, udi ægteskab må sammenkomme; Dog skal de først på behørige stæder beviisligt giøre, at de hverandre ey nærmere, end som heroven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget, efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Rendsborg den 6 juni 1740.

95
Jens Jensen af Tranebjerg sogn på Samsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Ørbye og Tranebjerg sogne på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Jens Jensens afdøde hustrues moder, og fornævnte Mette Pedersdatters moder, skal have været halvsødskende. Rendsborg den 6 juni 1740.

96
Jens Christophersen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christophersen af Mellerup, og Sophie Sørensdatter af Stensballe, begge bønderfolk under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Sophie Sørensdatter, og fornævnte Jens Christophersens forrige afdøde hustrue, skal have været udi tredie led beslægtede. Rendsborg den 6 juni 1740.

97
Peder Mathiesen af Gørding sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, soldat Peder Mathiesen, og Maren Christensdatter, begge af Gørding sogn i Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Rendsborg den 6 juni 1740.

98
Isach Dupont den yngre af Fredericia, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Isach Dupont den yngre af den reformerte colonie udi vor stabelstad Fredericia, og Johanne Chrampen?, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans faders sødsters datter.   Rendsborg den 6 juni 1740.

Notat: U-affordret og cacceret efter Kongl befaling af 20 september 1754.

113
Peder Hansen af Rårup sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen af Klejs by i Rårup sogn Bjerre herred og Stjernholms amt, og Maren Hansdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Peder Hansens forrige, og ved døden afgangne hustrue, og bemeldte Maren Hansdatter, skal have været sødskende børn. Drage den 14 juni 1740.

114
Peder Christensen af Læsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Kierstine Svendsdatter, bønderfolk af Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de som nærsødskende børn, skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Drage den 14 juni 1740.

115
Jacob Sørensen af Hundslund i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jacob Sørensen af Hundslund, og Else Michelsdatter af Vedslet udi Århus stift, begge bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Drage den 14 juni 1740.

121
Claus Nielsen af Hviding sogn ved Ribe, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Claus Nielsen og Karen Andersdatter, bønderfolk af Hviding sogn ved Ribe, må i ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være sødskende børn, eller hinanden i tredie led beslægtede.   Gottorp slot den 20 juni 1740.

122
Nis Andersen Kærbølling, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Nis Andersen i Kærbølling, og afgangne Christen Olesens efterleverske, Mette Jensdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hendes afgangne mand, skal have været fornævnte Nis Andersens faders, sødskende barn. Gottorp slot den 20 juni 1740.

129
Christen Jensen af Vokslev sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Anne Nielsdatter, begge bønderfolk af Vokslev sogn i Hornum herred i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Gottorp slot den 23 juni 1740.

132
Folchmar Jacobsen Holm, apotheker i Fredericia, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
C6tus G A W: at wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Folchmar Jacobsen Holm,  apotheker i Vor stabelstad Fredericia, og Anne Magdalene Winsløw, må, uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenwies, af hwilken præst de dertil godwilligen kand formåe, når den påbudne accise, efter consumptions forordningen, er blewen betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lowligen at kunne forhindre. Dog at den rette sognepræst samt Kirken og dens øwrige betiente derwed ey noget i deres rettighed afgåer. Forbydendes etc. Gottorp slot den 1 juli 1740.

133
Anne Andersdatter, afgangne Ebbe Pedersens efterleverske af Thisted, bevilling, at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørge året ey er forløben.
C6tus G a w: at wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Anne Andersdatter, afgangne Ebbe Pedersens efterlewerske, af Vor kiøbstad Thisted, må indlade sig i ny ægteskab, om endskiønt sørge året efter hendes forhen hawde, og wed døden afgangne hosbonde, udi hwilket hun efter Vores den 3die maj 1737 allernådigst udgangne forordning, udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Gottorp slot den 1 juli 1740.

134
Christen Salmonsen Hundborg af Thisted, bewilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørge året ey er forløben.
Bevilger og tillader, at Christen Salmonsen Hundborg, borger og indwåner i Vor kiøbstad Thisted må, i henseende til hans husholdnings tilsyn, indlade sig i nyt ægteskab, om endskiønt sørge året efter hans forhen hawde, og wed døden afgangne hustru, udi hwilket hand efter Vores den 3die maj 1737 allernådigst udgangne forordning, udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Gottorp slot den 1 juli 1740.

138
Peder Laursen Enslef af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Laursen Enslef, og Zidsel Christensdatter, bønderfolk af Enslev udi Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Zidsel Christensdatters forhen havde, og ved døden afgangne mand, og bemelte Peder Laursen, skal have været næst sødskende børn. Meddelfart den 6 juli 1740.

146
Christen Jensen Tonboe af Hirsholmene sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Thonboe og Johanne Andersdatter, bønderfolk af Hirsholmene sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn og hinanden således udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 18 juli 1740.

148
Søren Knudsen af Sundbye sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Knudsen og Margrethe Christensdatter fra Lindholm, udi Sundby sogn [Nørre Sundby] og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 22 juli 1740.

149
Nis Pedersen af Højrup sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Nis Pedersen, og (Oued?) Qued Thomasdatter, bønderfolk fra Stensbæk i Højrup sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 22 juli 1740.

155
Bertel Nielsen af Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Bertel Nielsen af Østerbye, og Else Jepsdatter af Humlum sogn i Skodborg herred og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Frederiksborg den 29 juli 1740.

156
Rasmus Rasmussen af Hads herred i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Rasmussen og Mette Simonsdatter, bønderfolk af Saksild i Hads herred og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 29 juli 1740.

157
Niels Mathiesen af Ebeltoft sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Mathiesen, og Dorthe Marie Nielsdatter, bønderfolk fra Elsegårde i Ebeltoft sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 29 juli 1740.

162
Claus Ollesen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Claus Ollesen, og Maren Andersdatter, bønderfolk udi Donbæk by i Gerum sogn udi Vendsyssel, må i ægteskab sammenkomme uanset, at bemelte Claus Ollesens afgangne moder, skal have været sødskende barn, til fornævnte Maren Andersdatters første mand. Frederiksborg den 5 august 1740.

163
Jon Olufsen af Holmsland under Riber stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Jon Olufsen af Nysogn på Holmsland og Karen Larsdatter af Sønder Bork under Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede.  Frederiksborg den 5 august 1740.

168
Jørgen Pedersen Dahl, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Pedersen Dahl, rytterbonde af Gørslef [Gårslev?] bye og sogn udi Koldinghus amt, og Kirsten Sørensdatter af bemelte sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Jørgen Pedersen Dahls afgangne hustrue, og fornævnte  Kirsten Sørensdatters moder, skal have været sødskende børn.. Frederiksborg den 12 august 1740.

169
Ernst Johansen Smit, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Ernst Johansen Smit, møller svend af Kloster møllen i Vorladegård sogn i vort land Nørre Jylland, og Dorothe Christiansdatter Woetmand på Silkeborg, i bemelte Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn på faderens side. Frederiksborg den 12 august 1740.

172
Mam Pedersen af Møgeltønder i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Mam Pedersen og Margrethe Andersdatter, bønderfolk af Møgeltønder sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 19 august 1740.

183
Niels Christensen af Skæve sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Skæve sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Frederiksborg den 2 september 1740.

185
Lauritz Pedersen Winding, sogne præst til Øster Velling, Helstrup og Grensten menigheder i Viborg stift, at må indlade sig i ægteskab, endskiønt sørge året, efter hans forrige ved døden afgangne hustrue ey er forløben.
Bevilger og tillader, at Lauritz Pedersen Winding, sognepræst for Øster Velling, Helstrup og Grensten menigheder udi Viborg stift, hvis hustrue den 17 juni næstafvigte ved døden skal være afgangen, må, i henseende til, at hand skal have vidtløftig husholdning og besværlig avlsgård, så at hans hus skal høylig kunne behøve tilsyn, indlade sig i nyt ægteskab, om endskiønt sørge året for hans forhen hafte, og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket han efter Vores den 3die maj 1737, allernådigst udgangne forordning, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Frederiksborg den 9 september 1740.

