5te del.

Jyske registre
1752-1757


Film fra Rigsarkivet
M 544326–544327

 

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.

 

NB:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som vil blive indlagt under diverse.

 

Anno 1752 - Januarius:

1
Matros Søren Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at matros Søren Hansen og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Guldager sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 7 januar 1752.

2
Therchel Ollesen af Malling sogn under grevskabet Vilhelmsborg, ægteskabs bevilling i forbudne led.
F5tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst haver bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Terchel Ollesen og Kirstine Nielsdatter, bønderfolk af Malling sogn i  Ajstrup bye under grevskabet Vilhelmsborg i Århus stift, udi vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede; Dog skal de først på behørige stæder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere, end som her oven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. Christiansborg den 7 januar 1752. [Fuldstændig afskrift].

5
Søren Jacobsen af  Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Jacobsen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Dover sogn, i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 14 januar 1752.

5b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Rasmus Rasmussen og Kirsten Sørensdatter af bemte Dover sogn i Skanderborg amt, uanset at de er i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 14 januar 1752.

6
Niels Christensen Houle af Hvidbjerg sogn, ægteskabs bevilling med hans afg sødskende barn enke.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Houle og Maran Jensdatter, afg Lars Nielsens efterleverske fra Hvidbjerg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes forrige, ved døden afgangne, mand skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 14 januar 1752.

10
Jørgen Lutsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jørgen Lutsen og Inge Nielsdatter, bønderfolk af Daler sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 21 januar 1752.

16
Anders Johansen af Skagen, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
F5tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Anders Johansen og Anna Kirstine Gram af vor købstad Skagen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise, efter consumptions forordningen, er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre; Dog skal den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme denne vielse at forrette; Desligeste Kirken og dens øvrige betiente, samt Skolen, fattige og andre vedkommende derover intet i deres rettighed afgå, så skal og brudevielsen ske af en ved en ordentlig menighed beskikket præst, som for sin forretnings rigtighed kan være ansvarlig. Givet etc. Christiansborg slot den 4 februar 1752.
J L Holstein.

17
Christopher Nielsen Thorup af Torup sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christopher Nielsen Thorup og Inger Christensdatter Langvad, begge bønderfolk af Torup sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 4 februar 1752.

18
Christen Pedersen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Sahl sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 4 februar 1752.

19
Hans Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen og enken Johanne Sørensdatter, afg Peder Christensen Fallings efterleverske, bønderfolk af Gylling sogn i Århus Stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes ved døden afgangne mand, Søren Povelsen skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 4 februar 1752.

20
Ole Jespersen af Jylland, ægteskabs bevilling med hans afg hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Ole Jespersen og Maren Olesdatter, bønderfolk af Ødsted sogn under Coldinghus rytterdistrikt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige, ved døden afgangne hustru, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 4 februar 1752.

21
Peter Tain, enroulleret matros på Amrum under Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peter Tain, enroulleret matros i vores søe tieneste og Gundel Peters, begge på vort eyland Amrum under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 4 februar 1752.

28
Niels Christensen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Karen Andersdatter, bønderfolk af Rosborggårds gods [Mønsted sogn] i vort land Nørre Jylland må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 11 februar 1752.

29
Hans Frandsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Frandsen og Anne Jensdatter, bønderfolk af Emmerlev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 11 februar 1752.

30
Jacob Moren af Fredericia, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jacob Moren junior og enken Cathrine Onorre, begge af den reformerte coloni udi vor stabelstad Fredericia, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 11 februar 1752.

31
Jens Jefsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Jens Jefsen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Visby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 11 februar 1752.

32
Tormoe Hilliesen Århus af Bergens stift ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Tormoe Hilliesen Århus og Barbara Knudsdatter Kølle, bønderfolk af Vås præstegield i Bergens stift i vort rige Norge, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes forrige ved døden afgangne mand Niels Ådsen Brunborg [Niels Madsen Brunborg?], skal have været hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 11 februar 1752.

35
Jens Andersen af Øsløs sogn i Ålborg hus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Jens Andersen og Margrete Jensdatter, bønderfolk af Øsløs sogn og bye i Vester Hanherred i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede.  Christiansborg den 18 februar 1752.

38
Niels Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Edel Knudsdatter, bønderfolk af Harlev sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige, og ved døden afgangne hustrue, og bemelte Edel Knudsdatter skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 25 februar 1752.

39
Christen Hugo Lind, farver i Randers, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Hugo Lund, farver i vor købstad Randers og Elisabeth Marie Juel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 25 februar 1752.

40
Niels Laursen af Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Niels Laursen af Adslev og Kirsten Ottesdatter af Hørning i Skanderborg amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 25 februar 1752.

41
Peder Mortensen af Riberhus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Mortensen og Anna Mortensdatter, bønderfolk af Skads sogn i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 25 februar 1752.

42
Peder Christensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Hatting sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 25 februar 1752.

43
Søren Nielsen, enroullered matros på Fanø, ægteskabs bevilling med hans afg hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen, enroulered matros på vort land Fanø og Mette Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været sødskende barn, til hans forrige ved døden afg hustru. Christiansborg slot den 25 februar 1752.

59
Peder Christensen i Lyne sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen af Glibstrup bye og Karen Christensdatter af Nørhede by, begge bønderfolk af Lyne sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 10 marts 1752.

60
Soldat Peder Nielsen Bang, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Bang, soldat under vores Sønder jyske national infanterie regiment og Maren Rasmusdatter, afg Knud Jørgensens efterleverske af Bregnet sogn i Caløe amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot 10 marts 1752.

61
Jens Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Anna Maria Jepsdatter, bønderfolk af Egvad sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være søskende børn, og hinanden således i andet led beslægtede. Christiansborg slot den 10 marts 1752.

63
Niels Andersen Kæmpe af Klim sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen Kæmpe og Mette Jacobsdatter Bruus, bønderfolk af Klim sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 17 marts 1752.

68
Christen Jensen af Lundsmark i Ribe stift, ægteskab bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen af Lundsmark udi Vium sogn [Sønder Vium sogn] og Ribe stift og Maren Christensdatter af Åsted udi Kvong sogn i bemelte Ribe stift, begge bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være fuld sødskende børn. Christiansborg den 24 marts 1752

69
Henrich Andersen Prang af Torup sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at land soldat Henrich Andersen Prang og Dorothe Christensdatter Krag, begge bønderfolk af Torup sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 24 marts 1752.

71
Jonas Agerholm af Dronningborg amt, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jonas Agerholm og Helle Pallene Rosborg fra Frisholt i Dronningborg amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt, dog at den rette sognepræst m fl, intet i deres rettighed afgår. Christiansborg slot den 1 april 1752.

72
Peder Jensen Frostholm [Trostholm?] af Ålborg stift, ægteskabs  bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen Frostholm fra Hundborg sogn og Kirsten Michelsdatter fra Sjørring sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 1 april 1752.

73
Rasmus Ibsen af Århus Stift, ægteskabs bevilling med hans afg hustrus næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Rasmus Ibsen og Cathrine Rasmusdatter, bønderfolk fra Alrø sogn under Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige ved døden afgangne hustru, og bemelte Anne Cathrine Rasmusdatter, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 1 april 1752.

74
Peder Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Bodil Sørensdatter, bønderfolk af Toustrup sogn [Dallerup sogn] i Århus stift,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 1 april 1752.

79
Søren Hansen Biørnkier af Brejning ved Ringkøbing, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Hansen Biørnkier og Anne Hansdatter Mols, bønderfolk af Brejning sogn ved vor købstad Ringkøbing, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være fuld sødskende børn. Christiansborg den 7 april 1752. Efter H K Mayts allernådigste ordre og befaling.
J L Holstein.

80
Kiels Andersen Mørch af Ålborghus amt, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Kiels Andersen Mørch og Dorthe Marie Nielsdatter, bønderfolk på Egholms Ø udi Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 7 april 1752.

82
Niels Sørensen af Riber stift, ægteskabs bevilling med hans afg sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Herslev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes forrige ved døden afgangne mand Hans Pedersen, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 7 april 1752.

85
Sognepræst hr Niels Nielsen Hiersing, bevilling at vies hjemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Niels Nielsen Hiersing, sognepræst til Hem, Dølbye og Hindborg sogn i Viborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg slot den 14 april 1752.

86
Christen Christensen af Åsted bye i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen af Åsted bye udi Kvong sogn i Ribe stift og enken Voldborre Simonsdatter af Vium sogn i bemelte Ribe stift, begge bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset  at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 14 april 1752.

88
Søren Jensen af Grimstrup bye i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og en enke navnlig Bodel Jensdatter, bønderfolk fra Grimstrup sogn og bye udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at fornte Søren Jensen og enkens afdøde mand, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 21 april 1752.

92
Peder Nielsen af Skibet sogn i Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Maren Larsdatter, begge bønderfolk af Nørre Vilstrup bye i Skibet sogn udi Coldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 29 april 1752.

93
Knud Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Knud Jensen af Gosmer sogn og Maren Frantzdatter udi Bjerager sogn i Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 29 april 1752.

94
Rasmus Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afg sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Rasmus Pedersen og Mette Pedersdatter, afg Jesper Thomasens efterleverske, bønderfolk af Borup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og bemelte hendes afg mand Jesper Thomesen skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 29 april 1752.

94b
Ligesådan en bevilling blev samme dag expederet for Christen Nielsen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Aidt sogn [Aidt] i Århus stift, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 29 april 1752.

97
Told Inspecteur Christen Beck i Fredericia, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommede præst.
Bevilger og tillader, at Christen Beck, inspecteur ved Fredericia strømmen told og Mette Thomsen af vor stabelstad Fredericia, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg slot den 29 april 1752.

106
Ebbe Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Ebbe Pedersen og Karen Christensdatter, af Ådum sogn [Oddum] og Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 12 maj 1752.

107
Søren Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Rasmussen og Dorthe Michelsdatter, bønderfolk fra Dråby sogn udi Århus stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 12 maj 1752.

108
Capellan Christopher Christophersen Mumme, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at  hr Christopher Christophersen Mumme, capellan pro persona til Åsted og Skærum menigheder i Ålborg stift, og Elsebeth Catharina Hansdatter Mumme, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være  hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 12 maj 1752.

112
Niels Knudsen, enroulleret matros på Mandø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Knudsen, enroulleret matros på vort land Mandø under Ribe stift og Kirstine Gregersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at fornte Kirstine Gregersdatter, skal have været sødskende barn eller i 2det led beslægtet med bemte Niels Knudsens afdøde hustrue.  Fredensborg den 19 maj 1752.

113
Jens Pedersen Nørgård af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen Nørgård og Johanne Christensdatter, bønderfolk fra Vandborg sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 19 maj 1752.

114
Anders Pedersen af Øster Vedsted i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Pedersen og Maria Jørgensdatter, begge bønderfolk af Øster Vedsted udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans moder, og bemelte Maria Jørgensdatter skal være fuld sødskende børn. Christiansborg den 19 maj 1752.

115
Peder Olufsen af Højen sogn i Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Olufsen og Agnete Jensdatter, bønderfolk af Højen sogn i Coldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 26 maj 1752.

116
Søren Jensen af Mou by i Ålborghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen af Mou bye [og sogn] og Mette Christensdatter af Egense by i Ålborghuus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han forhen skal have besvangret bemte Mette Christensdatters næst sødskende barn. Christiansborg den 26 maj 1752.

117
Terchel Nielsen af Hjortvad by i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Terchel Nielsen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Hjortvad by og Calslund sogn [Kalvslund] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 26 maj 1752.

118
Skoleholder Rasmus Hammer af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afg hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Rasmus Hammer, skoleholder i Storring og Maren Nielsdatter af Harlev i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans forrige, ved døden afgangne hustrues næst sødskende barn. Christiansborg den 26 maj 1752.

124
Christen Pedersen udi Mølgård, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen af Frejstrup bye og Anna Thomasdatter udi Mølgård [Lundby sogn], bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at fornte Anna Thomasdatter og bemte Christen Pedersens afg hustrue, skal have været udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 2 juni 1752.

125
Niels Povelsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Niels Povelsen og Sidsel Jensdatter, bønderfolk af Lundø sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 16 juni 1752.

126
Claus Michelsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Claus Michelsen og Anna Knudsdatter, bønderfolk af Dover sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 9 juni 1752.

126b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Niels Madsen af Folby sogn og Maren Olufsdatter af Lerbjerg sogn i Århus stift, bønderfolk, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 9 juni 1752.

139
Jens Sørensen, Møller i Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen, Møller i Kongersvad Mølle [Kongsvad] i Glenstrup sogn og Maren Rasmusdatter, af Råsted sogn i Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 23 juni 1752.

140
Jens Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen fra Sevel sogn og Maren Larsdatter af Haderup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 23 juni 1752.

141
Jens Bech af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Bech og Anna Jespersdatter, bønderfolk af Vorre? sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 23 juni 1752.

151
Cornet Hans Christian Jantsen, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at os elskelig Hans Christian Jantsen, cornet ved vores første fynske regiment cuirasseer og jomfrue Ingeborg Schumacherin, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet lige led beslægtede. Christiansborg slot den 30 juni 1752.

152
Peter Petersen Raun af Colding, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peter Petersen Raun og Lisbeth Pedersdatter af vor købstad Colding, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 30 juni 1752.

153
Niels Pedersen af Linå sogn, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk fra Linå sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 30 juni 1752.

154
Laurs Jensen Beeg af Viborg stift, ægteskabs bevilling med hans afg sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Laurs Jensen Beeg og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Fjelsø sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og hendes forrige ved døden afgangne mand Anders Jensen, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 30 juni 1752.

159
Jens Hansen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen og Maren Christensdatter, afg Rasmus Nielsens efterleverske, bønderfolk af Yding sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 7 juli 1752.

160
Lars Larsen Smed af Lørsted i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Larsen Smed af Lørsted bye i Haverslev sogn og Maren Jensdatter Møller af Aggersborg sogn og bye, udi Øster Hanherred, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemte Maren Jensdatter Møller skal være Lars Larsen Smeds sødskende barns datter.  Christiansborg slot den 7 juli 1752.

166
Christen Pedersen Coldborg af Gøttrup sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen Coldborg af Gøttrup sogn og Maren Pedersdatter Bonderup af Haverslev sogn, begge bønderfolk af Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 14 juli 1752.

169
Lauritz Andersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Andreasen [forskellige navne] af Beested sogn [Bedsted] i Ålborg stift og Anna Jensdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 21  juli 1752.

169b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Povl Jespersen og Maren Nielsdatter, bønderfolk fra Vrå sogn i Ålborg stift, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 21 juli 1752.

170
Oluf Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Oluf Rasmussen og Sidsel Nielsdatter, bønderfolk af Stenderup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 21 juli 1752.

171
Præsten hr Peder Biering, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at hr Peder Biering adjungeret præst til Ikast menighed i Ribe stift og Magdalena Margrethe Biering må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 21 juli 1752.

172
Thøger Lassen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Thøger Lassen og Karen Poulsdatter, bønderfolk af Ikast sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 21 juli 1752.

Side 136b - 178
Jens Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen og Lene Jensdatter, bønderfolk af Torrild sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 28 juli 1752.

179
Ole Poulsen, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Ole Povelsen og Mette Jørgensdatter, bønderfolk af Elsted sogn i Haurballegårds amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 28 juli 1752.

180
Niels Terkelsen af Dagstrup bye i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Terchelsen og enken Kirsten Sørensdatter, begge bønderfolk af Dagstrup by udi Hvilsager sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at Niels Terkelsens moder og bemelte Kirsten Sørensdatters forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 28 juli 1752.

183
Rasmus Larsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans afg sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Rasmus Larsen og Maren Jacobsdatter, afgl Jens Thomsens efterleverske, bønderfolk af Hvisel [Hvejsel?] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og bemelte hendes afdøde mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 4 august 1752.

188
Christen Mortensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Mortensen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Odder sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og således hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 11 august 1752.

189
Soldat Lauritz Andersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at soldat Lauritz Andersen af Vestervig sogn og Mette Christensdatter af Helligsø sogn, begge i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 11 august 1752.

192
Niels Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Maren Marcusdatter, bønderfolk af Greis [Grejs] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset, at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 18 august 1752.

193
Peder Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afg hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen af Tønning sogn og Giertrud Rasmusdatter af Sønder Vissing sogn i Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue Johanne Nielsdatter, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 18 august 1752.

194
Lorentz Hansen Bruun af Colding, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Lorentz Hansen Bruun, skomager svend af vor købstad Colding og Giertrud Johannesdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 18 august 1752.

195
Matros Henrich Lorentzen fra Vesterlands Føhr, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at matros Henrich Lorentzen og Momeke Pauls fra Vesterlands Føhr under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 25 august 1752.

196
Lorentz Ditlefsen, byeskriver i Ebeltoft, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Lorentz Ditlefsen, byeskriver i vor købstad Ebeltoft i Århus stift, og Christiane Margrethe Boesen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begiærer, når den påbudne accise m m er betalt etc. Christiansborg den 25 august 1752.

Side 156 - 215
Rasmus Sørensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Rasmus Sørensen fra Starup sogn og Maren Erichsdatter fra Kongested sogn [Kongsted tidligere sogn nu Bredstrup] udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, og at hun skal være sødskende barn til hans forrige, ved døden afgangne hustrue. Christiansborg slot den 8 september 1752.

