7de del.

Jyske registre
1766-1776


Film fra Rigsarkivet
M 544330–544331 - 549033-549034

 

Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led.

 

NB:

At numrene ikke er fortløbende, skyldes at disse sider kun indeholder ægteskabs bevillingerne, af de mange andre sager der findes i registrene, har jeg udtaget enkelte, som vil blive indlagt under diverse.

Desværre forekommer det oftere og oftere i bevillingerne, at der kun angives personernes navne uden angivelse af sted, således det kan være meget vanskeligt at fastslå, om det er de personer man søger efter.

Igen skal gøres opmærksom på, at ansøgningerne - supplikkerne - også findes i Rigsarkivet.

 

Det er bemærket, at der mangler angivelser fra februar 1771 til marts 1773, hvilket kunne skyldes manglende film, men dette er undersøgt uden resultat.

 

Jvf. håndbog i slægtsforskning af Bente Klercke Rasmussen og Jytte Skaaning, findes der kun få bevillinger i tiden mellem 1770 og 1776, hvilket passer med, at jeg faktisk ingen har fundet fra ca. 1770 til udgangen af denne film der slutter i april 1775.

 

Anno 1766 - Januarius:

1
Søren Mortensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Mortensen og Anne Jensdatter, bønderfolk fra Hundslund sogn, må udi ægte sammenkomme, uanset at han tilforn skal have besvangret hendes moders søskende barn. Christiansborg en 17 januar 1766.

2
En lige bevilling, samme dag udfærdiget for Hans Nielsen, og Anna Berthelsdatter som næst søskende børn. Christiansborg den 17 januar 1766.

4
Christen Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen af Felding sogn, og Ingeborg Kirstine Pedersdatter af Tvis sogn udi Ribe stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at hans forrige og ved døden afgangne hustru, og fornævnte Ingeborg Kirstine Pedersdatter, skal have været søskende børn. Christiansborg den 24 januar 1766.

10
Birkedommer Richard von der Hardt, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Richards von der Hardt, birkedommer ved Overgårds birk, og Dorothea Sophia Mandalle, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillingen kan formå. Christiansborg den 31 januar 1766.

10b
Ligesådan en bevilling, samme dag ekspederet for Hans Påbye, rådmand i Colding, og Christiana Sophie Ditzel, afgangne chirurgi Andersens efterleverske. Christiansborg den 31 januar 1766.

11
Så og desuden ægteskabs bevilling, for Jens Lauritzen, og hans afdøde hustrus næst søskende barn, Lucia Christensdatter. Christiansborg den 31 januar 1766.

12
Ditto for Rasmus Nielsen, og Anna Jespersdatter som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg den 31 januar 1766.

12b
For Peder Hansen, og Maren Jensdatter i 2 og 3 led. Christiansborg den 31 januar 1766.

15
Ægteskabs bevilling gratis, for matros Søren Pedersen, og Karen Larsdatter, som beslægtede i 2 og 3 led til hendes afgangne mand. Frederiksborg slot den 31 januar 1766.

16
Ditto for Niels Mortensen, og Anna Cathrine Jensdatter, som beslægtede i 3 lige led. Frederiksborg den 31 januar 1766.

21
Niels Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen og Anna Sørensdatter, bønderfolk af Voerladegårds sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskene børn. Christiansborg den 7 februar 1766.

22
Ditto bevillinger, samme dag gratis under Kongens hånd, for Peder Rasmussen, og enken Anne Hansdatter, som næst søskende børn. Christiansborg den 7 februar 1766.

23
Og for Morten Andersen, og Inger Pallesdatter ligeledes. Christiansborg den 7 februar 1766.

29
Lars Michelsen Wiuf, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lars Michelsen Wiuf af Skanderup sogn, og Mette Madsdatter Pagh af Viuf sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den  14 februar 1766.

30
En ditto bevilling, gratis samme dag udfærdiget for Christen Jacobsen, og Bodil Iversdatter som søskende børn. Christiansborg den 14 februar 1766.

36
Christen Olesen Drabeck, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Olesen Drabech, og Birgitte Pedersdatter Drabech, bønderfolk af Vester Vandet sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det og 3die led beslægtede. Christiansborg den 21 februarc1766.

36b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag ekspederet for Christen Pedersen Horup, og Maren Poulsdatter, næst søskende barn til hans afgangne hustru. Christiansborg den 21 februar 1766.

36c
Jens Nielsen og Maren Nielsdatter, udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 21 februar 1766.

36d
Peder Pedersen og Johanne Rasmusdatter, som næst søskende børn. Christiansborg den 21 februar 1766.

37
For Hans Nielsen og Mette Sørensdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 21 februar 1766.

38
Så og gratis for Niels Hansen og Anna Nielsdatter, i 3die led. Christiansborg den 21 februar 1766.

41
Rasmus Andersen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Andersen og Maren Rasmusdatter, bønderfolk fra Odder sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 28 februar 1766.

42
Ligesådan en bevilling, blev samme dag udfærdiget for Knud Nielsen, og Johanne Pedersdatter, i 2 og 3 led. Christiansborg den 28 februar 1766.

48
Cathecet Laurits Wisbech, vielsebrev af en udvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Laurids Wisbech, cathecet, klokker og chordegn i vor købstad Colding, og Anna Volder, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 7 marts 1766.

49
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Anders Christensen, og Kirstine Iversdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 7 marts 1766.

50
Peder Nielsen Bang, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen Bang fra vor købstad Grenå, og Maren Sørensdatter Kiær, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begærer etc  Christiansborg den 14 marts 1766.

51
Niels Thomsen, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Niels Thomsen af Heager by i Øse sogn, og Karen Jensdatter af Hodde by og sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede.  Christiansborg slot den 14 marts 1766.

52
Ligeledes samme dag,  udfærdiget ditto for Peder Olufsen og Ellitz Graversdatter, i 3 lige led. Christiansborg den 14 marts 1766.

57
Christen Kålund, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christian Kålund, forvalter ved Lundenæs udi Ribe stift, og Catharina Charlotta Maria Rottmand må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begærer etc. Christiansborg den 21 marts 1766.

58
Samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Jep Nielsen, og Bodel Sørensdatter? som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 21 marts 1766.

59
Jens Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Jørgensen af Brundby, og Maren Nielsdatter af Endelave på vort land Samsø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  Christiansborg den 29 marts 1766.

59b
Ligesådan bevilling, blev samme dag ekspederet for Christen Hansen, og Kirsten Jensdatter, som næst søskende børn. Christiansborg den 29 marts 1766.

Side 34 - 60
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Engelmann Svendsen Ahlberg af Grenå, og Mette Nielsdatter Brandt. Christiansborg den 28 marts 1766.1

65
Poul Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Povel Sørensen og Maren Jesdatter, bønderfolk af Oksby sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 11 april 1766.

65b
En ligelydende bevilling, blev samme dag ekspederet for Niels Andersen, og Maren Christensdatter, som søskendebørn. Christiansborg den 11 april 1766.

66
Så og for Søren Rasmussen og hans afg hustrus søskende barn Anna Nielsdatter. Christiansborg den 11 april 1766.

67
Christen Michelsen af Aggerhuus stift ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Michelsen og Else Sunnesdatter, bønderfolk af Vesterager udi Agger sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 11 april 1766.

70
Jens Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen, og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Linde sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 18 april 1766.

71
Ditto for Peder Christensen, og Mette Sørensdatter, udi 2 og 3 led. Christiansborg den 18 april 1766.

72
Så og ditto gratis, for Søren Michelsen, og Maren Christensdatter, som søskende børn. Christiansborg den 18 april 1766.

78
Ægteskabs bevilling, for Hans Jensen, og Anna Sørensdatter, som næst søskende børn. Christiansborg den 26 april 1766.

79
Så og ditto for Niels Christensen, og Mette Jørgensdatter, som søskende børn. Christiansborg den 26 april 1766.

84
Mads Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Pedersen og Anna Espersdatter bønderfolk af Bælum sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans forrige og ved døden afgangne hustru, og bemelte Anna Espersdatter skal have været søskende børn. Christiansborg den 2 maj 1766.

85
Ligesådanne bevillinger, samme dag udfærdiget for Peder Nielsen Have, og Mette Knudsdatter, som søskende børn. Christiansborg den 2 maj 1766.

86
Jens Pedersen og Hanne Jensdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 2 maj 1766.

87
Og Christen Jensen og Maren Olufsdatter, i 2 og 3 led. Christiansborg den 2 maj 1766.

93
Jørgen Nielsen vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jørgen Nielsen af Hunds sogn? [Hundslund?], og Anna Rasmusdatter af Skivholme sogn i Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc.  Christiansborg den 9 maj 1766.

94
Ægteskabs bevilling, gratis for Jens Nielsen og Kirsten Andersdatter, som søskende børn. Christiansborg den 9 maj 1766.

101
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling for Anders Sørensen, og hands sødskende barns enke Mette Jørgensdatter. Christiansborg den 16 maj 1766.

102
Så og ditto for Anders Castensen, og Karen Nielsdatter, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 16 maj 1766.

110
Søren Pedersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Søren Pedersen af Kalvslund sogn og Karen Christensdatter af Lintrup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 led beslægtede. Frederiksborg slot den 23 maj 1766.

116
Jens Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen og Maren Thomasdatter, bønderfolk af Sennels sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hands forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været næst sødskende børn. Christiansborg den 30 maj 1766.

116b
Ligesådan bevillinger, blev samme dag expederede for Jens Jensen, og Maren Nielsdatter i andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 30 maj 1766.

117
Lars Carlsen og Johanne Marie Christensdatter Kiersgsård, i 2 led. Christiansborg den 30 maj 1766.

118
Thomas Christensen og Mette Jensdatter, i 2 led. Christiansborg den 30 maj 1766.

119
Og for Christen Christensen og Kirsten Pedersdatter, i 3 led. Christiansborg den 30 maj 1766.

127
Lars Frandsen Damgård ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lars Frandsen Damgård og Anna Sørensdatter, bønderfolk af Sevel sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3 led beslægtede. Christiansborg 6 juni 1766

127
Samme dag, er ligesådan bevilling expederet for Mads Lassen, og Anne Pedersdatter ,som næst sødskede børn. Christiansborg 6 juni 1766

128
Og for Jacob Andersen og Maren Pedersdatter, i 3 led. Christiansborg 6 juni 1766

129
Samt desuden vielse brev af uvedkommende præst, for Michel Overgård og Anna Sørensdatter afg Bonfachs, af Skanderborg amt. Christiansborg 6 juni 1766

139
Niels Jensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Anna Andersdatter, bønderfolk af Døstrup sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 13 juni 1766.

139b
Samme dag, er ligesådan bevilling bleven expederet for Peder Jensen, og Karen Christensdatter, afgangne Christen Blebergs efterleverske, i 2 og 3 led. Christiansborg den 13 juni 1766.

140
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Lyder Kiærschou, sognepræst til Hammer og Horsens i Ålborg stift, og Anna Nielsdatter Viller. Christiansborg den 13 juni 1766.

149
Vielsebrev af uvedkommende præst, for farver Mathias Mørch af Skanderborg og Kirstine Andersdatter Bech. Christiansborg den 20 juni 1766.

150
Ægteskabs bevilling, for Mads Christensen og Maren Madsdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 20 juni 1766.

151
Ditto for Rasmus Rasmussen og Margrethe Michelsdatter, i 3 led. Christiansborg den 20 juni 1766.

152
Peder Christensen ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Kirsten Sørensdatter, bønderfolk af Alslev sogn i Riberhus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3 led beslægtet. Frederiksborg den 20 juni 1766.

161
Birkefoged Otto Engel, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Otto Engel birkefoged til Lerchenfeldts birk i Viborg stift, og Inger Thomasdatter Nysom, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 27 juni 1766.

162
Ligeledes er samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Lars Bertelsen, og Karen Nielsdatter som næst sødskende børn. Christiansborg den 27 juni 1766.

163
Så og ditto for Jacob Thomsen, og Margrethe Nielsdatter som sødskende børn. Christiansborg den 27 juni 1766.

167
Christen Jacobsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jacobsen og Kirstine Hansdatter af Strandbygård i Strandby sogn og Mariagers amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Christen Jacobsens moder, og hendes moders fader, skal have været halv sødskende. Christiansborg slot den 4 juli 1766.

168
Lige bevillinger samme dag, udfærdiget Peder Hansen, og Maren Pedersdatter, som sødskende børn. Christiansborg slot den 4 juli 1766.

169
Niels Pedersen og enken Kirsten Sørensdatter, som beslægtede i 2det og 3die led. Christiansborg slot den 4 juli 1766.

170
Så og gratis for Christen Nielsen og enken Karen Sørensdatter, i 2det led. Christiansborg slot den 4 juli 1766.

177
Erich Pedersen Lange, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Erich Petersen Lange, borger og handelsmand udi vor kiøbstad Mariage, og Anna Catharina Sørensdatter, fra vor kiøbstad Ålborg må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 11 juli 1766.

178
Samme dag, og udfærdiget ægteskabs bevilling for Hans Hansen ,og Anne Pedersdatter som næst sødskende børn. Christiansborg den 11 juli 1766.

179
Så og ditto gratis, for Søren Andersen, og Bodil Nielsdatter som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 11 juli 1766.

191
Ligeledes samme dag udfærdiget en ditto, for Kirsten Sørensdatter af Coldinghus amt, til skilsmisse over hendes undvigte trolovede Niels Nielsen. [Ingen tekst]. Christiansborg den 25 juli 1766.

192
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Lauritz Helverschou, sognepræst til Haverslev og Bejstrup menigheder i Ålborg stift, og Anne Margaretha Malthesen. Christiansborg den 25 juli 1766.

193
Så og ægteskabs bevilling, for Thomas Pedersen og Maren Mortensdatter, som beslægtet i 3 led. Christiansborg den 25 juli 1766.

194
Niels Schåning, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Niels Schåning, og Mette Marie Mønsted af Mønsted annex udi Daugbjerg sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun tilforn er bleven besvangret af hans næst sødskende barn. Frederiksborg den 25 juli 1766.

195
Ligeledes samme dag, udfærdiget skriftemåls frihed for Carl Friderich Reuthen, af Ålborg formedelst begangen lejermål. Christiansborg den 25 juli 1766.

196
Ditto for Christen Nielsen af Ålborg stift. Christiansborg den 25 juli 1766.

204
Hr Christian Christopher Clausen, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Christian Clausen, sognepræst for Mørke og Hvilsager menigheder i Århus stift, og Susanne Margretha Ål, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begieret etc. Christiansborg slot den 1 august 1766.

210
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Jens Berensen Mulvad af Nykøbing på Morsø, og Anna Bertelsen. Christiansborg slot den 8 august 1766.

211
Så og ægteskabs bevilling for Ehm Nissen og Claudie Andersdatter som beslægtede i 2 led. Christiansborg slot den 8 august 1766.

224
Ægteskabs bevilling, for Niels Andersen og Kirsten Jepsdatter, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 15 august 1766.

225
Jens Bertelsen af Viborg stift, bevilling på ægteskab i forbudne led gratis.
Bevilger og tillader, at Jens Bertelsen og Dorthe Christensdatter, bønderfolk af Blære sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans forhen afdøde hustru skal have været sødskende barn. Frederiksborg slot den 15 august 1766.

232
Hr Knud Bierum, vielsebrev af uvedkommede præst.
Bevilger og tillader, at hr Knud Bierum, sognepræst til Farsø og Vognsild menigheder, og Benthe Jensdatter Boler af vor kiøbstad Ålborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer, og dertil godvillig kan formå etc. Christiansborg en 22 august 1766.

232b
Samme dag, ligesådan bevillinger bleven expederet for Niels Hansen, cancelli assessor, og Catharine Elisabeth Rattmand, afg Bredals efterleverske på Dalager i Ribe stift. Christiansborg en 22 august 1766.

232C
Og Hans Hansen Rosborg  på Frisholt, og Anne Christensdatter Vassard af Hobro. Christiansborg den 22 august 1766.

233
Så og desuden ægteskabs bevilling, for Rasmus Michelsen og Bodil Madsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg en 22 august 1766.

234
Og for bemeldte krigsråd Rosborg, og Anne Vassard, som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg en 22 august 1766.

237
Sognedegn Michael Hasle, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Michael Hasle, sogne degn til Beder og Malling menigheder udi Århus stift, og  Kirsten Sørensdatter Møller, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begieret etc. Christiansborg den 28 august 1766.

238
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Christen Christensen Vestergård, og Anna Jensdatter Herlev,  som næst sødskende børn. Christiansborg den 28 august 1766.

239
Ditto for Søren Hansen, og Else Jepsdatter, sødskende børn. Christiansborg den 28 august 1766.

240
Og ditto gratis, for Jens Pedersen og Anne Jensdatter, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 28 august 1766.

246
Søren Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Andersen og Else Sørensdatter, begge bønderfolk af Vrønum? bye i Almind sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg slot den 5 september 1766.

252
Samme dag, udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst for Christen Larsen Ørsnæs af Ålborg, og Mariane Christiansdatter Tvede. Christiansborg den 12 september 1766.

253
Ægteskabs bevilling, for bemelte Ørsnæs og Mariane Tvede, som var hans afg hustrues sødskende barn. Christiansborg den 12 september 1766.

254
Så og ditto gratis, for Lars Christensen og Anne Jensdatter, som beslægtede i 3die led. Christiansborg den 12 september 1766.

262
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Peder Kogh, sognepræst til Sejling og Sinding i Århus stift, og  Jytte Kragh Fischer, afg hr Michel Åboes enke. Christiansborg slot den 19 september 1766.

262b
Og for Peder Christensen Røyen, og Else Marie Ludvigsdatter af Sjørslev sogn. Christiansborg slot den 19 september 1766.

263
Samt ægteskabs bevilling, for Christen Sørensen, og Maren Michelsdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg slot den 19 september 1766.

270
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Andreas Fischer af Allinggård og Dorothea Bråd. Christiansborg slot den 26 september 1766.

271
Ægteskabs bevilling for Simon Jensen, og Mette Nielsdatter af Fredericia, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 26 september 1766.

272
Så og ditto gratis, for Peder Terckelsen og Maren Nielsdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg slot den 26 september 1766.

275
Peder Mortensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Mortensen og Inger Christensdatter, bønderfolk af Oksby i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og hendes forrige nu ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 3 oktober 1766.

275b
Jens Mathiesen Degn og enken Margaretha Jensdatter, han og hendes forrige mand, udi 2 og 3 beslægtede. Christiansborg den 3 oktober 1766.

276
Christen Larsen Mulvad, og hans afgangne hustrues sødskendebarn Anne Nielsdatter. Christiansborg den 3 oktober 1766.

277
Så og for Niels Pedersen, og hans afg hustrues sødskende barn Maren Bundsdatter. Christiansborg den 3 oktober 1766.

287
Christen Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen og Else Cathrine Jespersdatter, bønderfolk af Ove sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 17 oktober 1766.

287b
Ligelydende bevillinger, blev samme dag expederet for Gotfred Ernsten, og enken Kerin Kettelse, hun og hans forrige hustrue udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 17 oktober 1766.

287c
Søren Jensen og Anne Andersdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 17 oktober 1766.

288
Christen Henningsen og Birgithe Eskesdatter, sødskende børn. Christiansborg den 17 oktober 1766.

289
Christen Hansen og hans mester søns datter Maren Christensdatter. Christiansborg den 17 oktober 1766.

290
Så og for Jens Mortensen og Maren Pedersdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 17 oktober 1766.

291
Ingvard Christiansen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Ingvard Christensen og Birgitte Frandsdatter, bønderfolk af Darum sogn i Ribe stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 17 oktober 1766.

292
Ligeledes for Lars Christensen og Anna Pedersdatter, i tredie led. Christiansborg den 17 oktober 1766.

293
Og for Christen Pedersen og Sidsel Hansdatter, i 2 led. Christiansborg den 17 oktober 1766.

299
Søren Jensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen af Linde sogn, og enken Kirsten Andersdatter af Albæk sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 24 oktober 1766.

299b
Ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Johan Rafn Bierring, og Birgithe Andersdatter Vang, hun og hans forrige hustru, hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 24 oktober 1766.

300
Peder Christensen og Anna Maria Nielsdatter, som beslægtede i 3die lige led. Christiansborg den 24 oktober 1766.

301
Peder Eschildesen og Anna Sørensdatter, i 3 led. Christiansborg den 24 oktober 1766.

302
Og for Christen Pedersen og Anna Pedersdatter, i 2 og 3 led. Christiansborg den 24 oktober 1766.

303
Så og gratis for Hartvig Pedersen og Kirsten Olsdatter, i 3 led. Christiansborg den 24 oktober 1766.

304
For Hans Petersen Engel og Bodil Thomasdatter, i 2 lige led. Christiansborg den 24 oktober 1766.

304b
Og for Anders Michelsen og Anna Therchildsdatter, i 2 led. Christiansborg den 24 oktober 1766.

305
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for bemelte Johan Rafn og Birgitte Vang. Christiansborg den 24 oktober 1766.

313
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling for Søren Rasmussen Nøhring, kiøbmand i Randers, og Maren Michelsdatter Nørup som beslægtede i 2det og 3 led. Christiansborg den 31 oktober 1766.

314
Så og gratis, for Peder Jensen og Mette Cathrine Andersdatter, i 2 lige led. Christiansborg den 31 oktober 1766.

317
Anders Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Sørensen og Mette Olsdatter, bønderfolk af Onsild sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 7 november 1766.