186
Niels Toxen, sogne præst for Verst og Bække sogne i Riber stift, bevilling at hand, endskiønt året efter hans hustrues død ey endnu er forløben, må indlade sig i ny ægteskab.
Bevilger og tillader, Niels Toxen, sogne præst for Verst og Bække sogne i Riber stift, at hand i henseende til sin husholdning, som u-forgængelig behøver god tilsyn, må sig i nyt ægteskab indlade, om endskiønt året fra hans forhen hafte hustrues død, udi hvilket hand, udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Frederiksborg den 9 september 1740.

187
Hans Madsen fra Rømø under Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Madsen og Margrethe Lauritzdatter, bønderfolk af eylandet Rømø under Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Margrethe Lauritzdatter, skal til fornævnte Hans Madsens forrige og ved døden afgangne hustrue, udi andet led være beslægtet. Frederiksborg den 9 september 1740.

Side 153 - 188
Peder Bertelsen af Lundsmark udi Riber stift, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Bertelsen af Lundsmark, og Maren Pedersdatter af Enderup, bønderfolk af Hviding sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Frederiksborg den 9 september 1740.

200
Mads Andersen, rytterbonde, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mads Andersen, rytterbonde af Trelde by og Vejlby sogn udi Koldinghus amt, og Anne Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sødskende børn, og således udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 23 september 1740.

205
Hendrich Knudsen Welgård af Riber stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Hendrich Knudsen Welgård og Maren Christensdatter Wilsted, bønderfolk af Tyrsting sogn og Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Rosenborg den 30 september 1740.

209
Peder Kieldsen af Vilslev sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Peder Kieldsen af  Jested i Vilslev sogn, og Bodil Lauesdatter af Årup i Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Bodil Lauesdatter, og Peder Kieldsens forrige og ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 7 oktober 1740.

210
Niels Christensen af Daubjerg sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen af Daubjerg sogn, og Anne Sørensdatter af Ravnstrup sogn, bønderfolk af Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 7 oktober 1740.

211
Simon Sørensen af  Sønder Bork i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Simon Sørensen og Kirsten Clemensdatter, bønderfolk af Sønder Bork sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 7 oktober 1740.

212
Baal Jenssen Spier af Hualøer sogn i Aggershus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Baal Jenssen Spier og Ingeborre Øls Datter Udgaard, bønderfolk af Hualøer sogn og Aggershus stift, udi Vort rige Norge, må udi ægteskab sammenkomme, u=anseet at de skal wære hinanden i tredie leed beslægtede; Dog skal de først på behørige steder, bewiisligt giøre, at de hwerandre ey nærmere, end som herowen er mældet, udi slægt eller swogerskab pårører, så og noget, efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgiwe, såfremt de denne Vores allernådigste bewilling agter at nyde. Forbydendes etc. Frederiksborg den 7 oktober 1740.

217
Hans Pedersen af Koldinghus, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Vilstrup under Koldinghus rytterdistrikt beliggende, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 14 oktober 1740.

218
Iver Thomsen af Jested i Riber stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Iver Thomsen og Karen Jepsdatter af Jested i Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans faders broders datter, og således hinanden i andet led beslægtede. Frederiksborg den 14 oktober 1740.

Side 177 - 224
Jens Sørensen af Rårup sogn i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling med sit nær-sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen og Karen Knudsdatter bønderfolk af Rårup sogn, Stjernholms amt og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sødskende børn. Frederiksborg den 28 oktober 1740.

231
Peder Nielsen Møller, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Møller og Elsebeth Nielsdatter, bønderfolk af Bislev sogn og by i Hvornum herred, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hands afgangne fader, og hendes afgangne moder, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 4 november 1740.

236
Kirstine Nielsdatter, afgangne Marcus Lædertougers efterleverske af Viborg, bevilling at indlade sig i ægteskab, endskiønt sørge året ey er forløben.
Bevilger og tillader, at Kirstine Nielsdatter, afgangne Marcus Lædertougers efterleverske af Vor kiøbstad Viborg, hvis hosbonde sidstleden marti måned, ved døden skal være afgangen, må såfremt hun efter hendes afdøde mand, ey befindes frugtsommelig, i henseende til det tilsyn, og påpasning hendes brugende næring altid skal udfordre, indlade sig i nyt ægteskab, omendskiønt sørge året for hendes forhen hafte, og ved døden afgangne hosbonde, udi hvilket hun, efter vores den 3die may 1737, allernådigst udgangne forordning, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben; Forbydendes etc. Frederiksborg den 11 november 1740.

241
Peder Poulsen og Dorothe Nielsdatter, opreisning formedelst begangne leyermål, så og bevilling på ægteskab.
C 6tus G a v at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, at sær Kongelig mildhed og nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade, Peder Poulsen og Dorothe Nielsdatter, bønderfolk af Klarup annex og Romdrup sogn i Viborg stift, udi Vort Land Nørre Jylland, som hverandre udi tredie led skal være beslægtet, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, så og derhos allernådigst bevilge og tillade, at de desuagtet, udi ægteskab må sammenkomme; Dog skal de først på behørige stæder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere, end som heroven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget, efter deres midler og lejlighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc.
Friderichsberg den 18 november 1740.

247
Svante Svartzman, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørge året efter hans afgangne hustrue ey endnu er forløben.
Bevilger og tillader, efter Svante Swartzman, kåbersmed udi Vor kiøbstad Viborg, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, at hand, i henseende at hand haver børn, svenne, drenge og andre husfolk at holde, sig i nyt ægteskab må indlade, uanset at året fra hans forrige hustrues død, og udi hvilket hand, efter Vores allernådigste forordning, af dato 3die maj 1737, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben; Forbydende etc.  Hafnia den 2 december 1740.

248
Peder Pedersen Møller af Randers, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Møller, borger og handelsmand i Vor kiøbstad Randers og Dorthe Sophia Nielsdatter Bang af Vor kiøbstad Grenå, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Peder Pedersen Møllers ved døden afgangne hustrue og fornævnte Dorthe Sophie Nielsdatter Bang, skal  have været næst sødskende børn. Hafnia den 2 december 1740.

249
Morten Hansen Kragh soldat af Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at  Morten Hansen Kragh, soldat under det Os elskelig obrist lieutenant Rebstorph anbetroede compagni, ved Vores Syndre Jydske National Regiment infanterie, og Karen Sørensdatter af Rans [Rens, Burkal sogn?] i Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 2 december 1740.

252
Maren Hansdatter Jelling af Nykirke sogn i Riber stift, bevilling at indlade sig i ægteskab, uagtet hun formedelst legems svaghed, er blewen ved dom skilt fra hendes mand.
C6tus G a v at, eftersom Maren Hansdatter Jelling fra Nykirke sogn udi Riber stift, i Vort land Nørre Jylland, for Os allerunderdanigst haver andraget, at hun, efter en Riber capitels dom af 18de december 1715, er, formedelst legems svaghed, bleven skilt ved hendes da hafde mand Friderich Ottesen, som strax derefter skal have indladt udi et andet ægteskab; Men efter at hun nu igien er kommen til kræfter og helbred, skal hun af Søren Rasmussen af Nørre Kollemorten være begiert til ægte, hvorfore hun allerunderdanigst haver anholdet, at wi allernådigst ville tillade hende, udi sådant ægteskab at indtræde; Thi have wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt Os elskelige Christian  Carl von Gabel etc, og mag. Mathias Anchersen etc, deres derover indkomne allerunderdanigste erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at fornævnte Maren Hansdatter Jelling, uagtet forbemeldte skilsmisse dom, må sig udi ægteskab med bemeldte Søren Rasmussen indlade; Forbydendes etc. Hafnia den 9 december 1740.

253
Christen  Nielsen af Riber stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen, af Henneberg udi Henne sogn, og Johanne Sørensdatter af Lønne udi Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 9 december 1740.

