1ste del 1661-1718

(478kb)

 

2den del 1719 - 1729
(433kb)


3die del 1730 - 1734
(465kb)


4de del 1735 - 1737
(418kb)

 

5te del 1738 - 1741
(520kb)


6te del 1742 - 1744
(466kb)

 

7de del 1745 - 1746
(345kb)

 

8de del 1747 - 1749
(351kb)

 

9de del 1750 - 1752
(317kb)

 

10de del 1753 - 1755
(298kb)
 

11te del 1756 - 1758

(317kb)


12te del 1758 - 1760
(235kb)

 

13de del 1761 - 1763

(330kb)

 

14de del 1764 - 1767
(364kb)

 

15de del 1767 - 1769
(333kb)

 

16de del 1770 - 1771
(335kb)


17de del 1772 - 1774
(375kb)

 

18de del 1775 - 1778
(374kb)

 

19de del 1778 - 1780
(300kb)

 

20de del 1780 - 1781
(351)

 

21de del 1782 - 1783

(355kb)


22de del 1784 - 1785
(308kb)

 

23de del 1786 - 1788
(329kb)

 

24de del 1788 - 1789

(282kb)

 

25de del 1790 - 1791

(299kb)

 

26de del 1791

(179kb)

 

27de del 1792 - 1793

(325kb)

 

Ekstrakt af samtlige breve til amtmanden i

Skanderborg Aakier amter 1661- 1799

Hjelmslev - Gern - Vor og Tyrsting hrd samt Horsens og Skanderborg kbst.1st


Kilde:

Landsarkivet i Viborg:

B 5 C 66 – 74 - B 5 C  151.

foreløbig indlagt til år 1787.

                                     
Da jeg for nogle år siden gennemgik dette materiale, valgte jeg i det store og hele, at anvende den samme skrivemåde som i bilagene, ligesom jeg måske flere gange har skrevet mere end nødvendigt, men begge dele skete ud fra den betragtning, at læseren ligesom får en fornemmelse af "historien" og til en vis grad,  uden selv at besøge arkivet, kan overføre det direkte til sin egen slægtshistorie.

En "afdeling" består af ca 50 - 75 A4 sider, hvilket er en stor "bid" for den enkelte læser at gennemgå, prøv i første omgang at søge på et enkelt sted eller navn, brug evt kun enkelte bogstaver i stedet for hele ordet.

 

Min interesse for dette meget store – men meget lidt brugte – materiale, startede på grundlag af et foredrag i Slægtsforeningen Århus med titlen ”Amtmanden var med til det hele”, og da jeg derudover har mange af mine aner i området, var det meget nærliggende, at det netop blev Skanderborg -  Åkier Amt jeg gik i gang med.

At der så også er så meget bevaret under netop dette Amt, nemlig fra 1661 til 1799 fordelt i 115 pakker, dog ikke ret meget før ca 1700 gør, at det i almindelighed vil være næsten uanvendelig for den enkelte slægtsforsker, hvor finder man netop den person man interesserer sig for.

Arbejdet påbegyndtes i 1998, og tog betydelig længere tid, end jeg havde forestillet mig, hvilket dog til dels var fordi jeg ikke kunne overholde beslutningen om, at ingen sag måtte fylde mere end ca 10 linier, men ellers har det været en ren fornøjelse at arbejde med de mange forskellige ting, hvoraf jeg blot vil nævne nogle enkelte:

Præsteenken i Ry der klager til Amtmanden over den nye Præst, fordi han banker på hendes dør og vil ind, når han om aftenen går hjem fra Kroen.

Bonden med det dårlige ben, som Feltchirurgen i Randers lovede at curere, med den garanti, at han ingen penge skulle have, hvis benet ikke blev i orden.

Det blev det aldrig!

Straffen for ulovlig skovhugst, var bl a arbejde ved skubkarren i Fredericia, men som regimentsskriver Moldrup ofte påpegede, at da tidspunktet for afstraffelsen, netop nu i pløje – sæde – høst tiden var uheldig, blev straffen ofte ikke udstået, herunder også navnene på de pågældende.

I øvrigt fandt jeg ved et tilfælde ud af, at en af mine aner har været straffet med arbejde i Skubkarren, da der ved skiftet fremkom en regning, der aldrig var blevet betalt, fra en mand, der havde lånt ham penge for at kunne komme hjem fra Fredericia.

Da der måske i Forlev var for mange der begik ulovlig skovhugst, besluttede myndighederne at der skulle være en skovfoged, men bønderne kunne på ingen måde, finde en ledig bolig til ham.

Min anes kone i samme Forlev, var lidt for slem med hensyn til brug af brændevin, der måtte således klages til Amtmanden, fordi hun efterhånden også byttede tjenestefolkenes ejendele bort for at få den nærende drik.

Uenighed var der ofte, en bonde klager således over, at naboen har overfaldet hans kone, men desværre viste det sig, at han selv var den der startede sagen med, at overfalde den pågældende nabo.

Det bemærkes, at uanset der i hver pakke, findes en fortegnelse over afgivelserne i det forløbne tidsrum, er det ikke sikkert, at nævnte bilag findes i pakken - det er jo trods alt over 200 år siden sagerne blev behandlet, desuden dækker nogle pakker 2 år.

Ved arbejdets udførelse, har jeg bestræbt mig på, at fremdrage det væsentligste af hvert bilag, men da en fuldstændig gennemlæsning af alle – nogle gange meget lange sager - vil være umuligt, da det så vil blive alt for tidskrævende, ud over de allerede anvendte ca 4 år, kan der udmærket være mindre ting, som jeg har overset.

Jeg hører meget gerne om mulige fundne fejl - kontakt: klik må mail foroven.

Kurt Kermit Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen.

Kommerciel anvendelse er ikke tilladt og ved andet brug med kildeangivelse.
Til index