9de del

Jyske registre
1784-1789


Film fra Rigsarkivet
M 549037 - 546895-546896

 

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.

Nb:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som vil blive indlagt under diverse.

Igen skal gøres opmærksom på, at ansøgningerne - supplikkerne - også findes i Rigsarkivet. 

 

Anno 1784 - Januarius:

3
Niels Andersen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Andersen af Hjortdal sogn og Karen Christensdatter af Haverslev sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 2 januar 1784.

11
Søren Jespersen Hedegård, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Søren Jespersen Hedegård og Zidsel Simonsdatter af Sennels sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 9 januar 1784.

12
Samme dag gratis udfærdiget for Peder Sørensen og Mette Frantz Datter af Århus stift. 9 januar 1784.

13
Og for Graves Madsen og Anna Jørgensdatter af ditto stift, søskende børn. 9 januar 1784.

17
Samme dag og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis for Lars Christian Nielsen og Inger Sørensdatter af Ålborg stift som næst søskende børn. 16 januar 1784.

28
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis for Laust Lambertsen af Ribe stift og hans afg hustrues søster Anna Sørensdatter. 23 januar 1784.

39
Niels Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Niels Pedersen og Kirsten Hansdatter af Lejrskov sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 6 februar 1784.

39b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget for Jens Nielsen og enken Anne Larsdatter af Ålborg stift, han og hendes mand søskende børn. 6 februar 1784.

47
Hans Justsen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Hans Justsen og Maren Christensdatter af Udbyneder sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 13 februar 1784.

47b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget for  Jens Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Århus stift og hans afgangne hustrues søskende børn. 13 februar 1784.

55
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Jacobsen opg Karen Olsdatter af Århus stift, som næst søskende børn.

56
Så og ditto for Søren Jensen og Johanne Pedersdatter af Viborg stift, søskende børn. 20 februar 1784.

67
Jens Nielsen, ægteskabs bevilling gratis.

Bevilger og tillader at Jens Nielsen og Bodil Sophia, bønderfolk af Jelstrup sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. 27 februar 1784.

68
Ligeledes gratis udfærdiget for Povel Olesen af Århus stift, hans afg hustrues søskende barn Anna Poulsdatter. 27 februar 1784.

77
Hans Henrichsen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader at Hans Henrichsen og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Erritsø sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 5 marts 1784.

77b
Samme dag lige sådanne bevillinger gratis udfærdiget for Rasmus Jensen og Lene Sørensdatter af Århus stift, hun hans afgangne hustrues søster. 5 marts 1784.

78
Ivar Nielsen og Kirsten Nielsdatter, Oddum af Ribe stift som søskende børn. 5 marts 1784.

78b
Så og for Jacob Pedersen af Viborg stift og hans afgangne hustrues søster Anna Jensdatter. 5 marts 1784.

93
Niels Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Niels Rasmussen af Egtved sogn og enken Karen Hansdatter af Læborg [Læborg] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 19 marts 1784.

93b
Lige sådanne bevillinger samme dag gratis udfærdigede for Rasmus Laursen og Maren Nielsdatter af Århus stift, som næst søskende børn. 19 marts 1784.

93c
Peder Nielsen og Mette Laursdatter af Århus stift, næst søskende børn. 19 marts 1784.

94
Jens Sørensen af ditto stift og hans afgangne hustrues halv søster Kirsten Arentzdatter. 19 marts 1784.

95
Så og for Christen Nielsen af Ålborg stift og hans afgangne søskende barns enke. 19 marts 1784.

96
Hr Friderich Christian Timmermann, vielsebrev.
Bevilger og tillader at hr Friderich Christian Timmermann, sognepræst for Dalbyover, Råby og Sødring menigheder i Århus stift, og Cathrina Maria Dahl fra Vindum Overgård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil kan formå når den påbudne accisse efter consumptions forordningen er bleven betalt og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre, dog skal den rette sognepræst som det ellers kunne tilkomme  denne vielse at forrette, desligeste Kirken og dens øvrige betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende derover intet i deres rettighed afgå, så skal og brudevielsen ske af en ved en ordentlig menighed beskikket præst som for ægteskabets rigtighed kan være ansvarlig. 19 marts 1784.

101
Mads Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Jensen og Mette Olesdatter, bønderfolk af Ål sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 26 marts 1784.

102
Samme dag er og udfærdiget ditto for Lorentz Pedersen af Ålborg stift, og han afgangne hustrues søskende barn Dorthe Sørensdatter. 26 marts 1784.

106
Niels Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Niels Jørgensen og Lene Rasmusdatter, bønderfolk af Glud sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues broder datter. 2 april 1784.

107
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget for Rasmus Nielsen og Maren Nielsdatter af ditto stift som søskende børn. 2 april 1784.

108
Og for Niels Jensen Lund og Maren Nielsdatter Kviszel? Kvirgel? af Ribe stift som søskende børn. 2 april 1784.

118
Ægteskabs bevilling gratis for Mads Clausen af Ribe stift og hans afgangne hustrues søster Kirsten Pedersdatter. 10 april 1784.

119
Så og vielsebrev af uvedkommende præst for Søren Stagård og Sophia Nors af Viborg stift. 10 april 1784.

125
Så og ægteskabs bevilling gratis for Jørgen Nielsen og Maren Hansdatter af ditto stift, som beslægtede i 3 led. 16 april 1784.

126
Niels Ibsen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Ibsen af Annerupgård udi Ålborg stift og Anne Møller af Haslevgårds mølle, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 16 april 1784.

126b
Samme dag er ligesådan bevilling udfærdiget for hr Peder Timmermann, adjungeret og succederende sognepræst for Blære og Ejdrup menigheder i Viborg stift og Mette Maria Sadolin. 16 april 1784.

133
Jens Rasmussen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Jens Rasmussen af Gjellerup og Karen Jensdatter af Åby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige hustrue skal have været søskende børn. 23 april 1784.

133b
Lige bevilling blev samme dag gratis udfærdiget for Christen Sørensen og Mette Jensdatter af Århus stift, søskende børn. 23 april 1784.

139
Niels Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Niels Nielsen og Anne Nielsdatter, bønderfolk af Lisbjerg sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 30 april 1784.

140
Samme dag er og udfærdiget ditto for Søren Nielsen af ditto stift og hans afg søskende barns enke Anne Andersdatter. 30 april 1784.

150
Samme dag er og udfærdiget, ægteskabs bevilling gratis for Niels Andersen og Kirstine Jensdatter af Ribe stift som beslægtede i 3 led. 8 mai 1784.

151
Vielsebrev af uvedkommende præst for Anders Kolbye og Bodil Kirstine Bering af Ringkøbing. 8 mai 1784.

157
Christen Rasmussen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader at Christen Rasmussen og Kirsten Sørensdatter, bønderfolk af Træden sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afdøde hustrue skal have været søskende børn. 14 maj 1784.

157b
Lige bevilling blev samme dato udfærdiget for Mads Pedersen og Maren Christensdatter af Riber stift, som søskende børn. 14 maj 1784.

158
Så og for Mads Christensen af Ålborg stift og hans afgangne hustrues søskende barn Karen Pedersdatter. 14 maj 1784.

167
Ole Simonsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Ole Simonsen og enken Birgitte Hansdatter af Saksild sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 21 maj 1784.

175
Albert Madsen Dam, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader at Albert Madsen Dam og Else Cathrine Jensdatter Bergsøe af Vesterø sogn på vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede, samt hans forrige hustrue have været hendes faster. 28 maj 1784.

176
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget for Niels Nielsen og Mette Sørensdatter af Ribe stift som beslægtede i 2 og 3 led. 28 maj 1784.

186
Lauritz Clemensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Lauritz Clemensen og Inger Marie Nielsdatter, bønderfolk af Rømø sogn i Ribe stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 4 juni 1784.

187
Samme dag er og udfærdiget ditto for Oluf Iversen og Anne Maria Jensdatter af Århus stift, som søskende børn. 4 juni 1784.

188
Så og gratis for Peder Sørensen Tvedie og Christiana Sørensdatter af ditto stift som beslægtede i 3 led. 4 juni 1784.

189
Og for Peder Christensen Kold og Maren Hansdatter af Ålborg stift i 3 led. 4 juni 1784.

190
Jens Jørgensen Winther, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at Just Jørgensen Winther [her står Just] fuldmægtig på vores amtstue i Skanderborg og Anne Sørensdatter, afg Michel Nibbels efterleverske af Røde mølle må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 4 juni 1784.

190b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget for hr Jacob Danæus, sognepræst for Nautrup, Sæbye og Vile menigheder i Viborg stift og Catharina Johanne Knachergård. 4 juni 1784.

204
Jens Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Jens Nielsen og Johanne Vistesdatter af Resen sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 18 juni 1784.

205
Samme dag er og udfærdiget ditto for Villum Nielsen og Anna Poulsdatter af Skivehus amt, i 3 led. 18 juni 1785. Notat: Casseret.

227
Knud Rasmussen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Knud Rasmussen og Lene Maria Lauritzdatter af Ansager sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 2 juli 1784.

227b
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget for Povel Andersen og Kirsten Christensdatter af Ålborg stift, næst søskende børn og hun tillige hans afg hustrues søskende barn. 2 juli 1784.

228
Så og for Ole Jensen af Ribe stift og hans søskende barns enke Maren Larsdatter. 2 juli 1784.

238
Lieutenant Casten Lassen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at os elskelig lieutenant Casten Lassen og Ide Birgitte Mollerup af Høstemark i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 9 juli 1784.

239
Samme dag er og gratis udfærdiget for Peder Svendsen, og Anna Nielsdatter af Ålborg stift som søskende børn. 9 juli 1784.

245
Søren Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Søren Rasmussen og Sidsel Sørensdatter, bønderfolk af Lisbjerg sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden andet led beslægtede. 16 juli 1784.

245b
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget for Anders Andersen og Mariane Sørensdatter af Århus stift i 3die led. 16 juli 1784.

246
Så og for Erhard Gregersen Hielm og Kirsten Christensdatter af grevskabet Frijsenborg i 3die led. 16 juli 1784.

247
Hr Hans Rudolph Duchman, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at hr Hans Rudolph Duchman, sognepræst for Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg menigheder i Ålborg stift og Birgitta Maria Lindorph afg hr Pontoppidans efterleverske må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de dette begierer. 16 juli 1784.

248
Samme dag er og ditto udfærdiget for capitain Carl Friderich von Müllensen ved det slesviske infanterie  regiment og jomfrue Othine Sophia Dorothea von Adeler. 16 juli 1784.

254
Peder Stilling, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at skovfoged Peder Stilling og Anne Lauridsdatter af Saksild sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster datter. 23 juli 1784.

262
Knud Pedersen, ægteskabs bevilling. Bevilger og tillader at bønderfolkene Knud Pedersen og Mette Jørgensdatter af Assens sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustrue skal have været søskende børn. 30 juli 1784.

262b
Samme dag udfærdiget for Hans Sørensen og Maren Sørensdatter af Århus stift, næst søskende børn. 30 juli 1784.

263
Og for Jens Johansen af Viborg stift, hans afgangne hustrues søster Johanne Jørgensdatter. 30 juli 1784.

264
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst for Mathias Berring og Else afg hr Carlsens efterleverske af Ålborg stift. 30 juli 1784.

279
Michel Friderichsen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Mikkel Friderichsen og Maren Olesdatter af Barrit sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 6 august 1784.

280
Samme dag er og udfærdiget ditto for Morten Hansen og Maren Olufsdatter af Ribe stift som søskende børn. 6 august 1784.

292
Jens Jensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader at Jens Jensen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Lemme? Lem? sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. 13 august 1784.

292b
Ligeledes samme dag expederet for Mads Nielsen Kiær og Anne Marie Laursdatter af Viborg stift, udi 3 led beslægtede. 13 august 1784.

293
Søren Rasmussen og Anna Hovedsdatter af Århus stift, hun og hans afg hustrue i 3 led beslægtede. 13 august 1784.

294
Og Anders Jensen af Ålborg stift og hans afg hustrues næst søskende barn Karen Jensdatter. 13 august 1784.

295
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst for Jørgen Christensen og Maren Falk af Århus stift. 13 august 1784.

305
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis for Søren Rasmussen og Mariane Nielsdatter af Århus stift som beslægtede i 2 led. 20 august 1784.

306
Så og vielsebrev  af uvedkommende præst for hr Josias Holst, sognepræst for Kollerup og Skjern menigheder i Ålborg stift og Karen Kraft. [Wiberg: Josias Christiansen Holst og Anne Cathrine Kraft. 20 august 1784.

318
Organist Christian Haderup, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at organist Christians Haderup af vor købstad Viborg og Margaretha Sophie Levinsen fra Hørning sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige hustrue skal have været søskende børn. 27 august 1784.

319
Samme dag er og udfærdiget ditto for Niels Pedersen og Johanne Nielsdatter af Ribe stift som næst søskende børn. 27 august 1784.

336
Niels Larsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Niels Laursen af Hjerm sogn og Karen Pedersdatter af Gimsing sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes afgangne  mand skal have været søskende børn. 10 september 1784.

337
Samme dag er og udfærdiget ditto for Povel Sørensen og Anna Maria Pedersdatter af Århus stift som søskende børn. 10 september 1784.

338
Ditto for Niels Rasmussen af ditto stift og hans søskende barns enke Maren Jensdatter. 10 september 1784.

339
Så og vielsebrev af uvedkommende præst for Jens Hasle, degn til Årslev og Tilst sogn i ditto stift, og Mette Wammen. 10 september 1784.

350
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Lauritz Jensen af Ribe stift og hans afgangne hustrues søster Birgitta Bentzdatter. 18 september 1784.

358
Anders Christensen Dragsbech, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at matros Anders Christensen Dragsbech og Inger Madsdatter af Vester Vandet sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 24 september 1784.

359
Ditto gratis for Christen Jensen af Ålborg stift, og hans afgangen hustrues søster Dorthe Marie Jensdatter Kortbech. 24 september 1784.

360
Så og vielsebrev af uvedkommende præst for Jens Hansen Bierum, og Ester Maria Ditlefsen af Ribe stift. 24 september 1784.

368
Christen Gøtsche, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Christen Gøtsche, sognepræst for Ørsted menigheder i Århus stift og Sara Plesner må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 1 oktober 1784.

369
Samme dag og udfærdiget ditto, gratis for Hans Jensen og Edel Kirstine Rasmusdatter af Tunø, som næst søskende børn. 1 oktober 1784.

370
Så og vielsebrev af uvedkommende præst for bemelte hr Christen Gøtzche. 1 oktober 1784.

387
Jens Pedersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader at Jens Pedersen, og Anna Nielsdatter af Malling sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. 15 oktober 1784.

387b
Under same dato er ligeledes gratis udsted for Niels Rasmussen, og Anne Kirstine Pedersdatter af Århus stift i 2 og 3 led. 15 oktober 1784.

387c
For Anders Michelsen, og Inger Hansdatter af Ribe stift som næst søskende børn. 15 oktober 1784.

388
Christen Jensen og Maren Christensdatter af ditto stift i 2 led. 15 oktober 1784.

389
Søren Andersen af Århus stift, og hans søskende barns enke, Mette Sørensdatter. 15 oktober 1784.

390
Iver Hansen Tysch, og Maren Jesdatter af Ribe stift i 3 led. 15 oktober 1784.

391
Så og på stemplet papir for Peder Janniksen, og Marine Hansdatter af ditto stift i 2 og 3 led. 15 oktober 1784.

397
Vielsebrev af uvedkommende præst for Jens Brønum, og Kirstine Poulsdatter af Ålborg stift. 22 oktober 1784.

403
Christen Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Christen Christensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Dronninglund sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustrue skal have været hinanden i andet og 3die led beslægtede. 29 oktober 1784.

403b
Samme dag er og expederet ditto for Niels Jensen, og Karen Jensdatter af Ribe stift i 3die led. 29 oktober 1784.

404
Så og ditto på stemplet papir, for Peder Nielsen af Viborg stift, og hans søskende barns enke Maren Jensdatter. 29 oktober 1784.

409
Peter Beyer, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Peter Beyer af Skast og Ingeborg Thomsens af Ballum under Ribe stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 5 november 1784.

410
Samme dag og udfærdiget gratis, for Peder Sørensen Trængsel af Viborg stift, og hans afgangne hustrues søster Anna Lauritzdatter. 5 november 1784.

411
Ditto for Peder Pedersen, og Maren Jensdatter af Århus stift, i 3 led. 5 november 1784.

412
Så og vielsebrev af uvedkommende præst for Lorentz Christians Lind, og Anna Rosina Key af Ringkøbing. 5 november 1784.

428
Eske Hansen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Eske Hansen og Anna Madsdatter, bønderfolk af Nørre Snede sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 12 november 1784.

428b
Samme dag er ligeledes gratis expederet for Villads Jensen, og Kirsten Clausdatter af Århus stift, næst søskende børn. 12 november 1784.

