Skanderborg Ryttergods fæstebreve.

 

4de del 1723-1728

Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

G-Ryt 8 - 17  

 

Red = reduceret til

B = Bæster - K = Køer - S = Stude - U = Ungnød - F = Faar

Hbh = Husbondhold - Indf = Indfæstning

 

Ved flere fæstebreve findes der rettelse mærket [KVJ] dette er Karen V Madsens signatur, efter at hun har gennemgået materialet og sammenlignet dette med andre kilder, jeg er hende meget taknemlig for dette store arbejde.

 
Anno 1724:

 

Udi Rytter Sessionen i Skanderborg er dend 15de December 1724: følgende fæster Accorderet, og til wedkommende Fæstebreve leweret. -

1 (fol 183)
Ole Andersen, Yding fæster afgangne Olle Jespersens Gadehus, idet han ægter enken ved stedet Birgitte Mikkelsdatter. Bygningen er 13 fag hus hvoraf der aarligt svares til hus og arbejdspenge 2 rdr 1 mark 8 sk. hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. 15 Decb 1724.

2 (fol 183)
Peder Ollesen, Saaby fæster afgangne Erik Josues? Josens? gaard, ægter enken Birgitte Jensdatter. Hkorn 4-3-1-1 hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 31 fag hus og som besætning er der 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 15 Decb 1724.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Erik Ibsen iflg. fæstebrev nr. 101 (fol 36) fra 1718. Evt har ny fæster Peder Olufsen været gift 2 gange. Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1842 må Birgitte Jensdatter og Birgitte Jørgensdatter være to forskellige personer]

3 (fol 183)
Christen Mogensen, Brørup fæster afgangne  Niels Sørensens gaard, som enken Karen Jørgensdatter har overladt ham med vilkaar han ægter datteren Maren Nielsdatter. Hkorn 4 td 2 alb hvoraf indf er 7 Rdr. Bygningen er 43 fag hus  og der er 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 15 Decb 1724.

4 (fol 183)
Jørgen Sørensen, Ustrup fæster hans fader Søren Jørgensens gadehus, som han grundet alderdom og svaghed afstaar. Bygningen er 14 fag hus hvoraf der svares aarligt 2 rd 1 mk 8 sk og indf er 1 rd 2 mark. 15 Decb 1724.

5 (fol 184)
Jens Sørensen, Ustrup fæster hans fader Søren Sørensens gaard, som han grundet alderdom og skrøbelighed ikke længere kan forestaa. Hkorn 4-2-3 fc hvoraf indf er 10 Rdr. Bygningen er 40 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn  og 6 faar vogn etc. 15 Decb 1724.

6 (fol 184)
Jep Rasmussen, Gjesing fæster afgangne Morten Jensens gaard, med vilkaar at han ægter enken ved stedet Maren? (der er rettet i navnet) Rasmusdatter. Hkorn 5 td 1 skp 2 alb og til indf betales 6 Rdr. Bygningen er 66 fag hus og der er 5 b 4 k 3 ungnød og 6 faar etc. 15 Decb 1724.

7 (fol 184)
Rasmus Pedersen, Fruering fæster det gadehus, som Peder Pedersen, grundet armod og ringe vilkaar afstaar. Bygningen er 7 fag hvoraf der svares 2 rdr 1 mk 8 sk og desuden til indf 1 Rdr. 15 Decb 1724.

8 (fol 184)
Olle Jespersen, Virring fæster hans fader Jesper Sørensens halve gaard, som han grundet svaghed og alderdom ikke selv kan forestaa. Hkorn 3 td 6 skp 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 38 fag hus og 3 b 2 k 3 ungn og 3 faar etc. 15 Decb 1724.

9 (fol 184)
Rasmus Sørensen, Hovedgaard fæster afgangne Peder Sørensens halve gaard i Hoved!, til den anden halve part han har i fæste saa gaarden igen kan blive samlet. Hkorn 4-5-2-2 1/2 alb hvoraf indf er 12 Rdr. Bygningen er 42 fag hus og der er besætning 4 b 3 k 4 ungn og 4 faar etc. 15 Decb 1724.

10 (fol 185)
Christen Christensen, Hovedgaard fæster det gadehus i Hoved! som Johan Hansen afstaar. Bygningen er 14 fag hus og deraf svares aarligt 2 rd 1 mk 8 sk samt indfæstning 2 rdr. 15 Decb 1724.

11 (fol 185)
Jens Jørgensen, Tvingstrup fæster afgangne Jens Lassens gaard, ægter hans Søster Maren Laursdatter. Hkorn 3-4-3-2 alb og indf er 4 Rdr. Bygningen er 32 fag og besætningen 4 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 15 Decb 1724.

12 (fol 185)
Jens Nielsen, Tebstrup fæster Peder Jensens gadehus, som han grundet sygdom og ringe vilkaar afstaar, han ægter datteren Margrette Rasmusdatter (navne ok saa maaske stifdatter), Bygningen er 9 fag hus hvoraf der svares aarligt 2 rd 1 mk 8 sk samt indf 1 Rdr. 15 Decb 1724.

13 (fol 185)
Niels Jensen, Horndrup fæster hans afgangne Stiffader Niels Michelsens halve gaard, som enken hans moder Anne Pedersdatter afstaar til ham. Hkorn 3-2-1-1/2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 37 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn og 5 faar vogn, plov etc. 15 Decb 1724.

14 (fol 185)
Jens Rasmussen, Horndrup fæster afgangne Jens Ollesens gadehus, med vilkaar han ægter enken ved stedet Maren Jensdatter. Bygningen er 12 fag hus hvoraf den aarlige afgift Hus og Arbejdspenge er 2 rd 1 mark 8 skilling og til indf 1 Rdr. 15 Decb 1724.

15 (fol 185)
Jens Ifversen, Horndrup - der har været Rytter ved Obrist Westes Regiment - fæster hans Ollufsens halve gaard, som han grundet alderdom og svaghed afstaar. Hkorn 3-2-1-1 alb og Skov 2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 47 fag hus og besætningen 3 b 2 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 15 Decb 1724.

16 (fol 186)
Christen Nielsen, Føvling - forrige Rytter med pas, - fæster afgangne Søren Nielsens gadehus, med vilkaar han ægter enken ved stedet Maren Jensdatter. Bygningen er 6 fag hus hvoraf der aarligt svares 2 rd 1 mark 8 sk og til indf 2 Rdr. 15 Decb 1724.

17 (fol 186)
Jens Clausen, Aastrup fæster hans Stiffader Peder Pedersens gaard, som han grundet langvarig svaghed og alderdom afstaar. Hkorn 5 td 1 skp 1 fc og indf er 10 Rdr. Bygningen er 40 fag hus og besætningen er 5 b 3 k 3 ungnød og 4 faar, Vogn plov etc. 15 Decb 1724.

18 (fol 186)
Peder Pedersen, Aastrup fæster afgangne Rasmus Knudsens gadehus, ægter enken Maren Nielsdatter. Bygningen er 14 fag hus hvoraf der svares aarligt 2 Rdr 1 mark 8 sk og til indfæstning  2 Rdr. Der svares efter 2 skp 2 fc. 15 Decb 1724.

19 (fol 186)
Frands Nielsen, Haarup - Landsoldat af hr Obriste Rosenørns Regiment, som ved seneste General Mynstring i sidste September blev casseret - fæster den gaard, som Peder Mouritzen i armod frakom. Staar for Hkorn 5 td 7 skp 3 fc, som han er bevilget uden indfæstning. Bygningen er 45 fag Brøstfældig hus, den fulde Besætning er 6 bæster 3 køer 3 ungnød og 4 faar, vogn, og plov redskab, Som tillige med Sædekornet som inwentarium wed Stædet forbliwer, og Frands Nielsen ej allene er pligtig at tilsvare etc. 15 Decb 1724.

20 (fol 186)
Niels Pedersen, Gammelstrup fæster hans fader Peder Nielsens halve gaard, som han grundet alderdom og svaghed afstaar. Hkorn 3-7-1-1 1/2 alb og indfæstningen er 6 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 15 Decb 1724.

21 (fol 187)
Niels Jensen, Gammelstrup - forrige Dragon af hr Major Bertes? Compagni - fæster Michel Nielsens halve gaard, som han grundet svaghed og ringe vilkaar afstaar, han ægter hans  Søster Lisbeth Nielsdatter. Hkorn 3-6-2-1 1/2 alb samt Skov 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 26 fag hus og besætningen 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 15 Decb 1724.

22 (fol 187)
Peder Sørensen, Langballegaard fæster Søren Andersens gaard, kaldet Langballe, som han grundet alderdom og svaghed afstaar, dog med vilkaar han ægter datteren ved stedet Maren Sørensdatter. Hkorn 6-1-2 fc samt Skov 3 fc. hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 69 fag hus og der er 6 b 4 k 1 stud 3 ungn 4 faar etc. 15 Decb 1724.

23 (fol 187)
Jens Sørensen, Træden (i teksten staar Jens Sørensen Bostrup,Træden) fæster afgangne Mads Pedersens halve gaard, ægter enken ved stedet Kirsten Laursdatter. Hkorn 2-3-1-1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og besætningen 2 b 1 k 2 ungn 2 faar, vogn etc. 15 Decb 1724.

24 (fol 187)
Eske Nielsen, Bredvadmølle fæster Bredvad Mølle som Søren Pedersen er fradød, han ægter enken paa stedet Mætte Johansdatter. Hkorn Ager og Eng 3 td 1 skp 1 fc 1 alb og Mølleskyld 16 td 3 skp 3 fc. Af samme svares aarligt Landgilde Meel 16 Td og til indfæstning betales 24 Rdr. Bygningen er 34 fag hus og besætningen 3 bæster 2 køer 2 ungnød og 4 faar, Vogn etc. 15 Decb 1724.
[KVJ:
Enken hedder måske Mette Hansdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1058 og 1820]

25 (fol 187)
Lars Hansen, Brædstrup faar Hbh paa afgangne Søren Christensen Selvejergaard, han ægter datteren Mette Sørensdatter. Hkorn 2 td 3 skp 1 fc 1 1/2 alb samt Skov 2 alb, hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 4 Rdr. Bygningen er 42 fag hus og der er 2 b 2 k 1 ungn og 2 faar etc. 15 Decb 1724.

26 (fol 188)
Anders Michelsen, Gram fæster hans afgangne fader Mikel Andersens halve gaard. Hkorn 3 td 1 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 35 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 15 Decb 1724.

27 Fol 188)
Peder Rasmussen, Gram fæster hans fader Rasmus Jensens halve gaard, som han grundet alderdom har afstaaet. Hkorn 2-6-1-1 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 28 fag hus og der er 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 15 Decb 1724.

28 (fol 188)
Søren Rasmussen, Gram fæster hans broder Niels Rasmussens halve gaard, som han har afstaaet til ham. grundet han ikke selv formaar at forestaa hele gaardens brug, og svare udgifterne deraf. Hkorn 3-1-2 fc hvoraf han til indfæstning betaler 3 Rdr. Bygningen er 19 fag hus og besætningen 3 b 2 køer 2 ungnød og 3 faar etc. 15 Decb 1724.

29 (fol 188)
Peder Nielsen, Gram fæster hans fader Niels Pedersen, [se også 1726 - 30 fol 233] til ham grundet alder og svaghed - afstandne gaard halve gaard. Hkorn 3 td 1 alb hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 33 fag hus og til besætning er der 3 b 2 k 2 ungnød og 3 faar vogn etc. 15 Decb 1724.

30 (fol 189)
Anders Pedersen, Vrold fæster hans broder Rudolf Pedersens halve gaard, da han ikke selv formaar at klare hele gaardens drift, med Condition at naar den anden halve part bliver fæsteledig, skal han samle hele gaarden. Hkorn 2-7 skp 2 1/2 alb hvoraf indf er  6 Rdr. Bygningen er 17 fag hus og besætningen bestaar af 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 15 Decb 1724.

31 (fol 189)
Christen Jensen, Boes fæster afgangne Anders Sørensens gaard, med vilkaar at han ægter enken ved Stedet  Anne Laursdatter. Hkorn 6-6-3 fc og Skov 1 skp 1 alb hvoraf han til indf betaler 10 Rdr. Bygningen er 49 fag hus og besætning 6 b 4 k 6 ung 6 faar etc. 15 Decb 1724.

32 (fol 189)
Søren Jensen, Firgaarde fæster Lars Michelsens til ham afstandne halve gaard, med vilkaar at han ægter Stifdatteren ved stedet Kirsten Jensdatter. Hkorn 4 td 3 skp samt Skov 1 fc hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 48 fag hus, samt besætning 4 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 15 Decb 1724.

33 (fol 189)
Jens Ollesen, Illerup fæster hans fader Olle Jensens til ham, grundet Skrøbelighed,  afstaaede halve gaard. Hkorn 3 td 1/2 alb og indf 8 Rdr. Bygningen er 26 fag hus og besætningen 3 b 2 k 3 ungn og 3 faar etc. Rytter Sessionen paa Schanderborg Slot dend 15 Decber Anno 1724.

34 (fol 189)
Peder Jensen, Ry fæster afgangne Søren Steffensens gaard, tilligemed det derved paa Gaardsgrunden indbyggede Gadehus, som enken har afstaaet til ham, med vilkaar at han ægter datteren ved stedet Anne Sørensdatter. Hkorn 3-1-1-2 alb og Skov 2 Fc og af Gadehuset svares aarlig efter Taxationen 1 Rdr 3 Mark 8 Skilling, hvoraf der ialt til indf betales 8 Rdr. Bygningen er 50 fag Hus og besætning 4 b 3 k 3 ungnød og 2 faar vogn etc. 15 Decb 1724.

35 (fol 190)
Simen Jensen, Emborg fæster Niels Rasmussens gaard, som han grundet alderdom og ringe vilkaar ikke længere kan forestaa. Hkorn 2-5-2-2 alb samt Skov 1 fc 1 alb hvoraf indfæstningen er 3 Rdr. Bygningen bestaar af 27 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 15 Decb 1724.

36 (fol 190)
Niels Jensen, Faarehuset - Niels Sørensen, Faarehuset fæster - i overskriften Niels Jensen, men i brevet staar Stæder og fæster til Niels Sørensen, - halvparten  af Faarehuset, som Rasmus Hansen grundet alderdom og armod har afstaaet. Bygningen er 4 fag Hus og betaler aarlig 1 Rdr? 12 sk. Hkorn 3 skp 2 fc 1 1/2 alb, hvoraf betales til indf 2 Rdr. 15 Decb 1724.

37 (fol 190)
Christen Sørensen, Alling fæster hans afgangne fader Søren Mortensens gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 3-4-2-2 hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 36 fag hus og der er 4 b 3 k 2 ungn og 3 faar etc. 15 Decb 1724.

38 (fol 190)
Søren Rasmussen, Alling fæster Christen Nielsens gadehus, som han grundet alderdom ikke længere kan forestaa, med vilkaar han ægter datteren ved stedet Margrette Christensdatter, Bygningen er 15 fag hus hvoraf der aarligt betales 2 rdr 1 mk 8 sk og til indf 1 Rdr 2 Mark. 15 Decb 1724.

Notat i Margen:

No 39 udsat.

40 (fol 190)
Niels Jensen, Tørring fæster hans fader Niels Nielsens halve gaard, som han grundet skrøbelighed afstaar. Hkorn 1-4-1-1 alb og indf er 3 Rdr. Bygningen er 2o fag hus og til besætning er der 2 b 1 k 1 ungnød og 2 faar etc. 15 Decb 1724.
[KVJ:
Ny fæster hedder nok Niels Nielsen. Sml. med Gryt Fptk 1729-1745 nr. 23 (fol 77)]

41 (fol 191)
Johan Povelsen, Jeksen fæster Niels Rasmussens gadehus, som han grundet armod og skrøbelighed ikke længere har kunnet forestaa. Bygningen er 7 fag hus hvoraf der svares 2 rdr 24 skilling og til indf betales 4 mark. 15 Decb 1724.

42 (fol 191)
Niels Pedersen, Stilling faar Hbh paa afgangne Anders Nielsen halve Selvejergaard, som enken Inger Pedersdatter ej kan forestaa. Hkorn 3 td 2 fc 2 alb samt Skov 2 Alb hvoraf han til Hbh betaler 4 Rdr. Bygningen er 35 fag hus og besætningen 3 b 2 k 3 ungn 2 faar etc. 15 Decb 1724.

43 (fol 191)
Anders Jensen, Stilling fæster hans fader Jens Lassens gaard, som han grundet alderdom og skrøbelighed har overladt ham. Hkorn 2-4-2-1 alb og indf er 6 Rdr. Bygningen er 37 fag hus og besætningen 3 b 2 k 3 ungn og 3 faar etc. 15 Decb 1724.

44 (fol 191)
Jens Sørensen, Fregerslev fæster afgangne Rasmus Rasmussens partgaard, hvoraf han selv den anden part havde i fæste. Hkorn 7 skp 3 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 7 fag hus og besætning 1 b 1 k vogn etc. 15 Decb 1724.

45 (fol 191)
Rasmus Rasmussen, Fregerslev fæster hans afgangne fader Rasmus Pedersens gaard, som enken hans moder Birgitte Rasmusdatter har overladt ham. Hkorn 3-5-3-2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 40 fag hus og besætningen er 4 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 15 Decb 1724.

46 (fol 191)
Anders Jensen, Fregerslev fæster hans fader Jens Andersens grundet svaghed, afstandne gaard. Hkorn 3-2 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bygningen er 37 fag hus og som besætning er der 3 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 15 Decb 1724.

47 (fol 192)
Rasmus Nielsen, Bjertrup fæster afgangne Jens Pedersens gaard, med vilkaar han ægter datteren ved stedet Helle Jensdatter. Hkorn 3-4-1-2 alb samt Skov 1 Alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 44 fag hus og besætning 4 b 3 k 2 ungn 3 faar etc. 15 Decb 1724.

48 (fol 192)
Rasmus Jensen, Laasby fæster Michel Nielsens, til ham afstandne Gadehus, med vilkaar han ægter Stifdatteren ved stedet Mette Nielsdatter. Bygningen er 12 fag hus, hvoraf der aarligt betales 2 Rdr 24 sk samt til indfæstning 2 Rdr. 15 Decb 1724.

49 (fol 192)
Jens Rasmussen, Flendsted faar Hbh  paa halvparten af hans fader Rasmus Endvoldsens Selvejergaard, (maaske er det Kalbygaard) som han grundet svaghed afstaar. Hkorn 2 td 2 fc 2 alb og til Hbh betales 5 Rdr. Bygningen er 24 fag hus, og som besætning er der 2 b 2 k 2 faar vogn plov etc. 15 Decb 1724.
[KVJ:
Det drejer sig ikke om Kalbygård, men en selvejergård i Flensted, som Rasmus Endvoldsens far, Envold Rasmussen i Kalbygård skødede til sønnen og hans fæstemø, Anne Jensdatter. Se ”
Framlev Gern Sabro Herreds Tingbøger 21/8 1695- 1/5 1715 Kronologiske Registre v/Bjarne Nørgaard Pedersen” under 3/2 1701 (387a og 387b)]

50 (fol 192)
Peder Mogensen, Galten fæster Frands Rasmussens grundet høje alderdom til ham afstandne gaard, med vilkaar han ægter datteren ved stedet Maren Frandsdatter. Hkorn 3 td 4 skp 1 alb og Skov 1 alb hvoraf han til indf betaler 10 Rdr. Bygningen er 36 fag hus og besætningen 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 15 Decb 1724.

51 (fol 192)
Jens Mogensen, Sorring fæster afgangne Jens Jensens halve gaard, med vilkaar han ægter enken ved Stedet Else Jensdatter. Hkorn 2 td 1 skp 1 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 23 fag hus og der findes 2 b 1 k 2 ungn 3 faar etc. 15 Decb 1724.

52 (fol 192)
Peder Jensen, Sorring fæster  afgangne Anders Christensens halve gaard, med vilkaar han ægter datteren ved stedet Maren Andersdatter. Hkorn 2 td 4 skp og Skov 3 fc hvoraf der ikke svares indfæstning. Bygningen er 25 fag hus og besætning 2 b 1 k 1 ungn og 2 faar etc. 15 Decb 1724.

53 (fol 193)
Hans Frandsen, Sorring fæster Peder Holms til ham afstandne gadehus. Bygningen derpaa er 12 fag hus, som han forundes uden indfæstning, men der skal betales aarlig 2 Rdr 24 sk. Han skal forbedre etc. 15 Decb 1724.

54 (fol 193)
Søren Pedersen, Snaastrup Mølle fæster denne som Søren Mortensen er fradød, med condition han ægter enken ved stedet Maren Andersdatter. Bygningen derpaa er 36 fag hus, hvoraf der svares aarligt Landgilde af Møllen 12 Tønder, staar ellers i Matr for Hkorn Et td? Eng 1 skp 1 album, Mølleskyld 6 td 3 fc hvoraf aparte Swars Til indfæstning betales 10 Rdr. Hans skal forbedre og vedligeholde etc. 15 Decb 1724.

55 (fol 193)
Rasmus Rasmussen, Stjær fæster hans fader Rasmus Pedersens, grundet alderdom og svaghed afstaaede gaard. Hkorn 3-7-1-1 hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bygningen er 33 fag hus og som besætning er der 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 15 Decb 1724.

56 (fol 193)
Mads Rasmussen, Stjær fæster hans afgangne fader Rasmus Jensens gaard, som enken hans moder Mætte Simensdatter har afstaaet til ham. Hkorn 3-7-2 fc hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bygningen er 22 fag hus og besætning 4 b 3 k 2 ungnød og 3 faar etc. 15 Decb 1724.

57 (fol 193)
Lars Justsen, Haarby fæster Niels Christensens grundet høj alderdom afstaaede halve gaard. Hkorn 3 td 3 skp 1 alb og til indf betales der 6 Rdr. Bestaar af 42 fag hus og 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar vogn etc. 15 Decb 1724.

58 (fol 193)
Jonas Jensen, Veng fæster afgangne Jens Pedersens gaard, med Condition at han ægter enken ved stedet Else Christensdatter. Hkorn 7-3-3-1 alb hvoraf der til indf betales 8 Rdr. Bygningen er 48 fag hus og der er 6 b 4 k 3 ungn 4 faar etc. 15 Decb 1724.

59 (fol 194)
Rasmus Hendrichsen, Veng fæster afgangne Lars Pedersens halve gadehus, med vilkaar at han ægter enken ved Stedet Kirsten Pedersdatter. Bygningen er 14 fag hus hvoraf der aarligt svares 1 Rdr 12 sk og til indfæstning 1 Rdr. 15 Decb 1724.

60 (fol 194)
Jens Pedersen, Sjelle fæster afgangne Niels Andersens halve gaard, med vilkaar han ægter enken ved Stedet Karen Christensdatter. Hkorn 4 td 1 fc 1 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 17 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ung og 4 faar etc 15 Decb 1724.

61 (fol 194)
Casper Høvinghof, Harlev  - i Harlev Mølle - fæster Niels Jensens gaard, som han grundet slet tilstand ikke længere har kunnet forestaa og svare udgifterne deraf. Hkorn 3 td 2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 18 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 15 Decb 1724.

62 (fol 194)
Niels Knudsen, Nedenskov fæster han afgangne fader Knud Pedersens gaard, som enken hans moder har overladt ham. Hkorn 9-7-2-2 alb samt Skov 1 skp 1 fc hvoraf indf er 12 Rdr. Bygningen er 63 fag hus og besætningen 8 b 4 k 6 ungn og 4 faar etc. 15 Decb 1724.

63 (fol 194)
Rasmus Sørensen, Grumstrup fæster Michel Rasmussens halve gadehus. Bygningen er 4 fag hus hvoraf der svares aarligt 1 rd 12 sk. Desuden til indf 1 Rdr. 15 Decb 1724.

64 (fol 194)
Niels Ollesen, Gjern fæster hans fader Olle Rasmussens gaard, som han grundet tiltagende svaghed ikke selv kan forestaa. Hkorn 4 td 1 skp 1 fc 1 alb og til indf betales 8 Rdr. Bygningen er 23 fag og besætning 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 15 Decb 1724.
[KVJ:
Iflg. KB for Gjern sogn 1693-1756 v/Niels Henry Jensen optræder ingen ved navn Niels Ollsen i Gjern. Derimod har Olle Rasmussen en søn ved navn Jens, som blev døbt 1. maj 1704. Se desuden Gryt Fptk 1746-1764 nr. 2 (fol 264)]

65 (fol 195)
Anders Pedersen, Naarup (i teksten staar Anders Pedersen Borup, Naarup) fæster hans fader Peder Andersens halve gaard, som han grundet skrøbelighed ej kan forestaa. Hkorn 3-5-1-1a lb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 30 fag hus og besætning 3 b 2 k 3 ungn og 3 faar etc. 15 Decb 1724.

