8de del

Jyske registre
1777-1783


Film fra Rigsarkivet
M 549035–549036

 

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.

NB:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som vil blive indlagt under diverse.

Igen skal gøres opmærksom på, at ansøgningerne - supplikkerne - også findes i Rigsarkivet. 

Jvf. håndbog i slægtsforskning af Bente Klercke Rasmussen og Jytte Skaaning, findes der kun få bevillinger i tiden mellem 1770 og 1776, hvilket passer med, at der nu i 1777 og fremover igen findes mange, desværre dog stadig nogle, hvor der ikke er angivet stednavne.

 

Anno 1777 - Januarius:

3
Hans Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen af Skanderup sogn, og Gertrud Giødesdatter af Bække sogn udi Ribe stift, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes moder skal være sødskende børn.  3 januar 1777.

22
Bonden Morten Pedersen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Morten Pedersen og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Øster Brønderslev sogn i Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. 17 januar 1777.

26
Søren Clausen af Tved sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Clausen og Maren Nielsdatter Møller, bønderfolk af Tved sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, anset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. 24 januar 1777.

26b
Ligeledes samme dag, udfærdiget gratis for Jeppe Thomesen, og Anna Christensdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. 24 januar 1777.

 27
Og for Laurids Nielsen, og Cathrine Nielsdatter af Viborg stift, hun hans afdøde hustrues søster. 24 januar 1777.

35
Niels Refsbeck Mammen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Refsbeck Mammen af vor købstad Randers, må i ægteskab sammenkomme [hendes navn ikke angivet], uanset at de skal være hinanden i 2det 3die led beslægtede. 31 januar 1777.

36
Samme dag, blev og udfærdiget for Morten Pedersen, og Johanne Pedersdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 31 januar 1777.

37
Så og gratis, for Isach Nielsen, og Karen Andersdatter af Ålborghus amt, hinanden i andet lige led beslægtede. 31 januar 1777.

39
Niels Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Else Nielsdatter, bønderfolk af Skivum sogn udi Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans søster datter. 7 februar 1777.

39b
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Jens Jensen, og Kirsten Laustdatter af Ribe stift, uanset at hun skal være hans søster søns efterladte enke. 7 februar 1777.

40
Så og på stemplet papir, for Peder Julsen, og Kirsten Jensdatter af Århus stift, som beslægtede i 3die lige led. 7 februar 1777.

49
Peder Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen af Hundslund sogn, og Anne Sørensdatter, bønderfolk af Falling sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues næst sødskende barn. 14 februar 1777.

49b
Ligeledes samme dag, gratis expederet for Christen Andersen, og Anne Pedersdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 14 februar 1777.

49c
Peder Iversen, og Maren Eskesdatter af ditto stift, hun hans afdøde hustrues sødskende barn. 14 februar 1777.Notat: Casseret.

50
For Christen Christensen, og hans afdøde hustrues sødskende barn, Anna Madsdatter af Viborg stift. 14 februar 1777.

51
Så og på stemplet papir, for Laurs Hansen, og hans næst sødskende barns enke, Sinne Pedersdatter af Ålborg stift. 14 februar 1777.

54
Niels Mollerup, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Mollerup, og Karen Vråe Lassen af Høstemarch udi Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 21 februar 1777.

55
Samme dag, er og udfærdiget for Anders Christensen og Anna Maria Rasmusdatter af Århus stift, som beslægted i andet led. 21 februar 1777.

56
Så og gratis, for Jens Pedersen, og hans afdøde hustrues sødskende barns datter, Kirsten Jensdatter af Ålborg stift. 21 februar 1777.

69
Christen Christensen Høgagger, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen Høgagger, og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Velling sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 7 marts 1777.

70
Ligeså samme dag, gratis udfærdiget for Jens Sørensen, og Maren Nielsdatter af Åkier amt, som beslægtede i 2det og 3die led. 7 marts 1777.

79
Peder Sørensen af Vissing sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen af Vissing sogn, og Helle Rasmusdatter af Ørum sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 14 marts 1777.

80
Svenning Vilhelm Rosenvinge, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Svenning Vilhelm Rosenvinge af Slumstrup, og jomfru Helene von Albertin af Brejninggård i Ribe stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer. 14 marts 1777.

85
Peder Pedersen Dahl, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Dahl og Barbara Hansdatter, bønderfolk af Gaverslund sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 21 marts 1777.

85b
Ligeledes samme dag, udfærdiget gratis for Jens Jensen, og Else Pedersdatter af Viborg stift, som sødskende børn. . 21  marts 1777.

86
Så og for Christen Andersen, og Margrethe Christensdatter af Århus stift, som beslægtede i 2det og tredie led. . 21  marts 1777.

94
Niels Michelsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Niels Michelsen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Lading bye og sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 29 marts 1777

95
En ditto bevilling samme dag, udfærdiget for Ole Olsen Veye, og Kirsten Christensdatter Sønderbye af Ribe stift, som beslægtet i andet led. 29 marts 1777

96
Jørgen Merkell, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jørgen Merkell af Onsbjerg sogn på vort land Samsø, og Deliane Cuja, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer. 29 marts 1777.

102
Peder Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Peder Rasmussen og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Todbjerg sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 4 april 1777.

102b
Samme dag gratis udfærdiget, for Niels Pedersen, og enken Kirsten Jensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 4 april 1777.

103
Og for Mads Bertelsen, og Mette Maria Lauritzdatter af ditto stift, uanset at hun er hans først afdøde hustrues søster datter, og sødskende barn til hans sidste hustrue. 4 april 1777.

104
Så og for Peder Iversen af Århus stift, og Maren Eskesdatter. 4 april 1777.

114
Jens Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen af Lunde sogn udi Ribe stift, og enken Birthe Nielsdatter af Kvong sogn, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes afgangne mand, skal have været hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 11 april 1777.

114b
Ligeledes samme dag blev udfærdiget for Peter Basse og Kirstine Nielsdatter Basse af ditto stift, som sødskende børn. 11 april 1777.

115
For Rasmus Jensen Høgild, og Ellen Mortensdatter af ditto stift, som beslægtede i andet led. 11 april 1777.

116
Så og gratis, for Ole Pedersen Giølling, og Anna Pedersdatter af Samsø i 3die led. 11 april 1777.

116b
Jens Sørensen, og Bodil Jørgensdatter, af ditto, i 3die led. 11 april 1777.

117
Samt for Christen Hansen, og Inger Nielsdatter af Ribe stift i 2det led. 11 april 1777.

Side 51 - 127
Hans Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Jensen og Johanne Hansdatter, bønderfolk af Beder sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 18 april 1777.

128
En ditto gratis bevilling, blev samme dag expederet for Ole Christensen, og Kirstine Christensdatter af Ålborg stift, som beslægtede i tredie led. 18 april 1777.

129
Jens Christensen Woldahl, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Woldahl af vor købstad Århus, og Cathrine Nielsdatter Boye af Viby sogn, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 18 april 1777.

142
Christen Larsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Larsen og Maren Larsdatter, bønderfolk af Nørre Bork udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. 26 april 1777.

142b
Ligeledes samme dag, udfærdiget gratis for Søren Larsen, og Karen Larsdatter af bemelte Nørre Bork, ligeledes i tredie led beslægtede. 26 april 1777.

149
Søren Rasmussen, bevilling til ægteskabs indtrædelse med Anna Jensdatter, uden skilsmisse doms tagelse.

C7mus G a v, at eftersom matros Søren Rasmussen af Nordby på vort land Samsø, allerunderdanigst haver andraget, hvorledes for hen ved 2 år siden, med et fartøj hiemmehørende på bemelte Samsø, og ført af skipper Rasmus Sørensen, tilligemed en del andre skibe, på overrejsen til vort rige Norge, skal være bleven borte, så at ingen siden har hørt enten til skib eller folk, iblandt hvilke folk skal have været en matros navnlig Rasmus Madsen, efter hvem vedkommende skifte forvalter under 15 november sidstleden, skal have holdt skifte, og med hvis efterladte hustru supplicanten ønskede at indtræde i ægteskab, men at sognepræsten for bemelte Nordby menighed hr Hinchel, skal have vægred sig for at vie dem, fordi ingen vished kunne gives ham af nogen som havde set bemelte skib forgå. Så ville vi efter ansøgningen, samt den fra  Biskoppen over Århus stift os elskelig doctor theologiæ hr Poul Bildsøe, derover indhentede erklæring, og hvor af fornemmes, at der bæres så meget mindre tvivl om bemelte skib er undergangen på søen med en del flere, som nogle af de borte blevne matrosers hustruer, allerede have giftet sig på ny, allernådigst have bevilget og tilladt, at han med matros Rasmus Madsens efterladte hustrue Anne Jensdatter, uden videre må indlade sig i lovligt ægteskab. 2 maj 1777.

150
Jørgen Christophersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Christophersen, skoleholder i Henne sogn udi Ribe stift, og enken Else Clausdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans sødskende barns søns enke. 2 maj 1777. Notat: Casseret.

151
En ditto gratis bevilling, blev samme dag udfærdiget for Peder Andersen, og Karen Pedersdatter af Viborg stift, som hinanden udi andet led beslægtede. 2 maj 1777.

152
Jørgen Bisgård, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jørgen Bisgård af Holbæk mølle, og Dorothea Sophia Møller af Trudsholm, i Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 2 maj 1777.

160
Jens Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen af Fræer sogn, og Anna Jensdatter af Thorup sogn udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues broder datter. 9 maj 1777. Notat casseret.

160b
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Niels Pedersen, og Anne Nielsdatter af Ribe stift, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues, broder datter. 9 maj 1777.

166
Vilhelm Larsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at muurmester Vilhelm Larsen af vor stabelstad Fredericia, og Mette Nielsdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. 16 maj 1777.

167
Samme dag blev og gratis udfærdiget, for Lars Nielsen, og hans sødskende barns enke, Sidsel Laursdatter af Lindenborg baronie. 16 maj 1777.

168
For Christen Jensen, og hans sødskende barns enke, Maren Christensdatter, af Viborg stift. 16 maj 1777.

169
Cancellieråd Peder Lillelund, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Peder Lillelund, vores cancellie råd på Sindinggård, og frue Anne Marie Vandborg, afgangne kammerråd Starses? efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer. 16 maj 1777.

179
Niels Andersen, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Andersen, og Kirsten Madsdatter af Krejbjerg sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 23 maj 1777.

180
Samme dag, blev og gratis udfærdiget for Jens Pedersen, og Karen Iversdatter af Århus stift, i 3die led. 23 maj 1777.

181
Og for Lars Jensen, og Maren Poulsdatter af ditto stift, som næst sødskende  børn. 23 maj 1777.

187
Thomas Andersen, ægteskab bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at  bønderfolkene Thomas Andersen af Vrå sogn i Ålborg stift, og Dorthe Thomasdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder, og hendes moder skal have været sødskende. 30 maj 1777.

187b
Ligesådanne gratis ægteskabs bevillinger, ere under samme dato udstædde for Hans Søren Hansen, og enken Karen Sørensdatter, af Århus stift, uanset at hun er hans stiffaders efterladte anden hustrue. 30 maj 1777.

187c
Friderich Christensen, og Karen Sørensdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 30 maj 1777.

188
Så og no 118? for Peder Eskesen, og Maren Rasmusdatter af ditto stift, næst sødskende børn. 30 maj 1777.

188b
Samt Mouritz Andersen, og Karen Nielsdatter af Viborg stift, ligeledes næst sødskende børn.  Notat: Casseret. 30 maj 1777.

199
Peder Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Else Madsdatter, bønderfolk af Ansager sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 6 juni 1777.
200

Samme dag, blev og gratis udfærdiget for Jens Jørgensen af Samsø, og hans sødskende barns enke, Kirsten Pedersdatter. 6 juni 1777.

201
Hr Christen Borch Schougård, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Christen Borch Schougård, sognepræst for Husby og Nissum menigheder udi Ribe stift, og Johanne Cicilia von Cappelen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer.  6 juni 1777.

205
Niels Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen af Årslev, og Johanne Nielsdatter på Mollerupgård udi Århus stift, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 13 juni 1777.

206
Hr Christian Billeschou, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Christian Billeschou, sognepræst til Hjerm og Gimsing menigheder i Ribe stift, og Anne Marie Pedersdatter Galthen, af Hjerm præstegård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme  huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 13 juni 1777.

2206b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Andreas Erichsen Frisenberg, eiere af Sødal i Viborg stift, og enken Edet Margaretha Bierring Samuelsdatter, af Dronningborg amt. 13 juni 1777.

213
Henrich Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Henrich Nielsen af Kolby sogn, og Mette Jørgensdatter af Tranebjerg sogn på vort land Samsø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 20 juni 1777.

213b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Herman Hermandsen, og Anna Maria Johannesdatter af Ribe stift, hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. 20 juni 1777.

214
Så og for Ude Pedersen, og Mette Jespersdatter, af ditto stift, i andet led. 20 juni 1777.

215
Søren Jacobsen, og Bodil Larsdatter, af Århus stift, i tredie led. 20 juni 1777.

216
Så og gratis, for Jørgen Hansen af ditto stift og hans afdøde hustrues broder datter, Karen Pedersdatter. 20 juni 1777.

217
Samt Anders Jensen Kiær og hans næst sødskende barn, Johanne Christensdatter af Viborg stift. 20 juni 1777.

225
Jens Andersen af Asferg sogn udi Århus stift, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader Jens Andersen, og Karen Christensdatter af Asferg sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 27 juni 1777.

225b
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Anders Pedersen, og enken Maren Jacobsdatter, som næst sødskende børn. 27 juni 1777.

226
Niels Pedersen, og Maria Hansdatter af Viborg stift, som sødskende børn. 27 juni 1777.

227
Og for Søren Olsen, og enken Anna Pedersdatter af Århus stift, han til hendes afgangne mand, i andet og tredie led beslægtet. 27 juni 1777.

228
Så og på ustemplet papir, for Knud Nielsen Beck af Århus, og hans sødskende barns enke, Maren Knudsdatter Hiorth. 27 juni 1777.

229
Og for Terkel Christensen, og Johanne Maria Christensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 27 juni 1777.

230
Hr Lauritz Munch, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Laurids Munch, sognepræst for Albæk og Voer menigheder i Ålborg stift, og Maria Elisabeth, afgangne hr Peder Brønlunds efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc.  27 juni 1777.

237
Mathias Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mathias Jensen, og Gunder Iversdatter bønderfolk af Hjerting sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans sødskende barns datter. 4 juli 1777.

237b
Ligeledes samme dag udfærdiget gratis, for Jens Pedersen, og Maren Pedersdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 4 juli 1777.

238
For Jens Gregersen, og enken Anna Simonsdatter af Dronningborg amt, han sødskende barn til hendes afgangne mand. 4 juli 1777.

239
Så og for Christen Adsersen Baunbech, og Johanna Christensdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 4 juli 1777.

247
Dorothea Jørgensdatter, bevilling at indtræde i ægteskab med Søren Jensen, uden at erhverve skilsmisse dom over hendes trolovede Jens Nielsen.

C7mus G a v, at eftersom Dorothea Jørgensdatter af Besser sogn på vort land Samsø, for os allerunderdanigst haver andraget, at udi marti måned 1775 skal adskillige fartøjer der fra landet, haft den uheld på en reise til vort rige Norge, at være overfaldne af en så heftig storm, at en del af dem med folk og alt gik til grunde, i blandt hvilke efter ald formodning, og skal have været afgangne Christian Merckels tilhørende skib, hvor hendes trolovede Jens Nielsen var om borde som matros, med [men] at hun dog ey  skal kunne skaffe lovformelig bevis, om hans dødelige afgang, hvorfor sognepræsten nægtet at trolove og vie hende til Søren Jensen, med hvem hun har besluttet at indlade sig i ægteskab.  Så ville vi efter ansøgningen, samt den fra os elskelig hr Peder Rosenørn etc, og doctor etc Poul Mathias Bildsøe, Biskop over Århus stift, indhentede erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun uden videre må indlade sig i ægteskab etc. 11 juli 1777.

250
Anders Pedersen Krog, bevilling på ægteskab i tredie lige led.
Bevilger og tillader, at matros Anders Pedersen Krog, og Kirstine Christensdatter Brandie, af Klitmøller i Vester Vandet sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie lige led beslægtede. 14 juli 1777.

251
Ligeledes blev samme dag, gratis udfærdiget for Niels Villadsen, og Maren Jensdatter af ditto stift, som sødskende børn. 14 juli 1777.

252
Og for Oluf Pedersen, og Karen Pedersdatter af Vester Vandet sogn, som beslægtede i tredie led. 14 juli 1777.

262
Sognepræst hr Hans Bertram Fogtman, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at provst hr Hans Bertram Fogtman, sognepræst til Sønder og Nørre Bork menigheder i Ribe stift, og Agatha Anchersdatter Borch, af Ringgive præstegård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 18 juli 1777.

263
Ligeledes blev samme dag, gratis udfærdiget for Jacob Nielsen, og Anna Nielsdatter af Århus stift, som beslægtede i andet led. 18 juli 1777.

268
Jens Nielsen af He sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen, og Kirstine Hansdatter, bønderfolk af He sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 25 juli 1777.

269
Ligeledes blev samme dag, gratis udfærdiget for Mads Henrichsen, og Kirsten Nielsdatter af Skanderborg amt, i 2det led beslægtede. 25 juli 1777.

272
Sognepræst hr Hans Cappel Håsum, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Hans Cappel Håsum, sognepræst for Gjerrild og Hemmed menigheder i Århus stift, og Elisabeth Sophia Dahl, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 1 august 1777.

272b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Hans Poulsen Dahl, og Anna Larsdatter af Ribe stift. [Slægtskab ikke angivet]. 1 august 1777.

273
Så og for Jens Jensen Vrang og Johanne Mette Jacobsen af Horsens. Slægtskab ikke angivet]. 1 august 1777.

281
Peder Fabritius, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Fabritius og Elisabeth Ægidius af Skanderup sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hans fader, og hendes fader skal have været halv brødre. 8 august 1777.

282
Samme dag ligeledes gratis udfærdiget, for Niels Mathiesen, og Anna Thomasdatter af Århus stift, hinanden i andet led beslægtede. 8 august 1777.

283
Controlleur Knud Nielsen Seem, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at controlleur Knud Nielsen Seem, og Sophie Johannesdatter Krag af vor købstad Ribe, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 8 august 1777.

291
Mouritz Andersen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Mouritz Andersen, og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Lynderup sogn udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 15 august 1777.

299
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Jens Svendsen af Ålborghus amt, til skilsmisse over hans hustru. 22 august 1777.

300
Peder Poulsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Poulsen af Hemmed sogn udi Århus stift, og Charlotte Thomasdatter af Gjerrild sogn, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 22 august 1777.

300b
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Martinus Hansen, og Bodil Nielsdatter af Ribe stift, i tredie led. 22 august 1777.

301
Så og gratis for Niels Nielsen, og Sidsel Mortensdatter, af Århus som næst sødskende børn. 22 august 1777.

303b
Jens Thygesen, og Maren Erichsdatter af ditto stift, hun hans afdøde hustrues søster. 22 august 1777.

302
Samt Niels Pedersen Westergård, og Sophia Maria Christensdatter af Ålborg stift, i andet og tredie led beslægtede. 22 august 1777.

303
Forpagter Christen Hass, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christen Hass, forpagter Hvishøygård udi Ålborg stift, og Helene Brandt på Hammelmose, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 22 august 1777.

309
Niels Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Andersen, og Anna Olufsdatter af Rødding sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 29 august 1777.

310
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Jørgen Pedersen, og hans sødskende barn Anna Jensdatter af Århus stift. 29 august 1777.

311
Sognepræsten hr Peder Åboe, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Peder Åboe Müller, sognepræst for Nimtofte og Tøstrup menigheder i Århus stift, og Johanne Bosneche Riise af Nimtofte præstegård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 29 august 1777.

318
Niels Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen, og Ane Henrichsdatter, bønderfolk af Hørby sogn udi Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. 5 september 1777.

318b
Ligeledes samme dag, gratis expederet for Niels Christensen, og Gunder Nielsdatter af Ribe stift, i andet led. 5 september 1777.

319
Christen Sørensen, og Birthe Maria Hansdatter af ditto stift, i 3die led. 5 september 1777.

320
Så og på stemplet papir, for fisker Lars Thomasen Høyer, og Anna Mart Michelsdatter af Skagen, som sødskende børn. 5 september 1777.

321
Og for Oche Nielsen af Ribe stift, og hans sødskende barns enke, Bodil Brodersdatter. 5 september 1777.

322
Hr Jacob Holm, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jacob Holm, sognepræst for Jerslev og Vester Brønderslev sogne i Ålborg stift, og Cathrine Marie Baring, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen , hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 5 september 1777.

323
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Wilhelm Mathias Ludolphsen Grube [måske skal der stå Rudolphsen?], degn til Ørsted sogn i Århus stift, og Christiane Mathiasdatter Gamrath. 5 september 1777.

327
Bertel Jensen Rids, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Bertel Jensen Rids og Karen Hansdatter Franck, bønderfolk af Thye land udi Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtede. 12 september 1777.

328
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Peder Jepsen, og Maren Lauritzdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 12 september 1777.

329
Så og gratis for Christen Pedersen, og Maren Christensdatter af Århus stift, udi 3die led beslægtede. 12 september 1777.

338
Mette Maria Smith, afgangen hr Larsens efterleverske, bevilling at indlade sig i ægteskab, førend sørgeåret er forløben.
Bevilger og tillader, at Mette Maria Smith, forrige sognepræst for Vindblæs og Dalbyover menigheder i Århus stift, afgangne hr Peder Mathias Larsens efterleverske, må, såfremt hun ikke befindes frugtsommelig efter bemelte hendes afgangne mand, sig udi ny ægteskab indlade, uanset at sørge året, udi hvilket hun efter vores den 14 april 1752 allernådigst udgivne sørgereglement, udi enkestand skulle hensidde, ey endnu er forløben. 19 september 1777.

339
Jens Thomsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Thomsen og afgangne Mads Mauritzens enke, Birthe Nielsdatter af Tånum sogn og Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. 19 september 1777.

339b
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Anders Mouritzen, og Maren Andersdatter af Vebbestrup sogn i tredie led beslægtede. Notat: Casseret. 19 september 1777.

339c
Matros Peder Andersen, og Karen Mathisdatter af Fanø under Ribe stift, i 2det led. 19 september 1777.

340
For Jens Jensen, og hans afgangne stiffaders anden hustru, Anna Cathrine Mortensdatter af Ålborg stift. 19 september 1777.

341
Så og på stemplet papir for Mads Larsen, og Dorothea Christensdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 19 september 1777.

354
Jens Poulsen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Jens Poulsen og Lene Christensdatter, af Østrup i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. 26 september 1777.

354b
Samme dag er ligeledes gratis udfærdiget, for Niels Pedersen, og Margaretha Pedersdatter af Ålborg stift, i andet og tredie led. 26 september 1777.

355
Så og på stemplet papir, for Jens Andersen, og enken Kirstine Knudsdatter af Århus stift, som sødskende børn. 26 september 1777.

358
Peder Christensen  Nørsand, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen Nørsand, og Kirsten Adsersdatter Baunbech, bønderfolk af Sønder Nissum sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 3 oktober 1777.

358b
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Jesper Lauritzen, og Maren Hansdatter af ditto stift, uanset at hun skal være hans afdøde hustrue sødskende barn. 3 oktober 1777.

359
Og for Søren Clemensen, og Maren Jensdatter af Samsø, i tredie led beslægtede. 3 oktober 1777.

376
Bonden Niels Andersen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Andersen af Janderup sogn, og Maren Pedersdatter af Billum sogn og Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun  skal være hans afdøde hustru i 2det og 3die led beslægtede. 17 oktober 1777.

376
Ligesådan bevilling, er samme dag gratis udfærdiget for Niels Jørgensen, og Anna Andersdatter, af Viborg stift, i 2det og 3die led beslægtede. 17 oktober 1777.

377
For Rasmus Hansen, af Århus stift og hans afdøde hustrues søster, Dilliane Nielsdatter. 17 oktober 1777.

378
Så og på stemplet papir, for Thomas Mortensen, og Kirsten Nielsdatter af Ribe stift, i 3die led. 17 oktober 1777.

378b
Anders Andersen, og Anna Ingversdatter af ditto stift, i 2det led beslægtede. 17 oktober 1777.

379
Sognepræst hr Svend Hiortberg Riber, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Svend Hiortberg Riber, sognepræst for Lem og Vejby menigheder i Viborg stift, og Marthe Maria Stub Clementin, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer. 17 oktober 1777.

387
Sønck Olefs, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Sønck Olefs, og Ing Peters, bønderfolk af Uttersum på Vesterlands Føhr under Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 24 oktober 1777.