429
Så og for Knud Hansen Outzen, og Kirsten Jensdatter af Mandø, søskende børn. 12 november 1784.

430
Rådmand Niels Hvid, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at Niels Hvid, vice rådmand og byfoged i vor købstad Århus, og Charlotta Amalia Petersen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 12 november 1784.

431
Samme dag er og udfærdiget ditto for Michael, og Margaretha Dorothea Adrian af Ribe stift. 12 november 1784.

443
Skoleholder Peder Christensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader at skoleholder Peder Christensen af Svostrup sogn i Århus stift, og  Mette Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 19 november 1784.

443b
Samme dag er sådan bevilling gratis, expederet for Jens Hansen af Århus stift, og Kirsten Madsdatter, hun hans afgangne hustrues broderdatter. 19 november 1784.

453
Niels Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at skoleholder Niels Sørensen Alslev, og Anna Margaretha Nisdatter af Randerup sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en søster til hans afgangne hustrue. 26 november 1784.

453b
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget for Peder Knudsen af Ribe stift, og Grethe Sørensdatter, hun  hans afgangne hustrues næst søskende barn. 26 november 1784.

453c
For Jens Christensen, og Kirsten Andersdatter af Århus stift, som søskende børn. 26 november 1784.

454
Så og for Jesper Andersen, og Karen Christensdatter af ditto stift, som søskende børn. 26 november 1784.

461
Karen Nielsdatter, bevilling til nyt ægteskab indtrædelse, uagtet overgået skilsmisse dom.
Bevilger og tillader, at Karen Nielsdatter af Bredsten sogn udi Ribe stift, må efter ansøgning, samt den fra os elskelige Christian Urne etc, og doctor hr Thønne Block, indhentede erklæring, og uagtet den over hende under 7 marts 1781 ergangne skilsmissedom, indlade sig i nyt og andet ægteskab, dog at hun ej gifter sig, bor eller opholder sig i den by og sogn, eller herred, hvor hendes forrige mand nu er boende. 3 december 1784.

462
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Lauritzen af Viborg stift, og hans afg hustrues søster Ellen Nielsdatter. 3 december 1784.

463
Så og vielsebrev af uvedkommende præst for Hans Nicolai Holm af Skanderborg, og Sophia Sadolin. 3 december 1784.

473
Rasmus Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Rasmus Christensen, og enken Giertrud Jensdatter, bønderfolk af Barrit sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 10 december 1784.

474
Samme dag er og udfærdiget ditto, for Jørgen Jensen Schmidt af Århus, og hans hustrues søskende barns datter Anna Maria Andersdatter Fischer. 10 december 1784.

475
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Niels Nielsen Kattrup af Viborg, og Georgine Petersdatter Stilling. 10 december 1784.

483
Samme dag og udfærdiget, ægteskabs bevilling gratis for Lars Hansen, og Karen Jeppesdatter af Ribe stift, som beslægtede i 2 og 3 led.

500
Folmer Dinesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Folmer Dinesen og Anne Rasmusdatter, bønderfolk af Bjerre sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. 24 december 1784.

501
Ditto for Rasmus Andersen og Giertrud Knudsdatter af ditto stift.

Side 273 - anno 1785:

6
Knud Nichelsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at matros Knud Nichelsen, og Marret Bohn af Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 7 januar 1785.

7
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget for Peder Andersen og Karen Sørensdatter af Århus stift, som søskende børn. 7 januar 1785.

20
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, [Ålborg stift]. for Lars Nielsen og Anna Christensdatter Hald af ditto [Ålborg stift], som søskende børn. 14 januar 1785.

24
Niels Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen, og enken Else Laursdatter af Gjern sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes forrige mand, skal have været søskende børn. 21 januar 1785.

36
Jens Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Christensen Lykkemark af Vester Tørslev sogn i Århus stift, og Kirsten Larsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 4  februar 1785.

36b
Ligesådan bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Mads Pedersen og Mette Madsdatter af Ribe stift, som søskende børn. 4 februar 1785. Notat: Casseret.

37
Samt på stemplet papir for Synck Knuther, og Sicche Urbands af Amrum, som beslægtede i 3 led. 4 februar 1785.

48
Hans Friderich Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Hans Friderich Pedersen, og Karen Andersdatter af Molden [Mjolden] sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne  hustrues søster. 11 februar 1785.

49
Samme dag gratis udfærdiget ditto for Hans Michelsen, og Mette Hansdatter af Århus stift som beslægtede i 2 og 3 led. 11 februar 1785.

50
Så og for Jens Andersen, og hans moders søskende barns enke, Maren Pedersdatter af ditto stift. 11 februar 1785.

57
Niels Jacobsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jacobsen, købmand i vor købstad Holstebro, og Kirstine Thomasen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 18 februar 1785.

58
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Hans Peder Christensen og Karen Ebbesdatter, næst søskende børn. 18 februar 1785.

66
Wogens Harchen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Wogens Harchen, og Ellen Bøhn af St Laurentie sogn på Vesterlands Føhr under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 25 februar 1785.

66b
Lige bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Albert Rasmussen, og Anne Maria Rasmusdatter af Århus stift, hun hans afgangne hustrues søster. 25 februar 1785.

67
For Erich Christensen, og Karen Andersdatter af Ribe stift, som beslægtede i 3 led. 25 februar 1785.

78
Jens Nielsen Laurberg, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Laurberg og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Værum sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans afdøde hustru skal have været søskende børn. 4 marts 1785.

78b
Samme dag ligeledes gratis udfærdiget, for Niels Nielsen Hadsten, og enken Anne Christensdatter af Århus stift som søskende børn. 4 marts 1785.

85
Christen Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Hansen og Anne Bertelsdatter, bønderfolk af Ål sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. 11 marts 1785.

86
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Mads Jensen og Else Andersdatter af ditto stift, som søskende barn. 11 marts 1785.

87
General adjudant Emanuel von Blom, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig general adjudant Emanuel von Blom, og Anne Maria Elisabeth Wiienfeldt af vor købstad Thisted, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 11 marts 1785.

88
En lige bevilling samme dag udfærdiget, for Gravers Bådsgård, inspecteur ved Viborg tugthus, og Mette Maria Hensemann. 11 marts 1785.

91
Hospitals forstander Key Matzen, bevilling at indlade sig i ægteskab.
Bevilger og tillader, at Key Matzen hospitals forstander i vor købstad Fredericia, må efter sin ansøgning og begiæring, samt den fra os elskelig Christian Urne etc, og doctor theologie hr Tønne Blok, derover indhentede erklæring, uagtet at lovens 2den bogs 19 cap 1 art det forbyder, må han som hospitalsforstander indlade sig i ægteskab. Så må og hvad han i sin tid kunne efterlade sig, efter hans død tilfalde dem som ellers ere hans arvinger efter loven , uden derpå at må gøres nogen prætention af hospitalet, hvorimod han til bemelte Fredericia hospital, for dets arve ret skal erlægge en recognition af tyve rigsdaler. 18 marts 1785.

93
Christen Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Christensen, og Karen Jensdatter af Vinkel sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 18 marts 1785.

99
Jens Christensen Gade, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Christensen Gade af Skinnerup sogn, og Else Nielsdatter Gade af Thisted sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 26 marts 1785.

100
Lige bevilling samme dag gratis udfærdiget, for Peder Poulsen og Ellen Hansdatter, som næst søskende børn. 26 marts 1785.

101
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for kammer råd Mathis Richter, og jomfrue Elisabeth Halkus de Hofman af Ribe stift. 26 marts 1785.

111
Søren Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Nielsen, og Margaretha Sørensdatter af Dover sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 1 april 1785.

111b
Lige bevilling samme dag gratis udfærdiget, for Søren Frandsen, og Inger Pedersdatter af ditto stift i 2 og 3 led beslægtede. 1 april 1785.

112
Anders Madsen af Ribe stift, og hans afg hustrues søster Kirsten Andersdatter. 1 april 1785.

113
Michel Jensen og Maren Jensdatter af ditto stift, som søskende børn. 1 april 1785.

114
Så og for Peder Christensen Møller af Århus stift, og hans søskende barns enke, Anna Christensdatter.1 april 1785.

117
Hans Nielsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Hans Nielsen, og Karen Maria Sørensdatter af Assens sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 8 april 1785.

118
Lige bevillinger samme dag gratis udfærdiget, for Christen Pedersen, og Grethe Pedersdatter af Viborg stift, som næst søskende børn. 8 april 1785.

119
Anders Jørgensen og Karen Pedersdatter af Ribe stift som søskende børn. 8 april 1785.

120
Så og for Anders Pedersen af Ålborg stift, og hans afgangne hustrues næst søskende barn, Inger Andersdatter. 8 april 1785.

121
Jens Jørgen Kruuse, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Jørgen Kruuse og Anna Maria Bang af vor købstad Fredericia, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begærer etc. 8 april 1785.

121b
Samme dag er lige sådan bevilling udfærdiget, for Peder Jacob Vinding, hospitals forstander i Randers, og Mariane Kirstine Møller af Aufnsøe? Auning? sogn. 8 april 1785.

132
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Mogensen, og Karen Jørgensdatter af Århus stift, som søskende børn.15 april 1785.

133
Så og ditto, for Lars Jensen, og Maren Sørensdatter af Ålborg stift, som beslægtede i 2 og 3 led.15 april 1785.

142
Poul Nielsen Schou, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Poul Nielsen Schou, og Mette Margaretha Hansdatter af Eltang sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.23 april 1785.

142b
Lige bevillinger samme dag gratis udfærdigede, for Peder Jensen og Kirsten Christensdatter af Viborg stift, hun hans afg hustrues søster datter. 23 april 1785.

142c
Og Christen Wogensen, og Anne Nielsdatter af Viborg stift, som søskende børn. 23 april 1785.

143
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Mads Borberg og Mette Balleboe, af Århus stift. 23 april 1785.

149
Jens Jensen Rosenborg, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Jensen Rosenborg af Vivild sogn, og Anna Lauritzdatter af Vejlby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afg hustrues søster. 29 april 1785.

150
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Herman Cordtsen, og Inger Sørensdatter af Ribe stift, som søskende børn. 29 april 1785.

151
Og for Peder Madsen og Inger Sørensdatter af Århus stift, som næst søskende børn. 29 april 1785.

158
Niels Olsen ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Niels Olsen og Maren Jespersdatter, bønderfolk af Sennels sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uagtet de skal være søskende børn. 6 maj 1785.

158b
Under samme dato, er lige bevilling udstæd for Hans Thomsen, og Kirstine Boyesdatter af Ribe stift, som søskende børn. 6 maj 1785.

159
Så og for Niels Madsen, og Karen Hansdatter af ditto stift, søskende børn. 6 maj 1785.

164
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Sørensen og Kirsten Sørensdatter af Viborg stift, som søskende børn. 13 maj 1785.

165
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Haugman og enken Elisabeth Jørgensen af Ålborg stift. 13 maj 1785.

176
Ægteskabs bevilling for Niels Rasmussen, og Karen Sørensdatter af Århus stift, som søskende børn. 20 maj 1785.

186
Erich Madsen Vråe, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Erich Madsen Vråe, og Anne Nielsdatter af Skjern sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 27 maj 1785.

186b
Lige bevillinger blev samme, dag gratis udfærdiget for Morten Jensen, og Kirsten Christensdatter af Viborg stift, som næst søskende børn. 27 maj 1785.

186c
Jens Christensen Kier, og Anna Nielsdatter af Ålborg stift, næst søskende børn. 27 maj 1785.

187
Så og for Simon Justsen, og Kirsten Svendsdatter af Århus stift, søskende børn. 27 maj 1785.

192
Skoleholder Ole Tøgersen Bierring, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at skoleholder Ole Thøgersen Bierring af Rønde by, udi Århus stift, og Maren Rasmusdatter fra Koed sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 3 juni 1785.

193
Samme dag er og udfærdiget ditto, for Peder Eskelsen af Ribe stift, og hans afg hustrues søster Karen Nielsdatter. 3 juni 1785.

194
Ditto på stemplet papir, for hr Jørgen Blicher af Viborg stift, og hans søskende barn enke Charlotte Lovise Dreyer. 3 juni 1785.

195
Vielsebrev af uvedkommende præst, for bemelte hr Blicher. 3 juni 1785.

202
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling, for købmand Jess Tecter, og Mette Pedersdatter Brendstrup af Århus, han hendes afgangne stedmoders anden mand. 10 juni 1785.

211
Michel Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Sørensen, og Johanne Christensdatter af Borris sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uagtet at de skal være  hinanden i 3 led beslægtede. 17 juni 1785.

211b
Under samme dato, er lige bevilling gratis udstæd, for Anders Christensen af Ribe stift, og Anne Andersdatter, søskende børn. 17 juni 1785.

212
Så og på stemplet papir, for Søren Christensen, og Mette Nielsdatter af Århus stift i 2 led. 17 juni 1785.

228
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Lars Holm af Ålborg stift, og Anna Hegelund Iversen. 24 juni 1785.

239
Så og ægteskabs bevilling gratis, for Christen Sørensen og Karen Pollesdatter som beslægtede i 2 og 3 led. 1 juli 1785.

244
Jens Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jørgensen og Karen Sørensdatter, af Hvidbjerg sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uagtet de skal være søskende børn. 8 juli 1785.

244b
Under samme dato er lige bevillinger udstæd, for Jens Rasmussen Bech, og Karen Poulsdatter af Århus stift, som søskende børn. 8 juli 1785.

245
Peder Fransen? Peder Frantoen? og Maren Pedersdatter af ditto stift, søskende børn. 8 juli 1785.

246
Så og for Thomas Christensen Bønding, og Maren Pedersdatter Hvidberg, af Viborg stift som næst søskende børn. 8 juli 1785.

251
Rasmus Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Andersen og Zidsel Sørensdatter af Falling sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uagtet hun skal være hans ved døden afgangne hustrues søster datter. 15 juli 1785.

251b
Under samme dato, er lige bevilling gratis udsted for Jens Mortensen, og Edel Christensdatter af Viborg stift, hun en søster af hans afg hustrue. 15 juli 1785.

252
Så og for Morten Simonsen af ditto stift, og hans afg hustrues søskende barn Maren Pedersdatter. 15 juli 1785.

261
Ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Christensen af Viborg stift, og hans afg hustrues søster, Anna Jensdatter. 22 juli 1785.

271
Søren Nielsen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Nielsen, og Maren Pedersdatter af Harlev sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 29 juli 1785.

271b
Lige bevillinger samme dag gratis udfærdigede, for Thøger Pedersen, og Mette Sørensdatter af ditto stift, hun hans afgangne hustrues søster. 29 juli 1785.

271c
Søren Nielsen og Maren Nielsdatter af Viborg stift, som næst søskende børn. 29 juli 1785.

272
Frantz Mortensen og Anna Terchildsdatter, af Ribe stift i 2 led. 29 juli 1785.

272b
Og for Jens Lauritzen og Anna Christensdatter af Århus stift i 2 og 3 led. 29 juli 1785.

273
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst for hr Andreas Wulf Meiner, sognepræst for Lønborg og Egvad sogne i Ribe stift og Maria Elisabeth Horn. 29 juli 1785.

288
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Jensen, og Kirsten Jensdatter, af Århus stift, søskende børn. 5 august 1785.

294
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Anders Larsen og Ellen Jensdatter, af ditto stift, som beslægtede i 2 og 3 led. 12 august 1785.

295
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Niels Wormslef, sognepræst til Borum og Lyngby sogne i Århus stift, og Kirstine Marie Dyssel. 12 august 1785.

306
Hr Anders Bruun, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Anders Bruun, sognepræst for Harte og Bramdrup menigheder i Ribe stift, og Hagor Kirstine Iversen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 19 august 1785.

307
Samme dag, er og gratis udfærdiget, for Christen Christensen Tolbøl, og Kirstine Vestergård af Ålborg stift, som næst søskende børn. 19 august 1785.

308
Peder Sørensen Keiser af Århus stift, og hans afg hustrues næst søskende barn, Giertrud Frich. 19 august 1785.

309
Så og for Morten Simonsen af Viborg stift, og hans afg hustrues søskende barn, Johanne Nielsdatter. 19 august 1785.

314
Jørgen Laursen Hiorth, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Jørgen Laursen Hiorth, og Zille Maria Nielsdatter, bønderfolk af Fåborg sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han forhen skal have besvangret hendes søster. 26 august 1785.

315
Samme dag og udfærdiget ditto, for Anders Thomasen, og Else Nielsdatter af Viborg stift, som næst søskende børn. 26 august 1785.

316
Sogne degn Friderich Revelsen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Friderich Revelsen, sognedegn for Blære og Ejdrup menigheder udi Viborg stift, og Touge Rase af Fårupgård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 26 august 1785.

316b
Samme dag er lige sådan bevilling udfærdiget, for hr Hans Meldal, residerende capellan i Nykøbing på Morsø, og Johanne Maria Rodschou, afg Peder Bierings efterleverske. 26 august 1785.