317b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Christen Pedersen, og Anna Kirstine Christensdatter, sødskende børn. Christiansborg den 7 november 1766.

317c
Rasmus Sørensen og enken Karen Jensdatter, sødskende børn. Christiansborg den 7 november 1766.

318
Clemmen Nielsen, og hans næst sødskende barns enke Birgitte Sørensdatter. Christiansborg den 7 november 1766.

319
Christians Jensen og Maren Olufsdatter, som beslægtede i 2det og 3 led. Gratis. Christiansborg den 7 november 1766.

320
Christen Hansen og Anna Christensdatter, i 3die lige led, ligeledes gratis. Christiansborg den 7 november 1766.

321
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Knudsen Møller af Ålborg og Aneke Jørgensdatter. Christiansborg den 7 november 1766.

325
Niels Christensen Kårsgård ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen Kårsgård og Kirsten Thomasdatter Ørum, bønderfolk af Ferring sogn  i Ribe stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 14 november 1766.

325b
Ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Lauritz Rasmussen og Karen Rasmusdatter, udi 3 led. Christiansborg den 14 november 1766.

326
Anders Madsen Hammer og Anna Christensdatter, i 2 led. Christiansborg den 14 november 1766.

326b
Niels Andersen og Maren Madsdatter, i 3 led. Christiansborg den 14 november 1766.

327
Så og gratis for Lauritz Nielsen og Karen Nielsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 14 november 1766.

330
Anders Jensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen af Kogsted, og enken Mette Hansdatter af Sønder Vilstrup, udi Coldinghus amt, bønderfolk, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg en 21 november 1766.

330b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Mogens Jespersen, og Anna Jensdatter, udi 3 led. Christiansborg en 21 november 1766.

330c
Knud Jacobsen og Kirsten Andersdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg en 21 november 1766.

331
Så og gratis for Richmer Nahmens og Jun Guntze Jurgsens, i 3 led. Christiansborg den 21 november 1766.

332
Desuden vielsebrev af uvedkommende præst for Niels Erich Behr, byfoged i Gren og jomfru Christiane Magdalene von Wenegel. [Uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen etc.] Christiansborg en 21 november 1766.

343
Ligeledes samme dag, udfærdiget Beneficium paupertatis bevilling, for Johan Schulz af Vejle, til skilsmisse doms erhvervelse. Christiansborg den 28 november 1766.

346
Ægteskabs bevilling gratis, for Hans Pedersen og hans afgangne hustrues næst sødskende barn, Birthe Thomasdatter. Christiansborg en 28 november 1766.

347
Ditto for Christen Christensen, og hans næst sødskende barns enke, Anna Nielsdatter. Christiansborg en 28 november 1766.

348
Så og for Søren Sørensen, og Anna Maria Nielsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg en 28 november 1766.

354
Rasmus Christensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Rasmus Christensen og Else Andersdatter, bønderfolk af Astrup sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 5 december 1766.

355
Samme dag, er og udfærdiget på stemplet papir, for Peder Christiansen, giørtler i Vejle, og Anna Mette Mathiasdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 5 december 1766.

356
Så og ditto, for Peder Nielsen og Anna Andersdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 5 december 1766.

361
Borgmester Johannes Bornemann, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Johannes Bornemann, borgmester og tolder udi vor kiøbstad Viborg, og Anne Marie Hastrup, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg slot den 12 december 1766.

362
Samme dag, og udfærdiget ægteskabs bevilling for Christen Poulsen, og Maren Sørensdatter som sødskende børn. Christiansborg den 12 december 1766.

373
Vielsebrev af uvedkommende præst, for rådmand Hans Påbye af Colding, og Anna Sophie Svollenberg. Christiansborg slot den 19 december 1766.

374
Så og ægteskabs bevilling gratis, for Jørgen Sørensen og Anna Madsdatter som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg slot den 19 december 1766.

379
Poul Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Poul Christensen og Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Øster Tørslev bye udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 26 december 1766.

379b
En ligelydende bevilling blev samme dag expederet, for Frans Fransen og Maren Christensdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 26 december 1766.

380
Så og gratis, for Jens Christensen og Karen Laursdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 26 december 1766.

Anno 1767 - Januarius:

1
Rivert Koster ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rivert  Koster og Marzet Harcken, bønderfolk fra Amrum, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 2 januar 1767.

2
Ditto bevilling gratis samme dag udfærdiget, for Jens Christensen og Kirsten Pedersdatter, i 3 led. Christiansborg den 2 januar 1767.

11
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling for Niels Pedersen og Inger Sørensdatter, som sødskende børn. Christiansborg slot den 16 januar 1767.

20
Peder Stephensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Stephensen, og Kirsten Madsdatter, bønderfolk af Vellev by udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 23 januar 1767.

21
Samme dag, er og udfærdiget gratis for Niels Knudsen, og hans sødskende barns enke, Karen Christensdatter. Christiansborg den 23 januar 1767.

25
Christen Hansen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Hansen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Ådum sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 30 januar 1767.

26
Samme dag, er og udfærdiget ditto gratis, for Hans Nielsen og Mette Pedersdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 30 januar 1767.

30
Ligeledes samme dag, udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Niels Jensen Gammelbye af Ålborg, og Mette Biering Bloch. Christiansborg den 6 februar 1767.

33
Niels Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Pjedsted sogn i Coldinghus amt, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 13 februar 1767.

33b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Niels Christensen og Maren Jacobsdatter, hun og hans afgangne hustrue sødskende børn. Christiansborg den 13 februar 1767.

34
Og for Hans Peter Sørensen, og hans afgangne hustrues næst sødskende barn Maren Jensdatter. Christiansborg den 13 februar 1767.

35
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for hospitals forstander Anders Borreschmidt af Viborg, og Bodil Hansen. Christiansborg den 13 februar 1767.

42
Andreas Bruchman, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at Andreas Bruchman, ridefoged ved Vrejlev Closter i Ålborg stift, og Anna Cathrina Ål, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 20 februar 1767.

43
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Anders Andersen, og hans næst sødskende barns enke, Anna Madsdatter. Christiansborg den 20 februar 1767.

44
Ditto for Peder Madsen, og Bodil Maria Nielsdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 20 februar 1767.

45
Ditto gratis for matros Niels Iversen, og Mette Pedersdatter i 3 led. Christiansborg den 20 februar 1767.

47
Hr Jens Stage, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Jens Stage, sognepræst til Fjellerup og Glesborg menigheder i Århus stift, og Sophie Amalia Bering, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 27 februar 1767.

48
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Jens Pedersen, og Karen Christensdatter som næst sødskende børn. Christiansborg den 27 februar 1767.

49
Ditto for Jørgen Bohn, og Thore Lorentzen ham beslægtede i 3 led. Christiansborg den 27 februar 1767.

50
Ditto gratis for Jeppe Olesen, og Anna Pedersdatter i 3 led. Christiansborg den 27 februar 1767.

51
Ditto for matros Las Jensen, og Anna Jensdatter i 2 led. Christiansborg den 27 februar 1767.

60
Samme dag er, og udfærdiget ægteskabs bevilling for Lars Pedersen, og Maren Rasmusdatter som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 6 marts 1767.

65
Anders Gertsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Gertsen og Margrethe Olufsdatter, bønderfolk af Dover sogn i Århus stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 13 marts 1767.

65b
Ligelydende bevillinger, blev samme dag expederet for  Christen Rasmussen, og Helle Iversdatter udi andet led. Christiansborg den 13 marts 1767.

65c
Hans Christensen, og Mette Hansdatter udi andet led. Christiansborg den 13 marts 1767.

65d
Niels Svendsen og Øllegård Tønnesdatter, hands fader og hendes afgangne mand, sødskende børn. Christiansborg den 13 marts 1767.

66
Jacob Nielsen og Sidsel Jacobsdatter, i 2det led. Christiansborg den 13 marts 1767.

67
Søren Hansen og hans afg hustrues sødskende barn. Christiansborg den 13 marts 1767.

67b
Og for Mads Petersen Stausholm, og Johanne Nielsdatter Påchier, som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg den 13 marts 1767.

68
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Mathias Sommer, og Inger Jepsdatter Bertelsen fra Viborg stift. Christiansborg den 13 marts 1767.

70
Søren Michelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Michelsen og Kirsten Rasmusdatter, bønderfolk af Ormslev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige ved døden afgangne mand Niels Sørensen, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 20 marts 1767.

70b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Anders Hansen, og Mette Madsdatter som beslægtede udi 3 led. Christiansborg den 20 marts 1767.

71
For Søren Sørensen og Mette Pedersdatter, i 3 led. Christiansborg den 20 marts 1767.

72
Så og for Niels Jespersen og Anna Andersdatter, i 3 led. Christiansborg den 20 marts 1767.

73
Jacob Mortensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jacob Mortensen og Mette Rasmusdatter, bønderfolk af Odder sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 27 marts 1767.

73b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Lars Madsen Dam, og Kirsten Pedersdatter Dam, som  sødskende børn. Christiansborg den 27 marts 1767.

74
Og for Mogens Brach af Årupgård ved Horsens, og Malene Cathrine Welleus, sødskende børn. Christiansborg den 27 marts 1767.

75
Samt gratis for Thomas Jensen, og Kirsten Olesdatter, sødskende børn. Christiansborg den 27 marts 1767.

76
Mads Jacobsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Jacobsen og Maren Michelsdatter, bønderfolk af Vind sogn udi Ribe stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 3 april 1767.

76b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Peter Meyer, og Deliane Dørup, hans afgangen hustrue, bemte Deliane Dørups sødskende barn. Christiansborg den 3 april 1767.

76c
Peder Povelsen og Karen Houlesdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 3 april 1767.

77
Så og for Hans Willumsen og Maria Thomasdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 3 april 1767.

78
Niels Sørensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen af Vrensted sogn, og Kirsten Pedersdatter af Børglum sogn udi Ålborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 10 april 1767.

78b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Oluf Pedersen, og Joanna Mogensdatter, udi 3 led beslægtede. Christiansborg den 10 april 1767.

79
Og for Niels Pedersen og Maren Pedersdatter, i 3 led. Christiansborg den 10 april 1767.

80
Samt gratis for Peder Pedersen og Dorothe Andersdatter, i 3 led. Christiansborg den 10 april 1767.

88
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Anders Nielsen og Anna Margretha Nielsdatter, som beslægtede i 2 led. Christiansborg den 14 april 1767.

94
Søren Hår, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Hår og Mette Nielsdatter Müller fra vor købstad Horsens, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 24 april 1757.

95
Ligesådanne bevillinger, samme dag udfærdigede for Arent Møller af Århus, og Karen Elisabeth Johansdatter Koph, som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg den 27 marts 1767.

96
Peder Jensen og hans sødskende barns enke, Dorothe Margaretha Andersdatter. Christiansborg den 27 marts 1767.

97
Så og gratis for Jens Jensen og Karen Madsdatter, i 3 led. Christiansborg den 27 marts 1767.

98
Og for  Niels Hendrichsen og Kirstine Frantzdatter, i 3 led. Christiansborg den 27 marts 1767.

107
Jens Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Hansen og Johanne Jensdatter, bønderfolk af Albæk sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans ved døden afgangne hustru, skal have været hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 4 maj 1767.

107b
Ligelydende bevillinger, er samme dag expederede for Peder Nielsen, og Maren Andersdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 4 maj 1767.

107c
Og for Rasmus Jensen, og Anna Jensdatter, hun og hans forrige hustrue udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 4 maj 1767.

108
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for lieutenant Hans Edvard Henrich Hof af Randers, og Chatarina Kop. Christiansborg den 4 maj 1767.

111
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling  for Molte Andersen og Maren Pedersdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg slot den 8 maj 1767.

112
Så og for Søren Sørensen, og hans afdøde hustrues næst sødskende barn, Maren Jensdatter. Christiansborg den 8 maj 1767.

119
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Arent Møller Guldsmed i Århus, og Elisabeth Johansdatter. Christiansborg den 16 maj 1767.

120
Ægteskabs bevilling, for Laurs Jensen og hans afgangne hustrues sødskende barn, Ingeborg Jacobsdatter. Christiansborg den 16 maj 1767.

121
Så og ditto gratis, for Hans Laursen og Mette Andersdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 16 maj 1767.

132
Peder Jensen Bonne, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen Bonne, og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Skejby udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 22 maj 1767.

132b
Ligesådan bevilling, samme dag expederet for Jacob Christensen og Karen Andersdatter, udi tredie led. Christiansborg den 22 maj 1767.

133
Så og for Lars Rasmussen af Århus stift, og hans sødskende barns enke Anna Sørensdatter. Christiansborg den 22 maj 1767.

144
Rasmus Pedersen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Pedersen af Kærby sogn, og Kirsten Eskildsdatter af Hoed sogn  udi Århus stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at hun, og hans forrige ved døden afgangne hustrue ,skal have været sødskende børn. Christiansborg den 29 maj 1767.

151
Mads Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Christensen og Dorthea Friderichsdatter, bønderfolk af Simersted sogn udi Halds amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 5 juni 1767.

151b
Ligesådanne bevillinger, samme dag expederet for kammerjunker Holger Reetz til Palsgård, og jomfrue Karen Rosenkrantz, som næst sødskende børn. Christiansborg den 5 juni 1767.

152
Villads Jensen og Anna Rasmusdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg den 5 juni 1767.

153
Gratis for Søren Rasmussen, og hans næst sødskende barns enke, Maren Rasmusdatter. Christiansborg den 5 juni 1767.

154
Og for Jens Rasmussen, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Kirstine Hansdatter. Christiansborg den 5 juni 1767.

155
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for byefoged Johan Peter Woydeman i Nykøbing på Morsø, og Elisabeth Andersdatter Glerup. Christiansborg den 5 juni 1767.

168
Rasmus Sørensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Sørensen af Bramstrup og Maren Larsdatter af Hallendrup, begge bønderfolk af Rud sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. 19 juni 1767

168b
Ligesådanne bevillinger er samme dag expederede for Lars Michelsen og Inger Nielsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg slot den 19 juni 1767.

169
Peder Bertelsen, og hans afg hustrues sødskende barn. Christiansborg den 19 juni 1767.

170
Og for Hans Olesen og Anna Larsdatter, som beslægtede i 2 led. Christiansborg den 19 juni 1767.

171
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Clemen Smith, skipper af Århus, og Hedevig Bruhn. Christiansborg den 19 juni 1767.

172
Jens Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen og Dorthe Larsdatter af Sennels sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 og 3die led beslægtede. Christiansborg slot den 22 juni 1767.

172b
Ligesådanne bevillinger, samme dag expederet for hr Hans Jensen Foss, capellan og succederende sognepræst til Hedensted og Dalby menigheder i Århus stift, og Karen Lauridsdatter Steenberg, udi andet led. Christiansborg den 22 juni 1767.

172c
Niels Mortensen, og Anne Marie Sørensdatter, i 3 led. Christiansborg den 22 juni 1767.

172d
Mads Sørensen og Maren Nielsdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 22 juni 1767.

173
Så og gratis for Jens Olesen og Inger Maria Hansdatter, sødskende børn. Christiansborg den 22 juni 1767.

181
Niels Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Kirsten Madsdatter af Grinderslev Closter sogn udi Viborg stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 2 juli 1767.

181b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Christen Jensen, og Dorthe Pedersdatter, hun og hans forrige hustrue, udi 2 led beslægtede. Christiansborg slot den 2 juli 1767.

182
Og gratis for Jens Pedersen og hans farbroders enke, Anna Maria Jensdatter. Christiansborg slot den 2 juli 1767.

183
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for birkedommer Christopher Friis ved Clausholm, og Maria Nielsdatter Nebbel. Christiansborg slot den 2 juli 1767.

193
Niels Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Else Jensdatter, bønderfolk af Torsted sogn i Ålborg stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg slot den 13 juli 1767.

193b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Jens Jensen Krag ,og Birthe Christensdatter i 2 og 3 led. Christiansborg slot den 13 juli 1767.

194
Så og for Anders Nielsen og Helvig Hansdatter, i 2 og 3 led. Christiansborg slot den 13 juli 1767.

199
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Christen Nielsen Odde, og hans næst sødskende barns enke, Christence Pedersdatter Broe. Christiansborg den 17 juli 1767.

200
Ditto for Hans Hansen, og Mette Michelsdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg den 17 juli 1767.

201
Så og gratis for Hans Hansen og Bodil Rasmusdatter, i 3 led. Christiansborg den 17 juli 1767.

201b
Og for Niels Christensen og hans sødskende barns enke, Johanne Nielsdatter. Christiansborg den 17 juli 1767.

207
Ligeledes samme, dag udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Andreas Håsum, sognepræst til Gjerrild og Hemmet sogne, og Mette Marie Møller. Christiansborg den 7 august 1767.

208
Ægteskabs bevilling for Christen Andersen Åstrup, og Gunder Larsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 7 august 1767.

209
Ditto for Thomas Nielsen, og hans afg hustrues sødskende barn, Sidsel Tøgersdatter. Christiansborg den 7 august 1767.

210
Ditto for Søren Christensen, og Kirsten Laursdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 7 august 1767.

211
Så og ditto gratis, for Niels Christensen og Karen Pedersdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 7 august 1767.

216
Frederik Otto Soldan ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Frederik Otto Soldan, og Maren Lauritzdatter af Skrydstrup sogn, under Ribe stift, bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3 led beslægtede. Christiansborg den 14 august 1767.

217
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Ludvig Hubschmann, og Kirstine Pedersdatter som sødskende børn. Christiansborg den 14 august 1767.

217b
Så og gratis for matros Rasmus Rasmussen, og hans sødskende barns enke, Kirsten Nielsdatter. Christiansborg den 14 august 1767.

218
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for købmand Niels Jensen Kjellerup af Århus, og Edel Marie Madsdatter Galthen. [Slægtskab ikke angivet]. Christiansborg den 14 august 1767.

219
Jacob Jensen af Ålborg stift, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jacob Jensen og Karen Olufsdatter fra Hirtzholmen, under Ålborg stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 21 august 1767.

219b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederet for Christen Jensen, og Maren Madsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 21 august 1767.

219c
Jens Jensen og Anne Jensdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 21 august 1767.

220
Lauritz Jensen og Johanna Christensdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 21 august 1767.

221
Jørgen Poulsen og Anna Pedersdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg den 21 august 1767.

222
Så og gratis for Gravers Thomsen, og hans næst sødskende barns enke, Maren Nielsdatter. Christiansborg den 21 august 1767.

228
Sogne degn Johannes Wellejus, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Johannes Wellejus, sognedegn for Grindsted og Hejnsvig menigheder i Ribe stift, og Dorothea Christina Hering, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 28 august 1767.

229
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling for Jens Jørgensen og Maren Nielsdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 28 august 1767.

237
Christen Andersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen og Lisbeth Pedersdatter, bønderfolk af Lønborg sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3 led beslægtede. Christiansborg den 4 september 1767.

238
Ligeledes samme dag, udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Christian Larsen og Anna Christiane Krogstrup, fra Frijsenborg grevskab. Christiansborg den 4 september 1767.

247
Ægteskabs bevilling, for Jens Madsen og Kirsten Lauritzdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg den 11 september 1767.

248
Jeppe Madsen og Anna Maria Sørensdatter, i 2 led. Christiansborg den 11 september 1767.

249
Så og for Christen Christensen og Ellen Jensdatter Bisgård, i 3 led. Christiansborg den 11 september 1767.

257
Ligeledes samme dag, udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Peter Wogdeman og Barbara Maria Thestrup, afgangne provst Vinthers efterleverske af Nykøbing på Mors. Christiansborg den 18 september 1767.

258
Ægteskabs bevilling, for Michel Mortensen og Mette Stisdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 18september 1767.

259
Så og ditto for Søren Christensen og Anna Mogensdatter, i 3 led. Christiansborg den 18 september 1767.

272
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Christen Sørensen og Mette Christensdatter, som beslægtede i 2 led. Christiansborg den 25 september 1767.

273
Ditto for Oluf Andersen, og Maren Mortensdatter, som til hans afg hustrue udi 2 og 3 haver været beslægtet. Christiansborg den 25 september 1767

273b
Så og for Michel Lunge Wolch, og Johanna Maria Mathiasdatter afg Christian Helliches efterleverske, i 3 led. Christiansborg den 25 september 1767.

277b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Hans Nielsen Orleov, og Catharina Maria Orleov, som sødskende børn. Christiansborg den 2 oktober 1767.

278
Så og for Jacob Hansen Abild, og Silla Lydiksdatter, i 3 led. Christiansborg den 2 oktober 1767.

283
Samme dag, er og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Ebbe Christensen Stausholm, og Maria Nicolaisdatter af Århus stift. Christiansborg den 9 oktober 1767.

283
Så og for major Jørgen Martinus Ring, og Anna Margarethe Sommer fra Ålborg stift. Christiansborg den 9 oktober 1767.

284
Bertel Jørgensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Bertel Jørgensen og Maren Lauritzdatter, bønderfolk af Vester Hjermitslev by udi Ålborg stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 9 oktober 1767.

284b
Ligesådanne bevillinger, er samme dag expederet for Michel Rasmussen Falcker, og enken Anna Pedersdatter, hand sødskende barn til hendes forrige mand. Christiansborg den 9 oktober 1767.