216
Hans Erichsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Erichsen af Gangsted sogn og Maren Nielsdatter af Hundslund sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han til hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været udi tredie led beslægtet. Christiansborg slot den 8 september 1752.

221
General Major Julius Johan von Viereeg, bevilling at vies hjemme i huset af en udvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Julius Johann von Viereeg general major og commendant i vor stabelstad Fredericia, og jomfrue Lucretia Charlotte von Plessen, må hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 15 september 1752.

224
Laurits Bertelsen af Hertzholm under Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Bertelsen og Ellen Stephensdatter, bønderfolk af Hertzholm [Hirsholmene] under Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Ellen Stephensdatter skal være halv sødskende barn, til bemelte Lauritz Bertelsens afdøde hustrue.  Christiansborg den 22 september 1752.

225
Knud Pedersen af Ansager sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Pedersen og Bodild Hansdatter, bønderfolk af Ansager sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede.  Christiansborg den 22 september 1752.

226
Christen Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Anna Jeppesdatter, bønderfolk fra Snedsted sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 22 september 1752.

227
Studiosus Povel Simonsen af Ribe, bevilling at vies af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  studiosus Povel Simonsen af vor købstad Ribe og Apelone Marie Clemendsdatter Fog, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg den 22 september 1752.

228
Jens Mathias Vinther, capellan pro persona til Haverslev og Bejstrup menigheder, bevilling at vies af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jens Mathias Vinther, capellan pro persona til Haverslev og Bejstrup menigheder udi Ålborg stift, og Else Catharina Block, afg sognepræst hr Ludolph Abraham Balløw hans efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg den 22 september 1752.

229
Povel Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Povel Rasmussen og Bodild Rasmusdatter, bønderfolk af Værum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede.
Christiansborg slot den 29 september 1759.

231
Erich Bentzen Huld, af Randers bevilling, at vies hiemme af en udvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Erich Bentzen Huld og Elisabeth Marie Christensdatter Koe af vor købstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 29 september 1752.

232
Ole Nielsen af Skive sogn, bevilling at indlade sig i ægteskab med den, som han i hans forrige ægteskab har besvangret.
Vi have, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af sær kongelig nåde allernådigst dispenseret og bevilget, at Ole Nielsen fra Bilstrup udi Skive sogn og Halds amt i vor land Nørre Jylland, må indlade sig udi ægteskab med Inger Sørensdatter, som han udi forrige ægteskab, imedens hans nu afdøde hustrue endnu levede, skal have besvangret. Fredensborg slot den 29 september 1752.

234
Kay Hansen af Rejsby sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Kay Hansen af Havet i Rejsby sogn og Else Hans Pedersens datter af Birklev [Birkelev] i Vodder sogn, bønderfolk udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 6 oktober 1752.

235
Jens Christian Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Christians Pedersen og Maren Lauritzdatter, bønderfolk fra Aaelum [Avlum?] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 6 oktober 1752.

236
Rasmus Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Rasmus Jensen af Storring sogn i Århus stift, og Apelone Jensdatter, bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 6 oktober 1752.

243
Jens Nissen af Guldager sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Nissen og Karen Jacobsdatter, bønderfolk af Guldager sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn, Christiansborg den 13 oktober 1752.

244
Hans Lauritzen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Hans Lauritzen af Roager sogn og Else Jensdatter af Vodder sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 13 oktober 1752.

245
Morten Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3die led.
Bevilger og tillader, at  Morten Andersen, foged ved Estrup og Helvig Christiana Lemmiche [Helvis?], afg Knud Jensen Møllers efterleverske fra Nye Mølle udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han, og bemelte hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi  andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 13 oktober 1752.

248
Knud Andersen af Vester Vedsted sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Knud Andersen af Vester Vedsted sogn og Kirsten Eskildsdatter af Brøns sogn udi Ribe stift, begge bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at Knud Andersens afgangne hustrue og bemelte Kirsten Eskildsdatter, skal have været hinanden  udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 20 oktober 1752.

249
Søren Pedersen af Lundum sogn, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Lundum sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 20 oktober 1752.

250
Christen Knudsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Knudsen og Johanna Sørensdatter, bønderfolk af Vejrum sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 20 oktober 1752.

252
Albrecht Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Albrecht Pedersen og Karen Jensdatter, bønderfolk af Øster Snede sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 27 oktober 1752.

258
Ole Enevoldsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Ole Enevoldsen og Maren Rasmusdatter, bønderfolk af Rårup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 3 november 1752.

259
Jens Jensen af Biersted sogn, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Else Andreasdatter, bønderfolk af Biersted sogn i vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 3 november 1752.

260
Erich Bohn fra Amrum, ægteskabs bevilling i tredie led.
Bevilger og tillader, at Erich Bohn, enroulleret matros på Amrum under Ribe stift, og Inger Nickelsen må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 3 november 1752.

263
Laurs Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Laurs Sørensen og Anna Pedersdatter, afgangne Niels Pedersens efterleverske, bønderfolk af Vejlby sogn  i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 10 november 1752.

264
Niels Albretsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Albretsen af Træden sogn og Mette Jensdatter af Østbirk sogn i Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 10 november 1752.

265
Jørgen Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen af Smidstrup sogn og Mette Nielsdatter af Bredstrup sogn udi Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 10 november 1752.

265b
Ligesådan bevilling er samme dag expederet for Jens Pedersen Krag og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Østerbye udi Daler sogn og Ribe stift, som hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 10 november 1752.

266
Anders Jørgensen, matros på Mandø under Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Jørgensen, matros på Mandø under Ribe stift, og Kirsten Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 10 november 1752.

272
Christen Thomsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Tomesen [stavemåde forskellig] og Maren Christensdatter, bønderfolk af Hoven sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 17 november 1752.

281
Erich Ocksen af Vesterlands Føhr, ægteskabs bevilling udi 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Erich Ocksen af Odsum [Oldsum] og Ing Jung Rørden af Clintum, begge af Sct Laurentie sogn på Vesterlands Føhr, under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 1 december 1752.

282
Oberste Otto Christopher von der Osten, bevilling at han og frue Sophia Amalia Dyre afg major Johan Nicolai Rosenørns efterleverske, må indlade sig i ægteskab tilsammen, uanset at skiftet efter hendes afgl mand ey er til ende bragt.
F5tus G a v, at vi, efter os elskelig Otto Christopher von der Osten, vores oberste af infanteriet og major ved vores grenadier corps, hans herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at han og os elskelig frue Sophia Amalia Dyre, afgangne major Johan Nicolai Rosenørns efterleverske, som under 8 september sidstleden har erholdet vores allernådigste befaling til os elskelig Peder Marsvin, vores etats og justitz råd, samt landsdommer i vort land Nørre Jylland, og forvalter Hans Thornsohn, som commissairer at forrette skifte og deling efter fornævnte hendes afg mand, må siden stervboet ikke er afsluttet, indlade sig i ægteskab med hinanden. Christiansborg slot den 1 december 1752.

290
Christen Simonsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Simonsen af Kvorning sogn i Viborg stift og Maren Pedersdatter Ostenfeld, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 15 december 1752.

300
Hans Hansen af Galsted bye i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen, skræder af Galsted bye og Anna Gotfredsdatter af Bjørnskov bye i Agerskov sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die lige led beslægtede. Christiansborg den 22 december 1752.

Notat: Uaffordret og casseret i følge cancellie resolution af 21 juni 1788.

301
Jens Hansen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen og Engel Hansdatter, bønderfolk af Ring sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 22 december 1752.

302
Niels Laursen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Laursen og Kirsten Clemensdatter, bønderfolk af Hvidbjerg sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemte Kirsten Clemensdatter skal have været næst sødskende barn til hans forrige, ved døden afgangne, hustrue. Christiansborg slot den 22 december 1752.

309
Søren Pedersen fra Samsø, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen og Maren Mortensdatter, bønderfolk af Tranberg [Tranebjerg] sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 29 december 1752.

310
Michel Troelsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Michel Troelsen og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Borris sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige, ved døden afgangne, hustrue skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 29 december 1752.

Færdig med læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet M 544326:

Jyske registre, ægteskabs bevillinger med videre år 1752.

Side 241- Anno 1753:

1
Søren Pedersen Helstrup af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
F5tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Søren Pedersen Helstrup og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Skjød sogn og bye udi Århus stift i vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at begge deres mor mødre skal have været halv søstre, og de hinanden således i 3die led beslægtede; Dog skal de først på behørige steder, bevisligt giøre, at de hverandre ej nærmere end som her oven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leylighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. Christiansborg den 5 januar 1753.

10
Just Andersen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Just Andersen og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Gunderup sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige, ved døden afgangne, mand Niels Pedersen, skal have været sødskende børn.  Christiansborg slot den 12 januar 1753.

11
Christen Jacobsen af Tisted sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jacobsen og Christiane Nielsdatter, bønderfolk af Bonderup i Tisted sogn [Kongens Tisted] udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 19 januar 1753.

12
Søren Christensen Sponsberg af Jerne sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling o forbudne led.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen Sponsberg af Uggelvig [Uglvig] og Mette Sørensdatter af Måde, begge bønderfolk af Jerne sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 19 januar 1753.

13
Michel Jensen af Coldinghuus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Michel Jensen og enken Mette Christensdatter, bønderfolk af Vorbasse sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 19 januar 1753.

23
Christen Sørensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med [hendes] sødskende barn, som hand forhen skal have besvangret.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen fra Farsø sogn udi Viborg stift og Dorthe Sørensdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal have besvangret hendes sødskende barns datter. Christiansborg den 26 januar 1753.

Side 256 - 27
Hans Jørgensen af Håstrup bye i Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Jørgensen og Malene Sørensdatter, begge bønderfolk af Håstrup by og Smidstrup sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans ved døden afgangen hustrue, og bemelte Malene Sørensdatter, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 3 februar 1753. 

28
Axel Mortensen af Lild sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Axel Mortensen af Lild sogn og Anna Poulsdatter af Vust sogn, begge bønderfolk af Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg den 3 februar 1753.

29
Jacob Synchen, enrouleret matros på Amrum, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at enroulleret matros Jacob Synchen og Jung Marit Jørgens fra Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige, ved døden afgangne, hustrue skal have været hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 3 februar 1753.

29b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Jun Synck Frødden, enrouleret matros og Chrasten Syncken fra Amrum under Ribe stift, hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 3 februar 1753.

40
Rasmus Andersen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Andersen og Mette Lauritzdatter, bønderfolk af Eltang sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 16 februar 1753.

41
Anders Jensen af Stjernholm amt ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen af Gied [Gedved] by og Maren Jensdatter af Rådved by i Stjernholm amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 16 februar 1753.

42
Søren Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen og Giertrud Andersdatter, bønderfolk af Dover sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 og 3 led beslægtede. Christiansborg den 16 februar 1753.

43
Christen Jepsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Christen Jepsen og Birgitte Jensdatter, bønderfolk af Janderup sogn i Riberhus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 16 februar 1753.

44
Niels Frantsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Niels Frantsen og Apelone Thomasdatter, bønderfolk af Tjæreborg sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 16 februar 1753.

45
Anders Pedersen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Anders Pedersen og Ana Jepsdatter, bønderfolk af Sønder Vilstrup sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 16 februar 1753.

46
Ole Jepsen af Coldinghuus amt, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Ole Jepsen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Sønder Vilstrup sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 16 februar 1753.

47
Peder Jensen af Møldrup i Skanderborg amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og en enke navnlig Maren Rasmusdatter, bønderfolk af Møldrup i Voerladegård sogn udi Skanderborg amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at Peder Jensen og enken Maren Rasmusdatters afdøde mand, skal have været sødskende børn.  Christiansborg den 16 februar 1753.

Side 267b - 54
Anders Andersen Banner af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen Banner og Maren Christensdatter, bønderfolk af Vejlby sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og bemelte Anders Andersen Banners forrige, ved døden afgangne, hustrue Kirsten Christensdatter, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede.  Christiansborg den 2 marts 1753.

55
Hans Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Hans Jensen og Else Hansdatter, bønderfolk af Hornborg sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede.  Christiansborg den 2 marts 1753.

56
Nis Christensen af Lyne sogn, Lundenes amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Nis Christensen af Ulbæk, Lyne sogn i Øster herred og Lundenes amt, og Anne Jensdatter af Halm [Hallum] bye, Kvong sogn i Vester herred udi Riberhus amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og bemelte Nis Christensens afdøde hustrue skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 2 marts 1753.

64
Hans Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen og Dorthea Terkelsdatter, bønderfolk af Vejlby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 9 marts 1753.

65
Peder Jensen Smed af Varde, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen, borger og smed i vor købstad Varde og Maren Christensdatter af Lydum Mølle, i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 9 marts 1753.

66
Jørgen Sørensen Hierild af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Jørgen Sørensen Hierild og Anna Pedersdatter Hviis, bønderfolk af Stouby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal have været sødskende barn til hendes forrige, ved døden afgangne, mand. Christiansborg den 9 marts 1753.

67
Christen Andersen Nørbye af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen Nordbye [forskellige stavemåder] og Helvig Espensdatter, bønderfolk af Lyby sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 16 marts 1753.

68
Hans Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling gratis i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen af Galsted og Anne Gotfredsdatter af Bjørnskov i Agerskov sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie lige led beslægtede. Christiansborg den 16 marts 1753.

72
Skov og jagt sessions skriver Thomas Kisbye, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Thomas Kisbye, vores skov og jagt sessions skriver i vore lande Jylland og Fyn og Ide Sophie Schretzmeyer må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 23 marts 1753.

73
Jens Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Harlev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg den 23 marts 1753.

74a
Rasmus Nielsen af Linå sogn, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen og Maren Nielsdatter, bønderfolk fra Linå sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes førhen hafte, og ved døden afgangne, mand skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 23 marts 1753.

84
Søren Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen og Anne Michelsdatter, bønderfolk af Grønbæk sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 6 april 1753.

85
Søren Jacobsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Jacobsen og Maren Rasmusdatter, afgangne Hans Hørups efterleverske, bønderfolk af Tamdrup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg den 6 april 1753.

86
Jens Jensen Schiøt af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Schiøt og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Vitten sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været næst sødskende barn til hans første, ved døden afgangne hustrue. Christiansborg den 6 april 1753.

93
Peder Madsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Madsen af Nørre Snede sogn udi Århus stift, og Anna Thomasdatter af Vester sogn udi Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 13 april 1753.

94
Holger Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Holger Nielsen og Mette Lorentzdatter, afgangne Mads Nielsens efterleverske,  bønderfolk af Vivild sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, Anna Catharina Andersdatter skal have været sødskende børn. Christiansborg den 13 april 1753.

95
Rasmus Sørensen af Rye sogn, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Sørensen og en enke navnlig Anne Nielsdatter, bønderfolk af Ry sogn og bye under vores Skanderborgske rytter districts gods, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3 led beslægtede. Christiansborg den 13 april 1753.

100
Sognepræst hr Laurids Andstrup, bevilling at vies hjemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Lauritz Andstrup, sognepræst til Dollerup, Finderup og Ravnstrup, menigheder i Viborg stift og Margaretha Dorothea Brasch, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg slot den 27 april 1753.

101
Svend Nielsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at  Svend Nielsen af Åsted sogn og Anna Sørensdatter af Mosbjerg sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue Else Pedersdatter, skal have været hinanden i andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 27 april 1753.

102
Michel Olufsen Müller af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Olufsen Møller fra Bjerre by i Århus stift, og Karen Rasmusdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 27 april 1753.

116
Peder Jensen af Jårup? i Coldinghuus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen af Jårup? udi Lejrskov sogn og Mette Hansdatter Rafn af Skanderup sogn under Coldinghus amt, begge bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 19 maj 1753.

122
Farver Jørgen Biørn i Varde, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jørgen Biørn, farver i vor købstad Varde og Margaretha Sørensdatter Jessen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 25 maj 1753.

123
Niels Lauritzen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Niels Lauritzen af Tønning sogn og Mette Nielsdatter af Yding sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 25 maj  1757.

124
Jens Iversen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Jens Iversen af Spentrup sogn i Århus stift og Maren Andersdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 25 maj 1753.

125
Hans Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Hans Hansen og enken Anne Christensdatter, bønderfolk af Almind sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og enkens forrige ved døden afgangne mand Søren Simonsen, skal have været sødskende børn.  Christiansborg slot den 25 maj 1753.

Side 312 - 128
Niels Pedersen af Skanderup sogn i Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Pedersen og Anne Jensdatter, bønderfolk af Dalbygård i Skanderup sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Anne Jensdatter, skal have været sødskende barn, til hans ved døden afgangne hustrue. Christiansborg den 1 juni 1753.

129
Niels Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Abelone Pedersdatter, bønderfolk fra Omme sogn [Nørre eller Sønder?] i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 1 juni 1753.

135
Jess Sørensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Jess Sørensen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Gørding sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand Jess Pedersen, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 8 juni 1753.

136
Søren Tønnesen af Samsø, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende  barn.
Bevilger og tillader, at Søren Tønnesen fra Kolby på vort land Samsø og Mette Mortensdatter fra Viby sogn i vort land Fyn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og således hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 8 juni 1753.