331
Peter Simonsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Peter Simonsen og Maren Simonsdatter af Skærbæk sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uagtet at de skal være næst søskende børn. 2 september 1785.

332
Samme dag er og udfærdiget ditto, på 4 rdrs stemplet papir, for studiosu Johan Friderich Neuchs af Vejle, og Dorothea Catharina Neuchs, som søskende børn. 2 september 1785.

333
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for ditto. 2 september 1785.

343
Jacob Christensen Friis, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Jacob Christensen Friis, og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Brøndum sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn, og hun desuden en søster til hans afgangne hustrue. 9 september 1785.

344
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Jens Rasmussen Juel, og Kirsten Christensdatter af Århus stift, som næst søskende børn. 9 september 1785.

345
Så og for Peder Sørensen Lyche, og Anna Nielsdatter af Århus stift, som næst søskende børn. 9 september 1785.

350
Fedder Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Fedder Nielsen og Botilla Brodersensdatter af Medolden [Mjolden] sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.16 september 1785.

350b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Niels Jensen, og Lene Maria Laursdatter af Ribe stift, som næst søskende børn. 16 september 1785.

351
Så og gratis, for Jens Pedersen, og Anna Hansdatter af Viborg stift, som søskende børn. 16 september 1785.

358
Hospitals forstander Christian Hansen Hadbjerg, bevilling til ægteskabs indtrædelse.
Bevilger og tillader, at Christian Hansen Hadbjerg, hospitals forstander i vor købstad Kolding, efter hans ansøgning, samt den fra os elskelig Christian Urne etc, og doctor theologiæ hr Tønne Bloch etc, derover indhentede erklæring, uden at hans efterladenskab, efter lovens 2 bogs 19 cap 1 art, skal tilfalde hospitalet, må indlade sig i ægteskab, dog at han straks erlægger en kendelse af 24 rdr til bemelte hospital. 23 september 1785.

374
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Christian Jacobsen og Kirstine Christiansdatter af Ribe stift, som søskende børn. 30 september 1785.

375
Ditto for Poul Christensen, og Cathrine Pedersdatter af Ålborg stift, søskende børn. 30 september 1785.

376
Så og ditto, gratis for Christen Nielsen af Ribe stift, og hans afg hustrues søster, Gunder Andersdatter. 30 september 1785.

383
Peder Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Anne Marie Sørensdatter, bønderfolk af Henne sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 7 oktober 1785.

384
Samme dag, er og udfærdiget ditto gratis, for Christen Pedersen af Århus stift, og hans afg søskende barn Birthe Sørensdatter. 7 oktober 1785.

393
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Jacob Pedersen Møller, og Boutellie Pedersdatter af Ribe stift, som søskende børn. 14 oktober 1785.

394
Så og ditto gratis, for Anders Hansen, og Mette Thomasdatter af ditto stift, som næst søskende børn. 14 oktober 1785.

399
Mads Mortensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Mortensen, og Karen Andersdatter, bønderfolk af Øster Tørslev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uagtet hun skal være en søster af hans ved døden afgangne hustru. 21 oktober 1785.

400
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Laust Christensen Rind af Viborg stift, og hans afgangne hustrues søster, Dorthe Nielsdatter. 21 oktober 1785.

401
Rasmus Ernstsen af Århus stift, og hans afgangne hustrues søskende barn, Anna Thomasdatter. 21 oktober 1785.

402
Peder Nielsen, og Anna Maria Pedersdatter af Ribe stift, som søskende børn. 21 oktober 1785.

403
Så og for Christen Jørgensen, og Maren Nielsdatter af Ålborg stift, som næst søskende børn. 21 oktober 1785.

410
Laust Christensen Schou, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Laurs Christensen Schou, og Anna Catharina Hansdatter af Emmerlev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uagtet at hun skal være et søskende barn, af hans ved døden afgangne hustrue. 28 oktober 1785.

410b
Under samme datoer er lige bevillinger gratis udstæd, for Hans Petersen, og Maren Sørensdatter af Viborg stift, i 2 og 3 led beslægtede. 28 oktober 1785.

411
Peder Nielsen Gammelgård, og Mette Christensdatter, af Århus stift, i 2 og 3 led. 28 oktober 1785.

412
Så og på stemplet papir, for Thomas Nielsen Overgård, og Maren Jensdatter af Ålborg stift, som søskende børn. 28 oktober 1785.

420
Søren Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Sørensen af  Elsted sogn, og Kirsten Pedersdatter af Elev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 4 november 1785.

421
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Peder Hansen, og Maren Sørensdatter af ditto stift, som næst søskende børn. 4 november 1785.

422
Så og for Jens Grota Krag, residerende capellan i Skive, og Anna Sophia Augusta Krag, som søskende børn. 4 november 1785.

423
Vielsebrev af uvedkommende præst, for ditto. 4 november 1785.

435
Jeppe Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jeppe Christensen, og enken Karen Jensdatter af Ølgod sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 11 november 1785.

435b
Ligesådan bevilling, samme dag gratis udfærdiget, for Mads Christophersen, og Mette Laursdatter af Viborg stift, som søskende børn. 6 november 1785.

436
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Seyer Jensen Ørum, sognepræst til Rørbæk og Grynderup i Viborg stift og Anna Sophia Møller. 6 november 1785.

444
Niels Lauritzen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Lauritzen og Karen Sørensdatter af Brøns sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en søster, af hans ved døden afgangne, hustrue. 18 november 1785.

444b
Under samme dags dato blev ligeledes, gratis udfærdiget for Christen Jensen, og Margrethe Sørensdatter af Århus stift, i 2 og 3 led beslægtede. 18 november 1785.

445
Og for Peder Pedersen, og Johanne Jørgensdatter af Ribe stift, i 2 og 3 led. 18 november 1785.

446
Samt på stemplet papir, for Hans Pedersen, og Otto Friderichsdatter af ditto stift som søskende børn.
[navn ok]. 18 november 1785.

 
Færdig med læsning og afskrift film M 549037 fra Rigsarkivet.

Jyske registre – ægteskabs bevillinger år 1784 – 1785.

 

Begyndt film M 546895 fra Rigsarkivet.

Jyske registre –ægteskabs bevillinger år 1785 - 1786.

454
Daniel Danielsen Delloreth, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Daniel Daniel Delloreth og Ecter Abrahamsdatter Dupont [Elter Abrahamsdatter Dupont?] af vor stabelstad Fredericia må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 25 november 1785.

455
Samme dag er og udfærdiget ditto, for Søren Sørensen, og Bodil Christensdatter af Viborg stift, som næst søskende børn. 25 november 1785.

465
Morten Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Jensen af Højrup og Ellen Olufsdatter af Horne sogn udi Ålborg stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 2 december 1785.

465b
Lige bevillinger samme dag gratis udfærdiget, for Niels Jensen Krogh, og Anne Kirstine Nielsdatter af Ålborg stift, næst søskende børn. 2 december 1785.

466
Og for Niels Nielsen, og Anna Nielsdatter af Århus stift, i 2 og 3 led.

474
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Anders Nielsen, og Mette Pedersdatter af Viborg stift, som søskende børn. 9 december 1785.

481
Thomas Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Madsen, og Karen Madsdatter af Jerne sogn i Ribe stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 16 december 1785.

482
Samme dag er og udfærdiget ditto, for Christen Madsen, og Anne Kirstine Pedersdatter af ditto stift, som næst søskende børn. 16 december 1785.

483
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Niels Ottesen og Karen Friis Rømmer Peil, af Horsens. 16 december 1785.

495
Jens Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen, og Bodil Nielsdatter af Vejlby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 23 december 1785.

495b
Under samme dato, bleve ligelydende bevillinger gratis udfærdigede, for Peder Nielsen, og Maren Villadsdatter af Århus stift, udi 2 og 3 led. 23 december 1785.

495c
Christen Pedersen, og Maren Tullesdatter af Ribe stift i 2 led. 23 december 1785.

495d
Jens Jensen Rolds, og Kirsten Christensdatter af Viborg stift, hun en søster til hans ved døden afgangne hustru. 23 december 1785.

496
Jørgen Jensen af Ribe stift, og hans afgangne hustrus søster, Anna Kirstine Madsdatter. 23 december 1785.

497
Så og for Peter Honore af Fredericia, og hans farbroders datter, Maria Honore. 23 december 1785.

504
Peter Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peter Sørensen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Hansted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 led beslægtede. 30 december 1785.

504b
Under samme dags dato, blev ligelydende bevilling gratis udfærdiget, for Peder Nielsen og Maren Christensdatter af Århus stift, hun en søster, til hans ved døden afgangne hustru. 30 december 1785.

505
Så og på stemplet papir for Las Thuesen, og Kirsten Pedersdatter af Ribe stift, som søskende børn. 30 december 1785.

Anno 1786:

5
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Nielsen Moesen?, og Anna Jørgensdatter Kraderup som beslægtede i 2 led. 6 januar 1785.

6
Ditto for Mads Christensen, og Anna Justdatter i 2 led. 6 januar 1785.

15
Ægteskabs bevillig gratis, for Søren Rasmussen, og hans afgangne hustrus søsterdatter, Kirsten Pedersdatter. 13 januar 1785.

16
Så og ditto for Knud Christensen og hans afgangne hustrus, søster Kirsten Larsdatter. 13 januar 1786.

22
Jens Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at landsoldat Jens Christensen af Thorsø sogn, og enken Else Nielsdatter af Sahl sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes forrige mand, skal have været næst søskende børn. 20 januar 1786.

23
Samme dag er og udfærdiget ditto, for Jens Christensen, og Margaretha Christensdatter, som søskende børn. 20 januar 1786.

24
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Nicolaus von Essen Barfoed, og Dorothea Catharina Fabritius. 20 januar 1786.

31
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Hans Madsen og Anna Andersdatter, som næst søskende børn. 27 januar 1786.

32
Så og ditto for Rasmus Rasmussen, og Karen Jensdatter, søskende børn. 27 januar 1786.

43
Hans Thomasen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen og Christina Michelsdatter, bønderfolk af Daler sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 led beslægtede. 3 februar 1786.

44
Samme dag er og udfærdiget ditto gratis, for Ole Sørensen og Anna Jensdatter, som beslægtede i 3 led. 3 februar 1786.

45
Så og ditto for Rasmus Pedersen, og hans halv søster søns datter, Giertrud Pedersdatter. 3 februar 1786.

51
Niels Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at matros Niels Nielsen, og Cathrine Margaretha Sørensdatter af Guldager sogn, i Ribe stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet, og tredie led beslægtede. 10 februar 1786.

51b
Samme dag er lige sådan bevilling expederet, for Søren Sørensen og Dorthe Nielsdatter af Ribe stift, som søskende børn. 10 februar 1786.

52
Så og gratis, for Christen Jensen, og Mette Jensdatter i 2 led. 10 februar 1786.

53
For Jens Nielsen, og Maren Larsdatter i 2 led. 10 februar 1786.

54
Så og for Hans Nielsen, og Claudiana Rasmusdatter, i 2 led. 10 februar 1786.

60
Ægteskabs bevilling, for Niels Hansen, og Maren Andersdatter, som søskende børn. 17 februar 1786.

68
Mads Hansen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Mads Hansen af Gierdrup [Gerndrup?] og Else Elisabeth af Luca Grue [Lukasgrue] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans søskende barns datter. 24 februar 1786.

68b
Under samme dato, blev ligelydende bevillinger gratis udfærdigede, for Christen Larsen og Ouen Ellen Jensdatter af Ålborg stift, hun hans afg hustrus søskende barns barn. 24 februar 1786.

68c
Søren Christensen, og Karen Sørensdatter af Viborg stift, næst søskende børn. 24 februar 1786.

69
Søren Sørensen, og Dorthe Michelsdatter, søskende børn. 24 februar 1786.

70
Så og på stemplet papir, for Anders Jensen, og enken Charlotte Rasmusdatter, som søskende børn. 24 februar 1786.

84
Anders Hansen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Anders Hansen, og Anna Maria Jensdatter, bønderfolk af Bramminge sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans ved døden afg hustrus, søster. 3 marts 1786.

84b
Under dags dato, blev lige lydende bevillinger gratis udfærdigede, for matros Knut Nichelsen og Sicke Jürgens af Amrum, udi 3die led. 3 marts 1786.

84c
Mathias Jensen Dahl, og Kirstine Mathiasdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 3 marts 1786.

85
Så og på stemplet papir, for Poul Thomasen, og Maren Christensdatter, i 2 og 3 led. 3 marts 1786.

86
Samt desuden vielsebrev, af uvedkommende præst for Christian August Kilnilt? Kieniet?, og Mette Bering. 3 marts 1786.

109
Niels Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bondefolkene Niels Christensen, og Kirsten Jensdatter af Glenstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 17 marts 1786.

110
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget, for Christen Iversen, og hans afg hustrus halv søster, Ellen Christensdatter. 17 marts 1786.

111
Så og for Peder Nielsen, og Kirsten Pedersdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 17 marts 1786.

115
Christen Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen, og Karen Thomasdatter, bønderfolk af Serritslev sogn i Ålborg stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 24 marts 1786.

115b
Ligeledes under samme dato, udfærdiget bevilling gratis, for Niels Christensen, og Anna Andersdatter i 3 led beslægtede. 24 marts 1786.

116
Rasmus Christensen, og Berhe Hansdatter [Berthe Hansdatter?] i 3 led. 24 marts 1786.

117
Hans Iversen, og hans afg hustrus søster, Dorthe Berthelsdatter. 24 marts 1786.

118
Så og for Søren Jensen Kaarsgaard, og enken Else Madsdatter i 2 og 3 led. 24 marts 1786.

132
Niels Jepsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jepsen og Mette Christensdatter af Vostrup udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 31 marts 1786.

132b
Under samme dato, blev ligelydende bevilling gratis udfærdiget, for Anders Hansen og Anna Andersdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 31 marts 1786.

133
Så og for Poul Maden, og hans afgangne hustrus søster, Maren Larsdatter. 31 marts 1786.

143
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Michael Christensen, og Anna Bødsdatter som søskende børn. 7 april 1786.

149
Studiosus Caspar Johansen Heldsted, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at studiosus Caspar Johansen Heldsted, og Dorthe Cathrine Rosenqvist af Zeuthen [Søften] præstegård, udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 15 april 1786.

150
Samme dag og udfærdiget ditto gratis, for Søren Marthensen [Søren Mortensen?], og Kirsten Hansdatter, som søskende børn. 15 april 1786.

160
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Lars Christensen og Ingeborg Andersdatter, som søskende børn. 21 april 1786.

161
Ditto for Søren Christensen, og Anna Pedersdatter, som næst søskende børn. 21 april 1786.

162
Så og ditto for Lars Jensen, og hans afg hustrus søster datter, Margaretha Michelsdatter. 21 april 1786.

172
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Jensen og hans afgangne hustrus søskende barn, Bodil Jensdatter. 28 april 1786.

179
Knud Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Knud Jensen og Maren Svendsdatter af Kærby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans moders søskende barn. 5 maj 1786.

180
Samme dag, er og lige bevilling gratis udfærdiget, for Christen Christensen, og Anna Nielsdatter som søskende børn. 5 maj 1786.

181
Så og for Peder Andersen, og Mette Larsdatter, som næst søskende børn. 5 maj 1786.

190
Bevilling, for Ingeborg Maria Busch, afg Hans Bergs efterleverske, at indlade sig i ægteskab, før sørge årets udløb. 13 maj 1786.

191
Jens Sørensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen og Kirsten Pedersdatter, af Lemming sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 led beslægtede. 13 maj 1786.

191b
Under samme dags dato, blev ligelydende bevilling, gratis udfærdiget for Johannes Jensen, og Hedevig Sophie Pedersdatter, af Århus stift, udi 2 led beslægtede. 13 maj 1786.

192
Peder Nielsen, og hans afg hustrus søskende barn, Johanne Nielsdatter. 13 maj 1786.

193
Så og for Niels Jensen, og Maren Christensdatter, som næst søskende børn. 13 maj 1786.

194
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Niels Andreasen Kraft, og Ingeborg Marie Busch af Vejle. 13 maj 1786.

204
Peder Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Madsen, og Maren Rasmusdatter Høygård, bønderfolk af Mols herred, udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 19 maj 1786.

204b
Ligesådan bevilling er samme dato gratis udstedt, for Niels Kieldsen, og Maren Sørensdatter, hun hans afdøde hustrus søskende barn. 19 maj 1786.

205
Niels Nielsen, og Maren Nielsdatter, som næst søskende børn. 19 maj 1786.

205b
Christen Jensen, og Anna Poulsdatter, næst søskende børn. 19 maj 1786.

206
Så og for Thomas Sørensen, og enken Maren Thomasdatter, som søskende børn. 19 maj 1786.

207
Samme desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Christen Knudsen Møller, af Ålborg og Anna Cathrine Lyngby. 19 maj 1786.

