2den del.

Jyske registre
1721-1732

 

Film fra Rigsarkivet
M 460491–460493

 

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.

NB:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som vil blive indlagt under diverse.

Film fra Rigsarkivet:

M 460491

Jyske registre – ægteskabs bevillinger.

1 - 1
Mogens Nielsen Hvidberg af Hvidbjerg sogn i Jylland bevilling på ægteskab i forbudne leed.
F 4: G A W:
At wi efter allerunderdanigst giordte ansøgning og begiering, allernaadigst hawe bewilget og tilladt, saa og hermed bewilge og tillade, at Mogens Nielsen Hvidberg og Zidsel Christens Daatter af Hvidbjerg sogn paa Tyholm i Vort land Nørre Jylland maa i ægteskab sammenkomme, u-anseet, at hans skal hawe begaaed lejermaal med Mette Peders Daatter, som siden wed Døden er afgl., og hvilcken qwindes Person skal hawe wæred bemte Citzel Christens Daatters faders sydskende barn, Dog skal de først paa behørig stæder bewisligt giøre, at de hwerandre ei nermere, end som her ower er meldt, i slegt eller swogerskab paarører, saa og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgiwe, saafremt de denne Vores allernaadigste bewilling agter at nyde. Forbydendes etc. Hafn. den 3 Janv 1721.

7-10
Jørgen Christensen, rytter bonde i Koldinghus amt bevilling på ægteskab i andet og 3die led:
Bevilger og tillader, at Jørgen Christensen, rytter bonde af Mejsling udi Jerlev sogn i Koldinghus amt og Mette Mogensdatter af Viuf sogn og by, udi bemte Koldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og 3die led beslægtet.
Hafnia 31 januar 1721.

12-15
Christen Povelsen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Povelsen og Maren Sørensdatter af Skørping bye udi Ålborghuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 7 februar 1721.

15-18
Povel Christensen Lem, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Povel Christensen Lemb og Johanne Larsdatter af Lem by udi Hellevad sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være sødskende barns datter. Hafnia 14 februar 1721.

28-30
Jens Lauridsen af Lavstrup by i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritzen af Lavstrup bye udi Lønborg sogn og Mette Madsdatter af Lønborg by, må udi ægteskab sammenkomme,  uanset at hun skal have været bemte Jens Lauritzens afdøde hustrue udi 3die led beslægtet. Hafnia 10 marts 1721.

29-31
Tyge Lauridsen af Vium sogn i Jylland bevilling på ægteskab i forbudne led.9
Bevilger og tillader, at Tyge Lauridsen Wium, af Vium sogn og by og Apollone Sørensdatter Tarom? må udi  ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia 10 marts 1721.

34-38
Christen Pedersen Broe af Klitmøller by bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen Broe og Maren Salmansdatter Kløvberg af Klitmøller bye i Vester Vandet sogn og Hillerslev herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Hafnia den 21 marts 1721.

34-39
Iver Envoldsen i Lendsbye bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Iver Envoldsen i Lundsby og Johanne Pedersdatter af Gråhede, begge i Oddum sogn udi Øster herred i Lundenæs amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Hafnia 21 marts 1721

35-40
Hans Christian Lauridsen Lund, bogbinder i Ribe, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Christian Lauridsen Lund, bogbinder i vor kiøbstad Ribe og Kirsten Nielsdatter Leegård må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia 24 marts 1721.

38-44
Lauritz Thomasen af Skanderup sogn, bevilling på ægteskab i andet g 3die led.
Bevilger og tillader, at Laurids Thomasen og Maren Hansdatter af Skanderup sogn og by udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Hafnia den 28 marts 1721.

40-48
Frands Nielsen ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Frantz Nielsen og Margrethe Hansdatter af Darum sogn i Lille Darum by udi Gørding herred i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Hafnia den 4 april 1721.

40-49
Jep Nielsen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jep Nielsen af Gedved by i Tolstrup sogn udi Skanderborg amt, og Birgithe Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans første afdøde hustrue udi andet og 3die led beslægtet. Hafnia den 7 april 1721.

42-51
Stephan Jensen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Stephan Jensen af Lødderup sogn på Morsø og Mette Nielsdatter af  Skallerup sogn [ej sogn], sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Hafnia 11 april 1721.

42-52
Ole Jensen Samboe, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Ole Iversen Samboe, soldat ved det Øster Guldbrandsdalske regiment af Wåge sogns compagni udi Seggershus stift i vort rige Norge og Ranov Gutorms Daatter Herringsted, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Dog skal de først bevisligt gøre, at de hverandre ei nermere end som herover er meldet, i slegt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Hafnia den 11 april 1721.

46-57
Rasmus Bertelsen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Bertelsen og Maren Pedersdatter, bønderfolk på Hirsholmene ved Fladstrand må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og hinanden udi 3die led beslægtet. Frederiksborg den 26 april 1721.

56-71
Mads Madsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Madsen og Anne Nielsdatter af Synderborg – Sønder Bork sogn  og by i Nørre herred udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans forrige ved døden afgangne hustrue, udi 2det led beslægtet. Frederiksborg den 17 maj 1721.

 68-86
Anders Larsen, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Larsen af Sønderøkse udi Brovst sogn i Øster Hanherred, og Cidzel Andersdatter udi Østerby på Øland i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være pårørende og beslægtet. Frederiksborg den 9 juni 1721.

71-89
Christen Michelsen Væth ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Michelsen Væth og Karen Sørensdatter Lerche af over Hornbæk by i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige afgl hustru Dorothea Michelsdatter, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 16 juni 1721.

71-90
Jens Jensen Blæsberg af Hemmet Mølle i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Blæsberg og Ingerborg Jepsdatter af Hemmet Mølle i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder og hendes fader skal være halvsødskende. Frederiksborg den 20 juni 1721.

98-118
Søren Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Rasmussen og Karen Pedersdatter af Grumstrup by i Vedslet sogn udi Skanderborg amt må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtet. Gottorp den 23 august 1721.

99-119
Hans Thommesen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Thomesen og Johanne Bertelsdatter af Vinding sogn og by i Koldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Gottorp den 2 august 1721.

104- 124
Niels Jensen Bierre af Lundenæs amt, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen Bierre af Stadil sogn i Lundenæs amt udi Ribe stift og Elle Niels Kamp [Nielsdatter] må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Gottorp den 13 september 1721.

111-130
Christen Madsen af Helsted By i Jylland bevilling på ægteskab i forbudne led,
Bevilger og tillader, at Christen Madsen af Helsted by udi Borup sogn og Maren Christensdatter afgange Mogens Christensen af Sveistrup udi Kongsted? [Råsted] sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og bemte hendes afgange mand, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 17 oktober 1721

112-131
Christen Lauridsen af Tislund i Jylland bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Laursen af Tislund sogn og Giøttrup by under Haderslev amt, og Anne Jensdatter afgangne Jørgen Knudsens af Tange by under Riberhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg 17 oktober 1721.

120-140
Hans Hansen af Ballum i Jylland, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen og Else Andersdatter af Ballum i grevskabet Schackenborg må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskendebørn. 31 oktober 1721.

121-141
Hans Nielsen af Gammelby i Jylland bevilling på ægteskab udi andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen af Gammelby og Anne Christensdatter af Ulken [Ulkind] i Ringgive sogn, må udi ægteskab sammenkomme,  uanset at de hinanden udi 2det og 3die led, skal være beslægtet. Frederiksborg den 31 oktober 1721.

121-142
Peder Laugesen af Tvis sogn i Ribe stift bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Laugesen og Karen Andersdatter Ure af Tvis sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 3 november 1721.

125-149
Christen Christensen af Hundborg i Thy bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen af Hundborg og Mette Christensdatter af Nørhå i Thy må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg den 7 november 1721.

128-151 
Bodil Jensdatter som wed en consistorial dom, er skilt wed hendes mand Jens Andersen, formedelst hun for 3 til 4 års tid hafde wæret fra ham, bewilling at må indlade sig udi andet ægteskab.
F: 4: G A W,
at eftersom Bodil Jensdatter nu wærende på Oxholm i Ålborg stift, for Os allerunderdanigst hawer andraget, hworledes hendes mand Jens Andersen af lille Hjøllund i Vrads sogn i Århus stift, formedelst at hun på 3 til 4 års tiid fra hannem hafde wæret frawærende, og sit brød paa andre stæder søgt og forhwerwet, skal den 16 Marty Ao 1707 hawe erholdet een consistorial dom ower hende til skilsmisse, hworwed hannem alene skal wære tilladt sig udi nyt ægteskab at indlade, og bemelte Bodil Jensdatter med nøyagtige bewiiser hawer gotgiort, at hun i forberørte sin frawærelse fra hendes mand, og altiid siden, sig skikkeligen og wel hawer forholdet, da hawe Wi efter hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, denne gang og uden consequence, allernaadigst bewilget og tilladt, saa og hermed bewilge og tillade, at hun sig igen i andet ægteskab, hwor det lowligen skee kand, maa begiwe. Frederiksborg Slot den 10 November 1721.
Notat:
Casseret efter Kongl befaling af 20 Sept 1754.

132-154
Christen Christensen af Århus stift bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Maren Rasmusdatter i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg Slot 14 november 1721.

134-156
Jens Jensen Baaresen af Århus stift bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Baaresen  og Johanne Olesdatter af Ravnholt by og Tiset sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige afgangne hustru og hendes moder, skal have været sødskendebørn. Frederiksborg den 17 november 1721.

141-162
Jens Sørensen Møller af Langskov i Århus stift bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen Møller af Langskov [Ødum sogn?] og Helle Povelsdatter af Drostrup i Rud sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 22 november 1721.

141-163
Søren Bundesen Broen af Jegum by i Ribe stift bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Bundesen Broeng og Maren Nielsdatter af Jegum [Vrøgum?] by udi Ål sogn i Vester herred, må udi ægteskab sammenkomme,  uanset at de hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 22 november 1721.

152-172
Lars Christensen af Vestergård i Ålborg stift bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Lars Christensen og Maren Pedersdatter af Vestergård udi Klim i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtet. Frederiksborg den 12 december 1721.

Anno 1722:

169-7
Christen Hansen Tagholm af Sønderland, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Hansen Tagholm og Maren Michelsdatter af Sønderland Rømø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 16 januar 1722.

170-8
Anders Pedersen Polsen, rytterbonde af Århus stift, bevilling at komme i ægteskab med Anne Jørgensdatter.
F: 4: G A W, at eftersom Anders Pedersen Possen [2 stavemåder], rytterbonde af Labing udi Framlev herred, Os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hans tjenestepige ved nafn Anne Jørgensdatter ved ham skal være kommen 5 a 6 uger for tilig i barselseng, fra hans forrige afgangne hustrue dødsdag at regne, således at hun ikke skal have gåen sin tid ud, da have vi efter slig beskaffenhed, samt hans allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, så og sognepræstens derpå givne attest, af særdeles Kongelig nåde, allernådigst tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade, den af ham, som ovenmelt er, begangne forseelse, så og derhos allernådigst bevilge og tillade, at hand, samme forseelse uagtet, med bemeldte Anne Jørgensdatter må udi ægteskab sammenkomme, dog skal hand derimod tiltænkt være, noget efter hans midler og leylighed samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital at udgive, såfremt hand denne Voris allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes et. Hafnia den 16 januar 1722.

174-14
Peder Jespersen af Borum By, bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Jespersen af Borum by i Framlev herred, udi det Skanderborgske rytter distrikt og Maren Nielsdatter af bemeldte Borum, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia 24 januar 1722.

174-14
Eske Jørgensen af Søvind sogn bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Eske Jørgensen og Maren Andersdatter af Søvind sogn og by i Vor herred, udi Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 24 januar 1722.

175-16
Christen Sørensen, rytterbonde bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen, rytterbonde af det Skanderborgske regiments rytterdistrikt og Maren Rasmusdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Hafnia den 24 januar 1722.

175-17
Peder Andersen af Emmerlev sogn i Riberhus amt, bevilling på ægteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Helena Michelsdatter af Emmerlev sogn udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 30 januar 1722.

178-20
Madz Sørensen af Ålborg ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Madtz  Sørensen Walz og kiøb og handelsmand udi vor kiøbstad Ålborg og Drue From, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskendebørn, og hinanden således udi tredie led beslægtede. Hafnia den 6 februar 1722.

182-27
Oluf Andersen i Vendsyssel ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Oluf Andersen af Øster Brønderslev sogn i Jerslev herred i Vendsyssel og Anne Christensdatter Fiilholm, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 20 februar 1722.

184-30
Søren Jørgensen på Samsø, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Jørgensen og Mette Jørgensdatter af Nordby sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 28 februar 1722.

192-36
Niels Pedersen Toppenborg af Thy bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen Toppenborg af Ydby sogn og Maren Pedersdatter af Hurup sogn udi Thye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustru Maren Madsdatter, skal have været sødskende børn. Hafnia den 27 marts 1722.

196-40
Boe Sammen af Amrum under Ribe stift bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Boe Sammen og Elin Jørgens af Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 3 april 1722.

196-41
Peter Sammen af Amrum under Ribe stift bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peter Sammen og Elin Bohn af Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 3 april 1722.

209-51
Eske Christensen af Vorladegårds sogn bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Eske Christensen og Anne Nielsdatter af Vorladegårds sogn udi Vor herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Hafnia den 10 april 1722.

216-60
Hr Christen Jensen Møeberg, sognepræst til Thim og Madum Menigheder i Ribe stift, bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at hr Christen Jens Møeberg, sognepræst til Thim og Madum menigheder i Ribe stift og Maren Pedersdatter Hyoni, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet g tredie led beslægtet. Koldinghus den 15 maj 1722.

217-61
Oluf Jensen af Stenderup sogn bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Oluf Jensen og Maren Nielsdatter af Stenderup sogn  udi Stjernholms amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemeldte Maren Nielsdatters moder skal være sødskendebørn, og således hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Koldinghus den 15 maj 1722.

226-70
Hans Nielsen af Arrild i Haderslevhus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen af Arrild og Ellen Peders, en enke af Toftlund udi Haderslevhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskendebørn. Frederiksborg den 29 maj 1722.

230-76
Niels Rasmussen Lassen, sognepræst til Vadum Menighed i Ålborg stift, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at hr Niels Rasmussen Lassen, sognepræst til Vadum menighed udi Ålborg stift og Margrethe Ostenfeld, afgangne hr Jes Petersen, forrige sognepræst til bemeldte Vadum menighed hans efterleverske, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte hr Niels Rasmussen Lassen, og bemeldte hendes afgangne mand skal have været næst sødskendebørn. Frederiksborg den 5 juni 1722.

231-77
Mikkel Jensen af Gangsted sogn i Skanderborg amt, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Mikkel Jensen af Gangsted by udi Skanderborg amt og Mette Andersdatter af Ballebo, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 5 juni 1722.

235-85
Christen Jensen af Herskind by i Århus stift, bevilling på ægteskab i andet og tredie led.

235-86
Bevilger og tillader, at Christen Jensen af Herskind bye udi Skivholme sogn og Edel Mogensdatter af Gjeding, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet.
Frederiksborg den 12 juni 1722.

236-87
Christen Sørensen ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen og Anna Rasmusdatter, begge af Hornum by i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 19 juni 1722.

236-88
Niels Povelsen af Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Povelsen af Fochdall [Fugdal] udi Hejnsvig sogn, Slavs herred og Else Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans første afgangne hustrues sødskendebarns datter. Frederiksborg den 19 juni 1722.

239-95
Søren Sørensen af Gårslev sogn i Koldinghus amt bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen og Karen Nielsdatter af Gårslev sogn udi Holmans herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 26 juni 1722.

245-104
Jens Rasmussen Fidsker af Tebstrup bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen Fidsker af Tebstrup og Anna Jensdatter af  Weth [Væth?], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden  udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 3 juli 1722.

246-105
Mads Jepsen af Skanderborg amt bevilling på ægteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Mads Jepsen og Anna Pedersdatter af Storring sogn og by i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi anden og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 3 juli 1722.

246-106
Christen Jensen af Ribe stift bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Ingefer Christensdatter, begge bønderfolk af Gimsing sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige afgangen hustru skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 3 juli 1722.

247-108
Ægteskabs løfte imellem Jomfru Karen Lassen og Peder Bentzon at være ophævet.
Oberst Mathias Rosenørn bewilling at den imellem hans stifdatter Jomfru Karen Lassen, og Peder Bentzen giorte Forlowelse og ægteskabs løfte, skal som u-giort ganske og aldeles være ophævet.

F: 4: G: A: W at eftersom Os elskelig Oberste Mathias Rosenørn, for Os allerunderdanigst hawer andraget, hworledes hans stifdatter Wores forrige Etats Råd afgangne Bendix Lassens ældste Datter og elskelig Jomfru Karen Lassen, hawer wæret med Os elskelig Peder Bentzon til egteskab forlowet, men formedelst at hun derwed befrygter sig et u-lyksaligt egteskab, er den imellem Parterne på begge sider derom begyndte proces, som wed de af Os dertil allernådigst bevilgede Commissarier skulle hawe wæret påkendt, wed et imellem bemeldte Oberste Matthias Rosenørn på fornevnte hands stifdatters wegne, og Os elskelig Matthias Poulsen etc: på bemeldte Peder Bentzens wegne, som hans pårørende, sluttet forliig blewen ophæwet, derhos allerunderdanigste anholdende, at efter som merbemeldte hans stifdatter Jomfrue Karen Lassen, er nu af os elskelig Michael Bille wores Schoutbenacht, blewen til ægte begiert, hwortil og wel hendes tanke skulle falde, Wi da allernådigst wille dispensere hende, fra hendes forrige egteskabs løfte til Peder Bentzen, så som de ikke wed Dom, men wed forliig ere adskilte; Da hawe Wi, efter slig beskaffenhed, og fornevnte Oberste Matthias Rosenørns herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt stiftsbefalingsmandens og Biskoppens ower Aarhuus Stift, deres derpå giwne allerunderdanigste Erklæring, allernådigst bewilget og tilladet, så og hermed bewilge og tillade, at forberørte imellem Peder Bentzen, og Jomfru Karen Lassen giorte Forlowelse, og egteskabs løfte, skal som u-giort, ganske og aldeles wære ophæwet. Forbydende etc. Frederiksborg den 10 Juli 1722.
[Også indlagt under separationer].

249-111
Tue Andersen af Ribe stift bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Tue Andersen af Stauning sogn og Kirsten Lauritzdatter af Hee sogn i Hind herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg Slot den 10 juli 1722.

259-122
Jens Mortensen Gårdmand bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Mortensen gårdmand på Skierildgårds gods og Maren Rasmusdatter af Bared [Barrit?], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 24 juli 1722.

270-135
Knud Olufsen Tondbo, af Tunø under Århus stift bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Olufsen Tondbo og Karen Sørensdatter boende på Tunø under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn Jægersborg den 14 august 1722.

270-136
Christen Mogensen bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Mogensen og Maren Nielsdatter af Lønborg sogn, må i ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Jægersborg slot den 21 august 1722.

272-140
Madtz Laursen på Holmsland udi Ribe stift bevilling på ægteskab i tredie led,
Bevilger og tillader, at Mads Laursen og Sidzel Laursdatter på Holmsland udi Ribe stift ,udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Jægersborg den 29 august 1722.

283-155
Søren Christensen Buchhave af Flade bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen Buchhave og Kirsten Sørensdatter af Flade, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Jægersborg den 18 september 1722.

287-161
Hr Hans Adolph Brorson sognepræst til Randrup menighed i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at hr Hans Adolph Brorson, sognepræst til Randrup menighed i Ribe stift og Catharina Steenbek, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Jægersborg den 25 september 1722.

287-162
Søren Pedersen af Hulbek i Ørum sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen af Hulbek udi Ørum sogn, og Anna Christensdatter af bemeldte Ørum sogn udi Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Jægersborg den 25 september 1722.

288-163
Hans Nielsen Vinter af Fur sogn i Skivehus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen Vinter og Karen Christensdatter af Fur sogn udi Harre herred i Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Jægersborg den 25 september 1722.

294-174
Peder Nielsen af Sønder Andrup ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen i Sønder Andrup i Salling udi Ramsing sogn, og Mette Christensdatter af Nørballing, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den  19 oktober 1722.

294-175
Jens Henriksen Reerup, bevilling på ægteskab i tredie led.

F: 4: G A W at wi, efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af Kongelighed mildhed og nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade, Jens Henriksen Reerup, soldat under det Os elskelig oberste Lottigs? allernådigst anfortroede regiment, og Maren Frantzdatter, som hver andre i tredie leed, skal være beslægtede, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilge og tillade, at de des uagtet, udi ægteskab må sammenkomme; Dog skal de først på behørige steder, bevisligt giøre, at de hverandre ej nærmere, end som herover er meldet udi slegt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgive, såfremt de denne Vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. Frederiksborg den 19 oktober 1722.

298-180
Niels Seerup, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Seerup og Otte Sophia Engelstoft, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 26 oktober 1722.

303-188
Niels Christensen Munk af Møgeltønder, udi Riberhus amt, bevilling på ægteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Munk og Sidsel Hansdatter af Møgeltønder bye, udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige mand, afgangne Niels Pedersen, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 31 oktober 1722.

303-189
Søren Larsen af Balling sogn og By bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Søren Larsen og Kirsten Jepsdatter af Balling sogn og bye udi Salling, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Hafnia den 31 oktober 1722.