66 (fol 195)
Christen Terkildsen, Lyngby fæster hans fader Terkild Sørensens gaard, som han grundet alderdom ikke kan forestaa. Hkorn 4 td 1 fc 1 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 27 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungnød, vogn etc. 15 Decb 1724.

67 (fol 195)
Peder Rasmussen, Farre fæster hans fader Rasmus Lassens grundet alderdom afstaaede halve gaard. Hkorn er 3 td 3 skp 2 fc 1 1/2 alb og af Farregaards Jord 1 td 2 alb hvoraf han til indf skal betale  6 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og der er 4 b 3 k 2 ungn 3 faar etc. 15 Decb 1724.

68 (fol 195)
Jørgen Rasmussen, Farre fæster Jens Powlsens grundet slet tilstand afstandne halve gaard, med vilkaar at han ægter datteren ved Stedet Kirsten Jensdatter. Hkorn 2-1-3 fc og af Farregaards Jord 1 skp 2 alb, hvoraf til indf erlægger 4 Rdr. Bygningen er 16 fag hus og der findes 3 b 2 køer 3 ungnød og 3 faar vogn etc. 15 Decb 1724.

69 (fol 195)
Anders Sørensen, Farre fæster afgangne Niels Pedersens gadehus, med dets underliggende Hartkorn af Farregaard Jord, med Condition han ægter datteren ved stedet Johanne Simonsdatter (er det Sted?) Husets bygning er 18 fag hus hvoraf der aarligt gives efter taxationen 2 Rdr 24 sk og Hartkornet af Farregaards jord 2 td 1 fc 1 alb hvoraf aparte svares. Betaler til indf 4 Rdr. Besætningen er 2 b 1 k 1 ungn og 2 faar etc. Dato?? 1724.

70 (fol 196)
Niels Sørensen, Farre fæster Niels Rasmussens grundet slet tilstand, til ham afstandne Boel. Hkorn 7 skp 2 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 19 fag forfalden hus og besætning 1 b 1 k 2 faar som tillige med Sædekornet stedse til Inventarium forbliver etc. 15 Decb 1724.

71 (fol 196)
Hans Sørensen, Svenstrup fæster afgangne Jens Sørensens Boel, med vilkaar han ægter enken ved stedt Anne Thomasdatter. Hkorn 5 skp 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 12 fag og der er som besætning 2 køer 2 faar som tilligemed Sædekornet etc. 15 Decb 1724.

72 (fol 196)
Niels Pedersen, Dalbygaard fæster hans afgangne fader Peder Svendsens halve gaard, som enken hans moder har overladt ham siden hun ikke kan klare hele gaardens drift. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 16 fag hus og besætningen er 2 b 2 k 2 ungn og 2 faar etc. 15 Decb 1724.

73 (fol 196)
Peder Mogensen, Skanderup (i overskrift staar Peder Mortensen, Skanderup -men rettet med blyant) - fæster halvparten af hans fader Mogens Madsens gaard, som han grundet alderdom og svaghed har overladt ham. Hkorn 3-1-3-1/2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 17 fag hus og til besætning er der 3 b 2 k 1 ungn og 2 faar, vogn etc. 15 Decb 1724.

74 (fol 196)
Peder Nielsen, Holmstol fæster hans afgangne fader Niels Nielsens gaard, som enken hans moder har afstaaet til ham. Hkorn 5-1-1-2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 46 fag hus og der er til besætning 5 b 3 k 2 ungn 3 faar etc. 15 Decb 1724.

75 (fol 197)
Niels Jensen, Holmstol fæster hans fader Jens Nielsen Hvassis til ham, grundet alderdom afstaaede gaard. Hkorn 4-6-2-2 alb og deraf til indf betales 6 Rdr. Bygningen er 27 fag hus og besætningen 4 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 15 Decb 1724.

76 (fol 197)
Jesper Nielsen, Holmstol fæster afgangne Rasmus Rasmussens gaard, med vilkaar at han ægter enken Mette Christensdatter. Hkorn 4 td 3 fc 1 alb hvoraf han betaler til indf 6 Rdr. Bygningen er 31 fag og besætningen 4 b 2 k 4 ungn 4 faar etc. 15 Decb 1724.

77 (fol 197)
Niels Sørensen, Sminge fæster halvparten af hans fader Søren Knudsens gaard, som han grundet svaghed har afstaaet, med vilkaar at han efter faderens død samler hele gaarden igen. Hkorn paa denne halvdel er 2-4-2-1/2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bestaar af 25 fag hus og besætning 2 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 15 Decb 1724.

78 (fol 197)
Peder Pedersen, Horn fæster afgangne Peder Nielsens gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Anne Jensdatter. Hkorn 4-3-2-1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 39 fag hus og der er 4 b 3 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 15 Decb 1724.

79 (fol 197)
Jens Jensen, Voel fæster det halve hus, som broderen Anders Jensen har været i fæste forundt af 20 Maj 1713 af forrige ejer Hr Obriste Rosenørn paa Condition samme at tiltræde efter Christen Bødker og hustrues død. Bygningen derpaa er 8 fag hus der aarligt giver 1 Rdr 12 skilling , hvilket han uden indfæstning er forundt. Huset antager han 1 Maj 1725, fra hvilken tid han vedtager afgiften etc. 15 Decb 1724.

80 (fol 197)
Jens Joensen, Grølsted fæster halvparten af hans afg fader Joen Jensens gaard, som enken hans moder Anne Lambertsdatter grundet ringe vilkaar har overladt ham. Hkorn 2-3-3-1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 20 fag hus og besætning 3 b 2k 1 ungn 2 faar etc. 15 Dec 1724

Not i Margen:

Nok bemte no 80.

80 (fol 198)
Niels Nielsen, Grølsted fæster 1 (del kan ikke læses) part af  Joen Jensens gaard, som enken Anne Lambretzdatter grundet ringe vilkaar har overladt ham, paa Condition han ægter datteren ved stedet Anne Joensdatter. Hkorn 2-3-3-1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen bestaar af 19 fag hus og besætning 3 b 2 k 1 ungn og 2 faar etc. 15 Decb 1724.

81 (fol 198)
Anders Nielsen, Skellerup fæster hans afgangne fader Niels Sørensens halve gaard, som enken hans moder Maren Pedersdatter har overladt ham. Hkorn 1-3-1-1 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 20 fag hus og besætningen er 2 b 2 k 2 faar vogn etc. 15 Decb 1724.

82 (fol 198)
Anders Rasmussen, Skjellerup fæster hans fader Rasmus Jensens gadehus, med det dertil i brug havende stykke Eng ved Resenbro, som han altsammen har afstaaet til ham. Bygningen er 12 fag Hus hvoraf der aarligt svares 2 rdr 5 mk 8 sk, og bemte stk Eng. Hkorn 1 fc hvoraf aparte svares. Til indf betales 1 Rdr. 15 Decb 1724.

83 (fol 198)
Jens Rasmussen, Mollerup fæster Niels Pedersens, grundet alderdom og skrøbelighed afstaaede halve gaard. Hkorn 1 td 7 skp 2 alb samt Skov 2 fc 1/2 alb hvoraf til indfæstning betales 4 Rdr. Bygningen er 25 fag hus og besætning 2 b 2 k 1 ungn 2 faar etc. 15 Decb 1724.

84 (fol 198)
Niels Thomsen, Mollerup - forrige Dragon af hr Capitain Neubergs Compagni - fæster afgangne Peder Jensens halve gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Else Jensdatter. Hkorn 2-1-1-1 alb samt Skov 3 fc hvoraf han til indfæstning betaler 4 Rdr. Bygningen er 31 fag hus og besætningen 2 b 2 k 2 ungnød og 3 faar etc. 15 Decb 1724.

85 (fol 199)
Jens Lauridsen, Laven fæster afgangne Peder Rasmussens halve gaard, med vilkaar at han ægter enken ved stedet Anne Laursdatter. Hkorn 1-4-2-1/2 alb samt Skov 3 fc 1 1/2 alb. Som han overlades uden indfæstning. Bygningen er 17 fag hus og besætning 2 b 2 k 1 ungnød 2 faar vogn etc. 15 Decb 1724.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1333 hedder afgangne fæster Jens Rasmussen]

86 (fol 199)
Søren Nielsen, Linaa (Linne), fæster Anne Nielsdatters Gadehus, som hun grundet svaghed og ringe vilkaar, har afstaaet til ham. Bygningen er 6 fag hus, hvoraf der svares aarligt 2 rdr 24 sk. og det er overladt uden indfæstning. 15 Decb 1724.

1725:

Udi Rytter Sessionen i Skanderborg, er dend 11 October følgende Fæster Accordered og til Wedkommende fæstebrewe Lewerit af Indhold:

1 (fol 199)
Eske Pedersen, Baastrup - han er af Ørretzlef (Ørridslev) - fæster afgangne Rasmus Christens gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Anne Mortensdatter. Hkorn 5-3-1 fc hvoraf indf er 10 Rdr. Bygningen er 52 fag hus og til besætning er der 5 b 4 k 3 ungnød 6 faar vogn etc. Rytter Sessionen i Schanderborg 11 Octob 1725.

2 (fol 199)
Marqvor Jørgensen, Ørskov fæster hans fader Jørgen Marqvorsens gaard, som han grundet høj alderdom og svaghed har afstaaet til ham. Hkorn 4-6-3-1 alb hvoraf indf er 12 Rdr. Bygningen er 63 fag hus og besætningen er 5 b 3 k 3 ungnød 6 faar etc. 11 Octob 1725.

3 (fol 200)
Rasmus Rasmussen, Tebstrup fæster afgangne Peder Jørgensens gaard, med vilkaar at han ægter enken ved Stedet  Maren Jensdatter. Hkorn 4-3-1-1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 36 fag Hus og besætningen er 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 11 Octob 1724.

4 (fol 200)
Hans Michelsen, Ejer faar Hbh paa en part Selvejergaard Ejendom som Rasmus Christensen er fradød, og enken grundet alderdom og ringe vilkaar ej kunde vedblive. Men deraf skal have Livs ophold. Hkorn 2-3-1-2 alb hvoraf der til Hbh betales 2 Rdr. Bygningen er 27 fag hus og til besætning er der 2 b 2 k 1 ungn 3 faar etc. 11 Octob 1725.

5 (fol 200)
Knud Jensen, Grumstrup fæster hans fader afgangne Jens Lassens halve gaard, til den anden halve part som han har i fæste, saa hele gaarden bliver samlet. Hkorn 3-1-1 fc hvoraf indf er 9 Rdr. Bygningen er 20 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungnød 4 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

6 (fol 200)
Anders Olufsen, Grumstrup fæster halvparten af Søren Michelsens fradøde gaard, da enken Appelone Jensdatter grundet skrøbelighed ikke kan forestaa hele gaarden, med vilkaar han ægter datteren Magrethe Jensdatter, Hkorn 3 td 5 sk 1 1/2 alb. Af gaardens bygninger d 30 august sidst 43 fag hus, wed ulykkelig hendelse, afbrendt saa der nu kun er tilbage paa al gaarden 33 fag, hvorfor han overtager det uden indfæstning. Besætningen er 4 bæster 3 køer 3 ungnød 6 faar vogn og plovredskab etc. 11 October 1725.

7 (fol 200)
Niels Andersen, Grumstrup fæster halvparten af hans fader Anders Nielsens gaard, fordi hele gaardens brug falder ham for besværlig at forestaa, dog med vilkaar at naar faderen dør skal han ogsaa fæste den anden halvdel saa gaarden igen bliver samlet. Hkorn 3 td 1 sk 1 fc 2 alb hvoraf indf er 10 Rdr. Bestaar af 25 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 11 Octob 1725.

8 (fol 201)
Morten Knudsen, Voerladegaard fæster afgangne Søren Sørensens gaard, med vilkaar han ægter enken Anne Jensdatter. Hkorn 6 td 6 skp 1 fc 2 alb og indf er 16 Rdr. Bygningen er 42 fag hus og besætningen 6 b 4 k 4 ungnød 6 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

9 (fol 201)
Jens Rasmussen, Hem fæster afgangne Niels Pedersen gaard, med vilkaar han ægter enken Maren Jacobsdatter. Hkorn 7 td 1 skp 2 alb og til indf betaler han 8 Rdr. Bygningen er 56 fag hus og besætning 6 b 4 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

10 (fol 201)
Peder Knudsen, Dørup fæster hans afgangne fader Knud Tommesens halve annexgaard, som enken hans moder grundet hendes ringe og slette tilstand har afstaaet. Hkorn - herligheden 1 skp 1 fc 2 alb og Annexskylden 1 td 7 skp 3 fc og skov 1 alb, hvilket grundet stedets ringhed er fri for indf. Bygningen er 21 fag og besætningen 2 b 2 k 2 ungn 2 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

11 (fol 202)
Povel Sørensen, Yding fæster afgangne Søren Sørensens gaardpart, med vilkaar han ægter enken Anne Jensdatter, Hkorn 2-4 skp hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 27 fag hus og besætningen er 2 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 11 Octob 1725.

12 (fol 202)
Chresten Jensen, Slagballe - med Pas fra Mattrupgaards gods - fæster hans Svigerfader Anders Pedersen gaard, som han grundet tilfaldende svaghed har overladt ham. Hkorn 4-5-1-2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bestaar af 63 fag hus og som besætning er der 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 11 Octob 1725.

13 (fol 202)
Michel Eriksen, Rindelevgaard fæster afgange Morten Hansens halve gaard i Rindelev, med vilkaar han ægter enken Mette Nielsdatter. Hkorn 7 td 3 fc 1/2 alb og skov 2 alb hvoraf indf er 16 Rdr. Bestaar af 66 fag hus og besætningen er 6 b 4 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

14 (fol 202)
Anders Michelsen, Svinsager fæster afgangne Peder Andersens halve gaard, som enken Maren Frantzdatter grundet skrøbelighed har overladt ham. Hkorn 2-7-3-2 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er  32 fag hus og besætningen 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

15 (fol 203)
Niels Jensen, Vitved fæster hans fader Jens Nielsens paaboende halve Annexgaard, som han grundet alderdom og enkemands sæde har afstaaet til ham. Hkorn Herligheden 1 skp 3 fc 1/2 alb Annexskylden 4 td 3 skp 1 fc 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 32 fag hus, Besætningen 4 b 3 k 3 ungn 4 faar etc. 11 Octob 1725.

16 (fol 203)
Eske Hafnstrup, Skanderborg (udi Schanderborg) fæster de jorder i Eskebæk som Sal Søren Madsen (Madtzen) før ham har haft i brug og enken Appelone Bandberg? ved Contract har afstaaet til ham. Hkorn 3 fc 2 1/3 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Der er aabenbart ingen bygninger etc. 11 Octob 1725.

17 (fol 203)
Peder Nielsen, Gram fæster Rasmus Sørensens partgaard, som han grundet alderdom har afstaaet til ham med vilkaar at han ægter hans datter Karen Rasmusdatter [se 1726--30 fol 233]. Hkorn3 tdr hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 25 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 11 (15?) October 1725.

18 (fol 203)
Rasmus Rasmussen, Gram fæster hans fader Rasmus Henrichsens partgaard, som han grundet tilfaldende svaghed ikke kan forestaa. Hkorn 2 td 7 skp 2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 19 fag hus og der er 3 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc 11 Octob 1725.

19 (fol 204)
Jens Jensen, Stilling fæster hans faders partgaard, som han grundet tilfaldende skrøbelighed har afstaaet til ham. Hkorn 2 td 5 skp 2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bestaar af 27 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungnød og 2 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

20 (fol 204)
Jens Madsen, Bjertrup fæster afgangne Rasmus Nielsens gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Helle Jensdatter. Hkorn 3-4-1-2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 44 fag hus og besætningen 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 11 Octob 1725.

21 (fol 204)
Hans Simensen, Blegind fæster hans fader Simen Hansens, grundet alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 2-4-2-2 alb og af en ødegaards jord 4 skp 3 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 5 rdr. Bygningen er 30 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

22 (fol 204)
Svend Johansen, Blegind fæster Niels Rasmussens grundet alderdom og skrøbelighed samt enkemands sæde -  afstaaede gaard. Hkorn 5 td 2 skp 2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 49 fag hus og besætningen 5 b 3 k 4 ungnød 6 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

23 (fol 205)
Rasmus Laursen, Mesing faar Hbh paa afgangne Peder Sørensens Selvejergaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Johanne Olufsdatter. Hkorn 4 td 3 skp 2 alb samt Skov 1 skp 1 alb hvoraf han til Hbh betaler 8 Rdr. Bygningen er 46 fag hus og besætningen 4 b 4 køer 3 ungnød 6 faar etc. 11 Octob 1725.

24 (fol 205)
Søren Olufsen, Taastrup fæster Laurs Rasmussens grundet alderdom afstandne gaard, med vilkaar han ægter hans datter Volborg Laursdatter. Hkorn 4 td 3 skp 3 fc 1 alb hvoraf indf er 16 Rdr. Bestaar af 32 fag hus og besætningen er 4 b 3 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

25 (fol 205)
Jens Michelsen Basse, Harlev fæster det hus som paa Bernt Hendrichsens i fæste havende gaards grund og Kaalgaardsted er opsat, hvorom de begge med hinanden har er contraheret, at Jens Michelsen Basse der af svarer Bernt Henrichsen og efterkommere i gaarden aarlig 4 mark, derforuden skal han ogsaa betale til Regimentet 4 mark aarlig, som starter fra 1 Jan 1725. Han skal holde det i stand og svarer afgift som anført etc. 15 Febr 1726.

26 (fol 206)
Jens Sørensen, Framlev fæster halvparten af hans fader Søren Jensens gaard, som han har overladt  ham paa vilkaar at naar faderen dør skal han søge fæste paa den anden halvdel ogsaa tilligemed jorden paa Høj Bye Mark. Hkorn 2-2-2-1 1/2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 19 fag hus og besætning 2 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn og plovredskab etc. 11 Octob 1725.

27 (fol 206)
Vincens Ibsen, Hørslev - som er en gammel afdanket Under Officer - fæster Povel Nielsens til ham afstandne Gadehus. Bygningen er 14 fag hus, hvoraf der aarligt betales 2 Rdr 1 Mark 8 sk, som er ham uden indfæstning forundt. Han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 11 Octob 1725.

28 (fol 206)
Niels Jensen, Herskind fæster afgangne Christen Jensens gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Edel Mogensdatter. Bygningen er 57 fag hus. Hkorn 5-4-2-2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Besætningen er 5 bæster 4 køer 3 ungnød 6 faar etc. 11 Octob 1725.

29 (fol 206)
Jens Andersen, Herskind fæster hans fader Anders Jensens, grundet alderdom og skrøbelighed afstaaede partgaard. Hkorn 3-6-1-2 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 30 fag hus og 4 b 3 k 2 ungn 4 faar vogn og plovredskab som tillige med Sædekornet stedse til Indventarium ved stedet forbliver etc. 17 Octob 1725.

30 (fol 207)
Jens Jensen, Sorring fæster Jens Steensens til ham afstaaede gadehus. Bygningen er 14 fag hus hvoraf han aarlig skal betale efter Taxationen 2 rdr 1 mk 8 sk og til indf 1 Rdr. 11 Octob 1725.

31 (fol 207)
Peder Pedersen, Skørring fæster Morten Clausens til ham afstaaede gadehus, hvis Bygning er 5 fag Jordgrawen Hus, der svares aarligt 2 rdr 1 mark 8 sk samt til indfæstning 1 Rdr. Dato?? 1725.

32 (fol 207)
Christen Rasmussen, Skjørring fæster hans fader Rasmus Christensen, til ham grundet alderdom og svaghed, afstaaede halve gaard. Hkorn 2-3-2-2 alb samt Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bestaar af 29 fag hus og som Besætning er der 3 b 2 k 2 ungnød 3 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

33 (fol 207)
Mads Pedersen, Skørring fæster Christen Rasmussens gadehus, med vilkaar han ægter enken Maren Michelsdatter. Hkorn 1 fc 1 alb hvoraf han svarer Skatterne. Bestaar af 8 fag slet hus som der svares aarligt af 2 Rdr 1 mk 8 sk, samt til indf 2 Rdr. 11 Octob 1725.

34 (fol 208)
Oluf Pedersen, Kalbygaard hans afgangne fader Peder Endvoldsens halve partgaard i Kalbygaard, som enken hans moder (navn ikke ang) har afstaaet til ham. Hkorn 5 td 6 skp 1 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 29 fag hus samt besætningen 4 b 3 k 3 ungn4 faar vogn etc. 11 Octob 1725.
[KVJ:
Enken hedder Sidsel Simonsdatter og er Oluf Pedersens stedmor. Se nedenstående GRyt skifter nr. 1034 og 1233 v/Erik Brejl]
1034:
Sidsel Olufsdatter i Kalbygård. 19.7.1720, fol.12.
E: Peder Enevoldsen. B: Oluf 14, Anne 11, Søren 8. FM: Peder Herlufsen sst, Rasmus Christensen i Søballe, farbroder Rasmus Enevoldsen i Flensted. GRyt 8-27 skp. 1720-1725 lbnr. 1029-1225 (Udarbejdet af Erik Brejl)
1233:
Peder Enevoldsen i Kalbygård. 7.3.1726, fol.10.
E: Sidsel Simonsdatter. LV: Peder Herlufsen sst. Første ægteskab med [Sidsel Olufsdatter], skifte 19.7.1720 lbnr.1034. B: Oluf 20, Anne 17, Søren 14. FM: farbroder Rasmus Enevoldsen i Flensted. GRyt 8-28 skp. 1725-1731 lbnr. 1226-1473 (Udarbejdet af Erik Brejl).

34b (fol 208)
Simon Knudsen, Kalbygaard (ibdm) fæster halvparten af Kalbygaard, som hans Stiffader Peder Endvoldsen er fradød, og enken hans moder har afstaaet til ham. Hkorn 5 td 6 skp 1 alb hvoraf indf er 10 Rdr.. Bygningen er 29 fag hus og som besætning er der 4 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

35 (fol 208)
Rasmus Sørensen, Flendsted - forrige Rytter af hr Obrist Wineds Regiment - fæster afgangne Søren Sørensens halve gadehus,  med vilkaar han ægter datteren Maren Sørensdatter. Bygningen er 6 fag hus, hvoraf der aarligt svares 1 Rdr 12 sk som han overtager uden indf. Han skal holde i stand etc. 11 Octob 1725.

36 (fol 208)
Thomas Sørensen, Søballe  fæster halvparten af Peder Laursens gaard, saasom han selv grundet i geraaden  slette tilstand, ikke kan forestaa hele gaardens brug, og restancen, hvoraf Thomas Sørensen allerede har betalt 20 Rdr, hvorfor han ogsaa faar det for 6 Rdr indf. med vilkaar at naar en anden bliver ledig skal han fæste den ogsaa saa hele gaarden bliver samlet. Hkorn 3-4-1-1/2 alb. Bygningen bestaar af 22 fag Hus og besætning 3 b 2 k 2 ungnød 4 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

37 (fol 209)
Laurs Pedersen, Veng fæster afgangne Rasmus Poulsens halve gadehus, ægter enken Kirsten Hansdatter, bygningen er 12 fag hus hvoraf der svares aarligt 1 rdr 12 sk, hvilket ham grundet armlig tilstand uden indf overlades. Han skal forbedre etc. 11 Octob 1725.

38 (fol 209)
Niels Christophersen, Veng fæster afgangne Jørgen Jensens gaard, med vilkaar han at han betaler Restancen og ægter enken ved stedet, som er af ringe tilstand. (Navn ikke ang). Hkorn 3-2-2-2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 23 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

39 (fol 209)
Laurs Poulsen, Skovby fæster hans fader Poul Laursen til ham afstandne part gaard, Hkorn 1-5-3 fc hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 31 fag hus og besætningen er 2 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. Saa maa etter bemte Laurs Poulsen omrørte gaard med dens rette tilliggende, undtagen noget Kirkejord til Skovby Kirke, som han har i brug, bestaar af Hartkorn 1 td 2 fc 1 alb, hvilket i Kirke Sessionen skal fæstes, nyde bruge etc. 11 Octob 1725.

