10de del

Jyske registre

1790-1796 - mangler første del af filmen!

 

Film fra Rigsarkivet
M 548123–548126
 


Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.

 

NB:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som vil blive indlagt under diverse.

Sammen med de følgende ekstrakter af bevillinger til ægteskab, har jeg også indlagt bevillingerne til separationer - ophævelse af trolovelse, idet slægtsforskere heraf kan se mere om personernes mulige indgåelse af nyt ægteskab m v.

Desværre er bevillinger ofte mangelfulde - uden angivelse af sognets navn m v, men prøv alligevel at søge på det ønskede navn, måske er der alligevel hjælp at finde.

Igen skal gøres opmærksom på, at ansøgningerne - supplikkerne - også findes i Rigsarkivet. 

 
Da der mangler første del af filmen, er der desværre intet stof fra 1 januar 1790 til 3 juni 1791.

Anno 1791:

255
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Nielsen og hans afdøde kones søster Malene Nielsdatter. 3 juni 1791.

264
Karen Jørgensdatter bevilling til ægteskabs indtrædelse.
C7mus G a v, at eftersom Rasmus Jacobsen af Malling sogn under Århus stift, ved høyesterets dom af 11 oktober 1784 har begået heste tyveri på marken, er tilfunden at kagstryges og brændemærkes, samt arbeide i jern i Københavns fæstning på livstid, hvilken dom på ham den 19 november samme år er exeqveret, og fornævnte Rasmus Jacobsens hustru Karen Jørgensdatter nu for os allerunderdanigst haver andraget, at hun derved er bleven efterladt med 3 umyndige børn til hvis, såvel som til hendes egen underholdning, hun siden hendes mands fængsel kummerligen har søgt at fortiene det nødtørftige, men at hende nu skal tilbydes et giftermål, hvorved hun for eftertiden kan blive sat i stand til bedre, at opdrage disse hendes små børn. Så have vi efter hendes allerunderdanigst giorte ansøgning, allernådigst bevilget og tilladt, at hun må indlade sig i nyt ægteskab. 10 juni 1791.

268
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Sørensen og Bodil Michelsdatter af Viborg stift, næst søskende børn. 10 juni 1791.

269
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Christensen og Maren Nielsdatter af Ålborg stift, søskende børn. 10 juni 1791.

269b
Ægteskabs bevilling gratis, for Laurs Christiansen og Anne Laursdatter af Viborg stift, søskende børn. 10 juni 1791.

276
Rasmus Jensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Rasmus Jensen og Anne Malene Nielsdatter af Skørring sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 17 juni 1791.

276
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Christensen og Anne Hansdatter, bønderfolk af Vilslev sogn under Ribe stift, næst søskende børn. 17 juni 1791.

277
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Rasmussen og Else Jensdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster. 17 juni 1791.

284
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Anders Sørensen og Anne Catharine Nielsdatter af Århus Stift, søskende børn 24 juni 1794.

295
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Andersen og Maren Jensdatter af Ålborg stift, hun hans afdøde hustrues søster. 1 juli 1791.

308
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Sørensen og Maren Jørgensdatter af Århus stift, søskende børn. 8 juli 1791.

308b
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Pedersen Stensgård og Dorthe Marie Jensdatter af Århus stift, søskende børn. 8 juli 1791.

308c
Ægteskabs bevilling gratis, for Laurs Nielsen og Margrethe Jacobsdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 8 juli 1791.

309
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Madsen Sparre og Johanne Kirstine Krog, hun hans afdøde hustrues søster. 8 juli 1791.

322
Ægteskabs bevilling gratis, for Laurs Pedersen og Inger Justdatter af Viborg stift, hun hans afdøde hustrues søster.15 juli 1701.

322b
Ditto for Jens Jensen Sixhøy og Anne Salomonsdatter af Ålborg stift, søskende børn. 15 juli 1701.

323
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Nielsen og Maren Christensdatter af Viborg stift, søskende børn. 15 juli 1791.

324
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Nielsen Winther og enken Mette Kirstine Jørgensdatter af Århus stift, han og hendes afdøde mand søskende børn.15 juli 1701.

333
Niels Pedersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen af Svends Mølle i Ørum sogn, og Lene Catharina Hansdatter af Hedensted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrus søster. 22 juli 1791.

333b
Ægteskabs bevilling gratis, er samme dag expederet, for bønderfolkene Mads Sørensen og Anne Rasmusdatter af Bregnet i Århus stift, i 2 og 3 led beslægtede. 22 juli 1791.

333c
Ægteskabs bevilling gratis, for Jørgen Simonsen og Johanne Christophersdatter af Dover sogn i Århus stift, hun hans afgangne hustrues søster. 22 juli 1791.

333d
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Mortensen og Zidsel Andersdattter af Torslev sogn i Ålborg stift, næst søskende børn. 22 juli 1791.

333e
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Jensen Hessel og Maren Pedersdatter af Handbjerg sogn i Ribe stift, hun og hans afgangne hustrues søskende barn. 22 juli 1791.

333f
Ægteskabs bevilling gratis, for Lauritz Andersen Storch og Anne Pedersdatter Storch af Ribe stift, søskende børn. 22 juli 1791.

334
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Christensen Hviding og Kirsten Nielsdatter af Århus stift, søskende børn. 22 juli 1791.

334b
Ægteskabs bevilling gratis, for Søren Sørensen og Anne Jacobsdatter af ditto stift, søskende børn. 22 juli 1791.

334c
Ægteskabs bevilling gratis, for Enevold Nielsen og Karen Hansdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 22 juli 1791.

334d
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Nielsen og Anne Cathrine Hansdatter af Ditto stift, hun hans afdøde hustrues søster. 22 juli 1791.

334e
Ægteskabs bevilling gratis, for Poul Jensen Larsen og Maren Andersdatter af Ribe stift, søskende børn. 22 juli 1791.

353
Ægteskabs bevilling gratis, blev samme dag udfærdiget ægteskabs bevilling for Peder Christensen Vejrum, og Anne Johanne Madsdatter af Ribe stift. Søskende børn. 29 juli 1791.

354
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Pedersen og Birthe Maria Sørensdatter af Ribe stift, søskende børn. 29 juli 1791.

369
Ægteskabs bevilling gratis, blev samme dag for udfærdiget Hans Hansen og Anne Madsdatter.
Bevilger og tillader at bønderfolkene  Hans Hansen og Anne Madsdatter af Sønder Smidstrup sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues broderdatter. 5 august 1791. 5 august 1791.

369b
Ægteskabs bevilling gratis, blev samme dag blev udstedt for Niels Jørgensen, og Anna Sørensdatter af Åkier amt, næst søskende børn.
5 august 1791.

370
Ægteskabs bevilling på stemplet papir, for Richlef Danchlef og Crossen Richlefs af Ribe stift, i 2 led beslægtede. 5 august 1791.

379
Ægteskabs bevilling gratis, blev samme dag blev og udfærdiget, for Bertel Erichsen og Margarethe Olesdatter af Samsø under Århus stift, næst søskende børn. 12 august 1791.

379b
Hans Panck Thomsen og Karen Christensdatter af Ribe stift, søskende børn. 12 august 1791.

380
Ægteskabs bevilling gratis, for Thomas Christensen og enken Kirsten Mouritsdatter af Dronningborg amt, næst søskende børn.
12 august 1791.

395
Ægteskabs bevilling gratis, blev samme dag udfærdiget, for Thomas Jørgensen og Inger Jensdatter af Viborg stift, næst søskende børn.
19 august 1791.

404
Ægteskabs bevilling gratis, blev samme dag udfærdiget, for Esche Nielsen og Mette Dorthea Andersdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 26 august 1791.

417 - side 557
Ægteskabs bevilling gratis, blev samme dag udfærdiget, for Rasmus Jacobsen og enken Anne Jensdatter af Århus stift, han og hendes afdøde mand søskende børn. 2 september 1791.

417
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Jacobsen og enken Anne Jensdatter af Århus stift, han og hendes afdøde mand søskende børn. 2 september 1791.

418
Ægteskabs bevilling gratis, for Mads Gierdmundsen og Benedicte Jensdatter af Århus stift, næst søskende børn. 2 september 1791.

430
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Jørgen Christiansen og Anna Cathrine Hubschman af Nustrup sogn i Ribe stift, søskende børn. 9 september 1791.

431
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Lorentzen og Ellen Mathiasdatter af Ribe stift, søskende børn. 9 september 1791.

432
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Jørgensen og Maren Pedersdatter af Ålborg stift, i 3 led beslægtede. 9 september 1791. 

433
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Jensen Munch og Anna Jensdatter af Århus stift, søskende børn. 9 september 1791. 

434
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Andersen og Birthe Johanne Pedersdatter af Århus stift, næst søskende børn. 9 september 1791. 

452
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jørgen Michelsen og Anne Nielsdatter, bønderfolk af Lem sogn i Ribe stift, søskende børn. 16 september 1791.

453
Ditto for Søren Ejlersen og Maren Steffensdatter af Ålborg stift, søskende børn. 16 september 1791.

454
Ditto for Niels Pedersen og Maren Pedersdatter af Ribe stift, søskende børn.16 september 1791.

464
Samme dag blev og udfærdiget Peder Andersen og Anna Bothilla Michelsdatter, ægteskabs bevilling, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. 23 september 1791.

465
Så og ditto gratis for Benjamin Guther og Karen Madsdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues søster. 23 september 1791.

478
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Jeppesen og Anne Michelsdatter af Århus stift næst søskende børn. 30 september 1791. [Venligst dette og følgende fra R Neumeister]:

Folket i midten:

Sogn: Alrø  Herred: Hads Amt: Århus
Brudgom: Jens Jeppesen, Opholdssted
Brud: Anne Michelsdatter, Opholdssted
Vielsesdato: 25 November 1791

Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse: d 25 August. Ung-karl Jens Jeppesen og Pige Anne Michelsdatter. Havde erholdt Kongl allernådigst Tilladelse til at indgå i Egteskab sammen skiøndt de dere Næstsødskende Børn
Vielse: d 25 Novemb.

Arkiv: C384-1 Folie [109B]
Noter:

###############################

505
Ditto gratis for Hans Olesen og Maren Eschildsdatter af Århus stift, sødskende børn. 19 oktober 1791.

Folket i midten:

Sogn: Malling  Herred: Ning:  Amt: Århus:
Brudgom: Hans Olesen  Opholddsted: Malling
Brud: Maren Eskesdatter Opholdssted: Krekær
Vielsesdato: 8. November 1791

Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse: d 13 Octobr, trolovit Unge Karl Hans Olesen af Malling og
pigen Maren Eskisdatter af Krekiær, med kongelig Tilladelse formedelst Slægtsskab.
Vielsesdato: 8 november 1791. Copulerede

635
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis for Rasmus Nielsen og Else Pedersdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues broder datter. 16 december 1791.

Folket i midten:

Sogn: Borum. Herred: Framlev Amt: Århus
Brudgom: Niels Nielsen Opholdssted: Framlev
Bru: Anne Jensdatter
Opholdssted: Borum
Vielsedato: 4 November 1792.

Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse d: 2den Octobr. blev Niels Nielsen af Framlef troloved med Ane Jensdatter her af Byen. Disse vare Sødskende Børn, men havde Kongl: Bevilling på at måtte træde i Ægteskab med hinanden.
Vielse: d: 4de Novemb: bleve Niels Nielsen af Framlev og Ane Jensdatter af Borum copulerede.
Arkiv: C355-2 Folie 314 og 315.
Noter
#################

6
Samme dag blev udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Anders Sørensen og Mette Nielsdatter af Århus stift, hun hans
afdøde hustrues broder datter. 4 januar 1793.

478b
Michel Jensen og Anne Maria Pedersdatter af Århus stift. 30 september 1791.

478c
Søren Pallesen og Christiana Laursdatter af Ålborg stift, søskende børn. 30 september 1791.

479
Ditto for Niels Mortensen og Inger Christensdatter af Viborg stift, søskende børn.30 september 1791.

489
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Christensen og Anne Andersdatter af Viborg stift, søskende børn. 7 oktober 1791.

489b
Hans Jørgensen Barret og Johanne Sønnesdatter af Ålborg stift, søskende børn. 7 oktober 1791.

490
Ditto for Rasmus Christensen og Maren Jensdatter af Århus stift søskende børn. 7 oktober 1791.

504
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Anders Nielsen og Maren Nielsdatter af Ribe stift, søskende børn. 19 oktober 1791.

505
Ditto gratis for Hans Olesen og Maren Eschildsdatter af Århus stift, søskende børn. 19 oktober 1791.

518
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Lars Larsen og Anna Maria Christensdatter, afg Ole Thomasens enke af Ålborghus amt, hun hans afdøde hustrue i 3 led beslægtede. 21 oktober 1791.

519
Ditto for Søren Jørgensen og Maren Christensdatter af Århus stift, næst søskende børn. 21 oktober 1791.

518
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Simonsen Bandsberg og Maren Nielsdatter af Ribe stift, i 2 og 3 led beslægtede. 28 oktober 1791.

530
Ditto for Jens Knudsen og Kirsten Christensdatter af Viborg stift, søskende børn. 28 oktober 1791.

538
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Jensen og Johanne Marie Larsdatter af Ålborg stift, i 2 og 3 led beslægtede. 4 november 1791.

539
Ægteskabs bevilling gratis, for Mads Christensen og Kirsten Andersdatter af Århus stift, næst søskende børn. 4 november 1791.

540
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Jørgensen og enken Karen Sørensdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 4 november 1791.

554
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevillig gratis, for Jens Hansen og Karen Thuesdatter af Ribe stift, søskende børn. 11 november 1791.

555
Ditto for Jørgen Truelsen og Karen Jørgensdatter af Ribe stift, hendes fader hans søskende barn. 11 november 1791.

555b
Laurits Sørensen og Mariane Jeramiasdatter af Ribe stift, søskende børn. 11 november 1791.

571
Hans Christian Jensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Hans Christian Jensen og Johanne Marie Jonsdatter af Vrå sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 18 november 1791.

572
Samme dag blev og udfærdiget ditto for Laue Nissen og Mette Cathrine Jespersdatter af Ribe stift, hinanden i 3 led beslægtede. 18 november 1791.

584
Christen Nielsen og Maren Christensdatter, bevilling til ægteskabs indtrædelse uagtet ophævet trolovelse.

C7mus G a v at eftersom husmand Christen Nielsen af Sem sogn under Århus stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at efter at han for nogle måneder siden var bleven trolovet med Maren Christensdatter af Hem sogn, blev samme trolovelse kort tid efter med fælles samtykke, og i vedkommende sognepræstes overværelse ophævet, men at de nu begge ere bleven enige om, at indgå ægteskab sammen, når dem dertil måtte forundes vores allernådigste tilladelse. Da ville vi allernådigst have bevilget og tilladt dette etc. Dog skal de derimod tiltænkt være, noget efter deres midler og lejlighed, samt biskoppens billig sigelse til næste hospital at udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevillig agter at nyde. 25 november 1791. [Er overstreget - casseret].

585
Samme dag blev og udfærdiget Christen Nielsen, ægteskabs bevilling gratis med Maren Christensdatter af Århus stift, søskende børn. 25 november 1791.

585
Samme dag blev og udfærdiget ditto, for Johan Henrich Christophersen Rothaus, og Anne Christiane Jacobsdatter Rothaus af Århus stift, søskende børn. 25 november 1791.

586b
Michel Pedersen og Maren Christensdatter af Århus stift, næst søskende børn. 25 november 1791.

587
Ditto for Niels Christensen og Anne Bertelsdatter af Ålborg stift, hun hans afdøde hustrues søster. 25 november 1791.

587b
Niels Kold og Mette Christensdatter af Ålborg stift, næst søskende børn. 25 november 1791.

587c
Esper Gundiksen og Maren Sørensdatter af Viborg stift, næst søskende børn. 25 november 1791.

587d
Matros Lorentz Andersen Bergmand og Mette Marie Hansdatter af Ribe stift, søskende børn. 25 november 1791.

587e
Morten Jørgensen og Maren Andersdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 25 november 1791.

588
Ditto på stemplet papir for Peder Christensen og Kirsten Poulsdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues broder datter. 25 november 1791.

597
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis for  Jens Nielsen og Kirsten Pedersdatter af Ålborg stift, søskende børn. 2 december 1791.

597b
Christen Jensen og enken Birthe Sørensdatter af Viborg stift, han og hendes afdøde mand i 2 og 3 led beslægtede. 2 december 1791.

597c
Enkemand Oluf Nielsen og Johanne Pedersdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues broderdatter. 2 december 1791.

598
Ditto for Christen Henrichsen og Anne Rasmusdatter af Dronningborg amt, i 2 og 3 led beslægtede. 2 december 1791.

598b
Jeppe Kieldsen og Stivert Pedersdatter [meget utydeligt filmen er sort], søskende børn. 2 december 1791. 

598c side 645.
Christen Hansen Torge? og Anne ?? Trolkier? af ?

Ulæselig filmen meget mørk.

599
Ditto for Niels Johansen List og Kirstine afgangne Jacob Nicolaisens efterleverske af Ribe stift, søskende børn. 2 december 1791.

622
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Anders Lauritzen og Johanne Sørensdatter af Århus stift. Søskende børn. 9 december 1791.

622b
Ditto for Johannes Hansen Brinch og Christiana Maria Foss af Ribe stift, i 2 og 3 led beslægtede. 9 december 1791.

635
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Nielsen og Else Pedersdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues broder datter. 16 december 1791.
Vielsesdato:
16 december 1791.

Folket i Midten:

Sogn: Hundslund.  Herred: Hads.  Amt: Århus
Brudgom: Rasmus Nielsen Opholdsted: Søby
Brud: Else Pedersdatter  Opholdsted: Oldrup, Hundslund.
Vielsesdato: d 31te Januar 1792.

Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse: d 6te Decembr [1791] Rasmus Nilsen (Rasmus Nielsen), Enkemand af Søebye og Else Pedersdatter af Oldrup troeloved. Formedelst hendes Slegtskab med hans afdøde Hustru var ansøgt og erholdet Kongl. allernådigst Bevilling.
Vielse: d. 31te Jan Rasmus Nilsen af Søebye og Else Pedersdatter af Oldrup sammenvied.
Arkiv: C380-2  Folie 102b og 113b

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

315
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling for Niels Nielsen og Anne Jensdatter af Århus stift, sødskende børn. 6 juli 1792.

635b
Enkemand Lars Christensen og Voldborg Clausdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues broderdatter. 16 december 1791.

645
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Hansen og Inger Sørensdatter af Silkeborg amt, hun hans afdøde hustrues søster. 23 december 1791.

646
Ditto for Peder Christensen og Karen Laursdatter af Ålborghus amt, søskende børn. 23 december 1791.

653
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Michelsen og Margarethe Pedersdatter af grevskabet Samsø, hun hans afdøde kone i 3die led beslægtet. 30 december 1791.

654
Ditto for Jørgen Jørgensen og Anne Kirstine Simonsdatter af Ålborg stift, næst søskende børn. 30 december 1791.

655
Ditto for Christen Thuesen og Karen Poulsdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 30 december 1791.

Anno 1792 Januarius:

2
Ægteskabs bevilling gratis for Jørgen Berthelsen og Karen Christensdatter af Ribe stift, hinanden i 2det og 3die led besvogrede. 6 januar 1792.

8
Samme dag blev og udfærdiget for Maren Agerholm Jessen afg Mads Rygårds, bevilling til ægteskabs indtrædelse før sørge årets udløb. 13 januar 1792.

10
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling for Anders Christensen og Cathrine Rasmusdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues næst søskende barn. 13 januar 1792.

15
Rasmus Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Rasmus Christensen og Ingeborg Christensdatter af Øster Alling sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 17 januar 1792.

16
Laurs Laursen, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og hustrue.

C7mus G a v, at eftersom Laurs Laursen af Smidstrup sogn i Coldinghus amt, for osallerunderdanigst haver andraget, at hans hustrue Jenge Zachariasdatter, efter at have de første 8te år af deres ægteskab i mellem stunder gået bort fra ham på nogen tid, har for 14 år siden aldeles forladt ham, og efter den tid ikke søgt bord og seng med ham, men for det meste opholdt sig udenfor amtet, uden nogen årsag fra hans side, og at hun idelig i sidst afvigte oktober måned har indkaldt ham for amtmanden, os elskelig conferentzråd hr Hans de Hofman, og begiert at han skulle skifte sit bo med hende, da hun fremdeles ville leve adskilt fra ham og forsørge sig selv, hvori de skal være bleven enige, desårsag han derhos allerunderdanigst haver anholdt om, at siden han nu ikke mere kan vente nogen hielp eller ægteskabs opfyldelse fra hustruens side, men derimod tab i sin velfærd, må holde fremmede til sin husholdnings bestyrelse, det måtte være ham tilladt at indtræde i nyt ægteskab, hvilket supplicantens hustru, ved at påtegne ansøgningen tillige har erklæret sig at være fornøyet med. Så ville vi allernådigst bevilge og tillade, at ægteskabet må være aldeles ophævet, og han i nyt ægteskab må indlade sig. 20 januar 1792.

22
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Poul Hansen og Ellen Andersdatter af Århus stift, søskende børn. 20 januar 1792.

37
Rasmus Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Rasmus Andersen og enken Anne Pedersdatter af Ørsted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 3 februar 1792.

38
Samme dag blev og udfærdiget ditto [bønderfolkene] for Jens Simonsen og Maren Larsdatter af Ribe stift, søskende børn. 3 februar 1792.

45
Christen Jensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene enkemand Christen Jensen og Anne Marie Andersdatter af Øster Vandet sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset, at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 10 februar 1792.

46
Samme dag blev og udfærdiget ditto for, Niels Christensen og Abel Nielsdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues broder datter. 3 februar 1792.

58
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Pedersen og Dorthe Michelsdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues næst søskende barn.17 februar 1792.

59
Ditto for Jeppe Johansen og enken Else Jensdatter af Ribe stift, næst søskende børn.17 februar 1792.

71
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Morten Jensen Bondgård og Karen Nielsdatter Mosel eller Molsen, af Ålborg stift, hun hans afdøde hustrues søster. 24 februar 1792.

71b
Anders Bertelsen og Inger Christensdatter af Viborg stift, hun hans afdøde hustrues broder datter. 24 februar 1792.

72
Ditto for Niels Christensen Juel og Anne Poulsdatter af Århus stift, søskende børn. 24 februar 1792.

77
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Pedersen og Anne Andreasdatter af Århus stift, søskende børn. 2 marts 1792.

86
Peder Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Jensen Østergård og Karen Immersdatter af Skjoldborg sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 9 marts 1792.

97
Hans Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene, enkemand Hans Pedersen og Kirsten Nielsdatter af Vodder sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afdøde hustrue skal have været søskende børn. 16 marts 1792.

97b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for bønderfolkene Peder Christian Olesen og enken Mette Madsdatter, af Ølgod sogn i Ribe stift, søskende børn. 16 marts 1792.

