Testamenter 1681-1798

11te del

Jyske registre
1797-1799


Film fra Rigsarkivet
M 548127–
548130


Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.

 

NB:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som bliver indlagt under jyske registre blandet.

Sammen med de følgende ekstrakter af bevillinger til ægteskab, har jeg også indlagt bevillingerne til separationer - ophævelse af trolovelse, idet slægtsforskere heraf kan se mere om personernes mulige indgåelse af nyt ægteskab m v.

Desværre er bevillingerne ofte mangelfulde - uden angivelse af sognets navn m v, men prøv alligevel at søge på det ønskede navn, måske er der alligevel hjælp at finde.

Igen skal gøres opmærksom på, at ansøgningerne - supplikkerne - også findes i Rigsarkivet. 


Anno 1797

Januarius.

1
Rasmus Torkildsen Banck ægteskabs bevilling med faders halvbroders enke.
C7mus G a v at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at skomagersvend Rasmus Torkildsen Banck og Bodil Houman, afg skomager Anders Pedersens enke af vor købstad Horsens udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader skal være hendes afdøde mands halvbroder, dog skal de først etc. Hafnia den 6 januar 1797.

11
Ægteskabs bevilling gratis for Abraham Hansen og Karen Hansdatter af Ribe amt, i andet led beslægtede. 6 januar 1797.

24
Clemen Michelsen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Clemen Michelsen og Mette Michelsdatter af Nordby på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skulle være hinanden i 3die led beslægtede.13 januar 1797.

25
Samme dag blev og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Niels Jensen og Anne Larsdatter af Hjørring amt, næst sødskende børn. 13 januar 1797.

34
Michel Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Madsen Bull og pigen Kirsten Pedersdatter af Store Velling under Vejle amt, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde kones broders datter. 20 januar 1797.

35
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Christensen Vestergård og pigen Karen Maria Andersdatter af Viborg stift, hun hans sødskende barns datter. 20 januar 1797.

36
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Christensen og enken Anne Hansdatter af Fjeldsted by, sødskende børn. 20 januar 1797.

37
Vielsebrev gratis for Michel Madsen Bull og Kirsten Pedersdatter af Store Velling under Vejle amt. 20 januar 1797.

50
Ægteskabs bevilling gratis for Anders Madsen og Ellen Sørensdatter af Hjorthede sogn under Viborg amt, hun hans næst sødskende barn. 27 januar 1797.

51
Vielsebrev gratis, for Jens Madsen og Maren Sørensdatter af Vester Velling i Viborg stift. 27 januar 1797.

Februarius:

65
Anders Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene enkemand Anders Hansen og Johanne Povelsdatter af Højslev sogn under Viborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 3 februar 1797.

66
Ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Pedersen og Maren Michelsdatter af Edslev by under Havreballegårds amt, hun hans afgangne hustrues søster. 3 februar 1797.

67
Ægteskabs bevilling gratis, for Morten Christensen, og Berthe Sørensdatter af Hørby sogn udi Hjørring amt, sødskende børn. 3 februar 1797.

77
Skipper Hans Christopher Hoetting [Hietting?], bevilling til nyt ægteskabs indtrædelse.

C7mus G a v, at eftersom vi under 2 december 1791 allernådigst have confirmeret, en imellem skipper Hans Christopher Hoetting af Hals by i Ålborg amt, og hans hustru Else Jens Thomsens datter, indgået contract om at leve adskildte fra hinanden, i henseende til bord og seng m v, og vi ligeledes under 1 juli 1795 aldeles have ophævet det mellem dem værende ægteskab, samt tilladt Else Jens Thomsens datter, at indlade sig i ny ægteskab, hvorom Hans Christopher Hoetting nu ligeledes haver anholdt, da ville vi i anledning af hans ansøgning, allernådigst have bevilget og tilladt, lige som vi og hermed bevilge og tillade, at han må indgå i nyt ægteskab. Videre om ophævelsen: Da vi undertegnede, nemlig Hans Christopher Hietting, borger og skipper udi Ålborg og Else Jensdatter, den 6 maj indeværende år er kommen udi ægteskab, og vi desværre straks efter vielsen have erfaret, at vores gemytter og sinds beskaffenhed ikke kan komme overens etc. [Over 4 sider dateret 2 august 1791]. 10 februar 1796.

82
Jens Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Madsen, og Anne Jensdatter af Dyrby i Gassum sogn under Randers amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skulle være sødskende børn. 10 februar 1797.

82b
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Jensen, og Karen Pedersdatter af Skibsted i Understed sogn, Hjørring amt, sødskende børn.
10 februar 1797.

82c
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Lausen, og Karen Rasmusdatter af Øster Brønderslev under Hjørring amt, sødskende børn.
10 februar 1797.

83
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Nielsen Bak, og Mette Christensdatter af Vester Kejlstrup i Hids herred, hun hans afdøde hustrus næst sødskende barn. 10 februar 1797.

84
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Pedersen, og Anne Christensdatter af Ålborg amt, næst sødskende børn. 10 februar 1797.

85
Ægteskabs bevilling gratis, for proprietair Jørgen Mørch Secher af Skafføgård, og Nicoline Dorothea Secher, sødskende børn.
10 februar 1797.

95
Ægteskabs bevilling gratis for Rasmus Olsen, og Maren Pedersdatter af Glud sogn under Århus stift, hun hans afgangne hustrues søster.
17 februar 1797.

95b
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Nielsen Rasch, og Cathrine Lauritzdatter af Astrup sogn under Viborg stift, hun hans afgangne hustrues søster. 17 februar 1797.

96
Ægteskabs bevilling gratis, for Simon Pedersen, og Ellen Hansdatter af Hjørring amt, hun hans afdøde kones søster.17 februar 1797.

101
Jens Pedersen ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Pedersen, og Giertrud Christensdatter af Kastbjerg og Mariager sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skulle være hinanden i 2det led beslægtede. 21 februar 1797.

101
Ægteskabs bevilling gratis, blev samme dag bevilling udfærdiget for bønderfolkene Anders Simonsen, og Johanne Christensdatter af Uttrup og Hvorup sogn under Ålborg amt, sødskende børn. 21 februar 1797.

106
Ægteskabs bevilling gratis for Peder Nielsen, og Kirsten Jensdatter af Mårslet sogn under Århus amt, i 2det led beslægtede. 24 februar 1797.

107
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Christensen, og Karen Jensdatter af Ålborg stift, hun hans afdøde stedfaders anden hustru.
24 februar 1797.

121
Jeppe Christensen Bierg, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jeppe Christensen Bierg af Gram sogn, og Else Christensdatter af Arrild sogn under Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde kones søster. 28 februar 1797.

122
Vielsebrev gratis, blev samme dag udfærdiget, for Peder Andersen og Karen Rasmusdatter af Skanderborg amt. 28 februar 1797.

Martius:

127
Jens Jonasen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jonassen og Johanne Christine Christensdatter af Stensgård i Bredsten sogn under Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skulle være hinanden i 2det led beslægtede. 3 marts 1797.

127b
Lige bevilling blev samme dag udfærdiget for Jens Sørensen, og Anna Kirstine Rasmusdatter af Trustrup by under Randers amt, næst sødskende børn. 3 marts 1797.

128
Ægteskabs bevilling gratis for Peder Sørensen, og Anne Marie Jensdatter Frich af Hemmelev? sogn under Århus stift, i 2det og 3die led beslægtede. 3 marts 1797. [Tekst:Hemmeløf].

129
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Jensen, og Inger Niels Olufsdatter af Risøeder? [Rimsø] by under Århus stift, hun hans afgangne hustrus søster. 3 marts 1797.

130
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Sørensen, og Anna Nielsdatter af Vognsild sogn i Viborg stift, hun hans afdøde kones søster. 3 marts 1797.

139
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Pedersen og Christence Sørensdatter, af Illerup by i Dover sogn under Skanderborg amt, de må uden foregående trolovelse i Kirken, sammenvies etc. 7 marts 1797.

146
Ægteskabs bevilling for Lorentz Wogers, og Ellen Hansen af Uttersum på Vesterlands Føhr under Ribe stift, hun hans afdøde kones sødskende barn. 10 marts 1797.

147
Ægteskabs bevilling gratis, for Ole Madsen, og Sidsel Jensdatter af Venge by og sogn under Skanderborg amt, sødskende børn.
10 marts 1797.

148
Ægteskabs bevilling gratis, for Rudolph Thomsen, og Ingeborg Christensdatter af Herslev Højrup under Ribe stift, sødskende børn.
10 marts 1797.

149
Ægteskabs bevilling gratis, for Jørgen Christensen, og pigen Karen Andersdatter af Hjermind under Viborg stift, hun hans afdøde hustrus halvsøster. 10 marts 1797.

155
Hans Lollich, bevilling til ægteskabets ophævelse imellem ham og hustru.

C7mus G a v, at eftersom Hans Lollich og Sidsel Clausdatter af Ribe, for os allerunderdanigst haver andraget, at efter at de for 12 år siden havde indgået ægteskab med hinanden, erfarede de snart, hvor uoverlagt dette deres foretagende var, da han som er i høj grad krøbling og impotens, ingen ægteskabelig lyksalighed kunne vente, hvor af snart fulgt misfornøjelse, modbydelighed og uenighed imellem dem, så at de i det andet år af deres ægteskab, besluttede at leve adskilte, og have nu således henlevet på 10 år, da ville vi efter deres allerunderdanigst giorte ansøgning og begæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at det imellem dem værende ægteskab må ophæves, samt at hun må nyt ægteskab etc.17 marts 1797.

166
Vielsebrev gratis, for Søren Laursen og Inger Christensdatter af Gjern herred. 17 marts 1797.

188
Jens Rasmussen, bevilling fra hustru at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom skomager og husmand Jens Rasmussen af Hornslet sogn under Randers amt, i indkommen ansøgning til os, haver andraget, at hans hustru Karen Andersdatter, uden skiellig årsag for over to år siden, imod hans vilie og vidende, har forladt ham og ikke vil vende tilbage til ham, hvorfor han haver anholdt om, at ægteskabet imellem dem måtte ophæves, på de i ansøgningen anførte vilkår, hvori fornævnte hans hustrue ved sin på ansøgningen givne påtegning har samtykt. Da ville vi allernådigst have bevilget og tilladt at de må leve separede fra hinanden i henseende til bord og seng, hvor hos Jens Rasmussen i stedet for at dele hans ringe bo, straks efter den imellem ham og hustru trufne forening, haver at udbetale til hende den summa 10 rdr. 24 marts 1797.

194
Jens Pedersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Lene Nielsdatter af Åle sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skulle være næst sødskende børn. 24 marts 1797.

194b
Ægteskabs bevilling gratis, blev samme dag udfærdiget for Laurs Christensen, og Else Cathrine Jensdatter af Karby på Morsø, sødskende børn. 24 marts 1797.

194c
Ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Poulsen, og Anne Mortensdatter af Kolt sogn under Århus stift, hun hans sødskende barns datter.
24 marts 1797.

195
Ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Sørensen, og Kirsten Nielsdatter af Hjarnø i Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster.
24 marts 1797.

196
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Rasmussen, og Anne Nielsdatter af Egå sogn under Århus stift. 24 marts 1797.

211
Niels Rasmussen, ægteskabs bevilling med hans broders enke.

Bevilger og tillader, at bønderfolkene Niels Rasmussen og Karen Jensdatter af Brabrand sogn under Århus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde halvbroder Jens Rasmussens, enke. 31 marts 1797.

211b
Ægteskabs bevilling gratis, blev samme dag udfærdiget for Bertel Møller, og Ephemie Jacobi Hansen af Tranum sogn under Hjørring amt, hun hans afdøde broder Lauritz Møllers enke. 31 marts 1797.

218
Ægteskabs bevilling gratis for Hans Lydiksen.
Bevilge og tillade, at Hans Lydiksen og Margrethe Pedersdatter af Møgeltønder sogn under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skulle være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 31 marts 1797.

218b
Ægteskabs bevilling gratis, blev samme dag udfærdiget for Jens Jensen, og Maren Hansdatter af Orre - Årre sogn under Coldinghus amt, hun hans afgangne hustrues søster. 31 marts 1797.

218c
Ægteskabs bevilling gratis, for Rasmus Christensen, og Maren Nielsdatter af Ølst og Kristrup sogn i Århus stift, de ere beslægtede i 1ste og andet led. 31 marts 1797.

219
Ægteskabs bevilling gratis for Abraham Deloretz, og Anna Willing af vor stabelstad Fredericia, hun hans afdøde kones halvbroders datter. 31 marts 1797.

220
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Jensen, og Maren Christensdatter af grevskabet Frijsenborg, sødskende børn. 31 marts 1797.

Aprilis:

242
Ægteskabs bevilling for cancelliråd Nicolai Torft, og Karen Jørgensen af Ullerupgård i Thisted amt, hun hans broder datter. 7 april 1797.

243
Ægteskabs bevilling, for Niels Pedersen af Åby under Thisted amt, og Anne Jensdatter, hun hans afgangne hustrues søster. 7 april 1797.

261
Lauritz Christensen Schmidt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Christensen Schmidt og Helene Pedersdatter Møller af Vamdrup Hougård ved Colding, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skulle være sødskende børn. 15 april 1797.

262
Ægteskab bevilling gratis, for Jens Pedersen, og Giertrud Sørensdatter af Thorsager sogn under Calø amt, næst sødskende børn.
15 april 1797.

272
Ægteskabs bevilling gratis, for Ib Jensen af Grisbæk i Vejrup sogn, og Ellen Nielsdatter af Ny Kirke sogn, under Ribe amt, sødskende børn.
21 april 1797.

290

Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Nielsen, og Dorthe Christensdatter af Sæby sogn under Viborg amt, sødskende børn. 28 april 1797.

291b
Anders Nielsen af Hammershøj, og Karen Laursdatter af  Stubberup [tekst ok], under Viborg amt, hun hans afgangne hustrues søster.
28 april 1797.

Majius:

305
Ægteskabs bevilling, gratis for Anders Jensen af Ølby under Viborg amt [pigens navn ikke angivet]. 5 maj 1797.

305b
Ægteskabs bevilling gratis, Jens Thomsen og Karen Hansdatter, ægteskabs bevilling gratis, af Stundsig i Horne sogn under Ribe stift.
5 maj 1797.

306
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Hansen af Inerlund [tekst ok] i Horne sogn under Ribe stift, gratis, pigens navn ikke angivet.
5 maj 1797.

306b
Ægteskabs bevilling gratis, for Hans Christensen af Nebel sogn, og Anna Catharine Christensdatter af Hemmet sogn under Ribe stift.
5 maj 1797.

307
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Christensen af Sønderhå sogn under Thisted amt [pigens navn ikke angivet]. 5 maj 1797.

322
Ægteskabs bevilling gratis, for Laurs Jensen af Røgen sogn i Århus stift.[Pigens navn ikke angivet]. 13 maj 1797.

322b
Ægteskabs bevilling for bønderfolkene Thomas Andersen, og Johanne Larsdatter af Egtved sogn i Coldinghus amt [forhold ikke angivet].
13 maj 1797.

323
Ægteskabs bevilling, for skoleholder Jens Jørgensen af Granslev under Viborg amt, gratis. [Pige og forhold ikke angivet]. 13 maj 1797.

323b
Ægteskabs bevilling, for Christen Nielsen af Geddal by Ejsing sogn under Ribe stift. [Pige og forhold ikke angivet]. 13 maj 1797.

324
Ægteskabs bevilling, for Peder Jepsen, gratis af Vinding sogn. [Pige og forhold ikke angivet]. 13 maj 1797.

340
Bevilling for Jep Jepsen og hustru, at leve separerede fra bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom Jep Jepsen og hans hustru Anna Hansdatter af Uteslef [tekst ok] by under Riberhus amt for os allerunderdanigst har andraget, at den daglige kiv og strid, der formedelst deres gemytters  uoverensstemmelse finder sted mellem dem, at de ikke ser anden udsigt i møde, end bestandig ærgrelse sorg og fortrædelse så længe de skal bo og være sammen, hvorfor de anholder om, at deres ægteskab enten aldeles måtte ophæves, eller at de måtte leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng og med deres bo at forholdes efter den forening som mellem dem for Hunderup birks forligelses commission er indgået og som samme herved vedhæftede udskrift af samme protokol viser. Så ville vi efter deres allerunderdanigste ansøgning, allernådigst have bevilget og tilladt, at de må leve separerede fra i hinanden i henseende til bord og seng. 19 maj 1797.

346
Ægteskabs bevilling gratis, for bønderfolkene Niels Andersen og Maren Jensdatter af Levring sogn, Lysgård herred, som næst sødskende børn. 19 maj 1797.

346b
Ægteskabs bevilling gratis, for bønderfolkene, Niels Larsen Bennesen og Anne Sørensdatter af Vejlby under Vejle amt, næst sødskende børn. 19 maj 1797.

347
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Pedersen og Maren Jensdatter af Vitved annex sogn i Århus stift, i 2det og 3die led beslægtede.
19 maj 1797.

348
Vielsebrev gratis, for Anders Pedersen og Maren Jensdatter af Vitved annex sogn i Århus stift. 19 maj 1797.

348b
Vielsebrev gratis lige bevilling blev udfærdiget, for Jørgen Gundersen og Mette Nielsdatter af Fruering sogn i bemelte stift, gratis.
19 maj 1797.

349
Vielsebrev lige bevilling gratis, for Jens Nielsen af Århus, og Karen Rasmusdatter af Brabrand sogn under  Havreballegårds stift.
19 maj 1797.

368
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Pedersen af Horsens by, med hans afgangne hustrus sødskendebarn, intet navn for pigen.
19 maj 1797.

368b
Ægteskabs bevilling gratis, for Søren Nielsen og Maren Jensdatter af Gadbjerg, under Vejle amt, sødskende børn. 19 maj 1797.

369
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Pedersen, og hustru [intet navn] af Skade by i Ringkøbing amt, næst sødskende børn.
19 maj 1797.

370
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Sørensen, og Anne Marie Pedersdatter af Gadbjerg under Vejle amt, som næst sødskende børn. 19 maj 1797.

371
Ægteskabs bevilling gratis, for bønderfolkene Peder Villadsen og Dorthea Sørensdatter af Egå, hans afdøde kones søster. 19 maj 1797.

Junius:

406
Bevilling for Christen Erhardt Sjelle, og hustru Ingeborg Marie Blichfeldt af Hadsten mølle, efter deres ansøgning og begiering, at leve separerede fra bord og seng.  9 juni 1797.

408
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Nielsen af Drastrup, og Birthe Pedersdatter af Ladegårde Essenbæk sogn, Randers amt, hans afdøde hustrues søster. 9 juni 1797.

409
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Sørensen, og Kirsten Madsdatter af Spentrup, Randers amt, næst sødskende børn. 9 juni 1797.

410
Vielsebrev gratis for Christen Sørensen, og Kirsten Madsdatter af Spentrup, Randers amt. 9 juni 1797.

421
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Christensen Staubeck og Else Pedersdatter Meldgård af Ulfborg sogn, Ribe stift, sødskende børn. 16 juni 1797.

422
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Pedersen List, og Mette Marie Nielsdatter af Rømø sogn under Ribe stift, næst sødskende børn. 16 juni 1797.

423
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Christian Pedersen, og Anne Margrethe Holm, af Agerskov under Ribe stift. 16 juni 1797.

437
Bevilling til ægteskabs ophævelse for Kirstine Cathrine Kruse, mellem hende og forrige rådmand Christen Gundorph Wissing.

C7mus G a v, at eftersom Kirstine Cathrine Kruse af Nim? under Århus stift for os allerunderdanigst haver andraget, at hun i følge vor bevilling af 2 oktober 1789, nu på 8 år har levet adskilt fra hendes mand forrige rådmand Christen Gundorph Wissing, og at der ikke er nogen udsigt til at de nogen sinde skulle igien komme til at leve sammen, hvorfor hun ønsker at det mellem dem indgåede ægteskab måtte ophæves. Bevilger at ægteskabet må ophæves, og at de begge må indgå i nyt ægteskab. 23 juni 1797.

438
Bevilling for Frederich Henrichsen af Stenderup under Ribe amt, til ægteskabs ophævelse.
Andrager at han i året 1791, da han kun var 17 år gammel efter sin moder tilskyndelse, indgik i ægteskab med Karen Christensdatter som da var 49 år gammel, i håb om at hans gamle forældre skulle nyde god pleje ved hendes omgang, hvilket han ikke opnåede, da hun strax efter brylluppet idelig klammedes med hans moder, af hvilken årsag de også enedes om at leve adskilte fra hinanden etc. Bevilger at ægteskabet må ophæves.  23 juni 1797. Notat: Casseret.

443
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Christensen Bundegård, og Anna Pedersdatter af Colding, hun skal være hans afdøde hustrues søster. 23 juni 1797.