304-190
Bodild Jensdatter af Ålborg stift, bevilling at indlade sig i ægteskab med hr Anders Sørensen Lund, sognepræst på Øland.
F: 4: G A W, at eftersom Bodild Jensdatter, nu wærende på Oxholmsgård i Ålborg stift, i Vort land Nørre Jylland, for Os allerunderdanigst hawe andraget, hworledes hun for 19ten aar siden, efter at hun i hendes meget unge år, dog imod sin willie, war kommen i ægteskab med en bondemand af Lille Hjøllund, wed nawn Jens Andersen, hawer af ungdoms dårlighed, igien forlat bemelte hendes ægtefælle, hworower hand den 16 Martii 1707 af Tamperretten i Vor kiøbstad Århus, hawer erholdet dom, at wære skildt fra hende, og ham derwed tilladt ny ægteskab, og som sognepræsten på Øland, under bemeldte Jylland beliggende, hr Anders Sørensen Lund hawer begieret, at træde i ægteskab med hende, så anholder de allerunderdanigst, at dennem allernådigst måtte tillades at komme i ægteskab tilsammen, da som bemeldte Bodild Jensdaatter hawer efter indkomne attester, i den tid hun har wæret skilt fra sin mand, forholdt sig ærligen og wel, bemeldte hr Anders Sørensen Lund, er ogsaa i et andet stift boende, på en omflødt Ø, så hawe Wi, efter slig beskaffenhed, samt herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bewilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at fornevnte Bodild Jensdaatter må sig udi ægteskab med meerbemeldte hr Anders Sørensen Lund indlade; Forbydende etc. Hafnia den 6 november 1722.

305-191
Søren Andersen af Bierby [Bjergby], bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Andersen af Bjergby og Maren Mogensdatter af Borup udi Dronningborg amt og Støvring - Nør Hald herreder, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 6 november 1722.

312-200
Stephen Sørensen af Sødring sogn i Århus stift, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Stephen Sørensen og Anne Nielsdatter af Sødring sogn og bye udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hafnia den 27 november 1722.

317-205
Søren Jensen af Dyngby, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen af Dyngby og Maren Rasmusdatter af Hølken udi Bjerager sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 11 december 1722.

317-206
Cammer råd Jens Voigt, bewilling at indlade sig i ægteskab med Margrethe Cathrine Bugge, afgangne Niels Overgårds enke, uanset at skiftet efter fornævnte hendes afgangne husbonde ey er sluttet, dog skal rettens middel først forfatte en rigtig registrering og vurdering ower boens middel og formue, så at de fødde værger og formyndere dermed kand wære fornøyede, så skal og skiftet strax efter copulationen til endebringes.
F: 4: G A W, at wi, efter Os elskelig Jens Voigt Vores kammer råd og amtsforwalter ower Dronningborg, Silkeborg, og Mariagers Klosters amter, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at hand med Margrethe Catharina Bugge, afgangne Niels Overgårds efterlewerske må lade sig sammenwie, u=anseet at skiftet efter fornewnte hendes afgangen husbond, ey endnu er sluttet, og tilendebragt, dog hawer wedkommende rettens middel, først en rigtig registrering og wurdering ower boens middel og formue, så lowligen og forswarligen at forrette, at børnenes fødde wærger og formyndere, dermed kunde wære fornøyede, så skal og skiftet efter copulationen, uden ophold sluttes og til ende bringes, hworefter de wedkommende sig allerunderdanigst hawer at rette, ey giørendes herudi hinder eller forfang i nogen måde, under Vor Hyldest og nåde. Giwet  etc. Hafnia den 18 December 1722.

318-207
Hr Jørgen Hauch, ægteskabs bewilling udi andet og tredie leed.
F: 4: G: A: W: at wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernaadigst hawe bewilget og tilladt, saa og hermed bewilge og tillade, at hr Jørgen Hauch sognepræst til Borris og Faster menigheder i Ribe stift udi Vort land Nørre Jylland og Maria Hansdatter West, maa udi ægteskab sammenkomme, u=anseet at de skal wære hinanden udi andet og tredie leed beslægtet; Dog skal de først paa behørige steder bewiisligt giøre, at de hwer andre ey nærmere, end som herower er meldet, udi slegt eller swogerskab paarører, saa og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital udgiwe, saafremt de denne Vores allernaadigste bewilling agter at nyde. Forbydendes etc. Hafnia den 18 Decembris 1722.

Anno 1723 - Januaris:

323-1
Niels Lauritsen Toft af Klim i Ålborg stift ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Lauritzen Toft af Klim bye i Vester Hanherred og Margrethe Pedersdatter i Øster Hanherred begge af Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtet. Hafnia den 8 januar 1723.

328-7
Johannes Michelsen af Emmerlev sogn i Schackenborg grevskab, bevilling på ægteskab i 3die lige led.
Bevilger og tillader, at Johannes Michelsen og Margrethe Hansdatter af Emmerlev sogn udi grevskabet Schackenborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die lige led beslægtet. Hafnia den 22 januar 1723.

331-11
Hans Nielsen Astrup af Ribe stift ægteskabs bevilling udi andet led.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen Astrup af Friisvad i Ribe stift [Varde landsogn] og Maren Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 5 februar 1723.

347-33
Gyde Hansen af Ålborg, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Gyde Hansen og Lisbeth Cathariane Hansdatter af Vor kiøbstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hafnia den 22 marts 1723.

349-37
Jes Povelsen af Farum i Egvad sogn, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Jes Povelsen og Anne Sørensdatter af Farum? i Egvad sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtet. Hafnia den 26 marts 1723.

350-38
Lieutenant Herman Eseman, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Herman Eseman, lieutenant under det Os elskelig oberste Lottig allernådigst anbetroede regiment, og Elsebe Agnete Myhle, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 26 marts 1723.

352-41
Marcus Hansen Wolder, studiosus opreisning formedelst hans hustru er kommen nogle uger for tilig i Barselseng efter deres bryllup.
F: 4: G: A W: at wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af sær Kongelig nåde denne gang allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade studioso Marcus Hansen Wolder, hans begangne forseelse, i det at hans hustru skal wære kommen nogle uger for tilig i barselseng efter deres bryllup, så at hand des uagtet til prædike embedet, eller anden geistlig bestilling, hvor der lowligen skee kand, må befordres og antages; Dog skal hand først efter lowen nøyagtig bewise, at hand sig, foruden denne forseelse, skikkeligen og wel haver forholdet, så og noget efter hans midler og leilighed samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital at udgive, såfremt hand denne Vores allernådigste opreisning agter at nyde. Forbydendes etc. Hafnia den 2 april 1723.

352-42
Jens Svenssen af Læsø under Jylland, opreisning for leiermål og bevilling på ægteskab.
F: 4: G A W, at wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af særdeles Kongelig mildhed og nåde, allernådigst hawe tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade, Jens Svenssen og Karen Jørgensdatter på Læsø under Vort land Nørre Jylland, som ere hinanden så nære pårørende, at hun skal være hans afdøde stif-søns efterladte hustru, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse; Desligeste derhos bevilge og tillade, at de, sådan deres slægtskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hver andre ey nærmere, end som herover er meldet udi slegt eller swogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital udgive, såfremt de denne Vores allernådigste bewilling agter at nyde. Forbydendes etc. Hafnia den 2 april 1723.

359-50
Jes Pedersen af Sønder Ho i Ribe stift bevilling ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jes Pedersen og Kirsten Lasdatter af Sønder Ho i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Kirsten Lasdatter skal tilforn have begået leyermål med fornævnte Jes Pedersens sydskendebarn, Jens Pedersen. Hafnia den 9 april 123.

365-60
Ib Hansen af Hover sogn i Jylland, bevilling på ægteskab i andet og 3die led.
Bevilger og tillader, at Ib Hansen af Hover sogn og Mette Thomesdatter af Rindum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Hafnia den 23 april 1732.

368-63
Niels Rasmussen af Stenderup sogn i Stjernholms amt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Rasmussen og Bodel Rasmusdatter af Stenderup sogn i Stjernholms amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3di led beslægtet. Hafnia den 30 april 1723.

368-64
Niels Nielsen af Boring By i Stjernholms amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Kirsten Hansdatter af Boring bye i Hvirring sogn i Stjernholms amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Hafnia den 30 april 1723.

368-65
Augustinus Holgård, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Augustinus Holgård og Birgitte Sophie Heltz, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i 3die led skal være beslægtet. Hafnia den 30 april 1723.

375-72
Christen Jensen af Høysted [Højsted – Voer sogn?] i Jylland bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen af Højsted, og Anne Thomasdatter af Fuglsang udi Vrejlev sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Hafnia den 14 maj 1723.

379-78
Hr Cordt Nielsen Bisted, capellan i Viborg, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at hr Cordt Nielsen Bisted, medtiener i ordet til Sortebrødre Kirke udi Vor kiøbstad Viborg og Anne Povelsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 22 maj 1723.

379-79
Rasmus Sørensen Lisbjerg af Hasle i Århus stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Sørensen Lisbjerg af Hasle i Århus stift og Anne Lasdatter, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Rosenborg den 28 maj 1723.

382-84
Peder Pedersen Broe af Klitmøller by i Thy, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Broe og Anne Christensdatter Schegshøy, begge af Klitmøller by udi Thy, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i tredie led skal være beslægtet. Rosenborg Slot den 4 juni 1723.

392-94
Søren Rasmussen Bramstrup af Dronningborg amt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Rasmussen Bramstrup og Anna Thomasdatter af Rud sogn i Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led, som ere sødskende børn beslægtet. Rosenborg den 25 juni 1723.

397-107
Christen Nielsen af Beltoft [Bevtoft?] i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen af Bittof? og Vesberg? sogn i Ribe stift og Anna Eskildsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere sødskende børn. Rosenborg slot den 16 juli 1723.

398-108
Boch Namens af Nordorph under Ribe stift bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Boch Namens af Nordorff på Amrum Ø under Ribe stift og Jung Crassen Richlefs af Ovenum på Føhr [Vesterlands Føhr], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Rosenborg Slot den 16 juli 1723.

398-109
Geerds Wolfshagen af Nebul på Amrum under Ribe stift, bevilling på ægteskab i andet og 3die led.
Bevilger og tillader, at Geers Wolfshagen af Nebul på Amrum Ø under Ribe stift og Thue Wagons af Nordorph sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Rosenborg Slot den 16 juli 1723.

399-112
Michel Hansen af Grumstrup i Vor herred i Jylland bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Hansen af Grumstrup og Maren Pedersdatter af Ørridslev udi Vor herred i Skanderborg Amt, må udi ægteskab sammenkomme uanset,  t hun og hans forrige afgangne hustru skal have været hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Rosenborg Slot den 23 juli 1723

402-120
Povel Lauritsen af Frausing, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Poul Lauritsen [2 stavemåder] af Fravsing  [Hinge sogn?]og Anne Kirstine Jensdatter af Hårup udi Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hverandre udi 3die led beslægtet. Fredensborg Slot den 6 august 1723.

402-121
Niels Beck i Gravlev Hornum herred i Århus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Beck udi Gravlev i Hornum herred i Ålborghuus amt og Margrete Nielsdatter af Buderup, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Fredensborg Slot den 6 august 1723.

408-129
Peder Jensen i Nørre Tranders sogn og by i Jylland bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen i Nørre Tranders sogn og bye på Sohngårdsholms gods og Maren Lauritzdatter af Sundbye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næstsødskende børn. Hafnia den 27 august 1723.

410-134
Peder Pedersen af Lønnehede by i Ribe stift, oprejsning for leyermål i 3die led og bevilling på ægteskab.

F: 4: G A W at wi, efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade Peder Pedersen og Maren Sørensdatter af Lønnehede by, udi Lønne sogn udi Ribe stift i Vort land Nørre Jylland, som skal wære hinanden udi tredie leed beslægtet, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, desligeste derhos allernådigst bevilge og tillade at de, samme deres slægtskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme, Dog skal de først på behørige steder beviisligt giøre, at de hwerandre ei nermere, end som herover er meldet, i slegt eller swogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital at udgive, såfremt de denne Vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc.
Hafnia den 3 September Ao 1723.

414-143
Søren Christensen af Oense By i Stjernholms amt, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen og Karen Pedersdatter af Oense By i Ølsted sogn og Stjernholm amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden som nær sødskende børn udi tredie led beslægtede. Hafnia den 10 september 1723

415-144
Lyder Jensen af Læsø, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lyder Jensen og Maren Andersdatter på vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 10 september 1723.

415-146
Hr Johannes Wicher, sognepræst til Hylke sogn i Århus stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at hr Johannes Wicher, sognepræst til Hylke kald i Århus stift og Margrethe Schrøder af vor Købstad Helsingør, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtet. Hafnia den 17 september 1723.

422-162
Niels Christensen af Klim i Ålborghus amt bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen af Klim og Helle Svensdatter af Bonderup i Haverslev sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Hafnia den 22 oktober 1723.

425-168
Johan Larsen Juul af Ålborg ægteskabs bevilling udi andet led.
Bevilger og tillader, at Johan Larsen Juul, borger og indvåner i vor købstad Ålborg og Hylleborre Graversdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 5 november 1723.

432-179
Boye Oldis på Amrum ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Boye Oldis og Fads Synchen? på Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og således hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 3 november 1723.

442-194
Hr Martinus Sæmon, sognepræst for Grønb,k og Svostrup sogne i Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at hr Martinus Sæmon sognepræst for Grønbæk og Svostrup sogne i Århus stift, og Anne Margrethe Jespersen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Hafnia den 17 december 1723.

444-197
Christen Lauritzen Schiørping, soldat, ægteskabs bevilling udi 2det led.
Bevilger og tillader, at Christen Lauritzen Schiørping, soldat under det Ålborgiske stifts National regiment og Kirsten Nielsdatter, afgangne Jens Christensen Schiørpings efterladte enke udi Fjellerad by i Gunderup sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at hendes forrige mand, og bemeldte Christen Lauritzen Schiørping vare sødskende børn. Hafnia den 24 december 1723.

444-199
Niels Pedersen Nimdrup af Nimdrup bye i Jylland, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen Nimdrup af Nimdrup by og Grædstrup sogn og Else Frandsdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Hafnia den 31 december 1723.

445-200
Søren Pedersen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen af Gårslev sogn i Holmans herred og Maren Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 31 december 1723.

445-201
Peder Andersen af Riberhus amt, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen af Olterspøl? og Anne Truelsdatter af Døstrup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Hafnia den 31 december 1723.

Anno 1724 - Januar:

451-11
Las Jessen på Fanø under Ribe stift ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Las Jessen og Maren Hansdatter på Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Hafnia den 21 januar 1724.

452-12
Jens Povelsen af Onsbjerg sogn på Samsø, bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Povelsen og Maren Jørgensdatter, begge af Onsbjerg sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Hafnia den 21 januar 1724.

453-15
Jurgen Nahmens af Vesterlands Føhr under Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Jurgen Nahmens og Jung Ellen Jurgens af Vesterlands Føhr under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder og hendes fader vare sødskende børn. Fredensborg den 31 januar 1724.

453-17
Christen Nielsen af Riberhuus amt, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen af Øster Oksbye og Kiersten Bakensdatter af Nørre Oksbye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Fredensborg den 8 februar 1724.

460-27
Nis Pedersen af Daler sogn under grevskabet Schackenborg, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Nis Pedersen af Daler sogn og Anne Elmsdatter af Emmerlev  sogn under grevskabet Schackenborg må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og bemelte Nis Pedersens forrige afgangne hustru, skal have været hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Hafnia den 25 februar 1724.

466-37
Christen Jensen og Kirsten Pedersdatter i Brusgårds mølle, bevilling at indlade sig udi ægteskab tilsammen, endskiønt at hand skal være hendes afdøde hosbunds stifsøn, dog skal de først udstå Kirkens disciplin med videre.
F: 4: G A W, at Wi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af særdeles Kongelig mildhed og nåde, allernådigst hawe tilgiwet og efterladt, så og hermed tilgiwe og efterlade Christen Jensen og Kirsten Pedersdatter udi Brusgårds Mølle i Vort land Nørre Jylland, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, og derhos allernådigst bewilger og tillader, at de, uden consequense for andre, og uagtet fornæwnte Christen Jensen skal wære hendes forrige og wed døden afgangne ægte hosbunds stif søn, udi ægteskab må sammenkomme; Dog skal de først på behørige stæder bewisligt giøre, at de hwer andre ey nermere end som herowen er meldet, i slegt eller swogerskab paarører, saa og noget, efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital at udgive, desligeste begge Kirkens disciplin først at udstå, såfremt de denne Vores allernådigste bewilling agter at nyde. Forbydendes ex. Hafnia den 17 Martii Ao 1724.

471-44
Thomas Pedersen af Lundenæs amt, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Thomas Pedersen og Anne Jacobsdatter af Hoven sogn udi Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Hafnia den 24 marts 1724.

472-46
Hans Jepsen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling udi 2det led.
Bevilger og tillader, at Hans Jepsen og Karen Bertelsdatter af Seest sogn og bye i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtet. Frederiksborg den 11 april 1724.

472-47
Søren Jensen Gade af Riberhus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen Gade og Anne Nielsdatter Blåvand af Oksby sogn i Vester herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Frederiksborg den 11 april 1724.

472-48
Søren Jensen af Silkeborg amt ægteskabs bevilling udi 2det led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Anne Christensdatter af Hedegård udi Ejstrup sogn i Vrads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 11 april 1724.

474-51
Claus Jensen Tange, herredsskriwer udi Ulfborg Hind herred i Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Claus Jenssøn Tange, herredsskriver udi Ulfborg Hind herred i Ribe stift og Mette Jensdatter Rasborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Frederiksborg den 15 april 1724.

478-57
Jørgen Jensen på Als, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen og Elisabeth Poulsdatter af Atzerballig sogn  på Als [Asserballe sogn på Als], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Koldinghus den 6 maj 1724

479-62
Jens Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Anne Hansdatter af Tarp [findes mange steder] udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være fornævnte Jens Nielsens afgangne hustrues sødskende barns datter. Glukstad den 13 maj 1724.

481
mangler - er i register men ikke på siden, til gengæld er 491 ikke i register, men på den angivne side.

487-73
Hans August Steffens, major af cavalleriet og ritmester ved lifgarden til hest, bevilling at indlade sig i ægteskab med Elisabeth Marien Pontoppidan afgangne Christen Wegerlers enke endskiønt skiftet ikke er sluttet efter fornæwnte hendes afgangen hosbunde.
F: 4: G: A: W: at Wi efter Os elskelig Hans August Steffens, Voris major af cavalleriet og ritmester wed Voris lif garde til hest, hans allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra borgemester og råd udi Vor kiøbstad Århus, deris derpå giwne erklæring, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed, dog uden conceuence bewilge og tillade, at fornewnte major Hans August Steffens og Elisabeth Marie Pontoppidan afg Christen Wegerslews, forrige stiftskriwer udi Århus stift, hans efterlewerske må sig med hwerandre udi ægteskab indlade, alligevel at skiftet efter hendes afgange mand bemeldte Christen Wegerslew endnu ikke ganske er til ende bragt, dog skal sterfboets effecter og formue, som af magistraten i Vor kiøbstad Århus skal wære tagen under registrering og wurdering og mest skal stå i jordegods og faste eiendomme eller pengene derfor, i fald det wed auction eller på anden måde bliwer bortsolgt, forblive under bemeldte magistrat som skifte forwaltere udi bemelte afgangne Christian Wegerslefs sterfboe, deres disposition indtil skiftets endelighed. Forbydendes etc. Frederiksborg Slot den 21 Juli 1724.

488-74  - er måske afskrevet.
Hans August Steffens, major af cavalleriet og ritmester wed garden til hest, bewilling at lade sig copulere til Elisabeth Marie Pontoppidan, afgangne Christen Wegerslews enke, uden foregående trolowelse og lysning af prædikestolen, af hwilken præst hand dertil kand formå etc. Frederiksborg Slot den 21 juli 1724.

489-76
Niels Pedersen af Nebel sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Anna Lambreksdatter af Nebel sogn, Hygum bye udi Riberhuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Frederiksborg den 29 juli 1724.

489-77
Jonas Jensen af Venge sogn i Århus stift ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jonas Jensen og Else Christensdatter  af Venge sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 29 juli 1724.

490-78
Jens Andersen Hautorn af Slet herred i Viborg stift ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen Hautorn og Johanne Jensdatter af Slet herred udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 29 juli 1724.

490-79
Anders Andersen af Lustrup by Sct Cathrine sogn i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen og Karen Endvoldsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 29 juli 1724.

491-80 – er ikke i register.
Hans Jørgensen af Lerdrup By i Hads herred, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Jørgensen og Anne Poulsdatter af Lerdrup bye, Gylling sogn i Hads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte Anne Povlsdatters forrige mand, afgangne Christen Christensen, skal have været næst sødskende børn. Frederiksborg den 29 juli 1724.

494-84
Christian Jørgensen af Mandø under Riberhus amt, ægteskabs bevilling udi andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Christian Jørgensen og Mette Hansdatter af Mandø under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Frederiksborg den 29 juli 1724.

494-85
Peder Pedersen Beyer af Møgeltønder, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Beyer af Møgeltønder sogn og Anna Pedersdatter af Skast Ballum birk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 29 juli 1724.

495-86
Lauritz Pedersen af Mandø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Pedersen og Mette Mathiasdatter af Mandø udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 29 juli 1724.

495-87
Christen Jensen af Ilskov i Voer sogn bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen i Ilskov i Voer sogn udi Vendsyssel og Anna Sørensdatter af Idskov mølle, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 29 juli 1724.

507-105
Claus Jensen i Fjaltring sogn i Vandfuld herred ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Claus Jensen af Fjaltring sogn i Vandfuld herred og Cathrine Madsdatter af Nees sogn i Skodborg herred i Bølling amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader og bemelte Claus Jensen skal være sødskende børn. Frederiksborg Slot den 5 august 1724.

509-107
Jens Nielsen af Skinnerup bye og sogn i Thy ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Karen Nielsdatter af Skinnerup by og sogn udi Hillerslev herred i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 11 august 1724.

510-108
Hans Jørgensen af Vester Vedsted by og sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling udi andet led.
Bevilger og tillader, at Hans Jørgensen og Boddel Brunsdatter? af Vester Vedsted by og sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtet. Frederiksborg den 11 august 1724.

513
er i register men findes ikke i sagerne, medens

514
er ikke i register men findes i sagerne.

514-414 (åbenbart side no)
Søren Michelsen af Jegindø udi Jylland ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Mikkelsen af Jegindø ved Thyholm og Elisabeth Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Frederiksborg den 19 august 1724.