258
Henrich Morville, sognepræst for Lejrskov og Jordrup menigheder, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Henrich Morville, sognepræst for Lejrskov og Jordrup menigheder i Riber stift og Maren Gudme, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 16 december 1740.

259
Niels Madsen af Jylland, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, Niels Madsen af Brøndsted og Elisabeth Jensdatter af Ankær i Gaverslund sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og hinanden udi 3die led beslægtede. Hafnia den 16 december 1740.

260
Gregers Jensen af Gunderup sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Gregers Jensen og Anne Christensdatter, afgangne Jens Sørensens efterleverske, bønderfolk af Gunderup sogn og Hals by udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte hendes forrige ved døden afgangne mands moder, og bemeldte Gregers Jensen skal have været sødskende børn. Bevilger og tillader, Hafnia den 16 december 1740.

261
Peder Pedersen Kyed af Eltang sogn i Koldinghus rytter district, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Kyed og Elisabeth Madsdatter, bønderfolk af Nørre Bjert, Eltang sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 16 december 1740.

269
Jens Envoldsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, Jens Envoldsen  af Gedved sogn i Vor herred, og Maren Rasmusdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Hafnia den 23 december 1740.

[269b]
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Anders Envoldsen, bonde af Eldrup by og Tolstrup sogn, og Anne Rasmusdatter, uanset at de hinanden udi 2det og 3die led skal være beslægtede. Hafnia den 22 december 1740. [Jvnf forrige].

270
Jens Sørensen af Skads sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen  og Kirstine Nielsdatter, bønderfolk af Skads [Skast] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Jens Sørensens, forrige ved døden afgangne hustrue, og fornævnte Kirstine Nielsdatter, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 23 december 1740.

271
Peder Nielsen af Sahl sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Anne Lauritz Datter, bønderfolk af Sahl sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Anne Lauritzdatter, skal have været hans forrige ved døden afgangne, hustrues sødskende barns datter, og de således hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Hafnia den 23 december 1740.

278
Lars Andersen Wester af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Laurs Andersen Vester af Nørre Dråby, og Anne Jensdatter af Hesselbjerg på Mors, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. ,  Hafnia den 30 december 1740.

279
Michel Jensen af Helgenæs sogn i Århus stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Jensen og Kirstine Jensdatter, bønderfolk af Helgenæs sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 30 december 1740.

Side 227:

Anno 1741 - Januarius:

2
Lauritz Andersen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Laurits Andersen, og Sophia Nielsdatter, bønderfolk af Sønder Vissing sogn, Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 13 januar 1741.

3
Hans Jørgensen, enroulleret matros på Mandø, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Jørgensen, enroulleret matros på Mandø, og Maren Knudsdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Christiansborg slot den 13 januar 1741.

9
Christopher Knudsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christopher Knudsen af Nørre Thise by udi Thise sogn, og Skivehus amt, og Anna Nielsdatter af Junget sogn og bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Anna Nielsdatter skal være næst sødskende barn til et qvindemenneske, navnlig Maren Knudsdatter, som bemeldte Christopher Knudsen, tilforn skal have besvangret. Christiansborg slot den 27 januar 1741.

10
Michel Pedersen af Hvirring sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Pedersen, og Maren Jensdatter, bønderfolk af Hvirring sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at fornævnte Michel Pedersens forrige ved døden afgangne hustrue, Maren Pedersdatter, og fornævnte Maren Jensdatter skal have været sødskende børn. Christiansborg den 27 januar 1741.

20
Søren Sørensen af Vejlby sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen, og Karen Madsdatter, bønderfolk af Vejlby sogn og Egeskov by, udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 17 februar 1741.

25
Jens Povelsen af Torup sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Povelsen og Kirsten Andersdatter, bønderfolk af Torup, i Vester Hanherred og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Jens Povelsen, og fornævnte Kirsten Andersdatters moder, skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 24 februar 1741.

29
Niels Madsen af Nordby sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Niels Madsen og Dorthe Hansdatter, bønderfolk på Fanø af Nordby sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg slot, den 10 marts 1741.

30
Peder Christensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Karen Pedersdatter, bønderfolk af Fly sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 10 marts 1741.

31
Erich Sørensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Erich Sørensen og Kirsten Thomasdatter, bønderfolk af Klitgård udi Nørholms sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de med hinanden i 3die led, skal være beslægtede.   Christiansborg slot den 10 marts 1741.

35
Niels Christensen Ørum af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Ørum, og Johanne Jensdatter, bønderfolk af Ørum sogn, Fjends herred og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sydskende børn. Christiansborg slot den 17 marts 1741.

36
Mads Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mads Pedersen og Karen Pedersdatter, bønderfolk af Nim herred og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Christiansborg slot den 17 marts 1741.

37
Thomas Jensen af Riber stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Thomas Jensen, og Anne Jesdatter, bønderfolk af Vorbasse sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 17 marts 1741.

38
Thomas Rasmussen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Rasmussen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Brabrand by og sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi 3die led skal være beslægtede. Christiansborg slot den 17 marts 1741.

43
Jens Kieldsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Kieldsen, bonde af Skjød sogn i Houlbjerg herred og Dronningborg amt, og Anna Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans moders sødskende barns datter. ,  Christiansborg slot, den 24 marts 1741.

47
Bertel Jensen af Brusk herred i Riber stift. ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader,  at Bertel Jensen og Ellen Povelsdatter, bønderfolk af Brusk herred og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 1 april 1741.

48
Niels Sørensen af Lønne sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen  og Berthe Jensdatter, bønderfolk af Lønne sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 1 april 1741.

52
Niels Jørgensen af Stouby sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jørgensen af Stouby sogn og Håstrup bye og Else Rasmusdatter af Barrit sogn i Enmercke gård i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemelte Else Rasmusdatters forrige, og ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 7 april 1741.

56 side 259
Christen Nielsen af Fur land under Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Maren Mortensdatter, bønderfolk af Fur land under Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 14 april 1741.

70
Niels Nielsen Tørri, af Calø amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen Tørri, og Maren Poulsdatter, afgangne Niels Thomasens efterleverske, bønderfolk af Mejlby sogn, Øster Lisbjerg herred og Calø amt, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at hendes ved døden afgangne mand, bemelte Niels Thomasen, skal have været fornævnte Niels Nielsens Tørris stifsøn. Christiansborg slot den 24 april 1741.

71
Jens Henrichsen af Udby sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Henrichsen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Udby sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 24 april 1741.

72
Anders Rasmussen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Rasmussen af Auning sogn, Tårup by og Calø amt, og Mette Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led, skal være beslægtede. Christiansborg slot, den 24 april 1741.

80
Iver Pedersen af Koldinghus, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Iver Pedersen, og Mette Hansdatter af Bjert by udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 1 maj 1741.

86
Simon Mathiesen af Visby sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at matros Simon Mathiesen af Visby sogn i Riberhus stift, og Ellen Jensdatter, sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Christiansborg slot den 5 maj 1741.

87
Iver Nielsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Iver Nielsen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Fur sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 5 maj 1741.

92
Christen Jørgensen af Brøndum i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Jørgensen af Brøndum Dam og Karen Hansdatter af Krauns Eye [Kraunseje? – Krauns Ø?], begge bønderfolk af Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 8 maj 1741.

93
Hans Pedersen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen, og Anne Jensdatter, bønderfolk af Nim sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 8 maj 1741.

94
Selle Marie Andreasdatter, afg Rudolph Bays efterleverske, bevilling at indlade sig i ægteskab, endskiønt året efter hendes mands død ey endnu er forløben.
Bevilger og tillader, at Selle Marie Andreasdatter, afgangne Rudolph Bayes efterleverske af Vor kiøbstad Randers, i henseende til, at hun skal sidde med sex små umyndige børn, må såfremt hun, efter bemelte hendes afgangne mand, ikke befindes frugtsommelig, sig i nyt ægteskab indlade, omendskiønt året fra hendes forhen hafde mands død, udi hvilket hun, efter Vores den 3de maj 1737, allernådigst udgangne forordning, udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg slot den 15 maj 1741.