221
Så og ægteskabs bevilling, gratis for Jens Jensen, og Maren Pedersdatter, som søskende børn. 26 maj 1786.

231
Niels Andersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen, og Anna Andersdatter, bønderfolk af Rebech? sogn i Århus stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 2 juni 1786.

231b
Under samme dags dato, blev lige bevilling gratis udfærdiget for Peder Jensen, og Giertrud Christensdatter af Viborg stift, næst søskende børn. 2 juni 1786.

232
Så og ditto på stemplet papir, for Gotfred Caspersen af Randers, og hans afg hustrus søskende barn, Birgitte Sparre. 2 juni 1786.

245
Ægteskabs bevilling gratis, for Jørgen Christensen Reerup, og hans afg hustrus broder datter, Anna Christine Lorentzen. 9 juni 1786.

246
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for forvalter Jens Hesselholt, og Kirstine Elisabeth Holm. 9 juni 1786.

258
Så og ægteskabs bevilling gratis, for Mads Jensen, og hans afg hustrus broder datter, Maren Nielsdatter. 16 juni 1786.

264
Hr Janus Carl Schou, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  hr Janus Carl Schou, sognepræst til Ulfborg og Råsted menigheder i Ribe stift, og Ingeborg Margaretha Andrup af vor købstad Lemvig, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrus søster datter.  23 juni 1786.

265
Samme dag er og udfærdiget ditto, for hr Jørgen Nicolai Kragballe, og Johanne Barbara Brandt, som beslægtede i 2 og 3 led. 16 juni 1786.

266
Så og gratis for Anders Pedersen Molgård, og hans afg hustrus søster, Ingeborg Christensdatter. 16 juni 1786.

267
Conrad Peitersen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Conrad Peitersen af Gjellerup sogn i Ribe stift, og Marie Christine Michelsdatter Engesvang, af Thorning sogn i Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 23 juni 1786.

267b
Lige sådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Olle Gylling, borger og handelsmand i Århus, og Mette Jensdatter Hasle, afg Knud Nielsen Bechs efterleverske. 23 juni 1786.

268
Så og for Hans Larsen Søbye, og Anna Michelsdatter Terp, af Ålborg stift. 23 juni 1786.

283
Jens Andersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Skanderup sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 30 juni 1786.

283b
Ligesådan bevilling samme dag udfærdiget, for Jens Rasmussen og Karen Christophersdatter af Århus stift, hans afg hustrus søster. 30 juni 1786.

283c
Anders Rasmussen Langballe, sognedegn for Tønning og Træden i Århus stift, og Anne Marie Nielsdatter, næst søskende børn. 30 juni 1786.

284
For Morten Mortensen af Samsø, og hans afg hustrus søster, Anna Jørgensdatter. 30 juni 1786.

285
Så og for Hans Pedersen af Ribe stift, og hustrus søster Cecilie Nielsdatter. 30 juni 1786.

286
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for lieutenant Vilhelm Ernst Schmith, og Sara Hielm, afg Sørensens af Kolding. 30 juni 1786.

294
Mathias Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mathias Nielsen, og Johanna Maria Thommesdatter af Gøl sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrus søster. 7 juli 1786.

294b
Under samme dags dato, blev ligelydende bevilling udfærdiget gratis, for Berthel Thomsen, og Bodel Christensdatter af Ålborg stift, som søskende børn. 7 juli 1786.

295
Så og for Niels Christensen, og Karen Christensdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 7 juli 1786.

296
Jens Jensen Harboe, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Harboe, forpagter på Høgholm udi Århus stift, og Abigael Hasle, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 7 juli 1786.

302
Samme dag er og udfærdiget, ægteskabs bevilling, for forpagter Hans Torslef? [Hans Farslef?], og hans afg hustrus søster Christine Helene Rosborg. 11 juli 1786.

303
Ditto for Jens Jørgensen, og hustrus søster, Kirstine Michelsdatter. 11 juli 1786.

304
Så og gratis, for Christen Nielsen Munch, og Johanne Jørgensdatter, som søskende børn. 11 juli 1786.

305
Samt for Anders Pedersen, og hans afg hustrus søster, Inger Jensdatter. 11 juli 1786.

312
Jens Laursen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Lauritsen, og Anne Maria Jensdatter af Tolstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afg hustru halv søster. 21 juli 1786.

313
Samme dag er og udfærdiget ditto gratis, for Anders Laugesen, og hans afgangne hustrus søster, Dorthe Michelsdatter. 21 juli 1786.

314
Så og ditto for Anders Jensen, og Anna Maria Nielsdatter, som søskende børn. 21 juli 1786.

315
Friderich Claus Sann, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Friderich Claus Sann af Brattingsborg på vort land Samsø, og Anna Catharine Refsing, afg Vinthers efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 21 juli 1786.

315b
Samme dag, er lige sådan bevilling underskreven, for hr Jørgen Søeborg sognepræst til Åstrup og Vester Starup menigheder, i Ribes stift og Mette Christine Kiær. 21 juli 1786.

335
Jacob Graversen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jacob Graversen af Navr sogn, og Bodil Pedersdatter af Vejrum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, anset at de skal være næst søskende børn. 28 juli 1786.

335b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget, for Peder Hansen Bleg, og Maren Gregersdatter af Rømø, hun og hans afg hustru, søskende børn. 28 juli 1786.

336
Så og gratis for Christen Christensen, og Kirsten Sørensdatter, som beslægtede i 3 led. 28 juli 1786.

336b
Bertel Olsen, og Mette Andersdatter, i 2 og 3 led. 28 juli 1786.

337
Anders Larsen, og Anna Andersdatter, i 3 led. 28 juli 1786.

338
For Peder Jørgensen, og Maren Poulsdatter, i 2 led. 28 juli 1786.

339
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Thomas Stoboe, sognepræst til Serup og Lemming sogn i Århus stift, og Elisabeth Sophia Guldager. 28 juli 1786.

350
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Anders Nielsen, og Maren Pedersdatter, som næst søskende børn. 4 august 1786.

351
Så og ditto gratis, for Hans Pedersen, og Anna Jeppes, ligeledes næst søskende børn. 4 august 1786.

361
Jens Henrichsen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Henrichsen, og Kirsten Jespersdatter af Brabrand sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans afg hustru, skal have været næst søskende børn. 11 august 1786.

361b
Lige bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Peder Rasmussen Huikjær, og Sidsel Larsdatter af ditto stift, hun hans afg hustrus halv søster. 11 august 1786.

362
Og for Claus Jensen Hovmand, og Dorthe Jensdatter Færgemand, af ditto stift, som beslægtede i 3 led. 11 august 1786.

370
Anders Jensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen og Anne Pedersdatter, bønderfolk af Blenstrup i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 18 august 1786.

370b
Under samme dato, blev lige bevillinger gratis udfærdiget, for Jørgen Nielsen og Maren Sørensdatter af Skejby, i Århus stift, hun søskende barn til hans afg hustru. 18 august 1786.

370c
Jørgen Nielsen, og Birthe Christensdatter i Ribe stift, søskende børn. 18 august 1786.

371
Niels Andersen, og Maren Sørensdatter, søskende børn. 18 august 1786.

372
Niels Laursen, og Cathrine Andersdatter, søskende børn. 18 august 1786.

373
Så og på stemplet papir, for Peder Pedersen Krog, af Ålborg og hans afg hustrus broderdatter, Johanne Jensdatter. 18 august 1786.

374
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Anders Vinding Kruuse, og Anne Christine Muncheberg [Anne Christine Munkeberg], af Skanderborg. 18 august 1786.

383
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Hansen, og Johanne Christensdatter, næst søskende børn. 25 august 1786.

384
Så og ditto for Søren Pedersen, og Karen Sørensdatter, hvis afdøde mand, var hans moders søskende barn. 25 august 1786.

293
Kield Iversen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Kield Iversen, købmand i vor købstad Århus og Maren Lauritzdatter Hofman, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afg hustrus søster datter. 1 september 1786.

393b
Samme dag, lige bevilling udfærdiget for Jens Jensen, og Karen Jørgensdatter af Ribe stift, i 3 led beslægtede. 1 september 1786.

294
Så og gratis, for Søren Hansen, og hans søskende barns enke, Anna Christensdatter. 1 september 1786.

403
Morten Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Jørgensen, og Mette Kirstine Sørensdatter, bønderfolk af Tamdrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 8 september 1786.

404
Samme dag, er og udfærdiget ditto, for Christen Pedersen, og Karen Pedersdatter, som beslægtede i 3 led. 8 september 1786.

405
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Jørgen Schmidt, og Sophie Amalia Biering, af Århus stift. 8 september 1786.

406
Så og ditto, for Jacob Jensen af Thisted, og Christine Marie Holst. 8 september 1786.

419
Lars Larsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lars Larsen, og Maren Pedersdatter af Nørre Bork i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afg hustrus søskende barn. 15 september 1786.

419b
Under samme dato, blev lige bevillinger gratis udfærdigede, for Christen Hansen og Margaretha Bundesdatter af Ribe stift, søskende børn. 15 september 1786.

419c
Christen Madsen, og Elisabeth Kirstine Ditlevsdatter, af Århus stift, hinanden udi 3die led beslægtede. 15 september 1786.

420
Så og for Daniel Koed, og Else Frantzdatter, i 2 led. 15 september 1786.

421
Så og vielseseddel, for Mouritz Andreas Jensen, og Helle Kirstine, af Ålborg stift. 15 september 1786.

422
Så og vielsebrev, af uvedkommende præst for, Peder Jordhøj og Mette Kirstine, afgangne Zimmermands af Randers. 15 september 1786.

432
Anders Madsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Anders Madsen og Bodil Pedersdatter, af Strandhuse i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 22 september 1786.

432b
Samme dato blev lige bevillinger, gratis udfærdigede for Christen Michelsen, og Karen Erichsdatter af Ribe stift, søskende børn. 22 september 1786.

433
Jørgen Hansen, og Karen Laursdatter, søskende børn. 22 september 1786.

434
Så og for Niels Andersen, og Ell Andersdatter, næst søskende børn. 22 september 1786.

443
Ditlef Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Ditlef Nielsen af Sønder Bork, og Kirsten Pedersdatter af Åsted udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en søster til hans afgangne hustru. 29 september 1786.

444
Samme dag, blev lige bevillinger gratis udfærdigede, for Christen Pedersen, og Karen Nielsdatter, søskende børn. 29 september 1786.

445
Og for Henrich Pedersen, og hans afg hustrus broder datter [navn ikke angivet].. 29 september 1786.

446
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for controlleur Niels Widel af Nykøbing på Morsø, og Bodil Kirstine Tolniedt?. 29 september 1786.

454
Lauritz Thomesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Lauritz Thomesen af Gudum sogn, og Mette Henrichsdatter af Bøvling sogn i Ribe stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at hun skal være hans afg hustrus, broder datter. 6 oktober 1786.

454b
Lige bevillinger samme dag gratis udfærdigede, for Jesper Sørensen, og Mette Christensdatter af Ålborg stift, som søskende børn. 6 oktober 1786.

455
Woyen Jurgensen, og Thor Nickels, som beslægtede i 3 led. 6 oktober 1786.

456
Jens Sørensen, og Maren Sørensdatter, i 2 led. 6 oktober 1786.

457
Så og på stemplet papir for Christen Carstensen Bruun, af Varde og Elisabeth Christiana Poulsen, i 2 led. 6 oktober 1786.

458
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for bemeldte Christen Carstensen Bruun. 6 oktober 1786.

464
Jens Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Sørensen og Maren Rasmusdatter af Thorsager sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afg hustrus søster.

464b
Lige bevillinger, blev samme dag gratis udfærdiget, for Jens Jensen Degn, og Johanne Jensdatter, hun og hans afg hustru, hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 13 oktober 1786.

465
Søren Jensen Glud, og Dorthe Marie Hansdatter, næst søskende børn. 13 oktober 1786.

466
Så og på stemplet papir, for Hans Hansen Friis, og Maren Andersdatter Tranberg, næst søskende børn. 13 oktober 1786.

467
Hr Gerhard Tetens, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Gerhard Tetens, sognepræst for Gunderup og Nøvling menigheder i Viborg stift, og jomfrue Birgitta Catharina de Hoff fra Silkeborg i Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begærer etc. 13 oktober 1786.

467b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget, for Hans Michael Villadsen, og Birthe Maria Jensdatter Bierum af Ribe stift. 13 oktober 1786.

476
Lars Ågård, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lars Ågård, og Mette Cathrine, afg Johan Peter Flors efterleverske, af vor købstad Kolding, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 20 oktober 1786.

476b
Lige bevilling, blev samme dag udfærdiget, for Peder Poulsen, og Kirsten Christensdatter af Ålborg stift, som søskende børn. 20 oktober 1786.

483
Christen Eschildsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Eskildsen, og Kirsten Pedersdatter af Hald? Hoed?, sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans afgangne hustru skal have været næst søskende børn. 27 oktober 1786.

483b
Samme dag, er lige bevilling expederet, for Niels Christensen, og Maren Christensdatter af Ålborg stift,  hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 27 oktober 1786.

484
Niels Clementsen, og Karen Nielsdatter i 2 led. 27 oktober 1786.

485
Så og på stemplet papir, for Jørgen Jespersen, og Maria Jensdatter i 2 led. 27 oktober 1786.

486
Doctor Daniel Høfding, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig doctor medicinæ Daniel Høfding, af vor stabelstad Fredericia, og søster Clausine Brandt, af vor købstad Middelfart, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 27 oktober 1786.

486b
Samme dag er lige bevilling expederet, for Rasmus Quist af Han? Mølle, i Århus stift, og Anne Thomine Møller. 27 oktober 1786.

498
Niels Thygesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Thygesen, og Kirsten Sørensdatter af Øster Tørslev, udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 3 november 1786.

598b
Samme dag, er lige bevillinger expederet for Peder Jensen, og Kirsten Nielsdatter af Århus stift, som næst søskende børn. 3 november 1786.

498c
Niss Pedersen, og Appolone Lauritzdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 3 november 1786.

498d
Lauritz Lauritzen, og Maria Pedersdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 3 november 1786.

498e
Så og for Jens Pedersen, og Karen Christensdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 3 november 1786.

499
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for controlleur Niels Nyegård i Grenå, og Inger Sophie Bay. 3 november 1786.

505
Ole Sørensen Ring, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Ole Sørensen Ring, og Silche Cathrine Laursdatter, af vor købstad Horsens i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afg hustrus søster datter. 10 november 1786.

506
Ligeledes samme dag, udfærdigede gratis, for Peder Sørensen, og Mette Jacobsdatter, søskende børn. 10 november 1786.

507
Så og for Jens Christensen Båstlund, og hans afg trolovedes søster, Anna Sophie Jensdatter. 10 november 1786.

508
Samt desuden vielsebrev, af uvedkommende præst, for hr Niels Hee og Maria Sommerfeldt, af Randers. 10 november 1786.

511
Peder Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Sørensen, og Malene Pedersdatter af Em sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 11 november 1786.

511b
Samme dag, er lige bevillinger gratis expederet, for Hans Lauritzen og Johanne Thuesdatter, af Ribe stift, søskende børn. 11 november 1786.

511c
Eske Christensen, og Maren Juulsdatter af Århus stift, i 2 og 3 led. 11 november 1786.

512
Så og for Christen Bachensen, og Barbara Thuesdatter, i 2 og 3 led. 11 november 1786.

521
Povel Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Povel Pedersen, og Anne Pedersdatter af Torsager sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afg hustrus søskende barn. 24 november 1786.

521b
Samme dag, er lige bevilling gratis expederet, for Hans Sørensen og Karen Jesdatter af Ribe stift, søskende børn. 24 november 1786.

522
Og for Jens Thomsen, og hans afg hustrus søskende barn, Maren Jensdatter. 24 november 1786.

523
Samt på stemplet papir, for Bartthold  Spræchelsen, af Ålborg, og Dorothea Deichman. 24 november 1786.

524
Hr Edvard Røring Praem, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Edvard Røring Praem [jvnf Wiberg], adjungeret og succederende sognepræst for Tømmerbye og Lild menigheder i Ålborg stift, og Anne Kirstine Glerup, må uden foregående trolovelse og lysning af præsikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begærer etc. 24 november 1786.

524b
Samme dag, er lige sådan bevilling expederet for Thomas Vissing, byfoged i Viborg, og Elle Cathrine Friis på Lundegård. 24 november 1786.

524c
Og David Davidsen, på Gudumlund i Viborg stift, og Johanna Christiane Doue. 24 november 1786.

529
Peder Svendsen Møller, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Svendsen Møller, og Margaretha Michelsdatter af Rømø, under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 1 december 1786.

530
Ligeledes samme dag, udfærdigede gratis for Christen Pedersen, og hans farbroders enke Mette Nielsdatter. 1 december 1786.