515-116
Christen Christensen af Albæk sogn i Jylland, opreisning for begangne lejermåls forseelse i andet og 3die led, og bevilling på ægteskab.
F: 4 G A W, at wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af Kongelig mildhed og naade, allernaadigst hawe tilgiwet og efterladt, saa og hermed tilgiwe og efterlade, Christen Christensen og Kirsten Lauritzdatter af Albæk sogn i Vort land Nørre Jylland, som hwer andre udi andet og tredie leed skal wære beslægtet, deres med hinanden begangne leiermaals forseelse, og derhos allernaadigst bewilge og tillade, at de des uagtet udi ægteskab maa sammenkomme, dog skal de først paa behørige stæder bewislig giøre, at de hwer andre ei nærmere end som herowen er meldt, udi slegt ellert swogerskab paarører, saa og noget efter deres midler og leilighed samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgiwe, saafremt de denne Vores allernaadigste bewilling agter at nyde. Forbydendes etc. Fredensborg Slot den 19 august 1724.

540-143
Hans Jerchsen af Østerby udi Daler sogn under grevskabet Schackenborg, bevilling på ægteskab udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Jerchsen af Østerby udi Daler sogn under grevskabet Schackenborg og Agnete Hansdatter, må i ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Fredensborg den 30 september 1724.

540-144
Christen Mogensen af Hylke sogn i Århus stift ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Mogensen og Maren Nielsdatter af Hylke sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi  tredie led beslægtet. Fredensborg den 30 september 1724.

541-146
Niels Pedersen af Nebel udi Taulov sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen af Nebel udi Taulov sogn og Bodils Christensdatter af Skærbæk i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 6 oktober 1724.

548-154
Mads Pedersen af Laurup? i Ribe stift ægteskabs bevilling udi 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Mads Pedersen og Anna Lauritzdatter af Laurup? i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Fredensborg den 21 oktober 1724.

548-155
Søren Pedersen af Vasholt i  Ålborg stift, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Sven Pedersen af Vadsholt i Ulsted sogn i Ålborg stift og Karen Christensdatter i Øster Nejsig i Øster Hassing sogn udi bemelte stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Fredensborg den 21 oktober 1724.

559-160
Søren Larsen af Flade sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Søren Larsen og Margaretha Sørensdatter af Flade sogn i Dueholms amt i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Fredensborg den 28 oktober 1724.

560-161
Peder Jørgensen Kiær og Inger Nielsdatter af Århus stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jørgensen Kiær og Inger Nielsdatter, begge af Tyrsting herred i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være føed af tvende sødskende. Fredensborg den 28 oktober 1724.

561-163
Joen Sørensen på Læsø, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Joen Sørensen og Anna Poulsdatter på Vort land Læsø må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 4 november 1724.

570-168
Søren Michelsen af True i Brabrand sogn i Jylland, bewilling at komme i ægteskab med Karen Sørensdatter af Gjellerup, u-agtet hun med hans afdøde broder Jens Mikkelsen har wæret trolowet.
F: 4: G A W at wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernaadigst hawe bewilget og tilladt, saa og hermed bewilge og tillade, at Søren Michelsen, en bonde mands søn af True i Brabrand sogn, udi Aarhuus stift i Vort land Nørre Jylland, og Karen Sørens datter af Gjellerup, maa udi ægteskab sammenkomme, u-anseet at hun med hans afgangne broder Jens Michelsen, skal hawe wæret trolowet, eftersom det er bewiiset, at de ei har haft nogen legemlig omgiengelse med hinanden. Forbydendes etc. Fredensborg den 11 November 1724.

574-172
Christen Sørensen af Kobberup  i Jylland bevilling at komme i ægteskab med Maren Jespersdatter, som hand i forrige ægteskab har begået leiermål med.
F: 4: G A W at wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering af besynderlig Kongelig mildhed og naade, allernaadigst hawe bewilget og tilladt, saa og hermed bewilge og tillade, at Christen Sørensen af Kobberup i Fjends herred i Vort land Nørre Jylland, maa komme i ægteskab med en qwindes person wed nafn Maren Jespersdatter, som hand tilforn, i sit forrige ægteskab skal hawe begået leiermål med; Dog skal hand derimod tiltænkt wære, noget efter hans midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital at udgiwe, saafremt hand denne Vores allernådigste bewilling agter at nyde. Forbydendes etc. Frederiksborg den 24 November 1724.

574-173
Niels Nielsen af Taulov sogn bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen af Taulov sogn og Skærbæk by, og Else Olufsdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Frederiksborg Slot den 24 November 1724.

576-175
Søren Pedersen af Hansted By under Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen og Birgitte Envoldsdatter i Hansted bye under Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 1 december 1724.

576-176
Jacob Holst af Skagen ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jacob Holst og Margrethe Hansdatter af Vor kiøbstad Skagen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sødskende børn. Frederiksborg den 1 december 1724.

580-179
Hr Falch Alexandersen, sognepræst til Nørup og Randbøl menigheder, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at hr Falch Alexandersen sognepræst til Nørup og Randbøl menigheder i Ribe stift og Karen Baltzersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Frederiksborg den 15 december 1724.

580-180
Christen Sørensen af Nøvling sogn i Jylland ægteskabs bevilling udi andet led.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen af Nøvling sogn og Bodel Madsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 15 december 1724.

581-181
Christen Jensen af Elsø sogn på Mors ægteskabs bevilling udi tredie lige led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Mette Nielsdatter af Elsø sogn på Morsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie lige led beslægtede. Frderiksborg den 15 december 1724.

585-186
Ole Pedersen udi Kårs? i Viborg stift ægteskabs bevilling udi tredie og fierde led.
Bevilger og tillader, at Ole Pedersen udi Kaaer?, og Birte Tønnesdatter i Knols udi Fjends Nørlyng herred og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden som half nest sødskende børn, udi tredie og fierde led beslægtet. Frederiksborg den 22 december 1724.

585-187
Christen Rasmussen af Glatved sogn i Caløe amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Rasmussen og Anna Andreasdatter af Glatved bye  i Hoed sogn og Caløe amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand tilforn skal have begået leiermål med et hendes sødskende barn. Frederiksborg den 22 december 1724.

586-188
Rasmus Jensen Bang af Grenå ægteskabs bevilling udi 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at  Rasmus Bang og Maren Mikkelsdatter af Vor kiøbstad Grenå, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 22 december 1724.

Anno 1725 – Januarius:

593-6
Hans Pedersen Smed af Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen Smed i Nørholm sogn og bye og Mette Jensdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Forbydendes etc. Frederiksborg Slot den 5 januar 1725.

596-11
Peder Jensen af Dølby sogn i Jylland ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og Johanne Nielsdatter af Dølby sogn, Hundborg herred i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og 3die led beslægtet. Frederiksborg den 2 januar 1725.

601-17
Peder Christensen af Herslev Højrup i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Kirsten Sørensdatter af Herslev Højrup i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 16 februar 1725.

601-18
Tøger Sørensen af Sønder Ho sogn på Fanø bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Tøger Sørensen og Maren Jesdatter af Sønder Ho sogn på Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 16 februar 1725.

603-20
Hans Kallesen af Sønder Ho sogn på Fanø under Riberhus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Kallesen af Sønder Ho på Fanø og Maren Madsdatter, må udi ægteskab sammenkomme,. uanset at fornævnte Hans Kallesens afgangne hustrue, og fornævnte Maren Madsdatter, skal have været næst sødskende børn. Frederiksborg den 23 februar 1725.

608-24
Jacob Jessen af Vilslev sogn i Gørding herred under Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jacob Jessen og Anna Nielsdatter af Vilslev sogn i Gørding herred udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 2 marts 1725.

608-25
Oluf Christensen af Stubberup i Højer sogn ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Oluf Christensen af Stubberup og Anna Pedersdatter af Pinegård [Pindgård] og Højen sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 2 marts 1725.

609-26
Jens Michelsen og Giertrud Pedersdatter, bevilling på ægteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Michelsen af Ballum og Giertrud Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtet. Frederiksborg den 2 marts 1725.

617-35
Lorentz Hansen af Drengsted i Døstrup sogn i Nørre Jylland ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Lorentz Hansen af Drengsted, og Kirsten Pedersdatter af Mersch i Hybierg i Døstrup sogn [måske Høbjerg i Mjolden sogn?], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 marts 1725.

617-36
Lauritz Hansen Tulle af Nørre Jylland bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Hansen Tulle og Johanna Jørgensdatter Beeke udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtet. Frederiksborg den 9 marts 1725.

618-37
Rasmus Hansen, soldat under oberste Rosenørns regiment i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Hansen, soldat under det Os elskelig oberste Rosenørns allernådigst anbetroede regiment og, Anna Jensdatter af Langballe i Vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 marts 1725.

629-50
Jens Larsen Remen af Vester sogn på Læsø i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Larsen Remen af Vester sogn på Læsø i Viborg stift, og Else Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornte Jens Larsen Remens afgangne hustrue, og bemte Else Jensdatter, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 23 marts 1725.

634-55
Lars Andersen Brun af Resendal bye i Gødvad sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Laurs Andersen Brun, boende udi Resendal bye Gødvad sogn og Else Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne faders søster søns datter. Frederiksborg den 31 marts 1725.

635-58
Mads Iversen af Århus ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mads Iversen, handskemager svend udi vor købstad Århus og Methe Catharina Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uagtet at hendes forrige ved døden afgangne mand, tilforn skal have haft hans moster til ægte. Frederiksborg den 6 april 1725.

636-59
Niels Nielsen af Tollestrup udi Hvilsom sogn i Jylland, ægteskabs bevilling udi andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen af Tollestrup by i Hvilsom sogn og Anna Sørensdatter, afgangne Niels Melgårds enke, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 6 april 1725.

637-62
Thomas Jensen af Allerup i Sneum sogn i Riberhus stift ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Thomas Jensen af Allerup i Sneum sogn, og Maren Christensdatter af Højen i Tjæreborg sogn, må udi  ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder og hendes fader, vare halv sødskende, og de hinanden således udi andet led skal være beslægtede. Frederiksborg den 13 april 1725.

645-71
Michel Jensen af Vorning i Nørre Jylland ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at  Michel Jensen af Vorning og Maren Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtet. Fredensborg den 23 april 1725.

647-74
Christen Andersen af Vårst by udi Fleskum herred, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen af Vårst bye udi Fleskum herred [Gunderup sogn], og Anne Laursdatter af Riise udi Hellum herred og Gørding sogn, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Fredensborg den 30 april 1725.

651-78
Lars Hansen Bagger af Varde i Jylland, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Lars Hansen Bagger af Vor købstad Varde, og Dorthe Mathisdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 7 mat 1725.

651-79
Lauve Jørgensen af Trelde bye i Vejlby sogn ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Lauve Jørgensen af Trelde by i Vejlby sogn udi Koldinghus birk, og Bodel Hansdatter, afgangne Niels Hansens efterleverske, må udi ægteskab sammen komme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg Slot den 7 maj 1725.

655-84
Jens Mortensen af Blistrup sogn udi Jylland bevilling på ægteskab udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Mortensen af Blistrup sogn og bye i Øster Han herred, og Maren Nielsdatter af Halmstedgård i Haverslev sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hans afgangne hustrus morfader og fornævnte Maren Nielsdatters morfader, skal have været  halv brødre. Frederiksborg den 7 maj 1725.

656-86
Houli Andersen af Skieren sogn [Skjern?] i Jylland bevilling på ægteskab udi andet led.
Bevilger og tillader, at Houli Andersen af Skieren sogn og Karen Andersdatter af Sædding sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det led ere beslægtede. Frederiksborg Slot den 7 maj 1725.

657-88
Mogens Rasmussen af Bjerager sogn udi Jylland, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mogens Rasmussen boende i Hølken bye og Bjerager sogn, og Maren Nielsdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Fredensborg Slot den 14 maj 1725.

677-114 - er ikke i register.
Jon Jonssen og Berte Olsdatter af Ådalens annex i Nordre Haugs præstegield på Ringerige i Norge, ægteskabs bevilling i tredie Leed.
F: 4: G. A. W,  at wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Jon Jonssen og Berte Olsdaatter af Aadalens annex under Nordre Haugs præstegield paa Ringerige, udi Vort Rige Norge, maa i ægteskab sammenkomme, uanseet at de skal wære hinanden udi 3die Leed beslægtede, dog skal de først paa behørige stæder bewiisligt giøre, at de hwerandre ey nærmere end som herower er meldt, udi slegt eller swogerskab paarøre, saa og noget efter deres midler og lejlighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgiwe, saa fremt de denne Vores allernaadigste bewilling agter at nyde; Forbydendes wx. Fredensborg Slot den 11te Juny 1725.

683-122
Calle Christensen af Ansgård i Agerskov sogn i Nørre Jylland ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Calle Christensen og Mette Jacobsdatter af Ansgård [Ansgård findes flere steder], udi Agerskov sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Fredensborg den 11 juni 1725.

688-132
Mads Andersen af Trelde bye i Vejlby sogn udi Koldinghus amt i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at  Mads Andersen og Anna Pedersdatter af Trelde by i Vejlby sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Fredensborg Slot den 18 juni 1725.

688-133
Mads Jensen af Lykkesholm i Nørre Jylland, bevilling at ægte den hand i hans ægteskab har forseet sig i lejermål med.
F: 4: G: A: W: at wi have bevilget og tilladt, at Mads Jensen tienende på Lychesholm i vort land Nørre Jylland, og Karen Pedersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han for 3 års siden, udi hans ægteskab, og imedens hans hustru levede, skal have begået lejermål med fornevnte Karen Pedersdatter, dog skal de tiltenkt være, noget efter deres midler og leilighed samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Fredensborg Slot den 18 juni 1725.

689-134
Christen Espersen af Hjerk sogn og by i Skivehus amt i Jylland, bevilling at komme i ægteskab med den hand har begået lejermål med, i sit ægteskab.
F: 4: G A W, at vi have bevilget og tilladt Christen Espersen af Hjerk sogn og bye i Skivehus amt, og Maren Sørensdatter af Vium, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hand i hans ægteskab, og medens hans Hustru levede skal have begået lejermål med fornævnte Maren Sørensdatter. Fredensborg Slot den 18 juni 1725.

695-143
Jens Thommesen og Karen Jensdatter af [Sporup sogn udi Silkeborg amt udi Jylland, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Thommesen og Karen Jensdatter af Silkeborg amt, Gjern herred, Sporup sogn og Farre by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de tilforn skal have været i ægteskab med tvende sydskende. Fredensborg Slot den 2 juli 1725.

698-145
Peder Madsen af Flade sogn i Vennebjerg herred i Ålborg stift, ægteskabs bevilling, at ægte dend hand tilforn har begået lejermål med i sit ægteskab.
Bevilger og tillader,, at Peder Madsen af Flade sogn i Vennebjerg herred udi Ålborg stift og Anna Knudsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand for 9 år siden, da hans hustrue levede, i samme sit ægteskab, skal have begået lejermål med fornevnte Anna Knudsdatter. Dog skal de tiltenkt være noget efter deres midler og lejlighed samt Biskoppen billig sigelse, til næste Hospital at udgive, såfremt de denne vore allernådigste bevilling agter at nyde, forbydendes etc. Fredensborg Slot den 2 juli 1725.

703-149
Ole Pedersen af Vester Vandet sogn i Thy i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Ole Pedersen og Anne Hansdatter af Vester Vandet sogn i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Fredensborg Slot den 9 juli 1725.

708-153
Peder Thomsen Vod af Herborg by i Bølling herred i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Thomsen Vod af Herborg bye i Bølling herred og Dorothe Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Rosenborg Slot den 16 juli 1725.

710-157
Mads Hansen af Erritsø by og sogn i Koldinghus amt i Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mads Hansen af Erritsø by og sogn i Koldinghus amt, og Karen Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led  beslægtede. Walløe Slot den 23 juli 1725.

712-160
Christen Lauritzen af Hvol udi Lild sogn i Vester Hanherred i Ålborg hus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Lauridsen fæste Bonde af Hvol [Holle] udi Lild sogn i Vester Hanherred, under Ålborg hus amt, og Maren Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Koldinghus Slot den 11 august 1725.

717-167
Lauritz Kieldsen af Seem bye i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Kieldsen af Seem bye og Mette Jensdatter af Homb [Hem?] by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Clausholm Slot den 17 august 1725.

717-168
Anders Nielsen Kornbore af Mammen sogn i Viborg stift i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Nielsen Korreboe? og Maren Fog af Mammen sogn i Middelsom herred i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans ved døden afgangne hustrue, Kirsten Pedersdatter, skal have været sødskende børn. Clausholm Slot den 17 august 1725.

718-170
Søren Christensen Alsted af Tørring sogn og by i Ribe stift i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen Alsted, og Karen Ollufsdatter af Tørring sogn og by i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Koldinghus Slot den 29 august 1725.

720-172
Anders Christensen af Helberskov udi Als sogn i Viborg? stift, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen og Mette Christensdatter af Helberskov by udi Als sogn i Viborg? stift, udi Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme uanset, at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Gottorp Slot den 1 September 1725.

720-173
Simon Nielsen på Læsø i Viborg stift i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Simon Nielsen og Kirsten Jørgensdatter på Læsø udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Gottorp Slot den 1 September 1725.

727-177
Peder Nielsen af Vittrup i Børglum sogn i Ålborg stift i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen af Vittrup udi Børglum sogn i Ålborg stift, og Maren Poulsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige ved døden afgangne hustru, og bemeldte Maren Povelsdatters fader, skal have været sødskende børn.  Frederiksborg Slot den 24 september 1725.

733-183
Anders Pedersen og Ytte Nielsdatter af det Skanderborgske rytter distrikt udi Jylland, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Pedersen og Ytte Nielsdatter, boende udi det Skanderborgske rytter district, må i ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Ytte Nielsdatters forrige, og ved døden afgangen mand, og bemeldte Anders Pedersen, udi 3die led skal have været beslægtede. Fredensborg Slot den 1 oktober 1725.

734-184
Clemmen Nielsen af Stivelse by i Hvidbjerg sogn udi Ålborg stift, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Clemmen Nielsen af Stivelse by i Hvidbjerg sogn udi Ålborg stift, og Maren Knudsdatter af Egebjerg by, og bemeldte Hvidberg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Maren Knudsdatters moder, og forbemeldte Clemmen Nielsen, skal være sødskende børn. Fredensborg Slot den 1 oktober 1725.

758-198
Peder Nielsen Klit af Stadil sogn ved Søndervang i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Klit af Stadil sogn ved Søndervang, og Barbara Andersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige ved døden afgangne hustru, og bemeldte Barbara Andersdatter, skal have været næst sødskende børn. Fredensborg Slot den 15 oktober 1725.

771-215
Jens Ibsen af Vrejlev Clostergods udi Furreby sogn i Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Ibsen af Vrejlev Clostergods udi Furreby sogn i Vort land Nørre Jylland, og Maren Jensdatter afgange Niels Jensen Bruuns enke, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Fredensborg Slot den 5 november 1725.

782-226
Jens Pedersen af Ågård udi Jylland, bevilling på ægteskab udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Anna Jensdatter af Ågård, udi vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være kiødelig sødskende børn. Fredensborg Slot den 29 november 1725.

786-232
Peder Jensen af Egholm Ø i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i tredie led, og opreisning for lejermål.
F: 4: G A W At wi, efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af særdeles Kongelig mildhed og naade, allernaadigst hawer tilgiwet og efterladt, saa og hermed tilgiwe og efterlade, Peder Jensen og Kirstine Nielsdatter, bønderfolk af Egholm Ø i Aalborg stift i Vort land Nørre Jylland, som hwer andre udi tredie led skal wære beslægtet, deris med hinanden begangne leiermaals forseelse, og der hos allernaadigst bewilge og tillade, at de des uagtet udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først paa behørige steder bewiisligt giøre, at de hwerandre ey nærmere, end som her owen er meldet, udi slegt eller swogerskab paarører, saa og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, saafremt de denne Vores allernaadigste bewilling, agter at nyde. Forbydendes etc. Fredensborg Slot dend 26 November. 1725.

786-233
Søren Johansen af Give sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Johansen og Anna Graversdatter af Give sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Sted og dato ikke angivet. 1725.

788-236
Christen Olesen af Samsø, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Olufsen og Johanne Nielsdatter på Vort land Samsø, bønderfolk må udi ægteskab sammen komme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg Slot den 26 november 1725.

793-241
Søren Jensen Brøndum, bevilling på ægteskab udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen Brøndum fød i Brøndum bye udi Salling sogn udi Vort land Nørre Jylland, og Maren Jensdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg Slot den 10 december 1725.

801-250
Peder Bang, matros af Nørre Jylland ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Peder Bang, matros i Vores tieneste udi Vort land Nørre Jylland, og Giertrud Christophersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Fredensborg Slot den 17 December 1725.

805-254
Hans Jepsen af Vinding wed Vejle i Holmans herredt i Jylland, ægteskabs bewilling i tredie leed.
F: 4: G: A: W: At wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernaadigst hawe beilget og tilladt, saa og hermed bewilge og tillade, at Hans Jepsen af Vinding wed Vejle udi Holmans herred i Vort land Nørre Jylland, og Else Thomasdatter, maa udi ægteskab sammen komme, uanset, at de skal wære hinanden udi tredie leed beslægtede. Dog skal de først paa behørige steder bewiisligt giøre, at de hwer andre ey nærmere, end som herover er meldet i slegt eller swogerskab paarører, saa og noget, efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgiwe, saa fremt de denne  Vores allernaadigste bewilling agter at nyde. Forbydendes etc. Frederiksborg slot den 24 december. 1725.

Film fra Rigsarkivet:

M 460492

Jyske registre – ægteskabs bevillinger.

5-7
Jørgen Hansen Geesten, ægteskabs bevilling udi forbudne leed.
F: 4: G: A: W: at wi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Jørgen Hansen Geesten og Sidsel Nielsdatter begge af Vester Gesten udi Koldinghus amt, i Vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal wære næst sødskende børn, dog skal de først bewisligt giøre, at de hwer andre ey nermere, end som her owen er meldet, udi slegt eller swogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgiwe, så fremt de denne Vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Frederiksborg Slot den 4 Januarii Ao 1726.