456
Beneficium paupertatis [fri proces], for Ingeborg Poulsdatter af Søvad? [uklart] under Randers amt til skilsmisse doms erhvervelse, på hendes for en del år siden undvigte mand Peder Jensen, må overalt på ustemplet papir fremlægges etc. 27 juni 1797.

457
Ægteskabs bevilling, for Christen Christensen, og Boel Christensdatter af Flovtrup by Selde sogn Viborg stift, hun hans afdøde kones sødskende barn. 27 juni 1797.

458
Bevilling for Apolone Jensdatter, til ægteskabs ophævelse imellem hende og mand Søren Snedker.
Hun har andraget, at hendes mand Søren Snedker for 18 år siden har forladt hende, uden at det har været hende muligt at opspørge hans opholdssted, og er der nu mulighed for hende at indlade sig i et andet ægteskab, der sikrer hende sit udkomme på hendes gamle dage, når den fornødne bevilling dertil måtte hende forundes. Bevilges dog på de vilkår, at hun forinden skal indkalde sin mand  Søren Snedker, med et fierding års varsel, hvorefter ægteskabet må være ophævet, og hun må indgå i nyt. 30 juni 1797.

459
Ægteskabs bevilling, for Christen Christensen med broders enke Maren Christensdatter af Karby under Thisted amt. 30 juni 1797.

472
Ægteskabs bevilling for Jens Andersen Nørgård, og Dorothea Andersdatter af Hasseris under Ålborghus amt, næst sødskende børn.
30 juni 1797.

Julius:

485
Bevilling gratis for student Ingebright Rosenberg og hustru, at leve separerede fra bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom student Ingebright Rosenberg og hans hustru Nille Christine Bloch af Viborg, allerunderdanigst haver andraget, at de ere blevet enige om at ophæve deres ægteskab, dels fordi de såvel for nærværende tid, som for fremtiden ikke ser sig i stand til forhverve udkomme i fællesskab sammen, dels fordi deres gemytter ikke ere overensstemmende, hvilket har og endnu forårsager misforståelse imellem dem. Da ville vi allernådigst bevilge og tillade, at de må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng. 7 juli 1797.

486
Ægteskabs bevilling, for bønderfolkene Peder Nielsen af Tulstrup by, og Maren Sørensdatter af Jaungyde by, Skanderborg amt, næst sødskende børn. 7 juli 1797.

487
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Christensen, og Maren Christensdatter af Øster Tørslev sogn i Århus stift, hun hans afg hustrus søster.
7 juli 1797.

488
Ægteskabs bevilling gratis, for Iver Sørensen, og Lene Hansdatter af Hedensted sogn, Århus stift, i 3 led besvogrede. 7 juli 1797.

489
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Andersen, og Maren Jensdatter af Højbjerg sogn i Viborg amt, hans afdøde hustrus søster. 7 juli 1797.

490
Trolovelses ophævelse bevilling for Birgitte Jochumsdatter, nålemager Pechs enke og Johan Friderich Dirskou. [Sted ikke angivet].
22 juni 1798.

501
Ægteskabs bevilling for Morten Pedersen, selvejer af Yding by og sogn i Skanderborg amt, og pigen Bodil Andersdatter, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 14 juli 1797.

515
Bevilling gratis for Andreas Sørensen, og hustru at leve separeret fra bord og seng.

C7mus G a v, at vi efter Andreas Sørensen af Ålbæk mølle under Ribe amt, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt erklæring fra os elskelig Verner J A Holtke, vores kammerherre etc, allernådigst have bevilget og tilladt, at han og hustru Cathrina Laursdatter, må leve adskilt i henseende til bord og seng, når de i øvrigt opfylder, hvad de ved forligelses kommissionen for Ribe amt den 22 marts sidstleden, have forenet dem om. 21 juli 1797.

516
Ægteskabs bevilling for ungkarl Michel Simonsen og Margrethe Andersdatter af Hansted by og sogn under Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde stedfaders efterladte anden hustru. 21 juli 1797.

516b
Ægteskabs bevilling blev samme dato ligeledes udfærdiget, for ungkarl Christen Pedersen, og pigen Maren Justdatter af Vejerslev sogn og by Houlbjerg herred Viborg amt, uanset at de skulle være hinanden i 2det led beslægtede.21 juli 1797.

517
Vielsebrev gratis, for Johan Christian Borsche, og Anne Gregoriusdatter af Randers. 21 juli 1797.

518
Vielsebrev gratis, for musikantsvend Jens Mønster, og Charlotte Lovise Nissen af Randers. 21 juli 1791.

534
Ægteskabs bevilling gratis, for matros Martin Knudsen, og Gantie Jenzen af Sct Clemens menighed på øen Amrum, i 3die led beslægtede.
28 juli 1797.

Augustus:

549
Ægteskabs bevilling, for Søren Jensen Schmidt, og Anne Petersdatter, Herskind, hun skal være hans afdøde hustrues søster. 4 august 1797.

572
Ægteskabs bevilling, for bønderfolkene Christen Rasmussen af Tilst, og Anna Jørgensdatter af Brabrand, under Århus stift, hun skal være hans afdøde hustrues søsterdatter. 11 august 1797.

572b
Ægteskabs bevilling, for Christen Poulsen og Mette Stephansdatter af Mitgård? i Jordrup sogn og Koldinghus amt, sødskende børn.
11 august 1797.

573
Ægteskabs bevilling, for afskediget soldat og husmand Christen Andersen af Østerbølle sogn og by, og Anne Pedersdatter af Vesterbølle by under Viborg amt, sødskende børn, 11 august 1797.

574
Ægteskabs bevilling, for Lauritz Christensen og Zidsel Sørensdatter af Sørig i Råbjerg sogn, Hjørring amt, sødskende børn. 11 august 1797.

575
Bevilling for Mads Andersen og Sidsel Marie Sørensdatter, at de må igen, forny deres engang ophævede trolovelse.

C7mus G a v, at eftersom ungkarl Mads Andersen, og pigen Sidsel Marie Sørensdatter af Malt sogn under Riberhus amt, for os allerunderdanigst har andraget, at de vel formedelst en ubetydelig tvistighed, have den 19 juli d a ladet ophæve den imellem dem forhen indgangne trolovelse, men at de siden ved modnere eftertanke hiertelig have fortryds denne, deres ubesindige adfærd, så ville vi efter deres derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at de igen må forny deres ophævede trolovelse. 11 august 1797.

594
Ægteskabs bevilling gratis for gårdmand Niels Pedersen, og Anne Nielsdatter af Them sogn under Ringkøbing amt, sødskende børn. 18 august 1797.

595
Ægteskabs bevilling gratis, for bønderfolkene Christen Andersen, og Inger Nielsdatter af Ovtrup sogn i Thisted amt, i 3die led beslægtede. 18 august 1797.

608
Ophævelse af ægteskab.

C7mus G a v, at eftersom Niels Nielsen, og hustru Dorthe Thomasdatter af Hvolbæk by under Skanderborg amt, for os haver andraget, at de formedelst deres gemytter uoverensstemmelse, ej længere kan se sig i stand til at leve i fællesskab sammen. Så ville vi bevilge og tillade, at de herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, og deres fælles bo at deles imellem dem, efter den for forligelses commissionen vedtagne forening. 25 august 1797.

611
Ægteskabs bevilling gratis for bønderfolkene Ole Nielsen, og Anne Marie Madsdatter af Gærum sogn i Hjørring amt, hun skal være en søster af hans afdøde hustru. 25 august 1797.

612
Ægteskabs bevilling gratis for bønderfolkene Søren Jensen, og Karen Sørensdatter af færgehuset i Mou sogn under Ålborg amt, i andet led beslægtede. 25 august 1797.

613
Ægteskabs bevilling gratis for gårdfæster Mogens Jensen af Lerdrup by under Åkier amt, og Kirsten Pedersdatter, hans afgangne hustrues moder skal have været søster til ommeldte Kirsten Pedersdatter. 25 august 1797.

September:

629
Ægteskabs bevilling gratis, for bønderfolkene Niels Nielsen, og Kirsten Villadsdatter af Klarup by og sogn i Viborg stift, halvsødskende børn. 1september 1797.

629b
Ægteskabs bevilling gratis, blev samme dag blev og udfærdiget, for bønderfolkene Jens Nielsen af Øen Egholm, og Inger Kirstine Sørensdatter af Hedehusene under Ålborg amt, sødskende børn. 1 september 1797.

630
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Jacobsen, og Johanne Marie Pedersdatter af Gadbjerg sogn under Vejle amt, skulle være næstsødskende børn. 1 september 1797.

648
Ægteskabs bevilling for landmåler Jens Høst til Øster Sejlgård ved Viborg, og Nille Maria Høst, uanset at de skal være i 2det og 3die led beslægtede.5 september 1797.

649
Ægteskabs bevilling, for Axel Hansen, og Malene Jensdatter af Gammelby i Emmerlev sogn og Ribe stift, hun skal være hans afgangne hustrues halv søster. 5 september 1797.

656
Ægteskabs bevilling, for bønderfolkene Peder Christensen af Opperby i Lem sogn, og Maren Nielsdatter af Krejbjerg sogn i Viborg stift, skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede.5 september 1797.

664
Peder Woldersen og hustru, bevilling at leve separerede fra bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom Peder Moldersen, og hans hustru Gunder Pedersdatter af Årup i Gram sogn under Ribe amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at det er dem umuligt længere at leve sammen, formedelst den alt for store uoverensstemmelse i gemytterne, da ville vi, i anledning af deres ansøgning, samt den af stiftsamtmanden og biskoppen, os elskelig kammerherre Moltke og dr Middelboe afgivne erklæring, allernådigst bevilge, at de må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng. 15 september 1797.

665
Marie Glerup, bevilling for mand Caspar Peter Svindt, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7mus G a v, at vi efter Marie Svindt af Sebber Closter i Viborg stift, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun som ikke ser sig i stand til længere at leve samlet med hendes mand Caspar Peter Svindt, formedelst hans drikfældighed og usselhed, samt den skammelige måde, på hvilken han mishandler hende, må leve adskilte i henseende til bord og seng, så at deres fælles bo må deles imellem dem efter loven, såfremt de ikke de ikke derpå i mindelighed kunne forenes. 15 september 1797.

666
Ægteskabs bevilling gratis, for Søren Jensen, og Anna Jensdatter af Tulstrup mølle på grevskabet Frijsenborg, hun skal være hans afdøde hustrus søster. 15 september 1797.

666b
Ægteskabs bevilling, for bønderfolkene Rasmus Mogensen, og pigen Maren Jensdatter i Terp, Lisbjerg sogn under Århus stift, hun skal være hans afdøde hustrue sødskende barn. 15 september 1797.

667
Ægteskabs bevilling gratis, for Thomas Sørensen, og Maren Berthelsdatter af Hjermeslev sogn under Hjørring amt, hun skal være hans afgangne hustrus søster. 15 september 1797.

667b
Ægteskabs bevilling gratis udfærdiget, for Christen Christensen, og Anna Christensdatter af Sahl sogn under Ringkøbing amt, sødskende børn. 15 september 1797.

668
Ægteskabs bevilling gratis, for gårdbruger Johan Jacob Øllslæger?, og Maren Nielsdatter af Randbøl sogn under Vejle amt. [Slægtskab ikke angivet]. 15 september 1797.

669
Ægteskabs bevilling gratis, for bønderfolkene Jens Pedersen Pilgård, og enken Anne Marie Christensdatter af Sønder Nissum sogn, under Ribe stift, sødskende børn. 15 september 1797.

682
Ægteskabs bevilling gratis, for Nis Christensen og Sidse Jensdatter af Jerlev sogn under Vejle amt, uanset at de skulle være næst sødskende børn. 22 september 1797.

682b
Ægteskabs bevilling for Rasmus Jensen, og Karen Jensdatter af Halling sogn under Århus stift, næstsødskende børn. 22 september 1797.

683
Ægteskabs bevilling for bønderfolkene Anders Jensen af Torsted sogn, og Karen Espensdatter Glistrup, af Sønder Nissum sogn i Ribe stift, skal være hinanden i 3die led beslægtede. 22 september 1797.

684
Ægteskabs bevilling for bønderfolkene Niels Christensen, og Maren Jensdatter af Jerslev [Jerlev] sogn, under Vejle amt, skal være næst sødskende børn. 22 september 1797.

685
Ægteskabs bevilling for Peder Michelsen Dalgård, og Else Madsdatter af Erslev sogn under Thisted amt, skulle være næst sødskende børn. 22 september 1797.

699
Vielsebrev gratis, for Rasmus Sørensen. [Sted og med hvem ikke angivet]. 29 september 1797.

Octobris:

709
Ægteskabs bevilling, blev samme dag udfærdiget for bønderfolkene Christen Christensen Smed, og Anne Sørensdatter af Brøndum sogn i Viborg stift, sødskende børn. 5 oktober 1797.

710
Ægteskabs bevilling for Anders Jensen, og Kirsten Simonsdatter af Nørhå sogn i Thisted amt, skal være hinanden i 2det led beslægtede. 5 oktober 1797.

711
Ægteskabs bevilling for Bonde Nielsen, og Anne Jørgensdatter af Ål sogn under Riberhus amt, sødskende børn. 5 oktober 1797.

712
Vielsebrev gratis Peder Jacobsen. [Sted m v ej angivet]. 5 oktober 1797.

733
Ægteskabs bevilling, for hr Terkel Kleve Munch, og Gundel Cathrine Timmermann af Bjerring og Mammen menigheder, hun skal være hans afdøde hustrues søster. 13 oktober 1797.

734
Ægteskabs bevilling gratis, for Jesper Pedersen Møller, og Ane Magnetia Christiansdatter af Rømø under Ribe stift, skal være hinanden i 3die led beslægtede.13 oktober 1797.

755 - side 551
Ægteskabs bevilling for bønderfolkene Thade Harkes, og Kirstine Jørgensdatter af Landet Rømø, under Ribe stift, hun skal være hans afgangne hustrues søsterdatter. 20 oktober 1797

755 - side 551
Ægteskabs bevilling for bønderfolkene Thade Harken og Kirstine Jørgensdatter af landet Rømø, hun skal være hans afgangne hustrus søster datter. 20 oktober 1797.

756
Ægteskabs bevilling gratis for bønderfolkene Jørgen Jensen og Maren Sørensdatter af Vindelev sogn i Århus stift, hun skal være hans afdøde næstsødskende barns enke. 20 oktober 1797.

757
Ægteskabs bevilling for Jens Michelsen og Kirsten Christensdatter af Tistrup sogn under Ribe amt, skal være sødskende børn.
20 oktober 1797.

763
Ægteskabs bevilling for Hans Jensen, og Maren Lautrup af Agerskov sogn under Ribe stift, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. 24 oktober 1797.

768
Christen Jensen Hvid, og hans ved tamperrets dom fraskilte hustru Maren Friderichsdatter, bevilling at må igen træde til bord og seng.

C7mus G a v, at vi efter Christen Jensen Hvid og Maren Friderichsdatter, af Svinding og Over Fussing under Viborg amt, deres herom allerunderdanigste ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at de uagtet den over hende under 18 december 1793 afsagte tamperretsdom, hvorved er kiendt for ret, at hun bør have sig ægteskab med ham forbrudt, og det tillades ham strax at indlade sig i nyt ægteskab, må igien træde til bord og seng med hinanden. 27 oktober 1797.

770
Ægteskabs bevilling for bønderfolkene Hans Pedersen Bleg, og Maren Gregersdatter Bleg af Rømø sogn i 3die led beslægtede. 27 oktober 1797.

771
Ægteskabs bevilling gratis, for bønderfolkene Søren Nielsen, og Anne Marie Sørensdatter af Dover sogn i Århus stift, hun skal være hans afdøde hustrus søster. 27 oktober 1797.

772
Ægteskabs bevilling gratis, for bønderfolkene Christen Pedersen, og Karen Christensdatter af Albæk sogn under Randers amt, sødskende børn. 27 oktober 1797.

773
Vielsebrev gratis for Anders Hansen, [sted ikke angivet]. 27 oktober 1797.

November:

787
Mathilde Christine Bach, bevilling for mand musicant Andreas Rudiger, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7mus G a v, at eftersom Mathilde Christiane Buch, stadsmusicant i Randers Andreas Rudigers hustru, for os allerunderdanigst haver andraget, at de formedelst gemytternes uoverensstemmelse i næsten 4 år have været separerede fra hinanden, og at det ikke er at tænke på, at de nogensinde skulle kunne leve tilfælles, da ville vi efter hendes ansøgning,  samt den af stiftsamtmanden  Ove Høgh Guldberg afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun i henseende til bord og seng, må leve adskilt fra hendes mand, på de i imellem dem den 28 juli 1794, ved Randers byting indgangne vilkår. 3 november 1797.

792
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Christensen Gadgård, og Maren Jensdatter af Sevel sogn under Bøvling amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues sødskende barn. 3 november 1797.

793
Ægteskabs bevilling for bønderfolkene Bertel Christensen af Ege? sogn, og Mariane Johannesdatter af Hoven Hover? sogn i Ringkøbing amt, skal være hinanden i 2det led beslægtede. 3 november 1797.

803
Maren Pedersdatter, beneficium paupertatis [fri proces].

C7mus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giort ansøgning og begiering, bevilger og tillader at hvis indlægge, breve og bevisligheder, som Maren Pedersdatter af Vinding sogn under Ribe stift, forårsages udi retterne at lade indgive, til skilsmisse doms erhvervelse over hendes for 4 1/2 år siden undvigte mand Johan Vilhelm Schrøder, må overalt udi retterne på ustemplet papir fremlægges etc. 10 november 1797.

806
Ægteskabs bevilling, for Anders Jacobsen, og Else Nielsdatter af Fovsing sogn i Ribe stift, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. 10 november 1797.

807
Ægteskabs bevilling gratis, for bønderfolkene Johannes Pedersen Lassen, og Mette Marie Jørgensdatter af Rømø under Ribe stift, i 3die led beslægtede. 10 november 1797.

808
Ægteskabs bevilling, for Johan Jacob Friderich Harrotz, og Anne Cathrine Wilbertine af Vester Friderichshøj på Alheden under Viborg amt, næstsødskende børn. 10 november 1797.

809
Vielsebrev gratis, for degnen Christian Schandorph, [sted ikke angivet]. 10 november 1797.

816
Ægteskabs bevilling, for Peter Richardt, og pigen Gyntie El? Nickelsen på Amrum, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 17 november 1797.

817
Ægteskabs bevilling, for tårnvægter Rasmus Nielsen af Horsens, og Johanne Hansdatter af Hvejsel i Ribe stift, hun skal være hans afdøde hustrues sødskende barns datter. 17 november 1797.

818
Ægteskabs bevilling, for bønderfolkene Jens Christensen Søndergård, og Mariane Rasmusdatter af Fejrup by, Randers amt, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 17 november 1797.

823
Ægteskabs bevilling gratis, for fæstehusmand Hans Christensen, og Maren Christensdatter Ågård af Giver sogn under Ålborg amt, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 24 november 1797.

823b
Ægteskabs bevilling, for tjenestekarl Jens Andersen, og Kirsten Svenningsdatter af Hjerk sogn og by under Viborg stift,  uanset at de skal være sødskende børn. 24 november 1797.

824
Ægteskabs bevilling, for Hans Nielsen af Klovborg sogn, og Inger Sørensdatter af Tyrsting sogn under Århus stift, skulle være næstsødskende børn. 24 november 1797.

825
Ægteskabs bevilling, for ungkarl Jens Madsen, og pigen Malene Rasmusdatter af Rårup i Stjernholm amt, sødskende børn.
24 november 1797.

December:

839 - side 635
Ægteskabs bevilling, for Niels Pedersen, og enken Kirstine Jørgensdatter af Glud sogn i Århus stift, uanset at hun skal være hans afdøde farbroders enke. 1 december 1797.

840
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Pedersen og enken Kirstine Jensdatter af Helstrup sogn under Viborg amt, uanset at hun skal være hans farbroders efterladte enke.1 december 1797.

841
Ægteskabs bevilling for Morten Jørgensen, og enken  Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Tranebjerg sogn på vort land Samsø, uanset at hun skal være hans afdøde morbroders efterladte enke.1december 1797.

846
Kirstine Ibsen bevilling fra mand Johan Holm, at leve separerede i henseende til bord og seng.

C7mus G a v, at vi eftersom Kirstine Ibsen af Schadborg? [Skalborg] i Ålborg amt, for os allerunderdanigst have andraget, at hun nu på 13 år har henlevet i et ulykkeligt ægteskab med hendes mand Johan Holm, som i stedet for at han skulle påskiønne den velstand hvori han, der var uformuende, blev sat i af hende, som tilbragte ham foruden er godt indbo, rede midler over 2800 rdr, har begegnet hende med hårdhed og foragt, samt derhos overfaldet hende med hug og slag, når hun enten foreskikket ham hans  ubillige omgang imod hende, eller når han har været beskinket, hvortil kommer, at han for at ærgre hende, har overdraget den husholdnings bestyrelse som ellers tilkommer hende, til en anden som han ynder m v. Da ville vi, efter fornævnte Kirsten Ibsens derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af stiftsamtmand Ditlev Pentz af givne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun  i henseende til bord og seng, må leve adskilt fra fornævnte hendes mand Johan Holm, samt deres fælles bo, at dele imellem dem efter loven. 1 december 1797.