40 (fol 210)
Jens Christensen, Galten fæster afgangne Herlef Pedersens halve gaard, ægter enken Maren Jensdatter. Hkorn 3 td 1/2 alb og derforuden af Rougaards ødegaard 1 td 3 skp 3 fc samt Skov 1 fc 1 1/2 alb, hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 34 fag Hus og som besætning er der 4 b 3 k 3 ungn 4 faar, vogn etc. Forrige beboer paa stedet som den har oplat og waaren tilsagt nogen stykke Jord i Brug, nyder i des sted aarlig af den fæstende for sig og hustrue deres livs tid Rug 12 skp Byg 1 td, og naar een af dem ved døden afgaar,  da ikkun at give den længstlevende halvparten, saa naar alt sligt efterkommes og han beviser sig høring og lydig etc. 11 Octob 1725.

41 (fol 210)
Niels Pedersen, Gammelgaard fæster hans fader Peder Nielsens til ham afstaaede halve gaard. Hkorn 4-3-1-1/2 alb hvoraf han til indf betaler 12 Rdr. Bygningen er 47 fag hus og besætningen 4 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. Saa maa atter bemte Niels Pedersen omrørte halve gaard Gammelgaard kaldet, nyde bruge etc. 11 Octob 1725.

42 (fol 210)
Rasmus Jensen, Illerup fæster en part gaard, som Peder Jensen som grundet tilslagne Svaghed af Bruk? har afstaaet til ham. Hkorn 2-4-2-2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 25 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ung 3 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

43 (fol 210)
Jacob Davidsen, Svejstrup fæster afgangne Rasmus Nielsens gadehus, vilkaar han ægter enken ved stedet Anne Rasmusdatter. Bygningen er 7 fag hus hvoraf der svares aarligt 2 rdr 1 mk 8 sk samt til indf 3 Rdr. Han er pligtig at forbedre etc. 11 Octob 1725.

44 (fol 211)
Peder Rasmussen, Firgaarde fæster halvparten af Poul Madsens gadehus, da han ikke kan holde det ved lige. Bygningen er 3 fag hus, hvoraf der aarligt svares 1 rdr 12 sk samt indf 1 Rdr. Han skal vedligeholde etc. 11 Octob 1725.

45 (fol 211)
Rasmus Thomasen, Boes fæster Christen Jensens, til ham afstandne gaard, hvor ved er en svag og sengeliggende Kone, som han med livs ophold skal forsyne. Hkorn 7 td 1 alb Skov 1 skp 1 alb hvoraf han til indf  betaler 5 Rdr. Bygningen er 49 fag hus og besætningen er 6 bæster 4 køer 4 ungnød 6 faar vogn og plovredskab etc. 11 Octob 1725.

46 (fol 211)
Niels Hansen, Siim fæster Rasmus Rasmussens til ham afstandne gadehus, han ægter datteren Sidsel Rasmusdatter. Bygningen er 6 fag Hus, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 1 mk 8 Sk samt til indfæstning 3 Rdr. Han skal reparere etc. 11 Octob 1725.

47 (fol 211)
Steffan Sørensen, Ry fæster en part gaard, som Anders Jensen grundet armelig tilstand ej kunde forestaa, mens gaarden herved nu bliver samlet. Hkorn 1 td 5 skp 3 fc 1 alb, som han overlades uden indf. grundet stedets ringhed og besætning som er 2 bæster 2 køer 2 faar han sig selv maa anskaffe med vogn og plovredskab som tillige med Sædekornet stedse som inventar skal forblive etc. Bygningen er 2o fag hus som han skal forbedre etc. 11 Octob 1725.

48 (fol 211)
Niels Nielsen, Alling fæster Rasmus Sørensens, grundet alderdom til ham afstandne halver gaard, med vilkaar at han ægter datteren Maren Rasmusdatter. Hkorn 2-6-1 fc hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen bestaar af 25 fag hus og besætning 3 b 3 k 2 ungn 3 faar etc. 11Octob 1725.

49 (fol 212)
Laurs Rasmussen, Virklund fæster afgangne Niels Nielsens partgaard, med vilkaar at han betaler ald Restancen som hæfter derpaa. Bygningen er 34 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 11 octob 1725

50 (fol 212)
Peder Jensen, Virklund fæster Jens Nielsens grundet armod til ham afstandne gaard. Hkorn 2-6-1-2 alb som er i slet tilstand, derfor ham overladt uden indf. Bygningen er 26 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

51 (fol 212)
Anders Fredriksen, Løgager  - med Pas - fæster halvparten af Løgagergaard som beboeren paa ansøgning, Hans Nielsen, grundet gaardens vidtløftig brug er bevilget at maatte afstaa. Hkorn 4 td 2 fc 2 alb samt Skov 7 skp 1 alb, hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bygningen er 24 fag hus og til besætning er der 4 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

52 (fol 212)
Thøger Larsen, Truust fæster hans fader Laurs Pedersens grundet skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn 3-2-2 fc hvoraf indf er 6 Rdr. Bestaar af 37 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 11 Octob 1725.

53 (fol 213)
Sigvard Thomasen, Them fæster hans fader Thomas Jacobsens til ham grundet alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 2-3-3-2 1/2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bestaar af 18 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

54 (fol 213)
Laurs Sørensen, Truust fæster afgangne Jens Nielsens gaard, med vilkaar han ægter enken Appelone Jensdatter. Hkorn 3-2-1-2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 44 fag hus og besætning 3 3b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

54 (fol 213) Nr er 2 gange.
Laurs Sørensen, Truust fæster afgangne Jens Nielsens gadehuus, ægter enken Appelone Jensdatter. Bygningen derpaa er 7 fag hus hvoraf der aarligt svares 2 rdr 1 mk 8 skilling samt til indf 2 Rdr. Han skal reparere etc. 11 Octob 1725.

55 (fol 213)
Chresten Rasmussen, Horn fæster Niels Christensens gadehus, ægter enken ved stedet Anne Madsdatter. Bygningen er 6 fag hus hvoraf der aarligt svares 2 rdr 1 mk 8 sk samt til indf 2 Rdr. Husets bygning er han pligtig at forbedre og altid holde i god stand etc. 11 Octob 1725.

56 (fol 214)
Søren Nielsen, Horn - Søren Nielsen Aagaard, Horn- fæster hans fader Niels Sørensen Aagaard, grundet alderdom og svaghed afstandne gaard, hvis Hkorn  4 td 4 skp 2 alb indf er 6 Rdr. Bygningen er 51 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

57 (fol 214)
Christen Nielsen, Voel fæster afgangne Jens Andersens halve partgaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Maren Rasmusdatter. Hkorn 1-5-1-1/2 alb hvoraf han betaler indf 2 Rdr. Bygningen er 23 fag hus og besætning 2 b 2 k 2 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

58 (fol 214)
Christen Nielsen, Voel fæster afgangne Jens Andersens Gadehuus, ægter enken Maren Rasmusdatter. Bygningen er 10 fag hus hvoraf svares aarligt 2 Rdr 1mk 8 skilling, samt til indf 1 Rdr.  Han er pligtig at forbedre etc. 11 Octob 1725.

58b (fol 214)
Oluf Christoffersen, Glapgaard fæster som Søren Jensen er fradød, med vilkaar han ægter enken Birgitte Mogensdatter. Hkorn 3-7-3-2 alb hvilket hannem grundet stedets ringhed, siden det nyligen afbrendte, uden indfæstning  bevilges. Bygningen er 16 fag hus og besætning 4 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 11 Octob 1725.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1724 hedder enken Birgitte Mouridsdatter. Se ligeledes KB for Gjern sogn 1693-1756 v/Niels Henry Jensen, hvor hun flere gange optræder som fadder]


59 (fol 214)
Søren Jørgensen, Ørridslev - forrige Dragon af hr Major Ørtzes Compagni - fæster hans afgangne fader Jørgen Sørensens halve gaard, som enken hans moder har afstaaet til ham. Hkorn 2 td 4 skp 1 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 27 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 2 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

60 (fol 215)
Hans Jørgensen, Ejer - forrige Dragon af hr Major Ørtzes Compagni - fæster Jens Nielsen Munkes partgaard, som han har overladt ham, grundet alderdom og skrøbelighed. Hkorn 2 td 5 skp 1 1/2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 36 fag hus og som besætning er der 3 b 2 køer 2 ungnød 3 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

61 (fol 215)
Jep Nielsen, Dørup fæster halvparten af Niels Madsens til ham afstandne gaard. Hkorn 1-4-3-1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 22 fag hus og besætningen er 2 b 2 k 2 faar vogn etc. Saa maa atter bemte Jep Nielsen, som har været Dragon af hr Capitain Partezes Compagni omrørte halvegaard etc. 11 Octob 1725.

62 (fol 215)
Rasmus Madsen, Framlev faar Hbh paa halvparten af Daniel Jensens Selvejergaard, som han har afstaaet til ham. Hkorn 3 td 7 skp hvoraf han til Hbhs kendelse erlægger 8 Rdr. Bestaar af 21 fag hus og besætning 4 b 3 k 3 ungn 6 faar vogn etc. 11 Octob 1725.

63 (fol 216)
Christen Mortensen, Hørslev - forrige Dragon af hr Capitain Partezes Compagni - fæster afgangne Søren Simmensens gaard, ægter enken ved stedet Mette Pedersdatter. Hkorn 3 td 2 skp 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bestaar af 38 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 11 Octob 1725.

64 (fol 216)
Just Jensen, Labing - forrige Dragon af hr Capitain Partezes Compagni - fæster afgangne Anders Pedersens gaard, ægter enken Anne Jørgensdatter. Hkorn 6-4-1-1/2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætningen 6 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 1 Octob 1725.

1726:

Udi Rytter Sessionen i Schanderborg, er den 14. Febr. 1726 følgende fæster accorderit og til Wedkommende fæstebrewe leverit, af Indhold:

1 (fol 216)
Niels Rasmussen, Mesing fæster han fader Rasmus Nielsens partgaard, som han grundet skrøbelighed og svaghed har afstaaet til ham. Hkorn 3 td 3 fc hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 12 fag hus og besætningen 2 b 2 køer 3 faar vogn etc. 14 Febr 1726.

2 (fol 216)
Søren Jensen, Nørre Vissing fæster hans fader Jens Pedersens grundet skrøbelighed, til ham afstaaede halve gaard. Hkorn 2-7-1-2 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen bestaar af 23 fag og der er til besætning 4 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 14 Febr 1726.

3 (fol 217)
Mads Laursen, Nørre Vissing fæster hans fader Laurs Madsens grundet svaghed og ringe vilkaar afstandne gaard. Hkorn 3-6-2-2 alb samt Skov 1 fc 1? alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen bestaar af 35 fag hus og besætningen er 4 b 3 k 2 ungn 4 faar Vogn etc. 15 Sept 1726.

4 (fol 217)
Rasmus Nielsen, Veng - forrige Rytter ved hr Obriste Westes Regiment - fæster Christen Christensens gaard, med vilkaar han ægter enken Kirsten Laursdatter. Hkorn 6 td 3 skp hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 44 fag Hus og besætningen 6 b 4 køer 3 ungn 5 faar etc. 15 Sept 1725.

5 (fol 217)
Rasmus Jensen, Veng fæster Hans Kaspers til ham afstaaede 1/2 gadehus, hvoraf der aarligt svares 1 Rdr 12 sk samt til indfæstning 1 Rdr 2 mark. Bygningen er han pligtig at forbedre og vedligeholde etc. 15 Febr 1726.

6 (fol 217)
Jørgen Pedersen, Bjertrup fæster Jens Nielsens grundet Svaghed, afstandne gaard, med vilkaar han ægter hans datter (navn ej ang). Hkorn 4 td 2 skp 2 fc samt skov 2 fc hvoraf han betaler til indf 7 Rdr. Bygningen er 36 fag hus og besætning 5 b 4 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 15 Febr 1726.

7 (fol 218)
Jens Sørensen, Svejstrup fæster Rasmus Nielsens halve gadehus, som han har afstaaet til ham, hvoraf der aarligt svares 1 rdr 12 sk samt til indfæstning 1 Rdr 2 mark. Der er ikke angivet husets fag. 15 febr 1726.

8 (fol 218)
Rasmus Terkildsen, Illerup fæster Anders Sørensens til ham afstaaede halve gadehus, hvoraf der aarligt svares 1 rdr 12 skilling samt indf 1 Rdr. 15 Febr 1726.

9 (fol 218)
Anders Hansen, Ry fæster hans faders Hans Andersens til ham afstaaede gadehus, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 skilling. Indfæstningen er 1 Rdr 2 Mark. Han skal reparere og vedligeholde samt svare Skatterne og afgifterne i rette tid etc. 15 Febr 1726.

10 (fol 218)
Lars Hansen, Ry fæster afgangne Peder Hansen og hustrus fradøde Gadehus, med vilkaar han ægter datteren ved stedet. Der svares aarligt til Regimentscassen efter Taxationen 2 Rdr 24 Skilling. Indf er 1 Rdr 2 Mark. Huset staar for Hartkorn 3 Fc. 15 Febr 1726.

11 (fol 219)
Niels Jensen, Ry fæster et Gadehus, som Christopher Soetman har afstaaet til ham, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 Sk samt til indf 2 Rdr. 15 Febr 1726.

12 (fol 219)
Rasmus Christensen, Ry fæster en partgaard, som hans fader Christen Laursen, har afstaaet til ham. Hkorn 1-2-3-2 alb hvoraf indfæstningen er 3 Rdr.  Besætningen er 2 bæster 1 ko 1 ungnød og 3 faar samt Vogn etc. Bygningen er ikke ang. 15 Febr 1726.

13 (fol 219)
Jacob Laursen, Ry fæster Niels Andersens grundet alderdom og skrøbelighed afstaaede partgaard. Hkorn 1 td 4 skp 2 alb samt Skov 1 skp hvoraf han til indf skal betale 2 Rdr. Bygningen er 24 fag hus og besætningen 2 b 2 k 3 faar vogn etc. 15 Febr 1726.

14 (fol 219)
Rasmus Sørensen, Salten fæster en Halv gaard, som Dinnes Nielsen grundet armelig tilstand har afstaaet til ham. Hkorn 2 td 3 skp 2 fc samt Skov 1 skp 2 fc, hvilken ham formedelst han betaler Restancen uden nogen indfæstning bevilges. Bygningen er 26 fag hus og besætningen 2 b 2 k 1 ungn 2 faar etc. 15 febr 1726.

15 (fol 220)
Anders Pedersen, Salten fæster Jacob Laursens til ham afstaaede 1/4 part gaard. Hkorn 1-1-1-2 alb samt Skov 3 fc, hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 16 fag hus og der er besætning 2 b 1 k 1 ungnød og 2 faar samt vogn og Plougredskab, som tillige med Sædekornet etc. 15 Febr 1726.

16 (fol 220)
Søren Christensen, Alling fæster hans afgangne fader Christen Andersens gaard. Hkorn 3 td 3 fc hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 34 fag hus, og besætning 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 15 Febr 1726.

17 (fol 220)
Jens Pedersen, Flendsted fæster afgangne Niels Nielsens gadehus, med vilkaar han ægter enken (navn ej ang). Der svares aarligt 2 Rdr 24 sk samt til indf 1 Rdr 2 mark. 15 Febr 1726.
[KVJ:
Enkens navn er Johanne Jespersdatter iflg Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl. Se nr. 1242]
1242:
Niels Nielsen i Flensted. 8.3.1726, fol.20.
E: Johanne Jespersdatter. LV: Jens Pedersen. B: Karen. FM: Jens Rasmussen i Låsby.
GRyt 8-28 skp. 1725-1731 lbnr. 1226-1473 (Udarbejdet af Erik Brejl).

18 (fol 220)
Lars Nielsen, Flendsted fæster Jens Endvoldsens grundet armod fra dømte Gaard. Hkorn 3-7-3 fc samt Skov 3 fc. Da han betaler Restancen overlades det uden indfæstning. Den fulde Besætning samt Sædekornet er Lars Nielsen pligtig at tilstaa og bygningen at forbedre etc. Der staar ikke noget om besætnings samt husets størrelse. 15 Febr 1726.

19 (fol 220)
Niels Rasmussen, Flendsted fæster Rasmus Nielsens til ham afstaaede halve gaard, med vilkaar at han ægter hans datter( intet navn). Bygningen er 23 fag hus. Hkorn 1-7-3-1 1/2 alb, hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. 15 Febr 1726.

20 (fol 221)
Jens Sørensen, Galten fæster afgangne Niels Andersens halve Gadehus, og ægter enken (navn ikke ang). Der svares aarlig afgift 1 Rdr 12 sk som indf betaler han 2 Rdr. 15 Febr 1726.

21 (fol 221)
Niels Jensen, Labing fæster hans afgangne fader Jens Madsens halve gaard. Hkorn 3-3-3-1 1/4 alb hvoraf han til indf skal betale 6 Rdr. Bygningen er 26 fag hus og besætningen er 4 b 3 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 15 Febr 1726.

22 (fol 221)
Peder Rasmussen, Taastrup fæster afgangne Jørgen Pedersens gaard, som enken grundet slet tilstand har afstaaet. Hkorn 4 td 3 skp 2 alb hvoraf han betaler til indf 4 Rdr. Bestaar af 38 fag hus og som besætning er der 4 b 3 k 2 ungn 5 faar vogn etc. 15 Febr 1726.

23 (fol 221)
Jens Pedersen, Blegind fæster hans fader Peder Sørensens halve gaard, og derunder i brug havende ødegaards Jord, som han grundet alderdom afstaar til ham. Hkorn 4 td 3 fc 2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen bestaar af 22 fag hus og besætningen er 3 b 3 k 1 ungnød og 4 faar vogn etc. 15 Febr 1726.

24 (fol 222)
Rasmus Jensen, Blegind fæster hans fader Jens Rasmussens grundet alderdom og svaghed til ham afstaaede halve gaard. Hkorn 3-3-3-2 alb hvoraf indfæstningen er 10 Rdr. Bygningen er 26 fag hus og besætningen 3 b 3 k 2 ungn 4 faar vogn og plovredskab etc. Rytter Sessionen paa Schanderborg Slot d: 15 febr. 1726.
Jürgen Grabow.    H. Folsach/ C. K. Gyberg.

25 (fol 222)
Niels Poulsen, Hørning fæster  Mickel Sørensens, til ham afstaaede 1/2 Gadehus, hvoraf der aarligt svares 1 Rdr 12 skilling desuden skal der betales til indfæstning 2 Rdr. 15 Febr 1726.

26 (fol 222)
Jens Rasmussen, Skovby fæster hans fader Rasmus Jensens, grundet alderdom afstaaede gaard i Skovby. Hkorn 5 td 4 skp 3 fc hvoraf han til indf skal betale 8 Rdr. Bygningen er 49 fag hus og besætningen bestaar af 5 bæster 3 køer 3 ungnød og 6 faar vogn etc. 15 Febr 1726.

27 (fol 222)
Jens Rasmussen, Fruering - forrige Dragon af hr Major Ørtzes Compagni - fæster Knud Sørensens 1/2 gadehus, med vilkaar han ægter datteren (intet navn) Der skal svares aarligt 1 Rdr 12 sk. Der skal ikke betales indfæstning. Han er pligtig at holde i god stand etc. 15 Febr 1726.
[KVJ:
Datterens navn er Mette Knudsdatter. Se nedenstående fra Fruering -Vitved kirkebog 1687-1771 v/Bente Feldballe og Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1392]
(Kilde: Fruering-Vitved kirkebog 1687-1771 - stikord v/Hanne Henriksen)
1725 145b:
Trol. Jens Rasmussen Hvidbjerg fra Vrold og Mette Knudsdatter i Fruering, klage fra Karen Rasmusdatter i Gram at han var trolovet med hende, hun afstod
1725 162b Copul:
Jens Rasmussen Hvidbjerg og Mette Knudsdatter i Fruering
1392:
Sidsel Sørensdatter i Fruering. 29.3.1729, fol.224.
E: Knud Sørensen. B: Thomas i Siim, Mette g.m. Jens Hvidberg i Fruering, Dorthe i Norge.
GRyt 8-28 skp. 1725-1731 lbnr. 1226-1473 (Udarbejdet af Erik Brejl).

28 (fol 222)
Rasmus Hansen, Hvolbæk fæster afgangne Mickel Michelsens halve gadehus, han skal ægte enken ved stedet (intet navn ang). Der svares aarlig afgift 1 Rdr 12 sk samt til indfæstning 1 Rdr. 15 Febr 1726.

28b (fol 223)
Niels Michelsen, Hvolbæk fæster hans afgangne fader Michel Michelsens 1/2 gadehus. Svarer aarlig 1 Rdr 12 sk samt indfæstning 1 Rdr. 15 Febr 1726.

29 (fol 223)
Søren Andersen, Skaarup fæster hans fader Anders Rasmussens, grundet svaghed og enkemands sæde, afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 3 skp 1 fc hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 14 fag hus og besætning er  2 b 2 k 1ungnød 4 faar vogn etc. 15 Febr 1726

30 (fol 223)
Peder Pedersen, Gjesing - Peder Pedersen Sterch, Gjesing - fæster hans afgangne fader Peder Pedersens fradøde gaard. Hkorn 5-3-1-1 alb hvoraf indf er 12 Rdr. Bygningen bestaar af 49 fag hus og besætningen er 5 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 15 Febr 1726.

31 (fol 223)
Hans Jensen, Ris fæster afgangne Hans Jensens gaard, med vilkaar han ægter enken (intet navn). Hkorn 4 td 2 skp 1 1/2 alb hvoraf han til indf skal betale 4 Rdr. Bygningen er 18 fag hus og besætningen er 4 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 15 Febr 1726.

32 (fol 223)
Rasmus Christensen, Elling fæster hans afgangne fader Christen Jensens gaard. Hkorn 4 td 3 skp og af Hamel? Kiersbierg 2 fc 1 album, hvor af han til indf skal betale 10 Rdr. Bygningen bestaar af 41 fag hus og besætningen er 4 bæster 3 køer 3 ungnød og 4 faar vogn etc. 15 febr 1726.

33 (fol 224)
Niels Pedersen, Aastrup fæster afgangne Søren Jensens gadehus, ægter enken ved stedet (intet navn) Svarer aarligt efter Taxationen 2 Rdr 24 skilling hvoraf han skal betale til indfæstning 2 Rdr. 15 Febr 1726.
[KVJ:
Enkens navn er sandsynligvis Johanne Poulsdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1271]
1271:
Søren Jensen i Åstrup. 8.11.1726, fol.49.
E: Johanne Poulsdatter. LV: Niels Pedersen, der ægter. B: Jens 9, Mette 4. FM: søskendebarn Niels Jensen i Ring.
GRyt 8-28 skp. 1725-1731 lbnr. 1226-1473 (Udarbejdet af Erik Brejl).

34 (fol 224)
Anders Pedersen, Sønder Vissing fæster hans afgangne fader Peder Rasmussens halve gaard. Hkorn 2 td 5 skp 3 fc 1 1/2 alb hvoraf indfæstningen er 2 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 15 Febr 1726.

35 (fol 224)
Jens Frandsen, Gjern fæster Adam Sørensens 1/2 gadehus, hvoraf der aarligt svares 1 Rdr 12 skilling. Til indf skal han betale 2 Rdr. 15 Febr 1726.

36 (fol 224)
Søren Clausen, Gjern fæster Laurids Sørensens til ham afstaaede gadehus, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 skilling. Desuden er indfæstningen 2 Rdr. 15 Febr 1726.

37 (fol 225)
Rasmus Nielsen, Mollerup fæster hans fader Niels Rasmussens halve gaard. Hkorn 1 td 7 skp 2 alb samt Skov 2 fc 1 alb. Indfæstningen er 4 Rdr. Bygningen bestaar af 18 fag Hus og besætningen er 2 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 15 Febr 1726.

38 (fol 225)
Jens Rasmussen, Farre fæster  Niels Rasmussens til ham afstaaede gadehus, med tilhørende Jord og ejendom.
Hkorn 7 skp 2 fc 2 alb. Der svares aarligt af huset 2 rdr 24 sk, hvoraf han ikke skal betale nogen indfæstning, fordi han paatager sig at betale Restancen, og forbedre bygningen som er forfalden. Husets Bygning samt besætningen som er 1 b 2 k 3 faar er Jens Rasmussen pligtig at tilsvare og altid i god stand vedlige holde etc. 15 Febr 1726.

39 (fol 225)
Niels Svendsen, Farre fæste halvparten af Jens Poulsens forladte øde huus. Hkorn 1 skp 1 fc, hvoraf der aarlig skal svares efter Taxationen 1 Rdr 12 sk, hvilket ham uden indfæstning er forundt, grundet han har paataget sig at svare afgifterne deraf, samt at forbedre husets bygning. 15 Febr 1726.