98
Ditto for Christen Svendsen og Maren Sørensdatter af Ålborg stift, næst søskende børn. 16 marts 1792.

107
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for hr Christen Fog og Vibeke Christiane Leth, hun hans afdøde hustrues søster.
23 marts 1792.

108
Ditto gratis, for Christen Mortensen af Thorsager sogn og Ellen Knudsdatter af Hjortshøj sogn i Århus stift, næst søskende børn.
23 marts 1792.

109
Ditto for Søren Thomasen Kildergård og Maren Christensdatter Kildergård af Morsø, hun hans afdøde hustrues søster. 23 marts 1792.

126
Peder Christensen Kiær ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Christensen Kiær, og Birthe Cathrine Iversdatter af Engum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 30 marts 1792.

126b
Lige sådanne bevillinger blev samme dag udfærdigede, for bønderfolkene, Niels Andersen og Sidse Thomasdatter af Holbæk sogn i Århus stift. I 2 og 3 led beslægtede. 30 marts 1792.

126c
Hans Hansen Koed og Sindet Hansdatter af Smidstrup sogn i Ribe stift, søskende børn. 30 marts 1792.

126d
Jens Poulsen og Anne Margrethe Johansdatter af Skjern sogn i Ribe stift, søskende børn. 30 marts 1792.

127
Og ditto for Tielde Kæstensen og Margrethe Nielsdatter af Ribe stift, søskende børn. 30 marts 1792.

127b
Husfæster Rasmus Jensen Smed og Anne Knudsdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues søskende barn. 30 marts 1792.

128
Ditto for Niels Svendsen og Kirsten Nielsdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster. 30 marts 1792.

135
Samme dag blev og udfærdiget Hans Sørensen ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene, enkemand Hans Sørensen g Margrethe Hansdatter af Odder sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 7 april 1792.

135b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for bønderfolkene Hans Nielsen af Skagen sogn, og Kirsten Nielsdatter af Råbjerg sogn i Ålborg stift, søskende børn. 7 april 1792.

136
Ditto for Knud Nielsen Dahl og Karen Jørgensdatter af Ribe stift, søskende børn.7 april 1792.

136b
Oluf Nielsen og Kirsten Mortensdatter af Århus stift, søskende børn. 7 april 1792.

146
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Hansen og Karen Michelsdatter af Hornborg sogn i Århus stift, søskende børn. 13 april 1792.

146b
Enkemand Niels Nielsen Gaden af Flade sogn, og Karen Sørensdatter af Åsted sogn i Ålborg stift, hun hans afdøde hustrues søster. 13 april 1792.

146c
Jeppe Pedersen af Øse sogn og Maren Jensdatter af Grimstrup sogn i Ribe stift, søskende børn. 13 april 1792.

147
Ditto for Rasmus Christophersen og Anne Jørgensdatter af Ålborg stift, hun og hans afdøde hustrue søskende børn. 13 april 1792.

148
Ditto for Hans Nielsen og Maren Pedersdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 13 april 1792.

161
Jens Kirketerp, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader at Jens Kirteterp, extra betient ved toldvæsenet i vor købstad Thisted, og Godske Praem sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, anset at de skal være søskende børn. 20 april 1792.

161b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for bønderfolkene Rasmus Jensen og Dorthe Jensdatter af Hornslet sogn i Århus stift, næst søskende børn. 20 april 1792.

162
Ditto for Christen Olesen Kloster, og Karen Pedersdatter Kiergård af Ribe stift, næst søskende børn. 20 april 1792.

162b
Hans Christensen Sønderboe, og Anna Elisabeth Stephansdatter Schmidt af Ribe stift, næst søskende børn. 20 april 1792.

163
Så og ditto for Jens Terkelsen og Karen Sørensdatter af Uldum sogn i Ribe stift, næst søskende børn. 20 april 1792.

178
Anders Michelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Anders Michelsen og Maren Poulsdatter af Fruering sogn i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. 27 april 1792.

178b
Samme dag blev ligelydende bevilling udstedt for bønderfolkene, Jørgen Christensen og Maren Jensdatter af Viborg stift, udi 2 og 3 led beslægtede. 27 april 1792.

179
Ditto for Christen Lauritzen og Kirsten Thuesdatter af Ribe stift, søskende børn. 27 april 1792.

180
Ditto for Ole Christensen og Margrethe Pedersdatter af Ålborg stift, søskende børn. 27 april 1792.

183
Jacob Johansen, ægteskabs bevilling med farbroders enke.
Bevilger og tillader, at Jacob Johansen Norre og enken Susanne Fents, afgangne Schack Norres [Nørres?] efterleverske af vor stabelstad Fredericia, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal være hendes afgangne mands broder søn. 2 maj 1792.

189
Hr Andreas Severin Rup, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Andreas Severin Rup, sognepræst for Gerlev og Enslev menigheder i Århus stift, og Anna Dorothea Esmarch, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 5 maj 1792.

189b
Lige bevilling er samme dag udfærdiget, for købmand Bertel Jensen Mørck og Mariane Bomholt af vor købstad Ålborg, hun hans afgangne hustrues søster datter. 5 maj 1792.

190
Ditto for Jonas Lauritzen og Edel Pedersdatter af Ribe stift, søskende børn. 5 maj 1792.

191
Så og ditto gratis, for Espen Laursen og Inger Marie Nielsdatter af Århus stift, i 2det og 3die led beslægtede. 5 maj 1792.

191b
Anders Pedersen og Karen Marie Bojesdatter af Ålborg stift, næst søskende børn. 5 maj 1792.

192
Samt ditto for Gregers Hansen af vor købstad Vejle, og Dorthe Mortensdatter af Ribe stift, søskende børn. 5 maj 1792.

206
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Andersen og Maren Pedersdatter af Skivehus amt, hun og hans afdøde hustrue søskende børn. 11 maj 1792.

206b
Jens Pedersen og Else Marie Pedersdatter af Halds amt, næst søskende børn. 11 maj 1792.

207
Lauritz Andersen og Karen Lauritzdatter af Århus stift, hun hans afdøde kones søster. 11 maj 1792.

208
Anders Pedersen og Maren Sørensdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 11 maj 1792.

223
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Sørensen og Maren Christensdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster. 18 maj 1792.

223b
For Niels Christensen Bøsting og Maren Jeppesdatter af Viborg stift, hun hans afdøde hustrues søskende barn. 18 maj 1792.

233
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Jensen og Øllegård Frederiche Pedersdatter af Århus stift, hun en datter af hans søskende barn. 25 maj 1792. 18 maj 1792.

234
Så og ditto for Peder Jensen og Karen Rasmusdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster. 18 maj 1792.

234b
Thue Iversen og enken Marlene Pedersdatter af Holmsland under Ribe stift, søskende børn. 18 maj 1792.

240
Søren Jensen, ægteskabs bevilling med broders enke.
Bevilger og tillader, at bondekarl Søren Jensen af Gørding sogn i Ribe stift, og enken Anne Jørgensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes afgangne mand Jens Jensen skal have været brødre. 1 juni 1792.

245
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Lassen og Mette Christensdatter af Viborg stift, søskende børn. 1 juni 1792.

245b
Enkemand Morten Jacobsen og Johanne Rasmusdatter af Århus stift i 2det og 3die led beslægtede. 1 juni 1792.

264
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Boller Christensen og Maren Nielsdatter af Halds amt, hun hans afdøde hustrues søskende barn. 8 juni 1792.

264b
Christen Berthelsen og Dorothea Nielsdatter af Ålborg stift, søskende børn. 8 juni 1792.

276
Degn Jens Lauritzen Schiønning, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Lauritzen Schiønning, sognedegn for Tisted og Binderup menigheder i Viborg stift, og Dorthe Christensdatter af Grønderup [Grynderup] sogn i bemeldte Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 15 juni 1792.

277
Samme dag blev og udfærdiget ditto, for Christen Sørensen og Maren Christensdatter af Holmsland under Ribe stift, søskende børn. 15 juni 1792.

288
Christen Sørensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at fæstebonden Christen Sørensen og Anne Laursdatter af Hinge sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans søskende barns datter. 22 juni 1792.

288b
Samme dag blev og udfærdiget, for Johan Friderich Christiansen og Dorthe Marie Jensdatter af Århus stift, søskende børn. 22 juni 1792.

288c
Christen Hansen og Anne Christensdatter af Ribe stift, søskende børn. 22 juni 1792.

289
Ditto for Thomas Pedersen og Maren Thomasdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster. 22 juni 1792.

290
Anders Garberg og enken Anne Jørgensdatter af Halds amt, hun hans afdøde hustrues søster. 22 juni 1792.

302
Så og ægteskabs bevilling gratis, for Claus Michelsen og Inger Poulsdatter af Viborg stift, i 2det og 3die led beslægtede. 29 juni 1792.

315
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling for Niels Nielsen, og Anne Jensdatter af Århus stift, søskende børn. 6 juli 1792.

316
Ditto gratis for Peder Pedersen og Karen Olesdatter af ditto stift, hun hans afgangne hustrues søster. 6 juli 1792.

326
Ole Madsen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Ole Madsen og Maren Pedersdatter af Holmsland i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 13 juli 1792.

326b
Ligelydende bevillinger udstedt under samme dato for bønderfolkene, Niels Bertelsen og Marie Sørensdatter af Røgen sogn i Århus stift i 2det og 3die led beslægtede. 13 juli 1792.

326c
Anders Sørensen Krogen og Kirsten Pedersdatter Tiembl? af Skive sogn i Ålborg stift, søskende børn. 13 juli 1792.

326d
Niels Christensen Guddesen og Cicillie Jensdatter af Mejlby i Brorstrup sogn, Ålborg stift, hun hans afdøde hustrues søskende barn. 13 juli 1792.

327
Ditto for Lars Hansen og Anne Christensdatter af Vestervig sogn under Ålborg stift, næst søskende børn. 13 juli 1792.

328
Ditto for Niels Lauritzen og Kirsten Danielsdatter af Asp sogn i Ribe stift, næst søskende børn. 13 juli 1792.

340
Else Iversdatter, bevilling at ægteskabet imellem hende og mand Christen Christensen må være ophævet.

C7mus G a v, at eftersom Else Iversdatter af Hårstrup under Coldinghus amt, udi ansøgning som os allerunderdanigst er bleven forestillet, haver andraget, at hendes mand Christen Christensen, som for 2de begåede tyverier er ved høyesterets dom af 9 october 1788 tilfunden at kagstryges og forsettes til arbeide i Københavns fæstning sin livstid, men ved vores allernådigste resolution af 9de januari 1789 blev befriet for kagstrygning, samt benådet med 6 års fæstnings arbeide, skal førend han begik foranførte forseelse have forladt hende med 4re uopdragne børn i den yderste armod, efter at han ved slet opførsel var gerådet i sådan gield, at deres eyende gård, tillige med deres øvrige eyendele ved offentlig auction var bortsolgt, og at hun i sådan forfatning måtte tage sin tilflugt til sine slægtninge, som siden have givet hende og børn det fornødne ophold, men at dette efterhånden skal falde dem besværligt, og at det er hende umuligt ved egen hielp, at kunne underholde sig og børn, samt give disse en christelig opdragelse, hvorfor hun derhos allerunderdanigst haver begieret, at måtte fraskilles bemelte hendes mand, samt tillades at indgå andet ægteskab, hvor ved hun kunne se sig i stand til selv at opdrage og forsørge sine børn. Da ville vi efter hendes ansøgning, samt i betragtning af de os i øvrigt foredragne omstændigheder, allernådigst have bevilget og tilladt, at det mellem hende og bemelte hendes mand Christen Christensen indgåede ægteskab, må være ophævet, og hende tilladt at indlade sig i nyt ægteskab. 20 juli 1792.

345
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Jensen og Margrethe Sørensdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 20 juli 1792.

346
Ditto for Niels Michelsen og Karen Nielsdatter Krag af Århus stift, hun hans afgangne hustrues søskende barn. 20 juli 1792.

354
Jens Pedersen Odde, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Pedersen Odde, og Dorthe Pedersdatter af Hiernum? sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.  27 juli 1792.

354b
Ligelydende bevilling blev under samme dato udfærdiget for bønderfolkene, Anders Jensen af Store Tollund i Ejstrup sogn, og Kirsten Sørensdatter af Arreskov i Nørre Snede sogn under Århus stift, næst søskende børn. 27 juli 1792.

354c
Jens Sørensen af Øster Vandet i Sjørslev sogn og Mette Andersdatter af Levring by og sogn i Århus stift, næst søskende børn. 27 juli 1792.

355
Og på stemplet papir, for Anders Pedersen og enken Margrethe Rasmusdatter af Elsted sogn under Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster. 27 juli 1792.

355b
Ditto for Povel Jensen og Mette Olesdatter, af Elsted sogn og Århus, søskende børn. 27 juli 1792.

368
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Lars Pedersen Loy og Maren Andersdatter af Galten sogn under Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster. 3 august 1792.

377 - 378 - 379

Kan ikke læses da filmen er næsten sort.

386
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christian Jensen Hasselager og Anne Pedersdatter af Ørum sogn i Dronningborg amt, næst søskende børn. 10 august 1792.

398 - side 913b
Niels Christensen, ægteskabs bevilling med broder enke.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Christensen og enken Birgithe Christensdatter afgl Zacarias Christensens enke af Vrå sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde broders enke. 17 august 1792.

407
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Nielsen og Anne Rasmusdatter af Calø amt i Århus stift, søskende børn. 17 august 1792.

415
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Pedersen og Kirsten Madsdatter af Bøvling amt, hun hans afdøde hustrues søster. 24 august 1792.

416
Ditto for Jens Rasmussen og enken Karen Sørensdatter af Skanderborg amt, hun hans afgangne stedfaders anden hustru. 24 august 1792.

431
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Jensen og Karen Michelsdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues halv søster. 31 august 1792.

432
Ditto for Rasmus Andersen og Anne Maria Pedersdatter af Calø amt, søskende børn.
31 august 1792.

446
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Pedersen og Karen Christensdatter af Hjerm sogn i Ribe stift, søskende børn. 7 september 1792.

458
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Morten Sørensen og Karen Mortensdatter af Jerne sogn i Ribe stift, uanset at de skal være søskende børn. 14 september 1792.

481
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis for Niels Olesen og Kirsten Christensdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 28 september 1792.

481b
Christen Thomsen og Kirsten Pedersdatter af Ålborg stift, næst søskende børn. 28 september 1792.

482
Ditto for Michel Jensen og Karen Nielsdatter af Stjernholms amt, søskende børn. 28 september 1792.

497
Samme dag blev og udfærdiget Michel Madsen, ægteskabs bevilling gratis med Mette Marie Pedersdatter af Egå sogn under Calø amt, i andet og 3die led beslægtede. 12 oktober 1792.

497b
Las Jensen og Anna Lausdatter af Ejstrup sogn under Silkeborg amt, næst søskende børn. 12 oktober 1792.

497c
Jacob Joppen af Oldsum på Vesterlands Føhr og Thers Peters af Toftum, næst søskende børn. 12 oktober 1792.

498
Ditto for Peder Jacobsen Kanstrup og Karen Marie Nielsdatter af Thisted sogn i Ålborg stift, søskende børn. 12 oktober 1792.

504
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Jørgensen og Maren Laursdatter  af Ålborg stift, næst søskende børn. 19 oktober 1792.

505
Ditto for Anders Sørensen og Mette Jensdatter af Øen Endelave under Århus stift, hun  hans afdøde hustrues søster. 19 oktober 1792.

506
Ditto for Jens Hansen og Maren Nielsdatter af Finderup sogn under Viborg stift, hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 19 oktober 1792.

516
Lars Pedersen ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Lars Pedersen og Edel Knudsdatter af Sundby i Hammerum herred i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme,  uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søsterdatter.  26 oktober 1792.

516b
Bønderfolkene Søren Madsen og Johanne Stephansdatter af Kragelund i Bække sogn i Ribe stift, uanset at de skal være næst søskende børn. 26 oktober 1792.

516v
Christen Nielsen og Maren Jensdatter af Uggerby sogn i Ålborg stift, næst søskende børn. 
26 oktober 1792.

517
Ditto for Jens Jensen og Karen Laursdatter af Ålborg stift, hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 26 oktober 1792.

517b
Jens Gregersen Bundgård og Bodil Mathiasdatter af Øsløs sogn under Ålborg stift, søskende børn. 26 oktober 1792.

518
Ditto på stemplet papir for købmand Søren Schandorph og Christiana Hindt af Ålborg, næst søskende børn.
26 oktober 1792.

533
Niels Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Nielsen og Christine Jensdatter af Møgeltønder sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 6 november 1792.

537
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Mads Mogensen og Anna Cathrine Hobolt af Hvejsel sogn under Skanderborg amt, hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 9 november 1792.

537b
Så og for Jens Rasmussen og Marie Kirstine Pedersdatter af Helgenæs sogn under Calø amt, næst søskende børn. 9 november 1792.

550
Ægteskabs bevilling gratis, for Lars Jensen og Maren Mortensdatter af Ålborghus amt, søskende børn. 16 november 1792.

567
Samme dag blev og udfærdiget for Maren afg Niels Måle, bevilling til ægteskabs indtrædelse, uagtet skiftet efter hendes afgangne mand endnu ei er afsluttet.
Bevilger og tillader, at Maren Nielsdatter afg snedker Niels Nielsen Måles efterleverske af Siem under Ribehus amt, må indlade sig i nyt ægteskab uagtet skiftet efter hendes afgangne mand ikke endnu er sluttet. 23 november 1792.

568
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Nielsen og Anna Bertelsdatter af Ålborg stift, hun hans afgangne søskende barns efterladte enke. 23 november 1792.

568b
Mads Jørgensen og Anna Pedersdatter af Serup i Århus stift, søskende børn.
23 november 1792.

569
Iver Pedersen  og Anna Gregersdatter af Sønder Vium sogn under Ribes stift, søskende børn. 23 november 1792.

570
Vielseseddel for Hans Knudsen og Maren Michelsdatter af Colding. 23 november 1792.

587
Christen Laursen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Laursen og Johanne Pedersdatter af Jerslev sogn under Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 30 november 1792.

587b
Ligeledes samme dag udfærdiget bevilling, for bønderfolkene Mads Jensen og Johanne Jensdatter af Skibet sogn i Coldinghus amt, søskende børn. 30 november 1792.

588
Ditto for Peder Sørensen og pigen Anne Rasmusdatter af  Skanderborg amt, i 3 led beslægtede. 30 november 1792.

595
Christen Christensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Christensen og Maren Christensdatter Gadgård af Sahl sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde morbroders enke. 7 december 1792.

599
Stephen Pedersen og Anna Hansdatter, bevilling til trolovelses ophævelse.

C7mus G a v at eftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, at Stephan Pedersen af Tandrup [Fandrup?] i Århus stift, efter at være den 20 juli sidst trolovet til enken Anna Hansdatter af Hornborg sogn, nu vægrer sig ved at ægte hende, på grund af hendes gemyts beskaffenhed som han frygter at ville forårsage ham et ubehageligt ægteskab, da ville vi i anledning heraf samt efter den fra biskoppen over Århus stift derover indkomne forestilling allernådigst have bevilget og tilladt, at den imellem dem indgangne trolovelse må på den ved forordningen af 19 februar 1783 befalede måde ophæves. 7 december 1792.
[Er overstreget - måske ophævet].

603
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Lauritzen og Maren Hansdatter af Ribe stift, hun hans afdøde kones halv søster. 7 december 1792.

604
Ditto for Søren Rasmussen og Maren Øvlisdatter af Malling sogn. 7 december 1792.

605
Så og vielsebrev gratis for Jens Pedersen af Thorup. 7 december 1792.

613 [Efter angivelse af R Neumeister]
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Sørensen og Elisabeth Fransdatter af Underup sogn under Stjernholms amt, hun og hans afdøde hustru fuld søskende. 14 december 1792.
Kirkebog:
22 februar 1793 blev enkemanden Peder Sørensen af Lundum og Elsebeth Frandsdatter i Torp copuleret. Forlovere Peder Møller i Lundum Mølle og Niels Andersen, ibid.

614
Ditto for Niels Jensen og Dorthe Nielsdatter af Skive sogn under Viborg stift, søskende børn.
14 december 1792.

620
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Mortensen og Karen Sørensdatter af Holmsland i Ribe stift, søskende børn. 21 december 1792.

630
Samt ægteskabs bevilling gratis for Jens Olesen og  Mette Maria Sørensdatter  af Them sogn i Århus stift, søskende børn.
28 december 1792.

631
Ditto for Jens Madsen Kopøt og Marie Kirstine Christensdatter af Ålborg stift, næst søskende børn. 28 december 1792.

 

Færdig med læsning film M548123 jyske registre fra Rigsarkivet.

År 1790 - 1792.

Begyndt film 548124 år 1793 – 1794.

Anno 1793.

6
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Anders Sørensen og Mette Nielsdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues broder datter. 4 januar 1793.

Folket i Midten.

Sogn: Storring  Herred: Framlev Amt: Århus.

Brudgom: Anders Sørensen Opholdsted: ?
Brud:  Mette Nielsdatter Opholdssted: Storring
Vielsesdato: 15 Marts 1793.

Kirkebogens Vielsesdata: Trolovede: den 15de Janv. forlangte Enkemand Anders Sørensen troelovelse med Pigen Mette Nielsdatter i Stoering, foreviiste Kongelig Tiladelse af 4de Janv sidst, da Pigen var hands afdøde kones Broderdatter. Forlovere [...] Mathis Sørensen, Niels Sørensen.
Vielse: den 15de Martii 1793 Viede.
Arkiv: C 357-1 Folie: 126

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

693
Og på stemplet papir for Knud Pedersen, og Zidsel Povelsdatter af Århus stift, sødskende børn. 27 november 1795

Folket i midten:

Sogn: Stjær  Herred: Framlev:  Amt: Århus.
Brudgom: Knud Pedersen  opholdsted: Stjær
Brud: Zidsel Povelsdaatter Olholdsted: ?
Vielsedato: 29 januar 1796 Viede.

Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse: den 26de Nov. 1795 forlangte Thomas Rasmussen af Gram og Povel Nørgaard af Witved som formyndere for Pigen Zidsel Povelsdaatter, denne Pige troelovet til ungkarl Knud Pedersen af Stier [.Bevilling.] Forlovere: Povel Pedersen, Tomas Rasmusen.
Vielse: den 29de Janu. 1796 Viede.
Arkiv: C 357-12  Folie: 119 og 120

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

51
Ditto for Peder Nielsen og Maren Christensdatter af Århus stift, hun en søsterdatter af hans afdøde hustru. 29 Januar 1796.