137
Niels Christensen af Støvring sogn, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Niels Christensen af Støvring sogn og Sophie Pedersdatter, af Harridslev]sogn i vort land Nørre Jylland, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 8 juni 1753.

146
Michel Caston af Agerskov sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Caston og Ellen Dinesdatter, begge bønderfolk af Bovlund bye i Agerskov sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 15 juni 1753.

147
Anders Knudsen, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Knudsen af Galten sogn og Appolone Thomasdatter udi Borum i Skanderborg amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 15 juni 1753.

148
Ole Olsen af Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3 led.
Bevilger og tillader, at  Ole Olesen af Sneum sogn i Ribe stift og Else Andersdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 15 juni 1753.

149
Peder Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Mejrup sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 22 juni 1753.

157
Hr Hans Peter Holst, residerende capellan i Ebeltoft, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Hans Peter Holst, residerende capellan i vor købstad Ebeltoft og dets annex Dråbye og Maren Jensdatter Neyergård af vores kongelig residentz stad Kiøbenhavn, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 29 juni 1753.

158
Søren Pedersen fra Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader at Søren Pedersen og enken Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Gundrup [Gunderup?] sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 29 juni 1753.

159
Peder Henrichsen Holst af Skagen, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Henrichsen Holst, borger og indvåner i Skagen og Margaretha Jacobsdatter Picher, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 29 juni 1753.

167
Jørgen Madsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jørgen Madsen og Giertrud Pedersdatter, afgangne Jens Pedersens efterleverske, bønderfolk f Sønder Saltum sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 6 juli 1753.

168
Jens Terchelsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Terkelsen [2 stavemåder] og Karen Pedersdatter, bønderfolk af Stouby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue skal have været sødskende børn.  Christiansborg slot den 6 juli 1753.

172
Conrector Thomas Montagne af Ribe, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at mag Thomas Montagne, conrector scholæ i vor købstad Ribe og Anna Jensdatter Foss, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg slot den 13 juli 1753.

173
Niels Christensen af Farstrup sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Kølby i Farstrup sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 13 juli 1753.

174
Vøgen Nickelsen, enroulleret matros på Amrum, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader at Vøgen Nickelsen, enroulleret matros udi vores søe tieneste og Crasten Peters, begge på vort land Amrum under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans ved døden afgangne hustrue, skal have været udi 3die led beslægtet til bemelte Crasten Peters. Christiansborg den 13 juli 1753.

179
Søren Jensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Skals sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 20 juli 1753.

184
Rasmus Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen og Anna Andersdatter, bønderfolk at Bregnet sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 3 august 1753.

185
Capellan hr Johan Vilhelm Kanneworff, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at hr Johan Vilhelm Kannevorff, residerende capellan i vor købstad Holstebro og Sindel Apolone Jørgensdatter Madsen fra Hesselager sogn i vort land Fyn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 3 august 1753.

186
Søren Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader at Søren Rasmussen og Johanne Frantzdatter, bønderfolk af Østbirk sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 3 august 1753.

187
Christen Hansen af Ålborghus amt, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Hansen og Maren Madsdatter, bønderfolk af Mou [Mov] bye udi Ålborghuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 3 august 1753.

188
Andreas Andersen af Brøns Mølle, bevilling at hand med hustrue og børn må betiene sig i deres saligheds sag, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Andreas Andersen fra Brøns Mølle udi Brøns sogn under Ribe stift, at hand tillige med hustrue og børn må udi deres saligheds sager lade sig betiene af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formåe, dog at deres rette sognepræst samt Kirken og dens øvrige betiente ey noget derved udi deres rettighed afgår.  Fredensborg slot den 3 august 1753.

193
Jens Knudsen Schov af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Knudsen Schov og Else Davidsdatter, bønderfolk fra Gudum sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 10 august 1753.

194
Knud Jensen, ægteskabs bevilling med hans afgangne sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Knud Jensen og Anna Nielsdatter, afgangne Ole Gundersens efterleverske, bønderfolk af Nørre Tranders sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemelte hendes afgangne mand Ole Gundersen, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 10 august 1753.

195
Rasmus Olsen af Karlby sogn i Caløe amt, ægteskabs bevilling i forbudne led,
Bevilger og tillader, at Rasmus Olsen og Maren Lauritzdatter, bønderfolk af Karlby sogn og bye i Caløe amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 10 august 1753.

200
Ober auditeur Søren Hansen Seidelin, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Søren Hansen Seidelin vores ober auditeur og fru Maria Margaretha Bachmann, afgangne cancellie råd Poulsens efterleverske, på Rosstrup? i vort land Nørre Jylland, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg den 24 august 1753.

201
Mads Jensen af Århus stift, bevilling på ægteskab med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Mads Jensen og Anna Kirstine Sørensdatter, bønderfolk af Hjarnø sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 24 august 1753.

201b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Hans Nielsen og Anna Jensdatter af Skjold sogn og bemelte stift, uagtet bemelte Anna Jensdatters afgangne mand, skal have været næst sødskende barn til fornævnte Hans Nielsen. Christiansborg slot den 24 august 1753.

202
Niels Christensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen og Karen Rasmusdatter, bønderfolk af Them sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 24 august 1753.

212
Provst hr Henrich Stampe, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at hr Henrich Henrichsen  Stampe, provst i Børglum herred og sognepræst til Vrå, Em og Serridslev [Serreslev] sogne i Ålborg stift, og Maren Butz Ginchelberg må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, Ide Marie Bergh skal have været sødskende børn.  Christiansborg den 31 august 1753.

212b
Lige sådan bevilling blev samme dag expederet for Jens Pedersen og Mette Christensdatter, bønderfolk af Em sogn i Ålborg stift, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 31 august 1753.

Side 371 - 218
Ridefoged Peder Christensen Mulvad, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.

F5tus.
G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Peder Christensen Mulvad, ridefoged ved Stenaltgård og Catharina Hansdatter Tørslev på Estruplund i Dronningborg amt udi vort land Nørre Jylland, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formåe, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunde forhindre; Dog skal den rette sognepræst, som det ellers kunde tilkomme denne vielse at forrette, desligeste Kirken og dens øvrige betiente samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover intet i deres rettighed afgå, så skal og brudevielsen skee af een ved en ordentlig menighed beskikket præst, som for sin forretnings rigtighed kand være ansvarlig; Givet etc. Christiansborg slot den 7 september 1753

219
Thomas Hansen af Riberhus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Thomas Hansen og Maren Jensdatter, bønderfolk fra Snepsgården i Sembs [Sem] sogn og Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 7 september 1753

226
Christen Sørensen Vestergård af Jylland, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen Vestergård og Maren Nielsdatter af Nautrup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 21 september 1753.

227
Landfoged Søren Virenfeldt på Læsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Virenfeldt, landfoged på vort land Læsø og Christiani Goe?, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 21 september 1753.

228
Jep Petersen af Rødding sogn i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jep Petersen og Margarethe Erichsdatter af Brem i Rødding sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 21 september 1753.

236
Niels Mortensen af Riber stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Mortensen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Hemmet sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 28 september 1753.

237
Søren Knudsen af Horsens ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader at Søren Knudsen, borger og skrædder udi vor købstad Horsens og Maren Lauritzdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 28 september 1753.

240
Michel Simonsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Simonsen og Anna Pedersdatter, bønderfolk af Saksild sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 5 oktober 1753.

251
Jens Jørgensen Bang af Grenå, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Jørgensen Bang og Berthe Maria Vinther af vor købstad Grenå, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg den 19 oktober 1753.

252
Hans Christensen, under constabel i Fredericia, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at  Hans Christensen, under constabel ved det i vor stabelstad Fredericia værende guarnisions compagnie og Anna Madsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 19 oktober 1753.

254
Søren Christiansen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen og Kirsten Hansdatter, bønderfolk af Asferg bye udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 27 oktober 1753.

Side 393b - 260
Jens von Hatten af Randers, bevilling at vies hiemme i huset af en udvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens von Hatten, borger og indvåner i vor købstad Randers og Maren Lauritzdatter, afgangne Claus Bruuns efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 2 november 1753.

261
Troels Guttormsen af Thisted, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Troels Guttormsen borger og skomager i vor købstad Thisted i Ålborg stift og Maren Bertelsdatter Lerhøj af Nors ved bemelte Thisted, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og fornævnte Troels Guttormsens, ved døden afgangne hustrue skal have været i andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 2 november 1753.

267
Peder Sørensen Schougård af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen Schougård og Anna Rasmusdatter, bønderfolk af Sct Mortens sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 9 november 1753.

268
Michel Hansen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Hansen og Anne Rasmusdatter, bønderfolk af Beder sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset bemelte Anne Rasmusdatter, og hans forrige ved døden afgangne hustrue Maren Pedersdatter, skal have været hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 9 november 1753.

269
Peder Hansen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen og Kirsten Lauritzdatter, bønderfolk af Saltum sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 9 november 1753.

270
Peder Mortensen af  Kalvslund i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Mortensen og Kirsten Nielsdatter, begge bønderfolk af Kalvslund sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 9 november 1753.

276
Skipper Herman Jørgensen Hegtmand af Århus, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at skipper Hermand Jørgensen Hegtmand af vor købstad Århus og Karen Pedersdatter Holm fra Holme sogn i Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg den 16 november 1753.

277
Peder Pedersen af Ribe stift, bevilling på ægteskab med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Mette Svendsdatter, bønderfolk af Sønder Felding sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 16 november 1753.

279
Christen Nielsen på Rømø, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Kirsten, afgangen Mathias Jensens enke, bønderfolk på vort eyland Rømø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte enke og Christen Nielsens moder, skal have været sødskende børn, og således hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 23 november 1753.

280
Johan Thomsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader at Jørgen Thomesen [2 stavemåder] og Maren Andersdatter, bønderfolk af Foerslef by [Forlev] i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtede. Christiansborg den 23 november 1753.

281
Jens Iversen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Jens Iversen af Sønder Lem og Mette Madsdatter, bønderfolk af Lem sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 23 november 1753.

285
Jens Sørensen af Sønderby, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen af Sønderby og Karen Nielsdatter, fra Schoullund Mølle [Skovllund?], bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 30 november 1753.

286
Namen Jensen fra Vesterland Føhr, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Nahmen Jensen fra Toftum og Guntje Jürgens fra Oldsum på Vesterlands Føhr under Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 30 november 1753.

287
Christen Nielsen af Klarup sogn i Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Christen Nielsen og Mette Larsdatter, bønderfolk af Klarup sogn og bye udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg den 30 november 1753.

Side  409b - 295
Peter Petersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peter Petersen fra Toftlund i Ribe stift, og Maren Jonsdatter, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 14 december 1753.

296
Peder Andersen af Haderslevhuus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Bold Christensdatter, bønderfolk af Brøns sogn udi Haderslevhuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die lige led beslægtede. Christiansborg slot den 14 december 1753.

297
Peder Nielsen af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Magdalena Simonsdatter, afgangne Jens Nielsens efterleverske, bønderfolk af Terp Rougstad sogn udi [Råsted] Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede.  Christiansborg slot den 14 december 1753.

304
Matros Mathias Lauritzen på Mandø i Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Mathias Lauritzen, enroulleret matros på vort land Mandø i Riber stift og Anna Hansdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 28 december 1753.

Side 425 - Anno 1754 - Januarius

1?
Peder Sørensen af Ålborg stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Hvidbjerg sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset, at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand Mads Nielsen, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 4 januar 1754.

4
Peder Pedersen fra Samsø, bevilling på ægteskab med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen fra Tranebjerg sogn på vort land Samsø og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 11 januar 1754.

6
Niels Madsen Rojn af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader at Niels Madsen Rojn og Apelone Pedersdatter, bønderfolk af Rind sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, Sidsel Tygesdatter skal have været sødskende børn. Christiansborg den 18 januar 1754.

14
Jacob Erichsen Frisenberg af Århus stift, bevilling at vies hiemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jacob Erichsen Frisenberg fra Vivild sogn i Århus stift og Anna Cathrina Krøyer, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 25 januar 1754.

15
Jacob Erichsen Frisenberg af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jacob Erichsen Frisenberg fra Vivild sogn i Århus stift, og Anna Catharina Krøyer, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 25 januar 1754.

16
Peder Clausen Skive af Holstebro, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Clausen Skive, borger og handelsmand i vor købstad Holstebro og Maren Andersdatter Borch, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 25 januar 1754.

17
Christopher Jensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christopher Jensen og Anna Poulsdatter, bønderfolk af Torup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 25 januar 1754.

18
Lauritz Madsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Laurits Madsen og enken Else Christensdatter, bønderfolk af Vejrum sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 25 januar 1754.

22
Hans Madsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Madsen og Karen Jebsdatter, bønderfolk af Emmerlev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 1 februar 1754.

23
Mads Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Mads Jensen og Mette Nielsdatter, bønderfolk af Oksby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 1 februar 1754.

26
Anders Pedersen Elkier af Klode mølle i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
F5tus G a v, at vi, efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Anders Pedersen Elkier af Klode Mølle i Kragelund sogn og Ellen Nielsdatter af Bording sogn, begge bønderfolk i Århus stift i vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3 led beslægtede; Dog skal de først på behørige stæder bevisligt giøre, at de hverandre ei nærmere end som her oven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde, forbydendes etc. Christiansborg slot den 8 februar 1754.

27
Christen Madsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Christen Madsen og Sidselle Pedersdatter, bønderfolk af Agger sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 8 februar 1754.

28
Villadtz Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led
Bevilger og tillader, at Villadtz Pedersen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Vejlby sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 15 februar 1754.

29
Niels Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen fra Tønning sogn og Karen Jensdatter fra Sønder Vissing sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, så og at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue Anna Andersdatter, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 15 februar 1754.

30
Gotfried Gotfriedsen Contius af Ribe ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Gotfried Gotfriedsen Contius og Anna Margaretha Jacobsdatter af vor købstad Ribe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg slot den 15 februar 1754.

34
Mads Larsen Søndergård, af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mads Larsen Søndergård og Maren Niemann, begge bønderfolk af Vester Torup sogn i Vester Hanherred i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 februar 1754.

35
Hans Justesen af Coldinghuus amt, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Justesen og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Erritsø sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 22 februar 1754.

36
Johan Henrich Vibroe, farver i Ålborg, ægteskabs bevilling med hans afgangne sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Johan Henrich Vibroe, farver i vor købstad Ålborg og Anna Sørensdatter, afgangne Christen Jensen Vibroes efterleverske, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 22 februar 1754.

37
Hans Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Sneum sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 og 3 led beslægtede. Christiansborg den 22 februar 1754.

42
Anna Sørensdatter, afgangne farver Christian Vibroes efterleverske, bevilling at indlade sig i ægteskab førend sørgeåret er forløbet.
Bevilger og tillader, at Anna Sørensdatter, forrige farver afgangne Christen Vibroes efterleverske af vor købstad Ålborg, må såfremt hun efter bemelte hendes afgangne mand, ey findes frugtsommelig, indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret, udi hvilket hun efter vores allernådigst udgivne sørge reglement af 14 aprilis 1752, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg slot den 1 marts 1754.

43
Niels Lassen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Lassen og Kirsten Jensdatter af Glenstrup sogn i Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 1 marts 1754.

44
Thomas Michelsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Thomas Michelsen af Vust sogn og Anna Jacobsdatter Vinther af Gøttrup sogn i Ålborg stift, Bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans forrige ved døden afgangne hustrues sødskende barns datter. Christiansborg slot den 1 marts 1754.

50
Søren Nielsen af Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Anne Christensdatter af Måde, begge bønderfolk af Jerne sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 8 marts 1753.

51
Andreas Laurup af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at en enkemand navnlig Andreas Laurup af Roost i Arrild sogn og Tønninger len i Ribe stift og Bodild Laustsdatter, bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være fornevnte Andreas Laurups forrige, ved døden afgangne hustrues sødskendes barns datter. Christiansborg den 8 marts 1754.

52
Niels Visbeck af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit nest sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Visbeck og Margrethe Nielsdatter af Romlund bye i Viborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 8 marts 1754.

53
Lauritz Poulsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Poulsen og Anna Maria Gregersdatter, bønderfolk af Nørre Omme sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 8 marts 1754.

55
Jens Jensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Øsløs sogn i Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset bemelte Jens Jensen, forhen skal have besvangret hendes næst sødskende barn.  Christiansborg slot den 15 marts 1754.

56
Cancellieråd Jochum de Lichtenhielm, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at os elskelig Jochum de Lichtenhielm, vores cancellie råd og jomfru Bodel de Lichtenberg af vor købstad Horsens, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 15 marts 1754.

57
Christen Jensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Karen Sørensdatter Hoven af Åby sogn og Ålborg stift, bønderfolk, må  i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 15 marts 1754.

58
Hans Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Christensen og Anna Hansdatter, bønderfolk af Vejlby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 15 marts 1754.

58b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Jeppe Hansen og Karen Madsdatter af ovenmeldte sogn [Vejlby sogn i Ribe stift], uanset de skal være sødskende børn. Christiansborg den 15 marts 1754.

59
Envold Knudsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Envold Knudsen og Karen Christensdatter, bønderfolk fra Ølsted sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 15 marts 1754.

65
Clemen Sørensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Clemen Sørensen og Kirsten Laugesdatter, bønderfolk af Oksby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 22 marts 1754.