852
Ægteskabs bevilling gratis, for Hans Christensen, og Karen Pedersdatter af Kollerup sogn Vejle amt, Ribe stift, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 1december 1797.

852b
Ægteskabs bevilling, for Christen Nielsen, og Kirsten Jensdatter af Oksby sogn, Ribe amt, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. 1december 1797.

851
Ægteskabs bevilling gratis for Lars Jensen, og Bodil Pedersdatter af Sejlstrup under Ålborg amt, næstsødskende børn. 1december 1797.

862
Mariane Winther, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem hende og mand Ole Winther.

C7mus G a v, at da vi ved bevilling af 28 februar 1794, allernådigst have tilladt Mariane Winther fød Ass? af Nibe, at hun måtte leve adskilt i henseende til bord og seng, fra hendes mand købmand Ole Winther i Hjørring, formedelst hans slette uordentlige opførsel, og bemelte Mariane Winther nu for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes mands opførsel aldeles ikke har forbedret sig, ligesom hans opholdssted ikke heller har været at opspørge, så ville vi efter hendes ansøgning og begiering allernådigst have tilladt og bevilget, at det imellem hendes og bemelte Ole Winther værende ægteskab, må være aldeles ophævet, og hende tilladt at indgå nyt og andet ægteskab.
15 december 1797.

867
Bevilling for Christen Jacobsen fra hustru, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de G a v, at eftersom fisker Christen Jacobsen af Valdsted by under Ålborg amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at han formedelst hans kones Karen Marie Jensdatters ukiærlige opførsel imod ham, ikke længere ønsker at leve i ægteskabelig forbindelse med hende, hvorfra hun desuden selv har unddraget sig, da hun for nogle år siden har forladt hans hus, uden at ytre lyst til at komme tilbage. Da ville vi efter ansøgningen, samt den af stiftsamtmand Ditlev Pentz, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at han og hustru Karen Marie Jensdatter, må leve adskilt fra hinanden i henseende til bord og seng. 15 december 1797.

868
Bevilling for Birthe Kirstine Them, fra mand Anders Hansen, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de G a v, at eftersom Birthe Kirstine Henrichsdatter Them i Vejle amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun formedelst hendes mand, fisker Anders Hansens hengivenhed til drik og deraf følgende uordener, samt slette opførsel imod hende, ei kan udholde at leve i ægteskab med ham. Så ville vi efter ansøgningen, samt erklæring fra stiftsamtmanden over Vejle amt hr Helfried, allernådigst have bevilget og tilladt,  at de må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, og deres fælles bo deles efter loven. 15 december 1797.

869
Ægteskabs bevilling for Iver Laustsen, og Anna Catharine Tøgesdatter af Gammelby i Visby sogn, Ribe amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 15 december 1797.

869b
Ægteskabs bevilling gratis, for enkemanden Hans Michelsen, og pigen Kirsten Laursdatter af Stenderup sogn under Koldinghus amt, de skal være hinanden i 2det led beslægtede. 15 december 1797

884
Ægteskabs bevilling, for Peder Rasmussen, og Johanne Simonsdatter af Gunderup by under Kær herred i Ålborg amt, sødskende børn.
22 december 1797.

885
Ægteskabs bevilling, for Eberhardt Danielsen, og Zidsel Laursdatter af Grundfør sogn under Århus amt, næst sødskende børn.
22 december 1797.

886
Ægteskabs bevilling for boelsmand Niels Salomonsen, og Karen Jørgensdatter af Skeldal i Them sogn under Ringkøbing amt, næst sødskende børn. 22 december 1797.

909
Ægteskabs bevilling gratis,for Thomas Sørensen af Vester Alling sogn, og Mette Kirstine Pedersdatter af Virring sogn under Randers amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hun skal være hans afgangne hustrues søsterdatter. 29 december 1797.

909b
Ægteskabs bevilling gratis, for Christen Sørensen af Dover sogn, og Kirsten Jensdatter af Bildstrup? under Skanderborg amt, næstsødskende børn. 29 december 1797.

910
Ægteskabs bevilling for selveier gårdmand Peder Nielsen, og Maren Christensdatter af Storring by under Århus amt, hun skal være hans afdøde hustrues søster, samt tillige være ham beslægtet i 3die led. 29 december 1797.

911
Ægteskabs bevilling, for Rasmus Sørensen af Ølsted sogn, og Maren Jensdatter af Viby under Havreballegårds amt, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 29 december 1797.

912
Vielsebrev gratis, for Peder Nielsen [sted ikke angivet]. 29 december 1797.

913
Vielsebrev gratis for Michel Sørensen, [sted ikke angivet]. 29 december 1797.

Færdig med læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet M548127 jyske registre - år 1797.

 

Begyndt læsning  og afskrift af film fra Rigsarkivet M548128 År 1798

Anno 1798

Januarius.

3
Lars Widericksen og hustru bevilling, at leve separerede fra bord og seng.

C7de G a v, at eftersom Lars Widericksens hustru Inger Jensdatter af Tørrild under Coldinghus amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun og hendes mand, formedelst uoverensstemmelse i gemytterne ikke kan udholde, at leve længere i fællesskab sammen, og hun derhos har anholdt om, at det imellem dem værende ægteskab måtte ganske ophæves. Da have vi efter supplicantindens ansøgning, samt den fra amtmanden over Vejle amt, os elskelig stiftsamtmand Helfriedt derover meddelte erklæring, bevilget og tilladt, at de må leve adskilte i henseende til bord og seng på de vilkår som af dem er vedtagen, ved deres møde for Vejle amts forligelses commission den 17 august forrige anno. 5 januar 1798.

4
Ægteskabs bevilling for Anna Margrethe Knudsen, afgangne controlleur Hvids efterleverske, til ægteskabs indtrædelse før sørgeårets udløb.
5 januar 1798.

5
Ægteskabs bevilling for Christen Jensen, og Maren Christensdatter af Brovst sogn under Ålborg amt, skulle være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 5 januar 1798.

6
Vielsebrev gratis, for Niels Jensen Skadholm, og Sabine Margrethe Brorson af Thisted, de må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, i Kirken sammenvies når den påbudne acice, som dog nu i følge forordningen af 12 september 1792, blot betales i tilfælde af, at vielsen forrettes udi vores kongelige residentzstad Kiøbenhavn, efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre. Dog skal Kirken og dens betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover intet i deres rettighed afgå.5 januar 1798.

7
Vielsebrev gratis, blev samme dag blev lige bevilling udfærdiget for Niels Rasmussen. 5 januar 1798.[Sted ikke angivet].

16
Mads Pedersen, bevilling til trolovelses ophævelse.

C7de G a v, at vi efter os elskelig hr Christian Beverlin Studsgård, doctor theologie og biskop over Ålborg stift, hans udi skrivelse til vores danske cancelli herom giorte forestilling, aller nådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at den imellem Mads Pedersen af vor købstad Hjørring, og Karen Thomasdatter, indgangne trolovelse må på den, ved vores under 19 februar 1783 allernådigst udgivne forordning, befalede måde være ophævet.12 januar 1798.

17
Ægteskabs bevilling for Jens Laursen af Dommerby, og Maren Thomasdatter af Søby under Viborg stift, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 12 januar 1798.

18
Ægteskabs bevilling for Jens Simonsen, og Anne Cathrine Nielsdatter af Grærup by i Ål sogn under Ribe stift, skal være hinanden i 2det led beslægtet. 12 januar 1798.

33
Mette Cathrine Rygård, bevilling fra mand Knud Christensen at leve separeret, i henseende til bord og seng.

C7de G a v, at vi efter Mette Cathrine Rygård af Billum sogn under Ribe stift, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning, samt den af os elskelig Werner Jasper Andreas Moltke vores kammerherre, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun herefter må leve adskilt fra hendes mand Knud Christensen i henseende til bord og seng, på de vilkår hvorom de ved forligelses kommissionen for øster og Vester herred, under 30 november 1797, ere blevne forenede.19 januar 1798.

36
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Dinesen, og Sophie Kielsdatter af Rørbæk sogn under Ålborg amt, søskende børn. 19 januar 1798.

Februarius:

56
Ægteskabs bevilling gratis for Lars Jensen, og enken Marie Christensdatter Vestergård af Vorring by i Nors sogn, Ålborg stift, søskende børn. 2 februar 1798.

56b
Ægteskabs bevilling for Poul Nielsen Schou, og Mette Hansdatter af Strandhuse i Eltang sogn under Ribe stift. I 2det og 3die led beslægtede. 2 februar 1798.

57
Ægteskabs bevilling for Søren Rasmussen, og pigen Kirstine Sørensdatter af Voer by, Rougsø herred i Randers amt, i 3die led beslægtede. 2 februar 1798.

58
Vielsebrev gratis, for Clemen Gyberg. [Sted ikke angivet]. 2 februar 1798.

70
Jesper Christensen Hede og hustru, bevilling at leve separerede fra bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at eftersom tømmermand Jesper Christensen Hede, og hustru Karen Jørgensdatter af Sunds by og sogn, Ribe stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at de formedelst deres gemytters uoverensstemmelse, ej troer at kunde leve sammen i et lykkeligt ægteskab.
Da ville vi, i anledning af fornævnte Jesper Christensen Hedes og hustrues, derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt amtmanden over Ringkøbing amt, os elskelig etatzråd Hansens derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at førnævnte ægtefolk må leve adskilte i henseende til bord og seng. 9 februar 1798.

71
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Sørensen af Uth, og Anna Maria Jørgensdatter af Hornum under Århus stift, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster datter. 9 februar 1798.

72
Ægteskabs bevilling for bønderfolkene Michel Michelsen Haukrog, og Anne Sørensdatter af Nordby sogn på landet Samsø, skal være hinanden i 3die led beslægtede. 9 februar 1798.

89
Inger Christensdatter, bevilling fra mand Jens Pedersen Kålby, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre alle vitterlig, at vi efter Inger Christensdatter af Vejlby sogn under Havreballegårds amt, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning, samt den af os elskelig Caspar Wilhelm Munthe af Morgenstierne, amtmande etc, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun herefter må leve adskilt fra hendes mand Jens Pedersen Kålbye i henseende til bord og seng. 16 februar 1798.

90
Samme dag bevilling til trolovelses ophævelse, for Jørgen Jørgensen, og enken Anna Hansdatter.16 februar 1798.

94
Ægteskabs bevilling gratis for Mads Christensen Naursgård, og Kirsten Jensdatter af Sir sogn under Ringkøbing amt, uanset at de skulle være søskende børn. 16 februar 1798.

95
Ægteskabs bevilling for enkemand Niels Rasmussen af Voer by, Rougsø herred under Randers amt, og pigen Anne Pedersdatter, skal være hinanden i 3die led beslægtede. 16 februar 1798.

96
Ægteskabs bevilling for gårdfæster Mathias Andersen, og Karen Jensdatter af Bjerre [Bjergby] by under Randers amt, søskende børn.
16 februar 1798.

97
Ægteskabs bevilling for Morten Mortensen, og Kirsten Poulsdatter af Kastbjerg sogn under Randers amt, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 16 februar 1798.

98
Vielsebrev gratis for Christen Nielsen, [sted ikke angivet]. 16 februar 1798.

106
Johanne Michelsdatter, bevilling til ægteskabs ophævelse, imellem hende og mand Waldemar Jensen.

C7de Giøre vitterlig, at eftersom Johanne Michelsdatter af Heden i Elling sogn, Hjørring amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun ved hendes mands, sadelmager Waldemar Jensens bortgang fra hende, er med tvende ved ham avlede børn, sat i de bedrøveligste omstændigheder, og at hun forgæves har ladet lyse efter forbenævnte mand i aviserne, samt at hun ingen anden årsag ved til hans bortgang, end at hun ved hans sidste nærværelse, lastede hans udsvævende og lastefulde forhold, hvorfor hun har anholdt om, at det imellem dem værende ægteskab måtte ophæves. Da ville vi efter hendes ansøgning, samt den af amtmand Johan Ludvig Lybecker, meddelte erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at ægteskabet må være ophævet, og hun tillades at indgå i nyt ægteskab. 23 februar 1798.

106b
Charlotte Sophia Amalia Meyland bevilling til ægteskabs ophævelse, imellem hende og mand Friderich Carl Struck.

C7de Giøre vitterlig, at vi under 11 november 1796, haver forundt Amalia Meyland af vor købstad Randers, bevilling til at leve adskilt fra hendes mand, kommandeer sergeant Friderich Carl Strucklitz i henseende til bord og seng. Og hun nu for os har andraget, at det ville være til tab for hende, om hun længere skulle hensidde ugift, samt at det ei alene ville spilde tid og omkostninger, men måske endda berøre hendes nuhavende mand sit eneste levebrød, om hun ved retten skulle søge skilsmisse over ham, hvorfor hun derhos har anholdt om, det imellem dem værende ægteskab måtte ophæves, og hun indgå nyt ægteskab. Da ville vi efter hendes ansøgning, samt i betragtning af disse og de øvrige, os i denne sag fremdragne særdeles omstændigheder, allernådigst have bevilget og tilladt, at det imellem dem værende ægteskab må være ophævet, og hun indgå i nyt ægteskab. 23 februar 1798.

114
Anne Cathrine Pedersdatter, bevilling fra mand Søren Andersen Smed, at må leve separeret i henseende til bord og seng.

Bevilger og tillader, at eftersom Anne Cathrine Pedersdatter af Hverrestrup by, Rinds herred, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun formedelst hendes mand Søren Andersen Smeds slette forhold imod hende, der endog går så vidt, at han mishandler hende med hug og slag, samt forøder på svir og drik, det hvoraf de skulle leve, ej længere kan leve med ham i et ægteskabeligt ægteskab. Da ville efter hendes ansøgning, samt den af stiftsamtmanden over Viborg stift kammerherre Sehested afgivne erklæring, bevilge og tillade, at de må leve adskilte i henseende til bord og seng, og at det fælles bo må deles imellem dem efter loven. 23 februar 1798.

119
Ægteskabs bevilling gratis for Hans Christensen.
Bevilger og tillader, at Hans Christensen, og Dorthe Knudsdatter af Guldager sogn under Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 23 februar 1798.

120
Ægteskabs bevilling for Jacob Pedersen af True under Brabrand sogn, og Maren Sørensdatter af Gjeding under Tilst sogn i Århus stift, søskende børn. 13 februar 1798.

Martius:

132
Jens Nielsen bevilling, fra hustru at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at eftersom Jens Nielsen Vægter af Ålborg, for os allerunderdanigst haver andraget, at han og hans hustru Karen Rasmusdatter, formedelst deres sindelags uoverensstemmelse, ikke ser dem i stand til at leve sammen. Da ville vi efter ansøgning, samt den af stiftamtmanden over Ålborg stift kammerherre Pentz, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at fornævnte Jens Nielsen Vægter, og Karen Rasmusdatter må leve adskilte, i henseende til bord og seng. 2 marts 1798.

133
Bodil Nielsdatter, bevilling fra mand Laurs Nielsen Smed, at må leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterligt, at eftersom Bodil Nielsdatter af Rodsted by under Ålborg amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes mand Laurs Nielsen Smed, med hvem hun for 8 år siden har indladt sig i ægteskab, er så hengiven til drukkenskab, at han anvender til brændevin alt det han fortjener, derhos har mishandlet hendes gamle forældre, så længe han var i huset hos dem, samt nu endelig, ganske har unddraget sig fra at opfylde sine pligter mod hende, og deres fælles børn m v. Da ville vi efter supplicantindens derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun og fornævnte hendes mand Laurs Nielsen, må leve adskilte i henseende til bord og seng. 2 marts 1798.

134
Ægteskabs bevilling gratis for tienestekarl Jørgen Christensen af Hem sogn og by i Århus stift, Randers amt, og tienestepigen Margrethe Sørensdatter, skal være hinanden i 3die led beslægtede. 2 marts 1798.

135
Ægteskabs bevilling gratis for Iver Hansen af Vinde? [Vindelev] Sogn, og Johanne Jonasdatter af Skibet under Vejle amt, udi 2det og 3die led beslægtede. 2 marts 1798.

136
Ægteskabs bevilling gratis for Søren Pedersen, og Anna Christensdatter af Sønder Dråby sogn, og Nørre herred på Morsø. 2 marts 1798.

137
Vielsebrev gratis for Søren Pedersen i Nørrup. 2 marts 1798.

147
Ægteskabs bevilling for Michel Pedersen Lassen, og Maren Sørensdatter af Endelauge [Endelave] under Åkier amt, søskende børn.
6 marts 1798.

148
Ægteskabs bevilling for Eske Andersen, og Birthe Rasmusdatter, afgangne gårdfæster Niels Eskesens efterleverske af Søvind by i Århus stift, uanset at han skal være hendes afgangne mands brodersøn. 6 marts 1798.

148b
Ægteskabs bevilling for Søren Laursen, og Karen Jensdatter, afgangne Anders Sørensens efterleverske af Losbye? i Vejle amt, hun hans afdøde morbroders enke. 6 marts 1798.

149
Ægteskabs bevilling for Jens Rasmussen med farbroders enke.
Bevilger og tillader at bønderfolkene Jens Rasmussen, og Mette Pedersdatter, afgangne Hans Jensens efterleverske af Haslev? [Hasle]sogn under Århus stift, uanset at han skal være hendes afdøde mands broder. 9 marts 1798.

158
Ægteskabs bevilling gratis for Søren Jensen, og Kirstine Madsdatter, uagtet trolovelsen er ophævet.

C7de Giøre vitterlig, at eftersom Søren Jensen og Anne Kirstine Madsdatter af Gjern og Skorup sogn under Århus stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at efter at den i forrige års december måned imellem dem indgangne trolovelse, med fælles samtykke og underskrift, var bleven ophævet på den ved vor under 12 februar 1783 allernådigst udgangne forordning, befalede måde, ere de nu igien begge blevne enige om, at fuldbyrde deres ægteskabs løfte. Da ville vi, efter deres allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at de uagtet sådan deres forhen indgangne trolovelses ophævelse, må udi ægteskab sammenkomme. 9 marts 1798.

159
Ægteskabs bevilling gratis for Thomas Rasmussen, og Karen Jonasdatter af Øster Tørslev sogn under Århus stift, hun skal være hans afgangne hustrues halvsøster datter. 9 marts 1798.

159b
Ægteskabs bevilling for Christen Nielsen af Vorgod sogn, og Kirsten Pedersdatter af Bølling sogn i Ribe stift, søskende børn. 9 marts 1798.

160
Ægteskabs bevilling for bønderfolkene Christen Pedersen af Lønborg sogn, Ringkøbing amt, og Mette Kirstine Berthelsdatter, søskende børn. 9 marts 1798.

161
Ægteskabs bevilling for bønderfolkene Søren Nielsen, og Johanne Poulsdatter af Firgårde under Århus stift. Næstsødskende børn.
9 marts 1798.

183
Ægteskabs bevilling for Hans Peter Falch af Ribe, og Magdalene Lyhne sammesteds, besvogrede udi 2det led. 16 marts 1798.

184
Vielsebrev gratis, for Peter Mogensen. [Sted ikke angivet]. 16 marts 1798.

185
Vielsebrev gratis for Daniel Rasmussen. [Sted ikke angivet]. 16 marts 1798.

203
Ægteskabs bevilling for bønderfolkene Jørgen Andersen, og Barbara Hansdatter af Gaverslund sogn under Ribe stift, søskende børn.
23 marts 1798.

204
Ægteskabs bevilling gratis for Laue Christensen, og Anne Marie Nielsdatter af Grundfør sogn under Århus stift, søskende børn.
23 marts 1798.

204b
Ægteskabs bevilling gratis for Jans Sørensen Ås, og Johanne Catharine Jensdatter af Faster sogn i Ringkøbing amt, næstsødskende børn.
23 marts 1798.

205
Ægteskabs bevilling gratis for Jacob Simonsen, og Anne Pedersdatter af Ålstrup by under Falling sogn udi Århus stift, søskende børn.
23 marts 1798.

206
Vielsebrev gratis for skoleholder Jacob Simonsen. [Sted ikke angivet]. 23 marts 1798.

212
Separations contracts confirmation for Christen Sørensen, og hustru Karen Poulsdatter af Højstrup [Tømmerby sogn?] under Thisted amt, oprettet 19 september 1796, og ved en påtegning af 12 februar 1798, herhos in originali vedhæftede, hvoraf en genpart er i danske cancelli. Da ville vi samme i alle dens ord og punkter confirmere etc.