Folket i midten:

Sogn: Galten. Herred: Framlev.  Amt: Århus.
Brudgom: Peder Nielsen  Opholdssted: Storring
Brud: Maren Christensdatter  Opholdssted:
Vielsedato: 16. Juni 1798

Kirkebogens vielsesdata:: Trolovelse: Den 9, Janv. 1798 Troelovet Enkemanden Peder Nielsen af Stoering til sin kones Syster og næstsydskende Barn efter foreviist Kongelig Tilladelse, Forlovere: Christen Michelsen som var Fader til Pigen Maren Cdatter og Peder Rasmusen af Stoering.
Vielse: d 16, Junii 98 Viede


Arkiv: C 357-19  Folie 120

126
Ditto for Peder Pedersen, og Kirsten Sørensdatter af nye Århus amt, næst sødskende børn. 11 marts 1796

Folket i Midten: 
 

Sogn: Borum  Herred: Framlev  - Amt: Århus
Brudgom:  Peder Pedersen Opholdssted: Borum
Brud: Kirsten Sørensdatter  Opholdssted: Borum
Vielsesdato: Den 28de Juni 1796

Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse: Den 10 Martij blev Ungkarl Peder Pedersen trolovet med Pigen Kirsten Sørensdatter begge her af Byen, og da disse Personer [er] Næst Sødskende Børn, havde de ansøgt og bekommet Kongelig [...] På Fæstemandens Vegne P. Hillesfeldt, På Fæstemøens Vegne Søren Elev.
Vielse: Den 28de Juni 1796. blev Ungkarl Peder Pedersen copuleret med Pigen Kirsten Sørensdatter i Borum Kirke.
Arkiv: C 355-2  Folie 318 og 319

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Hvorfor der står, at Brudeparret i bevillingen er af "Nye Århus" har jeg [R Neumeister] ingen anelse om. Søren (Pedersen) Elev er selv, som næstsødskendebørn, blevet gift med bevilling i 1765. Han kommer fra Elev og hustruen fra Borum. De er bosiddende i Borum.

7
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Sørensen og Kirsten Nielsdatter Bondin af Viborg stift, hun hans afdøde hustrues søster datter.
4 januar 1793.

333
Søren Stilling, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og hustruen.

C7mus G a v, at da vi under 22 februari 1793, allernådigst haver forundt møller Søren Stilling af Stornord [v7 Norsminde under Århus stift og osv osv.

Folket i Midten:

Sogn: Malling Herred: Ning   Amt:  Århus
Brudgom: Søren Stilling   Opholdssted: Storenor
Brud: Ane Sørensdatter  Opholdssted: Snovdrup

Kirkebogens Vielsesdata: Trolovelse: d 3 Junii trolovede Sr. Søren Stilling hos Her Møller i Kiøbenhavn, men nu boende i Stor Nord, som ved kongelig Tilladelse af 27 Maij var bevilget at indgaae i Ægteskab, skiønt han forrige Kone endnu lever i Kiøbenhavn, og Pigen Ane Sørensdatter af Snogdrup .
Vielse: den 28 Junii Copulerede.
Arkiv. C372-1 Folie 262.
Noter:
Forlovere: Hans Pedersen og Rasmus Nielsen.

De foregående rettelser en alle efter angivelse af R Neumeister,  der harvendt såvel som fridage til at gennemgå ekstrakterne i jyske register bl a 10 og 11 - en stor tak til hende.

12
Studiosus Peter August Stenfeldt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at studiosus theoligiæ Peter August Stenfeldt af vor kongelige residentzstad København og Cathrine Marie Timmermann af Vindum Overgård under Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 10 januar 1793.

13
Niels Nielsen Mørch, ægteskabs bevilling gratis med morbroders enke.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Nielsen Mørch og Silla Margretha Poulsdatter, afgangne Thomas Thomsens efterleverske af Møgeltønder sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal være fornævnte hendes mands stifsøn. 11 januar 1793.

17
Peder Christensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Christensen og Maren Nielsdatter af Lyngå sogn under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende bårn.11 januar 1793.

17b
Samme dag blev ligeledes udfærdiget bevilling, for bønderfolkene Peder Andersen og Maren Pedersdatter af Øster Dahl i Ølby under Ribe stift, hun hans afdøde hustrues søster. 11 januar 1793.

17c
Hans Laustsen og Bodil Cathrine Nissen af Bevtoft sogn under Ribe stift, søskende børn.
11 januar 1793.

18
Ditto for Jens Christophersen og Maren Nielsdatter af Århus stift, søskende børn.
11 januar 1793.

19
Ditto for Harch Jung Rørden og Antze Kittels af Uttersum på Vesterlands Føhr under Ribe stift, i 3die led beslægtede.
11 januar 1793.

31
Lars Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Lars Pedersen af Sulbæk og Anne Jensdatter af Døhl? Dohl? i Børglum amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. 18 januar 1793.

31b
Samme dag blev og udstedt lige bevilling, for Gregers Pedersen og enken Johanne Hansdatter af Hylleberg Svejstrup [Råsted sogn] under Mariager amt, søskende børn. 18 januar 1793.

32
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Sørensen og Maren Jensdatter af Århus stift, næst søskende børn. 18 januar 1793.

33
Ditto for Jørgen Hansen Winther og Birthe Jensdatter Thyre af Helgenæs under Århus stift, i 3 led beslægtede. 18 januar 1793.

41
Og ægteskabs bevilling gratis, for Anders Grousen og Anne Kirstine Christensdatter af Ribe stift, søskende børn. 25 januar 1793.

54
Hans Jensen, ægteskabs bevilling, gratis.

C7mus G a v, at vi have bevilget og tilladt, at bønderfolkene Hans Jensen og Else Kirstine Nielsdatter af Folby sogn under Århus stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være søskende bårn.1 februar 1793.

65
Samme dato udfærdiget ægteskabs bevilling, for Christen Madsen og Anne Pedersdatter af Ejstrup sogn under Silkeborg amt. Søskende børn. 8 februar 1793.

66
Ditto for Søren Poulsen og Anne Michelsdatter af Todbjerg sogn under Århus stift. I 3die led beslægtede. 8 februar 1793.

67
Ditto for Jens Sørensen og Anne Nielsdatter af Århus stift, søskende børn. 8 februar 1793.

75
Lauge Hansen, ægteskabs bevilling gratis med broders enke.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Lauge Hansen og Anne Pedersdatter, afgangne Christen Hansens efterleverske af Ansager sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde broders enke. 15 februar 1793.

84
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Esper Michelsen og Maren Jepsdatter af Ribe stift, søskende børn. 15 februar 1793.

84b
Do for Peder Michelsen og Birthe Sørensdatter, afg Michel Therchildsens enke af Ålborg stift, hinanden i 3die led besvogrede. 15 februar 1793.

85
Ditto for Anders Hansen og Silke Jensdatter af Stjernholms amt, hun og hans afdøde hustrue søskende barn. 15 februar 1793

101
Niels Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen og Maren Nielsdatter af Ry sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 22 februar 1793.

101b
Samme dag blev lige bevilling udstedt, for Niels Sørensen og Karen Nielsdatter af Århus stift, næst søskende børn. 22 februar 1793.

102
Peder Rasmussen og Maren Jensdatter af Viborg stift, hun hans afdøde hustrues søster. 22 februar 1793.

103
Michel Jensen og Maren Rasmusdatter, af Todsløv [Ø Tørslev?] sogn under Dronningborg amt, næst søskende børn. 22 februar 1793.

104
Frederich Agerschou og Anne Frederichsdatter af Finderup sogn i Ribe stift, næst søskende børn. 22 februar 1793.

119
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Hans Thuesen Vest og Anne Jensdatter af Høe? sogn under Riberhus amt, hun hans afdøde hustrues søskende barn.1marts 1793.

119b
Hr Ditlev Monrad, sognepræst for Øster Velling og Helstrup og Grensten menigheder i Viborg stift og Cathrine Marie Næss, hun hans afdøde hustrues søster.1marts 1793.

120
Ditto gratis, for Hans Jeppesen og Karen Rasmusdatter af Torrild sogn under Åkier amt, hun hans afdøde hustrues søster. 1 marts 1793.

133
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Christen Poulsen og Kirsten Laursdatter af Skivehus amt. Søskende børn. 8 marts 1793.

133b
Rasmus Jacobsen og Maren Jacobsdatter af Århus stift, næst søskende børn. 8 marts 1793.

134
Rasmus Hansen og Maren Rasmusdatter af Århus stift, i 2det og 3die led beslægtede.
8 marts 1793.

135
Christen Pedersen og Anna Nielsdatter af Tvilum sogn i Århus stift. Hun hans afdøde hustrues søskende barn. 8 marts 1793.

135b
Mads Jensen og Anne Kirstine Olesdatter af Flynder sogn i Ribe stift, søskende børn. 8 marts 1793.

146
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Adam Nielsen og Anne Jensdatter af Århus stift, han hendes afg mand søskende barn.15 marts 1793.

146b
Anders Nielsen og Anne Margrethe Jesdatter af Ribes stift, søskende børn. 15 marts 1793.

146c
Christen Knudsen af Ajstrup sogn i Vendsyssel og Mette Christensdatter af Ørum sogn, næst søskende børn. 15 marts 1793.

147
Peder Pedersen og Anne Andersdatter af Silkeborg amt, næst søskende børn.15 marts 1793.

155
Samme dag [22 marts] blev og udfærdiget frue Christiane Jelstrup, bevilling til ægteskabs indtrædelse inden sørgeårets udløb.
22 marts 1793.

156
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Jens Hansen og Anne Larsdatter af Viborg stift, hun hans afdøde hustrues halv søster. 22 marts 1793.

157
Ditto gratis, for Jørgen Christensen og Birthe Cathrine Christensdatter af Skørring sogn i Århus stift. Søskende børn. 22 marts 1793.

168
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Hans Thomesen og Kirstine Nielsdatter af Skanderborg amt, næst søskende børn. 30 marts 1793.

168b
Peder Jensen Hald og Cathrine Nielsdatter af Voldum sogn under Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster. 30 marts 1793.

169
Jesper Hansen og Berthe Marie Hansdatter af Århus stift, søskende børn. 30 marts 1793.

169b
Jens Christensen og Barbara Mortensdatter af Ribe stift, søskende børn. 30 marts 1793.

187
Søren Frandsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Søren Frandsen og Anne Madsdatter af Skellerup sogn under Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.5 april 1793.

188
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Bertel Nielsen og Dorthe Christensdatter af Ålborg stift, søskende børn.5 april 1793.

197
Lars Andersen Toft, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og hustru Anna Maria Sørensdatter.

C7mus G a v, at eftersom husmand Lars Andersen Toft af Baroniet Ryssenstens gods i Ribe stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at hans hustru Anne Marie Sørensdatter, skal i året 1788 have forladt ham og være rejst til Amsterdam, uden at hun har villet komme til ham, eller at han har kunnet erholde anden efterretning om hende, end at købmand Rolof Wilchen i bemelte Amsterdam, har i et brev af 9de october 1790 meldt, at hun skulle være død på en rejse til Rotterdam, hvor hun havde giftet sig med en styrmand, og at han altså formener at kunne, efter loven erholde skilsmisse dom over hende, men at der til ville medgå lang tid, og at han i afvigte år har i den tanke, at bemelte hans hustrue ey mere var til, besvangret et andet fruentimmer ved navn Anne Marie Jensdatter, da ville vi efter fornævnte Lars Andersen Tofts derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladet, at det imellem ham og hans hustrue Anne Marie Sørensdatter indgåede ægteskab må være ophævet, og han indlade sig i nyt ægteskab med den af ham i afvigte år besvangrede, Anne Marie Jensdatter.12 april 1793.

201
Ægteskabs bevilling gratis, for Søren Nielsen og Anne Kirstine Simonsdatter af Silkeborg amt. Søskende børn. 12 april 1793.

202
Ditto for Thomas Laursen og enken Maren Knudsdatter af Skivehus amt. Næst søskende børn.12 april 1793.

213
Jesper Andersen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Jesper Andersen og Maren Madsdatter, bønderfolk i Øster Vandet sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at Jesper Andersen er søskende barn til Maren Madsdatters moder. 19 april 1793.

213b
Samme dag blev lige bevilling udfærdiget, for bønderfolkene Christen Pedersen og Kirsten Johnsdatter af Todbjerg sogn under Århus stift.19 april 1793.

214
Niels Jensen og Karen Nielsdatter af Folby sogn i Århus stift. Søskende børn.19 april 1793.

215
Hr Johannes Holdebrandt [Johannes Hildebrandt?] og Anne Cathrine Spandet, hun hans afdøde hustrues søster.19 april 1793.

Da der på denne film er mange testamenter m v, afskrives de senere og derefter indlægges på en side for sig selv.

223
Thomas Christian Pedersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Thomas Christian Pedersen og Maren Jensdatter af Elling sogn under Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 22 april 1793.

224
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Jensen og Anne Pedersdatter af Holme sogn i Århus stift, søskende børn. 22 april 1793.

225
Ditto for Christen Christensen og Anne Marie Andersdatter af Viborg stift, hun hans afgangne hustrues søskende barn. 22 april 1793.

242
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Niels Hansen og Anne Sørensdatter af Lemming sogn under Århus stift, søskende børn.3 maj 1793.

243
Ditto gratis for Søren Jensen og Anne Cathrine Sørensdatter af Calø amt, i 2det og 3die led beslægtede.3 maj 1793.

244
Ditto for Andreas Madsen og Else Andersdatter af Thyland, næst søskende børn.3 maj 1793.

253
Laurs Henrichsen Kiær, ægteskabs bevilling med broders enke.
Bevilger og tillader, at land dragon Laurs Henrichsen Kiær og enken Zidsel Jensdatter af vor købstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde broders enke.10 maj 1793.

259
Ægteskabs bevilling, for Jens Thomesen og Anne Marie Hansdatter af Coldinghus amt, i 3die led. 10 maj 1793.

270
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Sørensen og Kirstine Marie Olufsdatter af Serreslev i Ålborg stift, må udi ægteskabs sammenkomme, i 2det og 3die led.17 maj 1793.

270b
Jens Sørensen af Harte sogn og bye og Anne Jørgensdatter af Hesselballe by under Coldinghus amt, søskende børn.17 maj 1793.

271
Ditto for Jens Madsen og Anne Marie Christensdatter af Starup sogn i Ribe stift, hun hans afdøde hustrues søster. 17 maj 1793.

284
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Nielsen og Mette Nielsdatter af Handrup i Dråbye sogn under Calø amt, næst søskende børn. 24 maj 1793.

284b
Bønderfolkene enkemand Peder Nielsen og Edel Christensdatter af Mejlby sogn i Århus stift, hun hans afdøde hustrues søskende barn. 24 maj 1793.

285
Ditto for Peder Nielsen og Kirstine Frandsdatter af Brabrand sogn og by i Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster. 24 maj 1793.

296
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Larsen og Maren Christensdatter af Viborg stift. Søskende børn. 31 maj 1793.

297
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Madsen og Kirstine Pedersdatter af Eltang sogn under Coldinghus amt. 31 maj 1793.

314
Ægteskabs bevilling gratis for Stephen Rasmussen og Ellen Christensdatter af Århus stift, næst søskende børn. 7 juni 1793.

315
Ditto for Niels Hansen og Mette Jørgensdatter af Ribe stift. 7 juni 1793.

335
Elisabeth afg rådmand Bruuns, bevilling til ægteskabs indtrædelse før sørgeårets udløb.

C7mus G a v, at vi eftersom herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at Elisabeth Cathrine Thomsen, afgangne rådmand Knud Bruuns efterleverske af vor købstad Colding, må såfremt hun ikke er frugtsommelig efter bemelte hendes afgangne mand, sig udi nyt ægteskab indlade, uanset at sørge året efter hans død, udi hvilket hun efter det under 14 april 1752 allernådigst udgangne sørge reglement, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløbet.14 juni 1733.

336
Samme dag blev og udfærdiget rådmand Hans Deichmans ægteskabs indtrædelse før sørge årets udløb.14 juni 1793.

337
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Nielsen og Anne Pedersdatter af Calø amt, næst søskende.14 juni 1793.

337b
Niels Pedersen Fiembe? og Maren Nielsdatter Vester Estrup af Torslev sogn under Børglum amt, næst søskende børn.14 juni 1793.

338
Christen Sørensen Støvring og Anne Andersdatter, afg Niels Christensen Møllers efterleverske af Århus stift, hans fader halvbroder til hendes moder. 14 juni 1793.

339
På stemplet papir, for rådmand Hans Deichman og Elisabeth Catharine Thomsen, afgangne rådmand Knud Bruuns efterleverske af Colding. Søskende børn.14 juni 1793.

346
Ægteskabs bevilling gratis, for Søren Jensen og Anne Andersdatter af Århus stift, søskende børn. 21 juni 1793.

350
Jørgen Nielsen, ægteskabs bevilling med farbroders enke.

C7mus G av, at vi have bevilget og tilladt, at bønderfolkene Jørgen Nielsen og Mette Jensdatter, afgangen gårdmand Ole Pedersen efterleverske af Hansted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde farbroders enke.
28 juni 1793.

356
Ægteskabs bevilling gratis, for Otto Rasmussen og Ermgard Nielsdatter af Them sogn i Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster.28 juni 1793.

357
Ditto for Peder Jørgensen og Karen Mortensdatter af Barrit i Århus stift, hun hans afgangne hustrues søster.28 juni 1793.

372
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Peder Christensen Skibsted og Margrethe Christensdatter af Ålborg stift, søskende børn.5 juli 1793.

372
Ditto gratis, for Peder Andersen og Ellen Augustdatter af Skanderborg amt, hun hans afdøde hustrues søster.5 juli 1793.

404
Ægteskabs bevilling, for Peder Monsen og Helene Mummensdatter af Møgeltønder i Ribe stift. Søskende børn. 26 juli 1793.

405
Ditto gratis, for Christen Nielsen og Birthe Friderichsdatter af Halds amt, næst søskende børn. 26 juli 1793.

412
Otto Friderich Holtzemann, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og bortrømte hustru.

C7mus G a v, at eftersom borger og skomager Otto Friderich Holtzemann af vor købstad Mariager, for os allerunderdanigst haver andraget, at hans hustru Christine Margrethe Hansdatter, skal for hen imod 8 år siden, uden dertil given årsag fra hans side, have forladt ham og et med ham avlet barn, efter at han kort tilforn havde ægtet hende, samt at hun siden den tid ey skal have været at opspørge. Og som han derhos ved at indsende et tingsvidne, der beviser rigtigheden af hans andragende, samt at han før og siden har ført et anstændigt og christelig levnet, har anholdet om tilladelse, uden skilsmisse doms erhvervelse over hans hustrue, at indlade sig i nyt ægteskab. Da ville vi efter sådan hans ansøgning, samt den af stiftamtmanden og biskoppen over Århus stift, deres afgivne, og os tillige med ansøgningen foredragne erklæringer, hvori de have indstilt begiæringen på de anførte grunde, og da den undvigte ey heller efter stævning, forkyndt for Nørre Jyllands landsting skal have indfundet sig, lige som heller ikke nogen af de anførte vidner have kunnet forklare, om hun endnu lever, eller hvor hun opholder sig, allernådigst have bevilget og tilladt, at det mellem supplicanten og hans hustru Christine Margrethe Hansdatter indgåede ægteskab, må være ophævet og han må indgå nyt ægteskab. 2 august 1793.

413
Kirsten Christensdatter, bevilling til ægteskabs indtrædelse uden over bortrømte mand Hans Nielsen at tage skilsmisse dom.

C7mus G a w, at eftersom os allerunderdanigst er bleven foredraget en fra Kirsten Christensdatter af Vadum sogn under Ålborghus amt, udi vort land Nørre Jylland, indkommen ansøgning, hvor det andrages, at hendes mand Hans Nielsen skal i året 1769 være bortrømt fra hende, som da opholdt sig i Biersted sogn, og at ingen der i egnen skal siden den tid have hørt det ringeste til ham, samt at hun, som imidlertid her ført et ulasteligt liv, ønskede at indlade sig i andet ægteskab, men at hun skal være uformuende, til at udrede de bekostninger som en skilsmisse doms erhvervelse, over bemelte hendes undvigte mand ville udfordre. Da ville vi, efter den derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af stiftamtmanden over Ålborg stift, os elskelig geheime råd Theodose Levetzou, ridder, der over afgivne, og os ligeledes foredragne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladet, så og hermed bevilge og tillade, at fornævnte Kirsten Christensdatter, må uden foregående skilsmisse doms erhvervelse over hendes bortrømte mand, ovenmeldte Hans Nielsen indtræde i andet ægteskab, forbydendes etc. Frederiksborg den 2 august 1793.

423
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Rasmussen og Kirsten Sørensdatter af Dronningborg amt. Næst søskende børn. 2 august 1793.

424
Ditto for Jørgen Nielsen og Inger Jensdatter af Bøvling amt, næst søskende børn.
2 august 1793.

441
Jens Jensen Bonde, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillade,r at Jens Jensen Bonde af Assens sogn, og Anne Marie Sørensdatter af Rårup sogn under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrus søster. 9 august 1793.

441b
Samme dag blev ligeledes udfærdiget bevilling, for Peder Jensen Krogsgård og Else Sørensdatter af Levring sogn under Århus stift, søskende børn. 9 august 1793.

441c
Rasmus Mouritzen og Mette Larsdatter af Serup sogn under Århus stift, søskende børn.
9 august 1793.

442
Ditto for Jens Larsen og Birthe Simonsdatter af Tømmerby sogn i Ålborg stift, hun hans afgangne moders søskende barns datter. 9 august 1793.

443b
Ditto for Christen Nielsen og Anne Mortensdatter af Århus stift, søskende børn. 9 august 1793.

443c
Ditto for Gunde Thuesen og Anne Nielsdatter af Ribe stift, søskende børn. 9 august 1793.

452
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Rasmussen og enken Anne Jørgensdatter af Samsø, i 3 led beslægtede.16 august 1793.

466
Peder Christensen Hanne, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen Hanne og Maren Jensdatter Hede af Stauning sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrus søster. 23 august 1793.

466b
Ligeledes samme dag udfærdiget bevilling for Laurs Laursen, og Karen Kirstine Jensdatter af Vester Vedsted sogn i Ribe stift, i 2 og 3 led beslægtede.23 august 1793.

467
Ditto for Peder Rasmussen Sønder og Kirsten Christensdatter af Calø amt i Århus stift, hun hans afgangne hustrues søskende barn.
23 august 1793.

468
Ditto for Christen Rasmussen og Mette Hansdatter af Århus stift, hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 23 august 1793.

479
Ingeborg Wolling, bevilling til nye ægteskabs indtrædelse, uagtet hun ikke på lovlig måde kan bevise hendes mands, Christian Wollings død.

C7mus G a v, at efter som Ingeborg Wolling, jordemoder i vor købstad Ribe, for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes mand tobaksspindermester Christian Wolling skal i vores kongelige residentzstad, natten i mellem den 18 og 19 december 1790, efter at han på gaden var blevet overfaldet af et indvortes slag, være af vægterne opbragt på rådhuset, hvor han døde, og ved sin død efterlod hans enke med 2de små børn, i de kummerligste omstændigheder, ligesom bemelte supplicantinde endvidere beretter, at siden der intet efter hans død var at skifte eller dele, har hun ingen skiftebehandling kunnet eske, mindre forlangt sig meddelt, men at hun nu, såvel derved som ved den umulighed det er for hende, på lovlig måde at bevise sin mands død, hindres fra at indlade sig i et nyt ægteskab, som tilbydes hende og hvorved hun tror at kunne underholde sig og sine uopdragne børn. Da ville vi efter hendes ansøgning, have bevilget og tilladt, at hun må indtræde i nyt ægteskab, uagtet hun ey på lovlig måde kan bevise sin mands død. 30 august 1793.