6-8
Matthias Gandorph, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Matthias Gandorph og Catharina Christina Arctander, afgangne Mogens Lassen, forrige consumptions forpagter udi Vor kiøbstad Viborg, hans efterlewerske, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Frederiksborg Slot den 4 januarii Ao 1726.

6-9
Mathias Gandorph og Catharina Arctander, bevilling at må lade sig copulere hiemme udi huset af uvedkommende præst.
F: 4: G: A: W: at wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Christian? Mathias Gandorph og Christina Arctander, afgangne Mogens Lassen, forrige consumptions forpagter udi Vor kiøbstad Viborg, hans efterleverske, må, uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de forlanger, og der til kand formå, når dend påbudne accise efter consumptions forordningen er blewen betalt, og ellers intet befindes deris ægteskab lowligen at kunde forhindre, desligeste at dend rette sognepræst, som denne vielse ellers kunde tilkomme at forrette, så og Kirken og dends betiente samt skolen, fattige og andre wedkommende der ower i deris rettighed intet afgåer. Giwet etc. Frederiksborg Slot d 4 Januarii Ao 1726.

22-19
Lars Hauch, cancelli assessor, bevilling på ægteskab i forbudne led.
F: 4: G: A: W: at wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst  hawe bevilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Os elskelig Lars Hauch, til Nørre Elkier og Juelingsholm, udi Vort land Nørre Jylland, Vores cancelli assessor og jomfrue Maria Hauch, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal wære sødskende børn, Dog skal de først på behørige steder, bewiisligt giøre, at de hwerandre ei nærmere, end som heroven er meldet, udi slegt eller swogerskab pårører, så og halftredsinds tywe rixdaler til Ålborg byes fattige huuses wedligeholdelse udgiwe, så fremt de denne Vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Frederiksborg Slot d 25 Januarii 1726.

24-23
Lars Pedersen i Manne i Tise sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling i tredie leed.
Bevilger og tillader, at Lars Pedersen og Karen Andersdatter udi Manne i Tise sogn i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal wære hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg Slot den 1 Februarii Ao 1726.

25-24
Jens Mathiesen af Hostrup sogn udi Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Mathiesen af Sælborg by i Hostrup sogn udi Riberhus amt og Kirsten Nielsdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg Slot den 1 Februar 1726.

25-25
Christen Lassen af Holsted sogn i Jylland ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Lassen af Sekær udi Holsted sogn under Riberhus amt, og Dorethe Andersdatter af Gettrup i Åstrup sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Christen Lassens forrige og wed døden afgangne hustrue, og bemeldte Dorothe Andersdatter skal have været sødskende børn. Frederiksborg Slot d 1 Februar 1726.

29-30
Bertel Hansen af Seest sogn og by i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Bertel Hansen og Karen Hansdatter af Seest sogn og by i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal wære næst sødskende børn og således hinanden udi tredie leed beslægtet. Frederiksborg Slot den 15 Februarii 1726.

29-32
Hans Pedersen Holm af Ringkøbing ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen Holm, borger og indvåner udi Vor kiøbstad Ringkøbing og Maren Nielsdatter Barfoed, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og fornevnte Maren Nielsdatter Barfoeds fader, skal hawe wæret sødskende børn.  Frederiksborg Slot den 15 Februarii 1726.

41-49
Peder Jessen tienende på Frøstrup i Jylland ægteskabs bevilling i tredie leed.
Bevilger og tillader, at Peder Jessen tienende på Frøstrup [Lunde sogn?] og Ellen Jepsdatter af Tarum [Tarm] udi Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal wære hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg Slot den 8 Martii 1726.

48-61
Hans Danielsen af Hullum [Høllund] udi Jylland, bevilling på ægteskab udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Danielsen af Høllund? i Vorbasse sogn og Sidtzel Nielsdatter må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal wære hans forrige wed døden afgangne hustrues morbroders datter. Frederiksborg Slot dend 15 Martii 1726.

49-62
Michel Budtz sognepræst til Bælum og Solbjerg sogne i Viborg Stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at hr Michel Budtz, sognepræst til Bælum og Solbjerg sogne i Viborg Stift og Helvig Clausdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal wære hans morbroders datter. Frederiksborg Slot den 22 Martii 1726.

49-63
Joen Seerup af Strandby i Jylland, ægteskabs bewilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Joen Seerup af Strandby og Anne Engeltoft, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal wære sødskende børn. Frederiksborg Slot den 22 Martii 1726.

50-64
Niels Sørensen af Basballe by i Caløe amt i Nørre Jylland, ægteskabs bewilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen af Basballe by, Agri sogn i Caløe amt, og Anna Nielsdatter af bemeldte Agri sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal wære næst sødskende børn, og således hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg Slot den 22 Martii 1726.

50-65
Jæs Nielsen Blåvand af Oksby sogn, i Vester Herred i Riberhus amt, ægteskabs bewilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at  Jæs Nielsen Blåvand af Oksby sogn i Vester Herred i Riberhus amt, og Oskild Jensdatter af Sønder Oksby i bemeldte Oksby sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg Slot den 22 marti 1726

59-74
Laurs Andersen, soldat under oberste Stausenbergs regiment i Jylland, ægteskabs bewilling i tredie leed.
Bevilger og tillader, at Laurs Andersen, soldat under det Os elskelig oberste Stausenbergs allernådigst anbetroede regiment og Johanne Jensdatter fra Dronninglund gods i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal wære hinanden udi tredie leed beslægtet. Frederiksborg Slot den 5 April 1726.

59-75
Jens Nielsen af Tranum sogn i Ålborg Stift ægteskabs bewilling i tredie leed.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Maren Nielsdatter af Tranum sogn i Ålborg Stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal wære hinanden udi tredie leed beslægtet.  Frederiksborg slot den 13 April 1726.

68-85
Jens Jensen af Alrø, ægteskabs bewilling udi forbudne leed.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Anne Clausdatter af Alrø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal wære nest sødskende børn. Frederiksborg Slot den 26 Aprilis 1726.

69-87
Anders Hansen Bierg, rytterbonde i Skærbæk i Jylland ægteskabs bewilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Hansen Bierg, rytterbonde i Skærbæk og Mette Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal wære hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 26 April 1726.

72-91
Niels Larsen af Læsø under Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Larsen og Ouliber Jensdatter, bønderfolk fra Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 3 maj 1726.

74-95
Caspar Jørgensen af Tranbjerg sogn i grevskabet Samsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Caspar Jørgensen og Karen Hansdatter af Brundby, begge af Tranebjerg sogn udi grevskabet Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige wed døden afgangne mand Peder Povelsen Vester, skal hawe wæret næst sødskende børn, og de hinanden således udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 11 maj 1726.

78-98
Niels Pedersen af Jelstrup by i Lyngby sogn i Nørre Jylland, ægteskabs bewilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Anna Nielsdatter af Jelstrup sogn på Thyholm?, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 24 maj 1726.

78-99
Hr Philippus Ævedenssen, sognepræst på Westerlands Føhr, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Philippus Ævedenssen, sognepræst på Vort land Vesterlands Føhr og Johanne Harboe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 24 maj 1726.

86-109
Thomas Nielsen af Buj i Hune sogn i Ålborg stift, ægteskabsbevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Nielsen af Buj i Hune sogn, og Anna Sørensdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige wed døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 7 juni 1726.

88-111
Christian Ludvig Bondsdorph af Alstrup i Rubjerg sogn i Ålborg stift i Nørre Jylland, ægteskabs bewilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christian Ludvig Bonsdorph af Alstrup i Rubjerg sogn og Elisabeth Kirstine Kielsdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 7 juni 1726.

93-118
Povel Nielsen Drostrup af Rude sogn i Nørrejylland, ægteskabs bewilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Povel Nielsen Drostrup og Mette Thomasdatter, afgangne Søren Pedersens efterlewerske af Rude sogn, Alstrupgård udi Vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Povel Nielsen Drostrup, og hendes forrige wed døden afgangen mand, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 21 juni 1726.

97-123
Christen Thomesen af Skibet sogn i Koldinghus amt ægteskabsbevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Thomesen og Karen Pedersdatter af Nørre Vilstrup udi Skibet sogn, Jerlev herred, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 5 juli 1726.

105-130
Iver Sørensen af Horsens, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Iver Sørensen borger og farver udi vor kiøbstad Horsens og Barbra Nielsdatter Høg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige wed døden afgangne hustrue Mette Jensdatter, skal have været hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 12 juli 1726.

106-133
Bendict Nielsen af Svinholt  by i Jylland ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Bendict Nielsen af Svinholt by i Skærup sogn udi Holmans herred, og Anna Pedersdatter af Skærup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 22 juli 1726.

107
findes ikke men i stedet om, at være fri for Kirkens disciplin, som afskrives under dette.

108-137
Niels Pedersen af Veddum udi Skelund sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Karen Olesdatter af Veddum udi Skelund sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næste sødskende børn, og således hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 29 juli 1726.

112-143
Anders Andersen af Nysogns menighed i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Anders Andersen og Kirstine Andersdatter af Klegod i Nysogns menighed, må udi ægteskab sammen komme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 12 august 1726.

149-155
Jørgen Nielsen af Svejstrup by i Skanderborg amt, i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Nielsen, rytterbonde af Svejstrup sogn i Skanderborg amt, og Maren Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og fornevnte Jørgen Nielsens forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden i tredie led beslægtet. Frederiksborg den 9 september 1726.

149-156
Christen Christensen Holm, af Strandgård i Ribe stift i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen Holm og Maren Jensdatter af Strandgård [findes i flere sogne] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hand afgangne faders sødskende barns datter, og de hinanden således i tredie led beslægtet. Fredensborg den 9 september 1726.

150-157
Laurs Hansen af Døstrup i Mjolden sogn under Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Laurs Hansen af Døstrup og Cathrine Pedersdatter af Hybjerg [Højbjerg] i Mjolden sogn under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 9 september 1726.

150-158
Claus Hansen af Roager i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Claus Hansen og Anne Nisdatter af Roager i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Anne Nisdatter og fornevnte Claus Hansens forrige og nu ved døden afgangne hustru, skal have været sødskende børn. Fredensborg den 9 september 1726.

151-159
Anders Nielsen Filschov af Omme sogn i Ribe stift Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
F: 4: G: A: W at wi have bevilget og tilladt at Anders Nielsen Filschov af Omme sogn og  Elisabeth Nielsdatter Selstrup af Skarrild sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn. Dog skal de først bevise etc, så og noget til næste Hospital udgive såfremt de denne bevilling agter at nyde.  Frederiksborg den 16 september 1726.

154-165
Jens Christensen af Hals by udi Ålborghus amt i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilge og tillade, at Jens Christensen og Karen Rasmusdatter af Hals by udi Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtet. Frederiksborg den 27 september 1726.

155-166
Christen Andersen Friis, degn til Omme og Hoven sogne i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen Friis, degn til Omme og Hoven sogne i Ribe stift, og Inger Lauritzdatter Lydum, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 27 september 1726.

155-167
Hans Poulsen fra Ribe bewilling at komme i ægteskab med hans afgangne stiffaders enke, Kirsten Nielsdatter.
F: 4: G: A: W at wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af særdeles Kongl nåde, dog uden conseqvence for andre, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Hans Poulsen udi Vor kiøbstad Ribe, og Kirsten Nielsdatter sammesteds må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun tilforn skal hawe haft fornewnte Hans Poulsens stiffader til ægte; Dog skal de først etc. Frederiksborg slot d 4 oktober Ao 1726.

159-173
Peder Ovesen Houdam bevilling på ægteskab udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Ovesen Houdam og Mette Christensdatter Lundsbye fra vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær-sødskende børn. Frederiksborg den 14 oktober 1726.

159-174
Peder Christensen Ostefeld, bevilling på ægteskab udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen Ostenfeld af Kvorning by og sogn udi Dronningborg amt, og Maren Andersdatter, afgangne Christen Løwels? efterleverske, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sødskende børn. Frederiksborg den  18 oktober 1726.

162-179
Christen Knudsen af Hvidbjerg sogn i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Knudsen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Hvidbjerg sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 25 oktober 1726.

163-181
Las Jessøn af Vester Vejers udi Oksby sogn i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Las Jessøn af Vester Vejers udi Oksby sogn, og Karen Madsdatter af Sønder Vejers i bemeldte Oksby sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3de led beslægtet. Frederiksborg den 1 november 1726.

165-184  er ikke i register
Knud Nissøn Basse af Gejsing bye i Stor Anst sogn udi Koldinghus amr i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Nissøn Basse og Sara Abrahamsdatter af Gejsing by i Stor Anst sogn, udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 8 november 1726.

166-185
Christen Jensen af Klarup sogn i Ålborghus amt i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Anna Christensdatter af Klarup sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 15 november 1726.

167-188 –
findes også i register under ægteskab, at indlade sig i med den hand tilforn har besvangret.
Johan Didrich Eggers, cuirasserer wed general major Lüttichaus regiment, bewilling at indlade sig i ægteskab med Anne Pedersdatter Møller, som hand udi forrige ægteskab skal hawe besvangret.
F: 4: G: A: W at wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af særdeles Kongelig nåde, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Johan Dietrich Eggers, cuirasserer wed det Vores general major af cavalleriet Os elskelig Hans Helmuth von Lüttichau, allernådigst anfortroede andet Jydske National cavallerie regiment, som imedens hans hustrue, der nu wed døden er afgangen lewede, skal hawe beswangret en pige wed nawn Anna Pedersdatter Møller, må desuagtet, nu igien udi nyt ægteskab med fornewnte Anne Pedersdatter Møller sig indlade, dog skal hand først tiltenkt wære, noget efter hans midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgiwe, såfremt hand denne Vores allernådigste bewilling agter at nyde. Forbydendes etc. Frederiksborg Slot den 22 November 1726.

171-193
Søren Rasmussen af Dover sogn i Jylland ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Rasmussen af Dover sogn og Kirsten Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 10 december 1726.

176-202
Hans Christian Svane, sognepræst [sognedegn] til Albek og Vore i Ålborg Stift, ægteskabs bevilling udi andet led.
Bevilger og tillader, at Hans Christian Svane sognedegn til Albæk og Vore sogne i Ålborg stift, og  Margrethe Dorothea Bie, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 27 december 1726.

178-204
notat i margen, at det er samme som ovenstående 176

Hans Christian Svane sognedegn til Albæk og Vore sogne i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Christian Svane sognedegn til Albæk og Vore sogne i Viborg! stift, og Margrethe Dorothea Bie, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg slot den 27 december 1726.

Anno 1727 - januarius.

178-1
Thomas Nielsen Bjerre af Erritsø by i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader; at Thomas Nielsen Bjerre og Johanne Nielsdatter af Erritsø sogn og bye i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og bemelte Thomas Nielsen Bierres forrige ved døden afgangne hustrue Maren Jepsdatter, skal have været næst sødskende børn. Frederiksborg den  3 januarii Ao 1727.

179-2
Jens Thygesen af Haderup sogn og Ginding herred i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Thygesen i Løvig og Inge Knudsdatter i Pestrop? [Høstrup?] begge af Haderup sogn og Ginding herred i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes første ved døden afgangne mand Christen Thygesen, skal have været næst sødskende børn, eller hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 3 januarii 1727.

183-6
Esche Povelsen af Tarum [Tarm] i Nørre Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Esche Povelsen og Sidtzel Christensdatter af Tarum [Tarm] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans faders halv broders datter. Frederiksborg den 10 januarii 1727.

187-12
Christen Madsen af Øster Tørslev sogn udi Jylland og Berthe Michelsdatter, som skal wære sødskende børn, opreisning formedelst begangne leiermål, og bewilling at indlade sig i ægteskab.
F: 4: G: A: W: at wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af særdeles Kongelig mildhed og nåde allernådigst hawe bewilget og efterladt, så og hermed tilgiwe og efterlade, Christen Matzen af Øster Tørslev sogn og bye i Vort land Nørre Jylland og Berthe Michelsdatter, som skal wære sødskende børn, deres med hinanden begangne lejermåls forseelse, desligeste derhos allernådigst bewilger og tilladet, at de sådant deris slægteskab uagtet, udi ægteskab må sammenkomme; Dog skal de først etc. Frederiksborg den 24 Januarii Ao 1727.

187-13
Niels Nielsen Dalgård af Odby sogn og by på Thyholm i Jylland, ægteskabs bevilling i andet og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen Dalgård og Karen Nielsdatter af Odby sogn og bye på Thyholm, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 24 januarii 1727.

189-17
Hr Christopher Weidemann, ægteskabs bevilling i tredie led, og at assessor Kierulf som er befalet, at antage sig Elisabeth Andersdatters formynderskab, demonierer hendes copulations tiid.
F: 4: G: A: W at wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hr Christopher Weidemann, sognepræst til Øster og Vester Assels menigheder på Mors og Elisabeth Andersdatter af Nibe i Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn og hinanden udi tredie leed beslægtet. Dog skal de først på behørige steder beviisligt giøre, at de hver andre ey nærmere end som her oven er meldet, udi slegt eller swogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital udgiwe, såfremt de denne Vores allernådigste bevilling agter at nyde, så wille wi og her hos allernådigst, at eftersom Os elskelig Lucas Kierulf, Vores cancellie assessor af Os allernådigst befalet, at antage sig bemelte Elisabeth Andersdatters formynderskab, hand da og som hendes foresatte værge, bør og skal anordne samme hans myndlings copulations tid og sted, som hand det lowligst og best befinder. Forbydendes etc. Frederiksborg den 31 januarii 1727.

190-18
Niels Pedersen af Davding bye og Grædstrup sogn og Jens Sørensen i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen af Davding bye og Grædstrup sogn og Sidsel Sørensdatter, som hinanden i tredie led skal være beslægtet, samt Jens Sørensen af Burde gårde [Burgårde] by i fornevnte Grædstrup sogn og Anne Pedersdatter, som ligeledes hinanden i tredie led skal være beslægtet, må udi ægteskab sammenkomme. Frederiksborg den 31 januarii 1727.

191-19 - er ikke i register.
Peder Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Kirsten Mortensdatter af Burgårde bye og Grædstrup sogn, udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Frederiksborg den 31 januar 1727.

194-26
Gierlef Wentzelsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Gierlef Wentzelsen og Kiersten Hansdatter af Tjæreborg sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn Frederiksborg den 7 februar 1727.

194-27
Peder Sørensen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen af Lynggård udi Harte sogn og Karen Knudsdatter af Asbøl udi Lejerskov sogn, må udi ægteskab sammenkomme uanset, at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 7 februar 1727.

195-28
Peder Lassen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Lassen og Karen Iversdatter af Børkop by af Gaverslund sogn og Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 7 februar 1727.

199-36
Christen Pedersen Østergård af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen Østergård af Høelflod? og Mette Christensdatter af Haursnap? udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 21 februar 1727.

203-42
Anders Laursen af Sennels sogn udi Jylland, bevilling på ægteskab udi andet led.
Bevilger og tillader, at Anders Laursen og Maren Nielsdatter af Sennels sogn i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtede. Frederiksborg Slot den 28 februar 1727.

203-43
Paasche Hansen, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Paasche Hansen og Maren Christiansdatter af Jordrup sogn og bye i Andst herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Frederiksborg Slot den 28 februar 1727.

210-52
Erich Christensen fra Seest By udi Nørre Jylland, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Erich Christensen og Karen Hansdatter af Seest by, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Frederiksborg den 14 marts 1727.

219-64
Jens Thomassen af Stobdrup udi Rud sogn i Galten Herred i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens  Thomassen af Stobdrup udi Ruud sogn i Galten herred og Anna Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og hinanden således udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 4 april 1727.

219-65
Peder Andersen af Drammelstrup i Fausing sogn i Århus stift i Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Kirsten Rasmusdatter af Drammelstrup i Fausing sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 4 april 1727.

220-67
Rasmus Sørensen,  soldat, bevilling på ægteskab udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Sørensen, soldat wed Vores Århusiske National regiment infanterie under det Os elskelig capitain Ohrenfeldt allernådigst anfortroede compagnie, og Mette Rasmusdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være fornevnte Rasmus Sørensens moders søsters datter. Frederiksborg den 4 aprilis Ao 1727.

228-75
Anders Pedersen, soldat opreisning for begangne leiermål, og bevilling på ægteskab.
F: 4: G: A: W: at wi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af Kongelig mildhed og nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade Anders Pedersen soldat af Dråby, udi Vort land Nørre Jylland og Anne Jørgensdatter, som hver andre i 3die led skal wære beslægtede, deres med hinanden begangne lejermåls forseelse, og derhos allernådigst bewilger og tillader, at de desuagtet, udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først på behørige steder bewiisligt giøre, at de hwer andre ey nærmere end som her owen er meldet, udi slegt eller swogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgiwe, såfremt de denne Vores allernådigste bewilling agter at nyde. Forbydendes etc Frederiksborg Slot den 11 aprilis 1727

230-79
Morten Sørensen Hiort af Ålborg, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Morten Sørensen Hiort, borger og handelsmand udi vor kiøbstad Ålborg, og Massen Muchert, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Morten Sørensen Hiorts nu wed døden afgangne hustru, og fornevnte Massen Munchert [2 stavemåder], skal have været nær sødskende børn. Frederiksborg den 18 april 1727.

236-84
Jørgen Pedersen af Honum bye by i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Pedersen og Maren Jensdatter af Honum by udi Hvirring sogn i Århus Stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die lige led beslægtet. Frederiksborg den 2 maj 1727.

237-87
Eschild Cortsen, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Eschild Cortsen og Bodil Cortsdatter, begge af Hals sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie beslægtet. Frederiksborg Slot den 12 maj 1727.

246-95
Niels Pedersen Schorup af Thisted, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen Schorup, borger og indvåner i vor kiøbstad Thisted og Helvig Pedersdatter, afgangne Christen Sørensen Nors, hans efterleverske sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes afgangne mand, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg Slot den 19 maj 1727.

254-103
Jacob Nielsen af Ørslevkloster sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jacob Nielsen og Johanne Christensdatter af Ørslevkloster sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Fredensborg Slot den 9 juni Ao 1727.

261-14
Jens Knudsen af Skiersild [Skærsig] udi Jylland ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Knudsen af Skærsig i Vadum sogn, og Anna Andreasdatter af Nørre Halne i Biersted sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg den 30 juni 1727.

