Mine aner

Mit barndomshjem

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret:

02. august 2013 .

 

 

Mit navn er Kurt Kermit Nielsen, jeg er født 1933 i Brovst i Øster-Han Herred, men voksede op i Gislum, hvor jeg i 1940 startede min skolegang i Gislum skole, de første 3 år hos frk Jensen og de sidste 4 hos lærer Pedersen.
I den "faste" klasse var Svend, Orla, Egon, Eggert, Lena, Elisabeth/Lisbeth, Grethe og Bodil.

Senere kom jeg i lære under uddeler Hugo Jensen i Østrup brugsforening, hvor jeg foruden arbejdet i forretningen, kørte de meget lange ture med varer til kunder.

November 1953 påbegyndte jeg min militærtjeneste ved Jydske Trænregiment, første halvår i Randers, derefter i sommeren 1954 på befalingsmandsskole i Padborglejren, derfra til Esbjerg og Viborg, hvorfra jeg aftrådte i 1955.

Derefter var jeg i nogle år ansat i en større virksomhed i nærheden af Århus, hvor jeg blandt andet besøgte kunder overalt i Jylland og Fyn, indtil min kone og jeg i 1963 bosatte os her i Århus, hvor vi - bortset fra et 3 års ophold i Grønland fra 1964 - har boet siden.

De sidste 15 år før min pensionist tilværelse, var jeg ansat som bestyrer af et mindre land - posthus.
 

Jeg har siden 1987 beskæftiget mig med slægtsforskning, hvorved jeg - som mange andre - har opdaget, at det er et område man aldrig bliver færdig med.

Gennem tiden har jeg lavet en række registreringer, som du kan finde ved at klikke på Til forsiden.

Det er med stor sorg, vi må meddele, at Kurt Kermit er afgået ved døden den 31. juli 2013. Kurt har lagt et meget stort arbejde i disse hjemmesider. Da han begyndte at blive syg, overdrog han sitets indhold til DIS-Danmark. Det er DIS-Danmarks agt, at lade disse sider være et minde om Kurts store arbejde. Siderne vil således være til rådighed for slægtsforskere i mange år frem over.

Æret være hans minde.
Al mail går indtil videre til hans datter, Ingelise, som informerer DIS-Danmark om, hvis nogle brugere skulle finde fejl på eller have forslag til hjemmesiderne.
 

Til forsiden