531
Jens Nielsdatter, og Karen Jensdatter, som beslægtede i 3 led. 1 december 1786.

532
Og for Niels Nielsen Kiær, og Else Maria Justdatter, i 3 led. 1 december 1786.

539
Samt ægteskabs bevilling gratis, for Jens Jensen Skrædder, og Anne Nielsdatter Møller, søskende børn. 8 december 1786.

547
Jens Clemmensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Clemmensen og Mette Clemensdatter af Nordby sogn, på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 15 december 1786.

547b
Samme dag, er og lige bevilling gratis expederet, for Lauritz Johnsen, og Mette Juulsdatter af Ribe stift, søskende børn. 15 december 1786.

548
Peder Madsen, og Bodil Christensdatter, næst søskende børn. 15 december 1786.

549
Så og for Christen Christensen, og Maren Pedersdatter, i 2 og 3 led beslægtede. 15 december 1786.

557
Jon Jensen Bak, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jon Jensen Bak, og enken Giertrud Christensdatter Graven, af Byrum sogn på vort land Læsø under Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes afg mand Jon Nielsen Gårn, skal have været næst søskende børn. 22 december 1786.

557b
Samme dag, er ligesådan bevilling expederet, for Lyder Sørensen Krogbæk, og Else Sørensdatter Lund ,af Læsø, næst søskende børn. 22 december 1786.

558
Så og gratis, for Anders Laustsen, og Else Jacobsdatter, som søskende børn. 22 december 1786.

570
Søren Nielsen Qvist, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen Qvist, og Kirsten  Poulsdatter, bønderfolk af Herslev Højrup [Herslev sogn] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være søskende barn, til hans afgang hustru.  29 december 1786

570b
Samme dag, blev lige bevilling gratis udfærdiget, for Laurs Jensen, og Karen Laursdatter af Århus stift, søskende børn. 29 december 1786.

571
Så og for Christen Pedersen, og Kirsten Jensdatter, næst søskende børn. 29 december 1786.

572
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for studiosus Niels Michelsen Bøgh, og Christiana Terchildsdatter af Fredericia. 29 december 1786.

 

Færdig med læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet M 546895

Jyske registre ægteskabs bevillinger år 1785 - 1786.

 

Begyndt film M 546896 fra Rigsarkivet.

Jyske registre - ægteskabs bevillinger år 1787 – 1789

Anno 1787:

8
Søren Andersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Andersen, og Else Christensdatter af Sennels sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 5 januar 1787.

8b
Ligesådanne bevillinger, samme dag gratis udfærdiget, for Christen Pedersen og Anne Christensdatter af Århus stift, som søskende børn. 5 januar 1787. Notat: Casseret.

9
Og for Claus Michelsen, og Maren Andersdatter, som næst søskende børn. 5 januar 1787.

16
Marcus Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Marcus Hansen af Smidstrup sogn, og Maren Sørensdatter af Højen sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 12 januar 1787.

16b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Jens Ericsen og Mette Kirstine Hansdatter af Samsø, i 2 og 3 led beslægtede. 12 januar 1787.

27
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Juul Jensen, og Maren Jensdatter som næst søskende børn. 19 januar 1787.

42
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Thomas Nielsen og hans afg hustrues søster, Birthe Cathrine Hylderslev. 2 februar 1787.

43
Ditto for Niels Lauritzen, og Anna Jensdatter, som næst søskende børn. 2 februar 1787.

48
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Nielsen, og Karen Hansdatter, som søskende børn. 9 februar 1787.

48b
Så og ditto for Urban Volqvortz, og Gøntie Jurgens, som næst søskende børn. 9 februar 1787.

62
Peder Nielsen Møller, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at selvejerbonde Peder Jensen Møller af Øster Keilstrup i Gødvad sogn, og Elisabeth Knudsdatter Møller, af Holms mølle i  Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 16 februar 1787.

63
Samme dag, og udfærdiget ditto, for Terkel Andersen, og hans afg hustrues broder datter, Maren Nielsdatter. 16 februar 1787.

64
Så og ditto, for Lars Madsen, og Kirsten Madsdatter, som søskende børn. 16 februar 1787.

78
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Christensen og Anna Madsdatter, som søskende børn. 23 februar 1787.

85
Niels Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Karen Pedersdatter, bønderfolk af Ål sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uagtet at de skal være hinanden udi 2 og 3 led beslægtede. 2 marts 1787.

85b
Lige sådanne bevillinger, blev samme dag gratis udfærdiget, for Niels Jensen Smidstrup, og Johanne Svenningsdatter af Ålborg stift, i 2 og 3 led beslægtede. 2 marts 1787.

86
Så og Jens Simonsen, og Dorthe Nielsdatter, i 2 og 3 led. 2 marts 1787.

87
Samt desuden vielsebrev, af uvedkommende præst, for Niels Severin Wurmfeld, og Karen Wråe Mollerup, af Ålborghus amt. 2 marts 1787.

94
Christen Jensen Lerke ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Lerke, og Karen Jensdatter Lerke af Gjerlev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 9 marts 1787.

104
Ægteskabs bevilling gratis, for Bertel Pedersen, og hans søskende barns enke, Maren Graversdatter. 16 marts 1787.

105
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Roldsted og Anna Maria Nielsen. 16 marts 1787.

113
Cristen Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen, og Birthe Christensdatter, bønderfolk af Gunderup sogn i Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 23 marts 1787.

114
Ligeledes gratis udfærdiget, for Poul Nielsen og Maren Olufsdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 23 marts 1787.

115
Så og for Morthen Jacobsen, og Maren Nielsdatter, som søskende børn. 23 marts 1787.

116
Samt desuden vielsebrev, af uvedkommende præst, for hr Laurentius Halkiær, og Magdalene Catharina Holbeck. 23 marts 1787.

131
Jørgen Lassen Søbye, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Lassen Søbye, og Mette Marie Christensdatter Brandt, bønderfolk af Ugilt sogn udi Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 30 marts 1787.

132
Samme dag, er og udfærdiget ditto gratis, for Jens Pedersen, og Maren Olufsdatter, som søskende børn. 30 marts 1787.

133
Vielsebrev af uvedkommende præst for klokker Ludvig Christian Milling af Ålborg, og Karen Wiedemann. 30 marts 1787.

137
Niels Jensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Jensen Smed, og Karen Jensdatter af Vammen sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afg hustrues søster. 7 april 1787.

137b
Lige bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Søren Poulsen, og Kirsten Poulsdatter af Læsø, som næst søskende børn. 7 april 1787.

156
Peter Honore, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at tobaks planteur Peter Honore, og Susanne Dupont, af vor stabelstad Fredericia, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 13 april 1787.

157
Samme dag, og udfærdiget ditto, for Poul Christophersen, og Mette Rasmusdatter, som næst søskende børn. 13 april 1787.

166
Skipper Lars Larsen Schmidt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at skipper Lars Larsen Schmidt, af vort land Læsø, og Anna Juul Christensdatter Groven, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 20 april 1787.

167
Samme dag, er og udfærdiget ditto gratis, for Jens Poulsen, og Kirsten Poulsdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 20 april 1787.

168
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Mathias Christian Kierulf, af Marselisborg, og Sara Brunov. 20 april 1787.

175
Søren Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen, og Anne Andersdatter, bønderfolk af Dronninglund sogn, i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 27 april 1787.

175b
Lige bevilling, blev samme dato, gratis udfærdiget, for Christen Christensen, og Else Jensdatter a f Århus stift, uagtet de er søskende børn. 27 april 1787.

176
Jens Andersen, og hans søskende barns enke, Johanne Christensdatter. 27 april 1787.

177
Så og for Biørn Jensen Bou, og Juliana Poulsdatter i 3 led. 27 april 1787.

190
Mads Madsen Dam, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Mads Madsen Dam, og Kirsten Madsdatter Mølgård af Tim sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 11 maj 1787.

190b
Ligesådan bevilling, blev samme dag gratis udfærdiget, for Rasmus Mogensen, og Marie Andersdatter, afg Poul Pedersens efterleverske af Århus stift, hun hans afg stiffaders efterladte anden hustru. 11 maj 1787.

194
Anna Christensdatter, bevilling til ægteskabs indgåelse, uagtet overgået skilsmisse dom.
Bevilger og tillader, at Anna Christensdatter fra Thine? sogn i Ribe stift, men nu opholdende sig i vor stad Tønder, efter hendes ansøgning, samt den fra os elskelige Christian Urne etc, og doctor theologiæ hr Stephan Middelboe etc, derover indhentede erklæring, at hun uagtet den over hende ved tamperretten i Ribe, den 11 juni 1783 ergangne skilsmisse dom, må indlade sig i nyt og andet ægteskab, uden for det sogn, hvor hendes forrige mand Peder Andersen boer. 18 maj 1787.

195
Jørgen Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Sørensen, og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Såby, Yding sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 18 maj 1787.

195b
Ligesådan bevilling, er samme dag gratis udfærdiget, for Laust Nielsen, og enken Birgitte Lambertsdatter, af Ribe stift, han og hendes afgangne mand, søskende børn. 18 maj 1787.

206
Søren Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Søren Rasmussen, og Dorthea Pedersdatter, bønderfolk af  Elsted sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3 led beslægtede. 25 maj 1787.

206b
Ligesådan bevilling, blev samme dag gratis udfærdiget, for Hans Pedersen Overgård, og Else Jensdatter af Viborg, hun skal have været udi ægteskab med hans afg søskende barn, Byrial Christensen. 25 maj 1787.

207
Ditto for Hans Larsen, og hans afgangne hustrues søster, Johanne Sørensdatter. 25 maj 1787.

213
Søren Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Rasmussen, og enken Anne Olesdatter, af Venge sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 1 juni 1787.

213b
Lige bevillinger, bleve samme dag gratis udfærdigede, for Anders Jensen, og Maren Christensdatter ,som næst søskende børn. 1 juni 1787.

214
Anders Christensen, og Maren Rasmusdatter, som beslægtede i 2 og 3 led, samt hun tillige hans afgangne hustrues broder datter. 1 juni 1787.

215
Christen Nielsen, og hans afgangne hustrues søskende barn, Else Marie Jacobsdatter. 1 juni 1787.

216
Hans Olesen, og Johanne Christensdatter, som søskende børn. 1 juni 1787.

217
Så og på stemplet papir for Jørgen Christensen, og Johanne Andersdatter Torst, som søskende børn. 1 juni 1787.

221
Anna Christensdatter, bevilling til ægteskabs indtrædelse uden skilsmisse dom.
Bevilger og tillader, at Anna Christensdatter af Karlby i Krogsbæks sogn udi Århus stift, at da hendes mand, Niels Sørensen uden hendes vidende, og dertil givne mindste anledning, for 4 år siden er bortrømt, og af hendes pårørende efterlyst, men ey været at opspørge, må hun nu, uden at tage skilsmisse dom over ham, indlade sig i nyt og andet ægteskab. 8 juni 1787

226
Hr Poul Satterup, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Poul Satterup, sognepræst for Linnerup og Hammer menigheder udi Århus stift, og Anne Marie Satterup, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 8 juni 1787.

227
Samme dag, og udfærdiget ditto gratis, for Jens Christensen og Maria Larsdatter, som beslægtede i 3 led. 8 juni 1787.

228
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for bemelte hr Poul Satterup. 8 juni 1787.

233
Ægteskabs bevilling, for Schach de Hofman, og jomfrue Ingeborg de Hofman, som søskende børn. 15 juni 1787.

234
Så og ditto gratis, for Christen Nielsen, og Johanne Sørensdatter, som næst søskende børn. 15 juni 1787.

244
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Jens Ovesen, og hans afg hustrues søster, Helle Nielsdatter. 22 juni 1787.

245
Ditto gratis, for Christen Sørensen, og Kirsten Christensdatter, som søskende børn. 22 juni 1787.

246
Ditto for Niels Espensen, og Anne Andersdatter, som søskende børn. 22 juni 1787.

247
Vielsebrev af uvedkommende præst, for tolder Hans Christopher Neuchs på Læsø, og Rebecca Fied Hellested. 22 juni 1787.

252
Kammerherre grev Gebhardt Moltke, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at os elskelige grev Gebhardt Moltke vores kammerherre, og jomfrue Birthe Hvidtfeldt på Clausholm, udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 29 juni 1787.

253
Samme dag udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for lieutenant Johan Christopher Wilhelm von Bibow og jomfrue Georgine Helvise Emile de Wouwert Bentzon. 29 juni 1787.

254
Så og ditto for Selio Lang, og Helene Johanne Boesen af Ebeltoft. 29 juni 1787.

261
Ægteskabs bevilling gratis, for Jørgen Hansen, og Karen Jensdatter som søskende børn. 6 juli 1787.

262
Så og ditto, for Jens Jensen Holmgård, og enken Lene Hansdatter, som næst søskende børn.  6 juli 1787.

270
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Andersen og hans afgangne hustrues søster, Mariqve Frederichsdatter. 13 juli 1787.

271
Peder Sørensen, og hans afgangne hustrues søster, Kirsten Jacobsdatter. 13 juli 1787.

272
Christen Rasmussen og Anna Christensdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 13 juli 1787.

273
Så og på stemplet papir, for oberst lieutenant Johan Friderich von Bardenfleth, og hans afgangne hustrues søster, jomfrue Ingeborre Dorothea Løvenørn. 13 juli 1787.

274
Herredsfoged Johannes Scharling, vielsebrev af uvedkommende præst.'
Bevilger og tillader, at Johannes Scharling, herredsfoged og skriver udi Års og Slet herreder i Viborg stift, og Karen Hansen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 13 juli 1787.

274b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag udfærdiget for escadrons feldtskiær Gebrandt Jacob Schipper, og Albertine Johanne Margrethe von Rosenberg, af Kolding. 13 juli 1787.

274c
Hr Christian Brandt, sognepræst for Bjerregrav, Ålum og Tanum menigheder og Johanne Hegelund afg hr Poul Sindings efterleverske. 13 juli 1787.

275
Så og for capitain Carl von Randel ved det Århusiske regiment, og frue Gehardine Christine von Müller, afg cancelliråd Thornechlens efterleverske. 13 juli 1787.

280
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christopher Nielsen, og Birthe Sørensdatter, som halv søskende børn. 20 juli 1787.

293
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Christensen, og Maren Pedersdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 27 juli 1787.

294
Ditto for Lars Thomesen, og hans søskende barns enke, Karen Pedersdatter. 27 juli 1787.

295
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Jens Kirchebye, residerende capellan i Grenå, og Karen Sophie Clod. 27 juli 1787.

312
Lars Mortensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Lars Mortensen og enken Sidsel Sørensdatter, bønderfolk af Nim sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun forhen skal have været gift med hans søskende barn. 10 august 1787.

312b
Lige bevillinger samme dag gratis udfærdiget, for Niels Sørensen, og Anna Christensdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 10 august 1787.

312c
Niels Jessen og Anna Christensdatter, som søskende børn. 10 august 1787.

313
Søren Sørensen og Maren Albrechtsdatter, i 2 og 3 led. 10 august 1787.

314
Så og på stemplet papir, for Jacob Kjellerup af Ålborg, og hans afg hustrues søskende barn, Riise Winde. 10 august 1787.

315
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for bemelte Jacob Kjellerup. 10 august 1787.

324
Jørgen Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jørgen Jensen, og Maren Thomasdatter af Elling sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 17 august 1787.

324b
Lige bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Jens Nielsen, og Maren Pedersdatter, hun hans afgangne hustrues søskende barn. 17 august 1787.

325
Michel Knudsen, og Anne Pedersdatter, hvis mosters datter, han tilforn har været i ægteskab med. 17 august 1787.

325b
Søren Nielsen, og Maren Pedersdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 17 august 1787.

326
Så og på stemplet papir, for hr Peder Timmerman, sognepræst til Blære og Ejdrup menigheder i Viborg stift, og hans afgangne hustrues søster, Karen Sophie Sadolin. 17 august 1787.

327
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for bemelte hr Peter Timmermann. 17 august 1787.

328
Så og ditto, for justitz råd Peter Severin Føns, og jomfrue Nicoline Anna Marie Ring. 17 august 1787.

334
Jens Wedsted, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at matros Jens Albretsen Wedsted, og Margrethe Michelsdatter af Vindblæs sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 24 august 1787.

324b
Samme dag er lige sådanne bevillinger expederet, for Jens Pedersen Westergård, og Anne Mortensdatter, søskende børn. 24 august 1787.

335
Anders Nielsen, og hans afgangne hustrues søster, Bodil Pedersdatter. 24 august 1787.

336
Så og for Niels Villadsen, og hans afgangne hustrues søster, Anna Nielsdatter. 24 august 1787.

337
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Henrich Krogh af Århus, og Mette Anthonette Buxlund. 24 august 1787.

338
Så og ditto, for organist Georg Friderich Renipte i Grenå, og Else Rasmusdatter Schiffer. 24 august 1787.

350
Morten Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Jensen af Egvad sogn, og enken Johanne Nielsdatter af Hanning sogn udi Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 31 august 1787.