494
Ægteskabs bevilling gratis, for Søren Jensen og Sidsel Sørensdatter af Veggerslev sogn i Calø amt, søskende børn. 6 september 1793.

494b
Ditto for Andreas Nicolai Lunding, musqveter ved det første jyske infanteri regiment, og enken Kirstine Marie Pedersdatter af Bække sogn under Coldinghus amt, hun hans afdøde hustrues halvsøster. 6 september 1793.

495
Ditto for Christen Pedersen Huus af Stauning sogn i Ribe stift, og Birgitte Larsdatter, næst søskende børn. 6 september 1793.

508
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Madsen og Maren Nielsdatter af Ribe stift, søskende børn.13 september 1793.

530
Samme dag 27 september 1793 blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Andersen Østergård, og Maren Mortensdatter af Vandborg sogn i Ribe stift, udi vort land Nørre Jylland, søskende børn. 27 september 1793.

547
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Jensen og Maren Jensdatter af Århus stift, hun hans afgangne hustrues søster. 4 oktober 1793.

548
Ditto for Jens Cortsen og Anne Johnsdatter Storhauge af Læsø, næst søskende børn.
4 oktober 1793.

549
Ditto for Peder Jensen og Karen Christensdatter af Hedensted i Århus stift, næst søskende børn. 4 oktober 1793.

561
Samme dag - 11 oktober 1793, blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Ole Rasmussen og Mette Marie Madsdatter af Århus stift, næst søskende børn.11 oktober 1793.

562
Ditto for Laurs Sørensen og Kirsten Andersdatter af Ørslev Klosters sogn i Viborg stift, næst søskende børn.11 oktober 1793.

563
Ditto for Christen Pedersen og Anne Andersdatter af Århus stift, næst søskende børn.
11 oktober 1793.

564
Ditto for Søren Larsen og Anne Mortensdatter af Ribe stift, næst søskende børn.
11 oktober 1793.

484
Søren Hansen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Hansen og Sidsel Nielsdatter af Oksby sogn under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn.18 oktober 1793.

584b
Samme dag blev lige sådan bevilling udfærdiget, for bønderfolkene Peter Jensen og Anne Marie Hansdatter af Ballum sogn på grevskabet Schackenborg, hun hans afdøde hustrue søster. 18 oktober 1793.

585
Ditto for Christen Andersen og Kirsten Jensdatter af Lundgård under Ålborghus amt, søskende børn. 18 oktober 1793.

586
Ditto på stemplet papir fra Anders Christensen Amstrup, og Karen Mortensdatter Møller af Vandborg sogn i Ribe stift, hun hans afdøde hustrues søsterdatter. 18 oktober 1793.

597
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Nielsen Overgård og Giertrud Nielsdatter af Hørsted sogn, i 2det og 3die led beslægtede. 25 oktober 1793.

598
Ditto for Mogens Povelsen Dragsbech, og Mette Christensdatter Brandi af Ålborg stift, næst søskende børn. 25 oktober 1793.

599
Ditto for Christen Nielsen og Mette Bertelsdatter af Ål sogn i Ribe stift, næst søskende børn.
25 oktober 1793.

600
Ditto på stemplet papir, for Peder Christensen og Anne Rasmusdatter af Emmelev sogn udi Ribe stift, søskende børn. 25 oktober 1793.

615 – side 262b
Jørgen Kierulf, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Kierulf af Ristrup i Århus stift, og Mette Cathrine Poulsen af Vester Alling under Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 1 november 1793.

616
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Rasmussen og Maren Sørensdatter af Dover sogn i Skanderborg amt, hun hans afdøde hustrues søster. 1 november 1793.

617
Ditto for Mads Pedersen og Anne Mari Knudsdatter af Skagen i Ålborg stift, søskende børn.
1 november 1793.

618
Og ditto for Thomas Christensen, og Else Marie Iversdatter af Lundenes amt i Ribe stift, i 3die led beslægtede. 1 november 1793.

620
Vill Ottesen, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og undvigte hustru.

C7mus G a v, at eftersom feldbereder Will Ottosen af Løgstør for os allerunderdanigst haver andraget, at hans hustru Anne Hansdatter Halkier i året 1783, efter næppe 8 måneders ægteskab har forladt ham, og er bortrømt med en skipper ved navn Christen Klim, hos hvem hun forhen havde tient, samt ladet sig vie til ham i Sverige, og ey siden her i landet indfundet sig, og han derhos haver meldet, at da han nu ved dette hendes forhold har tilsat en del af sin formue, og hans forfatning, så længe han uden medhielp skal henleve i ugift stand, daglig forværres, så ønsker han at indtræde i andet ægteskab, men at når han på den i loven befalede måde, forinden skulde erhverve skilsmisse dom over sin hustru, vilde han som en meget fattig og enfoldig mand, nødes til at opgive dette ønske. Da ville vi efter denne begiering, samt den fra stiftamtmanden over Viborg stift, indhentede og tillige med ansøgningen foredragne erklæring, allernådigst have bevilget, at det imellem supplicanten og hans undvigte hustru Anne Hansdatter Kold Kiær [2 stavemåder]  værende ægteskab må være aldeles ophævet, og at han uden foregående skilsmissedoms erhvervelse, må indlade sig i andet ægteskab. 8 november 1793.

629
Niels Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Kirsten Christensdatter af Kolt by udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have begået leyermål med hendes moster, Anne Jensdatter. 8 november 1793.

630
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Caspersen og Karen Simonsdatter af Hassing herred i Ørum amt, næst søskende børn. 8 november 1793.

631
Ditto for Holden Nielsen og Lene Johanne Hansdatter af Caslund [Kalvslund) sogn i Ribe stift, søskende børn. 8 november 1793.

632
Ditto for Hans Pedersen og enken Jeng Christensdatter af Hygum sogn i Ribe stift, næst søskende børn. 8 november 1793.

632b
Og for Peder Jensen og Kirsten Thygesdatter af Brøns sogn i Ribe stift, søskende børn.
8 november 1793.

641
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Rasmussen og pigen Maren Nielsdatter af Egå sogn i Århus stift, søskende børn.15 november 1793.

642
Ditto for Peder Michelsen og Maren Sørensdatter af Brøndrup? Brønderup? i Ålborg stift, hun hans afdøde hustrues stifdatter. 15 november 1793.

651
Niels Laursen og Valborre Pedersdatter, hvis trolovelse var bleven ophævet, bevilling at må indtræde i ægteskab sammen.
Bevilger og tillader, at eftersom husmanden Niels Larsen af Lillevorde by og sogn under Viborg stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at efter at den imellem ham og Valborre Pedersdatter, i sidst afvigte vinter indgangne trolovelse, på den ved vores allernådigste forordning af 19 februar 1783 befalede måde, var bleven ophævet, ere de nu igien blevne enige om at fuldbyrde det deres ægteskabs løfte. Da ville vi allernådigst have bevilget og tilladt, at de uagtet sådan forhen indgangne trolovelses ophævelse, må udi ægteskab sammenkomme. 22 november 1793.

653
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Michelsen og Karen Frandsdatter af Skanderborg amt, hun hans afdøde hustrues søster. 22 november 1793.

654
Ditto for Søren Andersen og Anne Nielsdatter, af Nørre Sundby i Ålborg stift, søskende børn. 22 november 1793.

655
Ditto for Peder Rasmussen og Mette Michelsdatter af Åby, under Havreballegårds amt, søskende børn. 22 november 1793.

670
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Iversen og Karen Hansdatter af Endelave sogn udi Åkier amt, søskende børn. 29 november 1793.

676
Søren Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene enkemand Søren Rasmussen af Jegstrup på Vilhelmborgs gods i Århus stift, og Kirsten Knudsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster datter. 6 december 1793.

676b
Lige sådanne bevillinger bleve samme dag udfærdigede, for enroulleret matros Niels Jensen Damgård fra Bunthe Ballum under grevskabet Schackenborg i Ribe stift, og Mette Cathrine Hansdatter, søskende børn. 6 december 1793.

676c
Bønderfolkene Christen Rasmussen Laustsen  og enken Kirstine Jens Jørgensens af Rømø sogn i Ribe stift, næst søskende børn.
6 december 1793.

677
Ole Nielsen og Anne Cathrine Melchiorsdatter af Læsø under Viborg stift, hun hans afgangne hustrues halv søster. 6 december 1793.

678
Ditto for Laust Sørensen og Kirsten Christensdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 6 december 1793.

679
Ditto for Peder Laursen og Johanne Hansdatter af Ribe stift, søskende børn. 6 december 1793.

690
Anna Maria Mogensen, bevilling fra mand Mogens Rasmussen, at leve separeret.
Bevilger og tillader, at Anna Maria, Mogens Rasmussens hustru af Øster Lindet i Tørning len, udi vort hertugdømme Slesvig, men under Ribe stifts geistlige jurisdiction, der for os har andraget, hvorledes hendes mand skal være henfalden til drukkenskab og uordentlig levnet, så at hun ikke, uden at være udsat for utålelige fortrædeligheder, skal se sig i stand til længere at leve samlet med ham. Da ville vi efter ansøgningen, samt erklæring fra biskoppen over Ribe stift, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun må leve adskilt fra hendes mand i henseende til bord og seng etc. 13 december 1793. [Er overstreget - casseret].

691
Adam Andersen Deth, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Adam Adamsen Dith! og Karen Albrethsdatter af Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 13 december 1793.

691b
Samme dag blev ligelydende bevilling udfærdiget, for Jens Poulsen og Karen Pedersdatter af Falling sogn i Århus stift, hinanden i 3die led beslægtede. 13 december 1793.

692
Ditto for Jens Pedersen og Else Christensdatter af Lundenes amt, hun hans afdøde hustrues søster. 13 december 1793.

693
Ditto for Michel Jensen og Karen Pedersdatter af Glenstrup bye og sogn i Århus stift, søskende børn. 13 december 1793.

705
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Sørensen og Maren Poulsdatter af Gjern i Århus stift, søskende børn.
20 december 1793.

705b
Niels Andersen og enken Maren Jørgensdatter af Horsens, hun hans stedsøns enke. 20 december 1793.

706
Ditto for Jørgen Andersen og Lene Marie Hansdatter af Brøns sogn i Ribe stift, søskende børn. 20 december 1793.

717
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Lars Olsen og Karen Christensdatter af Klim i Ålborg stift, næst søskende børn. 27 december 1793.

717b
Poul Jensen af Torsted by og Mette Christensdatter af Vang by under Ålborg stift, søskende børn. 27 december 1793.

717c
Christian Nielsen og Else Sejersdatter af Hvilsted sogn under Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster. 27 december 1793.

718
Ditto for Peder Poulsen og Anne Espensdatter af Serup sogn under Skivehus amt, hun hans afdøde hustrues søskende barn. 27 december 1793.

719
Ditto på stemplet papir, for Rasmus Jensen Thøgersen og Anne Sørensdatter af Vinding under Skanderborg amt, hun hans afdøde hustrues søster. 27 december 1793.

724
Birgithe Raun afgangen, proprietair Henrich Schmiths efterleverske, bevilling til ægteskabs indtrædelse før sørgeårets udløb.
Bevilger og tillader, at Birgithe Raun til Haraldskiær i Coldinghus amt, hvis mand proprietair Henrich Schmidt, den 19 juni i indeværende år ved døden skal være afgået, må såfremt hun ikke er frugtsommelig efter bemelte hendes afgangne mand, sig udi nyt ægteskab indlade, uanset at sørgeåret, udi hun efter det under 14 april 1752 udgivne sørge reglement udi enlig stand skulle hendsidde, ey endnu er forløbet. 31 december 1793.

725
Major Severin Laurentius Lautrup, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at os elskelig Severin Laurentius Lautrup, vores major og chef for den 4de escadron i det Slesviske rytter regiment, og Birgitte Raun, afgangne proprietair Henrich Schmits efterleverske til Haraldskiær i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 31 december 1793.

Anno 1794:

9
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Pedersen og Zidsel Sørensdatter af Korning sogn og by i Århus stift, søskende børn.3 januar 1794.

9b
Jens Rasmussen og enken Johanne Jensdatter af Voldby i Århus stift, hun hans afdøde stiffaders efterladte hustru. 3 januar 1794.

10
Jesper Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Århus stift, søskende børn. 3 januar 1794.

11
Ditto fra Greis Greisen Hiort og Anne Cathrine Melchiorsdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues søster. 3 januar 1794.

21
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Nielsen og Mette Marie Sørensdatter af Dråby sogn i Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster.10 januar 1794.

21b
Anders Christensen og enken Anne Marie Jørgensdatter af Coldinghus amt, søskende børn. 10 januar 1794.

21c
Niels Andersen og Johanne Christensdatter af Århus stift, næst søskende børn. 10 januar 1794.

29
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Nielsen og Maren Larsdatter af Ålborg stift, hun hans afdøde hustrues søskende barn.17 januar 1794.

30
Ditto for Niels Christensen og Anne Pedersdatter af Calø amt, søskende børn. 17 januar 1794.

31
Ditto for Niels Pedersen og Anne Hansdatter af Ribe stift, i 2det og 3die led beslægtede. 17 januar 1794.

32
Ditto for Oluf Hansen og Anne Madsdatter af Ribe stift. 17 januar 1794.

47
Samme dag blev og udfærdiget Christian Marcussen, bevilling til ægteskabs indtrædelse, uanset overgået skilsmisse dom.

C7mus G av, at vi efter selveierbonde Christian Marcussen af Bølling sogn og by under Ribe stift, hans ansøgning og begiering, have bevilget og tilladt, at han uagtet den ham overgangne skilsmissedom, må indlade sig i nyt ægteskab. Dog må han ej ægte den, som han under forrige ægteskab haver forset sig med. 24 januar 1794.

48
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Rasmussen og Karen Jensdatter af Dronningborg amt, søskende børn.
24 januar 1794.

49
Ditto for Eschild Erichsen og Maren Andersdatter af Calø amt, hinanden i 3die led beslægtede. 24 januar 1794.

63
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Wolkert Qoldens og Jung Krossens Qoldens af Amrum under Ribe stift, søskende børn. 24 januar 1794.

64
Og ægteskabs bevilling gratis, for Jens Madsen og Anne Nielsdatter af Århus stift, næst søskende børn. 24 januar 1794.

84 - side 342
Simon Jensen Termandsen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at porteur Simon Jensen Termandsen og Kirsten Sørensdatter af vor købstad Ribe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søsterdatter. 14 februar 1794.

84b
Lige sådanne bevillinger blev samme dag udfærdigede, for bønderfolkene Jens Andersen og Johanne Jensdatter af Hasseris, under Ålborghus amt, hun hans afdøde hustrues søster. 14 februar 1794.

84c
Christen Sørensen Vendelboe og Marie Christine Andersdatter af Nørre Galten sogn i Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster.
14 februar 1794.

84d
Lauge Villumsen og Mette Marie Christensdatter af Riberhus amt, hun hans afdøde hustrues søsterdatter. 14 februar 1794.

85
Ditto for Hans Andersen og Anna Mare Laursdatter af Øster Mellerup i Hjørring amt, søskende børn. 14 februar 1794.

86
Ditto for Laurs Laursen og Zidsel Jensdatter af  Bøvling amt, næst søskende børn. 14 februar 1794.

113
Mariane Asp, bevilling fra mand Ole Christian Winther, at leve separeret.

C7mus G a v, at eftersom procurator Ingerslev af vor købstad Århus, for Mariane Asp af vor købstad Nibe, i ægteskab med forrige købmand Ole Christian Winther, allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hun ikke skal kunne se sig i stand til, at leve sammen med fornævnte hendes mand, formedelst dennes uordentlige handle og leve måde m v, da ville vi i anledning af ansøgningen, samt erklæring fra stifbefalingsmanden over Viborg stift, Niels Sehesteds afgivne erklæring, bevilget og tilladet, hun herefter må leve adskilt fra manden i henseende til bord og seng, og boet efter loven deles mellem dem. 28 februar 1794.

114
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Christensen og Maren Nielsdatter af Vester Tørslev sogn, under Århus stift, hun hans broders stifdatter. 28 februar 1794. 

114b
Peder Nielsen og Kirsten Nielsdatter af Voldum sogn i Århus stift, hun hans afdøde hustrues broder datter. 28 februar 1794.

115
Ditto for Niels Thomasen og Johanne Madsdatter af Viborg stift, i 2det og 3die led beslægtede. 28 februar 1794.

115b
Laurs Jensen og pige Anne Rasmusdatter, af Skagen, næst søskende børn. 28 februar 1794.

132
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Nielsen og Maren Nielsdatter af Lemming by i Århus stift, søskende børn. 7 marts 1794.

133
Ditto for Jes Clausen Jensen og Hanne Pedersdatter af Ribe stift, næst søskende børn, samt hun og hans afdøde hustrue, søskende børn. 7 marts 1794.

147
Ægteskabs bevilling for Christen Svendsen Møller, og Karen Jeppesdatter af Ribe stift, søskende børn. 14 marts 1794.

148
Ditto gratis for Morten Thomsen og Magdalene Johansdatter af Vustrup? sogn under Ribe stift, hinanden i 2det og 3die led beslægtede.
14 marts 1794.

149
Ditto for Peder Christensen og Anne Jensdatter af Gassum sogn og by, næst søskende børn.
14 marts 1794.

167
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Thomasen og Mette Andersdatter af Århus stift, søskende børn. 28 marts 1794.

167b
Så og for bønderfolkene Jens Larsen og Maren Nielsdatter af Vadum sogn under Ålborg stift, hun hans afdøde hustrues halvsøster.
28 marts 1794.

185
Mette Sørensdatter, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem hende og mand Rasmus Christensen.

C7mus G a v, at eftersom Mette Sørensdatter af Aidt sogn under grevskabet Frijsenborg i Århus stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun for få år siden har været så ulykkelig, at blive gift med en huusmand ved navn Rasmus Christensen Bødker, som efter han formedelst begået hestetyveri, var ved høyeste rets dom af 3 january 1794 dømt at stryges til kagen, og arbeide i jern i Københavns fæstning sin livstid, fandt leylighed til at bryde ud af arresten i Viborg, og bortrømte uden at hun siden har kunnet erfare det mindste fra ham, samt at det nu er over et år siden han blev dømt, og omtrent 2 år, siden han blev arresteret, i hvilken tid hun som et fattig og efterladt fruentimmer, har med et uskyldigt barn måttet udstå al den elendighed, som armod og sorg er i stand til at bevirke, ligesom hun og, at ifald hun længere skal blive i denne tilstand, aldeles må tabe al håb om redning, hvor hos hun og haver meldet, at da det kun er et år siden dommen faldt, skulle hun endnu bie 2 år, førend hun efter loven kunne søge skilsmisse dom ved tamperretten, men at til denne doms erhvervelse, ville medgå endnu et år, så at hun sikkert på den måde kom til at bie endnu i 3 år, inden hun kunne gifte sig igen, og at det imidlertid ville blive hende umuligt, på lovlig måde at ernære sig og sit barn, eller vedligeholde det fæstehus, hun endnu har efter hendes bortrømte mand, hvortil kommer, at hun til dels for dette huses skyld, måske endnu kunne blive lykkelig, når det måtte tillades hende strax, at indtræde i ny ægteskab. Da ville vi efter ansøgningen, bevilge og tillade, at det indgåede ægteskab med Rasmus Christensen Bødker må være ophævet, og at hun må indgå i nyt ægteskab. 4 april 1794.

186
Christen Bodilsen Hvilshøy, ægteskabs bevilling gratis med morbroders enke.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christen Bodilsen Hvilshøy, og Mette Marie Jensdatter, afgangne gårdmand Jens Laursens efterleverske af Stubdrup by [Øster Brønderslev sogn], i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have været hendes afdøde mands søstersøn. 4 april 1794.

189
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Hansen og Margarethe Lauritzdatter af Århus stift, søskende børn. 4 april 1794.

189b
Så og for bønderfolkene Christen Madsen af Hoven sogn under Lundenes amt og Maren Christensdatter, hun hans afdøde hustrues søskende barn. 4 april 1794.

207
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Jan Sammen og Ehlen Peters af Amrum under Ribe stift, næst søskende børn. 11 april 1794.

208
Ditto gratis, for Anders Nielsen og Maren Lauridsdatter af Haderup sogn under Lundenes amt, hun hans afdøde hustrues søster. 11 april 1794.

209
Ditto for Henrich Nielsen og Maren Jensdatter af Vestervig amt, søskende børn. 11 april 1794.

210
Og ditto for Mogens Jeppesen og Mette Olufsdatter af Coldinghus amt, hun hans afdøde hustrues søster. 11 april 1794.

222
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Anders Jensen og Anne Jensdatter af Viborg stift, søskende børn. 19 april 1794.

222b
Bønderfolkene Hans Iversen og Karen Jensdatter af Coldinghus amt, søskende børn. 19 april 1794.

232
Else Michelsdatter, bevilling til trolovelses ophævelse imellem hende og Niels Lauritzen.

C7mus G a v, at eftersom Else Michelsdatter af Gjern by under Silkeborg amt, for os allerunderdanigst har andraget, at hun den 20 november f a, havde trolovelse med ungkarl Niels Laursen sammesteds, men at hun formedelst, en hende i sinde kommen frygt og modbydelighed for ham, ey tør holde bryllup med ham, hvis fuldbyrdelse skal påstå med videre. Da ville vi efter hendes ansøgning, allernådigst have bevilget og tilladt, at den imellem hende og fornævnte Niels Laursen indgåede trolovelse, må være ophævet, dog forbeholdes hannem igiemmen rettergang hos vedkommende, at søge erstatning for trolovelsens misligholdelse. 25 april 1794.

245
Rasmus Sørensen ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Rasmus Sørensen og Mette Christensdatter af Øster Bording i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 2 maj 1794.

246
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Knud Mathiesen og enken Maren Jørgensdatter af Skanderborg, søskende børn.
2 maj 1794.

247
Peder Pallesen og Birthe Jensdatter af Ålborghus amt, hun hans afdøde hustrues halv søster. 2 maj 1794.

248
Enevold Jørgensen og enken Maren Nielsdatter af Århus stift, søskende børn. 2 maj 1794.

253
Jens Hansen, ægteskabs bevilling med halvbroders enke.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Hansen og Kirstine Jørgensdatter, afgangne Jørgen Nielsens efterleverske af Rårup sogn, i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal være hendes afdøde mands halvbroder søn. 9 maj 1794.

260
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Jensen Thorsgård, og Anne Jensdatter af Ålborg stift, hinanden i 3die led beslægtede. 9 maj 1794.

260b
Ditto for Jacob Mortensen og Giertrud Ottesdatter af Åkier amt, i 3die led beslægtede. 9 maj 1794.

260c
Thomas Salomonsen og Maren Jensdatter af Vestervig amt, hun hans afdøde hustrues søster. 9 maj 1794.