39b (fol 225)
Søren Jensen, Farre fæster halvparten af Jens Poulsens forladte øde hus, hvoraf der aarligt svares 1 rdr 12 sk. Hkorn 1 skp 1 fc, som han faar uden indfæstning, da han paatager sig at svare afgiften der af samt forbedre huset etc. 15 Febr 1726.

Uden no (fol 226)
Mag: Nichel Sejdelin, Skanderborg - fæstebref og tilladelse at opsætte Kiøbsted bygning paa det wed Skanderborg bye beliggende pladz.

Deris Kongelig Maiestets allernaadigst til forordnede udi Rytter Sessionen for det Skanderborgske District.

Giører her med witterligt at det efter de høie herrer for financerne, og Deputerered i det høiloflige Cammer Collegie, Deris ower Sessionens resolution af 18 December: 1724: paa Prousten Welærwærdige og høilærde Magister Nichel Seydelins forrestilling og tilbuidelse, den 20 January indewærende  aar  gifer approbations formelding allernaadigst har behaged Deris Kongelig Maiestet dend 17 Dito at bewilge  Magister Nichel Seydelin saa wel som hans arfwinger og anden  Participanter, kiøbsted biugninger paa den wed Skanderborg bye, lige for Seig. Niels Brøgners Nye opbiugte gaard, beliggende pladz, at maae lade opføre, Imod at de af samme swarer den afgift som af Hartkorned enskippe en fierdingkar, nu er=eller herefter= paabuden worder, sampt En Rixdaler til Grundskat aarlig erlægger, som i Krigsjordebogen indførris, og paa saadan fæste brefwed i den form, som andre deslige bliwer udgifne, at udstæddes, dog saaledes  at Deris Kongelig Maiestæts og Kongelig Arfwe Succesførers høie herlighed  saa wel som fæste Rettighed, i allemaader blef U=forkrænkded, med widre Approbationen der om indeholder, som Mag: Nichel Seidelin er Communicered og som welbemte Hr. Prousten sig nu her for Sessionen har er Clered, for sine arfwinger og Participanter, det paa dend Maade at wil indgaae, og fæstebref imodtage.

Saa hawer wi udi allerunderdanigst følge af allerhøist bemelte Kongl: Allernaadigste Befaling, Sted og fæst, Saasom wi her med Steder og fester,  Meer bemelte Magister Nichel Seidelin fornefnte wed Skanderborg Bye beliggende og for en skippe en fierdingkar Hkorn i Landmaalingen Taxerede pladz i sin Destance som den nu findes, af alders tiid wæred hawer og bør wære med Rette.

Paa hwilken plads hand saawelsom hans arfwinger  og andre Participanter saaledes som forskrefwed staar, og hand sig Memorialiter dend 18de Decbr 1724 Tilbuden hawer. Efter Meer allerhøist bemelte Kongelig allernaadigst Resolution ere berettigede, at maae til Deres Kongel. Majestets wed Consumptionen førrend trende høje Interesses forneriuelse? Byen til forbedring og peuptering? lade biuge og opsette Kiøbsted Huuse og biugninger, hwilke tilhører Dem og deris Arfwinger.

Og der forskrefne plads dertil at Neude, bruge beholde, ald den stunde meer bemeldte Magister Seidelin, og andre wedkommende, til Regiments Cassen Rigtig hwer Jahonni? for et aar, erlægger af Hart Korned hwis nu er paabuden, eller herefter allernaadigst paa buidendes worder, Sampt dend forhen ommeldte og aarlige accorderede grund skatt, som tager sin begyndelse fra sidst afwigte 1 January herwed for Deres Kongelig Maiestets og  Kongelig arwe Sussesfører allerunderdanigst, Reserwiris alt hwad som af Deris høje Herlighed og fæste Rættighed, Dependerer. Mens om der allernaadigst skulle behage Deris Kongelig Maiestet efter den fæstendes allerunderdanigste Proposition, at 17 february allernaadigste at anordne en Determinerit og stændig aarlig afgift, for Herligheden og fæste Rættigheden saa skal Magister Seidelin saawelsom hans Arfwinger, og Participanter wære forpligtede at wed bliwe bemelte til biudelse og holde dem saadan anordning, allerunderdanigst efterrettelig; og ligesom dette fæstebref paa Woris Allernaadigste Arwe Herre og Konges Wegene med underskrifwelse og forseigling stadfæstes, hafwer dend festende sig for sig og sine arfwinger og Interessenter paa en Gienpart har af efter fordordningen af 23 January 1719: dends 10 p at rewersere til fæstebrefwets efterlefwelse sampt ellers i alle maader at Rette dem efter hans Maiestets Low og forordninger.
Rytter Sessionen i Schanderborg dend 16 octobr: Anno 1725.
Jürgen Grabow (LS)  H: Folsach (LS)

Anno 1726 den. 26 october, = Er Udi Rytter Sessionen i Schanderborg efterskrefne fæster accorderit, og der efter til wedkommende feste brefwene forferdiged, af følgende jndhold:

1 (fol 226)
Rasmus Rasmussen, Sjelle fæster en gaard, som Jens Rasmussen grundet enkemands stand, har overladt ham, med vilkaar han ægter datteren Mette Jensdatter. Hkorn 6 td 4 skp 2 fc og Skov 1 skp 1 fc hvoraf indfæstningen er 10 Rdr. Bygningen bestaar af 54 fag hus og til Besætning er der 6 bæster 4 køer 4 ungnød og 6 faar samt Vogn og Ploug redskab som tillige med Sædekornet stedse til indventarium ved stedet forbliver etc. 26 Octob 1726

2 (fol 227)
Rasmus Frandsen, Herskind fæster Rasmus Rasmussen til ham afstaaede gaard. Hkorn 5-5-3-2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bestaar af 60 fag hus og besætningen er 5 b 4 k 3 ungn og 6 faar etc. 26 Octob 1726.

3 (fol 227)
Niels Pedersen, Herskind fæster hans fader  Peder Nielsens, grundet alderdom og skrøbelighed, afstaaede halve gaard.  Hkorn 3-4-2-1 som han grundet ringe vilkaar og hans andre uopfødte Søskendes skyld uden nogen Stædsmaals erlæggelse bevilges. Bestaar af 41 fag og besætningen er 4 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 26 Octob 1726.

4 (fol 227)
Olle Larsen, Laasby fæster Jens Sørensens grundet alderdom og enkemands stand, afstandne Annex Gaard. Hkorn for Herligheden og Annexskylden (er ikke ang). Hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er ikke ang. Besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

5 (fol 227)
Rasmus Pedersen, Laasby fæster afgangne Niels Jensens halve Boel, med vilkaar han ægter enken Kirsten Rasmusdatter. Hkorn 6 skp 1 fc 1 1/2 alb samt Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Huset er 17 fag og der findes 1 b 2 k og 2 faar som tillige med Sædekornet etc. Rytter Sessionen paa Schanderborg Slott dend 26de octobr Ao 1726.
Jürgen Grabow  H. Folsach/ C. K. Gyberg.

6 (fol 227)
Niels Pedersen, Toustrup faar Hbh paa den halve Selvejergaard, som hans fader Peder Nielsen grundet alderdom har afstaaet til ham, mens Selvejerrettigheden tilhører Niels Møller i Toustrup Mølle. Hkorn 3 td 1 skp 3 fc hvoraf han til kiendelse betaler 6 Rdr. Bygningen er ikke ang men Besætningen er 3 b 2 k 2 ungnød og 3 faar etc. 26 Octobr 1726.

7 (fol 228)
Søren Lauridsen, Toustrup fæster Peder Christophersens fradøde Gadehus, han ægter datteren (intet navn). Der svares aarlig afgift 1 Rdr 12 sk hvoraf indf er 1 Rdr. Huset er 6 fag som han er pligtig at forbedre etc. 26 Octob 1726.
[KVJ:
Datterens navn er Bodil Pedersdatter iflg GRyt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1529 og 2219. Se nedenstående]
1529:
Bodil Pedersdatter i Tovstrup. 1.8.1732, fol.147.
E: Søren Lauridsen. B: Inger 6, Anne 2. Arv i boet til afdødes broder Christen Pedersen.
GRyt 8-29 skp. 1731-1733 lbnr. 1474-1602 (Udarbejdet af Erik Brejl.)
2219:
Søren Lauridsen i Tovstrup. 13.6.1752, fol.273.
E: Anne Poulsdatter. LV: Peder Pedersen Hougaard i Skannerup Mølle. Første ægteskab med [Bodil Pedersdatter], skifte 1.8.1732 lbnr.1529]. B: Anne 22. FM: morbroder Anders Pedersen i Tovstrup. Andet ægteskab med [Karen Nielsdatter], skifte 21.3.1737 lbnr.1764. B: Bodil 20, der ægter Peder Andersen, der fæster.
GRyt 8-32 skp. 1749-1754 lbnr. 2018-2356 (Udarbejdet af Erik Brejl).

8 (fol 228)
Søren Pedersen, Sorring fæster en halv gaard, som Søren Jensen, grundet armelig og slet tilstand har afstaaet til ham. Hkorn 3-2-3 fc samt Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 23 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 26 Octob 1726.

9 (fol 228)
Samuel Jørgensen, Sorring fæster afg Niels Mortensens gadehus, han ægter datteren Else Sørensdatter (navne er ok maaske enken ell stifdatter?). Der svares aarligt 2 Rdr 24 skilling, Grundet stedets slethed er der overladt uden indf. Bestaar af 6 fag hus som han skal forbedre etc. 26 Octob 1726.

10 (fol 228)
Anders Pedersen, Galten faar Hbh paa afgangne Jens Herlefsens Selvejergaard, ægter enken Ytte Nielsdatter, Hkorn 6 td 1 alb samt skov 3 fc 2 alb hvoraf han til kendelse betaler 10 Rdr. Bygningen er 58 fag hus og besætningen 6 b 4 k 2 stude 2 ung 6 faar etc. 26 Octob 1726.

11 (fol 229)
Niels Pedersen, Galten fæster en halv gaard, som Peder Larsen grundet tilfaldende skrøbelighed har overladt ham. Hkorn 3 td 1 skp 2 alb samt Skov 1 fc hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 28 fag hud og besætning 3 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

12 (fol 229)
Søren Nielsen, Galten (i overskr staar Søren Pedersen, Galten) fæster afg Jens Larsens halve gadehus, ægter enken ved stedet Lispet Pedersdatter. Der svares aarlig afgift 1 Rdr 12 sk og indf er 1 Rdr. Huset som er 6 fag skal han reparere etc. 26 Octob 1726.

Notat i margen:

No 13 ej Expiderit.

14 (fol 229)
Peder Rasmussen, Nørre Vissing fæster hans fader Rasmus Pedersens gaard, som han grundet alderdom og Sønnens husfornødne hielp, har afstaaet til ham. Hkorn 5-7-3-2 alb samt Skov 2 fc 1 alb hvoraf indf er 10 Rdr. Bygningen er 57 fag hus og besætningen 6 b 4 k 4 ungn og 6 faar samt vogn etc. 26 Octob 1726.

15 (fol 229)
Niels Rasmussen, Haarby fæster Lars Christensens grundet armelig tilstand afstandne halve gaard. Hkorn 3 td 4 skp 2 alb hvilken formedelst han haver betalt formandens Restance uden indf overlades. Bygningen er 23 fag hus og der er 3 b 2 k 2 ungn 6 faar etc. 26 octob 1726.

16 (fol 230)
Lauritz Knudsen, Tørring fæster hans fader Knud Nielsens partgaard, som han grundet alderdom og svaghed har maattet afstaa. Hkorn 1-4-2-2 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 27 fag hus og der er 2 b 1 k 1 ungn 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

17 (fol 230)
Jens Jørgensen, Jaungyde fæster Jacob Eriksens grundet armod afstandne halve gaard. Hkorn 2-2-2-1 samt Skov 2 fc 2 alb hvoraf der ikke betales stedsmaal grundet han har maattet betale formandens restancer. Bygningen er 24 fag og besætningen 2 b 1 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

18 (fol 230)
Peder Rasmussen, Jaungyde fæster hans fader Rasmus Pedersens grundet skrøbelighed, afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 2 skp 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 22 fag Hus og besætning 2 b 1 k 2 ungn 3 faar etc. 26 Octob 1726.

19 (fol 230)
Søren Jørgensen, Jaungyde fæster hans fader Jørgen Rasmussens, grundet alderdom og svaghed afstandne halve gaard. Hkorn 2-2-3 fc samt Skov 2 fc 2 1/2 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 20 fag hus og besætningen 3 b 2 k 1 ungn 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

20 (fol 231)
Joen Lauridsen, Jaungyde fæster afgangne Søren Jensens efterladte enkes, i armod forladte halve gaard. Hkorn 2-2-1-1 1/2 alb hvor af han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 23 fag hus og besætningen 2 b 2 k 1 ungn 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

21 (fol 231)
Rasmus Poulsen, Ry fæster en Partgaard, som Henrik Hansen grundet armelig tilstand maatte qwittere. Hkorn 1-4-2-2 alb samt Skov 1 skp hvoraf han til indf skal betale 2 Rdr. Bestaar af 17 fag hus og besætningen er 2 b 1 k 1 ungn og 3 faar etc. 26 October 1726.

22 (fol 231)
Hans Christensen, Ry fæster hans fader Christen Hansens til ham afstandne gadehus, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 skilling. Indf er 1 Rdr. Husets bygning er 8 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 26 Octob 1726.

23 (fol 231)
Jens Toersen, Framlev fæster afgangne Jens Michelsen Basses, sted, med vilkaar han ægter enken ved stedet. (intet navn). Hkorn dertil som er Høybye Mark staar i mtr for 1 td 1 fc 1 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 18 fag hus og der er 2 b 1 k 1 ungn og 2 faar etc. 26 Octob 1726.
[KVJ:
Enkens navn er Maren Christensdatter. Se nedenstående skifte nr. 1218 fra GRyt skifter v/Erik Brejl]
1218:
Jens Mikkelsen i Framlev. 30.6.1725, fol.319.
E: Maren Christensdatter. LV: Jens Thorsen, der ægter. A: søster Kirsten Mikkelsdatter i Harlev. LV: Jens Andersen Lundgaard i Hørslev.
GRyt 8-27 skp. 1720-1725 lbnr. 1029-1225 (Udarbejdet af Erik Brejl).

24 (fol 231)
Mogens Pedersen, Framlev fæster halvparten af hans Stiffaders Jens Jensens gaard,  med condition at naar den anden halvpart bliver fæste ledig  skal han søge den i fæste saa gaarden igen kan blive samlet. Hkorn 2-4-2- 1/2 alb og af Høybye Mark 1 td 1 fc 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 18 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

25 (fol 232)
Anders Jensen, Framlev faar Hbh paa Rasmus Rasmussen Møller, til ham afstandne Selfejergaard. Hkorn 7 td 2 alb hvoraf han til kendelse erlægger 5 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og besætningen 6 b 3 k 4 ungn 6 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

26 (fol 232)
Niels Rasmussen, Blegind fæster hans fader Rasmus Nielsens, grundet skrøbelighed og alderdom, afstandne gaard. Hkorn 5 td 2 skp 3 fc 1 alb hvoraf han til indf skal betale 10 Rdr. Bygningen er 41 fag og besætningen 5 b 3 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

27 (Fol 232)
Ove Pedersen, Blegind fæster hans afgangne fader Peder Sørensens halve gaard, som enken hans moder er fradød. Hkorn 3 td 3 skp 1 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bestaar af 39 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

28 (fol 232)
Morten Poulsen, Hørning faar Hbh paa hans fader Poul Pedersens for ham afstandne halve Selvejergaard. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb samt Skov 1 Alb, hvoraf han til Hbhs kendelse skal erlægge 5 Rdr. Bygningen er 35 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2  ungn 3 faar etc. 26 Octob 1726.

29 (fol 233)
Lars Michelsen, Dørup - forrige Rytter af Obriste Vestes Regiment - fæster Frands Pedersens grundet alderdom og vanførhed afstandne gadehus. Der svares aarlig til Regimentskassen 2 Rdr 24 skilling. Han er fri for indfæstning grundet husets ringhed. Bygningen er 6 fag hus som han skal forbedre og altid holde i god stand. etc. 26 Octob 1726.

30 (fol 233)
Jens Hansen, Gram fæster afgangne Peder Nielsens gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet (intet navn hun hedder Karen Rasmusdatter - rettelse venligst oplyst af R Neumeister tak]) Hkorn 3 td hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 25 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.
[KVJ:
Enkens navn er Karen Rasmusdatter. Se nedenstående GRyt skifte v/Erik Brejl nr. 1290 samt Gryt fæster 1716-1728  nr. 17 fol (203)]
1290:
Peder Nielsen i Gram. 29.3.1727, fol.79.
E: Karen Rasmusdatter. LV: Jens Hansen, der ægter og fæster. B: Bodil 13 uger, der døde. Desuden nævnes enkens fader Rasmus Sørensen sst.
GRyt 8-28 skp. 1725-1731 lbnr. 1226-1473. (Udarbejdet af Erik Brejl. [Desuden desuden notat fra R Neumeister].
17 (fol 203)
Peder Nielsen, Gram fæster Rasmus Sørensens partgaard, som han grundet alderdom har afstaaet til ham med vilkaar at han ægter hans datter Karen Rasmusdatter. Hkorn3 tdr hvoraf indf er 4 Rdr. Bestaar af 25 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 11 (15?) October 1725. [Kilde: Skanderborg Ryttergods fæstebreve 1716-1729]

31 (fol 233)
Peder Christensen, Vrold fæster afgangne Peder Pedersens halve Gadehus, som enken Sidsel Jørgensdatter har overladt ham. Der svares aarlig huspenge 24 skilling og ugedags arbeid til Skanderborg Slot, hvilket han grundet slet tilstand forundes uden indfæstning. Husets bygning er han pligtig at forbedre etc. 26 Octob 1726.

32 (fol 233)
Mathias Christoffersen, Ustrup fæster Mogens Michelsens afstandne Gadehus. Der svares aarligt 2 Rdr 24 skilling samt til indf 2 Rdr.  Husets bygning er 7 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 26 Octob 1726.

33 (fol 234)
Rasmus Rasmussen, Brørup fæster afgangne Søren Sørensens halve gaard, og ægter enken ved stedet Birgithe Hansdatter. Hkorn 3 td 1 skp hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 31 fag huus og besætning 3 b 2 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

34 (fol 234)
Rasmus Pedersen, Hvolbæk fæster hans fader Peder Rasmussens, grundet alderdom og svaghed afstandne 1/2 gadehus, hvoraf der svares aarligt  1 Rdr 12 sk, til indf betales 2 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 26 Octob 1726.

35 (fol 234)
Olle Jensen, Grumstrup fæster Jens Ollesens halve gaard, som moderen Kirsten Sørensdatter har afstaaet til ham. Hkorn 3-1-3 fc hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 23 fag hus og besætningen 3 b 2 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

36 (fol 234)
Michel Andersen, Grumstrup fæster hans fader Anders Jensens halve gaard, som han ikke selv kan klare hele gaarden grundet svaghed, og naar den anden halvdel bliver fæsteledig skal Mikkel Andersen søge den saa gaarden igen kan blive samlet. Hkorn 2-2-3-1 1/2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 14 fag hus og besætningen 2 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 26 Octob 1726.

37 (fol 235)
Niels Ollesen, Grumstrup fæster hans broder Anders Ollesens halve gaard, som han har afstaaet til ham, grundet han antager en anden gaard i Byen. Hkorn 3 td 2 fc 2 1/2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bygningen er 20 fag hus og besætningen 4 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 26 Octob 1726.

38 (fol 235)
Anders Ollesen, Grumstrup fæster den anden halve gaard, som Sal Søren Mickelsens enke paaboede og for ham har oplat til den anden part han tilforn har fæstet. Bygningen paa gaarden er afvigte aar afbrendt, som han lover igen i forsvarlig stand, at opbygge, for den dertil allernaadigste bevilgede hjælp og frihed.
Hkorn 3 td 5 skp 1 1/2 alb. Der foruden fæstes der ogsaa til ham 2 Gadehuse som bemte enke har afstaaet til ham hvoraf der svares aarligt 2 Rdr 24 sk. til indf betaler han 3 Rdr. Besætningn er 4 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

Notat i Margen:

39 er ej expederit.

40 (fol 235)
Anders Jensen, Ørridslev fæster Jens Knudsens til ham afstaaede halve gaard, da han grundet ringe vilkaar ikke kan klare hele gaarden. Hkorn  2-2-1-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 24 fag hus og besætningen 2 b 2 k 1 ungn 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

41 (fol 235)
Peder Jensen, Stjær fæster afgangne Søren Jensens gaard, og ægter enken ved stedet Johanne Sørensdatter. Hkorn 4-1-2-2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 31 fag hus og til besætning er der 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar samt vogn og plougredskab etc. 26 Octob 1726.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1268, 1776 og 2473 hedder enken, Johanne Jørgensdatter]

42 (fol 235)
Morten Andersen, Brædstrup fæster hans fader Anders Jensens, grundet skrøbelighed afstaaede halve gaard. Hkorn 2-2-3-1 alb. Indfæstningen er 3 Rdr. Bygningen bestaar af 31 fag hus og besætningen er 2 b 2 k 1 ungn og 3 faar samt vogn etc. 26 Octob 1726.

43 (fol 236)
Christen Erichsen, Addit fæster hans fader Erick Mikelsens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne halve gaard. Hkorn 2-3-3 fc samt Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 34 fag hus og besætningen er  2 b 2 k 1 ungn 3 faar og vogn etc. 26 Octob 1726.

44 (fol 236)
Anders Langballe, Tønning fæster Peder Nielsens i foraaret afbrendte partgaard, som han lover for den derpaa allernaadigste bevilgede hjælp og frihed i forsvarlig stand at sætte. Hkorn 1 td 2 skp samt Skov 1 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Besætningen er 2 b 2 k 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726

45 (fol 236)
Jacob Pedersen, Gammelstrup fæster Niels Laursens grundet alderdom og svaghed afstandne halve gaard, ægter datteren Birgithe Nielsdatter. Hkorn 3-6-2-1 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 23 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

46 (fol 236)
Søren Pedersen, Dørup fæster hans afgangne fader Peder Pedersens halve gaard, da enken hans moder ej formaar at forestaa hele gaarden. Hkorn 2-1-3-1 1/2 alb samt Skov 1 alb. hvilken formedels armelig tilstand er uden indfæstning. Bygningen er 23 fag hus og besætningen er 2 b 2 k 1 ungn og 3 faar etc. 26 Octob 1726.

47 (fol 237)
Jens Sørensen Bensen, Tebstrup fæster Rasmus Rasmussens grundet armelig tilstand til ham afstandne gaard, med vilkaar at Koenen nyder hendes udlovede aftægt og husværelse, hvorfor han ogsaa stedet uden indf bevilges. Hkorn 4-3-1-1 alb. Bygningen er 36 fag hus og besætning 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar samt vogn og plougredskab etc. 26 Octob 1726.

48 (fol 237)
Jens Sørensen, Tebstrup fæster Jens Sørensen Bensens halve gaard, grundet han antager en anden gaard der i Byen. Hkorn 2 td 1 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 21 fag hus og besætning 2 b 2 k 1 ung 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

49 (fol 237)
Peder Andersen, Burgaarde fæster hans fader Peder Pedersens (navne ok efter prtk) grundet svaghed og ringe vilkaar afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 6 skp 2 alb samt skov 1 Alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 46 fag hus og Besætningen er 2 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 26 Octob 1726.

Notat i margen:

No 50 ej Expederit.

51 (fol 238)
Anders Nielsen, Skellerup fæster Niels Andersens halve gaard, til den anden part gaard han i fæste haver, saa gaarden ved ham bliver samlet til et sted. Hkorn 1-3-2-1 alb samt Skov 1 skp 3 fc hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen er 31 fag hus og besætningen bestaar af 2 b 1 k 1 ungn 3 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

52 (fol 238)
Peder Nielsen, Laven Lawing! fæster hans broder Laurs Nielsens partgaard, som han har afstaaet til ham grundet han antager et andet sted paa Hans Majestæts gods.  Hkorn 1-4-2-1/2 alb samt Skov 3 fc 1 1/2 alb, hvoraf indf er  3 Rdr. Bygningen er 21 fag hus og besætning 2 b 2k 1 ungn og 3 faar etc. 26 Octob 1726.

53 (fol 238)
Anders Larsen, Truust fæster hans Stiffader Lars Nielsens grundet Skrøbelighed og slet tilstand afstandne gaard. Hkorn 3 td 2 skp 1fc hvoraf indf er 3 Rdr. Bestaar af 32 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 26 Octob 1726.