284c
Olde Henrichsen og Marit Braren hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 9 oktober 1767.

284d
Jens Jensen og Malene Larsdatter, i tredie led. Christiansborg den 9 oktober 1767.

285
Så og gratis, for Anders Andersen og Anna Hansdatter, i 3 led. Christiansborg den 9 oktober 1767.

292
Christen Petersen, ægteskab bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Petersen, sognepræst til Fole menigheder i Ribe stift, og Ana Martha Cathrine Høyer må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 16 oktober 1767.

292b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Poulsen Haugård, og Dorthe Pedersdatter Holm, i 2 led. Christiansborg den 16 oktober 1767.

293
Så og for købmand Peter Nicolai Thomesen Wellejus i Horsens, og Maren Pedersdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 16 oktober 1767.

298
Søren Larsen ægteskab bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Larsen og Karen Pedersdatter, bønderfolk af Sevel sogn udi Ribe stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 23 oktober 1767.

298b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Jens Andersen og Margaretha Sørensdatter, udi tredie led. Christiansborg den 23 oktober 1767.

298c
Niels Jensen og Else Christensdatter, sødskende børn. Christiansborg den 23 oktober 1767.

298d
Mads Hansen og Karen Nielsdatter, udi 3die led. Christiansborg den 23 oktober 1767.

299
Niels Andersen og Anna Kirstine Jensdatter, i 2 led. Christiansborg den 23 oktober 1767.

300
Så og gratis for Christen Knudsen, og hans afg hustrues næst sødskende barn, Maren Hansdatter. Christiansborg den 23 oktober 1767.

301
Og for Knud Thygesen og Kirsten Pedersdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 23 oktober 1767.

302
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Jens Pedersen Grønbech og Maren Olufsdatter af Århus. Christiansborg den 23 oktober 1767.

312
Samme dag er udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Jochum Telleman og Anna Margaretha Iversdatter af Colding. Christiansborg den 30 oktober 1767.

313
Lorentz Erfsteen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lorentz Erfsteen og Matil Jürgens, bønderfolk af St Laurentiie menighed på vort land Vesterlands Føhr, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 led beslægtede. Christiansborg den 30 oktober 1767.

313b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Jap Jappen, og Jng Wogens sammesteds, udi 2 og 3 led. Christiansborg den 30 oktober 1767.

313c
Peder Iversen og enken Ingeborg Ounildsdatter, hand og hendes forrige mand sødskende børn. Christiansborg den 30 oktober 1767.

314
Så og for Christen Jensen og Karen Pedersdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 30 oktober 1767.

316
Lars Jensen ægteskab bevilling.
Bevilger og tillader, at Lars Jensen og Birthe Sørensdatter, bønderfolk af Gunderup sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskendebørn. Christiansborg den 6 november 1767.

316b
Samme dag er ligesådan bevilling, expederet for Henrich Jensen, og Jeng Jensen, i 3 led beslægtede. Christiansborg den 6 november 1767.

317
Så og gratis for Ole Knuthen, og Kerrin Kettels, i 3 led. Christiansborg den 6 november 1767.

318
Niels Pedersen og enken Sidsel Mogensdatter, i 2 og 3 led. Christiansborg den 6 november 1767.

319
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Henrich Jørgensen og Regina Christiana Lerche af Ørslev Closter. Christiansborg den 6 november 1767.

333
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Laust Møller, birkeskriver ved Clausholms birk, og Karen Hassing. Christiansborg den 20 november 1767.

334
Så og ægteskabs bevilling gratis, for Søren Christensen Dahl og Johanne Jensdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 20 november 1767.

343
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling for Jørgen Mathiesen, og Birgitte Sørensdatter, som næst sødskende børn. Cancelliet den 27 november 1767.

350
Niels Jørgensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jørgensen af Jernved sogn og Maren Mortensdatter, af Farup i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 4 december 1767.

350b
Ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Peder Larsen, og Dorothea Larsdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 4 december 1767.

350c
Jens Sørensen og Karen Frandsdatter, hand og hendes forrige mand, sødskende børn. Christiansborg den 4 december 1767.

350d
Niels Jensen og Anne Laursdatter, hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 4 december 1767.

351
Peder Mortensen og Karen Michelsdatter, sødskende børn. Christiansborg den 4 december 1767.

352
Så og gratis for Hans Jacobsen og Maren Pedersdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 4 december 1767.

361
Jørgen Pedersen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Pedersen og Anne Christensdatter, bønderfolk af Voldum sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige, nu ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. Christiansborg den 11 december 1767.

367
Anders Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen af Skjellerup by, og Anne Nielsdatter af Hårup udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 18 december 1767.

367b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Christen Christensen, og Maren Pedersdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 18 december 1767.

368
Og for Niels Mortensen og Maren  Madsdatter, sødskende børn. Christiansborg den 18 december 1767.

376
Niels Hansen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillade, at Niels Hansen og Maren Baltzerdatter, bønderfolk fra Rømø, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 25 december 1767.

376b
Ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Jens Christensen Rasch og Kirsten Nielsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 25 december 1767.

377
Så og desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for rådmand Niels Christian Giørup i Viborg, og Anna Sophia Nielsdatter Høegh. Christiansborg den 25 december 1767.

Anno 1768 - Januarius:

1
Jens Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Sørensen af Ejsing sogn, og Maren Simonsdatter af Sahl sogn, bønderfolk af Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden beslægtede udi tredie led. Christiansborg den 1 januar 1768.

6
Morten Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Christensen og Margrethe Hansdatter, bønderfolk af Stavning sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden  udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 8 januar 1768.

7
Samme dag udfærdiget ditto, for Jens Jensen Laumand og Anne Nielsdatter, som beslægtede i 2 led. Christiansborg den 8 januar 1768.

15
Ægteskabs bevilling for Jacob Flor, og Thor Knudten af Vesterlands Føhr, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 15 januar 1768.

15b
Så og ditto for Bøh Jürgens og Tot Nahmens sammesteds, ligeså i 3 led. Christiansborg den 15 januar 1768.

Side 473 - 16
Peder Jacobsen, bevilling at må  indlade sig i ægteskab med Cathrine Marie Pedersdatter, uanset hun har været trolovet til hans afgangne  broder.
Bevilger og tillader, at Peder Jacobsen af Kalvslund sogn, der for os allerunderdanigst har andraget, at imellem ham og Cathrine Marie Pedersdatter af Hygum sogn, er indgået ægteskabs løfte, hvilket de agter med det første ved copulation at lade fuldbyrde, men at samme bliver dennem nægtet, formedelst hun den 20 februar udi næst afvigte år, har været trolovet til hans broder Hans Jacobsen, der blev syg den påfølgende 1 martii og døde den 5te næst efter. Thi haver vi efter bemelte ansøgning, samt den fra os elskelig doctor theologiæ hr Jørgen Karsten Bloch etc, derover indhentede erklæring, bevilget og tilladt, at hand sig med bemelte Cathrine Marie Pedersdatter i  ægteskab må indlade. Christiansborg den 15 januar 1768.

23
Morten Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Morten Andersen og Maren Nielsdatter, bønderfolk af Dronninglund sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand forhen skal have besvangret hendes næst sødskende barn, Anna Larsdatter. Christiansborg den 22 januar 1768.

23b
Ligelydende bevilling, blev samme sag expederet for Peder Michelsen og Maren Andersdatter, udi 3 led beslægtet. Christiansborg den 22 januar 1768.

23c
Lauritz Sørensen og Kirsten Lauritzdatter, hun og hans afgangne hustrue, udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 22 januar 1768.

24
Så og for Niels Nielsen og Øllegård Michelsdatter, som er udi 2 og 3 led beslægtet. Christiansborg den 22 januar 1768.

25
Jens Jensen ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Jens Jensen og Maren Christensdatter, bønderfolk af Elling sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskabs sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtet. Christiansborg den 22 januar 1768.

26
Hr Niels Galthen Biering vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Niels Galthen Biering adjungered og succederende sognepræst til Thyregod og Vester menigheder udi Ribe stift, og Gurial Catharine afg Niels Vinthers efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 22 januar 1768.

28
Niels Miltersen [Mittersen] ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Mittersen af Faster sogn, og Margrethe Madsdatter af Herning sogn i Ribe stift må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtet. Christiansborg den 29 januar 1768.

28b
Jens Christensen Hovgård og Anna Nielsdatter Lerche, udi andet og tredie led. Christiansborg den 29 januar 1768.

36
Samme dag, og udfærdiget ægteskabs bevilling for Lars Rasmussen og Mette Rasmusdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 12 februar 1768.

39
Hans Mortensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Mortensen enrouleret matros på eylandet Fanø under Ribe stift, og Maren Frantzdatter må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3 led beslægtede. Christiansborg den 19 februar 1768.

40
Lige bevillinger samme dag gratis udfærdiget for Niels Jensen og Anna Sørensdatter, i 2 og 3 led. Christiansborg den 19 februar 1768.

41
For Anders Nielsen og Anna Andersdatter, i 3 led. Christiansborg den 19 februar 1768.

42
Så og Peder Carstensen og Karen Nielsdatter, som til hans afgangne hustrue i 2 og 3 led har været beslægtet. Christiansborg den 19 februar 1768.

47
Niels Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Skanderup sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 26 februar 1768.

54
Stephen Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Stephen Pedersen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af Gårslev sogn i Coldinghus amt, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 4 marts 1768.

54b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederet for Anders Sørensen, og Birret Pedersdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 4 marts 1768.

55
Mads Pedersen og Anna Pedersdatter, sødskende børn. Christiansborg den 4 marts 1768.

56
Marcus Pedersen og Anna Jacobsdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 4 marts 1768.

57
Så og gratis for Andreas Jacobsen og Maren Madsdatter, i 3 led. Christiansborg den 4 marts 1768.

58

Mads Andersen og Margaretha Jensdatter, i 3 led. Christiansborg den 4 marts 1768.

59
Og for Morten Jensen og Dorthe Mathiasdatter, i 3 led. Christiansborg den 4 marts 1768.

65
Mogens Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mogens Sørensen og Johanne Christensdatter, bønderfolk af Calø amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 11 marts  1768.

65b
En ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Mads Olesen og Zidsel Jensdatter, udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 11 marts  1768.

66
Så og for Jens Nielsen og Maren Johansdatter, i 3 led. Christiansborg den 11 marts 1768.

67
For Jens Eskeldsen og hans afgangne hustrues sødskende barn, Anna Christensdatter. Christiansborg den 11 marts 1768.

68
Og for Ole Jensen og Maren Nielsdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 11 marts 1768.

79
Vielsebrev af uvedkommende præst, for capitain Christian Friderich von Bülow, og Barbara Høegh afgangne ritmester Thestrups efterleverske af Viborg. Christiansborg den 18 marts 1768.

80
Ægteskabs bevilling, for Jens Christensen How [Høw] og Anna Cathrina Villadsdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 18 marts 1768.

95

Ægteskabs bevilling, for Johannes Dines Carlsen, sognepræst til Vrendsted og Tise menigheder i Ålborg stift, og Else Bredal af Randers. Christiansborg den 22 marts 1768.

96
Så og ægteskabs bevilling gratis, for Knud Pedersen Hornshøy og Kirsten Pedersdatter Blesberg, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 22 marts 1768.

105
Christian Pedersen Buus, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christian Pedersen Buus, og Anna Cathrine Lundsgårds, fra Lergrav gård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 1 april 1768.

105b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Jens Jensen Sørvad, af Estruplund sogn, og Agathe Jensdatter af Holbæk sogn udi Århus stift. Christiansborg den 1 april 1768.

106
Så og desuden ægteskabs bevilling, for Christen Pedersen Buus, og Anna Cathrina Lundsgård, som sødskende børn. Christiansborg den 1 april 1768. Christiansborg den 1 april 1768.

107
Ditto for skoleholder Berndt Mortensen og Karen Rasmusdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 1 april 1768.

116
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for guldsmed Lauritz Tendrup af Randers, og Johanne Marie Bidsted. Christiansborg den 1 april 1768.

117
Hans Terchildsen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Terchildsen og Anna Maria Joensdatter, bønderfolk af Norup? Nørup? sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 8 april 1768.

117b
Ligesådanne bevillinger, samme dag expederet for Peter Clemmensen og Dorothea Claesdatter, sødskende børn. Christiansborg den 8 april 1768.

118
Anders Pedersen og Maren Christensdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg den 8 april 1768.

118b
Jørgen Rasmussen og Kirsten Pedersdatter, i 3 led. Christiansborg den 8 april 1768.

119
Så og gratis, for Thomas Gregersen og Bodil Andersdatter, i 2 og 3 led. Christiansborg den 8 april 1768.

120
Og for Niels Christensen og Ana Cathrina Jensdatter, i 2 led. Christiansborg den 8 april 1768.

127
Ligeledes samme dag udfærdiget ægteskabs bevilling, for Ole Hendrichsen og Kirsten Madsdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 15 aprilis 1768.

127b
Ditto for Jens Sørensen Hasle af Århus, og Maren Larsdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg den 15 april 1768.

128
Ditto gratis, for Niels Terchelsen og Karen Jørgensdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 15 april 1768.

140
Samme dag, er og udfærdiget, vielse brev af uvedkommende præst, for kiøbmand Jess Fæster af Århus og Catharina Magdalene Stabel. Christiansborg den 22 april 1768.

141
Så og ægteskabs bevilling gratis, for Jacob Jacobsen og hans afdøde hustrues barn, Maren Lauritzdatter. Christiansborg den 22 april 1768.

149
Så og ægteskabs bevilling, for Niels Andersen og Maren Nielsdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 22 april 1768.

157
Jens Terchelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Terkelsen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Tved sogn, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 6 maj 1768.

158
Ligeledes samme dag gratis, udfærdiget for Christen Poulsen og Anna Jacobsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 6 maj 1768.

161
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling for Jacob Jørgensen, og Mette Hansdatter som sødskende børn. Christiansborg den 13 maj 1768.

162
Så og ditto gratis, for Henrich Reimersen og enken Maren Michelsdatter, sødskende børn. Christiansborg den 13 maj 1768.

165
Anders Larsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Larsen og Maren Madsdatter, bønderfolk af Dronninglund sogn, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 20 maj 1768.

165b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Christen Ovesen, og Anna Nielsdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 20 maj 1768.

165c
Niels Nielsen Nørgård og Mette Hansdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 20 maj 1768.

165d
Hans Christensen og Anna Poulsdatter, hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 20 maj 1768.

165e
Niels Jensen og Anna Maria Olufsdatter, i andet led. Christiansborg den 20 maj 1768.

166
Og for Johan Lauritzen og Mette Christensdatter, i 3die led. Christiansborg den 20 maj 1768.

175

Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Christian Hannibal Holm, residerende capellan i Skive, og  Catarina Hedevig Bregensholm, afgangne  hr Jacobsens efterleverske. Christiansborg den 27 maj 1768.

176
Ægteskabs bevilling, for Iver Andersen og Mette Thomasdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 27 maj 1768.

177
Så og gratis, for Jep Poulsen og Dorthe Hansdatter, som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 27 maj 1768.

179
Lauritz Christensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lauritz Christensen og enken Anna Jensdatter, bønderfolk af Bjørnsholm sogn udi Viborg stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at hand, og fornævnte enkes, ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi andet led beslægtede. Christiansborg den 3 juni 1768.

179b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederede for Peder Pedersen, og Maren Pedersdatter, udi 3 led. Christiansborg den 3 juni 1768.

179c
Niels Pedersen og Anna Pedersdatter, udi 3 led. Christiansborg den 3 juni 1768.

179d
Peder Rasmussen og Maren Nielsdatter, udi 3 led. Christiansborg den 3 juni 1768.

180
Og gratis for Bertel Mortensen og hans afgangne hustrues næst sødskende barns enke, Anna Olufsdatter. Christiansborg den 3 juni 1768.

181
Samt desuden vielse brev af uvedkommende præst, for Simon Nielsen og Alhed Maria Lauritsdatter af Århus. Christiansborg den 3 juni 1768.

195
Ole Gylling ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Ole Gylling, borger og handelsmand i vor kiøbstad Århus, og Maria Møller, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 10 juni 1768.

195b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag  expederet for Peder Andersen, og Anna Pedersdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 10 juni 1768.

195c
Anders Hansen Vestergård og Ingeborg Mathiasdatter, hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 10 juni 1768.

196
Simon Jepsen, og hans afgangne hustrues sødskende barns enke, Maren Lauritzdatter. Christiansborg den 10 juni 1768.

197
Så og gratis, for Jens Christensen, og hans næst sødskende barns enke, Sidsel Christensdatter. Christiansborg den 10 juni 1768.

198
Og for Niels Espensen, og Anna Lydersdatter, i 3die led. Christiansborg den 10 juni 1768.

205
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Christian Larsen Hybertz, og Dorthea Cathrina  Brach. Christiansborg den 17 juni 1768.

206
Niels Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Rasmussen og Kirsten Nielsdatter, bønderfolk af Lyngby sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 17 juni 1768.

206b
Ligelydende bevillinger, blev samme dag expederet for Niels Pedersen, og Else Lauritzdatter, sødskende børn. Christiansborg den 17 juni 1768.

206c
Niels Jensen og Maren Thomasdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 17 juni 1768.

207
Så og gratis for Peder Pedersen og Johanne Erichsdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 17 juni 1768.

208
Og for Peder Christensen og Mette Jørgensdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 17 juni 1768.

213
Morten Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Morten Pedersen af Åle sogn i Århus stift og Maren Johansdatter af Hjortsvang sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være  hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 24 juni 1768

213b
Ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Jens Hans Christiansen og Maren Jensdatter, i 2det led. Christiansborg den 24 juni 1768

214
Så og gratis, for Peder Jensen og hans afgangne hustrues sødskende barn, Mette Maria Pedersdatter. Christiansborg den 24 juni 1768

215
Samt desuden vielsebrev af uvedkommende præst, for Peder Brendstrup, veier og måler i Århus, og Anna Maria Hornbech. Christiansborg den 24 juni 1768

219
Ligeledes samme dag, vielsebrev af uvedkommende præst, for Mads Pedersen Lillelund af Ribe stift, og Johanne Maria Kålund. Christiansborg den 1 juli 1768.

220
Så og ægteskabs bevilling gratis, for Jørgen Christensen Hellie, og Anna Andersdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. Christiansborg den 1 juli 1768.

226
Ligeledes samme dag, udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for under officer Peter Vilhelmsen og Maren Nielsdatter Tåning af Århus. Cancelliet den 8 juli 1768

227
Ægteskabs bevilling, for Jacob Andersen og Anna Pedersdatter, til hans afdøde mand, ham udi 2 og 3 led har været beslægtet. Cancelliet den 8 juli 1768

232
Peder Andersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Peder Andersen og Johanne Sørensdatter af Torsted sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg den 15 juli 1768.

233
Samme dag, og udfærdiget lejermåls kvittering for Niels Nielsen af Ribe stift. Cancelliet den 15 juli 1768

239
Hr Peder Vinther vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Vinther residerende capellan og hospitals præst i vor kiøbstad Vejle, samt sognepræst til Vinding menigheder, og Anna Hollings må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 22 juli 1768.

239b
Samme dag, er ligesådan bevilling bleven expederet, for Jens Rasmussen og Anna Jensdatter af Låsby sogn i Århus stift. Christiansborg den 22 juli 1768.

242
Hans Michelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Michelsen og Else Madsdatter, bønderfolk af Gangsted sogn, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 28 juli 1768.

242b
Ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Hans Olufsen og Kirsten Jensdatter, i 3die led. Christiansborg den

247
Samme dag, og udfærdiget ægteskabs bevilling for Peder Jespersen, og Anna Sørensdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 5 august 1768.

247b
Og for Hans Olesen og Giertrud Svendsdatter, som beslægtede i 2 led. Christiansborg den 5 august 1768.

254
Så og ægteskabs bevilling for Peder Jensen og Kirsten Jensdatter, som sødskende børn. Christiansborg den 12 august 1768.

259
Laurids Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Laurids Jørgensen og Anna Jensdatter, bønderfolk af Nebel sogn i Ribe stift, må udi ægte sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 og 3 led beslægtede. Christiansborg den 19 august 1768.

260
Samme dag, er og udfærdiget ditto for Therchel Sørensen, og Anna Nielsdatter som sødskende børn. Christiansborg den 19 august 1768.

266
Michel Svendsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Michel Svendsen og Karen Jensdatter, bønderfolk af Linde sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 2 september 1768.

267
Lige bevillinger samme dag gratis udfærdiget, for Laurits Christensen Staxtrup og Kirsten Olesdatter i 3die led. Christiansborg den 2 september 1768.

268
Og for Hans Lauritzen, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Mette Nielsdatter. Christiansborg den 2 september 1768.

274
Peder Lauritzen Håslund vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Lauritzen Håslund, og Johanne Bostrup for vor kiøbstad Ålborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 16 september 1768.

274b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederet for Christen Schårup Blach af København, og Johanne Vadum af Ålborg. Christiansborg den 16 september 1768.

274c
Og Jørgen Stauning, residerende capellan til Frue Kirke i Århus, og hospitalspræst sammesteds, og Anna Kirstine Kircheterp. Christiansborg den 16 september 1768.

275
Så og desuden ægteskabs bevilling, for Jens Hansen og Anna Hansdatter, som beslægtede i andet led. Christiansborg den 16 september 1768.