387b
Ligesådan bevilling, er bleven samme dag udfærdiget for Rørd Bohn, og Marret Olefs af Vesterlands Føhr, i tredie led. 24 oktober 1777.

387c
Iver Thomsen, og Anne Madsdatter af Ribe stift, i 2det og 3die led beslægtede. 24 oktober 1777.

388
For Peder Iversen, af ditto stift, og hans afdøde hustrues sødskende barn, Maren Jepsdatter. 24 oktober 1777.

389
Så og gratis for Jens Jensen af Viborg stift, og hans afdøde hustrues søsterdatter, Anna Jensdatter. 24 oktober 1777.

394
Bevilling, at de på Fanø under Ribe stift enroullerede skibsfolk og matroser, må indlade sig i ægteskab i de efter forordningen af 14 december 1775 tilladte slægtskabs grader, uden dertil at søge tilladelse.

C7mus G av , at eftersom Laust Andersen, og Thomas Sønnichsen med flere beboere af Nordby og Sønder Ho sogne på Fanø, for os allerunderdanigst har andraget, at de næsten alle ere fattige og enroullerede matroser og søfolk, og at de ei gierne indlade sig i ægteskab med fremmede, som de der ei forstår fiskerie og søfart, så at de næsten alle er i slægt med hverandre, og at forordningen af 14 december 1775 om ægteskab i forbudne led tilsiger dem som med attest, bevise deres uformuenhed, at nyde bevilling på ægteskab i de forbudne led gratis, men at det skal være dem vanskeligt hver gang at forskaffe en sådan attest, hvorfor de derhos allerunderdanigst have anholdet, at alle der værende skibsfolk og matroser, må fritages for dette etc. Med henvisning til ansøgningen, samt attest fra  stiftamtmanden og Biskoppen, bevilger kongen det ansøgte. 29 oktober 1777.

400
Bonden Hans Hansen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Hans Hansen, og Maren Hansdatter af Kalvslund sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 31 oktober 1777.

400b
Ligesådanne bevillinger, ere samme dag gratis udfærdiget for John Michelsen, og Maren Rasmusdatter, af Århus stift, i tredie led. 31 oktober 1777.

400c
Hannibal Jensen, og enken Maren Pedersdatter af Viborg stift, uanset at hun skal være hans afgangne stiffaders efterladte enke. 31 oktober 1777.

401
Niels Jørgensen, og Maren Laursdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. 31 oktober 1777.

402
Så og på stemplet papir, for Anders Qvistgård på Østergård i Viborg stift, og Pernille Marie Qvistgård, som sødskende børn. 31 oktober 1777.

402b
Jens Qvistgård på ditto, og Mette Kirstine Qvistgård, ligeledes sødskende børn. 31 oktober 1777.

403
For Peder Christensen, og Kirsten Nielsdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 31 oktober 1777.

403b
Thomas Thomassen, borgemester i Fredericia, og hans afgangen hustrues søster Mette Catharina Clod. 31 oktober 1777.

408
Niels Olsen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Niels Olsen og Ellen Andersdatter, bønderfolk af Kobberup sogn udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 7 november 1777.

408b
Ligesådan bevilling, blev samme dag gratis udfærdiget for Anders Jensen, og enken Bodil Christensdatter, af ditto stift, uanset at hun skal være hans stiffaders anden hustru. 7 november 1777.

408c
Thomas Nielsen Nold, og Mette Pedersdatter af Ribe stift, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues sødskende barn. 7 november 1777.

409
Så og for Jens Caspersen, og Birthe Jensdatter af Coldinghus amt, som beslægtede i andet led. 7 november 1777.

417
Jeppe Hansen af Vejlby sogn, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Jeppe Hansen og Margaretha Jensdatter, bønderfolk af Vejlby sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  14 november 1777.

418
Anders Qvistgård, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Anders Qvistgård af Østergård udi Viborg stift, og Pernille Maria Qvistgård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 14 november 1777.

418b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Jens Qvistgård af Østergård i Viborg stift, og Mette Kirstine Qvistgård. 14 november 1777.

419
Så og for studiosus Benedictus Abelus Glahn, og Anna afgangne Rosborgs efterleverske af Skanderborg. 14 november 1777.

Næste side er nu 181b med første nummer 435.

437
Hans Sørensen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Hans Sørensen, og Anne Pedersdatter af Janderup sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 28 november 1777.

438
Nicolai Thomsen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Nicolai Thomsen, forpagter på Hammelmose, og Ingeborg Brandt fra Åes! i Ålborg stift , må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 28 november 1777.

445
Christen Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Hansen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Blære sogn udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 5 december 1777.

445b
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Thomas Pedersen, og Maren Larsdatter af Århus stift, hun hans afgangne hustrues sødskende barn. 5 december 1777.

446
Så og på stemplet papir, for Lars Hansen og Else Kirstine Pagh af Ribe stift, som ere hinanden udi andet og tredie led beslægtede. 5 december 1777.

455
Poul Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Poul Jensen og Anne Andersdatter, bønderfolk af Krogsbæk sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 12 december 1777.

455b
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Peder Michelsen, og Maren Hansdatter af Ribe stift. 12 december 1777.

456
Så og gratis, for Martius Michelsen, og hans afdøde hustrues steddatter Sidsel Larsdatter af Århus stift. 12 december 1777.

456b
Anders Pedersen, og hans afdøde hustrues søsterdatter, Else Jensdatter af Ålborg stift. 12 december 1777.

457
Samt for Poul Christensen, og Maren Sørensdatter af Coldinghus amt, som sødskende børn. 12 december 1777.

463
Anders Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen af Tolne sogn, og Cathrine Marie Christensdatter af Åsted sogn, udi Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 19 december 1777.

472
Peder Lassen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Lassen af Sønder Onsild sogn i Århus stift og Anna Nielsdatter af Ørrild i Fårup sogn, i bemelte stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  26 december 1777.

473
Hr Johan Christopher Mørch, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Johan Christopher Mørch, sognepræst for Gjesing  og Nørager menigheder i Århus stift, og Karen Nørgård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 26 december 1777.

Anno 1778 - Januarius:

2
Mads Jensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Mads Jensen af Mejrup sogn udi Ribe stift, og Mette Nielsdatter, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 2 januar 1778.

3
Postmester Lorentz Thomsen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillade, at Lorentz Thomsen, postmester i vor købstad Ålborg og Karen Nachschou, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 2 januar 1778.

8
Peder Laursen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Laursen og Mette Nielsdatter fra Them sogn, og Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. 9 januar 1778.

12
Lars Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lars Jørgensen og Johanne Christensdatter, bønderfolk af Arnborg sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 16 januar 1778.

13
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Rasmus Rasmussen Soedi [Soldi?] og Ingeborg Michelsdatter af Århus stift, i tredie led. 16 januar 1778.

14
Så og gratis, for Peder Nielsen Rack af Ålborg stift, og hans sødskende barns enke, Karen Sørensdatter. 16 januar 1778.

22
Jens Olsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Olsen af Hylke sogn, og Anna Maria Jørgensdatter af Ørridslev sogn og Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. 23 januar 1778.

23
Samme dag gratis udfærdiget, for Hans Hiuler af Coldinghus amt, og hans afdøde hustrues søster, Else Jørgensdatter. 23 januar 1778.

24
Landinspecteur Johan Christian Slip, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at land inspecteur Johan Christian Slip af vor købstad Ålborg, og Maria Illum afgangne Peder Bies efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædiskestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 23 januar 1778.

31
Rasmus Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Christensen, og Giertrud Erichsdatter af Vorladegård sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afdøde hustrue, skal have været hinanden i tredie led beslægtede. 30 januar 1778.

31b
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Jørgen Christensen, og Kirsten Christensdatter af Viborg stift, næst sødskende børn. 30 januar 1778.

31c
For Villads Sørensen, og Karen Christensdatter af ditto stift, som sødskende børn. 30 januar 1778.

37
Peder Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Anne Marie Hansdatter, bønderfolk af Rømø sogn under Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 6 februar 1778.

38
Etatsråd Peder Moldrup, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig etatsråd Peder Moldrup på Vestervig Kloster udi Ålborg stift, og jomfrue Charlotta Amalia von der Licht, af Vranderup Hovgård udi Ribe stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 6 februar 1778.

46
Niels Poulsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Poulsen af Hvidbjerg sogn og Else Olsdatter af Søndbjerg sogn udi Ålborg stift, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en søster af hans afgangne hustrue etc. 13 februar 1778.

52
Thomas Jepsen. ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Jepsen og Maren Madsdatter, bønderfolk af Skibet sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 20 februar 1778.

52b
Ligesådan bevillinger, blev samme dag gratis udfærdigede for Anders Christensen, og Kirsten Jørgensdatter, af Ålborg stift, hun og hans afgangne hustrue sødskende børn. 20 februar 1778.

52c
På 4 rdr stemplet papir, Niels Lavesen og Kirsten Pedersdatter, af vor stabelstad Fredericia, næst sødskende børn. 20 februar 1778.

52d
Gratis for Niels Frandsen, og Mette Nielsdatter af Ribe stift, sødskende børn. 20 februar 1778.

52e
Så og på stemplet papir, for Niels Sørensen og enken Maren Michelsdatter af Århus stift, som beslægtede i tredie led. 20 februar 1778.

62
Niels Hansen. ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen og Margaretha Elisabeth Timmermandsdatter, bønderfolk af Skærbæk sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 27 februar 1778.

63
Ligeledes samme dag, for Peder Lassen og Mette Andersdatter af Århus stift, som sødskende børn. 27 februar 1778.

64
Så og gratis, for Jens Andersen, og Karen Larsdatter af ditto stift, i tredie led. 27 februar 1778.

65
Birkedommer Esaies Helt, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Esaies Helt, birkedommer ved Thimgårds birk, samt herreds skriver i Ulfborg Hind herreder, og Appelone Grandrup? Randrup?, afgangne Hammers efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc.  27 februar 1778.

69
Søren Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Sørensen, og enken Maren Andersdatter af Søvind sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes afdøde mand, skal have været hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 6 marts 1778.

69b
Ligeledes samme dag, udfærdiget gratis bevilling for Niels Andersen, og enken Johanne Nielsdatter af Halds amt, uanset at han, og hendes forhen afdøde mand, have været hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 6 marts 1778.

70
Så og for Jens Jørgensen, og hans søskende barns enke, Mette Cathrine Friderichsdatter af Århus stift. 6 marts 1778.

80
Niels Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Madsen og Karen Pedersdatter, bønderfolk af Brovst sogn udi Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hans afgangne hustrue, skal have været hendes moster. 13 marts 1778.

81
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Jens Pedersen, og Else Simonsdatter af ditto stift, som sødskende børn. 13 marts 1778.

86
Kirstine Friisenberg, afgangne Søren Hårslunds efterleverske, bevilling at vedblive sin handel udi 2 år, uanset at hun indlader sig i ægteskab med lieutenant Heyde.

C7mus G a v, at eftersom Kirstine Friisenberg afgangne kiøbmand Søren Hårslunds efterleverske af vor købstad Viborg, for os allerunderdanigst have andraget, at hun, som efter vores allernådigste tilladelse, indlader sig i ægteskab med os elskelig lieutenant Andreas Bendix Heyde, sidder endnu i en vidtløftig uden og indendlandsk handel, efter fornævnte hendes forrige afgangne mand, hvilken hun uden alt for stor tab, ey kan slutte eller ophæve. Så have vi efter ansøgningen, samt erklæring fra os elskelig Christian Urne, constitueret stiftamtmand over Viborg stift, allernådigst bevilget og tilladt, at hun uagtet, at hun indlader sig i ægteskab med lieutenant Heyde, må i 2 år fra hendes bryllupsdag at regne, ved en købmands karl lade udsælge sine varer, og tilendebringe såvel inden som udenlandske handel etc. 20 marts 1778.

88
Anders Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen og Cathrine Jørgensdatter, bønderfolk af Ballum sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. 27 marts 1778.

89
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Jens Gregersen, og hans afdøde hustrues broder datter Pernille Svendsdatter, af Ålborg stift. 27 marts 1778.

97
Skipper Johan August, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Johan August skipper af Hadsund, udi Viborg stift, og Kirsten Pedersdatter af Råby sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en søster til hans afgangne hustrue. 3 april 1778.

98
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Jens Hael af Ribe stift, og hans afdøde hustrues halvbroders datter Maren Christensdatter. 3 april 1778.

NB: indsat her uanset nummer:

157
Jens Hael, opreisning for leiermål, gratis.
C7mus G a v, at eftersom vi under 3 april sidstleden allernådigst have forundt bønderfolkene Jens Hael, og hans afdøde hustrues halv broders, datter Maren Christensdatter af Måbjerg i Ribe stift, ægteskabs bevilling gratis, og de nu for os allerunderdanigst haver andraget, at hun skal have giort barsel ved ham forinden de bleve trolovet. Så ville vi, efter den herom ydermere allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, end videre af sær kongelig nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade dem, den af dem i forskrevne måde begangne leiermåls forseelse. Forbydendes etc. 29 maj 1778.

104
Søren Pallesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Pallesen af Herslev Højrup, og Mette Christensdatter af Kongsted i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 10 april 1778.

104b
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Christen Andersen, og Inger Nielsdatter af Ribe stift, i tredie led. 10 april 1778.

105
Så og for Hans Jørgensen, og hans sødskende barn, Maren Hansdatter af ditto stift. 10 april 1778.

106
Og leiermåls kvittering for Hans Bujl i Fredericia. 10 april 1778.

107
Elisabeth Teut, afgangne Jacob Boutles, bevilling at indlade sig i ægteskab før end sørgeåret [er til ende].
Bevilger og tillader, at Elisabeth Teut, afgangne Jacob Boutles efterleverske af vor stabelstad Fredericia må, såfremt hun ikke befindes frugtsommelig efter fornævnte hendes afgangne mand, indlade sig i nyt ægteskab, uanset at sørgeåret efter ham, i hvilken hun efter det den 14 april 1752 allernådigst udgangne sørge reglement, udi enke stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. 18 april 1778.

109
Samme dag udfærdiget, ægteskabs bevilling gratis, for Anders Hansen og hans afdøde hustrues søster datter, Kirstine Knudsdatter af Århus stift. 18 april 1778.

109b
Og for Poul Andersen, og Anna Pedersdatter af Ålborg stift, som hinanden beslægtede i andet led. 18 april 1778.

117
Ole Jensen Enemærke, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Ole Jensen Enemærke, og Anna Dorthea Jørgensdatter af Bjert i Eltang sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 24 april 1778.

117b
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Jens Mortensen, og Karen Pedersdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 24 april 1778.

117c
Peder Jensen, og Anna Sørensdatter af Samsø, i tredie led beslægtet. 24 april 1778.

118
For Ole Michelsen af ditto, og hans afgangne hustrues søster, Johanne Olesdatter. 24 april 1778.

118b
Og for Christian Andersen, og hans afgangne hustrues søsterdatter, Ide Marie Hansdatter af Århus stift. 24 april 1778.

119
Samt på stemplet papir, for Peder Hansen, og Anna Nielsdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 24 april 1778.

120
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for oberst baron Christian Friderich Juel, friherre til Ryssensten og jomfrue Christiana Dorothea Mohrsen. 24 april 1778.

129
Anders Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Jørgensen, og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Yding sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en søster til hans afgangne hustrue. 1 maj 1778.

129b
Samme dag ligeledes gratis udfærdiget, for Niels Nielsen, og Kirsten Hansdatter af Århus stift, han broder broder? [formentlig  forkert angivelse] til hendes fader.1 maj 1778.

129c
Michel Pedersen, og Bodil Nielsdatter af Viborg stift, i tredie led beslægtede. 1 maj 1778.

129d
Jacob Nielsen, og Maren Pedersdatter af Ribe stift, sødskende børn. 1 maj 1778.

130
For Peder Pedersen, og Karen Nielsdatter af ditto stift, i andet led. 1 maj 1778.

130b
Niels Jensen Lugård, og Kirsten Jepsdatter af Viborg stift, i 2det led. 1 maj 1778.

130c
Og Søren Jørgensen, og Maren Hansdatter af Århus stift, i tredie led. 1 maj 1778.

131
Så og på stemplet papir, for Ole Michelsen af Samsø, og hans afgangne hustrues søster Johanne Olufsdatter. 1 maj 1778.

131b
Lauritz Christensen af Ribe stift, og Maren Pedersdatter, sødskende børn. 1 maj 1778.

132
Samt for sognedegn Niels Christian Holm af Ålborg stift, og hans sødskende barn Bodil Christensdatter. 1 maj 1778.

139
Oluf Nielsen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Oluf Nielsen af Grundfør sogn, og Kirsten Jensdatter af Lyngå sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans afdøde hustrue skal have været hinanden i tredie led beslægtede. 8 maj 1778.

139b
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Peder Sælgensen, og Kirsten Christensdatter af Viborg stift, i 2det og 3die led. 8 maj 1778.

139c
Søren Olesen, og enken Anna Rasmusdatter af Århus stift, han og hendes første mand i andet led. 8 maj 1778.

140
Og for Christen Jensen, og Inger Pedersdatter af Viborg stift, i tredie led. 8 maj 1778.

146
Mads Jensen Bruun, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Jensen Bruun, og Maren Hansdatter, bønderfolk af Ovtrup sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. 16 maj 1778.

146
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Niels Hansen, og Kirsten Jensdatter af Ribe stift, sødskende børn. 16 maj 1778.

147
Så og gratis, for Rasmus Christensen, og Maren Knudsdatter af Århus stift i 3die led. 16 maj 1778.

147b
Albert Rasmussen,  og Kirsten Rasmusdatter af ditto stift, hun og hans afdøde hustrue i tredie led. 16 maj 1778.

148
Samt vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Christian Friderich Wiinholt, sognepræst til Skallerup og Vennebjerg  i Ålborg stift, og Abellone Worm. 16 maj 1778.

158
Samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling gratis for Villum Poulsen, og Dorthe Rasmusdatter fra Samsø, som beslægtede i 3die led. 29 maj 1778.

159
Anders Christensen Amkier [Arnkier?], og Kirsten Jensdatter af Ribe stift som sødskende børn. 29 maj 1778.

160
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Nicolai Severin Wurnfeldt  af Sæby, og Becka Christiana Speiser, afgangne Rømers efterleverske. 29 maj 1778.

169
Anders Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Anders Christensen, og Kirsten Christensdatter af Holmsgård udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 5 juni 1778.

170
Ligeledes samme dag, udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Georg Møller, og Botille Rabens af Kolding. 5 juni 1778.

176
Thomas Steffensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at skomager svend Thomas Steffen, og Abel Johannesdatter Graff, afgangne Anders Bøgvads efterladte enke af vor købstad Kolding,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og bemelte hendes afdøde mand skal have været hinanden i andet led beslægtede. 12 juni 1778.

176b
Ligesådan bevilling, er samme dag gratis udfærdiget for Anders Pedersen, og Johanne Hansdatter af Ålborg stift, i tredie led. 12 juni 1778.

177
Og for Michel Rasmussen, og enken Kirsten Andersdatter af Århus stift, i tredie lige led, og hun desuden hans stiffaders efterladte anden hustrue. 12 juni 1778.

183
Niels Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Hansen, og Inger Kirstine Mortensdatter af Trige sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 19 juni 1778.

184
Ligeledes samme dag, udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst for hr Friderich Astrup, sognepræst til Sønder sogns menighed i Viborg, og Sophie Elisabeth Praem. 19 juni 1778.

193
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Sørensen, og Inger Christensdatter af Ålborg stift, som sødskende børn. 26 juni 1778.

205
Ægteskabs bevilling gratis, for Mads Larsen og Else Pedersdatter af Ålborg stift, som beslægtede i 3die led. 10 juli 1778.

216
Ægteskabs bevilling, for Mathias Mortensen af Århus stift, [Fårup sogn] og hans afdøde hustrues sødskende barn Anna Sørensdatter. 15 juli 1778.

Folk imidten: følgende venligst oplyst af R Neumeister:

Sogn: Fårup Herred: Sabro Amt: Århus,

Brudgom: Mathias Mortensen. Opholdssted Kvottrup.
Brud: Anna Sørensdatter Opholdsted: Kvottrup.
Vielsesdato: 14 august 1778.

Kirkebogens vielses data:
Trolovelse d 31 juli. Trolovet Enkemanden Mathias Mortensen af Qvottrup med sin afsøde hustrues sin afdøde Hustrues Søster Anne Sørensdatter ibidem efter Kongelig Allernådigst Bevilling, dateret Kiøbenhavn d 17 juli E.a.
Vielse: d 14 August copulerede
Arkiv: C 352-18 folio 172b

Noter:

Mathias Mortensen var gift 1 gang med Anna Sørensdatters søster Anne Marie

www, Folk imidten.dk

Sogn: Fårup Herred: Sabro Amt: Århus amt:

Brudgom: Mathias Mortensen Opholdssted: Kvottrup
Brud: Marie Sørensdatter Opholdssted: Kvottrup
Vielses dato: 28 april. copuleret

Kirkebogens vielsesdato: Trolovelse: d 18 mart blev trolovet Mathias Mortenen og Marie Sørensdatter i Kvottrup.
Vielse d 28de Apr. copuleret.

Arkiv C352-18 Folio 114

Noter:

Begge søstre er her i dette skifte
http//home5.inet.tele.dk/korvej/ristrup/faarup.htm
Fårup sogn, Sabro herred.

118, 2 december 1748, Kvottrup
Maren Sørensdatter, død
Søren Poulsen, enkemand

Deres børn:

   Poul Sørensen, 30 år i Gieding
   Søren Sørensen, 23 år
   Maren Sørensdatter 27 år
   Karen Sørensdatter, 25 år
   Anna Marie Sørensdatter, 19 år
   Anna Sørensdatter, 15 år


Dansk Data Arkiv (DD::
Århus, Sabro, Fårup, Kvottrup By .15 FT - 1787. B2722

Mathias Mortensen 50, gift husbond bonde og gårdbeboer
Anne Sørensdatter, 54 madmoder
Søren Mathiasen 24 Ugift hans søn af 1ste ægteskab
Maren Mathiasdatter 25 Ugift hans datter af 1ste ægteskab
Jens Nielsen 19 Ugift tjenestekarl
Lauritz Pedersen 3 - et fremmed barn.

217
Ditto gratis, for Rasmus Andersen, og Karen Jensdatter af ditto stift, som sødskende børn. 15 juli 1778.

222
Chresten Rasmussen af Kierhuset, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Rasmussen af Kierhuset ved vor købstad Horsens udi Århus stift, og Kirsten Frandsdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun  skal være hans afdøde hustrues søster datter. 24 juli 1778.

223
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Jacob Pedersen, og Maren Hansdatter af ditto stift, som beslægted i tredie led. 24 juli 1778.

224
Og for Christen Nielsen, og Maren Pedersdatter af Viborg stift, i tredie led. 24 juli 1778.

232
Ligeledes samme dag, blev udfærdiget gratis ægteskabs bevilling for Anders Sørensen, og Anna Christensdatter af Århus stift som beslægtede i tredie led. 31 juli 1778.

233
For Peder Pedersen, og Else Laursdatter af ditto stift, i andet led. 31 juli 1778.

234
Og for Anders Jensen Boyer, af ditto stift, og hans afdøde hustrues sødskende barn, Dorthe Laursdatter. 31 juli 1778.

241
Mads Laursen Lund, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Mads Lauritzen Lund, og Johanne Hansdatter, bønderfolk af Hedensted sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 7 august 1778.

241b
Ligeledes samme dag, gratis udfærdigede for Jørgen Pedersen Astrup og Anne Sørensdatter Veilgård af Ribe stift, i 3die led. 7 august 1778.

241c
Morten Erichsen, og Margaretha Poulsdatter af Århus stift, hun og hans afgangen hustrue, sødskende børn. 7 august 1778.

246
Ligeledes samme dag, bleven udfærdiger ægteskabs bevilling, for Christen Pedersen af Århus stift, og Anne Jensdatter, som beslægted i andet og 3die led. 14 august 1778.

246b
Hans Jensen Høndrup, hattemager udi Horsens, og Anna Maria Søttrup, i 2det led. 14 august 1778.

247
Ditto gratis, for Hans Christensen, og Karen Jensdatter af Ålborg stift, i tredie led. 14 august 1778.

248
Og ditto, for Hans Christensen, og Malene Nielsdatter af Ribe stift, i 2det led. 14 august 1778.

256
Ægteskabs bevilling, for Jacob Jensen, og Juliana Maria Justdatter Brøndum af Viborg stift, som beslægtede i 2det led. 21 august 1778.

257
Ditto gratis, for Nicolai Hansen Fløy i Ribe stift, og hans afgangne hustrues søster, Catharina Maria Pedersdatter. 21 august 1778.

