4de del

Jyske registre
1743-1751


Film fra Rigsarkivet
M 544323–544325

 

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.

 

NB:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som vil blive indlagt under diverse.

 

Anno 1743 Januaris:

4
Gregers Pedersen bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Gregers Pedersen udi Nysogn på Holms land og Edel Jensdatter af Rindum, sogn, bønderfolk udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hverandre udi 3die led skal være beslægtede. Christiansborg Slot den 4 januar 1743.

5
Jens Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen og Mette Bertelsdatter af Ho sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 4 januar 1743.

6
Thomas Nielsen Heager af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at land soldat Thomas Heager og Johanne Christensdatter af Øse [sogn] og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader haver være bemelte Thomas Nielsen Heagers moders morbroder, og de således skal være hver andre udi 2det og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 4 januar 1743.

13
Rasmus Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Pedersen og Anne Albretsdatter, bønderfolk af Årslev sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 11 januar 1743.

14
Thomas Hansen Engel af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Hansen Engel og Mette Knudsdatter af Emmerlev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne hustrue Marie Andersdatter skal have været hinanden udi andet led beslægtede.  Christiansborg slot den 11 januar 1743.

15
Simon Rasmussen af Hansted sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Simon Rasmussen og Anne Jørgensdatter, bønderfolk af Hansted sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 11 januar 1743.

19
Soldat Niels Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at soldat Niels Pedersen af Gaverslund sogn og Anne Jensdatter af Bredstrup sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 18 januar 1743.

21
Bertel Pedersen af Vindinge sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Bertel Pedersen og Mette Sørensdatter, bønderfolk af Vindinge sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 25 januar 1743.

22
Eskild Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Eskild Christensen af Vium sogn og Kirsten Christensdatter af Egvad sogn i Lundenes amt i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtet. Christiansborg den 25 januar 1743.

31
Thomas Knudsen Abelgård af Holstebro, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Thomas Knudsen Abelgård og Dorthe Clausdatter Schive af Vor kiøbstad Holstebro, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 1 februar 1743.

32
Jens Sørensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Oksby sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede.  Christiansborg Hafnia den 1ste februar 1743.

33
Jens Andersen Mølgård af Søby sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen Mølgård og Kirsten Simonsdatter, bønderfolk af Søby sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 1 februar 1743.

34
Ib Hansen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Ib Hansen, enroulleret til Vores sø - tieneste og Karen Clemmensdatter, begge af  Oksby sogn, under Riberhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi andet led skal være beslægtede. Christiansborg slot den 1 februar 1743.

37
Johan Kragh, Rådmand og byskriver i Varde. Bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, førend året efter hans hustrues død er forløben.
C6tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Johan Kragh, rådmand og byskriver af Vor kiøbstad Varde, må i henseende til hans husholdnings omstændigheder, og den tilsyn, som hans mange børn endnu kunne behøve, indlade sig i nyt ægteskab endskiønt sørge - året efter hans ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand efter Vores den 3die maj 1737, allernådigst udgangne forordning, udi eenlig stand skulle hensidde, ej endnu er forløben. Forbydendes etc. Christiansborg slot den 8 februar 1743. [Fuldstændig afskrift].

38
Niels Christensen af Fur sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Fur sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 8 februar 1743.

39
Peder Iversen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Iversen og Maren Christiansdatter, bønderfolk af Nees sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 8 februar 1743.

40
Iver Sørensen, Bonde af Kettrup sogn i Jylland, bevilling på ægteskab udi forbudne led.
Bevilger og tillader, ar en Bonde navnlig Iver Sørensen, boende i Vester Kjeldgård udi Kettrup sogn og Nelle Jensdatter af Skræm sogn og bye, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. [Skræm kirkebog: Trolovet torsdag den 9 maj copuleret onsdag den 3 juli 1743 Helle Jensdatter Bisgård og Iver Sørensen].  Christiansborg slot den 8 februar 1743.

45
Søren Lauritzen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Søren Lauridsen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Fabjerg sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det beslægtede. Christiansborg slot den 15 februar 1743.

46
Niels Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Rasmussen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Odder sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 15 februar 1743.

47
Niels Olsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Olufsen af Overbye og Inger Pedersdatter af Øster Bierne i Sønder Felding sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 15 februar 1743.

49
Karen Jespersdatter, afgangne Hans Thomesens efterleverske af Randers, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, førend sørgeåret er forbi.
C6tus G a v at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Karen Jespersdatter, afgangne Hans Thomesens efterleverske af Vor kiøbstad Randers må, såfremt hun ikke efter bemelte hendes afgangne mand befindes frugtsommelig, i henseende til at hun desto bedre kand fortsætte hendes næring og brug, indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret for bemelte hendes forhen hafte og ved døden afgangne mand, udi hvilket hun efter Vores den 3 may 1737 allernådigst udgangne forordning, udi eenlig stand skulle hensidde ej endnu er forløbe. Forbydendes etc.  Christiansborg slot den 22 februar 1743.

50
Jens Nielsen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Kirsten Pedersdatter af Vor kiøbstad Holstebro, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Christiansborg slot den 22 februar 1743.

Notat: Uaffordret og casseret i følge Cancelie resolution  af 21 juni 1788.

51
Christen Larsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Larsen og Kirsten Iversdatter, bønderfolk af Holmsland under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige og ved døden afgangne hustrue skal have været udi 3die led beslægtet til bemelte Kirsten Iversdatter. Christiansborg slot den 22 februar 1743.

52
Jens Rasmussen af Vrigsted sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og Anne Rasmusdatter, bønderfolk af Vrigsted sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 1 marts 1743.

53
Johan Christian Zimmermann, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret efter hans hustrues død ej endnu er forløben.
C6tus G a v at vi, efter her om allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Johan Christian Zimmermann, bogbinder udi Vor kiøbstad Randers i Vort land Nørre Jylland, må i henseende til hans mange små børn, samt desto bedre at kunde fortsætte sin næring og brug, indlade sig i ægteskab, omendskiønt sørge året for hans forhen havde og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand ellers, efter Vores den 3die maj 1737, allernådigst udgangne forordning, udi eenlig stand skulle hensidde, ej endnu er forløben. Forbydendes etc. Christiansborg slot den 1 marts 1743.

58
Christen Nielsen af Tømmerby sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Maren Christensdatter, bønderfolk af Tømmerby sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 8 marts 1743.

66
Niels Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Bonden Niels Christensen af Gjern] sogn og Anna Jensdatter af Tvilum sogn og Århus stift. må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 15 marts 1743.

67
Niels Thomsen af Jylland ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Thomsen og Sophia Amalia Boysen, bønderfolk af Engelsholms gods udi Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 15 marts 1743.

75 og 76
Søren Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Andersen og Karen Jacobsdatter, bønderfolk af Fløjstrup udi Beder sogn i Ning herred udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 29 marts 1743.

77
Jens Jørgensen af Haderslevhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jørgensen og Anne Larsdatter, bønderfolk af Gandrup i Fole sogn under Haderslevhus amt udi Vort land Synder Jylland må udi ægteskab sammenkommer, uanset at fornefnte Anne Larsdatter skal have været med hans afg hustru Maren Jonsdatter, i andet led beslægtede. Christiansborg slot den 5 april 1743.

78
Rasmus Rasmussen af Skødstrup sogn og by i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Rasmussen og Enken Mette Jensdatter fra Skødstrup sogn og by udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at han og hendes forrige ved døden afgangne mand Anders Rasmussen Bonde skal have været sødskende børn. Christiansborg den 5 april 1743.

89
Erich Michelsen af Gangsted sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Erich Michelsen og Maren Laursdatter, bønderfolk af Gangsted sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 19 april 1743.

100
Jens Pedersen af Aulum sogn, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen fra Solgård i Aulum sogn og Margrethe Olufsdatter af Romvig  i Ørre sogn udi Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi 3die led beslægtet.  Christiansborg den 26 april 1743.

101
Christen Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Christen Jensen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Nørre Felding sogn, Ulfborg herred og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 26 april 1743.

108
Søren Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen og Anne Sørensdatter, bønderfolk af Dørup bye i Voerladegårds sogn, udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 3 maj 1743.

112
Laurits Nielsen af Øster sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Laurits Nielsen og Maren Henrichsdatter, bønderfolk af Ølsted sogn i Vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 11 maj 1743.

113
Peder Olufsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Olufsen og Karen Jacobsdatter, bønderfolk af Brørup sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 11 maj 1743.

130
Mag Christen Nielsen Broch, sognepræst for Als menighed i Viborg stift, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
C6tus G a v at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at hr Christen Nielsen Broch, sognepræst for Als menighed i Viborg stift i Vort land Nørre Jylland, og Maria Christina Hass må, uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og der til kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen, er bleven betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunne forhindre; Dog skal den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme, denne vielse at forrette, såvel som kirken og dens øvrige betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende derover intet i deres rettighed afgå. Så skal og brudevielsen ske af en ved en ordentlig menighed beskikket sognepræst som for sin forretnings rigtighed kan være ansvarlig. Givet etc. Frederiksborg den 24 maj 1743.

131
Hans Nielsen Kirketorp af Randers, bevilling at må indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørge året for hans forhen hafte hustrues død ej er forløben.
C6tus G a v at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Hans Nielsen Kirketorp udi Vor kiøbstad Randers må indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørge året for hans forhen hafte og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand efter Vores den 3 maj 1737 allernådigst udgangne forordning udi eenlig stand skulle hensidde, ej endnu er forløben; Forbydende etc. Frederiksborg den 24 maj 1743.

132
Rasmus Sørensen af Gedved bye i Skanderborg amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Sørensen boende i Tolstrup sogn, Gedved by, Skanderborg amt og Karen Andersdatter i bemelte Gedved by, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Karen Andersdatter haver været bemelte Rasmus Sørensens afdøde hustru Birgitte Jensdatter i 3die led beslægtet.  Frederiksborg den 24 maj 1743.

133
Jørgen Rasmussen af Samsø, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jørgen Rasmussen og Sidsel Jensdatter, bønderfolk på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 24 maj 1743.

134
Lauritz Sørensen af Ålborg stift. ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader at Lauritz Sørensen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Øster Borup, Ingstrup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg slot den 24 maj 1743.

142
Cancelliråd Hans Dreyer Hofman, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Hans Dreyer Hofman, Vores cancelliråd og secreterer i oeconnomie og commerce collegio og Bodil Bering af Vor kiøbstad Horsens, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne Accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunne forhindre. Dog skal den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme, samme vielse at forrette, såvel som Kirken, og dens øvrige betiente, samt Skolen fattige og andre vedkommende, intet derover i deres rettighed afgå. Så skal og denne vielse forrettes, af en ved en ordentlig menighed beskikket præst, som for sin forretnings rigtighed kan være ansvarlig. Forbydendes etc. Frederiksborg den 31 maj 1743.

143
Sognepræst Christian Deinbol, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christen Deinbol, sognepræst for Hundborg og Jannerup sogn i Thy og Anne Dorothea Mouritzen, må uden foregående trolovelse og lysning af Prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begiærer og dertil godvilligen kan formå etc. Frederiksborg den 31 maj 1743.

144
Christian Blesh?, byfoged i Fredericia, bevilling af vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christian Blæh?, byfoged i Vor stabelstad Fredericia og Lovisa Wilhelmina Webers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil kan formå etc.  Frederiksborg den 31 maj 1731.

145
Søren Kieldsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Kieldsen og Mette Nielsdatter, bønderfolk af Vrensted sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige og ved døden afgangen hustrue og bemelte Mette Nielsdatter skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 31 maj 1743.

146
Mads Andersen af Vester Vedsted sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mads Andersen og Anna Nielsdatter af Vester Vedsted sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 31 maj 1743.

147
Christen Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Christen Jensen og enken Johanne Andersdatter af Tvingstrup i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans og hendes forrige afdøde mand Jens Madsen skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 31 maj 1743.

side 78b - 148
Mads Winther af Løgstør bevilling på  ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mads Winther, boende i Løgstør og Anna Nielsdatter udi bemelte Løgstør, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anna Nielsdatter skal være sødskende barn til bemelte Mads Winthers ved døden afgange hustrue. Frederiksborg den 31 maj 1743.

155
Niels Pedersen, Skærbæk sogn  i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Maren Hansdatter, bønderfolk af Skærbæk sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 7 juni 1743.

162
Lars Hansen Krage af Harte bye i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lars Hansen Krage, fæstebonde i Harte sogn og bye udi Koldinghus amt, og Kirsten Christensdatter samme steds, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hans morfader og hendes farfader skal have været halvbrødre. Christiansborg slot den 14 juni 1743.

163
Peder Jensen af Vedslet sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Peder Jensen af Vedslet sogn og Karen Jacobsdatter af Gangsted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 14 juni 1743.

169
Peder Svendsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Svendsen og Johanne Svendsdatter, bønderfolk af Felding sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Frederiksborg slot den 21 juni 1743.

173
Regimentzqvartermester Jørgen Hauch, bevilling på ægteskab i forbudne leed.
C6tus G a v, at Vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Os elskelig regimentz Qvartermester Jørgen Hauch og frue Margrethe Cathrina Schrader [Schræder?] afgangne cancellieråd Christian Ulrich Hauchs efterleverske, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand til bemelte hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende barn; Dog skal de først etc: den øvrige slutning findes foran anførte under no 162. Frederiksborg Slot den 28 juni 1743.

[162 - slutning: Dog skal de først på behørige stæder beviisligt giøre, at de hverandre ej nermere, end som her oven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget, efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgive, såfremt de denne Vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc.]

196
Niels Hostrup af Mariager, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt året efter hans hustrus død ey endnu er forløben.
C6tus G a v at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Niels Hostrup af Vor kiøbstad Mariager, hvis hustrue for nogen tid siden ved døden skal vare afgangen, må i henseende til, at hans husholdning ey skal tillade ham længere udi eenlig stand at hensidde, indlade sig i nyt ægteskab, om endskiønt sørge året for hans forhen havte og ved døden afgangne hustrue udi hvilket hand, efter Vores den 3 maji 1737 allernådigst udgangne forordning, udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Forbydendes etc. Frederiksborg slot den 12 juli 1743.

197
Jens Jacobsen Glerup, forpagter i Jylland, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Jacobsen Glerup, forpagter på Dronninggård og Kirstine Jespersdatter Lycke på Sønder Elkær udi Vendsyssel, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formåe, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunne forhindre, dog skal den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme, samme vielse at forrette, såvel som Kirken og dens øvrige betiente, skolen, fattige og andre vedkommende, intet derover i deres rettighed afgåe; Så skal og denne vielse forrettes af en ved en ordentlig menighed beskikket sognepræst, som for sin forretnings rigtighed kan være ansvarlig. Forbydendes etc. Frederiksborg slot den 12 juli 1743.

201
Christen Christensen af Saltum sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Saltum sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Frederiksborg den 19 juli 1743.

202
Poul Hansen af Lovrup i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Poul Hansen af Lovrup [Døstrup sogn] og Kirstine Christensdatter i Overbye udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Frederiksborg den 19 juli 1743.

205
Mads Christensen af Erslev i Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Mads Christensen og Anna Jeppesdatter af Sandal i Erslev sogn på Morsø i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Frederiksborg den 26 juli 1743.

206
Hans Lassen af Nordby sogn på Fanø, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Lassen og Anna Nielsdatter af Nordby sogn på Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Frederiksborg den 26 juli 1743.

209
Niels Pedersen af Mou sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Mette Nielsdatter, bønderfolk af Mou sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 2 august 1743.

220
Peder Sørensen af Morsø i Jylland, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen og Sidsel Steffensdatter fra Vester Jølby udi Dragstrup sogn på Morsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede.  Frederiksborg den 16 august 1743.

225
Christen Thomesen af Ribe stift ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Thomsen af Øster Gaber? i Skjern sogn og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Lønborg sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Frederiksborg den 23 august 1743.

226
Lauritz Andersen Steengård af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Andersen Steengård og Else Christensdatter Syndergård, afgangne Jeppe Andersen efterleverske, bønderfolk af Sædding sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Lauritz Andersens fader og Else Christensdatters forrige, og ved døden afgangne mand skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 23 august 1743.

227
Lars Jensen bonde af Flade sogn i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lars Jensen Bonde, boende ved Bangsbo strand i Flade sogn og Ålborg stift, og Kirsten Nielsdatter, sammesteds. må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Frederiksborg den 23 august 1743.

232
Jens Rasmussen af Rind sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Rind sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 6 september 1743.

236
Peder Jensen af Tønning sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og Ingeborre Sørensdatter, bønderfolk af Tønning sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 13 september 1743.

237
Ole Hansen af Jerne sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Ole Hansen og Enken Anne Nielsdatter, bønderfolk af Jerne sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet lige led beslægtede. Frederiksborg den 13 september 1743.

238
Jacob Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jacob Jensen af Tønning sogn og Århus stift, og Karen Andreasdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. [Viede 12 oktober 1743]. Frederiksborg den 13 september 1743.

239
Hans Jepsen af Nordby sogn under Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Jepsen og Karen Lasdatter, bønderfolk af Nordby sogn på Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Frederiksborg den 13 september 1743.

249
Iver Jacobsen af Guldager sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Iver Jacobsen og Anna Hansdatter af Guldager sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Frederiksborg den 20 september 1743. [Der står her 1749].

252
Jeppe Nielsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Jeppe Nielsen af Frøslev og Johanne Jensdatter af Mullerup [Mollerup] i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand Just Andersen skal have været udi andet og tredie led beslægtede. Frederiksborg den 27 september 1743.

258
Balle Sørensen af Herslev sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Balle Sørensen og Anna Pedersdatter, bønderfolk af Herslev sogn i Koldinghuus amt, må udi ægteskab sammenlomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 4 oktober 1743.

259
Christen Pedersen af Tørring sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersem, tienende i Tørring sogn og bye i Vrads herred og Silkeborg amt, og Maren Knudsdatter, boende i Hauge bye udi Langeschou [Langskov] sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Frederiksborg den 4 oktober 1743.

260
Niels Jensen af Åbye i Århus stift, ægteskab bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen, bonde af Åbye i Århus stift, og Maren Jensdatter sammesteds, må udi egtskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Frederiksborg den 4 oktober 1743.

263
Lars Pedersen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Lars Pedersen og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Vorgod sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 11 oktober 1743.

267
Peder Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen og Maren Steffensdatter, bønderfolk af Gaverslund sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 18 oktober 1743.

270
Anders Rasmussen, bonde af Korning sogn i Århus stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Rasmussen og Kirsten Madsdatter, bønderfolk af Korning sogn i Hatting herred, i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 2 november 1743.

271
Niels Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Rasmussen og Johanne Pedersdatter, bønderfolk af Haurum sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 2 november 1743.

275
Sognepræst Christen Bering, bevilling at vies af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christen Bering, sognepræst til Fjellerup og Glesborg menigheder udi Århus stift, og Magdalena Amalia Milakes [Wiberg: Milahrt], afgangne sognepræst Niels Iversen Ravns efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formåe, når den påbudte accise er betalt etc. Christiansborg den 8 november 1743.

281
Niels Lorentzen Buchholtz af Viborg stift, bevilling at indlade sig i ægteskab, førend året efter hans afgangne hustrues død er forløben.
Bevilger og tillader, at Niels Lorentzen Buchholtz, sognedegn til Vive, Ove og Valsgård menigheder udi Hindsted herred og Viborg stift, der har andraget, hvorledes efter hans ved døden afgangne hustrue navnlig Maren Pedersdatter, som den 5 marts sidstleden ved døden er afgangen, er ey endnu sluttet noget skifte, såsom vedkommende udarvinger [da] bemelte hans hustru sig ingen livsarvinger har efterladt, efter det dennem ved skifteforvalteren givne varsel, ey endnu har villet indfinde sig ved stervboet, hvorfor skifteforvalteren har ladet samme indkalde ved pro clama. Men slig ophold er ham til stor ulejlighed, da hans huses tilstand og omstændigheder ikke tillader ham uden stor skade og forlis på hans bo og formue, længere i enlig stand at hensidde, så har han underdanigst været begierende, at vi i henseende til samme, allernådigst ville bevilge ham at indlade sig i nyt ægteskab, skiønt sørgeåret efter den afdøde ey endnu er forløben, hvilket bevilges etc.  Christiansborg den 15 november 1743.

282
Jens Pedersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen, tienende udi Koldbæks Mølle og enken Maren Pedersdatter af Skallerup sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand til hendes forrige og ved døden afgangne mand skal have været sødskende barn. Christiansborg den 15 november 1743.

283
Jens Christensen Krog af Store Hillerslev i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Krog af Store Hillerslev og Dorthe Andersdatter af Viksø sogn, begge i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 15 november 1743.

289
Rasch Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasch Hansen af Nebel sogn og Kirsten Mogensdatter af Skads sogn, bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 22 november 1743.

290
Jacob Nielsen Albech af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at  Jacob Nielsen Albech og Maren Lasdatter Lådal, bønderfolk af Skjern sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 22 november 1743.

300
Jens Torsøn, fæstebonde i Vendsyssel i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Torsøn i Vennebjerg herred, Vidstrup sogn og bye i Ålborg stift og Else Nielsdatter må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og altså hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 6 december 1743.

116
Thomas Hansen Torp af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Hansen Torp fra Møgeltønder sogn og Anna Johansdatter fra Daler sogn, bønderfolk udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes sidste afdøde mand skal have været broder til bemelte Thomas Hansen Torps afgangne hustrues fader. Christiansborg den 28 december 1743.

317
Rasmus Madsen Beck af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at soldat Rasmus Madsen Beck og enken Maren Lauritzdatter af Bjerre sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte enkes forrige og ved døden afgangne mand skal have været sødskende børn. Christiansborg den 28 december 1743.

318
Christen Svendsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Svendsen og enken Karen Pedersdatter, bønderfolk af Tornby sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte enkens forrige og ved døden afgangne mand skal have været hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 28 december 1743.

Anno 1744 - Januarius:

1
Niels Jespersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Jespersen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Gellerup [Gjellerup] bye i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 3 januar 1744.

2
Anders Jensen af Morsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen og Kirsten Nielsdatter, bønderfolk af Morsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset deres fædre ere halvbrødre. Christiansborg den 3 januar 1744.

7
Jørgen Sørensen, bonde på Fanø under Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Sørensen og Mette Pedersdatter, bønderfolk udi Nordby sogn på Vort land Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hver andre udi andet og tredie led skal være beslægtede.  Christiansborg slot den 10 januar 1744.

11
Niels Andersen af Skovsted by i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen og Mette Sørensdatter Balle, begge af Skovsted by i Hillerslev sogn udi Thy land, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 17 januar 1744.