95
Gravers Christensen af Thy, ægteskabs bevilling i 2 og 3de led.
Bevilger og tillader, at Gravers Christensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Refs by og Hurup sogn i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal være sødskendes barn, til fornævnte Kirsten Christensdatters moder, og de således hverandre i andet og tredie led ere beslægtede. Christiansborg slot den 15 maj 1741.

107
Clemen Sørensen af Brundby på Samsø, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Clemen Sørensen og Karen Jensdatter, bønderfolk af Brundby på Samsø må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Hirscholms slot den 26 maj 1741.

109
Jens Nielsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
C6tus G a v at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade, Jens Nielsen og Jing Claasdatter [Clausdatter?], bønderfolk af Høm bye Seem sogn, Riberhus amt, i Vort land Nørre Jylland, som i 3die led ere beslægtede, deres med hinanden begangne lejermåls forseelse, så og hermed bevilge og tillade, at de des uagtet udi ægteskab må sammenkomme etc. Hirscholms slot den 2 juni 1741.

114
Peder Pedersen af Hviding, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen af Hviding, og Margrethe Jensdatter af Roager sogne udi Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirscholms slot den 9 juni 1741.

115
Lauritz Jensen af Horup [Hørup?] sogn, ægteskabs bevilling i 2 og 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Jensen og Anne Poulsdatter, bønderfolk af Horup? [i bevillingerne for Århus stift står Hørup] sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Hirscholms slot den 9 juni 1741.

120
Christen Christensen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen, og  Maren Jensdatter, bønderfolk af Vestergård udi Østerild sogn og bye på Thy land, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hirscholms slot den 16 juni 1741.

121
Peder Pedersen Hiort af Årre sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Hiort, og Anne Jepsdatter, bønderfolk af Årre sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Peder Pedersen Hiort og bemelte Anne Jepsdatters, forrige ved døden afgangne mand, Jep Thomsen skal have været sødskende børn. Hirschholms slot den 16 juni 1741.

122
Søren Nielsen af Lundum sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Mette Jørgensdatter, bønderfolk af Lundum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Hirscholms slot den 16 juni 1741.

123
Peder Larsen af Roager sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Larsen og Karen Jepsdatter, bønderfolk af Roager sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Hirscholms slot den 16 juni 1741.

130
Joen Frandsen af Egtved sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Joen Frandsen, og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Bølling bye, Egtved sogn og Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at hun skal være hand faders søster datter, og de hinanden således i andet led ere beslægtede. Hirscholms slot den 25 juni 174.

131
Peder Lauritzen af Ovtrup sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Lauridtsen og Ellen Andersdatter, bønderfolk af Ovtrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirscholms slot den 28 juni 1741.

136
Michel Jacobsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Jacobsen, bonde af Brørup sogn i Riber stift, og Maren Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Maren Pedersdatter, skal have været sødskende barn, til hans forrige ved døden afgangne hustrue. Hirschholms slot den 30 juni 1741.

142
Cornet Claus Jørgen von Deden, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Os elskelige Claus Jørgen von Deden, cornet ved det Vores general major, Os elskelig Friderich Conrad Greve af Holsteinborg, ridder etc, anbetroede curaseer regimente, og jomfrue Anne Cathrine von Deden, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirschholms slot den 7 juli 1741.

143
Anders Christensen af Grenå, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen, og Dorthe Hansdatter af Vor kiøbstad Grenå, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de både selv ere næst sødskende børn, så og at fornævnte Dorthe Hansdatter, og Anders Christensens, forrige ved døden afgangne hustrue, have været sødskende børn. Hirschholms slot den 7 juli 1741.

144
Søren Jensen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen, boende udi Emmedboe by i Århus stift [Hemmed sogn], og Maren Lauritsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans afgangne hustrue Anne Sørensdatter, og bemelte Maren Lauritsdatters moder, var fødde af tvende halvbrødre, som havde moder, men ey fader, sammen.  Hirschholms slot den 7 juli 1741.

152
Jens Rasmussen Wormsløf, bevilling at indlade sig i ægteskab, endskiønt året efter hans hustrues død ey er forløben.
C6tus G a v, at wi, efter Jens Rasmussen Wormsløw, skipper og borger i Vor kiøbstad Randers, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hand, formedelst hans boes næring og handel, er af den beskaffenhed, at det snarere wille af end tiltage, såfremt hand længere ugift skulle hensidde, sig i ægteskab må indlade, omendskiønt året fra hans forhen hafde hustrues død, udi hvilket hand, efter Vores, den 3de maj 1737,allernådigst udgangne forordning, udi enlig stand, skulle hensidde, ey endnu er forløben. Hirschholms slot den 21 juli 1741.

153
Niels Jochum Bützow, sognepræst til Vejen og Læborg menigheder, og provst i Malt herred i Riberhus amt, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørge året ey er forløben.
Bevilger og tillader, at Niels Jochum Bützow, sognepræst til Vejen og Læborg menigheder og provst i Malt herred udi Riberhus amt, udi Vort land Nørre Jylland, hvis hustrue den 28 aprilis sidstleden ved døden skal være afgangen, må i henseende til at hand, formedelst hans vidtløftige husholdning såvel som og hans fem umyndige børn ikke noksom ene, skal kunne bestyre og forsørge hans hus, indlade sig i nyt ægteskab, omendskiønt sørge året for hans forhen hafte, og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand, udi enlig stand, skulle hensidde, ey endnu er forløben. Hirschholms slot den 21 juli 1741.

162
Peder Pedersen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Kirstine Pedersdatter, bønderfolk af Daler sogn udi grevskabet Schackenborg udi Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie lige led beslægtede. Hirschholms slot den 28 juli 1741.

170
Søren Reinholtz af Randers, bevilling at lade sig vie af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Søren Reinholtz og Karen Rasmusdatter Just af vor kiøbstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt etc. Hirschholms slot den 4 august 1741.

171
Jørgen Christensen af Tunø i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Christensen og Maria Jacobsdatter, bønderfolk af Tunø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Hirschholms slot den 4 august 1741.

184
Jens Nielsen af Hemmet sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Dorthe Nielsdatter af Hemmet sogn i Lundenæs amt og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg slot den 11 august 1741.

185
Peder Hansen Ravn, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen Ravn, bonde af Skanderup by og sogn, og Anna Gregersdatter, afg Hans Thomesens efterleverske, boende i Lejrskov by og sogn i bemelte Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie lige led, skal være beslægtede. Frederiksborg slot den 11 august 1741.

186
Hans Sørensen af Hviding sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Sørensen og Kirsten Troelsdatter, bønderfolk af Hviding sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg slot den 18 august 1741.

189
Landsråd Henning von Holstein, bevilling at vies hjemme i huset.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Henning von Holstein, ridder, landsråd, og Os elskelig jomfrue Karen? Holm de Jesperson?, må hiemme i huset sammenvies, enten på Høgholt gård i vort land Nørre Jylland, eller hvor for dem mageligt kand være, når den påbudne accisse efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre etc. Frederiksborg slot den 25 august 1741.

195
Peder Jacobsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Jacobsen og Kirsten Pedersdatter fra Grønbæk by udi Århus stift i Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være søskende børn. Frederiksborg slot den  1 september 1741.

196
Niels Jepsen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jepsen af Nørhalle [Nørre Halne – Biersted sogn?], og Maren Jensdatter, afg Jacob Jensens efterleverske af Hvorup, af Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Niels Jepsen, og bemelte hendes afg mand, Jacob Jensen skal have været sødskende børn. Frederiksborg slot den 1 september 1741.

198
Rasmus Mouritzen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Mouritzen, boende på Palsgårds gods i Kirkholm bye, Assens  [As sogn] sogn i Århus stift og Anne Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anne Hansdatter i 3die led, skal have været beslægtet med bemelte Rasmus Mouritzens, første hustrue Kirstine Pedersdatter. Frederiksborg slot den 8 september 1741.

205
Andreas Flensborg, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Andreas Flensborg, og Anna Cathrine Steffensdatter, af vor kiøbstad Horsens, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg slot den 15 september 1741.