258
Og for Lars Christensen, og Anna Nielsdatter af Læsøe, som sødskende børn. 21 august 1778.

259
Desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Jørgen Peter Romedahl, og Apelone Madsdatter Dengsøe af Halds by, i Ålborg stift. 21 august 1778.

264
Ligeledes samme dag, bleven udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Hans Gydesen af Ribe stift, og hans sødskende barn, Karen Christensdatter. 28 august 1778.

265
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Wolf Ølgård af Varde, og Karen Benedicta Danum. 28 august 1778.

269
Ligeledes samme dag, bleven udfærdiget ægteskabs bevilling, for Rasmus Juel Busch, hospitals præst i Ribe, og hans næst sødskende barn, Sophia Magdalene Brygman. 4 september 1778.

270
Ditto gratis, for Jens Nielsen Sønderbach, og Magdalena Christensdatter Housberg af Ribe stift, sødskende børn. 4 september 1778.

271
Ditto ditto, for Laurs Nielsen af Århus stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Johanne Mouritzdatter. 4 september 1778.

272
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Thomas Rasmussen Fischer, og Kirstine Andersdatter Bech, afgangne Mørches efterleverske, af ditto stift. 4 september 1778.

276
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Nis Hansen Enemark, og Maren Jensdatter Enemark af Ribe stift, som beslægtede i tredie led. 11 september 1778.

277
Ditto gratis, for Christen Pedersen Fuglsang, og Maren Christensdatter Fuglsang, af Ålborg stift, i andet led. 11 september 1778.

286
Ligeledes samme dag, bleven udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Lars Jensen og Anna Pedersdatter af Viborg stift, som beslægtede i 2det led. 18 september 1778.

292
Gertrud Clemensdatter, bevilling uden skilsmisse doms tagelse, at må udi nyt ægteskab sig indlade.

C7mus G a v, at eftersom Giertrud Clemensdatter af Onsbjerg sogn, på vort land Samsø, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hendes mand Rasmus Sørensen, skal in martis 1775 med sit førende fartøj, i en hård storm på en reise til Norge være bleven borte, men at hun ikke skal kunne skaffe lovformelig bevis om hans død, hvorfore vedkommende præst, holder det betænkeligt, at vie hende til Christen Willadsen Samsø, med hvem hun nu skal kunne indgåe nyt ægteskab; Så ville vi efter fornævnte Giertrud Clemensdatters derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra Biskoppen over Århus stift, os elskelig hr Jørgen Hee, derover indhentede erklæring, hvoraf formenes, at der bæres ingen tvivl om, at jo skib og mandskab er forlist, og at tvende andre borte blevne matrosers hustruer, allerede skal have erholdet vores allernådigste bevilling til, at indlade sig i nyt ægteskab uden at oppebie de 7 år efter loven, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at bemelte Giertrud Clemensdatter, må uden videre indlade sig i et lovlig ægteskab, med fornævnte Christen Willadsen Samsø; Forbydendes etc. 25 september 1778.

293
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Østergård, og Anna Jensdatter af Ribe stift, som beslægtede i 3die led. 25 september 1778. Notat: Casseret.

294
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Henrich Kopp, sognepræst til Vorning, Korning og Hammershøj i Viborg stift, og Charlotta Lovisa Dreyer. 25 september 1778.

295
Ditto for Hans Christian Barfred, consumptions forvalter i Horsens, og Cicilia Andreasdatter Flensburg. 25 september 1778.

299
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Christensen, og Anna Christensdatter af Viborg stift, som beslægted i tredie led. 2 oktober 1778.

300
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Christen Hansen Holm, og Else Barchmand. 2 oktober 1778.

310
Bevilling for Jens Nielsen af Møgeltønder, til nyt ægteskabs indtrædelse, uagtet overgået skilsmisse dom. 9 oktober 1778.

311
Christen Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen, og Maren Olufsdatter, bønderfolk af Skærbæk sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  9 oktober 1778.

311b
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Adtzer Jensen, og Kirsten afgangne Jens Hansens efterleverske af ditto stift, udi 3die led. [efternavn ikke angivet]. 9 oktober 1778.

312
Så og gratis, for Søren Nielsen, og Kirsten Sørensdatter af Århus stift, hun og hans afgangne hustrue, i andet og tredie led. 9 oktober 1778.

312b
Christen Sørensen Høeg, og Maren Mortensdatter af Ålborg stift, som sødskende børn. 9 oktober 1778.

313
Desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Terchel Nicolai Brandt, sognepræst for Øster og Vester Alling i Århus stift, og Giertrud Cathrina Hartvig. 9 oktober 1778.

317
Hans Friis Jessen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Hans Friis Jessen af Grydvad Mølle, og Mariane Pedersdatter Jessen af Janderup sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. 16 oktober 1778.

317b
Ligesådan bevillinger, blev samme dag udsted gratis, for Niels Nielsen, og Marie Sørensdatter af Århus stift, udi andet og tredie led. 16 oktober 1778.

318
På stemplet papir, for Hans Johansen af Romsøe? [findes ikke i Jylland], og Cornelia Christine Christiansdatter, udi andet led. 16 oktober 1778.

319
Desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Friis Jessen, og Mariane Pedersdatter Jessen af Ribe stift. 16 oktober 1778.

329
Morten Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Jensen, og enken Else Christensdatter, bønderfolk af Rom? sogn udi Ribe stift må i ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes afdøde mand, skal have været sødskende børn.  23 oktober 1778.

329b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Laurs Andersen, og Ingeborg Thomasdatter af Ålborg stift, han og hendes moder, sødskende børn. 23 oktober 1778.

329c
Og Anders Michelsen, og Maren Sørensdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. 23 oktober 1778.

330
Desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Mads Børre og Anne Margrethe Hansdatter Krog, af Ribe. 23 oktober 1778.

337
Peder Andersen Pedersen Brarum, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen Pedersen Brarum, og Dorthe Marie Larsdatter Lund, bønderfolk af vort land Læsøe under Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans sødskende barn. 30 oktober 1778.

338

Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Jens Nielsen, og Karen Hansdatter af Ribe stift, som beslægtede i andet og tredie led. 30 oktober 1778.

339
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Christen Jensen Råe af Randers, og Mette Cathrine Kragelund. 30 oktober 1778.

345
Ægteskabs bevilling gratis for, Hans Hansen og hans afgangne hustrues næst sødskende barn, Margaretha Frantzdatter. 6 november 1778.

346
Ditto for Jens Simonsen, og hans afgangne hustrues søster, datter Karen Nielsdatter. 6 november 1778.

359
Lauritz Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Hansen af Nord Lygom? [Hygum?] sogn, og Ellen, afgangne Peder Truelsens efterleverske af Døstrup sogn i Ribe stift, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes afdøde mand, skal have været hinanden i 2det led beslægtede. 20 november 1778.

360
Ligeledes samme dag udfærdiget, for  Søren Jensen Gade, og Mette Pedersdatter, udi andet led. 20 november 1778.

361
Jacob Jørgensen, og Karen Rasmusdatter, udi andet led, gratis. 20 november 1778.

362
Poul Andersen, og Renned Justdatter, udi tredie led. 20 november 1778.

363
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for procurator Godtfried Fibiger, og Anna Sophie Lindam. 20 november 1778.

373
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling, gratis for Iver Jacobsen, og Anna Kirstine Nielsdatter, som beslægtede udi tredie led. 27 november 1778.

375
Ægteskabs bevilling, for Niels Pedersen og Maren Hansdatter, som beslægted udi tredie led. 4 december 1778.

376
Ditto gratis, for Niels Jensen, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Mette Michelsdatter. 4 december 1778.

377
Ditto for Niels Hansen Bundgård, og hans afgangne hustrues søster, Maren Hansdatter. 4 december 1778.

387
Mariche Willian, afgangne Hans Mathiesen Duponts efterleverske, bevilling at gifte sig før sørgeåret er udløbet.
Bevilger og tillader, at Mariche Willian, afgangne Hans Mathiesen Duponts efterleverske af vor stabelstad Fredericia, må såfremt hun ikke er frugtsommelig efter bemelte hendes afgangne mand, indlade sig i nyt og andet ægteskab, uanset at sørgeåret efter samme hendes mands død, udi hviket hun efter det under 14 april 1752 allernådigst udgangne sørge reglement, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. 11 december 1778. [Se næste].

388
Ægteskabs bevilling gratis, for Abraham du Pont [Dupont] og Maria Vilaus [måske omtalte i forrige], af Fredericia som beslægtede i andet led. 11 december 1778.

389
Ditto for Christen  Bachensen,og enken Kirsten Christensdatter af Ribe stift udi tredie led. 11 december 1778.

394
Matros Jung Boh Urban, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at matros Jung Boh Urban, og Kerrin Broder af øen Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 18 december 1778.

394b
Ligeledes samme dag, udfærdiget ditto, for matros Oluf Syncken, og Gonckje Bohn, sammesteds udi tredie led. 18 december 1778.

399
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for  Søren Laursen af Ålborg stift, og hans faders sødskende barns enke, Johanne Laursdatter. 24 december 1778.

400
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Andreas Ditlefsen Hegelund af Ålborg, og Anna Elisabeth Hauch. 24 december 1778.

407
Christen Jensen Kiellerup, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Kiellerup, af vor købstad Århus, og Abelone Jensdatter Kiellerup, afgangne Niels Bechs efterleverske, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 31 december 1778.

408
Ligeledes samme dag, blev færdiggiort ditto, gratis for Søren Nielsen, og Karen Lausdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 31 december 1778.

409
Ditto for Jens Thomesen, og Maren Mortensdatter af ditto stift, som beslægtede i tredie led. 31 december 1778.


Anno 1779: Januarius.


5
Ægteskabs bevilling gratis, for Isach Johansen Norr,e og Susanna Maria Norre af Fredericia, som sødskende børn. 8 januar 1779.

15
Ægteskabs bevilling gratis, for Hans Hansen, og Anna Maria Andersdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 15 januar 1779.

16
Vielsebrev af uvedkommende præst, for toldskriver Søren Jensen Klitgård af Ålborg, og Anna Maria Såbye. 15 januar 1779.

17
Så og ditto, for Knud Nielsen Bech, og Mette Jensdatter Hasle, af Århus. 15 januar 1779.

25
Ægteskabs bevilling, for Søren Jensen af Ribe stift, og Kirsten Knudsdatter, som beslægtede udi tredie led. 29 januar 1779.

26
Ditto for Gerhard Peter Nielsen af ditto stift, og Anna Kirstine Johansdatter, i 2det led. 29 januar 1779.

27
Ditto gratis, for Jens Jørgensen af Århus stift, og hans afdøde hustrues sødskende barn, Karen Nielsdatter.

28
Ditto for Peder Michelsen af samme stift, og Anna Michelsdatter, i 3die led.. 29 januar 1779.

28b
Og for matros Hans Hansen, og Kirsten Jensdatter af Ribe stift, i andet led. 29 januar 1779.

42
Søren Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen, og Karen Pedersdatter, bønderfolk af Mou sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtede. 12 februar 1779.

42b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Jens Vintersen, og Johanne Andersdatter af Århus stift, som sødskende børn. 12 februar 1779.

48
Ægteskabs bevilling gratis, for Lars Nissen, og Anna Grauersdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 19 februar 1779.

49
Ditto for Anders Nielsen, og Anna Laursdatter af Ålborghus amt, som næst sødskende børn. 19 februar 1779.

50
Ditto for Hans Jensen, og Maren Nisdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 19 februar 1779.

50b
Samt for Jens Pedersen, og Maren Nielsdatter af Ålborg stift, ligeledes næst sødskende børn. 19 februar 1779.

51
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Niels Christensen Frølund, købmand i Varde, og Kirsten Nielsdatter Tranberg. 19 februar 1779.

55
Ægteskabs bevilling, for skipper Peder Hansen, og Anna Jensdatter af Hjerting i Ribe stift, som beslægtede i 3die led. 26 februar 1779.

56
Ditto gratis, for Jens Nielsen, og Anna Jensdatter af Århus stift, i andet og tredie led. 26 februar 1779.

57
Ditto for Jens Jacobsen, og Anna Maria Rasches datter af Ribe stift, i tredie led. 26 februar 1779.

58
Så og ditto, for Mads Jørgensen, og Ingeborg Jensdatter af Århus stift, i tredie led. 26 februar 1779.

59b

Og for Knud Jensen, og Barbara Rasmusdatter af Samsøe, i tredie led. 26 februar 1779.

62
Ligeledes samme dag, bleven udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Michelsen af Ålborg stift, og hans sødskende barns enke, Mette Laursdatter. 5 marts 1779.

66
Hr Peder Beck, sognepræst for Thunø menighed under Århus stift, og Birgitte Christine Langballe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. [Viberg: Senere til Blegind og giftes med hendes søster Ane Cathrine Langballe]. 12 marts 1779.

67
Ligeledes samme dag, bleven udfærdiget ditto, for Peder Nielsen, og Inger Jacobsdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. 12 marts 1779.

68
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Søren Pertou, sognepræst for Kattrup og flere menigheder udi Århus stift, og Anna Elisabeth Larsen. 12 marts 1779.

78
Ægteskabs bevilling, for Anders Michelsen, og Anna Cathrina Christensdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 19 marts 1779.

79
Ditto gratis, for Thomas Sørensen, og Anna Rasmusdatter af Dronningborg amt, han et sødskende barns barn, af hendes afdøde mand. 19 marts 1779.

80
Ditto for Svend Poulsen, og Anna Poulsdatter af Ålborg stift, som beslægtet udi tredie led. 19 marts 1779.

81
Så og for Peder Mouritzen, og Maren Jensdatter, af Ribe stift, i andet led. 19 marts 1779.

103
Ægteskabs bevilling for sukkermester Thor Knudsen Bøhn af Randers, og hans afgangne hustrues søster, Johanne Vilhelmsdatter Tonder. 3 april 1779.

104
Ditto gratis, for Jens Rasmussen Elsted af Århus stift, og hans moders sødskende barn, Karen Sørensdatter. 3 april 1779.

108
Christen Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen af Strellev sogn, og Birgitte Lausdatter af Nebel sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 9 april 1779.

109
Ligeledes samme dag, udfærdiget ditto gratis for Jens Rasmussen, og Zidsel Maria Lauritzdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. 9 april 1779.

110
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Michael Lerche Munch, og Sophia Mønsted af Grenå. 9 april 1779.

120
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Olufsen af Ribe stift, og hans sødskende barns enke, Margrethe Laursdatter. 17 april 1779.

121
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr studiosus  Hans Peter Hansen af Århus stift, og Margaretha Sophia Bagger. 17 april 1779.

129
Peder Lauritzen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen, og Kirsten Jørgensdatter, bønderfolk af Nørby [Nordby-Samsø?] sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 23 april 1779.

130
Ligeledes samme dag, udfærdiget ditto for Jens Hansen, og Dorthe Jensdatter af Ribe stift, sødskende børn. 23 april 1779.

131
Ditto for Hans Pedersen, og Kirsten Sørensdatter af Århus stift, som beslægtede i tredie led. 23 april 1779.

132
Ditto for Anders Sørensen af samme stift, og hans søskende barns enke, Anna Pedersdatter.
23 april 1779.

141
Ægteskabs bevilling, gratis for Niels Madsen, og Anna Sørensdatter af Århus stift, som sødskende børn. 1 maj 1779.

145
Ægteskabs bevilling for Peder Lassen Brøchner, forvalter ved Rosenvold, og Eleonora Hedevig Hastrup, afgangne Uttrups, som næst sødskende børn. 7 maj 1779.

146
Ditto for Niels Nielsen Fiil, og Anna Hansdatter af Århus stift, næst sødskende børn. 7 maj 1779.

147
Ditto gratis, for Mouritz Madsen af Ribe stift, og Agnetha Laustdatter af Ribe stift, som beslægtet i 2det og 3die led. 7 maj 1779.

148
Ditto for Kield Jensen, og Berthe Olufsdatter af Århus stift, i andet og tredie led. 7 maj 1779.

149
Ditto for Lars Jensen, og Ellen Rasmusdatter af Ålborg stift, i andet led. 7 maj 1779.

149b
Anders Knudsen af ditto stift, og hans afgangne hustrues søster, Karen Knudsdatter. 7 maj 1779.

150
Vielsebrev af uvedkommende præst, for bemelte forvalter Peder Larsen Brøchner, og forlovede. 7 maj 1779.

156
Ægteskabs bevilling, for Mads Iversen Qvistgård af Ribe stift, og Mette Damgård, som beslægtet i 2det og 3die led. 14 maj 1779.

157
Ditto gratis, for Hans Pedersen, og Anna Pedersdatter af Århus stift, hun forhen besvangret af hans sødskende barn. 14 maj 1779.

158
Ditto for Christen Jensen, og Else Jespersdatter af Viborg stift i tredie led. 14 maj 1779.

158b
Så og for Christen Madsen, og Kirsten Christensdatter af Ribe stift, udi tredie led. 14 maj 1779.

162
Peder Livøe, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Livøe, og Petronelle Pedersdatter Møller, af Løgstør udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. 21 maj 1779.

162b
Ligeledes samme dag udfærdiget ditto, for Christen Jensen Vråe, og Sidsel Pedersdatter Krogsgård af Ribe stift, sødskende børn. 21 maj 1779.

163
Ditto for Jacob Friis, og Anna Sørensdatter af ditto stift, sødskende børn. 21 maj 1779.

164
Ditto gratis, for Peder Sørensen, og Berthe Christensdatter af Viborg stift, sødskende børn. 21 maj 1779.

165
Ditto for Anders Andersen af Ålborg stift, og hans moders sødskende barn, Anna Pedersdatter. 21 maj 1779.

166
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Lauritz Lauberg consumptions forvalter i Skanderborg, og Ellen Catharina Hatting. 21 maj 1779.

167
Så og ditto, for Hans Friderich Plesner, sognepræst til Rårup menigheder i Århus stift, og Sophia Kruse. 21 maj 1779.

172
Ligeledes samme dag, blevet udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Christen Munch, købmand udi  Grenå, og Anna Maria Munch. 28 maj 1779.

183
Ægteskabs bevilling, for Søren Jensen, og Else Nielsdatter af Viborg stift, som sødskende børn. 4 juni 1779.

184
Ditto gratis, for Peder Gravesen og Mette Christensdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 4 juni 1779. Notat: Casseret.

193
Ligeledes samme dag bleven udfærdiget, vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Christopher Nyeland, residerende cappellan i Sæby, og Beathe Jacobina Wiirenfeldt.11 juni 1779.

202
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Olufsen af Ribe stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Cathrine Andersdatter. 18 juni 1779.

207
Ægteskabs bevilling, gratis for Michel Andersen, og Dorthe Sørensdatter som næst sødskende børn. 25 juni 1779.

207b
Og for Peder Graversen, og Karen Sørensdatter, af Århus stift, sødskende barn. 25 juni 1779.

210
Ligeledes samme dag, bleven udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Jensen, og Dorothea Michelsdatter fra Samsøe, som beslægtede i tredie led. 2 juli 1779.

211
Ditto for Giermand Pedersen, af Århus stift og hans afgangne hustrues søster, Maren Andersdatter. 2 juli 1779.

220
Ægteskabs bevilling gratis, for Mads Pedersen af Ribe stift, og Margaretha Olufsdatter, som næst sødskende børn. 9 juli 1779.

221
Vielsebrev af uvedkommende præst, for kammer herre Poul Rosenørn Gersdorph, amtmand over Calø amt, og frue Anna Rebecca Heueg, afgangen cancelliråd Widkiers efterleverske. 9 juli 1779.

226
Christen Termansen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Christen Termansen, og pige Dorthea Knudsdatter, bønderfolk af Farup sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 16 juli 1779.

233
Niels Christensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen, og Karen Nielsdatter, afgangne Niels Mølhauges enke, bønderfolk af Dronninglund sogn, og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. 23 juli 1779.

233b
Samme dag er ligedan bevilling, gratis expederet for Lars Christensen Klit, og Maren Andersdatter af Århus stift, som sødskende børn. 23 juli 1779.

234
For Albreth Christensen, og Mette Laursdatter af Ålborg stift, som beslægtede i andet og tredie led. 23 juli 1779.

235
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for chirurgus Christian Hinrich Luxdorph, af Fredericia, og Christiane Eleonore Hansen. 23 juli 1779.

241
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Sørensen af Århus stift, og Maren Pedersdatter, som næst sødskende børn. 30 juli 1779.

251
Christen Larsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Larsen, og enken Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Kiær udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 6 august 1779.

251b
Samme dag ere lige bevillinger, gratis expederede for Jeppe Povelsen, og Maren Haulesdatter af Ribe stift, i tredie led. 6 august 1779.

252c
Christen Jensen, og Karen Mikkelsdatter af Århus stift, i tredie led. 6 august 1779.

252
For Anders Jørgensen af ditto stift, og hans hustrues søster datter, Anna Rasmusdatter. 6 august 1779.

253
Og på stemplet papir, for Jacob Michelsen af Ålborg stift, som næst sødskende børn. [pigens navn ikke angivet]. 6 august 1779.

262
Ægteskabs bevilling, for rebslager Peiter Mortensen Lange i Mariager, og hans afgangne hustrues søsterdatter, Else Michelsdatter. 13 august 1779.

262b
Så og for Jesper Andersen af Ribe stift, og hans afgangne hustrues broder datter, Inger Cathrine Kastensdatter. 13 august 1779.

274
Ægteskabs bevilling, gratis for Thue Jepsen Nøresp [også set andet steds], og Mette Nielsdatter af Ribe stift. 20 august 1779.

283
Leiermåls qvittering, for Lars Rindum af Ringkøbing. 27 august 1779.

284
Ægteskabs bevilling gratis, for Knud Michelsen, og Mette Knudsdatter af Ålborg stift, som beslægtede i tredie led. 27 august 1779.

288
Ægteskabs bevilling gratis, for Jacob Jensen, og hans afgangne hustrues søsterdatter, Maria Hansdatter. 3 september 1779.

289
Ditto for Jens Nielsen Fugl, og Karen Badelsdatter [ok navn], som beslægtede i 2 og 3 led. 3 september 1779.

290
Ditto for Peder Jørgensen, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Birthe Andersdatter. 3 september 1779.

290b
Og for Simon Sørensen, og Kirsten Andersdatter, som sødskende børn. 3 september 1779.

291
Vielsebrev af uvedkommende præst, for klokker Jens Nielsen Kornbech i Thisted, og Anna Christiane Bang. 3 september 1779.

298
Bevilling for Mette Marie Friis, afgangne Ole Christian Sechers efterleverske af Viborg stift, at indlade sig udi ægteskab, før sørgeårets udløb. 10 september 1779.

299
Matros Henrich Flor, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at matros Henrich Flor, og Antie Baren af Oldsum på Vesterlands Føhr, under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. 10 september 1779.

299b
Samme dag, er ligesådanne bevillinger blevne expederede, for matros Nickkels Juhnen og Guntje Rørden, af Vesterlands Føhr, udi tredie led. 10 september 1779.

299c
Peder Larsen, og Maren Pedersdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 10 september 1779.

299d
Søren Christensen, og Anna Sørensdatter Holm af Samsø, i andet og tredie led. 10 september 1779.

300
Ditto gratis, for Peder Gravesen, og Mette Christensdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 10 september 1779.

300b
Og ditto for Christen Lauritzen Kirchebye, og Anna Maria Nielsdatter af ditto stift, i andet og tredie led.10 september 1779.

301
Desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for købmand Jørgen Iversen i Århus, og Anna Mette Ibsen.10 september 1779.

311
Ægteskabs bevilling for Jørgen Zachariasen af Århus stift, og Anna Kirstine Vinther, som beslægtede i 3die led. 17 september 1779.

323
Peder Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen, og Christenze Olufsdatter Borch, bønderfolk af Lønne sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 24 september 1779.

323b
Samme dag, er ligesådan bevilling bleven expederet, for Søren Jensen, og Maren Rasmusdatter, som beslægtede i andet led. 24 september 1779.

324
Ditto for Lars Envoldsen af ditto stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Bodil Olesdatter. 24 september 1779.

337
Christen Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen, og enken Sophie Hansdatter, bønderfolk af Voer sogn i Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes afgangne mand, skal have været hinanden i tredie led beslægtede. 1 oktober 1779.

337b
Samme dag, ere lige sådanne bevillinger, gratis expederede for Niels Nielsen, og Else Terchelsdatter af ditto stift, i tredie led beslægtede. 1 0ktober 1779.

338
Og for Hans Hansen, og Kirsten Christensdatter af ditto stift, i andet led. 1 0ktober 1779.

339
Samt på stemplet papir, for købmand Peder Splid af Randers, og Eujhemia Idea Wirnfeldt, i 2 og 3 led. 1 0ktober 1779.