12
Øche Jørgensen af Hals i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Øche Jørgensen af Hals i Kær herred og Ålborg stift og Maren Nielsdatter af Ustrup [Uttrup] by i Hvorup sogn i bemelte Kær herred, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 17 januar 1744.

13
Martin Flor af Vesterland Føhr, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Martin Flor af Oldsum og Ter Jacobs af Sydrende udi Laurentii menighed på eylandet Vesterlands Føhr under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 17 januar 1743.

21
Christen Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen og Mette Laursdatter af Elev sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 31 januar 1744.

22
Nickels Nahmans af Amrum under Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Nickels Nahmens fra Vort land Amrum under Ribe stift og Marret Knudsen må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 31 januar 1744.

23
Jan Nahmens af Amrum under Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jan Nahmens fra Vort land Amrum under Ribe stift, og Matgey Knudten må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 31 januar 1744.

24
Hans Nielsen af Erritsø sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen og Anne Jensdatter, begge bønderfolk af Erritsø sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 31 januar 1744.

25
Jørgen Andersen af Rømø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Andersen og Mette afgangne Jens Jespersens efterleverske af Rømø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og hinanden således udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 31 januar 1744.

26
Peder Frantzen Møller af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Frantzen Møller af Stouby sogn og Leee Knudsdatter af Daugård sogn, bønderfolk af Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte Lene Knudsdatters moder, skal være sødskende børn. Christiansborg den 31 januar 1744.

27
Hans Mathiesen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Mathiesen og Maren, afgangne Jørgen Hansens efterleverske af Rømø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 31 januar 1744.

30
Peder Andersen af Hierum? sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Karen Christensdatter, bønderfolk af Hierum? [Gerum?] sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand tilforn har haft til ægte, bemelte Karen Christensdatters forrige mands moder. Christiansborg den 7 februar 1744

39
Niels Munch, sognepræst for Hammelev og Enslev menigheder i Århus stift, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Munch, sognepræst for Hammelev og Enslev menigheder og Anne Marie Carlebye, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begiærer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudte accise er betalt etc.  Christiansborg den 14 februar 1744.

48
Jens Hasselager, sognepræst til Vorning og flere sogne i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Hasselager, sognepræst til Vorning, Kvorning og Hammershøj menigheder i Viborg stift, og Anna Catharina Wedige må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue Mette Eschesdatter Spentrup, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 21 februari 1744.

49
Iver Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling udi 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Iver Andersen af Sønder Rødklit [Nysogn] og Kirsten Andersdatter af Hoevig, bønderfolk på Holmsland under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 21 februar 1744.

50
Casten Pedersen, Østerbjerre af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Casten Pedersen Østerbjerre [Øster Bjerge] og Maria Elisabeth Friderichsdatter, Overby, bønderfolk af Synder Felding sogn, [Sønder Felding], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og hinanden således udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 21 februar 1744.

56
Salmand Christensen af Ålborg, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Salmand Christensen af Øster Vandet og Zidsel Michelsdatter, afgangne Peder Envoldsens efterleverske af Bavn i Skinnerup sogn og Ålborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Salmand Christensen og fornævnte Zidsel Michelsdatters forrige ved døden afgangne mand Peder Envoldsen skal have været sødskende børn. Christiansborg den 6 marts 1744.

65 - side 252b
Christen Jensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Ingen tekst.

66 - side 253
Mads Pedersen af Hviding sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Mads Pedersen og Anna Bennedsdatter, bønderfolk af Hviding sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 20 marts 1744.

67
Christen Clemmensen af Hven? sogn og Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Clemmensen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Hven? sogn og Læborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige og ved døden afgangne hustrue og bemelte Maren Sørensdatter skal have været hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 20 marts 1744.

68
Ritmester Henrich Homeyer af Fredericia bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Os elskelige ritmester Henrich Homeyer og Margarethe Lindemans af Vor stabelstad Fredericia, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudte accise er betalt etc. Dog skal brudevielsen ske af een ved en ordentlig menighed beskikket sognepræst, som for sin forretnings rigtighed kan være ansvarlig. Christiansborg den 20 marts 1744.

73
Regiment feltskiærer Lorentz Andersen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lorentz Andersen, regiments feltskier ved det Os elskelig general lieutenant Schaffelisky de Muskadell allernådigst anbetroede cavalleri regiment og Dorothea Friderica Jacobsen udi Vor kiøbstad Kolding, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 3 april 1744.

74
Jens Mortensen, rytterbonde i Græstrup [Brædstrup] i Århus stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Mortensen, rytterbonde i Græstrup udi Ring sogn og Århus stift og Mette Pedersdatter i bemelte Græstrup [Grædstrup sogn?] må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues halve nær sødskende barn. [Viet 25 september 1744 i Ring]. Christiansborg slot den 3 april 1744.

75
Christen Nielsen af Dølby sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen af Dølby sogn og Maren Lauritzdatter af Resen sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 3 april 1744.

76
Morten Nielsen af Vadum sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3die led.
Bevilger og tillader, at Morten Nielsen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Vadum sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 3 april 1744.

77
Jens Lauridsen Haverschov af Gudum sogn i Ribe stift [Gudum], ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Lauridsen Haverschov og Mette Christensdatter, bønderfolk af Guddom [Gudum] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Jens Lauridsen Hauerschovs fader og bemelte Mette Christensdatters moder, vare halv sødskende, og de således hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 3 april 1744.

78
Eske Povelsen Kårsgård af Åsted sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Eske Povelsen Kårsgård af Åsted sogn og Maren Pedersdatter af Selde sogn i Viborg stift, bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 3 april 1744.

79
Søren Jensen Nørgård af Skivholme sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen Nørgård og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Skivholme sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg den 3 april 1744.

80
Rasmus Sørensen af Skivholme sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Sørensen og Kirsten Jensdatter Nørgård, bønderfolk af Skivholme sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 3 april 1744.

86
Søren Sørensen af Vinding sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Vinding sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 10 april 1744.

91
Hans Jørgensen af Vejlby sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Jørgensen og Anne Pedersdatter, bønderfolk af Vejlby sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og således hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 18 april 1744.

92
Peder Lauritzen af Vodder sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Lauridsen og Anna Adzarsdatter, bønderfolk af Vodder sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 18 april 1744.

98
Niels Christensen Iversgård af Selde sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Iversgård og Ellen Gregersdatter, bønderfolk af Selde sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 1 maj 1744.

99
Jens Olesen af Bjerager sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Olesen og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Bjerager sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans faders moder og hendes faders fader skal have været halv sødskende, og de således hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 1 maj 1744.

117
Anders Envoldsen af Gedved by ved Horsens, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Envoldsen af Gedved bye ved Vor kiøbstad Horsens, og Maren Jensdatter, sammesteds, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anders Envoldsens afgangne hustrue Karen Jensdatter, skal have være i 3die led beslægtet med bemelte Maren Jensdatter.  Hirschholms slot den 29 maj 1744.

118
Hans Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling  i 3 led.
Bevilger og tillader, at matros Hans Jensen og Dorthe Hansdatter af Guldager sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hirschholms slot den 29 maj 1744.

119
Jacob Nielsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jacob Nielsen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Sjørring sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hirschholms slot den 29 maj 1744.

129
Søren Christensen af Ribe stift, bevilling på ægteskabs med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen og Dorothe Madsdatter, bønderfolk af Jerlev sogn og Ribe stift [Trolovet 9 juni 1744 i Jerlev sogn] må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirschholm den 12 juni 1744.

134
Anders Sørensen, bonde af Lerkenfeldts gods i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Sørensen og afgangne Niels Jensen Schamriises efterladte enke, Inger Christensdatter, bønderfolk af Fovlum sogn og bye på Lerkenfeldts gods, må i ægteskab sammenkomme, uanset, at de hinanden udi 3die led, skal være beslægtede. Hirschholms slot den 19 juni 1744.

135
Sognepræst Lauritz Foss Steenberg, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at hr Laurids Foss Steenberg, sognepræst til Hedensted menighed udi Århus stift, og Catherine Margrethe Steenberg af Vort land Fyn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirschholm den 19 juni 1744.

136
Jens Rasmussen Ødegård, af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen Ødegård af Them sogn, og Giertrud Lauritsdatter af Addit bye og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Jens Rasmussens Ødegård, forhen skal have besvangret fornævnte Giertrud Lauritsdatters næste sødskende barn Cidsel Madsdatter. Hirschholm den 19 juni 1744.

149
Anders Lauritsen af Hellevad sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Lauritzen udi Hellevad sogn, og Mette Pedersdatter af Børglum sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Hirschholm slot den 3 juli 1744.

150
Peder Andersen Riisbøl af Guldager sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen Riisboel [2 stavemåder] af Guldager sogn og Anne Bogesdatter [Bøgesdatter?] af Ho sogn, begge i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige afdøde hustrue Mette Hansdatter skal have været sødskende børn. Hirschholm slot den 3 juli 1744.

156
Christen Clausen af Levring sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Clausen og Maren Christensdatter, bønderfolk af Levring sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Hirschholm slot den 10 juli 1744.

157
Lars Christensen Langgård af Ræer sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Lars Christensen Langgård og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Ræer sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hirschholm slot den 10 juli 1744.  [Viet 27 august 1744 i Viksø].

158
Oluf Nielsen af Levring sogn i Århus stift. Ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Oluf Nielsen og Dorthe Pedersdatter, bønderfolk af Levring sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Dorthe Pedersdatter skal have været næst sødskende barn til hans forrige, ved døden afgangne hustrue. Hirschholm slot den 10 juli 1744.

163
Eiler Christian Ryberg, sogne degn for Ravnkilde menighed i Viborg stift, ægteskabs bevilling, at indlade sig i ny ægteskab før end sørgeåret, efter at hans afgangne hustrues død er forløben.
C6tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Eiler Christian Ryberg, sognedegn for Ravnekilde og annexterede menigheder i Viborg stift i Vort land Nørre Jylland, må, i henseende til hans vidtløftige husholdning, som behøver daglig tilsyn, indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørge året for hans forhen hafte og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand, efter Vores den 3 may 1737 allernådigst udgangne forordning, udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben; Forbydendes etc. Hirschholm slot den 17 juli 1744.

167
Johan Bernt Grønvold af Skanderborg i Århus stift, ægteskabs bevillig i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Johan Bernt Grønvold og Chatharine Nielsdatter, bønderfolk af Skanderborg udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Johan Berndt Grønvolds moder og fornævnte Catharine Nielsdatters moders fader ere halv sødskende. Hirschholms slot den 24 juli 1744.

178
Anders Pedersen af Steenbergsgård i Børglum Closters sogn, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Pedersen af Steenbergsgård i Børglum Closters sogn og Mette Christensdatter af Øster Hjermitslev [i Tolstrup sogn?] sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirschholms slot den 31 juli 1744.

181
Søren Nielsen af Hoven sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Anne Olsdatter, bønderfolk af Hoven sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Søren Nielsens afdøde hustrue og Anne Olsdatter skal have været sødskende børn. Hirschholm slot den 7 august 1744.

183
Birgitte Erichsdatter, bevilling at må indlade sig i nyt ægteskab, uanset hun ved dom er skilt fra hendes forrige mand.
C6tus G a v, at vi, efter Birgitte Erichsdatter af Lindberg udi Ribe stift i Vort land Nørre Jylland, hendes herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra Os elskelige Christian Carl von Gabel ex og Hans Adolp Brorson, Biskop over bemelte Ribe stift, deres indhentede allerunderdanigste erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at fornævnte Birgitte Erichsdatter, må, uanset een over hende den 8 junii 1740 ergangne Riiber tamper rets dom, hvorefter hun, formedelst desertion og besvangrelse udi forrige ægteskab af en fremmed person, har været skilt fra hendes forrige mand nu afgangne Folmer Olufsen, sig igien i andet ægteskab indlade; Forbydendes etc. Hirschholm den 4 september 1744.

184
Hans Christensen af Vodde sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Hans Christensen og Kirsten Adsersdatter, bønderfolk af Vodder sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Hirschholm den 4 september 1744.

185
Povel Pedersen Emkier af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Povel Pedersen Emkier [Emtkær] af Trans sogn og Anna Jensdatter Katsberg af Dybeck? [Dybe] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Hirschholm den 4 september 1744.

186
Rasmus Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Rasmussen og enken Karen Rasmusdatter, bønderfolk af Barrit sogn og bye i Bjerre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand til hendes forrige og sidste mand, afgangne Niels Nielsen, skal have været næst sødskende barn. Hirschholm den 4 september 1744.

187
Povel Nielsen af Visby sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Povel Nielsen og Sidsel Jensdatter, bønderfolk af Visby sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Hirschholm den 4 september 1744.

188
Christen Andersen Møll af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen Møll og Birgitte Christensdatter, bønderfolk af Vester Vandet sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Hirschholm den 4 september 1744.

189
Rasmus Lassen af Bjerlev by i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Bjerlev bye og Kirsten Sørensdatter af Hvejsel sogn [viet 1744], begge bønderfolk udi Nørvang herred, Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg slot den 4 september 1744.

201
Niels Arrøe, sognepræst på Fur under Viborg stift, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  Niels Arrøe, sognepræst på Fur under Viborg stift og Appellone Christensdatter Berregård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudte accise er betalt etc.  Frederiksborg den 18 september 1744.

205
Peder Christensen Borup af Ferring sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen Borup af Ferring sogn og Kirsten Christensdatter Pilgård i Nørre Nissum sogn, begge bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 25 september 1744.

213b
Niels Christensen af Tholstrup sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Tolstrup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Niels Christensens moder og bemelte Maren Andersdatters fader have været halv sødskende. Christiansborg den 2  oktober 1744.

214
Peder Pedersen af Brande sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen af Brande sogn og Anna Jensdatter i Vorbasse sogn, begge i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Peder Pedersens afgangne hustru skal have været søster til forbenævnte Anne Jensdatters første afdøde mand. Christiansborg den 2 oktober 1744.

218
Herredsfoged Peder Bisgård, befrielse for tiltale, formedelst hand har indladt sig i nyt ægteskab, førend sørgeåret efter hans afgangne hustrues død er forløben.
C6tus G a v at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Peder Bisgård, herredsfoged over Års og Slet herreder i Viborg stift, udi Vort land Nørre Jylland, for tiltale måe være befriet, uagtet at hand inden sørge årets forløb, udi hvilket hand, efter Vores den 3die maj 1737 allernådigst udgangne forordning, udi enlig stand skulle have hensiddet, sig udi andet og nyt ægteskab skal have indladt; Forbydendes etc. Frederiksborg den 9 oktober 1744.

223
Niels Nielsen af Fregerslev i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen af Fregerslev og Maren Danielsdatter af  Skibby?, begge bønderfolk udi det Skanderborgske district, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader og hans fader skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 9 oktober 1744.

224
Niels Christophersen, land soldat af Hvirring sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Christophersen, land soldat af Hvirring sogn og Anne Pedersdatter af Hornborg sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans morfader og hendes fader skal have være halvbrødre. Frederiksborg den 9 oktober 1744.

225
Otto Hansen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Otto Hansen af Hatting  sogn og Birgitte Pedersdatter af Tamdrup sogn i Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 9 oktober 1744.

228
Lars Thomsen i Øster Aslund i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lars Thomsen i Øster Aslund [Øster Hassing sogn] og Maren Bertelsdatter må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder skal være sødskendebarn med fornævnte Maren Bertelsdatter. Frederiksborg slot den 16 oktober 1744.

229
Knud Nielsen, rytterbonde i Ågård by i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Nielsen, rytterbonde i Ågård bye i Starup sogn udi Koldinghus amt, og Kirsten Andersdatter udi Nyborg Baraque [Barakker] og bemelte Starup sogn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtede. Frederiksborg slot den 16 oktober 1744.

232
Henrich Jensen af Langeskov sogn, ægteskabs bevilling i 2 og 3die led.
Bevilger og tillader, at Henrich Jensen og Mette Jepsdatter, bønderfolk af Langeskov sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Frederiksborg den 30 oktober 1744.

233
Søren Sørensen af Kasted sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Kasted sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 30 oktober 1744.

234
Christen Christensen af Hoven i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 4de led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Anna Jacobsdatter, bønderfolk af Hoven sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 4de led beslægtede. Frederiksborg den 30 oktober 1744.

239b
Jens Jensen Adser af Nykøbing på Morsø, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Adser og Kirsten Jensdatter, begge af Vor kiøbstad Nykøbing på Morsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være halve næstsødskende. Frederiksborg den 6 november 1744.

241
Søren Nielsen af Kristrup sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Kristrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg den 13 november 1744.

242
Severinus Ditlovi Müller af Århus stift, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  Severinus Ditlovi Müller, boende på Ramten Mølle i Århus stift, og Severina Jacobsdatter Cappel, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Frederiksborg den 20 november 1744.

250
Christen Laursen af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Laursen og Maren Christensdatter, bønderfolk af Haslund sogn Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og således hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 3 december 1744.

256
Voyen Knudtens, enroulleret matros på Amrum, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Voyen Knudtens, enroulleret matros på eylandet Amrum under Ribe stift, og Vehn Jensens [Vehe Jensen?] må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Vehn Jensens skal have været udi 3die led beslægtede med fornævnte Voyen Knudtens afgangne hustru Sieke Ereken [Silke Ereken?]. Christiansborg den 12 december 1744.

262
Peder Jensen af Ølsted sogn i Jylland, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og Karen Jensdatter, begge bønderfolk af Ølsted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Christiansborg slot den 28 december 1744.

263
Peder Nielsen af Skanderborg amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Mette Knudsdatter, bønderfolk af Hansted by og Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 28 december 1744.

264
Christen Thomassens af Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Thomasen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Sejerslev på Morsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 28 december 1744.

Anno 1745 – Januarius:

3
Søren Andersen af Grønbæk sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Andersen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Roe by i Grønbæk sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 8 januar 1745.

4
Peder Nielsen af Ho sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Anna Pedersdatter, afg Niels Nielsens efterleverske, bønderfolk af Ho sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 8 januar 1745.

5
Hans Nissen Toft, af Emmerlev sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at  Hans Nissen Toft og Anne Marie Lausdatter, bønderfolk af Emmerlev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot, den 8 januar 1745.

12
Søren Borneman af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans søskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Borneman og Kirstine Lisbeth Carstensens fra Henne sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 15 januar 1745.

27
Niels Hiersing Sparre, residerende capellan for Kattrup, Tolstrup og Ørridslev menigheder i Århus stift, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Hiersing Sparre, residerende capellan for Kattrup, Tolstrup og Ørridslev menigheder i Århus stift og Anne Medea Christiansdatter Bang, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er bleven betalt etc. Dog skal denne vielse ske af een med en ordentlig menighed beskikket præst, som for sin forretnings rigtighed kan være ansvarlig. Christiansborg slot den 5 februar 1745.

28
Cancellie råd Morten Cordtsen af Horsens, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Morten Cordtsen, Vores cancelli råd og Maren Kirstine Berring af Vor kiøbstad Horsens, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn og hinanden således udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 5 februar 1745.

29
Lars Andersen Toft, af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader at Lars Andersen Toft og Marie Pedersdatter Thoft, bønderfolk af Hjortdal sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede.  Christiansborg den 5 februar 1745.

32
Ole Pedersen af Nebel i Riberhus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Ole Pedersen af Nebel og Maren Jensdatter, afg Peder Poulsens efterleverske udi Klinting, Henne sogn, Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemte Ole Pedersen skal have været udi 3die led beslægtet med bemte Maren Jensdatters afg mand Peder Poulsen. Christiansborg den 12 februar 1745.

43
Christen Pedersen Muusholm af Fjaltring sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen Muusholm, bonde, boende i Fjaltring sogn udi Ribe stift og Maren Pedersdatter Morupgård [Mårupgård]må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 26 februar 1745.

46
Mads Hansen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Mads Hansen af Alling og enken Anna Jørgensdatter af Toustrup [Dallerup sogn] i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 5 marts 1745.

50
Knud Clausen af Fredericia, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Clausen af Vor Stabelstad Fredericia og Karen Madsdatter, af Vor Stabelstad Nyborg, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 12 marts 1745.

63
Lars Thomesen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Lars Thomesen af Langeskov, og Ellen Christiansdatter af Rud sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 26 marts 1745.

68
Hans Nielsen af Tulle? sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Tulle? [Taulov?] sogn i Koldinghus rytterdistrikt, i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 10 april 1745.

76
Claus Nielsen Brun af Århus, bevilling at lade sig vie af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Claus Nielsen Brun af Vor kiøbstad Århus og Maren Lauritzdatter Strømborg afg Søren Hammerhøys efterleverske af Vor kiøbstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er bleven betalt etc. Christiansborg slot den 23 april 1745.

77
Maren Lauritzdatter Strømborg, afgl Søren Hammerhøys efterleverske af Randers, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, førend året efter hendes mands død er forløben.
Bevilger og tillader, at  Maren Lauritzdatter Strømberg, aflg Søren Hammerhøys efterleverske af Vor kiøbstad Randers, må såfremt hun efter bemelte hendes afgangne mand ey findes frugtsommelig, i henseende til de af hende angivne omstændigheder af vidtløftig kiøbmandshandel, hvorudi hun er besiddende, sig udi nyt ægteskab begive, omendskiønt sørgeåret efter meer bemelte hendes afgangne mand, udi hvilket hun efter Vores udgangne forordning af 3die marts 1737, udi enlig stand skulle hensidde ey endnu er forløben. Christiansborg slot den 23 april 1745.

78
Laurids Andersen af Virring sogn i Århus stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Laurids Andersen af Floes udi Virring sogn og Århus stift og Tove Nielsdatter afgangne Niels Sørensen Havtorns efterleverske, må i ægteskab sammenkomme [viet 16 juni 1744], uanset at bemelte Tove Nielsdatters ved døden afgangne mand skal have været bemelte Lauritz Andersen udi  2det led beslægtet. Christiansborg den 23 april 1745.

79
Thomas Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Thomas Christensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Serreslev sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 23 april 1745.

80
Niels Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen af Spentrup sogn og enken Anne Jesdatter af Gassum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og 3die led beslægtede. Christiansborg den 23 april 1745.

88
Christen Michelsen af Skallerup sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Christen Michelsen og Birthe Nielsdatter, bønderfolk af Skallerup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 7 maj 1745.

95
Christen Sørensen Thorup af Klim sogn i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen Thorup og Else Christensdatter Klim af Klim sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Frederiksborg slot den 21 maj 1745.