54 (fol 238)
Peder Madsen, Truust fæster afg Erick Christensens Gadehus, som enken for ham har afstaaet. Svarer aarligt 2 Rdr 24 sk og grundet stedets ringhed er det overladt uden indf. Huset er 6 fag som han skal forbedre og altid holde i god stand etc. 26 Octob 1726.

55 (fol 239)
Jens Rasmussen, Horn fæster hans fader Rasmus Nielsens grundet svaghed afstanden halve gaard. Hkorn 4 td 4 skp 2 fc hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 33 fag hus og besætningen 4 b 3 k 3 ungn og 4 faar etc. 26 Octob 1726.

56 (fol 239)
Jens Andersen, Horn - forrige Rytter - fæster Erick Christensens grundet alderdom og armod afstandne gadehuus. Svarer aarligt 2 Rdr 24 sk. Han betaler ikke indf grundet stedets Ringhed. Husets størrelse er ikke ang. 26 Octob 1726.

57 (fol 239)
Anders Jensen, Skanderup fæster afg Anders Christensens halve Annexgaard, ægter enken Maren Nielsdatter. Hkorn Herligheden 5 skp 2 fc 1/4 alb og Annexskyld 2 td 2 fc 3/3 alb, hvoraf han til indfæstning betaler 2 Rdr. Bygningen er 27 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

58 (fol 239)
Peder Svendsen, Skanderup fæster Christen Ollufsens grundet alderdom og svaghed afstandne gade hus og der under i brug havende Øde parts gaards jord. Ægter datteren Mette Christensdatter. Af huset svares aarligt  2 Rdr 24 skilling hartkornet er efter matr 7 skp 3 fc hvoraf han til indf betaler 4 Rdr.  Bygningen er 13 fag og besætning 2 b 1 k 1 ungn 3 faar etc. 26 Octob 1726.

59 (fol 240)
Niels Rasmussen, Skanderup fæster en Halvgaard, som Skovrideren Christian Hertz formedelst Dends Wit løftige Brug og drift til hannem har afstaaed. Hkorn 3 td 2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen tillige med besætning haver han at sætte i forsvarlig stand, som tillige med Sædekornet stedse til Indventarium ved stædet forbliver etc. 26 Octob 1726.

59b (fol 240)
Niels Nielsen, Skanderup fæster en fjerdepart gaard, som Skovrideren Christian Hertz formedelst dends witløftige brug og drift til hannem hawer afstaaed. Hkorn 1 td 4 skp 1 1/4 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen med besætningen samt Sædekornet som stedse til jventarium wed stedet forbliver, skal Niels Nielsen ej allene være pligtig at tilsvare men altid i god stand vedligeholde etc. 26 Octob 1726.

59c (fol 240)
Christen Nielsen, Skanderup fæster en fjerdepartgaard, som Skovrideren Christian Hertz formedelst dens vitløftige brug og drift har afstaaet til ham. Hkorn 1 td 4 skp 1 1/4 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen med besætning og Sædekorn skal Christen Nielsen altid være pligtig at tilsvare etc. 26 octob 1726.

60 (fol 240)
Skovrider Christian Hertz, Skanderup. Hawer wi stæd og  fæst til Skowrideren Seign Christian Hertz Niels Rasmussens Boel i Skanderup som han har afstaaet til ham, da han igen antager en Halvgaard i Byen, som Skovrideren har haft i brug. Hkorn 2 td 2 skp 1 fc, hvilket ham i henseende til Stædets befordring og i stand sættelse uden indf er overladt. Bygningen er 26 fag hus og besætning 2 b 1 k 2 ungn 4 faar vogn etc. 26 Octob 1726.

61 (fol 241)
Skovrider Christian Hertz, Skanderup fæster Christen Nielsens, grundet han antager 1/4 part gaard Skovrideren har haft i brug, afstandne Gadehus, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 14 sk. Hkorn 5 skp 3 fc 1 alb, hvilket ham i henseeende til at huset ved hans antagelse vorder i standsat og forbedret uden indf er overladt. Bygningen er 8 fag hus. 26 Octob 1726.

61b (fol 241)
Peder Frandsen, Gjern fæster hans faders Frands Nielsens grundet alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 4 td 7 skp 3 fc 1/2 alb hvoraf indf er  12 Rdr. Bygningen bestaar af37 fag hus og der er 4 b 3 k 3 ungn og 6 faar etc. 26 Octob 1726.

62 (fol 241)
Peder Nielsen, Gjern fæster Ole Andersens afstaaede gadehus, ægter datteren ved stedet (intet navn) Der svares aarlig deraf 2 Rdr 24 skilling, og desuden skal der ikke betales indfæstning da huset skal repareres etc. Det er paa 8 fag. 26 Octob 1726.

63 (fol 241)
Niels Pedersen, Ellerup fæster hans Stiffader Niels Pedersens gaard, som han grundet ringe vilkaar ikke selv kan forestaa hele gaarden. Hkorn 2 td 3 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 19 fag hus og besætningen er 2 b 1 k 2 ungnød og 3 faar etc. 26 Octob 1726.

64 (fol 242)
Jesper Nielsen, Skorup fæster den halve part af enken Anne Lauridsdatters fradømte gaard. Hkorn 2-5-2 fc. Hvilket han formedelst han desto bedre kan efterkomme stedets forbedring og i Standsættelse, bevilges fri for fæste. Bygningen er 15 fag og besætning 2 b 2 k 1 ungn og 2 faar vogn og plougredskab etc. 26 Octob 1726.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Se KB for Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen, hvor Jesper Nielsen optræder mange gange]

64 (fol 242)
Lars Jespersen, Skorup fæster halvparten af enken Anne Lauridsdatters fradømte gaard, hvoraf hans fader Jesper Nielsen er forundt den anden 1/2 part som de under et skal bruge og forestaa og være hinanden behjælpelig. Hkorn til den halve gaard  2 td 5 skp 2 fc hvilket hannem fordi han bedre kan efterkomme stedets forbedring og istand sættelse, bevilges uden indf. Bygningen er 14 fag hus og besætning til stedet er 2 b 2 k 1 ungn og 2 faar etc. 26 Octob 1726.
[KVJ:
Stedet er Skorup. Se KB for Skorup sogn 1684-1799 v/Niels Henry Jensen, hvor Jesper Nielsen og sønnen Lars Jespersen optræder mange gange]

65 (fol 242)
Søren Jensen, Skaarup fæster Jesper Nielsens frafløttede Gadehus. Der svares aarligt deraf 2 Rdr 24 skilling hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 7 fag hus som han skal forbedre etc. 26 Octob 1726.

66 (fol 242)
Mads Jensen, Grølsted fæster hans stiffader Anders Lauridsens partgaard, som han grundet tilslagen skrøbelighed har afstaaet. Hkorn 2-3-2-2 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 26 fag hus og besætningen 2 b 2 k 1 ungn og 3 faar etc. 26 Octob 1726.

67 (fol 242)
Peder Jensen, Virklund fæster hans fader Jens Pedersen, grundet alderdom og skrøbelighed afstandne halve gaard. Hkorn 2-6-1-2 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 31 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 26 Octob 1726.

68 (fol 243)
Niels Andersen, Gjessø fæster halvparten af Peder Nielsens gaard i Giedsøe! som han til ham afstaat siden han ikke kan forestaa hele gaarden. Hkorn 3 td 3 skp 1 alb hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen bestaar af 23 fag hus og besætningen er 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 26 Octob 1726.

69 (fol 243)
Anders Tomesen, Tømmerby fæster Peder Jensens fradøde fjerdepart Gaard, og ægter enken ved stedet (intet navn). Hkorn 1-3-2-2 1/4 alb hvoraf indf er 2 Rdr. Bygningen er 18 fag hus og der er besætning 2 b 1 k 1 ungnød og 3 faar etc. 26 Octob 1726.

69b (fol 243)
Skovfoged Gustaf Pedersen, Them fæster det hus, som den Privilligerede Kroermand afg Mikel Nielsen Juul var tilhørende, og paa skiftet efter hannem d 26 April 1726, udlagt til hans Majest. for Resterende Kongelige Contribudioner. Af huset svares aarligt efter Taxationen 2 Rdr 5 mark 8 skilling som tager sin begyndelse fra 1 April 1726, hvilken han uden indf er bevilget, formedelst han tilforbindes, den brøstfældige bygning at føre i fuldkomen god stand, og siden forsvarlig vedligeholde. Saa maa atter bemelte Gustaf Pedersen og om hand først skulle afgaae, Da hustruen efter dend hende ligewed alle andre enker i Rytter Districterne til kommende Rettighed i samme hus med Rette der tilhører, nyde bruge etc. 26 Octob 1726.

1727:

Anno 1727 dend 6 Marti er udi Skanderborg Rytter Session efterskrefne fæster blefwen Betinged, og Til Wedkommende forferdige festebrewene af indhold Som efterfølger.

1 (fol 244)
Søren Rasmussen, Vinding - forrige Dragon af hr Capitan Bojes Compagnie - fæster Hans Jensens halve gaard, siden han ej selv ald gaarden grundet ringe vilkaar kan forestaa. Hkorn 1-3-3-2 alb samt Skov 1 Alb, som ham uden  nogen indf er forundt. Bygningen er 20 fag hus og besætningen er 2 b 1 k 1 ungn og 3 faar etc. 6 Marts 1727.

2 (fol 244)
Torben Jensen, Addit - forrige Soldat med Pas fra hr Obristen Rosenørns Regiment - fæster afgangne Jens Christensens forhen beboede halve gaard, siden han ægter enken paa Stedet Kern Michelsdatter. Hkorn 2-3-3-1 1/2? alb samt Skov 1 fc 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungn 4 faar etc. 6 Marts 1727.

3 (fol 244)
Jacob Christensen, Overby faar Hbh paa den halve Selvejergaard, som hans fader Christen Jacobsen har afstaaet til ham, siden han ikke selv kan forestaa hele gaarden. Hkorn 2-3-1-1 alb samt Skov 1/2 alb, hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 4 Rdr. Bygningen er 28 fag hus og som besætning er der 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 6 Marts 1727.

4 (fol 245)
Jens Sørensen, Grumstrup fæster Morten Andersens grundet armod og ringe vilkaar fradømte halve gaard, siden han har den anden halve part i fæste, saa gaarden bliver samlet til en person. Hkorntil denne halve gaard 3 td 3 fc 2 1/2 alb som er ham fæstefri forundt siden han betaler Restancen 7 Rdr 1 mark 1 skilling, og lover stedets udfordrende forbedring.  Bygningen er 23 fag hus. Den udfordrende besætning af bæster og qwæg Vogn og plougredskab samt sædekorn skal han være pligtig at tilsvare etc. 6 Marts 1727.

5 (fol 245)
Peder Jørgensen, Ørridslev fæster hans broder Søren Jørgensens halve gaard, som han har afstaaet til ham. Hkorn 2 td 2 skp 1 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 27 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 6 Marts 1727.

6 (fol 245)
Søren Christensen, Ørridslev fæster Anders Jørgensen fradøde gaard, idet han ægter enken Maren Jensdatter. Hkorn 4-6-2 fc hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 29 fag hus og besætningen er 5 B 3 K 3 ungn og 6 faar etc. 6 Marts 1727.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1363 og 1915 hedder afdøde fæster Hans Jørgensen. Se desuden Gryt Fptk 1702-1715 nr. 353 (fol 125)]

7 (fol 245)
Laurs Jensen, Fruering - forrige Rytter med Pas fra Obriste Vestes Regiment - fæster afgangne Poul Poulsens gadehuus, hvoraf der svares aarligt  1 Rdr 24 skilling og til indf betales 2 Rdr. Han skal forbedre og holde i god stand etc. 6 Marts 1727.

8 (fol 246)
Niels Nielsen, Nørre Vissing fæster til - Dragonen Niels Nielsen som fra hr Capitain Poetesis Compagni imod en anden Karls anskaffelse er udvexled - Søren Jensens fradøde halve gaard. som enken Gunder Christensdatter til ham har afstaaet. Hkorn 3-1-1-1 som ham er fæstefri er forundt for desto bedre stedets Conservation og forbedring. Bygningen er 31 fag hus og besætningen er 3 bæster 2 køer 2 ungnød og 4 faar vogn etc. 6 Marts 1727.

9 (fol 246)
Skovrider Peder Jacobsen, Lillering fæster et lidet stykke Jord paa Lillering Mark som Søren Simonsen og Anders Simensen i Hørslef har haft i brug og for hannem er afstanden. Hkorn 1 fc som ham fæstefri er forundt. 6 Marts 1727.

Notat i margen:

No 10 er ej expederid.

11 (fol 246)
Søren Nielsen, Salten - Dragon af Hr Capitain Poetesis Compagni som af Rullen imod en anden karls anskaffelse er udskreven - fæster afgangne Rasmus Christensens fradøde partgaard, siden han ægter enken Maren Pedersdatter. Hkorn 1-1-2 fc og Skov 3 fc, som fæstefri er bevilget formedelst stedet er besværet med armod gæld og Restance, der Søren Nielsen skal tilsvare. Bygningen er 15 fag hus og den udfordrede Besætning af bæster og Qwæg samt Vogn og Plougredskab og det behøvende Sædekorn skal han være pligtig at tilsvare etc. 6 Marts 1727.

12 (fol 246)
Christen Sørensen, Tolstrup fæster den halve gaard som Niels Pedersen beboer, og som han grundet tilfaldende svaghed afstaar, siden han ægter datteren Maren Nielsdatter paa stedet. Hkorn 3 td 3 fc 1 alb samt Skov 2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 36 fag hus og besætning 3 b 2 k 4 ungn 4 faar vogn etc. 6 Marts 1727.

13 (fol 246)
Niels Sørensen, Tolstrup - som har været Dragon ved Hr Capitain Bojes Compagni, hvor fra han imod en anden Karls anskaffelse er udskreven -  fæster den halve gaard, som Rasmus Jensen beboer og for hannem afstanden haver, med vilkaar han ægter hans datter (intet navn). Hkorn 3 td 3 fc 1 alb samt Skov 2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 40 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 4 ungnød og 4 faar vogn etc. 6 Marts 1727.
[KVJ: Datterens navn er Kirsten Rasmusdatter. Se KB Them sogn 1686-1764 v/Niels Henry Jensen]
1727:
Den 15. april, trolovet Niels Sørensen af Engetved og Kirsten Rasmusdatter af Tolstrup, viet den 16 november:
(Kilde: Them sogn kirkebog 1686-1764 v/Niels Henry Jensen)

14 (fol 247)
Peder Nielsen, Mollerup faar Hbh paa dend halvpart af hans moder Karen Nielsdatters paaboende Selvejergaard, som hun for hannem har oplat og afstanden, siden hun ej i hendes enkesæde og alderdom nu længere ald gaardens brug kan forestaa, og Naar hun ved døden afgaard eller og bliver sinded ej længere den at beholde skal samme igen samles af Peder Nielsen, at gaarden igen som tilforn kommer under een beboer. Denne halve parts Hkorn  2-4-2-1 alb og Skov 2 fc 2 1/2 alb hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 5 Rdr. Bygningen er 23 fag hus og besætningen 3 b 2 k 3 ungn 4 faar vogn og plougredskab etc. 6 Marts 1727.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 2284 hedder moderen Karen Pedersdatter]

15 (fol 247)
Maurids Nielsen, Faarvang fæster hans afgangne fader Niels Christensen fradøde halve gaard, som moderen Kirsten Mouridsdatter afstaar til ham. Hkorn 5-7-3-1 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen bestaar af 39 fag hus og besætningen 4 b 3 k 2 ungn og 5 faar samt vogn etc. 6 Marts 1727.

Notat i margen:

No 16 ej expederid.

17 (fol 247)
Christen Jensen, Farre fæster det Boel, som Niels Sørensen Glarmæster haver afstaaed, hvoraf svares aarligt huus og arbejdspenge 2 Rdr 24 skilling. Hkorn 7 skp 2 fc 2 alb hvor under han ogsaa er tilladet at nyde i brug til 1  td Hartkorn af Farregaards Jorder som Jens Sørensen har haft i brug og dertil godvilligt har oplat, som alt uden indfæstning er bevilget. Bygningen er 12 fag. Til den udfordrende besætning af alle slags skal Christen Jensen tillige med sædekornet være ansvarlig etc. 6 Marts 1727.

Fol 248.
Anno 1727 dend 24de Octobr Er udi Skanderborg  Rytter Session Efter skrefne fæster blewen betinged, og til wedkommende forferdiged fæstebrewene af Indhold som Efterfølger.

1 (fol 248)
Niels Christensen, Hørslevgaard fæster afgangne Rasmus Jensens gaard i Hørslev gaard med vilkaar han ægter enken ved stedet Sidsel Nielsdatter. Hkorn efter Matr. 4 td 5 skp 3 fc 2 1/2 alb og af Anders Sørensen gaard under no 1 i bemeldte Hørslefgaard 1 td 3 skp 2 fc 1 5/6 alb hvoraf han til indf betaler 10 Rdr. Bygningen er 33 fag hus og som besætning er der 4 bæster 3 køer 3 ungnød og 6 faar, Vogn og plougredskab etc. 24 october 1727.
[KVJ:
Iflg. Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1284, 2487 og 2558 hedder enken Sidsel Michelsdatter]

2 (fol 248)
Søren Jensen, Snaastrup faar Hbh paa afg Niels Jensens Selvejergaard, med vilkaar  at han efter den oprettede Contract svarer Bunde skylden til Niels og Peder Nielsen i Skejby eller hvem samme efter dennem bliver berettiged, ægter enken ved stedet Maren Mikelsdatter. Hkorn 4 td 1 fc og af øde Høy Bye mark som der under i brug 2 skp 6 fc 2 alb hvoraf han til Hbhs kendelse betaler 6 Rdr. Bygningen er 37 fag hus og besætningen 6 bæster 3 køer 4 ungnød 6 faar vogn etc. 24 Octob 1727.    

3 (fol 248)
Simon Nielsen, Herskind fæster Jens Andersens til ham afstandne gadehuus, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 sk. Staar for Hkorn 1 fc hvoraf indf er 2 Rdr. Huset er 8 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 24 Octob 1727.

4 (fol 248)
Michel Pedersen, Skibby fæster 1/2 parten af hans Stiffader Mogens Michelsens? partgaard, som han grundet legems svaghed ikke kan forestaa hele gaarden har afstaaet til ham. Hkorn 2-5-1-2 1/4 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 16 fag hus og besætning 2 b 2 k 1 ung 3 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

5 (fol 249)
Jens Jespersen, Toustrup fæster Lars Jensens til ham grundet armelig tilstand,  afstandne halvpart af hans paaboende partgaard. Hkorn 11 td 2 skp 7 fc 2 alb og som han har betalt det paa stedet hæftende Restance til 1 Marts med 7 Rdr saa og skal betale halvparten af den paa stedet hæftende laanekorns Restance samt at samle stedet naar Lars Jensen ej længere formaar eller kan blive ved det, han sig reserveret haver, er det ham uden indf forundt. Bygningen er 9 fag hus og besætningen er 1 bæst 1 ko og 2 faar etc. Det maa være en fejlskrivning at der staar 11 td Hartkorn. 24 Octob 1727.

6 (fol 249)
Peder Poulsen, Jeksen fæster hans fader Poul Pedersens til ham grundet alderdom,   afstandne gaard. Hkorn 2-7-1-2 alb samt Skov 2 Fc hvoraf indf er  3 Rdr. Bygningen er 42 fag hus og besætningen bestaar af 3 b 2 køer 2 ungnød og 4 faar etc. 24 Octob 1727.

7 (fol 249)
Peder Pedersen, Jeksen fæster afgangne Peder Sørensen Boel, som enken har afstaaet til ham med vilkaar han ægter datteren Anne Jakobsdatter (navne er ok læst). Bygningen er 30 fag hus. Hkorn 1-3-3-2 alb hvoraf han til indfæstning betaler 1 Rdr 2 mark. Besætningen er 2 b 1 k 1 ungnød og 2 faar etc. 24 Octob 1727

8 (fol 249)
Laurs Andersen, Adslev faar Hbh paa afgangne Rasmus Jensens halve Selvejergaard, som enken for hannem afstaar med vilkaar han ægter datteren Maren Rasmusdatter. Hkorn 2 td 4 skp 1 alb hvoraf han til Hbhs kendelse ikke betaler noget formedelst stedets Ringhed. Bygningen er 45 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 24 October 1727.

9 (fol 249)
Morten Christensen, Sjelle fæster afgangne Søren Nielsen halve gaard, som enken af uformuenhed maatte i armelig og øde henstand fragaar. Hkorn 2-2-2-1 1/2alb samt Skov 2 fc 1 1/2 alb hvilket han grundet han samler stedet saa og selv har maattet forskaffe sædekornet til dette øde halve sted uden indfæstning er bevilget.  Bygningen er 23 fag øde hus. Der er ingen besætning ved stedet som han selv skal anskaffe bestaar af 2 b 2 k 1 ungn og 4 faar samt vogn etc. 24 Octob 1727.

10 (fol 250)
Rasmus Christensen, Laasby fæster afg Niels Rasmussens halve gadehus, hvoraf der aarligt svares 1 rdr 12 skilling og til indf 2 Rdr. Husets bygning er 8 fag som han er pligtig at forbedre  og ved ligeholde etc. 24 Octob 1727.

11 (fol 250)
Niels Madsen, Røgen fæster halvparten af Jens Pedersen til ham grundet alderdom afstandne Partgaard. Hkorn 2 td 2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 20? fag hus og besætningen er 2 b 1 k 1 ungn og 3 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

12 (fol 250)
Hans Jørgensen, Røgen fæster halvparten af det Boel, som i Matriculen under Ogstrupgaard er anført, som Beboeren Søren Jensen Leth og Rasmus Christensen har afstaaet til ham med dets tilliggende i By og Mark, grundet det er dem fraliggende og ubelejlig selv at bruge med condition Hans Jørgensen swarer aarlig til Regiments Cassen af 1 td Hkorn, og selv forskaffer sig udfordrende Besætning, samt Bygningen forsvarlig vedligeholder hvorfor det uden indf er bevilget. 24 Octob 1727.

13 (fol 250)
Jens Andersen, Tørring fæster afg Søren Lauridsens halve gaard,med vilkaar han ægter datteren ved stedet Maren Sørensdatter. Hkorn 1 td 4 skp 2 fc 2 1/2 alb hvoraf indf er 3 Rdr. Bygningen bestaar af 26 fag hus og besætning 2 b 1 k 1 ungnød og 3 faar vogn og plougredskab som tillige med Sædekornet stedse til inwentarium ved stedet forbliver etc. 24 Octob 1727.

14 (fol 250)
Niels Pedersen, Ry fæster afg Jacob Hansens partgaard, og ægter enken Johanne Jensdatter ved stedet. Hkorn 2-2-2 fc hvilket grundet dets ringhed er uden indf bevilget. Bygningen er 22 fag hus og besætningen er 2 b 2 k og 3 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

15 (fol 251)
Niels Jespersen, Svejstrup fæster Søren Jensens grundet ringe vilkaar afstandne gaard, med vilkaar han ægter datteren Maren Sørensdatter. Hkorn 4-5-1 fc hvilken hannem formedelst gaarden for 4 aar siden afbrendte og ej endnu er i fuldkomen stand, bevilges fri for indf. Bygningen er ikke ang men besætningen er 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 24 Octob 1727.

16 (fol 251)
Søren Rasmussen, Firgaarde fæster afg Søren Jensens gaard, ægter enken ved stedet Kirsten Jensdatter. Hkorn 4-3 skp og Skov 1 fc hvoraf indf er 5 Rdr. Bygningen er 48 fag hus, og besætningen  bestaar af 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

17 (fol 251)
Peder Ollesen, Nygaard fæster halvparten af Nygaard, som Niels Povelsen for hannem hawer afstaaet, formedelst ald gaardens brug faldt hannem for widtløftig at forestaa. Hkorn for denne halve part 7 td 1 fc og Skov 2 skp 1 fc 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 14 Rdr.. Bygningen er 44 fag hus og besætningen bestaar af 6 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 24 Octob 1727.

18 (fol 251)
Søren Sørensen, Veng fæster Peder Ollesens til ham afstandne gaard. Hkorn 6-2-2-2 alb hvoraf indf er 8 Rdr. Bestaar af 48 fag hus samt besætning 6 b 3 k 3 ungn 4 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

19 (fol 251)
Christian Jochumsen, Haarby fæster afg Jens Sørensens partgaard, han ægter enken ved stedet Dorethe Rasmusdatter. Hkorn 1 td 4 skp 2 fc hvilket han grundet dets slethed uden indf bevilges. Bestaar af 15 fag hus og besætningen er 2 b 1 k 2 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

20 (fol 252)
Peder Sørensen, Nørre Vissing fæster hans fader Søren Knudsens til ham afstandne gaard. Hkorn 3-1-3 fc samt Skov 1 fc 1 alb. Hvoraf han ikke betaler indf. Bygningen  er 33 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn 3 faar etc. 24 octob 1727.