348
Ægteskabs bevilling, for Terman Sørensen, og Johanna Knudsdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 8 oktober 1779.

349
Ditto gratis, for Ole Sørensen af ditto stift, og hans afgangne broder datter, Abelone Hansdatter. 8 oktober 1779.

354
Bonden Rasmus Christensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Rasmus Christensen, og Birthe Sørensdatter af Voldby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede.14 oktober 1779.

354b
Ligesådanne bevillinger, bleve samme dag gratis udfærdigede for Søren Thomasen, og Dorthe Sørensdatter af ditto stift, hans afdøde hustrues søster. 14 oktober 1779.

354c
Anders Pedersen, og Karen Rasmusdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 14 oktober 1779.

354d
Mads Jensen, og Annebe Andersdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 14 oktober 1779.

354e
Holden Madsen, og Anna Hansdatter af Ribe stift, hans afdøde hustrues søster. 14 oktober 1779.

354f
Morten Andersen, og Kirsten Høegsdatter, af ditto stift, hans afdøde hustrues søster. 14 oktober 1779.
Notat: Casseret.

355
Og for Lars Pedersen, og Maren Knudsdatter, af ditto stift, i andet og tredie led. 14 oktober 1779.

362
Christen Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen, og Inger Christensdatter, bønderfolk af Aggersborg sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues sødskende barn. 22 oktober 1779.

362b
Samme dag, ere lige sådanne bevillinger, gratis blevne expederede for Peder Jepsen, og Helle Jensdatter af ditto stift. 22 oktober 1779.

362c
Christen Christensen, og Anne Jensdatter af Århus stift, i 2det og 3die led. 22 oktober 1779.

363
Og for Christen Pedersen af Ribe stift, og hans afgangne sødskende barns datter, Anne Pedersdatter. 22 oktober 1779.

364
Samt på stemplet papir, for Anders Hansen og Gyde Iversdatter af ditto stift, som sødskende børn. 22 oktober 1779.

376
Ægteskabs bevilling, for Claus Jensen af Ribe stift, og hans næst sødskende barns enke, Malena Jensdatter. 29 oktober 1779.

377
Så og gratis, for Peder Jensen, og Anna Catharina Andersdatter af Viborg stift, som næst sødskende børn. 29 oktober 1779.

378
Hr Christopher Worsøe, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Christopher Worsøe, sognepræst for Tønning og Træden menigheder udi Århus stift, og Juliana Margaretha Hvis, afgangne Mathias Brøndums efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 29 oktober 1779.

388
Laurs Jensen Steen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Laurs Jensen Steen, og Anne Nielsdatter af Rakkeby sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 5 november 1779.

388b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag gratis expederede for Christian Poulsen, og Anna Pedersdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 5 november 1779.

389
Anders Jensen, og Maren Nielsdatter Krog, af Ålborg stift, som beslægtede i 2det led. 5 november 1779.

390
Så og på stemplet papir, for Ole Nielsen, og Maren Christensdatter af Viborg stift, i 2det led. 5 november 1779.

399
Mathias Jensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Mathias Jensen, og Mette Poulsdatter af Henne sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 12 november 1779.

399b
Ligesådanne bevillinger, samme dag gratis udfærdiget for Peder Jepsen, og Anne Cathrine  Simonsdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn.12 november 1779.

400
Og for Jens Pedersen Ryeltoft, og Zidsel Madsdatter af ditto stift som sødskende børn. 12 november 1779.

401
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for herredsfoged Hans Ditlefsen Rinnet i Hammerum herred, og Christiane Carstine Hansdatter Kiersgård. 12 november 1779.

402
Ditto for Johan Friderich Alhorn, consumptions forvalter i Løgstør, og Birgitte Catharina Colding. 12 november 1779.

412
Ægteskabs bevilling for Thor Hansen, og Gunder Bachensdatter, af Ribe stift, sødskende børn. 19 november 1779.

413
Ditto gratis for Hans Jensen, og Jytte Rebeche Berentsdatter, af Århus stift, sødskende børn. 19 november 1779.

413b
Så og ditto for Jens Hansen Kruer, og Kirsten Hansdatter af Ribe stift, sødskende børn. 19 november 1779.

419
Christen Sørensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen, og Else Sørensdatter, af Bjerregrav sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 26 november 1779.

419b
Ligesådanne bevillinger, bleve samme dag gratis udfærdigede, for Søren Sørensen Segalt, og Anna Jensdatter af Århus stift, hans afgangne hustrues sødskende barns barn. 26 november 1779.

419c
Jens Pedersen, og Lene Marie Jensdatter, af Ribe stift, sødskende børn. 26 november 1779.

420
Så og på stemplet papir, for hr Jeppe Olufsen, og Maren Madsdatter af  ditto stift, som næst sødskende børn. 26 november 1779.

421
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for lieutenant Johan Christoph Bradis, tolder i Grenå, og Christiana Sophie Frentzel.26 november 1779.

436
Jacob Povlsen. ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jacob Povlsen og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Ålsø sogn, udi Århus stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 3 december 1779.

436b
Samme dag, ere ligesådanne bevillinger expederede for Mads Christensen, og Anna Nielsdatter af Viborg stift, i tredie led. 3 december 1779.Notat: Casseret.

436c
Nis Pedersen, og Merret Hansdatter af Ribe stift, i andet og tredie led beslægtede. 3 december 1779.

437
Gratis for Mogens Pedersen, og Maren Thomasdatter af Århus stift, som sødskende børn. 3 december 1779.

438
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Christen Jensen Nørgård, og Mette Helene Jensdatter Griishauge af Thisted. 3 december 1779.

443
Søren Andersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Søren Andersen, og Karen Jensdatter, bønderfolk af Harlev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtede. 10 december 1779.

444
Ligeledes samme dag, bleven udfærdiget ditto for Søren Nielsen Bonderup af Viborg stift, og hans stiffaders efterladte tredie hustru, Karen Larsdatter. 10 december 1779.

445
Ditto på stemplet papir, for Peder Andersen, og Anne Andersdatter af Århus stift, i tredie led. 10 december 1779.

451
Ægteskabs bevilling gratis, for Andreas Larsen, og Anna Knudsdatter af Århus stift, som beslægtede i 2det og 3die led. 17 december 1779.

451b
Rasmus Nielsen Fogh af ditto stift, og hans næst sødskende barns enke, Anna Sørensdatter. 17 december 1779.

451c
Christen Sørensen, og Maren Larsdatter af Viborg stift, i andet og tredie led. 17 december 1779.

452
Ditto på stemplet papir, for Christen Knudsen af Ribe stift, og hans afgangne hustrues søster datter, Kirsten Christensdatter. 17 december 1779.

452b
Og for Anders Nielsen, og Maren Thomasdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. 17 december 1779.

453
Vielsebrev af uvedkommende præst, for her Rasmus Jørgen Gissing, residerende capellan i Skive, og Jacobine Kirstine Sommer. 17 december 1779.

464
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Pedersen Knud af Viborg stift, og hans sødskende barns enke, Anne Christensdatter. 24 december 1779.

465
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Jacob Thomesen Ingstrup, og Maren Jensdatter af Ålborg stift. 24 december 1779.

471
Samme dag, er og bleven udfærdiget ægteskabs bevilling, for Friid Rørden på Vesterlands Føhr, og Thor Braren, som næst sødskende børn. 31 december 1779.

472
Så og ditto gratis, for Anders Nielsen, og Maren Andersdatter af Viborg stift, næst sødskende børn. 31 december 1779.

 

Anno 1780:

5
Jens Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Christensen af Vrads sogn, og Johanne Hansdatter af Nørre  Snede sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 7 januar 1780.

6b
Ligesådan bevilling, blev samme dag gratis udfærdiget, for Niels Sørensen Bech, og Falke Jørgensdatter, af Viborg stift han og hendes forrige mand, sødskende børn. 7 januar 1780.

6
Og på stemplet papir, for Hans Nielsen af Århus stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Maren Nielsdatter. 7 januar 1780.

15
Ægteskabs bevilling gratis, for Mads Pedersen, og Kirsten Sørensdatter af Århus stift, som beslægtede i andet og tredie led. 14 januar 1780.

15b
Og for Peder Rasmussen af ditto stift, og hans afgangne hustrues broderdatter, Lisbeth Rasmusdatter. 14 januar 1780.

28
Så og ægteskabs bevilling, gratis for Peder Laustein Svenstrup, og Anna Madsdatter Særkiær, af Ribe stift, som beslægtede i 2det og 3die led. 28 januar 1780.

32
Ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Pedersen, og enken Maren Jensdatter af Århus stift, som beslægtede i 2det og 3die led. 4 februar 1780.

42
Ægteskabs bevilling, gratis for Niels Nielsen, og Mette Jensdatter af Århus stift, som beslægtede i 2det og 3die led. 11 februar 1780.

42b
Så og ditto, for Jørgen Nielsen og Anna Kirstine Hansdatter af ditto stift, i andet led. 11 februar 1780.

50
Ægteskabs bevilling, gratis for Jens Christensen Gade, og Anna Kirstine Nielsdatter af Ålborg, som næst sødskende børn. 18 februar 1780.

51
Ditto for Christen Just, og Ingeborg Olufsdatter af Ribe stift, som beslægtede i andet og tredie led. 18 februar 1780.

52
Ditto for Lauritz Jensen af Århus stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Anna Jacobsdatter. 18 februar 1780.

52b
Så og for Iver Christensen, og Johanne Pedersdatter af Ribe stift, i tredie led. 18 februar 1780.

65
Ægteskabs bevilling, for Jacob Thomsen Ingstrup, og Maren Jensdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. 25 februar 1780.

66
For Jens Sørensen, og Karen Olesdatter af Århus stift, næst sødskende børn. 25 februar 1780. 

67
Mads Rasmussen, og Inger Madsdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 25 februar 1780.

68
Christian Jensen, og Anna Margaretha Sørensdatter af Ribe stift, sødskende børn. 25 februar 1780.

68b
Så og  for Jens Jensen, og Anna Mortensdatter af Århus stift, som beslægtede i 2det og 3die led. 25 februar 1780.

74
Bertel Jensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Bertel Jensen, og Maren Thuesdatter, bønderfolk  af Tavlov sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Maren Thuesdatter, skal være hans afdøde hustrues faster. 3 marts 1780.

74b
Samme dag, er lige sådanne bevillinger gratis blevne udstedede, for Peder Gregersen og Anna Christensdatter af Århus stift, udi andet led beslægtede. 3 marts 1780.

74c
Og for Anders Jacobsen, og Maren Hansdatter af ditto stift, udi andet led beslægtede. 3 marts 1780.

(Dette par bliver viet med kgl. dispensation d. 22. juni 1780 i Elev sogn, V. Lisbjerg sogn, Århus amt - tak til Ruth Neumeister for oplysningen)

85
Christen Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen, og Else Jensdatter af Vejrum sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 10 marts 1780.

85b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag gratis udfærdiget for Mads Nielsen, og Karen Jensdatter af Ålborg stift. Sødskende børn. 10 marts 1780.

86
Andreas Jørgensen af Ribe stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Maria Pedersdatter. 10 marts 1780.

86b
Anders Erichsen af Viborg stift, og hans afgangne hustrues søster, Birthe Nielsdatter. 10 marts 1780.

87
Jacob Jensen Nør, og Karen Sørensdatter fra Samsøe, som sødskende børn. 10 marts 1780.

88
Så og på stemplet papir, for Michel Pedersen og Maren Hansdatter, af Ribe stift, som næst sødskende børn. 10 marts 1780.

94
Ægteskabs bevilling gratis, for Jep Jensen Riisberg, og Maren Christensdatter af Ribe stift, som beslægtet i tredie led. 17 marts 1780.

101
Willum Hansen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Willum Hansen, og Anna Hansdatter, bønderfolk af Sønder Vilstrup bye udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 25 marts 1780.

101b
Samme dag, er ligesådanne bevillinger blevne udstæd, for Søren Nielsen, og Kirsten Jensdatter af Ålborg stift, udi andet led. 25 marts 1780.

101c
Jacob Pedersen Spegberg og Karen Michelsdatter af Ribe stift udi andet led. 25 marts 1780.

102
For Niels Clausen Lemtorp, og Else Marie Christensdatter, af ditto stift, i 2det led. 25 marts 1780.

103
Så og på stemplet papir, for Christen Johansen, og Gunder Jensdatter af ditto stift, i andet og tredie led. 25 marts 1780.

104
For styrmand Laust Laustsen af Ribe stift, og hans afgangne hustrues søste, Anna Maria Pedersdatter. 25 marts 1780.

105
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Christen Christensen, og Christine Benner af ditto stift. 25 marts 1780.

112
Thomas Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Jensen, og Maren Thomesdatter, bønderfolk af Hellevad sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. 31 marts 1780.

112b
Samme dag, er ligesådanne bevillinger gratis udstæd, for Peder Hansen og Karen Christensdatter af Århus stift, udi andet led. 31 marts 1780.

112c
Laurids Rasmussen, og Dorthe Sørensdatter af ditto stift, udi tredie led. 31 marts 1780.

113
Anders Christensen af ditto stift, og hans næst sødskende barns enke, Sidsel Nielsdatter. 31 marts 1780.

113b
Hans Christian Christensen, og Anna Maria Christensdatter af Ribe stift, i tredie led. 31 marts 1780.

114
Og for matros Peder Bertelsen af Læsøe, og Giertrud Larsdatter, i tredie led. 31 marts 1780.

119
Mads Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Mads Jensen, og Maren Justdatter af Udbyneder sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 7 april 1780.

119b
Ligesådanne bevillinger, bleve samme dag udfærdigede, for Anders Nielsen Gram, og Karen Andersdatter af Århus stift, sødskende børn. 7 april 1780.

120
Jens Christensen, og Dorthe Rasmusdatter af Ribe stift, sødskende børn. 7 april 1780.

120b
Christen Frantzen, og Bodil Christensdatter af Århus stift, sødskende børn. 7 april 1780.

121
Jeppe Jensen, og enken Mette Andersdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn.

122
Så og på stemplet papi,r for Peder Truelsen og Gander? Sander? Marie Sørensdatter af ditto stift, som beslægtede i andet led. 7 april 1780.

129
Ægteskabs bevilling gratis, for Nicolai Sørensen, og Mette Nielsdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 14 april 1780.

130
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Christian Lautrup og Maren Billeschou, afgangne Christen Ørsnisses efterleverske af Thye. 14 april 1780.

138
Mads Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Christensen, og enken Marie Christensdatter af Volstrup sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 22 april 1780.

138b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag gratis udfærdigede, for Ditlev Nielsen og Lisbeth Pedersdatter af Ribe stift, hun og hans forrige hustru, i andet og tredie led beslægtede. 22 april 1780.

139
Poul Jespersen, og Anna Nielsdatter af Ålborg stift, som beslægtede i tredie led. 22 april 1780.

139b
Jens Hansen, og Kirsten Joensdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues sødskende barn. 22 april 1780.

140
Så og for Christen Hansen af ditto stift, og hans afgangne hustrues søster, Kirsten Andersdatter. 22 april 1780.

141
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for købmand Anders Jensen Mammen, og Christence Carrin. 22 april 1780.

144
Jeppe Svendsen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jeppe Svendsen, og Anna Nielsdatter af Øster Hassing sogn udi Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 28 april 1780.

145
Samme dag er, og bleven udfærdiget ægteskabs bevilling, for Knud Andersen og Karen Christensdatter af Århus stift, som sødskende børn. 28 april 1780.

153
Sophia Magdalena Bryggeman, afgangne hospitals præst hr Rasmus Juel Busches efterleverske i Ribe, bevilling at gifte sig før sørge året [er udløbet].
Bevilger og tillader, at Sophie Magdalena Bryggerman, forrige hospitals og froe prædikens præst til domkirken udi vor købstad Ribe, afgangne hr Rasmus Juel Busches efterleverske af bemelte Ribe, må såfremt, hun ikke befindes frugtsommelig, efter fornævnte hendes afgangne mand, sig udi nyt ægteskab indlade, uanset at sørge året efter hannem, udi hvilket, hun efter det under 14 april ao 1752, allernådigst udgangne sørgereglement, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. 5 maj 1780.

154
Samme dag, er og bleven udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Jensen af Århus stift, og Anna Madsdatter, som beslægtet i andet og tredie led, til hans afgangne hustrue. 5 maj 1780.

154b
Og for Nis Jensen, og Mette Kirstine Jesses af Ribe stift, som næst sødskende børn. 5 maj 1780.

158
Ægteskabs bevilling, for Niels Christensen, og Maren Nielsdatter af Århus stift, som beslægtede i andet og tredie led. 12 maj 1780.

159
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Johannes Nielsen Nyboe, og Elsebeth Friis Lundsgård af Ribe stift. 12 maj 1780.

166
Ægteskabs bevilling gratis, for Søren Knudsen Hioptarp af Ribe stift, og Kirsten Knudsdatter, som beslægtede i andet og tredie led. 19 maj 1780.

Følgende fra Ruth Neumeister - tak for det:
Ægteskabs bevilling gratis, for Søren Knudsen Hioptarp af Ribe stift, og Kirsten Knudsdatter, som beslægtede i andet og tredie led. 19 maj 1780.
Hioptarp ligger i Sønder Borris sogn, Bølling herred, Ringkøbing amt, og Søren Knudsen og hustru bor der endnu ved Ft 1787.
Ringkoebing, Bølling, Sønder Borris, Hioptarp Bye, , 1, FT-1787, C1110

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Knudsen 41  Gift Hosbonde Bonde og gaardbeboer 
Kiesten Knudsdatter 29  Gift Madmoder  
Anne Sørensdatter 7  Ugift Deres børn  
Karen Sørensdatter 5  Ugift Deres børn  
Mette Sørensdatter 2  Ugift Deres børn  
Mette Sørensdatter 79  Enke Hosbondens moder.

166b
Og for Peder Pedersen og Maren Christensdatter af Ålborg stift i andet og trede led. 19 maj 1780.

171
Christen Woydemann, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Woydemann, og Johanna Catharina Junghans, af vor købstad Colding, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 26 maj 1780.

171b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget, for Jens Hansen, og Giertrud Jensdatter, han og hendes moder sødskende børn. 26 maj 1780.

172
Så og gratis, for Søren Pedersen af Aggershus stift, og hans afdøde hustrues søster, Anna Pedersdatter. 26 maj 1780.

173
Og for Niels Pedersen, og Maren Sørensdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 26 maj 1780.

179
Peder Nielsen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen, og enken Anne Thomasdatter af Svostrup sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes afgangne mand, skal have været sødskende børn. 2 juni 1778.

1779b
Ligesådanne bevillinger, bleve samme dag gratis udfærdiget, for Niels Sørensen og enken Anna Laursdatter, af ditto stift, som næst sødskende børn. 2 juni 1778.

180
Og for Jens Povelsen, og Maren Thomasdatter af ditto stift, som beslægtede i andet led. 2 juni 1778.

181
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Jensen Boelund, og Anna Kirstine Bondrup af Ålborg stift. 2 juni 1778.

190
Ægteskabs bevilling for Christen Sørensen Storring, og Inger Knudsdatter af Århus stift, som beslægtede i andet led. 9 juni 1780.

191
Så og gratis, for Christen Pedersen af Ribe stift, og hans afgangne hustrues halv søster, Mette Iversdatter. 9 juni 1780.

192
For Peder Nielsen, og Maren Nielsdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. 9 juni 1780.

192b
Og for Anders Madsen, og Karen Christensdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 9 juni 1780.

197
Samme dag, er og bleven udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Pedersen og Anna Nielsdatter af Ålborg stift, som beslægtede i tredie led. 16 juni 1780.

198
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Otto Bech og Anna Larsdatter, af ditto stift. 16 juni 1780.

212
Ægteskabs bevilling gratis, for Søren Christensen, og Margretha Pedersdatter af Viborg stift, som næst sødskende børn. 23 juni 1780.

219
Michel Nielsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Michel Nielsen, og Kirsten Iversdatter, bønderfolk af Skjold sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en søster, til hans afgangne hustrue. 30 juni 1780.

220
Ligeledes samme dag udfærdiget, for Peder Olesen af Ribe stift, og hans afgangne hustrues søster, Lisbeth Andersdatter.

228
Anders Sørensen. ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Anders Sørensen og Else Nielsdatter af Thorsager sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 7 juli 1780.

229
Samme dag, er og bleven udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Christen Gundorp Wissing, og Kirstine Chatharina Kruse, af Ribe stift. 7 juli 1780.

234
Niels Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen, og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Jerlev sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 14 juli 1780.

234b
Ligesådanne bevillinger samme dag gratis udstæd, for Peder Andersen af Viborg stift, og Anna Henrichsdatter af Århus stift, i 2det led. 14 juli 1780.

234c
Anders Lausten, og Ellen Povelsdatter af Viborg stift, udi tredie led. 14 juli 1780.

235
Og for Jens Henrichsen, og enken Mette Sørensdatter, i andet led. 14 juli 1780.

236
Så og på stemplet papir, for Hans Hansen, og enken Ingeborg Laustesdatter af Ribe stift, i andet led. 14 juli 1780.

243
Ole Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Ole Jensen af Omme sogn, og Anna Andersdatter af Brejning sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 21 juli 1780.

244
Ditto gratis for Niels Nielsen af Århus stift, og hans afgangne hustrues søster datter, Maren Nielsdatter. 21 juli 1780.

245
Ditto for Christen Poulsen, og Maren Pedersdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 21 juli 1780.

246
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Johan Ludvig Boserup, byskriver i Ebeltoft, og Anna Laursdatter Tørslef. 21 juli 1780.

254
Ægteskabs bevilling gratis, for Thomas Krog af Århus stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Kirsten Rasmusdatter. 28 juli 1780.

255
Så og ditto for Jens Iversen, og Kirsten Rasmusdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 28 juli 1780.

256
Capitain Ulrich Qvist, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Ulrich Qvist, capitain ved vores sjællandske gevorbne infanteri regiment, og Catharina Kirstine Lassen, afgangne Nyboes efterleverske af vor købstad Viborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer. 28 juli 1780.

263
Ægteskabs bevilling, for Peder Jensen, og Margaretha Olesdatter af Århus stift, som sødskende børn. 4 august 1780.

264
Så og gratis, for Niels Pedersen Giølbye af Viborg, og hans afgangne hustrues næst sødskende barn. 4 august 1780.

264b
Og Niels Christensen af Århus stift, og Kirsten Christensdatter, som beslægtede i andet og tredie led. 4 august 1780.

279
Hører Carl Grønlund, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Carl Grønlund, hører ved den latinske skole i vor købstad Ribe, og Ingeborg Lyhne, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de et begierer etc. 11 august 1780.

290
Christen Jensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen, og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Rostrup sogn i Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 18 august 1780.

291
Samme dag er og bleven udfærdiget ditto, for Peder Andersen af Århus stift, og hans afgangne hustrues søster, Anna Maria Sørensdatter. 18 august 1780.

292
Jens Jensen Krag, og Maren Mortensdatter, hvis moders fader skal have været i ægteskab med hans moder. 18 august 1780.

293
Vielsebrev af uvedkommende præst, for ridefoged Mouritz Schmidt på Mindstrup i Coldinghus amt, og Maria Merchel afgangne Petersens. 18 august 1780.

297
Ægteskabs bevilling, for Anders Burchardt af Viborg, og hans sødskende barn, Maria Catharina Hensman. 25 august 1780.

297b
Jørgen Nielsen Karstens, og Anna Hansdatter af Ribe stift, som beslægtede i andet og tredie led. 25 august 1780.

298
Ditto gratis, for Jens Andersen af ditto stift, og enken Bodil Simonsdatter, som beslægtede i andet og tredie led. 25 august 1780.

298b
Michel Olsen, og enken Abelone Larsdatter af Samsø, i andet og tredie led. 25 august 1780.

299
Ditto for Ole Larsen, sammesteds, og hans næst sødskende barn, Kirsten Rasmusdatter. 25 august 1780.

299b
Og for Peder Michelsen sammesteds, og hans næst sødskende barn, Karen Pedersdatter. 25 august 1780.

306
Christen Svendsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Svendsen, og Maren Andersdatter af Skive sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 1 september 1780.

306b
Lige sådanne bevillinger, bleve samme dag gratis udfærdigede, for Jens Andersen, og Mariane Christensdatter, af samme stift, næst sødskende børn. 1 september 1780.

306c
Ingvard Frandsen, og Anna Hansdatter af Ribe stift, sødskende børn. 1 september 1780.

306d
Jep Sørensen, og Karen Espersdatter af Viborg stift, uanset at hendes moder, og hans afgangne hustru skal have været sødskende børn. 1 september 1780.

307
Peder Thomsen af Ribe stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Maren Nielsdatter. 1 september 1780.

308
Så og på stemplet papir, for capitain Christen de Linde på Møltrup i Ribe stift, og jomfrue Ytte Dorthe Marie de Grib, som beslægtede i andet og tredie led. 1september 1780.