71
Jørgen Thomas Schårup, apoteker i Randers, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Thomas Schårup, apoteker i vor købstad Randers og Maren Mørck af vor købstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 29 marts 1754.

72
Peder Nielsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Peder Nielsen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Grunerup? [Grynderup? – Grurup?] i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 29 marts 1754.

Side 474b - 78
Georg Christopher Elling af Viborg, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Georg Christopher Elling, borger og handelsmand i vor købstad Viborg, og Maria Elisabeth Steens, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg den 5 april 1754.

79
Anders Ovesen af Ålborg stift, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at  Anders Ovesen og Mette Larsdatter, bønderfolk af Vester Hassing sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 5 april 1754.

80
Christen Pedersen Uhrschov af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen Uhrschou og Anne Jensdatter, bønderfolk af Åle sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg den 5 april 1754.

80b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Morten Jacobsen af Hvirring og Karen Andersdatter af Åle sogn i Århus stift, uanset at hand skal have været sødskende barn til hendes, ved døden afgangne, mand Niels Rasmussen. Christiansborg den 5 april 1754.

81
Jens Andersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen og Johanna Christensdatter, bønderfolk af Hvorup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 5 marts 1754.

83
Friderich Knudten, enroulleret matros på Amrum under Riberhus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at enroulleret matros Friderich Knudten og Chrasten Ercken af Amrum under Riberhus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 5 april 1754.

93
Matros Niels Pedersen Dam af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2 og 3 led.
Bevilger og tillader, at matros Niels Pedersen Dam og Margrethe Andersdatter Thuren fra Læsø under Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede.  Christiansborg den 19 april 1754.

97
Anders Sørensen Bay af Randers bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Anders Sørensen Bay, borger og indvåner i vor købstad Randers og Angenette Hansdatter Juel, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg den 26 april 1754.

98
Peder Pedersen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Maren Pedersdatter, bønderfolk fra Gammelstrup sogn og bye i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 26 april 1754.

Side 496b - 106
August Lobedantz af Fredericia, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at August Lobedantz og Catharina Maria Havenstrup af vor stabelstad Fredericia må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg slot den 3 maj 1754.

107
Hans Petersen Lund af Ålborg, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader at Hans Petersen Lund, borger og glarmester udi vor købstad Ålborg og Maren Nielsdatter Torp, må i ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Maren Nielsdatter Torp til hans afdøde hustrue skal have været i 2det led beslægtet. Christiansborg den 3 maj 1754.

108
Hans Andersen af Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen og Kirsten Andersdatter, bønderfolk fra Dahler [Daler] sogn i Schackenborg grevskab, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 3 maj 1754.

111
Jens Andersen Bonde af Caløe amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen Bonde og Bodil Mortensdatter, afgangne Niels  Molses efterleverske, af Veggerslev sogn i Caløe amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 11 maj 1754.

112
Jens Knudsen Smed af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Knudsen Smed og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Asferg by i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 3 maj 1754.

113
Anders Simonsen af Kvong sogn i Riber stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Simonsen af Kvong sogn og Anne Christensdatter af Lyne sogn i Riber sogn [stift], bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans ved døden afgangne hustrue Maren Christensdatter, og bemelte Anne Christensdatter skal have været sødskende børn.  Christiansborg den 11 maj 1754.

113b
Ligesådan bevilling samme dag for Mads Christensen af Søgård i Hejnsvig sogn i Coldinghus amt og Maren Olufsdatter af Stenderup i Ansager sogn og Lundenes amt udi Ribe stift, i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 11 maj 1754.

114
Jens Sørensen af Hørslevgård i Århus stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at enkemanden Jens Sørensen Hørslevgård og Framlev sogn og pigen Marie Hansdatter af Skovby menighed i bemelte Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været hans afdøde kones første mands søster. Christiansborg den 11 maj 1754.

128
Hr Lorentz Stalknegt, sognepræst til Ny Kirke og Give menigheder i Ribe stift, bevilling at vies af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Lorentz Stalknegt, sognepræst til Ny Kirke og Give menigheder udi Ribe stift og Maren Saxse, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg den 17 maj 1754.

137
Christen Hansen Bull af Coldingus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Hansen Bull og Anna Olufsdatter, bønderfolk af Seest sogn under Coldinghuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Maj 1754 [Ingen dato eller sted angivet]. 

138
Søren Pedersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen og Kirsten Mortensdatter, afgangne Rasmus Christensens efterleverske fra Egens [Egense] i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemelte hendes afgangne mand, skal have været hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 24 maj 1754.

Side 517b - 141
Simon Jørgensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Simon Jørgensen fra Ørting sogn og enken Ingeborg Sørensdatter af Gylling sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og, hendes ved døden afgangne mand skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 3 juni 1754.

142
Niels Jensen af Kejlstrup i Caløe amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og enken Mette Madsdatter, bønderfolk af Kejlstrup bye udi Caløe amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal have været udi 2det og 3die led beslægtet med hendes afdøde mand, navnlig Thomas Jensen. Christiansborg slot den 3 juni 1754.

144
Søren Samuelsen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Samuelsen og Mette Jensdatter, bønderfolk fra Vest Tørslef [Vester Tørslev] sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede Christiansborg slot den 14 juni 1754.

145
Rasmus Christensen af Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Christensen og Karen Terkelsdatter, bønderfolk af Voer Ladegårds sogn [Voerladegård], bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 14 juni 1754.

146
Peder Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Anne Sørensdatter, bønderfolk af Endelave sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 14 juni 1754.

150
Hans Andersen af Fanø under Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen og Mette Hansdatter fra Nordby sogn på vort land Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Gottorp slot den 14 juni 1754.

158
Lars Larsen Dam af Læsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at matros Lars Larsen Dam og Else Andersdatter Gal af Vesterø sogn på vort land Læsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 19 juni 1754.

159
Christen Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Kirsten Nielsdatter, begge bønderfolk af Vester Torup sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede.  Christiansborg den 19 juni 1754.

160
Peder Jensen af Silkeborg amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Nisset i Lemming sogn og Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 19 juni 1754.

161
Søren Jørgensen af Samsø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jørgensen og Anna Sørensdatter, bønderfolk af Kolby sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 19 juni 1754.

Side 531 - 168
Sognepræst her Peder Knudsen Riber, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Peder Knudsen Riber, sognepræst for Vester og Øster Vandet menigheder i Ålborg stift, og Petronelle Kierstine Søltoft, afgangne Ole Poulsens efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen,, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 5 juli 1754.

169
Forpagter Jens Jensen Thoiberg af Ålborg stift, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen Thoiberg, forpagter på Sæbygård og Bodel Bertelsdatter Kierulf, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 5 juli 1754.

170
Peder Ovesen af Lillering i Skanderborg amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Ovesen og en enke navnlig Kirsten Rasmusdatter, bønderfolk af Lillering bye i Framlev herred og sogn, udi Skanderborg amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemelte Kirsten Rasmusdatters, ved døden afgangne mand skal have været i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 5 juli 1754.

171
Knud Jepsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Knud Jepsen af Lejrskov sogn og Johanne Jensdatter af Harte sogn udi Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 5 juli 1754.

172
Christen Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Maren Hansdatter, bønderfolk af Taulov sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 5 juli 1754.

172b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Hans Hansen og Birthe Jensdatter af samme sogn [Taulov, uanset at de er], hinanden udi andet led beslægtet. Christiansborg den 5 juli 1754.

180
Sognepræst hr Jens Anchersen Anchersen, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jens Anchersen Anchersen, sognepræst til Storvorde og Sejlflod menigheder i Viborg stift, og Mette Jesdatter Dahlin, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 12 juli 1754.

181
Jens Jensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen af Vinde bye og Anna Jensdatter af Lundebye [begge Skive landsogn]  i Viborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 12 juli 1754.

182
Søren Knudsen af Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Knudsen og Else Nielsdatter, bønderfolk af Ørum amt i Thy [sogn?], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 12 juli 1754.

191
Rasmus Michelsen af Århus stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Michelsen og Mette Frantzdatter, begge bønderfolk af Egå sogn og bye i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede Christiansborg den 19 juli 1754.

197
Søren Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen fra Vejrup sogn i Ribe stift og Ingeborg Iversdatter fra Hunderup sogn, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun forhen er bleven besvangret af hans sødskende barn. Christiansborg slot den 26 juli 1754.

198
Michel Jensen Viiderup af Viborg stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Michel Jensen Viiderup og Johanne Christensdatter, bønderfolk af Vår gods udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at deres forældre skal have været halv sødskende. Christiansborg den 26 juli 1755.

Side 568b - 202
Sognepræst hr Ditlev Mehl af Århus stift, bevilling at vies af uvedkommende præst
Bevilger og tillader, at hr Ditlev Mehl, sognepræst til Assens og Klakring menigheder i Århus stift og Elisabeth Zeuthen Kop, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg slot den 2 august 1754.

203
Andreas Lythsen af Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3 led.
Bevilger og tillader, at Anders [her står Anders] Lythsen og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Dahler [Daler] menighed, under grevskabet Schackenborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die lige led beslægtede. Christiansborg slot den 2 august 1754.

204
Iver Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Iver Christensen og Karen Hansdatter, bønderfolk af Ødum? [Ørum?] sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 2 august 1754.

204b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Pedersen Hylchdahl af Møborg sogn og Maren Lauritzdatter, bønderfolk fra Flynder sogn i bemelte Ribe stift, [uanset at de er] hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 2 august 1754.

209
Major Malte Sehestedt Hof, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Malthe Sehestedt Hof, vores major af cavalleriet og jomfrue Anna Møhlengrav Skov af vor købstad Århus, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg den 16 august 1754.

210
Jens Hansen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen fra Stouby sogn i Århus stift og Giertrud Pedersdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 16 august 1754.

211
Hans Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Jensen og Anna Hansdatter, bønderfolk af Vodder sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 16 august 1754.

212
Bertel Nielsen af Ålborghuus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Bertel Nielsen af Gravlev sogn i Ålborghus amt, og Maren Lauritzdatter af Årestrup sogn i Ålborghus amt, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 23 august 1754.

213
Peder Jacobsen af Ribe stift ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jacobsen og Johanna Bertelsdatter, bønderfolk af Hoven sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 23 august 1754.

215
Jens Jensen Balling af Ålborg, vielses brev.

F5tus.
Vi have allernådigst bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Jens Jensen Balling, borger og kleinsmed i vor købstad Ålborg og Maren Henrichsdatter, vasker pige ved vaskerhuset på vort slot Rosenborg udi vores kongelig residentz stad Kiøbenhavn, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunde forhindre; Desligeste at Kirken og dens betiente, samt skolen, fattige og andre vedkommende derover intet afgår. Skrevet etc. Frederiksborg slot den 23 august 1754.

220
Hans Christopher Ferslev af Skagen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Christopher Ferslev af vor købstad Skagen og Catharine Holms fra Torsted præstegård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 30 august 1754.

221
Jens Christensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Jens Christensen og Maren Jensdatter, bønderfolk fra Sabro sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 30 august 1754.

Side 582 - 228
Hans Bertelsen Gerdes af Ribe bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Bertelsen Gerdes, borger og kiøbmand udi vor købstad Ribe, og Marie Sophia Rømer fra Ryssensten udi Ribe stift [Bøvling sogn], må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg slot den 13 september 1754.

229  
Christen Nielsen Dalsgård af Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen Dalsgård og Maren Catharina Nielsdatter Blasgård, bønderfolk af Hjardemål sogn udi Thy, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 13 september 1754.

230
Lauritz Christensen Blach af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Christensen Blach og Inger Olufsdatter Drasbeck , bønderfolk fra Vester Vandet sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 13 september 1754.

231 og 232 [kun 1 bevilling]
Lauritz Jessen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Jessen og Bodil Christensdatter, bønderfolk af Hviding sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 13 september 1754.

233
Jens Sørensen af Bøgeschou i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen og Birthe Knudsdatter, bønderfolk af Bøgeskov bye i Astrup sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 13 september 1754.

238
Capitain Christian Henrich Grotum, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at os elskelige Christian Henrich Grotum, capitain ved vores Sjællandske geworbne regiment til foeds og frue Johanne Maria Althalt, afgangne capitain Vissings efterleverske af vor købstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og bemelte hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 20 september 1754.

239
Kield Nielsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Kield Nielsen og Anne Marie Christensdatter, bønderfolk fra Egholm udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 20 september 1754.

250
Niels Andersen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Andersen og Else Nielsdatter, bønderfolk af Lillevorde sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 27 september 1754.

Side 599 – 264
Søren Jensen af Guldager sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Søren Jensen og Maren Hansdatter, begge bønderfolk af Guldager sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 11 oktober 1754.

265
Rasmus Rasmussen af Dørup i Århus stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Rasmussen og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Dørup bye i Voerladegård sogn på vores Skanderborgske rytter distrikts gods, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være fødde af tvende halv sødskende.  Christiansborg slot den 11 oktober 1754.

266
Villum Alexandersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Villum Alexandersen af Hodsager sogn og Anna Marie Olufsdatter fra Sahl sogn i Ribe sogn [stift], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 11 oktober 1754.

270
Peder Nielsen Bang af Grenå, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Bang, borger og skipper af vor købstad Grenå, og Anna Rasmusdatter Mou, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af  hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 18 oktober 1754.

271
Lauritz Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Jensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Ølgod sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 18 oktober 1754.

271b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Hans Hansen og Mette Nielsdatter, af bemelte [Ølgod] sogn, [uanset at de er] hinanden i andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 18 oktober 1754.

272
Peder Nielsen af Riberhus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Karen Jespersdatter, bønderfolk fra eylandet Rømø under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 18 oktober 1754.

273
Søren Christensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Søren Christensen og Inger Mogensdatter, bønderfolk af Feldingbjerg sogn udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være  hinanden udi andet og tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 18 oktober 1754.

276
Peder Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og Birgitte Hansdatter, bønderfolk af Glud sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede.  Christiansborg den 25 oktober 1754.

277
Niels Brock af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Brock og Anna Christensdatter, bønderfolk af Ullits sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 25 oktober 1754.

Side 607b - 279
Jørgen Christiansen, matros af Mandø bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Christiansen, enroulleret matros på vort Eyland Mandø udi Ribe stift, og Anna Jensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 1 november 1754.

279b
Ligesådan bevilling expederet for Gregers Jensen, enroulleret matros på eylandet Mandø under Ribe stift og Mette Christiansdatter. Christiansborg den 1 november 1754.

284
Peder Pedersen Dyhr af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Dyhr og Anna Christensdatter, bønderfolk af Alling sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de såvel på fædrene som mødrene side, skal være næst sødskende barn. Christiansborg slot den 8 november 1754.

285
Johan Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Johan Jensen og Maren Madsdatter, bønderfolk af Agri sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 8 november 1754.

286
Thomas Thomsen af Fredericia, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Thomas Thomsen, borger og indvåner i vor købstad Fredericia og Cathrine Dorothea Fenger, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes moder skal være sødskende børn. Christiansborg den 8 november 1754.

293
Peder Larsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Larsen fra Jebjerg sogn og Viborg stift og Kirsten Jensdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 15 november 1754.

294
Mogens Lauritzen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mogens Lauritzen og Kirsten Mogensdatter, bønderfolk af Falling sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset bemelte Kirsten Mogensdatter, skal have været næst sødskende barn til hans forrige, ved døden afgangne hustru. Christiansborg den 22 november 1754.

295
Jens Christensen af Coldinghuus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Kirsten Michelsdatter af Hvejsel sogn i Coldinghus amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 22 november 1754.

302
Søren Jensen af Mesing sogn i Århus stift, bevilling på ægteskab i 2det lige led.
Bevilger og tillader, at  Søren Jensen og Karen Sørensdatter, begge bønderfolk af Mesing sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det lige led beslægtede. Christiansborg den 29 november 1754.

303
Lauritz Jensen af Kølbye sogn i Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Jensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Kølbye sogn [ikke sogn men by i Farstrup sogn]  i Ålborghuus amt, Slet herred og Farstrup sogn udi Viborg stift [her står Viborg stift], må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 29 november 1754.

Side 638b - 309
Hans Pallesen Munch af Århus stift, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Pallesen Munch, forpagter ved Østergård i Århus stift og Anna Maria Bager, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 6 december 1754.

310
Niels Jonsen af Jylland, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Niels Jonsen og Ingeborg Pedersdatter, bønderfolk af Trust [Tvilum sogn] i Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 6 december 1754.

311
Nis Jørgensen af Roager sogn i Jylland bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Nis Jørgensen og Kirsten Poulsdatter, bønderfolk af Roager sogn i Hviding herred, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 6 december 1754.

313
Niels Høstemarch, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Høstemarch, provst over Holmans herred samt sognepræst for Pjedsted og Gårslev menigheder udi Ribe stift, og Margaretha Suur, afgangne hr Nicolai Hasses efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begiærer og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg slot den 13 december 1754.

314
Peder Jensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og Anna Christensdatter, bønderfolk fra Vester Ladegårds gods ved vor købstad Ålborg [Budolfi landsogn], må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 13 december 1754.

318
Christen Nielsen Bech af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen Beck, land soldat og Anna Pedersdatter af Kristrup sogn i Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg den 20 december 1754.