206
Jens Michelsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Michelsen, boende i Lille Ovstrup i Torning sogn, og Maren Laustdatter af Ungstrup i bemelte Torning sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det og 3die led skal være beslægtet. Frederiksborg slot den 15 september 1741.

207
Morten Jensen Hie af Lem sogn og Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Morten Jensen Hie, og Amme Madsdatter, bønderfolk af Lem sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Frederiksborg slot den 15 september 1741.

213
Lauritz Pedersen af Riberhus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Pedersen og Anna Nielsdatter, bønderdolk af Spandet udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 22 september 1741.

214
Niels Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen og Apelone Pedersdatter, bønderfolk af Grumstrup by udi Vedslet sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Frederiksborg slot den 22 september 1741.

224
Hans Christian Brøchner af Randers, bevilling at må lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Christian Brøchner og Maria Isaacsdatter Gol af vor kiøbstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst det det begierer, og dertil kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen, er bleven betalt etc. Frederiksborg den 6 oktober 1741.

225
Maren Povelsdatter Amstrup, afgl Christen Pedersen Fårbecks efterleverske af Viborg, bevilling at indlade sig i ægteskab, førend året efter hendes afg mands død er forløben.
Bevilger og tillader, at Maren Povelsdatter Amstrup, afg Christen Pedersen Fårbecks efterleverske af vor kiøbstad Viborg, hvis mand for noget over et halv år siden, ved døden er afgangen, må, i henseende til den tilsyn, som hendes påboende gård og den der tilliggende auling og næring skal behøve, og såfremt hun ellers ikke befindes frugtsommelig, efter bemelte hendes afg mand, sig udi nyt ægteskab indlade, endskiønt sørgeåret efter fornevnte hendes mand, udi hvilket hun efter vores den 3 maji 1737 udgangne forordning udi enkesæde skulle hensidde, ey endnu er forløben. Frederiksborg slot den 6 oktober 1741.

236
Søren Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen, og Karen Nielsdatter, bønderfolk fra Endelave land under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg slot den 13 oktober 1741.

237a
Niels Hansen af Endelave i Århus stift, og Anne Christine Jensdatter, bønderfolk, bevilling at komme i ægteskab, uanset at hun og hans afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 13 oktober 1741.

Denne bevilling findes  anført udi Norske åbne breve under samme dato.

243
Rådmand Andreas Stæhr af Århus, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, førend sørgeåret er forløben.
Bevilger og tillader, at rådmand Andreas Stæhr af Vor kiøbstad Århus, hvis hustrue for nogen tid siden ved døden skal være afgangen, må i henseende til hans vidtløftige husholdning, og den tilsyn som udfordres for hans umyndige børn, indlade sig i nyt ægteskab, om endskiønt sørge året for hans forhen hafte og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand udi eenlig stand skulle hensidde, ej endnu er forløben, forbydendes etc. Frederiksborg den 20 oktober 1741.

244
Hans Hansen, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen og Ingeborg Nielsdatter, bønderfolk af Ål sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Frederiksborg slot den 20 oktober 1741.

245
Oluf Søren, ægteskabs bevilling med sit nest sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Oluf Sørensen og Maren Povelsdatter, bønderfolk af Endelave sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg slot den 20 oktober 1741.

248
Niels Iversen af Ølgod sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Iversen af Ølgod sogn, og Bodil Nielsdatter af Tistrup sogn og Riber stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg slot den 27 oktober 1741.

276
Niels Melchorsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Melchorsen og Birgitte Larsdatter, afgangne Jørgen Pedersens efterleverske, bønderfolk af Hatting sogn, Hatting herred og Århus stift må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at fornevnte Niels Melchiorsen, og bemelte Birthe Larsdatters afgangne mand Jørgen Pedersen, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 15 december 1741.

282
Niels Jørgensen af Odder sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led,
Bevilger og tillader, at Niels Jørgensen, og Anne Michelsdatter, bønderfolk af Odder sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 december 1741.

286
Niels Pedersen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling med sit nest sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen af Brøndsted [Gaverslund sogn?], og Zidsel Sørensdatter af Velling [Smidstrup sogn?] udi Koldinghus amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 29 december 1741.

Side 405:

Anno 1742 Januarius:

3
Oluf Jung Rørden, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Oluf Jung Rørden, og Jung Marret Jung Rørden, bønderfolk i Tyftum Sct Laurentiie menighed på Vesterlands Føhr, under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det og 3die led skal være beslægtede. Christiansborg den 5 januar 1742.

4
Niels Jensen af Århus stift, bevilling på ægteskab udi 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Anne Pedersdatter, bønderfolk af  Søften, og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 5 januar 1742.

5
Peder Jensen Krog af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jenssen Krog, og enken Bodil Nielsdatter, bønderfolk af Saksild  sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans fader Jens Jensen Krog, og hendes ved døden afgangne mand, Jens Olufsen skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 5 januar 1742.

10
Gøddert Hansen af Ballum sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Gøddert Hansen af Ballum sogn, og Ellen Hansdatter af Medolden [Mjolden] sogn og Riberhus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 12 januar 1742.

11
Anders Laursen af Øster Brønderslev i Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Anders Laursen og Karen Jensdatter, bønderfolk af Øster Brønderslev sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 12 januar 1742.

13
Friderich Gerhard Voss, postmester i Horsens, [nb der står Horsens] bevilling, at indlade sig i ægteskab før sørgeåret er til ende.
Bevilger og tillader, at Friderich Gerhard Voss, postmester udi Vor kiøbstad Hobroe [der står Hobroe], hvis hustrue for nogen tid siden ved døden skal være afgået, må, i henseende til hans vidtløftige husholdning og derved behøvende daglige tilsyn, indlade sig udi nyt ægteskab, om end skiønt, sørge året for hans forhen hafte og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg den 19 januar 1742.

17
Mads Olsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mads Olsen og Lene Hansdatter, bønderfolk af Seest bye under Koldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de ere sødskende børn. Christiansborg den 26 januar 1742.

26
Erich Christensen af Ringgive sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Erich Christensen og Anna Pedersdatter, bønderfolk af Ringgive sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede.

29
Frantz Hansen af Skanderborg amt i Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Frantz Hansen og Karen Jensdatter af Hvirring sogn udi Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 23 februar 1742.

30
Mads Terchelsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mads Terchelsen Ydderich [Yderik], og Else Olufsdatter af  Ovnbøl, bønderfolk af Torstrup sogn udi Riber stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi 3die led skal være beslægtede. Christiansborg den 23 februar 1742.

31
Lauritz Jensen Møller, af Astrup [Ajstrup?] sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Jenssen Møller, og enken Anna Catharina Eliedatter af Ajstrup [her står Aistrup] sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anne Catharina Eliedatters forrige ved døden afgangne mand, og fornævnte Lauritz Jenssen Møller, skal have været hinanden udi 3die led beslægtede.   Christiansborg den 23 februar 1742.

32
Jørgen Sørensen af Jerlev i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Sørensen og Kirsten Andersdatter, bønderfolk af Jerlev sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 23 februar 1742.

41
Anders Jensen af Søvind sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling med hans nest sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen af Tovtum, og Birgitte Kirstine Frandsdatter af Søvind sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 2 marts 1742.

42
Knud Jensen af Ho sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Jensen af Ho sogn, og Ingeborre Larsdatter af Læebye [Læborg?] sogn, og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Knud Jensens, forrige ved døden afgangne hustrue, og bemelte Ingeborre Larsdatter, skal have været hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 2 marts 1742.

43
Søren Nielsen af Henne sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen af Henne sogn, og Gye Olufsdatter af Nebel sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 2 marts 1742.

55
Hans Sørensen Møller, borger og indvåner i Randers, bevilling at indlade sig i ægteskab, endskiønt året efter hans hustrues død ey endnu er forløben.
Bevilger og tillader, at Hans Sørensen Møller, borger og indvåner udi vor kiøbstad Randers, må i henseende såvel til hans uopfødde børn, som til hans handling og store husholdning, indlade sig i udi nyt ægteskab, omendskiønt sørge året for hans forhen hafte og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand udi eenlig stand skulle hensidde, ej endnu er forløben; Forbydendes etc. Christiansborg den 9 marts 1742.