309
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Diderich Blicher Clementin, sognepræst for Engbjerg og Harboøre menigheder i Ribe stift, og Anna Kirstine Michaelsen. 1 september 1780.

315
Karen Olufsdatter, bevilling at må gifte sig med Anders Thomsen, uagtet han har besvangret hende, førend hun havde erhvervet skilsmisse dom, over hendes undvigte mand.
Bevilger og tillader, at Karen Olufsdatter af Lejrskov sogn udi Ribe stift, efter hendes ansøgning, samt erklæring fra os elskelige Theodose Levetzau etc, og hr Tønne Bloch etc, at hun må indlade sig i nyt ægteskab med landsoldat Anders Thomsen, uagtet hun af hannem skal være besvangret, forinden hun havde erhvervet skilsmisse dom over hendes mand, Niels Ottesen, som i året 1772 skal være undvigt fra hende. 8 september 1780.

316
Samme dag er og bleven udfærdiget ægteskabs bevilling, for Mads Jacobsen af det samme stift, og Anna Adsersdatter, som til hans afgangne hustrue, udi andet og tredie led, har været beslægtede. 8 september 1780.

317
Så og gratis, for Niels Nielsen og Edel Frantsdatter af Århus stift, som sødskende børn. 8 september 1780.

326
Søren Laursen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Laursen, og Kirsten Jensdatter af Beder sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 15 september 1780.

326b
Samme dag blev ligeledes udfærdiget, for Anders Andersen af Ribe stift, og Anna Jacobsdatter, i andet led.15 september 1780.

327
Så og gratis for Christen Jensen, og Johanne Andersdatter Schårup af Thisted, udi tredie led.15 september 1780.

327b
Jørgen Rasmussen, og Maren Sørensdatter af Århus stift, i andet led. 15 september 1780.

328
Søren Nielsen, og Bodil Eschildsdatter af ditto stift, i 3die led. 15 september 1780.

329
Og for Niels Madsen af ditto stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Karen Jensdatter.15 september 1780.

338
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Christian Ramshardt og Anna Catharina Rasmusdatter af Grenå.22 september 1780.

346
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Olufsen af Ålborg stift, og hans afgangne hustrues søster, Kirsten Pedersdatter. 29 september 1780.

346b
Søren Sørensen Åmond, og Maren Sørensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 29 september 1780.

347
Så og for Erich Madsen, og Maren Hansdatter af Viborg stift, som næst sødskende børn. 29 september 1780.

348
Hr Jochum Irgens, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jochum Irgens, sognepræst for Als menighed i Viborg stift, og Catharina Elisabeth Smidt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 29 september 1780.

349
Samme dag blev udfærdigedet, for hr Poul Boggerts, sognepræst til Gråbrødre kirke i Viborg, og Mette Marie Munch. 29 september 1780.

350
Så og for Søren Gregersen, og enken Karen Christensdatter af Ålborg stift. 29 september 1780.

359
Niels Sørensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen af Krejbjerg udi Århus stift, og Karen Madsdatter af Rønslunde, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. 6 oktober 1780.

359b
Samme dag er ligeledes gratis udfærdiget, for Søren Nielsen af Ribe stift, og Anna Nielsdatter, udi tredie led. 6 oktober 1780.

359
Natmand Jørgen Christian Mortensen, og Kirstine Jørgensdatter af det samme stift, udi andet og tredie led. 6 oktober 1780.

360
Niels Nielsen Hytter af ditto stift, og hans sødskende barns enke, Johanne Christensdatter. 6 oktober 1780.

361
På stemplet papir for Jens Jørgensen, og Inger Jensdatter af Viborg stift, som sødskende børn. 6 oktober 1780.

362
Så og for Peder Andersen, og Maren Jeppesdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 6 oktober 1780.

363
Johan Christopher Vogelius, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Johan Christopher Vogelius, sognepræst for  Hjortshøj, Egå og Elev menigheder udi Århus stift, og Annebe Dorthe Dons af Brabrand præstegård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 6 oktober 1780.

367
Jens Thomsen. ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Thomsen, og Maren Pedersdatter Nees, bønderfolk af Harboøre sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. 13 oktober 1780.

367b
Samme dag, ere lige sådanne bevillinger gratis udstædde, for Niels Pedersen Hounsgård, og Maren Andersdatter af det samme stift, hans afdøde hustrue, udi andet led beslægtede. 13 oktober 1780.

367c
Stephen Pedersen, og Maren Pedersdatter af Århus stift, i andet led. 13 oktober 1780.

368
Niels Sørensen, og Zidsel Sørensdatter af Ribe stift, i tredie led. 13 oktober 1780.

368b
Anders Larsen, og Maren Pedersdatter Nees af ditto stift, i 2det led. 13 oktober 1780.

369
Så og for Christen Pedersen Holmgård, og Mette Frantzdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 13 oktober 1780.

379
Morten Christensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Morten Christensen, og Anne Mortensdatter af Thorup Strand i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. 20 oktober 1780.

379b
Samme dag er lige sådanne bevillinger gratis udstædde, for Anders Christensen, og Maren Pedersdatter af Ålborg stift, i tredie led. 20 oktober 1780.

380
Matros Arfst Karstens [Arsst?] af Amrum, og Foldt Jørgens, som sødskende børn, og hun desuden hans afgangne hustrues halv søster. 20 oktober 1780.

381
Rasmus Pedersen, og Maren Madsdatter af Århus stift, som sødskende børn. 20 oktober 1780.

382
Peder Christensen af Ribe stift, og hans afgangne sødskende barns enke, Kirstine Hansdatter. 20 oktober 1780.

383
Så og på stemplet papir, for Mads Nielsen, og Anna Kirstine Lauritzdatter, som sødskende børn. 20 oktober 1780.

383b
Og for controlleur Jens Bircherød Duche af Horsens, og hans sødskende barn, Johanna Maria Mathiasdatter. 20 oktober 1780.

384
Regimentsqvartermester Dines Christensen Dreyer, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Dines Dreyer, regimentsqvartermester ved vores slesviske infanterie regiment, af vor købstad Ribe, og jomfrue Maria Henriette Krabbe, må hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 20 oktober 1780.

385
En lige bevilling, blev samme dag udfærdiget, for hr Mads Lillelund, residerende capellan til Kattrup med flere menigheder i Århus stift, og Catharina Margaretha Berg. 20 oktober 1780.

393
Hans Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at indsidder Hans Nielsen af Endelave sogn udi Åkier amt og Århus stift, og Bodil Nielsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtede. 27 oktober 1780. 27 oktober 1780.

393b
Samme dag er ligeledes gratis udfærdiget, for Simon Nielsen, og Maren Olesdatter af Ålborg stift, i andet led. 27 oktober 1780.

393c
Peder Rasmussen, og Karen Michelsdatter af Århus stift, uanset at hun skal være hans moders stiffaders efterladte 2den hustrue. 27 oktober 1780.

394
Så og for Mads Nielsen af Ålborg stift, og Johanne Christensdatter, som sødskende børn. 27 oktober 1780.

405
Ægteskabs bevilling, gratis for Lauritz Christensen, og Maren Nielsdatter af Århus stift, som beslægtede udi andet og tredie led. 3 november 1780.

406
Ditto for Niels Rasmussen, og Maren Sørensdatter af ditto stift, som beslægtede udi andet og tredie led. 3 november 1780.

407
Ditto for Anders Erichsen af det samme stift, og Karen Thomasdatter, som til hans afgangne hustru udi 2det og 3die led har været beslægtet. 3 november 1780.

407b
For Thor Christensen af Viborg stift, og hans næst sødskende barns enke, Johanne Pedersdatter. 3 november 1780.
Notat: Casseret.

408
Jens Christopher Tikiøb, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Christopher Tikiøb, residerende capellan udi vor købstad Grenå, og Mette Sophie Olvog af bemeldte Grenå, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 3 november 1780.

416

Samme dag er og bleven udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Pedersen Bierre, og Johanne Poulsdatter af Ribe stift, som beslægtede i 3 led. 10 november 1780.
Notat: Casseret.

417
Ditto for Niels Thomsen, og Anna Lambertsdatter af det samme stif, i andet led. 10 november 1780.

418
Vielsebrev af uvedkommende præst, for apoteker Johan Leonhard Broager i Ringkøbing, og Anna Brølund, [Brøndlund?] afgangne Stabels. 10 november 1780.

425
Ligeledes samme dag bleven expederet ægteskabs bevilling gratis, for Niels Jensen af Ålborg stift, og Maren Nielsdatter som næst sødskende børn. 17 november 1780.

425b
For Simon Christensen Langer, og Anna Christensdatter Langer af Ribe stift, som beslægtet i andet og tredie led. 17 november 1780.

426
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Jens Christian Kirketerp af Thisted, og Elisabeth Snorre.17 november 1780.

431
Ægteskabs bevilling gratis, for Poul Hansen og Johanna Maria Sørensdatter, af det samme stift, som næst sødskende børn. 24 november 1780.

432
Ditto for Peder Nielsen Schrange af ditto stift, og hans afgangne hustrues næst sødskende barn, Karen Jensdatter. 24 november 1780.

445
Borger Gotfried Caspersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Gotfred Caspersen, borger og bager i vor købstad Randers, og Mette Maria Mammen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 1 december 1780.

445b
Samme dag er ligesådanne bevillinger bleven expederede, for Jens Laursen, og Maren Olesdatter af Århus stift, hun hans afgangne hustrues søster datter. 1 december 1780.

445c
Peter Riverts og Tat Wogens af Ribe stift, i tredie led beslægtede. 1 december 1780.

446
Så og gratis for Niels Nielsen, og Maren Christensdatter af Viborg stift, i tredie led. 1 december 1780.

447
Og for Christen Jeppesen, og Anna Stephensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 1 december 1780.

451
Samme dag er og bleven udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Nielsen af Århus stift, og hans afgangne hustrues søster, Dorthe Sørensdatter. 8 december 1780.

452
Så og ditto for Christen Christensen, og Dorthe Sørensdatter af Viborg stift, som sødskende børn. 8 december 1780.

453
Hr Friderich Rasch, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Friderich Rasch, residerende capellan til Frue kirke, og præst til hospitalet udi vor købstad Århus, og Johanne Frederica Lassen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 8 december 1780.

461
Anders Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen, og Zidsel Andersdatter, bønderfolk af Snede sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 15 december 1780.

461b
Samme dag er ligesådanne bevillinger gratis expederet, for Mads Iversen og Anne Terkelsdatter af Ribe stift, skal være sødskende børn. 15 december 1780.

462
Seier Pedersen og Anna Pedersdatter af Århus stift, næst sødskende børn. 15 december 1780.

463
Og på stemplet papir for Volkert Volkerts, og Ing Oeterse af Ribe stift, næst sødskende børn. 15 december 1780.

469
Rasmus Laursen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Laursen, og Maren Michelsdatter, bønderfolk af Albæk sogn i Ålborg stift, må  i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 22 december 1780.

469b
Samme dag, er lige sådanne bevillinger gratis expederet, for Jens Nielsen Ovesen, og Kirsten Pedersdatter af Århus stift som sødskende børn. 22 december 1780.

Følgende oplysninger er med tak modtaget af Ruth Neumeister:

Fra min tidligere mail hvor Jens Nielsen Ovesen får kongelig bevilling til at gifte sig med Kirsten Pedersdatter, begge fra Vejlby, sendte jeg dette skifte:

Erik Brejl: Kirkelige gods Århus Domkirkes øverste Kapellanis gods Skifteuddrag 1719-1810, C 359A - 5

38 Oluf Jensen Abild i Vejlby. 24.11.1779, fol.38.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Lauridsen. Arvinger:

1)
bror Niels Jensen Abild (var gift med Edel Rasmusdatter ca. 1713-1773. De fik bl. a. en datter Anne f. 1756 i Vejlby, død 1783.
Denne Anne var Jacob Eschildsens første hustru. Se nedenunder)

2)
søster Anne Jensdatter, død. 2Børn:

                               Karen Christensdatter,

                      Inger Christensdatter g.m. Niels Jensen Karlby

3) søster Kirsten Jensdatter, enke efter Peder Pedersen ved søn [Se note 2]

                      Peder Pedersen  (Datter Kirsten gift med Jens Nielsen Ovesen. Ægt. bev.)

4) søster Anne Jensdatter, enke efter Niels Ovesen ved søn

                      Jens Nielsen

5) søster Mette Jensdatter g.m. Hans Jensen Aaby.

I-net: Folket i Midten

Sogn: Vejlby    Amt: Århus
Brudgom: Jacob  Eskildsen    Opholdssted: Vejlby
Brud: Anna  Nielsdatter Abild    Opholdssted: Vejlby
Vielsesdato: 9. Juni 1775

Se også Ægteskabsbevilling:

394b
Jacob Eschildsen, og Maren Ovesdatter af Århus stift, i 3 led. 7 november 1783.

I-net: Folket i Midten  (Nævner ikke noget om kgl. Bevilling)

Sogn: Vejlby    Amt: Århus
Brudgom: Jacob  Eskildsen    Opholdssted: Vejlby
Brud: Maren  Ovesdatter    Opholdssted: Vejlby
Vielsesdato: 21. November 1783

Kirkebogens vielsesdata:
Trolovelse: D. 19de Octobr blev Gaardmand og Enkemand Jacob Eskildsen troloved med Pigen Maren Ovesdatter, begge af Wejlbye.
Deris Forlovere [...] haver her egenhændig underskrevet: Jens Ovesen, Niels Sørrensen

Vielse: d. 21de Novembr. ejusd. Anni  Deris Bryllup fuldbyrdiget i Kirken

Arkiv: C 359 A-1    Folie: 264

Noter[intet angivet].  

Note 2

De der Vejlby-folk og deres dobbeltnavne. Det er med at holde tungen lige i munden for at holde dem fra hinanden.

Erik Brejl: Ning herred:

584 Peder Pedersen i Vejlby. 9.3.1772, fol.459B.

E: Kirsten Jensdatter. LV: Niels Jensen Abild. B:

                      Kirsten 20,                           (Pedersdatter i ægteskabsbevillingen, min anm.)

                      Peder 15.

FM: født værge Søren Pedersen sst.

Enkens første ægteskab med [Søren Poulsen sst, skifte 21.7.1750 lbnr.409].

                      Arv i boet til 3 børn.

_____________

Erik Brejl: Kirkelige gods

Århus Domkirkes øverste Kapellanis gods Skifteuddrag 1719-1810, C 359A - 5

38 Oluf Jensen Abild i Vejlby. 24.11.1779, fol.38.

E: Karen Jensdatter. LV: Søren Lauridsen. A:

1) bror Niels Jensen Abild

2) søster Anne Jensdatter, død. 2B:

                      Karen Christensdatter,

                      Inger Christensdatter g.m. Niels Jensen Karlby

3) søster Kirsten Jensdatter, enke efter Peder Pedersen ved søn

                      Peder Pedersen

4) søster Anne Jensdatter, enke efter Niels Ovesen ved søn

                      Jens Nielsen

5) søster Mette Jensdatter g.m. Hans Jensen Aaby.

___________

Erik Brejl: Ning herred:

666 Peder Pedersen i Vejlby. 12.2.1781, fol.91B.

A: mor Kirsten Jensdatter. LV: Niels Jensen Abild i Vejlby,

                      søster Kirsten Pedersdatter.

FM: Hans Jensen Aaby i Vejlby, Jens Nielsen Ovesen, der ægter hende og overtager gården,

halvbror Poul Sørensen i Skejby,

halvbror Laurids Sørensen 36, skrædder på stedet. (Sml. lbnr.409, 584).

_____________

I-net: Folket i Midten:

Sogn: Vejlby    Amt: Århus

Brudgom: Jens  Nielsen Ovesen    Opholdssted: Vejlby

Brud: Kirsten  Pedersdatter    Opholdssted: Vejlby

Vielsesdato: 29. Maj 1781

Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse: d. 9de Januar  blev ung Karl og Gaardmand Jens Nielsen Ovesen trolovet med Pigen Kiesten Pedersdatter, hans Sødskende Barn, hvorfor de medbragte [Kong. Bevil. ...] Deris Forlover [...] haver her undertegnet: Niels Jensen, Hans Jensen

Vielse: d. 29de Maij e. a.  Deris Bryllup fuldkommet i Kirken

Arkiv: C 359 A-1    Folie: 262

Noter: Bevilling til Egteskabet dat. Khafn. d. 22. Dec. [1780] 

________________

DDD:

Aarhus, Hasle, Vejlby, Vejlbye, En gaard, 26, FT-1787, A1093

Fortsættelse af ekstrakterne:

470
For Caspar Sinch?, og Kirstine Pedersdatter af Århus stift, som sødskende børn. 22 december 1780.

470b
Og for Rasmus Nielsen, og Maren Andersdatter af Århus stift, som sødskende børn. 22 december 1780.

471
Så og på stemplet papir, for Peder Jørgensen Michelsen af Ribe stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Margaretha Hansdatter. 22 december 1780.

Færdig med læsning og afskrift film fra Rigsarkivet – jyske registre M 549035 år 1777 – 1780.

Begyndt læsning og afskrift film fra Rigsarkivet - jyske registre M 549036 år 1781 - 1783:

6
Jonas Joensen, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, uagtet skiftet efter hans afgangne hustrue endnu ikke er sluttet.
Bevilger og tillader, at Jonas Joensen af Janderup sogn udi Ribe stift, der for os har andraget, at skiftet efter hans ved døden afgangne hustrue Susanne Hallum, ikke så hastig, og forinden 4 juni førstkommende, skal kunne blive bragt til ende, formedelst at stervboens auctions penge, ikke førend den tid kan ventes at indkomme, samt at han som er en fattig mand, og hensiddende med en vidtløftig husholdning. Thi haver vi efter ansøgningen, samt erklæring fra os elskelige herr Theodose Levetzau etc, derpå tegnede erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at han må indlade sig udi nyt ægteskab, uanset skiftet endnu ikke er afsluttet etc. 5 januar 1781.

7
Iver Hagensen. ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Iver Hagensen af Hjerting sogn, og Agnes Hansdatter af Rødding i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal være hendes afgangne mands sødskende barn. Dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere, end som heroven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste hospital udgive etc. 5 januar 1781.

7b
Samme dag er lige sådanne bevillinger udstædde, for Jens Davidsen, og Johanne Jensdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues sødskende barn. 5 januar 1781.

7c
Peder Iversen, og Kirsten Pedersdatter af Ribe stift, uanset som sødskende børn. 5 januar 1781.

8
Så og for, Christen Jensen af Århus stift, og Inger Jensdatter, som næst sødskende børn. 5 januar 1781.

9
Johan Andreas Røst, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Johan Andreas Røst, møller ved Holbækgårds Veier Mølle, og Anna Christensdatter Strømberg, afgangen Henrich Freigastes efterleverske, af vor købstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 5 januar 1781.

15
Christen Sund, ægteskab bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Sund, og Johanne Nielsdatter af vor købstad Nykøbing udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset ar de skal være næst sødskende børn. 12 januar 1781.

16
Samme dag er og bleven udfærdiget ditto, for Ib Michelsen af Ribe stift, og hans sødskende barn, Anna Catharina Pedersdatter. 12 januar 1781.

23
Samme dag er og ægteskabs bevilling gratis, for Berent Sørensen af Århus stift, og hans afg hustrues søster, Kirsten Lauridsdatter. 19 januar 1781.

33
Christen Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Giertrud Pedersdatter af ?? kan ikke læses, i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 26 januar 1781.

33b
Ligesådan bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Jens Jensen, og Maren Christensdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 26 januar 1781.

34
Så og på stemplet papir, for Jens Madsen Lomholt af Ribe stift, og hans afgangne hustrues søster, Johanne Hansdatter Bull. 26 januar 1781.

41
Samme dag er og bleven udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Poul Sørensen af Århus stift og hans afgangne hustrues søster, Anna Catharina Lauritzdatter. 2 february 1781.

42
Ditto for Jens Andersen af samme stift, og hans halvbroders datter, Anna Erichsdatter. 2 february 1781.

54
Thomas Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Pedersen, og Karen Mortensdatter, bønderfolk af Snejbjerg sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 16 februar 1781.

55
Samme dag er og gratis bleven udfærdiget, for Peder Andersen Mosgård af Århus stift, og hans afgangne hustrues næst sødskende barn, enken Marthe Kirstine Pedersdatter. 16 februar 1781.

59
Jens Povelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Povelsen og Kirstine Pedersdatter, bønderfolk af Ajstrup udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. 23 februar 1781.

59b
Samme dag er bevillinger gratis udfærdiget, for Rasmus Pedersen, og Kirsten Marie Jensdatter af ditto stift, i tredie led. 23 februar 1781.

59c
Christen Villadsen, og Anna Jensdatter af Viborg stift, uanset i andet led. 23 februar 1781.

60
Poul Andersen, og Rebecha Knudsdatter af Århus stift, som sødskende børn. 23 februar 1781.

60b
Og Niels Nielsen, og Kirsten Thorsdatter af Viborg stift, i andet og tredie led. 23 februar 1781.

61
Samme dag desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for byfoged Hans Thornsen i Nibe, og  Kirstine Margaretha Andersen. 23 februar 1781.

61b
Så og for Thomas Nicolai Winther, consumptions forvalter i Skive, og Mette Maria Møller. 23 februar 1781.

69
Niels Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Christensen, og Johanne Marie Nielsdatter af Åby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  2 marts 1781.

69b
Ligesådanne bevillinger bleve samme dag gratis udfærdigede, for Niels Pedersen, og Christine Hansdatter Fyn, som sødskende børn. 2 marts 1781.

70
Iver Pedersen Pors, og Anna Margaretha Nielsdatter af Viborg stift, sødskende børn. 2 marts 1781.

70b
Jens Baltherzen, og Inger Pedersdatter af Århus stift, næst sødskende børn. 2 marts 1781.

71
Michael Corfitzen, og Anna Kirstine Hansdatter af ditto stift, som sødskende børn. 2 marts 1781.

72
Så og på stemplet papir til 4 rdr, for premier lieutenant Christen Friderich Ernst Sommer af det slesviske regiment i Ribe, og hans afdøde broders datter Anna Sophia Sommer. 2 marts 1781.

78
Samme dag er og bleven udfærdiget ægteskabs bevilling, for Christen Thomasen af Nørre Tranders sogn, og hans afgangne hustrues søster, Maren Sørensdatter. 9 marts 1781.

83
Christen Jensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Jensen, og Anna Ogisdatter af Harboøre menighed i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 16 marts 1781.

90
Samme dag er og bleven udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Anders Jepsen Christensen af Ribe stift, og hans afgangne hustrues søster, Christiane Thygesdatter. 23 marts 1781.

91
Ditto for Christen Sandholm, og Kirstine Gregersdatter af ditto stift, som sødskende børn. 23 marts 1781.

92
Vielsebrev af uvedkommende præst, for herr Søren Pertov, sognepræst til Kattrup menigheder i Århus stift, og Apelone Christensdatter Sommer. 23 marts 1781.

101
Ester Margrethe Simonsdatter, bevilling til ny ægteskabs indtrædelse, uagtet overgået skilsmisse dom.
Bevilger og tillader, at Ester Magrethe Simonsdatter af vor købstad Ribe, efter hendes ansøgning og begiering, samt den fra stiftsamtmanden over Ribe stift, os elskelig Theodose Levetzau, og doctor theologiæ herr Tønne Bloch, derover indhentede erklæring, at hun uagtet, hun ved dom for hoer, skal være bleven skilt fra hendes forrige mand Johan Knuth, må igien indlade sig i nyt og andet ægteskab, dog må hun ej ægte den person, af hvem hun i sit ægteskab har ladet sig besvangre. 30 marts 1781.

103
Bertel Madsen, ægteskabs bevilling. gratis. 30 marts 1781.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Bertel Madsen, og Elisabeth Nielsdatter af Bregnet sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 30 marts 1781.

103b
Ligesådanne bevillinger bleve samme dag gratis udfærdiget, for Niels Thomesen, og Sara Jacobsdatter af ditto stift, hun hans afgangne hustrues søster. 30 marts 1781.

103c
Christen Christensen, og Karen Terkildsdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 30 marts 1781.

104
Peder Poulsen af ditto stift, og hans afgangne hustrues søsterdatter. [Intet navn]. 30 marts 1781.

105
Så og for Anders Andersen af ditto stift, og hans afgangne hustrues halv søster, Karen Andersdatter. 30 marts 1781.

115
Tøger Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Tøger Nielsen, og Anne Marie Sørensdatter, bønderfolk af Brovst sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues sødskende barn. 6 april 1781.