Forlig oprettet imellem Christen Sørensen i Højstrup, og hans hustru Karen Poulsdatter, som i nogle år har levet i ond forligelse sammen, og desårsag haver resolveret til, at separere dem fra hverandre i henseende til bord og seng, imod at bemelte Rasmus Sørensen anskaffer hende følgende del, siden sognepræsten S T consistorialråd Praems forening i overværelse af sin medhielper, ei har kunnet udrette noget. Derefter under flere punkter, hvad han er forbundet til, bl a 1) Forbinder han sig til at udbetale til et hus at bygge for hans kone 40 rdr, der leveres første mortensdag til hans sognepræst hr consistorialråd Praem i Kørup og plads til huset at stå på, såvel som til en liden Kålhauge skal henvises. 2) Skal give hende obligation på 100 rdr med 2den prioritets panteret i hendes ejendele efter 1ste prioritet hun er skyldig til Niels Kieltoft, møller i Kløvs mølle, hvoraf hun årlig betaler 4 pct rente. 3) Ligeledes forbinde han sig til at udlevere hende en sengs klæder, en jernkakkelovn, en messing kiedel og andet sligt små boeskab, som de imellem dem selv kan forenes. 4) Ligeledes leveres hende årlig 10 læsser brændetørv og et læs lyng, eller og penge derfor to rigsdaler, som skal svares af Christen Sørensens sted her i Højstrup, hvem endog der af bliver ejer, men for dette år svares bemelte ildingsbrand in natura. 5) Levere hende 2de får næst efter han har udtaget 2de for sig af flokken. 6) Forbindes til at indbetale til sognets fattige 2 rdr, som sognepræsten hr Praem imodtager. Dette forlig er indgået 19 september 1796. 23 marts 1798.

216
Bevilling for Jens Sørensen Moldrup og hustru, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at vi efter Jens Sørensen Moldrup, af vor købstad Nibe, hans herom allerunderdanigst ansøgning og begiering, have bevilget og tilladt, at hans herefter må leve adskilt fra sin hustru Anne Margrethe Sørensdatter, i henseende til bord og seng, når de i øvrigt opfylder hvad de den 10 februar sidstleden, udi forligelses commissionen i bemelte Nibe, med fælles samtykke have indgået. 30 marts 1798.

220
Ægteskabs bevilling gratis for Ole Christensen og Maren Thomasdatter af Elling sogn under Ålborg stift, næst søskende børn.
30 marts 1798.

220b
Ægteskabs bevilling for Jens Pedersen og Inger Michaelsdatter af Alrøe sogn under Århus stift, søskende børn. 28 marts 1798.

221
Ægteskabs bevilling for Søren Giørdertsen og Christiane Michaelsdatter af Alrøe sogn og by, Hads herred, Århus stift, søskende børn.
28 marts 1798. [Se no 225].

222
Ægteskabs bevilling gratis for bønderfolkene Jens Pedersen og Ellen Jacobsdatter af Bjerregrav sogn og by, Viborg stift, næst søskende børn. 28 marts 1798. [Se no 224].

223
Ægteskabs bevilling gratis for Simon Enevoldsen og Magrethe Christensdatter af Holmsland ved Ringkøbing, hun skal være hans søskende barns datter. 28 marts 1798.

224
Vielsebrev gratis for Jens Pedersen. [Sted ikke angivet - se no 222]. 28 marts 1798.

225
Vielsebrev gratis for Søren Giødertsen. [Sted ikke angivet men af Alrø - se no 221]. 28 marts 1798. [Navn ok].

Aprilis:

242
Anders Nielsen og hustru, bevilling at leve separerede fra bord og seng.

C7de G a v, at eftersom Anders Nielsen og hans hustru Mette Nielsdatter af Ørum sogn under Hjørring amt, for os allerunderdanigst have andraget, at der er opkommet en misforståelse imellem dem, hvilken de hverken indbyrdes, ikke og heller i deres sognepræstes og medhielpernes overværelse, have kunnet hæve. Da ville vi efter deres derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af amtmanden over Hjørring amt, os elskelig stiftamtmand Lybecher, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt at de må leve adskilte i henseende til bord og seng. 7 april 1798.

244
Ægteskabs bevilling gratis for skoleholder Rasmus Haslev, og Caroline Christiane, af Handsted sogn under Århus stift, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 7 april 1798.

244b
Ægteskabs bevilling gratis for Hans Madsen af Todbjerg, og Bodil Olesdatter af Egå sogn under Århus stift, i 2det og 3die led beslægtede. 7 april 1798.

244c
Ægteskabs bevilling gratis for Friderich Nielsen, og Karen Pedersdatter af Tved sogn i Århus stift, hun er hans afgangne hustrues søsterdatter. 7 april 1798.

244d
Ægteskabs bevilling gratis for Anders Jensen, og Anne Sørensdatter af Ellidshøj under Ålborg amt, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 7 april 1798.

244e
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Hansen, og Maren Christensdatter af Vorde sogn under Viborg stift, i 2det og 3die led beslægtede. 7 april 1798.

245
Ægteskabs bevilling for bonden Claus Sørensen, og Anne Marie Nielsdatter af Nørre Bork sogn, Ringkøbing amt, hinanden beslægtet i 2det led. 7 april 1798.

245b
Ægteskabs bevilling for Christen Mogensen af Haslum [Haslund] i Århus stift, og pigen Anne Nielsdatter Bierregård i Kristrup, hun er hans afgangen hustrues søskende barn. 7 april 1798.

246
Ægteskabs bevilling for bønderfolkene Niels Jensen Brinck, og Maren Andersdatter af Gram sogn, i Tørning len under Ribe stift, hun skal være hans afdøde hustrues søster. 7 april 1798.

Færdig med læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet M548128 jyske registre - år 1798.

Begyndt læsning  og afskrift af film fra Rigsarkivet M548129 År 1798

261 - side 305b
Ægteskabs bevilling for hr Hans Thorning Wellejus, sognepræst for Sønder Omme og Hover menighed i Ribe stift, og Christiane Bech af vor købstad Varde, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 13 april 1798.

262
Ægteskabs bevilling blev samme dag udfærdiget for følgende Anders Laursen, og pigen Maren Jacobsdatter af Thorsager i Århus stift, sødskende børn, gratis. 13 april 1798.

263
Vielsebrev gratis for Knud Rasmussen. [Sted ikke angivet]. 13 april 1798.

264
Vielsebrev gratis for Hans Simonsen. [Sted ikke angivet]. 13 april 1798.

282
Ægteskabs bevilling for Søren Simonsen og Maren Rasmusdatter af Hundslund by under Åkier amt, uanset at de skulle være sødskende børn. 20 april 1798.

283
Vielsebrev samme dag udfærdiget for Søren Simonsen, gratis. [Sted ikke angivet]. 20 april 1798.

284
Vielsebrev gratis for Niels Rasmussen. [Sted ikke angivet]. 20 april 1798.

293
Ægteskabs bevilling gratis for Rasmus Nielsen og Johanne Hansdatter af Horsens, uanset at hun skal være hans afdøde hustrus broderdatter. 24 april 1798.

293
Ægteskabs bevilling blev samme dag udstedt for Niels Laursen af Fuusvold? og Anne Marie Rasmusdatter af Ormslev, Kold [Kolt] sogn under Århus amt, uanset at de skal være sødskende børn. [Ormslev kirkebog: Trolovet 3 maj 1798 Niels Laursen af Fuusvad? og Anne Marie Rasmusdatter] 24 april 1798.

294
Vielsebrev gratis for skoleholder Anders Nedergård. [Sted ikke angivet]. 24 april 1798.

294b
Vielsebrev gratis for bønderfolkene Henrich Jensen og Maren Pedersdatter af Uldum sogn i Vejle amt. 24 april 1798.

306
Dorthe Mortensdatter, bevilling fra mand Greis Hansen at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterlig at vi efter Dorthe Mortensdatter af Branderup under Vejle amt udi vort land Nørre Jylland, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig stiftbefalingsmand Carl Friderich Helfrieds amtmand etc, derover afgivne erklæring allernådigst, have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun herefter må leve adskilt fra hendes mand Greis Hansen i henseende til bord og seng, og deres bo at deles imellem dem efter loven. 27 april 1798.

309
Ægteskabs bevilling for Niels Jensen, og Sophie Sørensdatter af Skibet sogn under Vejle amt, uanset at de skulle være hinanden udi 2det led beslægtede. 27 april 1798.

309b
Ægteskabs bevilling gratis for Anders Jensen, og Margrethe Larsdatter af Harboøre sogn under Ribe stift, næst sødskende børn.
27 april 1798.

309c
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Jessen og Giørre? Marie Christensdatter af Nørre Bork sogn under Ringkøbing amt, i 2det og 3die led beslægtede. 27 april 1798.

310
Ægteskabs bevilling gratis for Anders Petersen af Voergård, og Anna Cathrine Hansdatter af Hoven sogn under Ribe stift, hun skal være hans afgangne hustrues halv søster. 27 april 1798.

311
Ægteskabs bevilling for Søren Nielsen Stagstrup og pigen Else Andersdatter af Vester Jølby, Stagstrup sogn under Thisted amt, næst sødskende børn. 27 april 1798.

312
Ægteskabs bevilling gratis for Gregers Christensen og Maren Olufsdatter af Harknag under Ballum sogn og Ribe stift, sødskende børn.
27 april 1798.

313
Vielsebrev gratis for Hans Jensen. [Sted ikke angivet]. 27 april 1798.

Majus:

324
Ægteskabs bevilling for Peder Andersen, husmand af Skårup by, [Vestervig sogn?] Thisted amt, og Kirsten Pedersdatter, uanset at hun skal være hans afdøde kones helsøster. 5 maj 1798.

324b
Ægteskabs bevilling blev samme dag udfærdiget for Michel Pedersen, og Appelone Frandsdatter af Mesing sogn i Århus stift, sødskende børn. 5 maj 1798.

324c
Ægteskabs bevilling blev samme dag ligeledes udfærdiget for Knud Pedersen, og Anne Magrethe Fransdatter af Mesing sogn i Århus stift, sødskende børn. 5 maj 1798.

324d
Ægteskabs bevilling blev samme dag udfærdiget for Jens Jacobsen af Thastborg? under Vejle amt, og Anna Barbara Jensdatter af Clausholm, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 5 maj 1798.

325
Vielsebrev gratis for Anders Jensen Schou, og pigen Katrine Rasmusdatter af Skanderborg. 5 maj 1798.

325b
Vielsebrev for Iver Hansen af Viuf i Vejle amt og pigen Johanne Jonasdatter af Hvilstrup. 5 maj 1798.

325c
Vielsebrev gratis blev samme dag udfærdiget for Hans Henrich Lam, og pigen Johanne Pedersdatter af Horsens. 5 maj 1798.

326
Vielsebrev gratis for Rasmus Mortensen af Astrup under Vejle amt, og pigen Maren Pedersdatter. 5 maj 1798.

326b
Vielsebrev gratis for Døring Christensen, og enken Anna Johanne Pedersdatter af Mellem mølle Ramme by under Ribe stift. Ægteviet i Ramme kirke den 15 juni 1798.[Se testamente no 630 den 3 august 1798].5 maj 1798.

327
Vielsebrev gratis for Jens Jacobsen. [Sted ikke angivet]. 5 maj 1798.

328
Vielsebrev gratis for Knud Pedersen. [Sted ikke angivet]. 5 maj 1798.

329
Vielsebrev gratis for Michel Pedersen. [Sted ikke angivet]. 5 maj 1798.

330
Vielsebrev gratis for Andreas Jacobsen Rothaus, og Karen Rasmusdatter af Skanderborg. 5 maj 1798.

331
Vielsebrev gratis for Christen Sørensen af Haverslev sogn under Hjørring amt, og pigen Anne Madsdatter. 5 maj 1798.

353
Ægteskabs bevilling gratis for Hans Nielsen, og Kirstine Sørensdatter af Udby sogn på Holbækgårds gods under Randers amt, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede.  11 maj 1798.

353b
Ægteskabs bevilling for Rasmus Mortensen, og Maren Pedersdatter af Vejerslev sogn i Viborg amt, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. 11 maj 1798.

354
Vielsebrev gratis for Jens Johansen af Pjedsted i Vejle amt, og Anne Kirstine Nielsdatter af Hoven sogn under Vejle amt. 11 maj 1798.
11 maj 1798.

368
Vielsebrev gratis for Søren Outzen, og Lena Karstensdatter af Visby sogn i Ribe amt, må uden foregående trolovelse og lysning i kirken sammenvies. 15 maj 1798.

368b
Vielsebrev gratis blev samme dag udfærdiget for Anders Pedersen, og Birthe Jensdatter af Toustrup i Dallerup sogn, Århus stift.
15 maj 1798.

368c
Vielsebrev gratis blev ligeledes udfærdiget for Jens Andersen, og Karen Nielsdatter af Gram i Skanderup sogn, Århus stift. 15 maj 1798.

379
Ægteskabs bevilling for Erich Therkildsen, og Anne Olesdatter af Grumstrup by [Vedslet sogn] under Skanderborg amt, uanset at de skal være hinanden beslægtede i 2det led. 18 maj 1798.

380
Ægteskabs bevilling blev samme dag udfærdiget for Niels Christensen, og Anne Marie Pedersdatter Viskum sogn udi Sønderlyng herred i Viborg stift, halv sødskende børn. 18 maj 1898.

381
Vielsebrev gratis for Peder Nielsen, og Kirstine Buhl af Gårslev sogn, under Vejle amt. 18 maj 1798.

381b
Vielsebrev gratis for Mads Jensen Borg, og Maren Christensdatter af Ferring sogn under Ribe stift. 18 maj 1798.

381c
Vielsebrev gratis for Niels Jensen, og Karen Jensdatter Ørum af samme sogn [Ferring]. 18 maj 1798.

381d
Vielsebrev gratis for Eske Andersen, og Birthe Rasmusdatter af Åle by under Skanderborg amt. 18 maj 1798.

382
Vielsebrev gratis for Søren Jensen, og Anne Maria [intet efternavn] af Kloborg [Klovborg] under Århus stift. 18 maj 1798.

393
Ægteskabs ophævelse, bevilling for Michel Christensen og hustru.

C7de Giøre vitterlig, at eftersom Michel Christensen, og Karen Sørensdatter af Kaveltved i Hjørring amt, [Mygdal sogn] for os allerunderdanigst haver andraget, at de i 1787 indgik i ægteskab sammen, men at de i året 179,0 formedelst deres gemytters uoverensstemmelse, foranlediget til dels af betydelige forskel i deres alder, da hun ved ægteskabets indtrædelse ikkuns var 24 år, og han 47 år gammel, blev enige om at leve adskilte, ligesom og ved senere møder for amtmanden, om at deres ægteskab nu måtte ophæves. Da ville vi efter ansøgningen, samt amtmandens erklæring, bevilge og tillade, at ægteskabet må være ophævet, og at de begge må indgå nyt og andet ægteskab. 25 maj 1798.

401
Ægteskabs bevilling for Jens Andersen, og Kirsten Jacobsdatter af Kornum sogn under Ålborg amt, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 25 maj 1798.

402
Vielsebrev gratis for Laurs Laursen, og pigen Mette Michelsdatter af Gårslev sogn under Koldinghus amt. 25 maj 1798.

402b
Vielsebrev gratis for Jens Nielsen, og Birthe Jensdatter af Bjerager by under Skanderborg amt. 25 maj 1798.

402c
Vielsebrev for bønderfolkene Søren Jensen Balle, og enken Kirsten Rasmusdatter af Galten i Århus stift. 25 maj 1798.

402c
Vielsebrev gratis for afskediget landrytter tømmersvend Hans Christian Hansen, og pigen Anne Pedersdatter af Nørup sogn i Vejle amt,
25 maj 1798.

404
Vielsebrev gratis for Anders Nielsen, og Maren Poulsdatter af Kollerup sogn under Thisted amt. 25 maj 1798.

405
Vielsebrev gratis for Jeppe Mogensen af Actrup?, og Karen Lorentsdatter af Viuf under Vejle amt. 25 maj 1798.
Viuf kirkebog: 3 august 1798 copuleret Jeppe Mogensen og Lorentz smeds datter Karen Lorentzen.

406
Vielsebrev gratis for Niels Jensen, og Sophie Sørensdatter af Nørre Vilstrup under Vejle amt. 25 maj 1798.

Junius:

416
Ægteskabs bevilling for Anders Madsen af Vejle amt med hans afdøde farbroders enke Anne Kirstine Jensdatter. 1 juni 1798. [Dato ikke angivet].

417
Ægteskabs bevilling gratis for Søren Bertelsen med hans morbroders enke Maren Hansdatter af Føvling sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne halv morbroders enke. 1 juni 1798.

417b
Ægteskabs bevilling gratis for bønderfolkene Anders Madsen, og enken Anna Kirstine Jensdatter af Vesterlund i Vejle amt, han skal være hendes afdøde mands brodersøn. 1 juni 1798.

449
Ægteskabs bevilling for Jens Jensen af Voer by, Rougsø herred i Randers amt, og Bodil Madsdatter, i 2det led beslægtede.
8 juni 1798.

450
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Pedersen, og Kirsten Jensdatter af Hadbjerg sogn og by, Galten herred i Århus stift. Sødskende børn.
8 juni 1798.

451
Vielsebrev gratis for Jens Nielsen, og Mette Jensdatter af Norring under Skanderborg amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, i Kirken sammenvies. 8 juni 1798.

451b
Vielsebrev gratis for Jacob Pedersen, og Maren Jensdatter Wolff, af Horsens. 8 juni 1798. [Sted ikke angivet].

451c
Vielsebrev gratis for Christen Poulsen af Eiled? sogn, og Mette Jensdatter af Højen sogn under Koldinghus amt. 8 juni 1798. Højen kirkebog: copuleret 10 juli 1798, han fra Worch i Højen sogn.

452
Vielsebrev gratis for Jens Pedersen, og pigen Kirsten Jensdatter af Hadbjerg by og sogn, Galten herred, Århus stift. 8 juni 1798.

453
Vielsebrev gratis for bønderfolkene Iver Hansen, og Johanne Jensdatter af Nørre Vilstrup under Vejle amt. 8 juni 1798.

473
Ægteskabs bevilling for gårdfæster Michel Madsen af Elsø sogn, og Anne Marie Jensdatter af Solbjerg sogn på Morsø, sødskende børn.
15 juni 1798.

473b
Ægteskabs bevilling for tienestekarl Christen Andersen, og Anne Cathrine Nielsdatter af Århus, sødskende børn. 15 juni 1798.

473c
Ægteskabs bevilling for Anders Christensen, og Johanne Pedersdatter af Estrup by, Flejsborg sogn, Års herred, sødskende børn. 15 juni 1798.

474
Ægteskabs bevilling for Otto Pedersen, og Maren Rasmusdatter af Pagballegård? under Stjernholms amt, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 15 juni 1798.

475
Vielsebrev gratis for Svend Jacobsen Nørgård, og Mette Marie Mortensdatter Arup i Kollerup sogn under Thisted amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen sammenvies. 15 juni 1798.

475b
Vielsebrev gratis for Jens Poulsen af Halling sogn, og Else Maria Christensdatter af Odder sogn under Åkier amt. 15 juni 1798.

476
Vielsebrev gratis for Rasmus Hansen, og Maren Sørensdatter Basballe af Kristrup by under Århus amt. 15 juni 1798.

476b
Vielsebrev gratis for enkemand Anders Mortensen af Olstrup, og Karen Jacobsdatter af Oldrup [Hundslund sogn] under Århus stift. 15 juni 198.

477
Vielsbrev gratis for Truels Smed, og Karen Andersdatter af Hvirring sogn i Århus stift. 15 juni 1798.

478
Vielsebrev gratis for Jens Jensen Vendelboe, og Ingeborg Sørensdatter af Kleis by Rårup sogn under Århus stift. 15 juni 1798.

490
Trolovelses ophævelse bevilling for Birgitte Jochumsdatter, nålemager Pechs enke og Johan Friderich Dirskou. [Sted ikke angivet].
22 juni 1798.

492
Ægteskabs bevilling gratis for Johannes Ottesen, og Margrethe Jørgensdatter, bønderfolk af Ølsted? i Stjernholms amt, uanset at hans afgangne hustru skal være hendes moster. 22 juni 1798.

493
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Jensen af Gylling, og Anne Rasmusdatter af Grumstrup, under Åkier amt, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 22 juni 1798.

494
Ægteskabs bevilling gratis for bønderfolkene Jens Nielsen af Fovsing sogn, og Mette Marie Nielsdatter af Sahl sogn i Ringkøbing amt, sødskende børn. 22 juni 1798.

495
Vielsebrev gratis for Niels Jensen af Gylling, og Anne Rasmusdatter af Grumstrup under Åkier amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies. 22 juni 1798.