261
Do for Anders Jensen Ajstrup og Anne Pedersdatter af Randers amt, han og hendes afgangne mand, søskende børn. 9 maj 1794.

272
Ægteskabs  bevilling for Christopher Nielsen og Maren Nielsdatter af Thisted amt, hun hans afdøde hustrues stifdatter. 17 maj 1794.

272
Og ditto gratis, for Peder Nielsen og Karen Madsdatter af Ribe stift, søskende børn. 17 maj 1794.

282
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Andersen og Karen Jensdatter af Vistoft sogn i Århus stift, hinanden i 3die led beslægtede. 23 maj 1794.

294
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Andersen og Anna Sophia Justdatter af Halds amt, næst søskende børn. 30 maj 1794.

300
Anders Jensen Schmidt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at købmand Anders Jensen Schmidt og Anne Andersdatter Schmidt af vor købstad Århus, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. 3 juni 1794.

304
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Christensen og Mette Olesdatter af Riberhus amt, i 2det og 3die led beslægtede. 7 juni 1794.

305
Ditto for Hans Therkildsen og Mette Jensdatter af Stjernholms amt, hun hans afdøde hustrues halv søster. 7 juni 1794.

306
Ditto for Jens Jensen og pigen Anne Hansdatter af Ribe stift, søskende børn. 7 juni 1794.

321
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Knud Christensen og Kirsten Knudsdatter af Ribe stift, næst søskende børn.
20 juni 1794.

322
Ditto for Thomas Pedersen og Anna Margrethe Becher af Riberhus amt, hun hans afdøde hustrues søster datter. 20 juni 1794.

323
Knud Christensen og Kirsten Knudsdatter, vielsebrev gratis. 20 juni 1794.

341
Samme dag blev og udfærdiget Ellen Holm, bevilling til nyt ægteskabs indtrædelse, uagtet overgået skilsmisse dom.27 juni 1794.

342
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Pedersen og Anne Marie Rasmusdatter af Århus stift, søskende bør. 27 juni 1794.

357 - side 471
Christen Jørgensen af Dronningborg amt, vielsebrev gratis [ingen tekst]. 4 juli 1794.

363
Jens Mortensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Mortensen af Harridslev sogn og Johanne Pedersdatter, afgangne Søren Mortensen af Linde sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde broders enke. 11 juli 1794.

368
Jochum Andersen og hustru bevilling at leve separerede fra bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom Jochum Andersen og hans hustru Mette Sørensdatter af Tjæreborg sogn under Riberhus amt for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes de formedelst gemytternes uoverensstemmelse ikke længere kan se sig i stand til at fremdrage et lykkeligt ægteskab. Da ville i anledning af ansøgningen, samt den af os elskelig Carl Friderich Helfried, stiftbefalingsmand over Ribe stift, og biskop Stephen Middelboe derover meddelte erklæring, allernådigst have bevilget, at de herefter må leve adskilte i henseende til bord og seng og deres fælles boe deles imellem dem efter loven. 11 juli 1794.

371
Giertrud Marie Lausdatter, bevilling at må anses som hendes trolovede afgangne Niels Andersen Smeds enke.

C7mus G a v, at eftersom Giertrud Marie Laursdatter af Taule [Tavlov] sogn i Coldinghus amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes trolovede Niels Andersen Smed, er efter at deres trolovelse 3de gange af prædikestolen var bekiendtgiort, ved døden er afgangen, efterladende 4re umyndige børn, til hvis opdragelse hun efter den afdødes indstændige begiering på sit yderste [har lovet], og da hans efterladenskab næppe vil række til gieldens betaling, agter at anvende det hun møjsommelig har sammensparet, af hvilken årsag, og da hun tillige befrygter at være frugtsommelig med den afdøde, hun derhos har anholdt om, at må anses som bemelte afdødes enke med videre. Da ville vi, efter sådan allerunderdanigst giorte ansøgning, samt den af amtmanden os elskelig conferentzråd Benjamin Georg Sporon, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at fornævnte Giertrud Maria Lausdatter, må anses som afgangne Niels Andersen Smed egte hustrue, forbydendes etc. 11 juli 1794.

372
Samme dag blev og udfærdiget Søren Jensen Brusgård, og Kirsten Knudsdatter af Lime sogn i Skivehus amt, ægteskabs bevilling gratis, uanset at de skal være næst søskende børn. 11 juli 1794.

372b
Ægteskabs bevilling gratis, for Poul Jensen og Else Andersdatter af Ribe stift, næst søskende børn. 11 juli 1794.

372c
Ditto for Jens Christensen af Voer sogn under Ålborghus amt og Anne Kirstine Pedersdatter, hun hans afdøde hustrues søster datter. 11 juli 1794.

393
Jacob Nielsen bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og hustru.

C7mus G a v, at da vi under 16 may 1788 ved ordre til daværende amtmand over Coldinghus amt, have bevilget, at den under 21 september 1787 meddelte bevilling, hvor ved Jacob Nielsen af Bjerring mølle, da var giort umyndig, og hans hustru Karen Jensdatter overladt boets bestyrelse, under tilsyn af børnenes formynder, måtte være ophævet og den imellem dem den 12 april 1788 indgåede forening, om at separere sig fra hverandre, være stadfæstet, og bemelte Jacob Nielsen, nu for os allerunderdanigst haver andraget, at han siden den tid har tient for sit brød, og opført sig til vedkommendes fornøyelse, men at hans bedste år hengår, og at han ser sig en fremtid i møde, for hvilken han gruer, da han i en tilkommende alderdom, når han ikke mere kan tiene for sit brød, vil komme til at mangle bopæl, underholdning og pleje, så ville vi i anledning af supplicantens begiering, samt den af amtmanden over Coldinghus amt, Benjamin Georg Sporon afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at det imellem Jacob Nielsen og Karen Jensdatter indgåede ægteskab, må være ophævet, og at han må indgå i nyt ægteskab. 25 juli 1794.

394
Mette Jacobsdatter, bevilling til ægteskabs ophævelse, imellem hende og undvigte mand Frederich Meyer.

C7mus G a v, at eftersom Mette Jacobsdatter af vor købstad Viborg, for os allerunderdanigst haver andraget, at det er 9 år siden hendes mand, Friderich Meyer deserterede fra vor stabelstad Fredericia, samt at hun uagtet al anvendt umage, for at få ham opspurgt, dog ikke har hørt det ringeste til ham, siden den tid. Da ville vi i anledning af Mette Jacobsdatters derhos allerunderdanigst giorte begiering, samt den af stiftsamtmanden, os elskelig Niels Sehested derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at ægteskabet må være ophævet, og at hun igen må indgå nyt ægteskab. 25 juli 1794.

394
Else Sønderholm, bevilling til ægteskabs ophævelse, imellem hende og berørte mand Jens Nørgård.

C7mus G a v, at eftersom Else Sønderholm af Løgstør under Ålborghus amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at det er over 5 år siden hendes mand Jens Nørgård, forlod hende uden given anledning fra hendes side, og at hun således er udsat for mangel, samt betaget leilighed til at bestemme sig til nogen nærings vey, hvorhos hun haver fremlagt attester om hendes andragendes rigtighed, samt hendes gode forhold i mandens fraværelse. Da ville vi, i anledning af begieringen, samt stiftamtmanden Ditlev Pentz afgivne erklæring, allernådigst bevilge, og tillade, at det imellem hende og hendes undvigte mand Jens Nørgård, indgåede ægteskab må være ophævet, og at hun må indgå i nyt ægteskab. 25 juli 1794.

396
Kirsten Torkildsdatter Dige, bevilling til ægteskabs ophævelse, imellem hende og bortrømte mand Jens Nielsen.

C7mus G a v, at eftersom Kirsten Torkildsdatter Dige af Nørre Bindslev under Hjørring amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at det nu er over 30 år siden, hendes mand Jens Nielsen rømte bort fra hende, samt at hverken hun eller nogen der i egnen, har siden hørt eller spurgt det mindste fra ham, hvor hos hun haver meldet, at hun i ovenmeldte tid, for det meste har tient for sit brød, samt at hun nu, da hun begynder at blive gammel, har fæstet et hus, hvor hun tænker at ende sine dage, men at hun som aldrende i enlig stand, ikke ser sig i stand til at kunne forhverve det fornødne. Da ville vi, i anledning af hendes begiering, samt den af amtmanden over Hjørring amt, os elskelig justitzråd Johan Ludvig Lybekker, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at det imellem hende og fornævnte hendes undvigte mand, Jens Nielsen indgåede ægteskab, må være ophævet, og at hun må indgå nyt ægteskab. 25 juli 1794.

407
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Peder Pedersen Stolde og Anne Pedersdatter af Hadsten under Århus stift, søskende børn. 25 juli 1794.

416
Søren Schandorff, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at købmand Søren Schandorff og Anne Ernst Hind af vor købstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster, og ham tillige i 2det led beslægtede. 29 juli 1794.

423
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Pedersen og Dorthe Christensdatter af Samsø, hun hans afdøde hustrues søster.1 august 1794.

424
Ditto for Christen Nielsen og Maren Andersdatter af Dover sogn under Århus stift, næst søskende børn. 1 august 1794.

434
Hans Laursen ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Hans Laursen af Ugilt sogn under Hjørring amt, og Karen Pedersdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 8 august 1794.

434b
Lige sådanne bevillinger blev samme dag udfærdigede, for bønderfolkene Thomas Pedersen og Ellen Madsdatter af Nørre Tranders sogn og by under Ålborghus amt, søskende børn. 8 august 1794.

434c
Christen Christensen og Hans Hansdatter af Emmelev sogn under Ribe stift, søskende børn. 8 august 1794.

435
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Nielsen og Christine Marie Christensdatter af Horne sogn i Ribe stift, søskende børn. 8 august 1794.

435b
Christen Nielsen og Maren Jacobsdatter af Sir sogn udi Ribe stift, hun hans søskende barns datter. 8 august 1794.

448
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Mads Andersen og Anne Kirstine Jørgensdatter af Uth sogn i Stjernholms amt.15 august 1794.

457
Rasmus Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Rasmus Nielsen og pigen Anne Marie Sigfredsdatter af Thorsager under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 19 august 1794.

457b
Ligelydende bevilling er samme dag udfærdiget, for Christen Andersen Hesberg og Else Christensdatter Wegelstrup af Ålum sogn under Ribe stift, uanset at de skal være søskende børn. 19 august 1794.

464
Skipper Andreas Hansen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at skipper Andreas Hansen af Hjerpsted sogn i det Slesviske, og Anne afgangne Michael Hansens af Ballum sogn, udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 22 august 1794.

465
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Sørensen og Anne Pedersdatter af Ålborg amt, næst søskende børn. 22 august 1794.

465b
Lauritz Thomasen Hestbech og Sidsel Henrichsdatter af Bøvling sogn under Ribe stift, hun hans afdøde hustrues søster. 22 august 1794.

489
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Søren Jensen og Lene Marie Hansdatter af Stjernholms amt, han besvangret hendes halvsøster. 29 august 1794.

490
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Pedersen og Maren Jensdatter af Silkeborg amt, næst søskende børn. 29 august 1794.

491
Ditto for Hans Christensen og Kirsten Hansdatter af Riberhus amt, hun hans afdøde hustrues søster. 29 august 1794.

507
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Anders Jensen og Johanne Hansdatter af Coldinghus amt, hun hans afdøde hustrues søster. 5 september 1794.

508
Ditto for Jens Nielsen Hald og Else Svenningsdatter af Tæbring på Morsø, hun hans afgangne hustrues søster. 5 september 1794.

515
Ægteskabs bevilling for Michel Michelsen.
Bevilger og tillader, at Michel Michelsen og Dorthe Rasmusdatter af Nordby sogn på vort land Samsø, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 9 september 1794.

522
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Christensen Stochvad og Kirsten Christensdatter af Lundenes amt, i 2den grad beslægtede.12 september 1794.

534
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Anders Nielsen og Karen Madsdatter af Yding sogn under Skanderborg amt, hinanden i 2den grad beslægtet. 19 september 1794.

535
Ditto gratis, for Veyle Olufsen og Johanne Jensdatter af Ålborg stift, hun hans afg hustrus broder datter. 19 september 1794.

550
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Poul Andersen Knudstrup og Kirsten Marie Christensdatter Knudstrup i Viborg stift [slægtskab mangler?]. 26 september 1794.

550b
Peder Christensen og Marie Johansdatter af Øster Lindet sogn i Ribe stift, søskende børn. 26 september 1794.

551
Ditto for Jørgen Sørensen Horn og Mette Christensdatter af Vejerslev og Aidt sogn under Viborg stift, næst søskende børn. 26 september 1794.

551b
Ditto for Søren Nielsen og Else Christensdatter af Farsø sogn under Viborg stift, søskende børn. 26 september 1794.

562
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Christensen og Kirsten Bertelsdatter af Krejbjerg sogn under Viborg stift, næst søskende børn. 3 oktober 1794.

562b
Laurs Laursen og Ellen Pedersdatter af Viborg stift, hun hans afdøde hustrues søster. 3 oktober 1794.

563
Ditto på stemplet papir, for Jeppe Andersen Præst og Maren Christensdatter af Døstrup sogn i Ribe stift, næst søskende børn. 3 oktober 1794.

564
Ditto for Thøger Olsen og Boel Knudsdatter af Harre sogn, under Viborg stift, næst søskende børn. 3 oktober 1794.

587
Samme dag blev og udfærdiget Peder Nielsen Vinther, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Nielsen Vinther og Else Pallesdatter af Sejlflod sogn og by under Ålborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster.17 oktober 1794.

587b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget, for Peder Christensen og Anne Sørensdatter af Malling sogn under Århus stift, søskende børn.17 oktober 1794.

587c
Christen Christensen og Karen Jensdatter af Fly sogn, Viborg stift, søskende børn. 17 oktober 1794.

587d
Jens Knudsen og Anna Jensdatter af Engum sogn i Ribe stift, søskende børn. 17 oktober 1794.

587e
Mathias Devantier og Susanne Hermansdatter af vor stabelstad Fredericia, søskende børn.
17 oktober 1794.

588
Ditto for Jens Sørensen af Dalbyover og Sidsel Sørensdatter af Stangerup udi Dronningborg amt, hun hans faders halvbroders datter.
17 oktober 1794.

589
Ditto for Peder Sørensen og Helle Sørensdatter af Falling sogn under Århus stift, hun hans afdøde kones søster. 17 oktober 1794.

601
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Gregersen og Maren Christensdatter af Øsløs by under Ålborg stift, næst søskende børn. 24 oktober 1794.

602
Ditto for Mathias Rasmussen og Bodil Hansdatter af Røgen i Århus stift, søskende børn. 24 oktober 1794.

603
Ditto for Morten Jørgensen og Bodil Kirstine Nielsdatter af Rødding bye under Ribe stift, hun hans afdøde hustrues søster. 24 oktober 1794.

608
Søren Knudsen, ægteskabs bevilling gratis, med moders halvbroders enke.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Knudsen og Kirsten Pedersdatter, afgangne Søren Jensens efterleverske af Tvenstrup by i Åkier amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans moders halvbroders enke. 31 oktober 1794.

612
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Hansen og enken Bodil Hansdatter af Gram sogn i Ribe stift, hinanden i 3die led beslægtede. 31 oktober 1794.

612b
Hans Christensen og Anne Marie Pedersdatter af Ribe stift, søskende børn. 31 oktober 1794.

612c
Just Sørensen og Inger Jensdatter af Korning under Viborg stift, hun hans afdøde kones søster datter. 31 oktober 1794.

613
Ditto for Søren Jensen Gielstrup og Kirsten Christensdatter af Nørholm sogn under Ålborg stift, hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 31 oktober 1794.

613b
Adser Frandsen og Dorthe Cathrine Knudsdatter af Seielstrup? [Sejlstrup?] under Ribe stift, hun hans afgangne hustrues søster. 31 oktober 1794.

614
Ditto for Jes Lydiksen og Anne Sophie Hansdatter af Møgeltønder sogn  i Ribe stift.
31 oktober 1794.

615
Jørgen Kierulf, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Kierulf af Ristrup i Århus stift, og Mette Cathrine Poulsen af Vester Alling under Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 1 november 1793.

616
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Rasmussen og Maren Sørensdatter af Dover sogn i Skanderborg amt, hun hans afdøde hustrues søster. 1 november 1793.

617
Ditto for Mads Pedersen og Anne Marie Knudsdatter af Skagen i Ålborg stift, søskende børn. 1 november 1793.

618
Og ditto for Thomas Christensen og Else Marie Iversdatter af Lundenes amt i Ribe stift, i 3die led beslægtede. 1 november 1793.

620
Vill Ottesen, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og undvigte hustru.

C7mus G a v, at eftersom feldbereder Will Ottosen af Løgstør, for os allerunderdanigst haver andraget, at hans hustru Anne Hansdatter Kolkier [Halkier?] i året 1783, efter næppe 8 måneders ægteskab, har forladt ham, og er bortrømt med en skipper ved navn Christen Kliim hos, hvem hun forhen havde tient, samt ladet sig vie til ham i Sverige, og ey siden her i landet indfundet sig, og han derhos haver meldet, at da han nu ved dette hendes forhold har tilsat en del af sin formue, og hans forfatning så længe han uden medhielp skal henleve i ugift stand daglig forværres, så ønsker han at indtræde i andet ægteskab, men at når han på den i loven befalede måde, forinden skulde erhverve skilsmisse dom over sin hustru, vilde han som en meget fattig og enfoldig mand, nødes til at opgive dette ønske. Da ville vi efter denne begiering, samt den fra stiftamtmanden over Viborg stift indhentede, og tillige med ansøgningen foredragne erklæring, allernådigst have bevilget, at det imellem supplicanten og hans undvigte hustru Anne Hansdatter Kold Kiær [2 stavemåder] værende ægteskab må være aldeles ophævet, og at han uden foregående skilsmissedoms erhvervelse, må indlade sig i andet ægteskab. 8 november 1793.

625
Samme dag blev og udfærdiget Niels Andersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen af Vedslet by og sogn i Skanderborg amt, og Barbara Mortensdatter af Assendrup, udi bemelte Vedslet sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. 7 november 1794.

625b
Samme dag blev og ligelydende bevilling udstedt, for bønderfolkene Niels Nielsen af Dalbyneder sogn udi Århus stift, og enken Kirsten Christensdatter af Øster Tørslev, at de må i ægteskab sammenkomme, uanset enkens afgangne mand, og bemelte Niels Nielsen skal være søskende børn. 7 november 1794.

625c
Peter Willain og Christiane Delloreths af Fredericia, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.
7 november 1794.

625d
Christen Sørensen og Mette Christensdatter af Krause? by under Ribe stift, søskende børn.
7 november 1794.

626
Ditto for Søren Jensen af Tvilum sogn i Århus stift, og pigen Anne Andersdatter, hun hans afdøde hustrues søster.
7 november 1794.

626b
Niels Olsen og Voldborg Rasmusdatter af Mesing by under Århus stift, næst søskende børn. 7 november 1794.

626c
Peder Sørensen og Friderica Christensdatter Kraunse? by i Høstrup sogn under Viborg stift, søskende børn. 7 november 1794.

638
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Andersen og Mette Sørensdatter af Balle sogn i Århus stift, hun hans afgangne hustrues søster og hans søskende barn. 14 november 1794.

639
Ditto for Christen Nielsen, og enken Anne Cathrine Andersdatter af Viborg stift, i 2det og 3die led beslægtede. 14 november 1794.

651
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Nielsen Due, og Anne Pedersdatter af Hylke sogn under Skanderborg amt, søskende børn.
21 november 1794.

651b
Enkemand Søren Pedersen og Karen Pedersdatter af Blegind sogn under Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster.
21 november 1794.

652
Ditto på stemplet papir, for Peder Pedersen Holm og Kirsten Jensdatter Holm af Ribe stift i 2det og 3die led beslægtede. 21 november 1794.

664
Søren Nielsen Winther, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen Winther og Maren Pedersdatter af Lillevorde sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. 28 november 1794.

664b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget, for bønderfolkene Jens Poulsen og  Karen Mogensdatter af Falling by under Århus stift, næst søskende børn. 28 november 1794.

665
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Pedersen og Karen Christensdatter af Ulmal? i Jerslev sogn under Hjørring amt. Søskende børn. 28 november 1794.

666
Ditto for Hans Christensen og Karen Nielsdatter af Jerne i Ribe stift, søskende børn. 28 november 1794.

667
Ditto for Hans Nielsen og Maren Nielsdatter af Skanderborg amt, udi 2det led beslægtede. 28 november 1794.

681 - side 681
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis for Peder Poulsen Winther og Anne Andersdatter af Viborg stift, søskende børn.
5 december 1794.

683
Ditto gratis for Hans Christensen og Woldborg Madsdatter af Coldinghus amt, søskende børn.
5 december 1794.

694
Vielsebrev gratis for Laurs Laursen og Birthe Pedersdatter af Skanderborg amt. 12? december 1794.

702
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Jens Anders Jørgensen og Mette Cathrine Jespersdatter af Rømø sogn under Ribe stift, næst søskende børn. 19 december 1794.

703
Søren Pedersen og Maren Jensdatter af Ålborg stift, vielsebrev gratis. 19 december 1794.

704
Ægteskabs bevilling gratis, for Hans Iversen og Anne Christensdatter af Egtved sogn, under Ribe stift. Søskende børn.19 december 1794.

711
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Morten Mortensen og Maren Christensdatter af Viborg stift, halv søskende børn. 27 december 1794.

711b
Jens Nielsen og Johanne Larsdatter af Store Byrshaue? i Bøvling amt, søskende børn. 27 december 1794.

712
Ditto på stemplet papir for, Hans Nicolai Sommerfeldt og Nicoline Bredahl af Randers, søskende børn.
27 december 1794.

Færdig med læsning og afskrift film M 548124 fra Rigsarkivet

Jyske registre år 1793 - 1794.

Begyndt film 548125 år 1795 – 1796.


Anno 1795.

6
Sidsel Michelsdatter, bevilling fra mand Peder Nielsen at leve separeret.

C7mus G a v, at eftersom for os er  bleven andraget, hvorledes Sidsel Michelsdatter af Gesing by i Skærbæk sogn under Ribe stift ikke længere seer sig i stand til at leve i fællesskab med hendes mand Peder Nielsen formedelst dennes uchristlig og voldsomme adfærd imod hende, da ville vi i anledning af denne ansøgning og begiering samt den af os elskelige stiftbefalingsmand Carl Friderich Helfried derover meddelte erklæring allernådigst have bevilget og tiladt at hun herefter må leve adskilt fra bemelte hyendes mand i henseende til bord og seng og deres fælles bo at deles imellem dem efter loven. 2 januar 1795.

8
Ægteskabs bevilling gratis, for Thomas Larsen og Karen Nielsdatter af Skivehus amt, hun hans afdøde hustrues sødskende barn.
2 januar 1795.