115b
Samme dag er ligesådan bevilling gratis expederet, for Niels Rasmussen, og Kirsten Sørensdatter Just af Århus stift, i tredie led beslægtede. 6 april 1781.

116
Så og på stemplet papir, for Jens Monberg og Mette Frydensberg af Horsens, som sødskende børn. 6 april 1781.

117
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Jacob Holm, sognepræst til Højen og Jerlev i Ribe stift, og Maria Elisabeth Diechman. 6 april 1781.

121
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Salomonsen, og Maren Salomonsdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. 14 april 1781.

122
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for stads capitain Peder Bang i Fredericia, og Ingeborg Bødtcher. 14 april 1781.

124
Jens Erichsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Jens Erichsen, og enken Karen Madsdatter Hvis, bønderfolk af Vellev sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans afdøde hustrues næst sødskende barn. 20 april 1781.

125
Ligeledes samme dag bleven udfærdiget ditto, for Greis Albretsen, og Anna Olufsdatter af ditto stift, som beslægtede i andet og tredie led. 20 april 1781.

126
Ditto for Mads Boyesen, og Kirsten Sørensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 20 april 1781.

135
Samme dag er og bleven udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Kield Madsen, og Mariane Christensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 27 april 1781.

136
Ditto for Peder Christensen, og Anna Jensdatter af ditto stift, sødskende børn. 27 april 1781.

137
Så og ditto for Christen Christensen, og Maren Larsdatter af Århus stift, sødskende børn. 27 april 1781.

138
Laurs Pedersen, vielsebrev af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Laurs Pedersen af Lynderup i Horsens sogn udi Ålborg stift, og Birthe Christensdatter af Vester Hassing sogn, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 27 april 1781.

145
Søren Pedersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen, og Maren Nielsdatter af Østbirk sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. 4 maj 1781.

145b
Ligesådan bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for  Svend Sørensen, og Mette Svendsdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 4 maj 1781.

152
Niels Christian Stauning, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Christian Stauning af vor købstad Varde, og Sidsel Marie Nielsdatter, afgangne Hans Andersens efterleverske af Sønder Omme, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 12 maj 1781.
Notat: Casseret.

152b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Henrich Nielsen af Gramgård, under Ribe stift, og Sophia Elisabeth Feddersen. 12 maj 1781.

161
Ægteskabs bevilling, for Søren Nielsen af Århus stift, og hans farbroders datter, Barbara Sørensdatter. 18 maj 1781.

162
Ditto for Bertel Jepsen og Maria Lorentzdatter, afgangne Jens Sørensens efterleverske af Ribe stift, som sødskende børn. 18 maj 1781.

167
Morten Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Andersen og Kirstine Høegs af Agerskov sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 25 maj 1781.

167b
Samme dag er lige bevilling gratis expederet, for Svend Sørensen, og Karen Nielsdatter af Århus stift, i tredie led beslægtede. 25 maj 1781.

177
Samme dag er og bleve udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jørgen Jensen og Maren Jensdatter af Ribe stift, som beslægtede i andet og tredie led. 1 juni 1781.

178
Ditto for Thomas Knudsen, og Maren Jensdatter af ditto stift, som sødskende børn. 1 juni 1781.

185
Peder Christensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Christensen, og Birgitte Madsdatter af Hald sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 8 juni 1781.

185b
Ligesådanne bevillinger blev samme dag gratis udfærdiget, for Christen Brixen, og Maren Madsdatter af Ålborg stift, hun hans afgangne hustrues broder datter. 8 juni 1781.

186
Peder Poulsen, og Mette Pedersdatter af ditto stift, som beslægtede i 3die led. 8 juni 1781.

187
For Peder Pedersen af ditto stift, og Maren Jensdatter, hvis næst sødskende barn, han forhen har besvangret. 8 juni 1781.

188
Samt på stemplet papir, for birkedommer Jørgen Kofoed på Anholt, og hans søster datter Cath. Kreidal. 8 juni 1781.

189
Så og for herr Peter Mathias Gesmel Schierup, [Viberg: Schærup] sognepræst for Elling og Tolne sogne i Ålborg stift, og Anna Fædder Munch, som næst sødskende børn. 8 juni 1781.

190
Herr Peter Mathias Gesmel Schierup, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at herr Peter Mathias Gesmel Schierup, sognepræst for Elling og Tolne menigheder i Ålborg stift og Anna Fædder Munch fra Kvornum præstegård [Viberg: Kornum født i Børglum], må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc.  8 juni 1781.

191
En lige bevilling samme dag bleven udfærdiget, for Christen Egeberg af Århus stift, og Karen Maria Nielsdatter, afgangne Søren Nielsens efterleverske. 8 juni 1781.

199
Niels Sørensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger g tillader, at bønderfolkene Niels Sørensen af Nørre Sundby, og Maren Andersdatter af Gjøl udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 15 juni 1781.

199b
Ligesådan bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Skipper Otto Jacobsen, og Johanne Marie Hansdatter af Læsøe, hans afgangne hustrues søster. 15 juni 1781.

200
Så og på stemplet papir, for Morten Christensen, og Anna Pedersdatter af Ålborg stift, som sødskende børn. 15 juni 1781.

201
Og for herr Johan Friderich Møller, sognepræst for Børglum og flere menigheder i samme stift, og Lovisa Juliane Schultz, som næst sødskende børn. 15 juni 1781.

205
Lauritz Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Laurids Jensen og Karen Andersdatter, bønderfolk af Rud sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtede. 22 juni 1781.

205b
Samme dag er ligesådan bevilling gratis expederet, for Jens Nielsen Dyrh, og Inger Jensdatter Torp i Viborg stift, hun hans afgangne hustrues søster. 22 juni 1781.

206
Så og for Hans Knudsen, og Jeng Andersdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 22 juni 1781.

206b
Samt for Niels Christensen, og Johanne Andersdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. 22 juni 1781.

222
Peder Tercheldsen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peter Tercheldsen af Skjold sogn, og Karen Nielsdatter af Glud sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustru, skal have været sødskende børn. 29 juni 1781.

223
Lige bevillinger samme dag gratis udfærdigede, for Christen Nielsen og Kirsten Nielsdatter af Viborg stift, som beslægtede udi andet og tredie led. 29 juni 1781.

224
Så og for Erich Andersen, og Anna Jacobsdatter af Århus stift, ligeledes i andet og tredie led. 29 juni 1781.

231
Peder Michelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Michelsen, og Karen Knudsdatter af Hald sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende. 6 juli 1781.

232
Ligeledes samme dag udfærdiget ditto, for Anders Jensen Færch, og Karen Larsdatter Færch af Nibe, som beslægtede i 3 led. 6 juli 1781

233
Så og gratis for Mads Sørensen, og Karen Pedersdatter af Århus stift, som sødskende børn. 6 juli 1781

234
Og for Anders Hansen, og Anna Elisabeth Kieldsdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 6 juli 1781.

235
Hans Andreas Saurbier vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Andreas Saurbier, og Abelone Maria Colding af Halkier udi Viborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 6 juli 1781.

243
Kammerjunker Niels Sehested, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at os elskelige Niels Sehested, vores kammerjunker og committeret i vores Vestindiske Guineiske Rente og General toldkammer, og jomfrue Birgitte Sophie Elisabeth Sehested, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 13 juli 1781.

243b
Samme dag ere lige sådanne bevillinger expederede, for Jacob Helms, apotheker i Horsens, og Helene Christine Såbye, hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 13 juli 1781.

243c
Og Daniel Christensen, og Anna Sophia Christensdatter af Ribe stift, i andet og tredie led. 13 juli 1781.

244
Så og gratis for Peder Christensen, og hans sødskende barns enke, Birgitte Jacobsdatter. 13 juli 1781.

245
Og for  Lauritz Mogensen, og Johanne Nielsdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 13 juli 1781.

246
Capitain Hans von Sidelman vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelige Hans von Sidelman, capitain ved vores møenske infanteri regiment, og jomfrue Frederica Catharina Hygum af Kalstrup må hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 13 juli 1781.

246b
Ligesådanne bevillinger blev samme dag udfærdigede, for ritmester Carl Christian de Irninger, og jomfrue Catharina Welleja Hygom af Kalstrup. 13 juli 1781.

246c
Niels Sehested, kammer junker og committeret i det Vestindiske Guineiske Rente og General toldkammer, og jomfrue Birgitte Elisabeth Sehested, af Holstebro. 13 juli 1781.

246d
Og Otto Christian Bisted, forpagter på Fæveile i Århus stift, og Ingeborg Foss de Hemmer. 13 juli 1781.

262
Søren Tøgersen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene, Søren Tøgersen af Kalvslund sogn, og Gunder Lauritzdatter af Hygum i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 27 juli 1781.

262b
Ligesådanne bevillinger bleve samme dag gratis udfærdigede, for Niels Sørensen og Dorthe Nielsdatter af ditto stift, beslægtede i 2 og 3 led. 27 juli 1781.

263
For Lauritz Frantzen og Barbara Andersdatter, af Ribe stift som sødskende børn. 27 juli 1781.

264 [no mangler på filmen].
Og for Poul Jensen og Maren Andersdatter af Viborg stift, næst sødskende børn. 27 juli 1781.

265
Samt på stemplet papir for Poul Sørensen, og Anna Maria Pedersdatter af Århus stift, som sødskende børn. 27 juli 1781.

278
Jens Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Sørensen, og Maren Jensdatter af Vejlby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 3 august 1781.

278b
Samme dag gratis udfærdiget, for Jens Knudsen, og Kirsten Pedersdatter af Samsøe, hun hans afdøde hustrues sødskende barn. 3 august 1781

285
Thue Jepsen Nøresp,[navnet også set andet steds] ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Thue Jepsen Nøresp af Torsted sogn, og Mette Cathrine Espersdatter Glistrup, af Sønder Nissum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.10 august 1781.

286
Hr Niels Kirkemoe Bechman, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Kirchemoe Bechman, residerende capellan til domkirken i vor købstad Århus, og Karen Mosland Barfoed, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 10 august 1781.

286b
Lige sådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Jan de Fine, regiments qvartermester ved det sjællandske infanterie regiment, og Anna Maria Højstrup, afgangne borgemester Bornemans efterleverske.10 august 1781.

289
NB: Indsættes her, uanset det ikke er en ægteskabs bevilling, men for at vise ægteskabet:

Christen Møller, privilegium på giæstgiverie i Århus at holde.

C7mus G a v, at eftersom Christen Møller af vor købstad Århus, for os allerunderdanigst haver andraget, at han ved at indlade sig i ægteskab med afgangne Marcus Mørch Galthens efterleverske, er bleven eyer af den bemelte Galthen, førhen tilhørende gård, og det samme under 9 september 1774, allernådigst forundte privilegium, for fremmede rejsende med videre [at holde værtshus], anholdende derfor allerunderdanigst, at hannem måtte forundes et lige sådant privilegium. Efter ansøgningen, samt erklæring fra den constituerede stiftbefalingsmand kammerherre Christian Urne, bevilger og tillader kongen det ansøgte etc. 10 august 1781.

293
Anders Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen, og  Maren Jensdatter, bønderfolk af Dover sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtede. 17 august 1781.

293
Samme dag er lige sådan bevilling gratis expederet, for Peder Rasmussen og Maren Terkildsdatter af ditto stift, hun hans afgangne hustrues sødskende barn. 17 august 1781.

294
Så og for Christen Pedersen, og Maren Christensdatter af Viborg stift, som næst sødskende børn. 17 august 1781.

294b
Og for Adam Hansen, og Maren Hansdatter af Århus stift, i 2 og 3 led. 17 august 1781.

305
Så og ægteskabs bevilling gratis, for Peder Poulsen af Viborg stift, og hans afgangne hustrues halv søster, Johanne Pedersdatter. 24 august 1781.

306
Hr Thomas Høy Møller, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Thomas Høy Møller, sognepræst for Fjellerup og Glesborg menigheder udi Århus stift ,og Dorothea Kallager af Glesborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 24 august 1781.

307
En lige bevilling blev samme dag udfærdiget, for justitzråd Jens Thagård, og frue Anne Elisabeth von Lüttichau, afgangne major Kålunds efterleverske. 24 august 1781.

313
Thomas Christensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Thomas Christensen, og Maren Christensdatter, bønderfolk af Simmersted sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 31 august 1781.

313b
Samme dag er ligeledes gratis expederet, for Jeppe Sørensen og Maren Larsdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 31 august 1781.

314
Så og for Lars Larsen, og Dorthe Jensdatter af Århus stift, som beslægtede i 2det led. 31 august 1781.

321
Søren Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Madsen, og Johanne Christensdatter af Hørby sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 7 september 1781.

321b
Ligesådan bevillinger blev samme dag gratis udfærdiget, for Michel Simonsen, og enken Anne Rasmusdatter af Århus stift, han og hendes forrige mand, sødskende børn. 7 september 1781.

322
Jeppe Andersen, og Maria Jørgensdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 7 september 1781.

323
Niels Sørensen af Århus stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Anna Margaretha Christensdatter, på stemplet papir. 7 september 1781.

324
For Isach von Fillius af Ålborg, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Johanne Kirstine Holm. 7 september 1781.

325
Så og for Mathias Christensen, og Bodil Hansdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 7 september 1781.

334
Anders Pedersen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Anders Pedersen, og Anne Marie Nielsdatter af Lyngby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 14 september 1781.

335
Samme dag er og udfærdiget ditto, for Knud Nielsen af ditto stift og hans afgangne hustrues søster datter, enken Ellen Mikkelsdatter. 14 september 1781.

336
Forvalter Ole Hald, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at forvalter Ole Hall af Restrup i Sønder Halnes [Sønderholm] sogn i Ålborg stift, og Lovise Friderica Thystrup, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer. 14 september 1781.

343
Tønne Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Tønne Sørensen af Klakring sogn i Århus stift, og Birthe Nielsdatter Falster, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans afgangne hustrue skal have været sødskende børn. 21 september 1781.

343b
Samme dag er lige sådanne bevillinger gratis expederet, for Laurs Christensen og Anne Troelsdatter af ditto stift, sødskende børn. 21 september 1781.

344
Peder Jensen Krog, og Kirsten Christensdatter af Ribe stift, sødskende børn. 21 september 1781.

345
Johan Madsen Plange? af Århus stift, og hans afgangne hustrues søster Malene Cathrina Thomasdatter. 21 september 1781. Notat: Casseret.

346
Og for Niels Christensen, og Ellen Nielsdatter af ditto stift, som sødskende børn. 21 september 1781.

347
Hans Andersen Holm, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  Hans Andersen Holm, og Maria Sophie Zetner af vor købstad Horsens, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 21 september 1781. Notat: Casseret.

348
Samme dag er og udfærdiget vielse brev af uvedkommende præst, for Poul Østergård af Ribe stift, og Karen Hamler Bierring. 21 september 1781.

355
Vielsebrev af uvedkommende præst, for magister Jørgen Hansen, conrector ved den latinske skole i Viborg, og Anna Christina Maria de Hoff. 28 september 1781.

359
Laurs Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Laurs Nielsen, og Karen Pedersdatter, bønderfolk af Sinding sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 og 3 led beslægtede. 5 oktober 1781.

360
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Niels Hansen, og Johanne Nielsdatter af Viborg stift, i 2 og 3 led. 5 oktober 1781.

361
Niels Bruun, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Bruun af vor købstad Randers, og Anna Margaretha Helstrup på Tammerupgård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 5 oktober 1781.

371
Seyer Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Seyer Pedersen, og Johanne Michelsdatter af Malling sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige hustrue, skal have været næst sødskende børn. 12 oktober 1781.

371b
Ligesådanne bevillinger bleve samme dag gratis udfærdiget, for Ole Olsen og Anne Jensdatter af ditto stift, sødskende børn. 12 oktober 1781.

371c
Christen Pedersen Kåstrup, og Kirsten Clemensdatter af Ålborg stift, hun og hans afdøde hustrue, næst sødskende børn. 12 oktober 1781.

371d
Jens Christensen, og Anne Hansdatter af ditto stift, næst sødskende børn. 12 oktober 1781.

372
Jens Nielsen, og Bodil Jørgensdatter af Samsøe, i 2 og 3 led beslægtede. 12 oktober 1781.

373
Så og for Terchel Tøggesen af Ribe stift, og hans sødskende barns enke, Kirstine Jacobsdatter. 12 oktober 1781.

374
Byskriver Lauritz Fogtman, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Lauritz Fogtmand, byskriver og hospitals forstander i vor købstad Varde, og herredskriver i Vester Herred, og jomfrue Cathrina Steenbek Brorsøe, af vor købstad Ribe, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 12 oktober 1781.

381
Ægteskabs bevilling gratis, for Widrich Sørensen, og Kirsten Rasmusdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. 19 oktober 1781.

382
Justitzråd Peder Wormschiold, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at os elskelige Peder Wormschiold, vores justitzråd og committeret udi vores rente cammer, og jomfrue Margaretha Mette Teilmann, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. 19 oktober 1781.

388
Søren Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Sørensen, og Inger Jensdatter af Todbjerg sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 26 oktober 1781.

388b
Ligesådanne bevillinger er samme dag udfærdiget, for Niels Pedersen Søe og Johanne Henrichsdatter af Ålborg, i 2det og 3die led. 26 oktober 1781.

388c
Peder Andersen, og Karen Nielsdatter af Ribe stift, hun hans afgangne hustrues søster datter. 26 oktober 1781. Notat: Casseret.

389
Og for Mads Pedersen, og Anna Christensdatter af Ålborg stift, i 2det led. 26 oktober 1781.

390
Samt på stemplet papir, for Poul Bertelsen, og Kirsten Christensdatter af ditto stift, som sødskende børn. 26 oktober 1781.

390b
Og for Peder Jensen, og Kirsten Boyesdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 26 oktober 1781.

398
Michel Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Pedersen Bensgård, og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Lønborg sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 2 november 1781.

399
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Niels Nielsen, og enken Kirsten Christensdatter af Århus stift, som sødskende børn. 2 november 1781.

400
Så og på stemplet papir, for Jens Thomesen Bisgård, og Karen Andersdatter af ditto stift, sødskende børn. 2 november 1781.

401
Samuel Jahn Lintrup, vielsebrev.
Bevilger og tillader, at  Samuel Jahn Lintrup, og Beate Vilhelmine af vor købstad Hobro,  må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 2 november 1781.

402
En lige bevilling samme sag udfærdiget, for Søren Borneman af Varde, og frue Constantia Regina, afgangne cancellieråd Heegårds efterleverske. 2 november 1781.

410
Peder Madsen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Peder Madsen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Hejnsvig sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. 9 november 1781.

411
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Niels Pallesen og Mette Jeppesdatter af ditto stift, som sødskende børn. 9 november 1781.

412
Og for Peter Nicolai Møller, og Hanna Catharina Luffe af ditto stift, næst sødskende børn. 9 november 1781.

420
Christen Christensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Christensen af Harboøre sogn, og Karen Offersdatter, afgangne Peder Weylands efterleverske af Dybe sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og bemelte hendes forrige mand, skal have været sødskende børn. 16 november 1781.

420b
Lige sådanne bevillinger bleve samme dag udfærdigede, for Esper Sørensen, og Kirsten Thomasdatter af Viborg stift, i 2 og 3 led. 16 november 1781.

421
Hans Deloret, og Anna Violia af Fredericia, sødskende børn. 16 november 1781.

422
Jens Nielsen, og Maren Rasmusdatter af Århus stift, i 2 og 3 led. 16 november 1781.

423
Knud Jensen, og Maren Jensdatter af Viborg stift, i 3 led. 16 november 1781.

424
Peder Sørensen, og Margaretha Pedersdatter af Århus stift, i 2 led. 16 november 1781.

425
Så og på stemplet papir, for Anders Christian Karhorn? Harhorn?, og Dorthe Pedersdatter af Ålborg i 2 led. 16 november 1781.

430
Knudt Nikelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Knudt Nikelsen, og Kerin Jurgens af Amrum, under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 23  november 1781.

431
Ditto gratis for Christen Madsen, og Anne Jensdatter af Århus stift, næst sødskende børn. 23  november 1781.

437
Hospitals forstander Lauritz Fogtmand, bevilling til ægteskabs indtrædelse.
Bevilger og tillader, at vi efter hr Fogtmand, hospitals forstander i vor købstad Varde, og herredskriver udi Vester herred, efter hans ansøgning, samt den fra os elskelig Christian Urne etc, og doctor theologiæ Tønne Bloch etc, derover indhentede erklæring, allernådigst have bevilget, at han som hospitals forstander, uagtet lovens bydende, ei alene må indlade sig i ægteskab, men end og hans arvinger, uden hospitalets prætentioner, arve som efter hans død. Dog skal han straks tilforpligtet være, at erlægge til hospitalet 10 rdr. 28 november 1781.

439
Rasmus Pedersen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Rasmus Pedersen, og Anne Jacobsdatter af Holme sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues sted søster. 30 november 1781.

439b
Ligesådan bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Thomas Pedersen og Karen Jensdatter af Ribe stift, hun hans afgangne hustrues næst sødskende barn. 30 november 1781.

440
Så og for Jens Madsen, og Anne Ydesdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. 30 november 1781.

441
Controlleur Thomas Videbech vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Thomas Videbech, controlleur og consumptionsbetient udi vor købstad Thisted i Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 30 november 1781.

454
Lauritz Lauritzen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Lauritz Lauritzen, og Maren Sørensdatter af Bryrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 7 december 1781.

454b
Ligesådan bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Lauritz Friderichsen, og Karen Stephansdatter af Viborg stift, hun hans afgangne hustrues steddatter. 7 december 1781.

455
Så og for Jens Pedersen, og Kirsten Madsdatter af Århus stift, som sødskende børn. 7 december 1781.

459
Christen Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen, og Else Israelsdatter af Øster Snede sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues sødskende barn. 14 december 1781.

459
Ligesådan bevilling samme dag gratis udfærdiget, for Niels Jensen Toft, og Ester Nicolaisdatter af ditto stift, som sødskende børn. 14 december 1781.

466
Jens Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jørgensen af Onsbjerg sogn, og Mette Clemensdatter af Nordby sogn på vort land Samsøe, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være næst sødskende barn, til hans afgangne hustrue. 21 december 1781.

467
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Christen Jensen og Mette Jensdatter af Viborg stift, som beslægtede i 2 og 3 led. 21 december 1781.

468
Så og for Michel Nielsen, og enken Karen Jensdatter af Århus stift, i 2 og 3 led. 21 december 1781.

471
Søren Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Jensen, og Mette Knudsdatter af Drastrup i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues sødskende barn. 28 december 1781.

471b
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Søren Hansen, og enken Else Pedersdatter af ditto stift, han og hendes afgangne mand, i 2 og 3 led beslægtet. 28 december 1781.

472
Michel Thøgersen, og Mette Kirsten Christensdatter af ditto stift, i 3 led. 28 december 1781.

473
Michel Christensen, og Karen Thomasdatter af ditto stift, hun hans afgangne hustrues søster. 28 december 1781.

474
Opreisning for leiermål, og bevilling på ægteskab for Peder Pedersen, og Ingeborg Hansdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 28 december 1781.

Side 234 - anno 1782 - Januarius:

2
Christen Sørensen Smed ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen Smed, og enken Mette Mortensdatter, bønderfolk af Helgenæs på Mols, må udi ægteskab sammenkomme uanset at han og hendes afgangne mand skal have været sødskende børn. 4 januar 1782.

5
Samme dag udfærdiget bevilling, for Ellen Brorsen afgangne Anders Outzens efterleverske af Ribe stift, at gifte sig før sørge årets udløb. 11 januar 1782.

6
Ægteskabs bevilling gratis, for Hans Sørensen og Johanna Christensdatter af Ålborg stift, som sødskende børn. 11 januar 1782.

7
Så og ditto for Hans Madsen, og Maren Nielsdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 11 januar 1782.

17
Niels Michelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Michelsen, og Birthe Christensdatter Hviding af Glenstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 18 januar 1782.

18
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Niels Jensen af Viborg stift, og hans afgangne hustrues søster, Anna Jørgensdatter. 18 januar 1782.

19
For Jens Larsen, og Mette Christensdatter af Ålborg stift, som sødskende børn. 18 januar 1782.

20
Så og for Rasmus Pedersen, og Maren Madsdatter som sødskende børn. 18 januar 1782.

28
Sognedegn Niels Michelsen Vadum, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Michelsen Vadum, sognedegn for Vrejlev og Hæstrup menigheder i Ålborg stift, og Maren Christensdatter Ribberholt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de begierer etc. 25 januar 1782.

28b
Samme dag ligesådan bevilling expederet, for Christians Jacobsen Selmer af Vejle udi Ribe stift, og Maria Elisabeth Bouman. 25 januar 1782.