96
Christen Madsen Velling af Randers, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab førend hans sørge år er forbi.
Bevilger og tillader, at Christen Madsen Welling, borger udi Vor kiøbstad Randers, må endskiønt sørge året for hans forhen hafte, og ved døden afgangne hustru, udi hvilket hand efter Vores den 3 maj 1737 allernådigst udgangne forordning, udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben, sig i nyt ægteskab indlade. Frederiksborg slot den 21 maj 1745.

97
Jens Andersen af Hvejsel sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen af Hvejsel sogn og Anne Pedersdatter af Ringgive sogn, bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Frederiksborg slot den 21 maj 1745.

98
David Madsen af Viby i Århus stift ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at David Madsen og Karen Mortensdatter, bønderfolk af Viby på Marselisborg gods i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige ved døden afgangne hustrue, Zidsel Rasmusdatter og bemelte Karen Mortensdatters fader Morten Beck skal have været sødskende børn. Frederiksborg den 21 maj 1745.

106
Studiosus Anthonius Barchman af Ribe stift, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at studiosus Anthonius Barchman af Sønderis [Guldager sogn] og Maren Sørensdatter Jessen af Guldager sogn og Ribe stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Dog skal brudevielsen ske af en ved en ordentlig menighed beskikket sognepræst, som for sin forretnings rigtighed kan være ansvarlig. Christiansborg den 28 maj 1745.

121
Diderich Hansen af Århus stift, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Diderich Hansen og Margrethe Damsgård af Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå, når den påbudte accise etc. er betalt. Dog at den rette sognepræst m v ej noget i deres rettighed afgår. Christiansborg slot den  11 juni 1745.

122
Lauge Nielsen af Lønborg sogn i Ribe stift [Lønborg], ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Lauge Nielsen af Lønborg sogn og Kirsten Nielsdatter af Hemmet sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 11 juni 1745.

123
Bertel Lauritzen Dam af Vester [Vesterø] sogn på Læsø, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Bertel Lauridsen Dam og Karen Lauridsdatter, bønderfolk af Vester sogn på Vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden i 3die lige led skal være beslægtede. Christiansborg slot den 11 juni 1745.

129
Peder Nielsen Meiling, forpagter på Haver? Haven? gård i Vendsyssel, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Meiling, forpagter på Haver?  gård [Haven i Hørby sogn?] i Vendsyssel, og Margrethe Christiansdatter Rafn, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise m v er betalt, og ellers intet den rette sognepræst etc. fragår.  Frederiksborg den 18 juni 1745.

131
Jens Jensen af Nordby sogn på Samsø, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Barbara Jensdatter, bønderfolk af Nordby sogn på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 18 juni 1745.

132
Jens Nielsen Lendum af Selde sogn og Skivehus amt, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Lendum og Anne Christensdatter Kolding, bønderfolk af Selde sogn i Skivehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 18 juli 1745.

148
Peder Hansen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen og Elen Andersdatter, bønderfolk af Gårslev sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 9 juli 1745.

155
Jørgen Pedersen af Voer sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Pedersen og Anne Jensdatter, bønderfolk af Voer sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans ved døden afgangne hustrue Margrethe Pedersdatter, skal have været sødskende børn.  Christiansborg slot den 16 juli 1745.

156
Lorentz Brodersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Lorentz Brodersen og Mette Nisdatter, bønderfolk af Bredebro [Brede sogn] under  Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 16 juli 1745.

160
Svend Mathiassen Riisbøl af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Svend Mathiassen Riisbøl og Anna Knudsdatter, bønderfolk af Hjerting i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Rosenborg slot den 23 juli 1745.

161
Jep Lassen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Jep Lassen af Anst sogn og Maren Nisdatter af Vejen sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede.  Rosenborg slot den 23 juli 1745.

164
Jacob Olsen af Nykøbing Mors, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jacob Olsen og Malene Christensdatter Andrup af Vor købstad Nykøbing Morsø i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Frederiksborg Slot den 30 juli 1745.

165
Peder Jensen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og enken Karen Sørensdatter, bønderfolk af Gårslev bye Holmans herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand tilforn skal have besvangret Maren Jacobsdatter, hvis fader skal have været sødskende barn til bemelte Karen Sørensdatter.  Frederiksborg slot den 30 juli 1745.

172
Christen Jensen Kådsgård af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Kådsgård og Mette Jonsdatter Borup, bønderfolk af Ferring sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og således hinanden udi andet led beslægtede. Frederiksborg slot den 6 august 1745.

175
Lars Pedersen af Skanderborg amt, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Lars Pedersen og Mette Nielsdatter, bønderfolk af Hansted by i Vor herred, Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være nest sødskende børn. Christiansborg slot den 13 august 1745.

176
Niels Lauritzen af Århus stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Lauritzen og Johanne Jensdatter, bønderfolk af Tilst by og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn og hinanden udi andet led beslægtede.  Christiansborg slot den 13 august 1745.

185
Christen Christensen af Vejrum sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Maren Madsdatter, bønderfolk af Vejrum sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder Kirsten Jensdatter og bemelte Maren Madsdatters ved døden afgangne mand, Søren Nielsen Fuglesang, skal have været sødskende børn. Koldinghus slot den 23 august 1745.

186
Søren Jensen af Samsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Dorthe Jensdatter af Tranberg [Tranebjerg] på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustru Maren Sørensdatter, skal have været næst sødskende børn, og således hinanden udi 3die led beslægtede. Koldinghus slot den 23 august 1745.

187
Niels Madsen Årup af Lundenæs amt, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at  Niels Madsen Årup af Herning sogn og Maren Christensdatter Kirkegård af Sædding sogn, begge bønderfolk af Bølling herred og Lundenæs amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og hinanden således udi 2det led beslægtede. Koldinghus slot den 23 august 1745.

195
Hans Larsen af Roager sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Larsen og Maren Jensdatter Lund, bønderfolk af Roager sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede, så og hand til hendes forrige ved døden afgangne mand, Niels Japsen Karskoe ligeledes beslægtet udi tredie led. Drage den 2 september 1745.

198
Hans Sørensen af Fensholt by i Århus stift,  bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Sørensen og Johanne Knudsdatter, bønderfolk af Fensholt by i Torrild sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Johanne Knudsdatter er hans afdøde hustrues stifdatter. Drage den 2 september 1745.

217
Henrich Mølraht Richter, rådmand i Fredericia, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Henrich Mølraht Richter, rådmand udi Vor kiøbstad Fredericia og Kirsten Mathiasdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formåes, når den påbudne accise er betalt etc. Hirschholms slot den 1 oktober 1745.

218
Hans Johansen Schultz af Horsens, ægteskab bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Johansen Schultz, borger og skipper i Vor kiøbstad Horsens og Mette Jensdatter Høstmarch, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue Karen Jensdatter, skal have været sødskende børn. Hirschholms slot den 1 oktober 1745.

219
Lambert Pedersen af Darum sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lambert Pedersen og Karen Raschdatter, bønderfolk af Darum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Hirschholms slot den 1 oktober 1745.

220
Søren Pedersen af Lerager i Koldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen og Johanne Nielsdatter, bønderfolk udi Lerager [Givskud sogn?] udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Hirschholm slot den 1 oktober 1745.

225
Thøger Uttermøhlen, sognepræst for Torup og Kvols menigheder i Viborg stift, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Thøger Uttermøhlen, sognepræst til Torup og Kvols menigheder i Viborg stift, og Sophia Winther, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formåes, når den påbudte accise etc. er betalt. Hirschholms slot den 8 oktober 1745.

241
Mads Jensen af Hygum sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led,
Bevilger og tillader, at Mads Jensen af Hygum sogn og Maren Henrichsdatter af Vandborg sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirschholm slot den 22 oktober 1745.

242
Claus Olesen Gai af Læsø, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Claus Olesen Gai og Maren Lauritzdatter, bønderfolk fra Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede.  Hirschholm slot den 22 oktober 1745.

243
Michel Sørensen af Samsø, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led,.
Bevilger og tillader, at  Michel Sørensen af Vadstrup by og Anna Clemendsdatter af Nordby, begge bønderfolk på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede.  Hirschholm slot den 22 oktober 1745.

244
Jens Knudsen, enroulleret matros på Mandø under Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Knudsen, enroulleret matros på Mandø under  Ribe stift, og Mette Gregersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Hirschholm slot den 22 oktober 1745.

251
Peder Henrichsen Pugholm af Dybe sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Henrichsen Pugholm og Bodil Sørensdatter Flansmose, bønderfolk af Dybe sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hirschholms slot den 29 oktober 1745.

252
Espen Godschesen af Lønborg sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Espen Godschesen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Lønborg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Hirschholm slot den 29 oktober 1745.

256
Mads Michelsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Mads Michelsen af Schiechballe [Skikballe] og Ellen Hansdatter af Sellerup, bønderfolk af Gaverslund sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirschholm slot den 5 november 1745.

262
Eschild Andersen af Kolding amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Eschild Andersen og Maren Lauritzdatter i Strandhuse [Bredballe sogn?], udi Kolding amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Hirschholm slot den 12 november 1745.

263
Just Jørgensen af Alrø sogn og bye i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Just Jørgensen af Alrø sogn og bye udi Åkier amt, og Anne Jensdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led  beslægtede.  Hirschholm slot den 12 november 1745.

266
Margrethe Jutha, afgangne cappellan Jens Hobroes efterleverske, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab førend sørge året er forløben.
Bevilger og tillader, at Margaretha Jutha, afgangne Jens Hobroe, forrige residerende cappellan til Catharina Kirke i Vor kiøbstad Ribe, hans efterleverske, må såfremt hun ey efter bemelte hendes afgangne mand findes frugtsommelig, i henseende til hendes slette omstændigheder og mangel til hende og hendes barns underhold, indlade sig i nyt ægteskab, omendskiønt sørgeåret for bemelte hendes ved døden afgangne mand, udi hvilket hun, efter Vores den 5 maj 1737 allernådigst udgangne forordning udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg slot den 26 november 1745.

267
Jens Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Else Jensdatter, bønderfolk af Helgenæs sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 26 november 1745.

268
Christen Ibsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Christen Ibsen Overgård af Nør Omme [Nørre Omme] sogn og Anne Christensdatter af Hover sogn, Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme,  uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 26 november 1745.

269
Søren Sørensen af Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Sjelle sogn, Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 26 november 1745.

270
Mads Sørensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mads Sørensen og Maren Thomasdatter, bønderfolk af Højen sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 26 november 1745.

271
Oluf Christophersen Hundsbulle af Gimsing sogn i Lundenæs amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Oluf Christophersen Hundsbulle og Maren Nielsdatter Smed, begge af Gimsing sogn udi Lundenæs amt [Gimsing sogn, trolovet 2 december 1745], må ud ægteskab sammenkomme, uanset at hans udi første ægteskab havde hustrue, skal have været sødskende barn til bemelte Maren Nielsdatter Smed. Christiansborg slot den 26 november 1745.

281
Søren Pedersen enroulleret matros på Fanø under Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen, enroulleret matros på Fanø under Ribe stift, og Sidsel Simonsdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hans ved døden afgangne hustrue, skal have været fornævnte Sidsel Simonsdatter udi andet og tredie led beslægtet.  Christiansborg den 3 december 1745.

282
Morten Andersen Lyng af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Morten Andersen Lyng af Eltang sogn og enken Zidsel Nielsdatter af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes afgangne mand Søren Andersen, skal have været næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 3 december 1745.

283
Andreas Hansen af Spandet sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Anders Hansen og Else Nielsdatter, bønderfolk af Spandet sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 3 december 1745.

284
Søren Jeppesen af Hvidbjerg sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Jeppesen af Hvidbjerg sogn og Kirsten Nielsdatter af Lodbjerg sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand tilforn skal have begået lejermål med hendes næst sødskende barn Mette Christensdatter. Christiansborg slot den 3 december 1745.

285
Christen Pedersen af Børglum sogn og Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Børglum sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 10 december 1745.

286
Thomas Andersen af Vester Brønderslev sogn, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Thomas Andersen og Beritte Christensdatter, bønderfolk af Vester Brønderslev sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 10 december 1745.

288
Søren Rasmussen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Søren Rasmussen og Anne Sørensdatter, bønderfolk af Uldum sogn, Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede.  Christiansborg slot den 17 december 1745.

289
Thomas Jensen, enroulleret matros på Mandø under Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Jensen, enroulleret matros på Mandø Eyland under Ribe stift, og Anna Nielsdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede.  Christiansborg slot den 17 december 1745.

294
Jean Vilain af den reformete coloni i Fredericia, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jean Vilain og Susanne Dupont af den reformerte coloni i Vor stabelstad Fredericia, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det led skal være beslægtede. Christiansborg slot den 24 december 1745.

295
Jens Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
C6tus g a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Jens Christensen af Klim sogn og Inger Justdatter af Vust sogn i Ålborg stift, udi Vort land Nørre Jylland,  bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand Jens Nielsen, skal have været hinanden udi 3die led beslægtede; Dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere, end som heroven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget, efter deres midler og lejlighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne Vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. 
Christiansborg slot den 24 december 1745.

Side 609:

Anno 1746 - Januarius:

2
Søren Frandsen, rytterbonde af  Skanderborgske rytterdistrikt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
C6tus G a v, at wi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilger og tillader, at Søren Frandsen, rytterbonde af Grædstrup sogn og Davding by, under Vores Skanderborgske rytterdistrikt, udi Århus stift, i Vort land Nørre Jylland, og Maren Sørensdatter af Burgårde, udi bemelte Grædstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede; Dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere, end som heroven er meldet, udi slægt eller  svogerskab pårører så og noget, efter deres midler og lejlighed samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne Vores allernådigste bevilling agter at nyde. Christiansborg slot den 7 januar 1746. [Fuldstændig afskrift].

3
Christen Knudsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Knudsen og Else Jacobsdatter, Gjern sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Else Jacobsdatters moder skal være sødskende barn til fornævnte Christen Knudsen.  Christiansborg slot den 7 januar 1746.

4
Søren Jørgensen af Samsø, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Jørgensen og Bodil Sørensdatter, bønderfolk af Nordby sogn på Vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 7 januar 1746.

11
Pietter Jurgens, enroulleret matros på Amrum under Ribe stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Pietter Jurgens, enroulleret matros på Vort land Amrum, under Ribe stift, og Marret Bohn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 17 januar 1745.

17
Oluf Nielsen af Vejen sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Oluf Nielsen og Else Jepsdatter, afgangen Hans Povelsens efterleverske, bønderfolk af Vejen sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte afgangne Hans Povelsens fader, Povel Nissen skal have været fornævnte Oluf Nielsens mormoders morbroder. Christiansborg slot den 5 februar 1746.

18
Søren Pedersen Baun af Thy, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Søren Pedersen Baun af Schinderup [Skinnerup]  og Maren Jensdatter af Tilsted sogn i Thy, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 5 februar 1745.

19
Mads Pedersen af Follerup by i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Mads Pedersen og Karen Davidsdatter, bønderfolk af Follerup by [Herslev sogn?] i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 5 februar 1746.

20
Rasmus Rasmussen af Bjerager sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Rasmus Rasmussen af Bjerager sogn og Maren Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 5 februar 1746.

21
Søren Sibatsen af Husby i Ribe stift, bevilling at må indlade sig i ægteskab med den som hand i sit forrige ægteskab har besvangret.
Bevilger og tillader af særdeles kongelig nåde, at Søren Sibatsen fra Husbye i Ribe stift [findes i Grejs sogn –  Ullerup og andre sogne], som for 16 år siden, udi sit forrige ægteskab, skal have begået lejermål med Maren Jacobsdatter, må nu sådant hans begåede lejermål, uagtet, i nyt ægteskab med fornævnte Maren Jacobsdatter sig indlade. Dog skal han efter hans midler og lejlighed samt Biskoppens billig sigelse noget til næste Hospital betale. Christiansborg slot den 5 februar 1746.

26
Jens Sørensen Bay af Randers, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen Bay af Vor kiøbstad Randers og Karen Lauritzdatter afgangne Johan Kahl, forrige borger og kiøbmand i bemelte Randers, hans efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m v er betalt og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre, desligeste at den rette sognepræst etc intet afgår. Christiansborg slot den 18 februar 1746.

33
Peder Pedersen, rytterbonde af Stilling sogn og bye, udi det Skanderborgske district, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen, rytterbonde af Stilling sogn og by, udi det Skanderborgske distrikt, og Mette Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 25 februar 1746.

46
Christen Jensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen af Gunderup sogn og Anne Jensdatter af Guddom [Gudum?] sogn, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 4 marts 1746.

50
Peder Michelsen af Århus stift, ægteskabs bevilling  i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at  Peder Michelsen af Vestbirk og Maren Jensdatter af Birkenæs [Østbirk sogn], bønderfolk udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans faders moder er hendes moders moders søster, og således hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 18 marts 1746.

57
Søren Rasmussen af Helgenæs sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Rasmussen  og Mette Christensdatter, bønderfolk af Helgenæs sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand Søren Hansen skal have været hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 26 marts 1746.

61
Peder Madsen, bonde af Lintrup sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Madsen og Gunder Bennetsdatter, begge bønderfolk i Lintrup sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 1 april 1746.

62
Provst Lorentz Gerhard Mumme, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lorentz Gerhard Mumme, provst i Vennebjerg herred og sognepræst for Åsted og Skærum sogne udi Ålborg stift, og Adelus Marie Rascov [Wiberg: Raschou] må i ægteskab sammenkomme, uanset, at de ved dobbelt slægtskab skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 1 april 1746.

69
Jens Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Mette Nielsdatter, afgange Gravers Jensens efterleverske, bønderfolk af Stadil sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte hendes ved døden afgangne mand Graver Jensen, skal have været hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 15 april 1746.

75
Christopher Schultz, sognepræst for Møgeltønder menighed i Ribe stift, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christopher Schultz, sognepræst for Møgeltønder menighed udi Ribe stift og Anna Magdalena Reimarus, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formåe, når den påbudne accise m v er betalt og ellers intet fragår den rette sognepræst m fl.  Christiansborg slot den 22 april 1746.

76 [er 2 gange]
Christopher Schultz, sognepræst for Møgeltønder menighed i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christopher Schultz, sognepræst for Møgeltønder menighed i Ribe stift, og Anna Magdalene Reimarus, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans ved døden afgangne hustrue skal have været hinanden i 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 22 april 1746.

86
Capellan Anders Lambertsen, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  Anders Lambertsen Guldager, capellan til Rødding, Løve og Pederstrup sogne i Viborg stift og Else Michelsdatter Årberg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begærer, og dertil godvilligen kand formå, nå den påbudne accise m v er betalt og den rette sognepræst m fl, intet afgår.  Hirschholms slot den 20 maj 1746.

87
Anders Lambertsen, cappellan, bevilling at indlade sig i ægteskab førend året efter hans hustrues død er forløben.
Bevilger og tillader, at Anders Lambertsen, cappellan til Rødding, Løvel og Pederstrup sogne i Viborg stift, hvis hustrue in september næstafvigte ved døden er afgangen, må, i henseende til, at hand skal have små børn, som behøver tilsyn med fornøden pleje, indlade sig udi nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret, udi hvilket hand  efter Vores den 3 maj 1737 allernådigst udgivne forordning, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Hirschholm slot den 20 maj 1746.

88
Peder Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen og Karen Rasmusdatter, afgangne Erich Sørensens efterleverske, bønderfolk af Ommestrupgård udi Mørke sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Peder Rasmussen og fornævnte hendes afgangne mand, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Hirschholm slot den 20 maj 1746.

97
Hans Rhod, capellan pro persona ved Langå, Torup og Vinge menigheder i Viborg stift, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Rhod, cappellan pro person ved Langå, Torup og Vinge menigheder og Johanne Michelsdatter Raun, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begærer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m v er betalt, og ellers intet den rette sognepræst m fl afgår. Dog skal denne vielse ske af en ved en ordentlig menighed beskikket præst, som for sin forretnings rigtighed kand være ansvarlig. Hirschholm slot den 27 maj 1746.

98
Hans Pedersen Brøchner, cappellan pro persona ved Spentrup og Gassum menigheder i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen Brøchner, medtiener og capellan pro persona ved Spentrup og Gassum menigheder og Ingeborg Arildsdatter Friis, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Hirschholm slot den 27 maj 1746.

99
Lass Wedstesen af Ølgod sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lass Wedstesen og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Ølgod sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hirschholm slot den 27 maj 1746.

105
Offer Iversen af Brenderup i Fyn ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Offer Iversen og Morten Rasmussen smeds enke Karen Rasmusdatter, bønderfolk af Brenderup i Vort land Fyn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden således skal være beslægtede, at fornævnte Offer Iversens moder og Karen Rasmusdatters fader skal have været halv sødskende.  Hirschholms slot den 3 juni 1746.

110
Henrich Evald Suhr af Vejle, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hendrich Evald Suhr, borger og handelsmand i Vor kiøbstad Vejle og Maren Fæveille, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirschholms slot den 10 juni 1746.

116
Peder Reimertsen Langemarch af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Reimertsen Langemarch af Odby sogn og Zidsel Michelsdatter af Sønbjerg sogn i Ålborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Hirschholms slot den 17 juni 1746.

117
Hans Madsen af Smidstrup sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Madsen og Maren Hansdatter, bønderfolk af Smidstrup sogn i Koldinghus amt må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Hirschholms slot den 17 juni 1746.

118
Peder Lauritzen Toxvig af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen Toxvig og Maren Christensdatter, bønderfolk af Rind sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue Maren Rasmusdatter, skal have været sødskende børn. Hirschholms slot den 17 juni 1746.

128
Michael Clemensen af Århus stift ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michael Clemensen og Kirstin Jacobsdatter, bønderfolk af Asferg sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Rosenborg slot den 1 juli 1746

128 - igen.
Morten Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.

Bevilger og tillader, at Morten Rasmussen og Anna Svendsdatter af Østbirk sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Rosenborg slot den 1 juli 1746.

132
Christen Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans nest sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Lem sogn i Århus stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Hirschholms slot den 8 juli 1746.

135
Povel Lauridsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Povel Lauridsen og Maren Jørgensdatter, bønderfolk af Sejling sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Hirschholms slot den 15 juli 1746.

137
Andreas Sørensen af Nordby menighed på Eylandet Fanø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Sørensen og Karen Pedersdatter af Nordby menighed på Eylandet Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Hirschholms slot den 22 juli 1746.

138
Mathias Sørensen af Nordby menighed på Eylandet Fanø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Mathias Sørensen og Karen Nielsdatter af Nordby menighed på Eylandet Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Hirschholms slot den 22 juli 1746.

147
Soldat Niels Hansen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen, soldat under det Os elskelig General Major Numsen allernådigst anfortroede synder jydske nationale infanterie regiment, af Sejet by og Uth sogn udi Århus stift og Maren Jensdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Hirschholms slot den 29 juli 1746.