27
Poul Jensen, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Poul Jensen og Inger Nielsdatter af Sønderholm sogn og by under Ålborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødslkende børn. 9 januar 1795

27b
Samme dag blev og udfærdiget ditto, for Clemen Christensen og Mette Sørensdatter af Astrup i Ebdrup sogn under Århus stift, sødskende børn. 9 januar 1795.

27c
Ditto for Stephen Asmundsen, og Karen Terkildsdatter af Ribe stift, han hendes afgangne mands sødskende barn. 9 januar 1795.

28
Ditto for Søren Pedersen, og Mette Pedersdatter af Viborg stift, næst sødskende børn. 9 januar 1795.

34
Todberg Nielsen ægteskabs bevilling, gratis med farbroders enke.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Todberg Nielsen og Maren Poulsdatter, afgangne Anders Jensens efterleverske af Tvede sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal være hendes afdøde mands broder søn. 16 januar 1795.

38
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Jensen og Maren Pedersdatter af Ribe stift, sødskende børn. 16 januar 1795.

39
Ditto for Peder Nielsen og Anna Villadsdatter af Randers amt, næst sødskende børn. 16 januar 1795.

51
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Rasmussen og Anna Simonsdatter af Falling sogn under Århus stift, sødskende børn. 23 januar 1795.

63b
Ægteskabs bevilling gratis, for Søren Jensen, og Kirsten Jensdatter af Skads herred, hinanden i 3die led beslægtede. 30 januar 1795.

65
Ditto for Peder Olsen, og enken Karen Michelsdatter af Havreballegårds amt, han og henders afgangne mand sødskende børn.
30 januar 1795.

83
Anne Laursdatter, bevilling til trolovelses ophævelse.

Bevilger og tillader, at Anna Laursdatter af Lille Anst by under Ribe stift, efter hendes allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig hr Stephen Middelboe, vores Biskop over Ribe stift, hans erklæring, at den imellem hende og Peder Ebbesen af Skudstrup under Haderslevhus amt, indgangne trolovelse, på den ved vores under 19 februar 1783 allernådigts udgivne forordning befalede, må måde være ophævet. 13 feberuar 1795.

86
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Michelsen af Ebeltoft og Kirsten Andersdatter af Dråby sogn i Århus stift, sødskende børn. 13 februar 1795.

87
Ditto for Christen Sørensen, og Maren Poulsdatter af Odby sogn under, Ålborg stift, sødskende børn. 13 februar 1795.

88
Ditto for Jens Christensen, og Giertrud Christensdatter af Tranum sogn i Ålborg stift, sødskende børn. 13 februar 1795.

99
Ægteskabs bevilling for Hans  Andersen,, og enken Dorthe Andersdatter af Århus, næst sødskende børn. 20 februar 1795.

100
Ditto gratis for Peder Erichsen, og Birthe Andersdatter af Skanderborg amt, sødskende børn. 20 februar 1795.

101
Ditto for Peder Christensen og Maren Johansdatter af Viborg amt, hun hans afdøde hustrues søster. 20 februar 1795.

110
Andreas Samuel John og hustru separations contract.

C7mus G a v at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation på den imellem Andreas Samuel John, Kattun og Linned trykker fabriqveur i vor købstad Ålborg og hans hustru Magdalena Catherine Sørensens under 12 januar d a oprettede og herhos in originali vedhæftede seperations contract, hvoraf i danske ancelli en ligelydende genpart. Da ville vi samme confirmere og stadfæste - over flere sider. 20 februar 1795.

119
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jerns Christensen og Anne Jenddatter af Skanderborg amt, næst sødskende børn. 27 februar 1795.

120
Ditto for Niels Pedersenn og pigen Kirstine Michelsdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrus søster. 27 februar 1795.

134 – side 74b
Ægteskabs bevilling for Møller Jensd Andersen, og Giertrud Michelsdatter af Århus stift, hun hans hustrus søster. 6 marts 1795

135
Ditto gratis for Søren Sørensen, og Bodil Olufsdatter af Caløe amt, sødskende børn. 6 marts 1795

148
Samme dag 13 marts blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Laursen Linde og Karen Madsdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 13 marts 1795.

149
Ditto for Erich Madsen, og Kirsten Sørensdatter af Haureballegårds amt, sødskende børn. 13 marts 1795.

158
Elisabeth Blomqvist, beviling til ægeskabs ophævelse imellem hende, og hendes mand Lorentz Ephraim Blomqvist.

C7mus G a v, at vi i anledning af en indkommen ansøgning fra Elisabeth Blomqvist fra Skærbæk  under Ribe stift, hvis mand, forhenværede corporal ved vort 2det jyske infanteri regiment Lorentz Ephraim Blomqvist i året 1786 skal være deserteret fra regimentet, allernådigst ville have bevilget og tiladt, at det imellem dem indgåede ægteskab må være ophævet, og hun må indlade sig i nyt ægteskab. 20 marts 1795.

164
Michel Sørensen, og hustru Dorthe Svenningsdatter af Rødding by og sogn, begge af Viborg stift, bevilling at leve separeret fra bord og seng.

C7mus G av, at eftersom de  for os allerunderdanigst har andraget, at de formedelst indbyrdes uenighed og gemytters uoverensstemmelse ikke kan leve sammen, og at hun desformedels, for omtrent et år siden, har draget hiem til sin fader, uden igien at ville tage tilbage til sin mand med videre, da ville vi i anledning af Michel Sørensen, allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig Niels Sehested, vores kammerherre og stiftamtmand over Viborg stif, såvel som her Peter Jacobsen Tetens doctor biskop sst, afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at de må leve separerede fra hinanden i henseende til bord og seng, samt deres fælles bo på lovlig måde deles imellem dem. 20 marts 1795.

167
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Rasmussen og Birthe Rasmusdatter af Århus stift, i 2det og 3die led beslægtede. 20 marts 1795

168
Ditto for Jens Rasmussen, og Ellen Nielsdatter af Århus stift, sødskende børn. 20 marts 1795

181
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Larsen og Anne Madsdatter af Århus stift, hun hans afgangne hustrues søster. 27 marts 1795.

182
Ditto for Willads Nielsen, og Else Marie Andersddatte, af Lundenes amt, hun hans afdøde hustrues søster. 27 marts 1795.

191
Ægteskabs bevilling gratis, for Folmer Michelsen og Maren Hansdatter af Århus stift, sødskende børn. 4 april 1795.

191b

Bønderfolkene Niels Jørgensen, og Dorthe Jensdatter af Stjernholms amt, han hendes afgangne mands sødskende barn. 4 april 1795.

191c
Peder Nielsen, og Margrethe Jensdatter i Ribe stift, sødskende [børn]. 4 april 1795.

192
Ditto for Rasmus Larsen, og Maren Jensdatter af Århu stift, i 2det og 3die led beslægtede. 4 april 1795.

192b
Niels Pedersen, og enken Mette Pedersdatter af Coldinghus amt, sødskende børn. 4 april 1795.

193
Ditto for Hartvig Pedersen, og enken Anne Marie Christensdatter af Riberhus amt, sødskende børn. 4 april 1795.

193b
Marcus Andersen, og Anne Cathrine Andersdatter af Ribe stift, i 2det og 3die led beslægtede. 4 april 1795.

194
Ditto for Hans Hansen Kollesen, og Anne Kirstine Nielsdatter af Riber hus amt, i 3die led beslægtet. 4 april 1795.

195
Og på stemplet papir for Søren Christensen, og Mørch og Catharine Sørensdatter Mørch af Ålborg, sødskende børn. 4 april 1795.

209
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Nielsen og Maren Christensdatter af Ålborg stift, hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 10 april 1795.

209b
Niels Graversen, og Maren Nielsdatter af Ålborg stift, næst sødskende børn. 10 april 1795.

210
Og ditto for Jens Mortensen, og Anne Sørensdatter af Åkier amt, sødskende børn. 10 april 1795.

227
Skoleholder Mathias Jensen, ægteskabs bevilling med broders enke. Skoleholder ved Sct Cathrine menighed i Ribe, og Inger Nielsdatter, afgangne Hans Jensens enke af Ribe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde broders enke.
24 april 1795.

236
Ægteskabs bevilling for Abraham Desmonschier og Olimpe Fevre af Fredericia, han hendes moders halvbroder. 24 april 1795.

237
Ditto gratis for Jens Lauritzen, og Sidsel Nielsdatter af Caløe amt, næst sødskende børn. 24 april 1795.

238
Ditto for Poul Nelsen Ravn, og Anna Sørensdatter Qvist af Ribe stift, i 2det og 3die led beslægtede. 24 april 1795.

239
Ditto for Peder Pedersen, og Maren Andersdatter af Dronningborg amt, hun hans afgangne kones sødskende barn. 24 april 1795.

249
Ægteskabs bevilling gratis for skoleholder Marcus Henrichsen, og Kirstine Hofmann Sevel, af Horsens, hun hans afdøde hustrues søster.
2 maj 1795.

250
Og vielsebrev gratis for skolehold Marcus Henrichsen af Horsens - samme som forrige. 2 maj 1795.

259
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Erich Jensen og Maren Jensdatter af Hjørring, udi 3die led beslægtede.
8 maj 1795.

259b
Jens Poulsen, og Maren Sørensdatter af Calø amt, sødskende børn. 8 maj 1795.

259c
Søren Rasmussen, og Maren Madsdatter af Skanderborg amt, sødskende børn. 8 maj 1795.

259d
Christen Hansen, og Anne Pedersdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 8 maj 1795.

260
Ditto for Ole Jensen, og Kirstine Madsdatter af Viborgs stift, hun hans afgangne kones søster. 8 maj 1795.

260b
Christen Nielsen, og enken Karen Christesdatter af Århus stift, sødskende børn. 8 maj 1795.

260c
Peder Pedersen, og enken Karen Jensdatter af Århus stift, hendes moder halv søster til hans fader. 8 maj 1795.

261
Ditto for Hans Sørensen, og Else Pedersdatter af Coldinghus amt, hun hans afdøde hustrues søster. 8 maj 1795.

262
Ditto for Peder Nielsen, og Anne Hansdatter af Ribe stift, sødskende børn. 8 maj 1795.

280
Ægteskabs bevilling for Esper Michelsen Halkier, og enken Kirsten Pedersdatter Bierum af Ringkøbing amt, hun hans afgangne hustrues broder datter. 15 maj 1795.

281
Ditto gratis for Christian Hansen, og Anna Pedersdatter af Viborg stift, næst sødskende børn. 15 maj 1795.

282
Og ditto for Thomas Madsen, og Else Nielsdatter af Ribe stift, hinanden i 3die led beslægtede. 15 maj 1795.

287
Byrge Eschildsen Delholm, og hustru seperations contracts confirmation.

C7mus G a v, at eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begieret vores allernådigste confirmation, på den imellem Byrge Eschildsen Delholm og hans hustru Anne Kirstie Meiniche af Vejlby i Randers amt, under 16 april oprettede og herhos in originali vedhæftede separations contract, da ville vi samme bevilge, at de i henseende til bord og seng, må leve adskilte fra hinanden. De har i ægteskabet ikke avlet børn, så da deres hjerter, humører og gemytter ikke kan stemmes, men altid have været, og er uenige, hvorover de bestandigt har levet i et ukierligt ægteskab, som de ikke længer kan udholde, da samme alene giver forargelse og ondt rygte om dem i sognet og egnen, har de besluttet at skilles fra hinanden etc. [Mere om hvorledes]. 15 maj 1795.

298
Samme dag blev og udfærdiget ægteskab bevilling gratis, for Guri Jung Rørden og Christine Nochmens af Amrum under Ribe stift, hinanden i 3die led beslægtede. 22 maj 1795.

298b
Niels Hansen, og Lene Sørensdatter af Riberhus amt, sødskende børn. 22 maj 1795.

298c
Hans Jensen og Dorthea Hansdatter af Coldinghus amt, næst sødskende børn. 22 maj 1795.

298d
Jacob Pedersen, og Karen Pedersdatter af  Coldinghus amt, sødskende børn. 22 maj 1795.

299
Ditto for Jens Drevsen, og Gontie Jørgens af Ribe stift, hinanden i 3die led beslægtede. 22 maj 1795.

311
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Christensen og Mette Nielsdatter Tun Fun? af Lundenes amt, uagtet han ikkun er 18 år gammel. 29 maj 1795.

319
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Rasmussen Hørbye og Kirsten Nielsdatter af Århus stift, hun hans halvbroders søns datter.
5 juni 795.

341
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Jensen og Kirsten Nielsdatter af Viborg stift, sødskende børn.
12 juni 1795.

341b
Hans Sørensen Schone, og Anne Hansdatter Alstrup af Viborg stift, udi 2det og 3die led beslægtede. 12 juni 1795.

241c
Thomas Thøgersen, og Anne Maria Sørensdatter af Ugilt sogn under Ålborg stift, sødskende børn. 12 juni 1795.

342
Ditto for Folmer Jensen, og Karen Michelsdatter af Århus stift, sødskende børn. 12 juni 1795.

347
Michel Sørensen ægteskabs bevilling, gratis.

Bevilger og tillader, at Michel Sørensen og Johanne Hansdatter af Nordby sogn, på grevskabet Samsøe under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. 16 juni 1795.

352
Marie Kirstine Schiødt, bevilling fra mand, procurator Davis Schiødt at leve separeret.

C7mus G a v, at eftersom Marie Kirstine Schiødt, procurator David Schiøts hustru af Hals under Ålborg stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun formedelst bemelte hendes mands opførsel imod hende, ikke længere ser sig i stand til at leve i fællesskab med ham, da ville vi  allernådigst have bevilget og tilladt, at hun herefter må leve adskildt fra hendes mand i henseende til bord og seng, og deres fælles formue at deles imellem dem efter loven. 19 juni 1795.

354 - side 179b
Ægteskab bevilling gratis, for Jacob Willadsen Klæstrup og Kirsten Christnesdatter Podehuus i Hjørring amt, sødskende børn. 19 juni 1795.

354b
Iver Jensen, og Anna Maria Rasmusdatter af Stjernsholms amt, hun hans afdøde hustrues søster. 19 juni 1795.

355
Ditto for Christen Toft, og Maren Nielsdatter, af Ålborg stift, næst sødskende børn. 19 juni 1795.

356 - side 180
Ditto ægteskabs bevilling for Hans Buchtrup og Olhine Bræmer af Århus sødskende børn. 19 juni 1795.

367
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Pedersen og Karen Sørensdatter af Calø amt, hun hans afdøde hustrues sødskende barn. 26 juni 1795.

368
Ditto for Willads Christensen, og enken Maren Sørensdatter af Ringkøbing amt, næst sødskende børn. 26 juni 1795.

387
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Morten Nielsen og Karen Pedersdatter af Riberhus amt, hun hans afdøde hustrues søster. 3 juli 1795.

387b
Bønderfolkene Morthen Eskesen, og Karen Poulsdatter af Viby sogn udi Århus stift,sødskende børn. 3 juli 1795.

388
Og på stemplet papir for Søren Christensen, og og Kirsten Enevoldsdatter af Ribe stift, sødskende børn. 3 juli 1795.

394
Samme dag blev og udfærdiget Christen Sørensen, bevilling fra hustru Karen Michelsdatter, at leve separeret fra bord og seng.

C7mus G a v at eftersom Christen Sørensen af Åling under Riberhus amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at han formedelst gemytternes uoverenssetemmelse, ikke længere ser sig i stand til at leve i fællesskab med hans hustru Karen Michelsdatter. Da ville vi efter ansøgningen og begieringen, allernådigst have bevilget og tilladt, at han herefter må leve adskilt fra hende i henseende til botrd og seng. 10 juli 1795.

396
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Jensen og Maren Thomedatter af Tved, hun hans afdøde hustrues sødskende barn. 10 juli 1795.

397
Ditto for Villads Nielsen og Karen Nielsdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 10 juli 1795.

410
Peder Larsen ægteskabs bevilling, gratis.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Peder Larsen og Karen Pedersdatter af Fårup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues sødskende barn. 17 juli 1795.

410b
Lige sådan bevilling er samme dag udfærdiget, for bønderfolkene Christen Sørensen og Maren Pedersdatter af Ålsøe by under Århus stift, sødskende børn. 17 juli 1795.

411
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Pedersen og Jahanne Pedersdatter af Ålborg stift, hun hans afgangne hustrue søster. 17 juli 1795.

427
Maren Jensdatter, bevilling fra mand Erich Arensen at leve separeret.

Ctmus G a v at eftersom Maren Jensdatter i Skjoldborg, Vorbasse sogn, for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes mand Erich Iversen [to stavemåder] opfører sig slet i mod hende, som overfalder hende endog med hug og slag, og under hverken hende elelr datter den nødtørftige underholdning m v, da ville vi i anledning af hendes ansøgning og begiereing, samt den af os elskelig amtmand Sporen afgivne erklæring, allernådigst bevilge og tillade, at hun med hendes mand må leve separerede i henseeende til bord og seng, samt deres fælles boe deles imellem dem, efter loven. 24 juli 1795.

430
Samme dag blev og udfærdiget ægteskab bevilling gratis, for Jens Andersen og Kirsten Madsdatter af Skanderborg amt, sødskende børn.
24 juli 1795.

431
Ditto for Palle Jensen, og Karen Pedersdatter af Ribe stift, sødskende børn. 24 juli 1795.

444
Samme dag blev og ufærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Claus Nielsen og Else Michelsdatter af Viborg stift, sødskende børn, 31 juli 1795.

444b
Christen Christensen, og Anne Maria Sørensdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues søster. 31 juli 1795.

445
Ditto for Niels Morthensen, og Maren Nielsdatter afg Peder Juelgårds enke af Ribe stift, sødskende børnb. 31 juli 1795.

445b
Søren Jensen, og Anne Jensdatter af Hårmark? på Samsø, i 2det led beslægtede. 31 juli 1795.

455
Maren Seiersdatter, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem hende og mand Christian Pedersen.

C7mus G a v, at eftersom Maren Seiersdatter af Sindbjerg sogn i Ribe stift ,for os allerunderdanigst haver andraget, at efter at hun havde levet 3 år i ægteskab med sin mand Christian Pedersen, tog han i året 1778, da de vare kommen i gield, tieneste til søes og rejste til Amsterdam uden hun siden den tid har hørt noget til ham, undtagen, at hun i året 1778 erholdt et brev fra ham, hvori han begierede sig tilsendt noget tøy, hvilket hun og sendte ham med en skipper, der kiendte ham, men som da han kom her tilbage, leverede hende tøyet igien, med den efterretning, at hendes mand skulle være død, hvorefter hun adskillige gange har skrevet, men ikke fået mindste svar eller oplysning om ham, og supplicantinden derhos haver, meldet at hun i de 17 år, han sålede har været borte, har tient for sit brød, for at fortiene noget til sit barns opdragelse, samt at det vil falde hende alt for kostbart, at erhverve skilsmisse dom, siden hun ikke fuldkommen kan bevise sin mands død, hvorom hun er forvisset. Da ville vi efter ansøgningen og begieringen, samt den fra stiftamtmanden over Ribe stift, os elskelig Carl Friderich Hilfried og doctor theologie hr Stephen Middelboe [biskoppen] afgivne erklæringer, bevilge og tillade, at det mellem dem indgåede ægteskab, må være ophævet og at hun i nyt ægteskab må indlade. 7 august 1795.

477
Søren Sørensen, ægteskabs bevilling, gratis.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Sørens Sørensen og Inger Jensdatter af Hansted by under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrus broder datter. 14 august 1795.

477b
Lige sådanne bevillinger for bønderfolkene Jørgen Rasmussen, og Bodil Pedersdatter af Todbjerg sogn i Århus stift, sødskende børn.
14 august 1795.

477c
Jens Jensen, og Anne Rasmusdatter af Århus stift, udi 3die led beslægtet.14 august 1795.

477d
Poul Bondesen, og Edel Svendsdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues søster.14 august 1795.

477e
Hans Poulsen, og Maren Lauritzdatter af Broager sogn i Ribe stift, næst sødskende børn.14 august 1795.

486
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Espen Pedersen og Marie Pedersdatter af Århus stift, hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. 21 august 1795.

487
Ditto for Jens Knudsen, og Kirsten Marie Nielsdatter af Århus stift, sødskende børn. 21 august 1795.

504
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Sahl og Mette Jacobsdatter af Ålborg stift, hun hans afdøde hustrues søster datter. 28 august 1795.

504b
Matros Christen Poulsen, og Kirsten Nielsdatter af Hjørring amt, næst sødskende børn. 28 august 1795.

505

Ditto for Mads Hansen, og Johanne Marie Christensdatter af Viborg stift, næst sødskende børn. 28 august 1795.

505b
Jens Christensen, og Birthe Christensdatter af Viborg stift, næst sødskede børn. 28 august 1795.

506
Ditto for Jørgen Nielsen, og Lene Handsdatter af Ribe stift, sødskende børn. 28 august 1795.

520
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Peder Mortensen og Karen Rasmusdatter af Skanderborg amt, sødskende børn. 4 september 1795

520b
Niels Nielsen, og Kirsten Jensdatter af Århus stift, sødskende børn. 4 september 1795

520c
Søren Michelsen, og Maren Pedersdatter af Gørding sogn under Ribe stift, sødskende børn. 4 september 1795

521
Ditto for Jens Jensen og Anna Jensdatter af Århus stift, sødskende børn. 4 september 1795 

530
Anders Andersen, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Anders Andersen, og Maren Christnensdatter  af Dollerup sogn under Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrus søskende barn. 11 september 1795.

530b
Ligesådan bevilling samme dag, for bønderfolkene Hans Hansen, og Maren Hansdatter af Ribe stift. 11 september 1795.

531
Ægteskabs bevilling gratis, for Lars Christian Rold og Birethe Nielsdatter af Hjørring amt, hun hans afgangne hustrus søster.
11 september 1795

532
Ditto for  Christen Jensen og Dorothea Povelsdatter af Thisted amt, næst sødskende børn.11 september 1795

552
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Jensen Geertsen og Dorthe Nielsdatter af Stjernholm amt, hun hans afgangne hustrues sødskende barn. 18 september 1795.

553
Ditto for Christen Sørensen, og Inger Erichsdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 18 september 1795.

563
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Niels Refsbech Mammen [Mommen?] og Maren Sørensdatter Mammen af Vejle, sødskende børn. 25 september 1795.

564
Ditto gratis for Christen Larsen, og Karen Poulsdatter af Ålborg stift, næst sødskende børn. 25 september 1795.

577
Ægteskabs bevilling gratis, for Lorentz Peter Såbye og Inger Frederica Juhl af Colding, udi 2det og 3die led beslægtede. 2 oktober 1795.

578
Ditto for Jacob Pedersen og Mette Nielsdatter af Ringkøbing amt, hun hans afdøde hustrues broder datter. 2 oktober 1795.

579
Ditto for Niels Andersen, og Kirstine Andersdatter af Alrøe under Århus stift, i 2det og 3die led beslægtede. 2 oktober 1795.

595
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Andersen og Maren Bertelsdatter af Ålborg stift, hun hans afdøde hustrues søster datter. 9 oktober 1795.