495b
Vielsebrev gratis for Rasmus Andersen af Hjarbæk, og Giertrud Sørensdatter af Sønder Vissing under Århus stift. 22 juni 1798.

495c
Vielsebrev gratis for Christen Jacobsen, og Karen Rasmusdatter af Tyvkær i Smidstrup sogn under Vejle amt. 22 juni 1798.

495d
Vielsebrev gratis for Niels Sørensen af Tåruphus, og Mette Nicolaisdatter af Hoven sogn i Vejle amt. 22 juni 1798.

595e
Vielsebrev gratis for Peder Michelsen, og Edel Kirstine Rasmusdatter af Thunø under Århus stift. 22 juni 1798.

496
Vielsebrev gratis for Rasmus Hansen, og Anne Marie Espensdatter af Ørting sogn under Åkier amt. 22 juni 1798.

496b
Vielsebrev gratis for Iver Olesen, og Maren Mortensdatter af Åle sogn i Århus stift. 22 juni 1798.

497
Vielsebrev gratis for bønderfolkene Søren Sørensen, og Stine Pedersdatter af Nølev sogn i Århus stift.

497b
Vielsebrev gratis for enkemand Peder Olsen af Bjerager sogn, og Anne Mogensdatter af Saxild sogn i Århus stift. 22 juni 1798.

497c
Vielsebrev gratis for fæstebonde Carl Sørensen af Dyrby i Gassum sogn, og pigen Maren Pedersdatter af Hvidsten i samme sogn, i Århus stift. 22 juni 1798.

497d
Vielsebrev gratis for husmand Christen Jacobsen, og Dorthe Jensdatter af Jenskoldts? i Ørting sogn, Åkier amt. 22 juni a798.

498
Vielsebrev gratis for bønderfolkene Simon Andersen, og Sidsel Marie Olesdatter  [tekst: Sitzel] af Toustrup i Skanderborg amt.
22 juni 1798.

500
Vielsebrev for bønderfolkene Jens Hansen, og Maren Andersdatter af Dalby sogn, Hatting herred. 22 juni 1798.

514
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Jensen Ølsted af Ålborg, og Christence Sørensdatter Torp af Gjøl sogn, uanset at de skulle være sødskende børn. 26 juni 1798.

514b
Ægteskabs bevilling gratis for Søren Jensen, og Karen Pedersdatter af Vejlby sogn i Vejle amt, næst sødskende børn. 26 juni 1798.

515
Ægteskabs bevilling gratis for Søren Larsen, og Johanne Sørensdatter af Nees by i Råby sogn på Morsø under Thisted amt, sødskende børn.  26 juni 1798.

516
Vielsebrev gratis for foranførte tvende personer Søren Larsen, og Johanne Sørensdatter. 26 juni 1798.

525
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Hansen af Store Rørbæk under Viborg stift må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn [Pigens navn ikke angivet]. 29 juni 1798.

526
Ægteskabs bevilling gratis for Peder Pedersen, og Ane Nielsdatter af Rostrup sogn i Ålborg amt, sødskende børn. 29 juni 1798.

527
Vielsebrev gratis for Søren Jensen, og Karen Pedersdatter af Vejlby sogn i Vejle amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen i kirken sammenvies. 29 juni 1798.

527b
Vielsebrev gratis for Jens Kieldsen af Nørbæk sogn, og Magrethe Heilesdatter af Råsted sogn under Viborg amt. 29 juni 1798.

527c
Vielsebrev gratis for Rasmus Michelsen, og Birthe Sørensdatter af Nølev sogn i Århus stift. 29 juni 1798.

Julius:

532
Vielsebrev gratis for Peder Rasmussen, og enken Anne Rasmusdatter af Folby sogn under Skanderborg amt, må uden trolovelse og lysning af prædikestolen i kirken sammenvies. 3 juli 1798.

533
Ægtepagts konfirmation for kammerherre Verner Jasper Andreas Moltke stiftamtmand over Ribe stift, og forlovede frøken Johanne Caspare Rosenørn, oprettet den 3o forrige måned, afskrift af samme, der desuden findes i Danske cancelli.  3 juli 1798.

537
Ægteskabs bevilling gratis for Søren Jensen af Rønge i SønderVinge sogn, og Maren Andersdatter af Øster Velling udi Viborg stift, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 3 juli 1798.

537b
Ægteskabs bevilling gratis for Søren Rasmussen, og Kirsten Sørensdatter af Vær sogn i Skanderborg amt, hun hans afgangne hustrues søster. 3 juli 1798.

537c
Ægteskabs bevilling gratis for Peder Nielsen af Søby sogn, og Ane Pedersdatter af Granslev i Århus amt, hun hans afgangne hustrues sødskende barn. 3 juli 1798.

538
Ægteskabs bevilling for Jens Larsen,og enken Maren Madsdatter af Vrensted by og sogn under Hjørring amt, han skal være hendes afdøde mands sødskende barn. 3 juli 1798.

538b
Ægteskabs bevilling for Peder Erichsen, og Johanne Lauritzdatter af Søvind sogn under Skanderborg amt. 3 juli 1798.

539
Ægteskabs bevilling for bonderytter Anders Andersen, og Else Pedersdatter af Fonnesbæk i Ikast sogn og Ringkøbing amt, sødskende børn.
3 juli 1798.

540
Vielsebrev gratis for Frantz Pedersen, og Dorthea Johanne Pedersdatter af Rønsholt i Stouby sogn under Skanderborg amt. 3 juli 1798.

540b
Vielsebrev gratis for Hans Hansen, og Maren Jensdatter af Halling by og sogn i Århus stift. 3 juli 1798.

540c
Vielsebrev gratis for Niels Rasmussen af Folby, og Anna Jensdatter af Halling by i samme stift [Århus]. 3 juli 1798.

540d
Vielsebrev gratis for Niels Sørensen, og enken Maren Pedersdatter af Fensten by og Gosmer sogn i Århus stift. 3 juli 1798.

540e
Vielsebrev gratis for Peder Ollesen Due, og enken Else Kirstine Brandt af Kølholt under Vejle amt.3 juli 1798.

541
Vielsebrev for Peder Pedersen af Gettrup, og Margrethe Christensdatter af Kelstrup i Vester Hanherred, Thisted amt. 3 juli 1798.

541b
Vielsebrev for husmand Rasmus Pedersen, og enken Mette Marie Hansdatter af Odder sogn og by i Åkier amt. 3 juli 1798.

542
Vielsebrev for Peder Hansen, Poul Michelsen, Niels Nielsen, Jørgen Hasled, Jørgen Willadsen. Søren Rasmussen, Christopher Olsen og Mads Dalsgård. [Steder m v ikke angivet]. 3 juli 1798.

552
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Albrectsen af Hem? sogn, og Maren Sørensdatter af Gassum i Århus stift, sødskende børn. 13 juli 1798.

553
Vielsebrev gratis for Niels Jensen Brynde, Jens Pedersen, Hans Jørgensen, Christen Christensen Kolborg og Morten Andersen. [Sted ikke angivet. 13 juli 1798.

572
Separations bevilling for Peder Andersen, og hustru Anna Christensdatter af Gudum sogn under Ringkøbing amt.

C7de Giøre vitterlig, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at Peder Andersen og Anna Christensdatter af Gudum sogn, herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng. 20 juli 1798.

573
Separations bevilling for orgelbygger Johan Hartvig Ernst Perstrop Viborg, og hans hustru Elisabeth Worm af Engum ved vor købstad Horsens, må herefter leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng. 20 juli 1798.

574
Ægteskabs bevilling for Jens Pedersen Krath, og Maren Mathins Thestrups datter af Løkken i Furreby sogn, Ålborg stift, i tredie led beslægtede. 20 juli 1798.

574b
Ægteskabs bevilling for Søren Mortensen af Gylling, og Anne Simonsdatter under Århus stift, sødskende børn. 20 juli 1798.

574c
Ægteskabs bevilling for Jens Sørensen af Harridslev, og Maren Andersdatter af Albæk i  Århus stift, næst sødskende børn.
20 juli 1798.

574d
Ægteskabs bevilling for Søren Simonsen, og Maren Andersdatter af Emmelev i Rimsø sogn i Århus stift, hans sødskende barns datter.
20 juli 1798.

574e
Ægteskabs bevilling for Anders Pedersen, og enken Dorthe Madsdatter af Kragelund sogn, Århus stift, hun hans afgangne hustrues søster datter. 20 juli 1798.

574f
Ægteskabs bevilling for Peder Sørensen af Raunholt, og Birthe Clausdatter af Vitved i Århus stift, næst sødskende børn. 20 juli 1798.

574g
Ægteskabs bevilling for Christen Sørensen, og Ellen Jensdatter af Ørum sogn, i Århus stift, næst sødskende børn. 20 juli 1798.

574h
Ægteskabs bevilling for Christen Petersen af Aggersbæk, og Maren Iversdatter af Hundesvang, He sogn, Ringkøbing amt, hun hans afdøde hustrues fuld søster. 20 juli 1798.

575
Vielsebrev gratis for Peder Eschildsen, Christen Tåning, Peder Iversen Kiær, Laus Hansen, Jørgen Pedersen, Søren Marcusen, Niels Michelsen, Peder Sørensen, Jens Friderichsen, Søren Mortensen, Mads Bertelsen, Søren Jensen og Christen Nielsen. [Steder ikke angivet].
20 juli 1798.

600
Ægteskabs bevilling gratis for Martin Christensen, og Mette Rasmusdatter af Nord Sejerslev by i Emmerlev sogn, Ribe stift, sødskende børn. 27 juli 1798.

601
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Jensen Vendelboe, og Ingeborg Sørensdatter af Kleis by i Rårup sogn, Århus stift i 2det og 3die led beslægtede. 27 juli 1798.

601
Vielsebrev gratis for Christen Dinesen, Morten Madsen, Jens Christensen, Knud Jensen, Knud Nielsen, Christian Jensen, Jens Albrethsen, Christian Friderich Munch, Jens Sørensen, Peder Christensen, Niels Michelsen, Jens Lassen og Hans Christensen. [Steder ikke angivet].
27 juli 1798.

Augustus:

619
Separations bevilling for Peder Lausen og hustru at leve separerede i henseende til bord og seng. C7de giøre vitterlig at eftersom Peder Lausen og hans hustru Dorthe Pedersdatter af Sønder Vrå under Hjørring amt, for os allerunderdanigst have andraget at de ikke kan håbe at leve et lykkeligt ægteskab med hverandre, men frygte for at misfornøjelse og kummer vil forbitre deres øvrige dage om de fremdeles skulle leve i ægteskab samme m v. Da ville vi efter deres allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering samt amtmand Lybechers erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt at de herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng. 3 august 1798.

620
Ægteskabs bevilling gratis for Peder Nielsen. og Inger Marie Ovesdatter af Thise sogn under Hjørring amt, hinanden i 2det og 3die led beslægtede.3 august 1798.

620b
Ægteskabs bevilling for Jens Jensen af Rind sogn i Viborg stift, og Inger Madsdatter af Almind sogn i Århus stift, hun hans afgangne hustrues søster. 3 august 1798.

620c
Ægteskabs bevilling for Espen Poulsen, og Mette Rasmusdatter af Gylling sogn i Århus stift, næst sødskende børn. 3 august 1798.

620d
Ægteskabs bevilling for Simon Jensen, og enken Kirsten Sørensdatter af Lyngå sogn i Århus stift, i 2det og 3die led beslægtede.
3 august 1798.

621
Vielsebrev gratis for Niels Jørgensen, Jens Jensen Krag, Niels Andersen, Christen Nielsen, Jens Christophersen Fals?, Espen Poulsen, Jeppe Pedersen, Niels Madsen, Jens Olsen Ølsted og Simon Hansen. [Sted ikke angivet]. 3 august 1798.

643
Separations bevilling for Ide Margrethe Nielsdatter, til fra mand Christen Olsen, at leve separerede i henseende til bord og seng.

Bevilger og tillader at Ide Margrethe Nielsdatter af Ulsted sogn under Ålborg amt, der har andraget at hun i året 1794 indlod sig i ægteskab med en person navnlig Christen Olsen men at hun til uheld siden erfarede at han hverken hende havde godhed for hende eller hendes børn, og at blot den gode forfatning supplicantinden var udi, havde været motivet for ham til at indgå ægteskab med hende, ligesom hun endvidere anfører, at han efter at have frasagt sig sin fæstegård har for 2 år siden aldeles forladt hende. Efter hendes ansøgning samt erklæring fra stiftbefalinsmand Pentz bevilger kongen at hun må leve adskildt fra bemelte hendes mand Christen Olsen i henseende til bord og seng.10 august 1798.

644
Separations bevilling for Jacob Gotlib Bøtker at lever separeret fra hustru. C7de giøre vitterlig, at vi efter murmester Jacob Gotlib Bøtker af vor stabelstad Fredericia, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering samt den fra os elskelig stiftbefalingsmand og amtmand Carl Friderich Hellfried afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt at han herefter må leve adskilt fra hans hustru Maren Madsdatter i henseende til bord og seng. Dog at han til bemelte hans hustru i øvrighedens nærværelse, bør udlevere hendes sengekiste, klæder og hvad hun ellers er tilhørende, samt desuden give hende en årlig alimentation efter magistratens nærmere sigende i forhold til hans vilkår. 10 august 1798.

646
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Nielsen Gasfod?, og Mette Nielsdatter Nippen af Bangsbo strand i Flade sogn, under Ålborg stift.
10 august 1798.

647
Vielsebreve gratis for Ole Nielsen, Anders Larsen, Jørgen Christensen og Niels Pedersen.[Steder ikke angivet]. 10 august 1798.

659
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Pedersen, og Karen Laursdatter af Birsted by under Ålborg amt, sødskende børn. 17 august 1798.

659b
Ægteskabs bevilling for Anders Sørensen, og Karen Jensdatter af Skjern sogn under Randers amt, næst sødskende børn. 17 august 1798.

660
Vielsebrev gratis for Rasmus Madsen og Mads Sørensen. [Sted ikke angivet]. 17 august 1798.

668
Ægteskabs bevilling gratis for Lars Nielsen, og Marie Christensdatter af Høyfrom? [sted ikke fundet – måske gårds navn?] sogn under Ribe stift, sødskende børn. 24 august 1798.

669
Vielsebrev gratis for Hans Andersen, Hans Nielsen Pallesen, Niels Nielsen Breum, Bertel Jensen, Jens Møller og Lars Nielsen. [Steder ikke angivet]. 24 august 1798.

674
Vielsebrev gratis for Friderich Holmsted Høst. [Sted ikke angivet]. 24 august 1798.

677
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Christensen Wormstrup af Idum sogn, og Mette Nielsdatter af Vinding sogn under Ringkøbing amt, sødskende børn. 31 august 1798.

677b
Ægteskabs bevilling gratis for Peder Lauritzen, og Anne Margrethe Nielsdatter af Ny sogn, Holmsland, Ringkøbing amt, sødskende børn.
31 august 1798.

677c
Ægteskabs bevilling gratis for Lauritz Andersen, og Anna Lauritzdatter af Vester Vedsted by, under Ribe amt, hun hans afgangne hustrues søster. 31 august 1798.

678
Vielsebrev gratis for Jens Jensen. [Sted ikke angivet]. 31 august 1798.

679
Vielsebrev gratis for Niels Wennichsen, Niels Nielsen, Søren Pedersen, Niels Pedersen, Christen Andersen Knor og Jeppe Thomsen. [Steder ikke angivet]. 31 august 1798.

Septembris:

697
Ægteskabs bevilling for Peder Jensen, og Kirsten Marie Sørensdatter, afgangne Jens Jensens enke, bønderfolk af Fruering sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at  han skal være hendes afgangne mands broder. [I teksten stor der Peder Jacobsen. 7 september 1798.

697b
Ægteskabs bevilling gratis for Michel Nielsen af Hylke sogn, og enken Maren Pedersdatter af Vedslet sogn under Skanderborg amt, hun skal være hans afdøde hustrues moster. 7 september 1798.

697c
Ægteskabs bevilling for Søren Jespersen af Højslev sogn, og Anne Jørgensdatter, afgangne Anders Mortensens enke af Vinkel by, under Viborg amt, han skal være hendes afdøde mands broder søn. 7 september 1798.

697d
Ægteskabs bevilling for Jens Jensen, og Karen Jensdatter af Knebel sogn i Randers amt, hun skal være hans afgangne morbroders enke.
7 september 1798.

700
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Madsen, og Marie Truelsdatter af Roager sogn under Ribe stift, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 7 september 1798.

706
Separations bevilling for Marie Kirstine Schiødt af Hals.

C7de Giøre vitterlig, bevilger og tillader ægteskabs ophævelse imellem hende og mand prokurator Davis Friderich Schiødt. C7de efterdi vi under 19 juni 1795 allernådigst have tilladt Marie Kirstine Schiødts, fød Duch? af Hals under Ålborg stift, at leve adskilt fra hendes mand procurator David Schiødt i henseende til bord og sen og deres bo at deles imellem dem efter loven, og han udi en os allerunderdanigst forestillet ansøgning, haver ansøgt om at dette testamente? aldeles måtte være ophævet, da han i betragtning af de mange ubehageligheder som han har været udsat for såvel af hans hustru som hendes familie, ikke nogensinde kan vente at leve lykkelig med hende, så ville vi efter sådan hans ansøgning og begiering samt den fra hende derover indhentede og ligeledes foredragne erklæring allernådigst have bevilget og tilladt at det imellem værende ægteskab må aldeles ophæves om dem begge tillades at indgå i nyt ægteskab, dog at enhver beholder hvad den fra den nærværende tid besidder uden prætention til den anden, og at han fremdeles sørger for deres sammenavlede søn og hun for deres datters opdragelse. 14 september 1798. Notat: Casseret.

710
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Pedersen, og Karen Pedersdatter af Vester Velling sogn under Viborg stift, næst sødskende børn.
14 september 1798.

729
Separations bevilling for Peder Christensen, og hustru, at leve separerede fra bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at vi efter Peder Christensen og hans hustru Maren Christensdatter af Hellerup mølle under Thisted amt, deres herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig Niels Ferslev, amtmand, derom afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade at de herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng. 21 september 1798.

730
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Christensen, og Mette Christensdatter af Them sogn [Tim] under Ringkøbing amt, næst sødskende børn. 21 september 1798.

730b
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Lauritzen Ågård, og Maren Jeppesdatter af Borris sogn i Ringkøbing amt, sødskende børn.
21 september 1798.

730c
Ægteskabs bevilling gratis for Hans Johansen af Vejle, og Ellen Pedersdatter af Hornstrup sogn, sødskende børn. 21 september 1798.

730d
Ægteskabs bevilling for Benneth Nielsen af Give sogn, og Maren Johannesdatter af Jelling sogn i Ribe stift, sødskende børn.
21 september 1798.

730e
Ægteskabs bevilling for Ole Michelsen, og Anne Pedersdatter af Stilling sogn under Århus stift, næst sødskende børn. 21 september 1798.

747
Ægteskabs bevilling for Lars Christensen, og Karen Pedersdatter af Nørre Nissum sogn under Ribe stift hinanden i 2det og 3die led beslægtede.28 september 1798.

Oktober:

765
Separations bevilling for Anne Maria Sørensdatter fra mand Thomas Henrichsen, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at vi efter Anne Marie Sørensdatter af Glesborg sogn under Randers amt, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt efter den af os elskelig Poul Rosenørn Gersdorf, ridder etc derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun herefter må leve adskilt fra hendes mand Thomas Henrichsen, i henseende til bord og seng på det af dem ved forligelses commissionen for Sønder og Nørre herred, den 14 august 1797 fælles indgåede vilkår. 5 oktober 1798.

766
Separations bevilling for Hauboist Martil Bieber og hustru, at leve separerede fra bord og seng. C7de Giøre vitterligt at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Martin Bieber, Hauboist ved 3die jyske infanterie regiment, og hans hustru Ellen Wisberg af vor kiøbstad Ålborg, herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, på de af dem ved et krigsforhør den 7 juli dette år indgåede vilkår. 5 oktober 1798.

768
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Sørensen, og Elle Mogensdatter af Danstrup i Gerning sogn under Viborg amt, sødskende børn.
5 oktober 1798.

768b
Ægteskabs bevilling for Poul Madsen, og Maren Nielsdatter af Ans by under Århus stift, næst sødskende børn. 5 oktober 1798.

768c
Ægteskabs bevilling for Christen Larsen, og Kirsten Pedersdatter af Hørby sogn under Hjørring amt, hun skal være hans afgangne hustrues broder datter. 5 oktober 1798.

768d
Ægteskabs bevilling for Jens Pedersen, og Maren Jensdatter af Edslev by under Havreballegårds amt, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 5 oktober 1798.