148 side 730b
Christen Andersen Saugmandsgård af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen Saugmandsgård [der findes Savmandsgård i Fabjerg sogn] og Karen Madsdatter Amstrup, bønderfolk af Møborg sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Hirschholms slot den 29 juli 1746.

 

Der findes ikke mere for år 1746 på denne film:

M544323 fra Rigsarkivet.

 

Påbegyndt læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet:

M544324 jydske registre – jydske åbne breve.

1746 - 1748.

5
Hans Uttermøhlen, sognepræst for Lem og Vejby menigheder i Viborg stift, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Fr5tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Hans Uttermøhlen, sognepræst for Lem og Vejby menigheder udi Viborg stift i vort land Nørre Jylland og Birgitte Olsdatter Winther, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formåe, når den påbudne accise, efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes, deres ægteskab lovligen at kunne forhindre; Desligeste, at den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme, samme vielse at forrette, såvel som Kirken og dens øvrige betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende derover intet i deres rettighed afgår; Dog skal denne vielse ske af een ved en ordentlig menighed beskikket præst, som for sin forretnings rigtighed kand være ansvarlig. Givet etc. Frederiksborg den 19 august 1746.

6 – side 5
Peder Jensen Toiberg af Ålborg stift, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen Toiberg fra Knuds Eie gård [Knudseje – Skæve sogn] i Ålborg stift og Johanne Jensdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc, og ellers intet fragår den præst og andre som ellers kunne tilkomme vielsen at forrette. Frederiksborg den 19 august 1746.

7
Sognepræst Johan Christian Zimmerman, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Johan Christian Zimmerman, sognepræst til Bjerring og Mammen menigheder i Viborg stift, og Anne Margrete Lange, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillig kan formå, når den påbudne accise etc er bleven betalt, og den præst og andre intet afgår som, ellers skulle forestå vielsen.  Frederiksborg den 19 august 1746.

8
Peder Rasmussen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen og Mette Rasmusdatter, bønderfolk i Åby sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Frederiksborg den 19 august 1746.

9
Laus Andersen af Daler sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Laust Andersen og Ane Marie Andersdatter, bønderfolk af Daler sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 19 august 1746.

10
Christen Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Margaretha Jensdatter, bønderfolk af Thorup [Torup] by og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Frederiksborg den 19 august 1746.

17
Christen Andersen af Boel Husted? i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen af Boelhhusted? [Bolskifte] udi Alstrup sogn og Ålborg stift og Maren Christensdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede.  Frederiksborg den 26 august 1746.

18
Jens Nielsen af Vissing sogn og Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Mette Maria Rasmusdatter, bønderfolk af Vissing sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte Mette Maria Rasmusdatters moder skal være sødskende børn, og de således hinanden udi 2det og 3die led beslægtede.  Frederiksborg den 26 august 1746.

21
Christen Jochumsen og Gundel Andersdatter, bevilling at indlade sig i ægteskab sammen, uagtet deres med hinanden begangne leiermåls forseelse, før hun var skilt ved hendes forrige mand.
F5tus G a v, at eftersom Gundel Andersdatter fra Understed sogn udi Ålborg stift i vort land Nørre Jylland, for Os allerunderdanigst haver andraget, hvorledes hun, efter at hun i året 1740 var kommen i ægteskab med en bonde karl navnlig Lars Nielsen Nyegård, som efter et års forløb, uden nogen skellig årsag er draget fra hende, efterladende hende i armelig tilstand, har funden sig forårsaget over bemelte hendes undvigte mand at hente skilsmisse dom; Men at hun imidlertid, og førend dommen var gået, er bleven besvangret af en rytter navnlig Christen Jochumsen, anholdende derfor allerunderdanigst om allernådigst tilladelse med ham udi ægteskab at sammenkomme; Da haver vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den herom fra stiftsbefalingsmanden over Ålborg stift Os elskelig Iver Holch, ridder p p, samt Os elskelig Broder Brodersen, biskop over bemelte stift deres herpå givne allerunderdanigste erklæring, allernådigst dispenseret og bevilget, så og hermed dispensere og bevilge, at fornævnte Christen Jochumsen og Gundel Andersdatter, må, uagtet deres med hverandre i berørte måde begangne leyermåls forseelse, førend skilsmisse dom over hendes forrige undvigte mand var erhvervet, udi ægteskab sammenkomme; Forbydendes etc. Frederiksborg den 2 september 1746.

22
Peder Jensen i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Peder Jensen og Anne Olufsdatter, bønderfolk af Nørre Borch [Nørre Bork] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og således hinanden udi 3die led beslægtede. Frederiksborg den 2 september 1746.

33
Anna Sophie afg Geert Mathesons efterleverske af Skægs mølle i Århus stift, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret for hendes afg mand ey er forløben.
Bevilger og tillader, at Anna Sophie afg Gert Mathesons efterleverske af Skægs mølle udi Århus stift, må i henseende, at hun sidder i enke stand med 3 små børn og ikke selv foreståe eller kand bestyre enten qværnværket eller avling, [må] såfremt hun ikke efter hendes afdøde mand befindes frugtsommelig, sig i nyt ægteskab indlade, endskiønt sørgeåret efter hendes forhen havte og ved døden afgangne mand, udi hvilket hun, efter den kongl allernådigste forordning af 3 may 1737, udi enkestand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg den 30 september 1746.

34
Christen Lauritzen af Tværsted sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Lauritzen og Maren Ibsdatter, bønderfolk udi Tværsted sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 30 september 1746.

35
Jens Nielsen Sall af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Sall og Maren Nielsdatter Vrangstrup, bønderfolk af Granslev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 30 september 1746.

36
Niels Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Rasmussen og Apelone Jensdatter, afgangne Jens Jensens efterleverske, bønderfolk af  Birkenæs sogn [Østbirk sogn] i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte hendes afgangne mand skal have været sødskende børn.  Christiansborg den 30 september 1746.

37
Christen Madsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Madsen og Karen Nielsdatter af Nye Sogn [Nysogn] på Holmsland i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal have været næst sødskende barn til hendes forrige, ved døden afgangne mand.  Christiansborg den 30 september 1746.

38
Weshal Bartling af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Weshal Bartling [Wessal?] og Magrethe Cathrine Kahl af Højslev sogn i Viborg stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være hinandens sødskende børn. Christiansborg den 30 september 1746.

42
Mathias Hansen af Nordby menighed på Eylandet Fanø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mathias Hansen og Karen Pedersdatter af Nordby menighed på Eylandet Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævte Karen Pedersdatter skal have været sødskende barn til fornævnte Mathias Hansens, ved døden afgangne hustrue. Christiansborg den 7 oktober 746.

43
Michel Christensen af Århus, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Christensen og Karen Ottesdatter, bønderfolk af Yding sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, så og at bemelte Michel Christensens fader er morbroder til fornævnte Karen Ottesdatters fader.  Christiansborg den 7 oktober 1746.

44
Niels Ottesen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Ottesen og Maren Christensdatter, bønderfolk af Yding sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, så og at bemelte Maren Christensdatters fader er morbroder til fornævnte Niels Ottesens fader. Christiansborg den 7 oktober 1746.

50
Christen Thomsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Thomsen og Anne Povelsdatter, afgangne Lars Clemendsens efterleverske, bønderfolk af Brande sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg den 14 oktober 1746.

51
Søren Jensen Schårup af Vorring sogn [i Nors sogn - kirkebog viet 30 juni 1746] i Thy og Dorthe Nielsdatter, bevilling at må komme i ægteskab sammen, uanset at hand hende i sit ægteskab har besvangret.
Bevilger og tillader, at en enkemand ved navn Søren Jensen Schårup af Vorring udi Thy og Dorthe Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand i året 1718, hende i sit ægteskab skal have besvangret.  Jægersborg den 14 oktober 1746.

60
Christen Lassen af Mariager, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christen Lassen, borger og indvåner udi vor kiøbstad Mariager, og Marie Pontusdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise etc. er betalt og ellers at den præst m fl der ellers skulle forestå denne vielse intet fragår. Christiansborg den 28 oktober 1746.

Notat: Casseret.

61
Marcus Clod, residerende cappellan i Fredericia, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Marcus Clod, residerende cappellan i den danske menighed i Fredericia og Mette Elisabeth Wichmand må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 28 oktober 1746.

62
Jacob Jacobsen Svint af Løgstør i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jacob Jacobsen Svint, enroulleret matros udi vores søe tieneste, og enken Maren Steffensdatter af Løgstør udi Viborg stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 28 oktober 1746.

70
Christen Jensen Sundbye, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Sundbye, forpagter på Wieshøygård [ordet Vishøj findes i Vester Vandet sogn] i Ålborg stift, og Karen Pedersdatter Toft, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise etc. er betalt og ellers intet den præst som denne vielse burde forestå m fl, afgår etc.  Jægersborg slot den 4 november 1746.

72
Eiler Sørensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Eiler Sørensen og Else Christensdatter, bønderfolk af Ålum sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 4 november 1746.

73
Christen Jensen Årup af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Årup og Kirsten Thomasdatter, bønderfolk af Torslev sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 4 november 1746.

74
Niels Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende børn.
Bevilger og tillader, at  Niels Rasmussen og Karen Andersdatter, bønderfolk af Tvilum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg den 4 november 1746.

89
Jens Jensen af Dyngby i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Else Jensdatter, bønderfolk af Dyngby [Bjerager sogn] udi Århus stift må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 25 november 1746.

90
Jens Christensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Hvornum sogn i Århus stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 25 november 1746.

91
Jacob Christensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jacob Christensen og Johanna Christensdatter, bønderfolk af Hvornum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.
Christiansborg den 25 november 1746.

96
Christen Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Rasmussen og enken Maren Rasmusdatter, bønderfolk af Hundslund sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes ved døden afgangne mand Rasmus Jacobsen, skal have været sødskende barn med bemelte Christen Rasmussens fader. Christiansborg den 2 december 1746.

99
Peder Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Kirsten Madsdatter, bønderfolk af Helles sogn [Helgenæs sogn - se 605 i bevillinger Århus stift] i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand Rasmus Christensen, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 9 december 1746.

100
Jacob Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jacob Pedersen af Træden sogn og Marie Rasmusdatter af Underup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 9 december 1746.

101
Anders Terkelsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Anders Terchildsen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Hornborg sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 9 december 1746.

106
Christen Michelsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Michelsen og Else Sørensdatter, bønderfolk af Hornborg sogn og bye i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 16 december 1746.

107
Niels Sørensen af Ål sogn i Ribe stift ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Niels Sørensen af Grærup og Kirsten Madsdatter af Kærgårde, begge bønderfolk af Ål sogn og Riberhus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 16 december 1746.

116
Niels Nielsen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Birgitte Sørensdatter, bønderfolk af Lintrup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3de led beslægtede. Christiansborg den 30 december 1746.

Side 85:

Anno 1747 - Januarius:

2
Christen Iversen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Iversen og Karen Christensdatter, bønderfolk af Ådum [Oddum] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die lige led beslægtede. Givet på vort slot Christiansborg udi vores kongelige residentz stad  Kiøbenhavn den 7 januari 1747 under vort zignet [LS]. Efter hans Kongelig Mayestæts allernådigste ordre og befaling.
J L Holstein.

3
Søren Jørgensen af Samsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Jørgensen og Anna Jørgensdatter, bønderfolk af Nordby på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anna Jørgensdatter skal have været udi 2det og 3die led beslægtede med fornævnte Søren Jørgensens forrige, ved døden afgangne hustru. Christiansborg slot den 7 januar 1747.

9
Peder Sørensen af Tendrup bye i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen og Bodil Rasmusdatter, afgangne Mogens Pedersens efterleverske, bønderfolk af Tendrup bye i Hornslet sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 13 januar 1747.

15
Jens Jensen Moeskier af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen Moeskier og Anna Sørensdatter, bønderfolk af Nørlem sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 20 januar 1747.

16
Hans Jensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Jensen af Lodbjerg sogn og Maren Larsdatter af Vestervig, begge bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 20 januar 1747.

17
Mads Sørensen Hvidberg af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Mads Sørensen Hvidberg og Mette Jesdatter, bønderfolk af Oksby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den  20 januar 1747.

19
Diderich Iversen, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Diderich Iversen på Søedahl [Sødal] og Anna Cathrine Friisenberg på Stenalt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise etc. er betalt, og ellers intet fragår den sognepræst og andre der ellers denne vielse skulle forestå. Christiansborg slot den 31 januar 1747.

20
Sognepræst Laurids Bråd, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Lauritz Bråd, sognepræst til Haderup menighed i Ribe stift og Carlotte Ries af vor kiøbstad Viborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og godvilligen kan formå, når den påbudte accise etc. er betalt, og ellers intet fragår den sognepræst og andre der denne vielse skulle forestå. Christiansborg slot den 31 januar 1747.

21
Mads Enevoldsen, bonde af Gredsted by i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader at Mads Enevoldsen og Maren Mortensdatter, bønderfolk af Gredsted by og Jernved sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 3die led skal være beslægtede. Christiansborg slot den 31 januar 1747.

22
Jens Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen af Fredsted  i Starup sogn i Ribe stift [Øster Starup – Århus stift] og Anne Marie Jensdatter af Ejstrup bye i Harte sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 31 januar 1747.

23
Christen Poulsen Ohrgård af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Poulsen Ohrgård og Karen Christensdatter, bønderfolk af Nors sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 31 januar 1747.

24
Hans Madsen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Madsen og enken Anna Jørgensdatter, bønderfolk af Brøndsted [Gaverslund sogn], udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 31 januar 1747.

33
Bachen Nielsen af Ribehus amt, ægteskabs bevilling i forbudne le.
Bevilger og tillader, at  Bachen Nielsen og Maren Christensdatter, bønderfolk af Hvidberg by, Oksby sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige og ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborgs slot den 10 februar 1747.

34
Christen Sørensen af Fly sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen  Sørensen og Inger Nielsdatter, bønderfolk af Ilsø bye i Fly sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det og 3die led skal være beslægtede. Christiansborg slot den 10 februar 1747.

37
Peder Povelsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Povelsen og Kirsten Hansdatter, bønderfolk af Oksby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede, så og at bemelte Kirsten Hansdatter til hans forrige ved døden afgangne hustrue Anne Nielsdatter, skal have været udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 17 februar 1747.

38
Peder Stefansen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Stefansen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Gårslev sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 17 februar 1747.

39
Lauge Nielsen af Jylland, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauge Nielsen og Johanne Pedersdatter, bønderfolk af Vejlby sogn udi Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 17 februar 1747.

40
Thomas Thorsen af Nibe, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Thomas Thorsen udi vor kiøbstad Nibe og Ollive Mathiasdatter Mørch, afgangne Christen Holstes efterleverske, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 17 februar 1747.

41
Povel Knudsen af Vilslev sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Povel Knudsen og Inge Jensdatter, bønderfolk af Vilslev sogn og bye udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 17 februar 1747.

50
Rudolph Henrich Christensen Linde af Jylland ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Os elskelige Rudolph Henrich Christensen Linde til Tanneroph [Tandrup i Bedsted sogn]og frue Christiana Dorothea Nielsdatter Leth af vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 24 februar 1747.

51
Jens Pedersen Woydeman, vice byfoged i Varde, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, før sørge året efter hans hustrues død er forløben.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen Woydeman, vice byfoged i Varde og herredsskriver i Vester herred i Ribe stift, må i henseende til den opdragelse hans små umyndige børn behøver, sig udi nyt ægteskab indlade, uanset at sørgeåret efter hans afgangne hustrue, udi hvilket hand efter den allernådigste forordning af 3 maj 1737 udi enligstand skulle hensidde, ej er forløben. Christiansborg slot den 24 februar 1747.

56
Tulle Jørgensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Tulle Jørgensen og Karen Christensdatter, bønderfolk af Nysogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 3 marts 1747.

57
Peder Kieldsen Gulløf af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Peder Kieldsen Gulløf og Kirsten Christensdatter Saal, bønderfolk af Gullev sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige ved døden afgangne hustrue Mette Nielsdatter skal have været bemelte Kirsten Christensdatter Saal udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 3 marts 1747.

58
Niels Terkelsen af Kalhave og Stjernholms amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Niels Terkelsen af Kalhave i Hornborg sogn og Stjernholms amt og Anne Christensdatter af Lille Lysholt i Hornstrup sogn udi Koldinghus amt, begge bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 3 marts 1747.

65
Christen Hejlesen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Hejlesen og Anne Jespersdatter, bønderfolk af Tolstrup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 10 marts 1747. [Trolovet i april viet i november].

66
Jens Justesen, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Justesen af Tarm i Egvad sogn [Ringkøbing amt] og Nørre herred og Anna Cathrine Jesdatter af Hyllerslev? i Vester herred, begge bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 10 marts 1747.

72
Lars Sørensen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Lars Sørensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Brande sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 24 marts 1747.

81
Jens Christensen Rasch af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Rasch og Anne Pedersdatter, bønderfolk af Funder sogn og bye udi Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun til fornævnte Jens Christensens ved døden afgangne hustrue Kirsten Jensdatter, skal have været næst sødskende barn. Christiansborg slot den 7 april 1747.

83
Ritmester Hans von Løvenhielm, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Hans von Løvenhielm, ritmester ved vores andet fynske regiment cavalleri og jomfru Vibeche Juell, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formåe, når den påbudne accise etc. er betalt, og ellers intet fragår den præst m fl, der denne vielse ellers skulle forestå. Christiansborg den 14 april 1747.

88 og 89
Poul Lauritzen Bech af Læsø, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Poul Lauritzen Bech og Karen Sørensdatter Juune, bønderfolk af vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 4de led beslægtede. Christiansborg slot den 14 april 1747.

96a
Sognepræst Niels Friis, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Niels Friis, sognepræst for Nordby menighed på Fanø under Ribe stift, og Agnete Catharina Steensdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudte accise m v er betalt og ellers intet fragår den præst m fl som ellers denne vielse skulle forestå. Christiansborg slot den 21 april 1747.

96b
Ligesådan en bevilling blev samme dag expederet for hr Hans Curtz, sognepræst for Darum og Bramminge menigheder udi Ribe stift og Anna Steensdatter. Christiansborg slot den 21 april 1747.

97
Niels Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Mette Christensdatter, bønderfolk af Horne sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 21 april 1747.

98
Hans Tullesen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Tullesen og Else Jensdatter [text: Ese], bønderfolk af Jordrup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 21 april 1747.

108
Jens Jensen Præstie af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Præstie og Johanne Jensdatter, bønderfolk af Lemming sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være sødskende barn til hans Jens Jensen Præsties fader.  Christiansborg slot den 5 maj 1747.

109
Jens Madsen Banck af Jylland ægteskabs bevilling i forbudne led,
Bevilger og tillader, at  Jens Madsen Banck af Binderup bye og Dalbyneder sogn og Appelone Nielsdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Appelone Nielsdatter til hans forrige ved døden afgangen hustru, udi 3die led skal være beslægtede. Christiansborg slot den 5 maj 1747.

110
Thomas Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Thomas Pedersen og Anne Jensdatter, bønderfolk af Grimstrup sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg slot den 5 maj 1747.

114
Herman Simonsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans søskende barn.
Bevilger og tillader, at Herman Simonsen og Margrethe Andersdatter, bønderfolk af Idum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg slot den 12 maj 1747.

118
Jens Michelsen af Thy i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Michelsen af Skovsted og Anna Nielsdatter af Kelstrup, begge bønderfolk udi Hillerslev sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 19 maj 1747.

119
Palle Sørensen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Palle Sørensen og Karen Hansdatter, bønderfolk af Højrup bye i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, så og at bemelte Palle Sørensens forrige ved døden afgangne hustrue Anne Pedersdatter, skal have været nest sødskende barn til fornævnte Karen Hansdatter. Christiansborg slot den 19 maj 1747.

120
Peder Thomsen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Thomsen og Kirsten Andersdatter, bønderfolk af Eltang sogn i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 19 maj 1747.

126
Peder Pedersen Åboe af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Åboe og enken Karen Sørensdatter, bønderfolk af Elsted sogn i Havreballegårds amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 26 maj 1747.

132
Mogens Jensen af Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mogens Jensen og Kirsten Rasmusdatter, bønderfolk af Sabro sogn i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun til hans sidste ved døden afgangne hustrue, skal have været udi 3die lige led beslægtede. Christiansborg slot den 2 juni 1747.

133
Christen Pedersen Lambech af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader at Christen Pedersen Lambech og Maren Jensdatter, bønderfolk af Lem sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 2 juni 1747.

139
Peder Poulsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Poulsen og Karen Poulsdatter, afgangne Thomas Ollesens efterleverske, bønderfolk af Odby sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 9 juni 1747.

140
Niels Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen og Mette Simonsdatter, bønderfolk af Ål sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 9 juni 1747.

152
Peder Nielsen af Grædstrup sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen af Nimdrup i Grædstrup sogn og Kirsten Larsdatter af Sejd i Bryrup sogn, begge bønderfolk af Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede, Christiansborg slot den 7 juli 1747.

153
Lauritz Biørnsen Bech på Læsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Biørnsen Bech og Anne Christensdatter på Læsø under vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 7 juli 1747.

159
Jesper Madsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jesper Madsen og enken Maren Christensdatter, bønderfolk af Vorre [Vorde? ej fundet i kirkebog.] sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Maren Christensdatter skal have været hans afgangne faders sødskende barn, og således hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 14 juli 1747.

166
Hr Jørgen Jensen Gad, sognepræst til Åstrup og Starup menigheder i Ribe stift, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jørgen Jensen Gad, sognepræst til Åstrup og Starup sogne i Ribe stift og Anna Margretha Brolund af Ærøskøbing på vort land Ærø, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, dog at den rette sognepræst m v intet fragår etc. Christiansborg slot den 21 juli 1747.

175
Capitain Friderich von Lützau, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Friderich von Lützov, capitain ved vores jydske nationale regiment infanterie og Cicilia Wigandt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestilen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise m v er bleven betalt. Dog at den rette sognepræst m v intet fragår. Christiansborg slot den 4 august 1747.

176
Anders Povelsen Boel af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Povelsen Bol og Kirsten Povelsdatter Kirch, bønderfolk af Erslev sogn på Morsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og hinanden således udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 4 august 1747.

183
Anders Andersen af Caløe amt bevilling, at ægte den som hand i sit ægteskab har besvangret.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen af Caløe amt udi vort land Nørre Jylland, som udi sit ægteskab skal have begået leyermål med Johanne Hansdatter, må nu sådan hans begåede leyermål uagtet, indlade sig i ægteskab med fornævnte Johanne Hansdatter.  Christiansborg den 11 august 1747.