319
Nis Villadsen af Birkelev i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Nis Villadsen af Birkelev bye udi Vodder sogn, og Karen Nielsdatter af Havervad bye udi Brøns sogn i Ribe stift, begge bønderfolk,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 20 december 1754.

Færdig med læsning og afskrift af:

Film M544326 fra Rigsarkivet

Jyske registre - jyske åbne breve - år 1752 - 1754.

 

Begyndt læsning og afskrift af:

Film M544326 fra Rigsarkivet

Jyske registre - jyske åbne breve 1755 - 1757.

 

269
Iver Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Iver Andersen og Merreed? Jensdatter, bønderfolk af Daler sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 6 november 1756.

269b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Peder Jørgensen og Anna Hansdatter, bønderfolk Endrupholms gods i Ribe stift, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 6 november 1756.

270
Nis Thielsen af Haderslevhus amt, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Nis Thielsen og Anna Maria Michelsdatter, bønderfolk af Arrild sogn udi Haderslevhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været sødskende barn til hans forrige ved døden afgangne hustrue. Christiansborg slot den 6 november 1756.

Side 529 - 280
Jens Jepsen af Ålborg stift.

Der findes ikke mere tekst til denne sag.

 

Anno 1755 - Januarius:

1
Christen Nielsen Viborg stift, ægteskabs bevilling.
F5tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Christen Nielsen og Mette Jensdatter, afgangne Poul Glads efterleverske til Storvorde sogn i Viborg stift,  udi vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn; Dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere, end som heroven er meldet udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. Christiansborg den 3 januar 1755.

6
Isaac Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Isaac Jensen og Birgitte Jensdatter, bønderfolk af Ullerup under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 10 januar 1755

16
Rasmus Nielsen af Store Brøndum sogn og bye i Jylland, bevilling på ægteskab i 2det lige led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Nielsen og Karen Jensdatter, begge bønderfolk af Store Brøndum sogn og bye, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet lige led beslægtede. Christiansborg den 24 januar 1755.

18
Peder Thomsen af Mejls i Ribe stift, bevilling på ægteskab i andet lige led.
Bevilger og tillader, at Peder Thomsen af Mejls og Mette Maxisdatter af Malle, begge bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det lige led beslægtede. Christiansborg den 31 januar 1755.

19
Peder Pedersen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen af Hesselballe og Dorthe Jespersdatter af Tudved [Tudvad – Ødsted sogn] i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 31 januar 1755.

24
Thomas Pedersen af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Thomas Pedersen og Anna Larsdatter, bønderfolk af Galten sogn i Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg den 7 februar 1755.

25
Lars Pedersen af Ålborghus amt, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Lars Pedersen og Maren Heilesdatter, bønderfolk af Hjortdal sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans moders sødskende barn, og de således hinanden udi 2det og 3die led beslægtede.  Christiansborg den 7 februar 1755.

40
Christen Nielsen i Resen af Viborg stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen af Resen og Inger Jensdatter Jestrup, begge bønderfolk i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være i 3die led beslægtet, med hans ved døden afgangne hustrue. Christiansborg den 21 februar 1755.

42
Jens Pedersen Poder af Estvad sogn i Jylland, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen Poder og Karen Tommesdatter, bønderfolk af Estvadgårds Closters gods, udi Bøvling amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 28 februar 1755.

43
Jens Thomsen af Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Thomasen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Jellerup? by, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 28 februar 1755.

44
Søren Nielsen af Fanø, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Søren Nielsen og Anna Jensdatter, bønderfolk på vort land Fanø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været sødskende barn til hans forrige ved døden afgangne hustrue. Christiansborg den 28 februar 1755.

49
Rasmus de Stjernholm af Jylland, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Rasmus de Stjernholm på Kjeldgård i Viborg stift og Anna Christiana Øllegård Hvas, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen,  hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunde forhindre; Dog skal den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme denne vielse at forrette, desligeste Kirken og dens betiente samt skolen, fattige og andre vedkommende,  derover intet i deres rettighed afgå, så skal og brudevielsen skee af en ved en ordentlig menighed beskikket præst, som for ægteskabets rigtighed kand være ansvarlig. Givet etc. Christiansborg den 7 marts 1755.

51
Jens Jensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen af Øster Brønderslev sogn og Karen Pedersdatter, afgangne Jens Jespersens efterleverske, bønderfolk af Vrå sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg den 7 marts 1755.

55
Peder Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Bodel Erichsdatter, bønderfolk på eylandet Rømø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg den 14 marts 1755.

56
Christen Rasmussen af Caløe amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Christen Rasmussen og Anna Sørensdatter, bønderfolk af Mastrup i Caløe amt [Ginnerup sogn], må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 14 marts 1755.

57
Ole Christensen af Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Ole Christensen og Karen Olufsdatter, bønderfolk af Stilling sogn og Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues morfaders søster datter, og således hinanden udi andet og tredie led beslægtede.  Christiansborg den 14 marts 1755.

58-59 no 58 findes 2 gange medens no 59 ej findes-60-61-62-63-64-65

66
Christen Ibsen af Ålborghus amt, ægteskabs bevilling o 2det led.
Bevilger og tillader, at Christen Ibsen og Sara Østesdatter, bønderfolk af Jetsmark sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det lige led beslægtede.  Christiansborg den 4 april 1755.

74
Bertel Jørgensen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Bertel Jørgensen og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Vesthy? sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 18 april 1755.

75
Peder Michelsen af Jylland, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Peder Michelsen og Karen Christensdatter, afgangne Niels Rasmussen Bondgårds efterleverske, bønderfolk af Lemming sogn i Silkeborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte hendes afgangne mand, skal have været sødskende børn.  Christiansborg den 18 april 1755.

76
Hans Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Sørensen af Ørridslev og Gunder Michelsdatter af Vedslet sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 18 april 1755.

77
Lauritz Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Nielsen og Anne Espensdatter, bønderfolk af  Stadil sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden  udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 18 april 1755.

80
Sognepræst hr Hans Rosenberg, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at hr Hans Rosenberg. sognepræst for Resen og Humlum menigheder udi Ribe stift, og Johanne Maria Damstrøm af vor kiøbstad Lemvig, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 26 april 1755.

81
Julius Wilhelm Hillerfeldt af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Julius Wilhelm Hillerfelt fra Bjerager sogn og Dorothea Sophia Hansdatter Møller, bønderfolk af Fillerup i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 26 april 1755.

81b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Niels Christensen af Spentrup sogn i Århus stift, og Ellen Jensdatter, bønderfolk, uanset at de vare sødskende børn. Christiansborg den 26 april 1755.

87
Clemen Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Clemen Jensen og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Oksby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg den 2 maj 1755.

87b.
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Jørgen Tullesen [Fullesen?] og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Hårup? [Føvling sogn ell Starup?] sogn i Coldinghus amt, hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 2 maj 1755.

88
Baltzar Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Baltzar Christensen og Anna Olufsdatter, bønderfolk af Understed sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 2 maj 1755.

96
Mads Christensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Mads Christensen og Inger Nielsdatter, bønderfolk fra Brøndum sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 9 maj 1755.

97
Clemen Jensen Kastberg af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Clemen Jensen Kastberg og Anna Christensdatter Damsgård, bønderfolk af Færing [Ferring]  sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 9 maj 1755.

98
Rasmus Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Jensen og Kirsten Frandsdatter, bønderfolk af Søby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand skal have besvangret hendes sødskende barn. Christiansborg den 9 maj 1755.

99
Peder Madsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Madsen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Hald sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 9 maj 1755.

110
Laurs Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Laurs Sørensen af Tamdrup sogn og Else Hansdatter af Hansted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 16 maj 1755.

110b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Knud Rasmussen og Inger Michelsdatter, bønderfolk af Granslev sogn i Jylland, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 16 maj 1755.

113
Peder Abrahamsen Freistrup af Ålborg stift, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Abrahamsen Freistrup, degn til Hundborg og Jannerup menigheder i Ålborg stift og Anna Kirstine Andersdatter Ferregård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Fredensborg slot den 23 maj 1755.

119
Niels Mortensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Mortensen og Karen Rasmusdatter, bønderfolk af Odder sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 30 maj 1755.

119b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Morten Jensen af Båstrup? og Mette Marie Poulsdatter Birch fra Nåbøl? i Ribe stift i Jylland, hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 30 maj 1755.

120
Michel Hansen Biørnekier, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Michel Hansen Biørnekier og Anna Henrichsdatter Thiim, bønderfolk fra Bredninge [Brejning?] sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 30 maj 1755.

121
Mads Poulsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mads Povelsen og Voldborg Sørensdatter, bønderfolk fra Hvidbjerg sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 30 maj 1755.

122
Christians Michelsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Christians Michelsen af Hornum Kiær i Bjerre herred, Stouby sogn udi Århus stift og Anne Jensdatter af Hedensted bye og sogn i Hatting herred, begge bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 30 maj 1755.

123
Frantz Hansen af Horsens, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Frantz Hansen fra Barrit sogn ved vor kiøbstad Horsens og Maren Larsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 30 maj 1755.

Side 109b - 131
Søren Jepsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Jepsen og Mette Kirstine Jensdatter, bønderfolk fra Borbjerg sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi andet led beslægtede.
Christiansborg slot den 6 juni 1755.

139
Peter de Vantier af Fredericia, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peter de Vantier af vor stabelstad Fredericia, og Susanna du Pont må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 13 juni 1755.

140
Tønnes Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Tønnes Pedersen og Anna Sørensdatter, bønderfolk af Malt sogn og Askov by i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 13 juni 1755.

141
Baltzar Hårup af Århus, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Baltzar Hårup og Anna Catharina Hansdatter Kryssing af vor kiøbstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 13 juni 1755.

142
Daniel Laustsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Daniel Laustsen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Visby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 13 juni 1755.

143
Lauritz Lauritzen af Ferslev sogn i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i forbuden led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Lauritzen og Dorthea Lauritzdatter, afgangne Anders Nøvlings efterleverske, begge bønderfolk af Ferslev sogn og bye udi Ålborghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 13 juni 1755.

151
Just Lauritzen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling ed sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Just Lauritzen og Maren Christensdatter Frost, bønderfolk af Sjørring sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 20 juni 1755.

152
Niels Christensen Halkier, af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Halkier og Karen Christensdatter, bønderfolk af Søndbjerg sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 20 juni 1755.

153
Anders Rasmussen af Jylland, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Rasmussen og Maren Lauritzdatter, bønderfolk af Dover sogn i Skanderborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 20 juni 1755.

153b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Anders Michelsen og Anna Thomasdatter, bønderfolk af Hammershøj by og Viborg stift, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 20 juni 1755.

161
Niels Mortensen Damsgård af Jylland, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Mortensen Damsgård fra Hylke sogn, og Maren Nielsdatter fra Skanderborg Ladegård, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 27 juni 1755.

162
Sognepræst hr Ludvig Pontoppidan i Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at hr Ludvig Pontoppidan, sognepræst til Torstrup og Horne menigheder i Ribe stift, og os elskelig Francisca Lovisa  Pontoppidan [F L Eriksdatter P - efter Wiberg], må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtede. Christiansborg slot den 27 juni 1755.

170
Sognepræst Arnoldus Christian Dyssel af Ribe stift, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Arnoldus Christian Dyssel, sognepræst til Hygum sogn i Ribe stift, og Maria Kirstine Barfoed af vor kiøbstad Holbæk, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc; dog skal den rette sognepræst, som det ellers tilkommer denne vielse at forrette, desligeste Kirken og dens øvrige betiente, samt skolen, fattige og andre intet i deres rettighed afgå. Christiansborg slot den 11 juli 1755.

171
Andreas Jørgensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Andreas Jørgensen og Birgitte Sørensdatter, bønderfolk af Vindblæs sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 11 juli 1755.

172
Jens Christensen af Jylland, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Johanna Christensdatter, bønderfolk af Lønborg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 11 juli 1755.

172b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Mads Thomsen af Ansager sogn og Mette Pedersdatter af Stelluf? [Stiglund? – Hellum?] sogn i Jylland, bønderfolk, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 11 juli 1755.

173
Soldat Niels Rasmussen, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Niels Rasmussen, soldat ved os elskelig capitain Krabbes compagni, under det os elskelig oberste Ingenhofs allernådigst anfortroede Jyske nationale infanterie regiment og Dorthe Sørensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 11 juli 1755.

178
Rådmand Thomas Ussing i Ribe bevilling, at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Thomas Ussing, by og rådstueskriver i vor kiøbstad Ribe, og Mathia Bolette Wederkinch af vor kiøbstad Assens, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begiærer, og dertil godvilligen kan formå, nå den påbudne accise m v, er betalt etc. Christiansborg slot den 25 juli 1755.

179
Niels Rasmussen af Illerup udi det Skanderborgske rytterdistrict, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Rasmussen af vores Skanderborgske rytterdistrict, boende i Illerup udi Dover sogn og Anne Sørensdatter af Alken i fornævnte Dover sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 25 juli 1755.

179b
Ligesådan bevilling, expederet for Christen Laursen af det Skanderborgste rytter district, boende i Alken bye udi Dover sogn, og Karen Christensdatter af Firgårde? i bemelte Dover sogn, bønderfolk, hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 25 juli 1755.

180
Christen Poulsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Poulsen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Hvidbjerg sogn under Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 25 juli 1755.

181
Morten Mortensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Morten Mortensen af Skast og Use Sørensdatter, at Sadderup i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børnChristiansborg slot den 25 juli 1755.

183
Lauritz Christian Tørslef på Estruplund, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Laurids Christian Tørslef fra Estruplund og Anna Margaretha Andersdatter Schifter fra Rugårds strand, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m v er betalt etc. Christiansborg den 1 august 1755.

184
Rasmus Mogensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Mogensen og Maren Thomesdatter, bønderfolk af Bjerager sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 1 august 1755.

192
Capitain Georg Christopher Krabbe, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelige Georg Christopher Krabbe, capitain ved vores Sønder Jyske national regiment infanterie og jomfrue Margaretha Dorothea Carisius, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m v er betalt etc. Christiansborg slot den 8 august 1755.

198
Sognepræst hr Jens Biering af Århus stift, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jens Biering, sognepræst til Hammelev og Enslev menigheder i Århus stift, og Lene Maria Faber, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset, sammenvies af hvilken præst de det begierer og dertil godvilligen kand form, når den påbudne accise m v er betalt etc. Christiansborg slot den 22 august 1755.

199
Lauritz Lassen af Vester Vedsted sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Lassen og Kirsten Nielsdatter af Vester Vedsted sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 22 august 1755.

200
Lauritz Michelsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Michelsen og Maren Nielsdatter, bønderfolk fra Erslev menighed på Morsø i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 22 august 1755.

201
Peder Ipsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Ipsen og Inger Andersdatter, bønderfolk af Saltum sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, Maren Lauridsdatter, skal have været hinanden udi 2det led beslægtede, og hand hende i 3die led. Christiansborg den 22 august 1755.

201b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Niels Laursen og Johanna Laursdatter, bønderfolk af Vester Hassing sogn i Ålborg stift, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, Anna Pedersdatter, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 22 august 1755.

202
Iver Jensen Hougård af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Iver Jensen Hougård og Anna Sophie Sørensdatter, bønderfolk fra Resen sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 22 august 1755.

207
Troels Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Troels Pedersen og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Randerup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 29 august 1755.

211
Elsebe Kroon fra Vesterlands Føhr i Ribe stift, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret for hendes afgangne mand, ey er forløben.
F5tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, at Elsabe Kroon fra Vesterlands Føhr under Ribe stift, såfremt hun efter hendes afgangne mand ey befindes frugtsommelig, må indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret efter hende afgangne mands død, udi hvilket hun efter vores den 14 aprilis 1732, allernådigst udgivne sørge reglement, udi enkestand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg den 5 september 1755.

212
Peder Poulsen af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Poulsen og Mette Michelsdatter, bønderfolk af Borup sogn udi Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 5 september 1755.

213
Peder Knudsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Knudsen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Årslev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 5 september 1755.

213b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Jensen og Karen Andersdatter, afgangne Mads Madsens efterleverske, bønderfolk af Sjørring sogn i Ålborg stift, uanset at hand, og bemelte hendes afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 5 september 1755.

219
Niels Larsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Niels Larsen og Johanne Olufsdatter, bønderfolk fra Abildgård i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg slot den 12 september 1755.

219b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Knudsen og Inger Krog, bønderfolk fra Vester Vandet sogn i Ålborg stift, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 12 september 1755.

220
Jens Mortensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Mortensen og Karen Mortensdatter, bønderfolk af Sønderholms? sogn, udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 12 september 1755.

222
Sognepræst Jørgen Hansen Bang, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jørgen Hansen Bang, sognepræst til Dejbjerg og Herninge [Hanninge]  menigheder i Ribe stift, og Maren Michelsdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædiskestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise m v er bleven betalt etc. Christiansborg slot den 10 september 1755.

223
Rasmus Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Andersen og Anna Hansdatter,  bønderfolk af Farup sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 19 september 1755.

224
Jes Jessen af Brøns sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jes Jessen af Obeling [Åbeling] og Mette Jørgensdatter i Søndernæs, begge bønderfolk af Brøns sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede.  Christiansborg den 19 september 1755.