350b
Lige bevillinger blev samme dag gratis udfærdigede, for Niels Christensen, og Inger Pedersdatter, som søskende børn. 31 august 1787.

351
Så og for Niels Christensen, og hans søskende barns enke, Maren Rasmusdatter. 31 august 1787.

352
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for herredsfoged Johan Fuglsang, og Mette Sophia Bentz i Ringkøbing. 31 august 1787.

363
Ægteskabs bevilling gratis, for Thomas Andersen, og Maria Nielsdatter, som beslægtet i 3 led. 7 september 1787

364
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Svenning Lauritzen af Holms Land, og Lisbeth Larsdatter. 7 september 1787.

372
Ægteskabs bevilling gratis, for Poul Hartvigsen, og hans afg hustrues søster, Margaretha Jensdatter.
14 september 1787.

373
Så og ditto, for Rasmus Andersen, og Karen Andersdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 14 september 1787.

374
Procurator David Friderich Schiøtz, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at procurator David Friderich Schiøtz, af vor købstad Ålborg, og jomfrue Marie Kirstine Duus, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begærer etc. 14 september 1787.

374b
Samme dag er lige sådan bevilling udfærdiget, for land inspecteur Emanuel Torne, af Nykøbing på Morsø, og Anna Catharina Horn Lauberg. 14 september 1787.

374c
Så og for Lars Reichwein Sommerfeldt, capitain ved det Viborgske infanterie regiment, og jomfrue Maria Christiane Fien? 14 september 1787.

389
Ægteskabs bevilling gratis, for Hans Jørgensen, og enken Kirsten Andersdatter, som søskende børn. 21 september 1787.

390
Ditto for Hans Larsen, og Maren Jensdatter, søskende børn. 21 september 1787.

391
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Andreas Christopher Rudiger, og Mathilde Kirstine Buch, af Randers. 21 september 1787.

405
Lauritz Meyer, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Lauritz Meyer, og Maria Brogård af Stenbæk, udi Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer. 28 september 1787.

405b
Samme dag er sådan bevilling og expederet, for hr Nicolai Holst, sognepræst for Skibsted og Lyngby menigheder i Viborg stift, og Johanne Marie Due. 28 september 1787.

414
Ægteskabs bevilling for Christen Jensen Gaul, og hans afg hustrues søster, Anne Margaretha Møller.5 oktober 1787.

415
Ditto gratis for Jørgen Pedersen Orloff, og Anna Catharina Jensdatter, som næst søskende børn. 5 oktober 1787.

428
Peder Hansen Bjerg, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Hansen Bjerg, og Karen Christensdatter, afg Poul Hansens efterleverske af Øster Nebel sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes forrige mand skal have været søskende børn. 12 oktober 1787.

428b
Lige bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Jens Jørgensen og Giertrud Mortensdatter, som næst søskende børn. 12 oktober 1787.

429
Så og ditto for Morten Sørensen, og Bodil Jensdatter, som beslægtede i 2 led. 12 oktober 1787.

440
Mads Laursen Bechy, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Laursen Bech af Asdals sogn, og Inger Nielsdatter af Uggerby sogn, udi Ålborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3 led beslægtede. 19 oktober 1787.

440b
Lige bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Jens Christensen, og Kirsten Jensdatter som søskende børn. 19 oktober 1787.

441
Så og ditto, for Anders Lauritzen, og Mette Hansdatter i 3 led. 19 oktober 1787.

447
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Thule Iversen, og Kirsten Nielsdatter, som næst søskende børn. 26 oktober 1787.

448
Ditto for Michel Christensen, og Anne Sørensdatter, næst søskende børn. 26 oktober 1787.

449
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Clemen Christensen Thorup, og Johanna Catharina Schibsted, af Ålborg stift. 26 oktober 1787.

452
Kammer herre baron Rudolph? Friderich Buchvald, bevilling, at indlade sig i ægteskab, uagtet overgangne skilsmisse dom.
Bevilger og tillader, at os elskelig kammer herre Rudolph Friderich baron von Buchvald af Constantinsborg, at han uagtet, den af hans forrige hustrue, os elskelig baronesse Charlotte Amalia Brokdorf, over ham den 10 februari a c, ved en commission, erhvervede skilsmisse dom, må indlade sig i nyt og andet ægteskab. 2 november 1787.

457
Ægteskabs bevilling, gratis for Jacob Brinck, og Anne Margaretha Foss, som beslægtede i 3 led. 2 november 1787.

458
Ditto for Peder Christensen, og Anna Johansdatter, i 3 led. 2 november 1787.

467
Søren Jensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen af Øster Hegnet, og Maren Nielsdatter af Lille Thorum udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans afg hustrue, skal have været søskende børn. 9 november 1787.

467b
Lige bevillinger blev samme dag gratis udfærdiget, for Just Laursen, og Sidsel Jensdatter, i 3 led. 9 november 1787.

467c
Johan Gotfried Baske? fourier ved det Ålborgske regiment og Else Johannesdatter Hjørring, hun og hans afgangne hustrue, halv søskende. 9 november 1787. Notat: Casseret. 9 november 1787.

468
Ditto på stemplet papir, for Anders Hansen, og hans søskende barns enke, Kirsten Jensdatter. 9 november 1787.

469
Så og ditto, for Niels Pedersen, og Kirsten Erichsdatter, i 2 led. Notat: Casseret. 9 november 1787.

470
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for  hr Just Michael Wasford, sognepræst for Øls menighed i Viborg stift, og Magdalena Maria Ussing, afg hr Bladts efterleverske. 9 november 1787.

481
Lars Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Lars Sørensen, og Anne Kirstine Pedersdatter af Lyngby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 16 november 1787.

481b
Lige bevillinger blev samme dag gratis udfærdiget, for Peder Pedersen Vester? og Kirsten Pedersdatter, i 3 led beslægtede.
16 november 1787.
Notat: Casseret.

481b
Jens Larsen, og Kirsten Andersdatter, som søskende børn. 16 november 1787.

481c
Christen Andersen Snabe, og Johanne Pedersdatter, som søskende  børn. 16 november 1787.

482
Niels Pedersen, og Maren Jensdatter, i 3 led. 16 november 1787.

482b
Jens Christensen Hallberg?, og Anna Catharina Jespersdatter i 3 led. 16 november 1787.

482c
Så og for Anders Jensen, og Karen Sørensdatter i 2 og 3 led. 16 november 1787.

483
Rasmus Wilstrup, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Rasmus Wilstrup af Klagsmølle, og Karen Thorup i Hvirring, udi Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer. 16 november 1787.

483b
Ligesådan bevilling, samme dag udfærdiget, for Lars Pedersen Mathiesen af Fredericia og Catharina Maria Bytzow. 16 november 1787.

495
Ægteskabs bevilling, for Iver Jepsen, og Maren Sørensdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 23 november 1787.

496
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Lauge Nissen og Mette Lene Enerod, af Ringkøbing. 23 november 1787.

507
Christen Clausen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Clausen, og Kirsten Nielsdatter, bønderfolk af Daugbjerg sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues, søskende barn. 30 november 1787.

507b
Ligelydende bevilling, blev samme dag udfærdiget, for Jens Christensen, og Maren Jensdatter, i 2 og 3 led. 30 november 1787.

508
Så og ditto for Jens Madsen Uglstrup?, og Kirsten Laursdatter i 2 led. 30 november 1787

509
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Friderich Vilhelm Sabel, og Dorethea Maria Wegner. 30 november 1787

521
Niels Mortensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Mortensen og Ingeborg Laursdatter, bønderfolk af Odder sogn i Århus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en halv søster til hendes [hans], afgangne hustrue. 7 december 1787.

521b
Lige bevillinger bleve samme dag gratis udfærdiget, for Poul Jensen, og Maren Christensdatter, som beslægtede i 3 led. 7 december 1787.

522
Jens Pedersen, og Mette Simonsdatter, i 3 led. 7 december 1787.

523
Så og for Peder Pedersen, og hans afgangne hustrues stifdatter, Maren Sørensdatter. 7 december 1787.

531
John Simonsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at John Simonsen, og Karen Laursdatter, bønderfolk af Emborg bye, udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 14 december 1787.

531
Lige bevilling samme dag gratis udfærdiget, for Søren Rasmussen, og enken Karen Lauritzdatter, hinanden udi 2 og 3 led beslægtede. 14 december 1787.

532
Peder Madsen, og Maren Michelsdatter i 2 led. 14 december 1787.

532b
Peder Christensen, og Catherine Marie Sørensdatter, i 3 led. 14 december 1787.

533
Så og for Peder Nielsen, og hans afg hustrues søster, Mette Andersdatter. 14 december 1787.

550
Lars Nielsen Hostrup ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Lars Nielsen Hostrup, borger og smed i vor købstad Nibe, og Anne Knudsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 21 december 1787. Notat: Casseret.

550b
Lige bevillinger blev samme dag gratis udfærdigede, for Lars Jensen og Anne Larsdatter af Ålborg stift, hun hans afdøde hustrues søster. 21 december 1787.

551
Anders Hansen og Dorthe Hansdatter, som næst søskende børn. 21 december 1787.

552
Så og for Anders Laursen og Kirsten Pedersdatter, som søskende børn. 21 december 1787.

563
Thyge Mortensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thyge Mortensen og Ellen Bertelsdatter, bønderfolk af Hviding sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 28 december 1787.

563b
Samme dag er lige bevilling gratis udfærdiget, for Søren Mortensen og Kirsten Thomasdatter, som søskende børn. 28 december 1787

564
Så og for Hans Christensen og Maren Christensdatter, som næst søskende børn. 28 december 1787

Side 261 - anno 1788:

4
Søren Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Madsen og Gunder Hansdatter, bønderfolk af Hjortlund sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn.4 januar 1788.

4b
Samme dag er ligesådan bevilling udfærdiget, for Laurs Bærentsen og Mette Mogensdatter af Mou sogn i Ålborg stift, uanset at de skal være søskende børn. 4 januar 1788.

5
Så og for Ole Andersen, og Else Nielsdatter, som søskende børn. 4 januar 1788.

6
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Henrich Anthon Flerlie? og Karen Mortensen af Marselisborg. 4 januar 1788.

7
Så og ditto for studiosus Lauritz Lyngby, og Hedevig Butz. 4 januar 1788.

16
Jørgen Sørensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jørgen Sørensen, og Johanne  Christensdatter af Ejstrup sogn, under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 11 januar 1788.

16b
Lige bevillinger blev samme dag gratis udfærdiget, for bønderfolkene Hans Andersen, og Kirsten Nielsdatter Harbogård af  Sønder Nissum sogn, under Ribe stift, søskende børn. 11 januar 1788.

17
Jens Nielsen og Maren Adsersdatter, søskende børn. 11 januar 1788.

17b
Peder Madsen og Lene Hansdatter, søskende børn. 11 januar 1788.

18
Lauritz Pedersen og Maria Jensdatter, næst søskende børn. 11 januar 1788.

18b
Så og for Jørgen Michelsen og hans afgangne hustrues søster, Maren Nielsdatter. 11 januar 1788.

24
Ægteskabs bevilling gratis, for Jørgen Christensen og hans afgangne hustrues søskende barn, Kirsten Jensdatter. 18 januar 1788.

25
Så og ditto for Jens Jensen og Maren Mieldsdatter?, som beslægtede i 2 og 3 led. 18 januar 1788.

32
Niels Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Dover sogn, Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 25 januar 1788.

32b
Samme dag gratis udfærdiget, for Niels Erichsen og Anne Larsdatter, som søskende børn. 25 januar 1788.

33
Jacob Dupont og Catrine Kileman, søskende børn. 25 januar 1788.

34
Og for Søren Jensen, og Anne Danielsdatter, som næst søskende børn. 25 januar 1788.

40
Anna Sophie Nettrup, bevilling til ægteskabs indtrædelse, uagtet overgået skilsmisse dom.
Bevilger og tillader, at Anna Sophia Nettrup af Ramme sogn i Ribe stift, efter hendes ansøgning, samt erklæringer fra stiftamtmanden, os elskelig Christian Urne, og doctor theologiæ hr Stephan Middelboe, at hun som ved tamperretten af 2 juni 1784 for i sit ægteskab, at have ladet sig besvangre af en anden, er skilt fra hendes mand musqueter Laust Jacobsen Lassen, må da hun i følge lovens 3 - 18 - 15 art haver fremlagt vedbørlig vidnesbyrd, om sit siden førte sømmelige levnet, sig udi nyt ægteskab indlade, dog må hun ey gifte sig med den person, som hun i sit ægteskab har forset sig med. 1 februar 1788.

41
Samme dag og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Jensen og Kirsten Nielsdatter, som næst søskende børn. 1 februar 1788.

56
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Knud Nielsen, og hans afgangne hustrues halv søster Anna Lauritzdatter. 15 februar 1788.

63
Jens Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen Nørgård, og pigen Anne Jensdatter Bonderup, bønderfolk af Hasseris udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 22 februar 1788.

64
Samme dag blev og udfærdiget vielsebrev, af uvedkommende præst for, Rasmus Carlsen og Kirstine Brøchner af Århus stift. 22 februar 1788.

69
Maren Jensdatter Elmar, bevilling til nye ægteskabs indtrædelse, uden at tage skilsmisse dom, over hendes bortrømte mand.
Bevilger og tillader, at Marie Jensdatter Elmar [2 skrivemåder], af vor købstad Ebeltoft udi Århus stift, at hun, hvis mand Ole Jørgensen Sind, for en 25 år siden er rejst fra hende, og deres fælles sammenavlede børn, til vores kongelig residentz stad København, for at begive sig i søfarten, og fra hvem hun derefter nu i 21 år, ikke have hørt noget eller haft den ringeste efterretning, må uden at erhverve skilsmisse dom over bemelte hendes bort reyste mand, indlade sig igien udi nyt og andet lovligt  ægteskab. 29 februar 1788.

75
Niels Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Pedersen og Maren Jesdatter af Vorbasse sogn, under Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 29 februar 1788.

75b
Lige bevillinger blev samme dag gratis udfærdiget, for Niels Rasmussen og Anne Nielsdatter, hun hans afdøde hustrues søster datter. 29 februar 1788.

76
Peder Pedersen og Birthe Rasmusdatter, som søskende børn. 29 februar 1788.

76b
Så og for Jens Christensen og Johanne Madsdatter, søskende børn. 29 februar 1788.

92
Ægteskabs bevilling for Jep Jørgensen,  Karen Jepsen, som søskende børn. 7 marts 1788.

93
Ditto gratis, for Mads Sørensen og Kirsten Madsdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 7 marts 1788.

94
Ditto for Mads Christensen og Maren Madsdatter, i 2 og 3 led. 7 marts 1788.

95
Så og ditto for Mogens Nielsen og hans afg hustrues søster, Anna Maria Thomasdatter. 7 marts 1788.

108
Ægteskabs bevilling gratis, for Kield Christensen og Kirsten Nielsdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 14 marts 1788.

109
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Mogens Halkier, og Nicolette Claudiane Kannewurff. 14 marts 1788.

119
Ole Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Ole Christensen af Schiedshole? i Viborg stift, og Mette Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 22 marts 1788.

119b
Lige bevilling blev samme dato gratis udfærdiget, for Anders Jensen og Anne Jensdatter, som næst søskende børn. 22 marts 1788.

120
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for inspecteur Niels Holral? Holsal? ved Anholts fyr, og Ingeborg Müller. 22 marts 1788.

127
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Larsen og Anna Jensdatter, som næst søskende børn. 28 marts 1788.

128
Ditto for Niels Jensen og hans afg hustrues søster, Marie Andersdatter. 28 marts 1788.

131
Ægteskabs bevilling gratis for Knud Jensen Krogh og Anna Jensdatter Krogh, som næst søskende børn. 5 april 1788.

136
Ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Rasmussen og hans afgangne hustrues søster, Marie Jensdatter. 11 april 1788.

136b
Ditto for Jens Pedersen og Karen Sørensdatter, som beslægtede i 3 led. 11 april 1788.

137
Så og vielse seddel for Ulrich Thomsen, og Birgitte Cathrine Cadovius af Frijsenborg. 11 april 1788.

152
Peder Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Jensen og Maren Sørensdatter af Lading sogn under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans afdøde hustrue, skal have været søskende børn. 19 april 1788.

152b
Lige bevillinger blev samme dag gratis udfærdiget, for Johan Gottfries Baske, fourer ved det Ålborgske infanterie regiment, og Else Johannesdatter, hun hans afdøde hustrues halv søster. 19 april 1788.

152c
Jacob Nielsen Mottrup og Bodil Jensdatter, i 2 og 3 led beslægtede. 19 april 1788.

152d
Så og for Peder Nielsen og Anna Kirstine Hansdatter, som søskende børn. 19 april 1788.