595b
Ditto for Christen Pedersen, og Anne Malene af Sæby, sødskende børn. 9 oktober 1795.

595c
Jeppe Andersen, og Else Larsdatter af Viborg stift, sødskende børn. 9 oktober 1795.

596
Ditto for Christen Jensen Østerup, og Karen Madsdatter af Viborg stift, sødskende børn. 9 oktober 1795.

596b
Mogens Sørensen, og Johanne Marie Christesdatter af Viborg amt, hun hans afgangne hustrues søster. 9 oktober 1795.

596c
Mads Jensen, og Karen Chriistensdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues broder datter. 9 oktober 1795.

601
Christen Bachensen [Bochensen] ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader at Christen Bachensen, og pigen Anne Lauritzdatter af Billum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. 16 oktober 1795.

601b
Ligelydende bevilling for Michel Larsen, og Mette Sørensdatter af Tånum by og sogn i Sønderlyng herred, Viborg stift, hun hans afgangne hustrues søster. 16 oktober 1795.

602
Ditto på stemplet papir for Jens Nielsen Schibsted, og Kirsten Madsdatter Abildgård af Ålborg stift, sødskende børn. 16 oktober 1795.

603
Vielsebrev gratis for Niels Christensen og Mette Christensdatter af Ålborg stift. 16 oktober 1795.

Færdig med læsning film M548125 jyske registre fra Rigsarkivet.

År 1795.

Begyndt film 548126 år 1795 – 1796.

Anno 1795.

601
Christen Bachensen ægteskabs bevilling.

C7mus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giort ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Christen Bachensen og pigen Anne Lauritsdatter af Billum sogn i Ribe stift, udi vort land Nørre Jylland må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede, dog skal de etc. København den 16 oktober 1795.

601b
Samme dag blev og udstedt ligelydende bevilling for Michael Larsen, og Mette Sørensdatter af Tånum by og sogn i Sønderlyng herred Viborg stift, hans afgangne kones søster. 16 oktober 1795.

602
Ditto på stemplet papir Jens Nicolai Schibsted, og Kirsten Madsdatter Abildgård af Ålborg stift, sødskende børn. 16 oktober 1795.

603
Vielsebrev gratis, for Niels Christensen og Mette Christensdatter af Ålborg stift. 16 oktober 1795.

607
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Andersen.

Bevilger og tillader at Jens Andersen, og Anne Knudsdatter af Brøns sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans sødskende barns datter. 20 oktober 1795.

608
Anna Johanna Blegrav, bevilling fra mand Andreas Christian Hansdrup at leve separeret.

Bevilger og tillader, at Anna Johanna Blegrav af Vester Hassing under Ålborg stift, må herefter leve adskilt i henseende til bord og seng fra hendes mand, forrige degn sammesteds Andreas Christian Handrup, og deres fælles formue, at deles i mellem dem efter loven.
23 oktober 1795.

609
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis for Christen Nielsen, og Anne Pedersdatter af Bøvling amt, hun hans afgangne hustrues sødskende barn. 23 oktober 1795.

625
Samme dag blev og udfærdiget Kirstine Nielsdatter af Randers amt, leyermåls qvittering gratis.30 oktober 1795.

625b
Ditto for Søren Christensen Rostoch, og Else Poulsdatter Møller af Horsens. 30 oktober 1795.

627
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis for Christen Bertelsen, og Malene Pedersdatter af Hjørring amt, hinanden i 3die led beslægtede. 30 oktober 1795.

627b
Jens Pedersen og Maren Christensdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 30 oktober 1795.

627c
Jørgen Jensen, og Anne Sørensdatter af Skanderborg amt i Århus stift må i ægteskab sammenkomme, uanset at de er hinanden i 3die led beslægtede. 30 oktober 1795.

628
Ditto for Niels Jørgensen, og Anne Pedersdatter af Vistoft sogn under Randers amt, hun en søster af hans afdøde hustru. 30 oktober 1795.

632
Kammerherre Carl Gotlieb von der Luhe [Lühe] og hustru frue Mariane Dorothea Trappaud, bevilling at det mellem dem indgåede ægteskab må være ophævet.

C7mus G a v, at da vi under 29 april 1791 har confirmeret en imellem os elskelig kammerherre Carl Gotlib von der Luhe og hans hustru frue Mariane Dorothea Trappaud indgået separations contract, og de nu ved at andrage, at de efter således i 3 1/2 år at have levet separerede fra hinanden,  lige så lidet som forhen, at kunne leve tilsammen som ægtefolk, for os have begieret, at det mellem dem indgåede ægteskab måtte aldeles ophæves, og begge tilladet, at indgå nyt og andet ægteskab, samt at vi allernådigst ville confirmere den imellem dem i den anledning, af 22 og 27 august sidstleden indgåede, og herved in original hæfte forening, hvor af i danske cancelli er indleveret en ligelydende genpart, hvorhos bemelte frue von der Luhe, haver anholdt om at hun i stedet for det navn von de Luhe, måtte antage sit forrige enke navn grevinde Holck, da ville vi sådan ansøgning og begiering allernådigst have confirmeret og tilladet, at ægteskabet må være ophævet, og at begge må indgå nyt og andet ægteskab etc. Hun beholder fri ejendom og rådighed over hovedgårdene Vrå, Sønder Elkær, samt Gettrup, med underliggende hovedgårds taxt og tilliggende bøndergårde, kirker og tiende etc. Poster med forskellige tal - gæld o s v.  6 november 1795.

635
Ægteskabs bevilling gratis for Christian Jensen,og Ellen Thommesdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 6 november 1795.

635b
Enroulleret matros Jens Poulsen, og Maren Hansdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 6 november 1795.

635c
Jens Jensen Lundkier, og enken Anne Andersdatter af Århus stift, hun hans faders søster datter. 6 november 1795.

636
Ditto for Willads Christensen, og Kirsten Thomesdatter af Viborg stift, hun en søster af hans afdøde hustrue. 6 november 1795.

636b
Rasmus Larsen, og Kirsten Rasmusdatter af Århus stift, sødskende børn. 6 november 1795.

656
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Nielsen Dahl, og Anne Poulsdatter af Thisted amt, hun et sødskende barn af hans afdøde hustrue.
13 november 1795.

656b
Jens Nielsen, og Mette Axelsdatter af Viborg stift, i 2det og 3die led beslægtede. 13 november 1795.

657
Ditto for Jørgen Larsen, og Apelone Jensdatter af Ribe stift, sødskende børn. 13 november 1795.

658
Ditto Christen Mortensen af Århus stift, vielsebrev gratis. 13 november 1795.

672
Ægteskabs bevilling for Andreas Sørensen, og  Anne Pedersdatter af Ribe stift, sødskende børn. 20 november 1795.

689
Anna Jørgensdatter, bevilling fra mand Hans Troelsen, at leve separeret.

C7mus G a v, at eftersom Anna Jørgensdatter af Rougstade? i Ølsted sogn under Coldinghus amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes mand skoeflækker Hans Hansen Troelsen, i sær i de sidste år af deres ægteskab, ved et uordentlig levnet, ey alene har tilsat det lidet hun indbragte i boet, men end og overfaldet hende med hug og trudsels år [ord], hvorover hun have måttet flytte fra hendes hjem m v, da ville vi i anledning af fornævnte Anne Jørgensdatters derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig conferentz råd Sporon afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun og fornævnte hendes mand, må leve separerede i henseende til bord og seng etc. 27 november 1795. [Se også i blandede]

690
Just Rasmussen, og hustru bevilling at leve separerede.

C7mus G a v, at eftersom Just Rasmussen, og hans hustru Anna Rasmusdatter af Haldskougård? Holdskougård? under Skanderborg amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at de formedelst gemytternes uoverensstemmelse, ikke længere ser sig i stand til at leve i fællesskab med hinanden. Da ville vi allernådigst have bevilget og tilladt, at de herefter må leve adskilte, i henseende til bord og seng, samt at der med deres fælles boe, må forholdes således som de derom med hinanden ere blevne enige. 27 november 1795. [Er også i blandede]

691
Poul Enevoldsen, ægteskabs bevilling gratis.

Bevilger og tillader at bønderfolkene Poul Enevoldsen, og Maren Hansdatter af Torstrup? Tostrup? sogn uden Viborg stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskene børn. 27 november 1795.

691b
Ligesådan bevilling samme dag for bønderfolkene Herluf Pedersen, og Helle Andersdatter af Sønder Galten sogn under Århus stift, udi 2det led beslægtede. 27 november 1795.

691c
Niels Pedersen, og Else Pedersdatter af Øster Tørslev sogn under Århus stift, sødskende børn. 27 november 1795.

692
Ditto for Michel Nielsen, og Kirsten Espensdatter af Århus amt, hun hans afgangne hustrues søster. 27 november 1795.

692b
Thyge Pedersen, og Birgitte Pedersdatter af Øster Tørslev sogn i Århus stift, sødskende børn. 27 november 1795.

693
Og på stemplet papir for Knud Pedersen, og Zidsel Povelsdatter af Århus stift, sødskende børn. 27 november 1795.

705
Severine Elisabeth Rothe, bevilling fra mand Ole Severin Bøgild, at leve separeret.

C7mus G av, at eftersom Severine Elisabeth Rothe, afgangne apotheker i Århus, Ole Severin Bøgilds hustru, for os allerunderdanigst haver andraget, at bemelte hendes mand, efter at have ved slet oeconomie, forødet deres fælles formue, og derved set sig nødsaget til at opgive fælles boe til skifte rettens behandling, har aldeles forladt hende i den mest ynkværdige forfatning, da ville vi allernådigst bevilge og tillade, at hun herefter må leve adskilt fra hendes mand, i henseende til bord og seng, og deres fælles formue deles imellem dem efter loven. 4 december 1795. [Se også i blandede]

706
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Hans Nielsen Kipper, og Mette Rasmusdatter af Ribe, næst sødskende børn.
4 december 1795.

715
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling for Christian Albret Fram, og Caroline Bonne af Viborg stift, sødskende børn.
11 december 1795.

716
Ditto gratis for Jens Sørensen, og Anne Sørensdatter af Viborg stift, uanset hun er hans afdøde hustrues søster. 11 december 1795.

737
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Christen Rasmussen, og Anna Jensdatter af Dråby sogn under Århus stift, sødskende børn.
24 december 1795.

745 - side 353
Rasmus Christensen, ægteskabs bevilling, gratis.

Bevilger og tillader, at Rasmus Christensen af Tørring by, og Maren Pedersdatter af Hvirring by under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 29 december 1795.

Side 354 - anno 1796.

8
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Michaelsen Krog, og Bodil Nielsdatter af Dalbyover i Århus stift, sødskende børn. 8 januar 1796.

9
Ditto for Michel Rasmussen, og Maren Sørensdatter af Vejle amt, hun hans afdøde hustrus hel søster. 8 januar 1796.

10
Ditto for Lars Nielsen Badskær og enken Kirstine Michelsdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 8 januar 1796.

19
Rasmus Laursen, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Rasmus Laursen, og Sidsel Nielsdatter, afgangne Søren Laursens enke af Søby sogn i Randers amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal være hendes afdøde mands broder. 15 januar 1796.

19b
Samme dag er lige bevillinger udfærdiget bønderfolkene Peder Laursen, og Marie Pedersdatter, afgangne Thomas Laursens enke af Øster Brønderslev sogn under Hjørring amt, han hendes afdøde mands broder. 15 januar 1796.

19c
Og for bønderfolkene Peder Poulsen, og Christiane Nielsdatter, afgangne Jens Christensen Ibsens enke, han hendes afdøde mands søster søn. 15 januar 1796.

39
Ægteskabs bevilling gratis, for Mads Mathiesen, og Cathrine Dorothea Andersdatter af Visby i Ribe stift, hun hans sødskende barns datter. 22 januar 1796.

49
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Pedersen, og Karen Jensdatter af True by i Brabrand sogn, hun hans afdøde hustrues broder datter. 29 januar 1796.

49b
Søren Jensen, og Allem Andersdatter [Ellen Andersdatter efter kirkebog] af Alrøe sogn og by i samme stift, hun hans afgl hustrues søskende barns datter. 29 januar 1796.

49c
Anders Krog, og Anna Petersdatter af grevskabet Schackenborg under Ribe stift, i 2det og 3die led beslægtede. 29 januar 1796.

50
Ditto for Thomas Pedersen, og Margrethe Larsdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 29 januar 1796.

50b
Søren Rasmussen, og Dorthe Kirstine Christensdatter af Århus stift, sødskende børn. 29 januar 1796.

51
Ditto for Peder Nielsen, og Maren Christensdatter af Århus stift, hun en søster datter af hans afdøde hustru. 29 januar 1796.

55
Caroline Jansen, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem hende, og mand Frantz Trokler.

C7mus G a v, at eftersom Caroline Jansen af vor købstad Århus, for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes mand Frantz Trokler, som tillige med hende er kommen fra det Würtenbergske, og har tient som musketer ved vort 1ste jyske infanteri regiment, er formedelst sin slette opførsel og tyverie, for 2 år siden sendt ud af landet med løbepas, samt at hun nu agter at forblive her, og har løfte om ægteskab af en anden. Da ville vi efter ansøgningen og begieringen, samt den af stiftamtmanden os elskelig geheimeråd hr Ove Høgh Guldberg, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at det mellem hende og Frantz Trokler indgåede ægteskab, må være ophævet, og at hun må indlade sig i nyt ægteskab. 5 februar 1796. [Se også i blandede]

56
Jens Pedersen, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og hustru.

C7mus G a v, at da vi under 13 april 1793, allernådigst haver forundt bonden Jens Pedersen af Hanning? sogn i Ringkøbing amt bevilling, at leve adskilt fra hustru Maren Kirstine Pedersdatter, i henseende til bord og seng, samt at deres bo måtte deles imellem dem efter loven, og han nu for allerunderdanigst haver andraget, at den uenighed som var årsag til separationen endnu vedvarer, og at deres bo således er delt, og han beholder gården, samt at deres eneste barns opdragelse er overladt ham, hvorfor det ikke er ham muligt, uden hielp, at drive sin avling, Kongen bevilger, at ægteskabet med Maren Kirstine Pedersdatter må være ophævet, og at han må indlade sig i nyt ægteskab. 5 februar 1796.

65
Ægteskabs bevilling gratis, for Hans Kårsberg og Sophie Christine Berlin af Ålborg, hun et næst sødskende barn af hans afdøde hustru.
5 februar 1796.

66
Ditto gratis for Lars Andersen, og Kirsten Larsdatter af Ribe stift, sødskende børn. 5 februar 1796.

100
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Hans Jensen og Maren Thomasdatter af Århus stift, sødskende børn.
26 februar 1796.

100b
Bertel Christensen, og Maren Madsdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues sødskende barn. 26 februar 1796.

101
Ditto for Jens Pedersen, og Karen Sørensdatter af Århus stift, sødskende børn. 26 februar 1796.

102
Ditto på stemplet papir for major Hans Rodenborg, og jomfrue Dorothea Maria Elisabeth, baronesse Rosenkrantz, hun hans afdøde hustrues søster. 26 februar 1796.

114
Samme dag blev og udfærdiget landvæsens commissair Hans Jacobsen Lindahl og hustru, bevilling at leve separerede i henseende til bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom os elskelig landvæsens commissair og byfoged i vor købstad Lemvig, Hans Jacob Lindahl, og hans hustru Charlotte Amalia Wismond, for os allerunderdanigst haver andraget, at deres ægteskab har en tid lang været bitter og ulykkeligt, da de på ingen måde have kunnet stemme overens i tænkemåde og tilbøyeligheder, hvorfor de og er overbevist om, at de fremdeles samlede, ingen lyksalighed her i livet kunne nyde, de haver under 31 januari d anno oprettet en separations contract, i forventning om at samme skulle af os blive bifaldet. Kongen bevilger, at bemelte ægteskab i henseende til bord og seng, må leve fra hinanden på de vilkår som indeholdes i foreningen. [Som alle øvrige er hele foreningen gengivet på flere sider]. 4 marts 1796.

115
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Hans Knudsen og Else Marie Poulsdatter af Ribe stift, udi 2det og 3die led beslægtede. 20 januar 1796.

115b
Jacob Nielsen, og Mariane Madsdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues søster. 20 januar 1796.

125
Jesper Pedersen, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jesper Pedersen, og Karen Christensdatter af Falling sogn under Århus stift, må  udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 11 marts 1796.

125b
Ligesådan bevilling for Christen Jensen, og Kirsten Andersdatter af Sevel sogn under Ribe stift, han hendes afgangne mands sødskende barn. 11 marts 1796.

125c
Søren Christian Nicolaisen, og Mette Christensdatter af Døstrup sogn under Ribe stift, sødskende børn. 11 marts 1796.

126
Ditto for Peder Pedersen, og Kirsten Sørensdatter af nye Århus amt, næst sødskende børn. 11 marts 1796.

127
Ditto for Christen Andersen, og Anne Sørensdatter af Tostrup sogn, Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 11 marts 1796.

128
Ditto for Niels Clausen, og Kirsten Sørensdatter af Thisted amt. 11 marts 179.

152
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Rasmussen og Kirsten Pedersdatter af Århus stift, næst sødskende børn. 18 marts 1796.

153
Ditto for Clemen Andersen, og Else Jensdatter af Sjørring sogn under Ålborg stift, hun sødskende barn til hans afdøde hustrue.
18 marts 1796.

165
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Nielsen, og Maren Jacobsdatter af Bjerregrav sogn under Viborg stift, sødskende børn. 26 marts 1796.

166
Ditto for Just Larsen, og Marthe Pedersdatter af Viborg stift, sødskende børn. 26 marts 1796.

167
Ditto for Anders Christensen, og Mette Andersdatter af Ålborg stift, sødskende børn. 26 marts 1796.

168
Ditto for Søren Nielsen og Giertrud Hansdatter af Ribe stift, næst sødskende børn. 26 marts 1796.

169
Ditto for Poul Christensen af Tvorup [Torup?], og Inger Hansdatter af Ålborg stift, hun er halvsøster til hans afgangne hustrue.
26 marts 1796.

182
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Christensen, og Kirsten Christensdatter af Viborg stift, sødskende børn. 1 april 1796.

182
Så og for feldbereder Rasmus Pedersen Blinchenberg, og Kirsten Andersdatter Blinchenberg af Varde, sødskende børn. 1 april 1796.

199
Lauritz Lauritzen Galsgård, og hustru bevilling, at leve separerede fra bord og seng.

C7mud G av at eftersom Lauritz Lauritzen Galsgård og Else Kirstine Nielsdatter af Bøvling sogn, under baroniet Ryssensten i Ribe stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at de som af ungdoms letsindighed haver indladt sig i ægteskab sammen, uden at betænke hvor fra de skulle erholde det allernødvendigste til livets ophold, og uden at overlægge, om de indbyrdes stemmede overens, skal nu dels ved den indtrædende armod, dels fordi de føler ikke at skatte for hinanden, være bleven så uenige, at det er dem umuligt at leve længere sammen, da ville vi i anledning af ansøgningen og begieringen, allernådigst have bevilget og tilladt, at de må leve separerede fra hinanden, i henseende til bord og seng. 8 april 1796. [Er også i blandede].

202
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Pedersen, og Mette Jensdatter af Århus stift, sødskende børn. 8 april 1796.

202
Ditto for Peder Jensen, og Ingeborg Christensdatter af Hjørring amt, sødskende børn. 8 april 1796.

223  side 5453b
Frue Helene Soldern bevilling fra mand ritmester Schmidt, at leve separeret fra bord og seng. 

C7mus G a v, at eftersom os elskelig frue Helene Soldern af Haderslev udi vort hertugdømme Slesvig, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun for få år siden indgik i ægteskab med os elskelige ritmester og escadronchef ved vores jyske regiments dragoner Schmidt, men at hun efter 16 måneders  ulykkelig ægteskab, så sig nødsaget til at forlade ham, formedelst hans voldsomme og tyranniske opførsel imod hende, og at tage sin tilflugt til hendes venner, hvor hun nu opholder sig, uden at hun efter et års fraværelse har sporet den ringeste forandring hos bemelte hendes mand, og derfor anser det umuligt at kunne leve i et tåleligt ægteskab med ham. Efter ansøgningen, samt erklæring fra stiftamtmand Ove Høgh Guldberg, bevilger Kongen, at hun i henseende til sin mand, må leve adskilt fra bord og seng, samt med deres boes deling, at forholdes efter den under 3die april f a oprettede contract. 15 april 1796.[Er også i blandede]

228
Morten Nielsen af Århus amt, bevilling til ægteskabs indtrædelse, uagtet overgået skilsmisse dom.

Bevilger og tillader, at Morten Nielsen af Hårup by under Århus stift, efter hans ansøgning og begiering, samt den fra amtmand, kammerherre Casper Wilhelm Morgenstjerne afgivne erklæring, efter at han formedelst desertion og hoer, ved tamperrettens dom af 20 februar 1793, blev skilt fra sin forrige hustru Mette Nielsdatter, må indlade sig i nyt ægteskab. 15 april 1796.

229
Jens Pedersen, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Pedersen, og Anne Pedersdatter af Mellerup under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være en søster til hans afdøde hustru. 15 april 1796.

229b
Ligesådan bevilling for bønderfolkene Søren Jensen, og Kirstine Nielsdatter af Mejlby sogn, under Randers amt. 15 april 1796.

230
Ditto for Jørgen Simonsen, og Ellen Mathiasdatter af Skanderborg amt, hun hans afgangne hustrues søster.15 april 1796.

231
Ditto for Mads Simonsen, og Maren Andersdatter af Skanderborg amt, hun hans afgangne hustrues sødskende barn. 15 april 1796.

256
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Pedersen og Marie Nielsdatter af Randers amt, sødskende børn. 29 april 1796.

257
Ditto for Holger Pedersen, og Karen Laursdatter af Coldinghus amt, næst sødskende børn. 29 april 1796.

272
Fabriqveur Peter Schultz, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at tobak fabriqveur Peter Schultz af vor stad Altona, udi vort hertugdømme Holsten, og jomfru Ingeborg Kirstine Frisch, af vor købstad Ribe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 3 maj 1796.

282
Herman Jensen Krogholm, og hustru bevilling at leve separerede.

C7mus G a v, at eftersom Herman Jensen Krogholm og hustru Maren Hansdatter, af Brøndum by under grevskabet Lindenborg, allerunderdanigst haver andraget, at de nu næsten i 16 år have levet et højst ulykkeligt ægteskab, formedelst en uovervindelig misforståelse, der omsider er overgået til åbenbar modbydelighed for hinanden, at de ikke nogensinde kunne bo og leve tilsammen som ægtefolk. Efter begieringen, samt den fra os elskelig hr Ernst Henrich, greve af Schimmelmand, ridder af elefanten vores statsminister etc, derover afgivne erklæring, bevilger Kongen, at de må leve separerede fra hinanden, i henseende til bord og seng. 6 maj 1796. [Er også i blandede].

285
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Jepsen og enken Else Andersdatter af Vejle amt, han hendes afdøde mands sødskende barn.
6 maj 1796.