184
Lauritz Jørgensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Jørgensen og Mette Nielsdatter, bønderfolk af Eltang sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn. Christiansborg den 11 august 1747.

197
Provsten hr Villads Kop, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, førend året efter hans hustrues død er forløben.
Bevilger og tillader, at hr Villads Kop, provst over Bjerre herred og sognepræst for Assens og Klakrings menigheder i Århus stift, må for sin husholdning ved en anden ægtefælles hielp des bedre at see forsørget, sig udi ny ægteskab indlade, endskiønt sørge året for hans forhen hafde, og ved døden afgangne hustrue udi  hvilket hand, efter den 3 maj 1737 allernådigst udgangne forordning, udi enlig stand skulle hensidde ey endnu er forløben. Christiansborg slot den 25 august 1747.

198
Niels Pedersen af Ålborg, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Kallerup sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 25 august 1747.

199
Niels Christensen af Lyngesøe [Lyngsø i Vorde sogn?] by i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og  Sophie Christensdatter, bønderfolk af Lyngsø by [Lyngså?] udi Vendsyssel og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 25 august 1747.

200
Laurs Bertelsen af Gandrupgård i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne  led.
Bevilger og tillader, at Laurs Bertelsen, boende på Gandrupgård og Else Marie Bertelsdatter af Gandrup bye, bønderfolk udi Vester Hassing sogn i Vendsyssel,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være fornævnte Laurs Bertelsens morbroders datter datter. Christiansborg slot den 25 august 1747.

201
Peder Sanberg, hører ved Randers latinske skole, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Sanberg, hører ved den latinske skole udi vor kiøbstad Randers og Elisabeth Kirstine Karmarck? må foruden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise m v er betalt etc. Christiansborg slot den 1ste september 1747.

202
Christen Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen og enken Maren Andersdatter, bønderfolk af Hellum? sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, så og at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, Christen Madsen ligeledes skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 1 september 1747.

203
Anders Pedersen Risbøl af Riberhus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Pedersen Risbøl og Anna Sørensdatter, bønderfolk fra Hjerting i Guldager sogn og Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 1 september 1747.

208
Claus Nissen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Claus Nissen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Vodder sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 11 september 1747.

209
Hans Jepsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Jepsen og Else Clausdatter, bønderfolk af Vodder sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 11 september 1747.

210
Knud Andersen af Skanderborg amt, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Knud Andersen og Magrethe Lorentzdatter af Tåning sogn i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 15 september 1747.

214a
Niels Knudsen, enroullered matros af Mandø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Knudsen, enroullered matros udi vores søe tieneste og Mette Bondesdatter af Mandø, under  Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 22 september 1747.

214b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Anders Hansen, enroulleret matros og Kirsten Knudsdatter på Mandø under Ribe stift i Jylland, som hinanden i 3die led ere beslægtede. Christiansborg slot den 22 september 1747.

225
Jens Thomasen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Thomasen og Maren Sørensdatter, fra Endelave under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 6 oktober 1747.

226
Knud Olsen, af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Knud Olufsen [navn ok] af Bredstrup sogn og enken Maren Pedersdatter, afgangne Rudolph Christophersens efterleverske, bønderfolk af Herslev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at Knud Olufsens moder, navnlig Dorthe Jensdatter og bemelte Maren Pedersdatter er født af tvende søstre, og således hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 6 oktober 1t47.

231
Peder Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Apelone Andersdatter, afgangne Lauritz Sørensens efterleverske, bønderfolk af Levring sogn udi Aggerhus stift [Viborg stift], udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Apelone Andersdatters forrige mands moder, og bemelte Peder Pedersens faders moder, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 13 oktober 1747.

232
Oluf Sørensen af Samsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Oluf Sørensen og Johanne  Michelsdatter, bønderfolk fra Nordby sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og hinanden således udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 13 oktober 1747.

238
Iver Nielsen af Gylling sogn og bye i Åkier amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Iver Nielsen og Maren Jepsdatter, bønderfolk af Gylling sogn og bye, udi Åkier amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Iver Nielsens afgangne hustrue og Maren Jepsdatter skal have været sødskende børn. Christiansborg den 20 oktober 1747.

239
Rasmus Stephensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Stephansen og Zidsel Hansdatter, bønderfolk af Tranebjerg sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 20 oktober 1747.

243
Peder Hansen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Peder Hansen og enken Karen Larsdatter, bønderfolk af Nordby sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige og ved døden afgangne mand Niels Hierild, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 27 oktober 1747.

248
Peder Jensen Dalsgård af Gedsted sogn i Viborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen Dalsgård og Kirsten Nielsdatter, begge bønderfolk af Bystrup i Gedsted  sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 3 november 1747.

253
Anders Rasmussen af Simb [Sim i Ry sogn] i det Skanderborgske district, ægteskabs bevilling i forbudne led,
Bevilger og tillader, at  Anders Rasmussen af Siim [Dover sogn] og en enke navnlig Johanne Sørensdatter udi Emborg sogn [Ry sogn], begge bønderfolk af vores Skanderborgske district, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte enke og Anders Rasmussens moder skal være sødskende børn, og således hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 10 november 1747.

254
Niels Jensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Dorothe Andersdatter af Store Arden sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 10 november 1747.

259
Lars Christensen Trankier af Veyersøe [Tranekær af Vedersø]sogn i Jylland, opreisning for lejermål og bevilling på ægteskab i forbudne led.
F5tus G a v, at vi af sær kongelig mildhed og nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt Lars Christian Trankier og Maren Christensdatter Bierregård, begge bønderfolk af Veyersøe [Vedersø] sogn, som hverandre i andet led skal være beslægtede, deres med hinanden begangne leyermåls forseelse og derhos allernådigst bevilger og tillader, at de desuagtet udi ægteskab må sammenkomme; Dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere, end som her oven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Christiansborg slot den 17 november 1747.

260
Søren Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Lisbeth Nielsdatter, bønderfolk af Øksen Mølle sogn i Århus stift [Øksen Mølle i Tirstrup sogn jvnf tidligere læste bevillinger i Århus stift], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans forrige ved døden afgangne hustrues sødskende barn. Christiansborg slot den 17 november 1747.

261
Mads Jensen af Hygum sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mads Jensen og Karen Pedersdatter af Hygum sogn [Hygum] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 17 november 1747.

268
Knud Hansen af Emmerlev sogn under grevskabet Schackenborg, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Knud Hansen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Emmerlev sogn under Schackenborg grevskab, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 24 november 1747.

271
Sinder Poulsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Sinder Poulsen fra Quiisgård [Kviesgård] og Anne Christensdatter af Hvam i Broberg [Borbjerg] sogn udi Ribe stift, bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 2 december 1747.

271
Michel Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Andersen og Marie Hansdatter, bønderfolk af Sønder Bork sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 2 december 1747.

272 – samme som forrige.
Michel Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Andersen og Marie Hansdatter, bønderfolk af Sønder Bork i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 2 december 1747.

273
Jens Jørgensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jørgensen og Anne Jørgensdatter, bønderfolk af Sejling sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 2 december 1747.

274
Christian Jørgensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christian Jørgensen og Kirsten Nielsdatter, bønderfolk af Sejling sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 2 december 1747.

277
Rasmus Knudsen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Knudsen og Ellen Lauritzdatter, bønderfolk af Elev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 8 december 1747.

283
Christen Andersen, enroulleret matros af Nørland Rømø, under Haderslevhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen enroulleret matros i vores søe tieneste og Cathrina Margrethe Pedersdatter, begge bønderfolk af Nørland Rømø under Haderslevhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 15 december 1747.

286
Anders Christensen af Dover sogn i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen af Boes og en enke navnlig Maren Jørgensdatter af Sim, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 22 december 1747.

289
Rasmus Rasmussen fra Tønning af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Rasmussen Tønning og enken Bodil Jørgensdatter, bønderfolk af Vrigsted sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Bodil Jørgensdatters forrige ved døden afgangne mand Niels Pedersen og bemelte Rasmus Rasmussen Tønning skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 29 december 1747.

290
Jens Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Rømø sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 29 december 1747.

291
Christen Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Kirsten Sørensdatter, bønderfolk af Lyngby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 29 december 1747.

Side 313 - Anno 1748:

2
Anders Nielsen Nygård af Jylland, ægteskabs bevilling.
F5tus G A V at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladet, så og hermed bevilge og tillade, at Anders Nielsen Nygård, skovfoged udi Haderslevhus amt og Anna Christensdatter Ferslev af Kattrup sogn og Skanderborg amt udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskendebørn; Dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere end som heroven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. Christiansborg slot den 5 januarii 1748 Under vort signet [LS]

Efter hans Kongelig Mayestæts allernådigste ordre og befaling J L Holstein.

5
Niels Sørensen af Nebel sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen og Kirsten Jørgensdatter Holm, fra Nebel sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn, og hinanden således udi tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 12 januar 1748.

6
Christen Nielsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Inger Jensdatter, bønderfolk fra Gedsted sogn af Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 12 januar 1748.

7
Johan von Cappelen, sognepræst, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Johan von Cappelen, sognepræst for Møborg og Nes menigheder i Ribe stift og Abba Pedersdatter Stauning, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun til hans forrige ved døden afgangne hustrue Elisabeth Sørensdatter Stauning, skal have været næst sødskende barn. Christiansborg den 12 januar 1748.

12
Mads Christensen af Ejstrup sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mads Christensen og Karen Andersdatter, bønderfolk af Rønslunde by, Ejstrup sogn, Vrads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være halv sødskende børn. Christiansborg den 19 januar 1748.                                                        

13
Mads Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Mads Andersen og Sidsel Marie Christensdatter, bønderfolk fra Ejstrup sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte Sidsel Marie Christensdatters fader skal være sødskende børn.  Christiansborg den 19 januar 1748.

15
Lydich Petersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lydich Petersen og Mergret Laustdatter, bønderfolk af Møgeltønder sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 26 januar 1748.

16
Jeppe Christensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jeppe Christensen og Inger Andersdatter, bønderfolk fra Gammelstrup i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 2 februar 1748.

17
Søren Andersen af Guldager sogn i Nørre Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Andersen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Guldager sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 2 februar 1748.

18
Christen Jensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Karen Pedersdatter, bønderfolk fra Gerå sogn [Gerå er en landsby i Aså – Melholt sogn] i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand for nogle år siden skal have besvangret hendes sødskende barn Birrethe Pedersdatter. Christiansborg den 2 februar 1748.

19
Jens Christensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Sidsel Christensdatter, bønderfolk af Tønning sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 2 januar 1748.

28
Jens Madsen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Madsen og Karen Madsdatter, afgangne Rasmus Sørensens efterleverske fra Frijsenborg grevskab under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, Rasmus Sørensen skal have været hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 9 februar 1748.

35
Mads Nielsen Kyd af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Nielsen Kyd og Mette Michelsdatter, bønderfolk af Eltang sogn og bye i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 23 februar 1748.

36
Peder Madsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Madsen og Kirsten Hansdatter, bønderfolk fra Ølgod sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og hinanden således udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 23 februar 1748.

44
Villads Larsen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Villads Larsen af Over Vrigsted og Mette Jørgensdatter, afgangne Mads Damgårds efterleverske af Neder Vrigsted, begge bønderfolk af Århus stift [Vrigsted sogn], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 1 marts 1748.

45
Christen Sørensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen og Kirsten Andersdatter, bønderfolk af Søedals [Sødal i Rødding sogn?] gods i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 1 marts 1748.

54
Mads Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Andersen og Kirsten Hansdatter, bønderfolk af Stavning sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 15 marts 1748.

55
Thulle Iversen af Ribe stift ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thulle Iversen og Karen Christensdatter, bønderfolk af Nysogn på Holmsland under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 15 marts 1748.

62
Jens Andersen af Tolstrup sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Tolstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 marts 1748.

64
Michel Christensen af Harts sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Christensen af Harte sogn og Anne Bertelsdatter af Eltang sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 29 marts 1748.

69
Rasmus Christensen af Borup i Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Christensen og Maren Pedersdatter, bønderfolk fra Borup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 13 april 1748.

72
Christen Jensen fra Ingstrup sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen af Ingstrup sogn og bye i Ålborg stift og Anna Christensdatter, af Brødslev i bemelte Ingstrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Christen Jensen og fornævnte Anne Christensdatters fader skal være sødskende børn, Christiansborg slot den 19 april 1748.

79
Povel Nielsen Lyngberg af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Povel Nielsen Lyngberg af Hasseris og Johanne Christensdatter af Frejlev sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans forrige ved døden afgangne hustrues næst sødskende barn. Christiansborg slot den 26 april 1748.

80 side 364
Enwold Jespersen Vittarp af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Envold Jespersen Vittarp og Karen Hansdatter Skodsbøl, bønderfolk af Ådum sogn [Oddum] i Lundenæs amt og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 26 april 1748

91
Hr Thomas Svankier, sognepræst for Nørhå menighed i Ålborg stift, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Thomas Svankier, sognepræst får Nørhå menighed i Ålborg stift, at hand og Dorthea Kirstine Lund af bemelte Nørhå menigheder, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, dog at den sognepræst og andre der ellers denne vielse skulle forestå intet fragår etc. Christiansborg slot den 3 maj 1748.

92
Syncke Knutten af Amrum under Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Syncke Knutten og Jung Elen Ketels begge bønderfolk på vort land Amrum, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 3 maj 1748.

99
Christen Samuelsen af Hjørring, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab førend sørgeåret er forløben.
Bevilger og tillader, at Christen Samuelsen, farver i vor kiøbstad Hjørring, må i henseende til hans vidtløftige husholdning og hans umyndige børns opdragelse, sig udi nyt ægteskab må indlade, uanset at sørgeåret efter hans afgangne hustrue, udi hvilket hand efter den allernådigste udgangne forordning af 3 maj 1737 udi enlig stand skulle hensidde. Christiansborg den 11 maj 1748.

102
Hans Knudsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Knudsen af Grindsted sogn og Ell Nielsdatter af Ansager sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue Kirsten Hansdatter skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg 11 maj 1748.

103
Christen Nielsen af Thy, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen fra Sundby i vort land Thy, og Anne Maria Christensdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskendebørn. Christiansborg den 11 maj 1748.

104
Peder Jørgensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jørgensen og Anna Michelsdatter, bønderfolk af Nørre Snede sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 11 maj 1748.

109
Jens Poulsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Poulsen og enken Kirsten Jensdatter, afgangne Niels Petersens efterleverske, bønderfolk, fra Åby sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Jens Poulsen og bemelte afgangne Niels Pedersen skal have været sødskende børn. Christiansborg den 24 maj 1748.

111
Friderich Christian Hillerup af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Friderich Christian Hillerup af Vilslev [Villerslev?] sogn og Anna Maria Qvisgård af Hierum sogn [Hjerm -- der findes qvies – kviesgård i Borbjerg sogn] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede.  Christiansborg den 31 maj 1748.

120
Frantz Christensen Schougård af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Frantz Christensen Schougård fra Lem sogn og Anna Christensdatter fra Resen sogn, bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 7 juni 1748.

121
Lars Povelsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lars Povelsen og enken Anna, afgangne Lars Christensens efterleverske, bønderfolk af Tislund sogn og Ribe stift,  må udi ægteskab sammenkomme uanset, at han og bemelte Lars Christensen skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 7 juni 1748.

127
Niels Jensen af Samsø, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen af Toftebjerg og Maren Jensdatter af Østerby på vort land Samsø, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og således hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 21 juni 1748.

128
Niels Pedersen Oling af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen Oling og Johanne Pedersdatter, bønderfolk, fra Gjellerup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede.  Christiansborg den 21 juni 1748.

129
Søren Sørensen Bøeg af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen Bøeg og Mette Christensdatter Torrild, bønderfolk af Ajdt sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi 3die lige led beslægtede. Christiansborg den 21 juni 1748.

130
Jens Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Them sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 28 juni 1748.

131
Morten Tønnesen Stål af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Morten Tønnesen Stål og Anne Sørensdatter, Bjerregård, bønderfolk af Hansted sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 28 juni 1748.

132
Christian Poulsen Rafnstrup af Ålborg ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Christen Poulsen Rafnstrup og Anna Ibsdatter af vor kiøbstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og således hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 28 juni efter kongelig befaling J L Holstein.

133
Sognepræst hr Nicolaus Langballe, bevilling at lade sig vie af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Nicolaus Langballe, sognepræst ved Ovsted og Tåning menigheder i Århus stift, og Karen Elisabeth Glud, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise m v er betalt og ellers intet den rette sognepræst m fl fragår. Christiansborg den 28 juni 1748.

144
Jens Pedersen Sønderhierm af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen Sønderhierm og Anna Nielsdatter Soustrup, bønderfolk af Hierum [Hjerm?] sogn og Lundenæs amt, i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 12 juli 1748.

148
Christen Jensen i Århus ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Christen Jensen og Maren Dinesdatter, bønderfolk af Fårup bye i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 19 juli 1748.

149
Niels Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen og Birethe Laursdatter, bønderfolk af Grundfør sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn og således hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 19 juli 1748.

150
Andreas Henrichsen Frick af Caløe amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Andreas Henrichsen Frich og Birgitte Clemensdatter, bønderfolk af Hammelev sogn udi Caløe amt, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at hun skal være næst sødskende barn til hans forrige, ved døden afgangne hustrue. Christiansborg slot den 19 juli 1748.

156
Nicolaus Henrich Rieman af Skive, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret for hans afgangne hustrue ej er udløben.
Bevilger og tillader, at Nicolaus Henrich Rieman, borger og indvåner udi vor kiøbstad Skive, må indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret for hans forhen havde, og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand efter vores den 3 maj 1737 allernådigst udgangne forordning, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg slot den 26 juli 1738.

164
Thomas Pedersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Pedersen og Else Christensdatter, bønderfolk af Agerholm i Vester Vandet sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 2 august 1748.

169
Axel Nielsen Møller af Ålborg ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Axel Nielsen Møller og Else Anchersdatter af vor kiøbstad Ålborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige, ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 2 august 1748.

176
Rasmus Nielsen Hadsten af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen Hadsten af Gerning sogn i Århus stift, og Anna Rasmusdatter af Grensten sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun til bemelte Rasmus Nielsen Hadstens forrige afdøde hustrue, Karen Michelsdatter, skal have været udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 9 august 1748.

182
Morten Sørensen af Samsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Sørensen og enken Anna Povelsdatter, afgangne Rasmus Christensens efterleverske, bønderfolk af Østerby sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte hendes forrige afdøde mand, og fornævnte Morten Sørensens moder, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 12 august 1748.

191
Anders Christensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Anders Christensen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Udbyneder sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 23 august 1748.

192
Anders Madsen af Medolden [Mjolden] sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Madsen og Gunder Andersdatter, begge bønderfolk af Medolden bye og sogn udi Lø herred og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 23 august 1748.

195
Axel Møller af Ålborg, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, førend året efter hans afgangne hustrues død er forløben.
Bevilger og tillader, at Axel Møller af vor kiøbstad Ålborg må i henseende til sin husholdnings vidtløftighed, indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret for hans forhen havde og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand, efter vores elskelig kimære hr faders, salig og høylowlig Ihukommelse den 3 may 1737 allernådigst udgangne forordning, udi enlig stand skulle hensidde, endnu ey er forløbe. Christiansborg slot den 30 august 1748.

197
Laurits Sørensen af Holsted sogn i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Sørensen og enken Kirstine Friderichsdatter, begge bønderfolk af Holsted sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans stifsøns enke. Fredensborg slot den 30 august 1748.

198
Hr Niels Bølle, residerende cappellan fra Bjørnsholm, Strandby og Malle menigheder i Viborg stift, bevilling at vies hiemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Niels Bølle, residerende capellan for Bjørnsholm, Strandby og Malle menigheder udi Viborg stift, og Anne Sophie Morsing, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, på Bjørnsholm sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise m v er betalt, og den rette sognepræst m fl intet fragår. Christiansborg den 30 august 1748.

209
Mads Thomasen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Thomasen og Lisbeth Hansdatter, bønderfolk af Skibet sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og således udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 13 september 1748.

219
Anders Laursen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Laursen og Agata Jensdatter Beck, bønderfolk af Sebbersund i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 27 september 1748.

220
Niels Børlum af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at studiosus Niels Børlum og Kirstine Gudidatter Kolding, bønderfolk af Hammer sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 27 september 1748.

225
Hans Christian Buch af Viborg, bevilling at vies hiemme i huset.
Bevilger og tillader, at Hans Christian Buch og Kirstine Overgård, af vor kiøbstad Viborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m v er betalt og ellers intet den rette sognepræst m fl fragår. Christiansborg slot den 4 oktober 1748.

226
Jens Rasmussen Beck af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen Bech og Else Rasmusdatter, bønderfolk af Harridslev sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 4 oktober 1748.

227
Søren Nielsen Hierild af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen Hierild og Maren Jepsdatter, bønderfolk fra Stouby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 4 oktober 1748.

231
Jens Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Urlev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 11 oktober 1748.

232
Hans Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen af Alslev sogn og Inger Christensdatter af Hastrup? sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. [Viet torsdag 5 december 1748]. Christiansborg slot den 11 oktober 1748.

233
Lauritz Sørensen af Ålborghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Sørensen og Dorothea Jensdatter, bønderfolk af Sebber sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 11 oktober 1748.

239
Hieronymus Castensen, apotheker i Ribe, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hieronymus Castensen, apotheker udi vor kiøbstad Ribe og Elisabeth Fogh, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise m v er betalt, og ellers at den rette sognepræst m fl intet afgår etc. Christiansborg slot den 18 oktober 1748.

240
Niels Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Niels Nielsen og Ingeborg Mortensdatter, bønderfolk af Janderup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 18 oktober 1748.

247
Iver Jensen af Læborg sogn i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Iver Jensen af Læborg sogn og Maren Larsdatter af Vejen sogn udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 25 oktober 1748.

254
Gregers Hansen, enroulleret matros på Mandø, ægteskabs bevilling i forbudne lod.
Bevilger og tillader, at Gregers Hansen, enroulleret matros på vort land Mandø og Karen Nisdatter sammesteds, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 1 november 1748.

257
Jens Henrichsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Henrichsen og Else Christensdatter, bønderfolk af Tværsted sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand forhen skal have begået leyermål med hendes næst sødskende barn, Else Ibsdatter. Christiansborg slot den 8 november 1748.

265
Jens Ivarsen Sønderbygård af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Ivarsen Sønderbygård og Maren Jensdatter Melgård afgangne Gregers Pedersens efterleverske af Hee sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 15 november 1748.