233
Justitz råd Jens Erich Hauch, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
F5tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at os elskelige Jens Erich Hauch, vores justiitz= og cammer= råd og jomfrue Barbara Juliana Catharina Baronesse af Holch på Constantinborg i vort land Nørre Jylland, må hiemme i huuset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise efter consumptions forordningen er bleven betalt, og ellers intet befindes deres ægteskab lovligen at kunne forhindre; dog skal den rette sognepræst, som det ellers kunne tilkomme, denne vielse at forrette, desligeste Kirken og dens øvrige betiente samt skolen, fattige og andre vedkommende, derover intet i deres rettighed afgå. Så skal og brudevielsen ske, af en ved en ordentlig menighed, beskikket præst, som for ægteskabets rigtighed kand være ansvarlig; Givet etc. Christiansborg slot den 26 september 1755.

234
Melchior Olufsen Gay af Ålborg, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  Melchior Olufsen Gay, borger og skipper i vor kiøbstad Ålborg og Karen Pedersdatter, nu opholdende sig i vores kongelige residentz stad Kiøbenhavn, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m v er betalt etc. Christiansborg slot den 26 september 1755.

235
Peder Olesen af Stundsig by i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Peder Olesen udi Stundsig by, Horne sogn i Lundenes amt og Anne Jensdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 26 september 1756.

236
Lars Jensen, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Lars Jensen og Anna Larsdatter, bønderfolk af Tyrsted sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 26 september 1755.

241
Kield Andersen fra Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Kield Andersen og Margaretha Madsdatter, bønderfolk fra Egholm i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 3 oktober 1755.

242
Tøger Nielsen af Kalvslund sogn under Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Tøger Nielsen og Anna Maria Sørensdatter, begge bønderfolk af Kalvslund sogn i Tørning len i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 3 oktober 1755.

243
Jens Andersen af Helligsø i Thy, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Jens Andersen og Ane Christensdatter, bønderfolk af Helligsø i Thy udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 3 oktober 1755.

246
Jens Bering af Ebeltoft, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  Jens Bering og Mariane Goe, af vor kiøbstad Ebeltoft, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise m v er betalt etc. Christiansborg den 10 oktober s755.

247
Hans Thimsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Thimsen og Mette Hanskone, bønderfolk af Emmerlev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 10 oktober 1755.

248
Peder Brendstrup, vejer og måler i Århus, bevilling anlangende hans ligs begravelse, når hand ved døden afgår.
Bevilger og tillader, at når Peder Brendstrup, vejer og måler i vor kiøbstad Århus ved døden afgår, må hans lig, endskiønt den kongelige forordning som anno 1682 om begravelser allerunderdanigst er udgangen, sligt forbyder, om morgenen eller aftenen begraves; Givet etc. Christiansborg den 10 oktober 1755.

248b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for hans hustrue Anna Maria Kastrup. Christiansborg den 10 oktober 1755.

254
Capellan mag Michael Foshi af Randers, bevilling at vies hiemme i huuset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  mag Michael Foshie, øverste capellan til St Mortens Kirke i vor kiøbstad Randers,  og Anna Foss, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg den 24 oktober 1755.

259
Gyde Mortensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Gyde Mortensen og Bodel Jensdatter, bønderfolk af Øster Vamdrup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 30 oktober 1755.

259b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Jensen af Lindum sogn i Viborg stift, og Dorthe Jensdatter fra Kvorning sogn i Dronningborg amt, bønderfolk, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 30 oktober 1755.

263
Peder Pedersen af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Lem sogn i Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 7 november 1755.

263b

Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Pedersen af Haslund sogn og Else Pedersdatter af St Mortens sogn i Dronningborg amt, bønderfolk, hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 7 november 1755.

264
Christen Larsen af Lyngs  sogn i Thy i Jylland, bevilling på ægteskab med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Larsen og Anne Pedersdatter, bønderfolk af Lynges sogn i Thy,  må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 7 november 1755.

269
Daniel Clemendsen Fischer af Jylland, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Daniel Clemendsen Fischer fra Vester Keilstrup og Inger Petersdatter Fabiek, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise m v er betalt etc. Christiansborg slot den 14 november 1755.

270
Rasmus Jørgensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Jørgensen og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Fruering sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 14 november 1755.

271
Anders Tamberg af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Tamberg og Karen Christensdatter, bønderfolk af Nysogn på Holmsland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at  hand, og hendes ved døden afgangne mand, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 14 november 1755.

272
Søren Nielsen af Kolby sogn på Samsø, bevilling på ægteskab med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Søren Nielsen og Bodil Jochumsdatter, bønderfolk af Kolby sogn på vort land Samsø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 21 november 1755.

277
Jens Ebbesen af Lime sogn i Skivehus amt, bevilling på ægteskab med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Ebbesen og Birgitte Nielsdatter, begge bønderfolk af Lime sogn i Salling, under Skivehus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 28 november 1755.

288
Mads Sørensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mads Sørensen og Kirsten Hansdatter, bønderfolk af Oksby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 12 december 1755.

288b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Niels Bachensen og Maren Boysdatter, bønderfolk af ovenmeldte sogn [Oksby], hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 12 december 1755

288c
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jesper Steffensen af Føvling sogn og Dorthe Jensdatter af Østbirk sogn i Århus stift, hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 12 december 1755..

289
Hans Sørensen af Sadderup i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Sørensen af Sadderup og Johanne Thomsdatter af Briksbøl, begge bønderfolk af Skast menighed udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 12 december 1755.

296
Christen Madsen af Lundenes amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Madsen og Maren Christensdatter, bønderfolk af Hjerm sogn i Lundenes amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 19 december 1755.

296b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Lars Pedersen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Lejerskov sogn i Coldinghus amt, at ægte hverandre, uagtet at hun til bemelte Lars Pedersens afdøde hustrue, skal have været næst sødskende barn. Christiansborg den 19 december 1755.

297
Jens Nielsen af Lund bye i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen af Lund bye og Maren Nielsdatter af Stenderup udi Ansager menighed og Ribe stift, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 19 december 1755.

298
Rasmus Sørensen fra Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Sørensen og Giertrud Clemensdatter, bønderfolk af Onsbjerg bye på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede.  Christiansborg  den 19 december 1755.

302
Eiler Mortensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Eiler Mortensen og Kirsten Laursdatter, bønderfolk af Horsens sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 26 december 1755.

Anno 1756 - januarius:

1
Niels Jensen af Hår bye i Århus stift, bevilling på ægteskab i 3die lige led.
Bevilger og tillader, at  Niels Jensen og Johanne Jacobsdatter, bønderfolk af Hår by i Haldum sogn,  må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die lige led beslægtede. Christiansborg den 2 januar 1755.

2
Søren Nielsen af Riberhus amt, ægteskabs bevilling med sir sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Anna Pedersdatter, bønderfolk fra Fanø i Nordby sogn under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 2 januar 1756.

2b
Ligesådan bevilling blev samme dag expederet for Niels Christensen og Margaretha Gregersdatter, bønderfolk af Sahl sogn i Ribe stift, hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Christiansborg den 2 januar 1756.

3
Hans Gregersen, enroulleret matros på Mandø under Ribe stift, bevilling på ægteskab med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Gregersen, enroulleret matros på vort land Mandø under Ribe stift og Anna Knudsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 2 januar 1756.

12
Jesper Christensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jesper Christensen fra Sædding bye og Adel Knudsdatter fra Bjerum i Ribe stift, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 9 januar 1756.

19
Anders Nielsen Kardyb af Kobberup sogn i Viborg stift, bevilling på ægteskab med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Anders Nielsen Kardyb og Anne Maria Mogensdatter af Søby, begge bønderfolk af Kobberup sogn og Fjends  herred udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 16 januar 1756.

20
Christen Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen og Kirstine Pedersdatter af Såstrup? [ sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun tilforn skal have haft hans moders sødskende barn til ægte. Christiansborg den 16 januar 1756.

21
Bertel Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Berthel Nielsen og Anna Maria Poulsdatter, bønderfolk af Storring sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 16 januar 1756.

22
Jens Thomasen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Jens Thomasen og Maren Knudsdatter, bønderfolk af Sahl sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 16 januar 1756.

23
Søren Thorsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Thorsen og Else Sørensdatter, bønderfolk af Hem sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg den 16 januar 1756.

27
Morten Gumsen Langberg af Århus stift, [Morten Gundersen Langberg], ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
F5tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladet, at Morten Gumsen Langberg [Gundersen] og Anna Rasmusdatter, bønderfolk af Randlev sogn i Århus stift i vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hand tilforn skal have besvangret en qvinde menneske navnlig Margaretha Jørgensdatter, som til bemelte Anna Rasmusdatter udi andet og tredie led skal være beslægtet. Dog skal de først på behørige stæder bevisligt giøre, at de hverandre ey nærmere end som heroven er meldet, udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse, til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde; Forbydendes etc. Christiansborg den 23 januar 1756.

28
Søren Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Hansen og Karen Christensdatter, bønderfolk af Oksby sogn i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 23 december 1756.

31
Niels Hansen Skov af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen Skov og Karen Povelsdatter, bønderfolk af Eltang sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 30 januar 1756.

32
Andreas Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Andreas Pedersen og Ingeborg Andersdatter, bønderfolk udi Møgeltønder sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 30 januar 1756.

Side 303 - 35
Lauritz Christensen af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Christensen og Maren Rasmusdatter, bønderfolk af Galten sogn i Dronningborg amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 13 februar 1756.

40
Anna Sophia Schousboe, afgangne Lauritz Vandborgs efterleverske af Lemvig, bevilling at indlade sig i ægteskab igien, førend sørgeåret efter hendes afgl mands død er forløben.
Bevilger og tillader, at  Anna Sophia Schousboe, afgangne Lauritz Vandborgs, af vor kiøbstad Lemvig, måe såfremt hun ved bemelte hendes afgangne mand, ey befindes frugtsommelig, indlade sig udi nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret efter fornævnte hendes afgangne mand, udi hvilket hun, efter vores den 14 aprilis 1752 allernådigst udgive sørge reglement, udi enke stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg slot den 20 februar 1756.

41
Mads Poulsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Mads Povelsen og Kirsten Andersdatter, bønderfolk af Skjoldborg sogn i Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 20 februar 1756.

42
Michel Michelsen af Nordby på grevskabet Samsø, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Michelsen og Barbara Christensdatter, begge bønderfolk af Nordby sogn på grevskabet Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 20 februar 1756.

51
Christian Iversen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Iversen og Dorthe Christensdatter, bønderfolk fra Almind sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 27 februar 1756.

52
Michel Pedersen fra Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Pedersen og Kirsten Michelsdatter, bønderfolk af Nordby sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 27 februar 1756.

53
Lars Jensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lars Jensen og Maren Christensdatter, bønderfolk fra Bodum sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 27 februar 1756.

Side 322 - 56?
Jens Nielsen fra Samsø, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Karen Lauritzdatter fra Besser sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 27 februar 1756.

60
Christen Pedersen af Højrup by i Coldinghus amt, bevilling på ægteskab med hans sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen og Mette Jensdatter, bønderfolk af Højrup by, Herslev sogn og Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være fuld sødskende børn. Christiansborg slot den 5 marts 1756.

63
Niels Hansen af Vejlby sogn udi Coldinghus amt, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at  Niels Hansen og Ingeborg Jensdatter, begge bønderfolk af Vejlby sogn udi Coldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 12 marts 1756.

63b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Olesen af Ravnholdt og Karen Hansdatter af Torup, begge bønderfolk af Dronninglund sogn udi Ålborg stift, som med hinanden i 3die led er beslægtede. Christiansborg slot den 12 marts 1756.

64
Hans Bachensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Bachensen og Mette Hansdatter, bønderfolk af Oksby sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 19 marts 1756.

67
Sognepræst hr Jørgen Ravn af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at hr Jørgen Ravn, sognepræst til Veyersøe [Viberg: Jørgen Jensen Ravn, Vedersø] menigheder i Ribe stift, og Johanne Windfeld på Bierget i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 26 marts 1756.

68
Søren Jacobsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Jacobsen af Nebsager og Sophia Jespersdatter af Torsted sogn i Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 26 marts 1756.

69
Hans Jørgensen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Jørgensen og Maren Pedersdatter Dahl, bønderfolk af Gaverslund sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 26 marts 1756.

74
Niels Nielsen af Saksild sogn i Århus stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Karen Erichsdatter, begge bønderfolk af Saksild by og sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 2 april 1756.

75
Christen Dinesen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Dinesen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Farup [Fårup?] sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 2 april 1756.

76
Friderich Wiirnfeldt, forpagter på Børglum Closter, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Friderich Wiirnfeldt, forpagter på Børglum Closter udi Ålborg stift, og Karen Severin, må  i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 2 april 1756.

80
Hans Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Andersen og Johanna Knudsdatter, bønderfolk af Lejrskov sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 9 april 1756.

81
Erich Andersen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Erich Andersen og Maren Rasmusdatter, bønderfolk af Levring sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 9 april 1756.

90
Peder Christensen af Ålborg, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Inger Christensdatter, bønderfolk af Brovst sogn i Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 17 april 1756.

91
Peder Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Sophie Andersdatter, bønderfolk af Mejrup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 17 april 1756.

92
Jens Christensen Horrebov af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Horrebow af Hillerslev sogn, og Maren Nielsdatter Hundal af Sennels sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 23 april 1756.

101
Terchel Larsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues, næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Terchel Larsen og Johanne Nielsdatter Juul, bønderfolk fra Alling sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 30 april 1756.

105
Inger Hansdatter, afg Erich Hansen Juhls enke af Colding, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørge året efter hendes afgangne mands død, ey endnu er forløben.
Bevilger og tillader, at Inger Hansdatter, afgangne Erich Hansens Juhles efterleverske af vor kiøbstad Colding, må såfremt hun ved bemeldte hendes afgangne mand, ey befindes frugtsommelig, indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørge året for fornevnte hendes afgangne mand, udi hvilket hun efter vores den 14 aprilis 1752 allernådigst udgangne  sørge reglement, udi enlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg den 7 maj 1756.

115
Hr Palæmon Fogh af Ålborg stift, bevilling at vies hiemme i huset af, uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Palæmon Fogh Obel, sognepræst til Sennels menighed i Ålborg stift og Margaretha Elisabeth Langballe på Nordtorp?, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg den 13 maj 1756.

117
Ober auditeur Carl Ferdinand Venninghausen, bevilling at vies hiemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Carl Ferdinand Venninghausen, vores ober og guarnisions audeteur ved vor Stabelstad Fredericia fæstning og Catharina Maria Deichmann, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de begierer, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg slot den 17 maj 1756.

118
Michael Thomsen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Michel Thomsen af Saksild sogn og Mette Mogensdatter i Bjerager sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det og 4de led beslægtede. Christiansborg slot den 17 maj 1756.

119
Jens Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen og Dorthe Jensdatter, bønderfolk af Vejerslev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 17 maj 1756.

131
Skoleholder Jens Sørensen Stilling, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen Stilling, skoleholder ved Skanderup skole udi Århus stift og Margaretha Christensdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 28 maj 1756.

139
Ober auditeur Carl Ferdinand Venninghausen, bevilling at indlade sig i ægteskab, førend de 6 måneder efter sørge reglementet, for hans forrige hustrue ere forløbne.
Bevilger og tillader, at os elskelig Carl Ferdinand Venninghusen, vores ober og guarnisions auditeur ved Fredericia fæstning, må indlade sig udi nyt ægteskab, endskiønt de sex måneder fra hans afgangne hustrues død, udi hvilke hand efter vores den 14 aprilis 1752 udgivne sørge reglement, udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløben. Christiansborg slot den 4 juni 1756.

140
Jens Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at  Jens Sørensen og Anna Pedersdatter, bønderfolk af Glud sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 4 juni 1756.

141
Dynes Larsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Dynes Larsen af Brande sogn og Maria Christensdatter af Thyregod sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 4 juni 1756.

141b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Anders Lassen og Dorothea Andersdatter, bønderfolk af Brande sogn i Ribe stift, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 4 juni 1756.

145
Ole Sørensen fra Århus stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Ole Sørensen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Tostrup [Tåstrup] bye i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 11 juni 1756.

146
Lauritz Thygesen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Lauritz Thygesen fra Vesterbølle sogn og Inger Christensdatter fra Gedsted sogn udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 11 juni 1756.

148
Lars Nielsen i Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Lars Nielsen og Maren Andersdatter, bønderfolk fra Blenstrup på Støvringsgårds gods, i vort land Nørre Jylland, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede.  Christiansborg den 18 juni 1756.

149
Torkild Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Torkild Nielsen af Galten bye og Kirsten Nielsdatter fra Ølst sogn i Århus stift, bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 25 juni 1756.

149b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Rasmus Rasmussen og Birgitha Jensdatter, bønderfolk af Vesløs sogn i Århus [Ålborg] stift, hinanden udi 2det og 3die led beslægtet. Christiansborg slot den 25 juni 1756.

150
Rasmus Sørensen af Elsted i Århus stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Rasmus Sørensen af Elsted sogn og bye og Anne Nielsdatter af Egå sogn og bye, begge bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 25 juni 1756.