276-133
Søren Pedersen af Flade sogn på Mors i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen og Sidsel Pedersdatter af Flade sogn på Mors, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Fredensborg Slot den 28 juli 1727.

282-141
Christen Rasmussen af Søbyvads Mølle i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Rasmussen og Anne Rasmusdatter, afgangne Søren Nielsen forrige møller udi Søbyvads Mølle ved Søbygård udi Silkeborg amt, hans efterleverske, må udi ægteskab sammen komme, uanset at de skal være sødskende børn. Fredensborg Slot den 11 august 1727.

282-142
Niels Pedersen Krag af Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen Krag og Maren  Pedersdatter Gade af Odby sogn på Thyholm, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg Slot den 11 augusti 1727.

299-161
Jens Jacobsen Korslund af Fabjerg sogn i Ribe stift, i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Jacobsen Korslund og Maren Andersdatter af Fabjerg sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være føde af sødskende børn, og således hinanden i tredie led beslægtet. Fredensborg slot den 15 september 1727.

300-163
Jens Christensen Lodbjerg, af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Lodbjerg af Søndervig i Nysogns menighed i Ribe stift, og Anne Jensdatter af Gammelsogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Jens Christensen Lodbjergs ved døden afgangne hustrue, og fornevnte Anna Jensdatter, skal have været hinanden udi andet led beslægtet. Fredensborg Slot den 22 september 1727.

304-169
Niels Madsen af Nørlyng herred, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Niels Madsen og Anna Jensdatter af Nørlyng herred udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg Slot den 29 september 1727.

309-176
Christopher Nielsen af Thy i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christopher Nielsen af Hjardemål sogn i Thy, og Margrethe Madsdatter, afgangen Jens Bertelsens af Kaase bye og bemeldte Hjardemåls sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemeldte Margrethe Madsdatters ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Fredensborg Slot den 6 oktobris 1727.

309-177
Tue Tuesen af Kelst bye, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Tue Tuesen af Kelst bye og Billum sogn udi Ribe stift og Maren Christensdatter, afgangne Backen Tuesens Enke, af Tarp by må i ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Tue Tuesen og forbemeldte hendes afgangne husbond, skal have været sødskende børn. Fredensborg Slot den 6 oktobris 1727.

322-195
Peder Pedersen, bevilling på ægteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen af Harres udi Brede sogn i Riberhus amt, og Karen Hansdatter af Randerup bye og sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Rosenborg Slot den 24 oktobris 1727.

326-201
Jacob Jacobsen af Adzerballe [Asserballe] sogn på Als, ægteskabs bevilling i forbudne led.

Notat: Findes i de fynske obne breve indført.

329-206
Ebbe Olufsen, bewilling at må komme udi ægteskab med Else Nielsdaatter, uagtet een ower ham ergangne Riber capitels dom.
F: 4: G: A: W, at eftersom Ebbe Olufsen af Hygum sogn og bye i Haderslevhus amt i Vort land Nørre Jylland, som, formedelst hans skal hawe et lidet anstød af brok udi Riber dom capitel dend 19de maji 1723, er dømt at hawe det wed trolowelse begyndt ægteskab, med en piige wed nawn Maren Madsdatter forbrudt, hos Os allerunderdanigst hawer anholdt, at wi allernådigst wille tillade hannem, at indlade sig udi ægteskab med et qvindemenniske wed nawn Else Nielsdatter i Stenderup bye og Føvling sogn, som hand hawe beswangret, da hawe wi efter sådan fornevnte Ebbe Olufsens allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at hand bemeldte Else Nielsdatter, uagtet for bemeldte ower hannem ergangne dom, må i ægteskab sammenkomme, såfremt der ellers intet andet befindes, som ham deres ægteskab lowligen kunde forhindre. Rosenborg Slot dend 7 Novembris 1727.

334-211
Michel Hannist af Helsted by og Borup sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Hannist og Mette Michelsdatter af Helsted by og Borup sogn i det Dronningborgske rytterdistrikt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og fornevnte Michel Hannists forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Rosenborg Slot den 14 november 1727

339-215
Peder Jensen Bruus af Øster Sundby i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen Bruus og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Øster Sundby i Nørre Tranders sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Rosenborg Slot den 22 November 1727.

339-216
Niels Sørensen af Sønder Balling bye i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen af Sønder Balling bye og Balling sogn i Rødding herred, og Kirsten Nielsdatter af Vejby sogn og bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal vær hinanden udi tredie led beslægtet. Rosenborg Slot den 22 november 1727.

347-224
Jørgen Madsen af Riiber stift i Jylland, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Madsen af Vesterballe i Ho sogn i Vester Herred i Ribe stift, og Mette Christensdatter af Sønderballe i bemeldte sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Hafnia den 5 december 1727.

347-225
Rasmus Andersen af Elsegårde i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Andersen og Berete Andersdatter, bønderfolk af Elsegårde [Ebeltoft landdistrikt] i Vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sødskende børn. Hafnia den 5 decembris Ao 1727.

348-226
Endwold Christensen af Toftum udi Jylland, ægteskabs bevilling udi andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Envold Christensen af Toftum og Anne Christensdatter af Gundersbil [Gundesbølge] begge af Hemmet sogn i Lundenes amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi andet og tredie led skal være beslægtet. Hafnia den 5 Decembris 1727.

358-239
Christen Knudsen af Strand udi Jylland, bevilling at indlade sig udi ægteskab med sit nest sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Knudsen af Strand udi Gøttrup sogn, og Maren Christensdatter Pind af Gøttrup by, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hafnia den 26 Decembris 1727.

Anno 1728 - januarii:

362-5
Jens Nielsen Hoe, ægteskabs bevilling udi tredie leed.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Hoe af Sønderballe i Ho sogn udi Vester Herred, og Gunder Bachensdatter af Vesterballe i bemeldte Ho sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 2 januarii 1728.

364-8
Jens Sørensen af Øster Oksbye sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at  Jens Sørensen af Øster Oksby udi Oksbye sogn, og Kirsten Sørensdatter afgangne Knud Nielsen Fidders enke af Blåvand, i bemeldte Oksbye sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 16 januari 1728.

365-9
Jens Willadsen af Ho sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Willadsen og Maren Jensdatter afgangne Søren Laugesens enke, af Ho sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 16 januari 1728.

366-11
Jørgen Ottesen Hierild af Balen? bye i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Ottesen Hierild af Belle bye i Stouby sogn, og Kirsten Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans faders morbroders datter, og de således hinanden i andet og tredie led ere beslægtet. Hafnia den 23 januarij 1728.

366-12
Jens Bering af Randers, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Bering og Kirstine Andersdatter af Vor kiøbstad Randers, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nærsødskende børn. Hafnia den 23 january Ao 1728.

367-14
Lauritz Lauritzen af Egvad sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Lauritzen og Karen Frantzdatter af Tarum [Tarm] bye i Egvad  sogn  og Lundenæs amt, i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.
Hafnia den 30te januarii 1728.

367-15
Frantz Lassen af Lavstrup i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Frantz Lassen af Lavstrup [Lønborg sogn] og Mette Nielsdatter af Wojstrup? [Vostrup] i Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader og hans første ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Hafnia den 30 januarii 1728.

371-21
Claus Sørensen af Alrø sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Claus Sørensen og Catharina Maria Pedersdatter af Alrø sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sødskende børn. Hafnia den 6 februar Ao 1728.

374-26
Peder Bertelsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Bertelsen og Gunde Bachensdatter afgangne Jens Sørensens efterleverske af Ho sogn og by i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal have været bemeldte hendes afgangne mand, ligesom hand og skal være hende i tredie led beslægtet.  Hafnia den 28 februarii 1728.

384-42
Christen Thomsen Lomborg, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Thomsen Lomborg i Grædsted sogn, Lundenæs amt, og Else Pedersdatter af Lønborg sogn i bemeldte amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans forrige ved døden afgangne hustrues sødskenden barn.  Hafnia den 12 martii 1728.

392-49
Jep Nielsen af Vester Marup i Skjern sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jep Nielsen og Karen Nielsdatter af Vester Marup i Skjern sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans morfader og hendes farmoder, skal have været halv sødskende. Hafnia 19 martii 1728.

392-50
Jens Christensen Åle, bevilling at indlade sig i ægteskab med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen, bødker fra Åle udi vort land Nørre Jylland og Birgitte Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 19 marts 1728.

400-60
Christen Michelsen af Borup udi Helgenæs sogn og Mols herred i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Michelsen og Dorethe Jensdatter af Borup udi Helgenæs sogn og Mols herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 27 martii 1728.

401-61
Niels Thomsen af Riberhus amt i Jylland, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Thomsen af Tømmerby i Sneum sogn og Maria Christensdatter af Jested i Vilslev sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 27 martii 1728.

404-65
Niels Borsen af Lille Hillerslev i Thy i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Borsen af Lille Hillerslev i Thy og Karen Bertelsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand til forn skal have begået leiermål med bemeldte Karen Bertelsdatters næst sødskende barn, ved navn Karen Baltzarsdatter. Hafnia den 2 april 1728.

406-69
Johannes Christensen Brandt fra Randers bevilling, at indlade sig udi ægteskab med hans sødskende Barn.
Bevilger og tillader, at Johannes Christensen Brandt og Margrethe Budtz af Vor kiøbstad Randers, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 12 aprilis Ao 1728.

418-83
Peter Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peter Petersen og Maren Michelsen, bønderfolk af Postrum? ved Ribe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 16 april 1728.

421-88
Niels Knudsen af Hasseris bye i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Knudsen, gade huusmand udi Hasseris bye, som er henlagt under Budolfi menighed, udi Vor  kiøbstad Ålborg og Anne Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Hafnia den 30 aprilis 1728.

429-98
Niels Sørensen bevilling på ægteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen af Verstrup [Vattrup] bye og Karen Jensdatter af Ungstrup bye udi Torning sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre ey nærmere! - angives ikke hvor nært de er beslægtede. Hafnia den 7 maj 1728.

434-106
Peder Andersen af Hillerslev herred i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Maren Nielsdatter af Øster Vandet sogn i Hillerslev herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være  næste sødskende børn, og således hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 21 maj 1728.

435-109
Søren Hansen af Friherskabet Vilhelmsborg i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Hansen af Beder sogn og bye under Friherskabet Vilhelmsborg og Birgitte Sørensdatter af Mårslet sogn og bye, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 31 maj 1728.

440-112
Christen Pedersen af Flade sogn og bye i Ålborg stift, ægteskabsbevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen og Maren Michelsdatter af Flade sogn og by på Mors i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtet. Hafnia den 7 juni 1728.

440-113
Simon Pedersen af Rands by udi Gårslev sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Simon Pedersen og Anna Poulsdatter bønder folk af Rands by udi Gårdslev sogn, Holmans herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia d 7 juni 1728.

444-117
Peder Laursen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Laursen af Hauge bye og sogn [Hauge i Vinderslev sogn] under Lysgård herred udi Silkeborg amt, og Maren Jacobsdatter af Vinderslev, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Peder Laursens forrige ved døden afgangne hustru, og fornevnte Maren Jacobsdatter, skal have været nest sødskende børn. Fredensborg Slot den 14 juni 1728.

444-118
Hans Jensen af Drengsted udi Riiber Stift, bevilling på ægteskab udi andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen af Drengsted og Boel Pedersdatter af Lovrup [Døstrup sogn] under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Fredensborg Slot den 14 juni 1728.

449
denne findes under opreisning for leiermål i forbudne led.

463-133
Villads Andersen af Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Villads Andersen og Inger Sørensdatter, Store Torlund og Ejstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.
Gluchstad den 9 juli 1728.

467-137
Søren Sørensen af Voer sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen af  Voer sogn i Vendsyssel og Margaretha Larsdatter af Vestergård i bemeldte sogn, må udi ægteskab sammenkomme uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været hinanden udi andet og tredie  led beslægtet.
Clausholm den 28 juli 1728.

Bevilling 259-809 under Ålborg stift, hvor slægtsforbindelsen er angivet således:
Att. om slægtskab:
Margrethe Larsdatters mormoder og dend sl kones fader vare sødskende. Strudsholm 16 Augusti 1728. Sign. Morten Jensen Strudsholm, Niels Olufsøn.

470-140
Jens Jensen Strandberg bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Strandberg, soldat ved Vores Ribergensiske National regiment under det Os elskelig oberste lieutenant Hohendorph allernådigst anbetroede compagnie, og Maren Sørensdatter af Holmstrand, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led skal være beslægtede. Ottense Slot den 25 juli 1728.

474-146
Lauritz Sørensen, bevilling på ægteskab udi andet og 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Sørensen og Rebecca Jensdatter af Nordby på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi andet og tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 30 Juli 1728.

475-147
Peder Nielsen af Tarup sogn på grevskabet Samsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen af Aggerup og Maren Poulsdatter af Torup på vort land Samsø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtet. Hafnia den 30 juli 1728.

489-167
Lauritz Pedersen fra Underup sogn udi Århus Stift ægteskabs bevilling udi andet og 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Pedersen og Maren Jepsdatter af Underup sogn og bye i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det og tredie led skal være beslægtede.  Fredensborg Slot den 16 august 1728.

496-175 ikke i register.
Jacob Olufsen af oberste Stautenbergs compagnie i Jylland, opreisning for lejermål, og bevilling på ægteskab.
F: 4: G: A: W, at wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af særdeles Kongelig mildhed og nåde denne gang, allernådigst have tilgivet og efterladt, så og  hermed tilgive og efterlade Jacob Olufsen, tienende wed land militien under det Os elskelig oberste Stauftenberg allernådigst anbetroede regiment i Vendsyssel udi Vort land Nørre Jylland, og Bodel Jensdatter, som skal wære sødskende børn, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, så og derhos allernådigst bewilge og tillade, at de des u-uagtet udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først på behørige steder beviisligt giøre, at de hwerandre ey nærmere end herowen er meldet udi slegt eller swogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgiwe, såfremt de denne Vores allernådigste bewilling agter at nyde. Forbydendes etc. Fredensborg den 23 august 1728.

497-177
Christen Jørgensen, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jørgensen af  Stouby i Stjernholms amt, og Anna Christensdatter af Daugård sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg Slot den 30 august 1728.

505-190
Lauritz Nielsen af Ålborg Stift, ægteskabsbevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Nielsen af Bratbjerg og Anna Jensdatter af Jarmstie [Jarmsted], begge af Tranum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg Slot den 6 september 1728.

506-191
Jørgen Nielsen Korsbeck af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Nielsen Korsbeck og Karen Terchildsdaatter af Gøttrup sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Fredensborg Slot den 6 september 1728.

506-192
Niels Jonassen Diurberg, sergeant af oberste Rosenørns compagni, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jonassen Diurberg, sergeant under det Os elskelig oberste Rosenørn allernådigst anbetroede regiment, i Vort land Nørre Jylland og Kirstin Knudsdatter Stavn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue Karen Christensdatter Kuols, skal have været næst sødskende børn. Fredensborg Slot den 6 september 1728.

507-193
Thomas Pallesen af Bedsted sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Pallesen og Kirsten Jensdatter af Bedsted sogn i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Fredensborg Slot den 6 september 1728.

517-212
Niels Jensen af Jarmstie i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Kirsten Lauridsdatter af Jarmstie [Jarmsted] i Tranum sogn i Øster Hanherred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Fredensborg den 13 september 1728.

518-213
Hr Jens Bonne, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at hr Jens Bonne, sognepræst til Hillerslev og Kåstrup menigheder i Ålborg Stift, og Mariana Moldrup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Fredensborg den 13 september 1728.

518-214
Jens Jacobsen Holvig af Lundenes amt i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Jacobsen Holvig af Borris sogn i Lundenæs amt og Margrethe Jensdatter af Lille Brand [Lille Brande] udi Sønder Omme sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 13 september 1728.

518-215
Jens Jensen af Lodbjerg sogn udi Jylland, bevilling på ægteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen af Tolbøl bye Lodbjerg sogn på Thy, og Karen Nielsdatter sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtede. Fredensborg den 13 september 1728.

521-220
Johannes Juel, Hospitals forstander i Aalborg, bevilling at indlade sig i ægteskab, uden at hans midler til de fattige skal wære hiemfalden.
F: 4: G: A: W, at i hworwel lowen tilholder at Hospitals forstandere skal wære ugifte, så og at deres midler, når de wed døden afgår hos Hospitalet skal bliwe, og de fattige wære deres arwinger, så hawe wi dog efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af sær Kongelig mildhed og nåde, såwit fra lowen allernådigst dispenseret og bewilget, såsom wi og hermed bewilge og tillade, at Johannes Juel, forstander for Hospitalet i Vor kiøbstad Aalborg, må sig i ægteskab indlade, og samme tieneste nyde og betiene, foruden at hans midler, når hand wed døden afgår, til Hospitalet skal wære hiemfalden, eller de fattige wære hans arwinger. Fredensborg d. 20 September Ao 1728

521-221
Clemens Christensen af Henne sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Clemend Christensen og Mette Christensdatter, bønderfolk af Neder Fidde [i] Henne sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Fredensborg slot den 20 september 1728.

522-222
Rasmus Vognsen af Århus Stift ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Vognsen og Johanne Jørgensdatter, bønderfolk af Tunø ved Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtiget. Fredensborg den 20 september 1728.

524-226
Jens Bierregård af Nibe ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Bierregård og Christentze Jensdatter Tyrestrup af vor kiøbstad  Nibe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nær sødskende børn. Fredensborg slot den 27 september 1728.

524-227
Anders Jensen af Sundbye sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen og Johanne Christensdatter, bønderfolk i Sundbye sogn og bye i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtet. Fredensborg Slot den 27 september 1728.

527-233
Hans Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Jensen og Maren Michelsdatter af Drengsted i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 8 oktober 1728.

528-236
Jørgen Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Pedersen og Ellen Nielsdatter af Ballum i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 15 oktober 1728.

529-237
Jørgen Sørensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Sørensen og Anna Christensdatter af Nørre Borg  [Nørre Bork] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 15 Octobris Ao 1728.

533-240
Christen Pedersen fra Nysogn udi Ribe stift, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen og Zidsele Christensdatter af Nysogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 1 november 1728.

533-241
Anders Lavesen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Lavesen og Mara Jeppesdatter, af Kongsted sogn [nu Bredstrup sogn] udi Koldinghuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 1 november 1728.

533-242
Christen Olufssen af Ribe amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Olufsen af Lønne sogn og Vester Herred udi Ribe amt, og Maren Christensdatter af bemeldte Lønne sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtiget, og at hand med hendes forrige ved døden afgangne mand, ligeledes i tredie led skal have været beslægtet. Hafnia den 1 november 1728.

536-246
Anders Lavesen af Koldinghuus amt, ægteskabs bevilling.

Der står ikke mere på siden.

542-254
Jens Sørensen Ferch af Vokslev sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørenssen Ferch og Dorthe Larsdatter af Vokslev sogn udi Viborg? stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hafnia den 5 november 1728.

542-255
Jens Christensen af Rind i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Rind og Karen Bjørnsdatter af Rind i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 5 november 1728.

543-256
Jørgen Jensen Lundergård af Ålborghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen Lundergård og Mette Nielsdatter af Nøvling sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme uanset, at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand Christen Christensen, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia den  5 [15?] november 1728.

543-258
Ole Rasmussen af Nordby sogn på Samsø, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Ole Rasmussen og Barbara Clemensdatter af Nordby sogn, på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 12 november 1728.

544-259
Peder Sørensen Jost af Vejlby i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen Jost og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Vejlby udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans første ved døden afgangne hustrue Anna Rasmusdatter, og bemeldte Kirsten Pedersdatters moder, Bodil Lauritzdatter skal have været sødskende børn. Hafnia den 12 november 1728.

556-273
Jens Jensen af Torsted sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen af Torsted sogn i Uldberg - Hinds herred i Lundenæs og Bøvling amter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 26 november 1728.

556-274
Michel Pedersen af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Michel Pedersen og Mette Christensdatter af Vinstrup bye i Dalbyover sogn udi Dronningborg amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden  udi tredie led beslægtet. Hafnia den 26 november 1728.

557-275
Terchel Hansen, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Terchel Hansen i Nørballe i Ho sogn i Ribe stift og Kirsten Gækensdatter? af Vesterballe, i bemeldte Ho sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led skal være beslægtede. Hafnia den 3 decembris Ao 1728.

559-279
Hans Anthonisen af Sønderho sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Hans Anthonissen ,og Dorthe Sørensdatter afgangne Niels Svendsens efterleverske af Sønderho sogn på Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 3 decembris Ao 1728.

559-280
Henrich Linde på Handbjerg Hougaård, ægteskabs bevilling udi 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Henrich Linde på Handbjerg Hougård [Handbjerg sogn] i Vort land Nørre Jylland og jomfrue Helene Christine Hiermin, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi 2det og 3die led skal have været beslægtede. Hafnia den 3 decembris Ao 1728.

560-281
Jens Erichsen  Boller, kiøbmand udi Ålborg, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Erichsen Boller, kiøb og handelsmand i Vor kiøbstad Ålborg og Bente Muncherts, afgangne Thomas Toftensens efterleverske sammesteds, må i ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte afgangne Thomas Thoftensen skal have været bemeldte Jens Erichsen Boller udi tredie led, nemlig som næst sødskende barn beslægtet. Hafnia den 3 Decembris Ao 1728.

Er overstreget og notat: u-affordret og casseret efter Kongl befaling af 20? september 1754.

560-282
Niels Pedersen Fiil, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen Fiil og Maren Nielsdatter af Skader bye ved vor kiøbstad Randers, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led  skal være beslægtede. Hafnia den 3 decembris Ao 1728.

563-286
Christen Nielsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Anna Knudsdatter, bønderfolk på Fur land udi Harre herred og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 10 decembris Ao 1728.

565-290
Jens Lavesen af Kongsted sogn og bye i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Lavesen og Dorothea Olesdatter af Kongsted sogn [tidligere sogn, nu Bredstrup sogn] og bye i Elbo herred, udi Koldinghuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hafnia den 31 decembris Ao 1728.