276
Ditto gratis, for Christen Olufsen og Kirsten Pedersdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 16 september 1768.

277
Og ditto for Jens Graversen, og hans næst sødskende barns enke, Johanne Sylvestersdatter. Christiansborg den 16 september 1768.

285
Jens Christensen Schousboe, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen Schousboe, og Maren Christina Hasselbach fra Clausholm udi Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc.  Christiansborg den 23 september 1768.

286
Samme dag, og udfærdiget ægteskabs bevilling for capitain lieutenant Bertel Hauch, og Anna Margaretha Hauch, som sødskende børn. Christiansborg den 23 september 1768.

287
Så og ditto for Isach Laujssor? og Marie Wontie af Fredericia, som beslægtede i 2 led. Christiansborg den 23 september 1768.

Side 634 - 296
Søren Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Hansen af Sønder Aldum i Stenderup sogn, og Mette Marie Jacobsdatter af Kleis i Rårup sogn, bønderfolk af Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3 led beslægtede. Christiansborg den 30 september 1768.

297
Samme dag, er og udfærdiget ditto for Peder Pedersen, og Dorthe Hansdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 30 september 1768.

298
Så og gratis, for Christian Larsen og Anna Sørensdatter i 3 led. Christiansborg den 30 september 1768.

299
Og for Christen Christensen og Maren Pedersdatter. Christiansborg den 30 september 1768.

Side 635 - 302
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Niels Thygesen Lund, residerende capellan af Viborg stift, og Magdalena Margaretha Hiersing. Christiansborg den 7 oktober 1768.

303
Christen Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen af Sønder Nissum, og Karen Lauritzdatter af Husby sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 7 oktober 1768.

304
Samme dag, er og udfærdiget ditto for Jep Madsen, og Maren Madsdatter, som næst sødskende børn. Christiansborg den 7 oktober 1768.

305
Ditto gratis for Jens Erichsen og Anne Kirstine Andersdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 7 oktober 1768.

306
Så og ditto for Peder Jensen og Karen Andersdatter, næst sødskende børn. Christiansborg den 7 oktober 1768.

307 side 626
Sidsel, afgangne Lauritz Bangs efterleverske uskiftet bo, og at skifte med samfrænder. Christiansborg den 7 oktober 1768.

308
Mathias Poulsen Secher, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Mathias Poulsen Secher af Udbyneder, og Adolphine Sophie Müller af Risum udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 14 oktober 1768.

313
Ægteskabs bevilling for Christen Nielsen Langerhus og hands sødskende barns enke Anna Sørensdatter. Christiansborg den 21 oktober 1768.

314
Ditto Poul Nielsen og hans sødskende barn Maren Pedersdatter. Christiansborg den 21 oktober 1768.

315
Så og gratis for Mads Nielsen og hans sødskende barns enke Margrete Povelsdatter. Christiansborg den 21 oktober 1768.

316
Og for Niels Christensen og Inger Hansdatter til hans afdøde mand? hustru? som i 2 og 3 led har været beslægtet. Christiansborg den 21 oktober 1768.

317
Og Christen Pedersen og Karen Pedersdatter som beslægtede i 3 led. Christiansborg den 21 oktober 1768.

324
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling for Lauritz Andersen og Anna Maria Terchildsdatter som sødskende børn. Cancelliet den 28 oktober 1768.

325
Og ditto for Poul Nielsen og Kirsten Nielsdatter som næst sødskende børn. Cancelliet den 28 oktober 1768.

326
Så og gratis for Christen Jørgensen og Anna Steffensdatter som beslægtede i 2 og 3 led. Cancelliet den 28 oktober 1768.

328
Michel Christensen Blach, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Michel Christensen Blach, borger og skipper i vor kiøbstad Århus, og Anna Maria Christensdatter Blach, må udi egetskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. Christiansborg den 4 november 1768.

328b
Samme dag er ligesådan bevilling bleven expederet for Diderich Børgesen, borger og guldsmed i Ålborg og Martha Mortensdatter Smit, som sødskende børn. Christiansborg den 4 november 1768.

329
Så og for  Niels Thomasen Hundkier og Ingeborg Povelsdatter, sødskende børn. Christiansborg den 4 november 1768.

330
For Jørgen Sørensen og Karen Jacobsdatter som beslegtede i 2 led. Christiansborg den 4 november 1768.

331
Samt for Niels Pedersen og Maren Jensdatter i 2 og 3 led. Christiansborg den 4 november 1768.

338
Hr Christen Thomasen Hee, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at hr Christen Thomasen Hee, sognepræst til Borup og Hald  i Århus stift og Birgitte Hansen må udi egetskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. Christiansborg den 11 november 1768.

338b
Ligesådan en bevilling blev samme dag expederet for Jens Nielsen og enken Anna Rasmusdatter hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 11 november 1768.

339
Så og gratis for Anders Jensen og Anna Jørgensdatter i 3 led. Christiansborg den 11 november 1768.

340
For Søren Christensen Fischer og Maren Pedersdatter i 3 led. Christiansborg den 11 november 1768.

341
Og for Volqvart Bohn og Pop Bohn i 3 led. Christiansborg den 11 november 1768.

346
Michel Pedersen ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader at Michel Pedersen og Johanne Sørensdatter, bønderfolk af Hundslund sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3 lige led beslægtede. Christiansborg den 18 november 1768.

347
Ligeledes gratis udfærdiget for Mogens Poulsen og Kirsten Andersdatter i 3 led. Christiansborg den 18 november 1768.

357
Christen Sørensen Grorsen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Christen Sørensen Grorsen og Mette Nielsdatter Hald, bønderfolk af Kousted sogn i Århus stift, må udi egetskab sammenkome, uanset at de sal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. Christiansborg den 25 november 1768.

357b
Ligesådan en bevilling samme dag expederet for  Peder Madsen Timmermann og Bodil Marcusdatter. Christiansborg den 25 november 1768.

366
Ægteskabs bevulling gratis for Jeppe Sørensen Buchberg og Maren Pedersdatter Buchberg som beslægtede i 3 led. Cancelliet den 9 december 1768.

370
Henrich Linde, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at Henrich Linde på Høegsgård og jomfru Marie Elisabeth Petersen må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kand formå etc. Christiansborg den 16 december 1768.

371
Ægteskabs bevilling for Thøger Reenberg Teilmann og jomfru Sohie Amalia von Gersdorph dom til hans afgangne hustrue udi 2 og 3 led har været beslægtet. Christiansborg 16 december 1768.

372
Ditto for Jens Sørensen og Kirsten Jensdatter som sødskende børn. Christiansborg 16 december 1768.

373
Så og ditto gratis for Urban Volqvortz og Marret Nichelsen og Nichelsen som beslægtede i 3 led. Christiansborg 16 december 1768.

381
Ægteskabs bevilling for Mogens Lauritzen og Mette Knudsdatter som næst sødskende børn. Christiansborg den 23 december 1768.

382
Så og gratis for Peder Nielsen Hald og Maren Lauritzdatter ligeledes næst sødskende børn. Christiansborg den 23 december 1768.

386
Søren Christensen Egens ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Søren Christensen Egens og Karen Christensdatter Egens, bønderfolk må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg den 30 december 1768.

Færdig med læsning og afskrift af film M 544330 jyske registre 1766 - 1768.


Begyndt læsning og afskrift af film M544331 jyske registre 1769 - 1771.

Anno 1769:

4
Anna Maria Kyhnhof, bevilling at må indlade sig i nyt ægteskab, uagtet overgangne skilsmissedom
C7mus G a v, at eftersom Anna Maria Kyhnhof, fra vor stabelstad Fredericia allerunderdanigst haver andraget, at i værende tid hendes mand Hans Jørgen Sørensen til vort hertugdømme Holsten var udcommanderet med det daværende 3die jyske cavaleri regiment, hvorudi han tjente som  rytter, og af ham var efterladt med deres sammenavlede 3de børn, udi kummerlige omstændigheder, har ladet sig forlede til at begå den forseelse, at lade sig besvangre af en fremmed mands person, desårsag hendes mand over hende har holdet skilsmissedom, men at hende nu af en anden er tilbuden ægteskab, hvor ved hun for sig og sine fattige børn kunne bekomme underholdning, og befries fra den dem ellers truende elendighed. Thi ville vi i anledning af fornævnte Anna Maria Kyhnhoffs der hos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den fra stiftbefalingsmanden og biskoppen over Ribe stift os elskelig Theodose Levetzau og hr Jørgen Karsten Bloch der over indhentede allerunderdanigste erklæring, hvor af fornemmes at hun siden hendes besvangrelse og påfulgte skilsmisse, har ført et stille og ustraffeligt levnet, allernådigst ville have bevilget og tilladt, at hun i nyt ægteskab sig må indlade, når det lovlig ske kan, og ellers ikke noget videre skulle hindre mod sådan forehavende ægteskab at stride. 6 januar 1769. Notat: Uaffordret og casseret ifølge cancelliet af 21?? 1788.

5
Andreas Fischer, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Andreas Fischer og Charlotte Amalia Hansen, af Allinggård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 6 januar 1769.

6
Christen Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Christen Christensen og Helle Rasmusdatter, bønderfolk af Vejlby i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige nu ved døden afgangne hustru, skal have været næst sødskende børn. 6 januar 1769.

7
Christen Hansen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Christen Hansen og enken Dorthe Sørensdatter, bønderfolk af Hjortlund sogn, udi Ribe stift., må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hans og hendes  forrige ved døden afgangne mand, skal have været hinanden udi 3 led beslægtede. 6 januar 1769.

8
En lige bevilling er samme dag gratis udfærdiget for Wøgen Nichelsen og hans afgangne hustrues sødskende barn, Os Bøhn. 6 januar 1769.

15
Ægteskabs bevilling gratis for Anders Nielsen og Maren Povelsdatter, som næst sødskende børn. 13 januar 1769.

18
Ægteskabs bevilling gratis for Lauritz Hansen, og Anna Ivarsdatter som beslægtede i 2 led. 20 januar 1769.

19
Ditto for Laurs Rasmussen og Anna Rodena Nielsdatter. 20 januar 1769.

25
Ægteskabs bevilling for Anders Sørensen, og Kirsten Jørgensdatter, som beslægtet i 3 led. 27 januar 1769.

26
Så og gratis for Christen Nielsen Ostad, og Inger Christensdatter i 2 og 3 led. 27 januar 1769.

29
Hr Andreas Høyer, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Andreas Høyer sognepræst for Vindum menighed i Viborg stift, og Birgitte Margrethe Hansen, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hjemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 3 februar 1769.

29b
Ligesådan en bevilling blev samme dag expederet for hr Jacob Holm, sognepræst for Højer og Jerlev menigheder udi Ribe stift, og Anna Schalastica Pagh. 3 februar 1769.

30
Desuden ægteskabs bevilling for Nielsen Jensen i Gaverslund, og Mette Nielsdatter som beslægtede i 3 led. 3 februar 1769.

31
Så og gratis for Niels Olufsen, og hans afgangne hustrues næst sødskende barn, Karen Sørensdatter. 3 februar 1769.

32
Rasmus Sørensen og Kirsten Michelsdatter i 3 led. 3 februar 1769.

33
Christen Thomesen og Tove Nielsdatter i 3 led. 3 februar 1769.

34
Matros Niels Pedersen og Ellen Mortensdatter i 2 og 3 led. 3 februar 1769.

35
Samt for Jes Mathiesen og Anna Mortensdatter i 2 led. 3 februar 1769.

35b
Og for Hans Mathiesen og Karen Mortensdatter i 2 led. 3 februar 1769.

41
Bodil Jensdatter, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, uagtet den over hende ergangne skilsmissedom.
C7mus G a v, at eftersom Bodil Jensdatter af Gram sogn udi Ribe stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun for ungefær 5 år siden, ved tamperretten skal være skilt fra hendes daværende fæstemand Nicolai Christensen, fordi hun efter trolovelsen har ladet sig besvangre af en anden, anholdende nu allerunderdanigst, at vi allernådigst ville tillade hende at træde udi andet ægteskab. Thi haver vi efter ansøgning, og indhentede erklæring fra os elskelig Theodose v Levetzau og doctor theologiæ hr Jørgen Karsten d  Bloch, bevilget og tilladt samme.  10 februar 1769.
Notat: Casseret.

42
Samme dag og udfærdiget ægteskabs bevilling for Jørgen Christensen, og  Sara Christensdatter som beslægtede i 3 led. 10 februar 1769.

52
Jens Nielsen bevilling på ægteskab i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jens Nielsen og Anna Jensdatter, bønderfolk fra Øsløs sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 24 februar 1769.

53
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget for Peder Iversen, og Johanne Hansdatter som sødskende børn. 24 februar 1769.

54
Friderich Pedersen, og Bodil Hansdatter, næst sødskende børn. 24 februar 1769. 24 februar 1769.

55
For Erich Pedersen, og Benedicta Charlotte Simonsdatter, som sødskende børn. 24 februar 1769.
Notat: Casseret.

60
Samme dag og udfærdiget opreisning for lejermål, og ægteskabs bevilling for Jens Sørensen og Anna Pedersdatter som sødskende børn. 3 marts 1769.

61

Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Friderich Boesen, sognepræst til Tøjstrup [og Nimtofte] menigheder i Århus stift, og Elisabeth Magdalene Overgård. 3 marts 1769.

61b
Og for hr Friderich Lyngbye, capellan pro persona udi Ebeltoft, og Charlotte Amalia Overgård. 3 marts 1769.

65
Johanne Maria Kreiberg, afg Hans Jensen Møllers efterleverske, bevilling at indlade sig i ægteskab før sørgeåret [er til ende].
Bevilger og tillader, at Johanne Maria Kreiberg, forrige degn til  Vester Hornum og annecterede menigheder udi Viborg stift, afg Hans Jensen Møllers efterleverske, må såfremt hun ikke befindes frugtsommelig efter bemelte hendes afgangne mand, sig udi nyt ægteskab indlade, uanset at sørgeåret efter hendes afgangne mands død, udi hvilket hun efter det 14 april 1752 allernådigst udgivne sørge reglement, udi enke stand skulle hensidde, ey endnu er forløbe. 10 marts 1769.

66
Samme dag og udfærdiget ægteskabs bevilling gratis, for Michael Madsen og Maren Pedersdatter, som beslægtede i 3 led. 10 marts 1769.

71
Vielse brev af uvedkommende præst for  Jens Meinche, farver i Vejle, og Johanne Sørensdatter Jessen. 17 marts 1769.

72
Ægteskabs bevilling gratis for Jens Bertelsen, og Anna Hansdatter som beslægtede i 3 led. 17 marts 1769.

72b
Så og for Jacob Hansen, og Maren Bertelsdatter i 3 led. 17 marts 1769.

79
Så og vielsebrev af uvedkomnende præst, for Just Friderich Wodschou af Ribe stift og Petra Catharine Bering. 25 marts 1769.

80
Ole Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Ole Jensen og Kirstine Hansdatter, bønderfolk af Smidstrup sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 25 marts 1769.

81
Ligeledes samme dag gratis, for Peder Hansen og Karen Jensdatter, som beslægtede i 3 led. 25 marts 1769.

82
Thomas Jensen, og hans afgangne hustrues næst sødskende barn, Anna Madsdatter. 25 marts 1769.

83
Jens Ovesen, og Karen Nielsdatter, som næst sødskende børn. 25 marts 1769.

84
Så og for Iver Pedersen, og Birgitte Hansdatter, næst sødskende børn. 25 marts 1769.

91
Ægteskabs bevilling for Søren Jørgensen Holm, og Kirsten Christensdatter, som beslægtede i 3 led. 31 marts 1769.

92
Ditto for Christen Andersen Vinter, og enken Maren Andersdatter i 3 led. 31 marts 1769.

94
Hr Herman Schov ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  hr Herman Schov, sognepræst for Nørre Nissum menighed udi Ribe stift, og Hedevig Margaretha Dauw fra vort land Bornholm, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.1 april 1769.

95
Samme dag er og udfærdiget ditto for Knud Hansen, og Maren Simonsdatter i 3 led. 1 april 1769.

96
Ditto for Niels Andersen, og Karen Christensdatter i 3 led. 1 april 1769.

97
Så og ditto gratis for Søren Rasmussen, og Birgitte Rasmusdatter, i 3 led. 1 april 1769.

108
Nicolai Jepsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Nicolai Jepsen og Anna Nielsdatter, bønderfolk af Nørre Vilstrup bye udi Coldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 14 april 1769.

108b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for  Ole Rasmussen og enken Else Lauritzdatter, uanset at han og hendes afgangne mand Ole Jensen, skal have været sødskende børn. 14 april 1769.

114
Christen Christensen Kortgård, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at Christen Christensen Kortgård, og Inger Christensdatter, bønderfolk af Hillerslev sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3 led beslægtede. 22 april 1769.

114b
Ligeledes bevillinger, blev samme dag expederet for Hans Jacobsen, og Inger Pedersdatter, som næst sødskende børn. 22 april 1769.

115
Hr Johannes Clausen residerende capellan til Nørre Sundby menighed i Ålborg stift, og Anna Sophie Brorson, næst sødskende børn. 22 april 1769.

116
Hans Andersen Lund, og Maren Christensdatter, i 2 og 3 led. 22 april 1769.

117
Så og gratis for Mogens Christensen, og Kirsten Nielsdatter i 3 led. 22 april 1769.

119
Søren Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Søren Hansen og Anna Cathrina Hansdatter, bønderfolk af Hansted sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 28 april 1769.

119b
Lige sådanne bevillinger blev samme dag expederede for Michel Thomsen, og Karen Knudsdatter, udi 3 led beslægtede. 28 april 1769.

119c
Hans Pedersen og Else Christensdatter, udi andet led. 28 april 1769.

120
Så og gratis for Søren Olufsen, og Bodil Jensdatter som sødskende børn. 28 april 1769.

129
Ægteskabs bevilling for Michel Andersen, og hans afgangne hustrues næst sødskende barn, Kirsten Nielsdatter. 5 maj 1769.

130

139
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for controlleur Michael Qvortrup ved Hadsund toldsted i Århus stift, og Anna Sophia Brasch. 12 maj 1769.

140
Erich Pedersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Erich Pedersen af Hornstrup sogn, og Charlotte Simonsdatter af Vinding  sogn under Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 12 maj 1769.

141
Samme dag og udfærdiget ditto for Jens Nielsen, og Kirsten Nielsdatter som sødskende børn. 12 maj 1769.

148
Ægteskabs bevilling for Michel Christensen, og Mette Christine Andersdatter som beslægtede i 2 og 3 led. 19 maj 1769.

149
Så og gratis for Niels Jørgensen, og Johanne Nielsdatter i 2 led. 19 maj 1769.

150
Og for Lars Nielsen, og Birthe Nielsdatter i 3 led. 19 maj 1769.

154
Jens Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Maren Rasmusdatter, bønderfolk af Dråby sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 26 maj 1769.

155
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget for  Peder Christensen, og Anna Jensdatter, næst sødskende børn. 26 maj 1769.

156
Og for Christen Sørensen, og Maren Jeppesdatter, næst sødskende børn. 26 maj 1769.

159
Niels Sørensen Ølgård, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen Ølgård, borger og handelsmand i vor købstad Varde, og Christiana Nyeland, af vor købstad Horsens, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 2 juni 1769. 2 juni 1769.

159b
Lige sådan en bevilling, blev samme dag expederet for Niels Kirketerp, borger og handelsmand i Hobro, og Clemmentine Marie Secher, fra Sødringholm. 2 juni 1769.

159c
Og for Søren Laursen Fussing af Århus stift, og Anna Maria Båstad, afg Hans Rasmussen Møllers efterleverske. 2 juni 1769.

160
Samt desuden ægteskabs bevilling for bemelte Niels Sørensen Ølgård, og hans afgangne hustrues sødskende barn Christiana Nyeland. 2 juni 1769.

161
Ditto for Jens Mortensen og Helvig Dorothea Nielsdatter som sødskende børn. 2 juni 1769.

162
Så og gratis for Mathias Jung Bøhn af Amrum, og Os Michelsen som beslægtede i 3 led. 2 juni 1769.

165
Christen Michelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Michelsen og Anna Maria Hendrichsdatter, bønderfolk af Haurum bye i Hornborg sogn og Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. 9 juni 1769.

165b
Peder Hansen, og Anna Kirstine Sørensdatter i 2 led beslægtede. 9 juni 1769.

166
Så og gratis for Knud Sørensen, og hans sødskende barns enke Kirsten Iversdatter. 9 juni 1769.

176
Ligeledes samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Peder Sørensen, og Kirsten Nielsdatter som beslægtede i 3 led. 16 juni 1769.

181
Poul Pedersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Poul Pedersen og Johanne Madsdatter, bønderfolk af Daugbjerg sogn i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun, og hans ved døden afgangne hustru, skal have været sødskende børn. 23 juni 1769.

195
Ægteskabs bevilling for Christen Albrethsen, og Maren Jeppesdatter, som næst sødskende børn. 30 juni 1769.

195b
Dines Knudsen Mommer, og Anna Cathrine Randrup af Randers, som sødskende børn. 30 juni 1769.

200
Knud Andersen. ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Knud Andersen og Anne Sørensdatter, bønderfolk af Brejning sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  7 juli 1769.