266
Jens Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen og Kirsten Rasmusdatter, bønderfolk af Gedved sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes forrige ved døden afgangne mand, Niels Andersen skal have været hinanden udi tredie led beslægtede, Christiansborg slot den 15 november 1748.

273 side 497
Søren Abrahamsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Abrahamsen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Tolstrup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 22 november 1748.

274
Eschild Jensen Bromsgård af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Eschild Jensen Bromsgård og Mette Jensdatter, Møgelgård, bønderfolk af Dybe sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 22 november 1748.

275
Peder Michelsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Peder Michelsen og Inger Nielsdatter, bønderfolk af Gedsted sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 22 november 1748.

276
Peder Jespersen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jespersen og Maren Andersdatter, afgangne Niels Gravs efterleverske, bønderfolk af Skjold sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 22 november 1748.

282
Andreas Lauritzen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Andreas Lauritzen af Grejs sogn og Barbara Jørgensdatter af Hoven sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 29 november 1748.

283
Jørgen Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at matros Jørgen Pedersen og Hanne Mathiasdatter af Emmerlev sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige, ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 29 november 1748.

284
Jens Rasmussen af Caløe amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen af Virring sogn og Karen Christensdatter af Hørning sogn i Caløe amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustru, Anna Nielsdatters far moders halvsøsters datter, og de således hinanden i tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 29 november 1748.

287
Jacob Tilstrup, rådmand i Ålborg, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret efter hans afgangne hustrue ey er forløben.
Bevilger og tillader, at Jacob Tilstrup, rådmand og postmester i vor kiøbstad Ålborg, må i henseende til hans huses omstændigheder som behøver tilsyn, indlade sig i nyt ægteskab, omend skiønt sørgeåret for hans forhen hafde og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand, efter vores den 3 maj 1737 allernådigst udgangne forordning, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg slot den 6 december 1748.

289
Hans Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen og Maren Sørensdatter [Maren Sørensdatter], bønderfolk af Vinding sogn og Ribe stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 13 december 1748.

290
Jens Jepsen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jepsen og Johanna Sørensdatter, bønderfolk af Trelde by og Vejby sogn, i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 13 december 1748.

291
Sigbrant Nielsen, matros af Ballum sogn i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Sigbrant Nielsen, matros og Maren Jesdatter, begge af Ballum sogn udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 13 december 1748.

300
Cornet Christen Friderich von Bülov, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Os elskelig Christian Friderich von Bülov, cornet ved vores andet jydske cuirassier regiment og jomfrue Christiana Ernastine de Lerche, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 27 december 1748.

301
Anders Christensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Sebber sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 27 december 1748.

302
Niels Hansen Spongsberg [Niels Hansen Spangsbjerg?] af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen Spongsberg og Abelone Christensdatter, bønderfolk af Jerne sogn i Ribehus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 27 december 1748.

Færdig med læsning og afskrift af film fra: Rigsarkivet

M 544324 jydske registre - jydske åbne breve.

Begyndt anno 1746  ved kong F5tes regierings tiltrædelse, og endt anno 1748.

 

Anno 1749 - Januarius:

2
Mag Balthazar Halse, bevilling at lade sig vie af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at mag Balthazar Halse, vice con rector Cholæ i vor købstad Århus og Christiana Styvart Moth, afg Laurids Foghs efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre. Dog at den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme denne vielse at forrette, desligeste Kirken og dens øvrige betiente, samt Skolen, fattige og andre vedkommende, intet i deres rettighed afgår, så skal og vielsen ske af en, ved en ordentlig menighed beskikket præst, som for denne forretnings rigtighed kand være ansvarlig. Givet etc. Christiansborg slot Hafnia den 3 januar 1749.

3
Jens Pedersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
F5tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Jens Pedersen og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Tise sogn udi Ålborg stift i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afg mand, Christen Sørensen skal have været sødskende børn; Dog skal de først på behørige stæder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere, end som her oven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Christiansborg slot Hafnia den 3 januar 1749.

Efter hans kongl mayts allernådigste ordre og befaling. J L Holstein

11
Jep Bertelsen af Coldinghuus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jep Bertelsen og Else Erichsdatter, bønderfolk af Sehsted by [Seest sogn?] i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot Hafnia den 17 januar 1749.

17
Niels Sørensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen og Maren Mortensdatter, bønderfolk af  Skast  sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot, Hafnia 24 januar 1749.

18
Anders Pedersen af Vester Vedsted sogn i Riberhus amt i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Pedersen og Kirsten Pedersdatter, begge bønderfolk af Vester Vedsted sogn og Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot, Hafnia 24 januar 1749.

19
Søren Nielsen af Dørup i Voerladegård sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen af Dørup i Voerladegård sogn og Skanderborg amt og en enke navnlig Maren Sørensdatter udi Voerladegård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Søren Nielsens fader og Maren Sørensdatters afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot Hafnia 24 januar 1749.

28
Christen Sørensen af Højslev sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen, bonde af Højslev sogn, Fjends herred og Viborg stift, og enken Kirsten Mortensdatter af Stårup må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes forrige, og ved døden afgangne mand Anders Christensen, og bemelte Christen Sørensen skal have været hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot, Hafnia 31 januar 1749.

31
Rasmus Nielsen af Udby sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen og Maren Iversdatter, bønderfolk af Udby sogn og bye, Rougsø herred, Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at Rasmus Nielsens forrige ved døden afgangne hustrue Karen Jensdatter, og fornævnte Maren Iversdatter skal have været hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot Hafnia 7 februar 1749.

34
Godske Nielsen og Zidsel Marie Michelsdatter fra Lødderup på Mors ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Godske Nielsen og Zidsel Marie Michelsdatter, bønderfolk af Lødderup sogn på Mors i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot Hafnia 14 februar 1749.

37
Peder Pedersen Brundt af Århus stift, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Brundt og Else Jensdatter, bønderfolk af Skjød sogn i Århus stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot Hafnia 21 februar 1749.

38
Søren Christensen Rygård af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen Rygård på Hesselvad [Andst sogn?] i Ribe stift og Dorothea Margaretha Hansdatter Rosenborg af vor købstad Lemvig, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot Hafnia 21 februar 1749.

39
Christen Rasmussen af Nørre Jylland, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter, bønderfolk af Hørning sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot 21 februar 1749.

51
Jep Pedersen af Jylland, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Jep Pedersen og Sidsel Madsdatter, bønderfolk af Lejrskov sogn udi Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 7 marts 1749.

61
Svend Andersen Fårbeck af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Svend Andersen Fårbeck af Klim sogn, og Maren Pedersdatter Thorup af Torup sogn  i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 14 marts 1749.

62
Niels Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Mette Sørensdatter, bønderfolk af Tønning sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 14 mart 1749.

63
Morten Andersen Hylgård, forpagter på Strandbjerggård, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Morten Andersen Hylgård, forpagter på Strandbjerggård og Margrethe Olufsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder og fornævnte Margrethe Olufsdatters fader, skal være halv sødskende. Christiansborg slot den 14 marts 1749.

64
Matros Lambret Hansen på Mandøe under Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lambret Hansen, enroullered  matros på eilandet Mandøe under Ribe stift, og Mette Jørgensdatter på bemte Mandø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 14 marts 1749.

71
Anna Maria Wibroe, afg Christian Havendorfs efterleverske af Randers, bevilling at indlade sig ægteskab, endskønt sørgeåret ey endnu er forløben.
Bevilger og tillader, at Anna Maria Wibroe, afg Christian Haverdorfs efterleverske af vor købstad Randers, at hun i henseende til, at hendes omstændigheder ikke skal tillade hende uden største skade, længere at hensidde i enkestand, må, såfremt hun ey efter bemelte hendes afg mand findes frugtsommelig, indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret for bemelte hendes afg mand, udi hvilket hun efter den, den 3 maj 1737 allernådigst udgangne forordning, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg slot den 21 marts 1749.

72
Hr Bernt Håsum, sognepræst for Ullits og Foulum menigheder i Viborg stift, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Bernt Håsum, sognepræst for Ullits og Fovlum menigheder i Viborg stift og Dorthe Johansdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå etc. Christiansborg slot den 21 mart 1749.

Notat: Casseret.

73
Søren Rudolfsen Bay af Randers, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Søren Rudolfsen Bay og Anna Maria Wibroe, afg Christian Havendorffs efterleverske af vor købstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise er bleven betalt etc. Christiansborg slot den  21 marts 1749.

74
Lauritz Christensen af Venøe land i Bøvling amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Christensen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Venø land og sogn i Bøvling amt, og Skodborg herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 21 marts 1749.

75
Degnen James Victer, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at James Victer, degn til Hylke menighed og Cecil Hansdatter Langemarch,må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 21 marts 1749.

76
Anders Christensen Gade af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Anders Christensen Gade og Anna Madsdatter Nittrup, bønderfolk af Balling sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 21 marts 1749.

82
Jens Larsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Larsen og Anna Eschesdatter, bønderfolk af Søvind sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 28 marts 1749.

88
Hr Friderich Ermandinger, sognepræst for Kragelund og Funder menigheder i Århus stift, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørge året for hans afgangne hustrue ey endnu er forløben.
Bevilger og tillader, at hr Friderich Ermandinger, sognepræst for Kragelund og Funder menigheder i Århus stift, hvis hustru den 31 oktober udi nestafvigte år ved døden skal være afgangen, må i henseende til hans umyndige barn og store husholdning, sig udi nyt ægteskab indlade, uanset at sørgeåret, efter fornævnte hans afgangne hustrues død, udi hvilket hand, efter den kongelige allernådigst udgangne forordning af dato 3 maj 1737, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg den 5 april 1749.

89
Jørgen Madsen af Endrup mølle, i Ribehus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Madsen af Endrup mølle og Anne Hansdatter af Lild Darum, begge bønderfolk af Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 5 april 1749.

105
Thomas Mogensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Thomas Mogensen og Voldborg Nielsdatter, bønderfolk af Kobberup sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 11 april 1749.

112
Christen Michelsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Christen Michelsen og Maren Larsdatter, bønderfolk af Ræer sogn i Thy udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg den 18 april 1749.

124
Gunder Jørgensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Gunder Jørgensen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Fruering sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 3 maj 1749.

125
Hans Jørgen Nachschou af Ålborg, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Jørgen Nachschou af vor købstad Ålborg, og Anna Sophie Mørck på Kye i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. [Kye i Bølling sogn?]. Christiansborg den 3 maj 1749.

138
Christen Christensen af Sahl sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Anne Lauritzdatter, bønderfolk af Sahl sogn, Ginding herred og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de hinanden udi 2det og 3die led skal være beslægtede. Christiansborg den 9 maj 1749.

147
Hr Broder Brorson, sognepræst for Dronninglunds menighed i Ålborg stift, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Broder Brorson, sognepræst for Dronninglunds menighed i Vendsyssel og Anna Lindam, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg 16 maj 1749.

162
Sognepræst Anders Jacobsen Schelde, bevilling at vies hjemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Anders Jacobsen Schelde, sognepræst til Vivild og Vejlby menigheder i Århus stift, og Anna Catharina Erichsdatter Friisenberg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå etc.  Hafnia 30 maj 1749.

163
Hans Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen og Berthe Olufsdatter, bønderfolk af Seem sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at Hans Hansens forrige ved døden afgangne hustrue, og Berthe Olufsdatter skal have været hinanden udi 2det led beslægtede. Hafnia den 30 maj 1749.

164
Morten Pedersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Morten Pedersen og Maren Larsdatter, bønderfolk af Ræer sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Hafnia 30 maj 1749.

165
Lauritz Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Christensen af Nebel og Anna Christensdatter i Brøndum, bønderfolk udi Skast herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Hafnia 30 maj 1749.

166 – side 169
Jens Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Estruplund sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Hafnia den 30 maj 1749.

173
Niels Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen og Kirsten Nielsdatter, bønderfolk fra Ødum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn og hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 6 juni 1749.

178
Iver Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Iver Pedersen og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Endelave sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn.  Hafnia den 13 juni 1749.

186
Søren Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen og Anna Sørensdatter, bønderfolk af Øster Snede sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Hafnia den 27 juni 1749.

187
Peder Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Gårslev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Hafnia den 27 juni 1749.

202
Jens Jepsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Jens Jepsen og Ellen Poulsdatter, afgangne Bertel Jensens enke, bønderfolk af Sønder Vilstrup sogn og bye udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Jens Jepsens moder og enkens afdøde mand Bertel Jensen, var født hver af sin broder, og således hinanden i 2det og 3die led beslægtet. Hafnia den 11 juli 1749.

203
Christen Laursen Møller, af Ålborg, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Christen Laursen Møller, borger og indvåner i vor købstad Ålborg, og Kirsten Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Hafnia den 11 juli 1749.

212
Ole Andersen Farregård fra Thy, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Ole Andersen Farregård fra Torup sogn og Marie Poulsdatter af Øster Vandet sogn i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 25 juli 1749.

213
Peder Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Kirsten Rasmusdatter, bønderfolk af Linå sogn i Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 25 juli 1749.

214
Knud Bertelsen af Halling sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Bertelsen af Halling sogn og enken Helvis Hansdatter af Gosmer sogn [Helvig Hansdatter], bønderfolk af Åkier amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 4de led beslægtede.  Christiansborg den 25 juli 1749.

216
Peder Christensen af Mesing sogn i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og en enke ved navn Anna Rasmusdatter, bønderfolk af Mesing sogn og Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornefnte Peder Christensens moder og enkens afdøde mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 1 august 1749.

217
Svend Jacobsen Winther af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Svend Jacobsen Vinther fra Klim sogn, og Ingeborg Jensdatter Pind af Gøttrup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 1 august 1749.

218
Nickels Andersen af Amrum, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at matros Nickels Andersen og Silke [Sicke] afgangne Nickels Haddrings efterleverske af Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Nickels Andersen og afgangne Nickels Haddrings, har været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg 1 august 1749.

223
Peder Laustsen af Møgeltønder  i grevskabet Schackenborg, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Laustsen og Ingeborg Laustdatter, bønderfolk af Møgeltønder i grevskabet Schackenborg i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die lige led beslægtede. Christiansborg den 8 august 1749.

231
Ip Pedersen Holm fra Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Ip Pedersen Holm og Barbara Sørensdatter, bønderfolk af Nordby på vort land Samsøe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 15 august 1749.

234
Sognepræst Jeramias Møller, bevilling at vies hjemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jeramias Møller, sognepræst til Karlbye og Voldbye menigheder og Johanne Dorothea Kiærulf, af vor købstad Ebeltoft, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de begierer og dertil godvillig kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg den 22 august 1749.

238
Hans Jacob Gercken af Fredericia, bevilling at vies hjemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Jacob Gercken af vor stabelstad Fredericia og Anne Mattchels, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begærer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg den 5 september 1749.

247
Niels Sørensen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen og Maren Thomasdatter, bønderfolk af Jerne sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 12 september 1749.

251
Sognepræst hr Ole Bagger, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at hr Ole Bagger, sognepræst til Torstrup og Horne menigheder i Ribe stift, og Mette Marie Hansdatter af vor købstad Ribe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 15 september 1749.

261
Jens Pedersen Biolbøl af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen Biolbøll og enken Else Hansdatter Stoustrup, bønderfolk af Oddum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset bemelte Jens Pedersen skal være næst sødskende barn til fornævnte enkens forrige, ved døden afgangne mand. Christiansborg den 3 oktober 1749.

262
Jep Nielsen af Skærbæk sogn, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jep Nielsen af Skærbæk sogn og Maren Jørgensdatter af Vodder sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg den 3 oktober 1749.

264
Just Larsen fra Thy, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Just Larsen og Dorthe Michelsdatter, bønderfolk af Hjardemål sogn i Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 10 oktober 1749.

265
Jens Rasmussen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen, møllersvend ved Hvidmølle i Dronningborg amt og Birgitte Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand tilforn skal have begået leyermål med Marie Thomasdatter, som til bemelte Birgithe Sørensdatter udi 3die led skal være beslægtet. Christiansborg den 10 oktober 1749.

266
Jacob Lydichsen af Schackenborg grevskab, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jacob Lydiksen og Maren Mortensdatter, bønderfolk af Daler sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 10 oktober 1749.

268
Friderich von Ahrenstorff til Overgård i Jylland, bevilling at vies hiemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilget og tillader, at os elskelig Friderich von Ahrenstorff til Overgård, og os elskelig jomfrue Ølgård Sophie Ide Rantzau, må i Kirken eller hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg den 10 oktober 1749.

271
Christen Olufsen Drasbech af Thy i Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Olufsen Drasbech og Bodil Kirstine Pedersdatter Søe, afgangne Envold Bertelsens efterleverske, bønderfolk fra Klitmøller i Vester Vandet sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte hendes ved døden afgangne mand, skal have været næst sødskende børn, og således udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 17 oktober 1749.

280
Michel Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Michel Jensen og Anne Jensdatter, bønderfolk af Kragelund sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 24 oktober 1749.

285
Tyge Meyer, skovfoged i Haderslev amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Tyge Meyer, skovfoged ved Hyter Koppel i Haderslev amt og Anna Meyers af Visby sogn og bye i Ribe amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 31 oktober 1749.

291
Søren Knudsen Mammen af Randers, ægteskabs bevilling i 2 og 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Knudsen Mammen og Gietrud Terkilsdatter af vor købstad Randers, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 7 november 1749.

294
Niels Pedersen Holmsgård af Saltum sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen Holmgård og Ellen Nielsdatter, bønderfolk af Saltum sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 14 november 1749.

295
Jens Christensen Rytter af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Rytter og Anne Jensdatter, bønderfolk af Balle sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede, så og at hun skal være hans første afgangne hustrues moders sødskende barns datter. Christiansborg den 14 november 1749.

303
Johan Velou Begtrup, bevilling at vies hjemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Johan Velou Begtrup, forpagter på Fandrup gård i vort land Nørre Jylland og Anna Christiansdatter Sommer af vor købstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg den 21 november 1749.

304
Niels Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Hove sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand Peder Poulsen, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 21 november 1749.

313
Sognepræst Erich Vilhelm Qvist fra Ebeltoft, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Erich Vilhelm Qvist, sognepræst til Ebeltoft og Dråby menigheder og Mette Jensdatter Rohde, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise m m er betalt. Christiansborg den 28 november 1749.

314
Peder Frantzen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Frandsen og Anna Frandsdatter, bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 28 november 1749.

315
Jens Sørensen Klidgård af Nibe, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen Klidgård og Christiane Marie Thomasdatter Klidgård, afgangne Peder Thoersens efterleverske, af vor købstad Nibe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og således hinanden udi andet led beslægtede.  Christiansborg den 28 november 1749.

316
Greis Nielsen Hiort af Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Greis Nielsen Hiort og Ellen Christine Sørensdatter, bønderfolk af Ballum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 28 november 1749.

320
Forvalter Hans Erich Såbye af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Erich Såbye, forvalter på Boller, udi Ålborg stift og Margaretha Lauritzdatter Udsen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige ved døden afgangne hustrue, og bemelte Margrethe Lauritzdatter Udsen skal have været sødskende børn. Christiansborg den 6 december 1749.

321
Ole Sørensen Banberg af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Ole Sørensen Banberg [Bonberg?] og Anna Maria Ibsdatter, bønderfolk af Hjerting udi Guldager sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 5 december 1749.

322
Niels Christensen Grøn af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Grøn og Anna Nielsdatter Toft, bønderfolk af Agger sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 5 december 1749.

323
Jørgen Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Nielsen og Maren Rasmusdatter, bønderfolk af Uth sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, anset at de skal være udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 5 december 1749.

328
Christian Soelberg, borgmester i Ålborg, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret for hans afgangne hustru ey er forløben.
Bevilger og tillader, at Christian Soelberg, borgmester i vor købstad Ålborg, i henseende til hans huses tilsyn, når hand i embedet og andre forretninger må være fraværende,  sig i nyt ægteskab indlade, uanset at sørgeåret, efter hans afgangne hustrues død, udi hvilket hand, efter den kongelige forordning af dato 3die maj 1737 udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg den 12 december 1749.

329
Stephan Sørensen af Stenderup sogn i Århus stift, bevilling at må indlade sig i ægteskab med Birret Jacobsdatter, med hvem hand i hans forrige ægteskab har begået leyermål.
Bevilger og tillader, at bonden Stephan Sørensen af Stenderup sogn udi Århus stift, som imedens hans hustrue, der nu ved døden skal være afgangen, levede, skal have begået leyermål med Birret Jacobsdatter af bemelte Stenderup sogn, må bemelte hans leyermål uagtet, nu i ægteskab med fornævnte Birret Jacobsdatter sig indlade. Christiansborg den 12 december 1749.

330
Knud Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Knud Andersen af Lomborg sogn og Maren Christensdatter af Rømø sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 12 december 1749.

331
Peder Olsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Olsen og Anna Andersdatter, bønderfolk af Nørre Snede sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 12 december 1749.

332
Johan Nicolaisen, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Johan Nicolaisen af Ødis Bramdrup under Haderslevhus amt, og Bodel Cathrine Poulsdatter Buck af Nybølle i Coldinghus amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal have været sødskende barn, med bemelte Bodel Cathrine Poulsdatter Bucks moder, og altså hinanden udi  2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 12 december 1749.

333
Niels Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Else Nielsdatter, bønderfolk af Malt sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 12 december 1749.

339
Hans Erichsen af Århus, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Erichsen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Vedslet sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 19 december 1749.

340
Jørgen Jensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen og Johanne Jørgensdatter, bønderfolk fra vort land Læsø, under Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 19 december 1749.

341
Søren Jørgensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Jørgensen og Kirsten Sørensdatter, bønderfolk af Gosmer sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 19 december 1749.

344
Jens Pedersen Melvad af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen Melvad og Karen Jensdatter Ashåe [Asåe], bønderfolk af Dronninglund sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 26 december 1749.

Side 297 – Anno 1750:

6
Christen Nielsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Alhed Lauritzdatter af Torslev sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 9de januar 1750.

13
Jens Nielsen af Hestkier i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen af Hestkær udi Hanning sogn og Ribe stift, og Christiane Marie Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være fuld sødskende børn. Christiansborg den 16 januar 1750.

20
Jesper Hansen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Jesper Hansen og Anna Sørensdatter, bønderfolk af Hedensted sogn i vort land Fyen? må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 23 januar 1750.

26
Jeppe Pedersen af Thisted, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jeppe Pedersen af Thisted sogn og Johanne Pedersdatter Bach, afgangne Michel Jensen Tøstings efterleverske i Vester Vandet sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 30 januar 1750.

27
Christen Christensen af Sejlstrup bye i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Maren Boyesdatter, bønderfolk af Sejlstrup bye og Hunderup sogn i Riberhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 30 januar 1750.