565-291
Ove Nielsen af Vester Hassing sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Ove Nielsen af Vester Hassing sogn og Kær herred udi Vendsyssel, og Maren Thomesdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Hafnia den 31 december Ao 1728.

Anno 1729 - Januar:

568-3
Peder Berthelsen af Ribe stift, opreisning for leiermål og bewilling på ægteskab.
F: 4: G: A: W: at eftersom Peder Berthelsen af Sønderballe udi Ribe stift i Vort land Nørre Jylland på egne, og en qvindes person af  Vesterballe, navnlig Mette Nielsdatter, som hannem udi andet og tredie leed skal wære beslægtet, hendes wegne, for Os allerunderdanigst klageligen hawer andraget, hworledis de skal med hinanden, nogle få uger, førend hand skal hawe haft trolowelse med afgangne Jens Sørensens efterlewerske, Gunder Bachensdatter, og de efter foregående lowlig tillysning bliwer sammenwiede, hawe begået leiermåls forseelse; Og der hos allerunderdanigst wæret begierende Vores allernådigste dispensation og befrielse for den straf, som lowen tilholder; da hawe Wi, efter sådan hans allerunderdanigst giort ansøgning, samt Biskoppens ower Ribe stift Os elskelig mag: Lauritz Thura, hans herower gifne allerunderdanigste erklæring af synderlig Kongelig mildhed og nåde, allernådigst tilgiwet og efterladt, så og hermed tilgiwe og efterlade fornævnte Peder Bertelsen og Mette Nielsdatter, deres med hinanden begangne leiermåls forseelse, og derhos allernådigst bewilge og tillade, at meer bemelte Peder Bertelsen  og Gunder Bachensdatters ægteskab, må bliwe wed magt stående; Dog skal oftbemelte Petter Bertelsen tiltenkt wære, at udstå Kirkens Disciplin, og der foruden at giwe efter ewner, noget til de fattige, og  noget tilstrekkeligt til Mette Nielsdatters wed hannem aflede barns underholdning. Hafnia den 7 Januarii Anno 1729.

574-14
Niels Hansen af Egeskov udi Elbo - Brusk herred og birk i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen af Egeskov udi Elbo -Brusk herred og birk og Karen Jepsdatter af Trelde, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 28 januar 1729.

574-15
Hans Sørensen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Sørensen og Mette Christensdatter, bønderfolk af Frisvold [Frisvad?]  i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder skal have været søster til fornævnte, Mette Christensdatters forrige mands moder. Hafnia den 28 januar 1728.

575-16
Anders Winther fra Rårup sogn udi Jylland, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Winther af Rårup sogn og Anna Maria Jørgensdatter Winther af Aldum by udi  Stenderup sogn, i bemeldte Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næste sødskende børn. Hafnia den 28 januar 1729.

575-17
Anders Ovensen, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Ovensen og Anna Nielsdatter af Hundborg sogn på Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Anna Nielsdatter, skal være hans næst sødskende barn. Hafnia den 28 januarii Anno 1729.

576-18
Christen Jepsen af Trelde i Elbo Brusk herred og birk i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Jepsen af Trelde i Elbo Brusk herred og birk og Anna Hansdatter af Egeskov i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 28 januarii Ao 1729.

577-21
Niels Terchildsen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Terchildsen og Anna Christensdatter, Nyemøllers [Ny Mølles?] bønderfolk af Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 14 Februar Ao 1729.

577-22
Jens Bachensen af Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Bachensen af Novrup by [Jerne sogn?], og Anna Sørensdatter af Blåvand udi Oksby sogn under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtet. Hafnia den 14 februar 1729.

585-29
Lauritz Povelsen af Skanderborg rytter district, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Povelsen og Maren Troelsdatter af Skanderborg rytter district, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Maren Troelsdatter og fornevnte Lauritz Povelsens ved døden afgangne hustrue, Dorthe Sørensdatter skal have været sødskende børn. Hafnia den 18 februar 1729.

590-34
Christen Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen af Sønderos, og Johanne Jensdatter af Ilds Hoved [nu Ilskov] udi Sund sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 25 februar 1729.

590-35
Christen Hansen af Billumvad i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Hansen af Billumvad, og Mette Christensdatter af Borre udi Ål sogn og Vester herred, må udi ægteskab sammenkomme , uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 25 februar Anno 1729.

599-52
Peder Rasmussen af Nebsager sogn i Stjernholms amt, bevilling på ægteskab i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen af Hornsyld udi Nebsager sogn og Anna Hansdatter af Brå [Stenderup sogn] i Stjernholms amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtet. Hafnia den 25 marts 1729.

604-56
Søren Pedersen udi Rosgård i Jylland, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen udi Rosgård og Inger Andersdatter udi Bryrup i Mønsted sogn og Fjends herred må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 1 april 1929.

614-65
Niels Svenningsen og Karen Christensdatter, bevilling på ægteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Svenningsen og Karen Christensdatter af Tolstrup bye og Ulbjerg sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udi tredie led ere beslægtede. Hafnia den 16 april Anno 1729.

615-67
Jørgen Christensen Horzens af Caløe amt i Jylland, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Christensen Horzens boende på en gård  i Andi udi Skørring sogn og Calø amt, og Sophie Elisabet Jacobsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet.  Hafnia den 22 april 1729.

623-77
Anders Sørensen, rytterbonde af Skanderborg district, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Sørensen rytterbonde af Salten bye i Them sogn, udi det Skanderborgske rytter district og Johanne Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og således udi tredie led beslægtede.  Hafnia 6 maj 1729.

630-86
Lauritz Christensen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Christensen af Torp udi Koldinghus amt, og Karen Hansdatter af Gudsø i Taulov sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige nu ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Fredensborg den 23 maj 1729.

630-87
Jens Christensen af Silkeborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Anna Sørensdatter af Hørup bye og sogn i Lysgård herred og Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue Birgithe Sørensdatter, skal have været hinanden i tredie led beslægtet. Fredensborg den 23 maj 1729.

631-88
Henrich Sørensen af Ølsted bye og sogn i Jylland ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Henrich Sørensen og Kirsten Knudsdatter af Ølsted bye og sogn i Stjernholms amt, må  udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden udi andet led beslægtet.  Fredensborg den 23 maj 1729.

634-90
Albret Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Albret Christensen af Røgel [Hellevad sogn?] og Karen Jørgensdatter af Bejstrup, bønderfolk i Øster Hanherred i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Fredensborg den 30 maj 1729.

634-91
Anders Sørensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Sørensen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Hune sogn i Hvetbo herred og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 30 maj 1729.

635-92
Anders Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Nielsen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Jennum by og Spentrup sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forhen ved døden afgangne hustrue, og fornevnte Maren Jensdatter, skal have været næst sødskende børn. Fredensborg den 30 maj 1729.

635-93
Eschild Henrichsen af Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Eschild Henrichsen og Johanna Hansdatter af Elling by udi Ovsted sogn og Vor herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 30 maj 1729.

646-110
Niels Ibsen af Ålborg Stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Ibsen af Starbæk udi Øster Hassing sogn, og Anne Pedersdatter udi Lundum [Lunden] og Vester Hassing sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg den 20 juni 1729.

659-120
Peder Nielsen Stoubye af Gjerlev sogn udi Jylland, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, Peder Nielsen Stoubye af Gjerlev sogn udi Dronningborg amt og Maren Jensdatter, afgangne Niels Pedersens efterleverske sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at Peder Nielsen Stoubye er nest sødskende barn, til fornevnte hendes afgangne husbonde. Fredensborg den 27 juni 1729.

666-131
Jørgen Rasmussen Bang af Grenå, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Rasmussen Bang, borger og indvåner i Vor kiøbstad Grenå og Birgitta Ovesdatter Brock, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue Else Jensdatter Fæweyle, skal have været sødskende børn. Fredensborg den 11 juli 1729.

692-159
Thomas Sørensen Molbech, bevilling at indlade sig udi ægteskab udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Thomas Sørensen Molbech og Maren Hansdatter, begge af Molbech [Molbæk?] by udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg den 8 august 1729.

677-147
Peder Sørensen af Vorgod sogn i Jylland, bevilling at indlade sig udi ægteskab med Anne Nielsdatter, med hwem hand udi forrige ægteskab, har begået leyermål.
F: 4: G: A: W at Wi efter Peder Sørensen af Barda i Vorgod sogn i Vort land Nørre Jylland, hans allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering dog uden consequence for andre, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at hand sig med Anne Nielsdatter, med hwem hans imedens hans forrige og nu wed Døden afgangne hustrue lewede, skal hawe begået leyermål, i ægteskab må indlade, såfremt ellers intet andet befindes deres ægteskab lowligen at kunde forhindre; Dog skal de etc. Fredensborg den 1 August

700-169
Jørgen Mogensen af Resen sogn udi Viborg stift, bevilling på ægteskab udi forbudne led.
Bevilger og tillader, Jørgen Mogensen og Johanne Christensdatter, afgangne Søren Boelses efterleverske af Resen sogn og bye i Fjends herred  udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Jørgen Mogensen og bemelte afgangne Søren Boel, skal have været sødskende børn. Fredensborg den 3 september 1729.

701-170
Søren Nielsen af Ålstrup bye i Jylland, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at  Søren Nielsen og Margretha Rasmusdatter, afgangne Søren Hansens efterleverske, bønderfolk af Ålstrup by [Falling sogn] udi Hads herred og Åkier amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtet, udi det at fornevnte Margrethe Rasmusdatters, ved døden afgangne husbonde, og Søren Nielsens moder, vare sødskende børn. Fredensborg den 3 september 1729.

705-175
Jens Pedersen af Randlev by udi Jylland, bevilling på ægteskab udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Maren Jensdatter af Randlev bye udi Hads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Jens Pedersens ved døden afgangne moder, og Maren Jensdatters forrige mand, skal have været sødskende børn. Fredensborg den 19 september 1729.

706-176
Hans Hansen Høxbroe af Kolding, bevilling at indlade sig udi ægteskab, med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans  Hansen Høxbroe, borger og indvåner i vor kiøbstad Kolding, og Anna Cathrine Michelsdatter, afgangne rådmand Peder Bruns efterleverske, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg den 19 september 1729.

714-182
Lauritz Bertelsen af Læsø, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Bertelsen og Anna Sørensdatter, bønderfolk på Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og hinanden udi andet led beslægtet. Fredensborg den 19 september 1729.

715-183
Mads Jessen af Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Mads Jessen af Giedsted? og Johanne Marie Mogensdatter af Viuf i Koldinghus rytterdistrikt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 19 september 1729.

715-184
Niels Pedersen af Tødsø i Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Anna Christensdatter af Tødsø sogn på Mors, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 19 september 1729.

716-185
Thomas Christensen af Medolden [Mjolden?] under Amrum i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Christensen af Medolden og Ellen Pedersdatter af Arnum? Amrum? i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans fader skal have haft hendes fars søster, og hendes fader hans fars søster [til ægte], og de således skal være sødskende børn. Fredensborg den 19 september 1729.

717-187
Jørgen Hansen af Grædstrup sogn, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Hansen, og Karen Iversdatter af Fugelris [Folris] udi Grædstrup sogn, udi Skanderborg amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Fredensborg den 27 september 1729.

719-189
Søren Hansen af Ribe stift ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Hansen af Darum og Anna Knudsdatter af Farup i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme,  uanset at de skal være næst sødskende børn. Fredensborg den 27 september 1729.

727-199
Henrich Madsen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Henrich Madsen og Mette Olufsdatter af Højen sogn og bye, udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 3 oktober 1729,

717-200
Niels Olsen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Olufsen og Dorthe Madsdatter af Højen sogn og bye, udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 3 oktober 1729.

728-202
Jens Jensen og Anne Sørensdatter af  Samsø, bevilling at indlade sig udi ægteskab udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Anne Sørensdatter af Brundby på Vort land Samsø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie [andet?] og tredie led beslægtet. Hafnia den 10 oktober 1729.

729-203
Jørgen Andersen af Koldinghus amt i Jylland, bevilling på ægteskab udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Andersen, rytter bonde af Gelballe bye, Skanderup sogn, Koldinghus amt, og Ribe stift og Maren Hallersdatter - Hallensdatter?, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Jørgen Andersen, og hendes forrige ved døden afgangne husbond Christen Hansen, skal have været næst sødskende børn. Hafnia den 10 october 1729.

733-208
Jens Mortensen af Ålborg stift ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Mortensen og Kirsten Jensdatter, begge bønderfolk af Vejby sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 15 oktober 1729.

739-212
Bertel Jensen Munch af Hundborg sogn udi Thy, udi Jylland, bevilling på ægteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Bertel Jensen Munch, og Zidsel Christensdatter af Hundborg sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi tredie led skal være beslægtet. Hafnia den 21 oktober 1729.

744-218
Niels Jensen af Ribe stift ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Anne Ennesdatter af Gerdrup [Gærup] i Daler sogn, og grevskabet Schackenborg udi Riberhus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hafnia den 21 oktober 1729.

746-221
Niels Nielsen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen af Mors Vrå [Møsvrå] udi Almind sogn i Koldinghus amt, og Anna Sørensdatter af Stenderup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og hinanden udi andet led beslægtet.  Hafnia den 18 oktober 1729.

746-222
Peder Willumsen af Nøvling sogn udi Viborg stift, bevilling på egteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Willumsen af Nøvling sogn  i  Fleskum herred udi Viborg stift og Dorethe Jensdatter Bering, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hedes moder og fornevnte Peder Willumsen, vare nest sødskende børn, og de således med hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 18 oktober 1729.

747-223
Michel Pedersen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Pedersen af Viuf sogn og bye udi Koldinghus amt, og Mette Lauritzdatter af Håstrup [Smidstrup sogn?], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hafnia den 28 oktober 1729.

747-224
Henrich Nielsen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Henrich Nielsen af Mors Vrå [Møsvrå] i Almind sogn i Koldinghus amt, og Karen Sørensdatter af Stenderup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Hafnia den 28 oktober 1729.

748-225
Peder Jensen Haals, soldat ved oberste lieutenant. von Wartenbergs compagnie i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen Haals, soldat under det Ålborgiske regimente, og wed obriste lieutenant von Wartenbergs compagni, og Johanne Jensdatter af Flamsted [Gunderup sogn] i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Johanne Jensdatter, skal være ovenmeldte Jens Haals afgangne farbroders datters datter. Hafnia den 28 oktober 1729.

759-238
Jacob Hansen, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Jacob Hansen og Kirsten Jørgensdatter af Klejs bye i Rårup sogn og Bjerre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Hafnia den 11 november 1729.

766-245
Jens Jensen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Maren Jensdatter af Hellum herred i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. Hafnia den 18 november 1729.

768-248
Philip Becher, ladefoged, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Philip Becher, ladefoged på Lykkesholm, og Catharine Margretha Må?, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Hafnia den 6 december 1729.

768-249
Peder Poulsen, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Peder Poulsen af Gaverslund sogn og Brejning bye udi Koldinghus amt, og Dorethe Nielsdatter af Stouby sogn og Grund bye under Stjernholms amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Hafnia den 6 december 1729.

769-250
Mads Jensen Hvid, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Mads Jensen Hvid, og Margrethe Hansdatter af Vinding bye og sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 6 december 1729.

770-251
Hans Jørgensen af Stouby Lund og Bjerre herred i Jylland, bevilling på ægteskab udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Hans Jørgensen af Stouby Lund i Bjerre herred, og Anna Jensdatter af Linneved, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 6 december 1729.

774-257
Søren Nielsen, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Maren Sørensdatter, afg Hans Albrethsens efterleverske af Norup, udi Mortens sogn ved Randers, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet.. Hafnia den 9 december 1729.

781-263
Christen Jensen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen i Mørkholt i Gårslev sogn og Mette Sørensdatter i Store Velling i Smidstrup sogn og Kolding amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 16 december 1729.

789-268
Jacob Hansen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jacob Hansen og Ærmsgård Pedersdatter af Silkeborg amt, under det Skanderborgske rytterdistrikt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 23 december 1729.

789-269
Mads Nielsen af Jernved sogn udi Jylland, bevilling at indlade sig udi ægteskab, med sit nest sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Mads Nielsen af Plovstrup og Maren Larsdatter af Jernved sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de ere nest sødskende børn. Hafnia den 30 december 1729.

792-273
Hans Bertelsen, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Hans Bertelsen og Karen Bertelsdatter af Seest sogn og bye udi Koldinghus amt, må udi egteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 30 december 1729.

Anno 1730 - Januarius.

797-6
Thomas Hansen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Hansen af Ejstrup og Harte sogn i Koldinghus amt, og Else Christensdatter af Stubbedrup [Stubdrup, Harte sogn]i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Fredensborg den 24 januarii 1730.

797-7
Peder Jensen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og Kirsten Sørensdatter af Vetten [Vinten] bye og Tamdrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Fredensborg den 24 januarii 1730.

800-12
Peder Nielsen, ægteskabs bevilling i forbudne tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen af Øster Marup, og Maren Thomasdatter af Øster Gauner? - Øster Ganer? udi Skive sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. Fredensborg slot den 27 januar 1730.

801-16
Jes Svendsen af Fanø under Ribe stift, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jes Svendsen og Johanna Thomasdatter af Sønder Ho sogn på Fanø under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udi tredie led skal være beslægtet. Fredensborg Slot den 10 februar 1730.

802-17
Toche Pedersen af Sønder Farup i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Toche Pedersen af Sønder Farup, og Karen Michelsdatter af Lundsmark [Hviding sogn?] under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Karen Michelsdatter og fornevnte Toche Pedersens forrige hustrue, afgangne Mette Bendixdatter, skal have været sødskende børn. Fredensborg Slot den 10 februar 1730.

803-20
Peder Sørensen af Halager bye udi Vendsyssel, bevilling på ægteskab udi 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen og Anna Nielsdatter af Halager bye i Vadum sogn i Vendsyssel, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi andet og tredie led skal være beslægtede. Fredensborg Slot den 10 februar 1730.

806-25
Søren Pedersen, ægteskabs bevilling udi 2det og tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen af Flarup bye, og Karen Lauritzdatter af Hedegård udi Ydby sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet.  Fredensborg Slot den 10 februar 1730.

811-33
Thomas Simonsen af Vrensted sogn i Jylland, ægteskabsbevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Simonsen af Vrensted sogn, og Johanne Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans fader, og hendes modermoder, skal have været halv sødskende. Hafnia den 24 februar 1730.

811-34
Poul Pedersen af Koldinghus amt i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Poul Pedersen og Ellen Hansdatter, afgangne Niels Kiers enke udi Seest i Kolding amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans og hendes ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Hafnia den 24 februar 1730.

814-40
Jens Poulsen af Vollerup og Em sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Poulsen og Anna Mogensdatter, bønderfolk af Vollerup og Em sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 3 marts 1730.

814-41
Peder Sørensen, rytterbonde af Erritsø by og sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Peder Sørensen, rytterbonde af Erritsø by og sogn, og Ingeborg Laursdatter udi Stovstrup [Ullerup sogn?] i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn.  Hafnia den 3 marts 1730.

814-42
Rasmus Nielsen Drostrup af Drostrup og Rud sogn i Galten herred udi Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen Drostrup af Drostrup og Rud sogn i Galten herred udi Dronningborg amt, og Helle Mogensdatter, afgangne Peder Jensens efterleverske af Selling, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. Hafnia den 3 marts 1730.

815-43
Peder Sørensen af Øster Lyby i Skivehus amt i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen og Anna Nielsdatter, afgangne Jens Bertelsens efterleverske af Øster Lyby i Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hafnia den 3 marts 1730.

815-44
Niels Jensen af Bovlund i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen af Bovlund [Agerskov sogn?] og Bened Simonsdatter af Vellerbek [Velbæk i Jerne sogn?] i Kårup? sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn og hinanden i andet led beslægtet. Hafnia den 3 marts 1730.

824-59
Jacob Drejer constitueret by og rådstueskriver i Århus, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jacob Drejer, constitueret by og rådstueskriver i Vor kiøbstad Århus, og Anne Friis Nielsdatter sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og fornevnte Jacob Drejers, forrige ved døden afgangne hustrue på mødrene side, have været fødede af tvende sødskende børn. Hafnia den 17 marts 1730.

827-65
Peder Rasmussen af Hostrup bye og Stouby sogn i Bjerre Herred udi Århus stift, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen, og Kirsten Mortensdatter af Hostrup bye og Stouby sogn i Bjerre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne husbond Søren Jensen, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Hafnia den 17 marts 1730.

827-66
Christen Thomsen af Sellerup bye i Gaverslund sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Thomsen, rytterbonde, og Dorothea Madsdatter af Sellerup bye i Gaverslund sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. Hafnia den 17 marts 1730.

828-67
Christen Christensen Kroe af Brastrup? sogn og bye udi Viborg stift, bevilling at indlade sig i ægteskab, med den som hand i hans forrige ægteskab har begået leiermål med.
F: 4: G: A: W: at eftersom Christen Christensen Kroe af Brostrup? sogn og bye i Viborg stift i Vort land Nørre Jylland, for Os allerunderdanigst hawer andraget, at hand udi hans nu wed døden afgangne hustrues høye alder af 76 år, skal hawe begået leiermål med en hans tieneste pige wed nafn Anna Nielsdatter, og derhos allerunderdanigst anholder, at hannem allernådigst måtte tillades, med hende nu at indlade sig i ægteskab, thi hawe Wi, af særdeles Kongelig mildhed og nåde, dog uden conseqvence for andre, allernådigst bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at hand sig udi ægteskab med bemeldte Anna Nielsdatter må indlade, såfremt ellers intet befindes deres ægteskab lowligen at kunde forhindre, dog skal hand etc. Hafnia de 17de martii Anno 1730we.

831-71
Søren Andersen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Andersen, og Karen Jørgensdatter af Nebel i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Karen Jørgensdatter, skal have været i tredie led, med fornævnte Søren Andersens afdøde hustru Maren Pedersdatter, beslægtet.  Hafnia den 31 marts 1730.

839-80
Jens Larsen af Dronninglund gods i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Jens Larsen og Maren Jensdatter af Dronninglunds gods, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 21 april 1730.