159
Povel Sørensen. ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Povel Sørensen og Inger Nielsdatter af Gimming sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 25 april 1788.

159b
Samme dag blev lige bevillinger og gratis udfærdigede, for Poul Pedersen og Maren Clausdatter, som søskende børn. 25 april 1788.

160
Anders Larsen, og hans afgangne hustrues søster, Anna Maria Christensdatter. 25 april 1788.

160b
Lars Andersen, og hans afg hustrues søster, Inger Christensdatter. 25 april 1788.

161
Så og for Niels Pedersen Bierregård, og hans søster datter, Anna Poulsdatter. 25 april 1788.

162
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Christian Friderich Gotlieb Dibelt, og enken Birgite Andrea Nordborg, af Randers. 25 april 1788.

187
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Nielsen og Mette Jensdatter, som næst søskende børn. 9 maj 1788.

188
Vielsebrev af uvedkommende præst for Torbiørn Torbiørnsen af Grenå, og Maria Cathrina Biering. 9 maj 1788.

188b
Ditto for hr Peder Reetz, personel capellan til Kristrup sogn i Århus stift, og Cathrine Elisabeth Schmidt. 9 maj 1788.

188c
Ditto for hr Christen Jensen Fabritius, residerende capellan i Skagen, og Maren Bechman. 9 maj 1788.

196
Anders Nielsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Anders Nielsen og Kirsten Jensdatter af Gassum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 18 maj 1788.

196b
Lige bevillinger blev samme dag gratis udfærdigede, for Jørgen Pedersen og Else Pedersdatter, som søskende børn. 18 maj 1788.

197
Poul Christensen og hans afgangne hustrues søster, Karen Hansdatter. 18 maj 1788.

197b
Jens Sørensen og Anne Jeppesdatter, som søskende børn. 18 maj 1788.

198
Så og på stemplet papir, for skipper Jørgen Lassen og hans afg hustrue søster, Else Cathrine Øckesdatter?. 18 maj 1788.

210
Morten Ottesen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Morten Ottesen, og Else Marie Christensdatter af Odder sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans afgangne hustrue Anne Hansdatter, skal have været søskende børn. 23 maj 1788.

210b
Lige bevillinger bleve samme dag gratis udfærdiget, for Peter Jensen og Karen Rasmusdatter, hun og hans afdøde hustrue i 2 og 3 led beslægtede. 23 maj 1788.

210c
Søren Nielsen og Maren Madsdatter, hun hans afdøde hustrues søster. 23 maj 1788.

211
Så og for Hans Andersen og hans afgangne hustrues søskende barn, Maren Hansdatter. 23 maj 1788.

212
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for byfoged Christen Tellumb i Ebeltoft, og Martha Sophia Wium. 23 maj 1788.

226
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Nielsen og Karen Nielsdatter Øe?, som søskende børn. 30 maj 1788.

227
Så og ditto for Morthen Morthensen og Biathe Poulsdatter, som næst søskende børn. 30 maj 1788.

246
Jens Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Sørensen hiulmand, og Karen Jeppesdatter af Tved sogn under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 13 juni 1788.

246b
Lige bevillinger blev og samme dag gratis udfærdiget, for Anders Nielsen og Anne Eschildsdatter, som næst søskende børn. 13 juni 1788.

246c
Jens Jørgensen og Else Kirstine Jensdatter, i 2 og 3 led. 13 juni 1788.

247
Ivar Lang og Sophie Catharina Lang, som søskende børn. 13 juni 1788.

248
Så og på stemplet papir for hr Ole Praem, sognepræst for Øsløs og Arup sogn i Ålborg stift, og Sophie Tanche Obel, som søskende børn. 13 juni 1788. [Wiberg: Ole Bagger Praëm og Sophie Tanche Obel , Øsløs, Vesløs og Arup].

249
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Friderich Christian Kierulf, sognepræst til Helgenæs i Århus stift og Dayharine Staldknegt. 13 juni 1788.

249b
Ditto for Johannes Dall og Cicilia Catharina Obel, af Viborg stift. 13 juni 1788.

249b
Så og ditto for hr Ole Praëm og Sophia Tanche Obel af Ålborg stift. 13 juni 1788.

267
Hr Christian Wilhelm Brinck, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at hr Christian Wilhelm Brinck, sognepræst for Råbjerg menigheder i Ålborg stift, og Christiane Dorothea Nørager, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 20 juni 1788.

267b
Lige bevilling blev samme dag udfærdiget, for Niels Christensen og Anne Johannesdatter, hun hans afdøde hustrue søster. 20 juni 1788.

268
Så og gratis, for Anders Christensen og Kirsten Iversdatter i 2 led. 20 juni 1788.

269
For Lars Christensen og hans afgangne hustrues søster, Maren Jensdatter. 20 juni 1788.

270
Samt for Eschild Rasmussen og Anna Maria Sørensdatter, som søskende børn. 20 juni 1788.

271
Johan Ludvig von Müller vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Johan Ludvig von Müller af Daugård under Stjernholm amt, og Cathrine Dorothea Utzen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 20 juni 1788.

271b
Lige bevilling blev samme dag udfærdiget, for hr Peder Mohr, sognepræst for Laurbjerg og Lerbjerg menigheder i Århus stift, og Charlotte Cathrine Ahlefeldt. 20 juni 1788.

271c
Så og for hr Christian Wilhelm Brinch, sognepræst for Råbjerg menighed i Ålborg stift, og Christiana Dorothea Nørager. 20 juni 1788.

280
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Nielsen Hald, og Mette Pedersdatter, som søskende børn. 27 juni 1788.

281
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Johannes Arsman og Anna Nørgård af Ålborg. 27 juni 1788.

285
Ægteskabs bevilling gratis for Hans Nielsen, og hans afgangne hustrues halv broders enke, Anne Pedersdatter. 4 juli 1788.

290
Samme dag blev og udfærdiget ægteskab bevilling gratis, for Peder Jørgensen Svahne og Johanne Margaretha Hansdatter, som søskende børn. 11 juli 1788.

291
Så og ditto for Anders Christensen og Inger Nielsdatter, som næst søskende børn. 11 juli 1788.

301
Ægteskabs bevilling gratis for Mads Hansen, og hans afdøde anden hustrues søster, Anne Laursdatter.
18 juli 1788.

301b
Så og ditto for Christen Andersen, og Anna Christensdatter som beslægtede i 2 og 3 led.
18 juli 1788.

311
Ægteskabs bevilling gratis, for Lars Jepsen og Margrethe Jensdatter, som søskende børn. 25 juli 1788.

312
Så og ditto for Niels Jepsen og Else Jensdatter, som søskende børn. 25 juli 1788.

319
Ægteskabs bevilling gratis, for Søren Nielsen og Kirsten Christensdatter, som søskende børn. 1 august 1788.

321
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Christensen og Bodil Thomasdatter, som beslægtede i 3 led. 8 august 1788.

321b
Ditto for Peder Pedersen og Maria Christensdatter, i 3 led. 8 august 1788.

322
Ditto for Søren Mortensen, og Sidsel Maria Rasmusdatter, som søskende børn. 8 august 1788.

331
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Lauritz Andersen og Mette Christensdatter, som søskende børn. 15 august 1788.

332
Ditto gratis for Jens Jensen og hans afgangne hustrues søskende barn, Mette Andersdatter. 15 august 1788.

333
Ditto for Jens Thomsen og Maren Andersdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 15 august 1788.

334
Ditto for Peder Johansen og Kirstine Brandt, i 3 led. 15 august 1788.

335
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Wilhelm August Høpfner, og Christine Sophie Buchvald Kruuse. 15 august 1788.

342
Ægteskabs bevilling gratis, for Peter Henrichsen og hans afgangne hustrues søster, Mette Sørensdatter. 22 august 1788.

343
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Hans Friderich Blach, sognepræst for Sebber og Lundbye sogne, og Dorothe Catharina Hasse, afg Johan Frises efterleverske.22 august 1788.

343b
Så og ditto for Christen Hansen i Nibe, og Mette Catharine Esmark. 22 august 1788.

358
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Rasmussen og hans afgangne hustrues søster, Kirsten Jensdatter. 29 august 1788.

358b
Ditto for Johan Augustinus Møller og hans søskende barns enke, Else Sørensdatter. 29 august 1788.

359
Ditto for Christen Christensen og Dorthe Nielsdatter, som næst søskende børn. 29 august 1788.

360
Søren Christensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Christensen, og Karen Jensdatter af Glenstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset  at de skal være søskende børn. 29 august 1788.

360b
Lige bevilling blev samme dag udfærdiget, for Jens Jensen og Inger Christensdatter sammesteds, søskende børn. 29 august 1788.

364
Morten Poulsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Morten Povelsen, og Lisbeth Espersdatter af Junget sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hendes [hans] afdøde hustrue, skal have været næst søskende børn. 5 september 1788.

364b
Lige bevillinger blev og samme dag gratis udfærdiget, for Anders Petersen og Mette Kirstine Christensdatter, som næst søskende børn. 5 september 1788.

364c
Lauritz Christensen, og Maren Andersdatter, søskende børn. 5 september 1788.

264d
Knud Mortensen og enken Anne Kirstine Ebbesdatter, i 2 og 3 led beslægtede. 5 september 1788.

365
Så og Jens Laursen og Margarethe Jensdatter, i 2 led. 5 september 1788.

383
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Hans Raunkilde og hans afgangne hustrues halv søster, Anna Sørensdatter. 12 september 1788.

384
Ditto gratis, for Lauritz Nielsen og Bodil Pedersdatter, som næst søskende børn. 12 september 1788.

393
Christen Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Christensen, og Anne Kirstine Christensdatter af Vester Vandet sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 19 september 1788.

393b
Lige bevillinger blev og samme dag gratis udfærdiget, for Lydger Madsen og Elisabeth Andersdatter, som næst søskende børn.
19 september 1788.

393c
Christen Rasmussen og Maren Thomasdatter, næst søskende børn. 19 september 1788.

394
Hans Hansen og Maren Pedersdatter, næst søskende børn. 19 september 1788.

394b
Jørgen Pedersen og Birthe Maria Jacobsdatter, næst søskende børn. 19 september 1788.

394c
Peder Nielsen og Mette Jepsdatter, næst søskende børn. 19 september 1788.

395
Niels Christophersen og Barbara Nielsdatter, søskende børn. 19 september 1788.

396
Så og på stemplet papir for byskriver Ove Feerling i Ebeltoft, som søskende børn. [Pigens navn ikke angivet]. 19 september 1788.

397
Jens Pedersen Brønlund, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen Brønlund, og Maren Mogensdatter Nystrup af Øster Svenstrup sogn i Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer. 19 september 1788.

397b
Lige bevillinger samme dag udfærdigedet, for Niels Erichstrup af Grenå og Christiane Borup, afgangne birkedommer Biels? efterleverske.
19 september 1788.

398
Så og for Mathias Bang af Vejle, og Anna Margarethe Tarp. [Slægtskab ikke angivet] 19 september 1788.

405
Claus Holm, bevilling at ægte, et af ham i hans ægteskab besvangret fruentimmer.
C7mus G a v, at eftersom comsumptions betient Claus Holm af vore købstad Thisted, for os allerunderdanigst haver andraget, at førend der imellem ham, og hans forrige hustru Anne Pedersdatter Berg, for hendes i ægteskab begangne leyermål og undvigelse, var gået skilsmisse dom, har han på grund af et rygte om at hun skulle være død, lovet Inger Kirstine Andersdatter af bemelte Thisted, ægteskab og med hende avlet et barn. Så have vi efter ansøgningen, samt den fra os elskelig hr Theodose Levetzau ridder etc, derover indhentede erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at han og bemelte Inger Kirstine Andersdatter, må efter foranførte omstændigheder, uagtet lovens bydende i ægteskab sammenkomme. 26 september 1788.

408
Ægteskabs bevilling gratis, for Ole Jensen og Kirsten Sørensdatter, som beslægtede i 3 led. 26 september 1788.

409
Ditto for Søren Knudsen og Giertrud Pedersdatter, i 2 og 3 led. 26 september 1788.

418
Knud Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Knud Nielsen og Maren Eschildsdatter, af Brøndum sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster datter. 3 oktober 1788.

418b
Lige bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Christen Nielsen og Kirsten Marie Jensdatter, som søskende børn. 3 oktober 1788.

423
Jacob Lauridsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jacob Lauridsen og Dorthe Christensdatter af Nørre Nissum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. 10 oktober 1788.

423b
Lige bevillinger bleve samme dag gratis udfærdigede, for Mads Olsen og Margrethe Andersdatter, som søskende børn. 10 oktober 1788.

424
Peder Andersen og Maren Pedersdatter, i 3 led. 10 oktober 1788.

424n
Ole Olsen og hans afgangne hustrues søster, Anne Cathrine Andersdatter. 10 oktober 1788.

425
Så og for hr Peter Petersen, sognepræst til Ørting og Falling menigheder i Århus stift, og hans afg hustrues søster datter, Maren Sommer. 10 oktober 1788.

426
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Morten Woldum, sognepræst til Virring [Hvirring] og Hornborg sogne i Århus stift, og Anna Fiborg. 10 oktober 1788.

Wiberg: Morten Frandsen Woldum og Anna Clara Madsdatter Spentrup.

431
Melchior Sommerfeldt Boserup, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Melchior Sommerfeldt Boserup af Hammergård i Hammer sogn i Århus stift, og Johanne Marie Langballe af Rårup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 17 oktober 1788.

432
Samme dag blev og udfærdiget ditto gratis, for Jens Jensen og Anna Madsdatter, som søskende børn. 17 oktober 1788.

441
Morten Joensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Morten Joensen og Hedevig Pedersdatter af Lintrup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 24 oktober 1788.

441b
Lige bevilling blev samme dag gratis udfærdigede, for Peder Pedersen Smedgård og Karen Sørensdatter, som næst søskende børn.  24 oktober 1788.

441c
Hans Knudsen og Elle Johannesdatter, søskende børn. 24 oktober 1788.

442
Rasmus Jensen og hans afgangne hustrues halv søster, Sidsel Andersdatter.  24 oktober 1788.

442b
Så og for Ove Larsen og hans afgangne hustrues næst søskende barn, Inger Christine Christensdatter. 24 oktober 1788.

449
Knud Pedersen ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Knud Pedersen og Anne Christensdatter, bønderfolk af Sundby sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 31 oktober 1788.

449b
Samme dag er udstedt lige bevilling gratis, for Peder Poulsen og Anne Andersdatter, som søskende børn. 31 oktober 1788.

457
Johan Nerenst Toldorff, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Nerenst Toldorf og Dorthe Helene Toldorf af Ry sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 7 november 1788.

457b
Lige bevillinger blev og samme dag udfærdigede, for Søren Rasmussen og Cathrine Danielsdatter, som næst søskende børn. 7 november 1788.

457c
Jacob Pedersen og Kirsten Pedersdatter, søskende børn. 7 november 1788.

458
Så og for Mogens Jensen og Karen Pedersdatter, søskende børn. 7 november 1788.

464
Herman Christensen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Herman Christensen af Årup, og Anne Sørensdatter af Merring i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 14 november 1788.

464b
Lige bevillinger samme dag gratis udfærdigede, for Niels Jensen og Mette Hansdatter, som næst søskende børn. 14 november 1788.

464c
Niels Jacobsen og Karen Pedersdatter, søskende børn. 14 november 1788.

464d
Eskild Ovesen og Anne Sørensdatter, i 2 og 3 led beslægtede. 14 november 1788.

465
Niels Jørgensen og Karen Terchildsdatter, i 2det og 3die led. 14 november 1788.

465b
Så og for Niels Pedersen og Karen Sørensdatter, i 2 led. 14 november 1788.

474
Rasmus Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Rasmus Hansen og Karen Jensdatter af Bække sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 21 november 1788.

474b
Lige bevillinger blev samme dag gratis udfærdigede, for Christen Madsen og Anne Michelsdatter, som søskende børn. 21 november 1788.

475
Anders Jacobsen Høyer og Anne Kirstine  Pikkersdatter, som beslægtede i 2 led. 21 november 1788.

475b
Christen Larsen Tøttenborg og Maren Christensdatter Hørby, i 2 og 3 led. 21 november 1788.

476
Så og på stemplet papir for Michel Gylling og Anna Maria Hauman af Horsens, i 2 led. 21 november 1788.

477
Samt for Sander Svenningsen af Ålborg, og hans afgangne hustrues broder datter, Karen Michelsdatter. 21 november 1788.

478
Hr Niels Sørensen Windelin, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Niels Sørensen Windelin, sognepræst for Staby menighed i Ribe stift, og Mariane Bunderup, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 21 november 1788.

482
Christen Iversen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Iversen og Kirsten Hansdatter af Åstrup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være søster til hans afgangne hustrue. 28 november 1788.

482b
Samme dag blev ligelydende bevillinger udfærdiget gratis, for Jeppe Nissen og Anna Rasmusdatter, udi 2 led beslægtede. 28 november 1788.