21 (fol 252)
Christopher Fredriksen, Gram fæster Niels Sørensens grundet alderdom og svaghed afstandne gadehus, som efter Krigsjordebogen er henlagt til Warselshus, saa deraf swares aarlig huspenge 24 sk, hvoraf han til indfæstning betaler 1 Rdr. Husets bygning er 7 fag som han er pligtig at forbedre og vedligeholde etc.  24 Octob 1727.

22 (fol 252)
Joen Andersen, Vrold fæster halvparten af hans broder Niels Andersens gaard, som han ej formaar ald gaarden at forestaa. Hkorn 2 td 7 skp 2 1/2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen bestaar af 47 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

23 (fol 252)
Jørgen Rasmussen, Forlev fæster Hans Christian Terschous for hannem, formedelst han ægter datteren Anne Marie Hansdatter, afstandne halve gaard. Hkorn 5 td 2 skp 1 alb hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 35 fag hus og besætningen er 4 b 3 k 2 ungn 4 faar etc. 24 Octob 1727.

24 (fol 252)
Anders Jørgensen, Forlev fæster Peder Larsens, grundet høj alderdom og svaghed afstandne halvgaard. Hkorn 3 td 1 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 33 fag Huus og besætningen 2 b 2 k 1 ungn og 3 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

25 (fol 253)
Johan Hein Schandorf, Skanderborg og Christian Schandorf, Skanderborg fæster den anpart paa Skanderborg Byes Mark, af de saa kaldede fæste jorder som deres moderbrødre Hans og Hein Justensønner i Krigsjordebogen findes anført for, og er Hkorn 3-4-3-2 alb Agger og Eng, som dend første af de benefnte forrige fæstende Hr Amptsforwalter Hans Justsen, for dennem har opladt og afstanden og den sidste Sl Hein Justsøn  wed Døden er afgaaed. Til indfæstning deraf betales 4 Rdr. Og er samme dennem Accorderet og forundt paa dend Condition, at naar dend eene af de fæstende bort døer, skal den anden efter lefwende det alt efter denne woris fæstebref allene beholde saa længe Jorden Loulig Dørkes og Driwes etc. 24 Octob 1727.

26 (fol 253)
Birkeskriver Lorentz Frobøsse, Galten fæster afg Leutnant Buchharts halve gadehus, som enken for hannem har afstaaet. Der svares aarlig 1 Rdr 12 sk. Grundet stedets ringhed er det ham overladt uden indf. Huset er 6 fag, som han er pligtig at forbedre og vedligeholde etc. 24 Octb 1727.

27 (fol 253)
Rasmus Sørensen Toerup, Vitved fæster Eske Christensens grundet geraaden armod afstaaede gaard. Hkorn 5-6 skp 1 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 50 fag hus og besætning 5 b 2 k 2 ung 6 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

28 (fol 253)
Eske Christensen, Vitved fæster Rasmus Sørensen Toerups partgaard, Hkorn 3 td 4 skp 1 fc 1 alb hvilken hannem uden nogen indf er bevilget grundet slet tilstand. Bygningen er 36 fag hus og besætning 3 b 2 k 1 ungnød og 4 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

29 (fol 254)
Jens Pedersen, Blegind faar Hbh paa hans fader afg Peder Rasmussens 1/2 Selvejergaard, som enken hans moder har afstaaet til ham. Hkorn 3-1-3 fc hvoraf han til Hbhs kiendelse  betaler 4 Rdr. Bygningen er 26 fag og besætningen 3 b 2 k 1 ungn og 3 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

30 (fol 254)
Michel Andersen, Gjesing fæster halvparten af hans moderbroder Jens Pedersen, for hannem grundet skrøbeligheds skyld afstandne partgaard, med vilkaar at naar den anden part bliver fæsteledig skal han søge den i fæste. Hkorn 1 td 5 skp 1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 17 fag hus og besætningen 2 b 1 k 1 ungn og 2 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

31 (fol 254)
Rasmus Jensen, Skaarup fæster Jens Rasmussens for hannem afstandne halve gadehuus, hvor af han giører Ugedags arbeide til Skanderborg Slots hauge, og derfor fri for hus og arbeidspenge. Samme er hannem formedelst  fattigdoms skyld fri for fæste bewilget. Husets bygning er han pligtig at forbedre og altid i god stand holde etc.
Rytter Sessionen paa Schanderborg Slot d 24de  Octob 1727.
Jürgen Grabow    H. Folsach / C. K. Gyberg.

32 (fol 254)
Laurs Rasmussen, Baastrup fæster halvparten af hans fader Rasmus Rasmussens gaard, med vilkaar at naar faderen dør skal han fæste den anden halve part, at gaarden igen kan blive samled. Hkorn 2-5-2-1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 26 fag hus og besætningen 2 b 2 k 1 ungn og 3 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

33 (fol 254)
Johan Christensen, Boerup fæster afg Christen Jensens gaard, som enken for hannem har afstaaed, og skal han være tilforpligtet i allemaader, at holde sig efterrettelig den med bemeldte enke Maren Enwoldsdatter ved gaardens afstaaelse oprettede Contract af 8 April 1727. Saa vel om hendes belowede aftegt, som hendes eldste Søn Enwold Christensen der er swagelig at nyde nødtørftig klæde føde paa stedet hans Liws tiid imod de udi Contracten anførte Conditioner efter lewelse om hans tilfaldene arf. Gaardens Hkorn med underliggende Tue Mølle Jord og Eng samt Overlund er efter Mtr 9-6-1-1 alb  samt Skov 1 fc hvoraf han til indf betaler 12 Rdr. Bygningen er 82 fag hus og besætningen 6 b 4 k 4 ungn og 6 faar etc. 24 Octob 1724.

34 (fol 255)
Peder Povelsen, Taaning fæster Jens Christensens for hannem grundet alderdom og uformuenhed afstandne halve gaard. Hkorn 4 td 4 skp 2 1/2 alb Skov 1/2 alb. Hvilket hannem formedelst stedet 1718 afbrendte og ej endnu er kommen i stand, uden nogen indfæstnings  erlæggelse bevilges. Bygningen er 32 fag hus og Besætningen 4 bæster 3 køer 2 ungnød og 4 faar etc. 24 Octob 1727.

35 (fol 255)
Rasmus Andersen, Sønder Vissing - forrige Rytter under hr Obriste Vestis Regiment - fæster  afg Rasmus Jensen og Hustrues fra Døde gaard. Hkorn 2-5-3-1 1/2 alb samt Skov 1 1/2 alb. Hvilket hannem i henseende til hans lange tieneste, saa og at han antager et ringe stæd, uden nogen indfæstnings swarelse bewilges. Bygningen er 38 fag hus og Besætningen 2 bæster 2 køer 1 ungnød og 3 faar vogn etc. 14 Octob 1727.

36 (fol 255)        
Søren Jensen, Møldrup fæster hans fader Jens Andersens for hannem formedelst skrøbeligheds skyld afstandne gaard. Hkorn 3 td 3 skp 1 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er  35 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn og 4 faar etc. 24 Octob 1727.

37 (fol 255)
Søren Pedersen, Dørup fæster hans fader Peder Christensens for hannem grundet alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 2 td 2 skp 2 fc hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 21 fag hus og til besætning er der 2 b 2 k 1 ungn og 3 faar vogn etc. 27 Octob 1727.

38 (fol 256)
Jens Rasmussen, Ris fæster Hans Sørensens  afstandne halve gadehuus, hvoraf der svares aarligt efter Taxationen hus og arbeidspenge 1 Rdr 12 sk og til indfæstning 2 Rdr. Han skal forbedre og altid i god stand vedligeholde etc. 24 Octob 1727.

39 (fol 256)
Jens Pedersen Moeslet, Ris  fæster afg Søren Andersens halve gadehus, hvoraf der aarligt svares efter Taxationen 1 Rdr 12 sk. Grundet stædets øde og ringe tilstand forundet det ham fæstefri. Huset bygning skal han forbedre og altid i god stand vedligeholde etc. 24 Octob 1727.

40 (fol 256)
Niels Knudsen, Laven - Laving fæster halvparten af Jacob Clausens gaard, hvilken han hawer afstaaet formedelst han ej selw ald gaardens brug kunde forestaae. Hkorn 3-1-1-1 alb samt Skov 1 skp 3 fc, og som han hawer paataged sig at sware Restancen til 1 Maj med 40 Sletdl og self forskaffer sig Waarsæden, alsaa er hannem samme uden noget der af til indfæstning at giwe, fæste fri bewilged. Bygningen er 33 fag hus, Besætningen hawer han sig self maatted forskaffe og skal bestaa af 3 Bæster 2 Kiør 1 ungnød og 3 faar, Wogn og Ploug Redskab etc. 24 Octob 1727.

41 (fol 256)
Mads Andersen, Laven - forrige Rytter med Pas af Hr Generall Majoer Lüttichous Regiment - fæster Søren Sørensens for hannem formedelst Swagheds skyld afstandne Gadehuus i Lawing!, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 sk. Hkorn 1 fc 2 alb hvoraf han til indfæstning betaler 2 Rdr.  Husets bygning er 11 fag, som han er pligtig at vedligehold etc. 24 Octob 1727.

42 (fol 257)
Christopher Nielsen, Mollerup fæster hans fader Niels Christophersens for hannem afstandne gadehuus. Svarer aarligt 2 Rdr 24 skilling og til indf betaler han 2 Rdr. Huset er 10 fag som han er pligtig at forbedre og altid i god stand vedligeholde etc. 24 Octob 1727.

43 (fol 257)
Jens Jensen, Skanderup - huusmand - fæster 1/4 parten af Annexgaardens øde Jord, som Jens Pedersen har haft i brug. Hkorn herligheden 2 skp 1/8 alb og Annexskylden 1 td 1 fc 3/8 alb. Hvilket hannem formedelst han nu hawer samled den halve øde Annexgaard uden bygning, og self maa lade huus opsætte, altsaa bevilges hannem fri for fæste. Til udfordrende Besætning og Sædekorn skal Jens Jensen altid være ansvarlig etc. 24 Octob 1727.

44 (fol 257)
Peder Sørensen, Gjern fæster hans fader Søren Pedersens grundet alderdom og skrøbelighed afstandne gaard. Hkorn  3 td 7 skp 1 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Huset er 27 fag og besætningen bestaar af 4 b 2 ungn 2 k 3 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

45 (fol 257)
Niels Laursen, Linde  (Niels Laursen, Linaa
fæster halvparten af Jens Tomesens partgaard, med vilkaar naar den anden halve part bliver fæsteledig, skal han samle stedet igen under et brug. Hkorn 1-3-1-2 alb samt Skov 1 Alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen bestaar af 15 fag hus og besætningen er ikke ang. 24 Octob 1727.

46 (fol 257)
Jens Pedersen, Hedegaard fæster Ærwærdige Rasmus Lihmes for hannem afstandne  gaard. Hkorn 4-7-3-1 alb og som Hr Rasmus Lihme hawer tilbuden sig at giwe en fuldkommen og tilstrekelig Caution for hannem, alt saa er ham samme forundt imod deraf til indfæstning at erlægge 6 Rdr.  Bygningen er 59 fag huus og Besætningen 4 bæster 2 kiør 2 ungnød og 4 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

47 (fol 258)
Rasmus Povelsen, Bjertrup faar Hbh paa afg Thomas Rasmussens Selfeiergaard. Ægter enken Maren Jensdatter. Hkorn Mtr 4 td 1 fc 2 alb hvoraf han til Hbhs Kendelse erlægger 4 Rdr. Bygningen er ikke ang men besætningen er 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar samt vogn etc. 24 Octob 1727.

48 (fol 258)
Jens Jensen, Jaungyde - forrige Dragon af Hr Capitain Patesis Compagni -  fæster  afg Jens Rasmussens halve gaard , han ægter enken ved stedet Sidsel Andersdatter. Hkorn 2-3-3 fc hvilket hannem formedelst stedets slette tilstand fæste fri er bevilget. Bygningen er 21 fag hus og besætningen er 2 b 2 k 1 ung 3 faar vogn etc. 24 Octob 1727.
[KVJ:
Afgangne fæster hedder Anders Rasmussen. Se Gryt Fptk nr. Fol 233 samt Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1438]

49 (fol 258)
Rasmus Rasmussen, Jaungyde - forrige Dragon af hr Capitain Poetesis Compagni - fæster Jens Sørensens halve gaard, som han grundet armelig og slet tilstand maatte qwittere. Hkorn 2-2-1-1 1/2 alb hvoraf han intet skal erlægge i indf, grundet han har betalt Restancen til 1 April med 7 Rdr 1 Mark. Saa og skal være ansvarlig for Laanekorns Restancen. Bygningen er 23 fag hus og besætning 2 b 2 k 1 ungn og 3 faar vogn etc. 24 Octob 1727,

50 (fol 258)
Peder Sørensen, Laasby - for Dragon af hr Capitain Poetesis Compagni - fæster Christen Andersens for hannem formedelst Ringe Vilkaar, saa og hand ægter hans datter (intet navn) afstandne halve Gaard. Hkorn 3-4-4-2 1/2 alb, som hannem i henseende han lover stedet som er øde at reparere, fri for indf er bevilget. Bygningen er 27 fag hus og besætning 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar samt vogn etc. skal han være pligtig at tilsvare og endog besætningen at forbedre. 24 Octob 1727.

51 (fol 259)
Anders Ollesen, Ellerup - forrige Dragon af hr Capitain Poetesis Compagni - fæster Knud Jensens til ham grundet svaghed afstandne  Gaard. Hkorn 3-7 skp 1 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 3o fag Hus, vogn og Plougredskab etc. (Ingen besætning not). 24 Octob 1727.

52 (fol 259)
Rasmus Pedersen, Laasby - forrige Dragon af Hr Capitain Bojes Compagni - fæster Anders Rasmussen, grundet ringe vilkaar afstandne gaard. Hkorn 4-5-1 fc hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bygningen er 30 fag hus og besætningen udgør 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar etc. 14 Octob 1727.

53 (fol 259)
Johan Christensen, Blegind forrige af Hr Capitain Bojes Compagni - faar Hbh paa afgangne Peder Rasmussens halve Selvejergaard. Hkorn 3-1-3 fc hvoraf han til Hbhs kendelse erlægger 4 Rdr. Bygningen er 26 fag hus og besætningen 3 b 2 k 1 ung 3 faar vogn etc. 24 Octob 1727.

54 (fol 260)
Niels Sørensen, Dørup - forrige Dragon af hr Capitain Bojes Compagni - fæster dend halve Annexgaard, som Peder Knudsen formedelst armod og fattigdom maatte afstaa. Hkorn Herligheden 1 skp 1 fc 1/2 alb og Annexskylden 1 td 7 skp 3 fc samt Skov 1 alb som hannem formedelst stedets Ringhed fri for fæste er forundt. Bygningen er ikke ang men besætningen 2 b 1 k 1 ung 3 faar etc. 24 Octob 1727.

55 (fol 260)
Eske Haunstrup, Skanderborg - boende i Skanderborg - fæster den Ejendom af Skanderborg Byes fæste jorder som efter Krigsjordebogen staar for 4 skp 2 fc 1 alb Hkorn, hwilke wel afg Johan Swendsen wel i fæste haft hafwer, mens af hannem igen til Eske Haunstrup er Siuf Aars tiid har wæred owerlat, og nu formedelst forige fornefnte fæste haweris Dødelig afgang findes fæsteledig da gaarden af enken til Knud Leger er soldt og owerlat og derudi er funden Insererit det hand hafde at staae sin egen? Hazart om hand paa benefnte Hartkorn kunde nyde fæste eller ikke. Samme forskrefne Hartkorns brug bemte Eske Haunstrup etc. 16 Decb 1727.

1728:

Endnu er Efter skrefne fæster Paa een og Andens Wanmagt komne steder betinged i Sessionen dend 27de octobr. 1727 som efter derower indhendtede høylofl: Cammer Collegi. Approbation Er udgifen dend 9de Martj 1728 af følgende Indhold/

(Skriveren anvender ikke længere numre paa fæstebrevene).

Fol 260
Peder Henrichsen, Træden - en Dragon af Hr Capitain Bojes Compagni, som imod en anden Karls anskaffelse af Rullen er udskreven - fæster Hans Castensens fradøde gaard. Hkorn 4-3-2-2 alb. Han ægter enken ved stedet og befries for de til gaarden sidste vaarsæd bekomne 3 td Byg og 3 td havre uden samme at betale. Mens de sidste Sommer af Fredericia bekomne 2 td Brødrug skal han der igen med sin opboed forderligt betale. Gaarden nyder han fri for indf, hvorimod han skal være forpligtet til at sætte bygningen i forsvarlig stand og samme stedse vedligeholde etc. 9 Marts 1728.

Fol 260
Jens Sørensen, Sorring fæster Laurids Jensens i vanmagt komne halve gaard, som er i Hkorn med de underliggende Bjarup og Valstrup Marker 4-5-3-1/2 alb samt Skov 3 fc 1/2 alb paa følgende Conditioner. Han nyder stedet uden indf og befries for de derpaa heftende Penge og Korns Restancer til 1 octob 1727 undtagen Kirkens anpart Korn Tiende som han skal tilsvare. Det indaulede Korn nyder han uden noget deraf for sæden at betale. Han befries for maanedspenge fra 1 octob 1727 til aarsdagen 1728. Til bygningens hjælp bevilges af det gamle wed Søbygaard eller Twilum beliggende Tømmer saasom 12 Stolper a 4 1/2 alen = 54 allen Jordleder 54 alen Muurremmer 12 Løsholter a 3 all 12 Stiwer a 2 alle 7 bielker a 9 alle og 7 par Spendetræer, Saawelsom de til besætningen paa stædet wærende 2de gl Bester, 1 koe og 2 faar sampt wogn og ploug. Hworimod Jens Sørensen skal wære forpligted til selw at forskaffe den fulde besetning opbygge det afbrendte huus, reparere etc. 9 Marts 1728.

Fol 261
Rasmus Joensen, Gammelstrup - Dragon som er udskrewen fra hr Capitain Bojes Compagni imod en anden karls anskaffelse - fæster Anders Andersens fradøde halve gaard, som enken er fradømt. Hkorn Mtr 3 td 6 skp 1 1/2 alb samt Skov 1/2 alb paa Condition han for det første befries for de paa stedet hæftende penge og Korn Restancer til 1Octob 1727. 2det uden betaling at beholde de til sidste Vaarsæd indkøbte 3 Tdr Byg samt af Horsens Magazin bekommer 5 Td Havre og 3die ligeledes at nyde u=betalt den for 9 Rdr 2 mk indkøbt Plougbæst med den øvrige paa stedet værende Besætning. Derimod skal han være pligtig at reparere etc. 9 Marts 1728.

Fol 261
Hans Jensen, Ry fæster Rasmus Nielsens fradømte Gadehuus, med vilkaar baade befries for Restancen, og nyder frihed derpaa for udgifterne af Huuspenge til 1 April 1729, fra hvilken tid der svares husets afgift som er aarlig 2 rdr 24 sk. Han skal være forpligtet til at føre det i fuldkommen stand etc. 9 Marts 1728.

Fol 261
Niels Hansen, Tebstrup fæster Mads Pedersens fradømte gaard. 2 td 1 skp 1 alb Hkorn hvilken han uden indf er bevilget. Desuden efterlat restancen fra 1 april til 1 octob 1727. Og de til et Best bekomne 10 Rdr at beholde uden igen givelse. De til vaarsæden 1727 indkøbte og bekomne 2 td 4 skp Byg, saavelsom 6 td Havre af Horsens Magasin at nyde uden nogen betaling item at nyde det paa stedet befinde gamle besætning. Derimod skal han være forpligte til at forsvarlig reparere bygningen etc. 9 Marts 1728.

Fol 262
Johan Goltman, Sorring - en aftachet Rytter -  fæster et gadehuus, af 10 Binding, med dessen tilliggende som Deres Maits er hiemfalden, med Laurs Jensens halwe Selfeier gaard ibdm, hvilket han uden nogen indfæstning er bevilget. Han skal svare aarlig afgift 2 Rdr 24 sk som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1728. Han skal forbedre huset og altid holde det i god stand etc. 9 Marts 1728.

Fol 262
Rasmus Nielsen, Røgen fæster Rasmus Christensens fraløbne halve gaard. Hkorn 2-5-1-1/2 alb og det paa følgend conditioner: Han nyder det uden indfæstning, befries for den heftende penge og Korn restance til 1 Octob 1727, uden nogen igen givelse eller nogen betaling for at beholde de til sidste Vaarsæd bekomne 5 td Byg og 7 Td Havre. Saavelsom det paa stedet befindende Lidet og Ringe Besætning, hvorimod han skal være forpligtet til at reparere etc. 9 Marts 1728.

Fol 262B.

Udi Kiercke Sessionen Er Accorderit følgende fæster og efter derover faldende Høylofl Cammer Coleg Approbation fæste Brefne udgifven saaledis:

1 (fol 262)
Mads Andersen, Taaning fæster Det huus som paa Taaning Kierches fortoug, til et Skolehuus er opsat, og dertil har wæret brugt jndtil et andet Grundmuueret Skolehuus der i Byen efter Allernaadg. anordning er blefwen opsat, af hwilchen hand skal sware aarl: afgift 2 Rdr, som fra 1 Janu 1727 hafwer sin begyndelse, og til jndfæstning betaler 3 Rdr, Der alt Kierche Cassen allerunderdanigst til Indtægt beregnes. Bygningen som bestaar af 5 fag huus er Mads Andersen forpligt Stedse at holde i god stand, samt den accorderede aarlige afgift rigtig i Rette tiide og paa sine tilbørlige steder Erlægge og Clarere, Bewiise sig hørrig og Lydig imod alle dem som paa hans Kongl Majts weigne ower hannem kand hawe at befale sampt rette sig efter Lowen og forordningerne, Saa maae atter bemeldte Mads Andersen omrørte huus med dens rette tilliggende nyde bruge og i fæste beholde hans lifs tiid, eller saa længe hand forskrefne i alle maader efterkommer. Schanderborg d 26 Juni 1728. N: F: Morwille.

2 (fol 262)
Jens Rasmussen, Horndrup fæster noged Kierchejord paa Horndrup Mark beliggende, staar for Hkorn efter Matr til Ousted Kierche 1 skp og til Taaning Kierche 1 skp 2 alb som hans fader Rasmus Knudsen har haft i fæste og brug for hannem godvilligen oplat hawer. Af hvilken bemte 2 skp 2 alb betales til indf 2 Rdr tillige med den der af paabudne  eller her efter paabydende aarlig Landgilde som Kierche Cassen allerunderdanigst til indtægt beregnes. 26 Juni 1728.

3 (fol 263)
Povel Pedersen, Vinding fæster det Kierche Jord paa Vinding Mark til Vinding Kierche som staar for Hkorn 1 skp 3 fc som hans fader Peder Povelsen for hannem under paaboende Ryttergaard har haft i Fæste og Brug. Til indf betaler han 1 Rdr. tilligemed den der af paabudne eller herefter paabydende aarlige Landgilde som Kierche Cassen allerunderdanigst til indtægt beregnes. 26 Juni 1718.

4 (fol 263)
Degnen Peder Jacobsen, Træden fæster det Kierche Jord som til Tønning Kierche paa Træden March beliggende, som hans formand for hannem til forn har haft i brug.  Hkorn 1 skp 2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Mark. Danske, som med den deraf paabudne eller her efter paabydende aarl Landgilde Kierche Cassen allerunderdanigst til indtægt beregnes. 26 Juni 1728.

5 (fol 263)
Michel Søegaard, Stilling og Gaardmand Rasmus Pedersen i Stilling fæster det Kierche jord til Stilling Kierche som Rasmus Rasmussen i Fregerslef til forn har haft og for dennem afstaaed. Hkorn efter Matr som paa Stilling Mark er beliggende 1 skp 1  fc 1 alb og paa Fregerslef mark 1 skp og samme 2 skp 1 fc 1 alb betaler de til indf 2 Rdr 4 mark, som med den deraf paabudne eller herefter paabydende Landgilde Kierche Cassen allerunderdanigst til indtægt beregnes.  26 Juni 1728.