768e
Ægteskabs bevilling for Iver Pedersen, og Anne Pedersdatter af Krogstrup under Ribe stift, sødskende børn. 5 oktober 1798.

768f
Ægteskabs bevilling for Peder Nielsen, og Anne Maria Hansdatter af Horne sogn under Ribe stift, sødskende børn. 5 oktober 1798.

768g
Ægteskabs bevilling for Lauritz Pedersen, og Anne Marie Christensdatter af Egvad sogn under Ribe stift, sødskende børn.
5 oktober 1798.

779
Ægteskabs bevilling gratis for Rasmus Pedersen, og Birthe Bay af Assens by, Halslev? sogn [stederne ikke fundet]  i Århus stift. Hun skal være hans afgangne hustrues broder datter. 12 oktober 1798.

802
Ægteskabs bevilling gratis for Mads Olsen, og Anne Kirstine Sørensdatter af Nim sogn under Århus stift, hun skal være hans hustrues søster. 19 oktober 1798.

802b
Ægteskabs bevilling for Christen Madsen Wrangbæk, og Anne Hansdatter Fladholts af Understed sogn under Hjørring amt, sødskende børn.
19 oktober 1798.

802c
Ægteskabs bevilling for Peder Jensen, og Zidsel Nielsdatter af Viby sogn i Århus stift, i 2det og 3die led beslægtede.
19 oktober 1798.

819
Lieutenant Heinrich von Brockdorff, bevilling at hans uden for ægteskab avlede datter Sophie Charlotte må eragtes og anses for ægte barn.

C7de Giøre vitterlig at eftersom os elskelig premier lieutenant ved vort 2det jyske infanteri regiment Heinrich Brockdorf for os allerunderdanigst haver andraget, at han uden for ægteskab skal have avlet en datter med Maria Margarethe Borck. Så have vi efter fornævnte lieutenant von Brockdorfs derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering allerunderdanigst have bevilget og tilladt så og hermed bevilge og tillade at bemelte hans datter Sophia Charlotte, må  ham lyst i kuld og kiøn og kendes for hans ægte barn og nyde de efter loven, deraf flydende rettigheder. 26 oktober 1798.

823
Ægteskabs bevilling gratis for Lauritz Pedersen, og Anne Lauritzdatter af Hornum sogn under Ålborg amt, sødskende børn.
26 oktober 1798.

823b
Ægteskabs bevilling, gratis for Anders Jensen, og Anne Andersdatter af Esby under Randers amt, sødskende børn. 26 oktober 1798.

823c
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Mouritzen, og Mariane Hansdatter af Sinding sogn under Århus stift, sødskende børn.
26 oktober 1798.

823d
Ægteskabs bevilling gratis for Peder Pedersen, og Else Lauritsdatter af Tapdrup by under Viborg stift, sødskende børn.
26 oktober 1798.

823e
Ægteskabs bevilling gratis for  Jørgen Hansen, og Kirsten Andersdatter af Mandø sogn under Ribe stift, sødskende børn.
26 oktober 1798.

November:

835
Ægteskabs bevilling gratis for Søren Nielsen Fig, og Karen Christensdatter Mult? af Dejret i Tved sogn, Århus stift, hun skal være sødskende barn til hans afgangne hustru. 2 november 1798.

835b
Ægteskabs bevilling gratis for Peder Gregers Jørgensen, og Karen Pedersdatter af Rømø under Ribe stift, hun skal være hans afgangne hustrue sødskende barn. 2 november 1798.

835c
Ægteskabs bevilling gratis for Lauritz Hansen, og Bodil Hansdatter af Gram by under hertugdømmet Slesvig, næst sødskende børn.
2 november 1798.

852
Ægteskabs bevilling gratis for Anders Christensen, og Mette Poulsdatter af Ejerslev under Thisted amt, må i ægteskabs sammenkomme uanset at de skulle være næst sødskende børn. 9 november 1798.

852b
Ægteskabs bevilling gratis for Søren Nielsen Hald, og Anne Marie Jellesdatter af Borup under Randers amt. 9 november 1798.

852c
Ægteskabs bevilling gratis for Lars Jørgensen, og Edel Johansdatter af Tirstrup i Randers amt, næst sødskende børn. 6 november 1798.

852d
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Christensen, og Karen Nielsdatter af Kirvebech? Kirkebæk? under Viborg amt, sødskende børn.
6 november 1798.

852e
Ægteskabs bevilling gratis for Lars Thomassen, og Kirsten Nielsdatter af Skovby sogn under Skanderborg amt, sødskende børn.
6 november 1798.

852f
Ægteskabs bevilling gratis for Jørgen Pedersen, og Kirsten Jensdatter af Staby sogn i Ringkøbing amt, næst sødskende børn.
6 november 1798.

852g
Ægteskabs bevilling gratis for Augustinus Jensen, og Sidsel Poulsdatter af Brøndsted sogn under Vejle amt, sødskende børn.
6 november 1798.

853
Separations bevilling for Karen Rasmusdatter at fra mand Peder Lausen at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterligt at vi efter Karen Rasmusdatter, fæstegårdmand Peder Lausens hustru af Lund i Stjernholms amt, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering allernådigst have bevilget og tilladt så og hermed bevilge og tillade, at hun, som formedelst bemelte hendes mands tyranie og øvrige slette forhold ikke længere kan blive i ægteskabelig forbindelse med ham, må herefter leve adskilt i henseende til bord og seng fra ovenmeldte hendes mand Peder Laursen, samt deres fælles bo dele imellem dem efter loven.
9 november 1798.

871
Separations bevilling for Christine Jørgensdatter, bevilling fra mand Henrich Laursen Hjøllund, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterlig at vi efter Christine Jørgensdatter af Them by under Ringkøbing amt hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun herefter må leve adskildt fra hendes mand Henrich Laursen Hiøllund i henseende til bord og seng og deres bo deles imellem dem efter loven. 16 november 1798.

874
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Nielsen, og Mette Christensdatter af Høstrup i Haderup sogn, under Ribe stift, hinanden i 2det led beslægtede. 16 november 1798.

896
Separations bevilling for Birgitte Christophersdatter fra mand Jens Andreasen Møller, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterligt at eftersom Birtgithe Christophersdatter Møller af Løgstør under Viborg stift, for os allerunderdanigst haver andraget at hun ikke længere ser sig i stand til at leve tilsammen med hendes mand Jens Andersen Møller, formedelst deres uoverensstemmelse i gemytterne. Da ville vi i anledning af supplicantindens andragende, samt derhos giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun herefter må leve adskilt fra bemelte hendes mand Jens Andersen Møller i henseende til bord og seng og deres bo deles imellem dem efter loven. 23 november 1798.

897
Trolovelses ophævelse, bevilling for Kirsten Larsdatter.

C7de Giøre vitterligt at eftersom Kirsten Larsdatter af Kærbølling by under Vejle amt, udi vort land Nørre Jylland, for os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes en bondekarl navnlig Jens Andersen med hvem hun blev trolovet den 16 februar 1786, strax efter trolovelsen forlod hende, og ikke har været til at bevæge til at komme tilbage og fuldbyrde vielsen. Da ville vi i anledning af den af hende derhos allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at den imellem hende og ovennævnte Jens Andersen indgangne trolovelse må på den ved vores under 19 februar 1783 allernådigst udgangne forordning befalede måde være ophævet. 23 november 1798.

899
Vielsebrev gratis for Friderich Holm, af uvedkommende præst. [Sted ikke angivet]. 23 november 1798.

917
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Christensen, og Anne Nielsdatter af Hesselholt under Ålborg amt, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 30 november 1798.

917b
Ægteskabs bevilling for Søren Pedersen, og Karen Sørensdatter af Sem sogn under Dronningborg amt. 30 november 1798.

917c
Ægteskabs bevilling for Jacob Pedersen, og Anna Jacobsdatter af Torup under Århus stift. Næstsødskende børn. 30 november 1798.

917d
Ægteskabs bevilling for Lars Iversen, og Kirsten Mortensdatter af Sædding sogn, under Ribe stift, sødskende børn. 30 november 1798.

917e
Ægteskabs bevilling for Jens Nielsen, og Ellen Maria Knudsdatter af Ovtrup sogn i Ribe stift, i 2det og 3die led beslægtede.
30 november 1798.

Decembris:

927 - side 870
Separations bevilling for Mads Laursen og hustru.

C7de Giøre vitterlig, at vi på grund af en fra stiftbefalingsmanden over Viborg stift, os elskelig kammerherre Sehestedt til vort danske cancelli indkommen forestilling, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at arvefæster Mads Laursen og hans hustru Ane Pedersdatter af Over Favsing by, udi Middelsom Sønder Lyng herred under bemelte Viborg stift, må formedelst deres gemytters uoverensstemmelse, og den imellem dem opkomne uenighed, leve adskilte i henseende til bord og seng, samt deres fælles bo deles imellem dem, efter det som de ved forligelse commissionen for bemelte Middelsom Sønder Lyng herreder, ere blevne enige om.7 december 1798.

928
Separations bevilling for Christen Michelsen og hustru, at leve separerede fra bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at eftersom Christen Christensen Michelsen, og hustru Anne Pedersdatter af Terp by, Vester Velling sogn under Viborg amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at det formedelst deres gemytters uoverensstemmelse ser dem umuligt at leve længere tilsammen. Da ville vi efter deres giorte ansøgning, samt erklæring fra stiftbefalingsmanden kammerherre Sehestedt, allernådigst have bevilget og tilladt, at de må leve adskilte i henseende til bord og seng. 7 december 1798.

931
Ægteskabs bevilling gratis for Christian Bennecksen, og Anna Pedersdatter af Sturtum under amtet Tønder, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 7 december 1798.

953
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Nielsen Kielder, og Maren Jacobsdatter af Skagen købstad, sødskende børn. 14 december 1798.

953b
Ægteskabs bevilling for Christen Sørensen Lykkegård af Hunderup sogn, og Kirsten Sørensdatter af Blendstrup sogn under Århus stift, sødskende børn. 14 december 1798.

953c
Ægteskabs bevilling for Ole Hansen, og Karen Pedersdatter af Sebberup [Sebdrup?]under Århus stift, hun er hans afgangne hustrues søster. 14 december 1798.

953d
Ægteskabs bevilling for Jacob Jespersen, og Maren Christensdatter af Haverslev, under Ålborg stift, sødskende børn. 14 december 1798.

953e
Ægteskabs bevilling for Christen Jensen, og Giertrud Jensdatter af Vorning under Viborg stift, i 2det led beslægtede. 14 december 1798.

957
Ægteskabs bevilling gratis for Thomas Jensen, og Maren Olesdatter, afg Søren Sørensens enke af Odder sogn i Skanderborg amt, uanset at han skal være hendes afgangne mands halvbroder. 21 december 1798.

957b
Ægteskabs bevilling for Thomas Jensen af Tvingstrup i Skanderborg amt, og Kirsten Nielsdatter, afg Hans Thomasens efterleverske, hun hans afdøde morbroders enke. 21 december 1798.

957c
Ægteskabs bevilling for Jens Jørgensen, og enken Maren Pedersdatter af Lambst? by i Hjørring amt [sted ikke fundet], han hendes afdøde mands halvbroders søn. 21 december 1798.

965
Separations bevilling for Niels Jensen bevilling fra hustru at leve adskildt i henseende til bord og seng.

C7de Giøre vitterligt, at vi efter  Niels Jensen af Vester Herreberg [Vester herred?] under Ringkøbing amt, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering allernådigst have bevilget og tilladt, at han herefter må leve adskildt fra sin hustru Mette Jespersdatter i henseende til bord og seng, og deres bo deles imellem dem efter loven. 21 december 1798.

966
Separations bevilling for Mette Christensdatter, bevilling fra mand Hans Andersen, at leve separeret i henseende til bord og seng.
21 december 1798. [Ikke mere tekst].

968
Ægteskabs bevilling gratis for Hans Nielsen, og Maren Rasmusdatter af Skåde udi Århus amt, hinanden i 3die led beslægtede.
21 december 1798.

968b
Ægteskabs bevilling for Rasmus Marcussen, og Johanne Jensdatter af Koldt? sogn i Århus amt [mit navn Marne, samt følgende venligst meddelt af R Neumeister]  21 december 1798.

Folket imidten:
Sogn: Framlev. Herred: Framlev. Amt: Århus.
Brudgom Rasmus Marcussen Opholdssted: Enslev (Kolt Sogn)
Brud: Johanne Jensdatter Opholdsted: Lillering
Vielsesdato: 19 marts 1799.

Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse:
Vielse d 19 Martij Copulerede efter Tillysning efter Kongebrev. Enkemand Rasmus Marcussen af Enslev i Koldt Sogn med Pigen Johanne Jensdatter af Lillering. Manden havde kongelig bevilling til at ægte Bruden, som er hans Afdøde Kones Syster.
Arkiv: C 356-16 Folio: 49
Noter: Forlovernes Forsikring finde bag i denne Bog.

Forrige ægteskab:

Folket imidten.

Sogn: Framlev Herred: Framled Amt: Århus.
Brudgom: Rasmus Mortensen Opholdssted Enslev
Brud: Birthe Jensdendatter Opholdssted: Lillering
Vielsesdato: 21 Februar 1794.

Kirkebogens vielsesdata: Trolovelse.
Vielse: d 21 frbruar: Copulerede efter foregående Trolovelse, Ungkarl Rasmus Marcussen af Enslev med Pigen Birthe Jensdatter af Lillering. Forlovere: Jens Knudsen og Niels Sørensen begge af Oboe [Åbo?]
Arkiv: C 356-16 Folie: 39
Noter:

Med skifte:
Erik Brejl: Ning herreds skifteuddrag

593 Birthe Jensdatter i Enslev. 27.101798, fol.570B 572B
E: Rasmus Markussen.
Børn    
     Johanne 5
     Marhus 2
Fm: morbror Peder Jensen i Lillering.
Arv efter enkemandens mor Maren Sørensdatter, (Af Åbo R Neumeisters amn) [skifte 2.2.1795 lbnr. 553]
Arv efter Mikkel Lauridsen på stedet, skifte 31.5.1721 lbnr 13.

De to søstre er her i FT:

DDD:
Århus. Framlev: Lillering.. 79 - FT 1787, A7625

Jens Pedersen 62 gift Husbonde Bonde
Johanne Jensdatter gift Madmoder
Peder Jensen 13 ugift Barn
Birthe Jensdatter 17 ugift Barn
Johanne Jensdatter 15 ugift Barn

Kirsten Jensdatter 11 ugift Barn
Christen Nielsen 34 gift Daglejer.

980
Ægteskabs bevilling gratis for Morten Nielsen, og Kirsten Pedersdatter af  Strandhuse i Vejle amt, sødskende børn. 28 december 1798.

980b
Ægteskabs bevilling for Thomas Thomsen, og Maren Heilesdatter af Volstrup sogn under Hjørring amt, sødskende børn.
28 december 1798.

980c
Ægteskabs bevilling for Thomas Thomasen, og Anne Nielsdatter af Skouby sogn under Skanderborg amt, sødskende børn. 28 december 1798.

Færdig med læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet M548129 jyske registre - år 1798.

Begyndt læsning  og afskrift af film fra Rigsarkivet M548130 år 1799.

Anno 1799

Januarius:

9
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Christian Pedersen, og Johanne Laursdatter af Hjardemål by og sogn under Ålborg stift, sødskende børn. 4 januar 1799.

9b
Ægteskabs bevilling for Peder Christensen, og Karen Pedersdatter af Jerne sogn i Ribe stift, sødskende børn. 4 januar 1799.

9c
Ægteskabs bevilling for Juul Johnsen, og Kirsten Larsdatter af Oksby sogn i Ribe stift, sødskende børn. 4 januar 1799.

26
Separations bevilling. Maren Michelsdatter bevilling til ægteskabs ophævelse imellem hende og mand Christen Laursen Hedegård.

C7de Gøre vitterlig at eftersom Maren Michelsdatter af Vadum sogn under Ålborg amt for os allerunderdanigst haver andraget at hendes mand Christen Laursen Hedegård blev for omtrent 20 år siden for uchristelig omgang med hende, dømt til slaveriet og at han siden den tid ikke har vægret hos hende, hvorfor hun han anholdt om, at det imellem dem værende ægteskab måtte ophæves, og hun indgå i nyt ægteskab. Da ville vi efter sådan hendes allerunderdanigst giorte ansøgning samt den af os elskelig kammerherre og stiftamtmand Pentz derover meddelte erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, ligesom vi hermed bevilger og tillader at det imellem dem værende ægteskab må være ophævet og hende tilladt at indgå nyt og andet ægteskab. 11 januar 1799.

31
Ægteskabs bevilling for Niels Madsen Harboe, og Maren Hansdatter af Visby sogn under Ribe stift, næst sødskende børn. 11 januar 1799.

44
Ægteskabs bevilling for Ole Anchersen Secher, sognepræst for Zeuthen [Søften] og Folby menigheder i Århus stift, og Maren Budtz Secher, uanet de skulle være sødskende børn. 17 januar 1799.

58
Ægteskabs bevilling gratis for Jeppe Christophersen, og Mette Marie Pedersdatter af Stouby under Stjernholms amt, sødskende børn. 25 januar 1799.

58b
Ægteskabs bevilling gratis for Jacob Nielsen, og Mette Andersdatter af Vroue sogn under Viborg amt, hun hans  afgangne hustrues halv søster. 25 januar 1799.

Februarius:

80
Ægteskabs bevilling for enkemand Jens Lauridsen Skadhauge af Nørre Skadhave i Tømmerby sogn, og pigen Maren Jensdatter af Kidrup? i bemelte sogn under Thisted amt, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues sødskendebarn. 5 februar 1799.

92
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Pedersen, og Inger Andersdatter af Vadum by under Ålborg stift, hun skal være hans afgangne hustrues søster.  8 februar 1799.

92b
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Jensen, og Anna Nielsdatter af Rostrup sogn i Viborg stift. 8 februar 1799.

110
Ægteskabs bevilling for Niels Jørgen Secher af Skårupgård, og Edel Kirstine Secher af Sødringholm i Århus stift, sødskende børn.
15 februar 1799.

111
Ægteskabs bevilling for Anders Nielsen Sand, og Karen Hansdatter af Stavning i Ribe stift, sødskende børn. 15 februar 1799.

126
Ægteskabs bevilling gratis for indsidder Therkild Laursen, og Inger Olesdatter af Heden i Albæk sogn, Hjørring amt, hun skal være hans afdøde kones søster. 22 februar 1799.

126b
Ægteskabs bevilling for Thomas Christensen Bøjer, og Maren Mortensdatter af Klitten, Hjardemål sogn under Ålborg stift, næst sødskende børn. 22 februar 1799.

Martius:

137
Separations bevilling for Niels Michelsen og Maren Rasmusdatter af Raunholt under Havreballegårds amt, i henseende til bord og seng.
Efter deres allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig Caspar Wilhelm Mundthe Morgenstjerne, vores kammerherre etc, afgivne erklæring, haver vi allernådigst bevilget og tilladt, at de herefter må leve adskilte i henseende til bord og seng.
1 marts 1799.

139
Ægteskabs bevilling for Christian Asmussen, og Anne Jensdatter af  Bække? sogn under Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afg hustrus søster. 1 marts 1799.

140
Ægteskabs bevilling for Christen Poulsen af Veile [måske Vellev - fejl af skriveren] sogn i Viborg stift, og Anna Nielsdatter af  Sæby sogn, hinanden udi 2det led beslægtet. 1 marts 1799.

141
Ægteskabs bevilling for Anders Pedersen af Vivild sogn i Randers amt, og Karen Henrichsdatter af Tørsløv by og Estruplund sogn, hinanden i 2det led beslægtede. 1 marts 1799.

141b
Ægteskabs bevilling for Jens Rasmussen, og Anna Nielsdatter af Dråby sogn i Århus stift, hinanden i 3die led beslægtede. 1 marts 1799.

150
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Johansen, og Dorthe Nielsdatter af Udbyneder sogn i Randers amt, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 8 marts 1798.

151
Ægteskabs bevilling for Niels Christensen af Harbohus i Hornstrup sogn i Vejle amt, og enken Karen Nielsdatter af Bredal by, Engum sogn i Århus stift, hinanden i 2det led beslægtede. 8 marts 1798.

165 - side 258
Skilsmisse bevilling.
Beneficium paupertatis for Georg Buchholtz, sergiant ved vort 3die jydske infanteriregiment af Ålborg, for nærværende tid på hvervning i Hamborg, hvis indlægge, breve og bevisligheder, han forårsages i retterne, at lade indgive, til skilsmisse doms erhvervelse over hans hustru, for formentlig begået hoer, må på ustemplet papir uden rettens gebyhr oplæses, og til påkiendelse antages. 15 marts 1799.  [Hendes navn ikke angivet – se næste].