30
Morten Jørgensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Morten Jørgensen og Karen Hansdatter, bønderfolk af Hornborg sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige, ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 6 februar 1750.

31
Holden Holdensen Kornbech af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Holden Holdensen Kornbech og Dorothea Benedicta Simonsdatter, bønderfolk af Ræer sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 6 februar 1750.

32
Christen Christensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Alstrup bye i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 6 februar 1750.

33
Jens Sørensen Leth fra Rindelevgård under Skanderborg amt, ægteskabsbevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen Leth fra Rindelevgård og Anna Sørensdatter, begge bønderfolk under Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afdøde hustrue skal være sødskende børn. Christiansborg den 6 februar 1750.

34
Lars Larsen af Eltang sogn i Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lars Larsen og Dorthe Andersdatter, bønderfolk af Strand Huus i Eltang sogn, Coldinghuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 6 februar 1750.

Side 318b - 41
Niels Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Kirsten Jørgensdatter, bønderfolk af Højen sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 13 februar 1750.

42 side 321b
Søren Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Hansen og Anna Nielsdatter fra vort land Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og altså hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 13 februar 1750.

48
Andreas Bering af Skive, bevilling at indlade sig i ægteskab, førend sørgeåret efter hans forrige hustrues død er forløben.
Bevilger og tillader, at Andreas Bering af vor købstad Skive må i henseende til det tilsyn hans hus og umyndige børn behøver, indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret for hans forhen hafde og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand efter forordningen af 3 maj 1737 udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg den 20 februar 1750.

49
Simon Christensen Boilund af Jylland, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Simon Christensen Boilund og enken Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Sjørslev sogn og bye udi Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige mand, skal have været sødskende børn og hinanden således i andet led beslægtede. Christiansborg den 20 februar 1750.

53
Niels Pedersen fra Jylland, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Johanne Hansdatter, bønderfolk af Gårslev sogn udi Coldinghuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 27 februar 1750.

68
Ole Olsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling o 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Ole Olsen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Tjæreborg sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 13 marts 1750.

69
Niels Nielsen Bundgård af Viborg stift, ægteskabs bevilling med hans afg næst sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen Bundgård og Karen Jensdatter, afg Jens Jensen Brunsis? efterleverske af Nørre Tranders sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte hendes ved døden afgangne mand, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 13 marts 1750.

70
Anders Madsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Anders Madsen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Ørridslev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset bemelte Kirsten Jensdatter skal have været sødskende barn, til hans forrige ved døden afgangne hustrue. Christiansborg den 13 marts 1750.

73
Johan Hansen, veyer og måler i Randers, bevilling at indlade sig i ægteskab, førend sørgeåret for hand forrige hustrues død er forløben.
Bevilger og tillader, at Johan Hansen, veyer og måler i vor købstad Randers, må indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret for hans forrige ved døden afgangne hustrue, udi hvilken hand efter forordningen af 3 maj 1737, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg den 20 marts 1750.

74
Johan Hansen, veyer og måler i Randers, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Johan Hansen, veyer og måler i vor købstad Rander, og Friderica Broch, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg den 20 marts 1750.

75
Soldat Mads Christensen Assendrup af Århus stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at soldat Mads Christensen Assendrup og Maren Jensdatter af Ørum sogn og by udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 20 marts 1750.

76
Søren Rasmussen Loding af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Rasmussen Loding og Johanne Jensdatter, bønderfolk af Søften sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 20 marts 1750.

80
Christopher Jansen af Bjerregrav sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christopher Jensen [ok 2 forskellige navne] af Havgård i Bjerregrav sogn og Maren Pedersdatter af Tollestrup, bønderfolk udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Maren Pedersdatter, og fornævnte Christopher Jensens forrige, og ved døden afg hustrue, skal have været i 3die led beslægtede. Christiansborg den 28 marts 1750.

80b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Hans Knudsen af Gyver [Giver?] og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Viborg stift, i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 28 marts 1750.

81
Jens Rasmussen af Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og Karen Rasmusdatter, bønderfolk af Sønder Vissing sogn og by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 28 marts 1750.

84
Land soldat Thomas Sørensen af Vester Brønderslev sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at land soldat Thomas Sørensen og Anna Laursdatter, bønderfolk af Vester Brønderslev sogn og by i Jerslev herred i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn og således hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 3 april 1750.

93
Andreas Ermandinger af Skanderborg, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Andreas Ermandinger af Skanderborg og Anna Dorothea Lobendantz af vor stabelstad Fredericia, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begærer og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise m m er bleven betalt. Christiansborg slot den 10 april 1750.

98
Enevold Andersen af Nørre Farup sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Enevold Andersen af Nørre Farup sogn, og Anna Pedersdatter af Vilslev sogn i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg den 13 april 1750.

100
Niels Olsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Niels Olesen af Selde sogn og Kirsten Andersdatter af Thise sogn, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afg hustrue, skal have været sødskende børn, og således hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 25 april 1750.

101
Jens Nielsen Kannich af Karlby sogn i Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Kannich og enken Giertrud Rasmusdatter, bønderfolk af Karlbye sogn og by udi Calø amt, Nørre herred, på grevskabet Scheels gods, må i ægteskab sammenkomme, uanset at Jens Nielsen Kannichs mormoder og enken Giertrud Rasmusdatters morfader, skal have været halv sødskende, og således hinanden udi 3die lige led beslægtede. Christiansborg den 25 april 1750.

106
Hans Hansen Gallehus af Ballum sogn i Ribe stift, som formedelst begangne leyermål i hans ægteskab, er skilt ved hans forrige hustrue, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab.
F5tus G a v, at eftersom Hans Hansen Gallehus af Ballum sogn udi Ribe stift, for os allerunderdanigst har andraget, hvorledes han ved Tamper retten  udi vor købstad Ribe den 10 marts 1745, formedelst begangne leyermåls forseelse i hans forhen i værende ægteskab, skal være bleven tildømt, at have forbrudt samme sit ægteskab med hans ægte hustrue Este Nielsdatter, som derimod skal være bleven tilladt at gifte igen , men som bemelte hans forhen havende hustru, efter den tid ved døden skal være afgangen og det ikke står i bemelte Tamper rets dom, at det ingen tid skal være ham tilladt i nyt ægteskab at indlade sig, hand ey heller skal være sindet, at ægte det qvinde menneske, han i sit ægteskab ægteskab besvangrede, men en anden navnlig Bodel Christensdatter, så har han allerunderdanigst begieret, at vi allernådigst ville tillade, at hand nu må begive sig i andet ægteskab med bemelte Bodel Christensdatter. Thi haver vi bevilget og tilladt, at han må sig igen i nyt ægteskab med hende indlade, såfremt ellers intet andet befindes, som sådan hans forehavende ægteskab lovligen kunne forhindre. Jægersborg den 1 maj 1750.

116
Christen Axelsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Axelsen og Maren Thomasdatter, bønderfolk af Volsted sogn og by udi Fleskum herred og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 15 maj 1750.

117
Søren Povelsen Grüm af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Povelsen Grüm, og Bodil Sørensdatter, bønderfolk af Elsted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 15 maj 1750.

125
Anders Olsen Borreschmidt, veyer og måler i Viborg. Bevilling at indlade sig i ægteskab førend sørge året er forløben.
Bevilger og tillader, at Anders Olsen Borreschmidt, veyer og måler i vor kiøbstad Viborg, må i henseende til hans omstændigheder ey tillader ham længere udi enlig stand  at hensidde, udi nyt ægteskab sig indlade, endskiønt sørge året for hans forhen hafte, og ved døden afgangne hustrue, udi hvilket hand, efter den allernådigste forordning af 3 maj 1737, udi enligstand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg den 22 maj 1750.

126
Peder Bertelsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Bertelsen af Lille Hillerslev og Karen Christensdatter Horreboe af  Store Hillerslev udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 22 maj 1750.

135
Bertel Pedersen Møller, udi grevskabet Schackenborg, bevilling at vies hjemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Bertel Pedersen, Møller i Lindschou Mølle udi Møgeltønder under grevskabet Schackenborg og Gabriele Elisabeth Buurmester, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre; Dog skal den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme denne vielse at forrette, desligeste Kirken og dens øvrige betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende derover intet i deres rettighed afgå, så skal og vielsen forrettes af en, ved en ordentlig menighed beskikket præst, som for sin forretnings rigtighed kand være ansvarlig. Christiansborg den 29 maj 1750.

135b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for hr Anders Jensen Grønbech, sognepræst til Røgen og Sporup menigheder i Århus stift, udi vort land Nørre Jylland og Anna Catharina Peitersdatter Fabech. Christiansborg den 29 maj 1750.

141
Cancellie råd og amtsforvalter Samuel Nicolai Claudius, bevilling at vies hjemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Samuel Nicolaus Claudius vores cancellie råd og amtsforvalter på Lygum Closter [Løgum Kloster?] og jomfrue Christiane Margarethe Bachmann fra vort land Nørre Jylland, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg den 5 juni 1750.

142 - side 383 
Peder Povelsen fra Coldinghus amt, ægteskabs bevilling.

[Der er ikke mere tekst ved denne bevilling] 1750.

143
Niels Thomsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Thomsen af Bøgballe og Giertrud Thomasdatter af Gammel Soele [Gammel Sole – Øster Snede sogn?] i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 5 juni 1750.

151
Hans Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen og Maren Lauritzdatter, bønderfolk af Eltang sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg den 12 juni 1750.

152
Christen Christensen af Bjergby sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader at Christen Christensen og Birrethe Olufsdatter, begge bønderfolk  af Bjergby sogn i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 19 juni 1750.

165
Christen Klein af Ålborg stift, bevilling at vies hjemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christen Klein, ridefoged ved Sæbygårds gods og Barbara Pedersdatter Kragelund, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg slot den 3 juli 1750.

166
Nicolai Boye, forvalter ved Dronninglund, bevilling at vies hiemme af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Nicolai Boye, forvalter ved Dronninglund og Maren Juel, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, når den påbudne accise m m er betalt etc.  Christiansborg slot den 3 juli 1750.

167
Morten Nielsen, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Morten Nielsen af Grindsted sogn og Karen Ibsdatter, afgangne Hans Pedersens efterleverske af Ansager sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 3 juli 1750.

168
Jens Jensen af Serup sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Serup sogn udi Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes moder afgangne Kirsten Pedersdatter, skal have været sødskende barn til hans forrige, og ved døden afgangne hustru Mette Christensdatter. Christiansborg slot den 3 juli 1750.

169
Jacob Christensen fra Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jacob Christensen og enken Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Kattrup sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans afgangne fader skal have været sødskende barn til hendes forrige, ved døden afgangne mand, Jens Jensen. Christiansborg slot den 3 juli 1750.

170
Niels Pedersen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Anne Marie Nielsdatter, bønderfolk af Nørbleg? [Nørbæk?] sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg slot den 3 juli 1750.

176
Jacob Erichsen Jesper af Århus stift, bevilling at indlade sig i ægteskab med den, som han i sit forrige ægteskab har besvangret.
Bevilger og tillader, at Jacob Erichsen Jesper af Mejlby sogn og Århus stift, som imedens hans forrige hustrue levede, skal have begået lejermål med Karen Skårup, må, sådan hans i ægteskab begangne leiermål uagtet, sig udi nyt ægteskab med fornævnte Karen Skårup indlade.  Fredensborg slot den 10 juli anno 1750.

177
Jens Sørensen Boy af Jylland, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen Boy og Mette Sørensdatter, bønderfolk af Holbæk sogn i Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 10 juli 1750.

179
Jørgen Madsen Østergård, af Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Madsen Østergård og Karen Lauritzdatter, bønderfolk af Gudum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 17 juli 1750.

204
Peder Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og enken Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Vejlby sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 14 august 1750.

208
Byfoged Jørgen Sørensen, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jørgen Sørensen, byfoged i vor kiøbstad Lemvig, og herredsfoged i Skodsborg Vandfuld herreder og Birgitte Catharina Faber, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg slot den 21 august 1750.

209
Christen Christensen Bliksted af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen Bliksted og Else Poulsdatter, bønderfolk af Vust sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 21 august 1750.

210
Hove Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Hove Nielsen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Vivild sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 21 august 1750.

211
Jens Jeppesen af Vester Hassing sogn i Vendsyssel, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jeppesen boende i Låen i Vester Hassing sogn, og Anna Jensdatter af Såbye i bemelte Vester Hassing sogn og Kær herred udi Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 21 august 1750.

217
Matros Jens Christian Pedersen fra Rømø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Christian Pedersen, enroulleret matros og Anna Margaretha Rudolphsdatter fra vort land Rømø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg Hafnia den 4 september 1750.

218
Matros Christen Jensen fra Viborg stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen, enroulleret matros og Else Christensdatter, bønderfolk af Ove sogn og bye i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie lige led beslægtede. Christiansborg Hafnia den 4 september 1750.

219
Jørgen Olesen fra Vindinge sogn, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jørgen Olesen fra Vinding sogn og Mette Madsdatter fra Gårslev sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 4 september 1750.

225
Jens Reenberg Curtz, byfoged i Holstebro, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Reenberg Curtz, byfoged i vor kiøbstad Holstebro og Maria Elisabeth Fasterling, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc.  Christiansborg slot den 18 september 1750.

226
Søren Bachensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Bachensen af  Oksby  sogn udi Ribe stift og Mette Bachensdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustru Mette Jesdatter skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 18 september 1750.

227
Jens Christensen af Tødsø by i Ålborg stift, opreisning for leyermål og bevilling på ægteskab i forbudne led.
F5tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af kongelig mildhed og nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt Jens Christensen af Tødsø sogn og bye på Morsøe i Ålborg stift og Johanne Christensdatter, bønderfolk, som skal være hverandre i tredie led beslægtede, deres med hinanden begangne lejermåls forseelse, og derhos allernådigst bevilget og tilladt, at de desuagtet udi ægteskab må sammenkomme. Fredensborg den 18 september 1750.

232
Sognepræst hr Adam Wilhart Glahn af Århus stift, bevilling at indlade sig udi ægteskab, førend sørge året for hans afgangne hustrues død er forløben.
Bevilger og tillader, at hr Adam Wilhart Glahn, sognepræst for Alling og Tulstrup menigheder udi Århus stift, må indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret for hans forrige ved døden afgangne hustrue, udi hvilken hand, efter forordningen af 3die mai 1737, udi enlig stand skulle hensidde, ej endnu er forløben. Christiansborg slot den 25 september 1750.

233
Anders Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Rasmussen og Maren Christensdatter, bønderfolk af Dover sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 25 september 1750.

240
Niels Christensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Anne Pedersdatter af Vinkel sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 2 oktober 1750.

241
Anders Tygesen af Bredstrup sogn i Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Tygesen af Bredstrup sogn i Coldinghus amt og Else Christensdatter af Tårup by og Taulov sogn udi Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 2 oktober 1750.

244
Søren Graversen af Ribe stift, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Søren Graversen og Ingeborg  Sørensdatter Jessen fra Guldager sogn i Ribe stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg slot den 9 oktober 1750.

249
Christen Svendsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Christen Svendsen, borger og handelsmand i vor kiøbstad Ålborg og Ingeborre Lemberg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 16 oktober 1750.

250
Niels Nielsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Else Pedersdatter, bønderfolk af Grøn? Gøl? sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 16 oktober 1750.

251
Matros Erich Jørgens af Amrum under Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at matros Erich Jørgens og Matthæy Nickelsen, begge bønderfolk på vort eyland Amrum, under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 16 oktober 1750.

257
Jens Hansen Pagh af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen Pagh af Trelde [Vejlby sogn] i Coldinghus amt og Inger Sørensdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 23 oktober 1750.

263
Morten Jørgensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Morten Jørgensen og Boel Jørgensdatter, bønderfolk fra Tjæreborg sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 30 oktober 1750.

264
Jens Tygesen fra Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Tygesen fra Spentrup sogn og Maren Sørensdatter af Hald sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 30 oktober 1750.

268
Rasmus Jensen af Nordby sogn på Samsø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Jensen og Bodil Clemensdatter, bønderfolk af Nordby sogn og by, på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 6 november 1750.

269
Peder Nielsen af Saksild sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Maren Hansdatter, bønderfolk af Saksild sogn og bye i Hads herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 6 november 1750.

270
Christen Hansen af Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen [her står Andersen i tidligere afskrift fra Århus stift, også Christen Andersen] og Kirsten Clausdatter, bønderfolk af Gjerlev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og med hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 6 november 1750.

271
Hans Madsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Hans Madsen og Maren Andersdatter af Arnum i Hviding herred og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 6 november 1750.

282
Søren Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Kirsten Erichsdatter, bønderfolk af Bjerager sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden, afgangne hustrue, skal være født af 2de halvsøstre, og således hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 13 november 1750.

290
Anders Bertelsen af Rind by i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Bertelsen og Margrete Nielsdatter, bønderfolk af Rind by i Viborg stift [Sønder Rind], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anders Bertelsen skal have besvangret Anna Christensdatter i sit enke sæde, der har haft bemelte Margrethe Nielsdatters kiødelig morbroder til ægte, og desuden er hendes næst sødskende barn. Christiansborg slot den 20 november 1750.

291
Terkild Terkildsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Terkild Terkildsen og Birgitte Nielsdatter, bønderfolk af Plovstrup by [ i Jernved sogn] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 20 november 1750.

292
Jacob Willing af Fredericia, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jacob Willing og Catharina Dypong af den reformerte Colonie i vor stabelstad Fredericia, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 20 november 1750.

293
Jacob Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jacob Sørensen og Maren Jacobsdatter, bønderfolk af Tørring bye i Tulstrup sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 20 november 1750.

298
Peder Jørgensen fra Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Jørgensen og Kirsten Henrichsdatter, afgangne Jørgen Tommessens efterleverske, bønderfolk af Tranebjerg sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 27 november 1750.

299
Michel Hansen fra Rømø, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Hansen og Karen Michelsdatter, bønderfolk fra Rømø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes fader skal have været sødskende børn, og de hinanden således i andet led og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 27 november 1750.

300
Anders Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Anders Pedersen og Maren Nielsdatter, afgangne Peder Nielsen Kirkegårds efterleverske, bønderfolk af Ans by udi Grønbæk sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemelte afgangne Peder Nielsen Kirkegård, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 27 november 1750.

305
Sognepræst hr Tønnes Rasmussen Lihme, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Tønnes Rasmussen Lihme, sognepræst til Sejling og Sinding menigheder i Århus stift, og Petronelle Christiane Pedersdatter Udsen?  må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg slot den 4 december 1750.

306
Peder Hansen fra Rømø, under Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk fra Rømø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 4 december 1750.

side 509 - 311
Mads Jensen Gråkier af Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Mads Jensen Gråkier og Dorothe Pedersdatter, bønderfolk af Nees sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 11 december 1750.

315
Jørgen Sørensen fra Samsø, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Sørensen af Tranebjerg og Anna Mortensdatter af Brundby på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 18 december 1750.

316
Anders Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen og Maren Rasmusdatter, bønderfolk af Tolstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 18 december 1750.

Side 518 - 327
Knud Michelsen, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Knud Michelsen af Blistrup sogn og Maren Jensdatter af Vester Assels sogn på vort Morsø , bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 26 december 1750.

328
Christen Jensen fra Dronningborg amt, ægteskabs bevilling med hans afgangne næst sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Kirsten Madsdatter, bønderfolk af Væth by [Ørum sogn] i Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, Jon Christensen skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 26 december 1750.

329
Niels Bertelsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
F5tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst gjorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Niels Bertelsen og Anna Maria Jensdatter, bønderfolk af Høien? [Højen?] sogn i Ribe stift, udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Dog skal de først på behørige stæder beviisligt giøre, at de hverandre ej nærmere end som heroven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og lejlighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Christiansborg slot den 26 december 1750. [Fuldstændig afskrift].

Side 521 færdig med læsning og afskrift  år 1750.

Side 525 - Anno 1751 - Januarius:

9
Hans Christensen fra Rømø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Hans Christensen fra Rømø under Ribe stift, og Anna Maria Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg den 8 januar 1751.

10
Jacob Nielsen fra Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jacob Nielsen og Margrethe Nielsdatter, bønderfolk fra Lille Vorde [Lillevorde] sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 8 januar 1751.

17
Christen Jensen Kier af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans afgl sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Kier og Christiana Christensdatter, afgl Jens Poulsen Revhaels efterleverske, bønderfolk af Tørring sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemte hendes afg mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 22 januar 1751.

22
Sognepræst hr Peter Christian Busch fra Viborg stift, bevilling at vies hjemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Peter Christian Busch, sognepræst til Daugbjerg og Mønsted og Smollerup menigheder i Viborg stift, og Johanne Maria Bytzou, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc.  Christiansborg den 29 januar 1751.

23
Christen Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen og Dorothea Mathiesdatter, bønderfolk af Haderup by [og sogn?] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 29 januar 1751.

24
Mads Clausen Dalgård af Ribe stift, ægteskabs bevilling med en, som af hans næst sødskende barn har været besvangret.
Bevilger og tillader, at Mads Clausen Dalgård og Maren Nielsdatter Kierside, bønderfolk af Fjaltring sogn i Ribe stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at hun for nogle år siden skal være bleven besvangret af hans næst sødskende barn Christen Pedersen Musholm. Christiansborg slot den 29 januar 1751.

26
Berent Sørensen Munch af Viborg stift, bevilling at vies hjemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Berend Sørensen Munch [2 stavemåder] og Maren Nielsdatter Peistrup fra Valsgård sogn i Viborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvillingen kand formå, når de påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre; Dog skal den rette sognepræst, som det ellers kand tilkomme, denne vielse at forrette, desligeste Kirken og dens øvrige betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover intet i deres rettighed afgå, så skal og brudevielsen ske af een ved en ordentlig menighed beskikket præst, som for sin forretnings rigtighed kand være ansvarlig. Givet etc. Christiansborg den 5 februar 1751.
J L Holstein.

27
Søren Nielsen fra Samsø, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen af Pillemark og Bodil Christensdatter af Brundby på vort land Samsø, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 5 februar 1751.

28
Christen  Madsen af Gassum sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Madsen og Else Espensdatter, bønderfolk af Gassum sogn, Nør Hald herred i Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 5 februar 1751.

34
Jens Christensen Kurup af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Kurup og Helle Christensdatter, bønderfolk af Ramsing sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 12 februar 1761.

35
Henrich Jensen Horsenius, af Århus, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Henrich Jensen Horsenius, borger og bager i vor kiøbstad Århus og Pernille Pedersdatter Lingenavist?, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst det det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg slot den 12 februar 1751.