6 (fol 263)
Bymends fæste i Alken, steder og fæster til Bymendene i Alken Nembl Jens Andersen, Alken Søren Sørensen, Alken Ernst Ludwig Dencke, Alken og Laurids Pedersen, Alken det Kierche Jord til Dover Kierche paa Alchen Mark beliggende som de alle hafwer i Brug og er Hkorn efter Mtr 2 fc hwor af til indfæstning betales 1 Rdr 2 Mark som med den der af paa budne eller her efter paabydende aarlige Landgilde Kierche Cassen allerunderdaningst til indtægt beregnes. 26 Juni 1728.

7 (fol 264)
Rasmus Laursen, Mesing og Niels Pedersen, Mesing fæster det Kierche Jord til Mesing Kirke paa Mesing Mark beliggende  som Sl Peder Sørensen for dennem har haft og er Hkorn 2 fc 2 alb hvoraf de til indf betaler 4 Rdr. som med den der af paabudne eller herefter paabydende Landgilde Kierche Cassen til indtægt allerunderdanigst beregnes. 26 Juni 1728.

8 (fol 264)
Michel Laursen, Virring fæster den halve part af det Kierche Jord paa Wirring Mark til Fruering Kierche beliggende, som er Hkorn 2 fc hvoraf han til indf betaler 1 Rdr 2 mark som  med den deraf paabudne eller herefter paabydende aarlig Landgilde Kierche Cassen allerunderdaningst til indtægt beregnes. 26 Juni 1728.

9 (fol 264)
Søren Pedersen, Bjertrup fæster  fierdeparten af Det Kierche Jord til Hørning Kirche paa Bjertrup Mark beliggende som staar for Hkorn 2 1/4 alb hvoraf han til indf betaler 4 Mark danske. som med den deraf paabudne eller herefter paabydende aarlig Landgilde  allerunderdanigst Kierche Cassen til indtægt beregnes. 26 Juni 1728.

10 (fol 264)
Jens Madsen, Bjertrup fæster de treifierdeparte af det Kierche Jord paa Bjertrup Mark til Hørning Kierche som er Hkorn 2 fc 3/4 alb hvoraf indf er 2 Rdr, som med de paabudne og herefter paabydende Landgilde Kirche Cassen allerunderdanigst til indtægt beregnes. 26 Juni 1728.

11 (fol 264)
Hr Niels Hiertznach, Blegind (Ærwærdige) fæster et støcke Kierchejord  paa Blegind Mark til Blegind Kierche som er Hkorn 1 fc 2 alb hvoraf indf er 4 Mark som med den nuværende og fremover paabudne Landgilde beregnes Kirche Cassen til indtægt. 26 Juni 1728.

12 (fol 265)
Jens Toersen, Framlev fæster noged Kierche Jord til Framlev Kierche. Hkorn 1 skp 1 fc og Høyby Mark 1 fc 2 alb som hans formand Jens Mikelsen Basse før har haft i Brug, af hvilke bemte 1 skp 2 fc 2 alb han betaler til indf 1 Rdr 2 mk som med Landgilden allerunderdanigst beregnes Kirche Cassen til indtægt. 26 Juni 1728.

13 (fol 265)
Laurs Poulsen, Skovby fæster det Kierche Jord paa Skovby Mark til Skovby Kierche som hans fader for hannem under paaboende Ryttergaard hafwer haft i brug. Hkorn 1 td 2 fc 1 alb hvoraf han til indf betaler 5 Rdr 2 mk som med landgilden beregnes Kirche Cassen til indtægt. 26 Juni 1728.

14 (fol 265)
Jens Jensen, Stjær og Simon Jensen, Stjær - stæder og  fæster Jens Jensen og Søn Simon Jensen det Kierche Huus i Stier! som Niels Jensen for dennem har oplat, hvoraf skal svares aarlig afgift 2 Rdr 24 sk og til indfæstning 4 mark som Kirche Cassen allerunderdanigst til indtægt beregnes. Bygningen som de haver antaged ringe og forfalden skal af dem føres i forsvarlig stand stedse holde i god hold etc. 26 Juni 1728.

15 (fol 265)
Rasmus Christensen, Søballe fæster det Kierche Jord paa Søballe Mark  til Storring Kirche som han til forn har haft i fæste og brug, og forrige festebref for hannem in Ao 1723 wed en ulyckelig ildebrand for ødet. Hkorn 2 fc hvoraf han desaarsag ej noged til indfæstning betaler. Han skal betale Landgilden og skatter etc. 26 Juni 1728.

16 (fol 265)
Peder Ollesen, Alling fæster det Kierche huus i Alling som forrige Degn Peter Reigner tilforn har beboed og enken efter hannem i ringe tilstand og Restances paadragelse har forlat. Saa Peder Ollesen er huset forundt fri for Restancen, med vilkaar for svarer deraf aarligt 2 Rdr 24 sk som tager sin begyndelse fra 1 Juli 1726 og til indfæstning betales 1 Rdr 2 Mark som Kirche Cassen beregnes til indtægt. Bygningen som han har antaget i ringe stand skal han forbedre etc. 26 Juni 1728.

17 (fol 265)
Anders Jespersen, Sorring fæster 1/6 part af det Kierche Jord paa Sorring Mark til Dallerup Kirke som er af Hkorn 1 td 2 fc hvoraf den part som hans fader før hannem har haft og han i fæste forundes er Hkorn 1 skp 1 fc 2 alb, hvoraf han til indf betaler  1 Rdr 2 mk som samen med Landgilden beregnes Kirke Cassen til Indtægt. 26 Juni 1728.

18 (fol 266)
Anders Christensen, Klintrup fæster det Kirkejord til Røgen og Skanderup Kirker paa Klintrup Mark som hans broder Mikel  Christensen før hannem har haft og mindelig afstaaet. Staar  for Hkorn til Røgen Kirke 1 skp 1 alb og tul Schanderup Kirke 1 skp 2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr 2 Mk  som sammen med Landgilden beregnes Kirke Cassen til indtægt. 26 Juni 1728.

19 (fol 266)
Laurs Andersen, Tulstrup fæster det Kirkejord paa Tulstrup Mark til Tulstrup Kirke,  Hkorn 1 skp 2 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 1 Rdr som med Landgilden Kirke Cassen beregnes til indtægt. 16 Juni 1728.

20 Fol 266)
Olle Laursen, Laasby fæster der Kirkejord paa Laasby Mark, Dallerup Kirke, som hans Formand Jens Sørensen før hannem har haft i fæste og brug, hvor af han efter afhandling Skatter af 4 skp Hkorn de øwrige 1 skp 2 fc 2 alb som ald Jorden med underliggende eng staar for, skal Niels Tommesen i Mollerup der lige som hans formand beholde Engen i brug sware af, af Jorden som er de 4 skp hartkorn betaler Olle Laursen til indf 2 Rdr 4 mark som med den paabudne Landgilde beregne Kirke Cassen til indtægt. 26 Juni 1728.

21 (fol 266)
Niels Thomsen, Mollerup fæster  et stk Eng paa Laasby Mark beliggende  som hører til Dallerup Kirke og findes i Matr under de 5 skp 2 fc 2 alb Hkorn som Kirke Jorden paa bemte Mark og til berørte Kirke ialt er anslagen for, hvor om I Sessionen er afhandlet at for samme stykke Eng skal den fæstende Contribere af 1 skp 2 fc 2 alb Hartkorn sampt til Landgilde  svare aarlig deraf 1 Rdr og til indfæstning 4 Mark danske der alt saa vidt Landgilden angaar Kirke Cassen til indtægt allerunderdanigst beregnes etc. 26 Juni 1728.

22 (fol 266)
Niels Thomesen, Mollerup fæster det Kirke Jord paa Mollerup Mark til (Linaa) Linne Kirke som hands formand før hannem har haft og efter Matr er Hkorn 1 skp 1 fc hvoraf han til Indf betaler 1 Rdr. Hvilken indfæstning sammen med Landgilde beregnes Kirke Cassen til Indtægt. 26 Juni 1728.

Fol 267

Anno 1728 den 10de Martii er ud Rytter Sessionen Bleven betinged følgende fester hvor paa festebrefvene er udgived af den indhold som følger:

1 (fol 267)
Anders Madsen, Brørup fæster Niels Pedersen til ham grundet ringe vilkaar afstandne halve gadehuus, hvoraf der svares aarligt 1 rd 12 Mark. Indf. 1 Rdr. Husets bygning er 6 fag som han skal reparere og i god stand vedligehold e etc 10 Maj 1728.

2 (fol 267)
Niels Rasmussen, Ørridslev - med afsked fra General Major Schulenborgs Regiment -  fæster Anders Madsens grundet ringe vilkaar til ham afstandne gadehus, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 sk. samt til indf 1 Rdr. Huset er 9 fag som han skal være pligtig at forbedre og i god stand holde etc. 10 Mart 1728.

3 (fol 267)
Erich Pedersen, Hem fæster den gaard, som hans fader Peder Erichsen og afg Peder Sørensen i Hoved efter Jens Knudsen i Hem antog som de for hannem har afstaaet. Hkorn 4-3 skp 2 alb samt Skov 2 alb  hvoraf indf er 6 Rdr. Bygningen er 38 fag hus og besætning 4 b 3 k 4 ungnød og 6 faar samt vogn etc. 10 Marts 1728.

4 (fol 267)
Niels Pedersen, Vrold fæster Rasmus Jensens for hannem afstandne Gadehuus, der af giøres uge dags arbeide til Skanderborg Slots Hauge og betaler aarlig 24 sk hvilket hannem formedelst husets ringhed bevilges fri for indfæstning. Han skal være pligtig at forbedre huset etc. 10 Mart 1728.

5 (fol 267)
Hans Hansen, Vrold fæster det hus og tilligende Grund, som han af egen bekostning paa Vrold Byes almindelig Gadejord, med samtlig Bymendenes tilladelse uden nogen afgift til dennem at giøre har ladet opsætte, hvor af han skal svare aarlig afgift til Regiments Cassen 1 rdr 2 mark som fra 1 Jan 1728 tager sin begyndelse. Han skal ikke betale indf. Han skal holde i forsvarlig stand etc. 10 Mart 1728.

6 (fol 268)
Knud Nielsen, Skanderborg - stæder og fæster Knud Nielsen Lægger i Skanderborg at nyde og beholde for sig og arvinger det stk pladz eller eiendom inden for Skanderborg Byport, som han har ladet opsætte kiøbstad biugning paa imod at der af samme bliwer swared aarlig udi grund Skat 1 rdr siger een Rigsdaller som tager sin begyndelse fra 1 Jan 1728 og betallis qwartaliter til regiments Cassen foruden at inted afgaar fra hwis af grunden at Reserwere paa een gienpart her af efter forordningen af 23de  Janu. 1719 dends 10de post til fæste Brefwets efterlefwelse, sampt ellers i allemaader at Rætte dem efter hans Mayts low og forordninger.
Rytter Sessionen i Schanderborg dend 19de octobr 1728. G: B. de Samitz   H. Folsach.   C. K.Gyberg.

7 (fol 268)
Peder Christensen, Alling fæster Peder Nielsens fradøde Boel, med vilkaar han ægter enken ved stedet Kirsten Sørensdatter. Hkorn 1 td 3 skp hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Bygningen er 22 fag hus og besætningen 2 b 1 k 1 ungn 2 faar vogn etc. 10 Marts 1728.

8 (fol 268)
Rasmus Poulsen, Jaungyde fæster Rasmus Rasmussens fradøde gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Anne Joensdatter. Hkorn 2 td 3 skp 3 fc hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bestaar af 21 fag hus og besætningen er 2 b 2 k 1 ungn 3 faar vogn etc. 10 Marts 1728.

9 (fol 268)
Olle Madsen, Nørre Vissing - forrige Rytter med afsked fra Obriste Vinickes Regiment - fæster Knud Jensens fradøde partgaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Maren Sørensdatter. Hkorn 3-1-2-1 alb samt Skov 1 fc 1 alb hvoraf han ikke skal betale indfæstning. Bygningen er 28 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungnød og 4 faar vogn etc. 10 Marts 1728.

10 (fol 268)
Jens Jensen, Taastrup fæster Michel Rasmussens for hannem afstandne 1/2 gaard, med vilkaar han ægter hans Søster datter Maren Nielsdatter, den anden halve part beholder Michel Rasmussen og hustru deres livs tiid og naar de ved døden afgaar skal Jens Jensen samme antage siden stedet ej maa blive separeret. Gaardens Hkorn 4 td 2 skp 2 alb hvoraf han til indf betaler 10 Rdr. Bygningen er 38 fag hus og besætning 4 bæster 3 køer 4 ungnød og 6 faar vogn og plougredskab etc. 10 Marts 1728.

11 (fol 268)
Niels Jensen, Sjelle fæster Jens Madsens, grundet alderdom og svaghed afstandne 1/2 gaard. Hkorn 3 td 1 skp 2 fc 1/2 alb hvor af han til indf betaler 8 Rdr. Bygningen er 27 fag Hus og der er til besætning 3 bæster 2 køer 1 ungnød og 4 faar samt Vogn og Plougredskeb etc. 10 Marts 1728.

12 (fol 269)
Jens Nielsen, Herskind - husmand - fæster 1 stk Jord paa Herskind Mark som afg Peder Jensen i Skivholme tilforn havde i fæste og brug, har før ligget til Skivholme Kirke, mens er der fra til hans Maiestæt afhandlet. Hkorn 1 skp 1 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Ingen bygning og besætning etc. 10 Marts 1728.

13 (fol 269)
Niels Larsen, Sorring fæster Jens Jensens for ham afstandne Gadehuus, som han grundet uformuenhed afstaar. Der svares aarligt heraf 2 Rdr 24 skilling medens indfæstningen er 1 Rdr 2 mark. Huset er 9 fag som han skal vedligeholde etc. 10 Marts 1728.

14 (fol 269)
Knud Sørensen, Vitved fæster hans afgangne fader Søren Knudsens 1/4 part gadehus, hvoraf der aarligt svares efter Krigsjordebogen 3 mark 6 skilling og til indf betaler han 1 Rdr. 10 Marts 1728.

15 (fol 269)
Skovrider Christian Hesse, Holmstol fæster Jens Pedersens til ham afstandne gadehuus, som han overtager uden indf grundet dets ringe tilstand. Der svares aarligt 2 Rdr 24 skilling. Han skal reparere og vedligeholde etc. 10 Marts 1728.

16 (fol 269)
Niels Jespersen, Holmstol fæster afgangne Niels Sørensens halve gaard, som enken Kirsten Nielsdatter har overladt ham. Hkorn 3-2-2-1 1/2 alb hvoraf han betaler til indf 4Rdr. Bygningen er 25 fag hus og besætningen udgør 3 b 2 k 3 ungn og 4 faar vogn etc. 10 Marts 1728.

17 (fol 269)
Rasmus Jensen, Horn fæster Niels Jespersens afstandne halve gadehuus. Der svares aarligt 1 Rdr 12 skilling og til indf betales 2 Rdr. Huset er 7 fag som han skal forbedre etc. 10 Marts 1728.

18 (fol 269)
Niels Pedersen, Horn fæster halvparten af Christen Rasmussens, til ham afstandne gadehuus, hvoraf der aarligt svares 1 Rdr 12 sk samt til indf 1 Rdr. Han skal forbedre og vedligeholde etc. 10 Marts 1728.

19 (fol 270)
Peder Jensen, Laven (Laving fæster Jacob Clausens grundet Svaghed og ringe Formue afstandne halve gaard.  Hkorn 3 td 1 skp 1 alb samt Skov 1 skp31 fc hvoraf ikke skal betale nogen indfæstning, grundet han betaler den ved stedet hæftende Restance, samt ægter datteren. Bygningen bestaar af 33 fag hus og besætning 3 b 2 køer 3 ungn 4 faar vogn etc. 10 Marts 1728.

20 (fol 270)
Lars Larsen, Haarup fæster hans afgangne broder Niels Larsens halve gaard, som enken har afstaaet til ham med vilkaar han ægter datteren ved stedet Karen Pedersdatter (navne er ok efter Prtk saa maaske Stifd). Hkorn 2-4-1-2 1/2 alm samt Skov 3 skp 2 fc 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er 35 fag hus og der er besætning 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 10 Marts 1728.

21 (fol 270)
Anders Jensen, Lyngby fæster Anders Madsens grundet alderdom og slet tilstand afstandne partgaard. Hkorn 2 td 1 1/2 alb, som hannem grundet stedets Ringhed bevilges fri for Indf. Besætningen 2 B 2 K 3 faar vogn etc. Bygningen er 18 fag Hus. 10 Marts 1728.

22 (fol 270)
Hans Jørgensen, Vadsted fæster Jesper Rasmussens for ham afstandne halve gaard, da han ikke selv kan klare hele gaardens drift. Hkorn 3-1-1-1 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 36 fag hus og Besætningen udgør 3 b 2 k 2 ungnød og 3 faar vogn etc. 10 Marts 1728.

23 (fol 270)
Rasmus Jørgensen, Mølgaarde fæster hans broder Hans Jørgensens for hannem afstandne halve Gaard, med Condition at hans gamle forældre nyder deres Livs ophold paa stedet. Hkorn 2-3-2 fc hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 34 Fag hus og besætning 2 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 10 Marts 1728

No 24 findes ikke.

25 (fol 271)
Povel Adamsen, Vaabensholm. Tekst: stæder og fæster til  Povl Adamsen Hylling den halve Vaabensholmsgaard som Madamme Blücher for hannem haver afstaaed. Hkorn 7 td 2 skp 1 fc 2 1/2 alb samt Skov 2 skp 3 fc 2 1/2 alb hvor af han til indf betaler 14 Rigsdaler. Bygningen er 53 fag hus og besætning 7 bæster 4 køer 2 stude 4 ungnød og 6 faar vogn etc. 10 Marts 1728.

4 (fol 271)
Niels Frandsen, Davding fæster Anders Nielsens grundet fattig og ringe vilkaar qwitterede partgaard. Hkorn 2-7-3-2 alb samt Skov 2 alb, hvilken han uden nogen indf bevilges, og foruden efterlat den paa stedet hæftende Restance fra 1 Maj 1727 til Marts maaneds udgang 1728, som efter sammes beregning beløber sig til 5 Rdr 23 1/2 skilling som samme skal blive u=kræved imod samme og dend paa stedet forefundne besætning og inventarium som Niels Frandsen har antaged, hand er forpligted bygningen forsvarlig at Reparere og Vedligeholde, saavelsom anskaffe den dertil udkrævende Besætning som alt tillige med Sædekornet tilsvarer og stedse der wed til jventarium forbliver etc. 19 Octob 1728.
U/no (fol 281)
[KVJ:
Ovenstående fæstebreve synes at være angående det samme, men er alligevel forskellige]

Fol 271.

Anno 1728 dend 19de = octob Er udi Rytter Sessionen bleven betinged følgende fæster, Hvor paa fæste Brevene er udgived af den Indhold som følger:

1 (fol 271)
Niels Nielsen, Tebstrup fæster hans fader Niels Jensens for hannem grundet Skrøbelighed afstandne fierdepart gaard. Hkorn 1 td 2 fc 1 1/4 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 14 fag hus og besætningen udgør 2 b 1 k og 2 faar vogn etc. 19 Octob 1728.

2 (fol 271)
Jens Jacobsen, Tebstrup fæster Ebbe Laursens for hannem grundet Svaghed afstandne gaard, med vilkaar han ægter hans Søster Maren Laursdatter. Hkorn 4-3-2-2 alb hvoraf han betaler til indf 2 Rdr. Bygningen er 33 fag hus og besætningen er 4 b 3 k 2 ungnød og 4 faar vogn etc. 19 Octob 1728.

3 (fol 272)
Peder Jespersen, Ejer - med Pas fra hr Obriste Brochenhuuses Regiment - fæster Søren Pedersen Krogs i slet tilstand fradøde partgaard. Hkorn 1-5-1-2 alb hvilket hannem grundet stedets ringhed, samt at han betaler Restancen uden indf bevilges. Bestaar af 26 fag Hus og besætning 2 b 1 k 1 ungnød og 2 faar vogn etc. 19 Octob 1728.

4 (fol 272)
Michel Nielsen, Ejer fæster afgangne Elias Hansens halve gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Maren Jensdatter. Hkorn 2-6-2-1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 35 fag hus og besætningen udgør 3 b 2 k 2 ungnød og 3 faar samt Vogn og Plougredskab etc. 19 Octob 1728.

5 (fol 272)
Peder Pedersen, Taaning fæster halvparten af Niels Sørensens gadehuus, som han grundet ringe vilkaar har afstaaet. Der svares aarligt af det halve huus 1 rdr 12 sk. Desuden indf 1 Rdr. Huset er 6 fag som han skal forbedre etc. 19 Octob 1728.

6 (fol 272)
Peder Pedersen, Føvling fæster et gadehuus som Mads Jensen og hustrue er fradøde. Der svares heraf aarligt efter Krigsjordebogen 2 Rdr 24 sk hvoraf han til indf betaler 1 Rdr. Huset er 12 fag hus som han skal tilsvare og forbedre etc. 19 Octob 1728.

7 (fol 272)
Niels Sørensen, Aastrup fæster Jens Jensens grundet svaghed afstandne gadehuus, med det dertil liggende Jord som staar for Hkorn 1 skp 3 fc 1 alb, af huset svares aarligt 2 Rdr 24 sk og desuden til Indf 1 Rdr. Huset er 9 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 19 Octob 1728.

8 (fol 273)
Rasmus Christensen, Velling fæster Jens Nielsen, grundet Svaghed afstandne halve gaard, med vilkaar han ægter datteren ved stedet Maren Jensdatter. Hkorn 2-7 skp 1 alb hvilken hannem formedelst han betaler den paa stedet hæftende Penge og Korn  Restance overlades uden indf. Bygningen er 31 fag hus og besætningen udgør 3 b 2 k 1 ungnød og 3 faar samt Vogn etc. 19 Octob 1728.

9 (fol 273)
Niels Andersen, Skaarup fæster  afgangne Jens Rasmussens gaard, med vilkaar han ægter datteren ved stedet Anne Jensdatter, sampt Ernærer dend Wed Stædet befindende Wanføre Karl. Hkorn 4-6-2 fc hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 49 fag hus og besætningen 5 b 4 k 4 ungnød og 6 faar samt vogn og plougredskab etc. 19 Octob 1728.

10 (fol 273)
Peder Jensen, Hvolbæk fæster hans broder Rasmus Jensen til hannem formedelst Skrøbelighed afstandne partgaard, med vilkaar han ægter hans Stifdatter Anne Jensdatter ved stedet. Hartkorn 3 td 1 skp 3 fc 2 1/2 alb hvoraf han til indf betaler 3 Rdr. Bygningen er 46 fag hus og besætning 3 b 2 k 2 ungnød og 4 faar etc. 19 Octob 1728.
[KVJ:
Steddatteren må være Maren Nielsdatter, som bliver trolovet med Rasmus Jensen i 1728. Se KB Fruering-Vitved 1687-1771 - stikord v/Hanne Henriksen. Deres børns dåb kan følges der. Til gengæld hedder Rasmus og Peder Jensens mor Anne Jensdatter. Se Gryt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 564, 1322 og 2253 samt Skanderborg og Åkær amter 1702-1799 skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 195]

11 (fol 273)
Kield Pedersen, Hvolbæk - Dragon af hr Capitain Bøges Compagni, som er gift - fæster en fjerdepart huus som Peder Nielsen til hannem har afstaaet. Der af giøres Arbeide til Skanderborg Slots Hauge. Grundet stedets Ringhed  er det hannem fri for indfæstning bewilged. Husets bygning skal han være pligtig at tilsvare men end og forbedre og altid i god stand holde etc. 19 Octob 1728.

12 (fol 274)
Olluf Pedersen, Ørridslev fæster hans fader Peder Jensens fradøde halve gaard, tilligemed den anden halve part broderen Eske Pedersen Ibidm har haft i fæste, saa gaarden nu af hannem bliver samled. Hkorn 4-6-3 fc hvoraf han til indf betaler 8 Rdr. Bygningen er 44 fag hus og besætningen er 4 b 3 k 2 ungnød og 6 faar samt vogn etc. 19 Octob 1728.

13 (fol 274)
Hans Jacobsen, Hovedgaard (Hans Jacobsen, Hoved) fæster Christen Christensens formedelst Restancens paadragelse fradømte og forlatte Gadehuus. Svarer aarligt efter Krigsjordebogen 2 rdr 24 sk samt til indf 3 Rdr. Som hans Kongel: Maits aller underdanigst til indtægt beregnis, af Kroerried hworpaa søges aparte Previlegier er afgiften aarlig 6 Rdr. Husets Bygning er han pligtig at tilsvare, forbedre og altid i god stand vedligeholde etc. 19 Octob 1728.