201
Ditto for Peder Pedersen, og Anne Lausdatter, næst sødskende børn. 7 juli 1769.

202
Ditto for Gunde Jørgensen, og Johanne Jensdatter, næst sødskende børn. 7 juli 1769.

206
Jens Pedersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen i Flade sogn og bye, og Else Tøgersdatter af  Solbjerg sogn i Ålborg stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn.  14 juli 1769.

206b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag expederet for Tøger Pedersen, og Maren Thomasdatter, næst sødskende børn. 14 juli 1769.

206c
Laurs Thomasen, og Anne Pedersdatter, næst sødskende børn. 14 juli 1769.

207
Niels Jensen, og Cathrina Maria Jensdatter, næst sødskende børn. 14 juli 1769.

208
Christians Friderich Diderichsen, og Frederiche Christensdatter, som beslægtede i 3 led. 14 juli 1769.

209
Så og gratis for  Jens Jensen Hove, og hans afg hustrues næst sødskende barn, Mette Jesdatter Gudsbech. 14 juli 1769.

210
Og for Lars Simonsen, og Else Christensdatter i 3 led. 14 juli 1769.

211
Lieutenant Friderich Christian Hirschfeldt, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Friderich Christian Hirschfeldt, vores premier lieutenant og auditeur, og jomfru Lucia Christina Hastrup, af vor købstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 14 juli 1769.

211b
En ligelydende bevilling, blev samme dag expederet for Mathias Mortensen, og Ingeborg Charlotte Beyer af Skanderborg. 14 juli 1769.

218
Peder Christophersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Christophersen af Venge sogn, og Johanne Christensdatter, af Dover sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans forrige og ved døden afgangne hustrue, skal have været sødskende børn. 21 juli 1769.

218b
Ligesådan en bevilling, blev samme dag expederet for Søren Rasmussen, og Mette Catharina Sørensdatter, som næst sødskende børn. 21 juli 1769.

 219
Så og gratis for Anders Jensen Jessel, og Mette Larsdatter, sødskende børn. 21 juli 1769.

224
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Christopher Antoni af Århus, og Anna Maria Bagge, afgangne Hans Munches efterleverske. 28 juli 1769.

225
Så og ægteskabs bevilling gratis, for Christen Jensen og hans afgangne hustrues sødskende barn, Kirsten Christensdatter. 28 juli 1769.

229
Sognepræst Clemen Kierulf Splid, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Clemen Kierulf Splid, sognepræst til Hammer og Horsens menigheder i Ålborg stift, og Maria Lauridsdatter Splid, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 4 august 1769.

230
Samme dag er og udfærdiget ditto for Jens Christensen, og Maren Lauritzdatter, næst sødskende børn. 4 august 1769.

231
Vielsebrev af uvedkommende præst for hr Henrich Mehl, sognepræst til Rødding og Krejbjerg i Viborg stift og Elisabeth Brasch. 4 august 1769.

235
Poul Christensen ægteskabs bevilling gratis.
C7timus G a v at wi efter herom allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Poul Christensen og enken Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Hørsted  sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand, og fornævnte enkes forrige, og ved døden afgangen mand Poul Christensen, skal have været sødskende børn. Dog etc. slutningen vide no 7. Christiansborg den 18 august 1769.

236
Ligeledes samme dag udfærdiget ditto for Laurs Laursen og Anna Maria Pedersdatter, som beslægtede i 2det led. 18 august 1769.

237
Så og ditto på stemplet papir for Hans Christensen og Bodil Jensdatter i 3 led. 18 august 1769.

248
Så og desuden ægteskabs bevilling for Christen Jensen Marsbierg og Maren Jensdatter Froberg, som beslægtede i 3 led. 25 august 1769.

249
Samt ditto gratis for Jens Pedersen og Maren Pedersdatter i 3 led. 25 august 1769.

251
Hr Frantz Olesen Bierre, bevilling at vies hiemme i huset af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at hr Frans Olesen Bierre, sognepræst til Vindinge menighed udi  vort land Fyn og Birgitte Sophie Friis af Astrup i Viborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 1 september 1769.

252
Samme dag og udfærdiget ægteskabs bevilling for Jacob Nielsen, og Anna Jacobsdatter, som beslægtede i 3 led. 1 september 1769.

255
Ligeledes samme dag udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst for hr Jens Halse Listo, sognepræst i Ørum, Vejrum og Viskum menigheder i Viborg stift og Dorthe Olufsen. 8 september 1769.

256
Ægteskabs bevilling for Anders Olesen Tørring, og hans næst sødskende barns enke Anna Jensdatter. 8 september 1769.

257
Så og gratis for  Christen Nielsen, og Maren Adsersdatter som næst sødskende børn. 8 september 1769.

258
Og for Anders Andersen, og Mette Madsdatter som beslægtede i 3 led. 8 september 1769.

260
Niels Mogensen Schibye, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at Niels Mogensen Schibye, borger og skipper, og Mariane Jensdatter Hårup af vor købstad Århus, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 8 september 1769.

261
Ægteskabs bevilling gratis for Thue Hansen og Mette Christensdatter, som beslægtede i 3 led. 8 september 1769.

267
Samme dag er udfærdiget ægteskabs bevilling for Søren Nielsen Flynder, og Mariana Pedersdatter Særkier som sødskende børn. 22 september 1769

268
Så og ditto for Peder Jensen, og Bodil Christensdatter som beslægtede i 3 led. 22 september 1769

268b
Samt for Jens Andersen, og Anna Mortensdatter i 3 led. 22 september 1769

280
Vielsebrev af uvedkommende præst for hr Christian Brønsted, og Johanna Christiane Hatting. 29 september 1769.

281
Så og ditto for Henrich From, forpagter på Grundet, og Christine Bonne. 29 september 1769.

282
Anders Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader at  Anders Rasmussen af Brendstrup, og Maren Sørensdatter af Låsby udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. 29 september 1769.

283
Samme dag er og udfærdiget ditto for Anders Madsen, og Anna Kirstine Knudsdatter som næst sødskende børn. 29 september 1769.

284
Så og gratis for Niels Knudsen, og Karen Hansdatter, næst sødskende børn. 29 september 1769.

291
Christen Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen og Kirsten Andersdatter, bønderfolk fra Nørbæk udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 6 oktober 1769.

291b
Ligesådan en bevilling blev samme dag expederet for Søren Andersen, og enken Giertrud Christensdatter, sødskende børn. 6 oktober 1769.

292
Og for Søren Thøgersen, og Maren Thomasdatter Overgård som beslægtede i 3 led. 6 oktober 1769.

293
Samt desuden leyermåls qvittering for Karen Olufsdatter af Århus stift. 6 oktober 1769.

301
Christen Nielsen Pelsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen Pelsen af Fårup sogn, og Inger Jensdatter af Sabro sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. 20 oktober 1769.

302
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Oluf Olufsen og Christence Christensdatter som sødskende børn. 20 oktober 1769.

303
Hans Jensen, og Maren Jespersdatter i 3 led. 20 oktober 1769.

304
For Niels Jensen Colle, og Anna Pedersdatter  i 2 led. 20 oktober 1769.

313
Hans Christensen, bevilling at må indlade sig i nyt ægteskab, endskiønt skiftet efter hans afgangne hustrue ei er sluttet.
Bevilger og tillader, at Hans Christensen af Kraunse i Riberhus amt, må da skiftet efter hans afgangne hustru ikke kan sluttes, formedelst en mellem ham og hans hosbonds Stabastian Vøldenke? værende proces, hvilken ey så snart kan ventes til endebragt, og at det til hans velfærds befordring, uangiængelig fornøden, at hand indlader sig i nyt ægteskab, da hans forældre ere gamle og svage og hand har 2 små børn, thi haver vi  efter ansøgningen, samt den fra os elskelig Theodose Levetzau derover indhentede erklæring, hvor af det fornemmes, at hverken hosbonden eller tilsyns værgerne haver noget derimod at erindre, allernådigst bevilget og tilladt samme. 27 oktober 1769.

314
Vielsebrev af uvedkommende præst for Thomas Tødslef, residerende capellan i Sæby, og Birgitte Catharine Andrup. 27 oktober 1769.

314b
Så og for Ivar Biørn, og Catharina Steenbech Wind af Ribe stift. 27 oktober 1769.

315
Niels Nielsen Bisgård, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen Bisgård, og Maren Jacobsdatter, bønderfolk af Gosmer sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.  27 oktober 1769.

315b
Lige sådanne bevillinger blev samme dag expederet for hr Ude Løvenhertz, sognepræst for Hersom, Klejtrup og Bjerregrav menigheder udi Viborg stift, og Else Utzon, afgangne hr Niels Sommers efterleverske udi andet led. 27 oktober 1769.

315c
Hans Christensen, og Maren Povelsdatter, hun og hans forrige hustrue, sødskende børn. 27 oktober 1769.

316
Så og gratis for Jens Laursen, og Agatha Pedersdatter, som sødskende børn. 27 oktober 1769.

321
Christen Nielsen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Nielsen og Margarathe Villadsdatter, bønderfolk fra Ågård i Borris sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2 led beslægtede. 3 november 1769.

322
Samme dag og udfærdiget begravelse brev for Axel Rosenkrantz Larsens afgangne hustrue, frue Anthonette Elisabeth Rosenørn imod 20 rdr betaling til sognets fattige. 3 november 1769.

330
Peder Jensen Stræde, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jensen Stræde og Inger Nielsdatter af Gammel Sogn på Holmsland udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3 led beslægtede. 10 november 1769.

330b
Ligesådan bevilling, blev samme dag gratis udfærdiget for bønderfolkene Peder Jensen, og Kirsten Nielsdatter, uanset at hun og hans afdøde hustrue, skal have været i 3 led beslægtede. 10 november 1769.

331
Og for Christen Pedersen, og Maren Nielsdatter som beslægtede i 2 led. 10 november 1769.

332
Samt på stemplet papir for Mads Andersen, og Anna Pedersdatter i 2 led. 10 november 1769.

332b
Og for Michel Christensen, og Maren Jensdatter i 2 og 3 led. 10 november 1769.

333
Så og desuden opreysning for leyermål, og bevilling på ægteskab, for Rasmus Nielsen og Maren Larsdatter i 3 led. 10 november 1769.

338
Samme dag, er og udfærdiget ægteskabs bevilling for Søren Simonsen, og Kirsten Pedersdatter, som næst sødskende børn. 17 november 1769.

344
Christopher Routved, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christopher Routved fra Schousgård i Århus stift, og Else Johanne Seidelin, afgangne Niels Vindes efterleverske fra Odden i Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 24 november 1769.

345
Ligeledes samme dag udfærdiget ægteskabs bevilling for ditto, ditto som sødskende børn. 24 november 1769.

346
Så og gratis for Jens Sørensen Strøm, og Maren Jensdatter Høgh, med næst sødskende barn som tilforn har begået leyermål. 24 november 1769.

347
Niels Andersen, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Maren Jørgensdatter. 24 november 1769.

348
Så og for Christen Olsen, og Margrethe Sørensdatter som beslægtede i 3 led. 24 november 1769.

353
Vielse brev af uvedkommende præst for major Ove Bernhard von der Lüttischau fra Haraldskær, og Margaretha Kås afg major Bülovs enke frue. 1 december 1769.

354
Ægteskabs bevilling gratis for Søren Olufsen, og Kirsten Sørensdatter som beslægtede i 3 led. 1 december 1769.

355
Ditto for Niels Thomesen, og Maren Olesdatter i 2 og 3 led. 1 december 1769.

356
Så og ditto for Peder Jensen, og Anna Jensdatter i 3 led. 1 december 1769.

364
Samme dag er og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for under officer Johan Christoph Weisenborn, og Catharina Maria Bolund. 8 december 1769.

365
Ægteskabs bevilling gratis, for Knud Tychir, og Ellen Harchen som beslægtede i 3 led. 8 december 1769.

373
Ægteskabs bevilling for Jes Pedersen, og Karen Jensdatter, som beslægtede i 3 led. 15 december 1769.

374
Ditto for Niels Andersen Lang, og Inger Christensdatter, som sødskende børn. 15 december 1769.

380
Ægteskabs bevilling for Michel Sørensen, og Mette Hansdatter som beslægtede i 3 led. 22 december 1769.

380b
Søren Pedersen, og Karen Jensdatter i 2 og 3 led. 22 december 1769.

381
For Jens Jensen, og hans sødskende barns enke, Mette Pedersdatter. 22 december 1769.

388
Anne Kirstine Pedersdatter, bevilling at det barn hun er frugtsommelig med, må døbes som et ægte barn.

C7mus G a v, at eftersom Anne Kirstine Pedersen af vor købstad Colding i Ribe stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at hun var lovet ægteskab med en corporal ved vores jyske dragoner regiment, navnlig Ernst August Klessen og ved ham er bleven frugtsommelig, i tanke at han måtte ægte hende, men at sådant er bleven ham nægtet. Thi haver vi, efter hendes allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, allernådigst bevilget og tilladet, at det barn hvormed hun er frugtsommelig må, når det er født levende, døbes som et ægte barn. Christiansborg den 29 december 1769.
[Findes også under jyske register blandede - forskellige bevillinger].

389
Vielsebrev af uvedkommende præst for Mathias Poulsen Secher, og Adolphia Sophia Müller af Dronningborg amt. 29 december 1769.

390
Ditto for Christen Jensen, og Johanne Nielsdatter af Ribe stift. 29 december 1769.

391
Ægteskabs bevilling gratis, for Jep Nielsen og Johanne Sørensdatter, som næst sødskende børn. 29 december 1769.

Anno 1770 - januarius:

2
Samme dag er og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for lieutenant Christian Friis ved det sjællandske dragon regiment, og jomfrue Poulina Dorothea Poulsen. 5 januar 1770.

3
Ægteskabs bevilling  for Jens Sørensen, og Maren Laursdatter som sødskende børn. 5 januar 1770.

4
Så og gratis for Jens Jensen, og Mette Jensdatter, som sødskende børn. 5 januar 1770.

10
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Christian Kallager fra Meilgård, og Eleonora Kirstine Lange. 12 januar 1770.

11
Så og ægteskabs bevilling gratis, for Søren Mortensen, og Maren Mortensdatter, som sødskende børn. 12 januar 1770.

15
Ægteskabs bevilling gratis, for Kettel Røden og hans mor moders broderdatter, Matie Johannen. 19 januar 1770.

19
Samme dag og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Diderich Edvartsen Galtrup af Thisted, og Maren Nielsdatter Kortbech. 26 januar 1770.

20
Så og ægteskabs bevilling, for Jens Nielsen, og Maren Nielsdatter som beslægtede i 3 lige led. 26 januar 1770.

20b
Og for Niels Jensen, og Margaretha Michelsdatter i 3 led. 26 januar 1770.

28
Birgitte Johansdatter, bevilling at må indlade sig i nyt ægteskab, uagtet ergangne skilsmisse dom.

C7mus G a v, at eftersom Birgitta Johansdatter fra Hjortsvang i Århus stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at efter at hun var kommen i ægteskab med en bonde mand, navnlig Hans Jensen, skal hand strax efter deres bryllup, have begyndt med et så uordentlig levnet ved svermen og byrejser, samt i christelige forhold mod hende, at hand omsider har måttet fravige deres i fæste havde avlsgård, og hun begive sig ud at tiene, hvor efter at hand er bort reyst af landet. Men som hun imedens hand var fraværende, og hun har måttet opholde sig i tieneste blandt fremmede, skal have ladet sig besvangre og avlet et barn uden for deres ægteskab, skal hand udi året 1766 have ladet erhverve skilsmisse dom, hvorved deres ægteskab er bleven ophævet, og ham tilladt at indtræde i andet ægteskab. Da ville vi efter ansøgningen, samt den fra os elskelige hr Peder Rosenørn, ridder etc og doctor theologie Povel Mathias Bildsøe, biskop over Århus stift, deres erklæring,  bevilget og tilladt, at hun sig i andet ægteskab må begive. Dog må hun ey gifte sig, eller blive boende udi det sogn eller by, hvor hendes forrige mand er boende, ey heller indlade sig i ægteskab med den person, som hun har begået leyermål med. 2 februar 1770.

29
Samme dag er, og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst for tolder Knud Ravn Guldberg i Grenå, og Karen Kopmand. 2 februar 1770.

30
Ægteskabs bevilling for Peder Rasmussen, og Johanne Jensdatter som sødskende børn. 2 februar 1770.

31
Så og ditto for Peder Jensen, og Anna Kirstine som beslægtede i 3 led. 2 februar 1770.

34
Jacob Dupont, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jacob Dupont og Cathrine Honore, afg Diomarets efterleverske af vor stabelstad Fredericia, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes forhen afdøde mand, skal have været sødskende børn. 9 februar 1770.

35
Samme dag og udfærdiget ditto for Christen Rasmussen Svodil, og Appelone Rasmusdatter som beslægtede i 3 led. 9 februar 1770.

36
Ditto for Peder Pedersen Lund, og Maren Nielsdatter Lund i 2 led. 9 februar 1770.

37
Ditto gratis for Rasmus Jensen og hans afgangne hustrues sødskende barns datter, Kirsten Rasmusdatter. 9 februar 1770.

41
Søren Sørensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Sørensen af Firgårde, og Maren Christensdatter afgangen Anders Rasmussens efterleverske af Emborg i Ry sogn udi Århus stift, begge bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hand og hendes forrige afg mand, skal have været næst sødskende børn. 16 februar 1770.

42
Ditto for Christen Jensen, og Johanne Christensdatter, sødskende børn. 16 februar 1770.

43
Ditto for Oluf Bohn, og Thor Jurgens som beslægtede i 3 led. 16 februar 1770.

44
Ditto for Niels Olesen, og Mariane Michelsdatter i 2 og 3 led. 16 februar 1770.

50
Ægteskabs bevilling for Jens Jensen, og Maren Sørensdatter, som næst sødskende børn. 23 februar 1770.

50b
Og for Peder Larsen, og Maren Christensdatter, sødskende børn. 23 februar 1770.

51
Samt gratis for Peder Lauritzen, og enken Karen Jensdatter, sødskende børn. 23 februar 1770.

62
Så og vielsebrev af uvedkommende præst, for Anders Larsen Triborg og Else Olufsdatter, afgangne Claus Torbryggers efterleverske af Colding. 2 marts 1770.

63
Niels Christensen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen, og Anna Sørensdatter, bønderfolk af Mariager sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. 2 marts 1770.

64
Ligeledes samme dag gratis udfærdiget for Rasmus Nielsen Bang, og den af ham besvangrede næst sødskende barn, Johanne Olufsdatter. 2 marts 1770.

65
For Peder Sørensen, og Karen Sørensdatter, som næst sødskende børn. 2 marts 1770.

66
Og for Peder Jensen, og Johanne Jensdatter, som beslægtede i 3 led. 2 marts 1770.

70
Christen Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Jensen af Vestrup, og Maren Jensdatter af Spentrup, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 9 marts 1770.

81
Ægteskabs bevilling for Friderich Hansen, og hans sødskende barns enke, Kirsten Pedersdatter. 16 marts 1770.

82
Så og gratis for Søren Jensen, og Kirsten Hansdatter som belægtede i 2 og 3 led. 16 marts 1770.

82b
Og for Hans Simonsen, og Maren Madsdatter i 3 led. 16 marts 1770.

91
Ægteskabs bevilling gratis, for Peder Nielsen, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Maren Nielsdatter. 23 marts 1770

92
Ditto for Thomas Sønnichsen, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Mette Jepsdatter. 23 marts 1770

105
Ægteskabs bevilling for Christen Hansen, og Anna Pedersdatter, som sødskende børn. 6 april 1770.

111
Samme dag og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Poul Hansen og Karen Christensdatter, som næst sødskende børn. 14 april 1770.

112
Ditto for Jens Poulsen, og Bodil Nielsdatter, næst sødskende børn. 14 april 1770.

113
Ditto for Søren Michelsen, og Maren Jensdatter, næst sødskende børn. 14 april 1770.

113b
Og for Søren Andersen, og enken Ellen Christensdatter, sødskende børn. 14 april 1770.

114
Så og gratis ditto, for Hans Christensen, og Kirsten Jensdatter, næst sødskende børn. 14 april 1770.

123
Samme dag er og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Christian Bloch, sognepræst til Ørum og Daugård i Århus stift, og Elenora Lang. 20 april 1770.

130
Terchild Jørgensen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Tercel Jørgensen, borger og skipper udi vor købstad Århus, og Kirsten Nielsdatter af Frijsenborg udi Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 27 april 1770.

131
Ligeledes samme dag udfærdiget ægteskabs bevilling, for Truels Andersen, og enken Catharina Lauritzdatter, som beslægtede  i 3 led. 27 april 1770.

132
Ditto gratis, for Jens Nielsen, og Stine Jensdatter i 2 og 3 led. 27 april 1770.

133
Ditto for Jørgen Davidsen, og Anna Kirstina Christensdatter i 2 og 3 led. 27 april 1770.

139
Ægteskabs bevilling for Knud Larsen, og Anna Nielsdatter som beslægtede i 2 led. 4 maj 1770.

140
Ditto gratis for Peder Nielsen Vestergård, og Mette Michelsdatter i 2 led. 4 maj 1770.

148
Søren Voldbye vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Søren Voldbye fra Pøt Mølle, på grevskabet Frisenborg, og Anna Catrine Dreyer, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 12 maj 1770.

152
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Anders Hvas, og Karen Lundsgård af Ribe stift. 18 maj 1770.