56
Christen Hansen af Seest sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Hansen og Kirsten Johansdatter, bønderfolk af Seest sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand fornævnte Christen Hansen, til Kirsten Johansdatters forrige ved døden afgangne mand Niels Bertelsen, skal have været næst sødskende barn og altså hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 9 marts 1742.

57 – side 456
Peder Rasmussen af Vestbirk i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen af Vestbirk by og Østbirk sogn i Skanderborg amt, og Anna  Jensdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og hinanden således udi andet led beslægtede. Christiansborg den 9 marts 1742.

62
Hans Jepsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Jepsen og Anna Hansdatter, bønderfolk af Lejerskov sogn i Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sødskende børn. Christiansborg den 16 marts 1742.

63
Morten Rasmussen af Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Morten Rasmussen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Hårmark på Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 16 marts 1742.

71
Hans Rasmussen Buchtrup af Ebeltoft, bevilling at indlade sig i ægteskab før end året efter hans afgangne hustrues død er forløben.
Bevilger og tillader, at Hans Rasmussen Buchtrup, borger og handelsmand i vor kiøbstad Ebeltoft, hvis hustrue for nogle måneders tid ved døden skal være afgangen, må i henseende til hans, af hans forrige ægteskab havende børn, så og den vidtløftige husholdning, hvormed hand er beladt skal behøve daglig tilsyn, indlade sig i nyt ægteskab, omendskiønt sørgeåret for bemelte hans forhen hafde og ved døden afgangne hustrue, udi hvilken hand ellers udi eenlig stand skulle hensidde ey endnu er forløben, forbydendes etc. Christiansborg den 30 marts 1742.

80
Kettel Ochen af Vesterlands Føhr under Riber stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Kettel Ochsen og Jung Thus Olufs, bønderfolk på Eilandet Vesterlands Føhr under Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede.   Christiansborg den 6 april 1742.

81
Thomas Jensen af Silstrup udi Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Jensen og Else Christensdatter, bønderfolk af Silstrup [Tilsted sogn?], må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand Thomas Tingård, skal have været nær sødskende børn, og altså hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 6 april 1742.

83
Andreas Kønig, capellan til Domkirken i Viborg, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Andreas Kønig, cappelan til Domkirken i Viborg, og Helene Sophie Lunds af vores kongelig residentz stad Kiøbenhavn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden ud 2det lige led beslægtede. Christiansborg den 13 april 1742.

84
Peder Pedersen af Åsted sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Kirsten Henrichsdatter, bønderfolk af Åsted sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden således beslægtede, at fornevnte Kirsten Henrichsdatter, forhen haver haft supplicantens morbroders søstersøn til ægte. Christiansborg den 13 april 1742.

92
Peder Sørensen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen, og Mette Nielsdatter af Seest sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 21 april 1742.

93
Peder Tollefsen Asnes af  Hof sogn i Aggershus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Tollefsen Asnes og Karen Jonsdatter Knøsen, bønderfolk af Hof sogn udi Aggershus stift i vort rige Norge, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, Ragnie Arnesdatter skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 21 april 1742.

94
Steffan Andersen Dyrmoes af Nørre Folding sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Steffan Andersen Dyrmoes og Wolborg Pedersdatter Tolstrup, bønderfolk af Nørre Folding  sogn udi Riber stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 21 april 1742.

100
Rasmus Pedersen Møller, bevilling at indlade sig i ægteskab, skiønt året efter hans hustrues død ej endnu er forløben.
Bevilger og tillader, at Rasmus Pedersen Møller, borger og indvåner i vor kiøbstad Randers, må i henseende såvel til hans små uopfødde børn, som og til hans husholdning, indlade sig udi nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret for hans forhen hafde og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand, udi enlig stand skulle hensidde ey endnu er forløben. Christiansborg den 27 april 1742.

111
Christen Nielsen Lemb af Lysgård herred i Århus stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen Lemb, og Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Lysgård herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn og hinanden således udi 3die led beslægtede. Gottorp slot den 11 maj 1742.

112
Povel Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, Povel Jensen, og Else Jensdatter, bønderfolk af Thoming? [Tåning?] sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det og 3die led ere beslægtede. Gottorp slot den 11 maj 1742.

113
Christen Knudsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Knudsen, og Kirsten Thomasdatter, bønderfolk af Janderup sogn udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Gottorp slot den 11 maj 1742.

119
Axel Hansen Thornsohn af Calø amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Axel Hansen Thornsohn fra Trustrup [Lyngby sogn] under Calø amt, og Edel Margrethe Samuelsdatter Biering, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal  være hans moders halv søsters datter, og hinanden således i andet led beslægtede. Drage den 21 maj 1742.

120
Andreas Pedersen af Tise sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders [her står Anders - hvilket også står i kirkebog] Pedersen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Tise sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det g 3die led beslægtede. Drage den 21 maj 1742.

130
Jens Rasmussen af Vrigsted sogn  i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og Anne Sørensdatter, bønderfolk af Vrigsted sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anne Sørensdatter, og fornævnte Jens Rasmussens forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Hirschholm slot den 8 juni 1742.

131
Morten Rasmussen af Odder by i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Morten Rasmussen og Karen Rasmusdatter, afgangne Morten Nielsens efterleverske, bønderfolk af Odder sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de bemelte Morten Rasmussen, og førnevnte afgangne Morten Nielsen, skal have været sødskende børn. Hirschholms slot den 8 juni 1742.

Notat: Casseret - overstreget.

139
Hans Billeschou, rådmand samt bye og rådstueskriver i Viborg, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Billeschou, rådmand samt by og rådstueskriver i vor kiøbstad Viborg, og Birgitte Riis, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt etc. Hirschholms slot den 15 juni 1742.

140
Søren Sørensen Grønfeldt af Ebeltoft i Calø amt, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen Grønfeldt af vor kiøbstad Ebeltoft, og Margrethe Nielsdatter Barck af Følle by og Calø amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillig kand formå, når den påbudne accise er bleven betalt etc. Hirschholms slot den 15 juni 1742.

141
Peder Sørensen af Riber stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen, og enken Karen Iversdatter, bønderfolk af Gaverslund sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og altså hinanden udi andet led beslægtede. Hirschholms slot den 15 juni 1742.

142
Jørgen Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jørgen Nielsen af Brustrup [Boulstrup?] og Maren Pedersdatter af Hylken, bønderfolk af Bjerager sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Hirscholms slot den 15 juni 1742.

148
Justitz råd Friderich von Ehrenschild, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Friderich von Ehrenschild, vores justitz råd, på vort land Femern og Os elskelig jomfrue Friderica Lovise Schøller, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes moder, skal have været kiødelige sødskende børn. Hirschholms slot den 22 juni 1742.

149
Niels Jensen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Niels Jensen og Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige ved døden afgangne hustrue, og bemelte Johanne Nielsdatter, skal have været sødskende børn. Hirschholms slot den 22 juni 1742.

150
Jens Nielsen Rødkiær af Visborg sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Rødkiær, og Elisabeth Pedersdatter  Svigtenberg, bønderfolk af Visborg sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirschholms slot den 22 juni 1742.

162
Johan Henrich Selmer, sognepræst for Øster Snede sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Johan Henrich Selmer, sognepræst for Øster Snede sogn udi Riber stift, og Elisabeth Kirstine Rårup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal til bemelte Elisabeth Kirstine Rårup, have været sødskende barn. Christiansborg slot den 6 juli 1742.

164
Krigsråd Barthols Brandt, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Barthold Brandt, vores krigsråd og Johanns Thombsen af vor stabelstad Fredericia, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de begierer og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er bleven betalt etc. Hirschholms slot den 13 juli 1742.

165
Rasmus Madsen af Toustrup bye i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Madsen og Kirsten Nielsdatter, bønderfolk af Toustrup udi Dallerup sogn og Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Hirschholms slot den 13 juli 1742.