299
Ægteskabs bevilling gratis, for Mads Willadsen, og Johanne Jensdatter af Viborg stift, næst sødskende børn.13 maj 1796.

299b
Bønderfolkene Peder Jensen, og Ellen Sørensdatter af Ribe stift, sødskende børn. 13 maj 1796.

300
Ditto for Henrich Andersen, og Ellen Sophie Jensdatter af Ribe stift, i 2det og 3die led beslægtede. 13 maj 1796.

301
Ditto for Anders Sørensen, og Anne Christensdatter af Egå sogn og by i Århus stift, hun  hans sødskende barn. 13 maj 1796.

302
Ditto for Jens Pedersen, og Karen Jensdatter af Århus stift, hinanden i 2det led beslægtede. 13 maj 1796.

303
Ditto for Hans Madsen, og Cathrine Jacobsdatter af Århus stift, i 2det og 3die led beslægtede. 13 maj 1796.

327
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Thomas Pedersen og Mette Madsdatter af Ålborg stift, hun hans afdøde hustrues søster. 20 maj 1796.

327b
Thomas Jensen, og Maren Nielsdatter af Århus stift, hun en søsterdatter af hans afdøde hustru. 20 maj 1796.

328
Ditto for Jens Lauritzen Tved, og Maren Sørensdatter Daumand af Århus stift, udi 3die led beslægtede.20 maj 1796.

333
Søren Stilling, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og hustruen.

C7mus G a v, at da vi under 22 februari 1793, allernådigst haver forundt møller Søren Stilling af Stornord [v/Norsminde?] under Århus stift og hans hustrue, Anna Sophia Holst, bevilling at leve adskilt fra hinanden i henseende til bord og seng, under de i den imellem dem indgangne separations contracts anførte vilkår, og hannem nu haver anholdt os om ægteskabs aldeles ophævelse, samt tilladelse, at indlade sig i nyt ægteskab, anførende at den imellem dem opkomne misforståelse endnu vedvarer, og at han giort sig al mulig umage for at forandre hans kones tænkemåde, men at al hans møye har været forgieves, hvorhos han haver fremlagt hustruens erklæring, at hun intet imod det anførte, såvel som sognepræstens attest, så ville vi efter sådan allernådigst have bevilget og tilladt, at det imellem dem indgåede ægteskab må være ophævet, og at han må indgå i nyt ægteskab. 27 maj 1796.[Er også i blandede].

341
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Andersen og Karen Jensdatter af Ålborg stift, næst sødskende børn. 27 maj 1796.

347
Willads Christensen, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og hustru.

C7mus G a v, at da vi på en fra fæstebonden Willads Christensen af Hals sogn i Ålborg amt, indkommen ansøgning om ægteskabs ophævelse imellem ham, og hustru Karen Andersdatter, på grund af hendes urolige sinds forfatning, der næsten bragte hende til fortvivlelse under 18 juni 1794, have resolveret, at i fald omstændighederne efter år og dag skulle være de samme, måtte sagen os på ny  foredrages, og os nu er bleven forestillet omstændighederne, af en på ny af ham indkommen ansøgning om det samme, hvor med er fulgt sognepræstens attest, om hustruens vedvarende urolige sinds forfatning,  så haver vi efter samme, samt den fra stiftamtmand hr Ditlev Pertz afgivne erklæring, bevilget og tilladt, at det mellem dem indgåede ægteskab, må være ophævet, og at han må indlade sig i nyt ægteskab, imod at han udreder til hendes venner, hvad hun haver indbragt til ham. 3 juni 1796.[Er også under blandede].

348
Søren Smidstrup, ægteskabs bevilling med morbroders enke. [Tekst ok].

Bevilger og tillader, at Søren Smidstrup og Anne Hielm, afgangne sadelmager Søren Carstensens enke, af vor købstad Vejle, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han skal være hendes afgangne mands, halv søsters søn. 3 juni 1796.

348b
Samme dag er en lige bevilling udfærdiget Mursvend Povel Nielsen Kiær af Sæby, og Anne Madsdatter, afg Christen Nielsen Kiers enke af Enghuset i Børglum herred, under Hjørring amt, hun hans afdøde broders enke. 3 juni 1796.

374
Samme dag blev, og udfærdiget vielse brev gratis for degnen Peder Stoubye af Århus stift. 10 juni 1796.

389
Christopher Jensen, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Christopher Jensen af Stenderup gods, og Kirsten Hansdatter Winther af Rårup sogn under Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 17 juni 1796.

390
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Terkel Sørensen og Maren Christensdatter af Bredsten? Sogn, i 2det led beslægtede.17 juni 1796.

391
Ditto for Hans Hansen, og Anne Hansdatter af Coldinghus amt, sødskende børn. 17 juni 1796.

393
Morten Mortuscha, og hustru Anne Kirstine Weydemann af Randers, testamente. 17 juni 1796.

398
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Niels Andersen af Namdrup? [Bramdrup?] sogn, og Anne Christine Pedersdatter af Bramdrup sogn under Ribe stift, sødskende børn. 24 juni 1796

413
Nikels Sønchen og hustru, bevilling at leve separerede fra bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom Nickels Sønchen og hustru Maretz Raurtz, af Nebel på øen Onerum [Amrum] under Ribe stift, for os allerunderdanigst hver ladet andrage, hvorledes de på deres bryllupsdag ere blevne uenige, hvor af følgen blev, at de ey have søgt seng sammen, men der imod meget ønsker at få det imellem dem indgåede ægteskab ophævet, da ville vi i anledning af deres allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af stiftamtmanden over Ribe stift, derpå meddelte erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at de må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, samt at der med deres boes deling, forholdes efter den imellem dem oprettede, og herved in originali, vedhæftede separations contract. 1 juli 1796. [Se også under blandede].

414
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Jørgensen og Johanne Jørgensdatter af Gylling sogn, sødskende børn.
1 juli 1796.

415
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Michelsen og Anne Jensdatter af Ålborg stift, hun hans afdøde hustrue i 2det og 3die led beslægtet. 1 juli 1796.

416
Ditto for Christen Nielsen Kortegård og Inger Marie Jensdatter af Thisted amt, næst sødskende børn. 1 juli 1796.

417
Ditto for Thomas Jensen og Anna Catharina Jeppesdatter af Ribe stift, hinanden i 3die led beslægtede. 1 juli 1796.

451
Ægteskabs bevilling gratis, for Nis Laustsen og hustru Karen Nielsdatter af Daler i Ribe stift, sødskende børn. 15 juli 1796.

452
Ditto for Søren Andersen, og Karen Jørgensdatter af Vellev sogn i Viborg amt, hun hans afdøde hustrues søster. 15 juli 1796.

453
Ditto for Poul Rasmussen, og Johanne Sørensdatter af Tiset sogn under Havreballegårds amt, hinanden udi 3die led beslægtede.
15 juli 1796.

454
Ditto for Peder Pedersen, og Anna Maria Laursdatter af Jannerup sogn under Thisted amt, næst sødskende børn. 15 juli 1796.

467
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Sørensen af Skåninghuset, på Vosnæsgårds gods, og Birgitte Andersdatter af Todbjerg sogn, hun hans afdøde hustrues søster. 22 juli 1796.

480
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Pedersen og Kirsten Pedersdatter af Viborg amt, i 3die led beslægtet.
29 juli 1796.

480b
Peder Rasmussen, og Mette Christophersdatter af Skanderborg amt under Århus stift, sødskende børn. 29 juli 1796.

480c
Afskediget grenader Peder Jensen Boesen, og Maren Laustdatter af Ringkøbing, sødskende børn, ægteskabs bevilling. 29 juli 1796.

481
Ditto for Rasmus Christensen Vifvild af Skanderborg amt, og Agnete Thomesdatter i Viborg amt, i 2det og 3die led beslægtede. 29 juli 1796.

482
Ditto for Peder Mathiesen, og Maren Lauritzdatter af Hviding sogn, under Ribe stift, næst sødskende børn. 29 juli 1796.

495
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Morten Pedersen og Anna Maria Nielsdatter af Rårup sogn under Stjernholm amt, sødskende børn. 2 august 1796.

502
Giertrud Nielsdatter, bevilling til ægteskabs ophævelse.

C7mus G a v, at efter som Giertrud Nielsdatter af Ågård i Starup sogn under Coldinghus amt, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hun formedelst trussel, skal have været nødt til at lade sig trolove, til en karl ved navn Jørgen Nielsen som er hende modbydelig, og at hun ikke kan samtykke i at indgå ægteskab med ham, hvor fore hun anholder om, at den indgangne trolovelse måtte hæves. Efter ansøgningen bevilger Kongen, at denne mellem den 5 april sidstleden indgangne trolovelse, må på den ved vores, under 19 februar 1783 allernådigst udgivne forordning, befalede måde, være ophævet. 5 august 1796.[Er også under blandede].

505
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Søren Michelsen og Anna Christensdatter af Helsted by i Randers amt, hinanden i 3die led beslægtede. 5 august 1796.

514
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Michelsen Fig [Jens Michelsen Fug], og pigen Dorthe Sørensdatter, af Rolsø sogn i Randers amt, hinanden udi 2det led beslægtede.12 august 1796.

514b
Peder Jessen, og Mette Marie Rasmusdatter af
Ølgod sogn i Ribe stift, hun hans afgangne kones sødskende barn.12 august 1796.

515
Ditto for Christen Nielsen, og Maren Thomasdatter af Horne sogn under Ribe stift, sødskende børn.12 august 1796.

531
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Jensen og Mette Larsdatter af Viborg stift, i 3die led beslægtede.19 august 1796.

532
Ditto for Thor Jensen, og Anne Jensdatter af Hjørring amt, hans afgangne hustrue, hendes moster.19 august 1796.

546
Hr Anders Jørgensen, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at hr Anders Jørgensen, provst og sognepræst til Brøndum, Siem og Torup menigheder i Viborg stift, og Giertrud Catrine Nørager, må i ægteskab sammenkomme, uanset de skal være sødskende børn. 23 august 1796.

547
Anders Pedersen, bevilling på ægteskab med hans broders kone.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Anders Pedersen, og Kirsten Christensdatter, afgangne Søren Pedersens enke af Nim sogn  i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde broders enke. 26 august 1796.

556

Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Adser Hansen, og Maren Knudsdatter af Rejsby under Ribe stift, udi 2det og 3die led beslægtede. 26 august 1796.

557
Ditto for Laus Christiansen, og Maren Pedersdatter af Linå sogn i Århus stift, hun hans afdøde kones søster. 26 august 1796.

573
Lauritz Poulsen, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Lauritz Poulsen, og Birgitte Thuesdatter af Billum sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 2 september 1796.

574
Samme dag blev og udfærdiget ditto for Christen Christensen og Anne Jensdatter af Hjermind under Viborg stift, hun hans afgangne hustrues sødskende barn. 2 september 1796.

595
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Jørgensen, og enken Anna Jacobsdatter af Brovst sogn under Ålborg stift, sødskende børn. 9 september 1796.

596
Ditto for Jacob Lauritzen, og Anne Sørensdatter af Harring sogn under Thisted amt, sødskende børn. 9 september 1796.

608
Kirsten Lauritzdatter, bevilling til trolovelses ophævelse, [Ingen tekst]. 16 september 1796.

611
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Jensen og Karen Pedersdatter af Vodder sogn i Ribe stift, næst sødskende børn. 16 september 1796.

612
Ditto for Simon Nielsen, og Bodil Christensdatter af Seest sogn under Coldinghus amt, han hendes moders sødskende børn.
16 september 1796

613
Ditto for Poul Nielsen Engelund, og Mette Kirstine Bertelsdatter Vestergård af Fåberg? Tåberg? sogn under Thisted amt, sødskende børn.
16 september 1796.

622
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Nielsen og Anne Marie Christensdatter af Over Simmelkær, Ringkøbing amt, næst sødskende børn.
23 september 1796.

623
Ditto for Peder Pedersen, og Kirsten Marie Nielsdatter af Janderup sogn i Ribe stift, næst sødskende børn. 23 september 1796.

640
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Jensen og Johanne Knudsdatter, af Over Houberre? ved Randers, sødskende børn. 30 september 1796.

641
Ditto for Laus Christensen Kielgård, og Mette Jensdatter af Thisted amt, sødskende børn. 30 september 1796.

642
Ditto for Peder Jensen, og Else Christensdatter Kielgård af Thisted amt, næst sødskende børn. 30 september 1796.

643
Ditto for Niels Jensen, og Maren Sørensdatter af Molbæk?, under Riberhus amt, sødskende børn. 30 september 1796.

644
Ditto for Isach Willain, og Maria Dollereth af Fredericia, hun hans faders halv søsters datter. 30 september 1796.

645
Ditto for Mads Nielsen Kirkebye, og Johanne Simonsdatter Damsgård, af Ribe stift, hinanden i 3die led beslægtede. 30 september 1796.

657
Niels Knudsen Franck, ægteskabs bevilling, gratis.

Bevilger og tillader, at enkemand Niels Knudsen Franck og Dorthe Jacobsdatter af Emmerlev sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 7 oktober 1796.

658
Under samme dato blev udfærdiget gratis, ægteskabs bevilling for bønderfolkene Hans Andersen og Bodil Marie Nielsdatter af Toftlund i Ribe stift, sødskende børn. 7 oktober 1796.

659
Thøger Michel Andersen, og Anna Maria Pedersdatter af Rømø under Ribe stift, hun hans afdøde hustrues søster. 7 oktober 1796.

660
Jens Nielsen, og Kirsten Sørensdatter af Bangsbo strand i Hjørring amt, sødskende børn. 7 oktober 1796.

672
Anna Margrethe Jacobsdatter, bevilling fra manden Ole Pedersen Holm, at leve separeret.

C7mus G a v, at eftersom Anne Margrethe Jacobsdatter af Højen by under Coldinghus amt,  for os allerunderdanigst haver andraget, at hun i året 1794 er kommet i ægteskab med afskediget rytter Ole Pedersen Holm, men at han siden er bortrejst, og haver forladt hende og hendes 70 år gamle moder, samt handlet slet og ugudelig med dem begge, medens han en kort tid var hos dem, da ville vi allernådigst have bevilget og tilladet, at hun og hendes mand må leve separerede, i henseende til bord og seng. 14 oktober 1796.[Er også under blandede].

675
Under samme dato ere bleven udfærdiget ægteskabs bevilling for Søren Pedersen Juul, og Johanne Andreasdatter af Hatting by i Stjernholm amt, slægtskab sødskende børn. 14 oktober 1796.

676
Christen Nielsen Korsberg, og Karen Berteldsdatter? i Hjerm sogn i Ribe stift, sødskende børn. 14 oktober 1796.

677
Mikkel Jensen af Tønning, og Maren Pedersdatter af Lykkensholm, i Fruering sogn under Skanderborg amt, bevilling at lade sig vie i Kirken. 14 oktober 1796.

682
Jens Hansen Fris, ægteskabs bevilling med farbroders enke.

Bevilger og tillader, at brudefolkene Jens Hansen Friis, og Karen Povelsdatter, afgangne Søren Jensens enke af Hornborg i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans farbroders enke. 21 oktober 1796.

393
Hans Mathiasen Krog, ægteskabs bevilling gratis.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Hans Mathiasen Krog, og Karen Christensdatter af Brøns sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 21 oktober 1796.

694
Ligesådanne bevillinger under samme dato, blevne expederede for Laust Pedersen og Maria Elisabeth Madsdatter, af Nørre Snede sogn under Riberhus amt, sødskende børn. 21 oktober 1796.

695
Peder Nielsen, og Karen Nielsdatter af Ørum sogn i Århus stift, sødskende børn. 21 oktober 1796.

710 - side 681B
Under samme dato blev udfærdiget ægteskabs bevillinger for Søren Christensen, og Anna Madsdatter af Ejstrup sogn under Ringkøbing amt, sødskende børn. 28 oktober 1796.

711
Rasmus Nielsen, og Karen Pedersdatter af Karup sogn, tredie led beslægtet. 28 oktober 1796.

712
Jens Rasmussen Juul, og Anna Dorthe Rasmusdatter af Ørdbye? Udby? sogn under Randers amt. Næst sødskende børn. 18 oktober 1796.

713
Anders Hansen og Mette Kirstine Jensdatter af Tanggård? i Leveschou [Lejrskov] sogn under Coldinghus amt, sødskende børn.
28 oktober 1796.

730
Ægteskabs bevilling gratis, for skoleholder Anders Nørgård, og pigen Maren Kieldsdatter Holm af Ålborg, i 2det led beslægtede.
4 november 1796.

730b
Laurs Bennetsen, og Anne Andersdatter af Brøns sogn i Ribe stift, hun hans afdøde sødskende barns enke. 4 november 1796.

730c
Jens Pedersen, og pigen Anna Andersdatter af Sevel sogn i Ribe stift, sødskende børn, 4 november 1796.

731
Ægteskabs bevilling gratis, for Hans Nielsen og Appolone Nielsdatter, af Guldager sogn i Ribe stift, hinanden i 2det og 3die led beslægtede.
4 november 1796.

731b
Bønderfolkene Peder Josephsen, og Maren Josephsdatter af Harboøre sogn i Ribe stift, i 2det og 3die led beslægtede. 4 november 1796.

731c
Christen Sørensen, og Karen Sørensdatter af samme [Harboøre] sogn og stift, næst sødskende børn. 4 november 1796.

732
Ditto for Simon Pedersen, og Mette Jensdatter af Roe i Grønbæk sogn i Århus stift, hun hans afg hustrues sødskende barn.
4 november 1796.

732b
Christen Rasmussen og Dorthe Svendsdatter af Gettrup sogn i Århus stift, sødskende børn. 4 november 1796.

733
Ditto for Jørgen Andersen Sønderby, og Grethe  Christensdatter Karup af Nissum sogn, under Ribe stift, sødskende børn. 4 november 1796.

734
Ditto for Joens Christensen, og Mette Cathrine Madsdatter af Hove sogn i Ribe stift, udi 2det led beslægtede. 4 november 1796.

735
Ditto for Jens Sørensen, og Maren Pedersdatter af Ørum sogn i Hjørring amt, i 2det og 3die led beslægtede. 4 november 1796.

751
Charlotte Sophie Amalia bevilling fra mand Carl Friderich Struklits, at leve separeret.

C7mus G a v, at vi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at Charlotte Sophie Amalia Struklits af Randers, herefter må leve adskilt fra hendes mand, under officer Carl Friderich Struklits, og deres fælles bo at deles imellem dem. 11 november 1796.[Er også under blandede].

752
Jens Henrichsen  bevilling fra hustruen, at leve separeret.

C7mus G a v, at eftersom Jens Henrichsen af Storring sogn i Århus stift, for o allerunderdanigst haver foredraget, at han formedelst hans hustru Ellen Larsdatters ufredelighed, haver for 9 år siden måtte forlade hende, da ville vi i anledning af hans derhos allerunderdanigst giorte ansøgning, samt erklæring fra os elskelig kammerherre Hans Løvenhielm Bülow, allernådigst have bevilget og tilladt, at han herefter må leve adskilt fra bemelte hans hustru, i henseende til bord og seng, og deres fælles bo deles imellem dem, imod at han giver hende til deres fælles barns opdragelse 6 rdr årlig, hvilke bør udpantes efter øvrighedens foranstaltning, såfremt han ej mindelig betaler samme.
11 november 1796.[Er også under blandede].

754
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Madsen, og Kirsten Bundesdatter af Mandø under Ribe stift, hendes fader halv broder til hans afgangne hustru. 11 november 1796.

758
Maren Nielsdatter Høy, bevilling fra mand Jørgen Hansen, at leve separeret.

C7mus G a v, at eftersom Maren Nielsdatter Høy af Colding, for os allerunderdanigst haver andraget ,at hun formedelst hendes mand, handskemagermester Jørgen Hansens slette forhold, haver i 10 år måttet leve separeret fra ham, og at der intet håb er tilbage, om god forståelse imellem dem, då have vi efter hendes allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig stiftbefalingsmand Carl Friderich Helfried afgivne erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at hun herefter må leve adskilt fra hendes mand i henseende til bord og seng, og deres fælles bo deles imellem dem. 18 november 1796.[Er også under bevillinger til ægteskab[.

760
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jens Lytsen Christensen og Maren Jensdatter af Rømø under Ribe stift, næst sødskende børn. 18 december 1796.

761
Ditto for Jens Jensen, og Ingeborg Rasmusdatter af Malling sogn under Havreballegårds amt, hun hans afgangne hustrues søster.
18 november 1796.

804
Jens Jensen, ægteskabs bevilling.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Jensen, og Mette Thomesdatter af  Ejsing sogn i Ringkøbing amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 2 december 1796.

804b
Samme dag blev og udfærdiget bevilling for Rasmus Andersen, og Maren Poulsdatter af Spentrup sogn under Randers amt, hun hans afdøde hustrues sødskende barn. 2 december 1796.

805
Ægteskabs bevilling gratis for Thomas Christensen, og Else Cathrine Widrichsdatter af Vejle amt, sødskende børn. 2 december 1796.

806
Ditto for Høy Rørden, og Thiis Rørden af Vesterlands Føhr, hinanden i 3die led beslægtede. 2 december 1796.

807
Ditto for Peder Knudsen, og Anna Andersdatter af grevskabet Lindenborg, i 2det led beslægtede.
2 december 1796.

823
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Sørensen, og Kirsten Jensdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster. 9 december 1796.

824
Ditto for Christen Christensen, og Kirsten Frandsdatter af Viborg amt, i 2det og 3die led beslægtede. 9 december 1796.

825
Ditto for Lars Jensen, og Ingeborg Jensdatter af Ribe stift, sødskende børn. 9 december 1796.

826

Ditto for Peder Christensen, og Dorthea Jensdatter af Ribe stift, sødskende børn. 9 december 1796.

841
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Nielsen, og Johanne Danielsdatter af Adslev sogn under Århus stift, sødskende børn. 16 december 1796.

842
Vielsebrev gratis for Jens Nielsen, og enken Johanne Danielsdatter af Århus stift. 16 december 1796.

858
Ægteskabs bevilling, gratis for Ludvig Nielsen, og Anne Ludvigsdatter af Randers amt, hinanden i 2det og 3die led beslægtede.
23 december 1796.

859
Ditto for Anders Nielsen, og Maren Jensdatter af Skanderborg amt, sødskende børn. 23 december 1796.

877
Ole Rasmussen bevilling til ægteskabs indtrædelse.

Bevilger og tillader, at Ole Rasmussen af Skanderup sogn under Århus amt, må indlade sig i ægteskab, uanset at han ikke endnu haver opfyldt sit 20 år efter loven.30 december 1796.

878
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Jacob Christensen, og Birgithe Nielsdatter Toftnis af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues sødskende barn. 30 december 1796.

Sidste sag på denne film herefter følger register, som jeg ikke anvender da alle sager er efterset.

Færdig med læsning og afskrift film M 548123 - 548126

Jyske registre fra Rigsarkivet.

År 1793 - 1796.

Til toppen


 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til Index

 Tilbage til forsiden

 Til forrige side  Til 11te del