29
Så og for Verner Christensen, og Christiana Mollerup, af Ålborg stift. 25 januar 1782.

36
Niels Bertelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Bertelsen, og Lene Nielsdatter af Ål sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 og 3 led beslægtede. 1 februar 1782.

37
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Søren Povelsen, og Anna Pedersdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. 1 februar 1782.

47
Jens Pedersen. ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Pedersen af Billum sogn i Ribe stift, og Kirsten Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 8 februar 1782.

47b
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Hans Poulsen og Maren Christensdatter af ditto stift, hun og hans afgangne hustrue sødskende børn. 8 februar 1782.

47c
Simon Pedersen, og Anna Cathrine Jensdatter af ditto stift, som sødskende børn. 8 februar 1782.

48
Så og for Christen Pedersen Boylund, og Anna Maria Nielsdatter af Århus stift, som beslægtede i 2 og 3 led. 8 februar 1782.

49
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Christen Tømmerup og Maren Udbye, afgangne Coldings efterleverske, af Randers. 8 februar 1782.

57
Jens Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Torrild sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues, næst sødskende barn. 15 februar 1782.

58
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Ole Sørensen, og Karen Jensdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 15 februar 1782.

59
Og for Anders Christensen af ditto stift, og hans steds søns enke, Maren Nielsdatter. 15 februar 1782.

68
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jesper Andersen, og Kirstine Sørensdatter af Århus stift, som sødskende børn. 22 februar 1782.

73
Skoleholder Rasmus Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at skoleholder Rasmus Pedersen af Ginnerup sogn i Århus stift, og Dorthe Maria Kieldsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster datter. 1 marts 1782.

73b
Lige samme dag gratis udfærdiget, for Niels Frandsen, og Karen Christophersdatter af ditto stift, som sødskende børn. 1 marts 1782.

74
Så og for Iver Stephensen, og Kirsten Nielsdatter af Ribe stift, sødskende børn. 1 marts 1782.

87
Ægteskabs bevilling gratis, for Hans Povelsen af Ribe stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Maren Christensdatter. 8 marts 1782.

88
Søren Broegård vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Søren Brogård, forpagter på Skårupgård, og Birgitte Cathrina Schmidt af Langholdt, udi Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 8 marts 1782.

89
En lige bevilling samme dag udfærdige, for Matias Lange Thun af Ribe, og Dorothea Amalia Halse. 8 marts 1782.

94
Laust Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Laust Jensen af Viborg stift, og Maren Pedersdatter af Ejsing sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster datters datter. 15 marts 1782.

94b
Samme dag er lige sådanne bevillinger gratis expederet, for Jørgen Andersen og Maren Nielsdatter af Århus stift, hun hans afgangne hustrues sødskende barn. 15 marts 1782.

94c
Mads Nielsen, og Maren Rasmusdatter af ditto stift, hun forhen besvangret af en ham, i andet og tredie led beslægtet. 15 marts 1782.

94d
Peder Poulsen, og Kirsten Jensdatter af ditto stift, som sødskende børn. 15 marts 1782.

95
Så og for Niels Pedersen, og Anne Christensdatter af Ålborg stif, som sødskende børn. 15 marts 1782.

102
Ægteskabs bevilling for Jens Olesen, og Birthe Michelsdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. 22 marts 1782.

112
Søren Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Rasmussen, og Anna Rasmusdatter, bønderfolk af Essenbæk sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3 led beslægtede. 30 marts 1782.

113
Samme dag er og udfærdiget  ditto for Koe Christensen, [Koe?] og Ellen Christensdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. 30 marts 1782.

114
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Jens von Haven Høst, og Anna Petersdatter af Grenå. 30 marts 1782.

116
Iver Christensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Iver Christensen af Skjern sogn, og Karen Pedersdatter af Egvad sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3 led beslægtede. 5 april 1782.

116b
Ligesådan bevilling samme dag gratis udstæd, for Gravers Christensen, og Zidsel Kirstine Pedersdatter af ditto stift, i 3 led. 5 april 1782.

117
Og for Jens Pedersen, og Johanne Kirstine Jensdatter af ditto stift, i 2 og 3 led. 5 april 1782.

118
Samt på stemplet papir, for Iver Thullesen af ditto stift, og hans sødskende barns datter, Maren Nielsdatter. 5 april 1782.

119
Erhard Carl Christian Stjernholm, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Erhardt Carl  Christian Stjernholm af Keldgård i Viborg stift, og Johanne Seyer fra Rørbæk i Ribe stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 5 april 1782.

122
Peder Andersen Gram, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Andersen Gram, og Karen Nielsdatter af Brøns sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster datter. 12 april 1782.

122b
Lige sådan bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Poul Nielsen og Bodil Nielsdatter af Århus stift, som forhen besvangret hendes næst sødskende barn. 12 april 1782.

123
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Bertel Langballe Clementin af Krabbesholm, og Mette Cathrine Jespersen. 12 april 1782.

124
Og ditto for hr Christians Plesner, sognepræst for Uldum og Langskov sogne i Ribe stift, og jomfrue Johanne Adolphina von Hielmkrone. 12 april 1782.

136
Simon Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Simon Nielsen, og Kirsten Hansdatter, afgangne Niels Enevoldsens efterleverske af Søby sogn,  udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes afgangne mand, skal have været hinanden udi 3 led beslægtede. 19 april 1782.

137
Samme dag er og udfærdiget ditto, for Jens Christensen af ditto stift, og hans moders sødskende barns enke, Anna Michelsdatter. 19 april 1782.

138
Ditto gratis for Jens Pedersen af ditto stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Margrethe Jensdatter. 19 april 1782.

139
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Henrich Mohr og Friderica Catharina Hesse af Århus. 19 april 1782.

145
Samme dag er og udfærdiget bevilling, for Isach Ludvigsen af Fredericia at gifte sig før sørge tidens udløb, gratis. 27 april 1782.

146
Isach Ludvigsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at tobaks planteur Isach Ludvigsen af vor stabelstad Fredericia, og Maria Norre må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 27 april 1782.

146b
Lige sådan bevilling blev samme dag gratis udfærdige, for Rasmus Rasmussen og Kirsten Knudsdatter, af Århus stift, som sødskende børn. 27 april 1782.

157
Peder Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen af Ørum sogn i Ålborg stift, og Anna Jensdatter, bønderfolk må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans sødskende barn. 3 maj 1782.

158
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Anders Pedersen, og Else Marie Thomasdatter af ditto stift, som beslægtede i 3 led. 3 maj 1782.

159
Og for Jørgen Pedersen, og Anna Jensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 3 maj 1782.

168
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Hansen, og Anna Maria Christensdatter af Ribe stift, som beslægtede i 3 led. 10 maj 1782.

176
Christen Nielsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Nielsen af Vilsted sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans afgangne hustrue skal have været sødskende børn. 17 maj 1782. [Pigens navn ikke angivet].

176
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Niels Nielsen, og Maren Jensdatter af Ribe stift som, næst sødskende børn. 17 maj 1782.

177
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Christen Schiøstrup, og Mette Svendsdatter af Århus stift. 17 maj 1782.

191
Jens Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Nielsen, og enken Kirsten Jørgensdatter af Vær sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 24 maj 1782.

191b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Rasmus Nicolaisen, og Catharina Friderichsdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues sødskende barn. 24 maj 1782.

192
Så og gratis for Søren Pedersen og Anna Sørensdatter af Århus stift som sødskende børn. 24 maj 1782.

193
Samt på stemplet papir, for David Pedersen af ditto stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Maren Iversdatter. 24 maj 1782.

194
Hr Jens Bonne Høyer, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jens Bonne Høyer, sognepræst fra He og No menigheder udi Ribe stift, og Margarethe Kirstine Schmidt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvie, af hvilken præst de det begierer etc. 24 maj 1782.

206
Berthel Christensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Bertel Christensen, og Maren Hansdatter af  Oddum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 31 maj 1782.

206b
Ligeledes bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Niels Christensen og, Else Hansdatter af ditto stift, næst sødskende børn. 31 maj 1782.

206c
Jens Sørensen, og Kirsten Jensdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 31 maj 1782.

207
Så og på stemplet papir, for Peder Pedersen, og Kirsten Jensdatter af Århus stift, næst sødskende børn. [Ok ens navne]. 31 maj 1782.

207
Og for Søren Laursen, og Anna Rasmusdatter af ditto stift, næst sødskende børn. 31 maj 1782.

216
Peder Mathiesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Mathiesen, og Anna Maria Fransdatter af Sønder Felding sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 7 juni 1782.

217b
Lige sådanne bevillinger samme dag gratis udfærdiget, for Niels Nielsen, og Bodil Nielsdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues sødskende barn. 7 juni 1782.

216c
Jens Andersen Kuch af ditto stift, og enken Maren Pedersdatter, han og hendes forrige mand, sødskende børn. 7 juni 1782.

217
Peder Pedersen Kiær af ditto stift, og hans afgangne hustrues søster datte, Anna Sørensdatter. 7 juni 1782.

217b
Så og for Lauritz Rasmussen, og enken Mette Mogensdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 7 juni 1782.

233
Vielsebrev af uvedkommende præst for justitzråd Elias Jacobi, byfoged i Holstebro, og jomfrue Marie Helene von Hielmkrone. 14 juni 1782.

242
Jens Sørensen Møller, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen Møller, og Dorothea Elisabeth Beunch af Hemmed sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 21 juni 1782.

242b
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Søren Møller, og Kirsten Andersdatter af ditto stift, som sødskende børn. 21 juni 1782.

243
Niels Olesen, og Mette Mortensdatter af ditto stift, sødskende børn. 21 juni 1782.

244
Rasmus Jacobsen, og Anna Christensdatter af Ålborg stift, næst sødskende børn. 21 juni 1782.

245
Så og for Niels Laursen af Århus stift, og hans afgangne hustrues halv sødsters datter, Dorthe Sørensdatter. 21 juni 1782.

252
Niels Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Nebel sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal væres hans afgangne hustrues søster. 28 juni 1782.

265
Hans Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Hans Andersen, og Johanne Nielsdatter af Brøns sogn i Ribe stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 5 juli 1782.

266
Samme dag er og udfærdiget gratis, for Mads Nielsen, og Anna Jensdatter af Ålborg stift, som beslægtede i 3 led. 5 juli 1782.

267
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Christopher Sodtman af Ålborg stift, og Anna Maria Nissen. 5 juli 1782.

289
Samme dag og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Rasmus Jensen, og Kirsten Jensdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. 19 juli 1782.

290
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Arnoldus Lund af Sæbye, og Anna Thura. 19 juli 1782.

296
Christen Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen, og Inger Christensdatter af Klitmøller i Vester Vandet sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 26 juli 1782.

296b
Samme dag er lige sådan bevilling udfærdiget, for Christen Pedersen Draxbech, og Inger Marie Larsdatter af ditto stift, hinanden udi andet og tredie led beslægtede. 26 juli 1782.

297
Så og gratis for Christen Nielsen af ditto stift, og hans sødskende barns enke, Mette Maria, afgangne Anders Madsens efterleverske. 26 juli 1782.

298
For Niels Christian Nielsen, og Ellen Christophersdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 26 juli 1782.

299
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Jørgen Boller af Varde, og Birthe Madsen. 26 juli 1782.

313
Jens Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Nielsen, og Maren Christensdatter af Stagstrup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 2 august 1782.

313b
Ligesådan bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Anders Albretsen, og Maren Nielsdatter af Viborg stift, som næst sødskende børn. 2 august 1782.

314
For Bertel Christensen Nagstrup, og Inger Madsdatter Øye af Ribe stift, som sødskende børn. 2 august 1782.

315
Samt på stemplet papir for Lorentz Christian Schiønning af Ålborg stift, og hans sødskende barns enke, Mille Mentzonia Rynning? afgangne hr Schuurmans efterleverske. 2 august 1782.

316
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for sidst bemelte par. 2 august 1782.

324
Peder Sørensen. ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Sørensen, og Anne Sørensdatter af Egå sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 9 august 1782.

324b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Truels Andersen, og Mette Marie Nielsdatter af Ribe stift, i 2 og 3 led beslægtede. 9 august 1782.

325
Så og gratis, for Lauritz Lauritzen, og Johanne Christensdatter af Viborg stift, som sødskende børn. 9 august 1782.

326
Og for Søren Rasmussen, og Kirsten Olesdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. 9 august 1782.

337
Niels Jensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen, og Kirstine Andersdatter, bønderfolk af Skast sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues datter datter. 16 august 1782.

338
Ligeledes gratis udfærdiget, for Svend Hansen af ditto stift, og hans afgangne hustrues næst sødskende barn, Mette Marie Sørensdatter. 16 august 1782.

339
Lieutenant Wilhelm Daniel Heinrich von Frobøse, vielsebrev.
Bevilger og tillader, at os elskelig Wilhelm Daniel Heinrich von Frobøse, second lieutenant ved vores slesviske infanteri regiment, og Mette Windfeld af Lydomgård i Ribe stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 16 august 1782.

339b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Niels Friderich Hillerup af Ålborg, og Elisabeth Dyssel Jespersen. 16 august 1782.

344
Jep Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jep Nielsen, og Mette Sørensdatter af Egtved sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og hun tillige hans afgangne hustrues søster. 23 august 1782.

345
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Peder Jacobsen Ross, og Anna Margarethe Nielsdatter af ditto stift, som sødskende børn. 23 august 1782.

352
Anders Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Nielsen, og Else Andersdatter, bønderfolk af Volstrup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 30 august 1782.

352b
Samme dag ere ligesådanne bevillinger gratis expederede, for Michel Jensen, og Karen Salmonsdatter af Ålborg stift, i tredie led. 30 august 1782.

352c
Peder Sørensen Høeg, og Anna Pedersdatter Høegh af Ålborg stift, i 3die led. 30 august 1782.

353
Så og for Poul Zillesen, og Anna Jensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 30 august 1782.

354
Hr Friderich Gotfred Stampe, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Friderich Gotfried Stampe residerende capellan udi vor købstad Rødbye, og til annexet Ringsebølle udi vort land Lolland, og Dorothea Ørum, af vor købstad Viborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 30 august 1782.

354b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget for  Jens Karmarch, Langholt og Johanne Margrethe Pedersdatter af Ålborg stift. 30 august 1782.

368
Anders Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Anders Sørensen, og Mette Rasmusdatter af Sahl sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 6 september 1782.

369
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Christen Sørensen, og Elle Michelsdatter af Viborg stift, som beslægtede i 3 led. 6 september 1782.

370
Lars Ziegler, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Lars Ziegler af Urlev præstegård i Århus stift, og Elisebeth Marie Norup, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 6 september 1782.

370b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Jens Linåe mynsterskriver udi Århus district, og Anne Kirstine Thygesen. 6 september 1782.

375
Kammerherre Holger Retz, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelige Holger Reetz, vores kammerherre af Vorgård i Ålborg stift, og Anne Beate Woyda, på Sophiendahl i Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 13 september 1782.

375b
Ligesådan bevilling, dog med den sædvanlige clausul, blev samme dag udfærdiget for hr Gregorius Lyder, sognepræst for Skjoldborg og Kallerup menigheder i Ålborg stift, og Karen Kongslef. 13 september 1782.

376
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Andersen af Århus stift, og Anne Andersdatter, som sødskende børn. 13 september 1782.

380
Christian Pedersen Møller, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christian Pedersen Møller af Ballum, og Hanna afgangne Luffes efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 20 september 1782.

380b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Christen Kålund, forpagter, og Giedsche Johanne Borch af Ribe stift. 20 september 1782.

386
Mathias Sommer, bevilling til nyt ægteskabs indtrædelse, uanset skiftet efter hans afdøde hustrue endnu ej er sluttet.
Bevilger og tillader, at Mathias Sommer af Svenstrup under Silkeborg amt,  må indlade sig i nyt ægteskab, uagtet skiftet efter hans afdøde hustrue, Inger Jespersdatter Bertelsen, ikke endnu er sluttet og tilendebragt. 27 september 1782.

387
Ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Knudsen, og Johanne Knudsdatter af Århus stift, næst sødskende børn. 27 september 1782.

396
Niels Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Niels Jensen og Sidsel Nielsdatter, bønderfolk af Nebel sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 4 oktober 1782.

396b
Samme dag er lige sådan bevilling gratis udfærdiget, for Niels Pedersen, og Kirsten Eskildsdatter af Ribe stift, hans afgangne hustrues søster. 4 oktober 1782.

397
Så og for Jørgen Jørgensen Gys, og Mette Hansdatter af Fredericia, som sødskende børn. 4 oktober 1782.

398
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Johan Christian Winther, og Anne Rothausen, samme steds. 4 oktober 1782.

407
Procurator Gotfried Fibiger, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at procurator og transportforvalter Gotfried Fibiger af Snoghøj i Erritsø sogn og Ribe stift, og Christiana Lindane, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 11 oktober 1782.

408
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Anders Friderichsen af ditto stift, og hans søskende barns enke Maren Jensdatter. 11 oktober 1782.

409
Transport forvalter Gotfried Fibiger, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at procurator og transport forvalter Gotfried Fibiger af Snoghøj udi Erritsø sogn, og Christiane Lindam, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 11 oktober 1782.

409b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Christen Hougård og Ellene Christine Tårup, af Ålborg stift. 11 oktober 1782.

420
Christen Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jørgensen, og Anne Pedersdatter, bønderfolk af Skovby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 18 oktober 1782.

420b
Samme dag er lige sådan bevilling gratis expederet, for Jens Jensen og Johanne Andersdatter af Ribe stift, i tredie led beslægtede. 18 oktober 1782.

421
Så og for Søren Sørensen, og Anna Dorothea Jensdatter af ditto stift, som sødskende børn. 18 oktober 1782.

422
Samt og på stemplet papir, for Jens Knudsen og Maren Christensdatter af ditto stift, sødskende børn. 18 oktober 1782.

423
Og for Peder Møller, og Johanne Glerup af Ålborg. [Slægtskab ikke ang]. 18 oktober 1782.

434
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Jørgensen, og Anne Kirstine Nielsdatter af Viborg stift, som sødskende børn. 25 oktober 1782.

439
Peter Petersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peter Petersen, pastor for Moltrup og Bjerning menigheder i vort hertugdømme Slesvig, og Anne Eleonora Petersen af Gunderup, på vort land Alsøe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 1 november 1782.

439b
Samme dag er lige sådan bevilling expederet, for Søren Nielsen, og Anna Jensdatter ,som sødskende børn. 1 november 1782.

440
Så og gratis, for  Peder Nielsen, og Karen Andersdatter af ditto stift, sødskende børn. 1 november 1782.

441
For Bendt Lauritzen, og Catharina Madsdatter af ditto stift, sødskende børn. 1 november 1782.

442
Samt for Niels Mortensen, og Maren Laursdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. 1 november 1782.

443
Studiosus Nicolai Christian Råe, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at studiosus Christian Råe af Sjørring, og Anne Kirstine Berg Rasmussen af Ræer præstegård i Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 1 november 1782.

453
Christen Sommer, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Christen Sommer, og Anne Michelsdatter, bønderfolk af Hornborg sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en søster til hans afgangne hustrue. 8 november 1782.

454
Samme dag er og udfærdiget ditto, for Knud Hansen og Mette Nielsdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 8 november 1782.

461
Christen Iversen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Iversen af Borris sogn, og Agnete Laugesdatter af Bølling sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 15 november 1782.

461b
Ligesådanne bevillinger bleve samme dag gratis udfærdiget, for Lars Christensen Røn, og Johanne Pedersdatter Sand [Saand?]? af Ribe stift, sødskende børn. 15 november 1782.

461c
Og Christen Jensen Gay, og enken Johanne Nielsdatter Lakkier, af Ribe stift, sødskende børn. 15 november 1782.

474
Jens Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Nielsen, og Karen Rasmusdatter af Barrit sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 22 november 1782.

474b
Ligesådanne bevillinger blev samme dag, gratis udfærdigede, for Jens Eskesen, og Anne Cathrine Marie af Århus stift, næst sødskende børn. 22 november 1782.

474c
Laurs Christensen Lund?, og Else Marie Christensdatter af Ribe stift, sødskende børn. 22 november 1782.

472d
Christen Jensen, og Else Frederichsdatter af Ribe stift, sødskende børn. 22 november 1782.

475
Og for Morten Eschildsen, og Sidsel Christensdatter af Århus stift, som sødskende børn.
22 november 1782.

484
Hr Christopher Mulvad, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Christopher Mulvad, sognepræst for Ejsing og Handbjerg menigheder i Ribe stift, og Marie Collin Grimstrup må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster datter. 29 november 1782.

484b
Samme dag ere lige sådanne bevillinger expederede, for Christian Thomsen, borger og glarmester i vor købstad Colding, og Dorothea Kirstine Graff, hun hans afgangne hustrues søster. 29 november 1782.

484c
Bønderfolkene Peder Andersen, og Anne Marie Møller af Ålborghus amt, sødskende børn. 29 november 1782.

484d
Og Christen  Nielsen, og Maren Mogensdatter af Ribe stift, sødskende børn. 29 november 1782.

485
Så og gratis for Christen Nielsen, og Kirsten Christensdatter af Ribe stift, som sødskende børn i 3 led. 29 november 1782.

486
Og for Jacob Thomsen, og Dorothea Michelsdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 29 november 1782.

487
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for bemelte Peder Andersen, og Anna Maria Møller. 29 november 1782.

494
Peder Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Christensen, og Anne Christensdatter af Hoed sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 6 december 1782.

495
Samme dag blev og gratis udfærdiget, for Lars Nielsen Wolsted, og Karen Sørensdatter af Viborg stift, som sødskende børn. 6 december 1782.

505
Peder Rasmussen Frisch, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen Frisch og Sare Lauridsdatter, bønderfolk af Vejbye? [Vejlby eller andet stift] sogn under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal væree hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 13 december 1782.

506
Samme dag og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for byskriver Eyler Abel i Holstebro, og Sophia Magdalena Krøl. 13 december 1782.

514
Ægteskabs bevilling, gratis for Niels Christensen, og Karen Jensdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. 20 december 1782.

515
Hr Kay Lorentzen Staldknegt, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Kay Lorentzen Stalknegt, sognepræst for Jelling og Hover menigheder i Ribe stift, og Kirstine Andersdatter Tolstrup af Rugballegård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 20 december 1782.

520
Søren Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Nielsen, og Karen Sørensdatter af Mariager sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 27 december 1782.

520b
Lige sådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Rasmus Poulsen, og Johanne Pedersdatter af Viborg stift, hun hans afdøde hustrues søster. 27 december 1782.

Anno 1783 - januar:

9
Hans Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen, og Anne Rasmusdatter, bønderfolk af Seest sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 og 3 led beslægtede. 3 januar 1783.

9b
Samme dag er ligeledes gratis expederet, for Jeppe Jensen, og Inger Rasmusdatter af Viborg stift, i 2 og 3 led. 3 januar 1783.

10
Så og for Jens Rasmussen, og Else Jensdatter af Coldinghus amt, i 2 led. 3 januar 1783.

11
Peder Nielsen Falch, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Falch, og Mette Svendsdatter af Rømø, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 3 januar 1783.

11b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Bakken Nielsen, og Anne Maria Jensdatter af Ribe stift.3 januar 1783.

23
Christen Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Christensen, og Kirsten Madsdatter af Støvring sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 10 januar 1783.

23b
Ligesådanne bevilling blev samme dag udfærdiget, for Anders Christensen, og Mette Maria Andersdatter af Ålborg stift, næst sødskende børn. 10 januar 1783.

24
Jens Rasmussen, og Maria Jensdatter af Århus stift, som beslægtede i 3 led. 10 januar 1783.

25
Så og for Peder Christensen, og Maren Nielsdatter af ditto stift, som sødskende børn. 10 januar 1783.

32
Niels Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Sørensen af Glud sogn, og Karen Sørensdatter af Nebsager sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, anset at de skal være sødskende børn. 17 januar 1783.

33
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Michel Erichsen, og Maren Sørensdatter af Ålborg stift, som beslægtede i 2 led. 17 januar 1783.

41
Niels Olesen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Olesen af Egå sogn, og Else Pedersdatter af Skødstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 og 3 led beslægtede. 24 januar 1783.

41b
Ligesådan bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Peder Jensen, og Maren Clemensdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 24 januar 1783.

48
Niels Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Madsen, og Anne Christensdatter, bønderfolk af Mou sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans afgangne hustrue, skal have været hinanden i tredie led beslægtede. 31 januar 1783.

49
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Anders Hansen af Fredericia, og hans sødskende barn, Kirsten Pedersdatter. 31 januar 1783.

50
Så og for Michel Madsen, og Mette Johanne Pedersdatter af Århus stift, som sødskende børn. 31 januar 1783.

51
Controlleur Knud Christian Krogh, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at controlleur Knud Christian og Anna Jensdatter Mørch af vor købstad Århus, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc.31 januar 1783.