36
Søren Pedersen Lyche af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2 og 4de led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen Lyche og Anne Jensdatter, bønderfolk af Ørby på Helgenæs i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at skal være hinanden udi andet og fierde led beslægtede. Christiansborg slot den 12 februar 1751.

37
Anders Madsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Anders Madsen og Anna Bachensdatter, bønderfolk af Oksby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 12 februar 1751.

38
Thomas Jensen af Harte sogn Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Jensen og Karen Sørensdatter Krage, bønderfolk af Harte sogn og bye i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og tredie led beslægtede. Christiansborg den 12 februar 1751.

42
Jens Jensen fra Samsø, ægteskabs bevilling med hans afdøde hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Bodel Jørgensdatter Holm, bønderfolk fra Nordby sogn på grevskabet Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 19 februar 1751.

49
Thyge Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Tyge Nielsen af Rejsby Ballum og Karen Christensdatter af Bodsbøl [Bådsbøl] Ballum under grevskabet Schackenborg i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 26 februar 1751.

52
Peder Hansen af Riberhus amt, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen af Åstrup sogn og Mette Bertelsdatter af Ørre sogn i Riberhuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 5 marts 1751.

55
Peder Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Jnstrup [Ingstrup] sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 12 marts 1751.

59
Christen Jensen Bolsman af Århus stift, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Bolsman og Christine Christensdatter Smith fra Hvilsager sogn i Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg den 19 marts 1751.

60
Rasmus Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Gangsted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 3 marts 1751.

61
Knud Nørgård af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Knud Nørgård og Mette Knudsdatter, bønderfolk af Vejrum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 19 marts 1751.

62
Søren Jespersen af Coldinghuus amt, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Jespersen af Tudved  i Coldinghuus amt, og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 19 marts 1751.

63
Lars Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Lars Sørensen og Karen Jensdatter, bønderfolk af Tvilum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 19 marts 1751.

73
Jens Jacobsen af Jylland, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Jens Jacobsen og Anna Andersdatter, bønderfolk af Beder sogn og Haureballegårds amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset hand med hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 26 marts 1751.

88
Christen Hansen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Hansen af Hedensted sogn og Birgitte Pedersdatter, af Urlev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 2 april 1751.

89
Ole Madsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Ole Madsen og Anna Iversdatter, bønderfolk af Bredsten sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, Anna Jensdatter, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 2 april 1751.

90
Niels Pedersen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Maren Jensdatter, bønderfolk fra Vejlby sogn udi Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 2 april 1751.

95
Jeppe Hansen af Skærbæk by, under Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jeppe Hansen og Karen Hansdatter, bønderfolk af Skærbæk by og sogn, udi Hviding herred under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie lige led beslægtede. Christiansborg den 10 april 1751.

96
Peder Nielsen af Hundshoved i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Karen Rasmusdatter, bønderfolk af Hundshoved i Nørre Snede sogn, udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 10 april 1751.

97
Jens Jensen af Nørre Snede sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og  Sidsel Michelsdatter, bønderfolk af Nørre Snede sogn og bye i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Jens Jensens forrige ved døden afgangne hustrue, Mette Jørgensdatter, og bemelte Sidsel Michelsdatter, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 10 april 1751.

98
Peter Christian Sako af Horsens ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at  Peter Christian Sako og Maren Thomasdatter Løvenhertz af vor kiøbstad Horsens, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 10 april 1751.

100
Jacob Jensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jacob Jensen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Skals sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 16 april 1751.

101
Søren Henrichsen af Samsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Henrichsen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Besser sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans fader, og bemelte Maren Sørensdatters mor moder, skal have været halv sødskende, og således hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 16 april 1751.

106
Sognepræst hr Peder Radich af Ålborg stift, bevilling at vies hjemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Peder Radich, sognepræst til Ljørslev og Ørding menigheder på Morsøe i Ålborg stift, og Helena Sophia Røring af vor kiøbstad Christiania, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg den 23 april 1751.

107
Søren Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen af Norbech [Nørbæk] og Else Jensdatter af Sparup [Spjarup] og Egtved sogn, udi Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 23 april 1751.

107b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Jens Pedersen og Mette Christensdatter Kyld, bønderfolk af Højen sogn i Ribe stift, uanset de er hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 23 april 1751.

108
Jens Jensen, Ål af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Ål og Maren Johansdatter, bønderfolk fra Hjortsvang sogn [Linnerup sogn] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 23 april 1751.

108b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for:
Niels Hansen og Margrethe Hansdatter, bønderfolk af Heyrup [Højrup?] bye i Ribe stift, uanset at de er sødskende børn. Christiansborg den 23 april 1751.

Side 594 - 109
Niels Hansen Lumholt af Coldinghuus amt, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen Lumholt og Dorthe Pedersdatter, bønderfolk af Vejlby sogn i Coldinghuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 23 april 1751.

110
Jørgen Jensen af Væhre [Vær] sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen, bonde grovsmed og Anne Frandsdatter, boende i Væhre [Vær] sogn, Vor herred i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornefnte Anne Frandsdatter skal være sødskende barn til bemelte Jørgens Jensens forrige, og ved døden afgangne hustrue. Christiansborg den 23 april 1751.

117
Iver Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Iver Nielsen og Giertrud Pedersdatter, bønderfolk af Eltang sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 30 april 1751.

118
Niels Christensen Spongsberg af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Spongsberg og Anna Christensdatter, bønderfolk fra Jerne sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 30 april 1750.

124
Jens Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og Kirsten Sørensdatter, bønderfolk af Tranbjerg sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 8 maj 1751.

125
Jens Andersen fra Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen og Else Jensdatter, bønderfolk af Tulstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemelte Else Jensdatters moder, skal have været sødskende børn, og de således hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 8 maj 1751.

126
Hr Peder Jørgen Winther, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at hr Peder Jørgen Winther, capellan ved Harring og Stagstrup menigheder i Ålborg stift og Barbara Maria Thestrup, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led, som næst sødskende børn beslægtede. Christiansborg den 8 maj 1751.

133
Præsident Peder Ussing, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Ussing, præsident udi vor kiøbstad Ribe, og Susanne Bagges [Susanne Baggesen] på Hesselager gård i vort land Fyn, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 14 maj 1751.

134
Michel Jepsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne næst sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Michel Jepsen og Birthe Christiansdatter, bønderfolk af Selde sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand Christen Jepsen, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 14 maj 1751.

135
Christen Joensen Krog af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Christen Joensen Krog og Helvig Pedersdatter, bønderfolk af Torup sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 14 maj 1751.

136
Præsident Peder Ussing, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Ussing, præsident udi vor kiøbstad Ribe og Susanne Bagges [Susanne Baggesen] på Hesselager gård, i vor land Fyn, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg den 14 maj 1751.

Side 614 - 139
Niels Michelsen fra Århus stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Michelsen og Karen Vognsdatter, bønderfolk af Tyrsted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 21 maj 1751.

144
Hans Christian Brøchner af Randers, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Christian Brøchner af vor kiøbstad Randers, og Anna Maria Jensdatter Smith ved Drammen i vort rige Norge, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc.  Christiansborg den 28 maj 1751.

145
Søren Madsen af Coldinghuus amt, ægteskabs bevilling med hans afgangne sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Søren Madsen af Vejlby sogn og Else Christensdatter afgangne Hans Lunds af Taulov i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 28 maj 1751.

145b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Mads Sørensen fra samme sted og Karen Madsdatter begge fra samme sted [Vejlby og Taulov] og vare næst sødskende børn. Christiansborg den 28 maj 1751.

149
Peder Thøgersen Lassen, ægteskabs bevilling i andet og tredie led.
Bevilger og tillader, at Peder Thøgersen Lassen på Høstmarch [Høstemark i Mov sogn] og Margrethe Grotum Wirchmester på Voergård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 4 juni 1751.

150
Jens Thomsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Jens Thomasen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Tolstrup sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans fader og hendes far fader skal have været halvbrødre, og de hinanden således udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 4 juni 1751.

150b
Lige sådan bevilling er samme dag expederet for Peder Christensen og Maren Villumsdatter, bønderfolk af Hinge sogn udi Silkeborg amt, uanset at hans forrige og ved døden afgangne hustrue Mette Povelsdatter, skal have været sødskende barn til fornævnte Maren Willumsdatters moder Mette Sørensdatter. Christiansborg den 4 juni 1751.

150c
Hans Nielsen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Lemming i Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 4 juni 1751. [Ikke mere tekst].

154
Lieutenant Jens Stjernholm, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Jens Stjernholm lieutenant ved vores slesvigske cavalleri og Else Kragballe af vor kiøbstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg den 11 juni 1751.

155
Peder Pedersen Damgård af Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Damgård og Mette Simonsdatter, bønderfolk af Balling sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hendes faders sødskende barn. Christiansborg den 11 juni 1751.

156
Peder Nielsen Gunderup af Grimstrup sogn i Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Gunderup og enken Magdalena Pedersdatter, begge bønderfolk af Grimstrup sogn udi Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Peder Nielsen Gunderup og fornævnte enkes første ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 18 juni 1751.

157
Niels Christensen af Herslev sogn i Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Barbara Jensdatter, bønderfolk af Herslev sogn udi Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Barbara Jensdatters forrige mand, afg Hans Rasmussen, og bemelte Niels Christensens moder Kirsten Pedersdatter, vare fødte af tvende kiødelige søstre. Christiansborg den 18 juni 1751.

158
Rasmus Nielsen fra Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen og Bodil Jensdatter, bønderfolk af Nordby sogn på grevskabet Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 18 juni 1751.

159
Anders Jørgensen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Anders Jørgensen og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Vester Nebel bye i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 18 juni 1751.

165
Thommes Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at  Thommes Andersen og Kirsten Hansdatter, bønderfolk af Daler sogn udi grevskabet Schackenborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet lige led beslægtede. Christiansborg den 2 juli 1751.

166
Jens Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Anna Sørensdatter, bønderfolk af Dover sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede.  Christiansborg den 2 juli 1751.

175
Peder Detlevsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Detlevsen og Barbara Diderichsdatter, bønderfolk af Pjedsted sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 16 juli 1751.

176
Hans Andersen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen og Karen Pedersdatter, bønderfolk af Jelling sogn udi Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 16 juli 1751.

181
Sognepræst hr Ole Hierild af Ribe stift, bevilling at indlade sig i ægteskab, førend sørge året for hans forrige hustrues død er forløben.
Bevilger og tillader, at hr Ole Hierild, sognepræst til Øse og Næsborg menigheder udi Ribe stift, må i henseende til den tilsyn hans husholdning og små børn behøver, indlade sig udi nyt ægteskab, endkiønt sørge året for hans forrige afgangne hustrue, udi hvilken hand efter forordningen af 3 maj 1737, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg den 23 juli 1751.

182
Christen Jensen Bach af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Bach af Torsted sogn og Birgitte Michelsdatter fra Vester Vandet sogn i Ålborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været sødskende barn, til hans forrige ved døden afgangne hustrue Ingeborg Poulsdatter. Christiansborg den 23 juli 1751.

183
Christen Jensen Sognstrup af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen Sognstrup fra Felding sogn og Maren Jensdatter fra Refning Vinding sogn [Revs – Vindinge] i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og hinanden således udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 23 juli 1751.

184
Peder Nielsen Dahl, af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Dahl og Dorthe Mogensdatter, bønderfolk af Gaverslund sogn i Coldinghus amt,, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal være sødskende barn til hendes moder og de hinanden således i 2det og tredie led beslægtede. Christiansborg den 23 juli 1751.

184b
Ligesådan bevilling expederet for Antonius Mogensen og Else Nielsdatter Dahl, fra bemelte Gaverslund sogn, uanset at hun skal være sødskende barn til hans moder, og de således udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 23 juli 1751.

185
Jens Christensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Inger Christensdatter, bønderfolk fra Fur land under Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 23 juli 1751.

194
Jens Jørgensen Harreschou af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Jørgensen Harreschou og Karen Christensdatter, bønderfolk af Assing sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue Mette Andersdatter, skal have været sødskende børn.  Christiansborg den 30 juli 1751.

206
Matros Jung Jørgen Erickens af Amrum under Riberhuus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at matros Jung Jørgen Eckens [to stavemåder] og Marret Tychis, begge bønderfolk af vort eyland Amrum under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Marret Tychis skal have været udi 2det led beslægtet, med bemelte Jung Jørgen Eckens, ved døden afgangne hustru Matthæy Jung Jørgens. Christiansborg den 6 august 1751.

207
Thue Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Thue Jensen af Lem, og Maren Christensdatter af Sædding udi Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 6 august 1751.

211
Peder Christensen Skielsgård af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen Skielsgård og Maren Christensdatter Langgård, bønderfolk af Tved sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 13 august 1751.

212
Søren Jørgensen Heitman af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Søren Jørgensen Heitman og Karen Iversdatter, bønderfolk af Spandet sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 13 august 1751.

213
Morten Rasmussen af Hasseris ved Ålborg, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Morten Jacobsen af Hasseris ved vor kiøbstad Ålborg, og Margaretha Poulsdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede, og at bemelte Morten Jacobsens ved døden afgangne hustrue, og Margaretha Poulsdatter, der foruden skal have været hverandre i 2det led beslægtede. Christiansborg den 13 august 1751.

218
Niels Thomesen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Thomassen og Karen Ibsdatter, bønderfolk af Tolstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 20 august 1751.

219
Albret Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Albrecht Nielsen og Karen Hansdatter, bønderfolk af Tolstrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 20 august 1751.

220
Jørgen Hansen af Mandø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Hansen, enroulleret matros på vort land Mandø, under Ribe stift og Dorothea Nisdatter på bemelte Mandø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Fredensborg den 20 august 1751.

222
Lauritz Hansen Bang af Fredericia, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Lauritz Hansen Bang og Sidsel Sophie Kiøbing af vor stabel stad Fredericia, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og således hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 27 august 1751.

227
Rasmus Lausen af Skovby, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Lausen af Skovby og Karen Jacobsdatter af Framlev, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 3 september 1751.

228
Jens Christensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen af Boes og Kirsten Rasmusdatter af Sim i Dover sogn udi Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 3 september 1751.

237
Sognepræst Hans Jørgen Obel, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jørgen Obel, sognepræst for Gudum og Lille Vorde menigheder udi Viborg stift, og Cecilia Brasch må, uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt, etc. Christiansborg den 17 september 1751.

237b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Friderich Julius Arfann, borger og handelsmand udi Ålborg og Stine Maria Goe. Christiansborg den 17 september 1751.

239
Peder Nielsen Beeg af Nørre Onsild, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Beeg og Kirsten Michelsdatter, bønderfolk af Nørre Onsild, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være næst sødskende barn til hans forrige, ved døden afgangne hustru. Christiansborg den 17 september 1751.

240
Christen Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Lyngs sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 17 september 1751.

241
Niels Christensen Løche af Viborg stift, bevilling på ægteskab, med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Løche af Balling sogn i Viborg stift og Maren Christensdatter af Sevel sogn i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun har været næst sødskende barn, til hans forrige, ved døden afgangne hustrue. Christiansborg den 17 september 1751.

249
Jens Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Maren Christensdatter, bønderfolk af Serup sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 24 september 1751.

250
Lave Nielsen af Coldinghuus amt, ægteskabs bevilling, med hans afgangne hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Lave Nielsen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Vejlby sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 24 september 1751.

Side 700b - 251
Ole Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Ole Jensen og Maren Madsdatter, bønderfolk af Asferg i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans første ved døden afgangne hustrue Maren Pedersdatter, skal have været næst sødskende børn, og hinanden således udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 24 september 1751.

255
Hans Lauritzen af Samsø, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Lauridsen og Dorthe Andersdatter, bønderfolk fra vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 1 oktober 1751.

256
Skipper Hans Lauridsen af Vejle, ægteskabs bevilling o 2det led.
Bevilger og tillader, at skipper Hans Lauridsen og Mette Kirstine Pedersdatter af vor kiøbstad Vejle, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 1 oktober 1751.

257
Rasmus Hansen Fischer af Århus stift, ægteskabs bevilling, med hans afgangne sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Rasmus Hansen Fischer og Sidsel Nielsdatter, bønderfolk af Uth sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 1 oktober 1751.

264
Knud Henrich Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Knud Henrich Pedersen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Vinderslev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den   15 oktober 1751

265
Søren Nielsen af Vesterbølle sogn, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Dorthe Andersdatter, bønderfolk af Vesterbølle sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 15 oktober 1751.

266
Niels Erichsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Erichsen og Johanns Jensdatter, bønderfolk fra Framlev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 15 oktober 1751.

267
Søren Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader at Søren Jensen af  Hjortshøj og Maren Sørensdatter, afgangne Niels Poulsens efterleverske af Steienåe [Stenågård?] i bemelte Hjortshøj sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemelte hendes afgangne mand, skal have været hinanden i andet led beslægtede. Christiansborg slot den 15 oktober 1751.

272
Hans Thomsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2 led.
Bevilger og tillader, at Hans Thomsen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Skanderup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 22 oktober 1751.

273
Rasmus Andersen fra Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Andersen fra Vissing Closter og Kirstine Laursdatter fra Tønning i Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 22 oktober 1751.

274
Jens Salomonsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Jens Salomonsen af Rye sogn i Århus stift, og Maren Rasmusdatter af Emborg Closter, begge bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 22 oktober 1751.

278
Hans Tørslef på Estruplund, bevilling at vies hiemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Tørslef på Estruplund og Else Margaretha, afgangne Bøgstrups efterleverske af vor kiøbstad Ebeltoft, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst det begiærer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg slot den 29 oktober 1751.

279
Christen Pedersen fra Århus stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Giern [Gjern] sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 29 oktober 1751.

280
Poul Enevoldsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Poul Enevoldsen, enroulleret matros, og Este Nisses fra Emmerlev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg Slot den 29 oktober 1751.

Side 725b - 284
Christen Christensen fra Århus Stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen af Kastbjerg sogn i Århus stift og Maren Jensdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 5 november 1751.

285
Niels Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit søskende barn
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Ellen Bennedsdatter, bønderfolk af Hviding sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 5 november 1751.

286
Herredsfoged Severin Bruun, bevilling at lade sig betiene udi sin saligheds sag, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Severin Bruun, herredsfoged udi Øster og Vester Hanherred i Ålborg stift, at hand med hustru og familie, må i deres saligheds sag, lade sig betiene af hvilken præst de det begierer og dertil kand formå, dog at deres rette sognepræst m m,  intet i deres rettighed afgår. Christiansborg slot den 5 november 1751.

291
Jesper Hielmdrup af Århus stift, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jesper Hielmdrup, ridefoged ved Skærsø udi Århus stift, og Birthe Madsdatter Buchtrup af vor kiøbstad Ebeltoft, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt. Christiansborg slot den 12 november 1751.

292
Niels Olsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med en, som tilforn er besvangret af hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Olufsen fra Engum sogn i Ribe stift og Johanne Jespersdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun forhen skal være besvangret af hans sødskende barn. Christiansborg slot den 12 november 1751.

293
Hans Nielsen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen og Gye Pedersdatter, bønderfolk af Harte sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg slot den 12 november 1751.

294
Iver Rasmussen af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Iver Rasmussen og Maren Espensdatter, bønderfolk af Holbæk sogn under Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand Søren Jensen, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 12 november 1751.

300
Cancelliråd Hans Jørgen Hvalsøe, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Hans Jørgen Hvalsøe, vores cancellie råd og tolder i vor stabelstad Fredericia og frue Sara Simonsen, afgangne regiments qvartermester Belligers? efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg den 19 november 1751.

301
Christen Sørensen fra Århus stift, ægteskabs bevilling i 2 led.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen fra Hjarnø i Århus stift og Anna Margretha Pedersdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand Jens Pedersen, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 19 november 1751.

302
Anders Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Pedersen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Gosmer sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemelte hendes afgangne mand, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 19 december 1751.

303
Matros Hans Jensen på Mandø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Jensen enrouleret matros på Mandø under Ribe stift og Mette Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 19 november 1751.

304
Christen Olufsen af Obling bye i Lundenes amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Olufsen og Ingeborg Nielsdatter, bønderfolk af Obling by og Sønder Bork sogn udi Lundenes amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 19 november 1751.

309
Anders Andersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen og Johanne Jensdatter, bønderfolk af Hassing sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammen komme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 26 november 1751.

310
Rasmus Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Rasmus Sørensen og Karen Rasmusdatter, bønderfolk af Bjerager sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 26 november 1751.

317
Jens Espersen af Sevel sogn i Lundenes amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Espersen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Sevel sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 3 december 1751.

321
Jep Jepsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sin afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jep Jepsen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Ådum sogn [Oddum sogn] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 10 december 1791.

322
Casper Christensen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling med sit  næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Caspar Christensen og Karen Larsdatter, bønderfolk af Bække sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 10 december 1751.

329
Henrich Amitzbøll på Rasch [Rask] ved Horsens, ægteskabs bevilling i andet led.
Bevilger og tillader, at Henrich Amitzbøll på Rasch ved vor kiøbstad Horsens og Ager Catharina Iversen, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 18 december 1751.

330
Jacob Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jacob Rasmussen og Anna Maria Pedersdatter, bønderfolk af Glud sogn i Århus stift, må udi  ægteskab sammenkomme, uanset at fornævnte Anna Maria Pedersdatter, skal have været næst sødskende barn til bemelte Jacob Rasmussens, ved døden afgangne hustru. Christiansborg den 18 december 1751.

332
Georg Elling fra Viborg, bevilling at indlade sig i ægteskab, førend sørge året for hans forrige hustrues død, er forløben.
Bevilger og tillader, at Georg Elling fra vor kiøbstad Viborg må indlade sig i nyt ægteskab, uanset sørge året efter hans forrige afdøde hustrue, udi hvilket hand, efter forordningen af 3 maj 1737, udi enlig stand skulle hensidde, ei endnu er forløben. Christiansborg den 24 december 1751.

333
Niels Poulsen Vinther af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Niels Poulsen Vinther og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Volsted sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 24 december 1751.

334
Georg Elling af Viborg, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Georg Elling af vor kiøbstad Viborg og Giertrud Hasse, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede.  Christiansborg den 24 december 1751.

341
Christen Linde, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Christen Linde og Maren Jørgensdatter Losh?, nu opholdende sig i vores kongelige residentz stad Kiøbenhavn, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg slot den 31 december 1751.

342
Lorentz Christian Fischer fra Giesegård i Sielland [Sjælland] bevilling, at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Lorentz Christians Fischer fra Giesegård i vort land Sielland og Helena Maria Thomsen fra Ballum udi vort land Nørre Jylland, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg slot den 31 december 1751.

Færdig med læsning og afskrift af film M544323 til M544325 Rigsarkivet jyske registre år 1743 – 1751.

Til toppen.

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til Index

 Til forside

 Tilbage til 3die del  Til 5te del