166
Niels Larsen af Udby? sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Larsen af Udby sogn og Maren Christensdatter af Hvidbjerg sogn og Ålborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige ved døden afgangne mand, skal til fornævnte Niels Larsen, have været næst sødskende barn. Hirschholms slot den 13 juli 1742.

167
Margaretha Pedersdatter afgangne Niels Jepsens efterleverske af Viborg, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab førend sørge året er forløben.
Bevilger og tillader, at Margaretha Pedersdatter afgangne Niels Jepsens efterleverske af vor kiøbstad Viborg, hvis mand  udi indeværende år ved døden skal være afgangen, må, for at kunne se hendes mange små børn desto bedre opdraget, indlade sig udi nyt ægteskab, omend skiønt sørge året for hende forhen hafte, og ved døden afgangne mand, udi hvilken hun udi enlig stand skulle hensidde, ej endnu er forløben, såfremt hun ellers efter fornævnte hendes afdøde mand, ej befindes frugtsommelig. Hirschholms slot den 20 juli 1742.

178
Andreas Bering af Ribe!, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, førend sørge året er forløben.
Bevilger og tillader, at Andreas Bering af vor kiøbstad Schive [der står her Skive], hvis hustrue for et halv år siden ved døden skal være afgangen, må i henseende til hans vidtløftige husholdning og handling, indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørge året for hans forhen hafte, og ved døden afgangne hustrues død, udi hvilket han udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Hirschholms slot den 27 juli 1742.

179
Bertel Johansen Bruun, rådmand i Fredericia, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Bertel Johansen Brun rådmand udi vor stabelstad Fredericia, og Kirsten Nielsdatter Gudme, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte rådmand Bertel Johansen Brun, og Kirsten Nielsdatter Gudmes moder er sødskende børn. Hirschholms slot den 24 juli 1742.

183
Hans Olufsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Olufsen af Stenderup, og Maren Jensdatter af Bjert i Koldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder, og hendes ved døden afgangne  mand, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 3 august 1742.

194
Søren Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Kirsten Madsdatter, bønderfolk af Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Frederiksborg den 10 august 1742.

210
Cathrine Teigden af Randers, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørge året ei er forløben.
Bevilger og tillader, at Cathrine Teigden, afgangne Søren Povelsens efterleverske af vor kiøbstad Randers, hvis mand for nogen tid siden ved døden skal være afgangen, må i henseende til hendes børn, og omstændighederne i hendes handel og brug, indlade sig i ægteskab, omendskiønt sørge året for hendes forhen havde, og ved døden afgangne mand, udi hvilket hun udi enlig stand skulle hensidde ej endnu er forløben, såfremt hun ellers efter bemelte hendes afdøde mand, ej befindes frugtsommelig. Frederiksborg den 24 august 1742.

211
Jens Rasmussen af Århus, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og Kirsten Andersdatter, bønderfolk af Veng sogn, og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal være sødskende barn, til hendes bemelte Kirsten Andersdatters moder. Frederiksborg den 24 august 1742.

212
Niels Tembsen af Tyrsting sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i 2 det led.
Bevilger og tillader, at Niels Tembsen, og Juliane Hansdatter, bønderfolk af Tyrsting sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og altså hinanden udi 2det led beslægtede. Frederiksborg den 24 august 1742.

213
Hans Pedersen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Stouby sogn udi Grund by i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi 3die led skal være beslægtede. Frederiksborg den 24 august 1742.

217
Johannes Plenge, sognepræst til Tjele og Vinge sogne, bevilling at indlade sig i ægteskab, før året efter hans afgangne hustrues død er forløben.
Bevilger og tillader, at Johannes Plenge, sognepræst til Tjele og Vinge sogne i Viborg stift, hvis hustrue for nogen tid siden ved døden skal være afgangen, må i henseende til hans husholdning med 7 umyndige børn, ej skal kunne tillade hannem længere udi enlig stand at hensidde, indlade sig udi nyt ægteskab, endskiønt sørge året for hans forhen hafde, og ved døden afgangne hustrue, udi hvilken hand udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Frederiksborg den 31 august 1742.

218
Christen Blegvad af Mariager, bevilling at indlade sig i ægteskab, førend året efter hans forrige hustrue er forløben.
Bevilger og tillader, at eftersom Christen Blegvad, borger og handelsmand i vor kiøbstad Mariager, for Os allerunderdanigst haver andraget, at hans hustrue Dorthea Winterberg den 21 februar, sidstleden skal være ved døden afgangen, at hand, da hans handel og næring ofte nøder ham til, at rejse til andre steder, høyligen behøver en ægtefælle, der med hans husholdning kunne have vedbørlig tilsyn, at han sig i nyt ægteskab igien må indlade, uanset at sørge året efter hans afgangne hustrue, udi hvilket han udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Frederiksborg den 31 august 1742.

219
Anders Carlsen Sørensen Bay, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Anders Carlsen Sørensen Bay af vor kiøbstad Randers og  Catharine Teigder, afgangne Søren Bulsens efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestole, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt etc. Frederiksborg den 31 august 1742.

220
Rasmus Persen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Persen, og Karen Jørgensdatter, bønderfolk af Svostrup sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige og ved døden afgangen hustrue, skal til fornævnte Karen Jørgensdatter, have været næst sødskende barn. Frederiksborg den 31 august 1742.

224
Christen Sørensen af Flade sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen, og enken Kirsten Thomasdatter af Flade sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 7 september 1742.

226
Morten Christensen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Morten Christensen af Arnum i Højrup sogn under grevskabet Schackenborg, og Maren Pedersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 14 september 1742.

227
Jørgen Andersen Liung af Riber stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jørgen Andersen Liunge og Appolone Hansdatter, bønderfolk af Eltang sogn og Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 14 september 1742.

228
Jens Mortensen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Mortensen og Kirsten Jørgensdatter, bønderfolk af Hatting sogn udi Hatting herred i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Kirsten Jørgensdatter skal have været gift med fornævnte Jens Mortensens, afdøde søskende barn. Frederiksborg den 14 september 1742.

230
Christen Lassen af Mariager, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christen Lassen, borger og indvåner i vor kiøbstad Mariager, og Mette Andersdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise er  betalt etc. Frederiksborg den 21 september 1742.

231
Christen Lassen af Mariager, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, førend sørgeåret, efter hans afgangne hustrues død er forløben.
Bevilger og tillader, at Christen Lassen, borger og indvåner i vor kiøbstad Mariager, hvis hustrue den 18 april sidstleden ved døden skal være afgangen, må i henseende til hans vidtløftige husholdning, der ikke skal kunne tillade ham længere at sidde enkemand, indlade sig i nyt ægteskab, omendskiønt sørgeåret efter hans forrige ved døden afgangne hustrue, udi hvilket han udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Frederiksborg den 21 september 1742.

232
Peder Jensen Thuesen udi Riber stift bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen Thuesen, og Maren Andersdatter, bønderfolk af Erritsø sogn i Riber stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Frederiksborg den 21 september 1742.

234
Niels Knudsen fra Opstrup i Ribe stift, bevilling at indlade sig i ægteskab med Anna Andersdatter, som hand i sit forrige ægteskab har besvangret.
C6tus G a v at eftersom Niels Knudsen fra Opstrup i Stadil sogn udi Ribe stift, for Os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hans hustrue Barbara Nielsdatter for 10 år siden, uden nogen skiellig årsag er undvigt og bortreyst fra ham til Holland, hvor hun ved døden skal være afgangen på femte år efter hendes bortreyse. Men at hand imidlertid i det femte år efter hans hustrues bortrømmelse, som er det sidste år hun levede, har begået den forseelse, at hand har besvangret en sin tienestepige navnlig Anna Andersdatter, hvem hand, om hand dertil måtte vorde forundt vores allernådigste tilladelse, nu ville ægte; Thi have vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, og siden bemelte hans forrige hustrue ved døden er afgangen, allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at bemelte Niels Knudsen sig i ægteskab med fornævnte Anna Andersdatter må indlade. [Intet om betaling etc]. Frederiksborg den 28 september 1742.