153
Ægteskabs bevilling gratis, for Hans Frantzen og Zidsel Pedersdatter, som næst sødskende børn. 18 maj 1770.

160
Peder Christensen, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Christensen og Bodil Cathrina Larsdatter fra Mårup sogn, udi Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 25 maj 1770.

161
Ægteskabs bevilling for Peder Christensen og hans afdøde hustrues sødskende barn Bodil Cathrina Larsdatter. 25 maj 1770.

162
Så og ditto gratis, for Niels Christensen, og Anna Nielsdatter, som næst sødskende børn. 25 maj 1770.

175
Samme dag er og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for kiøbmand Hans Stauning af Ringkøbing, og Kirstine Borch.
8 juni 1770.

176
Ægteskabs bevilling for Søren Christensen, og hans sødskende barn, Kirsten Rasmusdatter. 8 juni 1770.

177
Ditto gratis for Christen Pedersen, og Margrethe Pedersdatter, som beslægtede i 3 led. 8 juni 1770.

183
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Nicolai Peter Leth, sognepræst til Snejbjerg og Tjørring sogne i Ribe stift, og Christina Margrethe Schou som sødskende børn. 15 juni 1770.

184
Ditto gratis for Hans Hansen, og Karen Hansdatter, som beslægtede i 3 led. 15 juni 1770.

185
Ditto for Hans Jespersen, og Maren Hansdatter i 3 led. 15 juni 1770.

186
Så og for Christen Nielsen, og hans afdøde hustrues næst sødskende barn Kirsten Rasmusdatter. 15 juni 1770.

190
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Thomas Thomasen sognepræst til Bording sogn i Ribe stift, og Catharina Elisabeth Listo. 22 juni 1770.

191
Ægteskabs bevilling for Christian Friderich Levetzau, capitain ved det slesviske dragon regiment, og jomfrue Lucia Hedevig Brochdorff, som næst sødskende børn. 22 juni 1770.

192
Så og ditto for Mads Christensen, og Anna Jensdatter som beslægtede i 2 og 3 led. 22 juni 1770.

200
Søren Jensen Tønning, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Jensen Tønning af Vissing sogn, og Anna Lauritzdatter af Yding sogn, udi Århus stift, bønderfolk, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. 29 juni 1770.

205
Niels Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Jensen og Karen Rasmusdatter, bønderfolk af Bjerre sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 6 juli 1770.

205b
Ligesådan en bevilling blev samme dag udfærdiget, for Hans Jacobsen og Maren Pedersdatter, som sødskende børn. 6 juli 1770.

206
Og for Søren Bachensen, og Johanne Pedersdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 6 juli 1770.

207
Samt gratis for Mads Jensen, og Johanne Christensdatter i 3 led. 6 juli 1770.

028
For Rasmus Pedersen, og Anna Jensdatter i 3 led. 6 juli 1770.

209
Og for Maltha Laursen, og Karen Nielsdatter i 2 og 3 led. 6 juli 1770.

217 - side 342
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Søren Michelsen af Århus, og Anna Sophie Hansdatter. 13 juli 1770.

218
Ægteskabs bevilling gratis, for Niels Andersen, og Else Jespersdatter, som næst sødskende børn. 13 juli 1770.

219
Så og ditto for Jens Christensen Hillerup, og enken Anna Christensdatter, som sødskende børn. 13 juli 1770.

222
Samme dag og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Niels Jonsen og Kirstine Rasmusdatter af Ålborg. 20 juli 1770.

223
Ægteskabs bevilling for Jørgen Michelsen, og enken Bodil Nielsdatter til, hvis afdøde mand hand i 2 og 3 var beslægtet. 20 juli 1770.

223b
Ditto for Niels Jensen, og Maren Pedersdatter, som næst sødskende børn, og hun desuden sødskende barn til hans afgangne hustrue. 20 juli 1770.

224
Så og gratis, for Christen Nielsen, og Anna Christensdatter, som beslægtede i 3 led. 20 juli 1770.

233
Samme dag og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Christen Fohrsom, sognepræst til Øster Lindet menighed, og Ellen Sophie Thim. 27 juli 1770.

234
Lars Knudsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Lars Knudsen af Voldsted sogn, og Ellen Nielsdatter af Skørping sogn udi Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 27 juli 1770.

235
Samme dag og udfærdiget ditto, for Christen Christensen og Karen Sørensdatter, som sødskende børn. 27 juli 1770.

236
Så og gratis for Søren Pedersen Rødkier, og Kirsten Sørensdatter som beslægtede i 2 og 3 led. 27 juli 1770.

239
Niels Christensen Sand og Johanne Mortensdatter, bevilling at den imellem dem skete trolovelse må være ophævet.

C7mus G a v, at eftersom Niels Christensen Sand af Stauning sogn, og Johanne Mortensdatter af Holmsland sogn, udi Ribe stift, udi vort land Nørre Jylland, for os allerunderdanigst haver andraget, at de ved St Hans dags tiider udi afvigte år ere blevne trolovede, men at de siden har befunden, at de til hverandre ikke finder nogen oprigtig ægte kiærlighed, ligesom og hun, som skal være svag og skrøbelig, skal have ladet sig dertil overtale, og næsten tvinge af sin fader, desårsag de strax derefter have skildt sig fra hverandre. Så have vi, efter deres allerunderdanigst giorte ansøgning og begierening, samt den fra os elskelige Theodose Levetzau etc, og doctor theoligie hr Jørgen Carstens Bloch derover indhentede erklæring, allernådigst bevilget og tilladet, så og hermed bevilge og tillade, at den imellem bemeldte Niels Christensen Sand, og Johanne Mortensdatter skeede trolovelse, må være ophævet og dennem igien tilladt, hver for sig, at indlade sig i andet ægteskab, når ellers intet andet befindes, som deres ægteskab lovligen kunde forhindre. Forbydendes etc, Aschberg den 30 juli 1770.

241
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Johan Risom, sognepræst for Grenå og Cicilia Gerhc?. 3 august 1770.

242
Ægteskabs bevilling, for Søren Knudsen og Maren Bachensdatter, som beslægtede i 2 led. 3 august 1770.

243
Så og ditto for Mogens Michelsen, og Maren Frantzdatter i 3 led. 3 august 1770.

246
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Thomas Sørensen, og Anna Christensdatter som beslægtede i 2 led. 10 august 1770.

247
Så og ditto gratis, for Anders Andersen, og enken Maren Sørensdatter i 3 led. 10 august 1770.

264
Vielsebrev af uvedkommende præst, for hr Hans Bruun, sognepræst til Ulsted i Ålborg stift, og Fridericha Christiana Hald. 24 august 1770.

268
Jacob Nielsen Hasselbach, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jacob Nielsen Hasselbach, og Mette Cathrine Froelund på Aunsbjerg ved vor købstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 31 august 1770.

269
Ægteskabs bevilling, for Hans Petersen, og Maren Nielsdatter som beslægtede i 3 led. 31 august 1770.

274
Knud Christian Riisbech, hospitals forstander i Randers, bevilling at må indlade sig i ægteskab, imod at erlægge til Hospitalet 50 rdr.
Bevilger og tillader, at endskiønt det ved vores allernådigste lovs 2 bogs 19 cap 1 art er anordnet, at hospitals forstandere skal være ugifte, og deres efterladenskab, når de ved døden afgår, at skal tilfalde Hospitalet og de fattige, vi desuagtet allernådigst ville tillade hannem, at indlade sig i ægteskab, samt at hans efterladenskab ved hans dødelige afgang, måtte tilfalde hans arvinger etc. 31 august 1770.

279
Vielsebrev af uvedkommende præst, for Hans Adam Scochman, og Inger Møller af Randers. 7 september 1770.

280
Ægteskabs bevilling gratis, for Jens Christensen, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Anna Jensdatter. 7 september 1770.

288
Ægteskabs bevilling, for hr Johan Nicolai Vinding, personel capellan til Vestervig og Agger, og Sophia Magdalena Falch, som beslægtede i 3 led. 14 september 1770.

298
Mads Thøgersen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Mads Thøgersen og Kirsten Mortensdatter, bønderfolk af Kalvslund sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 28 september 1770.

299
Ditto for Lauritz Jensen, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Kirsten Jensdatter. 28 september 1770.

305
Samme dag og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Morten Lund af Randers, og Anna Maria Håsum. 5 oktober 1770.

306
Så og ægteskabs bevilling for hr Jochum Johansen Jegens, præst for tugthuset i Viborg, og Anne Leene Jegens, afg hr Hensemans, som sødskende børn. 5 oktober 1770.

306b
Og for Boye Sørensen, og Karen Jørgensdatter, som beslægtede i 3 led. 5 oktober 1770.

310
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Jensen, og Margaretha Pedersdatter, som næst sødskende børn. 12 oktober 1770.

322
Ægteskabs bevilling gratis, for Anders Enevoldsen, og Dorothea Andersdatter. 19 oktober 1770.
Notat casseret.

328
Ægteskabs bevilling gratis, for Jørgen Nielsen, og Else Sørensdatter, som beslægtede i 3 led. 19 oktober 1770.

329
Så og ditto for Christian Bundesen, og Karen Jensdatter i 3 led. 19 oktober 1770.
Notat: Casseret.

336
Jacob Jensen. ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jacob Jensen og Maren Svendsdatter, bønderfolk af Alstrup sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn.  2 november 1770.

336b
Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Anders Andersen, og Kirsten Sørensdatter, næst sødskende barn. 2 november 1770.

337
Og Abraham Demaretz af Fredericia, og hans sødskende barn Susanne, afgangne Jacob Duponts efterleverske. 2 november 1770.

338
Samt gratis for Christen Hansen, og Else Bertelsdatter som beslægtede i 3 led. 2 november 1770.

339
Og Michel Olsen, og Karen Christensdatter i 2 og 3 led. 2 november 1770.

340
Jens Jørgensen, og Ingeborg Pedersdatter i 3 led. 2 november 1770.

341
For Rasmus Hansen, og hans afgangne hustrues næst sødskende barn, Maren Iversdatter. 2 november 1770.

341b
Og for Peder Pedersen, og Kirsten Larsdatter som beslægtede i 3 led. 2 november 1770.

343
Vielsebrev af uvedkommende præst for kammer junker Povl Rosenørn Gersdorff, ritmester ved det jyske curasser regiment, og jomfru Georgine Vilhelmina Pogvell?. 2 november 1770.

350
Ægteskabs bevilling for Jens Christensen Koch, og Anna Kirstine Pedersdatter, som sødskende børn. 9 november 1770.

351
Så og gratis for Michel Jensen, og Bodil Sørensdatter Tundbye, som beslægtede i 3 led. 9 november 1770.

352
Og for Christen Nielsen, og Maren Cathrina Jensdatter i 2 og 3 led. 9 november 1770.

361
Ægteskabs bevilling for Niels Nielsen, og Johanne Lauritzdatter, som beslægtede i 2 led. 16 november 1770.

361b
Christen Vistisen, og Else Pedersdatter i 2 led. 16 november 1770.

362
Hans Sørensen, og hans moders sødskende barn, Sidsel Michelsdatter. 16 november 1770.

363
Så og for Ole Sørensen Diget, og Kirstine Margaretha Pedersdatter Kåbermarch, i 3 led. 16 november 1770.

367
Ægteskabs bevilling, for Peder Nielsen, og Kirsten Nielsdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 23 november 1770.

368

372
Samme dag er og udfærdiget ægteskabs bevilling, for Niels Christensen, og Ellads Hansdatter som næst sødskende børn. 30 november 1770.

373
Så og ditto for Thomas Pedersen Sixhøy, og enken Maren Jensdatter, som beslægtede i 2 og 3 led. 30 november 1770.

382
Anders Thuesen Hegelund, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Thuesen Hegelund, borger og handelsmand i vor købstad Ålborg, og Anne Lauritzdatter Holm, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 7 december 1770.

383
Ligeledes samme dag udfærdiget, for Christians Bundesen, og Karen Jensdatter, som beslægtede i 3 led. 7 december 1770.

390
Samme dag er og udfærdiget vielsebrev af uvedkommende præst, for Niels Madsen Pagh af Fredericia, og Maren Hansdatter Møller. 14 december 1770.

391
Niels Jensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at enroulleret matros Niels Jensen, og Else Ibsdatter af Oksbye, sogn i Ribehuus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2 led beslægtede. 14 december 1770.

391b
Ligesådanne bevillinger, blev samme dag gratis udfærdiget, for Jørgen Sørensen, og Anna Cathrina Nielsdatter i 3 led. 14 december 1770.

392
Lauritz Jørgensen, og Anna Rasmusdatter i 3 led. 14 december 1770.

393
Så og for Knud Ravertz, og Marzel Volqvart i 3 led. 14 december 1770.

395
Hr Peter Gutfeldt, bevilling på ægteskab, med hans afdøde hustrues søster.
Bevilger og tillader, at Peter Gutfeldt, sognepræst for Bevtoft og Tislund menigheder i Ribe stift, og Andrea Paulina Crystalsen, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans forrige, nu ved døden afgangne hustrues søster. 14 december 1770.

400
Ægteskabs bevilling gratis, for Morten Andersen, og Karen Hansdatter, som beslægtede i 3 led. 21 december 1770.

401
Så og ditto for Christen Christensen, og Stine Sørensdatter i 3 led. 21 december 1770.

401b
Og for Christen Laursen, og Inger Michelsdatter i 3 led. 21 december 1770.

409
Vielsebrev af uvedkommende præst, for forvalter Marcus Lassen ved Boller, og Benedicta Margaretha Anchersen.
28 december 1770.

Anno 1771 - Januar:

7
Peder Pedersen Schøtt, bevilling at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Schøtt, borger og paryqmager i vor købstad Ålborg, og Johanna Bruun, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 10 januar 1771.

7b
Ligesådan bevilling samme dag udfærdiget, for hr Jochum Johansen Irgens, sognepræst for Als menighed i Viborg stift og Anne Leene Irgens, afgangne hr Jacob Hensemans efterleverske. 10 januar 1771.

16
Jørgen Henrichsen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jørgen Hendrichsen og Maria Brandt fra Seest, på Coldinghus amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 18 januar 1771.

78
Vielse brev af uvedkommende præst, for Conrad Ditlef Monrad af Århus, og Karen Dreyer afgangne Lars Ågårds efterleverske. 27 april 1771.

 

Færdig med læsning og afskrift af film M544331 jyske registre år 1769 - 1771.

Det er bemærket, at der mangler angivelser fra februar 1771 til marts 1773, hvilket kunne skyldes manglende film, men dette er undersøgt uden resultat.

 

Jvf. håndbog i slægtsforskning af Bente Klercke Rasmussen og Jytte Skaaning, findes der kun få bevillinger i tiden mellem 1770 og 1776, hvilket passer med, at jeg faktisk ingen har fundet fra ca 1770 til udgangen af denne film der slutter i april 1775.

 

Begyndt læsning og afskrift af film fra Rigsarkivet: M549033 Jyske registre 1773 - 1776.

31
Nicolai Mathias Høst, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at forvalter Nicolai Mathias Høst på Restrup gård i Viborg stift, og Mette Kirstine Damgård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 26 marts 1773.

126
Lars Ziegler, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Lars Ziegler, forpagter på Vedelslund, og Elisabeth Rimsøe, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer. 4 juni 1773.

143
Herman Nielsen Bergh, vielsebrev af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Herman Nielsen Berg af Viksø i Ålborg stift, og Kirsten Thomasdatter Damsgård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 18 juni 1773.

146
Sognepræst hr Peder Eggers, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader at hr Peder Eggers, sognepræst til Haderup sogn i Ribe stift, og Marie Sidelman må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies af hvilken præst de det begierer. 25 juni 1773.

154
Capellan hr Diderich Severin Kræfting, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Diderich Severin Kræfting, capellan pro persona til Vestervig og Agger sogne, og Ane Elisabeth Rømer, af Stouby sogn, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies. 2 juli 1773.
Notat: Casseret.

160
Friderica Christiana Hald, afg hr Bruus efterleverske, bevilling at giftes før sørgeåret.
Bevilger og tillader, at Friderica Christiana Hald, afg hr Bruus efterleverske fra Ulsted præstegård, må såfremt hun ikke er frugtsommelig efter bemte hendes afg mand, sig i nyt ægteskab indlade, uanset at sørgeåret efter hendes afg mand, i hvilket hun efter vores den 14 april 1752 allernådigst udgangne reglement, i enlig stand skulle hensidde, ei endnu er forløbet. 9 juli 1773.

194
Jens Pedersen Tasteberg, vielsebrev af en uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen Tasteberg, sogne degn på Holmsland i Ribe stift, og Catharine Munk, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies af uvedkommende præst. 6 august 1773.

195
Niels Hansen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen til Lindberg, og Else Cathrine Sørensdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies af uvedkommende præst etc. 6 august 1773.

222
Niels Christian Müller, at begive sig i andet ægteskab, uagtet over ham fællet skilsmissedom.
Bevilger og tillader, at Niels Christian Müller af vor købstad Holstebro, uagtet den over ham ergangne skilsmisse dom, formedelst begangne hoer i hans ægteskab, må sig i nyt lovligt ægteskab begive, dog må han ikke ægte den person, som han i sit forrige ægteskab har besvangret. 3 september 1773.

223
Niels Nielsen Færk, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen Færk, og Karen Sørensdatter Klitgård Tyboe, af vor købstad Nibe, må uden foregåede trolovelse og lysning af prædikestolen sammenvies etc. 3 september 1773.

223
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget for hr Hans Bang, sognepræst for Brovst og Svenstrup menigheder i Ålborg stift, og Cathrine Margrethe Hygum af Ålborg. 3 september 1773.

248
Conducteur Herman Hegedahl, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Herman Hegedahl, vores conducteur i det Coldinghusiske district, og Elisabeth Bering må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies etc. 24 september 1773.

248b
Samme dag blev lige bevillinger udfærdiget, for hr medic Christopher Ditlev Hahn, og Mette Sophie Bering. 24 september 1773.

248c
Ligeledes for Christian Bruun, pottemager i Mariager, og Malene Cathrine Arresøe. 24 september 1773.

249
Samt for Søren Madsen Borch, og Karen Pedersdatter Sølling, af Vium sogn i Ribe stift. 24 september 1773.

263
Hr Niels Bigum Krarup, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Niels Krarup, sognepræst til Vinkel og Rind menigheder i Viborg stift, og Sophie Dorothea Schouboe, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer. 8 oktober 1773.

270
Consumptions forpagter Thomas Vinther, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Thomas Vinter, consumptions forpagter i Thisted, og Dorthe Bang Meldal, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 15 oktober 1773.

270b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Mathias Pobel, sognepræst til Hvidbjerg, Ørum og Lodbjerg menigheder i Ålborg stift, og Christiana Overgård. 15 oktober 1763.

281
Sognepræst Niels Torup, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Niels Torup, sognepræst til Guldager menighed i Ribe stift, og Bodil Flensburg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies etc. 29 oktober 1773.

Side 165 - anno 1774:

7
Sognepræst hr Georg Andreas Fabritius, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Georg Andreas Fabritius, sognepræst til Ansager menighed i Ribe stift, og Else Rasmusdatter Ølgård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 7 januar 1774.

11
Anna Hans Simonsens datter bevilling, at må agtes som enke efter hendes forlovede.

Bevilger og tillader, at Anna Hans Simonsens datter af Mandø under Ribe stift, der har andraget, at hendes forlovede som hun finder sig frugtsommelig med, skal for nogle dage førend trolovelsen, der ellers hos præsten var bestilt, skulle gå for sig, på vejen fra øen til det faste land, være druknet, så må hun efter hendes ansøgning, samt den fra os elskelig dr theologie Eilert Hagerup derover indhentede erklæring, at hun må agtes som enke efter hendes afgangne forlovede, såvel som og at det barn, hvormed hun er frugtsommelig, må døbes og anses som ægte barn. 14 januar 1774.
[Er også i forskelligt under blandet]

23
Hr Peder Vinding, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Peder Vinding, sognepræst for Hassing og Villerslev menigheder i Ålborg stift, og Maria Overgård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 28 januar 1774.

36
Peder Clausen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Clausen  og Johanne Kieldsdatter fra Læborg sogn, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies etc. 11 februar 1774.

40
Sognepræst hr Peder Mathias Lassen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Peder Mathias Lassen, sognepræst for Vindblæs og Dalbyover menigheder i Århus stift, og Mette Marie Schmidt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies etc. 18 februar 1774.

68
Frue Anna Magdalena Hvass, bevilling at indlade sig i ægteskab før sørge året er omme.
Bevilger og tillader, at os elskelig frue Anna Magdalena Moldrup [navn ok], afgangne justitz råds Jens Hvasses efterleverske af Tvis Closter i vort land Nørre Jylland, må såfremt hun ikke befindes frugtsommelig efter bemelte hendes afgangne mand, sig udi nyt ægteskab indlade, uanset at sørgeåret efter fornævnte hendes mands død, udi hvilket hun, efter det den 14 april 1752 udgivne sørge reglement, udi enke stand skulle hensidde, ey endnu er forløbet.  25 marts 1774.

98
Ulrich Christian Friis, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Ulrich Christian Friis, borger og handelsmand i vor kiøbstad Ringkøbing udi Ribe stift, og Karen Elisabeth Kop, af vor kiøbstad Randers, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies etc. 30 april 1774.