157
Peder Jepsen, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jepsen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Feldingbjerg sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun tilforn skal have ladet sig besvangre, og har avlet et barn med en person, som i 2det og 3die led til fornævnte Peder Jepsen, har været beslægtet. Christiansborg slot den 2 juli 1756.

165
Jens Andersen af Ålborg stift, opreisning for leiermål og bevilling på ægteskab i 3die led.
F5tus G A V, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af kongelig nåde, har tilgivet og efterladt Jens Andersen og Dorothea Pedersdatter, bønderfolk af Børglum Closters gods og Vejby sogn udi Ålborg stift i vort land Nørre Jylland, deres med hinanden begangne leiermåls forseelse, omendskiønt de ey alene skal være næst sødskende børn, og hinanden således udi tredie led beslægtede, men hun endog skal være hans forrige, ved døden afgangne hustrues stifdatter, og derhos allernådigst bevilget og tilladt at de desuagtet udi ægteskab må sammenkomme; Dog skal de ført på behørige stæder beviisligt giøre, at de hverandre ey nærmere end som heroven er meldet udi slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppen billig sigelse til næste Hospital, såvel som en tålelig mulct til sognets fattige, at udgive, såfremt de denne vores allernådigste bevilling agter at nyde. Forbydendes etc. Fredensborg slot den 9 juli 1756.

174
Sognepræst hr Rasmus Hauenstrup af Ribe stift, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Rasmus Hauenstrup, sognepræst for Nørup og Randbøl menigheder i Ribe stift og Susanna Bredstrup, afgangne hr Gerth Carstensen, forrige sognepræst til forskrevne menigheder, hans efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 23 juli 1756.

175
Jens Nielsen af Århus stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Møller og Kirsten Nielsdatter, bønderfolk af Ødum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans forrige, ved døden afgangne hustrue, Anna Jensdatters sødskende barns datter. Christiansborg slot den 23 juli 1756.

176
Anders Seiersen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Anders Seiersen og Mette Rasmusdatter, bønderfolk fra Skivholme sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 23 juli 1756.

182
Gravers Michelsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Gravers Michelsen og Maren Brixdatter, [navn ok efter Ålborg ægteskabs bevillinger], bønderfolk af Hansted sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 30 juli 1757.

183
Niels Poulsen Lilos? af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Niels Poulsen Liløs? og Kirsten Madsdatter, afgangne Christen Poulsens efterleverske, bønderfolk fra Harboøre sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hand og bemelte enkes forrige ved døden afgangne mand, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 30 juli 1756.

184
Iver Jørgensen af Håstrup by i Coldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Iver Jørgensen og Anne Kirstine Lauritzdatter, begge bønderfolk af Håstrup bye i Smidstrup sogn og Coldinghus amt udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 30 juli 1756.

185
Jens Andersen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Jens Andersen fra Nøragergårds gods i Tisted by [Kongens Tisted], Gislum herred og Viborg stift, og Anne Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede.  Fredensborg slot den 30 juni 1756.

188
Thomas Michelsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Thomas Michaelsen og Ellen Andersdatter, bønderfolk af Fole sogn i Ribe stift,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 6 august 1756.

189
Peiter Hansen Orlof af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peiter Hansen Orlof og Tobia Cortzdatter, bønderfolk af Jerlev sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 6 august 1756.

193
Jørgen Christensen fra Fladstrand, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jørgen Christensen og Catharina Thomasdatter, bønderfolk fra Fladstrand,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 13 august 1756.

196
Hans Thommesen af Coldinghus rytter distrikt, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Hans Thommesen og Mette Hansdatter, afgangne Hans Pedersens efterleverske, bønderfolk fra vores Coldinghusiske rytterdistrikt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg slot den 20 august 1756.

196b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Niels Rasmussen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Værum sogn i Århus Stift, hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 20 august 1756.

203 side 463b
Knud Jensen af Asbøl under det Coldinghusiske rytter distrikt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Knud Jensen af Asbøl i Lejerskov sogn og Maren Hansdatter, af Skanderup sogn under det Coldinghusiske rytterdistrikt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede.  Christiansborg den 27 august 1756.

Side 464 - 204
Christen Sørensen af Tilst sogn, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Sørensen af Tilst sogn, og Kirsten Nielsdatter af Framlev sogn, begge bønderfolk af Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afdøde hustrue, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 27 august 1757.

204b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Hans Lave af Mommark og Margrethe Pedersdatter, af Viby, begge bønderfolk af Lysabild sogn på Alsø, som skal være hinanden i 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 27 august 1756.

205
Jens Knudsen af Bøvling amt, opreisning for leiermål, og bevilling på ægteskab i 2det led.
F5tus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, af Kongelig mildhed og nåde, allernådigst have tilgivet og efterladt, så og hermed tilgive og efterlade, Jens Knudsen og Mette Jensdatter, af Bøvling sogn og amt i Skodborg herred, udi vort land Nørre Jylland, bønderfolk, som skal være hinanden udi 2det led beslægted, deres med hinanden begangne leiermåls forseelse, og derhos bevilge og tillade, at de desuagtet, udi ægteskab må sammenkomme. Dog skal de først etc. Fredensborg den 27 august 1756.

216
Lauritz Grundahl fra Vejle, bevilling, at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Lauritz Grundahl og Anna Clausen fra Grundet ved vor kiøbstad Vejle, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begiærer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 10 september 1756.

217
Christian Frederichsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christian Frederichsen fra Skrydstrup i Gram herred og Ribe stift, og Christina Pedersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 10 september 1756.

218
Jens Madsen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at  Jens Madsen og Bodil Christensdatter, bønderfolk af Fur sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 10 september 1756.

225
Søren Poulsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Poulsen og Anna Madsdatter, bønderfolk af Anst sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 17 september 1756.

225b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Morten Jensen Skoukarl og Dorthe Andersdatter, bønderfolk af Sebber sogn i Viborg stift, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 17 september 1756.

229
Peder Jørgensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Jørgensen af Brøndum Dam [Brøndum sogn] og Margaretha Nielsdatter af Gesing i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi  2det led beslægtede. Christiansborg slot den 24 september 1756.

237
Hågen Jørgensen af Jernved sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at  Hågen Jørgensen af Jernvedlund og Mette Knudsdatter af Jernved bye, begge bønderfolk af Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 1 oktober 1756.

238
Søren Christensen Koch af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Christensen Koch og Bodil Christensdatter, bønderfolk af Blokhus i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 1 oktober 1756.

238b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Hans Kamersgård og Ide Sørensdatter, bønderfolk af Hygum sogn i Ribe stift, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 1 oktober 1756.

238c
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Sørensen fra Udbye og Anna Hansdatter Kammersgård, bønderfolk af Hygum sogn i Ribe stift, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 1 oktober 1756.

238d
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Thomas Pedersen og Maren Eschildsdatter, bønderfolk af Stadil sogn i Ribe stift, uanset at hand skal have været hendes forrige, ved døden afgangne mand Thomas Pedersen, udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 1 oktober 1756.

243
Michel Michelsen fra Samsø, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Michelsen og Bodil Michelsdatter, bønderfolk fra grevskabet Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 8 oktober 1756.

244
Lars Sørensen Bak af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Lars Sørensen Bak og Kirsten Nielsdatter Bak, bønderfolk af Ålum sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  Christiansborg slot den 8 oktober 1756.

247
Rasmus Hansen Buchtrup af Ebeltoft, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Rasmus Hansen Buchtrup, borger og skipper i vor kiøbstad Ebeltoft og Maren Jensdatter Rohde, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 15 oktober 1756.

248
Laurs Moustsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Laurs Moustsen og Apolone Moustdatter af Emmelkær? i Ørre sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 15 oktober 1756.

249
Søren Jespersen af Elsted sogn i Århus stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Jespersen og Kirsten Johansdatter, begge bønderfolk af Elsted sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 15 oktober 1756.

257
Lars Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lars Christensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Veggerby sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 22 oktober 1756.

258
Michel Graversen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Michel Graversen og Anna Michelsdatter, bønderfolk fra Fur land i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 22 oktober 1756.

258b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Andersen og Maren Andersdatter, bønderfolk fra Emmerlev sogn i Ribe stift, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 22 oktober 1756.

259
Lars Jensen af Hvidbjerg og Lyngs sogn i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Lars Jensen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Hvidbjerg og Lyngs sogn i Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 22 oktober 1756.

262
Christen Christensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk af Skals sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans første ved døden afgangne hustru, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 22 oktober 1756.

263
Eske Jessen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Eske Jessen af Edum? [Oddum] sogn og Sidsel Pedersdatter af Egvad sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 29 oktober 1756.

263b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Mads Nielsen af Snedsted sogn og Else Pedersdatter af Stagstrup sogn i Ålborg stift, bønderfolk, uanset at hun skal have været næst sødskende barn, til hans forrige, ved døden afgangne hustrue. Christiansborg slot den 29 oktober 1756.

262c
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for  Anders Michelsen og Johanne Laursdatter, bønderfolk af Ræer sogn i Ålborg stift, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 29 oktober 1756.

264
Sognepræst hr Jens Michael Lund, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at hr Jens Michael Lund, sognepræst til Søbye, Skader og Halling menigheder i Århus stift, og Maren Høxbroe må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 29 oktober 1756.

269
Iver Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Iver Andersen og Merhed Jensdatter, bønderfolk af Daler sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 6 november 1756.

269b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udstedt for Peder Jørgensen og Anna Hansdatter, bønderfolk af Endrupholms gods [Vester Nykirke sogn] i Ribe stift, i vort land Nørre Jylland, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 6 november 1756.

270
Nis Thielsen af Haderslevhus amt, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Nis Thielsen og Anna Maria Michelsdatter, bønderfolk af Arrild sogn i Haderslevhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal have været sødskende barn, til hans forrige, ved døden afgangne hustrue. Christiansborg slot den 6 november 1756.

280
Jens Jepsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Jepsen fra Torsted sogn i Ålborg stift og Anna Justina Christensdatter, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige, ved døden afgangne hustrue Bodil Jensdatter Spangård, skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 19 november 1756.

280b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Pedersen og Maren Christensdatter, bønderfolk af Skiørpinge? sogn i Coldinghus amt, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 19 november 1756.

280c
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for matros Peder Rørden og Jng Jensen fra Amrum under Ribe stift, uanset at de skal være hinanden i andet led beslægtede. Christiansborg slot den 19 november 1756.

281
Jens Rasmussen af Ulstrup i Viborg stift, bevilling på ægteskab i 2det led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og Anna Maria Hansdatter Søttrup,  i Ulstrup sogn og Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det lige led beslægtede. Christiansborg den 19 november 1756. Notat: Casseret.

282
Hans Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Hans Pedersen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Taulov sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. Christiansborg den 19 november 1756.

286
Thomas Jensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Thomas Jensen af Sønder Resen og Maren Michelsdatter, fra Sørup i Halds amt, udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige og ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 26 november 1756.

287
Premier lieutenant Claus Rodenborg, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelige Claus Rodenborg, premier lieutenant ved vores Sønder Jyske national regiment infanterie, og frue Anna Maria Paulsen, afgangne Christen Lindes efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 26 november 1756.

288
Christian Christiansen af Agerskov sogn og Tørninghus len, bevilling på ægteskab med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Christiansen og Kirsten Jesdatter, begge bønderfolk af Agerskov sogn og Tørninghus len, under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 26 november 1756.

295
Peder Elkier af Erritsø sogn, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Elkier og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Erritsø sogns annex under Fredericia Guarnisions kirke, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 3 december 1756.

296
Jørgen Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jørgen Sørensen og Birthe Andersdatter, bønderfolk af Framlev sogn i Århus stift, må  udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 3 december 1756.

297
Simon Christensen Ørregård af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Simon Christensen Ørregård af Ørre sogn og Anne Christensdatter Langboe af Avlum sogn i Ribe stift, bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 3 december 1756.

298
Peder Nielsen af Voel bye i Jylland, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at  Peder Nielsen og enken Anne Pedersdatter, bønderfolk af Voel udi Tvilum sogn under vores Skanderborgske rytter district, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hans far fader og enkens mor moder skal have været sødskende børn. Christiansborg slot den 3 december 1756.

302
Christen Christensen af Ålborghus amt, ægteskabs bevilling udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Veggerby sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 10 december 1756.

303
Jep Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans moders sødskende barns enke.
Bevilger og tillader, at Jep Jensen og enken Maren Knudsdatter, bønderfolk af Hee sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme uanset at hans moder, og bemelte enkes forrige, og ved døden afgangne mand Jens Lauritzen, skal have været sødskende børn.  Christiansborg slot den 10 december 1756.

305
Jens Jensen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Kirsten Andersdatter, bønderfolk af Skibsted sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 17 december 1756.

315
Peder Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Maren Sørensdatter, bønderfolk fra Rømø under Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 31 december 1756.

Side 559 – Anno 1757 - januarius:

1
Hans Willumsen af Ålborg stift, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Willumsen, borger i vor kiøbstad Ålborg og Johanna Jensdatter Larbeng, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg den 7 januar 1757.

2
Thomas Andersen af Vesterø sogn på Læsø, bevilling på ægteskab udi 3die led.
Bevilger og tillader, at Thomas Andersen Hvent og Kirsten Christensdatter Boved, begge bønderfolk af Vesterø sogn på vort land Læsø, under Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 7 januar 1757.

7
Peder Lauritzen, enrouleret matros af Mandø, bevilling på ægteskab med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen, enrouleret matros i vores søe tieneste, og Anne Lambertsdatter af Mandø under Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 14 januar 1757.

7b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Bunde Hanse, enrouleret matros i hans maits søe tieneste, og Elsebeth Lambertsdatter af Mandø under Ribe stift, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 14 januar 1757.

14
Forvalter Hans Henrich Beuch af Jylland, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Henrich Beuch, forvalter ved grevskabet Frijsenborg og Maren Christensdatter Børsting  [Borsting], må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg den 28 januar 1757.

15
Erich Jensen Horup af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Erich Jensen Hørup? og Anna Nielsdatter, afgangne Peder Nielsen Lassens efterleverske, bønderfolk af Skejby sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn Christiansborg den 28 januar 1757.

15b
Samme dag blev ligesådan bevilling, expederet for Mads Nielsen og Kirsten Jeppesdatter, bønderfolk af Vejlby sogn i Ribe stift, uanset at de ere sødskende børn. Christiansborg den 28 januar 1757.

17
Lauts Hansen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Lauts Hansen [Laust Hansen?] og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Ho sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 4 februar 1757.

27
Simon Christensen af Ålborghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Simon Christensen og Anna Knudsdatter, bønderfolk af Volsted sogn i Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn.  Christiansborg den 18 februar 1757.

27b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for matros Søncke Ercken og Elen Broder, fra Amrum under Ribe stift, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 18 februar 1757.

28
Hans Christophersen af Agtrup i Haderslevhus amt, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Christensen [her står Christensen] af Agtrup i Bjert sogn og Haderslevhus amt og Maria Christiansdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 18 februar 1757.

32
Regimentzqvartermester Clemen Fischer, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Clemen Fischer, vores regimentzqvartermester og Karen Kappel, afgangne forpagter Andreas Hornsbechs efterleverske af vor kiøbstad Ebeltoft, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg den 25 februar 1757.

33
Degnen Johan Friderich Jahn af Ålborg stift, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Johan Friderich Jahn, sognedegn  til Vesløs og Øsløs menigheder i Ålborg stift, og Maren Skram Holbeck, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg den 25 februar 1757.

34
Mads Jensen Årgab af Ringkøbing, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Mads Jensen Årgab, borger og skipper i vor kiøbstad Ringkøbing og Ide Erichsdatter Falch, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 25 februar 1757.

35
Jens Nielsen Griis af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen Griis og Karen Michelsdatter, bønderfolk af Eltang sogn og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 25 februar 1757.

41
Poul Søltoft af Ringkøbing, bevilling at vies hiemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Poul Søltoft og Agneta Lyngbye af vor kiøbstad Ringkøbing, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg den 4 marts 1757.

42
Hans Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at  Hans Jensen og Karen Jensdatter, bønderfolk  af Lejrskov sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 4 marts 1757.

49
Anders Michelsen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Anders Michelsen og Birgithe Pedersdatter, bønderfolk af Kongsted sogn [nu Bredstrup sogn] udi Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 18 marts 1757.

51
Hans Petersen, enroulleret matros på Fanø, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Hans Petersen, enroulleret matros på vort land Fanø under Ribe stift, og Maren Andersdatter, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og bemelte Hans Petersens ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 18 marts 1757.

55
Søren Nielsen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Nielsen og Kirsten Svendsdatter, bønderfolk af Jerlev sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 25 marts 1757.

55b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Povel Sørensen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af ovenmeldte [Jerlev] sogn, hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 25 marts 1757.

60
Peder Jensen af Dronningborg amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen af Kousted og  Kirsten Jensdatter fra Mejlby i Dronningborg amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 1 april 1757.

64
Jess Poulsen Dytschou af Ålborg stift, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  Jess Poulsen Dytschou og Sidsel Kirstine Ermandinger, i Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 9 april 1757.

65
Christen Christensen Müller af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen Müller og Mette Sørensdatter, bønderfolk af Voldum sogn i Århus Stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 9 april 157.

68
Christen Friderich von Zytphen af Holstebro, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Christian Friderich von Zytphen [2 stavemåder] og Anna Maria de Leth, af vor kiøbstad Holstebro, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 15 april 1757.