61
Michel Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Michel Pedersen, og Maren Jensdatter af Gesten sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, anset at de skal være sødskende børn. 7 februar 1783.

62
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Rasmus Christensen, og enken Anne Danielsdatter af Århus stift, som sødskende børn. 7 februar 1783.

68
Samme dag og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Frantz Nielsen af Ribe stift og hans afgangne hustrues broder datter, Maren Pedersdatter. 14 februar 1783.

71
Samme dag og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Nielsen Qvachtund? [Qvachlund?], og Giertrud Christensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 21 februar 1783.

78
Jens Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Pedersen, og enken Lene Jørgensdatter af Horne sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige mand, og hans moder, skal have været sødskende børn. 28 februar 1783.

78b
Ligesådan bevilling blev samme dag gratis udfærdige,t for Jens Nielsen, og Maren Nielsdatter af Ribe stift, hun og hans afg hustru, sødskende børn. 28 februar 1783.

79
Så og for Christen Nielsen, og Maren Pedersdatter af Århus stift, som beslægtede i 2 led. 28 februar 1783.

80
Rector Ole Kraft, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at magister Ole Kraft, rector ved den latinske skole i vor købstad Horsens, og jomfrue Friderica Carolina Lederer, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 28 februar 1783.

84
Peder Jensen Møller, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Jensen Møller, og Mette Christensdatter af Fielst? Tilst? sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans afgangne hustrue skal have været halv sødskende. 7 marts 1783.

84b
Ligesådan bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Laurs Nielsen, og Karen Marie Nielsdatter af ditto stift, som sødskende børn. 7 marts 1783.

85
Så og for Nahmen Clemten af Amrum, og Maret Kettels, som beslægtet i 2 og 3 led. 7 marts 1783.

92
Samme dag er og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Søren Levring, og Maren Lauridsdatter af Århus. 14 marts 1783.

99
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Andersen, og Maren Jensdatter af Ålborg stift, som beslægtede i 3 led. 21 marts 1783.

105
Jens Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen af Ølsted sogn i Århus stift, og Maren Pedersdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans første ved døden afgangne hustrue, vare sødskende børn. 28 marts 1783.

105b
Ligelydende bevillinger blev samme dag gratis expederede, for Anders Sørensen, og Maren Michelsdatter af Århus stift, uanset at hun er søster, til hans afgangne hustru. 28 marts 1783.

105c
Jens Lassen Schouboe, og enken Maren Jørgensdatter af Viborg stift, i 2led beslægtede. 28 marts 1783.

106
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Peder Sørensen af Varde, Nicoline Hammer . 28 marts 1783.

112
Jens Sørensen Glavind, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen Glavind, og Nille Pedersdatter, bønderfolk af Ørsted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3 led beslægtede. 4 april 1783.

113
Samme dag er og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præs, for Bendix Kop af Thårupgård, og Hedevig Rønning. 4 april 1783.

120
Christen Nielsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen, og Karen Christensdatter, bønderfolk af Nørre Nissum i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 11 april 1783.

132
Anders Nielsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Anders Nielsen af Lensgårde, og Else Nielsdatter af Uldum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme,uanset at hun og hans forrige hustrue, skal have været sødskende børn. 19 april 1783.

132b
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Jacob Jørgensen, og Karen Madsdatter af Viborg stift, hun hans afgangne hustrues broderdatter. 19 april 1783.

133
Hr Søren Christian Klæstrup, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Søren Christian Klæstrup, sognepræst for Øster og Vester Alling menigheder, udi Århus stift og Helene Margaretha Bay, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 19 april 1783.

134
Samme dag og udfærdiget ditto, for degnen Mathias Blangsted til Resen og Humlum i Ribe stift, og Johanna Maria Schyum. 19 april 1783.

138
Anders Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Hansen, og Margrethe Jensdatter, bønderfolk af Emmerlev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 25 april 1783.

138b
Samme dag er ligeledes gratis expederet, for Søren Pedersen, og Maren Hansdatter af Århus stif, i 3 led beslægtede. 25 april 1783.

139
Så og på stemplet papir, for Anders Andersen og Bodil Mathiasdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 25 april 1783.

140
Iver Ottesen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Iver Olesen? [2 stavemåder] af Gudum Closter, og Anna Christiansdatter Nislef, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies af hvilken præst de det begierer. 25 april 1783.

140b
Samme dag er lige sådan bevilling expederet, for Ole Gylding og Maria Cathrina Bech af Horsens. 25 april 1783.

156
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Jensen Østergård, og Anna Christensdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. 2 maj 1783.

161
Rasmus Simonsen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Simonsen, og Cathrine Andersdatter, bønderfolk af Randlev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være næst sødskende barn, til fornævnte Rasmus Simonsens afdøde hustru. 9 maj 1783.

162
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Anders Jensen og Margaretha Jensdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 9 maj 1783.

172
Kield Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Kield Christensen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Vejbye sogn og bye i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 17 maj 1783.

173
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Christen Andersen, og Maren Jensdatter af Viborg stift, næst sødskende børn. 17 maj 1783.

174
Så og for Peder Therchelsen, og Anna Maria Hansdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 17 maj 1783.

178
Michel Rasmussen Thyrri, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Michel Rasmussen Thyrri, og Mette Marie Rasmusdatter Greve, bønderfolk af Helgenæs i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues sødskende barns barn. 23 maj 1783.

178b
Samme dag er lige bevilling gratis expederet, for Envold Andersen og Matzia Christensdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 23 maj 1783.

179
Niels Christensen af Århus stift, og hans afgangne stiffaders anden hustru, Anna Rasmusdatter. 23 maj 1783.

180
Så og for Christen Marcussen, og Else Jensdatter af Ribe stift, som beslægtede i 2 og 3 led. 23 maj 1783.

181
Gerth Lund vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Gerth Lund, borger og guldsmed i vor købstad Ringkøbing, og Anna Sophia Hansen, af vor købstad Horsens, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc.23 maj 1783.

192
Anders Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Anders Jensen, og Ellen Pedersdatter af Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes første mand, skal have været næst sødskende børn. 30 maj 1783.

193
Samme dag og gratis udfærdiget, for Jens Pedersen, og Maren Pedersdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 30 maj 1783.

200
Søren Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen af Billum sogn, og Anne Pedersdatter af Janderup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være sødskende barn, til hans afdøde hustrue. 6 juni 1783.

201
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Rasmus Rasmussen og Maren Sørensdatter, af Århus stift som beslægtede i 2 og 3 led. 6 juni 1783.

202
Så og for Thomas Thomesen, og Maren Christensdatter af Viborg stift, i 3die led. 6 juni 1783.

205
Ole Christensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Ole Christensen, og Kirsten Jensdatter af Jebjerg sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige hustru skal have været hendes fader?. 13 juni 1783.

205b
Lige bevillinger blev samme dag gratis udfærdiget, for Christen Jensen, og Ingeborg Andersdatter af Ålborg stift, som sødskende børn. 13 juni 1783.

205c
Jens Larsen Parup? Sarup? og enken Kirsten Henrichsdatter af ditto stift, han og hendes forrige mand, i 2 og 3 led beslægtede. 13 juni 1783.

206
Jens Mortensen Skouhare, og Anne Marie Christensdatter af Viborg stift, næst sødskende børn. 13 juni 1783.

206b
Anders Pedersen, og Maren Knudsdatter af Ålborg stift, som beslægtede i 2 og 3 led. 13 juni 1783.

207
Så og for Anders Jensen, og Mette Rasmusdatter af Århus stift, i 2 led. 13 juni 1783.

214
Hr Hans Christopher Lessow, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Christophersen Lessow, sognepræst udi vor købstad Hjørring, og Elisabeth Magdalene Mumme, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 20 juni 1783.

224
Hr Mogens Larsen vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Mogens Larsen, sognepræst for Asferg og Fårup menigheder i Århus stift, og Anne Johanne Schiøtteborg, afgangne Hans Schmidts efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 27 juni 1783.

231
Abraham Michelsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Abraham Michelsen, og Else Christensdatter, bønderfolk af Hørbye sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 4 juli 1783.

231b
Samme dag ligeledes gratis expederet, for Michel Christensen, og Karen Jensdatter fa Ribe stift, hun hans afg hustrues søster. 4 juli 1783.

232
Rasmus Pedersen, og Anne Mortensdatter af Århus stift, som sødskende børn. 4 juli 1783.

232b
Poul Andersen, og Dorothe Pedersdatter af ditto stift, sødskende børn. 4 juli 1783.

233
Så og for Niels Thomesen, og Maren Jacobsdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 4 juli 1783.

237
Søren Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Pedersen, og Ellen Pedersdatter af Elev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 11 juli 1783.

237b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for capitain Otto Diderich greve von Schack, ved det Falsterske infanterie regiment, og jomfrue Amalia Magdalena Christiane Carolina von Krogh, hofdame ved det fyrstelige hof i Horsens, som næst sødskende børn. 11 juli 1783.

238
Så og gratis for Anders Poulsen af Ålborg stift, og hans sødskende barns enke, Helvig Andersdatter. 11 juli 1783.

239
Samt desuden vielsebrev, af uvedkommende præst for bemelte, capitain grev Schack.11 juli 1783.

250
Poul Christensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Povel Christensen, og Else Pedersdatter af Lindknud sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 18 juli 1783.

250b
Ligesådanne bevillinger samme dag gratis udfærdigede, for Peder Pedersen, og Mette Nielsdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 18 juli 1783.

250c
Anders Sørensen, og Birthe Nielsdatter af Viborg stift, næst sødskende børn. 18 juli 1733.

250d
Anders Lausen, og enken Kirsten Jensdatter af ditto stift, han og hendes forrige mand, i 2 og 3 led beslægtede. 18 juli 1783.

251
Jens Jensen, og Anna Maria Nielsdatter af Ribe stift, i 2 og 3 led. 18 juli 1783.

252
Så og på stemplet papir for Lauge Jensen, og Maria Pedersdatter af ditto stift, som sødskende børn. 18 juli 1783.

261
Niels Villadsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at skoleholder Niels Villadsen af Kastbjerg, og enken Inger Jørgensdatter af Vindblæs sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues sødskende barn. 26 juli 1783.

262
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Jørgen Nielsen af ditto stift, og hans afg hustrues søster Karen Marie Christensdatter. 26 juli 1783.

263
Anders Fløjstrup, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at skipper Anders Fløjstrup, og Karen Rasmusdatter, afg bygmester Anders Westergårds efterleverske, af vor købstad Århus, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 26 juli 1783.

263b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for studiosus Niels Windfeld, og Anne Maria Lucas, afg Linnemans efterleverske af Århus stift. 26 juli 1783.

275
Frantz Nielsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Frantz Nielsen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Ny Kirke sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 1 august 1783.

276
Ligeledes udfærdiget gratis, for Hans Jensen af Viborg stift, og hans afgangne hustrues søster, Mette Christensdatter. 1 august 1783.

277
Hr Nicolai Severin Milling, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Nicolai Severin Milling, sognepræst for Saltum og Hune menigheder, og jomfrue Christiana Maria Østergård af Lundegård i Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 1 august 1783.

281
Søren Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Sørensen, og enken Augusta Christensdatter af Ørsted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 8 august 1783.

282
Ligeledes gratis udfærdiget, for  Hans Thygesen, og Kirsten Hansdatter af Ribe stift, som sødskende børn. 8 august 1783.

283
Landevæsens commissarius Jens Christopher Bolvig, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at landvæsens commissarius Jens Christopher Bolvig af Nebbegård udi Coldinghus amt, og Charlotta Amalia Busch af vor købstad Vejle, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer.  8 august 1783.

284
En lige bevilling samme dag udfærdiget, for lieutenant Godfried Adolph Magnus von Hiller ved det Slesviske Rytter regiment, og jomfrue Elisebeth Hoff af Horsens. 8 august 1783.

292
Søren Mortensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Mortensen, og Maren Friderichsdatter af Brøndum sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgange hustrues søster. 15 august 1783.

292b
Ligesådan bevilling samme dag gratis udfærdiget, for Christen Andersen, og Anna Iversdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 15 august 1783.

293
Så og for Peder Andreasen, og Maren Jensdatter af ditto stift, som beslægtede i 2 og 3 led. 15 august 1783.

294
Jens Friderich Brøndum, vielse seddel.
Bevilger og tillader, at Jens Friderich Brøndum, og Christine Catharina Rubech, af vor købstad Holstebro, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huse sammenvies etc.15 august 1783.

295
Samme dag er og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Saxo Aschanius, [Viberg: Ascanius] sognepræst for Gudum og Fabjerg sogne i Ribe stift, og Bodil Kirstine Schree. 15 august 1783.

300
Andreas Jensen Nørgård, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at skoleholder Anders Jensen Nørgård, og Anne Kieldsdatter Egholm af vor købstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 led beslægtede. 22 august 1783.

306
Rasmus Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen, og Kirsten Nielsdatter, bønderfolk af Them sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset af de skal være hinanden i 3 led beslægtede. 29 august 1783.

307
Hr Jørgen Hasselbach, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jørgen Hasselbach, sognepræst for Lerup og Tranum menigheder udi Ålborg stift, og Margaretha Charlotta Schytte, af vor købstad Århus, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begieret. 29 august 1783.

Side 672 - 308
Mads Thomsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Mads Thomsen, og Kirstine Nielsdatter af Hygum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 5 september 1783.

308b

Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Christen Christensen og Margaretha Christensdatter af Ribe stift, han og hendes forrige mand, sødskende børn. 5 september 1783.

309
Og for Christen Pedersen List og Trinke Hansdatter af ditto stift, som sødskende børn. 5 september 1783.

310
Samt på stemplet papir for Peder Nielsen, og Kirsten Michelsdatter af Århus stift, sødskende børn. 5 september 1783.

311
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Andreas Ule af Varde, og Susanne Elisabeth Ahrnberg afg Hestbechs efterleverske. 5 september 1783.

320
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling for Gravers Jensen, og Anna Pedersdatter af Viborg stift, som beslægtede i 3 led. 12 september 1783.

325
Christen Tullesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at  bønderfolkene Christen Tullesen af Ny Sogn, og Sophia Mortensdatter af Gammel Sogn på Holmsland, under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 19 september 1783.

326
Ligeledes samme dag for Niels Nielsen af Århus stift, og hans sødskende barns enke, Sara Rasmusdatter. 19 september 1783.

327
Og for Jørgen Sørensen, og Maren Andersdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 19 september 1783.

328
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst for rådmand Christen Lassen Hubertz i Ålborg, og Hedevig Rasmussen. 19 september 1783.

338
Jens Madsen Schmidt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader Møller Jens Madsen Schmidt, og Ellen Andersdatter af Gimsing sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster datter. 26 september 1783.

338b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget for Oluf Christensen Draxbech, og Christence Christensdatter af Ålborg stift, næst sødskende børn. 26 september 1783.

345
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis for Bertel Jensen Bisgård, og Mette Kirstine Andersdatter af Ålborg stift, som næst sødskende børn. 3 oktober 1783.

346
Så og vielsebrev af uvedkommende præst for Peter Severin Sterm, og Anna Maria Bjørn af Riberhus amt. 3 oktober 1783.

352
Oluf Poulsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at matros Oluf Poulsen, og Kirsten Christensdatter af Vester Vandet sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 10 oktober 1783.

353
Samme dag og gratis udfærdiget for Jens Klovborg, og Dorothe Christensdatter Møll, af ditto stift dom næst sødskende børn. 10 oktober 1783.

354
Så og for Christen Jacobsen, og Lisbeth Andersdatter af ditto stift, som sødskende børn. 10 oktober 1783.

367
Jens Wogensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Jens Wogensen, og enken Anne Christensdatter af Brovst sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne stiffaders efterladte anden hustru. 17 oktober 1783.

367b
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget for Rasmus Jensen, og Inger Sørensdatter af Århus stift, næst sødskende børn. 17 oktober 1783.

367c
Niels Pedersen og Maren Michelsdatter af Ribe stift, sødskende børn. 17 oktober 1783.

367d
Jørgen Christensen List, og Anne Kirstine Hansdatter af Ribe stift, sødskende børn. 17 oktober 1783.

368
Knud Laursen og Kirsten Jacobsdatter af Århus stift, som beslægtede i 2 og 3 led. 17 oktober 1783.

368b
Og for Morten Sørensen, og Johanne Jensdatter af ditto stift i 3 led. 17 oktober 1783.

369
Samt på stemplet papir for forpagter Mads Wad, og hans afgangne hustrues søster, Karen Jensdatter. 17 oktober 1783.

370
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst for Niels Herman Broch, og Anna Billeschou af Ålborg stift. 17 oktober 1783.

378
Lorentz Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at natmand Lorentz Madsen, og Mette Hansdatter af Vivild sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans søster datter. 24 oktober 1783.

379
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget for Peder Jensen Mulvad, og Catharina Jensdatter Rastrup? Castrup?, af Ribe stift, som beslægtede i 3 led. 24 oktober 1783.

383
Michael Dinesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Dinesen, og Anna Cathrine Rasmusdatter, bønderfolk af Bjerre sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 31 oktober 1783.

384
Samme dag gratis udfærdiget for Laurs Christensen, og Maren Jensdatter af Ribe stift som næst sødskende børn. 31 oktober 1783.

385
Og for Christen Graversen af ditto stift, og hans afgangne hustrues søster Kirsten Nielsdatter. 31 oktober 1783.

386
Hof chirurgus Johan Echsted af Horsens, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at  Johan Echsted, hof chirurgus og kammertjener ved det høy fyrstelige hof i vor købstad Horsens, og Anne Cathrine Tuborg af Boller udi Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 31 oktober 1783.

387
En lige bevilling samme dag udfærdiget for hr Henrich Butzou, [Viberg: Byzow] sognepræst for Starup og Nebel menigheder i Ribe stift og Anna Kirstine Sommer Steenberg. 31 oktober 1783.

393
Christen Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Christen Pedersen, og Gyde Sørensdatter af Lønne sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 7 november 1783.

393b
Lige bevilling blev samme dag gratis udfærdiget for Peder Pedersen Borg, og Kirsten Christensdatter Bruun af Ribe stift, hun og hans afgangne hustrue, sødskende børn. 7 november 1783.

393c
Terkel Sørensen, og Maren Rasmusdatter af Århus stift, sødskende børn. 7 november 1783.

393d
Anders Olesen, og Kirsten Michelsdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 7 november 1783.

394
Jens Nielsen, og Anna Sørensdatter af ditto stift, som beslægtede i 3 led. 7 november 1783.

394b
Jacob Eschildsen, og Maren Ovesdatter af Århus stift, i 3 led. 7 november 1783.

Følgende oplysninger er med tak modtaget af Ruth Neumeister:

Ægteskabsbevilling:

394b
Jacob Eschildsen, og Maren Ovesdatter af Århus stift, i 3 led. 7 november 1783.

I-net: Folket i Midten  (Nævner ikke noget om kgl. Bevilling)

Sogn: Vejlby    Amt: Århus
Brudgom: Jacob  Eskildsen    Opholdssted: Vejlby
Brud: Maren  Ovesdatter    Opholdssted: Vejlby
Vielsesdato: 21. November 1783

Kirkebogens vielsesdata:
Trolovelse: D. 19de Octobr blev Gaardmand og Enkemand Jacob Eskildsen troloved med Pigen Maren Ovesdatter, begge af Wejlbye.
Deris Forlovere [...] haver her egenhændig underskrevet: Jens Ovesen, Niels Sørrensen

Vielse: d. 21de Novembr. ejusd. Anni  Deris Bryllup fuldbyrdiget i Kirken

Arkiv: C 359 A-1    Folie: 264

Noter[intet angivet].  

Fra min tidligere mail hvor Jens Nielsen Ovesen får kongelig bevilling til at gifte sig med Kirsten Pedersdatter, begge fra Vejlby, sendte jeg dette skifte:

Erik Brejl: Kirkelige gods Århus Domkirkes øverste Kapellanis gods Skifteuddrag 1719-1810, C 359A - 5

38 Oluf Jensen Abild i Vejlby. 24.11.1779, fol.38.
E: Karen Jensdatter. LV: Søren Lauridsen. Arvinger:

1)
bror Niels Jensen Abild (var gift med Edel Rasmusdatter ca. 1713-1773. De fik bl. a. en datter Anne f. 1756 i Vejlby, død 1783.
Denne Anne var Jacob Eschildsens første hustru. Se nedenunder)

2)
søster Anne Jensdatter, død. 2Børn:

                      Karen Christensdatter,

                      Inger Christensdatter g.m. Niels Jensen Karlby

3) søster Kirsten Jensdatter, enke efter Peder Pedersen ved søn

                      Peder Pedersen  (Datter Kirsten gift med Jens Nielsen Ovesen. Ægt. bev.)

4) søster Anne Jensdatter, enke efter Niels Ovesen ved søn

                      Jens Nielsen

5) søster Mette Jensdatter g.m. Hans Jensen Aaby.

__________

I-net: Folket i Midten

Sogn: Vejlby    Amt: Århus

Brudgom: Jacob  Eskildsen    Opholdssted: Vejlby

Brud: Anna  Nielsdatter Abild    Opholdssted: Vejlby

Vielsesdato: 9. Juni 1775

394c
Jens Jørgensen, og Anna Kirstine Nielsdatter af Ribe stift, i 3 led. 7 november 1783.

395
Og for Søren Christensen, og Maren Christensdatter af ditto stift, hans forrige hustrue, hendes moster. 7 november 1783.

396
Samt på stemplet papir for Jes Nielsen, og Karen Hansdatter af ditto stift, som sødskende børn. 7 november 1783.

403
Bendt Jensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader at Bendt Jensen af Ørum sogn, og Karen Jensdatter af Daugård sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset  at de skal være næst sødskende børn. 14 november 1783.

403b
Samme dag er lige bevilling gratis expederet for Jens Tercheldsen, og enken Karen Nielsdatter, sødskende børn. 14 november 1783.

404
Søren Jepsen af Ålborg stift, og hans afg hustrues sødskende barn, Karen Nielsdatter. 14 november 1783.

405
Så og på stemplet papir for Niels Thorsen af Viborg stift, og Vibeche Christensdatter, som var hans afgangne hustrues søster, og tillige hans sødskende barn. 14 november 1783.

406
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst for Niels Andersen Steenild, og Johanne Jensdatter Rolsted af Ålborghus amt. 14 november 1783.

425
Hans Michael Lauritzen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Hans Michael Lauritzen af Vester Vedsted sogn, og Anna Beier Jensdatter af Seem sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 28 november 1783.

425b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget for Tøste Jensen, og Birthe Sørensdatter af Ribe stift, i 2 og 3 led beslægtet. 28 november 1783.

426
Så og gratis for Thomas Christensen Lund, og enken Mette Christine Boes, af ditto stift, som sødskende børn. 28 november 1783.

427
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst for Peter Fogh, og Mette Henrichsdatter Lassen, afgangne Rasmus Stephansens efterleverske af Viborg. 28 november 1783.

434
Capitain Friderich Wilhelm von Burgsdorff, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at os elskelig Friderich Wilhelm von Burgsdorff, capitain ved vores jyske infanteri regiment, og Agatha Margaretha Ladehoffen, må i ægteskab sammenkomme, uagtet at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 5 december 1783.

435
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget for Lars Madsen, og Dorthe Pedersdatter af Ålborg stift som beslægtede i 3 led. 5 december 1783.

436
Og for Rasmus Sørensen ,og Anna Hansdatter af Samsø i 2 og 3 led. 5 december 1783.

437
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst for Rasmus Christensen, og Elisabeth Tornbiørnsen, afgangne Simon Groth Erreboes af Calø amt. 5 december 1783.

447
Erich Hansen Lund, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Erich Hansen Lund, og Mette Maria Pedersdatter på Rømøe under Ribe stift, må ud i ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige hustrue, skal have været næst sødskende børn. 12 december 1783.

448
Ligeledes samme dag og gratis udfærdiget for Christen Jacobsen af Ålborg stift, og hans afgangne hustrues næst sødskende barn, Bodil Thomasdatter. 12 december 1783.

449
Og for Søren Gowh, og enken Maren Pedersdatter af Viborg stift, som næst sødskende børn. 12 december 1783.

462
Lars Christian, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Lars Christian [intet efternavn] og Inger Sørensdatter, bønderfolk af Asdal sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 27 december 1783.

463
Samme dag er og gratis udfærdiget for Peder Andersen, og Karen Clausdatter af Århus stift i 3 led. 27 december 1783.

464
Og for Niels Knudsen, og Sidsel Christensdatter af Ribe stift som sødskende børn. 27 december 1783.

 

Færdig med læsning og afskrift film fra Rigsarkiver M 549035 - 36 jyske registre - ægteskabs bevillinger m v år 1777 - 1783.

Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til Index

 Tilbage til forsiden

 Tilbage til 7de del  Til 9de del