840-82
Rasmus Madsen af Framlev, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Madsen, rytterbonde i Framlev, og Kirsten Jensdatter udi Lillering, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes ved døden afgangne mand Mads Rasmussen, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 21 april 1730.

845-87
Knud Larsen Wolsted af Volsted sogn i Fleskum herred i Ålborghus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at  Knud Larsen Wolsted og Maren Jensdatter af Volsted sogn og Fleskum herred i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Fredensborg slot den 1 may 1730.

845-88
Iver Jensen af  Dørup sogn udi Voerladegård sogn i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Iver Jensen, og Kirsten Jensdatter af Dørup bye udi Voerladegård sogn i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Fredensborg den 1 may 1730.

853-98
Peder Jensen af Viding [Hviding?] sogn og bye i Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen, og Karen Andersdatter af Viding [Hviding?] sogn og bye i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 12 maj 1730.

854-99
Henrich Johan Leth af Ribe stift ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Henrich Johan Leth og Sophia Kirstine Linde af Nørre Vosborg i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Hafnia den 12 maj 1730.

860-108
Niels Jørgensen af Såby i Yding sogn under det Skanderborgske rytter distrikt, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jørgensen, og Bodil Rasmusdatter, bønderfolk af Såby i Yding sogn under det Skanderborgske rytterdistrikt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at Bodil Rasmusdatters afgangne mand, og fornævnte Niels Jørgensens fader, skal have være sødskende børn lige så nær Bodil Rasmusdatter, og skal være mer bemeldte Niels Jørgensens moder pårørende. Fredensborg den 22 maj 1730.

860
Søren Michelsen af Lemming sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Michelsen, og Bodil Sørensdatter af Lemming sogn og bye i Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn.  Fredensborg den 2 juni 1730.

864-113
Niels Christensen, rytterbonde af Horsted bye Højen sogn udi det Koldinghusiske distrikt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen, rytterbonde af Horsted bye Højen sogn, og Birgitte Jensdatter af Østengård i Skibet sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans ved døden afgangne hustrues fader, og fornevnte Birgitte Jensdatters mormoder, vare half sødskende. Fredensborg den 13 juni 1730.

872-122
Lauritz Sørensen af Lisbjerg bye, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Sørensen af Lisbjerg bye og sogn udi Vester Lisbjerg herred, og Anna Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anna Jensdatter, skal være hans afgangne hustrues nest sødskende barn. Fredensborg den 30 juni 1730.

874-124
Jens Jensen Schårup af Vester Han herred, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Schårup, og Margrethe Jensdatter af  Øsløs sogn og Vester Hanherred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Fredensborg den 30 juni 1730.

873-125
Terchel Pedersen af Hem sogn og by udi Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Terchel Pedersen af Hem sogn og bye udi Skanderborg amt, og Karen Olufsdatter af Skanderup sogn udi bemelte Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Fredensborg den 30 juni 1730.

874-126
Jens Christensen af Nordby sogn på Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Barbara Nielsdatter bønderfolk af Nordby sogn på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Fredensborg Slot den 30 juni 1730.

879-134
Christen Simonsen Toftgård ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Simonsen Toftgård, soldat under Vores Ålborghusiske National regiment til fods, og Johanne Svendsdatter, begge af Øster Hassing sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Fredensborg den 7 juli 1730.

880-136
Peder Hansen af Emmerlev i Ribe Stift ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen, og Anne Margrete Pedersdatter af Emmerlev i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 7 juli 1730.

881-137
Tarren Peters fra Landeførde, resolution anl at hvad Hans Mayt er hiemfalden, af hendes søn Peter Peters boe, formedelst leirmål i sit ægteskab, hannem er skienket, så og tilladelse at hand må indlade sig i nyt ægteskab, uagtet den ergangne skilsmisse dom.

Eftersom Tarren Peters fra Westerlands Føhrde, for Os allerunderdanigst klageligen hawer andraget, hworledes, formedelst, et af hendes søn wed nawn Peter Peters i hans ægteskab begangne lejermål, er imellem ham og hans hustrue til Riber capitels ret den 31 may nestafwigte, falden en skilsmisse dom, så at hun, men ikke hand, sig i andet ægteskab må indlade, hworower også alle hans midler og effecter skal wære blewen seqvestereret, og hans hustrue, samt hendes fader Niels Volchersen til disposition betroet, og hworwed bemeldte Tarren Peters hendes lewnets midler også skal wære betagen, og bemelte hendes søn sig ud af landet af frygt for arrest skal hawe begiwet. Så hawe Wi, efter forbemelte Tarren Peters herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af særdeles Kongelig mildhed og nåde, allernådigst skienket og efterladt, såsom Wi og hermed skienke og eftergiwer meerbemeldte Peter Peters, hos Os, formedelst owenmeldte af ham begangne leiermåls forseelse efter lowen af hans boe hiemfalder; Og wille Wi herhos allernådigst at de heele boes midler og effecter, skal wed birkefogeden Christian Nicolai Papke skiftes og deslige udi twende liige deele imellem fornewnte Peter Peters og hans fraskilte hustru; Så bewilge Wi og hermed allernådigst, at atterbemelte Peter Peters, må sig, uanseet fornewnte ower hannem ergangne dom, igien udi et andet og nyt ægteskab indlade, når det lowligen skee kand, og efter at owenmeldte skifte og deeling først skeed er. Hworefter alle wedkommende sig allerunderdanigst hawer at rette, ey giørendes herudinden hinder eller forfang i nogen måde, under  Vor Hyldest og nåde. Skrewet etc. Fredensborg den 7 Juli 1730

881-138
Niels Pedersen af Holmsland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Anna Madsdatter fra Holmsland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 14 juli 1730.

882-139
Joaschim Christian Wogatius, fra Brøns sogn under Ribe stift, bewilling at ægte den som hand i sit forrige ægteskab har begået leiermål med.
F: 4: G: A: W at Wi, efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af særdeles Kongelig mildhed og nåde, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade at, Joachim Christian Wogatius, land soldat fra Brøns sogn under Ribe stift i Vort land Nørre Jylland, og Barbara Hansdatter må, udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand hende i sit forrige ægteskab, og medens hans hustrue war udi lewende liwe, skal hawe beswangret, og derfore udstået Kirkens disciplin, dog skal de etc. Hafnia den 14 julii Anno 1730

882-140
Jens Jensen af Hals sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen, og Sophia Andersdatter af Hals sogn udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Hafnia den 14 juli 1730.

883-141
Niels Christensen Bindslev sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen, og Helle Christensdatter af Søttrup [i] Bindslev sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 14 juli 1730.

883-142
Jens Jensen Balle af Labing bye i Skanderborg rytterdistrikt, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Balle, rytterbonde af Labing bye i Skanderborg rytterdistrikt, og Dorothea Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 14 juli 1730.

899-159
Jens Jensen af Langskov sogn i Koldinghus amt, udi Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Jep Jensen, og Anna Christensdatter af Langskov sogn i Koldinghus amt og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Gottorp Slot den 16 august 1730.

899-160
Niels Larsen Woldsted af Volsted sogn, Ålborghus amt og Fleskum herred, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Larsen Woldsted, og Kirsten Hendrichsdatter Woldsted af Volsted sogn i Ålborghus amt Fleskum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Gottorp den 16 august 1730.

908-176
Niels Christensen og Maren Christensdatter af Jylland, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen, og Maren Christensdatter af Øster Vandet sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi andet led, skal være beslægtet. Ottense Slot den 13 september 1730.

908-177
Rasmus Ollesen Borum og Kirsten Nielsdatter Fregerslev af Jylland, bevilling på ægteskab i andet led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Ollesen Borum af Borum sogn Framlev herred og Skanderborg amt, og Kirsten Nielsdatter Fregerslev, af Fregerslev bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og hverandre udi andet led beslægtede. Ottense Slot den 13 september 1730

911-181
Terman Hansen af Farup sogn og by i Riberhus Amt, ægteskabs bewilling i tredie led.
F: 4: G: A: W, at Wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst hawe bewilget og tilladt, så og hermed bewilge og tillade, at Terman Hansen og Dorothe Christens Datter, bønderfolk af Farup sogn og by i Riberhus Amt i Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal wære hinanden udi tredie led beslægtede; Dog skal de først på behørige steder bewiisligt giøre, at de hwerandre ei nærmere end som herowen er meldet, udi slægt eller swogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til neste Hospital udgiwe, såfremt de denne Vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydende etc. Ottense den 13 September 1730.

Film fra Rigsarkivet:

M 460493

Jyske registre – ægteskabs bevillinger.

Anno 1730:

4
Niels Thomsen af Brejning by i Gaverslund sogn og Koldinghus birk. Ægteskabs bevilling i forbudne led.

Gør alle vitterligt, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Niels Thomsen og Maren Sørensdatter af Brejning bye i Gaverslund sogn og Koldinghus birk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været sødskendebørn; Dog skal de først på behørige steder bisviisligt giøre, at de hverandre ey nærmere end som heroven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Frederiksborg den 10 november 1730.

5
Søren Michelsen af Lemming sogn og bye, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Michelsen af Lemming sogn og bye, og Johanne Nielsdatter af Serup sogn og by i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næstsødskende børn.   Frederiksborg den 10 november 1730.

6
Lydech Sørensen på Læsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lydech Sørensen og Ingeborg Pedersdatter, bønderfolk på Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.   Frederiksborg den 10 november 1730.

7
Jens Nielsen af Hyllested sogn og by i Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Kirsten Nielsdatter af Hyllested sogn og bye i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 10 november 1730.

8
Christen Madsen af Haverslev sogn og Tanderup by i Han Herred, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Madsen af Haverslev sogn og Tanderup bye og Han Herred, og Kirsten Andersdatter af Vester Ullerup bye i Vester Thorup sogn og Han Herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Christen Madsens ved døden afgangne hustrue, og bemeldte Kirsten Andersdatter skal have været næst sødskende børn.   Frederiksborg den 10 november 1730.

9
Christen Clemensen af Nordby på Samsø ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Clemensen og Bodil Sørensdatter, bønderfolk fra Nordby på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Frederiksborg den 10 november 1730.

10
Jens Jensen af Dronningborg amt og birk i Mellerup sogn, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen, og Maren Laursdatter af Dronningborg amt og birk og Mellerup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 10 november 1730.

12
Jens Rasmussen af Barrit sogn udi Stjernholm amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og Maren Jørgensdatter udi Stagsrode by og Barrit sogn udi Bjerre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Maren Jørgensdatters  forhen ved døden afgangne mand Rasmus Hansen, og fornævnte Jens Rasmussen vare sødskende børn. Frederiksborg den 10 november 1730.

13
Knud Nielsen af Dover sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling udi forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Nielsen, og Dorothea Pedersdatter af Dover sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans afdøde hustrue, og forbemelte Dorthea Pedersdatter, skal have været sødskende børn.   Frederiksborg den 10 november 1730.

15
Eschild Thomesen Møldgård og Anna Christensdatter Smedsgård af Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Eschild Thommesen Mølgård, og Anna Christensdatter Smedsgård, bønderfolk af vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi andet og tredie led skal være beslægtede.    Frederiksborg den 10 november 1730.

16
Jens Poulsen og Maren Christensdatter fra Nørre Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Poulsen af Dybe sogn i Vandfuld herred i vort land Nørre Jylland, og Maren Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 10 november 1730.

22
Anders Thomesen af Caløe amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Thomesen af Hevringsholm stamhuses gods udi Calø amt og Vivild sogn og by, og Anna Thomasdatter, afgangne Anders Hansens efterleverske af bemeldte Vivild, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anders Thomesen og fornævnte Anna Thomasdatters forrige ved døden afgangne mand Anders Hansen, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia den 17 november 1730.

23 side 19
Christen Christensen på Alsøe [Als] ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen af Helvet Notmark, og Kirsten Pedersdatter af Atzerballig Skou [Asserballe skov] på vort land Alsøe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Christen Christensen og bemelte Kirsten Pedersdatters, forrige ved døden afgangne husbonde, skal have været hinanden i andet led beslægtet. Hafnia den 17 november 1730.

42
Hr Oluf Rasch, ægteskabsbevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at hr Oluf Rasch, sognepræst til Urlev, Dalby og Stenderup menigheder i Århus stift, og Ulrica Sophia Ibsen, må udi ægteskab sammenkomme uanset, at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Hafnia den 22 december 1730.

43
Peder Jefsen af Gesing i Skærbæk sogn og Haderslev amt under Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Jefsen og Margrethe Nielsdatter af Gesing i Skærbæk sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 22 december 1730.

44
Peder Pedersen Kiærum af Vester Vedsted menighed i Ribe stift, ægteskabsbevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Kiærum, og Barbara Pedersdatter Parup, bønderfolk af Vester Vedsted udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Hafnia den 29 december 1730.

Anno 1731 – Januarius:

1
Christen Nielsen af Vester Brønderslev sogn i  Jerlev herred, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen, og Maren Christensdatter af Vester Brønderslev sogn udi Jerlev herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Hafnia 5 januar 1731.

2
Martin Andersen af Vebbestrup sogn i Ålborghus amt ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Morten Andersen, og Bodel Andersdatter af True by i Vebbestrup sogn og Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia den 5 januar 1731.

8
Mouritz Sørensen af Calø amt ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Mouritz Sørensen og Maren Rasmusdatter af Caløe amt i Villersø sogn og by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 12 januar 1731.

9
Jep Pedersen af Koldinghus amt ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jep Pedersen af Frerup? [Frirup?] og Kirsten Jensdatter af Kundsbøl?, Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Hafnia 12 januar 1731.

10
Poul Nielsen af Thy ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Poul Nielsen, og Gedsche Andersdatter af Vester Vandet sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 12 januar 1731.

16
Niels Christensen af Albæk sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen, og Anna Christensdatter, bønderfolk af Lyngså by og Ålbæk sogn i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Hafnia 19 januar 1731,

20
Laust Jensen af Varde, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Laust Jensen, og Maren Jensdatter afgangne Jens Nielsens Bondebergs efterleverske, af vor kiøbstad Varde, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 26 januar 1731.

21
Rasmus Jensen Klog af Sjelle bye i det Skanderborgske distrikt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Jensen Klog, rytterbonde af Sjelle by i det Skanderborgske distrikt, og Johanne Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet og tredie led skal være beslægtet. Hafnia 26 januar 1731.

22
Jens Andersen af Tvilum sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen, og Anna Christensdatter af Tvilum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 26 januar 1731.

31
Christen Michelsen af Fjends herred i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Michelsen, og Bodel Madsdatter af Mønsted udi Fjends herred, i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet.  Hafnia 3 februar 1731.

32
Lorentz Nielsen Tydsk af Kolding, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Lorentz Nielsen Tydsk, og Kiersten Andersdatter af vor kiøbstad Kolding må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hianden udi 3die led beslægtet. Hafnia 3 februari 1731.

33
Niels Nielsen af Refs? sogn, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen af Refs? [Rested] sogn, og Johanne Pedersdatter af Karbye sogn på Mors, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Hafnia 10 februar 1731.

34
Niels Pedersen af Karby sogn på Mors, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen af Karby sogn på Mors, og Karen Nielsdatter af Refs sogn [Revs i Hurup?]i Thy , må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 10 februar 1731.

35
Peder Nielsen af Ølsted sogn og by i Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen af Ølsted sogn og by, og Maren Mortensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Hafnia 10 februar 1731.

36
Søren Gregersen af Trelde by i Elbo herred, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Søren Gregersen af Trelde by i Eld [Elbo] herred, og Sidtzel Marchusdatter af Vinding by, Holmans herred i Koldinghus birk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Hafnia 10 februar 1731.

46
Hans Frandsen af Tarum? i Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Hans Frandsen af Tarum og Biredthe Eskesdatter af Hostrup sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Hafnia 16 februar 1731.

47
Jep Jepsen Brevig af Bjødstrup i Ribe stift [Gjellerup sogn?], ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jep Jepsen Brevig og Kirstine Thomasdatter Lund, bønderfolk af Bjødstrup i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at  de skal være søskende børn. Hafnia den 16 februar 1731.

62
Jørgen Sørensen af Glud sogn, i Nørre Jylland, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Sørensen, og Birgitte Hansdatter af Glud sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de udi tredie led ere besvogret. Hafnia den 2 marts 1731.

63
Christen Sørensen af Loum? sogn i Vester herred i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen, og Bodel Poulsdatter af Loum? sogn i Vester herred i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme,  uanset at de skal være hinanden  udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia 2 marts 1731.

64
Jens Pallesen af Varde, ægteskabs bevilling i andet og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Pallesen, og Karen Nielsdatter af vor kiøbstad Varde, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Hafnia 9 marts 1731.

65
Niels Pedersen af Saksild sogn i Åkier amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen, og Johanne Michelsdatter, afgangne Jacob Thuesens efterleverske af Saksild sogn og by i Hads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet.   Hafnia 9 marts 1731.

66
Anders Nielsen af Vester Vandet sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Nielsen, og Christence Mortensdatter ved Klitmøllen [Klitmøller] udi Vester Vandet sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Hafnia 9 marts 1731.

67
Peder Henrichsen af Volsted sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Henrichsen, og Johanne Gundersdatter af Volsted sogn og bye i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Hafnia 9 marts 1731.

68
Knud Jensen Paag, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Jensen Paag og Anna Barbra, afgangne Povel Nielsens enke på Strib, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskendebørn. Hafnia 9 marts 1731.

70
Niels Andersen af Nørre Jylland, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen, og  Anne Nielsdatter af Erslev sogn og by på Mors, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Hafnia 16 marts 1731.

81
Jens Christian Nielsen Schiøt af Randers bevilling, at lade sig vie af en uvedkommende præst.
C6tus G a v, at vi allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Jens Christian Nielsen Schiøt og Mette Salemonsdatter Fogt,  [Palemonsdatter?] af vor kiøbstad Randers må, af hvilken præst de dertil kan formå, uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammen vies, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne  forhindre, dog at den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme samme vielse at forrette, desligeste Kirken og dens øvrige betjente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, der over i deres rettighed intet skal afgå. Givet Resid Hafnia 30 marti 1731.

84
Biørn Lauritzen af Byrum sogn på Læsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Biørn Lauritzen af Byrum sogn på Læsø udi Viborg stift, og Maren Laursdatter på bemelte Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uansete at hans faders moder, og hendes faders moder, have været tvende søstre. 16 aprilis 1731.

85
Søren Jørgensen af Trelde i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Jørgensen, rytterbonde af Trelde i Koldinghus amt, og Anne Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anne Nielsdatters moder, og fornevnte Søren Jørgensen, skal være søskende børn.    Hafnia 6 april 1731.

86
Jens Christensen af Vinderslev sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen, og Anna Christensdatter af Vinderslev sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 6 april 1731.

87
Niels Poulsen af Øster Lisbjerg herred i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Poulsen, og Maren Sørensdatter af Kankbølle i Øster Lisbjerg herred og Kalø amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Hafnia 6 april 1731.

105
Thomas Jørgensen af Hjarup sogn og bye i Koldinghus amt i Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Thomas Jørgensen, og Else Larsdatter af Hjarup sogn og by udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Hafnia 21 april 1731.

117
Poul Pedersen Skanderup af Nørre Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Poul Pedersen Skanderup, rytterbonde i Skanderup sogn udi Koldinghus amt, og Ingeborg Gregersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Hafnia 11 maj 1731.

118
Oluf Thomsen af Vidstrup sogn i Nørre Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Oluf Thomsen af Vidstrup sogn og bye udi Vennebjerg herred i Vendsyssel, og Maren Stephensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Maren Stephensdatter, skal udi tredie led være beslægtet med et qvinde menneske, navnlig Johanne Lauritzdatter, som han for nogen tid siden skal have besvangret. Hafnia 11 maj 1731.

119
Niels Nielsen af Vejlby udi Vester Lisbjerg herred ved Århus, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen, og Sidsel Christensdatter af Vejlby i Vester Lisbjerg herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.  Hafnia 11 maj 1731.

125
Søren Pedersen af Skanderborg rytter district, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen, og Maren Jensdatter, bønderfolk af det Skanderborgske district udi Sjelle, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Rosenborg slot den 18 maj 1731.

140
Niels Jensen af Vrejlev sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen, og Ellin Svendsdatter af Sønderby i Vrejlev sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.  Rosenborg Slot 25 maj 1731.

141
Lauritz Sørensen af Tjæreborg udi Riberhus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Sørensen, og Karen Frantzdatter af Tjæreborg udi Riberhus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Karen Frantzdatter, og fornævnte Lauritz Sørensens afgangne hustru, vare søskende børn.  Rosenborg  Slot den 25 maj 1731.

142
Terckild Christensen af Øster Snede sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Terckild Christensen, og Maren Madsdatter af Øster Snede sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg slot den 1 juni 1731.

143
Iver Thomesen boende ved Nybro i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Iver Thomesen og Dorothe Christine Christensdatter, bønderfolk boende ved Nybro [findes i flere sogne] udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Dorothe Christine Christensdatter, og fornævnte Iver Thomesens,  afgangne hustrue skal have været næst søskende børn. Frederiksborg Slot den 1 juni 1731.

144
Lars Schipper af Hobro, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lars Schipper, og Karen Kirstine Nielsdatter Selmer af vor købstad Hobro, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtet.  Frederiksborg den 1 juni 1731.

150
Jacob Pedersen, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jacob Pedersen af Purup by [Østbirk sogn] ved vor købstad Horsens, og Mette Olufsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Fredensborg slot den 15 juni 1731.

160
Niels Hansen af Vadum sogn og Vendsyssel, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen, og Kirsten Lauritzdatter af Vadum sogn udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg slot den 22 juni 1731.

177
Jens Olufsen Krogsgård af Samsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Olufsen Krogsgård, og Anna Jensdatter, afgangne Axel Andersens efterleverske af Tranebjerg sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn.  Antvorskov Slot den 28 juni 1731.

186
Christian Andersen af Hunstrup, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Christian Andersen, og Kirstine Christensdatter af Hunstrup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Rendsborg stad og fæstning  den 10 juli 1731.