166
Beneficium paupertatis [skilsmisse? - se forrige], for sergiant Georg Bucholtz hustru. 15 marts 1799. [Navn ikke angivet].

182
Ægteskabs bevilling gratis for Morten Sørensen, og Karen Christensdatter af Sjelle by, under Århus stift, 2 og 3 led beslægtede.

183
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Nielsen, og Karen Jensdatter af Karby sogn i Thisted amt, i 2det og 3die led beslægtede.
23 marts 1799.

197
Ægteskabs bevilling for Peder Pedersen, og Berthe Kirstine Pedersdatter af Hinge sogn i Viborg amt uanset at hun skal være hans afdøde hustrues steddatter. 29 marts 1799.

197b
Ægteskabs bevilling for Peder Mortensen, og Kirstine Tønnesdatter af Klakring sogn i Stjernholms amt, hinanden i 2det led beslægtede.
29 marts 1799.

198
Ægteskabs bevilling for Morten Jensen Boltrup og Karen Pedersdatter af Hedegård i Hyllebjerg sogn, Ålborg am, hinanden i 2det led beslægtede. 29 marts 1799.

199
Ægteskabs bevilling for Christen Jensen og Mette Nielsdatter af Skyum sogn i Thisted amt, hinanden i 2det led beslægtede.
29 marts 1799.

April:

217
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Sørensen, og Else Sørensdatter af Børglum closters gods i Hjørring amt, under 3die led beslægtede.
5 april 1799.

233
Ægteskabs bevilling gratis for Mads Sørensen, og Else Marie Pedersdatter af Sønder Vissing sogn, Århus stift, sødskende børn. 12 april 1799.

233b
Ægteskabs bevilling, gratis for Jens Pedersen, og Margrethe Larsdatter af Jestrup i Thisted amt, sødskende børn. 12 april 1799.

233c
Ægteskabs bevilling, gratis for Anders Hansen, og Ane Jensdatter af Skødstrup by, Riberhus amt, næst sødskende børn. 12 april 1799.

233d
Ægteskabs bevilling gratis for Christian Andersen, og Hedvig Clausdatter af Skrave sogn i Ribe stift, sødskende børn. 12 april 1799.

233e
Ægteskabs bevilling gratis for Peder Pedersen, og Dorthea Marie Jørgensdatter af Rødding sogn i Ribe stift, næst sødskende børn.
12 april 1799.

234
Ægteskabs bevilling for Oluf Sørensen, og Inge Bohn af Amrum under Ribe stift, hun hans afg kones søster. 12 april 1799.

234b
Ægteskabs bevilling gratis for Hans Pedersen, og Anne Hansdatter af Ål sogn, Ribe stift, han skal være en broder til hendes afdøde stifmoder. 12 april 1799.

235
Ægteskabs bevilling for Peder Olsen af Brabrand sogn, og Sidsel Christensdatter af Kasted sogn i Århus stift, [hun] hans søskende barn.
12 april 1799.

235b
Ægteskabs bevilling for Lauritz Nielsen, og Maren Jensdatter af Sønder Vissing i Århus stift, sødskende børn. 12 april 1799.

236
Ægteskabs bevilling for skræddersvend Joachim Hubner af Ålborg, og enken Ane Marie Kieldsdatter af Nørre Sundby, uagtet at hun i sin pigestand, skal være blevet besvangret af supplicantens halvbroder, Jørgen Christian Ernst Wille. 12 april 1799.

246
Separations bevilling for Michel Thomsen, og hustru Anne Marie Pedersdatter af Odby sogn under Thisted amt, at leve adskilte i henseende til bord og seng.

C7de giøre vitterlig, at vi efter Michel Thomsen, og hans hustru Anne Marie Pedersdatter af Odby sogn i Thisted amt, deres herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt efter den af os elskelig Niels Jerslev, vores amtmand etc, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at de herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, og deres fælles bo, at deles imellem dem efter loven. 20 april 1799.

248
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Jensen, og Mette Nielsdatter af Skyum, sogn under Thisted amt, sødskende børn. 20 april 1799.

248b
Ægteskabs bevilling for Niels Rasmussen, og Ellen Hansdatter af Ovsted sogn under Skanderborg amt, i andet led beslægtede. 20 april 1799.

248c
Ægteskabs bevilling for Christen Christiansen Høth, og Mette Madsdatter af Smidstrup sogn i Ribe stift, sødskende børn. 28 april 1799.

248d
Ægteskabs bevilling for Christian Jacobsen, og Maren Madsdatter af Varde, næstsødskende børn. 20 april 1799.

249
Ægteskabs bevilling for Anders Sørensen, og Ane Christensdatter af Toustrup i Århus stift, hun hans afg hustrues stifdatter.
20 april 1799.

274
Ægteskabs bevilling gratis for Hans Lauridsen, og Maren Jensdatter af Roager sogn i Ribe stift, uanset at de skulle være næstsødskende børn. 26 april 1799.

274b
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Pedersen, og Dorthe Jørgensdatter af Nørre Tranders sogn i Ålborg amt, i 2det og 3die led beslægtede. 26 april 1799.

275
Ægteskabs bevilling for Olde Rimerts? og Kredike? Nickelsen af Amrum ø under Ribe stift, i 3die led beslægtede. 26 april 1799.

Maj:

287
Ægteskabs bevilling gratis for Johannes Sørensen, og Sidse Nielsdatter af Gødvad sogn i Århus stift, sødskende børn. 3 maj 1799.

295
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Christensen [overskrift: med morbroders enke], og Anna Sophia Nielsdatter, afg Lars Andersens enke af Asferg sogn i Århus stift, uanset at han skal være hendes afg mands søstersøn. 10 maj 1799.

296
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Jacobsen [i overskrift med broders enke], og enken Inger Jensdatter af Lunøe i Viborg stift, uanset at han skal være hendes afdøde mands broder. 10 maj 1799.

297
Ægteskabs bevilling for Mads Pedersen [i overskrift: med broders enke], og Karen Christensdatter afgangne Gregers Pedersens enke, af Sevel sogn i Ringkøbing amt, uanset at han skal være hendes afgangne mands broder. 10 maj 1799.

299
Separations bevilling for Anne Johanne Bleggrav, bevilling til ægteskabets ophævelse mellem hende, og mand Andreas Christian Handrup.

C7de Giøre vitterlig, at da vi ved bevilling af 23 oktober 1795, allernådigst have tilladt Anne Johanne Bleggrav af Vester Hassing under Ålborg amt, bevilling at leve adskildt fra hendes mand, forhenværende degn Andreas Christian Handrup, i henseende til bord og seng, og deres bo at deles imellem dem, da han formedelst drikfældighed, var sat fra sit embede, og hun nu for os allerunderdanigst haver andraget, at bemelte hendes mand, skal siden efter rygtet, være reist til Vestindien, samt at hun imidlertid, har ved et lidet avlsbrug søgt at ernære sig og 4 børn, men at hun ikke ene, kan med den tilbørlige iver forestå bemelte avlssted. Så ville vi, efter hendes derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt efter den af amtmanden over Ålborg am, os elskelig kammerherre og stiftamtmand hr Ditlev Pentz, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, ligesom vi hermed bevilge og tillade, at det imellem fornævnte ægtefolk, må være ophævet, og hende tilladt at indgå i nyt og andet ægteskab. 10 maj 1799.

303
Separations bevilling for Christen Erichsen af Gram by i Skanderup sogn under Skanderborg amt, bevilling fra hustru Anne Kirstine Jensdatter, at leve adskilt til bord og seng. 

C7de G vitterligt, at eftersom Christen Erichsen af Gram by i Skanderup sogn under Skanderborg amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at han formedelst sin hustrues, Anne Kirstine Jensdatters ukierlige opførsel imod ham, ikke længere ser sig i stand til at leve med hende. Da ville vi efter supplicantens ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at han må leve adskildt fra fornævnte hans hustru i henseende til bord og seng, samt alt fællesskab imellem dem ophæves. 10 maj 1799.

307
Trolovelses ophævelse for enken Anne Pedersdatter, imellem hende og Iver Andersen. 10 maj 1799. [Ikke mere tekst].

308
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Ebbesen, og Maren Jensdatter af Møborg sogn i Ribe stift, næst sødskende børn. 10 maj 1799.

308b
Ægteskabs bevilling gratis for Lars Christensen, og Anne Cathrine Olesdatter af Haderup sogn i Ribe stift, sødskende børn. 10 maj 1799.

332
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Pedersen i Lee sogn, og Inger Christensdatter af Vium sogn i Viborg amt, i 2det led besvogrede. 17 maj 1799.

332b
Ægteskabs bevilling gratis for Mads Christensen, og Maren Hansdatter af Rødding Grundvad i Viborg amt, hun er hans afg hustrues søster.
17 maj 1799.

333
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Pedersen af Horsens by, Ålborg amt, og Johanne Pedersdatter af Brøndum, hans afg hustrues sødskende barn. 17 maj 1799.

356
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Sørensen af Astrup sogn i Ning herred, og Århus stift og Maren Hansdatter, hun hans afg kones søster. 24 maj 1799.

356b
Ægteskabs bevilling gratis for Hans Christensen, og Mette Marie Nielsdatter af Kosberg? [Kastbjerg?] sogn i Randers amt, hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 24 maj 1799.

356c
Ægteskabs bevilling gratis for Erich Rasmussen af Vrads Sogn i Ringkøbing amt, og Kirsten Jensdatter af Nørre Snede sogn, hun skal være hans næstsødskende barn. 24 maj 1799.

357
Ægteskabs bevilling for Mads Hansen, og Mette Thuesdatter af Billum sogn i Ribe stift. Næst sødskende børn. 24 maj 1799.

376
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Pedersen Fardrup, og Anna Dorothea Bennetsdatter af Vester Vedsted sogn, under Ribe amt, sødskende børn. 31 maj 1799.

377
Ægteskabs bevilling for Niels Jensen, og Maren Andersdatter af Ry sogn Skanderborg amt, sødskende børn.
31 maj 1799.

Juni:

393
Anne Poulsdatter, bevilling fra mand Peder Jensen smed, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de giøre vitterlig, at eftersom Anne Poulsdatter af Klarup, under Ålborg amt, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun formedelst hendes mand Peder Jensen Smeds drukkenskab, og slette forhold imod hende, ikke længere ser sig i stand til at leve i samfund med ham. Da ville vi, i anledning af hendes allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig kammerherre og stiftsbefalingsmand, hr Ditlev Reth, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at hun herefter må leve adskilt fra bemelte hendes mand, i henseende til bord og seng, og deres fælles bo at deles imellem dem efter loven. 7 juni 1799.

396
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Berthelsen, og Anne Nielsdatter af Adslev sogn i Århus stift, hun skal være hans afdøde hustrues halv søster. 7 juni 1799.

396b
Ægteskabs bevilling for matros Christen Nielsen, og Dorthea Avendsdatter? [Svendsdatter?] af Fladstrand, hinanden beslægtede i 3die led.
7 juni 1799.

421
Ægteskabs bevilling gratis, for Oluf Sønken, og Inge Bohm af Amrum under Ribe stift, næst sødskende børn.14 juni 1799.

422
Ægteskabs  bevilling for Christen Mogensen, og Birthe Nielsdatter af Årup under Thisted amt, sødskende børn. 14 juni 1799.

443
Ægteskabs bevilling gratis, for Morten Nielsen, og Kirsten Jeppesdatter af Verst og Bække sogn under Coldinghus amt, næst sødskende børn. 21 juni 1799.

442b
Ægteskabs bevilling for Hans Jensen, og Johanne Pedersdatter af Vejlby annex sogn under Ribe stift. Næstsødskende børn. 21 juni 1799.

444
Ægteskabs bevilling for Anders Madsen, og Maren Sørensdatter af Hjorthede og Tulstrup byer under Viborg amt. 21 juni 1799.

462
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Pedersen, og Ane Christensdatter af Helgenæs sogn under Randers amt, uanset at de skulle være næstsødskende børn. 28 juni 1799.

463
Ægteskabs bevilling for Niels Jensen, og Ane Marie Nielsdatter af Gaverslund sogn under Vejle amt, hinanden beslægtede i 2det og 3die led. 28 juni 1799.

464
Vielsebrev for Christian Poulsen. 28 juni 1799. [ikke mere tekst].

Juli:

483
Bevilling for degn hans Michelsen Falch og hustru, at leve separerede fra bord og seng.

C7de Giøre vitterlig, at eftersom degn Hans Michelsen Falch, og hans hustru Mette Marie Jørgensdatter af Bølling under Ribe stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at de, formedelst deres gemytters uoverensstemmelse ikke kunne leve tilsammen, så ville vi efter deres allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig etatsråd og amtmand Christian Friderich Hansen, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at de herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, på de af dem ved separations contract, under 17 marti d a, fælles indgåede vilkår.5 juli 1799.

484
Lauritz Rindom og hustru bevilling, at leve separerede fra bord og seng.

C7de G v, at eftersom Lauritz Rindom, og hustru Christine Marie Jepsen af vor købstad Ringkøbing, for os allerunderdanigst haver andraget, at deres sind og tænkemåde ere gandske uoverensstemmende, og at de derfor ikke leve vel tilsammen, så ville vi, i anledning af deres derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt efter den af os elskelig etatsråd og amtmand Christian Friderich Hansen, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at de herefter må leve adskilte fra hinanden, i henseende til bord og seng på de af dem ved contract under 10 april d a, fælles indgåede vilkår. 5 juli 1799.

486
Ægteskabs bevilling gratis for Mogens Sørensen, og Maren Rasmusdatter af Åboe by i Århus amt, sødskende børn. 5 juli 1799.

486b
Ægteskabs bevilling for Rasmus Andersen, og Johanne Michelsdatter af Bygholms gods i Århus stift, sødskende børn. 5 juli 1799.

486c
Ægteskabs bevilling for Søren Pedersen, og Anne Eleonora Knudsdatter af Taulov by i Ribe stift, næst sødskende børn. 5 juli 1799.

489
Separations contract for controlleur Christian Stochfleth, og hustru Ide Sophie Just af Ringkøbing under 23 marts d a.

C7de G v at eftersom for os er bleven ansøgt og begieret, vores allernådigste confirmation på den mellem told og consumptions controlleur Christian Stochfleth Seeberg, og hustru Ide Sophie Just af vor købstad Ringkøbing, den 23 marts oprettede, og herved in originali heftede separations contract, hvoraf i danske cancelli er indleveret en ligelydende genpart, da ville vi allernådigst samme confirmere og stadfæste etc. Fremgår bl a, at de har levet i ægteskab i 11 år, hvor i de har avlet 5 børn der endnu lever, de må beklagende tilstå, at de i ovenmeldte tid har frembragt et kummerligt liv da deres tænke og handle måde er befunden ganske uoverensstemmende, som har unddraget dem den daglige fornødenhed, som enhver i ægtestanden giør sig håb om og ønsker sig, dette truble liv har de således fremdraget i vente af forandring til det bedre, men da dertil ikke er nogen udsigter, og den daglige misfornøielse på begge sider daglig tiltaget, så have vi uden at giøre hverandre nogen bebrejdelse, med god overlæg på begge sider, besluttet at ansøge hans kong maiestæt om skilsmisse fra bord og seng, og derhos på forventende confirmation giort følgende bestemmelse:

1) Jeg controlleur Seeberg modtager de 4 yngste af vore børn, nemlig Anniche Christine 8 år, Christopher 7 år, Marthe Helena 6 år og Albreth Nicolai 4 år og sørger for deres anstændige opdragelse og lærdom samt underholdning af føde og klæde, således som jeg bekiendt vil være, under forsikring, at de aldrig skal komme deres moder til byrde eller bekostning, men de skal af mig finde en omgang og omsorg, som jeg for den honette verden vil være bekiendt, derimod modtager jeg Ide Sophie Just som moder vores ældste datter Johanne Margrethe 10 år og på lige måde sørger for hendes anstændige opdragelse, lærdom og underholdning, således som det en øm og kærlig moder kan anstå, under forsikring at hun ikke skal komme hendes kiere fader til videre udgift og byrde, end hvad han herved for mig og hende forbinder sig til. Videre under 5 punkter bl a:

2) Han forbinder sig til årlig at udbetale til sin kiere hustru Ide Sophie Just og datteren 100 rdr i 4 terminer, der beregnes fra den dato skilsmissen er bevilget. 3) Fra samme tidspunkt skal hun ligeledes nyde sin Dragkiste og klæder tillige med en god seng, men hun må endog efter boets omstændigheder, og således som af upartiske kan anses berettiget, udtage det fornødne af ulden og linned samt videre indbo. 4) Skulle han i tiden nyde den lykke, at erholde et levebrød af større importanæ, eller efter sine omstændigheder og vilkår, forbinder han sig til årligen at forstørre afgiften til sin kiere hustru med 20 rdr mere, end hvad hun forhen er tillagt.

5) Skulle han efter skilsmissens bevilling tilfalde nogen arvemidler, tilstår han at 1/3 del deraf skal vorde hans kiere hustru udbetalt til hendes frie disposition uden fradrag i hendes årlige afgift, og dersom denne 3die del skulle stige til 3000 rdr, da bortfalder den halve tilståede pension, skulle derimod hans omstændigheder og forfatning således forandre sig, ved sygdom eller andre tilfælde, at han ikke kan udrede den tilståede årlige understøttelse, da bliver det øvrigheden overladt, i følge anordningerne sligt at bestemme. Oprettet 23 marts 1799. 5 juli 1799.

508
Ægteskabs bevilling gratis for Peder Christensen af Lønborg sogn, og Else Pedersdatter af Nørre Bork i Ringkøbing amt, hinanden beslægtede i 2det og 3die led. 19 juli 1799.

508b
Ægteskabs bevilling for Anders Nielsen af Alstrup sogn, og Karen Knudsdatter af Ølst sogn i Århus stift, sødskende børn. 16 juli 1799.

508c
Ægteskabs bevilling for Niels Poulsen, og Anne Marie Nielsdatter af Tarløv [Taulov? ok læst] sogn i Ribe stift, sødskende børn. 16 juli 1799.

523
Ægteskabs bevilling gratis, for Poul Nielsen Krans, og Mette Andersdatter af Ellidshøj sogn i Viborg stift, sødskende børn. 26 juli 1799.

523b
Ægteskabs bevilling for Jens Sørensen, og Anne Christensdatter af Hasle i Århus amt, sødskende børn. 26 juli 1799.

August:

538
Ægteskabs bevilling for sognefoged Hans Rostgård, og Ellen Peder Emmeriks datter af Roost i Ribe stift, næst sødskende børn.
2 august 1799.

539
Ægteskabs bevilling for Anders Simonsen, og enken Maren Rasmusdatter af Mejlby sogn i Århus stift, i 3 led beslægtede. 2 august 1799.

539b
Ægteskabs bevilling for Peder Andersen, og Anne Jensdatter af Selkær by i Randers amt, hun er hans afg hustrues søster.
2 august 1799.

561
Ægteskabs bevilling gratis for Simon Pedersen, og Karen Michelsdatter af Torrild by i Århus amt, sødskende børn. 9 august 1799.

562
Ægteskabs bevilling for Niels Rasmussen, og Ane Jensdatter af Ølsted sogn i Århus stift, hun er søster til hans afgangne hustru.
9 august 1799.

583
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Michelsen af Hvidberg sogn, og Dorthe Jensdatter af Hem i Viborg amt, næstsødskende børn.
16 august 1799.

583b
Ægteskabs bevilling for Kyndi Madsen, og Maren Pedersdatter af Møborg i Ringkøbing amt, hans afg hustru var hendes faster.
16 august 1799.

583c
Ægteskabs bevilling for Peder Nickelsen, og Thus Peters af Amrum i Ribe stift, næstsødskende børn. 16 august 1799.

583d
Ægteskabs bevilling for Hans Christensen, og Anne Marie Christensdatter af Eltang sogn i Vejle amt, i 2det og 3die led beslægtede.
16 august 1799.

584
Ægteskabs bevilling for Christen Christensen i Mejrup sogn, og Maren Pedersdatter af Borbjerg sogn, sødskende børn. 16 august 1799.

593
Ægteskabs bevilling gratis for Peder Nielsen ,og Bodil Marie Christensdatter, afgangne Simon Nielsens efterleverske af Vondrup [tekst ok men sted ikke fundet] i Vejle amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde broders enke.  23 august 1799.

593b
Ægteskabs bevilling gratis for Niels Pedersen Hjortshøj, og Inger Pedersdatter af Vejlby i Århus amt, hun skal være hans afgangne broders enke. 23 august 1799.

593c
Ægteskabs bevilling for Rasmus Mogensen, og enken Maren Christensdatter af Mårslet sogn i Århus stift, han skal være hendes afgangne mands halvsøstersøn. 23 august 1799.

598
Ægteskabs bevilling gratis for Rasmus Sørensen, og Christine Cathrine Nielsdatter af Vinkel sogn og by i Viborg stift, hinanden i 3die led beslægtede. 23 august 1799.