483
Så og for Jørgen Olsen og Karen Nielsdatter, i 2 led. 28 november 1788.

484
Vielsebrev af uvedkommende præst for Manasses Monrad Werlin, og Mette Kirstine Mammen af Horsens. 28 november 1788.

485
Samt ditto af uvedkommende præst for Jens Villadsen, og Maren Andersdatter. 28 november 1788.

492
Så og ægteskabs bevilling gratis for Øcke Erken, og hans afg hustrues broder, datter Crassen Olufs. 5 december 1788.

499
Thomas Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Thomas Madsen og Maren Jochumsdatter af Nørre Tranders sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 12 december 1788.

499b
Lige bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for bønderfolkene Hans Nielsen og Kirsten Jensdatter, som søskende børn. 12 december 1788.

500
Så og ditto for Morthen Jørgensen og Karen Jørgensdatter, som beslægtede i 3 led. 12 december 1788.

508
Så og ægteskabs bevilling gratis, for Mathias Pedersen og hans afgangne hustrues søskende barn, Marie Nielsdatter.19 december 1788.

511
Jess Pedersen Falch, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jess Pedersen Falk og Karen Nielsdatter af Rømø menighed under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 27 december 1788.

512
Samme dag blev og ditto udfærdiget ditto, for Jens Simonsen og Ingeborg Jensdatter, som søskende børn. 27 december 1788.


Anno 1789:

5
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Laursen og Maren Nielsdatter, som næst søskende børn. 2 januar 1789.

6
Så og ditto for Jens Wogens og Jung Crassen Bendixen, ligeledes. 2 januar 1789.

16
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Nielsen og hans afdøde hustrues søskende barn, Bodil Pedersdatter. 9 januar 1789.

22
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Sørensen og Nille Olsdatter, som beslægtede i 3 led. 16 januar 1789.

23
Ditto for Niels Jensen og Karen Nielsdatter, i 2 led. 16 januar 1789.

33
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Jensen og Maren Carlsdatter, som søskende børn. 23 januar 1789.

34
Ditto for Anders Christensen Hvas og  Birthe Marie Andersdatter, næst søskende børn. 23 januar 1789.

52
Niels Pedersen ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Pedersen og Karen Christensdatter af Borup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 6 februar 1789.

52b
Lige bevillinger bleve samme dag gratis udfærdigede, for Christen Thomasen og Anne Margrethe Andersdatter, hun og hans afdøde hustrue søskende børn. 6 februar 1789.

53
Peder Andersen og hans afgangne hustrues søster, Johanne Pedersdatter. 6 februar 1789.

54
Poul Nielsen Lund og Karen Christensdatter, som næst søskende børn. 6 februar 1789.

55
Så og for Peder Madsen Holst og hans afgangne hustrues søster, Anne Rasmusdatter. 6 februar 1789.

60
Christen Jeppesen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Christen Jeppesen og Kirstine Terkelsdatter af Ødsted sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans søster datter. 13 februar 1789.

61
Samme dag blev og udfærdiget ditto for Berthel Christians Hansen, og  Else Cathrine Andersdatter, som beslægtede i 3 led. 13 februar 1789.

68
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Laurs Laursen og Kirsten Jensdatter, som beslægtede i 3 led. 20 februar 1789.

86
Samt ægteskabs bevilling gratis, for Berthel Jensen. 6 marts 1789.

111
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Hansen og hans afgangne hustrues søster, Maria Jensdatter. 20 marts 1789.

119
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Pedersen og hans hustrues søster, Anna Jensdatter. 27 marts 1789.

124
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Andersen og Anne Hansdatter, som næst søskende børn. 3 april 1789.

125
Bertel Christensen og Maren Andersdatter, ligeledes. 3 april 1789.

126
Ditto for Christopher Frantz Snævagt og Maria Magdalena Djurman, som søskende børn. 3 april 1789.

126b
Ditto for Niels Andersen og Inger Laursdatter, søskende børn. 3 april 1789.

140
Anders Knudsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Anders Knudsen, og Anne Marie Andersdatter af Vivild sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 11 april 1789.

140b
Lige bevillinger bleve samme dag gratis udfærdigede, for Poul Sørensen og Mette Olesdatter, som søskende børn. 11 april 1789.

140c
Samt ditto for Christen Sørensen og Boel  Sørensdatter , søskende børn. 11 april 1789.

152
Ægteskabs bevilling for Jens Pedersen Røgind og enken Birgitte Laursdatter, som næst søskende børn. 17 april 1789.

159
Ægteskabs bevilling gratis for Jesper Andersen, og hans afg hustrues broder datter, Anna Christensdatter. 24 april 1789.

175
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Mads Sørensen og Mette Marie Olufsdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 1 maj 1789.

184
Anders Larsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Larsen og Anne Nielsdatter af Tulstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans ved døden afgangen, hustrues søskende barn. 9 maj 1789.

184b
Samme dag blev lige bevillinger gratis udstedte, for Laurs Pedersen og Maren Christensdatter, hun hans afdøde kones søster. 9 maj 1789.

184c
Niels Rasmussen og Maren Nielsdatter, som næst søskende børn. 9 maj 1789.

185
Peder Enevoldsen og Else Lauritzdatter, søskende børn. 9 maj 1789.

185b
Så og for Søren Lauritzen og Dorthe Pedersdatter, som næst søskende børn. 9 maj 1789.

193
Søren Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Christiane Vernersdatter? af Vinderslev sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. 15 maj 1789.

193b
Samme dag blev ligelydende bevillinger gratis udstedte, for Ole Madsen og Karen Madsdatter, som næst søskende børn. 15 maj 1789.

193c
Christen Jensen Griis, og Kirsten Nielsdatter, hun hans afdøde kones broder datter. 15 maj 1789.

194
Hans Hansen og hans afgangne hustrues søster, Maren Larsdatter. 15 maj 1789.

194b
Så og for Lauritz Christophersen og enken Ingeborg Gadesdatter, som søskende børn. 15 maj 1789.

208
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Morten Jensen og Kirsten Marie Jørgensdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 27 maj 1789.

209
Så og ditto for Søren Pedersen og Mette Marie Nielsdatter, i 2 og 3 led. 27 maj 1789.

210
Kammerherre Friderich Bierregård, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at os elskelig kammerherre Friderich Bierregård af Kølbygård, og jomfrue Ide Vilhelmine Sehested af Broholm, udi vort land Fyn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 22 maj 1789.

227
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Claus Madsen og Anne Pedersdatter Brariin?, som søskende børn. 29 maj 1789.

228
Ditto gratis for Michel Madsen Grønfeldt og Anne Olesdatter, søskende børn. 29 maj 1789.

238
Christen Bertelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  bønderfolkene Christen Berthelsen af Højbjerg og Dorthe  Marie Jensdatter af Tange i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues, søster datter. 5 juni 1789. [Der står 5 januari].

238b
Lige bevillinger blev samme dag gratis udfærdiget, for  Jeppe Sørensen og Inger Marie Jepsdatter, hun hans afdøde hustrues søskende barn. 5 juni 1789.

239
Søren Rasmussen og Maren Pedersdatter, som søskende børn. 5 juni 1789.

240
Så og for Lars Jensen og hans afgangne hustrues søskende barn, Kirsten Pedersdatter. 5 juni 1789.

255
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Jeppe Nielsen, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jeppe Nielsen af Ål sogn og Apelone Pedersdatter af Lund sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 12 juni 1789.

256
Lige bevilling blev samme dag udfærdiget, for Claus Pedersen og Kirsten Pedersdatter, næst søskende børn. 12 juni 1789.

257
Ditto for Hans Michelsen og Dorthe Iversdatter, søskende børn. 12 juni 1789.

257b
Så og for Niels Andersen og hans afg hustrues søster, Mette Knudsdatter. 12 juni 1789.

266
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Andersen og Kirsten Nielsdatter, som søskende børn. 19 juni 1789.

281
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Hansen og Anne Marie Jacobsdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 26 juni 1789.

294
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Nielsen,
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Marie Jonsdatter, bønderfolk af Dover sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 3 juli 1789.

294b
Samme dag blev udsted lige bevillinger, for Peder Jensen og Anne Nielsdatter, som søskende børn. 3 juli 1789.295

304
Rasmus Jensen ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Rasmus Jensen og Dorthe Lauridzdatter af Tved sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 10 juli 1789.

304b
Lige bevillinger blev samme dag udfærdiget, for Claus Jørgensen og Esther Nielsdatter, som søskende børn. 10 juli 1789.

305
Så og for Jens Madsen og Kirsten Nielsdatter, hvis næst søskende af ham forhen er besvangret. 10 juli 1789.

306
Samt desuden på stemplet papir, for hr Friderich Christian Hårslund og hans afgangne hustrues søskende barn, Charlotte Lovise Milling. 10 juli 1789.

312
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Nielsen og Mariane Jensdatter, som søskende børn. 17 juli 1789.

320
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Pedersen Raunsberg og hans afgangne hustrues søster, Karen Poulsdatter. 24 juli 1789.

321
Så og ditto for Søren Jensen, og hans søskende barn, Anne Christensdatter. 24 juli 1789.

341
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Frantzen og hans afdøde hustrues søster datter, Kirsten Pedersdatter.7 august 1789.

341b
Så og  ditto for Niels Jensen Hamlind og Anna Maria Simonsdatter, som næst søskende børn.  7 august 1789.

354
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Andersen og Anne Christensdatter, som søskende børn. 14 august 1789.

361
Ægteskabs bevilling gratis, for Thomas Christensen Calmer og hans afdøde hustrus søskende barn, Maren Nielsdatter. 21 august 1789.

361b
Ditto for Niels Andersen og hans afdøde hustrues søster datter, Kirsten Jensdatter. 21 august 1789.

364
Jens Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Pedersen og  Maren Rasmusdatter af Gjerrild sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 28 august 1789.

264b
Lige sådanne bevillinger bleve samme dag udfærdigede, for Søren Nielsen og Birthe Marie Hansdatter, hun hans afdøde hustrues søster. 28 august 1789.

364c
Peder Erichsen og Maren Christensdatter, som næst søskende børn. 28 august 1789.

364d
Jens Christensen og Johanne Christensdatter, i 2det og 3die led beslægtede. 28 august 1789.

365
Rasmus Petersen og Anna Margarethe Jensdatter, næst søskende børn. 28 august 1789.

365b
Rasmus Christensen Kande og hans afdøde [hustrues] søster, Karen Jensdatter. 28 august 1789.

366
Peder Pedersen Ommestrup og Anne Nielsdatter, søskende børn. 28 august 1789.

367
På stemplet papir for Jens Jensen og Mette Nielsdatter, søskende børn. 28 august 1789.

368
Så og ditto for hr Jørgen Nicolai Kragballe, sognepræst for Vistoft i Århus stift og Marie Elisabeth Kierulf, i 2 og 3 led. beslægtede. 28 august 1789.

378
Eschild Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Eschild Nielsen og Maren Nielsdatter af Dover sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 4 september 1789.

378b
Lige bevillinger bleve samme dag gratis udfærdigede, for Jens Andersen og Else Andersdatter, som søskende børn. 4 september 1789.

378c
Og Jens Kragsbech og Margrethe Jensdatter Bach, hun og hans afdøde hustru næst søskende børn. 4 september 1789.

389
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Morten Pedersen og Else Andersdatter, som søskende børn. 11 september 1789.

390
Ditto for Erich Madsen og hans afgangne hustrues søster, datter Bente Christensdatter. 11 september 1789.

391
Bevilling for Giertrud afgangne Christen Hiørings af Ålborg, at gifte sig før sørgeårets udløb. 11 september 1789.

402
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Pedersen og Birthe Jensdatter, som næst søskende børn. 18 september 1789.

406
Jens Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Jensen og Kirsten Andersdatter af Kolby sogn på vort land Samsø, under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 25 september 1789.

406b
Lige sådan bevilling blev samme dag gratis udfærdiget, for Ole Melchiorsen og Birgitte Marie Johannesdatter, næst søskende børn. 25 september 1789.

412
Peder Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Pedersen og Cicilia Mortensdatter af Vilslev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 2 oktober 1789.

412b
Lige bevilling blev samme dag udfærdiget, for Jeppe Pedersen og Maren Mortensdatter, som næst søskende børn. 2 oktober 1789.

413
Så og for Sonne Pedersen og Anna Maria Madsdatter, som søskende børn. 2 oktober 1789.

414
På stemplet papir for hr Ove Steenberg, sognepræst til Knebel og Rolsø sogne, og Maren  Biørn Fogh, som beslægtede i 2 og 3 led. 2 oktober 1789.

421
Peder Pedersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Johanne Sørensdatter af Grønbæk? sogn i Århus stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 9 oktober 1789.

421b
Samme dag udsted ligelydende bevillinger for Mads Christensen og Johanne Nielsdatter, hun hans afgangne hustrues søster. 9 oktober 1789.

422
Niels Pedersen og Bodil Marie Laursdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 9 oktober 1789.

423
Christen Jørgensen og Anna Pedersdatter, som søskende børn. 9 oktober 1789.

424
Så og på stemplet papir for hr Christen Johan Fogh, sognepræst til Vinding og Vind i Ribe stift og Johanne Thomesen, søskende børn. 9 oktober 1789.

425
Samt desuden bevilling for Maren Sommer, afg hr Peter Petersens efterleverske, til ægteskabs indtrædelse før sørgeårets udløb. 9 oktober 1789.

437
Christen Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Andersen Brøndum og Bodil Pedersdatter af Bjerregrav sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 16 oktober 1789.

427b
Lige bevillinger blev samme dag udfærdigede for Jens Jensen og Gunder Hansdatter, som næst søskende børn. 16 oktober 1789.

437c
Christen Jørgensen og enken Anne Andersdatter, næst søskende børn. 16 oktober 1789.

438
Christian Hollesen og Marie Hollesen, søskende børn. 16 oktober 1789.

438b
Rasmus Nielsen og Inger Jensdatter, i 2det og 3die led. 16 oktober 1789.

438d
Så og for Peder Meyer og hans hustrues søster, Kirsten Hansdatter. 16 oktober 1789.

451
Ægteskabs bevilling, gratis for Peder Sørensen og Anna Catharina Jensdatter, som søskende børn. 23 oktober 1789.

464
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Nielsen og Karen Larsdatter, som søskende børn. 30 oktober 1789.

464b
Ditto for Jens Jensen og hans søskende barns enke, Appelone Sørensdatter. 30 oktober 1789.

474
Anders Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bonden Anders Jørgensen og Anne Sørensdatter af Meddelsom herred i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans, ved døden afgangne hustrues, søster datter. 6 november 1789.

474b
Samme dag blev lige lydende bevillinger udfærdiget, for Iver Madsen og Birthe Hansdatter, hinanden i 3 led beslægtede. 6 november 1789.

475
Christen Christensen og Kirsten Jensdatter i 2det led. 6 november 1789.

475b
Så og for Clemen Nielsen og Birthe Marie Madsdatter, i 2 led. 6 november 1789.

479
Peder Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Nielsen og Margrethe Terkildsdatter af Grønbæk sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 13 november 1789.

479b
Lige sådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for Jens Svendsen og Anne Ovesdatter, som næst søskende børn. 13 november 1789.

486
Ægteskabs bevilling gratis, for Clemen Thomesen og Maren Andersdatter, som søskende børn. 20 november 1789.

487
Så og ditto for Thomas Hansen og Dorthe Hansdatter, søskende børn. 20 november 1789.

496
Ægteskabs bevilling for  Niels Pedersen Norbye, og hans søskende barn, Kirsten Erichsdatter. 27 november 1789.

503
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Pedersen og Kirsten Lambertsdatter, som søskende børn. 4 december 1789. 

512
Anders Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Jørgensen og Inger Sørensdatter, bønderfolk af Egå sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, anset at de skal være søskende børn. 11 december 1789.

513
Same dag blev og udfærdiget ditto gratis, for Niels Jensen og Maren Terkelsdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 11 december 1789.

522
Niels Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at husmand Niels Pedersen og Anne Marie Jacobsdatter af Visborg sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde kones søskende barn. 18 december 1789.

522b
Samme dag blev ligelydende bevilling udsted, for Henrich Paulsen og Karen Jensdatter, som søskende børn. 18 december 1789.

523
Så og på stemplet papir, for Terkild Nielsen og Mette Pedersdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 18 december 1789.

536
Samme dag blev og udfærdiget, ægteskabs bevilling ,for Peder Tyesen Møller og Anna Margaretha Thomsen, som næst søskende børn. 24  december 1789.

537
Ditto gratis for Christen Pedersen og Kirsten Sørensdatter, som søskende børn. 24 december 1789.

Færdig med læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet M 549037 - 546895 - 546896

Jyske registre ægteskabs bevillinger m v.

År 1783 - 1789.

Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til Index

 Tilbage til forsiden

 Tilbage til 8de del  Til 10de del