77
Mads Simonsen Schiøring af Viborg stift, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  Mads Simonsen Schiøring, forpagter på Villestrup gård og Mette Cicilia Budtz på Dalsgård, udi Viborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg den 22 april 1757.

78
Jep Jessen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jep Jepsen [her står Jepsen] og Giertrud Mortensdatter, bønderfolk af Hjarup sogn og Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 april 1757. [Kirkebog findes ikke].

79
Lars Pedersen Toft af Vester Torup sogn og Ålborg stift, bevilling på ægteskab i 3 led.
Bevilger og tillader, at Lars Pedersen Toft, og Maren Jensdatter, begge bønderfolk af Vester Torup sogn udi Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 april 1757.

86
Peder Thomsen af Døstrup sogn i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Thomsen af Vinum udi Døstrup sogn, og Karen Christensdatter af Randerup bye og sogn, begge bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 29 april 1757.

87
Jørgen Thøgersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jørgen Thøgersen og Ana Christensdatter af Hallund sogn og Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg den 29 april 1757.

87b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Pedersen og Anna Christensdatter, bønderfolk af Torslev sogn i Ålborg stift, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 29 april 1757.

96
Jørgen Vinckel af Ribe stift, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Jørgen Vinckel af Hove sogn, og Margaretha Jensdatter af Tørring sogn, i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige ved døden afgangne hustru,  skal have været sødskende barn. Christiansborg slot den 13 maj 1757.

99
Thomas Andersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling, med hans afgangne hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Thomas Andersen af Egelund og Kirsten Knudsdatter Hulbæk [Haderup sogn], bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 20 maj 1757.

99b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Hans Andersen Nielsen og Kirstine Lausdatter, bønderfolk af Emmerlev sogn i Ribe stift, at ægte hverandre, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden i 2det led beslægtede. Christiansborg den 20 maj 1757.

101
Michel Andersen Morup af Lånum bye i Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Andersen Morup og Kirsten Pedersdatter, begge bønderfolk af Lånum bye [Smollerup sogn] i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 20 maj 1757.

103
Christen Jørgensen af Lønborg i Lundenes amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Christen Jørgensen af Lønborg i Lundenes amt, og Anne Cathrina Madsdatter af Guldager i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 27 majs 1757.

104
Thomas Hansen af Riberhus amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Thomas Hansen af Hjerne [Jerne] sogn og Karen Jensdatter af Brøndum sogn i Riberhus amt, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 27 maj 1757.

104b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Sørensen og Maren Andersdatter, bønderfolk af Kvorning bye i Viborg stift, hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 27 maj 1757.

104c
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Peder Povelsen og Anna Pedersdatter, bønderfolk fra Mesing sogn i Århus stift, hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 27 maj 1757.

104d
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Mads Sørensen og Anna Olufsdatter, bønderfolk af Hem bye i Århus stift, ere næst sødskende børn. Christiansborg den 27 maj 1757.

105
Hans Petersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Hans Petersen og Ellen Andersdatter, af Agerskov sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi  3die led beslægtede. Christiansborg den 27 maj 1757.

110
Berent Preslien af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Berent Preslien og Magdalena Hansdatter, bønderfolk af Balleskov i Coldinghus amt og Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 3 juni 1757.

111
Niels Johansen af Viborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
bevilger og tillader, at Niels Johansen og Dorthea Lauridsdatter, bønderfolk af Kobberup sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 3 juni 1757.

112
Jens Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Ejstrup sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 3 juni 1757.

113
Mads Thommesen af Krogstrup i Ålborghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at enkemanden Mads Thommesen og Johanne Nielsdatter, begge bønderfolk af Krogstrup udi Ålborghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have haft hendes afgangne fader broders hustrue til ægte. Christiansborg slot den 3 juli 1757.

120
Niels Michelsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Michelsen og Johanna Povelsdatter, bønderfolk af Hillerslev i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 10 juni 1757.

120b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Jensen og Margaretha Andersdatter, bønderfolk af Brovst sogn i Ålborg stift, uanset at hand for nogle år siden, skal have besvangret hendes sødskende barn. Christiansborg slot den 10 juni 1757.

125
Rasmus Michelsen af baroniet Høgholms gods, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Michelsen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af baroniet Høgholms gods i Obdrup by og Lyngby sogn, under Caløe amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Maren Sørensdatters fader, og Rasmus Michelsen, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 16 juni 1757.

126
Christen Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen og Karen Jensdatter, bønderfolk af Rønbjerg sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 17 juni 1757.

126b
Ligesådan bevilling, blev samme dag  expederet for Jens Andersen og Anna Sørensdatter, bønderfolk af Albæk sogn i Dronningborg amt, hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den17 juni 1757.

136
Capitain Jacob Wederkingh, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Jacob Wederkingh, capitain ved vores sønder jyske national regiment infanterie, og Ageneta Maria Kærumgård af vor kiøbstad Assens, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå,  når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg slot den 1 juli 1757.

137
Niels Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Petersen af Lund og Dorthe Jørgensdatter af  Sandfeld, bønderfolk af Brande sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg slot den 1 juli 1757.

137b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Claus Villadsen og Dorthe Sørensdatter, bønderfolk af Mou sogn i Viborg stift, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 1 juli 1757.

137c
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Peder Pedersen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Als sogn udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot de1 juli 1757

142
Mads Christensen Baun af Vigsø i Thy i Jylland, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at  Mads Christensen Baum og Maren Michelsdatter, begge bønderfolk af Vigsø sogn udi Hillerslev herred i Thy og Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 8 juli 1757.

143
Søren Andersen af Egå sogn i Århus stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Andersen og Anne Pedersdatter, bønderfolk af Egå sogn og bye i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 8 juli 1757.

143b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Anders Sørensen og Dorthe Pedersdatter, bønderfolk af Hjortshøj sogn og Århus stift, hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 8 juli 1757.

149
Peder Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og Karen Jensdatter, bønderfolk af Vestbirk sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand, Morten Michelsen, skal have været hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 15 juli 1757.

149b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Søren Pedersen Bach af Tårup sogn og Magdalene Christensdatter af  Skjern sogn udi Viborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 15 juli 1757.

150
Peder Pedersen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Maren Sørensdatter, bønderfolk af Als sogn udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 22 juli 1757.

150b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Hans Jørgensen og Anna Michelsdatter, bønderfolk af Gaverslund sogn i Ribe stift, at ægte hinanden, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustru, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 22 jul 1757.

161
Byskriver Christian Udsen af Vejle, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christian Udsen, byskriver i vor kiøbstad Vejle, og herredsskriver til Nørvang og Tørrild herreder, og Margrethe Kirstine Egtved af bemelte Vejle, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begærer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 20 juli 1757.

168
Peder Pedersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Jetsmark sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 5 august 1757.

169
Morten Christensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Morten Christensen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Lendum sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 5 august 1757.

170
Peder Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen og Kirsten Pedersdatter, bønderfolk fra Rømø under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 5 august 1757.

171
Peder Kryssing Kiersgård af Århus, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Kryssing Kiersgård og Anna Johanna Overgård, afgangne Jens Henningsens efterleverske, af vor kiøbstad Århus, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 12 august 1757.

173
Christen Nielsen Nørgård af Vendsyssel, ægteskabs bevilling med hans afgangne hustrues næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen Nørgård og Johanna Pedersdatter, bønderfolk fra Bangsbo strand i Vendsyssel, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være næst sødskende barn til hans forrige, ved døden afgangen hustrue. Christiansborg slot den 12 august 1757.

173b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Niels Sørensen af Trelde og Maren Hansdatter, bønderfolk fra Taulov Nebel i Ribe stift, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 12 august 1757.

174
Zone Pedersen Svindt af Viborg, bevilling at vies hiemme i huset af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Zone Pedersen Svindt, og Anna Marie Friderichsdatter Feilberg af vor kiøbstad Viborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begærer, og dertil godvillingen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 19 august 1757.

174b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Hans Erichsen Juhl? og Hanna Margretha Brun af Colding. Christiansborg slot den 19 august 1757.

175
Friderich Clemensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Friderich Clemensen, bonde skrædder, og Catharina Margaretha Mouridsdatter fra Skanderup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 19 august 1757.

175b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Peder Larsen og Maren Sørensdatter af Vrå sogn i Ålborg stift, at ægte hverandre, uagtet at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 19 august 1757.

199
Commerceråd Lybecker, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Peter Lybecker, vores commerce råd, birkefoged og byskriver i vor kiøbstad Thisted, så og herredsfoged og herredsskriver udi Hillerslev, Hundborg herreder i Thy og Anna Eleonora Erichsens, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil  godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 9 september 1757.

200
Søren Jensen fra Samsø, ægteskabs bevilling med sit næst sødskende barn.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Seigne Sørensdatter, bønderfolk af Tranebjerg sogn på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 9 september 1757.

201
Niels Hansen fra Århus stift, ægteskabs bevilling i 3 led.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen af Vrads sogn, og Maren Rasmusdatter af Bryrup sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 9 september 1757.

202
Rytter Jens Joensen af Århus stift, ægteskabs bevilling med sit sødskende barn.
Bevilger og tillader, at rytter Jens Joensen og Maren Pedersdatter af Hundrup? i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 9 september 1757.

205
Las Nielsen af Højen i Coldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Las Nielsen af Højen i Coldinghus amt og Agnete Olufsdatter, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 16 september 1757.

206
Anders Sørensen af Jerlev i Coldinghus amt, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Anders Sørensen af Jerlev sogn i Coldinghus amt og Anne Svendsdatter, bønderfolk, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 16 september 1757.

209
Ridefoged Søren Mogensen Møller, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Søren Mogensen Møller, ridefoged på Frisholt og Karen Hansdatter Bering, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg den 23 september 1757.

210
Johan Richter Bredal af Ringkøbing, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Johan Richter Bredal og Catharina Elisabet Rottmann af vor kiøbstad Ringkøbing, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 23 september 1757.

211
Jens Rasmussen af Århus stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og Kirsten Jensdatter, bønderfolk af Venge sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 23 september 1757.

215
Peder Hansen Stål, tolder og postmester i Vejle, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen Stål, tolder og postmester i Vejle, og Barbara Thorning, afgangne Niels Wiums efterleverske af vor kiøbstad Nibe, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 30 september 1757.

216
Søren Gregersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Søren Gregersen, og Maren Christensdatter, bønderfolk af Dronninglund sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 30 september 1757.

217
Michel Jespersen af Viborg stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Michel Jespersen og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Skivum sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 30 september 1757.

217b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Andersen, og Thy Mortensdatter, bønderfolk af Schiøstrup? [Skødstrup?] sogn i Viborg stift, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 30 september 1757.

217c
Og for Mads Lassen og Anna Larsdatter, bønderfolk fra Spentrup sogn i Århus stift, hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 30 september 1757.

220
Sognepræst hr Poul Otto Gam Andreasen af Århus stift, bevilling at vies hiemme i huset, af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Poul Otto Gam Andreasen, sognepræst til Haurum og Søbye menigheder i Århus stift, og Giorel Peitersdatter Fabich, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc.  Christiansborg slot den 7 oktober 1757.

221
Jeppe Kieldsen af Gredsted i Ribe stift, bevilling på ægteskab i 2det og 3die led.
Bevilger og tillader, at Jeppe Kieldsen og Mette Christensdatter, begge bønderfolk af Gredsted bye og Jernved sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 7 oktober 1757.

229
Niels Nielsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen fra Birkelev i Vodder sogn og Catharina Botille Michelsdatter fra Rejsby sogn i Ribe stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 14 oktober 1757..

233
Morten Christensen af Halds amt, ægteskabs bevilling i 3die led.
Bevilger og tillader, at Morten Christensen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Hersom sogn i Halds amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 21 oktober 1757.

234
Mads Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 2det led.
Bevilger og tillader, at Mads Pedersen og Mette Pedersdatter, bønderfolk af Nysogn menighed på Holmsland, under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 21 oktober 1757.

238
Sognepræst Andreas Samsing Fibeger af Ribe stift, bevilling at vies hiemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Andreas Samsing Fibeger, sognepræst til Henne og Lønne menigheder i Ribe stift og Catharina Maria Endorph, forrige sognepræst afgangne hr Dreyers efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 28 oktober 1757.

239
Jens Christensen af Lild sogn i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i 3die led.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen og Anne Pedersdatter, begge bønderfolk af Lild sogn i Vester Hanherred, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 28 oktober 1757.

240
Jens Rasmussen af Bjerre herred, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Rasmussen og Karen Olufsdatter, bønderfolk af Vrigsted sogn og Bjerre herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 28 oktober 1757.

240b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Peder Pedersen og Margaretha Jepsdatter, afgangne Morten Hansens efterleverske, bønderfolk fra Darum sogn i Ribe stift, uanset at hand, og bemelte hendes ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 28 oktober 1757.

240c
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Thomsen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Ingstrup sogn i Ålborg stift, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 28 oktober 1757.

245
Peder Jørgensen af Skanderborg amt, ægteskabs bevilling.
G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiereing, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Peder Jørgensen af Borup og Anna Michelsdatter af Fuldbroe mølle og Skanderborg amt, udi vort land Nørre Jylland, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede; Dog skal de først bevisligt giøre etc. Christiansborg den 4 november 1757.

246
Hans Christensen af Mandø under Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Christensen, enroulleret matros fra Mandø under Ribe stift, og Mette Hansdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 4 november 1757.

253
Hr Christian Casparsen Lemvig i Varde, bevilling at vies hiemme i huset, af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Christian Caspersen Lemvig, capellan til Sct Jacobi og Sct Nicolai menigheder i vor kiøbstad Varde, og Elisabeth Gosman, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise er betalt etc. Christiansborg slot den 11 november 1757.

254
Jørgen Hansen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Hansen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Vejlby sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 11 november 1757.

255
Jens Sørensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at matros Jens Sørensen og Kirstine Hansdatter fra Endelave bye udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 11 november 1757.

255b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Anders Andersen og Birthe Sørensdatter, bønderfolk fra Tyrsted sogn i Århus stift, hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 11 november 1757.

255c
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Boh Fedders og Kerrin Fruddens, bønderfolk fra Vesterlands Føhr under Ribe stift, hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 11 november 1757.

268
Mads Jensen af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Jensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Hvisel [Hveisel] sogn udi Coldinghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hans afdøde hustrue Else Terchildsdatter, og bemelte Kirsten Christensdatter, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 25 november 1757.

269
Peder Jørgensen af Ulsted sogn i Ålborg stift, bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Peder Jørgensen og Maren Pedersdatter, begge bønderfolk af Ulsted sogn og Kær herred i Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 25 november 1757.

274
Søren Hansen Skouenborg af Coldinghus amt, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Hansen Skouenborg og Maren Pedersdatter, afgangne Peder Stephensens efterleverske, bønderfolk af Gårslev sogn i Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  Christiansborg slot den 2 december 1757.

275
Jens Andersen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen og Woldborg Christensdatter, bønderfolk af Vester Vandet sogn i Hillerslev herred i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 2 december 1757.

283
Søren Jensen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen og Berthe Sørensdatter, bønderfolk af Borum sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 9 december 1757.

289
Søren Pedersen af Århus stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen og Anna Margaretha Jensdatter, af Gangsted sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 16 december 1757.

290
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for: Jens Pedersen og Anna Knudsdatter, bønderfolk af Harring sogn i Ålborg stift uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 16 december 1757.

290b
Og Jens Mathiesen og Maren Pedersdatter, afgangne Jørgen Nielsens efterleverske, ligeledes bønderfolk af Bjerager sogn i Århus stift, uanset at hand, og hendes forrige ved døden afgangne mand, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg slot den 16 december 1757.

291
Anne Brock, afgangne Christen Madsen Vellings efterleverske af Randers, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, førend året efter hendes mands død, er forløben.
Bevilger og tillader, at Anna Brock, afgangne Christen Madsen Wellings efterleverske af vor kiøbstad Randers må, såfremt hun efter bemelte hendes mand, ey befindes frugtsommelig, indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt sørgeåret fra fornevnte hendes mands død, udi hvilket hun efter vores den 14 aprilis 1752, allernådigst udgivne sørge reglement, udi eenlig stand skulle hensidde, ey endnu er forløbet. Christiansborg slot den 23 december 1757.

292
Niels Jensen af Århus, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Karen Nielsdatter, bønderfolk af Ålsø sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg slot den 23 december 1757.

294
Jens Nielsen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen af Vester Vandet sogn, og Inger Poulsdatter af Sjørring sogn i Ålborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn, og hinanden således i tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 30 december 1757.

295
Ligesådan en ægteskabs bevilling, blev samme dag expederet for: Jens Jensen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Sønderholm sogn i Viborg stift, uanset at hun skal have været hans forrige, ved døden afgangne hustrues, næst sødskende barn. Christiansborg slot den 30 december 1757.

299
Matros Peder Hansen af Mandø under Ribe stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Hansen, enroulleret matros på vort land Mandø under Ribe stift, og Kirsten Andersdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 30 december 1757.

Slut på film fra:

Rigsarkivet: M544326 - 327 år 1752 - 1757 - Jyske registre.

Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til Index

 Til forsiden

 Tilbage til 4de del  Til 6te del