187
Hans Nielsen af Fielderup by i Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen, og Volborg Christensdatter af Fielderup [Fjellerad] udi Gunderup sogn udi Fleskum herred i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Voldborg Christensdatter, skal have haft til ægte, fornævnte Hans Nielsens afgangne faders halv søsters søn, afgangne Lauritz Rasmussen.  Flensborg 10 juli 1731. [Sted jvnf bilag i Landsarkivet i Viborg]

192
Hans Olufsen af Barrit sogn i Stjernholm amt, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Hans Olufsen, og Karen Jensdatter af Barrit sogn og bye i Stjernholm amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet.  Koldinghus slot den 16 juli 1731.

200
Christen Christensen Uhrenholt, opreisning formedels begangen leyermåls forseelse i forbudne led, og bevilling på ægteskab.
Vi have, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade, Christen Christensen Uhrenholt og Anne Jensdatter Visborg fra vort land Nørre Jylland, som skal være søskende børn, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse, så og der hos allernådigst bevilge og tillade, at de, des uagtet udi ægteskab må sammenkomme, dog skal de først på behørige steder beviisligt gøre, at de hverandre ei nærmere, end som heroven er meldet, udi slegt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til neste Hospital udgive, såfremt den denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydende etc. Rosenborg den 30 juli 1731.

201
Niels Pedersen af Hjardemål i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen, og Anne Jensdatter af Hjardemål, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder, og hendes moder skal være søskendebørn, og de hinanden således i andet led beslægtet. Rosenborg den 30 juli 1731.

202
Thomas Povelsen på Løng [Lyng?]  i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i die og 4de led.
Bevilger og tillader, at Thomas Povelsen og Anna Hansdatter på Løng [Lyng?] i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die og 4de led beslægtet. Rosenborg den 30 juli 1731.

203
Christen Rasmussen Balle af Tilst sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Rasmussen Balle, og Kirstine Jensdatter af Geding udi Tilst sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og 3die led beslægtet. Rosenborg den 30 juli 1731.

213
Hr Mouritz Høyer, sognepræst til Uldum og Langeskov menigheder, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at hr Mouritz Offeson Høyer, sognepræst til Uldum og Langeskov menigheder, og Eva Maria Clausdatter Castan, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg den 10 august 1731.

218
Jørgen Andersen af Alrø sogn i Åkier amt i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Andersen og Elle Pedersdatter af Alrø sogn i Åkier amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg slot den 17 august 1731.

223
Christen Nielsen Schierbech af Lundenæs og Bøvling amt, ægteskabs bevilling i 3dsie led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen Schierbech, og Johanne Jensdatter, bønderfolk af Lundenæs herred, og Bøvling amt udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Rosenborg den 24 august 1731.

236
Regimentzvartermester Johan Christopher Thiim af Ålborg, ægteskabs bevilling i andet og 3die led.
Bevilger og tillader, at regimentzqvartermester Christopher Thiim, og Sophie Kirstine Hauch af vor købstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de  skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet.  Fredensborg den 7 september 1731.

238
Michel Hansen af Mandø ved Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Hansen og Mette Hansdatter, bønderfolk af Mandø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 7 september 1731.

239
Christen Andersen Drasbeck af Klitmøller by og Vester Vandet sogn i Thy, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen Drasbeck og Ellen Mortensdatter Broe, bønderfolk af Klitmøller bye og Vester Vandet sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. , Fredensborg den 7 september 1731.

245
Søren Andersen af Nørre Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Andersen og Karen Jensdatter af Nebel by Rårup sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Karen Jensdatter skal være søskende barn, til fornævnte Søren Andersen afdøde hustru Kirsten Rasmusdatter. Fredensborg slot den 21 september 1731.

254
Frantz Sørensen af Nors sogn udi Thy, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Frantz Sørensen, og Maren Michelsdatter af Nors sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 28 september 1731.

255
Michel Hansen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Hansen, og Maren Thomasdatter af Tiset udi Gram sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtet. Fredensborg slot den 28 september 1731.

256
Christen Pedersen af Bording sogn udi Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen, og Bodel Christensdatter af Bording sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Christen Pedersen skal have været søskende barn, til bemelte Bodel Christensdatters afgangne husbond, Peder Nielsen. Fredensborg den 28 september 1731.

262
Niels Friderichsen på Fanø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Friderichsen og Kirsten Larsdatter af Sønder Ho sogn på Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden beslægtet udi tredie led. Frederiksborg den 6 oktober 1731.

263
Rasmus Nielsen af Tranebjerg sogn på Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen, og Dorthe Sørensdatter, bønderfolk af Tranebjerg sogn udi grevskabet Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 6 oktober 1731.

264
Mads Poulsen af Nissum sogn udi Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mads Poulsen, og Mette Pedersdatter af Nissum sogn [Nørre Nissum] i Skodborg herred og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskendebørn. Frederiksborg slot den 6 oktober 1731.

269
Christian Sadalin, sognepræst til Sorte Brødre menigheder i Viborg, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at hr Christian Sadalin, [Sadolin?] sognepræst til Sorte Brødre menighed udi vor købstad Viborg, og Ellen Chatrine Hiersing, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende og hinanden udi 3die led beslægtet.  Frederiksborg den 12 october 1731.

270
Bertel Madsen af Egeskov i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Bertel Madsen af Egeskov? udi Koldinghus amt, og Anna Jensdatter af Trelde by i bemelte Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Fredensborg den 12 oktober 1731.

280
Peder Pedersen af Fårup i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen af Fårup, og Anna Villumsdatter af Brandstrup [Vindum sogn] i Meddelsom herred i Halds amt i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.  Frederiksborg den 2 november 1731.

289
Herløv Jensen Bamberg af Skanderborg, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Herlov Jensen Bamberg, og Karen Pedersdatter af Skanderborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.  Frederiksborg den 16 november 1731.

292
Morten Mogensen af Nørre Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Morten Mogensen, og Helle Nielsdatter af Hølken by i Bjerager sogn og Hads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Helle Nielsdatters, forhen ved døden afgangne mand, og bemelte Morten Mogensen skal have været halv søskende børn.  Frederiksborg slot den 23 november 1731.

301
Friderich Jensen af Fredericia, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Friderich Jensen, kiøb og handelsmand udi vor Stabelstad Fredericia, og Anne Lucia Lauritzdatter Falchenberg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Friderich Jensens ved døden afgangne hustrue, og bemelte Anne Licia Lauritzdatter Falchenbergs moder, var søskende børn. Frederiksborg 30 november 1731.

305
Jens Jensen af Tånum sogn og by i Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilge og tillade, at Jens Jensen, og Karen Rasmusdatter af Tonum [Tånum?] sogn og by udi Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Frederiksborg den 7 december 1731.

316
Peder Nielsen Jepsen af Sønder Ho ved Ribe, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilge og tillade, at Peder Nielsen Jepsen og Mette Nielsdatter af Sønder Ho ved Ribe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 14 december 1731.

317
Niels Christen Tudved af Ovstrup by og Egtved sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilge og tillade, at Niels Christensen Tudved, og Johanne Christensdatter af Ovstrup by i Egtved sogn, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 14 december 1731.

Anno 1732:

2
Hans Pedersen af Lystrup i Caløe amt, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilge og tillade, at Hans Pedersen af Lystrup, og Dorthe Jensdatter af Elsted af Caløe amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 4 januar 1731.

No 2 står 2 gange.

3
Jørgen Christensen af Henne sogn i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilge og tillade, at Jørgen Christensen, og Anna Jensdatter af Staersøe [Stavsø] udi Henne sogn og Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.  Frederiksborg den 4 januar 1732.

4
Niels Jensen af Øster Tørslev sogn og by i Mariager amt, opreisning formedelst begangne leiermål i tredie led, og bevilling på ægteskab.
C6tus G a v, at vi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af Kongelig mildhed og nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt Niels Jensen og Johanne Jensdatter af Øster Tørslev sogn og by udi Mariager amt og Gjerlev herred, som hinanden udi tredie led skal være beslægtet, deres med hinanden begangne leiermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilge og tillade, at de desuagtet udi ægteskab må sammenkomme. Frederiksborg den 4 januar 1732.

12
Niels Pedersen af Harlev sogn i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilge og tillade, at Niels Pedersen, og Kirsten Pedersdatter Leth af Harlev sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg den 26 januar 1732.

15
Peder Sørensen Schouenberg af Gierslef [Gårslev?]  i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilge og tillade, at Peder Sørensen Schouenberg, og Kirsten Madsdatter af Gierslef? i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes ved døden afgangne mand Anders Tomsen, og benævnte Peder Sørensen Schouenberg, skal have været søskende børn.  Frederiksborg den 1 februar 1732.

16
Peder Hansen Horsens af Ribe stift ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen Horsens, og Dorthe Jochumsdatter af  Gredsted by og Jernved sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han tilforn skal have begået leiermål med fornævnte Dorthe Jochumsdatters nest søskende barn, som nu ved døden er afgangen.  Frederiksborg den 1 februar 1732.

19
Søren Thomesen af Siim by i Dover sogn under det Skanderborgske rytterdistrikts, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Søren Thomesen, og Anna Laursdatter afgangne Joen Nielsens efterladte enke af Siim by i Dover sogn, under det Skanderborgske rytterdistrikt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 8 februar 1732.

27
Hr Povel Mortensen Borrebye, capellan i Varde, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at hr Povel Mortensen Borrebye, capellan i vor købstad Varde, og Dorthe Bendixdatter Borrebye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være halv søskende børn.  Frederiksborg den 15 februar 1732.

35
Morten Jensen på Samsø, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at  Morten Jensen ,og Margretha Jensdatter af Tranebjerg sogn på Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 29 februar 1732.

41
Søren Christensen af Års? Ål? sogn og by i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen og Maren Pedersdatter af Års? Ål? by og sogn udi Ribehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.  Frederiksborg den 7 marts 1732.

46
Niels Pedersen af Lystrup, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen, og Maren Jørgensdatter af Lystrup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 21 marts 1732.

47
Jens Larsen Bramsgård af Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Larsen Bramsgård af Dybe sogn, og Margrethe Pedersdatter Nørgård i Vandborg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn.  Frederiksborg den 21 marts 1732.

62
Peder Sørensen på Læsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen, og Else Svendsdatter, bønderfolk på vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Frederiksborg den 28 marts 1732.

69
Hans Christensen af Gånsager i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Hans Christensen af Gånsager [Vodder sogn], og Maria Iversdatter af Fjersted? udi Hviding herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 4 april 1732.

73
Anders Knudsen af Brøns herred i Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Knudsen af Brøns, og Else Christensdatter af Gånsager udi Hviding herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 4 april 1732.

78
Laurs Andersen af Skytterup [Skøttrup] by og Børglum sogn, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Laurs Andersen, og Maren Jørgensdatter af Skøttrup by og Børglum sogn udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Frederiksborg den 12 april 1732.

79
Iver Jepsen af Skanderup udi Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Iver Jepsen, og Margaretha Jespersdatter af Skanderup udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 12 april 1732.

83
Peder Lauritzen af Tvede sogn på Mols i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen og Maren Madsdatter, bønderfolk af Tvede sogn i Mols herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 25 april 1732.

93
Jørgen Pedersen af Bregninge sogn på Ærø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Pedersen, og Kirsten Rasmusdatter Bregninge sogn på vort land Ærø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Jørgen Pedersens moders fader, og Kirsten Rasmusdatters forrige mands fader, skal have været søskende børn. Frederiksborg den 10 maj 1732.

Notat:
Denne er af forseelse indført og findes på sit rette sted i obne breve register.

94
Giry Syncken af Nebel by på Amrum under Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Giry Syncken, og Ellen Tuyen af Nebel by på Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 10 maj 1732.

103
Ole Hansen af Lønne sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Ole Hansen og Kirsten Jørgensdatter, bønderfolk af Lønne sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at fornævnte Ole Hansens ved døden afgangne hustrue og fornævnte Kirsten Jørgensdatter skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Fredensborg den 30 maj 1732.

105
Jens Terkelsen af Vestervig amt og sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Terkelsen, og Karen Christensdatter af Vestervig amt og sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Fredensborg den 30 maj 1732.

116
Christian Sommer, ridefoged på Bidstrup, bevilling at må lade sig vie af en uvedkommende Præst.
C6tus G a v, at vi efter allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at Christian Sommer, ridefoged ved Bidstrup og Anne Marie Erichsdatter Giørup, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken Præst de der til godvilligen kan formå, når den påbudte accise efter consumpt forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen, at kunne forhindre. Desligeste, at den rette sognepræst som det ellers kunne tilkomme samme vielse at forrette, samt Kirken og dens betiente, såvel som Skolen, fattige og andre vedkommende, derved intet i deres rettigheder afgår. Forbydendes etc. Fredensborg den 13 juni 1732.

118
Lauritz Hansen, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Hansen af Faschegraf [Fakkegrav Stouby sogn], og Anne Lauritsdatter af Stouby sogn i Århus Stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at skal være hinanden udi andet led beslægtet. Frederiksborg den 20 juni 1732.

131
Knud Nielsen Klit af Stadil sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Nielsen Klit, og Karen Graversdatter af  Stadil sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og fornevnte Knud Nielsen Klits ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 4 juli 1732.

139
Poul Christensen af Kiær i Humlum sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Poul Christensen af Kiær i Humlum sogn, og Johanne Christensdatter af Kropgård [Krogsgård] i Guddum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Rosenborg den 12 juli 1732.

144
Peder Pedersen af Sønder Ho ved Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Anna Thomasdatter af Sønder Ho ved Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 18 juli 1732.

145
Erich Sørensen af Lillevorde sogn i Fleskum herred i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Erich Sørensen og Kirsten Sørensdatter, bønderfolk af Lille Vorre [Lillevorde] sogn og Fleskum herred udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Fredensborg den 18 juli 1732.

150
Ole Pedersen af Vittrup by i Ålborg  hus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Ole Pedersen og Johanne Christensdatter af Vittrup by, Børglum sogn udi Ålborg hus, amt må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Fredensborg den 25 juli 1732.

154
Gregers Christensen af Vester Skovlund og Sahl sogn i Hardsyssel udi Jylland ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Gregers Christensen og Vester Skouling  [Vester Skovlund] og Sahl sogn udi Hardsyssel, og Mette Pedersdatter af Åle i fornævnte sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 1 august 1732.

156
Niels Jensen af Bislev sogn og by, ægteskabs bevilling udi tredie og fierde led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen, og Maren Nielsdatter af Bislev sogn og by, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie og fierde led beslægtet. Fredensborg den 8 august 1732.

157
Juel Eskildsen af Viby på Marselisborg gods udi Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og tredie led.
Bevilger og tillader, at Juel Eskildsen, og Anna Pedersdatter af Viby på Marselisborg gods, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Fredensborg den 8 august 1732.

163
Niels Knudsen af Gunderup sogn, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Knudsen, og Maren Christensdatter af Fjellerad by udi Gunderup sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest søskende børn, og således hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 15 august 1732.

164
Niels Rasmussen af Hårby i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Rasmussen af Hårby, og Maren Jensdatter af Nørre Vissing i Veng sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Niels Rasmussens afgangne hustrue, og bemeldte Maren Jensdatter, deres forældre skal have været halv søskende. Fredensborg den 15 august 1732.

165
Niels Nielsen af Hue? [Hoe?] under Riberhus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen af Hoe? udi Riberhus amt, og Kirsten Hansdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 15 august 1732.

166
Palme Ellingsen Vegager af Kryds herred i Aggerhus [slettet] stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Palme Ellingsen Vegager, og Anna Ellingsdatter Trommol af Kryds? herred udi Aggershus stift i vort rige Norge, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.   Fredensborg den 15 august 1732.

173
Christen Iversen af Tranum sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Iversen, og Dorte Olufsdatter af Tranum sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 22 august 1732.

174
Christen Mouridsen af Møllegård i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Mouritsen af Møllegård, og Maren Madsdatter af Husbye [Kettrup sogn?] i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst søskende børn. Fredensborg den 22 august 1732.

179
Christian Lerche, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Christian Lerche, og jomfrue Hilleborre Levine Holck, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Christian Lerches moder, og bemelte jomfrue Hilleborre Levine Holck, vare søskende børn. Fredensborg den 29 august 1732.

180
Søren Sørensen af Dagstrup i Hvilsager sogn og Sønder Hald herred udi Calø amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen, og Giertrud Lauritzdatter af Dagstrup udi Hvilsager sogn i Sønder Hald herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Giertrud Lauritzdatter, og benævnte Søren Sørensens afg hustru skal have været nær søskende børn. Fredensborg den 29 august 1732.

183
Niels Jensen Bou af Læsø, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen Bou, og  Margrethe Nielsdatter Gay, bønderfolk af Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led på begge sider beslægtet. Hirtzholm den 19 september 1732.

184
Hans Truelsen af Hviding sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Hans Truelsen, og Anna Thomasdatter af Hviding sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtet. Hirtzholm den 10 september 1732.

185
Frederich Leth på Kovstrup, bevilling at må lade sig vie af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Friderich Leth på Kovstrup [hovedgård], og Biergitte Kierstine Damstrøm af Visbye i Ålborg stift, må uden  foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de der til godvilligen kan formå, når den påbudte accisse efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen, at kunne forhindre. Hirtzholm den 19 september 1732.

190
Hans Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen, og Maren Christensdatter af Stavning sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder og hendes fader vare søskende børn. Fredensborg den 3 oktober 1732.

196
Peder Michelsen af Sønder Sejerslev i Emmerlev sogn udi Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Michelsen, og Gunder Hanses, bønderfolk af Sønder Sejerslev udi Emmerlev sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Peder Mikkelsen, og bemelte Gunder Hanses, ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 10 oktober 1732.

197
Laurs Sørensen True af True by i Brabrand sogn i Havreballe gårds amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Laurs Sørensen True, og Else Sørensdatter af True by i Brabrand, sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 10 oktober 1732.

198
Christen Pedersen af Harres i Brede sogn og Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen af Harres i Brede sogn, og Gonder Tygersdatter af Kringlum i Ballum sogn af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 10 oktober 1732.

201
Peder Rasmussen af Falling i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen af Falling og Anna Nielsdatter af Ålstrup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 17 oktober 1732.

202
Peder Rasmussen af Fårup by Torsager sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling udi tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen af Fårup by, Torsager sogn i Århus stift, og Karen Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 17 oktober 1732.

207
Jens Simonsen af Obbekær i Fole sogn og Riberhus amt, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Simonsen, og Anna Tøstesdatter af Obbekær i Fole sogn og Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Fredensborg den 24 oktober 1732.

[Obbekær er et selvstændigt sogn].

208
Peder Sørensen Lassen af Lisbjerg udi Vester Lisbjerg herred i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led. 
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen Lassen, og Johanne Nielsdatter af Lisbjerg udi Vester Lisbjerg herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemeldte Johanna Nielsdatters ved døden afgangne mand, Jens Sørensen Knud? og fornevnte Peder Sørensen Lassens morbroder, Christen Jensen, skal være fødde af tvende halvbrødre. Fredensborg den 24 oktober 1732. Notat: uaffordret og casseret efter Kongl befaling af 20 september 1754.

214
Jens Rasmussen af Nørre Jylland, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen af Gram by i Skanderup sogn, og Kirsten Nielsdatter sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi tredie led skal være beslægtet. Fredensborg den 21 oktober 1732.

220
Niels Nielsen af Ribe stift i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen, og Anna Jensdatter af Strellev i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans farfader, og hendes farmoder, skal have været halv søskende. Frederiksborg den 7 november 1732. Notat: Uaffordret og casseret efter Kongl befaling af 20 september 1754.

221
Mads Jørgensen af Rådvad i Harte sogn, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Mads Jørgensen af Rådvad i Harte sogn, og Mette Hansdatter af Taulov Nebel[Taulov sogn] i Koldinghus district, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet.   Frederiksborg den 7 november 1732.

222
Anders Nielsen på Silkeborg gods i Jylland, bevilling på ægteskab i tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Nielsen boende på Silkeborg gods, og Karen Sørensdatter af Skellerup i Linå sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 7 november 1732.

223
Jens Nielsen af Ølsted sogn og by i Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen, og Zitzel Mortensdatter af Ølsted sogn og by udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 7 november 1732.

232
Jung Boh Tyches af Amrum under Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jung Boh Tyches, og Mare Bohn, bønderfolk på Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 21 november 1732.

239
Niels Pedersen Fogl af Mov sogn i Fleskum herred, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen Fogl, og Else Christensdatter af Dokkedal by Mov sogn og Fleskum herred,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornevnte Niels Pedersen Fogls, ved døden afgangne hustru, og fornevnte Else Christensdatter, skal have været nest søskende børn. Frederiksborg den 28 november 1732.

240
Hans Nielsen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen af Trelde by i Vejlby sogn i Koldinghus amt, og Anne Jeppesdatter, afgangne Hans Jensens efterleverske, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn. Frederiksborg den 28 november 1732.

241
Søren Pedersen af Gram by, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen udi Gram by, udi det Skanderborgske rytter distrikt, og Karen Rasmusdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 28 november 1732.

248
Rasmus Rasmussen Boesen af Randers, bevilling at må lade sig vie, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Rasmus Rasmussen Boesen, borger og indvåner i Randers, og Ellen Alexanderdatter, uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, må lade sig vie af hvilken præst det de begærer, og dertil godvilligen kan formå etc. Frederiksborg den 12 december 1732.

249
Niels Nielsen Lassen af Sønder Ho udi Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen Lassen, og Karen Hansdatter, bønderfolk af Sønder Ho udi Riberhus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 12 december 1732.

256
Hans Nielsen af Nagbølle by [Skanderup sogn] og Vester Vandrup? i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen af Nagbølle by og Vester Vamdrup?, og Karen Torsensdatter af Frøkær i Hjerting sogn, [Guldager sogn], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun er hans moders broders datter. Frederiksborg den 22  december 1732.

263
Jens Pedersen af Tøndering by i Salling, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Karen Christensdatter, bønderfolk af Tøndering by i Salling, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 29 december 1732.

264
Niels Pedersen at Sønder Ho udi Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Synder Ho udi Ribe amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Frederiksborg den 29 december 1732.

 

Slut på film fra:

Rigsarkivet: M 460491 - 493 år 1721 - 1732.

Jyske registre.

Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:  04. juni 2012 .

 Til Index

 Til forsiden

 Tilbage til 1ste del  Til 3die del