239
Erich Flor af Amrum under Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Erich Flor og Ing Synchen, bønderfolk på Eylandet Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg den 6 oktober 1742.

240
Niels Nielsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen, skibskarl på Fanø under Riber stift, og Ellen Nielsdatter må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg slot den 6 oktober 1742.

241
Rasmus Jensen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Jensen på Kollerup i Hadbjerg sogn, udi Århus stift og Kirsten Nielsdatter af Vinderslev i Galten sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hand for 6 a 7 års tid siden, skal have været trolovet med bemelte Kirsten Nielsdatters sødskende barn, som efter trolovelsen ved døden er afgangen.  Frederiksborg slot den 6 oktober 1742.

250
Søren Nielsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen, skibskarl i Nordby på Fanø under Riber stift, og Karen Pedersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 12 oktober 1742.

251
Jep Boyesen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jep Boyesen og Maren Thomasdatter af Nørre Vilstrup udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 12 oktober 1742.

252
Frantz Christensen af Lønborg sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Frantz Christensen af Lønborg sogn, og Mette Marie Pedersdatter fra Egvad sogn i Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 12 oktober 1742.

258
Mads Pedersen Rindom, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mads Pedersen Rindom, borger og indvåner i vor kiøbstad Ringkøbing, og Else Jensdatter Wellinge, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Else Jensdatter Wellinge, skal have været hans for trende år siden, afdøde hustrues sødskende barn. Frederiksborg den 19 oktober 1742.

259
Niels Christensen af Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Sidsel Andersdatter, bønderfolk af Lyne sogn i Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Zidsel Andersdatter, og fornevnte Niels Christensens forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 19 oktober 1742.

271
Jens Clemmensen af Tårup sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Clemmensen og Karen Pallesdatter, bønderfolk af Tårup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans faders, og hendes forrige og ved døden afgangne mand, Jens Michelsen skal have været sødskende børn. Christiansborg slot, den 2 november 1742.

272
Peder Jensen Riis, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen Riis og Anna Margrethe Jensdatter, bønderfolk af Guldager sogn i Riber stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 2 november 1742.

273
Peder Jenssen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jenssen, fæste bonde i Nørhald herred, Gassum sogn, Hvidsten by i Århus stift, og Johanne Andersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Johanne Andersdatter, skal have været sødskende barn til hans ved døden afgangne hustrue. Christiansborg slot den 2 november 1742.

274
Jens Christensen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen af Randrup bye i Vestervig sogn, og Ingeborg Povelsdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Christiansborg slot den 2 november 1742.

275
Adtzer Gravesen af Lønne sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Adtzer Gravesen og Birthe Joensdatter, bønderfolk af Lønne sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 2 november 1742.

276
Søren Sørensen af Trige sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen og enken Maren Nielsdatter, bønderfolk af Trige sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 2 november 1742.

281
Niels Hansen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen, enrouleret i vore søe tieneste på Mandø under Riberhus stift, og Karen Jørgensdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 9 november 1742.

284
Hans de Hemmer, sognepræst til Lyngby og Albøge menigheder i Århus stift, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt året efter hans afgangne hustrues død, ey er forløben.
C6tus G a v at vi allernådigst have bevilget og tilladt, at Hans de Hemmer, sognepræst til Lyngby og Albøge menigheder, hvis hustrue for nogen tid siden ved døden skal være afgangen, må, i henseende til den tilsyn 4re ham efterladte små umyndige børn, og ellers hans husholdning kunne behøve, indlade sig udi nyt ægteskab, omendskiønt sørgeåret for hans forhen hafde, og ved døden afgangne hustru, udi hvilken hand udi eenlig stand skulle hensidde. Christiansborg den 16 november 1742.

285
Cornet Carl Friderich Steensen, ægteskabs bevilling udi 2det led.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Carl Friderich Steensen, cornet ved det Os elskelig oberste grev Ulrich Carl von Ahlefeldt underdanigst anfortroede 3die jydske curaseer regiment, og jomfrue Hilleborre Kås, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 16 november 1742.

286
Jens Nielsen af Jylland, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen, og Johanne Pedersdatter, bønderfolk af Bjert by, Eltang sogn og Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 16 november 1742.

287
Anders Rasmussen af Lundum sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Rasmussen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Lundum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 23 november 1742.

288
Anders Poulsen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Poulsen, og Anna Mouritzdatter af Sønder Vilstrup sogn og Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 23 november 1742.

292
Peder Nielsen af Oksby sogn i Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Oksby sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige, ved døden afgangne hustrue, og bemelte Karen Sørensdatter, skal have været hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 1 december 1742.

297
Peder Hansen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen, enrouleret matros på Mandø Eyland under Riber stift, og Mette Hansdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 7 december 1742.

305
Jens Gundersen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Gundersen og Anne Larsdatter, begge bønderfolk af Volsted sogn og by udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 14 december 1742.

306
Christen Christensen fra Jetsmark sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen, og enken Anne Nielsdatter, bønderfolk af Jetsmark sogn udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige, og ved døden afgangne mand til bemelte Christen Christensen, skal have været sødskende barn. Christiansborg slot den 14 december 1742.

312
Procurator Poul Eggers af Viborg, bevilling at lade sig vie af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at procurator Poul Eggers, og Mariana Odderbech af vor kiøbstad Viborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt etc. Christiansborg slot den 21 december 1742.

Notat: Casseret.

313
Jørgen Bang, postmester i Haderslev, vielsesseddel.
Bevilger og tillader, at Jørgen Bang, postmester udi vor stad Haderslev og Hedevig Nyborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre. Desligeste at Kirken og dens betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende derover intet afgår etc. Christiansborg den 21 december 1742.

314
Simon Nielsen af Riber stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
C6tus G a v at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Simon Nielsen og enken Dorthe Hansdatter, bønderfolk af Jernved sogn og Riber stift udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Simen Nielsen, til hendes forrige og ved døden afgangne mand Anders Lassen, skal have været sødskende barn. Dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hver andre ey nærmere end som heroven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc.
Christiansborg slot den 21 december 1742.  [Fuldstændig afskrift]. 

317
Johan Christopher Appoldi, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
C6tus G a v, at vi have bevilget og tilladt, at Johan Christophersen Appoldi, borger og indvåner udi vor kiøbstad Thisted i vort land Nørre Jylland, og Maren Pedersdatter Smit, må uden foregående trolovelse og lysning af prædiskestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst, de det begierer og dertil kand formåe, når den påbudte accise, efter consumptionsforordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre. Dog skal den rette sognepræst som det ellers kunne tilkomme vielsen, at forrette såvel som Kirken og dens øvrige betiente samt skolen, fattige og andre vedkommende derover intet i deres rettighed afgå, så skal og brudevielsen ske af en ved en ordentlig menighed beskikket sognepræst, som for sin forretnings rigtighed kand være ansvarlig. Givet etc. Christiansborg den 28 december 1742.

318 - side 689
Dorthe Andersdatter, afgangne Jørgen Holms efterleverske af Snoghøj. Bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, førend sørgeåret er forløben.
C6tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Dorothe Andersdatter, afgangne Jørgen Holm, forrige færgemand på Snoghøj hans efterleverske, må indlade sig udi nyt ægteskab omend skiønt sørge året for hendes forhen hafde, og ved døden afgangne mand, udi hvilken hun, efter vores den 3de maj 1737 allernådigst udgangne forordning, udi eenlig stand skulle hensidde, ej endnu er forløben, såfremt hun ellers efter, bemelte hendes afdøde mand, ikke befindes frugtsommelig. Forbydendes etc. Christiansborg slot den 28 december 1742. [Fuldstændig afskrift].

 

Slut på film fra:

Rigsarkivet: M 460494 - 496 år 1733 - 1742

Jyske registre.

Til toppen

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:  04. juni 2012 .

 Til Index

 Til forsiden

 Tilbage til 2den del  Til 4de del