599
Ægteskabs bevilling for Lars Jensen, og enken Else Hansdatter af Hørby sogn i Hjørring amt, hinanden i 2det led beslægtede. 23 august 1799.

609
Separations bevilling for knapmager Terchel Simonsen og hustru, bevilling at leve separerede fra bord og seng.

C7de G w at vi efter knapmager Terchel Simonsen, og hans hustru Margrethe Pedersdatter af vor købstad Århus, deres herom giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig geheimeråd og stiftbefalingsmand hr Ove Høgh Guldberg derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at de herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, og deres bo deles imellem dem efter loven.30 august 1799.

613
Ægteskabs bevilling gratis for Anders Jensen, og Anne Jensdatter af Skåde i Ning herred, Århus stift, hans moder skal være søster til hendes mormoder. 30 august 1799.

614
Ægteskabs bevilling for Christen Mortensen, og Anne Jensdatter af Thyregod sogn, sødskende børn. 30august 1799.

615
Ægteskabs bevilling Erich Lundgren, og Else Mortensdatter af Belle i Bjerre herred, Århus stift, hun skal være hans afdøde kones søster.
30 august 1799.

September:

632
Ægteskabs ophævelse.
Just Rasmussen, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem ham og hustru.

C7de G w at da vi ved bevilling af 27 november 1795, have tilladt brændevinsbrænder Just Rasmussen af Skanderborg udi vort land Nørre Jylland, at leve adskilt fra sin hustru Anne Rasmusdatter i henseende til bord og seng. Og han nu for os haver andraget, at det er umuligt for ham uden medhielp, at drive sin næringsvej. Så ville vi, i anledning af hans derhos allerunderdanigst giorte ansøgning, samt på grund af de os i øvrigt foredragne omstændigheder, allernådigst have bevilget og tilladt, ligesom vi hermed bevilge og tillade, at det imellem fornævnte Just Rasmussen, og Anne Rasmusdatter værende ægteskab, må være aldeles ophævet, og ham tilladt, at indgå i nyt og andet ægteskab.
6 september 1799.

624 - side 415b
Ægteskabs ophævelse.
Anne Jensdatter bevilling til ægteskabs ophævelse imellem hende og mand Søren Andersen.

C7de G w at eftersom Anne Jensdatter af Vinderslev under Århus amt udi vort land Nørre Jylland, for os haver andraget, at hendes mand Søren Andersen for 13 år siden, da han for tyverie var fængslet i Randers, undveg fra arresten, uden at hun siden den tid har hørt noget fra ham, samt at hende vel under 17de juni 1796, er forundt beneficium paupertatis til skilsmisse doms erhvervelse, men at hun siden intet har hørt til sagens udfald, hvorhos wi dog tillige af de indhentede erklæringer, have erfaret, at hun for omtrent 2 år siden, har ladet sig besvangre af en mandsperson, som hun attråer til at ægte. Da ville vi i anledning af hendes derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt i betragtning af de os i øvrigt foredragne omstændigheder, allernådigst have bevilget og tilladt, ligesom vi hermed bevilge og tillade, at det imellem bemelte Anne Jensdatter og Søren Andersen værende ægteskab, må være ophævet. og hende tilladt at indgå nyt og andet ægteskab. endog med den person som hun har ladet sig besvangre af. 1september 1799.

625
Ægteskabs ophævelse.
Inger Christensdatter, bevilling til ægteskabs ophævelse imellem hende, og mand Emanuel Wentzel.

C7de G w at eftersom Inger Christensdatter af vor købstad Ålborg, for os allerunderdanigst haver andraget, at efter at hun i 4re år havde været gift med Emanuel Wentzel, corporal ved 3die jydske infanterie regiment, forlod han i året 1791 landet, siden hvilken tid hun intet har hørt til ham, hvorfor han og ved regimentet er udført som deserteur. Så ville vi, efter hendes derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt på grund af de os i øvrigt foredragne omstændigheder, allernådigst have bevilget og tilladt, ligesom vi og hermed bevilge og tillade, at det imellem fornævnte Inger Christensdatter, og hendes mand Emanuel Wentzel værende ægteskab, må være ophævet, og hende tilladt at indgå nyt og andet ægteskab. 6 september 1799.

626
Bevilling til ægteskabs ophævelse.

C7de G w at da vi ved bevilling af 14 december 1792 have tilladt Christian Gudesen Fugl af Margretenlund under Vejle amt, at leve separeret fra hans hustru Johanne Margrethe Jærche, som havde forladt ham, og var bortreist med en ham ubekendt person, og han nu for os haver andraget, at hun ved det i følge her afholdte skifte ikke, uagtet proclama og indkaldelse i aviserne mødte, og at altså forsøg til forening, ei kan finde sted, da han ei ved om hun er levende eller død. Så have vi i anledning af hans allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt på grund af de i øvrigt foredragne omstændigheder, bevilget og tilladt, at det imellem fornævnte Christian Gudesen Fugl og Johanne Margrete Jærche værende ægteskab må være ophævet og ham tilladt at indgå i nyt og andet ægteskab. 6 september 1799.

630
Ægteskabs bevilling gratis for Jacob Jensen i Nyegård af Lem sogn, og Kirsten Madsdatter af Stauning sogn i Ribe stift. Sødskende børn.
6 september 1799.

630b
Ægteskabs bevilling for Søren Christian Lauritzen Siig, og Kirsten Hornisdatter Siig af Åby sogn i Ringkøbing amt, hun er hans afg hustrues søster. 6 september 1799.

640
Ægteskabs bevilling for  hospitals forstander Jens Georg Dinesen, bevilling at må indlade sig i ægteskab, samt at hvad han efterlader sig, må tilfalde hans arvinger.

C7de G w at vi efter hospitals forstander Jens Georg Dinesen af Viborg, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af stiftsamtmanden og biskoppen over Viborg stift, kammerherrer Sehestedt og biskop hr dr Tetens derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt at han uagtet lovens 2 - 29 - 1 art det forbyder, må som hospitals forstander for Viborg og Giørup hospitaler indlade sig i ægteskab. Så må det han ved sin død efterlader sig, tilfalde dem som ellers ere hans arvinger efter loven, uden at derpå af hospitalet må gøres fordring, hvorimod han til dette skal erlægge en recognition efter stiftsamtmandens sigende.10 september 1799.

648
Separations bevilling.
Kiøbmand Jens Løgstrup, og hustru bevilling at leve separeret fra bord og seng.

C7de G w at vi efter kiøbmand Jens Løgstrup, og hans hustru Elisabeth Margrethe Møller af Århus, deres herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt efter den af os elskelig hr Ove Høgh Guldberg derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget, at da de formedelst indtrufne vanheld i deres handel befrygter, at komme dybere i armod ved længere at leve tilsammen, de da herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, og deres fælles boe, at deles imellem dem efter loven, forså vidt samme overskyder deres siden 12 juni 1793 i fællesskab giorte gield. 13 september 1799.

650
Ægteskabs bevilling gratis for Anders Andersen, og Bodil Christensdatter af Nørre Balling by i Rødding herred, Viborg stift, beslægtede i 2det og 3die led.13 september 1799.

650b
Ægteskabs bevilling for Christen Lauridsen, og Anne Marie [intet efternavn] af Nørre Nissum sogn i Ribe stift, beslægtede i 2det og 3die led.13 september 1799.

651
Ægteskabs bevilling for Christen Mortensen, og Karen Jensdatter af Veldbæk i Jerne sogn, Ribe amt, hun er hans afg hustrues søster.
13 september 1799.

664
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Madsen og Kirstine Jensdatter af Bierby i Borup sogn, Randers amt, hun skal være hans moders sødskende barn. 20 september 1799.

665
Ægteskabs bevilling for Peder Jepsen, og Karen Jesdatter af Roager i Ribe stift, næst sødskende børn. 20 september 1799.

666
Ægteskabs bevilling for hr Wolqvart Carsten Wolqvartz, sognepræst til Rimsø og Kastbjerg menigheder i Århus stift, bevilling at må indgå ægteskab, før sørgetidens udløb. 20 september 1799. [Hendes navn ikke angivet].

667
Separations bevilling.

C7de G w, at eftersom apothequer Henrich Haveman af vor købstad Vejle, for os allerunderdanigst haver andraget, at hans hustru Maren Ustrups slette opførsel imod ham, giør det umuligt at leve i fællesskab med hende, så have vi i anledning af hans derom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladt, at han herefter må leve adskildt fra bemelte hans hustru, i henseende til bord og seng, og deres fælles bo at deles imellem dem efter loven. 20 september 1799.

694
Ægteskabs bevilling for major Hans v Folsach til Giesinggård i Randers amt, og Margrete Secher af Schårupgård i samme amt, hun skal være hans afg kones søster. 27 september 1799.

695
Ægteskabs bevilling for Erich Jensen, og Anne Madsdatter af Ejstrup sogn i Randers amt, sødskende børn. 27 september 1799.

October:

716
Ægteskabs bevilling gratis for Rasmus Rasmussen af Bovlstrup, og Anne Jensdatter af Rørth by i Bjerager sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næstsødskende børn. 4 oktober 1799.

717
Ægteskabs bevilling for Niels Jensen, og Anne Johanne Hansdatter af Kristrup i Randers amt, sødskende børn. 4 oktober 1799.

730
Ægteskabs bevilling gratis for Christen Jensen, og Johanne Nielsdatter af Brovst sogn i Ålborg stift, sødskende børn. 11 oktober 1799.

730b
Ægteskabs bevilling for Jens Thomsen, og Inger Christensdatter af Elling sogn i Hjørring amt, næstsødskende børn. 11 oktober 1799.

730c
Ægteskabs bevilling for Jens Madsen af Uth sogn, og Mette Sørensdatter af Stouby sogn i Århus stift, sødskende børn. 11 oktober 1799.

731
Ægteskabs bevilling for Hans Hartvigsen, og enken Maria Hansdatter Møller af Dollerup by i Vejle amt, han skal væres hendes afgangne mands sødskende barn. 11oktober 1799.

731b
Ægteskabs bevilling for Søren Thomesen, og Maren Nielsdatter af Salten, Them sogn, Århus stift, sødskende børn. 11 oktober 1799.

732
Ægteskabs bevilling for Christen Christensen Brusen, og Anne Cathrine Jensdatter af Borbjerg sogn i Ribe stift, sødskende børn.
11 oktober 1799.

745
Ægteskabs bevilling gratis for Thyge Christian Holst, og Anne Helene Knudsdatter af Horsens, hinanden i 2det led beslægtede.
18 oktober 1799.

745b
Ægteskabs bevilling for Hans Elias Christiansen, og Karen Andersdatter af Silstrup by, Thisted amt, de er hinanden i 2det led beslægtede.
18 oktober 1799.

746
Ægteskabs bevilling for Niels Pedersen, og Dorthe Pedersdatter af Ajstrup i Randers amt, hinanden i 2det og 3die led beslægtede.
18 oktober 1799.

774
Ægteskabs bevilling gratis for Morten Jensen af Jauborg? [måske Læborg] sogn, og Anna Christensdatter af Åstrup sogn i Ribe stift, hun skal være hans afgangne hustrues søster. 29 oktober 1799.

774b
Ægteskabs bevilling for Hans Christensen af Heltborg sogn, og Maren Christensdatter af Vestervig sogn i Thisted amt, hun er hans afgangne hustrus søster. 29 oktober 1799.

November:

788
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Christian Madsen, og Ide Margrethe Pedersdatter af Nees sogn i Ringkøbing amt, hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 1 november 1799.

788b
Ægteskabs bevilling for Søren Olesen af Tøstrup, og Kirsten Madsdatter af Ørum i Århus stift, næst sødskende børn. 1 november 1799.

798
Ægteskabs bevilling for Peder Boysen, og Maren Pedersdatter, fæstebonde af Hillerslev sogn og by i Thy land, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. 5 november 1799.

798b
Ægteskabs bevilling for Niels Nielsen,  og Ane Cathrine Jensdatter af Fruerlund by i Viborg amt, sødskende børn. 5 november 1799.

798c
Ægteskabs bevilling for Lars Jensen, og Mette Marie Jacobsdatter af Kraghede i Øster Brønderslev sogn,  Hjørring amt, sødskende børn.
5 november 1799.

803
Ægteskabs bevilling gratis for Thomas Andersen, og Anne Nielsdatter af Hadsten sogn i Århus stift, sødskende børn. 8 november 1799.

803b
Ægteskabs bevilling for Niels Jensen, og Karen Andersdatter af Grauballe by i Århus stift, hun er hans afgangne hustrues søster.
8 november 1799.

803c
Ægteskabs bevilling for Rasmus Sørensen af Holme sogn, og Else Nielsdatter af Hasle under Århus amt, hun er hans afgangne hustrues sødskendebarns datter. 8 november 1799.

803d
Ægteskabs bevilling for Peder Sørensen, og Elles Cathrine Jensdatter af Winther? og Århus amt, i 2 og 3die led beslægtede.
8 november 1799.

804e
Ægteskabs bevilling for Hans Sørensen, og Maren Jensdatter af Tyrsted i Århus stift, hun skal være hans afgangne hustrues søster.
8 november 1799.

804f
Ægteskabs bevilling for Anders Jespersen Møller, og Elena Maria Jørgensdatter Bleg af Rømø i Ribe stift, hinanden beslægtet udi 3die led.
8 november 1799.

818
Ægteskabs bevilling gratis for Anders Pedersen, og Inger Michelsdatter af Auning sogn i Randers amt, hun skal være hans afgangne hustrues halvsøster. 15 november 1799.

818b
Ægteskabs bevilling for Lars Christensen, og Anne Maria Poulsdatter af Dronninglunds sogn i Ålborg stift, sødskende børn.
15 november 1799.

819
Espen Pedersen, og Karen Rasmusdatter af Oldrup i Hundslund sogn i Århus stift, beslægtede i 3die led.15 november 1799.

832 - side 525
Separations contract for snedker Hans Lyngå, bevilling fra hustru at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de
G w at eftersom snedker Hans Lyngåe af vor købstad Colding udi vort land Nørre Jylland, for os allerunderdanigst haver andraget, at der allerede i nogle år har hersket misforståelse imellem ham, og hans hustru Grethe Sørensdatter, så ville vi efter hans derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt efter den af os elskelig stiftbefalingsmand Carl Friderich Helfried, amtmand over Vejle amt, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at fornævnte snedker Hans Lyngåe, og hustru Grethe Sørensdatter, herefter må leve adskilte fra hinanden i henseende til bord og seng, på de af dem på Rådstuen i bemelte Colding den 26 september d am fælles indgåede vilkår. 22 november 1799.

833
Separations contract for Niels Andersen og hustru, bevilling at leve separerede fra bord og seng.

C7de G w at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Niels Andersen, og hustru Karen Jensdatter af Lund by, under Århus amt, som formedelst deres gemytters uoverensstemmelse ei kunne leve et lykkeligt ægteskab tilsammen, må leve separerede i henseende til bord og seng. 22 november 1799.

834
Ægteskabs bevilling gratis for Knud Henrichsen Mølgård, og Anna Kirstine Sørensdatter af Bøvling sogn i Ringkøbing amt, sødskende børn.
22 november 1799.

835
Ægteskabs bevilling for Christen Nielsen, og Maren Jensdatter af Hornum sogn i Ålborg amt, hun skal være hans afgangne hustrues søsterdatter. 22 november 1799.

859 - side 541
Ægteskabs bevilling gratis for Villads Sørensen, og Kirsten Nielsdatter af Blåvand by i Riberhus amt, hinanden beslægtede i 3die led.
29 november 1799.

859b
Ægteskabs bevilling for gårdmand Lars Jørgensen, og Karen Sørensdatter af Glæsborg på Meilgårds gods i Randers amt, sødskende børn.
29 november 1799.

860
Ægteskabs bevilling for Peder Rasmussen, og Mette Maria Andersdatter af Helgenæs sogn i Randers amt, næstsødskende børn.
29 november 1799.

860b
Ægteskabs bevilling for Søren Madsen, og Anne Madsdatter af Langå by under Viborg amt, næstsødskende børn.
29 november 1799.

860c
Ægteskabs bevilling for Melkior Pedersen Gay, og Karen Madsdatter Juul på Læsø, i 2det led besvogrede.29 november 1799.

December:

878
Ægteskabs bevilling gratis for Morten Sørensen, og Maren Jensdatter af Holmsland i Ringkøbing amt, beslægtede i 3die led.
6 december 1799.

879
Ægteskabs bevilling for Anders Thygesen, og Karen Hansdatter af Gødvad i Århus stift, næstsødskende børn. 6 december 1799.

900
Ægteskabs bevilling for Dankles Jappen og Mattje Richlefs af Tustum på Vesterlands Føhr, hinanden i 3die led beslægtede.
13 december 1799.

901
Ægteskabs bevilling for Laurs Sørensen, og Anne Christensdatter af Bangsbo strand under Hjørring amt, næstsødskende børn.
13 december 1799.

901b
Ægteskabs bevilling for Niels Christensen, og Birgithe Knudsdatter af Vreik? [det er et V Vrejlev?] sogn i Vendsyssel, hun er hans afgangne hustrues halvsøster. 13 december 1799.

901c
Ægteskabs bevilling for Rasmus Thomsen, og Kirsten Marie Jørgensdatter af Fruering sogn i Århus amt, i 2det og 3di led beslægtede.
13 december 1799.

902
Ægteskabs bevilling for Laurs Sørensen, og Maren Bertelsdatter af Jerslev sogn, Hjørring amt, sødskende børn. 13 december 1799.

902b
Ægteskabs bevilling for Jens Nielsen Nørgård, og Anne Pedersdatter af Vester Hørdum i Thisted amt, sødskende børn, og hun søster til hans forrige hustru. 13 december 1799.

920
Separations contract.
Karen Andersdatter bevilling fra mand Hans Christensen, at leve separeret i henseende til bord og seng.

C7de G w, at vi efter Karen Andersdatter af Bøgballe i Øster Snede sogn under Ribe amt, udi vort land Nørre Jylland, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af amtmanden over bemeldte Vejle amt, os elskelig stiftsamtmand Helfried, derover afgivne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hun og hendes mand, Hans Christensen, må formedelst indbyrdes misforståelse, leve adskilt i henseende til bord og seng, samt deres fælles boe deles imellem dem efter loven.
20 december 1799.

922
Ægteskabs bevilling gratis for David Rasmussen, og Maria Nielsdatter af Herslev i Ribe stift, hun hans afgangne kones søster.
20 december 1799.

941
Separations contract.
Johannes Toldstrup og hustru bevilling at leve separeret fra bord og seng.

C7de G w, at vi efter Johannes Toldstrup, og hustru Anne Margrethe Toldstrup fød i Bierby? i Qvols sogn, Viborg amt udi vort land Nørre Jylland, deres herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at de må leve adskilte i henseende til bord og seng. 27 december 1799.

942
Ægteskabs bevilling gratis for Poul Hansen, og Maren Pedersdatter af Billum sogn i Ribe stift, næstsødskende børn. 27 december 1799.

943
Ægteskabs bevilling for Søren Jensen, og Karen Christensdatter af Bjergby sogn i Ålborg stift, halvsøskende. 27 december 1799.


Færdig med læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet M548127 - 548128 - 548129 - 548130 jyske registre - år 1797 - 1799.

Dette betyder, at der nu på mine sider, er indlagt ekstrakter af samtlige bevillinger til ægteskab m v for årene 1699 - 1799. senere følger for årene 1660 - 1699, som jeg netop har påbegyndt gennemgangen af.

Som det ses af følgende, indførtes der fra 1800 nye regler.

Der var mulighed for at søge dispensation til ægteskab i forbudne led, ved ansøgning til kongen gennem biskoppen, mod betaling til nærmeste hospital. Disse ansøgninger  om ægteskabsdispensation findes dels i biskoppens arkiv og dels i Danske Kancellis arkiv. Oplysninger om betalingen til nærmeste hospital, findes dels i hospitalernes arkiv, dels i stiftsøvrighedens arkiv. I tilfælde af dispensation, skulle ansøgeren skaffe et tingsvidne på slægts eller svogerskabet, hvilket blev publiceret på vedkommendes tingsted. Reglerne mildnedes i perioden fra 1770 – 1775, og i år 1800 indførtes de nuværende regler. I dag er ægteskab med beslægtede og besvogrede i den direkte op - og nedstigende linje (forældre og børn) og mellem hel - halvsøskende forbudt. Der skulle dog stadig søges kongelig bevilling til ægteskab med søskende til afdøde, men denne regel er senere blevet ophævet. Disse ansøgninger findes i amtsarkiverne.

Kilde:
Find din slægt og gør den levende, håndbog i slægtshistorie af Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen.
Forlaget Bonderosen, 2003.

 

Til toppen


 

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til Index

 Tilbage til forsiden

 Til forrige side  Til 13de del