14 (fol 274)
Søren Jensen, Dørup fæster den halve Annexgaard,som Niels Sørensen formedelst svagheds skyld ej kunde vedblive. Hkorn Herligheden 1 skp 1 fc 1 1/2 alb samt Skov 1 alb.  Annexskylden 1 td 7 skp 3 fc hvilken grundet stedets slette tilstand overlades fæstefri. Bygningen er 23 fag hus og besætningen 2 b 2 k 3 faar vogn etc. 19 Octob 1728.

15 (fol 274)
Jens Rasmussen, Nørre Vissing fæster hans fader Rasmus Madsens til hannem grundet alderdom afstandne halve gaard. Hkorn 3-1-1-2 alb hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 32 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ung og 4 faar vogn etc. 19 octob 1728.

16 (fol 275)
Johan Michelsen, Nørre Vissing fæster Rasmus Jensens til hannem grundet han ægter hans datter, afstandne gaard. Hkorn 5-1-1-2 alb samt Skov 2/3 alb hvoraf han til indf betaler 5 Rdr. Bygningen er 49 fag hus og besætningen 5 b 3 k 3 ungnød og 6 faar samt vogn etc. Notat i margen bl a og derforuden 3de parter af et øde Boel 6 skp 1 fc 2 273 ALB. 19 octob 1728.

17 (fol 275)
Simon Sørensen, Siim fæster hans afg Stiffader Steffen Simonsens halve gaard, hvilken hans moder for hannem oplader, saasom han haver den anden halvpart i fæste, og nu samler gaarden, hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 28 fag hus og besætningen er 2 b 2 k 2 ungnød og 3 faar samt vogn etc. 19 Octob 1728.

18 (fol 275)
Jacob Jacobsen, Firgaarde fæster afgangne Lars Jensens halve gaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet Maren Christensdatter. Hkorn 4 td 3 skp hvilken hannem formedelst stedets Ringhed sampt at hand betaller Restancen fri for indfæstning bevilges. Bygningen er 43 fag hus, Besætningen er 4 b 3 k 2 ungn og 4 faar samt vogn etc. 19 Octob 1728.

19 (fol 275)
Anders Pedersen, Toustrup fæster Søren Larsens for hannem afstandne 1/2 gadehuus. Der svares aarligt deraf efter Krigsjordebogen 1 rdr 12 skilling hvor af han til indf betaler 1 Rdr. Han er pligtig at tilsvare og forbedre og vedligeholde etc. 19 Octob 1728.

19b (fol 276)
Søren Laursen, Toustrup fæster Laurs Jensens i armod fradøde gaard, med vilkaar at han betaller den ved stedet hæftende Restancer og Laanekorn. Hkorn 2 skp 1 fc 2 alb hvoraf han til indf betaler 2 Rdr. Bygningen er ikke opgivet men besætningen er 2 b 1 k 1 ungnød og 3 faar samt vogn etc. 19 Octob 1728.

20 (fol 276)
Niels Jensen, Sorring haver vi forundt saasom vi og herwed forunder Niels Jensen der har tilforhandled sig et selfeier huus i Sorring, den grund skat som hand eller de der huused til beboelse kand owerlades, der af er pligtig at sware for Toe Mark sige 2 mk danske aarlig, saa samme skal tage begyndelse fra 1 Jan 1728. Og til Hbh at erlægge 1 Rdr. 19 Octob 1728.

21 (fol 276)
Henrik Hansen, Skovby fæster Jens Pedersens halve gaard, som han grundet u=formuenhed at han ikke ald gaarden kan forestaa, har afstanden. Hkorn 3 td 3 fc 1 alb hvor af han til indfæstning betaler 4 Rdr. Bygningen er 19 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn 3 faar vogn etc. 19 Octob 1728.

22 (fol 276)
Hans Rasmussen, Jaungyde fæster afgangne Jesper Andersens 1/2 gadehuus, med vilkaar han ægter enken ved stedet Anne Hendrichsdatter. Svarer aarligt efter Krigsjordebogen 1 rdr 12 sk hvoraf indf er 2 Rdr. Huset er 10 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 19 Octob 1728.

23 (fol 277)      
Jokum Rasmussen, Skørring fæster afg Michel Christensens gadehuus, ægter enken ved stedet (intet navn), hvoraf der aarligt svares efter Taxationen 2 Rdr 24 sk samt til indf 2 Rdr. Husets bygning er 9 fag som han skal reparere og vedligeholde etc. 19 Octob 1728.
[KVJ:
Enkens navn er Else Jensdatter iflg. Gryt skifteuddrag nr. 1350 v/Erik Brejl. Se nedenstående]
1350 Mikkel Christensen Vedsted skomager i Skørring. 27.8.1728, fol.150.
E: Else Jensdatter. LV: Jochum Rasmussen, der ægter. B: Christen 18, Anne 16, Jens 13, Johanne 7. FM: farbroder Anders Christensen Vedsted i Århus, Christen Jørgensen i Skørring. GRyt 8-28 skp. 1725-1731 lbnr. 1226-1473. (Udarbejdet af Erik Brejl).

24
Niels Nielsen, Salten fæster Peder Rasmussens grundet alderdom afstandne partgaard. Hkorn 2-2-3-1/4 alb hvoraf han ikke skal betale indf grundet stedets Ringhed, samt at han skal betale Restancen. Bygningen er ikke ang men besætningen er 2 b 2 k 3 faar vogn etc. 19 Octob 1728.

25 (fol 277)
Erich Mortensen, Hørning fæster hans afg fader Morten Eriksens partgaard, som enken hans moder har afstaaet til ham. Hkorn 2-7-1-1 alb hvoraf han til indf betaler 4 Rdr. Bygningen er 34 fag hus og besætningen 3 b 2 k 1 ungn 4 faar vogn etc. 19 Octob 1728.

26 (fol 277)
Maren Rasmusdatter, Ry - saasom vi og hermed steder og fæster til Skovfoged enken Maren Rasmusdatter Steffen Rasmussens formedelst armod skyld for hende afstandne partgaard. Hkorn 1-3-2-2 alb hvilket hende formedelst stedets ringhed og wed hende i stand kommer, fri for indfæstning bevilges. Bygningen er 22 fag huus, Besætningen 2 (4?) b 1 k og 3 faar vogn etc. 19 Octob 1728.

27 (fol 277)
Niels Nielsen, Skvæt Mølle i Skanderup Sogn fæster samme som Erik Nielsen er fradød og enken for hannem afstaar med Condition han hendes datter haver ægted. Møllens Hkorn Agger og Eng 3-3-1-2-alb og Mølleskyld 2 td 1 skp saavelsom Møllens Landgilde 6 Td Mehl de aarlig anføres for 10 Mark tønden, hvoraf til indfæstning betales 15 Rdr. som Hans Kongl. Majest. allerunderdanigst  til indtægt beregnes. Der foruden skal af nedlagte Gjesing Mølles i Maalewerches afgift  efter den deeling som derower er blewen giort og i Krigsjordebogen findes anført  swares aarlig 4 Rdr. Bygningen er 45 fag huus og besætningen er 4 b 4 k og 4 faar sampt Vogn og Plougredskab etc. 19 Octob 1728.

28 (fol 278)
Hans Christian Terskou, Forlev fæster et øde og incontribuabell huus, for aarlig afgift 1 Rdr som tager begyndelse fra 1 Jan 1727, hvoraf han ej nogen indf betaler, den paa stedet udfordrende Bygning skal han paa egen bekostning opsætte, som han derpaa skal være ansvarlig at vedligeholde etc. 19 Octob 1728.

29 (fol 278)
Christen Pedersen, Skanderborg fæster den Ejendom af Skanderborg Byes fæstejorder som efter Krigsjordebogen er Hkorn 4 skp 1 alb og hans fader afgangne Peder Pallesen haver haft i fæste og brug som enken hans moder Mette Hansdatter for hannem har oplat og afstanden. Saa maa forskrefne Christen Pedersen samme forskrefne Hartkorns Brug Nyde Bruge og beholle etc. 19 Octob 1728.

30 (fol 278)
Rasmus Mikelsen, Ustrup fæster Søren Pedersen til hannem grundet armod og ringe tilstand afstandne gaard. Hartkorn 4-5-1- 1 alb som han grundet stedets Ringhed samt at han betaler Restancerne, fri for indf overlades. Bygningen er 47 fag hus og besætningen er 4 b 3 k 3 ungnød og 6 faar samt vogn etc. 19 Octob 1728.

31 (fol 278)
Mads Pedersen, Gjern - forige Landsoldat med afsked fra Obriste Rosenørns Regiment - fæster Anders Madsens, grundet U=formuenhed afstandne halve huus, hvoraf der aarligt svares 1 Rdr 12 skilling og til indfæstning betaler ha 1 Rdr. Husets bygning er 5 fag som han skal tilsvare og reparere etc. 19 Octob 1728.

32 (fol 278)
Christen Rasmussen, fæster Søbyvads Mølle i Gjern Sogn beliggende som Søren Nielsen fra døde, siden han ægter enken Anne Rasmusdatter. Møllens Hkorn 3 td 1 skp 2 fc Mølle Skyld, Søbygaards Taxt underregned hvoraf han til indf betaler 10 Rdr. Bygningen er 37 fag hus af Møllen svares aarlig Landgilde  Meel 4 td 7 skp 4/5 fc efter Krigsjordebogen som beregnes for 10 Mark tønden og af Mølleskyldens Hartkorn svares paa Tønde 3 Rdr. Bygningen og Maaleværket er Christen Rasmussen forpligted at forbedre etc. 19 Octob 1728.

33 (fol 279)
Christen Rasmussen, Farre fæster afg Niels Andersens gadehuus, med det derved liggende Jord fra Farregaard som er Hkorn 1 skp 2 alb hvoraf svares Maanedspenge, giver derforuden aarlig afgift efter Krigsjordebogen 2 Rdr 24 sk. Hvilket er hannem formedelst stedets ringe og slette tilstand fri for indf bevilget. Bygningen er 9 fag hus som han skal forbedre og vedligeholde etc. 19 Octob 1728.

34 (fol 279)
Jørgen Jensen, Svenstrup fæster Groes Rasmussen for hannem afstandne gadehuus, hvoraf der aarligt svares 2 Rdr 24 sk og desuden betaler han til indf 1 Rdr 2 mark. Huset er 8 fag som han skal forbedre og vedligeholde etc. 19 Octob 1728.

35 (fol 279)
Erik Christensen, Truust fæster halvparten af Peder Sørensens gadehuus, hvilked han grundet svaghed har maattet afstaa. Deraf svares aarligt efter Krigsjordebogen 1 Rdr 12 sk og til indf betales 1 Rdr. Huset er 6 fag som han skal vedligeholde og forbedre etc. 19 Octob 1728.

36 (fol 279)
Rasmus Jensen, Them fæster afg Christen Laursens halve gaard, med vilkaar han ægter enken ved Stedet (intet navn). Hkorn 3-1-2-1/2 alb hvoraf han til indf betaler 6 Rdr. Bestaar af 30 fag hus og besætningen er 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar samt vogn etc. 19 Octob 1728.
[KVJ:
Enkens navn er Anne Christensdatter. Se GRyt skifter v/Erik Brejl nr. 1330]
1330:
Christen Lauridsen Glød i Them. 31.5.1728, fol.126.
E: Anne Christensdatter. LV: Rasmus Jensen. A: søskende Anders Lauridsen sst, Peder Lauridsen sst, Karen Lauridsdatter g.m. Jacob Thomsen sst, Anne Lauridsdatter g.m. Rasmus Jensen i Tolstrup. GRyt 8-28 skp. 1725-1731 lbnr. 1226-1473. (V/Erik Brejl).

37 (fol 279)
Jens Christensen, Skjellerup fæster afg Laurs Pedersens gadehuus, med vilkaar han ægter datteren ved stedet Bodil Lauritsdatter. Der svares aarligt 2 rdr 24 sk og til indf erlægges 2 Rdr. Huset er 10 fag som han skal reparere og vedligeholde etc. 19 Octob 1728.

38 (fol 280)
Frands Nielsen, Laven - Laving -  fæster afg Rasmus Laursens gadehuus, hvoraf svares aarligt efter Krigsjordebogen 2 Rdr 24 sk. Hkorn  1 skp 2 fc 2 alb hvilket hannem grundet stedets ringhed samt at han ægter enken ved stedet er fri for indf bevilged. Huset er 10 fag som han skal reparere - tilsvare og vedligeholde etc. 19 Octob 1728.
[KVJ:
Enken hedder sandsynligvis Kirsten Christensdatter. Se nedenstående GRyt skifteuddrag v/Erik Brejl nr. 1349]
1349:
Rasmus Lauridsen i Laven. 14.8.1728, fol.149.
E: Kirsten Christensdatter. LV: Søren Lauridsen sst. B: Christen 8, Søren 6, Anne 4, Rasmus 2, Sidsel 20 uger. FM: Niels Knudsen sst. Af første ægteskab B: Laurids i Virklund. GRyt 8-28 skp. 1725-1731 lbnr. 1226-1473 (v/Erik Brejl.).

39 (fol 280)
Laurs Jensen, Sorring - forrige Dragon af hr Capitain Parteses Compagne - fæste afg Jens Jensens partgaard, med vilkaar han ægter enken ved stedet (intet navn). Hkorn 2 td 1 skp 1 alb hvilket hannem formedelst stedets Ringhed fri for indf er bevilged. Bygningen er (ikke ang) Besætningen 2 b 2 k og 4 faar samt vogn etc. 19 Octob 1728.

40 (fol 280)
Christen Pedersen, Adslev - forrige Dragon af hr Capitain Parteses Compagni - fæster afgangne Peder Steffensens gaard, som enken for hannem i slet tilstand hawer afstaaed. Hkorn 2-6-1-1 hvilket hannem formedelst stedets Ringhed, sampt han skal betale Restancen af penge og Laanekorn fri for indf er bevilged. Bygningen er 27 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn og 3 faar etc. 19 Octob 1728.

41 (fol 280)
Niels Sørensen, Stjær - forrige Dragon af hr Capitain Parteeses Compagni - fæster afg Søren Knudsens partgaard, ægter enken ved Stædet (navn ej ang). Hkorn 1-7-3 fc hvoraf han til indfæstning betaler 4 Rdr. Bygningen er 19 fag hus og besætning 2 b 2 k og 3 faar vogn etc. 19 Octob 1728.
[KVJ:
Enkens navn er Anne Nielsdatter. Se GRyt skifter v/Erik Brejl nr. 1353]
1353:
Søren Knudsen i Stjær. 18.9.1728, fol.163.
E: Anne Nielsdatter. LV: Niels Sørensen sst. A: søskende Rasmus Knudsen sst, Anne Knudsdatter g.m. Niels Thomsen sst, Mikkel Knudsen i Torrild, Maren Knudsdatter g.m. Jens Mikkelsen sst, Bodil Knudsdatter g.m. Peder Jensen sst, Margrethe Knudsdatter i Snærild.
GRyt 8-28 skp. 1725-1731 lbnr. 1226-1473.

42 (fol 280)
Anders Christensen, Gram - forrige Dragon af hr Capitain Parteeses Compagni - fæster afg Jesper Jensens gaard, ægter enken ved stedet (intet navn). Hkornet 3 td hvoraf han til indf betaler  4 Rdr. Bygningen er 26 fag hus og besætningen 3 b 2 k 2 ungn og 1 faar vogn og plougredskab etc. 19 Octob 1728.
[KVJ:
Enkens navn er Anne Nielsdatter. Se Gryt skifter v/Erik Brejl 1289, 1395 og 2257]
1289:
Anne Jensdatter i Gram. 29.3.1727, fol.78.
E: Niels Pedersen. B: Anne g.m. Jesper Jensen sst, Kirsten 24.
GRyt 8-28 skp. 1725-1731 lbnr. 1226-1473.
1395:
Jesper Jensen i Gram. 30.3.1729, fol.227.
E: Anne Nielsdatter. LV: Anders Christensen, der ægter. B: Søren 5, Peder 2. FM: morfader Niels Pedersen sst. Første ægteskab med [Mette Christensdatter], skifte 14.1.1724 lbnr.1140. B: Maren g.m. Søren Nielsen i Stilling, Christen sst, Jens. FM: Rasmus Pedersen sst.
GRyt 8-28 skp. 1725-1731 lbnr. 1226-1473.
2257:
Anne Nielsdatter i Gram. 15.9.1752, fol.324.
E: Anders Christensen Overgaard. B: Jesper 22, Bodil 16, Anne 13, Kirsten 11. Første ægteskab med [Jesper Jensen], skifte 30.3.1729 lbnr.1395. B: Søren, Peder. GRyt 8-32 skp. 1749-1754 lbnr. 2018-2356

43 (fol 281)
Søren Ollesen, Grumstrup - forrige Dragon af hr Capitain Bojes Compagni - fæster hans fader Olle Nielsens for hannem formedelst alderdom og svaghed afstandne halve gaard. Hkorn 3 skp 2 fc 2 1/2 alb hvor af han til indf betaler 6 Rdr. Husets Bygning er 25 fag og besætningen 3 b 2 køer 2 ungn og 3 faar etc. Rytter Sessionen paa Schanderborg Slot dj 19 Octob 1728.

44 (fol 281)
Eske Hendrichsen, Elling - forrige Dragon af hr Capitain Bojes Compagni - fæster Hans Christensens grundet alderdom afstandne partgaard,  Hkorn 2-1-2-2 alb hvoraf indf er 4 Rdr. Bygningen er 10 Fag hus og besætningen 2 b 2 k 3 faar vogn etc. 19 Octob 1728.

45 (fol 281)
Niels Ifversen, Vorret (der staar Niels Nielsen, Vorret  i overskriften men i teksten staar der Ifversen, hvilket ogsaa stemmer med faderens navn) - forrige Dragon af hr Capitain Bojes Compagni - fæster hans fader Ifver Nielsens  for hannem formedelst alderdom afstandne partgaard. Hartkorn 2 td 6 skp hvilken hannem formedelst stedets ringhed fri for indf bevilges. Bygningen er ikke ang men besætningen udgør 3 b 2 k 2 ung og 4 faar etc. 19 Octob 1728.

Fol 281:

Widre Er I Woer og Efter Høst Sessionerne= 1728 Bortfæst Med frihed, De Stæder Hwor Paa følgende fæster er udgifwed:

U/no (fol 281)
Niels Frandsen, Davding fæster Anders Nielsen formedelst fattig og ringe vilkaar qwitterede partgaard. Hkorn 2-1(7?)-3-2 alb og Skov 2 alb, hvilken hand uden nogen indf bevilges og foruden efterlat den paa stedet heftende Restance fra 1 Maj 1727 til Marts maaneds udgang 1728 beløber efter sammes Beregning a td 5 rdr til 11 Rdr 23 1/2 sk, som hannem skal blifwe u=kræfed imod samme og den paa stedet forefundne Besætning og jnventarium som Niels Frandsen har antaged etc. 19 Octob 1728.

u/no (fol 281)
Rasmus Nielsen, Saaby fæster Anders Jensens fradømte halve gaard. Hkorn 4 td 1 fc 1/2 alb og det paa følgende Conditioner:
1)
Antager han gaarden uden at svare indf.
2)
Til Bygningens reparation nyder han jordleder 60 alen, Muurremmer 60 alen, Stolper 20 stk, Løsholter 20 stk, Spendtræer 10 stk af det gamle Bygningstømmer fra Tvillum.
3)
Beholder de ved stedet befindende  3 bæster 1 føl 2 køer 1 ungnød 1 kalf og 4 faar, wogn og wogen redskab sampt hwis widre i een og anden Maader befindes.
4)
Det indwærende Aars ind Auflede Korn og føeder af alle slags.
5)
for Restancen af 1727 aars Laane Korn toe tønder Rug, femb tønder fiire skp Byg og Nie tønder Haure, jtem for de der til 1728 bekomne een tønde toe skipper Byg, ellewe tønder Haure og trej tønder Boghwede, med opboeden at wære befried og u=kræfwed.
6)
Jligemaade af Bliwe u=forkræfwed for penge Restancen far 1 Martj 1727 til 1te octobr 1728 som beløber= 25 rixdaller 70 sk. -
7)
Jtem at nyde frihed for Maanetz pengenes swarelse fra 1 octob 1728 til Aars dagen 1729 beløber 16 rixdal 70 sk. -
8)
Og til Ploug Bæst at nyde 10 Rixdahler. -
Jmod hwilchen hielp og frihed Rasmus Nielsen skal wære pligtig Bygningen forswarlig at reparere og altid i god stand holde etc. 30 Decb 1728.

u/no (fol 282)
Niels Andersen, Velling fæster Rasmus Thomsens i Ringe og fattig tilstand fradøde sted, Hkorn 2-3-3-2 alb som han uden nogen indf bevilges, og efterlades den fra 1 Novb 1727 til 1 April 1728 paa løbende Penge Restance der udgør 4 rdr 1 mk. Den paa stedet befindende Bygning har han at forbedre og altid i god stand vedligeholde etc. 30 Decb 1728.

Fol 282)
Niels Nielsen, Linaa fæster det Gadehuus, som Anne Nielsdatter i fattigdom og Bygningens forfaldne tilstand har efterladt med vilkaar han bliver fæstefri og for Restancen derpaa fra 1 Juli 1727 til aarets udgang 1728 som er 3 Rdr 2 mk 4 sk u=kræfwed item at nyde 3 aars frihed fra 1 Jan 1729 til 1 Jan 1732. fra hvilken tid der aarlig skal svares 2 rdr 1 mk 8 sk, hvorimod han paa egen bekostning skal føre husets bygning i god stand, og siden forsvarlig vedligeholde etc. 30 Decb 1728.

Fol 282)
Niels Nielsen, Grølsted fæster hans gaardmand Jens Joensens i armod qwitterede halve gaard. Hkorn 2 td 3 skp 3 fc 1/2 alb, hvorved han da samler ald gaarden under et brug. Hvilken halvpart han formedelst dens Ringhed bliver forundt uden nogen indfæstning, saavelsom efterlat af dend paa Gaarden heftende Korn Restance for 1719 - 1720 og 1727 med opboeden 7 td Biug og 9 td haure der bliwer u=kræfwed saa allene staar u betalt som tilsvarres Rug 1 td 5 1/2 skp - Biug 3 td 5 skp og haure 5 td 5 skp. Bygningen paa gaarden saavelsom den dertil udfordrende Besætning er Niels Nielsen forpligted at holde og anskaffe udi forsvarlig stand, og der for tillige med der udfordrende Sædekorn at være ansvarlig etc. Schanderborg dj 30 Decb 1728.
G: B. de Samitz    H: Folsach    C: Gyberg.

 

Følgende er afskrift af et helt fæstebrev (uddrag paa respektive plads):

Skanderborg Rytterdistrikts Fæsteprotokol 1718: GRYT.8-17

No 201 (fol 71)

Tøger Ollesen, Biering fæste.

Paa hans Kongl. Mayts Woris allernaadigste arwe Konges og herres Wegne hawer wi stæd og fæst saasom wi herwed stæder og fæster til Tøger Ollesen, Biering hans afgangne fader Olle Mickelsens gaard i Biering, som enken hans moder til hannem oplat hawer, staar i Landmaallingen for 4 td 1 1/2 alb og Reducerit til 3 td 2 1/2 skp hartkorn, hworaf hand til indfæstning betaler fiere Rigsdr. som Krigs Raad og Regimentschriwer Gyberg oppebærger og hans Kongl. Maiets allerunderdanigst til indtægt beregner. Bygningen bestaar af 31 fag huus slet wed magt, og til Besætning findes 4 Bæster 2 Kiør 2 ungnøder 5 faar wogn ploug og harwe med til behørig Redskab, som tillige med Sæde Kornet stedse til inwentarium wed stædet forbliwer og Tøger Ollesen ei alleene skal wære pligtig at tilsware, mens endog Bygningen forswarlig at i standføre, og fremdeeles at wedligeholde, skatter og udgifter i rette tiide og paa siine tilbørlige stæder at erlægge og Clarerer, Bewiise hørsom lydighed imod alle dem som paa hans Kongl. Maits wegne  ower hannem hawer at befale, sampt retter sig efter Lowen og forordningerne, Saa maa atter bemelte Tøger Ollesen omrørte gaard nyde, bruge og i fæste beholde hans lifstiid, om hand forskrefne i alle maader efterkommer. Aarhuus d 29 Sept A. O 1718.
C. L. v. Plesen            H. Folsach / C. Gyberg.

 

Slut paa Fæsteprotokol  4. jyske Regiment 1716 - 1728. 

Til top

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.

 

Senest opdateret:
04. juni 2012

 Til index

Til ryttergods forside

 Retur  til 3die del  Til 5te del