107
Organist Simon Jonsen. vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Simon Joensen, organist og bedemand i vor kiøbstad Varde, og Anna Nielsdatter Trandberg af Trandberg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies etc. 6 maj 1774.

123 - side 250b
Sognepræst hr Nicolai Eeg, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Nicolai Eeg, sognepræst for Øster og Vester Vandet i Ålborg stift, og Anna Birgitte Schurman, må uden foregående trolovelse og lysning af  prædikestolen, sammenvies etc. 20 mai 1774.

164
Sognepræst hr Thomas Thomasen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Thomas Thomsen, sognepræst til Bording menighed i Ribe stift, og Johanne Sophie Staldknecht, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies etc. 24 juni 1774.

181
Charlotte Amalia Hansen, afgangne Andreas Fischers efterleverske, bevilling at indlade sig i ægteskab, før sørgeåret er omme.
Bevilger og tillader, at Charlotta Amalia Hansen, afgangne Andreas Fischers efterleverske, af Grauballegård under Silkeborg amt, må såfremt hun ikke befindes frugtsommelig, efter bemelte hendes afgangene mand, indlade sig i nyt ægteskab, uanset at sørge året efter fornævnte afgangne mands død, udi hvilket hun efter vores den 14 april 1752 udgivne sørge reglement,  udi enke stand skulle hensidde, ej er forløbet. 8 juli 1774.

229
Christian Hirtznach, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christian Hirtznach på Calø i Århus stift, og Kirstine Bonne, afgangne Henrich Trams efterleverske, på Grundet i Coldinghus amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies etc. 2 september 1774.

241
Peder Munch, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Munch, borger og købmand i vor købstad Ebeltoft, og Ana? Margrethe Bering af vor købstad Horsens, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies etc. 16 september 1774.

262
Niels Friborg, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Niels Friborg, sognepræst for Nørre Snede og Ejstrup menigheder i Ribe stift, og Kirstine Flensborg af vor købstad Horsens, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies etc. 7 oktober 1774.

262b
Samme dag, er ligesådanne bevillinger underskrevne for Benjamin Jacobsen Kiergård, sognedegn for Kragelund og Funder menigheder i Århus stift, og Maria Kogh af Sejling, i bemelte stift. 7 oktober 1774.

262c
Og for procurator Melchior Friderich Leschly, og Øhlegård Møller af Århus. 7 oktober 1774.

268
Magister Tauber, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at magister Johan Henrich Tauber, rector ved den latinske skole i vor købstad Horsens og Gregoriane Begtrup, af vor købstad Viborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies etc.  14 oktober 1774.

277
Laurids Lassen Lange, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Laurids Lassen Lange fra Frisholt, og Anna Maria Christensdatter Bloch, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies. 21 oktober 1774.

301
Jørgen Jensen Glerup, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jensen Glerup af Knuds Eje, og Inger Karsdatter? [Inger Larsdatter?] af Vadum, afgangne Mads Olufsen Dahls efterleverske på Vadskiergård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies etc. 18 november 1774.

Side 388 - anno 1775:
31
Second ritmester Johan Samuel von Zoch, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Johan Samuel von Zoch, second ritmester ved vores Danske liv regiment rytterie, og jomfru Sophie Dorothea Junghans, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 24 februar 1775.

40
Capitain Jacob Hansen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Jacob Hansen af Lyngsbækgård, vores capitain af infanteriet, og jomfru Maria Margaretha Glud, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 3 marts 1775.

54
Mads Nielsen, bevilling at begive sig i andet lovligt ægteskab, uagtet en over ham ergangne hoers dom.
Bevilger og tillader, at Mads Nielsen fra Jsgård under Calø amt, efter ansøgningen, samt den fra os elskelige Peter Rosenørn etc, og doctor theologie hr Poul Mathias Bildsøe etc, derover indhentede erklæring, at han sig uagtet den over ham ergangne skilsmisse dom, formedelst begangne hor i hans ægteskab, må udi andet lovligt ægteskab begive. Dog må han ikke ægte den qvindes person, som han i sit forrige ægteskab har besvangret. 17 marts 1775.

75
Lorentz Peter Risom, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at rådmand Lorentz Peter Risom, af vor købstad Århus, og Birgitha Maria Høstmarch, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 7 april 1775.

76
En lige bevilling, blev samme dag udfærdiget for Mads Ryegård, og Maren Aggerholm Jessen, af Århus stift. 7 april 1775.

82
Søren Glud vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Søren Glud af Fårup gård, og Anne Lund, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 15 april 1775.

Færdig med læsning og afskrift af film M549033 jyske registre år 1773 - 1775.

Begyndt læsning og afskrift af film M 549034 jyske registre år 1775 - 1776.

Filmen starter med sidste del af 1775.

 

135
Hr Niels Galthen Biering, vielse brev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Niels Galthen Biering, sognepræst for Balling og Volling menigheder i Viborg stift og Magdalena Andersdatter Vang af Vesterdam i Coldinghus amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen etc. 2 juni 1775.

141
Peder Lillelund, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Peder Lillelund af Sindinggård i Ribe stift, og Johanna Fridericha Kålund, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer.  9 juni 1775.

146
Hr Peder Brøchner, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Peder Brøchner, sognepræst for Ørting og Falling menigheder i Århus stift og Elisabeth Marie Sommer, afg hr Bergenhammers efterleverske må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 16 juni 1775.

147
En lige bevilling blev samme dag udfærdiget for major Andreas von Undahl og jomfrue Johanne Dorothea Ridder af Vejle. 16 juni 1775.

156
Sognepræst hr Peder Wagård, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Peder Wagård, sognepræst for Visborg og Skelund menigheder i Viborg stift og Lovise Buchvald, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies etc. 23 juni 1775.

166
Mogens Andersen Andie, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Mogens Andersen Andie og Karen Sørensdatter Graversen af Hjerting i Ribe stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer. 30 juni 1775.

171
Sønniche Müller, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Sønniche Müller og Marie Jensdatter Agger af Lundenes amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies etc. 7 juli 1775.

216
Steen Reisner, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Steen Reisner, farver i vor købstad Nykøbing på Morsø og Magdalene Sybilla Qvistgård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 18 august 1775.

216b
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget for Thore Knudsen Røn [Bøn?] af Randers, og Zidsel Christine Sønder. 18 august 1775.

225
Jacob Friis bevilling, at vies af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jacob Friis af vor købstad Randers og Anna Svendsdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen,  hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 25 august 1775.

241
Poul Behr, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Poul Behr af Ingvorstrup i Calø amt og Anne Mørch af Nørlund udi Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer. 8 september 1775.

247
Anna Nielsdatter, afg Jes Hansen Anthonisens efterleverske, bevilling at indlade sig i nyt ægteskab, uagtet skiftet efter hendes forrige mand endnu ej er sluttet.
Bevilger og tillader, at Anna Nielsdatter afg Jes Hansen Anthonisens efterleverske af Sønder Hoe på eylandet Fanø under Ribe stift, der for os har andraget, at skiftet efter hendes mand, som på en rejse til Engeland satte livet til, tilligemed skib og gods, ikke så hastig skal kunne blive bragt til ende, formedelst en proces, boet er gerådet udi med postmester Lobbe Boj Lobbsen af Vych? på Føhr, om 400 rdr som denne skal have påtaget sig at lade forsikre i hendes afg mands fartøj, men han nu disputerer hende, og hendes velfærd meget ville lide ved, om et giftemål, som nu er hende tilbuden, derefter skulle udsættes, thi have vi efter hendes ansøgning samt erklæring fra os elskelig Theodose Levetzau, bevilget og tilladt, at hun må indlade sig i nyt ægteskab, uagtet at skiftet efter hendes forrige mand endnu ikke er sluttet.
15 september 1775.

265
Thomas Linneman, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Thomas Linneman af vor købstad Vejle og Anne Marie Lucasen, afg Chynde Schmidts efterleverske af Klode mølle i Århus stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædiskestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer, og dertil godvilligen kan formå, når den påbudne accise etc. Christiansborg den 29 september 1775.

281
Købmand Andreas Kårsberg vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Andreas Kårsberg, køb og handelsmand i  vor købstad Århus og Kirstine Dons, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 13 oktober 1775.

287
Niels Borch, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Niels Borch, forvalter ved Boller og Møgelkær udi Århus stift og Else Marie Friborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc.  20 oktober 1775..

291
Severin Glerup, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Severin Glerup af Vang, og Berthe Henricha Jespersen på Høgholt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc.  27 oktober 1775.

297
Herredsfoged Enevold Bang, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Enevold Bang, herredsfoged for Tyrsting Vrads herred i Århus stift, og Dorothea Catharina Stage afg herredsfoged Søren Hygoms efterleverske af Brædstrup? Græstrup?  by, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. Christiansborg den 3 november 1775.

307
Lieutenant Jørgen von Brochdorf, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig lieutenant af cavalleriet Jørgen von Brochdorf af Brandtberg gård, i Coldinghus amt, og jomfrue Giertrud Magdalene de Jermye, må hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 17 november 1775.

321
Sognedegn Mads Olsen Wodschou, vielse brev.
Bevilger og tillader, at Mads Olsen Wodschou sognedegn for St Hans og St Olai menigheder i vor købstad Hjørring, og Catharine Petersdatter, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 1 december 1775.

348
Sognepræst her Niels Tårup, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Niels Tårup, sognepræst for Guldager menighed i Ribe stift og Webeche Margrethe Thun, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset må sammenvies af hvilken præst de det begierer. 22 december 1775.

Anno 1776 - januarius:

16
Hospitals forstander Niels Ussing, bevilling at må indlade sig i ægteskab.
Bevilger og tillader, at Niels Ussing, hospitalsforstander udi vor købstad Ribe, efter allerunderdanigst gjort ansøgning, samt den fra os elskelig Theodose Levetzau etc, og Tønne Bloch etc, derpå givne erklæring, allernådigst have bevilget og tilladt, at han uagtet lovens 2 bogs 19de cap 1 artc dens bydende, må som hospitals forstander ved bemelte Ribe hospital, sig i ægteskab indlade, så må og hvad han i sin tid kunne efterlade sig, efter hans død tilfalde dem som ellers ere hans arvinger efter loven, uden derpå at må giøres nogen prætention af hospitalet, hvorimod han til forbemeldte Ribe hospital, for dets arve ret skal erlægge en recognition af halvtredsindstyve rigsdaler. 25 januar 1776.

 

Nu kommer endelig en af bevillingerne til ægteskab i forbudne led, som der ingen har været af i meget lang tid, afskrives derfor i fuld ordlyd.

17
Niels Sørensen, bevilling på ægteskab i forbudne led.
C7mus G a v, at vi efter herom allerunderdanigst giort ansøgning og begiering, allernådigst have bevilget og tilladt, så og hermed bevilge og tillade, at Niels Sørensen og Kirsten Iversdatter, bønderfolk af Gellerup i Varde sogn, og vort land Nørre Jylland, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede; Dog skal de først på behørige steder bevisligt giøre, at de hver andre ey nærmere end som heroven er meldet, udj slægt eller svogerskab pårører, så og noget efter deres midler og leilighed, samt Biskoppens billig sigelse til næste Hospital udgive, såfremt de denne vores bevilling agte at nyde. Forbydendes etc. 26 januar 1776. Ad mandatum.

26
Peder Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Nielsen og Sidsel Rasmusdatter, bønderfolk af Åbye sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet led beslægtede. 9 februar 1776.

38
Peder Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Sørensen af Schierring [Skæring?] og Mette Maria Rasmusdatter af Åstrup udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være sødskende barn til hans afdøde hustru. 16 februar 1776.

38b
Ligesådan bevillinger blev samme dag udfærdiget for Søren Christensen Kiærgård, og Karen Nielsdatter af Viborg stift som næst sødskende børn. 16 februar 1776.

38c
Samt for Jens Nielsen og Margrethe Nielsdatter af Århus stift, uanset at hun skal være hans afdøde stiffaders anden hustrue.
16 februar 1776.

39
Anders Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Andersen og Anna Mortensdatter, bønderfolk af Øster Tørslev sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 12 januar 1776 dato skal formentlig være 12 februar 1776.

50
Sognepræst hr Ludvig Christian Milling, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at hr Ludvig Christians Milling, sognepræst for Romdrup og Klarup menigheder udi Viborg stift, og Johanne Nielsdatter [efternavn fra Wiberg], må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende barn. 23 februar 1776.

50
Ligesådan bevilling blev samme dag udfærdiget for John Juulsen og Kirsten Pedersdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn.
23 februar 1776.

51
Så og tvende gratis ditto, for Lauritz Jørgensen og Ide Pedersdatter af ditto stift, som beslægtede udi andet lige led. 23 februar 1776.

51b
Samt Mads Jensen og Maren Hansdatter af Frijsenborg grevskab som søster til hans afdøde hustru. 23 februar 1776.

53
Hans Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Jensen og Eleonora Nielsdatter, bønderfolk af Hjerting i Guldager sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de være hinanden i andet og tredie led beslægtede. 1 marts 1776.

53b
Ligesådan bevilling, er samme dag expederet for Hans Mortensen og Karen Nielsdatter af Nordby på Fanø under Ribe stift, i andet led beslægtede. 1 marts 1776.

54
Hans Jensen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Jensen og Eleonora Nielsdatter af Hjerting udi Guldager sogn i Ribe stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 1 marts 1776.

64
Skoleholder Christen Pedersen Koustrup, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Pedersen Koustrup, skoleholder i Lysgård sogn udi Århus stift og Anne Marie Nielsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 8 marts 1776.

73
Anders Jensen, bevilling på ægteskab.
Bevilger og tillader, at Anders Jensen og Maren Jensdatter, bønderfolk af Kåttrup udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet lige led beslægtede. 15 mart 1776.

73b
Ligesådanne bevillinger blev samme dag expederede for Niels Jensen og Anna Christensdatter ibidem, uanset hun skal være hans afdøde hustrus søster. 15 mart 1776.

74
Så og for hr Niels Mulvad, sognepræst for Håsum og Ramsing i Viborg stift og Helvig Ågård, som hans afdøde hustrues søster datter. 15 mart 1776.

75
Samt for Friderich Pedersen Guldmand, skrædder i Århus, og Hylleborg Schade som sødskende børn, gratis. 15 mart 1776.

76
Mads Pedersen og Anna Kirstine Ditlefsdatter af Dronningborg amt, sødskende børn og gratis. 15 mart 1776.

76b
Og for Hans Nielsen og Else Andersdatter af Ribe stift, sødskende børn, ligeledes gratis. 15 mart 1776.
Notat: Casseret.

86
Peder Jepsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jepsen og Kirsten Lauritzdatter, bønderfolk af Torstrup sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 22 marts 1776.

86b
Ligesådan bevilling, blev samme dag gratis udfærdiget for Peder Frandsen og Anne Nielsdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 22 marts 1776.

87
Så og for Søren Sørensen og Maren Nielsdatter af baroniet Villestrup gods, i 3die led. 22 marts 1776.

88
Samt for Christen Nielsen Brogård og Karen Christensdatter, afgangne Mads Søndergård i Ribe stift, som sødskende barn til hendes afgangne mand, imod betaling. 22 marts 1776.

96
Poul Iversen, ægteskabs bevilling, gratis.
Bevilger og tillader, at Poul Iversen og Else Gydesdatter, bønderfolk af Lindeballe sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 29 marts 1776.

96b

Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Jens Henrichsen Tarp, og Margaretha Jacobsdatter af Ribe stift, som beslægtede i tredie led. 29 marts 1776.
Notat: Casseret.

96c
For Michel Henrichsen, og Karen Nielsdatter Høyer, som sødskende barn til hans afgangne hustru. 29 marts 1776.

97
Så og for Christen Jacobsen, og Birthe Jensdatter af Ålborg stift, som beslægtede i andet lige led, alle gratis. 29 marts 1776.

98
Samt for Christen Larsen, og Maren Christensdatter af Ribe stift udi tredie led men mod betaling. 29 marts 1776.

110
Niels Sørensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Niels Sørensen og Kirsten Olufsdatter, bønderfolk af Sunds sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. 6 april 1776.

110b
Ligesådan bevillinger, blev samme dag gratis udfærdiget for Niels Nielsen Uttrup, og Kirsten Christensdatter af Dronningborg amt, uanset at hun skal være hans broder datter. 6 april 1776.

111
For Jens Andersen, og Dorthe Nielsdatter af Århus stift, uagtet hun til hans afdøde sødskende barn Michel Pedersen skal have været trolovet. 6 april 1776.

111b
For Erich Larsen, og Anna Michelsdatter af Ribe stift, som beslægtede i andet lige led, ligeledes begge gratis. 6 april 1776.

112
For Bertel Olesen, og enken Karen Nielsdatter af Århus stift, han og hendes moder født af 2de søstre. 6 april 1776.

120
Christen Lauritzen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Lauritzen og Kirsten Marie Christensdatter, bønderfolk af Tistrup udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 12 april 1776.

121
Samme dag, og udfærdiget ægteskabs bevilling for Christen Nielsen, og Maren Nielsdatter af Skanderborg amt, som næst sødskende børn. 12 april 1776.

122
Hans Nicolaisen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Nicolaisen af Løgum Kloster by og Kirsten Thomsen [Thamsen] af Gallehus by udi Ribe stift, må hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer. 12 april 1776.

134
Anders Jespersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Anders Jespersen af Vester Vedsted sogn, og Maren Truelsdatter af Høgbro i Hviding sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet lige led beslægtede. 19 april 1776.

134b
Ligesådan bevilling, er samme dag expederet for Christen Christensen af Århus stift, og Dorthe Sørensdatter i tredie lige led. 19 april 1776.

134c
For Peder Klit, og Birgitte Michelsdatter af ditto stift, til hans afdøde hustrue i tredie lige led beslægtet. 19 april 1776.

134d
Jens Svendsen, og Mette Christensdatter af Ålborg stift i tredie lige led. 19 april 1776.

135
Så og for Søren Hansen, og Birte Hansdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. 19 april 1776.

136
For Jens Michelsen, og Maren Simonsdatter fra grevskabet Scheel, uanset hun er hans afdøde hustrues broder datter, begge gratis. 19 april 1776.

137
Jens Svendsen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Svendsen og Mette Christensdatter af Hostrup udi Ålborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer. 19 april 1776.

151
Eiler Sørensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Eiler Sørensen og Else Andersdatter, bønderfolk af Ålum sogn udi Dronningborg amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 26 april 1776.

151b
Ligeledes samme dag expederet, ægteskabs bevillinger for Lauritz Hansen og Anna Sørensdatter af Århus stift, som sødskende børn. 26 april 1776.

151c
Og for Morten Nielsen og Margaretha Jensdatter af ditto stift, som næst sødskende børn. 26 april 1776.

152
Så og for Morten Nielsen, og Maren Thomasdatter af Ribe stift, som næst sødskende børn. 26 april 1776.

152b
Christen Hansen, og Mette Jørgensdatter af Ålborg stift, uagtet hun skal være hans fader slegfred datters datter. 26 april 1776.

153
Samt for Christen Povelsen, og Karen Villadsdatter af ditto stift, hun hans afdøde hustrues broder datter, alle tre gratis. 26 april 1776.

154
Peder Åboe, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  hr Peder Åboe, sognepræst til Ullitz og Foulum menigheder i Viborg stift, og Anna Guldager af Astrup præstegård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huse sammenvies af hvilken præst de det begierer. 26 april 1776.

160
Jens Laugesen, ægteskabs bevilling
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Jens Laugesen af Hygum sogn, og Anna Marie Hansdatter, afgangne Hans Pedersens efterleverske af Kalvslund sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at han og bemelte hendes første afdøde mand, har været hinanden i andet lige led beslægtede. 4 maj 1776.

160b

Ligesådanne bevillinger, blev samme dag udfærdige for Thomas Nielsen og Anne Marie Sørensdatter af Århus stift, i andet og tredie lige led. 4 maj 1776.

160c
For Nicolai Lauritzen, og Kirstine Nielsdatter af Ribe stift i tredie lige led. 4 maj 1776.

161
Så og Jens Pedersen, og Ellen Kieldsdatter af ditto stift som sødskende børn. 4 maj 1776.

162
For Niels Rasmussen, og Ingeborg Sørensdatter af Århus stift i tredie lige led. 4 maj 1776.

163
For Rasmus Nielsen, og Maren Madsdatter af ditto stift, som sødskende barn til hans afgangne hustrue, hvilke tvende sidste bleve gratis expederede. 4 maj 1776.

169
Niels Nielsen ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Nielsen og Karen Sørensdatter, bønderfolk af Grønbæk sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 10 maj 1776.

169b
Ligeledes blev samme dag expederet gratis, ægteskabs bevillinger for Peder Jensen Bone og Anne Christensdatter af Viborg stift, som beslægtede i andet og tredie led. 10 maj 1776.

169c
Peder Pedersen, og Mette Pedersdatter af Ribe stift, sødskende børn. 10 maj 1776.

170
For Jens Hansen, og Anna Simonsdatter af ditto stift, som sødskende barn til hans afg hustru. 10 maj 1776.

170b
Eschild Christensen, og Gunder Nielsdatter af ditto stift, som beslægtede i andet lige led. 10 maj 1776.

170c
Og Søren Jensen, og Maren Nielsdatter af Århus stift i 3die lige led. 10 maj 1776.

171
Burchard Georg, greve af Holck, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelig Burchard Georg greve af Holck på Vråe, og jomfrue Mariane Dorothes Trappaud af vor købstad Ålborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 10 maj 1776.

171b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for hr Friderich Christian Timmerman, sognepræst for Dalbyneder, Råby og Sødring menigheder i Århus stift, og Catharina Marie Spentrup af Gjerlev præstegård. 10 maj 1776.

180
Mads Jensen, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Mads Jensen og enken Inger Hansdatter, bønderfolk af Torsting [Tyrsting?] sogn udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes afgangne mand skal have været sødskende børn. 17 maj 1776.

180b
Ligeledes samme dag, expederet gratis ægteskabs bevillinger for Christen Lauridsen, og Bodil Nielsdatter, som sødskende børn. 3 maj 1776.

181
For Anders Larsen, og Kirsten Larsdatter af Ålborg stift, som beslægtede i 3 led. 17 maj 1776.

182
For Peder Salmansen Baun, og Enken Johanne Christensdatter Frost af ditto stift, som i tredie led beslægted til hendes afgangne mand. 17 maj 1776.

183
Og for Peder Jensen, og Kirsten Knudsdatter af Ribe stift, som hans afdøde hustrues halv søsters datter, og denne på stemplet papir imod betaling. 17 maj 1776.

190
Peder Pedersen Vestergård, ægteskabs bevilling gratis.
Bevilger og tillader, at Peder Pedersen Vestergård af Askeberg i Sinding sogn og Ribe stift, og Maren Michelsdatter, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 24 maj 1776. Notat: Casseret.

191
Ligeledes blev og samme dag, gratis ægteskabs bevilling udfærdiget for Niels Jacobsen, og Anna Andersdatter af Viborg stift, som hans afdøde hustrues søster. 24 maj 1776.

197
Christen Kieldsen Møller, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Kieldsen Møller, og Johanne Kirstine Christensdatter, bønderfolk fra Sundby sogn udi Ålborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afgangne moder, skal have været sødskende børn. 31 maj 1776.

197b
Ligeledes samme dag, expederet for Peder Nielsen Søndergård, og Maren Jensdatter af ditto stift, som sødskende børn. 31 maj 1776.

198
Så og for Niels Andersen, og Karen Nielsdatter af ditto stift, som beslægtede i 3 led. 31 maj 1776.

199
Søren Rudolphsen Bai, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Søren Rudolphsen Bai, køb og handelsmand i vor købstad Randers, og Charlotta Horsum må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer.  31 maj 1776.

210
Hans Nielsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen af Leeberg [Lerbjerg sogn], og Mette Andersdatter af Gesten sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 7 juni 1776.

210b
Ligeledes blev samme dag, udfærdiget ægteskabs bevilling for Niels Povelsen, og Johanne Michelsdatter af Ålborg stift, som sødskende børn. 7 juni 1776.

211
Så og for Christen Erschou, fuldmægtig ved Rydhauge og Pouline Kårsgård, som beslægtede i 3die led. 7 juni 1776.

212
Gratis for Christen Pedersen Tamstrup, og Anna Larsdatter Mølbach af Ribe stift, hun hans afdøde hustrues sødskende barn. 7 juni 1776.

213
Gratis for Anders Jensen, og Mette Jensdatter af Viborg stift, som sødskende børn. 7 juni 1776.

213b
Og ditto for Jens Simonsen, og Bodil Rasmusdatter af Århus stift, hun hans afdøde hustrues søster. 7 juni 1776.

214
Johan Gotfried Joppert, vielsebrev.
Bevilger og tillader, at Johan Gotfried Joppert og Christiane Marie Frausing af vor købstad Ålborg, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 7 juni 1776.

214b
Ligesådanne bevillinger, bleve samme dag udfærdiget for Christen Erschou, fuldmægtig ved Rydhauge og Pouline Kårsgård af Nørgård ved Viborg. 7 juni 1776.

214c
Peter Marcussen til Aggersbøll og Ørumgård i Coldinghus amt, og Inger Såbye. 7 juni 1776.

214d
Og Laust Rellesen af Møgeltønder sogn, og Ingeborg Jacobsdatter af Lem sogn i Ribe stift. 7 juni 1776.

221
Forvalter Niels Hansen Såbye, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Hansen Såbye, forvalter ved Frisendal, og Ivare Kirstine Colding af Tamdrup udi Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være næst sødskende børn. 14 juni 1776.

222
Samme dag blev og udfærdiget gratis, ægteskabs bevillinger for Niels Jensen Løsborg?, og Maren Rasmusdatter af ditto stift, som sødskende barn til hans afgangne hustrue. 14 juni 1776.

223
Lauge Madsen, og Barbra Sørensdatter af Coldinghus amt, som hans afdøde hustrues søster. 14 juni 1776.

230
Adam Henrich Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at  Adam Henrich Jensen af Nebel sogn, og Anne Margrethe Nielsdatter af Janderup sogn, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtede. 21 juni 1776.

231
Lige bevillinger er samme dag udfærdiget for Anders Pedersen, og Anna Cathrine Pedersdatter af Århus stift, som næst sødskende børn. 21 juni 1776.

232
Gratis for Peder Jensen ,og Kirsten Olesdatter af Ålborg stift udi tredie led. 21 juni 1776.

233
Og ditto for Christen Sørensen Strandgård af Viborg stift, og Johanne Christensdatter, som hans afgangne hustrues sødskende barn. 21 juni 1776.

239
Christen Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Christensen af Erichstrup og Anne Marie Nielsdatter af Simdum? [Lindum?] i Viborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun sal have været hans afdøde hustrues halv sødskende barn. 28 juni 1776.

239b
Ligesådan bevilling, blev samme dag gratis udfærdiget for gratis bønderfolkene Jens Sørensen, og enken Maren Nielsdatter af Århus stift, som hendes første mands sødskende barn. 28 juni 1776.

240
Og for Hans Nielsen Høgenhavn, og Kirstine Christensdatter ditto stift, som sødskende børn. 28 juni 1776.

241
Uden betaling for Niels Christensen, og Johanne Simonsdatter af ditto stift, hun hans afdøde hustrues broder datter. 28 juni 1776.

242
Degnen Mogens Drejer, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at  Mogens Dreyer, degn til Vorning, Kvorning og Hammershøj menigheder i Århus stift og Anne Cathrine Kopp, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 28 juni 1776.

253
Hans Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Christensen og Anna Friderichsdatter af Astrup sogn i Ålborghus amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han skal have væres hendes afdøde mand i 2det lige led beslægtet. 5 juli 1776.

253b
Ligesådanne bevillinger, er samme dag gratis expederet for Peder Nielsen af Hvidbjerg sogn, og Maren Christensdatter af Gunnerup sogn, som beslægtede i andet led. 5 juli 1776.

254
For Jørgen Rasmussen, og Maren Andersdatter af Århus stift, i tredie lige led. 5 juli 1776.

255
Og for Erich Knudsen, og Anna Larsdatter af ditto stift, endskiønt han forhen har besvangret hendes afdøde søster. 5 juli 1776.

256
Byfoged Hans Hiorth, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Hiorth, byfoged i vor købstad Mariager og herredsfoged udi Gerlev og Onsild herreder, og Christiana Øhlegård Friedlieb af Bådsgård i vort land Lolland, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer. 5 juli 1776.

267
Laurs Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Laurs Christensen og Johanne Nielsdatter, bønderfolk af Tilst sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afgangne hustrues søster. 12 juli 1776.

268
Sognepræst hr Morten Reenberg, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at hr Morten Reenberg, sognepræst til Gødvad og Balle menigheder i Århus stift, og jomfru Charlotta Amalia Johanna Fischer, af Vester Keilstrup, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies, af hvilken præst de det begierer etc. 12 juli 1776.

268b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Laurits Dinesen Hiersing, fuldmægtig ved Vråe udi Ålborg stift, og Anna Margretha Toxverd fra Ulsted præstegård. 12 juli 1776.

283
Mads Michelsen af Støvring sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Michelsen og Kirsten Jørgensdatter, bønderfolk af Støvring sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues sødskende barns datter. 26 juli 1776.

289
Rasmus Lassen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Rasmus Lassen og Anne Christensdatter, bønderfolk af Rud sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 2 august 1776.

290
Samme dag er og gratis ditto udfærdiget, for Mogens Nielsen Møller af ditto stift, og hans afdøde hustrues sødskende barn, Bodil Hansdatter. 2 august 1776.

291
Hans Nielsen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Nielsen Bay, borger og købmand i vor købstad Randers, og Maria Anne Jørgensdatter Møller, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 2 august 1776.

296
Søren Hansen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at bønderfolkene Søren Hansen, og Johanne Bertelsdatter af Vindinge udi Coldinghus amt,  må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet lige led beslægtede. 9 august 1776.

302
Jens Pedersen af grevskabet Frisenborg, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Pedersen og Maren Pedersdatter, bønderfolk af grevskabet Frisenborg, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie  lige led beslægtede. 16 august 1776.

303
Ditto bevilling, blev samme dag udfærdiget, for Christen Nielsen, og Mette Sørensdatter af Ribe stift, i andet lige led. 16 august 1776.

304
Så og gratis for, Jens Pedersen og Maren Pedersdatter af Skagen, udi andet og tredie led. 16 august 1776.

305
Og for Christen Sørensen, og Viveche Christensdatter af Århus stift, i andet og tredie led beslægtede. 16 august 1776.

306
Sognedegn Erich Grenå, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Erich Grenåe, sognedegn for Gjerrild og Hemmed menigheder i Århus stift, og Anne Olufsdatter Holgård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 16 august 1776.

314
Consumptions forpagter Jens Thagård, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Jens Thagård, consumptions forpagter i vor købstad  Ålborg, og Helena Catharine Bronsdorph, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer. 23 august 1776.

323
Christen Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Christen Andersen og Mette Christensdatter, bønderfolk af Vinderslev sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 2det led beslægtede. 30 august 1776.

323b
Ligesådan gratis bevilling, blev samme dag udfærdiget for Christen Jensen, og Karen Jensdatter af ditto stift, i tredie lige led. 30 august 1776.

324
For Jens Mathsen, og Karen Jensdatter af ditto stift, som hans afdøde hustrues sødskende barn. 30 august 1776.

325
Og for Peder Christensen, og Mette Nielsdatter, som beslægtede i tredie led. 30 august 1776.

326
Oluf Christian Secher, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Oluf Christian Secher af vor købstad Århus, og Mette Maria Friis af Lynstrupgård i Viborg stift, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer. 30 august 1776.

333
Truels Ibsen Windfeld, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Truels Ibsen Windfeld af vor købstad Ribe, og Ulrica Elisabeth Nielsdatter Lund, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 6 september 1776.

333b
Ligeledes blev samme dag, udfærdiget bevilling for Mads Christensen Vrist, og Karen Jensdatter Gay af Ribe stift, sødskende børn. 6 september 1776.

334
Så og gratis, for Bolle Madsen, og Maren Jensdatter af Ålborg stift, i andet og tredie led beslægtede. 6 september 1776.

335
Samt for Anders Sørensen, og enken Bodil Larsdatter af Viborg stift, som næst sødskende børn. 6 september 1776.

336
Assessor Christian Ludvig Sparek, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at os elskelige Christian Ludvig Sparek, landinspecteur udi Viborg stift, og jomfrue Kirstine Juel, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer.  6 september 1776.

344
Hans Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Hans Christensen, og Kirsten Poulsdatter, bønderfolk af Saltum sogn udi Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun tilforn skal være besvangret af hans sødskende barn. 13 september 1776.

350
Jens Andersen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Andersen, og Anna Maria Hansdatter, bønderfolk af Medolden sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hun og hans afdøde hustru, skal have været næst sødskende børn. 20 september 1776.

350b
Ligeledes blev samme dag, udfærdiget for Peder Nielsen og enken Mette Hansdatter af Ribe stift, hinanden udi tredje led beslægtede. 20 september 1776.

350c
Så og for Niels Nielsen Hæst, og Barbara Lauritzdatter af Århus stift, uanset at hun skal være hans afdøde hustrues søster. 20 september 1776.

351
Så og for Michel Olufsen, og Anna Kirstine Rasmusdatter, af ditto stift, skiønt hun er hans afdøde hustrus broder datter. 20 september 1776.

352
Samt for Dynis Jensen, og Maren Jensdatter af Ribe stift, hun hans afdøde hustrus søster. 20 september 1776.

360
Anders Nielsen af Torrild sogn, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Nielsen og Anne Margaretha Marcusdatter, bønderfolk af Torrild sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. 27 september 1776.

361
For skoleholder Jørgen Christensen, og hans sødskende barns søns enke Else Clausdatter af Ribe stift. Notat: Casseret. 27 september 1776.

366
Mads Lassen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Mads Lassen og Anna Andersdatter, bønderfolk af Kolt sogn i Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i 3die led beslægtede. 4 oktober 1776.

367
En ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Thomas Jacobsen og Anna Jensdatter af Ålborg stift, som sødskende børn. 4 oktober 1776.

368
Hans Christensen, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Hans Christensen af Brandlund i Coldinghus amt, og Johanne Maria Møller af Seilgård i Hals amt, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer. 4 oktober 1776.

372
Peder Rasmussen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Rasmussen og enken Karen Sørensdatter af Gosmer sogn udi Århus stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 11 oktober 1776.

373
Samme dag, blev og udfærdiget ægteskabs bevilling for Torchild Jensen, og Maren Hermandsdatter af Ribe stift som beslægtet i andet og tredie led. 11 oktober 1776.

374
Så og gratis, for Knud Andersen og Karen Jensdatter af Århus stift, i 2det og 3die led. 11 oktober 1776.

375
Og for Peder Jensen, og Anna Knudsdatter af ditto stift, i 3die led. 11 oktober 1776.

382
Anders Olsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Anders Olesen og Anna Hansdatter, bønderfolk af Hinnerup sogn i Århus stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet og tredie led beslægtede. 18 oktober 1776.

383
Samme dag, blev og udfærdiget gratis for Morten Nielsen, og Johanne Pedersdatter af ditto stift i 3die lige led. 18 oktober 1776.

384
Og for Christen Nielsen Fiil, og hans afdøde hustrues næst sødskende barn. 18 oktober 1776.

385
Christian Lassen Hiebertz, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Christian Lassen Hiebertz, køb og handelsmand i vor købstad Ålborg, og Anne Lorentze Gødvad, afgangne Peder Tranmoses efterleverske, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc. 18 oktober 1776.

391
Jørgen Poulsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen  Poulsen og Mette Knudsdatter, bønderfolk af Besser sogn på grevskabet Samsø, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 25 oktober 1776.

392
En ditto bevilling, blev samme dag udfærdiget for Peder Christensen, søe lieutenant, og Kirstine Christensdatter af Ålborg stift, udi tredie led beslægtede. 25 oktober 1776.

400
Søren Larsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Larsen [2 forskellige navne vielsen ikke findes i kirkebog Ål sogn] af Grærup, og Johanne Olesdatter, bønderfolk af Vester Vrøgum i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet og tredie led beslægtede. 1 november 1776.

401
Samme dag, er en gratis ditto udfærdiget for Hans Michelsen af ditto stift, og den hans afdøde hustrue, i tredie led beslægtede, Kirsten Pedersdatter. 1 november 1776.

411
Niels Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Niels Christensen, og Kirsten Andersdatter, bønderfolk af Als sogn udi Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at hun  skal være sødskende barn til supplicantens fader. 8 november 1776.

411b
Ligeledes samme dag, gratis udfærdiget for Niels Lauersen, og Dorthe Jørgensdatter af Århus stift, i tredie led beslægtede. 8 november 1776.

411c
Og for Søren Olufsen, og Johanne Sørensdatter, af ditto stift, i tredie led. 8 november 1776.

412
Så og for Niels Christensen, og Maren Pedersdatter af Frisenborg grevskab, i tredie lige led. 8 november 1776.

413
Så og på stemplet papir, for Jens Andersen Yde af Århus stift, og hans afgangne hustrues søster, Anna Enevoldsdatter. 8 november 1776.

420
Adskiær Jensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Adskiær Jensen, og Anne Andersdatter, bønderfolk af Gerå i Dronninglund sogn i Ålborg stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i andet lige led beslægtede. 15 november 1776.

421
En ditto gratis bevilling, blev samme dag udfærdiget for Morten Rasmussen af Århus stift, og hans næst sødskende barn Sara Rasmusdatter. 15 november 1776.

427
Jung Arhst Braven, ægteskabs bevilling i forbudne led.
Bevilger og tillader, at Jun Arhst Braven og Antze Jørgensdatter, bønderfolk af Dunzum på Vesterlands Føhr under Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede.  22 november 1776.

427b
Ligeledes samme dag, udfærdiget for Jung Arhst Arhsten, og Jeg Rikmers af ditto sted, i andet og tredie led. 22 november 1776.

427c
For Oluf Hansen, og Antje Jung Olufs af ditto, i tredie led. 22 november 1776.

428
Og for Jens Mortensen, og Bodil Pedersdatter, af Samsø i tredie led. 22 november 1776.

429
Samt gratis for Anders Mortensen af Ålborg stift, og hans afgangne hustrues søster, Kirsten Christensdatter. 22 november 1776.

429b
Og for Peder Jørgensen af Århus stift, og hans afgangne hustrues sødskende barn, Kirsten Pedersdatter. 22 november 1776.

437
Søren Clausen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Søren Clausen og Dorthe Melchiorsdatter, bønderfolk af Læsø land under Viborg stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være sødskende børn. 29 november 1776.

437b
Ligeledes samme dag, expederet for Hans Jensen, og Kirsten Bachensdatter af Ribe stift, hinanden i 3die led beslægtede. 29 november 1776.

439
Jørgen Jørgensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jørgen Jørgensen og Anne Mathisdatter, bønderfolk af Brandsbøl by og Hagenberg sogn på vort land Alsøe, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden i tredie led beslægtede. 6 december 1776.

440
Ditto gratis bevillinger, er samme dag udfærdiget for matros Arhst Carstens, og Jng Jørgens af Amrum, i 2det lige led. 6 december 1776.

441
Og for Jacob Nonboe, og Anna Nielsdatter af Viborg stift i 2det og 3die led. 6 december 1776.

442
Bodil Pedersdatter, bevilling at indlade sig i ægteskab med Jørgen Olsen med videre.

C7mus G a v, at eftersom Bodil Pedersdatter af Thorup, på vort land Samsø, under Århus stift, for os allerunderdanigst haver andraget, at hendes mand Christen Poulsen er den 28 marts 1775, med et skib afgået derfra til Norge, men at skibet i en påkommende heftig storm, er tillige med mange flere forulykket, og folkene omkomne, hvilket hun med et tingsvidne skal have søgt at bevise, ligesom der og efter bemeldte hendes mand, er holdet skifte imellem hende og hendes børn, desårsag hun formente igen, at kunne indlade sig i ægteskab med Jørgen Olsen, som har begieret hende til ægte, men at præsten skal have nægtet at sammenvie dem. Så have vi efter fornævnte Bodil Pedersdatters derhos allerunderdanigst giorte ansøgning og begiering, samt den af os elskelig doctor theologiæ hr Poul Mathias Bildsøe etc, derover indhentede erklæring, allernådigst bevilget og tilladt, at hun og fornævnte Jørgen Olsen må i ægteskab sammenkomme, uagtet hun ey anderledes end allerede sket er, kan bevise hendes forrige mands død, samt uanset at han skal være bemelte hendes forrige mands moders halv broder. 6 december 1776.

443
Møller Mathias Årestrup, vielsebrev af uvedkommende præst.
Bevilger og tillader, at Mathias Årestrup Møller i Alling Mølle, og Grønbæk sogn udi Århus stift, og Christina Elisabeth Schmidt fra Falslev præstegård, må uden foregående trolovelse og lysning af prædikestolen, hiemme i huset sammenvies af hvilken præst de det begierer etc.  6 december 1776.

447
Matros Hans Andersen, bevilling på ægteskab gratis.
Bevilger og tillader, at enroulleret matros Hans Andersen, og Maren Soniksdatter af Nordby sogn på Fanø, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi andet lige led beslægtede. 13 december 1776.

455
Jens Christensen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Jens Christensen, og Johanne Poulsdatter af Trans sogn under Bøvling amt, må i ægteskab sammenkomme, uanset at han og hendes afdøde mand skal have været hinanden i 2det og 3die led beslægtede. 20 december 1776.

456
Samme dag, blev en gratis ditto udfærdiget for Peder Sørensen, og Anna Kirstine Sørensdatter af Århus stift, i tredie led med hans afdøde hustru beslægtet.  20 december 1776.

459
Peder Jepsen, ægteskabs bevilling.
Bevilger og tillader, at Peder Jepsen og Kirsten Maria Olufsdatter af Øster Gesten sogn udi Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. 27 december 1776.

459b
Ligesådan bevilling, blev samme dag udfærdiget for Morten Rasch, og Else Sørensdatter af Nebel sogn udi Ribe stift, som sødskende børn. 27 december 1776.

460
Så og gratis, for matros Peder Nielsen og Karen Jørgensdatter på Fanø, ligeledes sødskende børn. 27 december 1776.

 

Sidste post på denne film. M 549034 jyske registre fra Rigsarkivet.

Til toppen.

 

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret: 04. juni 2012

 Til Index

 Tilbage til forsiden

 Tilbage til 6te del  Til 8de del